Sunteți pe pagina 1din 18

1

normative nationale
Acte normative generale
1 Constitutia Republicii Moldova, adoptata la 29.07.94, in vigoare din 27.08.1994
2 Codul cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004
3 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1016 din 13.09.2004 cu privire la crearea Intreprinderii
de Stat "Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala"
4 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1378 din 13.12.2004 cu privire la aprobarea Statutului
si structurii Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
5 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 29.03.2008 cu privire la Comisia nationala
pentru proprietatea intelectuala
6 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia nationala in
domeniul proprietatii intelectuale pina in anul 2020

Legile speciale privind protectia proprietatii intelectuale
1 Legea privind protectia topografiilor circuitelor integrate nr. 655-XIV (adoptata la 29.10.1999, in
vigoare din 06.01.2000)
2 Legea privind protectia desenelor si modelelor industriale nr. 161-XVI (adoptata la 12.07.2007, in
vigoare din 01.12.2007)
3 Legea privind protectia marcilor nr. 38-XVI (adoptata la 29.02.2008, in vigoare din 06.09.2008)
4 Legea privind protectia soiurilor de plante nr. 39-XVI (adoptata la 29.02.2008, in vigoare din
06.09.2008)
5 Legea privind protectia inventiilor nr. 50-XVI (adoptata la 07.03.2008, in vigoare din 04.10.2008)
6 Legea privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale
garantate nr.66-XVI (adoptata la 27.03.2008, in vigoare din 25.10.2008)
7 Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe nr. 139 (adoptata la 02.07.2010, in vigoare din
01.01.2011)
8 Legea pentru aprobarea simbolurilor nationale asociate indicatiilor geografice protejate,
denumirilor de origine protejate si specialitatilor traditionale garantate nr.101 (adoptata la 12.06.2014)


2


Regulamentele conexe aplicarii legilor speciale privind protectia proprietatii intelectuale
1 Regulamentul de aplicare al Legii nr. 655/1999 privind protectia topografiilor circuitelor integrate,
aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.72 din 20.06.2000
2 Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a desenelor si modelelor
industriale, aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1496 din 29.12.2008
3 Regulamentul privind procedurile de depunere si examinare a cererii, de acordare si de mentinere
in vigoare a brevetului pentru soi de planta, aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 295
din 16.04.2009
4 Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a marcilor, aprobat prin
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009
5 Regulamentul privind procedura de depunere si examinare a cererii de brevet de inventie si de
eliberare a brevetului, aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 528 din 01.09.2009
6 Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a indicatiilor geografice, a
denumirilor de origine si a specialitatilor traditionale garantate, aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii
Moldova nr. 610 din 05.07.2010
7 Regulamentul cu privire la inregistrarea obiectelor dreptului de autor si drepturilor conexe, aprobat
prin Hotarirea Guvernului nr. 89 din 10.02.2012

Apararea drepturilor
Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.97, art. 12, 28, 71 lit. (j), 75 alin. (4) lit. a), 103 alin. (1) pct. 7), 111 alin. (1)
lit. (e), 1171 alin. (5)
2 Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000, art. 1, cap. XII
3 Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, art. 185-1, 185-2, 185-3, 246-1, 246-2

4 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, Cartea intai - Dispozitii generale (art. 8
alin. (2) lit. e), 21 alin. (2) lit. b), Cartea a doua Drepturile reale (art. 301, 470 alin. (2) lit.f)), Cartea a treia
Obligatiile (art. 925 alin. (1) lit. d), art.1171-1178 Franchisingul, Cartea a cincea - Dreptul International privat
(art.1607)

5 Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 (Partea speciala), art.
275 pct. 6), 276
3

6 Codul de procedura civila al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003, art. 33 alin. (3-1) , 85
alin. (1) lit. a) poz. doi, lit. j), 127-1, 127-2, 127-3, 460 alin. (1) lit. j), alin. (2), 33-1
7 Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006, art. 18, 20 alin. (1) lit. b)
8 Codul contraventional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, art. 96-103, 283, 400

Hotarari ale Guvernului Republicii Moldova
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13.08.97 cu privire la taxele pentru servicii cu
semnificatie juridica in domeniul protectiei obiectelor proprietatii intelectuale
2 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.933 din 12.09.2000 cu privire la decernarea Medaliei de
Aur a Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala (OMPI) "Inventator remarcabil" si Trofeului OMPI
"Intreprindere inovatoare"
3 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 641 din 12.07.2001 despre tarifele minime ale
remuneratiei de autor
4 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.852 din 16.08.2001 cu privire la modul de folosire a
marcilor - proprietate a statului
5 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1080 din 08.10.2001 cu privire la aprobarea Listei
marcilor - proprietate a statului
6 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1362 din 21.10.2002 privind aprobarea Regulamentului
reprezentantilor in proprietatea industriala
7 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 744 din 20.06.2003 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de producere, eliberare si aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere si
fonograme si Regulamentului cu privire la modul de inregistrare in Registrul de stat al titularilor marcajelor
de control

8 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 783 din 30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor
de proprietate intelectuala
9 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1425 din 02.12.2003 privind modul si conditiile de
acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului in marca de produs si/sau de
serviciu, precum si in desenul sau modelul industrial

10 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1609 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului
privind obiectele de proprietate intelectuala create in cadrul exercitarii atributiilor de serviciu
4

