Sunteți pe pagina 1din 23

Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE

Studii de licen Studii de licen


C. Moldoveanu
Discilina de secialitate
Tematic ent!u e"amenul de licen#
Msu!to!i Te!est!e $i Cadast!u
Domeniul SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
%. Noiuni &ene!ale de Teo!ia Sistemelo!.
'. Cuno$tine de (a) !ivind Sistemele In*o!matice.
+. ,a)e de date- concete *undamentale# modelul !elaional#
!oiecta!ea (a)elo! de date
.. Sisteme In*o!matice Geo&!a/ce- de/niii# dat &eo&!a/c# modele
de !e!e)enta!e a datelo! &eo&!a/ce.
0. Oe!aii saiale- de/niii# tiu!i# oe!aii !inciale
Obligatorie.
1. Notele de curs.
2. C. Svulescu: Fundamente GIS, Ed. HGA, Buc. 2000
%. Noiuni &ene!ale de Teo!ia Sistemelo!.
1a&. 1 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
De/nitii 2
SISTEM3un ansam(lu de elemente inte!conectate ca!e actionea)a
im!euna in vede!ea !eali)a!ii unui o(iectiv-
TEORIA SISTEME4OR3 discilina ca!e de/neste !o!ietatile &ene!ale
ale sistemelo! si *o!mulea)a le&ile ca!e &uve!nea)a *unctiona!ea
acesto!a. E"2 sistemul Sola!# sistemul !eli&ios# sistemul de t!aso!tu!i.
Caracteristici generale:
O(iectiv2 o!ice sistem a!e ca sco atin&e!ea unui o(iectiv-
Ansam(lu2 o!ice sistem a!e cel utin ' elemente# distincte# cu
cate o *unctie (ine sta(ilita in cad!ul sistemului-
Inte!conectivitate2 int!e elementele sistemului t!e(uie sa e"iste
!elatii de le&atu!a !in ca!e se t!ansmit semnale de la un element
la altul.
4imite2limita satiala si temo!ala.
1ent!u mentine!ea inte&!itatii sistemului# un sistem se como!ta in
di*e!ite modu!i *ata de mediul in ca!e e"ista si anume2
%. Int!etie!ea2 se asi&u!a *unctiona!ea co!esun)atoa!e a
elementelo! comonente
'. Aa!a!ea2 e"ista elemente ale sistemului cu *unctie de aa!a!e-
la &!anita sistemului e"ista o luta t imiedica!ea altui sistem
de a lua elemente de la sistemul in cau)a-
+. C!este!e2 o!ice sistem tinde sa !eia elemente de la alt sistem
ana cand dist!u&e celalalt sistem-
.. 1!eluc!a!e2 sistemul !eluc!ea)a semnale# e*ectuea)a o
t!ans*o!ma!e a unui o(iect# into!cand mediului !e)ultatele
!eluc!a!ii-
0. Int!a!ea si iesi!ea2 o!ice sistem a!e o int!a!e !in ca!e sunt
!imite semnale din mediul e"te!io!# o iesi!e !in ca!e sunt
t!ansmise mediului e"te!io! !e)ultatele !eluc!a!ii.
5. Su!asistem si su(sistem2 e"ista su!asisteme in ca!e
elementele comonente sunt la !andul lo! sisteme 6 e"2 omul7
su!asistem# su(sisteme2 osos# ne!vos#..8
Clasi/ca!ea sistemelo!2
a8 Dua o!i&inea sistemelo!2
Sisteme natu!ale2 au!ute indeendent de vointa omului#
*unctionea)a *a!a inte!ventia acestuiasistemul Sola!
Sisteme ant!oice2 c!eate de om# ent!u o!&ani)a!ea vietiii
sociale# activitatii economice# cultu!ale!et. Geod. Nat. sau
sistemul de invatamant
(8 Dua natu!a elementelo! comonente si a elementelo! !eluc!ate
1a&. 2 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
Sisteme conc!ete6mate!iale82 elementele comonenete si
elementele !eluc!ate sunt mate!iale2 sistemul de t!anso!t
Sisteme concetuale6a(st!acte82 semnalele !eluc!ate si
elementele comonente constau in concete# idei# teo!ii 2
&eomet!ia# sistem de nume!atie )ecimal-
c8 Dua modul de comunica!e cu mediul
Sisteme desc9ise2 !in de*# toate sistemele sunt desc9ise#
toate comunica cu mediul !in int!a!i si iesi!i-
Sisteme inc9ise2 este un concet teo!etic# !actic nu e"ista-
este utila notiunea de sistem i)olat2 9a!ta analo&ica-
d8 Dua caacitatea de modi/ca!e a a!amet!ilo! de *unctiona!e in
u!ma modi/ca!ii conditiilo! de mediu
Sisteme !i&ide 2 notiuni teo!etice# destinate studiului
Sisteme adative2 caa(ile sa isi modi/ce a!amet!ii de
*nctiona!e in *unctie de modi/ca!ile ca!e au loc in mediul
incon:u!ato!2 omul este caa(il...
De/nitie2
CONE;I<NI3le&atu!ile e"istente int!e di*e!ite comonente ale unui
sistem# !in ca!e acestea isi t!imit semnale in vede!ea !eluc!a!ii. Se
&asesc su( dive!se *o!me2 ca(lu!i# conducte# etc. In *unctie de sensul in
ca!e se t!ansmit semnalele in !ao!t cu int!a!ea si iesi!ea # ot e"ista
cone"iuni di!ecte6 t!ansmite!ea semnalului se *ace int!7un sin&u! sens#
de la int!a!e s!e iesi!e8 si inve!se6 *eed(ac=# t!ansmisia se *ace in sens
ous2 de la iesi!e cat!e int!a!e8.
E"ista ' tiu!i de cone"iuni2
Cone"iune inve!sa o)itiva2 noul semnal de int!a!e dete!mina
accele!a!ea !eluc!a!ii in aceeasi di!ectie ca si !e)ultatul !ecedent-
Cone"iune inve!sa ne&ativa2 noul semnal de int!a!e a!e un e*ect
cont!a! !e)ultatului !ecedent- sta la (a)a sistemelo! e!*o!mante ca!e
sunt caa(ile sa7si !e&le)e *unctiona!ea. E"2 calo!i*e! cu te!mostat#
moto!ul.
Alta clasi/ca!e# in *ct de t!aseul u!mat de semnale int!e ' elemente2
Imediate2 semnalele t!ansmise a:un& nemodi/cate la celalalt
element-
Inte!mediate2 semnalele de la un element a:un& modi/cate la
1a&. 3 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
celalalt.
Anali)a sistemelo!2 !amu!a alicativa a teo!iei sistemelo! avand '
di!ectii !inciale2 ST<DI< 6se !e*e!a la studie!ea *enomenelo!
incon:u!atoa!e# anali)a sistemelo! e"istente# de/ni!ea o(iectvelo! in
sistem# sta(ili!ea limitelo!# anali)a cone"iunilo! dint!e comonenentele
sistemului8 si DE>?O4TARE6 !eali)a!ea de noi sisteme 8.
Anali)a se oate !eali)a dua mai multe metode2
Metoda cutiei ne&!e2
Metoda consta in descomune!ea sistemului in mai multe su(sisteme si
anali)a sea!ata a acesto!a. Descomune!ea se *ace ana nu mai e
osi(ila o noua descomune!e. Metoda consta in studiul unui ansam(lu
e (a)a comaa!ii semnalelo! de int!a!e si de iesi!e i&no!and st!uctu!a
inte!na a sistemului.
