Sunteți pe pagina 1din 8

Descrierea misiunii de evaluare

S.C. ABC S.A. este o firma care are ca domeniu principal de activitate
importul, comertul si distributia en-gross a produselor.
Evaluarea firmei se face la data de 0.!.00", la cererea unui agent economic
care doreste sa ac#i$itione$e firma. Agentul economic a preci$at ca doreste
ac#i$itionarea firmei cu scopul precis de a reorgani$a firma, de a-i sc#ima domeniul
de activitate in vederea obtinerii unui profit mai mare si pentru a micsora e%punerea la
risc a capitalului precum si de a valorifica mai eficient anumite active ale firmei. Data
aceste reorgani$ari a firmei este in ma%im un an de la ac#i$itia ei.
Datorita acestui fapt se optea$a pentru o evaluare statica a firmei. &aloare
estimata in acest raport este mai mult o fotografie a patrimoniului firmei in timp ce
activitatea firmei este evaluata doar pe termen scurt 'pana la posibila reorgani$are(.
Elementele de )ood-*ill sunt ignorate din acelasi motiv.
Ba$a de evaluare o constituie situatiile financiare ale firmei intocmite la
!+.0,.00" precum si observatia directa a patrimoniului, activitatii.
-roprietarul participatiei evaluate este repre$entat de actionariatul firmei S.C
ABC S.A. care a pus la dispo$itia evaluatorului situatiile financiare si a premis
acestora sa faca observatiile la fata locului.
.aportul de evaluare s-a cerut in scopul stabilirii unei valori a firmei care se va
lua ca ba$a de negociere in vederea van$arii firmei. /nformatiile incluse in acest raport
se vor folosi atat pentru negocierea pretului cat si a altor clau$e din contractul de
van$are.
.aportul de evaluare s-a intocmit respectand metodologia A0E&A. 'Asociatia
0ationala a Evaluatorilor din .omania( cu privire la evaluare afacerilor, metodologie
care este armoni$ata cu normele /&SC 'Comitetul pentru Standarde /nternationale de
Evaluare(.
Diagnosticul firmei evaluate
S.C Afla S.A s-a constituit in !,,, avand ca obiect de activitate comertul cu
ridicata. 1irma are doua activitati principale2
e%portul de materie prima 'in special c#erestea(3
importul de materiale de constructii 'in special placi ceramice de finisa4(
din spatiul european 'Spania(.
1irma a optat pentru aceste activitati pentru a se putea acoperi fata de riscul
valutar.
5a infiintare capitalul social era alcatuit din2
spatiu de depo$itare de !000 mp pe care se afla un depo$it de 6000 mp3
un spatiu comercial unde se afla sediul firmei de 700 mp3
0
mi4loace de transport marfa precum si disponibilitati banesti.
&alorile la care acestea au fost introduse in bilantul firmei nu mai sunt
relevante asta$i de aceea se vor face niste corectii.
De-a lungul timpului firma2
a cumparat mi4loace de transport marfa folosind un credit bancar3
a cumparat mi4loace de transport folosind credit bancar pe terment lung3
a facut reamena4ari folosind surse proprii3
a luat mai multe credite pe termen scurt in vederea ac#itarii anumitor
furni$ori, credite care s-au ac#itat fara incidente3
nu a fost in incapacitate de plata sau reorgani$are 4uridical3
nu a fost actionata 4uridic de terte personae3
pana in anul 00" nu a avut datorii la bugetul de stat3
a marit numarul de anga4ati si volumul rulat de marfa cu apro%imativ
8+93
a fost lovita de impactul valutar in perioadele de fluctuatie ma4ora a
euro3
a fost avanta4ata de introducerea cotei unice de impo$itare in ianuarie
00:3
nu a sc#imbat furni$orii de c#erestea3
;omentan firma detine2
sase mi4loace de transport ac#i$itionate in 00 printr-un credit bancar
pe 7 ani. Durata de functionare a acestor active este de 7 ani si au fost
cumparate la pretul de 6000 fiecare3
6 mi4loace de transport destinate directorului e%ecutiv si a agentilor de
van$are cumparate printr-un credit in anul 00+ la pretul de 87000 .<0
fiecare cu o durata de functionare de 7 ani3
diferite elemente de inventar.
