Sunteți pe pagina 1din 85

100Cum

R E V I S TĂ D E I N F O R M AŢ I I Ş I O F E R T E Î N C O N S T R U C Ţ I I Cătălin

%
Rotaru
românul din spatele
plăcilor ceramice:
“Eram
spaniolul
care făcea
modele

construct
în România“ PAGINA 18

Anul II I Numărul 12 I Preţ special de Sărbători: 2 ediţii - 10 lei

Piaţa materialelor de construcţii:


Indicatori pozitivi

se mai
din 2011
PAGINA 34

Creştere de 25%
pe piaţa materialelor poate
obţine
ecologice PAGINA 30

profit
din imobiliare
PIEŢE ATRACTIVE PE TIMP DE CRIZĂ PAGINILE 44-45
FUNDAŢII
TERRATEST este lider
Terratest pe lider
este piaţape
dinpiaţa
Spaniadin îSpania
n domeniul fundaţiilor
în domeniul speciale,
fundaţiilor îmbunătăţirii terenului şi probleme
speciale,
dedică dezvoltării tehnicilor şi realizării lucrărilor de îmbunătăţire a terenului.
îmbunătăţirii terenului şi problemelor legate de mediul înconjurător, companie ce
se dedică dezvoltării tehnicilor şi realizării lucrărilor de îmbunătăţire a terenului.
TERRATEST este in acest moment una dintre puţinele companii din lume care acoperă gama intreagă de lucr

RĂSPUNTerratest este în acest moment,


DEREA cu SERIOZITATE una dintre
si EFICIENŢĂ puţinele
la cerinţ companii
ele clientului dinobiectivul
este lume caregrupului TERRATEST,
acoperă
timp soluţ gamaeficiente.
ii alternative întreagă de lucrări de excavare, forare şi îmbunătăţire a terenului.

Răspunderea cu seriozitate şi eficienţă la cerinţele clientului este obiec-


Activităţi:
tivul grupului Terratest, adaptând proiectul acestor cerinţe şi oferind în acelaşi
• PILOŢItimp
IN SITU PILOŢI PREFABRICAŢ
soluţii• alternative eficiente. I • PEREŢI MULAŢI • MICROPILOŢI • ANCORE • INJECTĂR
• IMPERMEABILIZĂRI • SISTEME DE MEDIU ÎNCONJURĂTOR • DECONTAMINAREA TERENULUI ŞI
SCĂDEREA NIVELULUI HIDROSTATIC • TRATĂRI DE APE.
SPECIALE vezi pag. 16

Activităţi:
elor legate de mediul înconjurator, companie ce se
piloţi în situpiloţi prefabricaţi
pereţi mulaţimicropiloţi
rări de excavare,
ANCOREforare si îmbunătăţire a terenului.
INJECTĂRI
JET GROUTINGGEOTEXTILE ŞI DRENAJE
adaptând proiectul acestor cerinte şi oferind în acelaşi
IMPERMEABILIZĂRI
SISTEME DE MEDIU ÎNCONJURĂTOR
DECONTAMINAREA TERENULUI
ŞI A APELOR SUBTERANE
RI • JET dRENAJ
 GROUTING ŞI SCĂDEREA
• GEOTEXTILENIVELULUI HIDROSTATIC
ŞI DRENAJE G E O T E H N I C
TRATĂRI DE APE
I A APELOR SUBTERANE • DRENAJ ŞI

www.terratest.ro
cmyk

pantone

sisteme de uşi şi ferestre din lemn stratificat


structuri şi mobilier de grădină
fabricate în Italia
www.pantoromania.ro
Sumar
10 actualitate
Bosch a preluat pachetul majoritar al firmei Aleo
Solar I Lindab România fuzionează prin absorbţie
cu Rova România I La Medgidia a fost realizat cel
mai mare siloz de clincher tip dom din lume I A fost
finalizat cel mai mare proiect mondial consolidat cu
Elastocoast I 20 de milioane de euro pentru struc-
turile Ruukki I Spuma specială de la BASF în co-
lectoarele solare de la Viessmann I Sistem de ţigle
metalice cu acoperire granulată I Noua generaţie
de betoane cu proprietăţi izolante reduce de trei ori
conductivitatea termică
18
14 interviu
Carlos Vazquez, Country Manager Terratest
Geotehnic: “Fundaţiile speciale de la Podul
30
Vidin Calafat, unul dintre cele mai mari proiecte
de infrastructură în dezvoltare, în Europa de SE” I
Cătălin Rotaru, românul din spatele plăcilor cera-
mice: “În 2003 eram spaniolul care făcea modele în
România“ I Designerul Danilo Ramazzotti: “Luxul
este încă la mare căutare” I Lucian Dume, director
general Cerealis: “În 2010 ne propunem o creştere
cu 20% faţă de 2009”

30 Materiale de construcţii
Creştere de 25% pe piaţa materialelor ecologice
I Piaţa materialelor de construcţii va înregistra
din nou indicatori pozitivi în 2011 I Reabilitarea
termică: Consumul energetic trebuie să ajungă la
50-60 kWh/mp pe an I Consumul de energie termică
în România, dublu față de cel din UE I Investitorii
străini, aşteptaţi în România peste 2 ani

40 imobiliare
Pieţe imobiliare atractive pe timp de criză I Se poate
obţine profit din imobiliare în condiţiile actuale?
I Europa: volumul investiţiilor în creştere I Topul
greşelilor în investiţiile imobiliare I Piaţa locală în
40
2010 I Cele patru crize ale pieţei
imobiliare rezidenţiale plus!
64 Infrastructură, urbanism
Eco: Scenarii pentru un oraş post-carbon
Ghidul ofertelor
speciale în
68 Utilaje
Vânzări sub nivelul anului 2006 I Utilajele de mare construcţii
capacitate stau cel mai bine la vânzări I Haulotte
Group: strategii de succes pe timp de criză Pagina 84
8 decembrie 2009 - ianuarie 2010 www.100construct.ro
72

78 evenimente
Piaţa locală: vaslui
Afaceri reduse la jumătate faţă de anul trecut

Sun Plaza va fi inaugurat în februarie 2010 I


100 %
construct
www.100construct.ro

Proges susţine proiectele de mediu I Prima


şcoală în sistem de educaţie dual I Mai puţine Director editorial:
emisii poluante într-un motoferăstrău com- Oana Weinstein
oana@100construct.ro
pact I Primul showroom din România dedicat
secretar de redacŢIE:
promovării şi susţinerii conceptului Eficienţă Diana Niţă
Energetică şi Surse de Energie Alternativă redactie@100construct.ro
redactori:
Ramona Toma, Diana Dumitrescu,
Supliment special imobiliare Florentina Ionescu, ing. Elena Brişan
Art-director:
Dani Iancu
SENIOR DESIGNER:
Răzvan Anisoiu
DEPARTAMENT publicitate:
Cristian Radu, Daniel Enache,
Mihuţ Aviana, Bogdan Nae
colaboratori:
Avocat Marian Popescu
juridic@100construct.ro
Corectură: Ioana Enache
tipar: master print super offset
Editorial Str. Maria Hagi Moscu nr. 5, sector 1, Bucureşti
Tel.: +040-21.223.04.00

Criza a creat un model


nou de investitor
SAG
Revistă editată de
Oana Weinstein
STILROM ADVERTISING GROUP

P
entru 2010 se pre­vi­zio­ răsturnări spectaculoase de ESTE MEMBRă A BIROULUI ROMÂN
nează continuarea căderii situaţii pe piaţa imobiliară din DE AUDIT AL TIRAJULUI (BRAT)
preţurilor, chiriilor şi a întreaga lume. Acum investitorii
cererii, dar piaţa imobiliară din se reorientează rapid, în funcţie Director general: Lucian Diaconu
România va continua să rămână de condiţiile economice, costuri
atractivă pentru investitorii cu şi disponibilitate. Aşa se face că
director financiar: Maria Diaconu
suficiente lichidităţi. O parte piaţa imobiliară înregistrează director it: Daniel Enache
dintre aceştia vor aduce fondu­ deja primele semne de stabilita­ distribuŢie, abonamente: Răzvan Toderaşcu
ri pentru finalizarea lucrărilor te pe mai multe pieţe europene, abonament@100construct.ro
sistate, iar alţii vor face achiziţii acolo unde volumul de investiţii
cu risc minim. Preocuparea pen­ a început să-şi revină.
tru stabilitate devine astfel un Piaţa imobiliară din ţările afla­ Calea Victoriei nr. 216, Sector 1, Bucureşti
criteriu decisiv, apărând în piaţă te în Europa Centrală şi de Est Tel/ Fax: + 40 21 411 81 84/ 86/ 94
un model nou de investitor, ca­ rămân în continuare mai atrac­
office@100construct.ro
pabil să analizeze în mod obie­ tive faţă de cele din Vest, defici­
© Copyright Stilrom Advertising Group
ctiv veniturile, dar şi garanţiile tul de proprietăţi fiind mult mai
unui proiect. Criza a creat ridicat. Este interzisă reproducerea parţială sau totală a materialelor cuprinse în această
revistă. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor.
Actualitate
Bosch a preluat pachetul majoritar
al firmei Aleo Solar
G
rupul Bosch a preluat pachetul majori-
tar al acţiunilor companiei Aleo Solar AG,
specializată în producerea panourilor solare
fotovoltaice, generatoare de energie electrică.
Prin preluarea a 68,7 procente din acţiunile Aleo,
Bosch îşi consolidează activitatea din domeniul
energiilor regenerative. Pe lângă Aleo, Bosch a
achiziţionat peste 60 de procente din firma Johanna
Solar Technology
GmbH, aflată în
Brandenburg,
Germania, la care către noi pe piaţa din România, primul pas a fost
Aleo participă cu făcut, deoarece acum ele există în noul portofoliu
aproximativ 17 la de produse Bosch, urmând ca în viitor să le putem
sută. ’’Chiar dacă oferi şi pieţei româneşti’’ a declarat Adrian Bălşanu,
aceste produse nu Director regional, Divizia de termotehnică Robert
sunt încă vândute de Bosch S.R.L.

La Medgidia a fost realizat


Lindab România cel mai mare siloz de clincher
fuzionează prin absorbţie tip dom din lume
cu Rova România Lafarge Ciment (România) a inaugurat la Med-
gidia, judeţul Constanţa, cel mai mare siloz tip
Lindab România se află în dom din lume, cu o capacitate de 250.000 de me-
faza finală a procedurilor de tri cubi de clincher, o investiţie de 16,5 milioane
fuziune cu Rova România, de euro. „Constructia este unică în România, iar
companie parte a Grupului pentru Grupul Lafarge reprezintă cea mai mare
Sipog, achiziţionat de Lindab construcţie de acest tip. Investiţia demonstrează
în 2008. că suntem cu un pas înainte în ceea ce priveşte
În urma acestui proces va pregătirea pentru momentul în care piaţa îşi va
exista o singură firmă a gru- reveni şi că ceea ce ne-am planificat să oferim
pului în România, Lindab clienţilor noştri s-a realizat”, a declarat Philippe
SRL. Concomitent cu defini- Questiaux, Preşedinte-Director General, Lafarge
rea procedurilor juridice de Ciment (România). Planul investiţional anunţat
fuziune prin absorbţie, este pentru perioada 2006-2011, în valoare totală de
în curs de implementare un 90 milioane euro, este realizat în 2009, inclusiv
proces complex de integrare operaţională a celor două prin punerea în funcţiune a acestei investiţii, în
companii, ce se estimează a fi finalizat în primavara proporţie de 75%.
anului viitor. Brandul Rova va fi menţinut ca brand
distinct în portofoliul Lindab.
“Am decis să menţinem şi fabrica de la Sibiu, din consi-
derente logistice. Există produse care se fabrică doar
la Sibiu, iar Rova deţine o cotă de piaţă semnificativă
în România. În plus, se aşteaptă o revigorare a pieţei
de profil până în 2011 şi vrem să fim pregătiţi cu
capacităţi suplimentare de producţie”, a declarat An-
drei Sulyok, director general Lindab.

10 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


0734 002 058
0372 772 220

C erealis
500/115/238 NF

500/190/238 NF

A fost finalizat cel mai mare proiect 375/250/238 NF

mondial consolidat cu Elastocoast


Având o suprafaţă totală de 12.000 mp, Bathpol- un excavator pe şenile nu a reuşit să îl deterio-
der, situat în punctul sudic al coastei olandeze reze. Excavatorul pe şenile de 23 de tone a lăsat
a Mării Nordului, este cea mai mare lucrare de doar câteva urme pe suprafaţa recentei lucrări
consolidare fortificată cu Elastocoast de până de consolidare cu poliuretan. Elastocoast este un
acum. Are o lungime de aproape un kilometru, sistem inovator de protecţie a ţărmurilor care
s-au aplicat aproximativ 60 de tone de Elasto- consolidează pietrişul cu ajutorul unui sistem po- 250/300/238 NF
coast®, iar la final nici măcar un test simulat cu liuretanic bicomponent.

20 de milioane de euro
pentru structurile Ruukki
Ruukki va furniza structurile metalice şi elementele la 1,8 miliarde de
290/250/238
pentru acoperiş în valoare totală de 20 de milioane de Euro şi va fi inau-
euro necesare construirii unui impresionant stadion în gurat în 2012.
apropierea capitalei Suediei. „Semnarea aces-
Soluţiile metalice vor fi livrate începând cu anul 2010, tui nou contract
urmând ca până la finele lunii august din 2011, mon- este încă un sem-
tajul să fie finalizat. nal important de revenire a pieţei în ţările vestice.
Stadionul face parte dintr-un proiect amplu denumit Valoarea lucrărilor contractate în ultimele luni la ni-
Mall of Scandinavia care va deveni cea mai mare vel internaţional a urmat o curbă ascendentă însă,
construcţie de acest gen din ţările nordice şi care a chiar dacă au apărut semnale pozitive de la compania
fost proiectat de biroul internaţional de arhitectură mamă, estimăm că va mai dura cel puţin două trimes-
Benoy. Complexul comercial va mai include nume- tre până la revigorarea puternică a pieţei locale” a de-
roase hoteluri, restaurante, parcări, magazine, centre
de conferinţă şi spaţii de birouri. Proiectul este estimat
clarat Mădălina Dumitru, Country Marketing Manager
Ruukki România şi Bulgaria.
C erealis
0734 002 058
www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 11 0372 772 220
www.evotel.ro
Tel.: 0740 255 760 Actualitate

Pereţi
cortină Spuma specială de la BASF
în colectoarele solare de la Viessmann
Spuma uşoară, ignifugă, din răşină de melamină sit la izolarea acustică şi termică a clădirilor, maşinilor
produsă de BASF, se fixează pe pereţii laterali şi pe şi a trenurilor. Spuma termorigidă este disponibilă în
spatele colectoarelor orizontale sistemelor de încălzire mai multe dimensiuni pentru diverse aplicaţii. Spre
Viessmann. Spuma Basotect prezintă proprietăţi de exemplu, protejează sateliţii sensibili pe care racheta
izolare bune pe o durată îndelungată de timp, chiar Ariane 5 îi lansează în spaţiu. Este folosită la bazinul
Faţade şi în cazul expunerii la temperaturi ridicate. Datorită stadionului olimpic de la Beijing pentru amortiza-
ventilate combinaţiei favorabile a diferitelor proprietăţi – este
rezistent la temperatură ridicată şi ignifug, uşor, flexi-
rea acustică într-un nou tip de structură suspendată
şi, în curând, se va regăsi în avioanele construite de
bil, fonoabsorbant şi izolant termic – Basotect este folo- producătorul american de aeronave Boeing.