11 Hotarire Guvernului Republicii Moldova nr. 27 din 22.01.2009 cu privire la aprobarea Acordului de
parteneriat intre Guvern si Academia de Stiinte a Moldovei pentru anii 2009-2012 (ANEXA nr. 5 la acordul
dat - Regulamentul cu privire la inregistrarea si evidenta de stat a rezultatelor activitatii de cercetare
stiintifica)

12 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea
Regulamentului Comisiei de contestatii a Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
13 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea
autoritatilor competente abilitate cu atributii si responsabilitati referitoare la produsele cu denumiri de
origine si indicatii geografice si la specialitatile traditionale garantate si a autoritatilor competente
responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse

14 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 485 din 05.07.2011 cu privire la organizarea si
desfasurarea concursului pentru crearea simbolurilor nationale asociate indicatiilor geografice protejate,
denumirilor de origine protejate si specialitatilor traditionale garantate

15 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 18.07.2011 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizati in proprietatea intelectuala
16 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului
privind inregistrarea contractelor de cesiune, licenta, gaj si franchising referitoare la obiectele de
proprietate industriala
17 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 548 din 26.07.2012 cu privire la aprobarea
modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele hotarari ale Guvernului (Hotarirea Guvernului nr. 1496
din 29 decembrie 2008; Hotarirea Guvernului nr. 295 din 16 aprilie 2009; Hotarirea Guvernului nr. 488 din
13.08.2009, Hotarirea Guvernului nr. 528 din 1 septembrie 2009; Hotarirea Guvernului nr. 610 din 5 iulie
2010)

18 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia nationala in
domeniul proprietatii intelectuale pina in anul 2020
Alte acte normative aprobate prin Ordinul Directorului General AGEPI
1 Regulamentul Arbitrajului specializat in domeniul proprietatii industriale pe langa Agentia de Stat
pentru Protectia Proprietatii Industriale (aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.92 din
18.07.2003)
5

2 Regulament privind accesul la informatia detinuta de catre AGEPI (aprobat prin ordinul Directorului
General al AGEPI nr.63 din 02.06.2009)

Alte acte normative
Legea Republicii Moldova nr. 171-XIII din 06.07.94 cu privire la secretul comercial
2 Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.94
3 Legea Republicii Moldova nr. 1227-XIII din 27.06.97 cu privire la publicitate
4 Legea culturii nr. 413-XIV din 27.05.99
5 Legea Republicii Moldova nr. 939-XIV din 20.04.2000 cu privire la activitatea editoriala
6 Legea Republicii Moldova nr. 1350-XIV din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturala
7 Legea Republicii Moldova insolvabilitatii nr. 149 din 29.06.2012
8 Legea Republicii Moldova nr. 989-XV din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare
9 Legea Republicii Moldova nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri si organizatii
concertistice
10 Lege Republicii Moldova nr. 135-XV din 20.03.2003 privind mestesugurile artistice populare
11 Legea Republicii Moldova nr. 322-XV din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului
"Combinatul de vinuri "Cricova" S.A." drept obiect al patrimoniului cultural-national al Republicii Moldova

12 Legea Republicii Moldova nr. 386-XV din 25.11.2004 cu privire la cinematografie
13 Legea Republicii Moldova nr. 199-XVI din 28.07.2005 cu privire la acordarea statutului de obiectiv al
patrimoniului cultural-national al Republicii Moldova bunurilor Intreprinderii de Stat Combinatul de Vinuri
de Calitate "Milestii Mici"
14 Legea Republicii Moldova viei si vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006
15 Legea Republicii Moldova nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre
16 Legea Republicii Moldova nr. 251-XVI din 04.12.2008 privind constituirea Rezervatiei cultural-
naturale Orheiul Vechi
17 Hotarire cu privire la constituirea Rezervatiei cultural-naturale Orheiul Vechi nr. 228 din
23.03.2009
18 Legea Republicii Moldova nr. 1459-XV din 14.11.2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere
si fonograme
6

19 Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012
20 Legea cu privire la folosirea si protectia emblemei Crucii Rosii, nr.673-XIV din 12.11.99


ACTE INTERNATIONALE
Conventii, aranjamente, tratate - internationale
Nr Denumire PDF Data semnarii/adoptarii Data intrarii in vigoare pentru prima data
Data intrarii in vigoare pentru RM Actul
1 Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale
14/07/1967 26/04/1970 25/12/1991 Hotararea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie
1993
2 Conventia de la Paris pentru Protectia Proprietatii Industriale 20/03/1983
20/03/1983 25/12/1991 Hotararea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993
3 Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor
14/04/1891 14/04/1891 25/12/1991 Hotararea Parlamentului nr. 1624-XII din 26
octombrie 1993
4 Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor (PCT) 19/06/1970 24/01/1978
25/12/1991 Hotararea Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993
5 Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme in
scopul asigurarii protectiei lor prin brevete 28/04/1977 19/08/1980 25/12/1991
Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993
6 Tratatul de la Nairobi privind protectia simbolului olimpic 26/09/1981
25/09/1982 25/12/1991 Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie
1993
7 Aranjamentul de la Haga privind depozitul international de desene si modele industriale
06/11/1925 06/11/1925 14/03/1994 Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 229
din 30 decembrie 1993
8 Tratatul privind dreptul marcilor (TLT) 27/10/1994 01/08/1996 01/08/1996
Hotararea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995
9 Tratatul de la Singapore privind dreptul marcilor 27/03/2006 27/03/2006
16/03/2009 Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008
7

