Sunteți pe pagina 1din 1

Grad de pericol social

nivel cantitativ si calitativ al vatamarii relatiilor sociale prin savarsirea unei fapte. Constituie un criteriu principal in diferentierea infractiunii fata de
contraventie sau abatere. In intelesul legii penale, constituie fapta care prezinta pericol social, orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingere
suveranitatii, independentei, unitatii si indivizibilitatii statului, persoanei, drepturilor si libertatilor acesteia, proprietatii, precum si intregii ordini de drept si
pentru care este necesara aplicarea unei pedepse. Aprecierea generica o face legiuitorul atunci cand stabileste faptele care se incadreaza intr-o
anumita categorie de infractiuni si cand fixeaza limitele legale ale pedepselor, minima si maxima pentru fiecare infractiune in parte.Aprecierea in
concret a gradului de pericol social, revine organului de urmarire penala sau, dupa caz, instantei de judecata. In acest caz, se tine seama de modul si
mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce,
precum si de persoana si conduita faptuitorului. In cazul in care procurorul sau instanta constata ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei
infractiuni, aplica una din sanctiunile administrative prevazute de lege (mustrare, mustrare cu avertisment, amenda administrativa).

http://www.dictio.ro/juridic/grad-de-pericol-social