Sunteți pe pagina 1din 2

JUDETUL:

Unitatea administrativ-teritoriala
FORMULAR:
*)
I Credite de angajament
II Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
mii lei
cod
2010 2011 2012
anii
urmatori
1=2+3++8 2 3 4 5 6 7 8
- mii EURO I
II
-mii lei I
II
TOTAL CHELTUIELI I 49.02
II
CAPITOL
CHELTUI ELI CURENTE I 01.
II
PROIECTE CU FINANTARE 56
DIN FEN POSTADERARE I
II
Programe din Fondul European 56.01
de Dezvoltare Regional ( FEDR) I
II
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02
II
Programe din Fondul de Coeziune ( FC) I 56.03
II
Realizari
2007
Valoarea
totala a
proiectului
Program
2008
Propuneri
2009
Valoarea ramasa a proiectului esalonata pe ani
Denumire proiect:
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune i de Pescuit si altor facilitati si instrumente
postaderare
COD 19
Program / facilitate / instrument
Se va forma astfel: primele cifre reprezint codul ministerului (instituiei) i codul capitolului bugetar, iar
Pagina 1
mii lei
cod
2010 2011 2012
anii
urmatori
1=2+3++8 2 3 4 5 6 7 8
Realizari
2007
Valoarea
totala a
proiectului
Program
2008
Propuneri
2009
Valoarea ramasa a proiectului esalonata pe ani
Denumire proiect:
Se va forma astfel: primele cifre reprezint codul ministerului (instituiei) i codul capitolului bugetar, iar Programe din Fondul European Agricol 56.04
de Dezvoltare Rural ( FEADR) I
II
Programe din Fondul European pentru 56.05
Pescuit (FEP) I
II
Programe Instrumentul de Asistenta 56.07
pentru Preaderare ( IPA) I
II
Programe Instrumentul European de 56.08
Vecinatate i Parteneriat ( ENPI) I
II
*) sunt incluse intr-un nomenclator care este integrat aplicatiei informatice.
Pagina 2