Sunteți pe pagina 1din 6

TRIGONOMETRIE

Programa M2
Breviar teoretic
Formule trigonometrice
1 cos sin
2 2
= + a a
(identitatea fundamental a trigonometriei)
sin
; cos ) 90 (
0
a a =

; sin ) 90 cos(
0
a a =

; ) 90 (
0
ctga a tg =

; ) 90 (
0
tga a ctg =
a a sin ) 180 sin(
0
=
;
; sin ) 180 sin(
0
a a = + ; sin ) 180 cos(
0
a a = +
; sin ) 360 sin(
0
a a =

; cos ) 360 cos(
0
a a =
;
a b b a b a cos sin cos sin ) sin( =
;
b a b a b a sin sin cos cos ) cos( =
a a a
2 2
sin cos 2 cos =
;
a a a cos sin 2 2 sin =
;
;
2
2 cos 1
cos
2
a
a
+
=

2
2 cos 1
sin
2
a
a

=
; cos ) 180 cos(
0
a a =
.
Relaii metrice n plan
Fie
ABC
cu laturile a, b, c,
a
h
nlimea co!or"t din #"rful A $e latura o$us a,
2
c b a
p
+ +
=
, R ra%a cercului circumscris
ABC
, iar r ra%a cercului nscris
ABC
.
Teorema sinusului&
R
C
c
B
b
A
a
2
sin sin sin
= = =
Teorema cosinusului&
A bc c b a cos 2
2 2 2
+ =
Formula lui Heron. 'ria
ABC
este
) )( )( ( c p b p a p p S =
.
'ria
ABC
este
.
( 2
sin
2
rp
R
abc C ab h a
S
a
= =