Modele6 !e!oduce!ea la sca!a a *enomenului studiat8
Toate modelele ast!ea)a ca!acte!isticile !inciale ale *enomenului si
sunt !e!e)entate su( o *o!ma simli/cata# accesi(ila.
Tiu!i de modele2 7 iconice6 modele !e!oduse la sca!a a sistemului2
mac9ete8
7analitice2 !e!e)enta!ea *enomenelo! !in
analo&ie# modele cu !o!ietati simila!e
7matematice2 constau in e"!ima!ea !in *o!mule
si !elatii matematice a comonentelo! unui sistem
2. Cunotine de baz privind Sistemele Informatice.
De/nitie2
SISTEM INFORMATIC3 un ansam(lu (ine o!&ani)at# ec9iat cu metode 6
al&o!itmi8 avand ca *unctii !inciale int!oduce!ea# stoca!ea# a/sa!ea si
!eluc!a!ea datelo! ent!u a o(tine in*o!matii.
DATA3 semn# numa!# si! ca!acte!e# ima&ine ca!e !e!e)inta valoa!ea
unei entitati oa!eca!e. Datele sunt stocate e un suo!t oa!eca!e# in
vede!ea !e&asi!ii.
1a&. din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
INFORMATIA3 o data ca!eia i s7a dat o semni/catie-
Ca!acte!istici 2
7 O data a!e sens numai daca oate / !e&asita6 a!e o anumita du!ata de
viata din momentul in!e&ist!a!ii si momentul !imei utili)a!i8
7 E!iditatea ei imlica e"istenta ei e un anumit suo!t
7 E nevoie de o!&ani)a!e seci/ca a datelo! t a utea / in!e&ist!ate e
suo!t comun si a / !e&asite cand e nevoie.
St!uctu!a unui SISTEM INFORMATIC2
1e!soane7No!me71!o&!ame7Colectii de date7Ec9iamente
,ene/cia!ii2 cei ca!o!a le sunt destinate in*o!matii su( *o!ma de
!aoa!te-
Resonsa(ilii6mana&e!ii de sistem82 cei ca!e coo!donea)a activitatile
sistemului-
Oe!ato!ii6 comunica cu mediul e"t82 ei int!oduc date in sistemul
in*o!matic# asi&u!a *unctiona!ea sistemului in*o!matic si e"t!a&
!aoa!tele. E"ista + cate&o!ii de oe!ato!i2
%8Analist de sistem2 cel ca!e conluc!ea)a cu utili)ato!ii t a intele&e mai
(ine modul de *unctiona!e a o!&ani)atiei
'81!oiectantul2 cel ca!e !oiectea)a sistemul# con*o!m cu anumite
no!me sta(ilite# sau aduce modi/ca!i t a so!i e/cienta sistemului-
+8 1!o&!amato!ul2 utili)ea)a un anumit mediu si codi/ca oe!atiile si
al&o!itmii adotati.
Activitatea de mana&ement
De/nitie2
!"#"$%!%#&3o!&ani)a!ea e/cienta a !esu!selo! umane si a
mate!iale a unei o!&ani)atii in scoul !eali)a!ii o(iectivelo! acesteia.
Conditia des*asu!a!ii activitatii2 cunoaste!ea e"acta a o(iectivelo! @
Activitatea de mana&ement a!e . di!ectii !inciale2
%8 14ANIFICARE3 anticia!ea evolutiei mediului-
'8 ORGANI>AREA3 di!i:a!ea !esu!selo! umane# /nancia!e# mate!iale in
scoul !eali)a!ii o(iectivelo!-
1a&. ' din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
+8 COND<CEREA3su!ave&9e!ea# ind!uma!ea e!sonalului destinat
!eali)a!ii o(iectivelo! sistemului-
.8 CONTRO4<43 *o!ma de *eed(ac=6 cone"iune inve!sa8
(rocesul de decizie se !eali)ea)a in 5 asi2
%8De/ni!ea !o(lemei si a c!ite!iilo! de deci)ie-
'8Cule&e!ea datelo!-
+81!eluc!a!ea datelo!-
.8Evalua!ea in*o!matiilo!-
084ua!ea deci)iei si imlementa!ea acesteia-
58Evalua!ea e*ectelo!-
?aloa!ea unui sistem in*o!matic de!iva din calitatea datelo! *u!ni)ate#
ia! calitatea datelo! deinde de datele int!oduse.
)apoartele ot / de mai multe tiu!i# in *unctie de detalie!e# de
anali)a a datelo!2 periodice 6st!uctu!a /"a# &!ad ma!e de detalie!e8#
de e*ceptie 6st!uctu!a /"a# !eAecta o sc9im(a!e semni/cativa *ata de
conditiile no!male8# rapoarte la cerere 6de !e&ula# la ce!e!a unui
mana&e! si contin date necesa!e t !e)olva!ea unei !o(leme
seci/ce8# de predictie 6!asund la int!e(a!ea BCe se intamla
daca..CD si au scoul de a !e)ice valo!i viitoa!e a uno! a!amet!i.Date
minime# nivel de anali)a ma"im.8
Clasi/ca!ea SISTEME4OR INFORMATICE 6 SI8 2
a8in *ct de !olul :ucat in activitatea de te!en2
SI de &estiune7cu scoul de asista!e a activitatii le&ate de evidenta si
administ!a!ea unei o!&ani)atii - 1!inciala *unctie a unui sistem de
&estiune2 actuali)a!ea colectiei de date
SI de *undamenta!e a deci)iilo!2 au scoul de a *u!ni)a in*o!matii ca!e
sa s!i:ine !ocesul deci)ional-
SI e"e!t 2 caa(ile sa inlocuiasca un e"e!t in domeniu-
(8in *ct de a!ia acoe!ita de activitate2
SI locale# SI te!ito!iale# SI nationale# SI inte!nationale
1a&. + din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
c8 in *ct de destinatie2
ot se!vi *ct de mana&ement al activitatii economice si sociale# t
coo!dona!ea des*asu!a!ii !oceselo! te9nolo&ice# t ce!ceta!i stiinti/ce#
t destinatii seciale.
CIC4<4 DE ?IATA A4 <N<I SISTEM INFORMATIC
Se des*asoa!a in mai multe *a)e2 Identi/ca!ea !o(lemei7Anali)a de
sistem71!oiectul SI7 De)volta!ea SI7 Imlementa!ea SI7Int!etine!ea SI.
1, Identi-carea problemei2 consta in de/ni!ea necesitatilo! e ca!e
sistemul va t!e(ui sa le satis*aca- !in !o(lema se intele&e ca
o!&ani)atia nu mai *unctionea)a adecvat t a7si indelini scoul !ous.
Odata identi/cata !o(lema# e *o!mulat o(iectivul sistemului# adica
ce!intele e ca!e t!e(uie sa le indelineasca.
2, "naliza de sistem 2 !oces de studiu al o!&ani)atiei si a sistemului
e"istent. Cu!inde mai multe etae2
'.%.Studiul de *e)a(ilitate# in ca!e sunt u!ma!ite2 te9nolo&ia disoni(ila#
!ecetivitatea e!sonalului 6 un sistem !ea comle" oate / !esins de
utili)ato!i8# !ao!tul cost7(ene/ciu-
'.'. Decla!a!ea int!a!ilo! si iesi!ilo! 2mai intai se sta(ilesc iesi!ile#
!aoa!tele astetate de la SI si aoi int!a!ile2 ca!e sunt entitatile si
at!i(utele acesto! entitati.
