Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CONSTANA

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA LOCAL
11 FEBRUARIE 2O12
CLASA A VII A
TOATE TESTELE AU UN SINGUR RSPUNS CORECT
SUBIECTE:
I. Compleme! "#mpl$
1. E"!e o %&'&%!e'#"!#%( "!'$%!$'&l( & e$'o$l$#)
A. sunt celule foarte excitabile;
B. au neoie !e cantit"#i $ari !e oxi%en;
C. sunt celule cu nucleu;
&. nu se 'n$ul#esc.
2. Em#"*e'ele %e'e+'&le)
A. sunt for$ate nu$ai !in substan#" cenu(ie;
B. sunt le%ate 'ntre ele )rin substan#" alb";
C. sunt for$ate nu$ai !in substan#" alb";
&. )re*int" 'n interior scoar#" cerebral";
,. Ne$'o$l)
A. cu)rin!e $ai $ulte fibre neroase )rote+ate !e
un 'neli( co$un
B. este o celul" care '(i )ier!e ca)acitatea !e
!ii*iune
C. )re*int", !e re%ul", )relun%iri unice lun%i nu$ite
!en!rite
&. este o celul" !e sus#inere a #esutului neros
-. S$+"!&.& %e$/#e e"!e)
A. for$at" !in axoni.
B. situat" la exteriorul $"!uei;
C. locali*at" 'n $enin%e;
&. !is)us" la su)rafa#a e$isferelor cerebrale;
0. Re*le1$l 'o!$l#& :
A. este o reac#ie reflex" oluntar"
B. reali*ea*" ri!icarea coa)sei
C. se reali*ea*" cu a+utorul c"ii sen*itie a nerului
s)inal
&. are loc ca ur$are a loirii )or#iunii situat"
!easu)ra rotulei
2. C3e'&!#&)
A. este o substan#" )er$eabil" )entru a)";
B. se afl" 'n cantitate $are 'n celulele $ature ale
e)i!er$ei;
C. este un )i%$ent care !" culoare )ielii;
&. a)ar#ine )a)ilelor !er$ice.
4.Em#"*e'& 5'e&p!( e"!e #mpl#%&!( %$ p'e%(5e'e
6 )
A. +u!ecat"
B. talentele )entru li$bi str"ine
C. lo%ic"
&. actiit"#i artistice, $u*icale, !e crea#ie
7. L& #8el$l !'$%3#$l$# %e'e+'&l "e #%3#5
$'m&!o&'ele 'e*le1e)
A. saliar, $astica#ie;
B. rotulian, accelerarea b"t"ilor ini$ii;
C. asoconstric#ie, ec-ilibru;
&. cutanate, !ilatarea )u)ilei.
9. S!'&+#"m$l e"!e %&$:&! 5e)
A. sl"birea $u(c-ilor ciliari ai %lobului ocular;
B. for$area i$a%inii 'naintea retinei;
C. sl"birea unuia !in $u(c-ii externi ai %lobului
ocular;
&. !efor$area neunifor$" a cristalinului.
1;. < "!'$%!$'& l&+#'#!$l$# mem+'&o" #!'()
A. )erili$fa;
B. utricula (i sacula;
C. ciocanul, nicoala (i sc"ri#a;
&. canalele se$icirculare osoase.
11. Ne'8## "p#&l# "$!)
A. ./ )erec-i;
B. .0 )erec-i;
C. .1 )erec-i;
&. 10 )erec-i;
12.To&!e 'e*le1ele %&'e "e 6%3#5 6 m(5$8( /#
!'$%3#$l %e'e+'&l "$!)
A. oluntare
B. con!i#ionate
C. 'n"#ate
&. 'nn"scute
1,.O'5#e& %ompoe!elo' &'%$l$# 'e*le1 e"!e)
A. rece)tor, cale $otorie, centru neros, cale
sen*iti", efector
B. rece)tor, cale sen*iti", centru neros, cale
$otorie, efector
C. efector, cale sen*iti", centru neros, cale
$otorie, rece)tor
&. efector, centru neros, cale sen*iti", cale
$otorie, rece)tor
1-.U=3##le)
A. sunt or%ane cornoase
B. au r"!"cin" (i tul)in"
C. sunt !e natur" osoas"
&. sunt anexe %lan!ulare ale )ielii.
10. A'#& ol*&%!#8( "e =("e/!e 6 lo+$l)
A. occi)ital
B. frontal
C. te$)oral
&. )arietal.
12. M#op#&)
A. se corectea*" cu lentile biconexe
B. se corectea*" cu lentile coner%ente
C. a)are c2n! !ia$etrul antero3)osterior al %lobului
ocular este )rea alun%it
&. este cau*at" !e )ier!erea elesticit"#ii
cristalinului.
14.Pe'#l#m*& e"!e $ l#%3#5 "#!$&! 6)
A. %lobul ocular
B. labirintul osos
C. labirintul $e$branos
&. asele li$fatice.
17. O!ol#!ele )
A. se %"sesc 'n urec-ea $e!ie
A. excit" cilii rece)torilor au!itii
B. sunt sti$ulate !e e$iterea sunetelor
C. sunt cristale $icrosco)ice !e carbonat !e calciu
19.O'=&$l e'8o" %$ 'ol 6 me.#e'e&
e%3#l#+'$l$# e"!e)
A. $"!ua s)in"rii
B. urec-ea
C. $elcul $e$branos
&. cerebelul
2;.Io5op"#& e"!e $ p#=me! %e "e &*l( 6)
A. celulele cu con
B. celulele cu bastona(
C. celulele e)i!er$ei
&. firul !e )"r
II. Ale=e'e ='$p&!()
o!&!# %$)
A> 5&%( '("p$"$'#le 1? 2? , %o'e%!e
B> 5&%( '("p$"$'#le 1? , %o'e%!e
C> 5&%( '("p$"$'#le 2? - %o'e%!e
D> 5&%( '("p$"$'#le - %o'e%!