=
Exerciii tipice pentru bacalaureat
1. )e consider triung*iul ABC a#"nd aria egal cu 1+. ) se calcule%e sin A ,tiind
c AB-6 ,i AC-10.
2. )e consider triung*iul ABC cu AB-(, AC-
.
,i BC-
3
. ) se calcule%e cos B.
3. ) se calcule%e aria triung*iul ABC ,tiind c AC-2,
0
30 ) ( = BAC m
,i AB-(.
4. ) se calcule%e aria triung*iul ABC ,tiind c
. 30 ) ( , 2
0
= = = A m AC AB
5. ) se afle ra%a cercului circumcris triung*iul ABC ,tiind c AB-3 ,i
. 30 ) (
0
= C m
6. Fie triung*iul dre$tung*ic ABC ,i D mi/locul i$otenu%ei BC. ) se calcule%e
lungimea laturii AB ,tiind c AC-6 ,i AD-+.
7. )e consider triung*iul ABC cu AB-1, AC-2 ,i BC-
+
. ) se calcule%e cos B.
8. )e consider triung*iul ABC cu AB-+, AC-6 ,i BC-.. ) se calcule%e cos A.
9. ) se calcule%e aria triung*iul ABC ,tiind c AB-
3 2
, AC-
3
,i
0
60 ) ( = BAC m
.
10. ) se calcule%e lungimea laturii BC a triung*iului ABC ,tiind c AB-6, AC-10 ,i
0
60 ) ( = BAC m
.
11. ) se afle ra%a cercului circumcris triung*iul ABC ,tiind c BC-8 ,i
. (+ ) (
0
= A m
12. )e consider triung*iul ABC de arie egal cu 6, cu '0-3 ,i 01-8. ) se calcule%e
sin 0.
13. )e consider triung*iul ABC de arie egal cu .. ) se calcule%e lungimea laturii
'0 ,tiind c '1-2 ,i c
. 30 ) (
0
= A m
14. ) se calcule%e $erimetrul triung*iului '01, ,tiind c '0-2, 01-( ,i
0
60 ) ( = B m
.
15. ) se calcule%e $erimetrul triung*iului '01, ,tiind c '0-+, '1-( ,i
0
60 ) ( = A m
.
16. ) se calcule%e
0
13+ sin
.
17. ) se calcule%e
0 2 0 2
80 cos 100 sin +
.
18. ) se calcule%e
0 2 0 2
+0 cos 130 sin +
.
19. ) se calcule%e lungimea nimii din ' n triung*iul '01 ,tiind c '0-3, '1-(
,i 01-+.
20. 2a%a cercului cirmumscris triung*iului ABC este
2
3
, iar BC-3. ) se calcule%e
sin'.
21. ) se calcule%e
0 2 0 2
(+ cos 13+ sin +
.
22. ) se determine numrul real x $entru care x, x3. ,i x38 sunt lungimile laturilor
unui triung*i dre$tung*ic.
23. ) se calcule%e aria triung*iului ABC ,tiind c AB-6, AC-8 ,i BC-10.
24. ) se calcule%e sin', ,tiind c n triung*iul '01 se cunosc '0-(, 01-2 ,i
0
60 ) ( = C m
.
25. ) se calcule%e
0
120 sin
.
26. ) se calcule%e aria triung*iului ABC ,tiind c AB-
3
, AC-6 ,i
0
120 )
4
( = A m
.
27. ) se calcule%e
0 0
10 sin 1.0 sin
.
28. ) se demonstre%e c n orice triung*i dre$tung*ic de arie S ,i i$otenu%a de
lungime a este ade#rat identitatea
S C B a 2 sin sin
2
=
.
29. ) se calcule%e
. 180 cos ... 2 cos 1 cos 0 cos
0 0 0 0
+ + + +
30. ) se calcule%e aria triung*iului MNP dac 56-6, 67-( ,i
0
30 ) ( = MNP m
.
31. ) se calcule%e
0 0
30 cos 60 sin
.
32. ) se calcule%e
0 0 0 0
10 sin 9 sin ... ) 9 sin( ) 10 sin(
.
33. ) se calcule%e
0 0 0
60 sin (+ cos 30 sin +
.
34. ) se calcule%e
0 0
100 cos 80 cos +
.
35. ) se #erifice c ntr8un triung*i dre$tung*ic '01
) 90 ) ( (
0
= A m
are loc relaia
1 sin sin
2 2
= + C B
.
36. 9n triung*iul MNP se cunosc MN-(, NP-6 ,i
. (+ ) (
0
= MNP m
) se calcule%e
aria triung*iului MNP.
37. ) se determine ari uni triung*i ABC n care AB-+, AC-6 ,i
0
60 ) ( = A m
.
38. 9n triung*iul MNP se cunosc MN-3, MP-+ ,i
. 60 ) (
0
= M m
) se calcule%e
lungimea laturii NP.
39. :n triung*i dre$tung*ic are i$otenu%a de lungime 6. ) se determine lungimea
medianei cores$un%toare i$otenu%ei.
40. ) se calcule%e
0 2 0 2
10 sin 80 sin +
.
41. 9n triung*iul ABC se cunosc AB-AC-6 ,i BC-
3 6
. ) se calcule%e cos B.
42. ) se calcule%e aria unui triung*i dre$tung*ic care are un ung*i cu msura de
0
60
,i i$otenu%a de lungime 8.
43. ) se calcule%e
0
0
(+ cos
13+ sin
.
44. )e consider triung*iul ABC n care AB-8, AC-( ,i
0
(+ ) ( = A m
. ) se calcule%e
aria triung*iului.
45. ) se calcule%e
0 2 0 2
(+ 30 ctg tg +
.
46. ) se calcule%e
0 0 0 0
1.0 cos 160 cos 20 cos 10 cos + + +
.
47. ) se calcule%e cos x, ,tiind c
+
3
sin = x
,i
) 90 ; 0 (
0 0
x
.
48. ) se calcule%e
0 2 0 2
30 cos 1+0 sin +
.
49. ) se calcule%e aria trung*iului MNP ,tiind c MN-10, NP-( ,i
0
60 ) ( = MNP m
.
50. ) se calcule%e aria unui triung*i ec*ilateral care are lungimea nlimii egal cu
3 3
.
51. )e consider triung*iul ABC n care '0-8, '1-8 ,i
0
30 ) ( = A m
. ) se