Sistem de ţigle metalice


cu acoperire granulată
Lindab România a lansat sistemul de ţigle metali- abruptă”, a
ce cu acoperire granulată Lindab Roca, ce îmbină declarat An-
calităţile oţelului cu aspectul natural asigurat prin drei Sulyok,
stratul final de granule minerale. General Ma-
Produsul se adresează clienţilor cu venituri medii şi nager Lin-
peste medii, atât din mediul urban, cât şi din mediul dab Româ-
rural, care caută soluţii alternative la tradiţionala nia. “Totuşi, dacă în alte segmente din domeniul
ţiglă metalică. “Introducerea unui nou produs pe construcţiilor lucrările stagnează în acest mo-
piaţă în contextul actual este justificată de faptul ment sau au fost sistate definitiv, pe segmentul
că produsele dedicate segmentului rezidenţial au rezidenţial mizăm încă pe finalizarea lucrărilor
reprezentat ponderea cea mai mare din valoarea aflate în curs de realizare şi pe o demarare lentă
vânzărilor Lindab în primele 9 luni ale anului a unor construcţii noi în a doua jumătate a anului
2009, segment care a cunoscut o scădere mai puţin viitor”.

www.evotel.ro 12 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


Tel.: 0740 255 760
Noua generaţie de betoane cu proprietăţi izolante
reduce de trei ori conductivitatea termică
Lafarge inovează din nou în domeniul betoanelor Bouygues Construction, pentru a dezvolta şi testa
şi anunţă lansarea unei noi game de betoane în Franţa primul produs din noua gamă: Therme-
gata de utilizare cu proprietăţi izolante. Formula dia 0.6 B. Destinat tencuirii faţadelor clădirilor,
specifică a Thermedia 0.6 B, brevetată de La- acest beton constituie un prim răspuns la cerinţele
farge, permite reducerea de îmbunătăţire a eficienţei
de trei ori a conductivităţii energetice a clădirilor, in-
termice comparativ cu troducând o nouă funcţie
un beton standard, ceea a betonului în sistemele de
ce limitează semnifica- construcţii, în concordanţă
tiv pierderile termice ale cu liniile directoare ale
clădirilor. Astfel, acest nou Forumului Francez pen-
beton diminuează cu 35% tru Mediu Grenelle. Reali-
impactul la nivelul punţilor zat pentru piaţa franceză,
termice între faţade şi pla- Thermedia 0.6 B răspunde
foanele intermediare în ca- unei necesităţi ecologice şi
zul unei izolaţii termice la interior. Pentru a obţine economice: prin reducerea pierderilor termice
aceste rezultate, laboratorul de cercetare Lafarge a prin tencuiala clădirii, acest beton participă activ
dezvoltat o formulă inedită de beton, care a condus la îmbunătăţirea modurilor de construcţie care
la o densitate a produsului cu 40% mai mică de- integrează o izolaţie termică interioară, aceasta
cât cea a betonului standard Lafarge şi-a unit fiind situaţia a peste 90% de blocuri de locuinţe
expertiza şi know-how-ul cu cele ale companiei construite în Franţa.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 13


1
Interviu
Marcel Bărbuţ,
proprietarul Adeplast:

Am răbdare să
treacă criza şi
să devin
numărul
Marcel Bărbuţ, proprietarul AdePlast, a reuşit în plină criză să menţină cifra
În Austria am de afaceri pe mortare uscate identică cu cea de anul trecut, în vreme ce vânzările
învăţat să
pe vopsele şi tencuieli decorative i-au adus aproape un milion de euro. Estimările
muncesc, să
fiu corect şi pentru 2010 sunt optimiste: vânzări de minimum 4.000.000 euro.
conştiincios Cum vedeţi evoluţia pieţei de adezivi şi vopsele în perioada în aceste condiţii ale pieţei?
următoare? Pe adezivi, faianţă şi polistiren avem încă creşteri
Evoluţia pieţei e greu de estimat la această dată. în ceea ce priveşte vânzările. La fel pe mortarele
Eu pot să spun că foarte multe firme din domeniu manuale Am scăzut dramatic pe mortarele meca-
care au sute de angajaţi şi lucrează ca în secolul nizate datorită îngheţării marilor proiecte. Noi
al XVII-lea vor închide porţile. Noi vom prelua din suntem la minus 0,77 % din total venituri, pro-
clienţii celor ce dispar deoarece nu sunt rentabili. cent estimat la data de 30 octombrie.
În acest fel, compania noastră îşi va menţine cifra
de afaceri în 2009 pe mortare uscate. Pe vopsele şi “Creştere de 10-15 % în varianta
tencuieli decorative în 2009 încheiem cu vânzări pesimistă”
de cca 1.000.000 euro şi estimăm pe 2010 mini- Care ar fi cel mai pesimist scenariu de criză? Dar cel mai
mum 4.000.000 euro. optimist? Ce aţi face dumneavoastă în ambele cazuri?
Stagnăm pe mortare uscate şi creştem de 4 ori
Care sunt principalii factori care au determinat o evoluţie a pe vopsele şi tencuieli decorative ceea ce ar în-
pieţei din România, mult diferită de situaţia celorlalte ţări semna per total o creştere de 10-15 % în varianta
din regiune? pesimistă.Cel mai optimist este creşterea de 40 %
Ca şi în celalte ţări televiziunea, radio şi presa pe total afacere. În ambele cazuri eu am răbdare
scrisă a făcut o reclamă atât de mare crizei, încât să treacă criza şi să devin numarul 1 în această
investitorii şi producătorii s-au speriat. Noi sun- afacere.
tem cu minimum 25 ani în urma celorlate ţări în
ceea ce priveşte construcţiile. La noi nu trebuia Cum aţi intrat pe piaţa adezivilor? Care este povestea
să fie criză. Guvernul nu s-a ţinut de treabă şi am din spatele businessului AdePlast?
ratat anul 2009 cu reabilitările termice ale blocu- Am venit în România împreună cu fostul meu şef
rilor vechi, cu infrastructura etc. şi am înfiinţat o firmă care urma să facă tencuieli
mecanizate şi termoizolaţii. Un inginer mi-a spus
Cum au fost influenţate vânzările pe segmentul adezivilor că este prea devreme pentru această afacere şi

14 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


1
mi-a propus să producem adezivi pentru faianţă tria? Ce v-a determinat să vă întoarceţi în România?
şi gresie. Habar nu aveam de acest business. În Austria am învăţat să muncesc, să fiu corect
După câteva luni, am intrat în această afacere. La şi conştiincios. Nu te poţi simţi bine într-o ţară
început eram patru asociaţi. Eu am pus 10.000 de străină şi am fost sigur ca pot să-mi fac propria
dolari în firmă. Am ajutat privat firma cu o dubiţă afacere să-mi fiu propiul şef.
şi cca 15 milioane de lei (dolarul în ‘96 era 3.100
lei). Colegii mei au pus câte 25.000 lei în capitalul Care a fost cea mai grea perioadă pe care aţi travesat-o în
firmei. Banii s-au împărţit în mod egal cu toate că cariera dumneavoastră? Dar cea mai reuşită?
eu deţineam 96% din părţile sociale. După un an, În 1996, reîntors în ţară, am adus destul de multă
colegii şi-au răscumpărat acţiunile din dividende. valută pe care am investit-o în multe afaceri de
Am cumpărat 20% de la un asociat împreună cu comerţ. Am vândut dolarul la 3.100 de lei. În nici
altul din ei pentru suma de 250.000 euro şi am două luni, dolarul a ajuns la 6.200. M-am speriat,
ajuns la 30% de procente. am cumpărat valuta înapoi, de data aceasta, nu-
Am cumpărat apoi pentru 5.000.000 de euro mai jumătate din ea, am închis afacerile şi am
50% din acţiuni împreună cu ultimul asociat şi am plecat în Austria. Foarte mulţi dintre cei ce i-am
ajuns la 60% . ajutat în Austria cu un serviciu, o locuinţă au râs
În 2007, am cumpărat ultimele 40%, singur de de mine că mi-am pierdut banii. M-am întors în
data aceasta, pentru suma de 6.000.000 de euro. ţară hotărât să reuşesc să-mi recuperez pierde-
În 2008 am transformat societatea din SRL în SA, rile. Şi am reuşit! Cei ce au râs de mine atunci, azi
dar am ratat pe ultima sută de metri listarea la au probleme mari. Mulţi dintre ei m-au contactat
bursă. Am încercat să găsesc un partener care ulterior şi i-am ajutat când au revenit în ţară.
să vrea să câştige bani împreună cu mine, dar
am găsit numai fonduri de investiţii sau investi- “Am un curaj nebun
tori strategici ce doreau să cumpere majoritatea în ceea ce fac”
acţiunilor pe doi bani. Şi, deocamdată sunt tot sin- Sunteţi perceput în piaţă ca un manager care doreşte să
gur, cei care au cumpărat majoritatea în afaceri deţină întotdeauna controlul. Care sunt calităţile pe care le
de succes momentan au probleme mari, riscând consideraţi esenţiale pentru un manager de succes?
să închidă afaceri pe care au plătit zeci de mi- Ce să spun, sunt un tip deosebit de ambiţios, nu
lioane de euro. concep că există ceva ce nu pot realiza, am învăţat
să fiu conştiincios în permanenţă, sunt perse-
În ultima vreme aţi avut multe oferte pentru vânzarea Ade- verent şi cred că am un curaj nebun în ceea ce
Plast. Ce anume v-a determinat să refuzaţi toate ofertele fac. Îmi plac provocările şi mă bucur ca un co-
de cumpărare? pil mic atunci când pot să trec în faţa unor firme
Nu am intenţionat să vând compania, am trei multinaţionale cu experienţă de zeci de ani în do-
băieţi şi încă cred că vor fi interesaţi de afacerea meniu.
formată de mine. Când am să-mi pierd speranţa
că îmi vor călca pe urme, o voi vinde. Ce vă place să faceţi în timplul liber?
O altă problemă este că AdePlast nu a ajuns la Nu prea am timp liber, am trei concedii pe an: de
vârsta optimă pentru vânzare. Oricine face o Craciun şi anul nou, de Paşti, iar vara, în plină ac-
analiză a firmei, o face pe o fabrică pusă într-un tivitate, îmi permit 7 - 10 zile de concediu. Ce fac
colţ al ţării. Noi avem trei fabrici, o facem pe a cu plăcere sunt chefurile de Crăciun, alături de cei
patra, vindem un an sau doi dn plin de la toate fa- trei fii ai mei şi de angajaţi.
bricile şi abia atunci AdePlast va fi ajuns la vârsta
de vânzare, bineînţeles, dacă nu văd în vreunul Dacă v-aţi retrage din acest business, ce anume v-ar
din fii mei, un urmaş demn... plăcea să faceţi după?
Doresc un
Aş face altă afacere. Nu cred că pot trăi fără ac- partener care
Aţi luat în calcul acceptarea unui parteneriat în afacerea tivitate şi provocări. Am un prieten care trăieşte să vrea să
dumneavoastră? În ce condiţii aţi accepta un eventual de zece ani în China. L-am întrebat ce Dumnezeu
parteneriat? mai umblă pe tot globul după afaceri, la 68 de ani.
caştige bani
Îmi doresc un partener care să vrea să caştige Răspunsul lui a fost: “80% din cei de vârsta mea împreună cu
bani împreună cu mine, nu-mi doresc un şef. sunt la doi metri sub pământ, restul sunt prin spi- mine
tale legaţi la aparate. Mie mi-e frică să mă opresc,
Ce ne puteti spune despre experienţa acumulată în Aus- tocmai pentru a nu ajunge ca ei!”

www.100construct.ro | decembrie - ianuarie 2009 15


Interviu
Carlos Vazquez, Country Manager Terratest Geotehnic:
"Fundaţiile speciale de la Podul Vi
mari proiecte de infrastructură în d
Terratest executĂ toate lucrĂrile de fundaŢii speciale
La aniversarea a 50 de ani de experienţă
în domeniul fundaţiilor speciale, grupul
spaniol Terratest execută lucrările de fundaţii
speciale la podul de peste Dunăre, Vidin-
Calafat, unul dintre cele mai mari proiecte de
Vom începe infrastructură în dezvoltare din Europa de SE.
lucrările de la Pentru lucrările de la podul Vidin - Calafat, Terratest asigură
parcarea lucrările de fundaţii speciale: piloţii, injectarea si testarea aces-
tora. Care sunt coordonatele colaborării companiei Terratest cu
subterană din FCC Construction? scăzute, zăpadă, etc .
Piaţa Într-adevăr Terratest execută toate lucrările de fundaţii În ce stadiu sunt lucrările în acest moment?
Universităţii speciale atât la podul principal peste Dunăre cât şi la Măsuri speciale s-au avut în vedere încă de la începe-
viaductele de acces cu centura oraşului Vidin. Terra- rea lucrărilor datorită condiţiilor şi localizării proiec-
test colaborează cu FCC Construccion atât în Spania tului. În perioada foarte rece a anului suntem nevoiţi
cât şi în România. să oprim lucrările din cauza imposibilităţii fizice de a
În România colaborarea a constat în execuţia lucrărilor rezista şi de a executa lucrările la viaductele de acces,
de fundaţii speciale pentru proiectul „Pod peste Ca- pe Dunăre şi în apropierea acesteia. De asemenea,
lea Ferată la Otopeni„ - lucrări care s-au terminat în în acest an este programată o pauză în perioada de
septembrie anul acesta. Avem o relaţie bună cu FCC iarnă, având în vedere că s-au înregistrat temperaturi
Construccion şi sperăm să colaborăm şi pe viitor. de până la - 15 C°.
Ce probleme aţi întâmpinat în derularea contractului? În acest moment executăm piloţii pentru ultimele 2
Într-o lucrare complexă de acest fel, la început întot­ pile ale podului principal. Aceştia sunt situaţi pe par-
deauna procedurile de foraj trebuie adaptate la teren tea navigabilă a Dunării. După terminarea acestora va
şi de asemenea optimizate. Pe de altă parte, echipa urma execuţia culeei A3, situată deja în România.
noastră trebuie să cunoască forma cea mai potrivită Ce înseamnă acest proiect pentru Terratest?
de colaborare cu clientul. Este un proces normal în Adevărul este că Terratest era deja în România când
care apar şi mici probleme. Am lucrat foarte mult s-a contractat acest proiect.După cum ştiţi am început
pe parcursul acestui an, alături de clientul nostru, activitatea în ianuarie 2007. Cu toate acestea în Bulga-
soluţionând problemele care apăreau. Este modul nos- ria nu eram încă stabiliţi, aceasta fiind o oportunitate
tru de lucru, ceea ce căutăm este ca la sfârşitul lucrării de a cunoaşte piaţa din Bulgaria, având în vedere inte-
să putem spune că într-adevăr clientul a fost mulţumit, resul companiei de a se dezvolta.
lucru care s-a întâmplat în majoritatea lucrărilor pe Prin acest proiect avem posibilitatea de a participa la
care le-am făcut până acum în România. dezvoltarea unui nou punct de contact între două ţări.
Podul trebuia terminat până în toamna anului 2010, însă finali- Mai mult decât atât, acesta este probabil unul dintre
zarea a fost întârziată. În ce măsură sunteţi implicaţi în această cele mai mari proiecte în dezvoltare din Europa de
întârziere? sud-est, din punctul de vedere al lucrărilor de fundaţii
Sincer nu am nici o idee despre angajamentele pe care speciale.
clientul meu le are cu statul bulgar. Ceea ce ştiu este Câteva informaţii tehnice relevante ale acestui contract.
că Terratest îşi duce la îndeplinire toate acordurile în Contractul constă în „Execuţia de fundaţii speciale
perioada de timp prevăzută în contract. Ne-am dezvol- pentru podul peste Dunăre între Calafat şi Vidin,cât
tat activitatea într-un ritm bun exceptând, desigur, in- şi execuţia lucrărilor de fundaţii speciale pentru acce-
tervalul de iarnă 2008-2009 din cauza temperaturilor sele cu variantă de ocolire a Vidinului, acces atât rutier

16 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


din Calafat, unul dintre cele mai
ezvoltare, în Europa de SE"
cât şi feroviar.” Lucrările presupun înfigerea piloţilor o opţiune viabilă pentru ei, pe acest sector de piaţă.
prefabricati (440x440 mm), piloţi în situ (diametru Vrem ca atunci când se doreşte realizarea unei lucrări
Φ1200mm, Φ1.500mm, Φ2.000mm), cât şi injecta- de fundaţii speciale să se gândească la Terratest.
rea acestora, teste de verificare a piloţilor (PIT , test de Obiectivul nostru este să ne stabilim în ţară, lucrând
încărcare). Tehnica de execuţie a piloţilor în situ este pentru a oferi cele mai bune servicii.
diversificată datorită condiţiilor terenului şi proiectului Ce măsuri aţi adoptat în contextul crizei economice mondiale
în speţă. pentru a vă menţine şi continua proiectele începute?
În ce alte proiecte este implicată sau intenţionează să se implice În proiectele ce le avem în desfăşurare nu s-au luat
compania Terratest în România? măsuri speciale pentru a putea menţine calitatea şi
În România,Terratest Geotehnic execută în acest mo- angajamentele contractuale ce ni le-am asumat cu
ment lucrări de fundaţii speciale la „Pasaj Tunari” şi clienţii noştri. Am mărit compania ţinând cont de acest
„Pasaj Ştefăneşti”pe centura Bucureştiului, piloţi de lucru. Singura măsură specială pe care am luat-o, ca
diametru 1080 mm, la Peştera în judeţul Constanţa şi celelalte companii, a fost un plan de austeritate, un
executăm piloţi de diametru 1000 mm pentru proiec- control permanent al cheltuielilor. companie
tul de parc eolian „Peştera Windfarm”, la Tulcea SC Terratest Geotehnic SA
executăm piloţi de diametru 1000 mm pentru proiec- „România e foarte bine plasată Str. Sevastopol 13-17,
tul de parc eolian „Valea Nucarilor Windfarm”. De pentru a profita de acest moment” Birou 106
asemenea, vom începe, în sfârşit, lucrările la parcarea Ce ne puteţi spune despre piaţa europeană a construcţiilor din Tel.: +40 21 317 89 41
subterană de la Universitate. acest moment? Cum vedeţi evoluţia pieţei în perioada următoare, Fax: +40 31 425 29 25
Prezentaţi succint strategia de dezvoltare pe termen scurt/me- în special, pentru proiectele de infrastructură? Email: office@terratest.ro
Web: www.terratest.ro
diu. Ce obiective şi-a propus Terratest? Piaţa de construcţii la nivel mondial este afectată şi
Cifra de afaceri 2008:
Obiectivul nostru este acela de a satisface nevoile aceasta se poate vedea la orice nivel sau subsector. Am 4,4 mil Euro
clienţilor noştri. Doar în felul acesta vom reuşi să fim speranţa că România îşi va reveni foarte repede. Tre-
buie să fim pregătiţi pentru acel moment.
cv Cum au fost influenţate proiectele companiei Terratest în aceste
condiţii ale pieţei? Cum a evoluat compania în acest an compa-
Carlos Vazquez, Country Manager Terratest rativ cu anul trecut?
Geotehnic Anul 2008 a fost unul bun, al doilea an în România
Studii: în decursul căruia am avut activitate intensă. Primul
n 
2003 / 2005: INGINER DE DRUMURI, CANALE semestru al anului 2009, ne-a afectat, ca pe toţi de alt-
ŞI PORTURI (MADRID), cu efectuarea ultimului fel, contractările de lucrări au scăzut în general, dar în
AN la UNIVERSITA DEGLI STUDI DIN PARMA,
ciuda acestui lucru am lucrat într-un ritm acceptabil,
(ITALIA).
n 1997 / 2002: INGINER TEHNIC DE LUCRĂRI
activând în cadrul proiectului de la Dunăre şi termi-
PUBLICE (CONSTRUCŢII CIVILE) LA UNIVERSITA- nând proiecte contractate anul trecut.
TEA DIN CADIZ, cu realizarea lucrării de diplomă la Al doilea semestru s-a îmbunătăţit considerabil. Avem
UNIVERSITY OF ABERDEEN (SCOTIA) în noi proiecte, noi clienţi, prin acest lucru vedem noi
2001/2002. perspective pentru anul viitor.
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: Care ar fi cel mai pesimist scenariu de criză? Dar cel mai opti-
n 2002/2003 : ESTUDIO PEREDA, Companie
mist? Ce va face Terratest în ambele cazuri?
dedicată proiectelor de construcţii de lucrări Nu-mi place să fiu foarte pesimist, în primul rând pen-
publice şi clădiri, precum şi managementul tru că nu sunt o persoană pesimistă, mai ales datorită
lucrărilor faptului că văd România foarte bine plasată pentru a
n 2005/ prezent : perioadă de lucru în GRUPUL
profita de acest moment. Într-un scenariu foarte op-
TERRATEST; Companie care îşi desfăşoară acti-
timist Terratest se va situa la înălţime, cu siguranţă.
vitatea în domeniul geotehnic, activează în sfera
fundaţiilor speciale, tehnicilor de îmbunătăţire a Având în vedere că suntem în pragul Sărbătorilor de
terenului şi tehnicilor legate de mediu iarnă, aş dori să închei prin a le ura tuturor un an nou
n Septembrie 2007 / prezent: Country Manager mai bun şi Sărbători fericite!
Romania
n Din martie 2009 ocupă şi funcţia de Manager
www.100construct.ro
în cadrul firmei Terratest Bulgaria LTD la proiec-
| decembrie - ianuarie 2009 17
tul «Podul de peste Dunare Vidin - Calafat».
Interviu
Cătălin Rotaru, românul din
spatele plăcilor ceramice:

