Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrarea_nr.

2 /Continuare/
Instalarea i configurarea serverului Apache, PHP i My!L
pe siste"ul #e operare $in#o%s
2.&'(iective
Instalarea i configurarea serverului Apache;
Instalarea i configurarea PHP;
Instalarea i configurarea serverului MySQL i a aplicaiei PhpMyAdmin;
Instalarea editorului PHP esign !""#;
$estarea funcion%rii aplicaiilor instalate&
Pe sistemul de operare 'indo(s e)ist% mai multe aplicaii folosite ca servere
'e*+ unul dintre ele fiind ,ncorporat chiar ,n sistemul de operare 'indo(s -!"""+
!"". i chiar /P0+ i anume Internet Information Service -ISS0 care se poate
ad%uga dup% instalarea sistemului de operare din Add or 1emove 'indo(s
2omponents&
Pentru aceast% lucrare de la*orator s3a ales ,ns% com*inaia 'AMP -'indo(s+
Apache+ MySQL+ PHP0+ care poate fi implementat% fie instal4nd fiecare
component% ,n parte i modific4ndu3le ulterior fiierele de configurare+ fie+ soluia
adoptat%+ utili5area unei aplicaii soft(are care le ,nglo*ea5% pe toate trei& Aici
putem alege ,ntre 6asyPHP i7sau /AMPP& Pentru lucrare am ales 6asyPHP + care
este un program 8pen Source+ i poate fi desc%rcat li*er de pe internet&
2.2Instalarea i configurarea )asyPHP*2.+(&
Paii de instalare sunt9
:& Se d% du*lu clic; pe fiierul + i astfel se pornete
instalarea aplicaiilor;
!& se alege lim*ade instalare < implicit 6nlish < 8=
.& Se d% >e)t+ se accept% condiiile de licen%+ >e)t+ >e)t + se alege
locul de instalare al aplicaiilor < implicit este ,n C,-Progra"
.iles-)asyPHP 2.+(&+ i l%s%m aa+ >e)t+ ? p4n% la @inish&
Pachetul este instalat ,n 29AProgram @ilesA6asyPHP !&"*:A iar directorul unde
sunt inute i de unde se accesea5% paginile i scripturile PHP este %%%&
Bersiunile programelor aflate ,n 6asyPHP sunt9
Apache Bersion Apache7!&!&. -'in.!0
PHP7#&!&"
MySQL
A/)01I), ac% fiierele H$ML pot fi deschise cu un navigator 'e*
oriunde s3ar afla ele+ scripturile PHP tre*uie apelate scriind adresa
http977localhost&numefiier&php deoarece scriptul PHP este
interpretat de serverul 'e* -Apache0 i re5ultatul interpret%rii este
trimis *o(serului+ acesta netiind s% interprete5e PHP aa cum o face
cu H$ML& e asemenea+ scripturile php tre*uie amplasate ,n
directorul C,-Progra" .iles-)asyPHP2.+(&-%%%, mai sus
menionat&
Pentru a putea accesa fiierele *.html din reea, n fiierul de
configurare al serverului Apache, aflat n
C:\Program Files\EasyPP !"#$%\conf files -> httpd.conf,
tre$uie ad&ugat& liniei de comand& listen adresa serverului, aa cum
se vede mai 'os:
2Listen &2.34.56.78,8+
Listen &27.+.+.&,8+
2Listen adresa IP a serverului, #e e9e"plu,
Listen &:2.&68.&.2,8+
Alte configur % ri ce ar mai tre*ui f % cute sunt urm % toarele9
# (erverAdmin: Adresa de e)mail a administratorului serverului"
*ac& +apar pro$leme n administrare, acestea vor fi trimise la
aceast&
# adres& de e)mail" Aceast& adres& apare n unele pagini generate
de
# server, cum ar fi documentele de eroare, e,:
admin-nume.domeniu"com +
ServerAdmin admin@localhost
+*e e,emplu, pentru domeniu universit&ii, ar fi:
admin-u$"ro +
+ (erver/ame ofer& un nume i un port cu care serverul se
identific&
+aceasta poate fi de o$icei determinat& automat, dar se recomand&
specificarea lui pentru a preveni pro$lemele de startup"
+ *ac& nu avei nregistrat un domeniu 0nume */(1, introduce)i
adresa 2P a serverului +
ServerName localhost
# e,emplu : 333"u$"ro 4 domeniul 5niversit&ii din 6ac&u"
# localhost se identific& cu adresa 2P: %!7"#"#"%
;erificarea instal < rii corecte a serverului Apache,