calcule%e aria triung*iului ABC.
52. ) se calcule%e $erimetrul unui triung*i ec*ilateral care are aria egal cu
. 3
53. ;riung*iul ABC are AB-BC-3 ,i AC-
2 3
. ) se determine cos A.
54. ) se calcule%e lungimea laturii '1 a triung*iului '01 ,tiind c 01-
2
,
0
30 ) ( = BAC m
,i
0
(+ ) ( = ABC m
.
55. ) se calcule%e cosinusul ung*iului ', n triung*iul '01, ,tiind c '0-3, '1-+
,i 01-6.
56. ) se calcule%e numrul
0 0
1+0 cos 60 sin
.
57. ) se calcule%e cos 0, ,tiind c lungimile laturilor triung*iului '01 sunt '0-6,
'1-8 ,i 01-10.
58. ) se arate c ntr8un triung*i ABC dre$tung*ic n A are loc relaia
1 cos cos
2 2
= + C B
.
59. ) se calcule%e aria triung*iului ABC, ,tiind c AB-AC-( ,i
0
60 ) ( = A m
.
60. ) se calcule%e lungimea laturii 01 a triung*iului '01 ,tiind c
0
90 ) ( = A m
0
30 ) ( = B m
,i '0-
3 (
.
61. ) se determine lungimile catetelor unui triung*i dre$tung*ic ,tiind c suma
acestora este 23 ,i $rodusul lor este 120.
62. ) se calcule%e lungimea laturii '1 a triung*iului '01 ,tiind c '0-10, 01-1+
,i
0
60 ) ( = B m
.
63. ) se calcule%e aria triung*iului '01 ,tiind c '0-'1-10 ,i
. 30 ) (
0
= A m
64. ) se calcule%e lungimea ra%ei cercului circumscris triung*iului '01, ,tiind c
01-20 ,i
. 30 ) (
0
= A m
65. ) se calcule%e aria triung*iului '01 ,tiind c '1-10, 01-16 ,i
0
60 ) ( = C m
.
66. ) se calcule%e lungimea laturii '0 a triung*iului '01 ,tiind c 01-6, '1-
2 3
0
(+ ) ( = C m
.
67. ) se calcule%e
0 2 0 2
60 cos 120 sin +
.
68. ) se calcule%e lungimile catetelor triung*iului '01, ,tiind c
0
90 ) ( = A m
,
0
60 ) ( = B m
,i c lungimea i$otenu%ei este egal cu 8.
69. ) se calcule%e lungimea laturii '1 a triung*iului '01, ,tiind c
0
(+ ) ( = B m
0
30 ) ( = C m
,i c '0-10.
70. ) se calcule%e lungimile catetelor unui triung*i dre$tung*ic ,tiind c aria
acestuia este 18, iar msura unui ung*i este egal cu (+
0
.
71. ) se demonstre%e c e<$resia
x x x x cos sin 2 ) cos (sin
2
+
este constant, $entru
oricare ar fi numrul real x.
72. ) se arate c
0 80 cos 10 sin
0 0
=
.
73. ) se determine
), 180 cos(
0
x
,tiind c
) 90 ; 0 (
0 0
x
,i
2
1
cos = x
.
74. ) se calcule%e aria $aralelogramului '01=, ,tiind c '0-8, 01-10 ,i
0
1+0 ) ( = BCD m
.
75. ) se calcule%e
0 2 0 2
60 cos 30 sin +
.
76. ) se calcule%e cosinusul ung*iului ascuit format de diagonalele dre$tung*iului
'01= ,tiind c '0-16 ,i 01-12.
77. ) se determine lungimile catetelor '0 ,i '1 ale triung*iului dre$tung*ic '01,
,tiind c
+
3
sin = B
,i 01-1+.
78. ) se calcule%e aria dre$tung*iului '01= ,tiind c '1-10 ,i
0
30 ) ( = BAC m
79. ;riung*iul '01 este dre$tung*ic n 1, iar ra%a cercului circumscris triung*iului
este 2-10. ) se calcule%e lungimea laturii '0.
80. ) se calcule%e
0 2 0 2
(+ cos 13+ sin +
.
81. ) se arate c $entru
) 90 ; 0 (
0 0
x
este ade#rat egalitatea
1 ) 180 ( cos ) 90 cos( sin
0 2 0
= + x x x
.
82. ) se demonstre%e c ntr8un triung*i dre$tung*ic '01, cu
0
90 ) ( = A m
are loc
relaia
C B AC AB AD sin sin
2
=
unde = este $iciorul nlimii din '.
83. ) se determine msura ung*iului ' din triung*iul ascuitung*ic '01, ,tiind c
01-6 ,i ra%a cercului circumscris triungiului este egl cu
. 3 2
84. ) se determine lungimea laturii 01 a triung*iului '01, ,tiind c '1-6, '0-( ,i
0
60 ) ( = BAC m
.
85. >tiind c
, 80 cos 80 sin
0 0
a =
s se calcule%e
. 100 cos 100 sin
0 0
a +
86. ) se determine aria triung*iului '01, n care '0-(, 'c-6 ,i
0
(+ ) ( = BAC m
.
87. ) se calcule%e
0 0 0
(+ cos (+ 13+ sin + tg
.
88. ) se determine
) sin( ABC
n *e<agonul regulat '01=?F.
89. ) se calcule%e
) 180 sin(
0
x
,tiind c
.
+
(
sin = x
90. ) se calcule%e
) 180 cos(
0
x
,tiind c
.
3
1
cos = x
91. ) se calcule%e
. 13+ sin 2
0 2
92. ) se determine aria triung*iului '01, ,tiind c '0-'1-2 ,i
0
30 ) ( = BAC m
.
93. ) se calcule%e
0 2 0 2
6+ sin 2+ sin +
.
94. ) se calcule%e
). (+ lg( ... ) (1 lg( ) (0 lg(
0 0 0
tg tg tg
95. ) se calcule%e sin A n triung*iul '01, ,tiind c 01-10, iar lungimea ra%ei
cercului circumscris triung*iului este egal cu 10.
96. ) se calcule%e $rodusul
). 1 cos 9 (cos ... ) 8 cos 2 (cos ) 9 cos 1 (cos
0 0 0 0 0 0