'.+.Sta(ili!ea Au"ului datelo!2 se *olosesc dia&!ame de Au"#
aemanatoa!e sc9emelo! lo&ice sau ta(elele de deci)ie.
3,(roiectul sistemului 2 sunt desc!ise toate oe!atiile necesa!e
!e)olva!ii !actice a sistemului. Etae2
+.%.1!oiectul (a)ei de date2 aceste date t!e(uie sa /e stocate int!7o
(a)a de date# memo!ate con*o!m uno! !e&uli !esta(ilite. 4a (a)a ei sta
lista de entitati si at!i(ute.
+.'.Evalua!ea volumui de date2 se sta(ileste n! ma"im de entitati.
+.+.Masu!i de !otectie a datelo!2 e"ista comonente cu !ol de aa!a!e
al sistemului imot!iva accesului neato!i)at sau al dist!u&e!ii datelo!.
+...Sta(ili!ea *unctiilo! sistemului2 se intocmeste o lista cu *unctiile#
al&o!itmi necesa!i atin&e!ii o(iectivului sistemului. E"ista . cate&o!ii de
1a&. . din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
*unctii ca!e t!e(uie indelinite2 *ct de int!oduce!e a datelo!# *ct de
&estiune a datelo! 6 *ct ca!e e!mit actuali)a!ea si consulta!ea (a)ei de
date8# *ct de !eluc!a!e si anali)a a datelo! 6 sistemul e mai valo!os !in
numa!ul *ct7lo! de !eluc!a!e si anali)a8 # *ct de vi)uali)a!e a
in*o!matiilo! 6 *a!a aceasta *ct SI nu isi indelineste scoul# nu se ot
vi)uali)a !aoa!tele# !e)ultatele8.
+.0.Sta(ii!ea datelo! si a !ocedu!ilo! de test2 se alcatuiesc setu!i de
date !e!e)entative ent!u int!ea&a &ama de !o(leme t ca!e a *ost
conceut sistemul.3E caiet de !ecetie.
+.5.Sta(ili!ea ec9iamentelo! necesa!e -
+.F.Sta(ili!ea necesa!ului de e!sonal-
+.G.Evalua!ea costu!ilo!-
+.H.G!a/cul de des*asu!a!e
, /ezvoltarea SI. E"sta + osi(ilitati 2
..%.De)volta!e !in mi:loace !o!ii. Avanta:e2 indeendenta *ata de
*u!ni)o!i de so*t# costu!i initiale !eduse. De)avanta:e2 tim lun& de
ela(o!a!e# costu!i /nale !elativ !idicate# o anumita nesi&u!anta# !isc #
!ivind *unctionalitatea !odusului /nal.
..'.Ac9i)itiona!ea unui ac9et &ene!al. Avanta:e2 deendenta *ata de
*u!ni)o!i de so*t !elativ sca)uta# e*o!tul de !o&!ama!e este mai mic
decat ante!io!# da! sunt necesae cunostinte temeinice. De)avanta:e2
cost initial !idicat.
..+.Ac9i)itia unui ac9et Bla c9eieD .Avanta:e 2 !e&ati!ea e!sonalului#
se !educe timul de !eali)a!e a SI# cost initial !idicat# da! cel /nal e mai
mic decat in ca)u!ile ante!ioa!e. De)avanta:e2 deendenta a!oae
totala *ata de *u!ni)o!.
08Imlementa!ea SI. Etae2
0.%.1!e&ati!ea e!sonalului2 !ec!uta!ea# inst!ui!ea e!sonalului e (a)a
documentatiiilo! sau a uno! !o&!ame seciale7tuto!iale7.
0.'.1oula!ea (a)ei de date
0.+.Conve!sia la noul sistem2 oe!atia de t!ece!e la noul SI. E"ista .
osi(iltati de conve!sie2
Conve!sia di!ecta2 nu sunt c9eltuieli t int!etine!ea simultana a '
1a&. 0 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
sisteme# e"ista !iscul ca acesta sa se dovedeasca ne*unctional-
Conve!sia a!alela2 SI vec9i continua sa *unctione)e o e!ioada de
tim in a!alel cu cel nou- costu!i ma!i de int!etine!e# da! se ot
coma!a e!*o!mantele celo! ' sisteme.
Conve!sia in *a)a2 anumite *ct sunt !eali)ate de un sistem# !estul de
celalalt sistem. Se minimi)e)a !iscul de ne!eusita# deo!ece se t!ece la o
noua *a)a doa! dua ce !ecedenta a dat satis*actie totala- du!ata ma!e
de imlementa!e a SI# costu!i de int!etine!e a celo! ' SI.
Con&!esia2 SI este int!odus total numai t o a!te a o!&ani)atiei. Metoda
este utila in ca)ul sistemelo! comle"e- !isc !edus de insucces# cost
initial !edus# da! tim ma!e de testa!e# imlementa!e.
58Int!etine!ea SI. Etae2
5.%.Actuali)a!ea (a)ei de date....alt*el# in*o!matiile *u!ni)ate a! utea /
e!onate
5.'.Ideti/ca!ea unctelo! sla(e
5.+.Asi&u!a!ea conditiilo! de e"loata!e2 o!ice SI a!e nevoie de !esu!se
mate!iale si umane.1!inciala !esu!sa este e!sonalul ca!e t!e(uie
!e&atit.
Colectii si st!uctu!i de date
O colectie de date oate / !ivita ddv lo&ic 6 a!9itectu!a sa8 sau /)ic
6o!&ani)a!ea elementelo! e un suo!t8. Ddv /)ic# colectiile de date
sunt constituite din si!u!i de ci*!e (ina!e6(iti8# ia! /eca!e data este
ca!acte!i)ata !int!7o lun&ime e"!imata in octeti si !in o)itia la ca!e
se aAa. Ddv /)ic# aceleasi colectii de date sunt o!&ani)ate in ta(lou!i
cu una sau mai multe dimensiuni.
O data !e!e)inta o anumita ca!acte!istica a unei entitati din mediul
incon:u!ato!.
O data a!e + comonente2
Identi/cato!7 un nume sim(olic at!i(uit ca!acte!isticii e ca!e o
!e!e)inta data !esectiva.6e"2 nume # va!sta..8
?aloa!ea7 o anumita instnta at!i(uita identi/cato!ului t a ca!acte!i)a o
anumita entitate. 6e"2 1oescu# '+8
At!i(ute7 !o!ietati ale datei2
o tiul datei 7!e!e)inta aa!tenenta la o anumita clasa de valo!i#
1a&. 1 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
lun&imea datei-
o lun&imea datei2 !e!e)inta cantitatea de memo!ie ocuata de
data !esectiva-
o domeniul de valo!i 2 data oate lua valo!i dint!7o multime tiica-
o valoa!e initiala2 data int!a in !eluc!a!e cu o valoa!e initiala.
St!uctu!i de date
STR<CT<RA DE DATE3 o colectie ent!u ca!e s7a de/nit un anumit mod
de o!dona!e a elementelo! comonente. Este o entitate indeendenta#
identi/cata !in numele sau.
Comonentele unei st!uctu!i de date ot / identi/cate !in nume sau
ad!esa6 o)itia ocuata8. Accesul este di!ect6 nu e necesa!a
a!cu!&e!ea alto! elemente ale st!uctu!ii# de e"2 un element din o
mat!ice8 sau secvential 6o caseta audio8.