E> 5&%( !o&!e '("p$"$'#le "$! %o'e%!e "&$
='e/#!e
21. L#m+&@$l l& om %o"!#!$#e)
1. al !oilea siste$ !e se$nali*are;
0. )ri$ul siste$ !e se$nali*are;
.. func#ie co$)lex" a scoa#ei cerebrale s)ecific"
o$ului
4. un siste$ !e se$nali*are )ri$iti.
22. C&&lele "em#%#'%$l&'e o"o&"e)
1. sunt 'n nu$"r !e trei;
0. intr" 'n structura labirintului $e$branos;
.. sunt !is)use 'n cele trei !irec#ii ale s)a#iului,
4. se asea$"n" cu o coc-ilie !e $elc.
2,. C'e#e'$l e"!e p'o!e@&! 5e)
1. cutia cranian"
0. lic-i!ul cefalora-i!ian
.. siste$ul $enin%eal
4. cor!oane !e substan#" alb"
2-. Ce'e+el$l)
1. asi%ur" func#ia !e ec-ilibru
0. se afl" 'n )artea anterioar" a trunc-iului cerebral
.. are !ou" e$isfere cerebeloase
4. con#ine 15 $iliar!e !e neuroni 'n scoar#a
cerebeloas"
20. T$#%& e1!e'( & =lo+$l$# o%$l&' %$p'#5e)
1. coroi!a (i cor)ul ciliar
0. irisul (i cristalinul
.. retina (i cor)ul ciliar
4. sclerotica (i corneea
22. S!e'eo!#p$'# 5#&m#%e "$!)
1. scrisul
0. $ersul )e biciclet"
.. cititul
4. $astica#ia
24. S!#m$l&'e& %el$lelo' =$"!&!#8e 5ep#5e 5e)
1. ti$)ul $en#inerii substan#elor sa)i!e )e li$b"
0. nu$"rul rece)torilor excita#i
.. concentra#ia substan#elor !i*olate
4. te$)eratura $e!iului
27. C'#"!&l#$l e"!e )
1. trans)arent
0. o lentil" biconex"
.. situat 'n s)atele irisului
4. situat 'n s)atele retinei
29.D#!'e p'o5$%.##le =l&5$l&'e &le p#el## *&%
p&'!e =l&5ele)
1. sebacee
0. $a$are
.. su!ori)are
4. su)rarenale
,;. U'e%3e& me5#e &'e $'m(!o&'ele %&'&%!e'#"!#%#)
1. tal)a sc"ri#ei se s)ri+in" )e ti$)an
0. nicoala se afl" 'ntre ciocan (i sc"ri#"
.. sc"ri#a se s)ri+in" )e fereastra rotun!"
4. ti$)anul se)ar" urec-ea extern" !e cea $e!ie
,1. S#m.$l ol*&%!#8)
1. sti$ulea*" secre#iile !i%estie
0. este !i$inuat 'n ca* !e r"celi
.. este slab !e*oltat la o$
4. )artici)" la !e)istarea calit"#ii ali$entelor
,2. Re%ep!o'## ol*&%!#8# "$! %el$le)
1. $usculare
0. e)iteliale
.. con+unctie
4. neroase
,,. Gl&5ele "e+&%ee &$ $'m(!o&'ele
%&'&%!e'#"!#%# )
1. au for$" !e ciorc-ine
0. secret" o substan#" %ras"
.. sunt situate 'n !er$
4. usuc" firul !e )"r.
,-. F$%.#& 5e !e'mo'e=l&'e)
1. este asi%urat" !e )iele
0. se reali*ea*" )rin contrac#ia sau !ilatarea
ca)ilarelor
.. )resu)une actiitatea %lan!elor su!ori)are
4. const" 'n '$)ie!icarea )ier!erii !e c"l!ur"
!atorit" -i)o!er$ului.
,0. I"!#%!ele "$!)
1. actiit"#i inoluntare
0. !e a)"rare
.. ali$entar
4. !e re)ro!ucere.
SUCCESAAA
,2.A'##le "e:#!#8e "e =("e"% # lo+##)
1. )arietali
0. te$)orali
.. occi)ital
4. frontal
,4. A%omo5&'e& l& 5#"!&.()
1. )er$ite e!rea clar" a obiectelor situate la
anu$ite !istan#e !e oc-i;
0. este un )roces oluntar;
.. !e)in!e !e ca)acitatea !e bo$bare a
cristalinului;
4. se reali*ea*" )entru e!erea obiectelor situate
la !istan#e $ai $ari !e 6$ !e oc-i;
,7. P'e:+#!#"m$l )
1. a)are !e la 2rsta co)il"riei
0. se corectea*" )urt2n! lentile biconexe
.. este un !efect !e e!ere !atorat for$"rii i$a%inii
'n fa#a retinei
4. are !re)t cau*" )rinci)al" )ier!erea elasticit"#ii
cristalinului
,9. Cel$lele %$ %o$'# )
1. sunt a!a)tate la e!erea nocturn"
0. func#ionea*" !oar 'n )lin" lu$in"
.. se %"sesc 'n )ata oarb"
4. sunt situate 'n )ata %alben"
-;. Se:&.#& 5e =$"! 5$l%e "e *o'me&:()
1. la ba*a li$bii
0. )e 2rful li$bii
.. 'n trunc-iul cerebral
4. 'n scoar#a cerebral"