10 Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor
28/06/1989 01/12/1995 01/12/1997 Hotararea Parlamentului Republicii Moldova nr.
1252-XIII din 10 iulie 1997
11 Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in scopul
inregistrarii marcilor 15/06/1957 15/06/1957 01/12/1997 Hotararea Parlamentului
nr. 1251-XIII din 10 iulie 1997
12 Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificarii internationale a elementelor figurative ale
marcilor 12/06/1973 09/08/1985 01/12/1997 Hotararea Parlamentului 1250-XIII
din 10 iulie 1997
13 Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificarii internationale a desenelor si modelelor
industriale 08/10/1968 27/04/1971 01/12/1997 Hotararea Parlamentului nr. 1249-
XIII din 10 iulie 1997
14 Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internationala de brevete
24/03/1971 07/10/1975 01/09/1998 Hotararea Parlamentului nr. 1248-XIII din 10 iulie
1997
15 Conventia internationala privind protectia realizarilor in selectie 02/12/1961
10/08/1968 28/10/1998 Hotararea Parlamentului nr. 1355-XIII din 22 octombrie 1997
16 Aranjamentul de la Madrid privind sanctiunile pentru indicatiile false sau inselatoare de provenienta
a produselor 14/04/1891 14/04/1891 05/04/2001 Legea Republicii Moldova nr. 1330-
XIV din 27 octombrie 2000
17 Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (TRIPs)
15/04/1994 01/01/1995 26/07/2001 Legea Republicii Moldova nr. 218-XV din 01 iunie
2000
18 Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT) 01/06/2000 28/04/2005 28/04/2005
Legea Republicii Moldova nr. 433-XV din 27 iulie 2001
19 Aranjamentul de la Lisabona privind protectia indicatiilor locului de origine a produselor si
inregistrarea lor internationala 31/10/1958 31/10/1958 05/04/2001 Legea Republicii
Moldova nr. 1328-XIV din 27 octombrie 2000
20 Conventia de la Berna privind protectia operelor literare si artistice 09/09/1886
09/09/1886 02/11/1995 Hotararea Parlamentului nr.511-XIII din 22 iunie 1995
21 Conventia internationala pentru ocrotirea drepturilor interpretilor, a producatorilor de fonograme si
a organizatiilor de difuziune, semnata la Roma 26/10/1961 26/10/1961 05/12/1995
Hotararea Parlamentului nr.510-XIII din 22 iunie 1995
22 Conventia Mondiala cu privire la drepturile de autor 06/09/1952 16/09/1955
27/05/1973 Hotararea Parlamentului nr.1318-XII din 02 martie 1993
8

23 Conventia privind protectia producatorilor de fonograme impotriva reproducerii neautorizate a
fonogramelor lor, semnata la Geneva 29/10/1971 18/04/1973 17/07/2000 Hotararea
Parlamentului nr.796-XIV din 10 februarie 2000
24 Acordul O.M.P.I. privind dreptul de autor 20/12/1996 06/03/2002
06/03/2002 Hotararea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998
25 Acordul O.M.P.I. cu privire la interpretari si fonogramele, semnat la Geneva
Conventii, aranjamente, tratate - regionale
Nr Denumire PDF Data semnarii/adoptarii Data intrarii in vigoare pentru prima data
Data intrarii in vigoare pentru RM Actul
1 Acordul de colaborare pentru combaterea incalcarilor drepturilor in domeniul proprietatii
intelectuale 06/03/1998 19/01/1999 20/11/2001 Hotararea Guvernului nr. 1245 din
15 noiembrie 2001
2 Acordul privind asigurarea reciproca a integritatii secretelor interstatale in domeniul protectiei
juridice a inventiilor 04/06/1999 31/01/2000 03/01/2002 Hotararea Guvernului nr.
1331 din 3 decembrie 2001
3 Acordul privind masurile de prevenire si combatere a utilizarii marcilor si indicatiilor geografice
false, semnat la Minsk 04/06/1999 04/06/1999 04/06/1999 Hotararea Guvernului nr.
1332 din 3 decembrie 2001
4 Acordul privind colaborarea in domeniul protectiei dreptului de autor si a drepturilor conexe,
semnat la Moscova 24/09/1993 06/05/1995 09/05/1999 Hotararea Parlamentului
nr.206-XIV din 25 noiembrie 1998
5 Hotararea Consiliului sefilor de guverne al Comunitatii Statelor Independente cu privire la Regulile
controlului vamal asupra trecerii peste frontiera vamala a marfurilor ce contin obiecte ale proprietatii
intelectuale, semnata la Moscova 28/09/2001 28/09/2001 29/08/2002 Hotararea
Guvernului nr.1094 din 19.08.2002
6 Acordul privind colaborarea in domeniul protectiei juridice si apararii proprietatii intelectuale si
crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protectiei juridice si apararii proprietatii intelectuale,
semnat la Sankt Petersburg 19/11/2010 19/11/2010 24/06/2011 Hotararea
Guvernului nr. 442 din 16.06.2011
7 Acordul privind masurile de protectie a proprietatii industriale si crearea Consiliului Interstatal
pentru problemele protectiei proprietatii industriale 12/03/1993 12/03/1993
12/03/1993
8 Acordul privind crearea de catre statele membre ale CSI al CD-ROM-ului comun (produs
informational regional) 22/05/2001 22/05/2001 22/05/2001
9