Int!e elementele st!uctu!ii de date se ot sta(ili mai multe !elatii de
o!dine# ia! daca acestea sunt ast!ate in camu!i sulimenta!e ale
colectiei de date# st!uctu!a se numeste e*plicita.
Comonentele unei st!uctu!i ot / la !andul lo! st!uctu!i.
Oe!atii asu!a st!uctu!ilo! de date
"locare: oe!atia !in ca!e unei st!uctu!i de date ii este !e)e!vat
un anumit satiu de memo!ie# de e"2 at!i(ui!ea unui identi/cato!
si seci/ca!ea tiului de data 6matI%J#%JK !eal8-
Inca!ca!e
Consultare: oe!atia !in ca!e se modi/ca *o!ma st!uctu!ii de
date !in + oe!atii2 inse!a!e# ste!&e!e# modi/ca!e .
Sortare: modi/ca!ea *o!mei colectiei !in a!an:a!ea
comonentelo! int!7o o!dine di*e!ite de cea initiala-
/escompunere: oe!atia !in ca!e o st!uctu!a de date este
sea!ata in ' sau mai multe st!uctu!i-
Fu)iune
Coie!e
Tiu!i de st!uctu!i de date
St!uctu!a linia!a2
Fiind data o multime /nita D# ea este lina!a daca2 %8e"ista un element
numit primul ca!e nu a!e !edeceso!i si a!e un succeso! imediat- '8
e"ista un sin&u! element numit ultimul ca!e nu a!e succeso!# da! a!e
un !edeceso! imediat- +8 !estul elementelo! cu e"cetia !imului si
ultimului au un sin&u! succeso! imediat 6u!mas8 si un sin&u!
1a&. 12 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
!edeceso! imediat 6a!inte8.
St!uctu!a a!(o!escenta6ie!a!9ica82 multimea D este o st!uctu!a
a!(o!escenta daca 2 %8 e"ista un sin&u! element numit !adacina#
ca!e nu a!e !edeceso!- '8 e"ista mai multe elemente te!minale#
numite *!un)e# ca!e nu mai au niciun succeso!- +8toate
elementele cu e"cetia *!un)elo! au cel utin un succeso!
imediat- .8 toate elementele st!uctu!ii cu e"cetia !adacinii au un
sin&u! !edeceso! imediat.
St!uctu!a de ti !etea2 este asemanatoa!e cu st!uctu!a
a!(o!escenta cu di*e!enta ca un element oa!eca!e cu e"cetia
!dacinii oate avea mai multi a!inti.
St!uctu!a !elationala2 este o st!uctu!a linia!a in ca!e datele sunt
o!&ani)ate in ta(lou!i (idimensionale 6e linii si coloane8.
+. ,a)e de date- concete *undamentale# modelul !elaional# !oiecta!ea
(a)elo! de date
In ca)ul unei st!uctu!i de date# datee sunt o!&ani)ate e mai multe nivele2
7la nivel in*e!io!# datele sunt o!&ani)ate in camu!i 6/elds8. Aceastea
contin o data elementa!a. Mai multe camu!i distincte ce !e!e)inta date
ca!acte!istice t o sin&u!a entitate *o!mea)a o in!e&ist!a!e 6!eco!d8.
Fisie!ul 6/le8 3 o multime de in!e&ist!a!i de acelasi ti.
7la nivel sue!io!# se aAa (a)ele de date.
,A>A DE DATE3 un ansam(lu st!uctu!at de date# in!e&ist!ate e suo!tu!i
accesi(ile calculato!ului t a satis*ce simultan# mai multi utili)ato!i de o
manie!a selectiva si int!7un tim oo!tun. ,a)ele de date3 setu!i de /sie!e
co!elate.
1!o(leme ca!e aa! 2
7Redundanta datelo!2 aceeasi ca!acte!istica este ast!ata in mai multe
e"emla!e si su( di*e!ite *o!me7E !isia de satiu.
7Inconsistenta datelo!2 daca aceleasi date sunt ast!ate in mai multe
/sie!e# e osi(il in tim# sa devina di*e!ite!in nesinc!oni)a!ea
actuali)a!ilo!.
7costu!i !idicate t int!etine!e2 e osi(il sa t!e(uiasca noi !aoa!te ca!e
necesita modi/ca!ea !o&!amelo!
7!o(leme la dist!i(utia datelo!
7insecu!itatea datelo!2 &!eu de !ote:at date !asandite e mai multe c.
7dise!sia !esu!selo!2e"istand multe alicatii# e &!eu de sta(ilit un !o&!am
1a&. 11 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
otim de !eda!e.
A?ANTALE4E ,A>E4OR DE DATE2
%. Datele sunt accesi(ile o!ica!ui !o&!am# indi*e!ent de locul /)ic in
ca!e se aAa-
'. Datele sunt indeendente de !o&!ame-
+. Datele sunt multilicate in mai multe /sie!e distincte-
.. Datele sunt consistente2 modi/ca!ea unei date este e!ceuta de
toate !o&!amele ca!e o utili)ea)a-
0. Se asi&u!a o secu!itate so!ita a datelo! !in limita!ea d!etului de
acces
5. Se asi&u!a un cont!ol cent!ali)at al incad!a!ii datelo! in standa!dele
seci/ce o!&ani)atiei !esective.
Setul de !o&!ame ca!e asi&u!a e*ectua!ea oe!atiilo! seci/ce st!uctu!ilo!
de date *o!mea)a un SISTEM DE GESTI<NE A4 ,A>E4OR DE DATE 6 SG,D8.
Int!7un SG,D# (a)a de date se desc!ie indeendent de !o&!amele ca!e
*olosesc datele. Re&ulile ca!e asi&u!a coe!enta datelo!3 !e&uli de
inte&!itate.
Accesul la datele din (a)a de date se *ace intotdeauna !in inte!mediul
SG,D. 1t acest luc!u# SG,D7ul include un lim(a: de inte!o&a!e
standa!di)at# su( numele de SM4 6St!uctu!ed Mue!N 4an&ua&e8.
Alicatiile unui SG,D sunt sc!ise int!7un lim(a: de nivel inalt# numit
lim(a: &a)da 6e"2 Co(ol8. Desc!ie!ea datelo! se *ace !in inte!mediul
SG,D ca!e include un dictiona! de date.
SG,D3o inte!*ata int!e utili)ato! si (a)a de date ca!e e!mite c!ea!ea#
actuali)a!ea# consulta!ea acesto!a.
Functiile unui SG,D2
%. Memeo!a!ea datelo! e suo!tul e"te!n-
'. Gestiunea datelo! si a !elatiilo! dint!e ele # ent!u a le !e&asi ulte!io!
+. Int!oduce!ea si e"t!a&e!ea datelo! in *o!ma ce!uta de utili)ato!
O(ectivele unui SG,D2
%. O(iectiv !inc2 De sea!a!e a desc!ie!ii datelo! de !o&!amele de
alicatie
E"ista + nivelu!i de !e!e)enta!e si e!cetie a unei (a)e de date2
e"te!n 6datele necesa!e utili)ato!ului8# concetual 6se anali)ea)a
sc9emele e"te!ne s se elimina !edundantele8 si inte!n6 imlementea)a
sc9ema concetuala *olosind un SG,D8. 1ot e"sta mai multe sc9eme
e"te!ne# doa! % concetuala# % inte!na.
