Sunteți pe pagina 1din 6

Organizaia: S.C. ........................... S.R.L.

Numr de ordine : ............................ Situaia


postului:
ocupat
Departament: .................................... ntocmit de: .......................................
Anexa nr. din data de .......................... la Contractul !ndi"idual de #unc nr. ................ din
data de .................................
Fia de post
<ef Birou/Serviciu Administrativ>
<Cod C.O.R. (dup republicarea din !""#$ ""%!&>
$aza legal % Legislaia &n "igoare' Actele statutare ale organizaiei'
Regulamentul de organizare (i )uncionare' Contractul
indi"idual de munc *speci)icai%le inclusi" cu date de
identi)icare+
Data primei &ntocmiri % ...................................
#oti"ul actualizrii % &ntocmire
1 Descrierea postului
1.1 Identificarea postului
"."." ' (enumire post: *denumirea asimilat unui post de Director Administrati"+
".". ' Cod C.O.R.: ,-./
".".) ' *radul profesional: *construit prin utilizarea puncta0elor din cadrul )i(ei de post+
+inim +ediu +a,im
".".- ' .ivelul de instruire: 1'
"."./ ' (epartamentul: Administrati"2
".".& ' .ivelul ierar0ic (or1ani1rama#: ,
".".2 ' .ivelul postului: de execuie2
".".3 ' Obiectivele postului: 3e) 4irou administrati" plani)ic' conduce (i coordoneaz
ser"iciile administrati"e ale organizaiei' cum ar )i &nregistrarea' colectarea (i ar5i"area
in)ormaiilor' distri4uirea po(tei' operatorii de tele)onie (i recepioni(tii etc. 6oate super"iza
plani)icarea amplasamentelor (i acti"itile de &ntreinere (i curenie' custodia' paza (i
protecia' protocol.
1.2 Sarcinile postului
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
". Conduce' plani)ic' organizeaz' coordoneaz (i controleaz e)icient departamentul
administrati" al organizaiei' al unei sucursale sau a unei )iliale *po(t' tele)onie' paz (i
protecie' curenie' &ntreinere' protocol+2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
. Sta4ile(te o4iecti"e (i termene realiste' am4iioase (i e)iciente pentru acti"itatea
departamentului2
7S.C. AL!#8N9 D.:.L. S.R.L. % ;!3A D8 6OS9 % 73e) 4irou<ser"iciu administrati"=
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
). 6lani)ic' administreaz (i controleaz e)icient 4ugetele pentru ec5ipamente (i stocuri
ale departamentului din su4ordine2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
-. 6articip e)icient la plani)icarea (i proiectarea ar5itectural (i de inginerie' inclusi" &n
ceea ce pri"e(te managementul spaiilor (i instalaiilor2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
/. #onitorizeaz e)icient )acilitile pentru a se asigura c sunt sigure' 4ine%&ntreinute (i
pzite2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
&. Supra"eg5eaz e)icient &ntreinerea (i repararea ma(inilor' ec5ipamentelor' (i sistemelor
electrice (i mecanice2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
2. 6regte(te' analizeaz (i e"alueaz e)icient rapoarte operaionale (i termene programate
pentru a asigura acurateea (i e)iciena acestora2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
3. Analizeaz e)icient procesele interne' recomand' proiecteaz (i implementeaz e)icient
(i la timp sc5im4ri de politici (i proceduri pentru a &m4unti acti"itatea administrati"'
cum ar )i sc5im4area tipurilor de stocuri utilizate' )urnizori actuali de stocuri' dezar5i"area
&nregistrrilor (i in)ormaiilor etc.
