Sunteți pe pagina 1din 2

Teste psihologice i chestionare n diagnosticul depresiei

Testarea simptomelor de depresie cu instrumente


psihologice
Cele mai frecvent utilizate pentru a evalua gradul de severitate a depresiei sunt: Hamilton
Depression Rating Scale (HDRS), Hospital Aniet! and Depression Scale (HADS),
"ontgomer! #s$erg Depression Rating Scale ("ADR%S), &ec' Depression (nventor!)

Image courtes! of *screationzs at +reeDigital,hotos)net

Hamilton Depression Rating Scale
Scala Hamilton de -valuare a Depresiei (HDRS, 1960)
.fer/ informa ii despre schim$/ri 0n gradul de severitate al depresiei) Scala HDRS are 12
de 0ntre$/ri, fiecare 0ntre$are poate primi 0ntre 3 i 4 puncte (num/rul maim de puncte
este 55)) Completarea acestui chestionar dureaz/ 26%13 de minute)

Hospital Aniet! and Depression Scale
Scala de n!ietate i Depresie (HADS, 2789)
Acesta scala a fost folosit/ pentru prima dat/ pentru evaluarea simptomelor de anietate
i depresie la pacien ii care nu aveau tul$ur/ri mentale) Scala con ine 24 0ntre$/ri
fiind 0mp/r it/ 0ntr%o scal/ pentru anietate i una pentru depresie) +iecare 0ntre$are poate
primi 0ntre 3 i 9 puncte (num/rul maim de puncte este 12)) Completarea acestui
chestionar dureaz/ 23%26 minute)

"ontgomer! #s$erg Depression Rating Scale
Scala de evaluare a depresiei "ontgomer! #s$erg ("ADRS, 27:7)
A fost folosit/ pentru prima dat/ la pacien ii cu depresie ma*or/ pentru evaluarea
modific/rilor 0n gradul de severitate a depresiei) "DRS este un chestionar folosit de
psihiatri, ce con ine 23 0ntre$/ri; acestea sunt mai mult descrieri de situa ii, fiecare
situa ie are variante multiple de r/spuns care se refer/ la starea de s/n/tate psihic/ a
pacientului din ultimele apte zile) +iecare situa ie poate primi 0ntre 3 i 5 puncte
(num/rul maim de puncte este 53)) "DRS#S (forma cu autoadministrare i scorare de
c/tre pacient) con ine 7 0ntre$/ri cu multiple variate de r/spuns, fiecare situa ie poate
primi 0ntre 3 i 5 puncte (num/rul maim de puncte este 64)) Completarea acestui
chestionar dureaz/ 26%13 de minute) Aici g/se ti o varianta 0n lim$a rom<n/ a
chestionarului "ontgomer!%#s$erg sau "adrs%s care este utilizat ca test de rutin/ 0n
clinicile de psihiatrie)
"ai multe informa ii despre teste psihologice i testarea simptomelor de depresie
Rezultatul acestor teste psihologice are o valoare orientativ/ i trage un semnal de alarm/
asupra semnelor i simptomelor tul$ur/rilor psihice)

&ec' Depression (nventor!
(nventarul de depresie &ec' ($DI#I, 1961, 19%9& $DI#II, 1996)
A fost creat de Aaron &ec' 0n acela i timp cu modelul cognitiv al depresiei) Acest
chestionar a fost creat pentru evaluarea simptomelor depresive la adul i i tineri) Cel mai
folosit 0n situa iile clinice este &D(%(() Chestionarul con ine 12 de 0ntre$/ri care se refer/
la starea de s/n/tate psihic/ din ultimele apte zile) +iecare 0ntre$are poate primi 0ntre 3 i
9 puncte (num/rul maim de puncte este 53)) Completarea (nventarului &ec' dureaz/ 26%
13 de minute)
Aceste teste psihologice a*ut/ la sta$ilirea diagnosticului, a gradului de severitate a
simptomelor de depresie i ofer/ informa ii despre evolu ia depresiei)
Diagnosticul de depresie nu se pune niciodat/ pe $aza rezultatelor testelor psihologice;
aceste rezultate sunt corelate cu datele interviului clinic i cu o$servarea
comportamentului persoanei suferinde) Simptomele de depresie tre$uie s/ 0ndeplineasc/
criteriile de diagnostic)