'. Indeendenta /)ica a datelo! 2 consta in osi(ilitatea de a sc9im(a
1a&. 12 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
o!&ani)a!ea inte!na a datelo! *a!a a modi/ca !o&!amele e ca!e le
*olosesc
+. Indeendenta lo&ica a datelo!2 consta in osi(ilitatea de a modi/ca
sc9emele e"te!ne *a!a a modi/ca sc9emele concetuale.
.. Maniula!ea datelo! !in lim(a:e decla!ative. 1ent!u utili)ato!ii
inte!activi este nevoie de lim(a:e de inte!o&a!e cat mai a!oiate de
lim(a:ul natu!al2 SM4# ia! !o&!amato!ii *olosesc lim(a:e !ocedu!ale 2
C#COO# Co(ol# etc..
0. Administ!a!ea cat mai simla a datelo! 2 administ!a!ea datelo! se *ace
de cat!e administ!ato!ii de date.
5. E/cienta accesului la date 2 e"ista ' a!ament!i ca!e masoa!a
e!*o!manta accesului la date2 n! t!an)actiiPsec si timul de !asuns.
F. 1a!ta:a!e datelo! 2 se cont!olea)a accesul cu!ent la (a)a de date# se
c!ea)a o lista de asteta!e in ca!e se memeo!ea)a toate ce!e!ile de
acces simultan.
G. Coe!enta datelo!2 se !esecta deendente ce ot e"ista int!e date-
H. Redundanta cont!olata2 cu cat !edundanta este mai mica# cu atat
e/cienta SG,D este mai ma!e -
%J. Secu!itatea datelo! 2 accesul cont!olat al utili)ato!ilo!# !e*ace!ea
(a)ei de date in u!ma uno! ava!ii# c!ea!ea de coii de si&u!anta# :u!nal
de t!an)actii.
TI1<RI DE ,A>E DE DATE
E"ista . modele2
1.!odelul ierar3ic 2 se (a)ea)a e st!uctu!a a!(o!escenta . 1!inciala
!o(lema2 datele t!e(uie multilicate t a !e!oduce o situatie in ca!e o
entitate a!e mai multi a!inti.6 e"2 un imo(il a!e mai multi !o!ieta!i7E
imo(ilul se multilica t /eca!e !o!ieta!8-
2.!odelul retea: se (a)ea)a e st!uctu!a de ti !etea# in ca!e un
element# cu e"cetiile de !i&oa!e# oate avea mai multi !edeceso! si
succeso!i. 1!inciala !o(lema2 imlementa!ea sa su( *o!ma unui
sistem de ointe!i 6ad!ese8 ca!e lea&a int!e ele di*e!ite in!e&ist!a!i ale
!etelelo!.
3.!odelul orintat pe obiect: este inat t a !e!oduce anumite
asecte ale !ealitatii. <n ast*el de model 2 datele ca!e desc!iu o entitate
din lumea !eala sunt incasulate im!euna cu oe!atiile osi(ile a /
e*ectuate asu!a entitatii !esective. 1!ocesul de &!ua!e a
!o!ietatilo! cu !ocedu!ile# oe!atiile osi(ile se numeste
incapsulare. Int!e di*e!ite clase de o(iecte se oate sta(ili o
ie!a!9i)a!e# de la &ene!al la a!ticula!. In aceasta ie!a!9ie# o clasa de
nivel in*e!i!o! !imeste ca mosteni!e toate ca!acte!isticile clasei de la
1a&. 13 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
nivel sue!io!.
.!odelul relational: se (a)ea)a e st!uctu!a !elationala cn* ca!eia
datele sunt o!&ani)ate in ta(ele# e linii si coloane. Avanta:2 este *t
simlu. De)avanta:2 o anumita !edundanta t ca le&atu!a dint!e
ta(elele (a)ei de date se !eali)ea)a e (a)a unei coloane comune.
In %HFJ# un ce!cetato! I,M# Ed&a!d Codd# a enuntat !inciiile
modelului. Modelul a!e + comonente2
%. Comonenta st!uctu!ala 2 desc!ie *o!ma su( ca!e sunt socate datele
'. Comonenta de maniula!e2 include oe!ato!i t !eluc!a!ea datelo!
+. Comonenta de inte&!itate 2 sta(ileste mai multe !e&uli # ast*el incat
datele sa !amana valide si consistente.
Comonenta st!uctu!ala2
1!inciala ca!acte!istica2 datele sunt o!&ani)ate in ta(ele
(idimensionale- sunt sta(ilite !o!ietati ale modelului2 toate coloanele
t!e(uie sa ai(a denumi!i distincte# toate valo!ile unei coloane t!e(uie sa
aa!tina aceluiasi domeniu 6 de e"# )iua 2 aa!tine domeniului %7+%.8#
o!dinea !andu!ilo! si coloanelo! nu este semni/cativa# /eca!e !and
dint!7o ta(ela t!e(uie sa /e distinct# t a identi/ca un !and t!e(uie sa
e"iste o coloana sau o com(inatie de coloane ca!e identi/ca in mod
unic /eca!e !and.
Se de/neste notiunea de c3eie. Int!7o ta(ela ot e"ista mai multe
coloane sau com(inatii de coloane ca!e identi/ca in mod unic un !and.
Toate aceste coloane se numesc c3eie4candidat. Int!e toate c9eiele7
candidat# e"ista una sin&u!a t a identi/ca un !and din ta(ela5 c3eie
primara,. In ta(el ot e"ista celule cu val J.
Comonenta de maniula!e2
Consta int!7un set de oe!ato!i# dint!e ca!e + sunt mai imo!tanti2
SE4ECT2 !in ca!e se c!e)a dint!7un ta(el dat e (a)a unui c!ite!iu un
ta(el nou ca!e !e!e)inta o su(multime a !andu!ilo! ta(elului initial. 6 de
e"2 SE4ECT FROM a!cela QRERE a!ia S%8
1ROLECT 2 !in ca!e se e"t!a&e dint!7un ta(el dat o su(multime *o!mata
dint!7o se!ie de coloane seci/cate. 6 de e"2 1ROLECT a!cele ON
oseso!# a!ia8
LOIN2 !in ca!e se lea&a temo!a! ' ta(ele distincte e (a)a unei
coloane comune.6 de e"2 LOIN candidat AND !e)ultate ON le&itimatie8
Comonenta de inte&!itate2
1a&. 1 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
Se !e*e!a la co!ectitudinea datelo! stocate in (a)a de date. Contine '
!e&uli2
a. Inte&!itatea entitatilo!2 /eca!e !and al unui ta(el t!e(uie sa ai(a o
valoa!e unica si valida in coloana sau com(inatia de coloane ca!e
constituie c9eia !ima!a.
(. 1ent!u a le&a ' ta(ele este nevoie de o coloana comuna. In !imul
ta(el# aceasta coloana comuna este c9eia !ima!a# co!esun)ato!
acesteia in al doilea ta(el e"ista asa numita c9eia st!aina# adica o
coloana cu valo!i identice ca si c9eia !ima!a. Re&ula ce!e ca /eca!e
!and al unui ta(el sa contina in coloana co!esun)atoa!e c9eiei
st!aine o valoa!e ca!e sa se !e&aseasca in unul din ta(elu!ile cu ca!e
s7a le&at e coloana ca!esun)atoa!e c9eiei !ima!e.