;anagementul s-a dovedit foarte eficient in diferite ca$uri2
0egocierea contractelor de livrare = import astfel incat c#eltuielile de transport
si manevrare sa fie suportate de partenerii de afaceri sau suportate in comun.
)estiunea financiara este de asemenea eficienta reusind sa cree$e o
concordanta aproape perfecta intre incasari si plati desi sunt previ$ionate cu
mult timp inainte. Din studierea 1ondului de .ulment si a 0ecesarului de 1ond
de .ulment se observa maiestria cu care firma isi suporta c#eltuielile curente
din surse proprii. De asemenea datorita acestui aspect firma nu a avut probleme
in obtinerea creditelor sale.
Departamentul de plati si decontari este eficient firma folosind modalitati de
plata diverse, incidentele de plata fiind foarte rare.
1irma nu detine un departament eficient de mar>eting foarte eficient dovada
facand faptul ca detine doar cativa perteneri de afaceri importanti iar numele si
brandul firmei nu este unul foarte cunoscut.
Din punct de vedere al resurselor umane firma are o politica eficienta, anga4atii
s-au dovedit motivati, eficienti c#iar si in cele mai vitrege conditii.
!
1irma nu dispune de un departament de previ$iune si anali$a valutara care sa
limite$e impactul cursului valutar in activitatea firmei atat prin previ$iunea
cursului a a platii in diferite valute.
/nformatiile s-au obtinut din situatiile financiare auditate de un prestigios
auditor financiar, fie din observatie directa a evaluatorului sau din instrumente de
informare cu privire la preturile pietei.
Aplicarea metodelor de evaluare
Activul 0et Corectat
Activul net corectat este o metoda de evaluare patrimoniala a firmei. Ca ba$a
de evaluare se foloseste ultimul bilant contabil precum si observatia epirica cu privire
la diversele elemente patrimoniale ale firmei. ;etoda activului net corectat pre$inta o
fotografie cat se poate de actuali$ata a elementelor de patrimoniu care se inscriu in
patrimoniu la valori istorice ce devin irelevante dupa o perioada de timp.
S-a optat pentru aceasta metoda datorita scopului pentru care se face evaluarea
firmei. Se vor urmari corectarea elementelor din bilant care nu corespund realitatii
economice actuale.
Elementul de bilant
Valoare
contabila
Corectii Valoare corectata
Elemente de activ
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 1,200.00 -350.00 850.00
Terenuri 300,000.00 500,000.00 800,000.00
Mijloace fie 1,15!,000.00 1,815,300.00 2,"#",300.00
Total active imobilizate 3,$$0,150.00
Active circulante
%tocuri &e marfuri #!0,000.00 20,000.00 ##0,000.00
'reante 1,1!0,000.00 100,000.00 1,2!0,000.00
(i)ponibilitati bane)ti 52,000.00 0.00 52,000.00
Total active circulante 1,"52,000.00
Total Active 5,$22,150.00
Datorii
Imprumuturi )i &atorii
a)imilate
$!!,810.00 0.00 $!!,810.00
*urnizori #!0,000.00 0.00 #!0,000.00
(ivi&en&e &e platit 3,$50.00 0.00 3,$50.00
Alte &econtari 3$,000.00 15,000.00 52,000.00
Total datorii 1,!!0,5#0.00
/mobili$ari corporale2

Se include aici un program informatic de gestiune contabila depasit moral care


nu se poate valorifica in nici un fel in valoare de 8+0 .<0. Corectia care se aplica
acestui element este de -8+0 .<0.