“În 2003 eram


spaniolul
care făcea
modele în
România“
Proaspăt numit Country Manager al celui mai mare producător de plăci
ceramice din Europa de Est, Cătălin Rotaru are o experienţă vastă de
peste 10 ani în domeniul cercetării, producţiei, distribuţiei şi vânzării de plăci
ceramice, dobândită atât pe piaţa locală, cât şi pe alte pieţe de profil din Europa.
Lucraţi de pe peste 10 ani în acest domeniu. Care a fost tru că mi-a deschis ochii în ceea ce priveşte partea
evoluţia carierei dumneavoastră? financiară şi ascensiunile rapide care pot conduce
În ianuarie 1999 m-am angajat la Cesarom, dar şi la căderi bruşte. De atunci fac tot posibilul să evit
cariera mea în ceramică a început mai devreme, ascensiunile rapide. Lucrând ca broker, înveţi nişte
pentru că am învăţat ceramică încă din facultate. lucruri legate şi de oportunităţi şi îţi dezvolţi anumite
Am urmat catedra de silicaţi, un curs în care sunt abilităţi. Cel mai bun lucru pe care l-am învăţat acolo
Cel mai bun lucru incluse ceramica, cimentul şi sticla. Am studiat la un este să fii rapid.
pe care l-am departament cu predare în limba franceză şi, fiind
învăţat ca broker un student bun, în fiecare an am mers în Franţa la Aţi reuşit să materializaţi experienţa de broker în nişte
diferite stagii. Şi proiectul de diplomă l-am facut pe investiţii?
este să fii rapid ceramica supraconductoare (o ceramică utilizată La început nu aveam ce să investesc dar, mult mai
pentru aplicaţii spaţiale). târziu, când lucram în Spania, am iniţat o mică
investiţie. Am câştigat ceva, dar nu foarte mult.
O vreme aţi fost şi broker la bursă. Chiar dacă ştii foarte bine mecanismele şi modul
În timpul facultăţii a trebuit să lucrez, aveam familie cum funcţionează bursa, tot trebuie să-i aloci foarte
şi responsabilităţi şi am lucrat ca agent de bursă. Ba mult timp, şi, evident, bani. Se spune că ce investeşti
chiar am ajuns printre primii trei brokeri din Româ- la bursă sunt (sau ar trebui să fie!) banii pe care
nia în 1996. A fost o chestie de conjunctură, iar când îţi permiţi să-i pierzi. Acum prefer să investesc în
a picat bursa, în 1997-1998, a trebuit să aleg: merg bunăstarea familiei, să ne construim o casă, să du-
pe brokeraj sau mă întorc la meseria mea. Atunci cem copiii la o şcoală mai bună. Şi aşa până acum
a fost prima trecere de la un salariu de 300 de do- familia a fost sacrificată. Soţia mea s-a preocupat
lari, la un salariu de inginer stagiar de 70 de dolari. mai mult singură de copii, deşi nu este casnică, are o
Şocul a fost destul de mare, dar mi-a prins bine, pen- firmă de consultanţă de succes.

18 decembrie 2009 ianuarie 2010 | www.100construct.ro


Cum a avut loc, totuşi, revenirea la meseria de bază, cea te rapid, de la 70 de dolari cât aveam în 19 ianuarie
de inginer? când m-am angajat, la 400 de dolari la 30 decembrie,
Iniţial, am aplicat la Cesarom pentru un job de în acelaşi an.
traducător de franceză şi am avut ocazia să intru într-o
fabrică şi să văd tot ce înseamnă o linie de producţie După 3 ani aţi plecat din Cesarom. De ce?
cu 1000 de oameni şi, abia acolo îţi pui problema de Deja lucram de 3 ani, iar în ultima perioadă, chiar
calităţile tale de relaţionare. Am avut norocul să în- dacă eu lucram din ce în ce mai mult, existau nişte
tâlnesc în momentul respectiv, un director general limite peste care nu erai lăsat să treci. Şi atunci am
deosebit, omul care a modernizat Cesaromul vechi. luat decizia să plec din fabrică. Momentul de plecare
Era un adevărat manager în cel mai profund sens al din Cesarom a fost un moment greu, pentru că am şi
cuvântului. Acesta şi-a propus, şi a şi reuşit, să trans- plecat din ţară. Am început să fac un doctorat în plăci
forme o fabrică veche, prăfuită, într-o fabrică având ceramice şi am obţinut o bursă pentru doctorat la un
zeci de linii tehnologice noi. După ce a plecat, nu s-a institut din Castellon, Spania, una dintre cele mai pres-
mai schimbat nimic, cel puţin din câte ştiu eu, pe linie tigioase Universităţi în cercetarea şi optimizarea pro-
tehnologică. ceselor de fabricaţie a plăcilor ceramice tradiţionale.

Care consideraţi că sunt caracteristicile esenţiale pentru Am învăţat spaniola


un manager de succes? într-o lună de studiu individual
Consider că un manager de succes este cel care este Cum v-aţi adaptat acolo? Vorbeaţi spaniola?
permanent la curent cu ceea ce este nou în piaţă şi care Spaniola am învăţat-o într-o lună de zile de studiu in-
nu consideră suficient ceea ce învăţat şi cunoaşte până dividual. Dar m-a ajutat enorm faptul că spaniolii nu
în acel moment. În 1999, în timp ce lucram la Cesa- vorbesc prea multe limbi străine. În afară de profesorul
rom, eram înscris la un master de gestiune a sisteme- coordonator, restul colegilor nu vorbeau nici engleză şi
lor industriale, un fel de master în administrarea afa- nici franceză, aşa că am fost mai mult decât nevoit.
cerilor, dar cu precădere pe administrarea producţiei. După trei luni m-am dus la interviuri în spaniolă, ba
Fiind vorba de o şcoală franceză, profesorii de la mas- chiar şi raportul de diplomă, cel de stagiu, a trebuit să-l
ter ne învăţau nişte concepte foarte noi, inclusiv pe susţin tot în spaniolă. Mi-a placut mult că ajusesem la
piaţa din Franţa. Atunci am avut o plăcută surpriză nuanţe şi îmi făcusem un cod pentru cuvinte. Cel cu
să constat că directorul de la Cesarom era la curent cu o steluţă însemna că se foloseşte între prieteni, două
toate lucrurile acelea, lucruri pe care, şi acum, mulţi steluţe pentru foarte buni prieteni şi aşa mai departe.
nu le cunosc. Directorul m-a prins într-o zi lucrând la A fost o experienţă foarte bună pentru că am lucrat în
un proiect de simulare a unui flux de producţie, când catedra în care se studiau procesele ceramice şi aveam
a venit în inspecţie cu toţi directorii din fabrică. Aceştia profesori care aveau şi legături cu mediul de afaceri
au îngheţat când m-au văzut că lucrez altceva decât spaniol. Astfel am avut ocazia să cunosc foarte mulţi
aveam de făcut. Directorul general a discutat cu mine oameni importanţi, inclusiv pe Preşedintele Asociaţiei
o jumătate de oră pe proiectul meu de master, după Spaniole de Ceramică.
care mi-a spus că este foarte intresant ce fac, ba chiar
să mai vin la el în birou să mai discutăm despre acele Cum aţi ajuns să vă angajaţi la compania FRITTA din Spa-
lucruri, dar să nu mă mai prindă altă dată că sunt în nia, unde timp de 3 ani aţi fost tehnician al departamen-
birou şi nu la linia de producţie că am încurcat-o!

Să înţeleg că acel director v-a susţinut în carieră şi a re-


prezentat un model de manager pentru dumneavoastră?
Mai degrabă am avut norocul să prind un moment în
care se faceau investiţii în fabrică, au venit foarte mulţi
tehnologi străini, iar eu ştiam şi engleză şi franceză.
Am învăţat atunci de la ei ceea ce se învaţă pe un
parcurs normal, în mulţi ani. Eu eram responsabil
cu punerea în funcţiune a utilajelor, a sistemelor de
dozare, uscătoare, cuptorare etc. Acolo am învăţat să
lucrez pe cuptoare. Ceea ce m-a ajutat foarte mult să
evoluez a fost faptul că mi-am asumat întotdeauna
responsabilităţi şi nu mi-a fost teamă să mă implic.
Am ajuns şef pe cuptoare şi am crescut financiar foar-
Interviu

avea cuptor cu ardere la 1.000, altul la 1.200, altul


doar pigment bej sau doar roşu etc.) De aceea era ne-
voie să cunosc foarte bine cum se obţine placa, cum se
realizează amestecul de culori, cum se arde, cum se
presează şi aşa mai departe. Producţia este în fond un
proces foarte complex, cu multe variabile.

În Spania aţi învăţat cu adevărat meserie sau experienţa


din România a fost suficientă?
Dacă la început ştiam doar partea tehnologică şi nu
ştiam partea de design, acolo am învăţat şi partea
de design. A fost cu certitudine un experiment foarte
interesant, am călătorit mult, am stat vreo şase luni
în Rusia la Volsvograd, apoi, în Letonia. Prin faptul că
interferezi pentru dezvoltarea unui produs şi cu par-
tea comercială, înveţi multe lucruri pe vânzări, design
şi ceea ce îşi doreşte clientul. Cei de la comercial vin
şi îţi spun că vor o placă un pic mai marmorată sau
tului de exporturi şi apoi manager tehnic zonal pentru clientul vrea altă nuanţă etc. Cu toate acestea, după
Europa de Est şi Rusia? trei ani stagnezi. Evoluţia existase deja, şi reuşeam să
Mi-a crescut Unii dintre producătorii de ceramică de acolo mă ştiau obţin modelul respectiv de placă de la patru încercări,
salariul de la 70 de când lucrasem pentru Cesarom şi eram recunoscut îl obţineam din trei sau în loc de trei, în două, dar mai
ca un bun tehnolog pe cuptoare. Acum, că vorbeam mult de atât nu puteam evolua.
la 400 de dolari şi spaniola, FRITTA (furnizor de glazuri, pigmenţi
într-un singur an şi consultanţă design pentru cei mai importanţi În tot acest timp, familia a rămas aici, în România?
producători de plăci ceramice din această zonă) m-a Nu, la un moment dat au venit şi ei. Soţia mea a obţinut
angajat şi au facut tot posibilul să-mi faciliteze actele şi o bursă, un master pe administrarea afacerilor. Au ve-
în 6 luni am avut viză de muncă. nit şi au stat trei luni cu mine, apoi am decis ca, jobul
Am lucrat la început ca tehnician de export, adică meu fiind unul în care trebuie să călătoresc mult, ar fi
acea persoană care se duce în fabrici de ceramică din mult mai bine dacă ei s-ar întoarce în ţară. Eu sunt de
diverse colţuri ale lumii, aduce 50 de kg de material, părere că e bine să îţi creşti copiii în ţara ta, să vină să
o pungă de pigment, argilă sau diverse chestii. Odată studieze în afară dar să se întoarcă înapoi.
ajuns la client în condiţiile de lucru ale clientului, tre-
buie să reproducă o placă care i-a plăcut clientului cel Ce v-a determinat să vă întoarceţi şi dvs. în ţară?
mai mult şi pe care vrea să o producă. Iar eu trebuia Lipsa familiei şi dorul de casă. După trei ani de zile în
să adaptez lucrurile astfel încât produsul să iasă aşa care trei luni eşti în Spania, trei în Rusia, Ungaria sau
cum trebuie în condiţiile pe care le avea clientul (unul Bulgaria, devine foarte dificil. Soţia mea este de admi-

20 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


rat pentru că ea s-a ocupat de copii, de casă. A fost o deosebită pentru mine, pentru că timp de un an de
perioadă foarte dificilă, pentru ca eu devenisem, pen- zile s-au schimbat atât de mult produsele de la Sanex, Devenisem
tru copiii mei, nenea care aducea, din când în când, în 2005, cât s-au schimbat în Romania în trei ani. Şi
jucăriile. Când am plecat de acasă, cel mai mic avea toate au trecut cumva şi prin mâinile mele. În 2003-
pentru copii mei
doar 6 luni. Din păcate, financiar nu aveam de ales 2005 eram spaniolul care facea modelele în România «nenea care
şi am tratat această perioadă ca pe o experienţă grea iar din 2005, eram cel care cerea spaniolilor să facă aducea jucării»
dar obligatorie. modele pentru noi. Contează enorm să ai experienţa
din amble unghiuri pentru că atunci când soliciţi un
Cum se face că v-aţi întors tot la Cesarom? produs eşti conştient de limitările tehnologice, de cos-
În perioada în care încercam să mă întorc în ţară am turile care se impun etc. Faptul că am lucrat la acele
primit o oferta de la ei, dar de data aceasta, am venit firme înainte să vin la Lasselsberger, m-a ajutat foarte
pe altă poziţie, un pic mai comercială, pe post de pro- mult ca să pot optimiza dezvoltarea de produse noi. De
duct manager. Poziţie în care m-am simţit foarte bine aceea a fost şi posibil ca într-un interval atât de scurt,
pentru că rolul meu era să fac, într-un timp cât mai un an şi jumătate, să extindem atât de mult portofoliul
rapid, cât mai multe produse noi. În momentul acela, de produse. Fiind cotat la bursă, Sanex a înregistrat în
în noiembrie 2005, toate cele trei fabrici le cumpărase acel an o creştere de 30% , creştere datorată manage-
Lasselsberger. Şi aceste fabrici aveau cel puţin trei mentului de portofoliu.
produse care se concurau reciproc (albastru cu verde
la Sanex şi la Cesarom şi exista şi la Lugoj). Trebuia În ce context a urmat pasul către Delta Distribution?
făcută o schimbare destul de rapidă ca să ai o siner- În 2007, politica comercială Lasselsberger era de
gie de produse şi să încerci să diferenţiezi foarte bine neînţeles pentru mine şi am ajuns la concluzia că mai
portofoliul. Şi am intrat într-o perioadă foarte bună, devreme sau mai târziu vom intra într-un blocaj pe
de deschidere, în care piaţa era în creştere, oamenii partea asta. Pentru că se tot schimbau lucrurile de la
vroiau lucruri noi. Ba chiar am ajuns în situaţia în o lună la alta. Eu sunt dispus să dau foarte mult, dau
care, spre deosebire de iarna 2005-2006 când am ple- timpul meu, dau tot ce am învăţat dar când vezi că din
cat de acolo, nu ştiam ce să mai punem în producţie, tot ce ai învăţat foloseşti doar 30%, automat nici nu
deoarece aveam deja stocuri nevândute, am ajuns să poţi să ceri în schimb multe lucruri. Este momentul să
nu ştiu ce să pun în producţie pentru că nu mai era ni- faci un pas spre schimbare, moment care a coincis cu
mic pe stoc! În 2007 când am plecat de acolo, făcusem faptul că cei de la Delta doreau să-şi dezvolte o marcă
deja multe produse noi. proprie de produse. La Delta am lucrat ca business de-
veloper şi, împreună cu echipa de acolo, am încercat
Aceea a fost perioada în care v-aţi făcut cunoscut în Ro- să înţelegem ce anume este nevoie să producem, iar
mânia ca dezvoltator de produse noi. Ce presupune să lan- eu urma să găsesc fabricile potrivite din Spania, Bul-
sezi în piaţă noi produse? garia, Egipt etc. Căutam să producem un model mai
Este un lucru imens să faci o fabrică să aibă peste accesibil în ceea ce priveşte costurile, dar cu un model
400 de modele noi, implică probleme pe gestiu- şi un design mai deosebit. După ce am dezvoltat por-
nea stocurilor, fabricaţie etc. Experienţa aceea a fost tofoliul de produse, a plecat directorul de marketing,