4e&ile lui CODD
%. Re!e)enta!ea in*o!matiilo! 2 la nivel lo&ic# utili)ato!ul t( sa vada
datele numai ca valo!i in ta(ele.
'. Accesul &a!antat2 /eca!e data t( sa oata / !e&&asita !in
seci/ca!ea ta(elului# a valo!ii de im!ima!e si a numelui
coloanei.
+. T!ata!ea secventiala a valo!ilo! nule2 t /eca!e ti de data t( sa
/e disoni(ila o val nula t a imlica o in*o!matie inca a(senta
.. Catalo& !elational de date2 /eca!e ,D t( sa ai(a un dictiona! de
date
0. 4im(a: comlet 2 o!ice SG,D t( sa contina cel utin un lim(a:
accesi(il ca!e sa acoe *unctiile de c!ea!e si utili)a!e a ,D
5. Actuali)a!ea vede!ii2 o vede!ePvi)uali)a!e 3 un ta(el temo!a!#
neinclus in (a)a de date# c!eat din unul Pmai multe ta(ele
e"istente.
F. Maniula!ea setu!ilo! de in!e&ist!a!i2 t( c!eata osi(ilitatea ca
dint!7om comanda unica sa /e maniulata o multime de
in!e&ist!a!i.
G. Indeendenta /)ica a datelo!2 utili)to!ul nu t!e(uie sa /e a*ectat
de modi/ca!i in st!uctu!a /)ica a ,D
H. Indeendenta lo&ica a datelo! 2 utili)aato!ul nu t( sa /e a*ectat
de modi/ca!ile din st!uctu!a ta(elului
%J. Indeendenta inte&!itatii datelo! 2 toate const!an&e!ile
le&ate de inte&!itatea datelo! t( sa /e continute in dictiona!ul de
date.
%%. Indeendenta dist!i(utiei2 di*e!itele comonente ale ,D se
ot &asi e calculatoa!e di*e!ite dint!7o !etea# t utili)ato!i nu t(
sa conte)e.
%'. 4im(a: nesu(ve!siv2 adica# nu t!e(uie sa *aca osi(ila
cont!a)ice!ea uneia din !e&ulile ante!ioae!.
1a&. 1' din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
%lemente S678 limba9 de interogare structurat.
Este un lim(a: comlet# simlu# decla!ativ 6 int!uctiunile sale sun
calculato!ului ce sa *ac# lasand la latitudinea lui cum sa *aca8# contine
a!o"imativ +J de comen)i.
(roiectarea :/: logic si -zic.
I. (roiectarea logica: se !e*e!a la c!ea!ea unui model concetual al
datelo! ca!e u!mea)a sa /e ast!ate din cloectia de date. Sunt mai
multe te9nici de !oiecta!e2
a8 !odelarea relatiilor entitate4atribut %") 6EntitN Att!i(ute
Relations9i82 este o a(o!da!e de la &ene!al la a!ticula! si se !li)ea)a in
+ etae2
%. Identi/ca!ea entitatilo!.%ntitatile 3 e!soane# o(iecte# *enomene ca!e
au o e"istenta !o!ie si in le&atu!a cu ca!e este necesa!a
colectiona!ea datelo! in vede!ea *unctiona!ii unui sistem in*o!matic. Se
!eali)ea)a o lista de entitati # ia! /eca!e din ele a!e mai multe instante#
adica di*e!ite conc!eti)a!i in lumea !eala.
'. Identi/ca!ea !elatiilo!2 adica a le&atu!ilo! e"istente in lumea !eala int!e
entitati. Relatiile ot /2
%2% 6unu la unu87 o instanta a uneia dint!e entitati oate / in
le&atu!a cu o sin&u!a instanta a celeilalte entitati 2 sot7sotie
%2n 6unu la mai multi87 o instanta a unei entitati oate / in
le&atu!a cu mai multe instante a celeilalte entitati# *a!a ca
!eci!oca sa /e adeva!ata
n2n 6mai multi la mai multi87 la am(ele caete ale le&atu!ii ot
aa!ea mai multe instante.
+. Sta(li!ea at!i(utelo!2 se *ace un com!omis int!e do!inta de a o(tine cat
mai multe ca!acte!istici si osi(ilitatile !actice de stoca!e# cule&e!e#
!eluc!a!e. In aceasta etaa se !eci)ea)a si su!sa din ca!e !ovin.
Datele se anali)ea)a si o!&ani)ea)a in mai multe ta(ele.
(8 Modela!ea !in no!mali)a!e
Este o metoda de!ivata din modelul !elational# !in ca!e se u!ma!este
constitui!ea unui set de ta(ele in ca!e datele sa indelineasca toate
ce!intele. Este o a(o!da!e de :os in sus# se o!neste de la totalitatea
at!i(utelo!. Etae2
%. Sta(ili!ea at!i(utelo!2 se intocmeste o lista cu at!i(utele conside!ate
!elevante t SI.
'. Fo!ma!ea ta(elelo! initiale 2 at!i(utele sunt &!uate in mai multe ta(ele#
1a&. 1+ din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
u!ma!ind un anumit c!ete!iu. Ta(elele se numesc neno!mali)ate#
!e!e)inta o a!o"ima!e &!osie!a a ta(elelo! /nale
+. 1!ima no!mali)a!e2 consta in elimina!ea &!uelo! de date ca!e se !eeta
in ta(elele c!eate ante!io!
.. A doua no!mali)a!e2 consta in elimina!ea deendentelo! a!tiale-
acestea e"ista atunci cand int!7un ta(el# c9eia !ima!a nu e sin&ula!a#
ci o com(inatie de coloane. Se sta(ilesc !e&uli !in ca!e valo!ile unei
coloane sunt unice t /eca!e !and.
0. A t!eia no!mli)a!e2 elimina!ea deendentelo! t!an)ito!ii. Acestea aa!
cand valo!ile unei coloane sunt deendente de valo!ile alteia# am(ele
ne/ind c9ei
E"ista + !e&uli de (a)a2
%. C9eia e constituita dint!7o sin&u!a coloana
'. O!ice at!i(ut ca!e nu e c9eie t!e(uie sa /e deendent de o di!ectie
+. <n at!i(ut nu t!e(uie sa /e deendent de altul ca!e nu este c9eie
II.(roiectarea -zica : se !e*e!a la de/ni!ea conditiilo! !actice in ca!e va
*unctiona ,D# a(o!dea)a !o(leme cum a! / timul de acces.
Timul de !asuns2 unul din de)avanta:ele modelului !elational consta
in vite)a mai mica de !asuns la !e&asi!ea unei date- aceasta de/cienta
!ovine din *atul ca in aceste (a)e nu e"ista in*o!matii cu !ivi!e la
o)itia datei. 1!inciala te9nica utili)ata ent!u amelio!a!ea !o(lemei o
constituie inde"a!ea.
Inde*area3 c!ea!ea unui ta(el de indecsi ca!e contine ' coloane2 o coloana
contine valo!ile at!i(utelo! t ca!e s7a c!eat ta(ela de inde"# ia! cealalta
contine numa!ul !andului e ca!e se aAa !estul at!i(utelo! entitatii !esective.
In ta(ela de inde"# valo!ile at!i(utelo! sunt o!donate# ast*el ca ot / *olositi
al&o!itmi de so!ta!e.
Ta(elele de inde" sunt c!eate la ce!e!ea utili)ato!ului# !int!7o *ct seci/ca
SG,D# ca!e t( sa !eci)e)e at!i(utul t ca!e se &e!ea)a inde"ul. 1t aceasi ,D#
c9ia! si acelasi ta(el se ot &ene!a mai multe ta(ele de inde" t at!i(ute.