?erenuri2
1irma detine in proprietate terenul de !000 mp a carui valoare este inscrisa in
bilant la valoare de 800000 .<0. Acesta este un pret istoric si repre$inta valoarea
terenului in momentul intrarii ei in patrimoniu. ;omentan datorita cresterii preturilor
pe piata imobiliara acest teren se evaluea$a la !00000. .<0. Asadar corectia care se
aplica acestui element este de @ +00000 .<0.
Cladiri2
1irma detine depo$itul de 6000 mp construita !,,, . &aloarea la data punerii in
functiune a fost de +00000 .<0. &aloarea ramasa dupa reevaluare este de !00000.
/ndicele preturilor in constructii din !,,, pana in 00" este de !7.: iar durata normala
de functionare este de 80 ani.
Corectia se face folosind metoda costului de inlocuire net.
Costul de inlocuire este de +00 000 % !7.: A , 800 000
Deprecierea estimata este de 7 = 80 % !00 A :.: 9
Costul de inlocuire net este , 800 000 % :.: 9 A 6"8 700
Corectia care se aplica este de 6"8 700 B ! 00 000 B +00 000 A 7"8 700
Spatiul comercial unde firma are sediul a fost introdus in bilant la valoarea lui
istorica de 00 000 .<0. ;omentan acest spatiu valorea$a pe piata
imobiliara ":7 000 .<0. Corectia care se impune acestui element este de @
+:7 000 .<0
;i4loacele de transport marfa se evaluea$a cu metoda costului de inlocuire net.
Asadar ele au fost ac#i$itionate in 00 la pretul total de + 000. Durata de
functionare este de 7 ani. /ndicele de preturi pentru autove#icule din 00 este de .!
Costul de inlocuire este de + 000 % !. A +, 00
Deprecierea estimata este de + = 7 % !00 A :.+9
Costul de inlocuire net este de +, 00 % :.+9 A 880 "+0
Corectia care se aplica este de 880 "+0 B + 000 A "7 "+0
;i4loacele de transport se evalea$a dupa metoda costului de inlocuire net
Asadar ele au fost ac#i$tionate in 00+ la pretul de !+ 000 .<0. Durata de
functionare este de 7 ani. /ndicele de pret pentru autove#icule din 00+ este de !.+
Costul de inlocuire este de !+ 000 % !.+ A 7 000
Deprecierea estimata este de = 7 % !00 A +9
Costul de inlocuire net este de 7 000 % +9 A +"000
Corectia care se aplica este de !+ 000 B +" 000 A ,+ 000
8
Alte mi4loace fi%e au o valoare de +0 000 si reflecta pretul lor de piata.
Stocurile2 Sunt repre$entate atat de materiale de constructii importate cat si de
materiile prime e%portate. Sunt in valoare de :60 000 .<0. Din acestea
datorita manipularii corespun$atoare s-au deteriorat fara a mai putea fi
valorificate materiale in valoare de apro%imativ 0 000 .<0. Corectia care se
va aplica acestui element este de B 0 000
Creantele2 ce trebuiesc incasate din van$area unui lot anterior de marfuri sunt
in valoare de ! !60 000 .<0. Din acestea un client nu mai poate ac#ita suma
de !00 000 .<0 datorita faptului ca a intrat in procesul de lic#idare. Corectia
care se aplica acestui element este de B !00 000.
Disponibilitatile banesti sunt in valoare de + 000 .<0
/mprumuturi si datorii asimilate2
Creditul luat in 00 pentru cumpararea mi4loacelor de transport marfa in valoare de
+ 000 trebuie restituit la valoarea de ,+ +:0 .<0 'indicele total de crestere a
acestui capital este de 8"79 unde se includ rata doban$ii, comisioane(.
Acest credit se returnea$a in rate anuale de !!, 0"0 .<0. -ana acum s-au ac#itat
+,+ 8+0 .<0.
Diferenta ramasa de plata este de 8+" !0.
Creditul luat pentru ac#i$tionarea mi4loacelor de transport in valoare de !+ 000
trebuie restituit la valoarea de +!: 700 'indicele total de crestere a capitalului ce
trebuie restituit este de 8609 unde se includ doban$ile si comisioanele(.