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
%. Asigur e)icient &ntocmirea planului de paz' a"izarea acestuia (i a actelor a)erente2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
"!. Asigur e)icient &ntocmirea gra)icelor de paz (i protecie (i a ponta0elor de prezen
pentru personalul din cadrul departamentului administrati"2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
"". Asigur e)icient a"izarea (i super"izarea acti"itii de colectare a de(eurilor industriale
(i neindustriale' de e"acuare' de depozitare (i de predare a acestora spre "alori)icare2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
". Asigur e)icient aplicarea pre"ederilor legale re)eritoare la con)ecionarea (tampilelor'
)olosirea (i e"idena (tampilelor2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
"). Asigur e)icient apro"izionarea sau a"izarea apro"izionrii cu rec5izite' papetrie (
alte materiale necesare pentru &ntreinere (i alte reparaii necesare organizaiei2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
"-. Asigur e)icient &ntocmirea recepiilor (i 4onurilor de consum la magazia organizaiei
pentru toate materialele cumprate &n cadrul departamentului (i predarea recepiilor la
4iroul )inanciar%conta4il pentru decontri2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
"/. Supra"eg5eaz e)icient proiectele de construcie (i reno"are pentru a &m4unti
e)iciena' (i pentru a se asigura c acestea respect standardele de mediu' de sntate (i de
securitate' precum (i c respect toate reglementrile legale
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
"&. Asigur e)icient cazarea (i protocolul delegaiilor "enite &n organizaie2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
"2. Asigur e)icient o)erirea de in)ormaii re)eritoare la paza (i ordinea din cadrul
organizaiei' la solicitrile instituiilor2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
"3. Recruteaz' selecteaz' anga0eaz' instruie(te' e"alueaz' moti"eaz' sancioneaz (i
concediaz e)icient personalul administrati" din su4ordine2
6ag. , din /
7S.C. AL!#8N9 D.:.L. S.R.L. % ;!3A D8 6OS9 % 73e) 4irou<ser"iciu administrati"=
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
"%. Asigur e)icient instruirea pri"ind securitatea (i sntatea muncii (i pre"enirea (i
stingerea incendiilor a personalului de paz (i a muncitorilor necali)icai din cadrul
departamentului administrati"2
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
!. Administreaz e)icient &nc5irierea amplasamentelor (i spaiilor
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
". 8limin sau supra"eg5eaz e)icient eliminarea proprietilor &n surplus sau
ne)olositoare ale departamentului din su4ordine
Sarcin i criteriu de evaluare a performanelor:
. Realizeaz e)icient (i alte sarcini sau poate primi delegri temporare de sarcini' &n
con)ormitate cu regulamentele (i normele interne sau legale' ori la solicitarea superiorului
sau altor persoane sta4ilite' pentru &ndeplinirea normelor de munc sau sarcinilor
reglementate2
1.3 Recompensarea muncii
".)." 4 Recompensarea direct
".)."." 4 Salariul
5orma de salari6are: &n acord
Salariul de ba6: >?.
