Sunteți pe pagina 1din 12

www.EFizica.

ro
Electricitate

ELECTROSTATI CA ELECTROSTATI CA
- Sarcina electrica
Q(q) = marime fizica scalara ce caracterizeaza starea de electrizare a
corpurilor
<Q>
SI
= 1 C (coulomb)
- Proprietati
a) este de doua feluri: pozitiva si negativa;
b) nu poate fi decat un multiplu intreg al sarcinii electrice
elementare "e" => este cuantificata.
c) Q = n e , unde: n=1, 2, ... ; e = 1,6 * 10
19
C
d) intr-un sistem de corpuri electrizate, izolat de exterior sarcina
electrica se conserva
e) valoarea ei nu depinde de starea de miscare sau de repaus a
sarcinii sau a observatorului
- Campul electric
este caracterizat in fiecare punct al sau de doua marimi fizice:
a)

E = intensitatea campului electric = forta ce actioneaza asupra unitatii


de sarcina pozitiva adusa in punctul considerat

M
V
C
N
E
q
F
E
SI
1 1 = = > < =

b) V = potentialul electric lucrul mecanic efectuat la deplasarea unitatii de


sarcina pozitiva din punctul considerat la infinit
V=
q
L

<V>
SI
= 1 J/C = 1 V
intre doua puncte A si B ale campului electric definim U
AB
= diferenta de
potential
U
AB
lucrul mecanic efectuat de deplasarea unitatii de sarcina pozitiva intre
cele puncte.
B A
AB
AB
V V
q
L
U = =
; <U
AB
>=1 V
- Campul electric al unei sarcini electrice punctiforme
Legea lui Culomb
Forta lui Coulomb este: direct proportionala cu produsul Qq
Invers proportionala cu r
2
Depinde de nivelul in care se gasesc sarcinii
r
r
r
Qq
k F

=
2
www.EFizica.ro
Electricitate

unde k: constanta de proportionalitate
4
1
= k
r

0
=
m
F
9
0
10 * 36
1

r
=permeativitatea electrica relativa a mediului
2
9
2
0
| |
10 * 9
| |
4
1
4
| |
r
Qq
r
Qq
E r
Qq
F
k k

= = =
Intensitatea compului electric
2
9
2 2
| |
10 * 9
4
| |
4 r
Q
r
Q
Q
F
E
r
r
r
Q
q
F
E
k

= = = = =

<E>
SI
=1N/C=1 V/m
Lucrul mecanic efectuat de forta Coulombiana
)
1 1
(
4
b a
r r
Qq
L =

; <L>
SI
=1J
Potentialul electric
r
Q
r
Q
r
Q
V
r r

9
0
10 * 9
4
1
4
= = =
<V>
SI
=1 V
Diferenta de potential
B A
b a
AB
V V
r r
Q
U = = )
1 1
(
4
- Campul electric uniform
Campul electric pentru care E=constant in toate punctele sale. Liniile de
camp electric sunt paralele si echidistante.
E g F ct
g
F
E = = =
Asupra unei sarcini aflate intr-un camp electric actioneaza forta electrica:
q>0 => F are sensul si directia lui E
q<0 => F are directia lui E si sens opus lui E
Diferenta de potential intre A si B
A si B se afla la distanta d pe directia lui E
d
U
E d E U
AB
AB
= = *
A si b se afla la distanta d pe o directie ce face unghiul cu E

cos
cos
d
U
E Ed
q
L
U
AB AB
AB
= = =
- Capacitatea electrica
www.EFizica.ro
Electricitate

C=marime fizica scalara ce caracterizeaza capacitatea unui conductor
izloat sau a unui sistem de conductoare de a acumula sarcina electrica
<C>
SI
=1 F
Capacitatea unui conductor izolat
Definitie:
V
Q
C =
; <C>
SI
=C/V
Q: sarcina electrica acumulata pe conductor
V potentialul electric la suprafata conductorului
Conductor sferic izolat:
Intensitatea campului electric la suprafata conductorului:
2
4 R
Q
E