www.100construct.ro | decembrie - ianuarie 2009 21


Interviu

să citesc despre cafea. Îmi aduc aminte de un film de


promovare pentru o marcă de cafea, care circula la
un moment dat pe internet. Povestea filmului: o fată
era tristă iar tatăl ei îi arată un experiment: pune
la fiert un morcov, un ou şi un bob de cafea. Mor-
covul la fiert se înmoaie, precum oamenii care în
condiţii de criză cedează, oul, atât de fragil, la fiert,
departamentul s-a comasat cu cel de vânzări iar eu se întăreşte iar bobul de cafea este cel care schimbă
am preluat funcţia respectivă pentru un an de zile. culoarea apei cu totul. De accea, îmi place să mă
Pe vremuri de
indentific oarecum cu această parabolă. Până acum
criză banii se duc Cum aţi ajuns country manager la Kai Group? eu eram omul care făcea modelele dar nu le lan-
acolo unde le Kai a încercat să-şi construiască aici o echipă puternică sam eu sau făceam diverse lucruri dar nu eram atât
şi au avut diverse încercări. Pentru mine a fost ca o de vizibil. Aici şi acum, întradevăr, dacă iese treaba
este locul
oportunitate, deoarece Delta intrase într-un proces de bine, pot să spun că mi se datorează.
reorganizare, iar ideea de a construi ceva de la zero,
de la politica comercială până la dezvoltare de porto- cv
foliu de produse era o provocare amplă, care includea
şi partea de antreprenoriat. Inţial credeam că pot să-i CĂTĂLIN ROTARU,
ajut să-şi dezvolte portofoliul de produse, dar mi s-a COUNTRY MANAGER
oferit ceva mai mult decât atât, adică să formez tot KAI ROMÂNIA
ceea ce înseamnă structura Kai şi echipa sa din Ro-
mânia şi să dezvolt politica comercială locală. Vârstă: 36 ani
Pregătire:
Acum suntem în criză şi contează enorm să-ţi cunoşti n 
Universitatea Politehnică
piaţa, să-ţi cunoşti clienţii, limitele de tot felul şi produ-
Bucureşti, Secţia
sele şi condiţiile comerciale. Se spune că pe vremuri Ceramică, Sticlă şi Ci-
de criză banii se duc acolo unde le este locul. Ceea ce ment cu predare în limba
este valabil şi pentru oameni. Dacă înainte mai găseai franceză.
în firme oameni care nu erau pe postul care trebuie, n 
Master în Administrarea
acest lucru putea fi trecut cu vederea deoarece în- Afacerilor Industriale
semna nişte costuri care puteau fi uşor acoperite de Şcoala Naţională Superioară de Chimie din Tou-
un potenţial foarte mare al pieţei. Acum, dacă nu eşti louse, Franţa - burse de specializare în domeniul
acolo unde trebuie şi acolo unde aduci valoare, nu mai ceramicii avansate
n 
Bursă de doctorat la Universitatea „JAIME
poate fi un aspect uşor de ignorat.
I”din Castellon, Spania
n 
Managementul Organizaţiei şi al Proiectelor –
Care sunt următoarele proiecte pe care vi le propuneţi în
CODECS – Open University
noua misiune de country manager?
Evoluţie profesională:
Îmi doresc să fac plăcile ceramice potrivite şi adap- n 
Din 2009 Country Manager România, Kai
tate pieţei. Dintotdeauna mi-am dorit să avem în Ro- Group
mânia produse bune şi să nu mai acceptam tot ce nu n 
2007 - 2009 Business Development Manager
se vinde la alţii. Ar fi ideal să renunţăm la mentalita- și Marketing Manager, Delta Distribution
tea acesta de a căuta produse ieftine şi să putem face n 
2005 - 2007 Product Manager, Lasselsberger
produse interesante. Un produs în România, pentru România
n 
2002 – 2004 Tehnician al Departamentului
România.
de Exporturi şi Manager Tehnic Zonal pentru
Aţi fost până acum omul din spatele plăcilor ceramice. Acum a Europa de Est şi Rusia, FRITTA din Spania
1999 – 2001 Inginer al Departamentului Tehnic şi
venit momentul să ieşiţi în faţă, să vă faceţi cunoscute ideile? n 
Responsabil pentru funcţionarea cuptoarelor
Mi-a placut să fiu omul care dă drumul la lucruri. De
de ardere a plăcilor, Cesarom
aceea asociez acest lucru cu pasiunea mea pentru n 
1995 – 1998 Broker, Bursa Română
cafea. Este unul dintre hobby-urile mele să degust,

22 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | decembrie - ianuarie 2009 23
Interviu
Designerul Danilo Ramazzotti:

luxul este încă


la căutare

La sfârşitul lunii noiembrie, designerul italian Danilo Ramazzotti a


inaugurat primul showroom din România, dedicat colecţiilor sale exclusiviste
de finisaje artizanale pentru pereţi şi podele. Danilo Ramazzotti este apreciat la
nivel internaţional pentru produsele unicat, realizate manual, care au contribuit la
înfrumuseţarea locuinţelor celor mai pretenţioşi clienţi din întreaga lume.
Credeaţi că afacerea va deveni aşa prosperă? tui mare grup (Grupo Ceramico Cantoia) eu sunt
Din momentele Compania noastră, într-un an aşa teribil de criză, este preşedintele, soţia mea este administratorul de-
politice sau în curs de dezvoltare - un semn pozitiv. Colecţiile legat iar copiii mei: Glauco - responsabil comer-
economice mele pentru clienţii de înaltă clasă dau rezultate cial şi Gabir - responsabil de producţie al tuturor
excepţionale pentru că luxul este încă la căutare. colecţiilor noastre.
din Italia sau
România ar “Visam să fiu fotbalist” Care a fost viziunea dvs ca designer? Ce vă inspiră să creaţi
putea să apăra o Care a fost visul dvs în copilărie? Care a fost primul moment şi să descoperiţi noi aspecte?
definitoriu din copilărie care a implicat şi design? Eu nu vreau să am o viziune de tendinţe, dar vreau
colecţie Ca toţi băieţii, de mic visam să fiu fotbalist. De să lucrez cu sentimentele materialelor, asta nu
băiat am fost un visător şi, prin urmare, un crea- înseamnă că nu sunt atent la momentele politice
tiv, activitate pe care după aceea am folosit-o şi am sau economice din Italia sau din România, din care
tradus-o intrând la şcoala de design «Internaţional ar putea să apară o colecţie. Orice lucru poate să
School Design» de la Bologna. mă inspire, pentru că personalizarea pur şi simplu
mă fascinează.
Când aţi început să lucraţi în acest domeniu? Cum a fost să
conduceţi o afacere aşa tânăr? Există un anumit tip de design care vă interesează mai mult
Am început repede, la 25 de ani, după ce am ter- ca altele - design de produs, modă, fotografie, arhitectură?
minat de studiat. Am început să conduc această Produsul, moda, arhitectura şi fotografia semnifică
companie cu ajutorul soţiei mele. În cadrul aces- într-un singur cuvant “mod de a trăi”, pentru mine

24 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


semnifică societate, pe mine mă interesează partea Danilo Ramazzotti
inteligentă din societate, adică aceea de bun gust.
Danilo Ramazzotti Italian
House Floor este o marcă
Cum vă pregătiţi pentru o colecţie nouă? a Grupului Ceramic
Pentru a crea o colecţie mă îndepărtez de lumea ma- Cantoia (Vaprio d’Agogna,
terialelor şi încerc să înţeleg sentimentele, tristeţea, Novara, Italia) care încă
bucuria şi tensiunea momentului după desenul ima- din 1950 realizează
ginar: elimin negativul lăsând doar mesajul pozitiv. finisaje pentru acoperirea
Toţi ar trebui să trăiască cu sentimente senine, bucu- pereţilor şi a podelelor
rie şi dorinţă de a trăi, precum desenez eu. de înaltă calitate, pentru
a reflecta orice tip de
ambianţă a casei.
Ce tip de materiale preferaţi? Observăm că aţi îmbinat
marmură cu sticlă, piele, argilă, etc. în combinaţii total Danilo Ramazzotti,
neaşteptate. designerul companiei,
Eu iubesc natura şi de aceea încerc să o introduc este unul dintre artiştii
în toate colecţiile mele. E nedrept să facem o scară cei mai apreciaţi la nivel
mondial în domeniul acestui tip de amenajări. S-a
de valori. Pentru mine este dificil, din acest mo-
dedicat descoperirii tradiţiilor antice artizanale
tiv pentru asta aleg ori piatră,ori sticlă sau argilă: de lucru în argilă, piatră şi sticlă pentru a le
dure, dulci şi esenţiale ca şi inima. Inima este în- putea combina şi astăzi, folosind cele mai înalte
sumarea celor trei elemente: viaţă, aer şi foc. Fără şi apreciate tehnici. Danilo Ramazzotti Italian
aceste elemente nu existăm, inimă înseamnă viaţă. House Floor este prezent în întreaga lume, prin
Când merg pe drumuri întâlnesc pietre, copaci, intermediul a 8 showroom-uri şi 300 de magazine,
pământ,le privesc,le observ,le respect. Eu colabo- atât în Italia cât şi în alte ţări precum Dubai,
rez cu ele iar ele cu mine, nu pot face diferenţe. Albania, Santo Domingo sau România.

www.sgt.ro
Interviu
Lucian Dume, director general Cerealis:

În 2010 ne prop
cu 20% faţă
Criza din imobiliare a tras în jos afacerile cu materiale de construcţii,
determinând o scădere importantă pe piaţa materialelor de construcţii în 2009.
În 2010 distribuitori aşteaptă o revigorare a pieţei, ne spune
Lucian Dume, administrator Cerealis.
Cum a evoluat, din perspectiva companiei dvs., porturi/producţie internă?
piaţa construcţiilor din România? Sperăm că din trimestrele 2 şi 3 ale
Piaţa construcţiilor a avut în ultimii ani lui 2010 să asistăm la relansarea
o creştere spectaculoasă, putem spune pieţei imobiliare, chiar dacă nu
aproape necontrolată, ce a dus atât la spectaculoasă, astfel încât prin relua-
construcţii de o calitate îndoielnică cât rea lucrului la proiectele sistate şi prin
şi la construcţii în care s-au folosit ma- demararea unor noi proiecte imobilia-
teriale de calitate superioară. Momentan, re volumul de desfacere a materialelor
traversăm o perioadă de relativ recul, dar de construcţii să crească.
sperăm că 2010 va aduce acea revigorare pe care Care sunt problemele specifice domeniului comercializării
o aşteptăm cu toţii. materialelor de construcţii pe care le resimţiţi în această
perioadă?
Cum a evoluat, în 2009, piaţa materialelor de construcţii? Această perioadă de timp, caracterizată prin criza
Atât volumul cât şi preţurile materialelor au avut economică pe care o resimţim cu toţii, dar care a
un trend descendent, în momentul de faţă putem afectat cel mai mult sectorul imobiliar şi transpor-
spune că se apropie de un nivel rezona- turile, domeniul comercializării materialelor de
bil. construcţii înregistrează o reaşezare atât din punct
de vedere al politicilor de vânzare cât şi a stocuri-
La ce nivel s-au situat vânzările com- lor. Problemele principale sunt date de scăderea
paniei dvs. în 2009? investiţiilor şi implicit de scăderea volumului de
Datorită faptului că importul de desfacere a materialelor de construcţii
cărămidă nu a mai constituit o
oportunitate de afacere, pe pe- Ce probleme credeţi că ar trebui rezolvate rapid în dome-
rioada anului 2009 vânzările niul comercializării materialelor de construcţii?
noastre au înregistrat un uşor Problema principală ţine de finanţarea sectorului
recul. imobiliar. Atâta timp cât băncile nu deblocheză
creditarea la dobânzi rezonabile, domeniul
Ce estimări aveţi pentru 2010? construcţiilor şi cel al comercializării materiale-
Pe total an 2010 ne propunem o creştere cu circa lor de construcţii îşi va restrânge din ce în ce mai
20% faţă de anul 2009. mult activitatea, cu consecinţele sociale negative
ce decurg din aceasta.
Cum vedeţi evoluţia materialelor de construcţii în următorii
ani, din punct de vedere al consumului şi al raportului im- Ce măsuri adoptaţi pentru a depăşi situaţia actuală şi de a

26 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


unem o creştere
de 2009
vă menţine în piaţă?
Măsurile luate au dus la creşterea gradului de ofe-
Ce se va întâmpla cu producătorii
autohtoni? Dar cu distribuitorii?
rire a serviciilor în distribuţie, la o reaşezare a Producătorii autohtoni au resimţit
preţurilor în piaţă şi din nefericire la o redimen- din plin criza, dar în mare parte au
sionare a personalului. înţeles că trebuie să treacă cu bine peste această
perioadă şi au încercat, prin reducerea cheltuieli-
Care sunt planurile companiei pentru 2010, din punct de lor şi prin scăderea preţurilor de livrare, să ofere
vedere al extinderii, al investiţiilor, al produselor/servicii- produse competitive pe piaţă, dar mai ales să
lor noi lansate pe piaţă? contracareze produsele de import.
2010 din punct de vedere al dezvoltării compa- Primii care
niei, însemnând extindere şi investiţii, cred că va Ce se va întîmpla cu preţul la principalele materiale de au câştigat
fi un an în care trebuie să dăm dovadă de multă construcţii în 2010?
de pe urma
chibzuinţă. Vom încerca să ne încadram în limite- În 2010, atât timp cât piaţa imobiliară nu se va
le strictului necesar. Un accent deosebit vom pune relansa, consider că preţurile vor rămâne cam crizei financiare
pe extinderea serviciilor acordate clienţilor şi pe la acelaşi nivel, acestea putând fi influenţate în au fost “ţeparii”
diversificarea gamei de materiale de construcţii special de modificări de preţ la gaze şi energie
comercializate. electrică.

Cine câştigă de pe urma crizei financiare? Vor mai intra jucători noi pe piaţă în perioada următoare?
Putem spune că primii care au câştigat de pe În orice piaţă apar şi dispar jucători. Este de re-
urma crizei financiare au fost “ţeparii”. Adevăraţii marcat că pe piaţa distribuţiei de materialelor
câştigători vor fi aceia care vor şti să gestioneze de construcţii, în afara magazinelor de bricolaj,
criza, să menţină clienţii activi, să diversifice gama există foarte puţini investitori străini. Să vedem ce
distribuită şi să ofere servicii de calitate. ne rezervă viitorul.

C erealis
www.100construct.ro | decembrie - ianuarie 2009 27
Materiale de construcţii

Hidroizolarea subsolului p
Hidroizolarea subsolului prin
interior poate fi utilizată atât
în construcţii noi, cât şi la
construcţii vechi, unde o condiţie
Aquamat
de bază pentru reuşita aplicării
este ca aceasta să fie efectuată
pe suprafeţe rezistente din punct
de vedere static la
presiunea negativă a apei, adică
pe pardoseală şi pe
zidurile subsolului.
se deschid conic la adâncime de 3 cm cu borma-

A
bordarea trebuie să fie radicală, pentru că sina cu percuţie şi se chituiesc cu DUROCRET. Tot
intervenţiile ulterioare necesită mult efort cu DUROCRET se chituiesc şi eventualele rosturi
şi sunt deosebit de costisitoare. Drept ur- de întrerupere a lucrului, după deschiderea lor
mare este necesară alegerea corectă a materiale- triunghiulară pe lungime, la adâncime de 3 cm.
lor şi aplicarea lor corectă.
Dacă în timpul executării lucrărilor se observă
Eventualele tencuieli şi acoperiri ale pardoselii pătrunderea apei, punctele vor fi obturate cu mor-
MATERIALE NECESARE (plăci) vor fi îndepărtate. Dacă înaintea aplicării tarul cu priză rapidă AQUAFIX.
SOLUŢII ADECVATE hidroizolaţiei subsolul este inundat, luaţi legătura
AQUAMAT - mortar cu Departamentul Tehnic de Asistenţă al compa-
hidroizolant niei ISOMAT, pentru evitarea greşelilor.
DUROCRET - mortar
pe bază de ciment şi Se curăţă bine suprafeţele de praf şi materiale
răşini, pentru reparaţii friabile.
AQUAFIX - mortar cu
priză rapidă, pentru
oprirea infiltraţiilor
de apă

Muchia de la îmbinarea pardoselii cu elementele


verticale (ziduri, stâlpi) se udă şi se formează o
scafă cu produsul DUROCRET.
Pe zidurile perimetrale, distantierele şi segregările

28 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


rin interior cu

Zidurile perimetrale se udă bine şi se acoperă cu


AQUAMAT în 3 până la 4 straturi , în funcţie de
gradul de solicitare la apă. Fiecare strat se aplică
numai după uscarea celui precedent. Aplicarea se
face în straturi cu grosimea de până la 1mm in-
clusiv şi se extinde până la înălţimea de minimum
50 cm deasupra solului.

În final produsul AQUAMAT se aplică şi pe pardo-


sela subsolului în 3-4 straturi în acelaşi mod

Prin utilizarea produsului AQUAMAT s-a realizat o MATERIALE HIDROIZOLANTE


hidroizolare unitară în interiorul subsolului care
ADITIVI PENTRU BETOANE
poate fi vopsită, tencuită sau placată. SI MORTARE

ADEZIVI ÞI CHITURI
Conditii de aplicare
MATERIALE PENTRU REPARAÞII
Pe timpul aplicării, temperatura trebuie să fie de ÞI MATERIALE PENTRU VOPSIRE
minimum +5˚C.
TENCUIELI GATA PREPARATE
Stratul de AQUAMAT proaspăt aplicat trebuie
protejat de temperaturi înalte, de ploaie şi îngheţ. PARDOSELI INDUSTRIALE
Produsul conţine ciment, cu reacţie alcalină cu
apa şi este clasificat ca iritant.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă şi
măsurile preventive înscrise pe ambalaj.

Str. Poteraşi, Nr. 5, Sector 4, Bucureşti


29 021 316 67 46
Tel.: 021 300 04 82 / 83 / 84; Fax:
E-mail: info@isomat.ro; www.isomat.eu
25%pe
Materiale de construcţii
Creştere de
către piaţă a materialelor verzi, şi unul de testare
efectivă pe proiecte de mare anvergură.

