Sunteți pe pagina 1din 7

HIDROFOR

ATSGJ 800
MANUAL DE UTILIZARE
Ver. 1/ Rev. 0; 27.03.2012; Traducere a instruciunilor originale 1
1. MANIPULARE
Produsul trebuie ridicat i maniulat cu gri!".
2. DOMENIU DE APLICARE
Proiectat" s" ome#e a" curat"$ %"r" substane ericuloase i %"r" ga#e di#olvate.
Aplicaii tipice& alimentarea cu a" otabil"$ irigaii$ m"rirea resiunii 'n diverse instalaii$ distribuia
aei.
3. LIMITELE DE LUCRU
NOT: Toate omele de a" sunt adecvate entru u# casnic$ cu condiia ca temeratura aei s"
nu de"easc" 3()*.
Temeratura ma+im" 'n locul de %uncionare& ,0)* -entru ,0.,()* a se vedea unctul (/.
0um"rul ma+im de orniri er or"& ,0.
4. INSTALAREA
Instalarea corect (fig. 1)
1 2 adator e+centric
3 2 ung4i o#itiv
* 2 imersiunea corect"
5 2 ung4i larg entru conducta de alimentare
6 2 diametru conducta de asiraie 72 diametru
ort om"
8 2 'n"lime de asiraie
9 2 conductele nu trebuie s" e+ercite resiune
asura omei$ ci asura suorilor indeendeni
: 2 sorb cu sua" de sens
Instalarea greit (fig. 2)
1 2 ung4i str;ns; re#isten" 4idraulic" ridicat"
2 2 imersiune insu%icient"& admisie aer
3 2 ung4i greit 'ntre conduct" i om" -se ot
%ace acumul"ri de ga#e/
, 2 diametru conduct" < diametru ort om";
re#isten" 4idraulic" ridicat"
5. CONEXIUNEA ELECTRIC
Pentru conectare$ rocedai con%orm instruciunilor de e satele caacului tabloului de cone+iune
i din %ig. ,$ entru versiunile mono%a#ate$ %ig. ( entru versiunile tri%a#ate. 8olosii cabluri standard
cu 3 conductoare -2 = 'm"m;ntare/ entru modelele mono%a#ate i cabluri cu , conductoare -3 =
'm"m;ntare/ entru modelele tri%a#ate.
*aracteristicile de re%erin" -tensiune$ %recven"$ utere i curent/ se reg"sesc e l"cua de identi.
%icare a omei.
Pomele mono%a#ate au 'ncororat" o rotecie termic" cu resetare automat". Pomele tri%a#ate
trebuie 'ntotdeauna alimentate rintr.un 'ntreru"tor magneto.termic entru surasarcin" setat la
valoarea curentului nominal.
Pentru temeraturi abiante de ,0.,()*$ %olosii cabluri ale c"ror caracteristici$ recum temeratura
s" %ie de cel uin >()*$ iar seciunea conductorului s" %ie cel de 1.( mm?.
Ver. 1/ Rev. 0; 27.03.2012; Traducere a instruciunilor originale 2
Verificai direcia de rotaie (doar pentru modelele trifazate)
@ensul de rotaie normal este cel trigonometric -observai sensul de rotaie rivind din artea cu
motorul/. Veri%icai uit;ndu.v" la ventilator sau observ;nd er%ormana omei.
5irecia corect" de rotaie este aceea care generea#" cel mai bun raort 5ebit -A/ / Bn"lime -:/.
5ac" direcia este greit"$ sc4imbai dou" %a#e 'ntre ele.
. AMORSARE !"#$. 3%
Cmlei corul omei i conducta de admisie rin ori%iciul de umlere$ elimin;nd aerul. Pentru
modelele @P.39$ autoamorsarea %"r" suaa de sens oate necesita ;n" la 3., minute.
5e aceea$ v" recomand"m s" %olosii 'ntotdeauna o sua" %i+".
&. 'NTRE(INERE
@ervice.ul omei trebuie reali#at doar de ersonal cali%icat$ du" ce mai 'nt;i a %ost deconectat"
de la ri#a electric".
1ceste modele de ome nu necesit" un rogram secial de 'ntreinere.
8. INSTRUC(IUNI DE SIGURAN(
ATEN(IE
1. C#)#*# +,-.,/./ 0. #-1)2.0*#.-# 3-,#-)4 54 .)#/#6,24, 78+74#.
2. D,09 78+7, -4041#)9 3-)24*#-424: +,# 3-);# 5408-40),*#<8 54 /, 72#6, 54 0.24-).
3. A-#+,/4/4 58+41)#04 -. )24=.#4 /91,)4 19 3-8,)4: 19 7,109 1,. 19 "#4 179/,)4 3- 68-,
54 /.02. , 78+74# 3- )#+7 04 ,04,1), ".-0*#8-4,69.
4. E1)4 1)2#0 #-)426#19 .)#/#6,24, 0,=/./.# 5247) "2;-$>#4 74-)2. ,$9*,): )2,1: 4)0.
8ig. D E 1vei gri!" la arametrii de lucru -unctul 3/. Ctili#area necoresun#"toare -surasolicita.
rea/ oate deteriora oma i alte bunuri$ oate r"ni grav oamenii.
8ig. 7 E Poma nu trebuie %olosit" la omarea lic4idelor in%lamabile sau ericuloase sau s"
%uncione#e 'n #one cu ericol de e+lo#ie.
8ig. F E 1sigurai.v" c" valoarea tensiunii nominale a omei coresunde cu valoarea tensiunii
reelei electrice.
8ig. > E *one+iunile la reeaua electric" i 'm"m;ntarea trebuie reali#ate de ersonal cali%icat