9 Acord cu privire la colaborarea in domeniul ocrotirii dreptului de autor si a drepturilor conexe
24/09/1993 09/04/1999 Hotararea Parlamentului nr.206-XIV din 25 noiembrie 1998
10 Decizia Consiliului sefilor de guverne al CSI privind Planul de actiuni pentru combaterea
infractiunilor in domeniul PI, in sprijinul etapelor de realizare a Strategiei de dezvoltare economica a CSI
pina in anul 2020 19/05/2011 19/05/2011 02/03/2012 Hotararea Guvernului nr.
120 din 23.02.2012
11 Conventia Euroasiatica privind Brevetele (*denunarea a intrat n vigoare la 26.04.2012)
09/09/1994 12/08/1995 16/02/1996 Hotararea Parlamentului nr. 615-XIII din 27
octombrie 1995 * abrogat prin Legea nr. 78 din 21.04.2011 pentru denunarea Conveniei eurasiatice
privind brevetele
12 Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Eurasiatica de Brevete privind protectia
juridica a inventiilor pe teritoriul Republicii Moldova dupa denuntarea de catre Republica Moldova a
Conventiei eurasiatice de brevete 12/04/2012 12/04/2012 17/08/2012 Hotarirea
Guvernului Nr. 618 din 17.08.2012
13 Memorandumul de intelegere dintre Guvernul RM si OMPI privind cooperarea in domeniul
proprietatii intelectuale 22/10/2012 Hotarirea Guvernului nr.110 din 07
februarie 2013
14 Acord intre RM si UE cu privire la protectia indicatiilor geografice ale produselor agricole si
alimentare 26/06/2012 01/04/2013 Legea Republicii Moldova nr.317 din
27.12.2012
15 Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Organizatia Europeana de Brevete privind validarea
brevetelor Europene (Acord de validare)

Directive europene
Nr Denumire PDF
1 Directiva Consiliului nr. 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru
calculator
2 Directiva Consiliului nr. 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de inchiriere si de
imprumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale
3 Directiva Consiliului nr. 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor dispozitii
referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si
retransmisiei prin cablu
4 Directiva Consiliului nr. 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectiei
a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe
10

5 Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia
juridica a bazelor de date
6 Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea
anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala
7 Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind
dreptul de suita in beneficul autorului unei opere de arta originala
8 Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea
drepturilor de proprietate intelectuala

Comunicat AGEPI - Dezvoltarea Sistemului national de proprietate intelectuala: 20 ani de la fondarea AGEPI
Share on facebookShare on odnoklassniki_ru| More Sharing ServicesAdauga
07.09.2012 | Vizualizari: 1313

Pe 8 septembrie curent se implinesc 20 ani de cand in Republica Moldova a inceput sa prinda contur si sa se
materializeze notiunea de proprietate intelectuala prin cele doua forme ale ei proprietatea industriala si
dreptul de autor si drepturile conexe.Pe parcursul acestor doua decenii s-a creat un mediu propice
dezvoltarii sistemului de protectie a PI si premisele pentru diversificarea cailor de redresare a economiei
nationale, inclusiv prin valorificarea produsului intelectual, implementarea inovatiilor si transferul
tehnologic.Sistemul de protectie a proprietatii intelectuale este unul din cele mai importante atribute ale
statalitatii Republicii Moldova, dreptul cetatenilor la proprietatea intelectuala fiind consfintit de Constitutia
tarii.

Printre primele Decrete ale Presedintelui Republicii Moldova se numara si cele cu privire la crearea Agentiei
de Stat pentru Drepturile de Autor (ADA) din 25 noiembrie 1991 (nr. 238) si cu privire la instituirea Agentiei
de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale (AGEPI) din 25 mai 1992 (nr.120), care au constituit piatra
de temelie a sistemului national de proprietate intelectuala. Acelasi lucru putem afirma despre cele doua
Hotarari ale Guvernului Republicii Moldova:din 25 februarie 1992 prin care a fost aprobat Regulamentul
Agentiei de Stat pentru Drepturile de Autor si din 8 septembrie 1992 prin care a fost aprobat Regulamentul
si Structura Agentiei de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale. Anume aceasta data este considerata
ziua de nastere a AGEPI, a carei Aniversare de 20 de ani o marcam actualmente.

In baza Codului cu privire la stiinta si inovare, nr. 259-XV din 15.07.2004, a fost efectuata unificarea
institutionala a sistemului de proprietate intelectuala prin fuzionarea celor doua agentii, astfel fiind creat un
singur oficiu de specialitate - Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI).
11


In prezent, AGEPI este unica autoritate nationala in subordinea Guvernului care acorda protectie juridica pe
teritoriul Republicii Moldova obiectelor de proprietate intelectuala si promoveaza politica statului in
domeniul proprietatii intelectuale, elaboreaza si asigura aplicarea politicilor stabilite in conformitate cu
Programul de activitate al Guvernului, Planul de actiuni al Guvernului si strategiile nationale in domeniul sau
de competenta.