<n ta(el de inde" a!e ca!acte! temo!a!# e"istand din momentul ce!e!ii de
c!ea!e si ana in momentul ste!&e!ii #sau la te!mina!ea sesiunii de luc!u.
Ta(elele de inde" sunt liste o!donate t ca!e ot / alicati al&o!itmi de
cauta!e# cum a! / in:umatati!ea listei.
Dimensiona!ea (a)ei de date2 sta(ileste necesa!ul de memo!ie t ,D
!esectiva ca!e indica ce ti de calculato! este necesa!.Etae2
%. Calculul memo!iei necesa!e t /eca!e ta(el
1a&. 1. din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
'. Calculul memo!iei necesa!e t ta(elele de indecsi. 6aceste ta(ele
ocua cam 'JT din memo!ia unui ta(el t ca!e au *ost c!eate8
+. Calculul memo!iei totale 2 se aduna memo!ia necesa!a t /eca!e
ta(el si memo!ia necesa!a ta(elelo! inde" # ia! suma este inmultita
cu un coe/cient de %#%0 7 %#'0 ca!e constituie o !e)e!va t de)volta!i
ulte!ioa!e.
.. Sisteme In*o!matice Geo&!a/ce- de/niii# dat &eo&!a/c# modele
de !e!e)enta!e a datelo! &eo&!a/ce.
GIS este ac!onimul denumi!ii Un lim(a en&le) a Sistemelo! In*o!matice
$eo&!a/ce2 $eo&!a9ic In*o!mation SNstems6S<A8.
V Sistem informatic: se !e*e! la volumul imens de date ce sunt
maniulate Un cad!ul unui GIS cu a:uto!ul calculato!ului. Toate o(iectele
lumii !eale ot / desc!ise !int!7un set de ca!acte!istici a!ticula!e sau
at!i(ute. Aceste date de ti al*a7nume!ic# Um!eun cu in*o!maiile !ivind
o)iia Un saiu# t!e(uie stocate $i&estionate ent!u toate
elementele saiale de inte!es.
Sistemul In*o!matic 6SI8 oate / de*init ca /ind o colecie de 9a!dWa!e#
so*tWa!e $i !ocedu!i !oiectate Un scoul cule&e!ii# &estion!ii#
maniul!ii# anali)ei# model!ii $i a*i$!ii datelo! utili)ate ent!u
!e)olva!ea !o(lemelo! comle"e de administ!a!e $i lani/ca!e.
V <tili)a!ea te!menului geografc este :usti*icat de *atul c GIS luc!ea)
Un !incial cu elemente geografice sau spaiale. O(iectele# ce ot *i de
natu! *i)ic# cultu!al sau economic# sunt seci/cate !in o)iia lo!
!ecis Un saiu. Elementele unei 9!i nu sunt altceva decXt !e!e)ent!i
saiale ale o(iectelo! din lumea !eal. Sim(olu!ile# culo!ile sau stilu!ile
de linii sunt *olosite ent!u a !e!e)enta di*e!itele ca!acte!istici saiale
e o 9a!t (idimensional.
o Svulescu 6%HH582 Un GIS este un ansamblu de persoane, echipamente,
programe, metode i norme, avnd ca scop culegerea, validarea,
stocarea, analiza i vizualizarea datelor geografice,
<n sistem in*o!matic &eo&!a/c este alctuit Un !incial din cinci
comonente 2
%. Ra!dWa!e
'. So*tWa!e
1a&. 10 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
+. Date
.. 1e!sonal
0. Metode sau !ocedu!i
COM1ONENTE RARDQARE
Ast)i ac9etele de !o&!ame GIS !ulea) e o &am la!&
de ma$ini# de la se!ve!e cent!ale# la staii de luc!u
individuale sau aAate Un cad!ul uno! con/&u!aii de !eele.
Yn manualele ac9etelo! de !o&!ame GIS este seci/cat
con/&u!aia minim necesa! unui sistem. Aceasta const din
staie &!a/c sau 1C# a c!o! elemente !inciale sunt2
Z !oceso! [ C1<-
Z memo!ia de (a) [ RAM-
Z diso)itive de stoca!e [ 9a!d disc $iPsau AoN7disc# CD7W!ite!#
unitate
MO# unitate >I1-
Z diso)itive de input $i output [ monito! cu Unalt
!e)oluie &!a/c# tastatu!# mouse.
4a acestea sunt le&ate o se!ie de e!i*e!ice comune
ent!u o!ice Sistem
In*o!matic Geo&!a/c2
Z di&iti)o!ul# ent!u conve!ti!ea datelo! ca!to&!a/ce
ti!ite# Un *o!mat di&ital-
Z scanne!7ul# utili)at ent!u imo!tul ima&inilo! ce ot *i
ulte!io! di&iti)ate e ec!an-
Z modem7ul# ca!e asi&u! imo!tul automat al ima&inilo!
satelita!e sau alte in*o!maii $i comunica!ea cu alte
!eele-
Z im!imanta sau lote!7ul# ent!u !e)enta!ea
!e)ultatelo! !eluc!!ii datelo!.
COM1ONENTE SOFTQARE
Sistemul In*o!matic Geo&!a/c ent!u o alicaie
a!ticula! oate / de)voltat !in utili)a!ea unei &ame la!&i
de so*tWa!e. Yn mod o(i$nuit# acestea se Uncad!ea) Unt!7una
dint!e u!mtoa!ele cate&o!ii2
Z so*t secial !oiectat ent!u de)volta!ea GIS 6cum a! /
ARCPINFO8-
Z so*t ent!u !oiecta!e asistat de calculato! 6CAD8
sau ca!to&!a/e!e asistat de calculato! 6Comute! "ided
!ain& 7 CAM8-
1a&. 11 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
Z so*t cu sco &ene!al# cum a! / Sistemele de $estiune a
:a)elo! de /ate
6SG,D8.
DATE
Datele !e!e)int cea mai imo!tant comonent a
sistemelo! in*o!matice &eo&!a/ce. Datele &eo&!a/ce $i datele
ta(ela!e asociate ot !oveni din su!sele inte!ne ale unei
o!&ani)aii sau ot / !ocu!ate de la un dist!i(uito! seciali)at.
1!incialele su!se de date GIS ca!e# Un a!te# au mai
*ost menionate e a!cu!sul acestui caitol sunt ilust!ate Un
/&u!ade mai :os2
COM1ONENTA 1ERSONA4
Te9nolo&ia GIS a! avea o valoa!e limitat *! un e!sonal
seciali)at# (ine inst!uit# ca!e s administ!e)e sistemul $i s
de)volte st!ate&ii ent!u alica!ea ei la !o(lemele lumii !eale.
1e!sonalul GIS cu!inde atXt seciali$tii ca!e !oiectea) $i
menin sistemul# cXt $i e cei ca!e Ul utili)ea) ca inst!ument
ent!u !e)olva!ea !o(lemelo! din domeniul lo! de activitate.
Nivelul de seciali)a!e a e!sonalului se !e&se$te Un
\i!amida activitii GISD !ous de Ma!(le ent!u a ilust!a
ce!inele ce se imun Un domeniul inst!ui!ii GIS 6/&. %.%J8.
1a&. 22 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
;igura 1.12 1i!amida activitii GIS 6dup Ma!(le 8.