Acest credit se returnea$a in rate anuale de :6 :00. -ana acum s-au ac#itat !, 00
.<0.
Diferenta ramasa de plata este de 87" :00 .<0.
1urni$orii2 Datorita contractelor de import a materialelor de constructie sau de
cumparare a materiilor prime S.C. ABC S.A. are de ac#itat un lot de viitoare
produse in valoare de :60 000 .<0.
Dividende. 1irma are de platit dividende in valoare de 8"+0 .<0
Alte decontari2 1irma are o datorie restanta la bugetul de stat de 8" 000 .<0.
Datorita faptului ca aceasta nu s-a platit la timp datoria a acumulat penalitati
a4ungand la suma de + 000 .<0. Asadar corectia care se aplica acestui
element este de !+ 000
&aloarea estimata a firmei conform metodei Activului net corectat este formata din2
Total active corectate Total datorii corectate = 4 281 590 RON
Aceasta valoare e%prima mai de graba valoarea obtinuta prin lic#idarea fiecarui
element de activ si plata imediata a datoriilor. .epre$inta o valoare statica valabila
numai pentru momentul evaluarii si numai pentru conditiile preci$ate.
6
8. Aplicarea ;etodei &alorii de .entabilitate.
;etoda valorii de rentabilitate este o metoda de evaluare a firmei prin re$ultate.
.eflecta teoria utilitatii prin care un bun economic este cu atat mai valoros cu cat el
este mai util pentru utili$ator. /n acest ca$ afacerea este mai valoroasa cu cat ea este
mai profitabila. /n aceasta teorie se urmaresc aspecte2
Stabilirea profitului net reproductibil 'este o valoare probabila a profitului care
se obtine din profitul e%istent cu degrevarea lui de orice c#eltuieli sau venituri
intamplatoare in speranta de a se stabili performanta pura a firmei fara
interventia evenimentelor aleatorii care influentea$a re$ultatul firmei(
Stabilirea ratei de capitali$re pe ba$a carei se va face o actuali$are a unor
re$ultate viitoare pentru a le putea aprecia subiectiv la momentul evaluarii.
In&icatori
+aloare
contabila
Aju)tari
+alori
aju)tate
+enituri
%tocuri van&ute 2,320,000.00 2,320,000.00
+enituri &in c,irii
ec,ipament
5,#00.00 -5,#00.00 0.00
+en &in c,irii cla&ire #,200.00 -#,200.00 0.00
+enituri financiare 0.00 0.00 0.00
+enituri eceptionale 0.00 0.00 0.00
Total venituri 2,331,800.00 -11,800.00 2,320,000.00
',eltuieli
Materii prime, materiele 1,!50,000.00 0.00 1,!50,000.00
%alarii 3#,000.00 -#,000.00 30,000.00
%ervicii terti 0.00 0.00 0.00
Impozite )i tae 8,$00.00 0.00 8,$00.00
Amortizare 3,250.00 0.00 3,250.00
',eltuieli financiare 125,800.00 -125,800.00 0.00
',eltuieli eceptionale 1,500.00 -1,500.00 0.00
Total c,eltuieli 1,#25,250.00 -133,300.00 1,!"1,"50.00
-ezultat brut $0#,550.00 121,500.00 828,050.00
Impozit pe profit 113,0!8.00 132,!88.00
-ezultat net 5"3,502.00 #"5,5#2.00
+
Din anali$a diagnostic a firmei s-au retinut urmatoarele informatii2
1irma a inc#iriat 8 mi4loace de transport marfa unui agent economic pentru
suma de + :00 .<0 pentru o perioada scurta de timp. /nc#irierea
mi4loacelor de transport nu face parte din activitatea curenta a firmei iar acesta
a fost un ca$ i$olat. A4ustarea care se impune este de -+ :00 .<0
1irma a inc#iriat o parte din depo$it unui alt agent economic pentru suma de :
00 .<0 pentru o perioada scurta de timp. /nc#irierea spatiilor de depo$itare
nu face parte din activitatea curenta a firmei, acesta fiind un ca$ i$olat.