=
Potentialul electric la suprafata conductorului:
R
V
4
4
=
Capacitatea electrica a sferei conductoare:
9
10 * 9
R
V
Q
C
r

= =
Capacitatea unui condensator plan
d
S
U
Q
C
r

0
= =
Capacitatea electrica echivalenta a unei grupari in serie de
condensatoare
n
n
n
C C C C
U U U U
Q Q Q Q
1
...
1 1 1
...
...
2 1
2 1
2 1
+ + + =
+ + + =
= = = =
n
s
C C C
C
1
..
1 1
1
2 1
+ + +
=
Capacitatea electrica echivalenta a unei grupari in paralel de
condensatoare
n p
n
n
C C C C
Q Q Q Q
U U U U
..
..
..
2 1
2 1
2 1
+ + =
+ + + =
= = = =
- Energia inmagazinata in campul electric dintre armaturile
unui condensator plan
C
CU QU
W
S
Q
d
U
E
d
S
U
Q
L
el
2 2
; ;
2
= = = = = =

- Energia sarcinii punctiforme q incampul electric format de


sarcina punctiforma Q
www.EFizica.ro
Electricitate

Energia cinetica:
2
2
mv
E
C
=
Energia potentiala:
r
Qq
E
p
4
=
Energia mecanica:
p c
E E E + =
Discutie: Pentru un sistem de 2 sarcini electrice punctiforme:
impulsul mecanic al sistemului
2 2 1 1
v m v m p =
energia cinetica a sistemului
2 2
2
2 2
2
1 1
v m v m
E
c
+ =
energia potentiala a sistemului
r
q q
E
p
4
2 1
=
Campul electric: camp conservator de forte
CURENTUL ELECTRI C CURENTUL ELECTRI C
CURENTUL ELECTRI C STATI ONAR CURENTUL ELECTRI C STATI ONAR
- 1.Intensitatea curentului electric
- marimea fizica scalara egala cu sarcina electronica transportata in
unitatea de timp printr-o sectiune transversala a circuitului.
0

=
t
t
q
i < i >
SI
= 1 C/s = 1 A
curent electric stationar (c.c.)
. const I
t
Q
i = = =
- 2. Rezistenta electrica
R = marime fizica scalara ce caracterizeaza un conductor d.p.d.v.
al conductiei curentului electric.
l S
S
l
S
l
R

1
= = < R >
SI
= 1
= rezistivitatea electrica a materialului
< >
SI
= 1 m
www.EFizica.ro
Electricitate

1
= = conductivitatea electrica a materialului
< >
SI
= 1
-1
m
-1
- 3. Rezistenta electrica a unui conductor metalic
rezistivitatea electrica a unui metal creste cu temperatura:
=
0
( 1+)
= coeficient de temperatura al rezistivitatii
R=R
0
( 1+)
- 4. Legile circuitelor de curent continuu
Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit
R
U
I RI U
I
U
R = = =
Legea lui Ohm pentru intregul circuit
E=U+u
U = tensiunea la bornele circuitului exterior = tensiunea la bornele sursei =
caderea de tensiune pe circuitul exterior .
U = RI
u= caderea de tensiune pa rezistenta interna a sursei
u=rI
E=I(R+r)
Legea I a lui Kirchhoff
0
1
=

=
n
k
k
I
Suma algebrica a intensitatilor curentilor dintr-un nod al unei retele electrice este nula
- 5. Energia electrica in c.c.
Energia consumata de un rezistor
t
R
U
t RI UIt W
R
2
2
= = = <W
R
>
SI
= 1 J
Energia unei surse
<W
S
>
SI
= 1 J
- 6. Puterea electrica in c.c.
Puterea unui rezistor
t
r R
E
t I r R EIt W
S
+
= + = =
2
2
) (
www.EFizica.ro
Electricitate