7ntervalul de salari6are: *)ormat &n raport cu gradul pro)esional+
+inim +ediu +a,im
x
".).". 4 Adaosurile la salariu $ nu este ca6ul
".). 4 Recompensarea indirect
Concedii cu plat:
% pentru perioada concediului de odi5n anga0atul 4ene)iciaz de o indemnizaie de
concediu' care nu poate )i mai mic dec@t salariul de 4az' indemnizaiile (i sporurile
cu caracter permanent cu"enite pentru perioada respecti"' indemnizaie care
reprezint media zilnic a drepturilor salariale menionate din ultimele 1 luni
anterioare celei &n care este e)ectuat concediul multiplicat cu numrul de zile de
concediu2 indemnizaia se plte(te cu ? zile lucrtoare &nainte de plecarea &n concediu2
&n cazul rec5emrii din concediu' organizaia are o4ligaia de a suporta toate
c5eltuielile salariatului (i ale )amiliei sale' necesare &n "ederea re"enirii la locul de
munc' precum (i e"entualele pre0udicii su)erite de acesta ca urmare a &ntreruperii
concediului de odi5n2
% concedii medicale' de maternitate (i de paternitate' pentru &ngri0irea copilului 4olna"2
% concedii cu plat pentru )ormarea pro)esional2
Concedii fr plat:
% 1. de zile de concediu )r plat' acordat o singur dat' pentru pregtirea (i susinerea
lucrrii de diplom &n &n"m@ntul superior2
% concediu )r plat pentru rezol"area unor situaii personale2
Alte recompense indirecte:
% masa de pr@nz gratuit2
6ag. 1 din /
7S.C. AL!#8N9 D.:.L. S.R.L. % ;!3A D8 6OS9 % 73e) 4irou<ser"iciu administrati"=
% plata transportului de la (i p@n la ser"ici2
% are acces nelimitat (i )r restricii la toate )acilitile de recreere ale organizaiei' &n
a)ara celor destinate strict directorului general2
1.4 Condiiile de munc
".-." ' Statutul an1a8atului: *A+ 6ermanent * + 9emporar
".-. ' 9ocul desf:urrii muncii: la punctul de lucru din #un.!a(i' $%dul. Alexandru
cel 4un' 4l.BC' parter' 0ude !a(i (i la punctul de lucru din #un.!a(i' str.Cri(ului' nr.1'
4l.C>' parter' 0ude !a(i.
".-.) ' Resurse disponibile
Spa;iul disponibil$ 4irou personal2
(otarea material : 4irou dotat cu tele)on )ix' tele)on mo4il' )ax' scanner' copiator'
radio' dulap documente' sei)' calculator' laptop' 6DA *6ersonal Digital Assistant+'
ec5ipament indi"idual de protecie' materiale igienico%sanitare' alimentaie de
protecie2
<c0ipamente soft=are: #icroso)t DindoEs A6' #icroso)t O))ice ,..1' #icroso)t
O))ice 6ro0ect ,..1' Ado4e Acro4at' #acromedia DreamEea"er' programe legislati"e'
programe de managementul relaiilor cu clienii *CR#+' 4aze de date... 2
Resurse financiare: dispune de un cont de numerar disponi4il' pentru c5eltuieli
administrati"e2 este ordonator principal al unui 4uget departamental' de care dispune
&n urma consultrii cu superiorul direct2
Alte resurse: acces internet2 a4onament tele)on mo4il2
Accesul la informa;ii confiden;iale: are acces nelimitat la documentele
departamentului *departamentelor+ din su4ordine2 restriciile de mane"rare se aplic
doar &n cazul secretelor de ser"iciu a(a cum au )ost reglementate de lege2 &n cazul
in)ormaiilor aparin@nd altor departamente dec@t cele din su4ordine' accesul la
in)ormaii se realizeaz cu acordul personalului responsa4il cu paza (i protecia
in)ormaiilor respecti"e' sau con)orm regulamentelor organizaiei.
".-.- ' >impul de munc:
>ipul de norm: * + Norm &ntreag *A + Norm redus
.r. ore munc / 6i$ >2
.r. ore munc suplimentar / 6i$ nu este cazul2
>ipul pro1ramului de lucru: program cu timp parial2
?ro1ramul de lucru: .:.. F >:..2
?au6e: ori de c@te ori este necesar2
@ilele lucrtoare: Luni F Gineri2
@ilele libere pltite:
% S@m4t (i Duminic'
% Sr4torile legale * (i , ianuarie' prima (i a doua zi de 6a(ti' mai' prima (i a doua zi
de Rusalii' Adormirea #aicii Domnului' decem4rie' prima (i a doua zi de Crciun'
precum (i , zile pentru )iecare dintre cele dou sr4tori religioase anuale' declarate
ast)el de cultele religioase legale' altele dec@t cele cre(tine' pentru persoanele
aparin@nd acestora+2 &n cazul &n care anga0atul lucreaz &n timpul sr4torilor legale' i
se "a o)eri compensarea cu timp li4er corespunztor &n urmtoarele 1. de zile' sau un
spor la salariul de 4az de .. H din salariul de 4az corespunztor muncii prestate &n
programul normal de lucru2
% Cstoria anga0atului F cinci zile2
6ag. > din /
7S.C. AL!#8N9 D.:.L. S.R.L. % ;!3A D8 6OS9 % 73e) 4irou<ser"iciu administrati"=
Concedii: concediul de odi5n de 4az pltit este de , de zile lucrtoare' &n a)ara
sr4torilor legale (i a celorlalte zile li4ere pltite2
".-./ ' ?re1tirea :i perfec;ionarea personalului An cadrul or1ani6a;iei
Anga0atul "a 4ene)icia de cursuri periodice (i neperiodice de pregtire &n domenii conexe
acti"itii administrati"e' cum ar )i 4i4lioteconomie' ar5i"istic' managementul proiectelor'
comunicare' negociere' managementul relaiilor cu clienii *CR#+' managementul timpului'
management )inanciar' gestionarea stocurilor.