A4ustarea care se impune este de B :600 .<0
/n cursul e%ercitiului un numar de + anga4ati salariati cu !00 .<0 au
demisionat fara a fi nevoie reanga4area altora. A4ustarea care se impune este de
B : 000 .<0
Costurile financiare includ suma de !+ 700 repre$entand doban$ile la creditele
pe termen lung. A4ustarea care se impune este de -!+ 700
5a c#eltuieli e%ceptionale se include o amenda in valoare de ! +00 .<0 platita
de firma. a4ustarea care se impune este de -! +00 .<0.
Stabilirea valorii de rentabilitate a firmei se face dupa formula2
&aloare de rentabilitate A -f net reproductibil = rata de actuali$are.
.ata de actuali$are este coeficientul cu care un profit viitor se transforma in valoare
actuali$ata. Acest coeficient trebuie sa aiba in vedere atat rata de crestere a valorilor
folosite cat si prima de risc a investitiei. .ata de actuali$are se obtine sca$and din
costul capitalului propriu 'este de fapt pretul pe care il plteste investitorul si e%prima
procentul din investitia initiala pe care il recuperea$a cu fiecare profit anual( rata de
crestere.
/n ca$ul acesta rata de crestere este de 69
Asadar2
.ata de actuali$are A -f net reproductibil = A0C % !00 B 6 9 A :,+ +: = 6
7! +,0 % !00 B 6 9 A !:.6 9 - 6 9 A !.6 9
&aloarea actuali$ata este :,+ +: = !.6 9 A + :7 :,:
&aloarea estimata a firmei prin aceasta metoda este2 valoarea de rentabilitate B credite
pe termen lung adica
+ :7 :,: B "66 7!0 A 4 937 886
Aceasta suma e%prima valoarea firmei avand in vedere capacitatea ei de a obtine
profit folosind capitalul propus 'Activul 0et Corectat(
:
Capitolul 6. &aloarea estimata propusa, opinia si conclu$iile evaluatorului.
Scopul acestei evaluari a fost acela de a obtine o valoare relativ statica a acesteia
datorita intentiei agentului economic de a reorgani$a firma dupa ac#i$itionarea ei.
Asadar s-au folosit doua metode care sa se prete$e acestei cerinte. S-a folosit metoda
Activului 0et Corectat pentru a efectua o fotografie a patrimoniului si ;etoda &alorii
.entabilitatii pentru a releva capitali$area profiturlui viitor 'in special pe termen scurt
si mediu( ce urmea$a a se obtine pana la reorgani$are.
1olosind metoda Activului net corectat s-a obtinut valoarea de 4 281 590
1olosind metoda &alorii .antabilitatii s-a obtinut suma de 4 937 886
<bservand diferenta in favoarea celei de-a doua metode pot conclu$iona ca S.C
ABC S. A. este o optiune profitabila pentru o investitie pe termen lung iar o
investigare prin metoda Discounted Cas# B 1loC ar arata e%act acest lucru.
.econcilierea valorilor se face folosind o medie ponderata. Asadar valoarea obtinuta
prin activul net corectat se ponderea$a cu "09 iar valoarea obtinuta prin ;etoda
&alorii de .entabilitate cu 809 tocmai datorita preci$arilor clientului privind scopul
evaluarii. Aceste ponderi sunt apreciate subiectiv de catre evaluator avand in vedere
misiunea evaluarii.
&aloarea estimata a firmei este de 2
'6 7! +,0 % "0 @ 6 ,8" 77: % 80( = !00 A ,," !!8 @ ! 6, !+: A 4 489 278
Asadar suma de a!i la care "irma de comert e!#$ros %&'(' %A)(* &'A* este
evaluate este de
4 489 278 RON
"