Sunteți pe pagina 1din 2

LEGE nr.

109 din 11 iulie 2014


privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea i completarea
Ordonanei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea i
completarea Ordonanei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 122 din 5 martie 2013, cu urmtoarele modificri i completri:

1. La articolul I punctul 1, articolul 11^1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 11^1. - (1) Pentru a efectua transport rutier naional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care
sunt avariate, ntreprinderile trebuie s fie autorizate de ctre autoritatea competent.
(2) Modalitatea de autorizare, precum i condiiile care trebuie ndeplinite pentru autorizarea
transporturilor prevzute la alin. (1) se stabilesc de ctre autoritatea competent prin norme."
2. La articolul I, punctul 2 se abrog.
3. La articolul I, dup punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmtorul cuprins:
"3^1. La articolul 19, dup litera a) se introduce o nou liter, litera a^1), cu urmtorul cuprins:
a^1) transportul de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;".
4. La articolul I, punctul 4 se abrog.
5. La articolul I punctul 5, alineatul (6) al articolului 24 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(6) Transporturile prevzute la art. 11^1 se efectueaz n condiiile stabilite de ctre autoritatea
competent prin norme."
6. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 35 se abrog.
7. La articolul I punctul 7, alineatele (1) i (4) ale articolului 40 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Transportul rutier naional contra cost de persoane prin servicii regulate se efectueaz numai
cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal i cititor de carduri.
..............................................................
(4) Modul de utilizare, precum i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc aparatele de marcat
electronice fiscale i cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin
hotrre a Guvernului."
8. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 41 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Modelul biletelor, abonamentelor i legitimaiilor speciale se stabilete prin ordin al ministrului
finanelor publice, la propunerea Ministerului Transporturilor."
9. La articolul I punctul 9, alineatul (5) al articolului 41 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(5) Transportul rutier n trafic judeean/interjudeean al elevilor prevzui la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea
educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se efectueaz cu autovehiculele
destinate transportului de persoane deinute de ctre unitile de nvmnt, autoritile administraiei
publice locale i/sau operatorii de transport rutier, dup caz, cu respectarea prevederilor legale n vigoare."
10. La articolul I, dup punctul 9 se introduc dou noi puncte, punctele 9^1 i 9^2, cu urmtorul cuprins:
"9^1. La articolul 67, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (3) i (4), cu urmtorul
cuprins:
(3) Examinrile prevzute la alin. (1) i (2) se realizeaz de ctre o comisie de examinare, format din 3
membri, specialiti n domeniul transporturilor rutiere din cadrul direciei de specialitate a aparatului propriu
al autoritii competente i din cadrul unitii din subordinea acesteia cu atribuii n autorizarea operatorilor
de transport rutier.

(4) Pentru prestarea activitii de examinare, membrii comisiei de examinare prevzui la alin. (3) sunt
remunerai din cuantumul tarifului achitat de candidai pentru susinerea examinrii, n condiiile stabilite de
autoritatea competent.
9^2. Dup articolul 70 se introduc dou noi articole, articolele 70^1 i 70^2, cu urmtorul cuprins:
Art. 70^1. - colile de conductori auto din cadrul Ministerului Aprrii Naionale i al Ministerului
Afacerilor Interne, care efectueaz pregtire n vederea obinerii permisului de conducere pentru personalul
propriu, i desfoar activitatea n baza condiiilor stabilite prin protocoale ncheiate de fiecare dintre aceste
ministere cu Ministerul Transporturilor.
Art. 70^2. - n cuprinsul protocoalelor prevzute la art. 70^1 se stabilete i modul de aplicare a
prevederilor art. 62 alin. (2) i (3) i ale art. 63, 64, 66 i 67."
11. La articolul I punctul 10, articolul 80 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 80. - Biletul de cltorie/Abonamentul este document cu regim special i reprezint contractul de
transport n cazul serviciilor regulate, ncheiat ntre prestator-operator de transport i beneficiar-cltor, prin
care operatorul de transport rutier se oblig s efectueze transportul prin servicii regulate n condiii de
siguran i confort, iar beneficiarul se oblig s achite anticipat contravaloarea sa, care include i asigurarea
persoanelor i a bagajelor, precum i riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier."
12. La articolul I, dup punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmtorul cuprins:
"11. La articolul 85, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) nclcrile prevzute la alin. (1) cu caracter contravenional se clasific n 3 categorii, dup cum
urmeaz:
a) nclcri foarte grave;
b) nclcri grave;
c) nclcri minore."

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76
alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.


PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
VALERIU-TEFAN ZGONEA

PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU





Bucureti, 11 iulie 2014.
Nr. 109.