R
U
RI UI
t
W
P
R
R
2
2
= = = = <P
R
>
SI
= 1 W
Puterea unei surse
r R
E
I r R EI
t
W
P
S
S
+
= + = = =
2
2
) (
- 7. Gruparea rezistoarelor
gruparea in serie R
S
=nR
gruparea in paralel Rp=R/n
ELECTROLI ZA. LEGI LE ELECTROLI ZEI ELECTROLI ZA. LEGI LE ELECTROLI ZEI
m=kIt
m=masa de substanta depusa la catodul cuvei electrolitice in timpul t
k=echivalentul electrochimic al substantei= cantitatea de substanta
depusa la catod in timpul in care prin electrolit trece o sarcina electrica de 1C.
< k >
SI
= 1 kg/AS =1 kg/C
I=intensitatea curentului electric prin electrolit
n
A
F
k
1
=
F=numarul lui Faraday=96400 C/echivalent gram
A=masa atomica
n=valenta atomilor
CI RCUI TE DE CURENT ALTERNATI V CI RCUI TE DE CURENT ALTERNATI V
1.Curent alternativ sinusoidal
este curentul electric cu intensitatea
) sin( 2 ) sin(
0 0 max
+ = + = t I I i t
2. Rezistor in curent alternativ
R
U
I RI U
I
U
R = = =
Bobina ideala (inductanta) in curent alternativ
www.EFizica.ro
Electricitate

l
S N
L
2

= L=inductanta bobinei
L L X
L
= = 2 X
L
=reactanta inductiva
Condensator in curent alternativ
d
S
C

= C=capacitatea electrica a condensatorului
C C
X
C

= =
2
1 1
Xc=reactanta capacitiva
Puterea in curent alternativ
1. Puterea activa
P=UIcos
2. Puterea reactiva
Q=UIsin
3. Puterea aparenta
S=UI
CAMPUL MAGNETI C AL CURENTULUI CAMPUL MAGNETI C AL CURENTULUI
ELECTRI C ELECTRI C
- 1.Campul magnetic
Pentru a putea caracteriza un camp magnetic definim:
a. Spectrul campului magnetic = totalitatea liniilor de camp magnetic
Linia de camp magnetic = curba inchisa tangenta in fiecare punct al sau la

B carora li se asociaza un sens convential dat de orientarea acului magnetic


Inductia magnetica

B = marime fizica vectoriala tangenta la linia de camp


magnetic ce trece prin punctul considerat, avand sensul liniilor de camp si
modulul dat de raportul dintre forta ce actioneaza asupra unitatii de lungime dintr-
un conductor liniar parcurs de curent electric si plasat perpendicular pe liniile de
camp magnetic si intensitatea curenului electric ce-l strabate.
il
F
B = T
Am
N
B
SI
1 1 = = > <

www.EFizica.ro
Electricitate

- 2. Campul magnetic al unor conductoare parcurse de curent
electric
- I.Conductor liniar

B
Liniile de camp
cercuri concentrice cu centrul in conductor, situate in plan
perpendicular pe conductor
sensul conventional atribuit este dat de regula burghiului drept
Inductia magnetica
directie: tangenta la cercul cu centrul in conductor ce trece prin
punctul considerat
sens: dat de regula burghiului
modul:
r
I
r
I
B
r

=
2 2
0

T B
SI
1 = > <

= permeabilitatea magnetica a mediului = caracterizeaza proprietatile
magnetice ale mediului
< >
SI
=1Tm/A = 1 N/A
2

0
= permeabilitatea magnetica a vidului
2 7
0
10 4 A N

=
Discutie
in vid :
Il
F
r
I
B
0 0
0
2
=

=

in mediul considerat :
Il
F
r
I
B =

=
2

Definim:
0 0 0

= = =
F
F
B
B
r
- II. Spira circulara de raza R
Inductia magnetica in centrul spirei
R
directie: perpendicular pe planul spirei
B
R
O
I
r
www.EFizica.ro
Electricitate

sens: dat de regula burghiului drept
modul :
R
I
B
2

=
- III.Bobina (solenoid) cu N spire, lungime l si sectiunea S
Inductia magnetica in interiorul solenoidului
directie: paralela cu axa solenoidului
sens : dat de regula burghiului drept
modul :
l
NI
B