Anga0atul are o4ligaia de a participa la toate cursurile' stagiile (i alte )orme de pregtire (i
per)ecionare necesare postului' organizate sau cerute de organizaie.
".-.& ' Sistemul de promovare
?osturile An care poate avansa an1a8atul din postul actual: director general2
Criteriile de promovare:
?eriodicitatea evalurii performan;elor individuale *dac este cazul+: pentru
a0ustarea salarial anga0atul "a )i e"aluat cel puin o dat pe an' la iniiati"a asociailor
sau Adunrii :enerale a Asociailor < Acionarilor2 pentru promo"area &n )uncie nu
exist o periodicitate a e"alurii' ci rm@ne la latitudinea Adunrii :enerale a
Asociailor < Acionarilor s decid necesitatea promo"rii &n )uncie.
?eriodicitatea promovrii: nu exist o periodicitate a promo"rii.
1.5 Relaiile cu celelalte posturi
"./." ' .ivelul de supervi6are: * + #inim * + #ediu *A+ #axim
<,plica;ii: 8ste persoana care conduce (i super"izeaz totalitatea operaiunilor legate
de acti"itatea administrati"' de la cel mai &nalt ni"el departamental.
"./. ' ?osturi subordonate ierar0ic$ secretar administrati"' )uncionar &n acti"iti
comerciale' administrati"e (i preuri' )uncionar administrati" etc.
"./.) ' ?osturi subordonate func;ional
"./.- ' ?osturi superioare ierar0ic$ director2
"././ ' ?osturi superioare func;ional
"./.& ' Rela;ii de repre6entare personal
"./.2 ' Rela;ii de repre6entare or1ani6a;ional
"./.3 ' Rela;ii de coordonare
"./.% ' Rela;ii de cooperare$ director economic' director resurse umane' director producie'
director marIeting etc. *enumerai exact ocupaiile existente dar (i cele necesare din cadrul
organizaiei d"s.+2
"./."! ' Rela;ii de control
6ag. ? din /
7S.C. AL!#8N9 D.:.L. S.R.L. % ;!3A D8 6OS9 % 73e) 4irou<ser"iciu administrati"=
2 Specificaiile (cerinele) postului
2.1 Studii
."." ' Studii medii / postliceale: liceu' indi)erent de pro)il2
.". ' Studii 1enerale: (coala general2
2.2 !periena
./." ' <,perien;a An munc: cel puin patru ani2
2.3 Resurse personale disponi"ile
.&." ' Alte resurse: carnet de conducere categoria J$K *exempli)icati"+2
Data &ntocmirii
...............................
Data lurii la cuno(tin
..............................
Numele (i prenumele
............................
Numele (i prenumele anga0atului
............................
;uncia
Administrator
Semntura
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Semntura (i (tampila unitii
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
6ag. / din /

S-ar putea să vă placă și