-electrician autori#at/$ 'n concordan" cu standardele de instalare locale.
8ig. 10 E *onectai la reeaua electric" %olosind un 'ntreru"tor general multiol cu o distan" de
contact de cel uin 3mm. *a o rotecie sulimentar" la ocuri electrice ericuloase$ instalai un
comutator di%erenial cu sensibilitate ridicat" -0.031/.
8ig. 11 E 1sigurai.v" c" ersoanele neautori#ate nu au acces la ec4iament.
8ig. 12 E Bntreruei alimentarea cu energie electric" a electroomei sau deconectai tec4erul de
la ri#a electric" 'nainte de 'ntreinere$ cur"are sau maniulare. 5ac" cablul de alimentare este
deteriorat$ acesta trebuie 'nlocuit de ersonalul cali%icat entru a reveni eventualele ericole.
8ig. 13 E 8olosii oma numai 'n limitele seci%icate e l"cua de identi%icare.
Ver. 1/ Rev. 0; 27.03.2012; Traducere a instruciunilor originale 3
8ig. 1, E 0u l"sai oma s" %uncione#e cu ortul 'nc4is.
8ig. 1( E ATEN(IE la situaii ericuloase cau#ate de c"deri de tensiune ale reelei.
8ig. 1D E Prote!ai oma de condiiile meteorologice ne%avorabile.
8ig. 17 E ATEN(IE? 6vitai 'ng4eul.
8ig. 1F E 1sigurai.v" c" motorul este ventilat coresun#"tor.
A@ERTISMENT: Gotorul oate atinge temeraturi de 70)*.
Pomele de a" trebuie %olosite 'n concordan" cu legislaia a%lat" 'n vigoare.
Bnainte de instalare i utili#are$ citii instruciunile din acest manual cu atenie.
Produc"torul nu este resonsabil 'n ca#ul roducerii de accidente datorate negli!enei sau eecului
de a resecta instruciunile din acest manual sau 'n ca#ul modi%ic"rii ec4iamentului %"r" autori#are
realabil".
5e asemenea$ roduc"torul declin" orice resonsabilitate entru daunele cau#ate de utili#area ne.
coresun#"toare a omei de a".
Bn momentul deo#it"rii$ nu ae#ai greut"i sau alte cutii deasura omei.
0u modi%icai comonentele ec4iamentului.
Poma de a" nu trebuie ridicat" sau transortat" de cablul de alimentare.
N. ,2.-0,*# 40>#7,+4-)4/4 4/40)2#04: #-5.1)2#,/4 A# 792*#/4 08+78-4-)4 /, $.-8#./
+4-,B42?
Bn concordan" cu normele 'n vigoare& 5irectiva 200F/>F/*6 rivind deeurile i de
abrogare a anumitor directive -directiva cadru a deeurilor/$ 5irectiva 2002/>D/*6$
rivind deeurile de ec4iamente electrice i electronice$ modi%icat" rin 5irectiva
2003/10F/*6 i 5irectiva 200F/3,/*6$ 5irectiva 2000/(3/*6$ rivind ve4iculele scoase din u#$
modi%icat" rin 5irectiva 200F/33/*6$ etc.$ ec4iamentele industriale i "rile comonente u#ate$ a
c"ror durat" de utili#are a e+irat$ trebuie colectate searat i redate unui centru seciali#at de
reciclare. 6ste inter#is" aruncarea acestora 'n natur"$ deoarece sunt o sursa otenial" de ericol
i de oluare a mediului 'ncon!ur"tor.
PROCLEME TEHNICE
POMPA DE AP NU PORNEDTE& H Veri%icai sursa de alimentare cu energie electric". Resetai
siguranele$ dac" a %ost declanat. H Protecia termic"$ 'ncororat" 'n versiunile mono%a#ate$ ar
utea %i activat"& se va reseta imediat ce motorul s.a r"cit.
MOTORUL PORNEDTE: DAR ECHIPAMENTUL NU POMPEAZ& H Poma de a" asir" aerul&
veri%icai nivelul lic4idului$ etaneitatea conductei de admisie i %uncionarea suaei de sens.
@OLUMUL DE AP POMPAT S<A REDUS& H Veri%icai turaia omei i direcia de rotaie la mo.
delele tri%a#ate.
POMPA DE AP SE OPREDTE OCAZIONAL& 5eclanarea roteciei termice -model mono%a#at/
sau a temeraturii releului datorit" e+cesului de curent de intrare. *ontactai service.ul autori#at.
Ver. 1/ Rev. 0; 27.03.2012; Traducere a instruciunilor originale ,
SPECIFICA(II TEHNICE
M854/ ATSGJ 800
Putere absorbita IJ 0.F
5ebit ma+im K/min (0
Bn"limea ma+. de omare m ,(
1d;ncime ma+. de asiraie m >
Racord asiratie/re%ulare inc4 1 + 1
5imensiuni mm ,>0 + 320 + (>0
Gas" brut" Ig 1(
Ver. 1/ Rev. 0; 27.03.2012; Traducere a instruciunilor originale (
Ver. 1/ Rev. 0; 27.03.2012; Traducere a instruciunilor originale D
Ver. 1/ Rev. 0; 27.03.2012; Traducere a instruciunilor originale 7

S-ar putea să vă placă și