Materiale de izolaţie ecologice


În cadrul ţărilor Uniunii Europene, piaţa mate-
rialelor de izolaţie continuă să crească. O analiză
efectuată de Interconnection Consulting indică o
creştere continuă a pieţei materialelor de izolare
termică în Republica Cehă, Polonia, Slovacia, Slo-
venia şi Ungaria, indicată printr-o rată compusă a
creşterii anuale (CAGR) de aproximativ 10,9% între
2004 şi 2011, ajungând până la 1,3 milioane de
euro în 2009.
În Europa, energia consumată pentru încălzire, ilu-
minat şi climatizare reprezintă 40% din totalul ener-
giei consumate. Consumul anual de energie al unei
clădiri rezidenţiale, în Europa Centrală şi de Est,
este de aproximativ 250-400 kWh/m2 iar în Euro-
pa de Vest este de aproximativ 100-250 kWh/m2.
Diferenţa poate fi explicabilă atât prin diferenţele de
climat cât şi prin materialele de izolaţie şi tehnolo-
giile folosite. O casă pasivă va permite un consum
mediu într-un an de doar 15 – 20 kWh/m2.
Rockwool East South Europe a contribuit la construi-
Piaţa materialelor de construcţii rea unui complex de 13 case pasive. Complexul

verzi ar putea creşte cu 25% a fost realizat ca un proiect demonstrativ de casă


pasivă, în colaborare cu Universitatea Tehnică Cehă.
în următorii cinci ani, până la Proprietăţile sunt ampalsate în Cesky Raj (Paradisul
Ceh), în nordul Bohemiei, la aproximativ 100 km
aproximativ 600 miliarde de dolari, de Praga. Limita anuală a consumului de energie a

conform PMR Research. unei astfel de case este de 15 kWh/m2. Consumul


de energie este redus la minimum prin intermediul
unor instalaţii pasive, care nu implică componen-

S
e aşteaptă ca acţiunile producătorilor, dis- te mecanice şi electrice. De asemenea, casele sunt
tribuitorilor şi chiar a utilizitatorilor finali, dotate cu sisteme de recuperare a căldurii şi sunt
generate de perioada de recesiune, să se echipate cu o serie de senzori care transmit datele
concentreze mai mult pe durabilitate, devenind scanate pentru o evaluare continuă către Universi-
mult mai receptivi la produsele ecologice. De la an tatea Tehnica Cehă din Praga.
la an, cererea de pe acest segment de produse este La un cost de 800 euro/m2, proiectul este destinat
în continuă creştere, atât pe segmentul de produse persoanelor care doresc să contribuie la populari-
destinate construcţiilor comerciale şi de business zarea construcţiilor de acest gen, care să asigure
cât şi pentru construcţiile rezidenţiale, în special reducerea consumului de energie. Având în vedere
pentru materialele de construcţii care prezintă un oscilaţia preţurilor la energie din Cehia, o astfel de
impact redus asupra mediului faţă de produsele construcţie reprezintă una viabilă din punct de ve-
convenţionale. dere economic.
Din partea segmentului de construcţii comerciale şi
de business, în perioada 2009-2013, piaţa materia- Profilele „greenline”,
lelor de construcţii ecologice se aşteaptă să înregis- material 100% ecologic
treze cea mai mare cerere, jucând totodată un un De asemenea, eficienţa energetică a ferestrelor a
dublu rol: unul vital în dezvoltarea şi acceptarea de devenit o componentă importantă pentru eficienţa

30 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


piaţa materialelor ecologice
energetică a unei clădiri. Aceasta conduce către o le surse răspunzătoare pentru încălzirea globală.
cerere mai mare pentru sistemele de ferestre cu Această situaţie se datorează în bună parte tehno-
conductivitate termică scăzută (Low-E) şi de înaltă logiilor inadecvate utilizate de această industrie
calitate şi profile din plastic multisecţionate. S-a de- care, conform datelor raportate de specialiştii din
monstrat că aproximativ 20% din energia termică domeniu, produc circa 5% din emisiile globale de
a unei clădiri este pierdută prin intermediul feres- dioxid de carbon. 54% din emisiile de dioxid de
trelor. carbon în urma producţiei cimentului sunt dato-
Totodată, s-a estimat că înlocuirea unui singur me- rate calcinării calcarului, 34% arderii cărbunelui
tru pătrat de geam tradiţional cu unul eficient ener- şi 12% datorită emisiilor legate de folosirea
getic (cu o rezistenţă dublă la trasferul de căldură) electricităţii în funcţie de tehnologia de produce-
ar permite un consum de 140 kWh/m2 pe an, va- re. În medie, pentru producerea fiecărei tone de
lori estimate în special pentru regiunile din Europa ciment se degajă 0,83 tone de dioxid de carbon.
Centrală şi Europa de Est sau, cu alte cuvinte, o În total, producţia clinkerului şi a cimentului pro-
îmbunătăţire a eficienţei energetice a ferestrelor cu priu-zis generează 90% din producţia de dioxid
35-40%. de carbon.
Cererea mondială pentru ferestre şi uşi termoi- Din punct de vedere calitativ, va trebui să respecte
zolante a ţărilor din Europa Centrală şi de Est marca cimentului care a fost prescrisă. Introdu-
reprezintă aproximativ 5-6% din piaţa globală. În cerea unui ciment de marcă inferioară poate fi
2009, peste 50% din totalul profilelor fabrica te au dăunătoare rezistenţei; de asemenea, introduce-
fost realizate din plastic sau metal, iar aproximativ rea unui ciment de marcă superioară constituie
60% din ele au fost estimate ca utilizând tehnolo- o risipă inutilă. Pe de altă parte, din punct de
gia geamului termopan cu depunere Low–E (emi- vedere cantitativ, va trebui să se respecte întoc-

sii scăzute). Tendinţa actuală a producătorilor de mai dozajul prescris. Introducerea unei cantităţi
profile pentru ferestre este de a include profilele mai mici de ciment periclitează legarea agrega-
„greenline” în lista lor de produse. Materialul este telor între ele şi umplerea golurilor. O cantitate
unul 100% ecologic şi nedăunator omului sau me- superioară celei prescrise, pe lângă faptul că este
diului deoarece nu conţine plumb, profilele fiind neeconomică, duce şi la o contracţie la uscare cât
prelucrate utilizând aditivi ecologici pe bază de Ca- mai mare. Rezistenţa betonului creşte cu cantita-
Zn sau utilizând compoziţii similare. Aceste produse tea de ciment până la dozajul de 350 kg ciment/
au pătruns cu rapiditate pe piaţa ţărilor comunităţii m3. Peste acest dozaj, creşterea cantităţii de ci-
europene (CEE) prin producători precum KBE, Tro- ment nu mai influenţează rezistenţa, decât foarte
cal sau Veka. puţin.

Cimentul verde Printre viitoarele măsuri ce vor fi luate în calcul


Există trei surse principale de emisie de praf din privind dezvoltarea tehnologiilor ecologice în
fabricile de ciment: sistemul de ardere, răcitoarele construcţii se numără integrarea elementelor fo-
de clincher, morile de ciment. Ecologic vorbind, tovoltaice ca elemente constructive ale clădirilor
producţia de ciment generează emisii importante de (faţade sau acoperiş), tehnologie deja cunoscută
dioxid de carbon, numărându-se printre principale- ca fiind 100% ecologică.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 31


Cea mai mare garanţie din România
Încălzire în pardoseală PEXGOL-DANGULV
S istemele de încălzire în pardoseală Pexgol-Dangulv pot fi montate
la orice tip de pardoseală, fie că este vorba de gresie, marmură,
granit sau parchet, oferindu-vă un confort termic de excepţie. Singura
condiţie este ca grosimea parchetului, a marmurei sau a granitului să
nu depăşească 20 mm. Poate fi folosit orice tip de parchet, indiferent
dacă este laminat, bambus, stratificat sau chiar din lemn masiv. Că este
HT sau nu. În combinaţie cu pompa de căldură, asigură şi climatizarea
întregului Dvs. imobil în zilele fierbinţi de vară. Economie de energie de
peste 30% faţă de sistemele clasice cu radiatoare.
Interesant, nu-i aşa?!

Pompe de căldură THERMIA


Numărul 2 mondial - Numărul 1 în România
R eprezintă soluţia perfectă pentru încălzire/apă caldă/climatizare
şi vă oferă confort termic deosebit, economii substanţiale (chiar de peste 70%
faţă de centralele termice, ideala fiind asocierea cu sistemul de încălzire în
pardoseală), alături de un mediu ecologic neafectat.

Dizolvatoare electronice de calcar AQUA


D izolvatoarele electronice de calcar Aqua împiedică depunerea calcarului şi
dizlocă depunerile existente, dezintegrându-le, fără a influenţa calitatea apei.

Sisteme PEXGOL “pipe-in-pipe”

S istemul Pexgol “pipe-in-pipe” este ideal pentru instalaţiile sanitare de


alimentare cu apă din întreg imobilul Dvs., cât şi pentru realizarea
instalaţiilor termice clasice (cu radiatoare). Acest tip de ţeavă elimină distribuţia
telescopică interioară în care alimentarea cu apă menajeră şi tur/retur a
radiatoarelor se face majoritar prin ţevi montate aparent pe perete, înseriate.
Montajul sistemelor Pexgol “pipe-in-pipe” se face în legături paralele, radial,
sub şapă, apoi se încastrează în pereţi, sub tencuială. Sistemul Pexgol “pipe-
in-pipe” reprezintă clasa net superioară a tuturor ţevilor şi tubulaturilor posi-
bile, fie că sunt din polipropilenă, ţeavă neagră, cupru, pexal, ş.a. Un fel de
upgrade masiv la tot ce aţi întâlnit vreodată până acum. Practic, se detaşează
evident atât din punct de vedere al calitaţii şi al fiabilităţii, cât şi al preţului
pe proiect.
www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 33
Materiale de construcţii

Piaţa materialelor
de construcţii
va înregistra
din nou
indicatori
pozitivi în 2011
Criza economică a afectat producătorii de materiale prime de construcţii
în 2009 şi îşi va mai face încă simţite efectele şi în anul 2010.
O redresare a pieţei nu este preconizată mai devreme de cel de-al
doilea trimestru al anului 2011, conform PMR Research.

C
u toate acestea, specialiştii susţin că pe un trend ascendent, în special pentru mate-
depăşirea acestei perioade de criză mai riale de construcţie, accesorii, mobilier şi bunuri
devreme de această dată depinde în mod de uz casnic. Pe acest segment, în cursul anului
esenţial de adoptarea unei strategii guvernamen- 2009 au fost finalizate trei proiecte importante:
tale coerente şi a unui plan de acţiuni adecvat OBI, amplasat în sudul Capitalei reprezentând
care să fie capabil să urmărească, pe de o parte, aproximativ 11.000 mp, Hornbach, cu un spaţiu
susţinerea sectoarelor economice cu potenţial pe de 22.900 mp şi KIKA, cu o suprafaţă de 27.000
Depăşirea crizei termen mediu şi lung, industria materialelor de mp amplasate în vestul Capitalei.
mai devreme construcţii reprezentând unul dintre aceste sec- În 2008, România a fost desemnată lider regio-
de 2011 depinde toare, iar pe de altă parte măsuri de reducere nal din punct de vedere al performanţelor reali-
în mod esenţial semnificativă a cheltuielilor bugetare şi a evaziu- zate în sectorul construcţiilor, conform raportului
nilor fiscale. PMR Research - Central Europe Construction Re-
de adoptarea Dacă aceste măsuri nu vor fi luate până la sfârşitul view. Cu valori în creştere cu 30%, România sfida
unei strategii anului 2009, cel mai probabil România nu va pu- această tendinţă raportând o creştere economică
guvernamentale tea trece pe un trend pozitiv pe piaţa materialelor de 6,5%, peste media de 5,2% a noilor state mem-
coerente de construcţii mai devreme de al doilea trimestru bre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi
al anului 2011. de Est. Şase luni mai târziu, sectorul de construţii
Vânzările din sectorul retailerilor specializaţi, de a fost puternic afectat de probleme ce vizau fon-
materiale de construcţii şi bricolaj, au fost si ele în durile de finanţare ale proiectelor aflate în deru-
mod semnificativ afectate. Cu toate acestea, secto- lare, raportând un declin cu 24%, unul dintre cele
rul magazinelor specializate, la începutul anului mai substanţiale din Uniunea Europeană.
2009, prezenta perpective de dezvoltare, creşterea În august 2009, România raporta faţă de luna
accelerată a segmentului rezidenţial pe parcursul corespunzătoare a anului precedent, un volum al
anului 2008 indicând semnalele unei cereri axate lucrărilor de construcţii în declin cu 29,3%.

34 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 35
Materiale de construcţii
Reabilitarea termică:

Consumul en
la 50-60 kWh/
Construcţiile reprezintă 40% din
consumul de energie primară şi
25% din emisiile de dioxid de
carbon, cele două treimi repre­
zentând rezultatul locuinţelor.
Obiectivul este ca, până în anul
2050, consumul mediu mondial
să ajungă la 50-60 kWh/mp pe
an faţă de 250 kWh/mp pe an în
prezent.

P
entru a ajunge la aceasta, efortul prin-
cipal este dat mai puţin de performanţa
locuinţelor noi cât de reabilitarea locuinţelor
deja existente. De altfel atingerea acestei medii
de 50-60 kWh/mp pe an presupune reabilitarea
locuinţelor existente pentru a atinge un consum
mai mic de 70 kWh/mp pe an.

20% din locuinţe au un consum


de energie primară mai mare
de 400 kWh/mp pe an
Studiul efectuat de ANAH (Agence nationale de
l’habitat) indică faptul că fondul de locuinţe este
unul eterogen: 20% din locuinţe, marea majori-
tate vechi, au un consum de energie primară mai
mare de 400 kWh/mp pe an, adică aproximativ
dublul consumului mediu actual şi pot fi prin ur-
mare calificaţi ca fiind „mâncători de energie /
energivore”.
Pentru a analiza rentabilitatea acţiunilor de rea-
bilitare au fost simulate sute de pachete de lucrări
pe trei tipuri de locuinţe „energivore”. Fiecare
pachet în parte a cuprins unul sau mai multe
lucrări printre care se numără lucrări de izolare
a pereţilor, izolare a acoperişului, schimbarea fe-
restrelor, a sistemului de încălzire, instalarea unei

36 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


ergetic trebuie să ajungă
mp pe an Astfel de proiecte se află într-un număr mare de
desfăşurare în ţările din Europa Centrală şi de
Est cu scopul de a obţine îmbunătăţiri de până
la 20-30% din consumul de energie. În unele ca-
ventilări mecanice controlate precum şi instala- zuri, atunci când sunt necesare şi lucrări de refa-
rea panourilor solare pentru încălzire şi obţinerea cere a finisajelor anvelopei, aplicarea de acoperişuri
apei calde sanitare. şi conducte noi, pot aduce îmbunătăţiri de până la
Pentru a analiza rentabilitatea din punct de vede- 60%.
re economic a pachetelor, se impun două noţiuni
economice: timpul de amortizare a investiţiilor, Maximizarea câştigului după 25 ani este
adică numărul anilor necesari pentru ca econo- se face la pragul de 70kWh/mp pe an
miile de energie generate de lucrările de reabili- Ca exemplu, plecând de la un cost mediu al
tare să compenseze costul iniţial al lucrărilor de lucrărilor de reabilitare necesare pentru a atinge
reabilitare; şi câştigul după 25 de ani, adică suma pragul de performanţă de 70 kWh/mp pe an, esti-
acumulată din economiile de energie generată de mat în funcţie de zonele climatice in jur de 20.000-
aceste lucrări din care se scade costul iniţial al 25.000 euro, timpul de amortizare a investiţiilor
lucrărilor de reabilitare. este de 7 ani.
Câştigul după 25 ani constituie un indicator eco-
Europa Centrală şi de Est şi fostele nomic foarte bun: acesta având un efect crescător
republici sovietice, grad scăzut de odată cu performanţa lucrărilor. Astfel, o locuinţă
eficientizare a consumului energetic care caută să-şi maximizeze câştigul după 25 ani
Europa Centrală şi de Est şi CIS (fostele republici este obligată să aleagă lucrări care să conducă
sovietice) poate fi caracterizată ca având un grad către pragul de 70kWh/mp pe an evitând ape-
scăzut de eficientizare a consumului energetic larea la lucrări mai puţin performante. Câştigul
a clădirilor rezidenţiale. Cele mai multe dintre după 25 ani depinde în mare măsură de costul
clădiri au fost construite în urmă cu 25-50 ani din energiei.
panouri prefabricate din beton. Tehnologiile slabe Având determinată starea actuală a fondului de
de măsurare a consumului de energie, cu ajutorul locuinţe precum şi costul aproximativ al lucrărilor
repartitoarelor sau calorimetrelor adoptate, nu ce permite atingerea obiectivului 70kWh/mp pe
au reuşit să sprijine gestionarea eficientă a aces- an, devine logic a se dori estimarera costului to-
tui consum. O altă abordare adusă în sprijinul tal de reabilitare a fondului de locuinţe. Miza ni-
îmbunătăţirilor consumului de energie a constat în velului termic al fondului de locuinţe reprezintă
alegerea renovării clădirilor. Renovarea clădirilor o investiţie rentabilă pe termen lung dat fiind că
vechi de obicei include două lucrări principale: permite să genereze şi un câştig semnificativ după
termoizolarea faţadelor, terasei şi subsolului şi 25 de ani.
aplicarea de tâmplărie performantă energetic la Diferitele studii indică foarte clar avanatjele
ferestre şi uşi. reabilitării locuinţelor, indicând totodată şi o
investiţie rentabilă la nivel individual cât şi la ni-
3500 de euro, costul mediu calculat vel naţional. În plus, soluţiile tehnice deja existen-
pentru reabilitarea termică a unei te, pe lângă mult cunoscutele panouri fotovoltaice,
locuinţe din România sunt completate de tehnologiile avansate.
În România consumul energetic este de 150- Prima barieră întâlnită în tot acest demers o
200 şi chiar 245 kwh/mp, din cauza pierderilor reprezintă chiar piaţa imobiliară actuală care nu
prin pereţi, geamuri, uşi. Consumul propus integrează în totalitate performanţele energetice.
de autorităţile române este sub 100 kwh pe Altfel spus, preţul unei locuinţe nu este stabilit
apartament, în timp ce costul mediu calculat de în funcţie de performanţa energetică a imobilu-
stat pentru reabilitarea termică a unei locuinţe lui, ci de cu totul alte criterii precum amplasarea
este de 3500 de euro.
din punct de vedere geografic, suprafaţa locuibilă,

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 37


Materiale de construcţii

prezenţa unor serii de utilităţi etc.. Deşi pare un performanţe atât asupra cererii cât şi în cea a ofer-
demers realizabil, numeroşi specialişti susţin că telor, reprezentând totodată criterii de evaluare a
ar fi imposibil să se poată reabilita eficient în to- locuinţelor. Faţă de varietatea de oferte şi de argu-
talitate întreg fondul locativ fără ca astfel piaţa mentele de marketing de toate felurile, se impune
imobiliară să integreze performanţa energetică organismelor să susţină o campanie clară care să
ca un criteriu determinant în preţul de vânzare permită proprietarilor să se orienteze către soluţiile
a locuinţelor. optime în alegerea unei locuinţe.
Pentru a fi posibil acest fapt, trebuie analizate trei
aspecte esenţiale:
- Informarea şi educarea cumpărătorilor. Facilităţi
- Promovarea ajutoarelor financiare pentru proprietari
- Instruirea specialiştilor
Una dintre facilităţile frecvent întâlnite pentru
proprietarii, persoane fizice şi/sau juridice ro-
Concluzii mâne, care vor să reabiliteze sau să modernize-
Provocarea majoră în ceea ce priveşte renova- ze termic clădirile de locuit aflate în proprietate,
rea clădirilor şi/sau reabilitarea termică a acestora constă în alocaţii din bugetele locale în limita
constă în ideea că piaţa imobiliară trebuie să inte- prevederilor legale precum şi scutirea de taxe
greze performanţa energetică ca reprezentând un la eliberarea certificatului energetic al clădirii şi
criteriu de determinare a preţului unei locuinţe. a autorizaţiei de construire pentru lucrările de
Legile actuale însoţite de un arsenal de reglementări, reabilitare termică. Asemenea oferte financiare
stimulări şi constrângeri pare în mod esenţial să in-
sunt create în special să contribuie la facilita-
rea din plin a demarării de lucrări de reabilitare
tegreze performanţa energetică în oferta imobiliară.
performante.
Altfel spus, trebuie insistat a se integra aceste

38 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


România:
Consumul de energie termică
este dublu față de cel din UE
România este una dintre ţările
europene care deţine cele mai
multe clădiri cu izolare termică
redusă faţă de media Uniunii
Europene, peste jumătate
dintre blocurile construite înainte
de 1985 necesitând
reabilitare termică, atenționează
reprezentanţii Baumix.