Aniversarea de 20 de ani constituie un bun prilej de a evoca contributia AGEPI la crearea, dezvoltarea si
afirmarea in Republica Moldova a unui Sistem de protectie a proprietatii intelectuale comparabil cu
sistemele similare ale tarilor cu traditii considerabile in domeniu. In prezent, tara noastra este parte la 32 de
conventii, aranjamente, tratate si acorduri regionale si internationale si colaboreaza pe baza de parteneriat
reciproc avantajos cu o serie intreaga de oficii de specialitate din lume.

Legislatia nationala in domeniul proprietatii intelectuale a cunoscut o dezvoltare continua in paralel cu
integrarea tarii in sistemul economic mondial. Astfel, aderarea Republicii Moldova la Organizatia Mondiala a
Comertului in 2001, a fost precedata de adoptarea legilor cu privire la protectia obiectelor de proprietate
intelectuala (inventii, soiuri de plante, design industrial, marci si denumiri de origine, topografii ale
circuitelor integrate, obiecte protejate de dreptul de autor si drepturile conexe), precum si a legislatiei civile
si administrative in scopul conformarii acestora cerintelor impuse de Acordul privind aspectele comerciale
ale drepturilor de proprietate intelectuala (Acordul TRIPS). In acelasi context, a fost adoptat un sir de
amendamente la Codul penal, prin care au fost prevazute sanctiuni penale pentru cazurile de incalcare a
drepturilor de PI.

Evolutia Republicii Moldova pe calea integrarii europene a determinat armonizarea legislatiei in domeniul
proprietatii intelectuale cu acquis-ul comunitar, in scopul asigurarii unui nivel de protectie si de respectare a
drepturilor de proprietate intelectuala echivalent celui existent in Uniunea Europeana si in conformitate cu
angajamentul asumat in temeiul Acordului de Parteneriat si Cooperare intre Republica Moldova si UE.

Astfel, in perioada 2007-2010 intregul cadru legislativ ce tine de domeniul proprietatii intelectuale a fost
revizuit, fiind adoptate, in redactie noua, 6 legi speciale armonizate cu legislatia Uniunii Europene, ce
reglementeaza protectia desenelor si modelelor industriale; marcilor; soiurilor de plante; inventiilor;
indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale garantate; dreptului de autor si
drepturilor conexe.

Cadrul juridic national actual in domeniul proprietatii intelectuale este pus actualmente in concordanta atat
cu normele internationale, cat si cu cele ale UE. Totodata, procesul de armonizare a legislatiei este unul
12

continuu, chemat sa faca fata evolutiei dinamice a domeniului de proprietate intelectuala atat la nivel
international, cat si regional.

Cum e si firesc, pe parcursul celor 2 decenii de activitate, in prim-plan s-au aflat procedurile de examinare a
cererilor si de acordare a protectiei juridice pentru obiectele de proprietate intelectuala (OPI), consolidarea
cadrului normativ-legislativ, armonizat cu prevederile Acquis-ului comunitar adus in concordanta cu cel
european, examinarea si inregistrarea contractelor de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuala
(DPI), revalidarea statutului juridic al obiectelor protejate, examinarea litigiilor aparute in procesul
examinarii si valorificarii obiectelor de proprietate intelectuala, inregistrarea operelor protejate de dreptul
de autor si drepturile conexe si efectuarea controalelor cu scopul de a aprecia legalitatea valorificarii
acestora.

Rezultatele activitatii inventive si de brevetare/inregistrare a OPI din momentul infiintarii AGEPI pana in
prezent (1993-2012) ne demonstreaza ca, in pofida conditiilor economice precare, inventatorii si
cercetatorii din Republica Moldova completeaza patrimoniul universal cu cele mai progresive solutii tehnice,
tehnologii avansate, materiale si procedee noi, iar producatorii si oamenii de creatie autohtoni
constientizeaza tot mai mult necesitatea protectiei inventiilor, marcilor, desenelor/modelelor industriale,
drepturilor de autor si drepturilor conexe etc.

In perioada 1993-2011 la AGEPI au fost depuse 107765decereri de inregistrare a obiectelor de proprietate
industriala. Dintre acestea, pe cale nationala au fost depuse 799 de cereri de brevet de inventie si peste
92000 de cereri pentru marci. In aceeasi perioada AGEPI a acordat titluri de protectie ale Republicii Moldova
pentru 96313 de obiecte de proprietate intelectuala. Astfel, la 31 decembrie 2011 pe teritoriul tarii noastre
erau valabile peste 46000 de marci internationale, inregistrate prin procedura Aranjamentului de la Madrid,
circa 3000 de inregistrari ale modelelor si desenelor industriale prin procedura Aranjamentului de la Haga,
circa 800 de denumiri de origine, inregistrate prin procedura Aranjamentului de la Lisabona, si peste 4000
de brevete eurasiatice.

Desi inregistrarea operelor protejate prin dreptul de autor este facultativa, in perioada 2003-2011 au fost
inregistrate 2570 de asemenea obiecte. Dintre acestea, 145 sunt obiecte de provenienta straina, printre
care 81 de opere ale autorilor italieni, 15 - din Federatia Rusa, 15 - din Ucraina, 9 din Romania, 6 din
Regatul Unit al Marii Britanii, 5 din Franta, 4 din Grecia, 3 din SUA si 2 din Israel. In topul general al
inregistrarilor se afla operele literare si stiintifice.