Se deschide *ro(serul de Internet i se tastea5% localhost& ac%
instalarea este corect% tre*uie s% fie afiate una din urm%toarele9
:& dac% avem un fiier in#e9.ht"l sau in#e9.php sau in#e9.ht" va
fi afiat acesta;
!& dac% nu+ de va afia coninutul folderului9
C,-Progra".iles-)asyPHP2.+(&-%%%, aa cum se vede ,n
figura de mai Cos&
2.3 Instalarea aplica=iei PhpMyA#"in
Pentru a administra *a5a de date MySQL vom folosi aplicaia
phpMyA#"in+ care poate fi desc%rcat% de aici9
http977(((&phpmyadmin&net7homeDpage7inde)&php&
Aceasta este o colecie de scripturi php care aCut% la gestionarea
a!ei de date prin intermediul unei interfe " e #e&
Arhiva desc%rcat% de mai sus va fi de5arhivat% ,n directorul
C,-Progra" .iles-)asyPHP 2.+(&-%%%-phpMyA#"in.,
Pentrua lansa ,n e)ecuie aplicaia de administrare a *a5ei de date se
deschide navigatorul (e* iar ,n >?L se tastea5%9
http,//localhost/php"ya#"in/
ap%r4nd fereastra de autentificare
En mod implicit+ parola pentru root este nesetat% -vid%0+ iar la ap%sarea
*utonului 6)ecut% se ,ncarc% pagina urm%toare9
eoarece e)istena contului root f%r% parol% de acces este periculoas%
pentru integritatea *a5ei de date+ va tre*ui s%3i set%m o parol% de
acces& Bom face aceasta ap%s4nd pe leg%tura Frepturi de accesF sau
FPrivilegesF dac% interfaa este ,n engle5%&
Se va ,nc%rca pagina cu drepturi de acces asupra MySQL+ i ,n dreptul lui
root ap%s%m pe *utonulce indic% modificarea9
Apoi dup% ce s3a ,nc%rcat urm%toarea pagin%+ g%sii unde apare
@chi"(are parola@ i *ifai GParolaG+ apoi tastai parola dorit% de
dumneavoastr% i ,n prima+ i ,n a3II3a c%su%+ dup% care ap%sai pe
*utonul H6)ecutaG& up% setarea parolei de root+ mai apare un cont de
utili5ator F8ricareF+ f%r% parole i cu privilegii reduse&
AtentieAA En cadrul la*oratorului+ pentru aplicaiile instalate de studeni+
parola de root va fi parola&
2.$ PHP Besigner 2++5
Paginile (e*+ fie ele ht"l sau php se pot scrie ,n orice editor de te)t+ de
e)emplu notepa#& ar pentru scrierea uoar%+ rapid% i f%r% erori a unor
pagini mari e)ist% diverse aplicaii -editoare php, html0& intre acestea
amintesc doar PHP )#it i PHP Besigner 2++5.
intre acestea ,l vom folosi pe ultimul+ care este @ree+ cu toate c% este
mai puin comple)& >oua versiune PHP Besigner2++7 nu mai este
@ree&
Instalarea se face simplu+ ca orice aplicaie su* 'indo(s+ i nu ar tre*ui
s% fie o pro*lem% pentru un student&
2u aCutorul acestui editor PHP vom crea prima pagin% ht"l i prima
pagin% php&
2.$.% Prima pagin& '()*
Se deschide aplicaia PHP esign !""#+ se alege un document nou te tip
ht"l i se introduce scriptul de mai Cos9
Se salvea5% documentul creat cu numele in#e9.ht"l ,n directorul9
C,-Progra" .iles-)asyPHP 2.+(&-%%%
+e!ultat, ,n navigatoul (e*+ la adres% scriem urm%toarele9 localhost
i ar tre*ui s% vedem urm%toarea pagin%9
Corpul #ocu"entului
2.$.2 Prima pagin& P'P
Se deschide un nou fiier ,n PHP Besign 2++5+ i de data aceasta
se alege opiunea php& En noua fereastr% se introduce scriptul de
mai Cos9
?eCultat,
Salv%m fiierul su* numele info.php ,n directorul mai sus menionat+
iar la adresa *ro(serului (e* introducem9 localhost/info.php &
En pagina (e* ar tre*ui s% apar% informaii despre serverul PHP+ Apache
i MySQL instalate pe sistem&
ac% nu apare nimic+ ,nseamn% c% serverul php nu este instalat corect
sau fiierul nu este salvat ,n directorul9
C,-Progra" .iles-)asyPHP 2.+(&-%%%