S
tudii întreprinse nu doar de statul român ci și
de Comisia Europeană, prin Centrul de Ener-
gie din Bratislava, au scos la iveală că progra-
mele de reducere a pierderilor de energie termică,
implementate în Europa Centrală și de Est, trebuie
să cuprindă aproape toate blocurile făcute din plăci
de beton, construite în cea mai mare parte între anii
1960-1990 și care nu oferă niciun fel de izolație
termică și prezintă diverse greșeli de execuție. Ast-
fel de clădiri neizolate înregistrează cele mai mari
pierderi de căldură prin pereții exteriori, procentul
mergând până la 35% din totalul pierderilor.
Deşi izolarea clădirilor poate reduce cu peste 30%
costurile de încălzire ale unei locuinţe, ponderea
clădirilor reabilitate termic este la ora actuală de
sub 10%.
bilitate termic până la sfârșitul anului, deși numărul
Constructorii români preferă total de apartamente care trebuie incluse într-un
tencuielile acrilice, care în Europa astfel de program se ridică la 2.5 – 3 milioane”, a
nu se mai folosesc declarat Augustin Russu, director general Baumix.
”Aproximativ 60% dintre blocurile construite numai ”Este necesar ca firmele românești de construcții și
înainte de 1985 necesită reabilitare termotehnică, anvelopări să se îndrepte către produse moderne,
iar această situație se reflectă și în consumul anual care se folosesc pe scară largă în Europa, dar care
de energie termică: o clădire din România consumă la noi rămân necunoscute. Există produse de fini-
aproape dublu față de o clădire din Uniunea saj, ca tencuielile minerale, de exemplu, care dau un
Europeană. Din păcate, programele de reabilitare randament foarte bun în sistemele de termoizolații;
termică demarate până în prezent nu s-au bucurat cu toate acestea, tencuielile minerale sunt foarte rar
de un sprijin suficient sau de implicarea necesară, utilizate în România, constructorii preferând ten-
din partea autorităților sau a beneficiarilor. Din da- cuielile acrilice, care în Europa nu se mai folosesc”,
tele noastre, doar 35.000 de apartamente vor fi rea- a completat Augustin Russu.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 39


Imobiliare
Imobiliare

Investitor
în Român
Abia în 2012 investitorii străini
ar putea redeveni interesaţi să
investească în proprietăţi
imobiliare din România, simultan
cu momentul în care preţul
imobiliarelor va fi crescut
suficient de mult în toată lumea.

C
onform previziunilor analiştilor imobiliari,
se aşteaptă ca anul care vine să aducă o
oarecare stabilitate pe piaţa imobiliară; în
2011 să se înregistreze o mică creştere, simultan
cu începerea refinanţărilor acordate de bănci,
pentru ca în 2012 să apară primele semne ale
unei pieţe imobiliare în ascensiune.
Pe de altă parte, scenariile optimiste privind
evoluţia pieţei imobiliare în următorii ani sunt
umbrite de condiţiile deloc favorabile de finanţare,
mai precis, de lipsa susţinerii financiare, fapt care
va duce la stagnarea proiectelor imobiliare noi în
următorii doi - trei ani.

Proprietăţile imobiliare din România,


momentan indezirabile
pentru investitorii străini
După cea de-a 12-a ediţie a Expo Real Munchen,
unul dintre cele mai mari târguri imobiliare din
lume, desfăşurat la începutul lunii octombrie în
oraşul german, s-ar putea desprinde concluzia că
investitorii imobiliari ezită să mai achiziţioneze
proprietăţi imobiliare pe teritoriul României, pe
parcursul evenimentului remarcându-se lipsa de
interes a participanţilor pentru investiţiile imobi-
liare în România. La fel de evident este, însă, şi
dezinteresul dezvoltatorilor imobiliari români de a
participa la astfel de evenimente de anvergură din
domeniu, care reprezintă mijloace la îndemână
de stabilire a contactelor cu posibili investitori. De

40 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


ii străini, aşteptaţi
ia peste 2 ani
altfel, la această ediţie a târgului de la Munchen, Lucrul cu adevărat îngrijorător este acela că
care a găzduit 1.580 de companii din 34 de ţări, jucătorii de pe piaţa imobiliară autohtonă nu
a participat doar o companie românească de pro- par a intenţiona să îşi schimbe tactica, în sensul
fil, Proiect Bucureşti, secondată de o companie de ajustării preţurilor la evoluţia pieţei, în condiţiile
consultanţă imobiliară care funcţionează în Ro- în care preţurile proprietăţilor imobiliare de pe
mânia, More Real Estate Services. Au fost şi ţări pieţele occidentale au scăzut dramatic, cu până
care au participat pentru prima dată la această la 80% în cazul segmentului rezidenţial. Stra-
expoziţie, şi anume Luxemburg şi Belarus, în timp tegia generală este menţinerea unei stări încor-
ce Turcia a avut o participare mult mai consistentă date de apatie, în speranţa că lucrurile vor lua o
decât la oricare dintre ediţiile anterioare ale târ- întorsătură favorabilă de la sine.
gului.
Imobiliarele din sectorul industrial,
Terenurile agricole şi cele forestiere, potenţial de consum mare
interesante pentru investitorii străini Unul dintre sectoarele imobiliare din România
Specialiştii imobiliari sunt de părere că, spre deo- care pare a mai suscita interesul investitorilor
sebire de anul trecut şi, mai ales, faţă de 2007, străini este cel al spaţiilor industriale, în condiţiile
potenţialii cumpărători străini nu mai sunt dispuşi în care acestea sunt insuficiente, mai ales în jurul
să investească în proprietăţi din România din Capitalei.
cauza lipsei de încredere în piaţa de profil care, Dezvoltarea sectorului industrial de real estate nu
la acest moment este într-o stare de paralizie. are la activ mai mult de trei ani, astfel că acest
Acest lucru se întâmplă după ce, anterior, explo- segment poate fi o atracţie pentru dezvoltatorii
zia preţurilor proprietăţilor imobiliare a atins cote imobiliari atât autohtoni, cât şi străini, având un
exagerate, ceea ce, treptat, a îndepărtat investi- potenţial de consum extrem de mare. În concluzie,
torii odinioară dispuşi să cumpere. Majoritatea Lipsa susţinerii
tranzacţiilor care mai au loc în prezent au drept financiare
obiect terenuri sau spaţii comerciale şi mult mai va duce la
puţine spaţii rezidenţiale. În opinia specialiştilor, stagnarea
principalele domenii de interes pentru investito- proiectelor
rii străini sunt proprietăţile care asigură un venit imobiliare noi
constant, cum ar fi terenurile agricole şi cele fo- în următorii
restiere sau cele destinate unor proiecte energe- doi-trei ani
tice, proprietăţile logistice sau industriale.

Sectorul hotelier, în atenţia investitorilor


De asemenea, pentru perioada următoare, şi sec-
torul hotelier, mai puţin afectat de criză, ar putea
reprezenta o miză de luat în seamă de către inves-
titorii străini interesaţi de achiziţii pe piaţa locală
imobiliară. În schimb, în ceea ce priveşte spaţiile
de birouri, tranzacţiile pe acest segment se vor re-
vigora în decurs de câţiva ani, în timp ce proiec-
tele rezidenţiale de amploare vor fi înlocuite de
altele mai puţin extinse.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 41


Imobiliare

sectorul industrial rămâne o piaţă solidă în ceea ce se vândă cu preţuri egale sau chiar mai mari decât
priveşte dezvoltarea unor proiecte de spaţii indus- apartamentele noi similare ca suprafaţă. Cu toate
triale, fiind destul de departe de saturaţie. Impedi- acestea, unii dezvoltatori, deşi realizează că nu
mentele sunt aceleaşi cu care se confruntă şi res- pot vinde decât dacă îşi vor mai reduce pretenţiile
tul pieţelor imobiliare din estul Europei: în primul financiare, declară imposibilă o nouă scădere a
Sectorul
rând, diferenţa, dincolo de orice limite rezonabile, preţurilor imobiliarelor, motivând că terenurile
industrial
rămâne o piaţă dintre preţul cerut şi preţul oferit, ceea ce duce la au fost achiziţionate scump, iar construcţia s-a
solidă în ceea ce blocajul pieţei şi la lipsa tranzacţiilor; pe de altă făcut cu manopera la preţuri foarte ridicate şi cu
priveşte parte, lipsa de suport din partea băncilor, în majo- materiale foarte costisitoare. Ei spun că, în cazul
dezvoltarea unor ritatea cazurilor adepte ale politicii de refinanţare în care, pe viitor, construcţiile se vor realiza cu
proiecte de spaţii pentru creditele existente, în locul executării silite cheltuieli mai mici, va fi posibil ca preţurile finale
industriale, a dezvoltatorilor cu restanţe financiare. să fie mai mici, moment considerat însă destul de
fiind destul îndepărtat.
de departe de Garsonierele şi apartamentele
saturaţie cu două camere, mai scumpe decât Închirierea unităţilor
apartamentele noi nevandabile, sursă de cash-flow pentru
A devenit o certitudine faptul că piaţa imobiliară dezvoltarea altor proiecte
din România s-a prăbuşit în 2009, cu toate că, în După cum unii dezvoltatori deja ştiu, o soluţie
realitate, cu precădere în Bucureşti, preţurile n-au pentru deblocarea situaţiei existente ar fi închi-
scăzut dramatic decât cu câteva excepţii, cum ar rierea unităţilor nevandabile sau valorificarea lor
fi preţurile apartamentelor din vechile blocuri chiar sub cost, pentru a avea un rulaj permanent
comuniste sau ale celor amplasate în unele zone de cash-flow, care ar putea fi folosit la dezvoltarea
de la periferia Capitalei. Indiferent că este vorba altor proiecte cu costuri mici, însă mult mai bine
de investitori locali sau străini, interesul pentru poziţionate în raport cu necesarul pieţei. Chiar
proprietăţile imobiliare a scăzut considerabil. dacă pe moment această strategie ar însemna
Mai mult decât atât, politica strictă a băncilor pierderi, ulterior, în timp, se va obţine un câştig
de acordare a creditelor pentru populaţie şi rata real, dintr-o altă direcţie, în condiţiile în care ne-
mare a dobânzilor a dus la scăderea numărului cesarul de locuinţe în România nu a fost nici pe
cumpărătorilor proveniţi din clasa medie socială. departe atins.
Aşa se face că, în prezent, piaţa imobiliară din
România este, ea însăşi, imobilă: cei care deţin
92% mai puţine tranzacţii faţă de 2008
proprietăţi imobiliare amână vânzarea lor în În comparaţie cu primul semestru al anului
aşteptarea unor vremuri mai favorabile, nedo- 2008, când tranzacţiile imobiliare din România
rind să scadă preţurile, în timp ce cumpărătorii au atins valoarea de 815 milioane de euro,
speră să obţină preţuri mai convenabile; dar, spre în decursul primului semestru al anului 2009
dezamăgirea acestora din urmă, preţurile imo- valoarea tranzacţiilor imobiliare a scăzut la doar
biliarelor rămân la nivelul anului trecut, adică 62 milioane de euro, înregistrându-se astfel o
diminuare a volumului tranzacţiilor cu 92%. În
nejustificat de mari. Tot în categoria paradoxuri
acelaşi timp, piaţa chiriilor spaţiilor comerciale a
intră şi faptul că apartamentele vechi, în special scăzut cu 60%.
garsonierele şi cele cu două camere, au ajuns să

42 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


Obloane

Ferestre

Basculante

Uşi de intrare Uşi de interior

Uşi ferestre glisante/armonice


Sisteme de uşi şi ferestre din lemn stratificat fabricate în Italia
Str. Ferme’C’ nr. 3A, 075100, Otopeni, jud. Ilfov;
Tel.: +40 21 267 44 07, +40 372 764 416; Fax.: +40 21 267 44 07; E-mail: info@pantoromania.ro; Web: www.pantoromania.ro

cmyk

pantone
Imobiliare
Pieţe imobiliare
pe timp de criză
Criza a creat răsturnări
spectaculoase de situaţie pe
atrac
piaţa imobiliară din întreaga lume.
Investitorii se reorientează rapid,
în funcţie de considerente
precum condiţiile economice
pentru refacerea rapidă a pieţei,
costuri şi disponibilitate.

U
n caz aparte îl constituie piaţa imobiliară
asiatică. Dacă în urmă cu câţiva ani, Asia era
văzută drept o piaţă de risc pentru orice in-
vestitor imobiliar, iar în schimbul fondurilor alocate
aşteptările erau mari şi trebuiau îndeplinite condiţii
incomode, în prezent percepţia investitorilor imobi-
liari cu privire la această zonă de interes s-a schim-
bat, chiar dacă o îmbunătăţire reală a condiţiilor de
pe piaţa imobiliară se aşteaptă tot în 2010.

China şi Japonia, între primele


ţări din lume în preferinţele investitorilor
Conform unui sondaj recent, investitori din Asia şi din
Europa sau Statele Unite şi-au arătat disponibilitatea
de a aloca mai multe fonduri în diverse segmente de

Varşovia a devenit preferata investitorilor străini


Capitala Poloniei este oraşul european care se la un nivel record. Alte considerente care au făcut ca
estimează că va avea cel mai mare aflux de investitori Varşovia să ajungă în topul preferinţelor investitorilor
străini în următorii cinci ani, susţin specialiştii în străini au fost costul scăzut şi disponibilitatea
consultanţă imobiliară de la spaţiilor de birouri, precum
Cushman & Wakefield. Capitala şi climatul pozitiv de afaceri
Poloniei a fost preferată de creat de guvernul polonez.
majoritatea investitorilor străini Se preconizează că produsul
participanţi la studiu, fiind intern brut va înregistra creşteri
considerată un oraş care face şi în anul 2010, ceea ce va
faţă cu succes turbulenţelor crea condiţii favorabile pentru
economice globale şi care a reuşit refacerea rapidă a pieţei
să atragă investiţii strategice şi imobiliare poloneze pe parcursul
să-şi menţină bugetul de investiţii anului viitor.

44 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


tive centre de afaceri
din Europa
Londra este considerată, ca şi în anii
precedenţi, cel mai important centru de afa-
ceri din Europa, urmată de Paris şi Frankfurt.
Studiul a acordat o atenţie specială analizei
performanţelor oraşelor europene începând cu
anul 1990, în termeni de calitate a vieţii, accesul
la pieţele de profil, telecomunicaţii, costurile
spaţiilor de birouri, disponibilitatea şi calitatea
personalului calificat din diferite domenii, mi-
jloacele de transport. Evoluţii spectaculoase în
această privinţă au înregistrat capitale precum
Varşovia, Madrid sau Londra - acesta din urmă
pierzând la capitole precum costul personalului
şi al spaţiilor de birouri ori referitor la gradul
mare de poluare - dar şi alte oraşe cum ar fi
Barcelona, Manchester şi Birmingham, care au
avut evoluţii spectaculoase în privinţa infras-
tructurii, a segmentului spaţiilor de birouri şi a
calităţii vieţii.

real estate din Asia în următorii 3 – 5 ani. Motivul


acestui optimism ar putea fi dezvoltarea economică
în continuă ascensiune a unor ţări cum ar fi China şi
India, precum şi profesionalismul şi transparenţa în
creştere, manifestate pe pieţe cum ar fi cea din Singa-
pore. Ceea ce acum câtva timp părea de neconceput
pentru pieţele imobiliare asiatice, acum a devenit o
realitate incontestabilă: China şi Japonia se află între
primele ţări din lume în ceea ce priveşte preferinţele
investitorilor imobiliari, despărţite doar de Australia,
o altă ţară de interes în această privinţă. În timp ce
China este preferată pe sectorul rezidenţial şi de re-
tail, Australia şi Japonia prezintă interes mai ales pe
segmentul reprezentat de spaţiile de birouri.
La fel de interesante pentru potenţialii investitori sunt
şi pieţele imobiliare din Emiratele Arabe Unite, Mun-
tenegru, Croaţia sau Spania, precum şi unele state
americane, cum ar fi Florida. În ceea ce priveşte oraşul
Dubai, de pildă, care până la declanşarea crizei eco-
nomice globale a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă
a sectorului imobiliar, preţurile proprietăţilor sunt în
cădere liberă, analiştii pronosticând scăderea aces-
tora cu până la 70% până la sfârşitul anului în curs.
Muntenegru, ţară celebră pentru destinaţiile tu-
ristice, stârneşte interesul investitorilor imobiliari
chiar şi în condiţiile actuale, unul dintre motive fiind
poziţionarea sa strategică.
În Spania, de exemplu, se estimează ca până la
sfârşitul anului preţurile imobiliarelor să scadă cu
aproximativ 40% faţă de valorile atinse în anul 2007,
în prezent existând o adevărată vânătoare de chilipi-
ruri de proprietăţi, ca urmare a imposibilităţii multor
proprietari de a-şi achita ratele ipotecilor.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 45


Imobiliare

Se poate obţine
profit din imobiliare
în condiţiile actuale?
Strategia cea mai eficientă
pentru a avea succes pe piaţa
imobiliarelor este dependentă
de o bună sincronizare.