=
- 3.Forta electromagnetica
actioneaza asupra unui conductor parcurs de curent electric plasat intr-
un camp magnetic
pentru un conductor liniar :

B
l I

F
directie : perpendicular pe planul determinat de

B si conductor
sens : dat de regula mainii stangi
modul : F=BIlsin
- 4.Forta Lorentz

L
F = forta ce actioneaza asupra unei sarcini electrice in miscare intr-un
camp magnetic

L
F se determina considerand ca forta electromagnetica ce actioneaza
asupra unui conductor parcurs de curent electric si plasat in camp magnetic este
rezultanta fortelor Lorentz ce actioneaza asupra sarcinilor libere din conductor
care determina curentul electric prin el

v
q

L
F
www.EFizica.ro
Electricitate

directie : perpendicular pe planul determinat de

B si

v
sens : dat de regula mainii stangi
modul : F
L
=Bqvsin
- 5.Forta de interactiune dintre 2 conductoare liniare,
paralele, parcurse de curent electric
d
l I I
F

2
2 1
=
m d
A I I
A N
1
1
/ 10 * 4
2 1
2 17
0
=
= =
= =


rezultand : m N
l
F
/ 10 * 2
7
=
1A : intensitatea curentului electric ce parcurge 2 conductoare liniare,
paralele situate in vid la distanta de 1 m unul de celalalt si determina o forta de
interactie pe unitatea de lungim de 2*10
-7
N/m
- 6. Miscarea unei sarcini electrice in camp magnetic uniform
a. B V
r r

0
miscarea circulara uniforma:
cf L
F F = =>
R
mv
Bqv
2
= =>
R
mv
Bq =
raza cercului descris:
Bq
mv
R =
perioada de rotatie
Bq
M
T
v
R
T
2 2
= =
b. ungiul fac
0
B si V
r r
miscare elicoidala compusa din: miscare rectilinie unifroma cu viteza v
Discutie : Daca sarcina q,m intra cu v
0
intr-un camp magnetic de inductie
B modulul vitezei sarcinii nu se modifica
www.EFizica.ro
Electricitate

I NDUCTI A ELECTROMAGNETI CA I NDUCTI A ELECTROMAGNETI CA
- Fluxul magnetic
: marime fizica scalara ce caracterizeaza campul magnetic ce strabate o
suprafata
cos BS = <>
SI
=1Tm
2
unde : unghiul format de B cu normala la suprafata data
- Legea inductiei electromagnetice
Inductia electromagnetica = fenomenul de aparitie a t.e.m. induse la
bornele unui circuit strabatut de un flux magnetic variabil in timp
e = viteza de variatie a flucului magnetic prin suprafata circuitului
considerat luata cu semn schimbat
t
e

= <e>
SI
=1V
- T.e.m. indusa la bornele unui conductor liniar ce se
delpaseaza intr-un camp magentic
sin Blv e =
Sensul curentului indus se determina cu regula mainii drepte
AUTOI NDUCTI A AUTOI NDUCTI A
- 1.Legea autoinductiei
Autoinductia : fenomenul de aparitie a unei t.e.m. autoinduse la bornele
uniu circuit strabatut de un curent electric variabil
e : este direct proportionala ca viteza de aparitie a curentului electric prin
circuit luata cu semn schimbat
t
i
L e

= <e>
SI
=1V
L : inductanta circuitului constanta ce caracterizeaza circuitul <L>
SI
= 1H
- 2.Inductia unui solenoid (unei bobine)
Fluxul magnetic printr-o bobina cu N spire, sectiunea unei spire S si
lungimea l parcursade curentul I
l
SI N
l
NI
B
NBS
2

=
=
=
T.e.m autoindusa, inductanta bobinei
www.EFizica.ro
Electricitate

l
S N
L
t
I
L e
t
I
l
S N
t
e
2
2
*