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuala (BOPI), editat lunar de AGEPI, contine datele referitoare la
cererile de inregistrare si la OPI inregistrate. Brevetele publicate sunt o sursa pretioasa de informare tehnica
si comerciala. Informatia publicata este plasata si pe web site-ul AGEPI, se transmite pentru editarea CD-ului
13

regional de brevete CISPATENT, precum si pentru bazele de date regionale IMPADOC si EAPATIS.
Informatia in cauza este actualizata in permanenta pe web site-urile AGEPI: www.agepi.gov.md,
www.infoinvent.md, www.db.agepi.md, precum si pe portalul informational Intranet. Pentru a facilita
navigarea celor ce folosesc informatia pusa la dispozitie de catre AGEPI prin intermediul Internetului, recent
pagina www.agepi.gov.md a fost modernizata.

Tot mai multi utilizatori acceseaza in mod gratuit informatiile plasate pe web site-ul AGEPI. Este vorba de
Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI), revista de proprietate intelectuala Intellectus, bazele de
date Inventii, Soiuri de plante, Marci, Design Industrial si Rezultate stiintifice. Prin intermediul site-
ului AGEPI utilizatorii pot accesa si bazele de date specializate ale altor tari.

Cea mai mare parte a informatiilor din domeniul PI este oferita solicitantilor din tara noastra de catre AGEPI,
care detine Colectia Nationala de documente in domeniul proprietatii intelectuale. La moment, aceasta
numara circa 26,5 mln de documente nationale si din alte tari, majoritatea - in format electronic.

In vederea reducerii cheltuielilor suportate de solicitanti pentru obtinerea drepturilor de PI, in 2011 AGEPI a
inceput sa implementeze mecanismul de depunere electronica a cererilor de protectie. Totodata, unele
categorii de solicitanti (invalizii, pensionarii, studentii, persoanele fizice si juridice cu venituri mici) au
beneficiat de scutirile de taxe, totale sau partiale, acordate in conformitate cu legislatia in vigoare, iar
organizatiile din sfera cercetarii si inovarii sunt scutite in primii cinci ani de mentinerea in vigoare a titlurilor
de protectie.

Protectia juridica a OPI ofera titularilor de drepturi posibilitatea de a incheia contracte de licenta, cesiune,
franchising si gaj care, de altfel, sunt generatoare de venituri considerabile. In Republica Moldova practica
transmiterii drepturilor asupra OPI s-a dezvoltat in paralel cu sistemul de protectie juridica a acestora. In
perioada 1993-2011 la AGEPI au fost inregistrate 1887 de contracte de transmitere a drepturilor, inclusiv
204 contracte de licenta si 1661 de contracte de cesiune, 16 contracte de franchising si 6 contracte de gaj,
numarul lor crescand pe an ce trece.

Vrem sa mentionam in mod deosebit faptul ca dezvoltarea si consolidarea Sistemului national de
proprietate intelectuala a avut loc sub semnul colaborarii multilaterale la nivel international. Succesele
realizate in acest sens se datoreaza in mare parte sprijinului de care a beneficiat si continua sa beneficieze
tara noastra, in primul rand din partea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala (OMPI), Oficiului
Eurasiatic de Brevete (OEAB), Oficiului European de Brevete (OEB) si oficiilor de specialitate din Romania
(Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si Oficiul Roman pentru Dreptul de Autor). In ultimul deceniu s-a
amplificat colaborarea bilaterala a AGEPI cu oficiile de PI de peste hotare, in special din Danemarka, Franta,
Ungaria, Bulgaria, Cehia, Elvetia, Turcia, Federatia Rusa, Ucraina, Kazahstan si multe alte tari.
14


Colaborarea la nivel national tine in mare parte de activitatea de promovare a sistemului de protectie a
proprietatii intelectuale, precum si de diseminare a cunostintelor privind avantajele si beneficiile pe care le
pot avea agentii economici urmare obtinerii drepturilor exclusive, activitate efectuata sub egida Guvernului
Republicii Moldova si in comun cu alte autoritati ale administratiei publice centrale, institutii si organizatii
din republica. In acest scop AGEPI a incheiat un sir de acorduri bilaterale si planuri de actiuni comune cu
Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Organizatia pentru
Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Organizatia pentru Atragerea Investitiilor si
Promovare a Exportului din Moldova, Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, Academia de
Stiinte a Moldovei, un sir de universitati si biblioteci din republica, UIR Inovatorul, CIE Moldexpo SA etc.

In scopul abordarii operative, complexe si strategice a problemelor legate de functionarea sistemului de
proprietate intelectuala, in anul 2008 a fost creata Comisia Nationala pentru Proprietatea Intelectuala -
organ consultativ pe langa Guvern, constituit in scopul coordonarii si asigurarii interactiunii ministerelor,
altor autoritati administrative centrale, precum si a titularilor drepturilor de proprietate intelectuala in
activitatile orientate spre dezvoltarea si consolidarea sistemului national de proprietate intelectuala,
combaterea si prevenirea incalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala si lupta cu contrafacerea si
pirateria, importul si comercializarea in Republica Moldova a produselor contrafacute si piratate.