N
imeni nu poate să ştie cu certitudine ziua
exactă când valoarea unei proprietăţi va
creşte; în schimb, potenţialul cumpărător
poate să-şi ia o marjă de timp cu probabilitate
rezonabilă în care acest lucru se poate întâmpla.
La achiziţionarea unei proprietăţi, un factor im-
portant este acela de a vă asigura că aveţi resur- 50%. Într-o astfel de situaţie, cea mai înţeleaptă
sele financiare necesare pentru a aştepta relaxat soluţie pentru diminuarea pierderilor ar fi închi-
După o scădere în sfârşitul perioadei de timp în care proprietatea în rierea spaţiilor respective cu un preţ mai mic de-
medie cu 13,4% cauză va deveni profitabilă. cât media pieţei la un moment dat.
până la sfârşitul
anului 2009, Spaţiile de birouri, o afacere în pierdere Este bine ca o companie să deţină sau
valoarea pentru dezvoltatori? să închirieze o proprietate pentru a-şi
chiriilor
proprietăţilor
În contextul actual, doi sunt factorii care determină desfăşura activitatea?
pierderi financiare în cazul proprietarilor de spaţii În această privinţă nu există reţetă care să garan-
din Europa se va
stabiliza în prima pentru birouri: chiriile în scădere şi perioada teze un câştig financiar optând pentru una sau
jumătate a anului mare de neocupare. cealaltă dintre variante. Închirierea face posibil
2010, conform unor Totuşi, faptul că Bucureştiul se află pe un loc accesul la un anumit capital, care astfel devine
estimări de fruntaş în clasamentul oraşelor europene cu cele disponibil şi se poate direcţiona înspre activi-
ansamblu mai mari randamente în ceea ce priveşte spaţiile tatea propriu-zisă a firmei în cauză. Pe de altă
de birouri, pare să ilustreze că acest segment nu parte, cumpărarea proprietăţii conferă certitu-
este total neprofitabil. Aceasta, în ciuda faptului dinea deţinerii controlului asupra facilităţilor de
că nivelul randamentelor atât pentru spaţiile offi- conducere a afacerii. Rulajul de cash-flow, nece-
ce, cât şi pentru cele comerciale şi industriale este sarul de lichidităţi, resursele de management şi
în continuă scădere, situaţie care se estimează că flexibilitatea în ceea ce priveşte nevoia de a dis-
va continua şi pe parcursul anului următor. pune de anumite utilităţi şi instrumente de lucru
De exemplu, o perioadă de neocupare care poate sunt factori a căror pondere contează în alege-
ajunge la nouă luni, pentru un spaţiu de birouri rea variantei optime. Din păcate, una dintre cele
subiect al unei perioade contractuale de trei ani mai des întâlnite greşeli pe care o poate face o
se poate solda cu pierderi de până la 20%. Dacă la companie este cumpărarea proprietăţii doar din
acestea se adaugă procentul de scădere a chirii- motive ce ţin de afişarea unui anumit statut şi de
lor, de peste 10%, în funcţie de tip şi amplasare, mulţumirea de sine. Această tactică nu are cum să
pe termen scurt cifra de afaceri a unui proprietar ducă la creşterea cifrei de afaceri sau la profituri-
de spaţii de birouri poate scădea chiar cu până la le scontate. Companiile care cumpără proprietăţi

46 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


Bucureşti, scădere de 12%
pentru chiriile spaţiilor office
Potrivit unui raport al companiei de consultanţă
imobiliară King Sturge, Moscova se află în topul
acestui clasament, unde chiriile spaţiilor de birouri
au scăzut cu peste 17%, urmată de Bucureşti, cu
chirii mai ieftine cu 12%, Belgrad, Sofia şi Istanbul.
Cea mai scumpă capitală europeană în ceea ce
priveşte chiriile pentru birouri rămâne Londra,
urmată de Paris, ambele oraşe înregistrând totuşi
scăderi în ceea ce priveşte chiriile, faţă de primul
trimestru al anului 2009, cu aproximativ 10%.

La fel ca în majoritatea capitalelor europene,


chiriile spaţiilor comerciale din Bucureşti se
află în continuă scădere, înregistrându-se
valori cu aproape 50% faţă de anul trecut.
doar din aceste motive nu fac decât să-şi
irosească resursele financiare şi de mana-
gement, ajungând în cele din urmă să le
considere investiţii inutile şi să le vândă
mai repede decât şi-ar fi propus.

Chiriile proprietăţilor din Europa


se vor stabiliza în prima jumătate
a anului 2010
În prezent, segmentul imobiliar reprezen-
tat de spaţiile de birouri din marile oraşe europene semne vizibile că în aceste capitale procesul de
are evoluţii diferite, în funcţie de condiţiile existente corecţie a chiriilor şi a randamentelor se apro-
din fiecare ţară. pie cu paşi repezi de final, o veste cât se poate
La Londra, de exemplu, chiriile spaţiilor de birouri au de bună pentru proprietarii spaţiilor de birouri
scăzut considerabil pe parcursul anilor 2008 - 2009, de aici. În plus, în cel de-al treilea trimestru
perioadă în care piaţa de birouri din alte zone ale al anului, volumul tranzacţiilor de închiriere a
Europei a stagnat sau s-a mişcat mult mai încet. Aşa crescut cu 60%, în timp ce gradul de neocupare
se face că la acest moment, mai ales în centrul capita- a scăzut cu 5%.
lei Marii Britanii, chiriile pentru birouri dau primele Pe de altă parte, în restul continentului, în
semne că încep să crească, acest lucru datorându-se oraşe precum Roma, Hamburg, Amster-
şi faptului că stocul existent pe piaţă este destul de dam, Copenhaga sau Varşovia, chiriile pentru
redus, o situaţie similară existând şi în cazul secto- spaţiile office sunt stabile sau într-o scădere
rului de spaţii office de pe piaţa imobiliară pariziană, mai puţin semnificativă, evoluţie care va avea
care s-a confruntat cu o scădere de aproape 25% a acelaşi trend pe parcursul a încă cel puţin doi
chiriilor pentru acest segment. Drept rezultat, există ani, când se va ajunge la preţuri corecte ale

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 47


Imobiliare
chiriilor pe segmentul de birouri şi în aceste re- Creştere de 17,6% pentru artera
giuni. Procesul mai lent de ajustare a chiriilor pe comercială Rue St. Catherine,
aceste pieţe este explicat de unii analişti prin dis- din Bordeaux
ponibilizarea mai puţin dramatică a personalului La nivel european chiriile spaţiilor de magazine
din domeniul financiar şi al serviciilor, situaţie cu din Budapesta, Praga sau Varşovia se menţin mai
care s-au confruntat oraşele care au experimentat ridicate decât cele autohtone, cu vârfuri atinse de
corecţii mai condensate ale chiriilor. bulevardele comerciale de lux din Paris, Londra
sau Roma. Traversând oceanul, Fifth Avenue din
Scad chiriile la spaţiile comerciale New York rămâne cea mai scumpă stradă cu spaţii
Cea mai mare până în 2010 comerciale din lume, loc pe care îl deţine de opt ani
creştere a valorii La fel ca în majoritatea capitalelor europene, încoace, cu toate că şi aici preţul chiriilor a scăzut
chiriilor spaţiilor chiriile spaţiilor comerciale din Bucureşti se află cu 8,1% faţă de 2008, ajungând la o valoare anuală
comerciale s-a înre- în continuă scădere, înregistrându-se valori cu de aproximativ 1.700 de dolari pe metrul pătrat.
gistrat în Sao Paolo, aproape 50% faţă de anul trecut. În clasamentul celor mai scumpe spaţii comerciale
Brazilia, cu până Se estimează că această situaţie se va perpetua din lume urmează bulevardul Causeway Bay din
la 111%, cu 50% în cel puţin până în primul trimestru al anului vii- Hong Kong, unde chiriile au ajuns la aproximativ
oraşul Ho Chi Minh tor. Conform raportului anual al companiei de 1.525 de dolari pe metrul pătrat, după o scădere
din Vietnam, în consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield de 15,1%, în timp ce chiriile de pe Champs Elysees
timp ce supremaţia Healey & Baker, care a avut în vedere unele din- din Paris au rămas la aproximativ 1.000 de dolari
europeană la acest
tre cele mai scumpe artere comerciale din lume pe metrul pătrat. Kaufingerstrasse din Munchen
capitol este deţinută
de oraşul Bordeaux din 60 de ţări, majoritatea dintre cele zece cele a avut cea mai spectaculoasă evoluţie dintre toate
din Franţa, cu o mai scumpe artere comerciale din clasamentul arterele comerciale incluse în clasament, clasându-
creştere de 17,6% întocmit de Cushman & Wakefield au urmat un se pe locul nouă, cu o creştere de 7,1% a nivelului
pentru artera trend descendent sau au rămas la acelaşi nivel, chiriilor, în timp ce, la polul opus, de pe poziţia a
comercială Rue în condiţiile în care retailerii şi-au limitat politica cincea deţinută anterior, Grafton Street din Dublin a
St. Catherine de extindere. ajuns pe locul 8, chiriile spaţiilor comerciale de aici
scăzând cu 22,5%.
În ansamblu, cea mai mare creştere a valorii chirii-
lor spaţiilor comerciale s-a înregistrat în Sao Paolo,
Brazilia, cu până la 111%, cu 50% în oraşul Ho Chi
Minh din Vietnam, în timp ce supremaţia europeană
la acest capitol este deţinută de oraşul Bordeaux
din Franţa, cu o creştere de 17,6% pentru artera
comercială Rue St. Catherine. Şi marile centre
comerciale se confruntă cu acelaşi trend descendent
în privinţa chiriilor, determinat de oferta mare de
spaţii de acest gen, corelată cu cererea scăzută. Din
acest motiv, se estimează că alte proiecte similare
au puţine şanse să fie finalizate în decursul anului
următor, cu atât mai puţin să fie lansate altele noi,
ca urmare a faptului că procentul de pre-închirieri
a unor astfel de spaţii comerciale este foarte scăzut.
Tot ca urmare a numărului insuficient de firme care
să închirieze spaţii comerciale în unele dintre mari-
le ansambluri de profil care au fost finalizate, aceste
centre au amânat deschiderea oficială, în aşteptarea
completării în totalitate a spaţiilor disponibile. În
aceste condiţii, unii retaileri şi-au renegociat terme-
nii de închiriere, obţinând condiţii contractuale mai
avantajoase, aceştia fiind cei care intenţionează să
opteze pentru strategii de extindere. În alte cazuri
însă dezvoltatorii sunt mai puţin dispuşi să acorde
facilităţi retailerilor, chiriile lunare menţinându-se la
valori de peste 95 euro pe metrul pătrat.

48 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 49
Imobiliare

Europa:
volumul
investiţiilor
în creştere
După şase trimestre de scădere
consecutivă, volumul de investiţii
a început să-şi revină, înregistrându-se
pe anumite pieţe europene
şi primele semne de stabilitate.

C
ontractele mari, care au lipsit cu Conform datelor statistice furnizate de BNP Pa-
desăvârşire în ultimele 12 luni, au început ribas Economic Research, produsul intern brut
încet să atragă din nou atenţia pe pieţele în zona euro s-a contractat cu 4,5% în 2009 şi
în care s-au înregistrat şi cele mai semnificative se preconizează pentru acesta o stagnare în
corecţii de preţ. Atât cumpărătorii cât şi vânzătorii 2010. Până la sfârşitul anului 2010 şi începutul
sunt încă foarte selectivi în ceea ce priveşte o anului 2011, produsul intern brut în zona euro
eventuală investiţie, dar se poate întrezări o este de aşteptat să înregistreze creşteri mici, dar
uşoară îmbunătăţire a percepţiei investitorilor, constante. Stimulentele monetare şi fiscale îşi vor
precum şi a vânzătorilor faţă de investitor. exercita în mod progresiv efectele asupra econo-
În Europa, piaţa imobiliară rămâne în continuare miilor, în sensul că încrederea va fi recuperată
afectată de criza financiară. Cu toate acestea, cele treptat.
mai multe dintre oraşele monitorizate de institu-
tul de cercetare BNP Paribas Real Estate par să fi paris
atins o limită inferioară. Faţă de primul trimestru
al anului, când a fost înregistrat şi cel mai scăzut
nivel al investiţiilor imobiliare de aproximativ 4
miliarde euro, volumul investiţiilor în cele 25 de
oraşe europene monitorizate a crescut în trimes-
trul al doilea al anului 2009, cu 29%, aproximativ
5.2 miliarde euro. Comparativ cu prima jumătate
a anului 2008, volumul investiţiilor în sectorul
imobiliar înregistrat pentru perioada similiară a
anului 2009 este cu 53% mai mic.

50 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


Volumul tranzacţiilor înregistrate în mai multe re-
giuni din Franţa a fost deosebit de slab în ultimul
trimestru al anului 2008, însă a început să pre-
zinte semne de redresare începând din al doilea
trimestru al lui 2009. Lyon rămâne cea mai activă
piaţă imobiliară regională a Franţei (+114% în
trimestrul al doilea faţă de primul trimestru din
2009) şi, în ciuda unei creşteri de la un trimes-
tru la altul în aceeaşi perioadă de 275%, Marsilia
încă tranzacţionează la jumătate din puterea de
tranzacţionare a pieţei. Ambele înregistrează un
volum cu 60% mai mic faţă de trimestrul al doilea
din 2008. Pe de altă parte, Lille este oraşul în care
nu a avut loc nici o tranzacţie în primul trimestru,
iar în al doilea trimestru a înregistrat tranzacţii în
valoare de 180 milioane euro, o creştere cu 149%
comparativ cu al doilea trimestru din 2008.

Londra: revenire a investitorilor


În Marea Britanie s-a înregistrat o îmbunătăţire a
volumului investiţiilor în Central London şi Tha-
mes Valley, în timp ce tranzacţiile din Manchester
au scăzut în primul trimestru al anului 2009 la
nivelul volumului tranzacţionat în trimestrul al

londra

Berlin

Primul trimestru din 2009,


momentul cel mai critic
Anul 2009 a început dramatic pentru sectorul
investiţiilor imobiliare europene. Există mari
discrepanţe între cele 25 de pieţe imobiliare mo-
nitorizate; volumul investit în 13 oraşe pe pieţele
sectorului imobiliar crescând, comparativ cu pri-
mul trimestru al anului 2009, între 3%-473%, în
timp ce 11 pieţe au înregistrat scăderi ce variază
între 14%-100%.

Paris: creştere de 31% doilea din 2008. În Central London investiţiile au În Central
a volumului investiţiilor crescut cu 49% faţă de trimestrul precedent, dar
London
investiţiile
Pe una dintre pieţele europene care a înregistrat volumul a scăzut cu 46% faţă de aceeaşi perioadă
au crescut
cea mai mare corecţie asupra preţurilor, Central din 2008. Volumul tranzacţiilor din Thames Val- cu 49% faţă
Paris, volumul investiţiilor a crescut în trimestrul ley au crescut cu 3% în trimestrul al doilea, com- de trimestrul
al doilea cu 31% faţă de nivelul înregistrat în pri- parativ cu primul trimestru din 2009 şi a scăzut precedent
mul trimestru al anului 2009, însă cu 53% mai cu 83% faţă de volumul înregistrat în al doilea
mic faţă de perioada similiară din 2008. O serie trimestru din 2008. Începând cu al doilea trimes-
de tranzacţii importante au fost înregistrate, in- tru al anului 2009, s-a putut observa o revenire a
dicând o revenire asupra acordurilor încheiate investitorilor pe piaţa imobiliară din Marea Brita-
între cumpărători şi vânzători, în special asupra nie, cele mai semnificative tranzacţii şi investiţii
favorizării condiţiilor de finanţare. străine fiind înregistrate în Central London.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 51


Imobiliare
Berlin: cea mai semnificativă cu doar 14%, fiind de altfel şi una dintre cele mai
corecţie a preţurilor mici scăderi înregistrate între cele 25 de oraşe
Volumul investiţiilor imobiliare înregistrat în cele monitorizate. Ca şi pe majoritatea pieţelor, acest
şase oraşe monitorizate din Germania, în al doilea declin se datorează penuriei de oferte şi a poziţiei
trimestru al anului, a fost de 892 milioane euro, de stand-by pentru majoritatea cumpărătorilor şi
aproximativ 31% mai mult faţă de primul trimes- vânzătorilor.
tru al anului 2009 şi cu 63% mai puţin faţă de pe-
rioada similiară din 2008. Berlin a înregistrat cea Madrid: tranzacţionări semnificative
mai semnificativă corecţie adusă preţurilor şi cea pe piaţa de retail
mai mare creştere comparativ cu primul trimes- În Madrid, investiţiile imobiliare au scăzut cu nu-
tru al anului 2009, 165%, reprezentând totodată mai 9% comparativ cu perioada similară a anu-
şi una dintre cele mai mici scăderi comparativ cu lui trecut. În prezent piaţa imobiliară a Madri-
perioada similiară a anului 2008, -12%. Volumul dului este stabilă, tranzacţionările semnificative
investiţiilor din Düsseldorf şi Frankfurt, de ase- înregistrându-se pe piaţa de retail. Volumele de
menea, a crescut comparativ cu trimestrul prece- investiţii din Barcelona au continuat să scadă şi
dent cu 473%, respectiv 58%, cu toate acestea ele în al doilea trimestru cu -47%, comparativ cu pri-
înregistrând o scădere cu 62% fiecare, compara- mul trimestru din 2009 şi cu -70%, comparativ cu
tiv cu trimestrul al doilea al anului 2008. Koln, perioada similară din 2008. Investitorii au acor-
Hamburg şi München au înregistrat scăderi în al dat prioritate locaţiilor privilegiate, oferind spre
doilea trimestru faţă de primul trimestru al anu- închiriere ofertanţilor stabili economic în loc de
lui 2009, cu valori cuprinse între 33% şi 62%. obţinerea unui profit.