97. ) se demonstre%e c, dac triung*iul '01 este dre$tung*ic n ', atunci are loc
relaia
BC
AC AB
B B
+
= + cos sin
.
98. ) se calcule%e lungimea laturii 01 a triung*iului '01, ,tiind c
2
1
sin = A
,i c
lungimea ra%ei cercului circumscris triung*iului este egal cu (.
99. ) se calcule%e cos ' n triung*iul '01, ,tiind c '0-2, 01-3 ,i '1-(.
100. )e consider triung*iul dre$tung*ic '01 n ' ,i
+
3
cos = B
. ) se
calcule%e sin 1.
101. >tiind c triung*iul are 01-10, '1-+ ,i '0-
3 +
, s se calcule%e cos '.
102. ) se calcule%e ra%a cercului circumscris triung*iului '01, ,tiind c
01-( ,i c msura ung*iului ' este de 30
0
.
103. ) se calcule%e aria triung*iului 567 dac 56-67-6 ,i
0
120 ) ( = MNP m
.
BIBLIOGRAFIE
1. @. 1A6);'6;B6?)1:, 5. 5ACDC?'6:, 1. 5. 1B57A?>:, 1.CBA6, 5. )B6@?2,
5.72'E?', @. );2?B6: F 1?21?G, 6. '6@?G?)1:, H. G:7>A2, @. HG'=,
@.);AB'6AHB1B, 1. 1IBC?>, 5. @J6=A2, =. 6D6:CB, 1. KB26', 1. HAB1',
=.5'2B6?)1:, 1. 7A>;'2:, @. 0'2'=, 1. 1IB2BGD, BACALUREAT LA MATEMATIC
!!". ?ditura )igma 2006
2. Harianatele $entru ?L'5?6:G =? 0'1'G':2?'; F 2008, $u!licate de 5B6B);?2:G
?=:1'CB?B, 1?21?;D2BB >B ;B6?2?;:G:B.