C<!(<#%#&" !%&</%
1ent!u a avea succes# sistemul in*o!matic &eo&!a/c# t!e(uie
s oe!e)e Un conco!dan cu un lan de a*ace!i $i un
!e&ulament (ine conceut# ca!e !e!e)int modele $i !actici
de oe!a!e unice ent!u /eca!e o!&ani)aie.
1!oieca!ea unui GIS ca model al lumii !eale ent!u o
alicaie a!ticula! !esuune metode de identi/ca!e $i
concetuali)a!e a !o(lemei ce t!e(uie !e)olvat.
Manie!a Un ca!e sunt int!oduse# stocate $i anali)ate datele Un
cad!ul unui GIS t!e(uie s o&lindeasc modul Un ca!e vo! /
utili)ate ulte!io! in*o!maiile Un cad!ul unei activiti de
ce!ceta!e sau Un lua!ea unei deci)ii. O!&ani)aiile ce utili)ea)
GIS7ul t!e(uie s sta(ileasc cele mai ot!ivite !ocedu!i#
ent!u a se asi&u!a c datele sunt utili)ate co!ect $i e/cient
$i ent!u a menine calitatea
acesto!a.
;=#C>II7% =#=I $IS
Yn linii ma!i# un GIS t!e(uie s Undelineasc u!mtoa!ele
*uncii sau oe!aii2 c Int!oduce!e 6Input8- d Maniula!e
6!eluc!a!e8- e Gestiune- * Inte!o&a!e $i anali)- &
?i)uali)a!e.
V Input Ynainte de a / utili)ate# datele &eo&!a/ce t!e(uie
conve!tite Unt!7un *o!mat convena(il. 1!ocesul de
t!ans*o!ma!e a datelo! su( *o!m de 9!i# Un date nume!ice
se nume$te di&iti)a!e.Te9nolo&iile GIS mode!ne e!mit
automati)a!ea comlet a acestui !oces cu a:uto!ul
scan!ii# doa! anumite sa!cini mino!e !mXnXnd a /
1a&. 21 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
!e)olvate !in di&iti)a!e manual cu a:uto!ul ta(letelo!
di&iti)oa!e. Yn !e)ent e"ist de:a un num! *oa!te ma!e de
date Un *o!mate comati(ile GIS. Ele ot / o(inute de la
*u!ni)o!ii de date $i ot / Unc!cate di!ect Unt!7un sistem
in*o!matic &eo&!a/c.
V !anipulare 6prelucrare8. 4a *el ca $i Un ca)ul
*o!matului# ent!u un anumit !oiect GIS# datele t!e(uie
t!ans*o!mate sau !eluc!ate ast*el UncXt s /e comati(ile cu
sistemul !esectiv. In*o!maiile &eo&!a/ce sunt disoni(ile la
di*e!ite sc!i. Ynainte de a / inte&!ate Un sistem# ele t!e(uie
aduse la aceea$i sca! 6&!ad de detalie!e sau acu!atee8.
Aceasta oate / doa! o t!ans*o!ma!e temo!a!# Un scoul
a/$!ii# sau una e!manent# necesa! Unt!7o anali).
Te9nolo&iile GIS o*e! nume!oase inst!umente ent!u ent!u
!eluc!a!ea datelo! saiale $i elimina!ea celo! ca!e nu sunt
necesa!e.
V Gestiune 1ent!u !oiectele mici de GIS este
su/cient stoca!ea in*o!maiilo! &eo&!a/ce su( *o!ma uno!
*i$ie!e. Totu$i# Un ca)ul Un ca!e volumul acesto! date c!e$te# ia!
num!ul utili)ato!ilo! devine semni/cativ# se imune
utili)a!ea unui sistem de &estiune de (a)e de date# ent!u
a u$u!a stoca!ea o!&ani)a!ea $i &estiunea datelo!. Din
unct de vede!e st!uctu!al# e"ist nume!oase SG,D# Uns
Un GIS Xn Un !e)ent modelul !elaional s7a dovedit a / cel
mai util.
V Interogare i analiz". Odat us Un *unciune
sistemul ce conine in*o!maiile &eo&!a/ce# utem une
Unt!e(!i simle de &enul2 \Cine este !o!ieta!ul a!celei
din col C Ca!e este distana Unt!e dou amlasamente C Ca!e
este )ona de te!en indust!ial CD Sau# se ot une Unt!e(!i
analitice# cum a! /2 \<nde se aA amlasamentele ot!ivite
ent!u a const!ui noi case C Ca!e este tiul de sol seci/c
adu!ilo! de ste:a! C Dac se const!uie$te o nou autost!ad#
cum va / a*ectat t!a/cul CD
GIS7ul une la diso)iie atXt osi(iliti simle de
inte!o&a!e de tiul \oint7and7]ue!ND# cXt $i inst!umente
so/sticate de anali) ca!e s *u!ni)e)e in*o!maii oo!tune
deoot!iv mana&e!ilo! $i anali$tilo!. Te9nolo&ia GIS U$i int!
cu adev!at Un d!etu!i atunci cXnd este *olosit ent!u a
anali)a date &eo&!a/ce Un vede!ea sta(ili!ii uno! modele $i
tendine# !ecum $i ent!u e"e!imenta!ea uno! scena!ii
de tiul \ce se UntXml dac CD. GIS7u!ile mode!ne
disun de nume!oase inst!umente de anali) *oa!te ute!nice#
da! dou sunt Un secial imo!tante.
Z Anali)a de vecintate. 1ent!u a !sunde la Unt!e(!i de
1a&. 22 din 23
Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE Tematic SISTEME DE INFORMAII GEOGRAFICE
Studii de licen Studii de licen
tiul2 #te case se a$" la o distan" sub %JJ m de
conducta principal" de ap" C #are este num"rul total
al clienilor pe o raz" de %J =m %n &urul acestui
magazin C# te9nolo&ia GIS utili)ea) un !ocedeu
numit bu'ering ent!u dete!mina!ea !elaiei de
vecintate dint!e entiti.
Z Anali)a ove!laN. ,a)a de date &eo&!a/c este
o!&ani)at Un linii ma!i e st!atu!i sau laNe!7e.
Inte&!a!ea datelo! din laNe!7e di*e!ite se *ace !in
!ocedeul numit overla( Yn satele acestei oe!aii
simle din unct de vede!e vi)ual# de su!aune!e
a st!atu!ilo!# se a*l oe!aii al&e(!ice# oe!aii
lo&ice# oe!aii toolo&ice etc. 1!in aceast
su!aune!e sau uni/ca!e saial ot / inte&!ate
date des!e sol# ante# ve&etaie sau !o!ieti
*uncia!e cu evalua!ea imo)itelo!.
V )izualizarea Yn mod t!adiional 9!ile au *ost utili)ate
ent!u e"lo!a!ea 1mXntului $i a !esu!selo! sale. Te9nolo&ia
GIS# ca o e"tinde!e a ca!to&!a/ei# a so!it e/ciena $i
ute!ea analitic a 9!ilo! t!adiionale. 1!in inte!mediul
*unciei de vi)uali)a!e# GIS7ul oate / *olosit ent!u a !oduce
ima&ini [ 9!i# &!a/ce# animaii $i alte !oduse ca!to&!a/ce
7 ce e!mit ce!cetto!ilo! s7$i vi)uali)e)e su(iectele
activitii lo! Unt!7un mod Un ca!e nu a mai *ost osi(il.
1a&. 23 din 23