In vederea preluarii celor mai bune practici europene de respectare a drepturilor de PI, in tara noastra, a
fost implementat cu succes Proiectul Twinning Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de
proprietate intelectuala in Republica Moldova, finantat de UE. Proiectul in cauza a contribuit la ameliorarea
comunicarii dintre institutiile guvernamentale responsabile de implementarea si respectarea drepturilor de
PI, a consolidat activitatea organizatiilor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si conexe, a sporit
nivelul de constientizare a importantei protejarii drepturilor de PI si a contribuit la dezvoltarea sistemului
national de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine a produselor.

In cadrul Proiectului Twinning Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate
intelectuala in Republica Moldova si cu suportul OMPI, AGEPI a organizat si desfasoara in perioada 26
aprilie-27 octombrie 2012 Campania publica STOP Pirateria si Contrafacerea!. Prin aceasta actiune
organizatorii isi propun sa sensibilizeze o parte cat mai mare a societatii, in special tanara generatie, cu
referire la efectele negative ale fenomenelor contrafacerii si pirateriei asupra dezvoltarii economice, sociale
si culturale a tarii.

Promovarea proprietatii intelectuale si acordarea asistentei de specialitate raman actiuni actuale siprioritare
pentru functionarea eficienta a sistemului national de proprietate intelectuala. Pe parcursul intregii
perioade de existenta, AGEPI a acordat o atentie deosebita acestor servicii, menite sa stimuleze activitatea
15

de brevetare/inregistrare a OPI, sa impulsioneze creativitatea si valorificarea legala a drepturilor de PI.
Printre cele mai solicitate se numara serviciile ce tin de obtinerea drepturilor de PI: cercetari documentare,
consultatii privind perfectarea cererilor de protectie, utilizarea bazelor de date in domeniu, dar si cele ce tin
de realizarea drepturilor (intocmirea si inregistrarea contractelor de licenta, cesiune si gaj, evaluarea si
punerea la evidenta contabila a OPI).

Indicii de performanta ai AGEPI din ultimul deceniu deriva din diversitatea serviciilor prestate si actiunilor de
promovare realizate. In acest scop, au fost editate 466 de publicatii periodice, lucrari metodice si de
popularizare a domeniului de PI, au fost organizate 196 de seminare tematice (nationale, regionale si cu
participare internationala) pentru diverse categorii de utilizatori, prezentate standuri expozitionale si
efectuate activitati de diseminare a informatiei si de consultanta in cadrul a 180 de expozitii nationale si 63
de expozitii internationale. In mass-media nationala au fost publicate circa 600 de materiale din domeniu de
referinta, au fost organizate 152 de emisiuni Radio si TV, 33 de conferinte de presa, 27 de concursuri
nationale, 20 de manifestari de amploare consacrate PI, au fost acordate peste 75.000 de consultatii,
efectuate 4803 cercetari documentare.

Cercetarile de marketing in scopul implementarii inovatiilor sunt un imperativ al timpului, pentru ca in
conditiile unei concurente libere consumatorul este cel ce dicteaza situatia pe piata. Din pacate, in
Republica Moldova acest lucru nu este inteles pana la capat nici de producatori, dar nici de inventatori, de
aici si nivelul redus al solicitarii si implementarii ulterioare a inventiilor in industrie. Este un fapt regretabil,
deoarece inventiile pe care le prezinta inventatorii moldoveni sunt apreciate nu doar la nivel national, dar si
international, fiind mentionate cu medalii la toate saloanele internationale, ceea ce demonstreaza
competitivitatea lor pe plan international.

Sistemul de proprietate intelectuala este foarte dinamic si se caracterizeaza printr-o capacitate remarcabila
de a evolua si a se adapta in noile conditii social-economice. Performantele tehnologice curente, in special
cele din domeniul tehnologiilor informationale si biotehnologiei, precum si evolutia societatii insasi,
necesita o reevaluare permanenta a sistemului. Agenda activitatilor de baza ale AGEPI privind asigurarea
functionarii si modernizarii Sistemului national de protectie a PI include si angajarea in cadrul unui sir de
programe, strategii, planuri de nivel national, sectorial sau international, precum: Programul de Activitate al
Guvernului Integrarea Europeana: Libertate, Democratie, Bunastare. 2011-2014; Programul de dezvoltare
strategica al AGEPI pentru anii 2012-2014; Planul de activitati comune cu OMPI si OEB pentru anii 2012 si
2013; Programul de stat pentru sustinerea dezvoltarii IMM pentru anii 2012-2014, si desigur realizarea
Planului de actiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei Nationale de Proprietate
Intelectuala a RM pentru anii 2012-2020, care urmeaza a fi aprobata in viitorul apropiat.

Momentul aniversar pe care il traieste astazi AGEPI este pentru colectivul Agentiei un bun prilej de a face o
retrospectiva a drumului parcurs in acesti 20 de ani, a realizarilor si a rezervelor neexplorate, de a-si
16

mobiliza intregul potential de munca pentru indeplinirea cu succes a sarcinilor puse in fata sa de Guvern,
pentru a raspunde tuturor provocarilor inerente unei evolutii plenare in noile conditii social-politice si
economice.

In conformitate cu misiunea sa, AGEPI va continuapromovarea politicilor in domeniul proprietatii
intelectuale si eficientizarea sistemului de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala, care sa
incurajeze progresul tehnologic, sa stimuleze creativitatea si sa contribuie la dezvoltarea economica, sociala
si culturala a Republicii Moldova.

Pe 8 septembrie curent, incepand cu orele 11.00, in Sala mare a Palatului Republicii va avea loc Sedinta
festiva consacrata Aniversarii de 20 de ani de la fondarea AGEPI. Sedinta va fi prezidata de catre dna Lilia
Bolocan, Director general AGEPI, care va face o trecere in revista a rezultatelor obtinute de Agentie pe
parcursul celor 20 de ani de activitate. La sedinta va participa conducerea de varf a tarii, reprezentantii
comunitatii de cercetatori si inventatori, ai mediului academic si universitar, oameni de afaceri, oaspeti de
peste hotare, reprezentantii corpului diplomatic acreditat la Chisinau, parteneri si reprezentanti ai mass-
media si, bineinteles, colectivul AGEPI.

Istoria Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova, care a implinit doua decenii
de la fondare, nu poate fi comparata cu istoria de zeci si chiar sute de ani a altor oficii de proprietate
intelectuala de peste hotare, insa realizarile obtinute de tara noastra in acest domeniu de o importanta
primordiala sunt pe drept cuvant impresionante. Totodata, meritul specialistilor AGEPI in crearea,
consolidarea si dezvoltarea Sistemului national de proprietate intelectuala este inestimabil.

AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII MOLDOVA (abreviat AGEPI) este
organul guvernamental specializat, investit cu dreptul de a acorda protectia obiectelor de proprietate
intelectuala.

AGEPIAGEPI este creata in baza Codului cu privire la stiinta si inovare si a Hotararii Guvernului nr. 1016 din
13 septembrie 2004 prin fuziunea Agentiei de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale si a Agentiei de
Stat pentru Drepturile de Autor, fiind succesorul lor de drepturi.

AGEPI isi desfasoara activitatea pe principiile autogestiunii si autofinantarii si se subordoneaza Guvernului.
AGEPI este persoana juridica, dispune de balanta autonoma si de conturi bancare, de stampila cu Stema de
Stat a Republicii Moldova si cu denumirea sa, de formulare cu antet.

17

AGEPI reprezinta Republica Moldova in Organizatia Mondiala pentru Proprietatea Intelectuala, in alte
organizatii internationale si interstatale pentru protectia proprietatii intelectuale, intretine si dezvolta relatii
de colaborare si cooperare cu ele, precum si cu institutiile de profil din alte state.

AGEPI este independenta in adoptarea de hotarari privind protectia juridica a obiectelor de proprietate
intelectuala.

AGEPI elibereaza, in numele statului, titluri de protectie a obiectelor de proprietate intelectuala.

AGEPI are urmatoarele functii de baza:

elaboreaza propuneri referitoare la politica de stat si la cadrul normativ-legislativ privind protectia
proprietatii intelectuale;
organizeaza si gestioneaza sistemul national de protectie a proprietatii intelectuale;
elaboreaza propuneri privind dezvoltarea sistemului national de protectie a proprietatii intelectuale si
supravegheaza executarea si respectarea legislatiei Republicii Moldova si a tratatelor internationale in
domeniu la care Republica Moldova este parte;
elaboreaza, coordoneaza si executa programele de dezvoltare si acordurile de colaborare cu alte tari sau
organizatii internationale in domeniul sau de activitate;
elaboreaza si implementeaza programe de formare teoretica si practica si de perfectionare a specialistilor in
domeniul proprietatii intelectuale;
receptioneaza si supune expertizei cererile privind eliberarea titlurilor de protectie pentru obiectele
proprietatii intelectuale;
gestioneaza registrele nationale de cereri si titluri de protectie acordate pentru inventii, pentru noi soiuri de
plante, pentru marci de produse si servicii, pentru denumiri de origine ale produselor, pentru desene si
modele industriale, pentru modele de utilitate, pentru topografii ale circuitelor integrate, pentru alte
obiecte ale proprietatii industriale, registrele nationale ale contractelor de licenta si cesiune, ale
reprezentantilor, evaluatorilor si consilierilor in domeniul proprietatii intelectuale;
examineaza si inregistreaza contractele de licenta, de cesiune, de gaj si de franchising al drepturilor privind
obiectele proprietatii industriale;
publica si difuzeaza descrierile brevetelor de inventie;
18

elaboreaza, publica si difuzeaza Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, revista de proprietate
intelectuala Intellectus, alte publicatii in domeniu;
organizeaza, certifica si autorizeaza activitatea mandatarilor, consilierilor si evaluatorilor in domeniul
proprietatii industriale;
acorda solicitantilor, la cerere sau in mod planificat, servicii sau asistenta de specialitate in domeniul
proprietatii intelectuale;
asigura protectia drepturilor si intereselor legitime ale autorilor, titularilor dreptului de autor si ai
drepturilor conexe;
receptioneaza si examineaza cererile de inregistrare a obiectelor dreptului de autor si ale drepturilor
conexe, inregistreaza si elibereaza, in numele statului, certificate de inregistrare a acestora;
avizeaza, monitorizeaza si supravegheaza activitatea organizatiilor de gestiune colectiva a dreptului de autor
si/sau a drepturilor conexe;
instituie Comisia de mediere in domeniul proprietatii intelectuale, care examineaza si solutioneaza litigiile
atribuite in competenta sa conform legilor speciale din domeniul proprietatii intelectuale, precum si litigiile
din domeniul gestiunii colective a dreptului de autor si a drepturilor conexe;
elibereaza marcaje de control, conform legislatiei in vigoare.