Bruxelles: dublarea volumului Roma: triplarea volumului tranzacţiilor


de investiţii Volumul tranzacţiilor din Milano în comparaţie
Bruxelles şi-a dublat volumul de investiţii în prima cu perioada similiară din 2008 a scăzut cu 1%.
jumătate a anului 2009, de la un trimestru la altul, La începutul anului, o tranzacţie semnificativă
ridicându-se la 30 milioane euro. Cu toate aces- înregistrată pe piaţa imobiliară din Milano a
tea, valoarea este una nesemnificativă atâta timp reprezentat 90% din întreg volumul imobiliar
cât sectorul a înregistrat o scădere cu 91% faţă de tranzacţionat. La Roma, volumul tranzacţiilor
perioada similiară a anului 2008. De fapt, piaţa imobiliare s-a triplat de la un trimestru la al-
investiţiilor imobiliare din Bruxelles a fost grav tul, şi asta datorită tranzacţiei Colonna Galle-
afectată de la începutul anului 2009, investitorii
orientându-se mai mult către pieţele mature. roma
În Madrid,
investiţiile Luxembourg: penurie
imobiliare au
scăzut cu numai
de oferte şi piaţă în stand-by
9% comparativ După trei creşteri consecutive ale volumului de
cu perioada investiţii pe piaţa imobiliară, Luxemburg a înre-
similară a gistrat o scădere de 50% în trimestrul al doilea al
anului anului 2009. Comparativ cu aceaşi perioadă din
trecut 2008, piaţa imobiliară din Luxembourg a scăzut

Madrid

ria (tranzacţie efectuată pe piaţa imobiliară a


spaţiilor de retail), tranzacţie în valoare de 190
milioane euro.

Bucureşti: investitorii aplică strategia


de investiţii a fondurilor oportuniste
Bucureştiul nu a înregistrat nicio tranzacţie
semnificativă în primul trimestru al anului 2009,
investitorii aplicând strategia de investiţii a fon-
durilor oportuniste, nereuşind să reconcilieze

52 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


şi ea foarte liniştită în prima jumătate a anului 2009,
înregistrând un declin în al doilea trimestru cu 82%
faţă de primul trimestru al anului 2009 şi cu 47%
bucureşti comparativ cu perioada similară din 2008. În pre-
zent, investitorii care urmăresc câştiguri semnifi-
disensiunile dintre preţ şi tipul de produs oferit. cative trebuie să fie extrem de vigilenţi cu opţiunile
Prime-yield-ul, randamentul pentru proprietăţi, efectuate, în special cu privire la locaţiile alese,
este estimat între 9,5% şi 10%, un salt de 125bp oportunităţile arătându-se în continuare odată cu
(basis point), comparativ cu primul trimestrul al corecţiile aplicate asupra preţurilor. La Haga, vo-
anului, însă nicio tranzacţie semnificativă nu a fost lumul investiţiilor pe piaţa imobiliară a crescut cu
încheiată pentru a susţine aceste cifre. 111% comparativ cu trimestrul precedent şi 58%
comparativ cu perioada similară din 2008. Haga
Dublin: randamentele pentru proprietăţi este considerată ca fiind o investiţie atractivă în
încep să se stabilizeze sine, datorită noilor evoluţii de înaltă calitate şi la
Şi Dublin se confruntă cu lipsa de finanţare din gradul de ocupare modest.
partea băncilor la care se adaugă şi lipsa de în-
credere a investitorilor ce a marcat activitatea de Bratislava: investitorii
tranzacţionare. Un pic peste 50 milioane euro au încep să-şi arate interesul
reprezentat tranzacţiile ce au avut loc în prima Cu tranzacţii pe piaţa imobiliare ce cumulează
jumătate a anului 2009, un nivel extrem de scăzut aproximativ 13 milioane euro, tranzacţii înregistrate
în comparaţie cu cel înregistrat în ultimii ani. în prima jumătate a anului 2009, piata de investitii
Deşi există unele semne că randamentele pentru imobiliare din Bratislava este destul de inactivă. Cu
proprietăţi încep să se stabilizeze, chiriile continuă toate acestea, potenţialii investitori încep să-şi arate
să se încadreze într-un trend descendent. Este pro- interesul lor în premise de înaltă calitate, cu accesi-
babil ca piaţa să rămână o perioadă în expectativă bilitate bună şi chiriaşi pe termen lung. Acest interes
timp în care NAMA - National Asset Management este de aşteptat să se concretise cu tranzacţiile care
Agency (Agenţia Naţională a Fondurilor de Investiţii) avea loc până la sfârşitul anului 2009.
sau banca rea (Bad Bank), va fi instituită în lunile
următoare. Se estimează că aceasta va elimina până Moscova: se aşteaptă Investitorii
la 90 miliarde de euro din proprietăţile şi activele scăderea preţurilor în continuare aşteaptă să
dăunătoare din băncile irlandeze. Moscova a înregistrat, de ase­menea, foarte puţine scadă preţurile
tran­zacţii pe piaţa imobiliară în prima jumătate a în continuare la
Viena: declin de 81% pentru volumul anului 2009; investitorii aşteptând ca preţurile să Moscova
investiţiilor scadă în continuare.
În Viena, activitatea investiţiilor pe piaţa imobiliară a Moscova
fost una foarte lentă în prima jumătate a anului 2009. Atena: interes pentru
Cu un total de 180 milioane euro, volumul investiţiilor construcţiile în regim
a înregistrat un declin de 81% comparativ cu pe- de leasing garantat
rioada similiară din 2008. Scăderea continuă a sec- În Atena, piaţa investiţiilor
torului imobiliar din Viena se datorează discrepanţei imobiliare a fost şi ea
dintre vân­zători şi aş­tep­­tările cum­pă­ră­­torilor am­­pli­ficată foarte liniştită în primele
şi de lipsa de şase luni ale anului, dar
viena fi­­nanţare din un interes sporit a fost în-
partea băn­ registrat începând din luna
cilor. aprilie pentru contractele
Am­ încheiate pe termen lung
sterdam: înainte de terminarea
investiţii construcţiilor în regim de
în declin leasing garantat. Două
cu 82% tranzacţii semnificative de
Piaţa in­ves­ti­ mai puţin de 100 milioane
ţiilor imobi­li­ euro au fost încheiate în cursul celui de-al treilea tri-
are din Ams- mestru precum şi alte două până la sfârşitul anului
terdam a fost 2009.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 53


Materiale de construcţii
Imobiliare

Imobiliara S.R.L.:
Apartamente de locuit şi
vacanţă pentru clienţi premium
S.C. Imobiliara S.R.L. dezvoltă proiecte imobiliare premium în zonele
centrale ale Bucurestiului, dar şi ansambluri cu apartamente de vacanţă
destinate celor cu venituri peste medie, în Predeal şi Neptun.
City Oasis lului. Situat la mai putin de 500 m de plaja şi apro-
Situat în vecinătatea sudică a Hotelului Marriott piat de centrul staţiunii Neptun, complexul Neptun
şi a Palatului Parlamentului, pe un teren-insulă Plaza este o perfectă locaţie pentru apartamente
mărginit de străzile Sirenelor şi Sabinelor la Nord şi de vacanţă. Complexul este format din două clădiri
Sud şi străzile Acvila şi Luceafărului la Est şi Vest se cu demisol, parter şi 10 etaje. Parterul este deschis
dezvoltă ansamblul rezidenţial City Residence. Aces- cu zona de plajă şi servicii, precum fitness, beauty
ta este compus din 3 ansambluri, City Oasis, City Air salon, masaj, cafenea, magazine diverse. Între cele
şi City Breeze, fiecare fiind compus din mai multe două corpuri există o insulă de 90 mp cu piscină şi
blocuri de locuinţe, având un regim de înălţime de zonă de plajă. La demisol – deschis, dar acoperit, au
S+P+5 etaje, totalizând, pentru prima fază 85 de fost prevăzute 61 de locuri de parcare.
apartamente şi 132 de locuri de parcare, iar pen- Apartamentele sunt de două tipuri, cu unul sau două
tru cea de-a doua fază, aproximativ 30 de aparta- dormitoare. Fiecare apartament este dotat cu baie,
mente cu locurile de parcare aferente. Acestea sunt bucatarie cu loc de luat masa, living şi terase. Spa-
asigurate în subsolurile imobilelor, iar parterul va tiile sunt vitrate în proporţie de 60%, apartamentele
adăposti parţial spaţii pentru birouri şi servicii. fiind de trei tipuri: cu o singură orientare, cu dublă
orientare şi cu orientare pe trei laturi.
City Oasis este compus din 3 corpuri, totalizand 58 Complexul are apartamente de două şi trei camere,
de apartamente, grupate pe tipologii, în funcţie de cu suprafeţe cuprinse între 62 şi 273 mp, construite
etaj. Apartamentele au 2, 3 şi respectiv 4 camere pe o suprafaţă de teren de 3.000 mp.
grupate în jurul nodurilor de circulaţie verticală.
Suprafeţele apartamentelor variază între 60 şi 180
mp construiţi.

Neptun Plaza
Complexul rezidential este situat la intersecţia din-
tre Staţiunea Neptun, Jupiter şi accesul la drumul
european ce deserveşte staţiunile din sudul litora-

54 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti
Tel.: +40 21 317 40 74/75
Fax: +40 21 317 88 37
E-mail: info@imobiliarasrl.ro
www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 55
Imobiliare

Topul
Chiar şi investitorii cu experienţă pot face diverse greşeli, şi nu este
vorba de cele comune investitorilor mai puţin versaţi în domeniu,
cum ar fi necunoaşterea pieţei sau lipsa unui plan de acţiune.

E
ste vorba de acţiuni greşite mult mai sub- la primele semne că ceva nu merge cum ar trebui
tile, dar cu atât mai compromiţătoare. nu este o strategie de urmat. Orice proiect are in-
- Neacordarea atenţiei cuvenite bilanţului conveniente mai mici sau mai mari, motiv pentru
Există patru indicatori ai profitului în domeniul care perseverenţa este o tactică absolut necesară.
imobiliarelor: fluxul cash, creşterea preţurilor, Însă o afacere care „scârţâie” pe mai multe fron-
creşterea valorii de lichidare şi profitul obţinut din turi odată este candidatul ideal pentru trecerea
taxe. Raportul de venituri conţine doar unul din- sa la categoria „greşeli din care se învaţă”. La fel,
tre cele patru tipuri, respectiv cash-flow; bilanţul se probleme pot să apară nu din cauza proprietăţii
referă la celelalte trei. În cazul ajustării chiriilor şi propriu-zise, ci a partenerilor de afaceri, mai
cheltuielilor pentru îmbunătăţirea performanţelor ales în cazul proiectelor iniţiate în parteneriat
de funcţionare, bilanţul ar trebui administrat pentru cu persoane apropiate. De îndată ce orgoliul sau
a utiliza la maximum activele. Indicatorul, contrar ambiţiile personale îşi vor face simţită prezenţa,
aşteptărilor, nu este rentabilitatea investiţiei, ci ren- afacerea comună va avea de suferit. Se recomandă
tabilitatea profitului acumulat într-o perioadă dată, de urgenţă ieşirea din parteneriat. Dacă o astfel de
exprimat ca un procentaj al sumei totale investite situaţie n-a fost stipulată de la început în contrac-
în firmă. tul de parteneriat, avansaţi o sumă pe care fie i-o
veţi plăti partenerului, fie o veţi primi din partea
Afaceri neinspirate şi parteneri acestuia în schimbul renunţării la activele pe care
nepotriviţi le deţineaţi în cadrul companiei.
Chiar şi celor mai experimentaţi afacerişti din do-
Strategii care meniul imobiliarelor li se întâmplă să facă şi afa- Prea multe direcţii de urmat
implică un risc ceri mai puţin inspirate, cum ar fi să investească Strategii care implică un risc crescut, mai mult
crescut, în proprietăţi care nu aduc profitul scontat, ori să capital sau experienţă mai bogată decât aţi fi
mai mult facă o mişcare îndrăzneaţă exact la momentul în crezut, toate acestea pot fi surse sigure de apariţie
capital sau care piaţa se mişcă în sens invers. Dar, conform a frustrărilor, care într-un final riscă să ducă la
experienţă mai unei zicale celebre, prima regulă a investiţiilor eşecuri. Perseverenţa şi dedicaţia sunt cheile suc-
bogată decât aţi este să nu pierzi. Aşadar, învăţaţi să identificaţi cesului în orice domeniu, cu atât mai mult în imo-
fi crezut riscă să rapid o situaţie neprofitabilă şi îndepărtaţi-vă cât biliare, unde reuşitele nu apar peste noapte. De
ducă la eşecuri mai urgent cu putinţă. Pe de altă parte, orice in- aceea, strategiile de ansamblu, care să vă confere
vestitor ştie că abandonarea unui plan de afaceri o idee clară despre investiţiile făcute, în termeni

56 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


greşelilor în investiţiile
imobiliare

de direcţie, modalităţi şi perioade, v-ar putea fi de bal, cel mai important este să fiţi la curent cu ceea
un real ajutor. ce se întâmplă pe piaţa locală de proprietăţi imo-
biliare care, implicit, este influenţată de situaţia
Mai multe proprietăţi decât lichidităţi generală existentă.
care să le acopere Valoarea proprietăţilor este determinată de
Acesta este rezultatul situaţiei în care un investitor condiţiile locale de piaţă, cum ar fi rata chiriilor,
acumulează proprietăţi care nu au nimic altceva în nivelul de ocupaţie, rezerva de spaţiu competitiv,
comun decât proprietarul. În cazul în care folosiţi trendurile demografice etc.
profitul obţinut de pe urma unor proprietăţi pen- O perspectivă sănătoasă asupra condiţiilor de
tru a acoperi pierderile generate de altele, vă piaţă din zona în care activaţi, completată de sta-
aflaţi într-un cerc vicios din care trebuie să ieşiţi tistici locale pe care să le actualizaţi periodic, cum
fără întârziere, în ciuda tentaţiei de a continua în ar fi cele demografice – gradul de ocupare a forţei
aceeaşi notă. Analizaţi-vă portofoliul în detaliu. de muncă, nivelul demografic şi situaţia venitu-
Identificaţi îmbunătăţirile pe care le puteţi face şi rilor – corelate cu fundamentele de performanţă
treceţi la fapte. Renunţaţi la proprietăţile care vă în domeniul proprietăţii pot fi de un real folos
aduc pierderi, după care concentraţi-vă energia şi oricărui investitor care se respectă, ajutând la
resursele asupra celor rămase şi care corespund diminuarea vulnerabilităţii pentru finalizarea
scopurilor investiţionale pe termen lung, pentru a proiectelor competitive.
obţine maximum de profit posibil. În plus, ori de câte ori va confruntaţi cu posibile
eşecuri, nu daţi vina pe bancă, broker, chiriaşi
Ignorarea informaţiilor – asumaţi-vă răspunderea deciziilor, fie că sunt
legate de piaţa imobiliară locală bune, fie că sunt mai puţin inspirate.
Chiar dacă sunteţi complet informat despre În situaţia din urmă, realizaţi că ceea ce trebuie să
situaţia pieţei imobiliare la nivel naţional sau glo- faceţi este să luaţi o altă decizie.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 57


Imobiliare
Ce se va întâmpla în 2010
Anul 2009 a adus o schimbare majoră în psihologia jucătorilor din piaţa de real
estate locală, care trebuie să conştientizeze că adaptabilitatea la noile condiţii
rămâne singura alternativă viabilă pentru viitor.
a preţurilor, chiriilor, cererii şi volumului de
tranzacţii derulate, susţine (Managing Partner,
Colliers International România). Soluţia viabilă
vine din capacitatea regândirii modelului de bu-
siness şi orientarea către noi abordări ce vizează
dezvoltarea unor proiecte fezabile, capabile să
răspundă unor nevoi reale, acceptarea unor pro-
fituri reduse comparative cu perioada anterioară,
dar şi o analiză onestă şi profesională a valorii
pieţei de profil.

Cristian Ustinescu (Head of Real Estate


Investment, DTZ Echinox)

S Vor domina tranzacţiile imobiliare prin


oluţiile şi alternativele jucătorilor din piaţa
de profil au fost dezbătute pe larg de către
cei mai importanţi experţi din sectorul imo- absorbţie sau pe etape
biliar, bancar, financiar şi de consultanţă juridică În ceea ce priveşte tipurile de tranzacţii imobiliare
din România în cadrul primei ediţii Real Estate derulate pe piaţa locală, din perspectiva lui Cris-
Conference Insolvency, Restructuring & Acquisi- tian Ustinescu (Head of Real Estate Investment,
tions, un eveniment marca Evensys organizat în DTZ Echinox), dominante vor fi tranzacţiile prin
parteneriat cu casa de avocatură Schoenherr şi absorbţie sau pe etape, în care profitul investi-
Asociaţii SCA. torului poate creşte în funcţie de performanţele
dezvoltatorului. Se impune totodată un nou mo-
Daniel Tudor (Head of Real Estate del de investitor: mai raţional şi calculat, capabil
Division, VB Services, Volksbank): să analizeze în mod obiectiv atât veniturile, cât şi
Înăsprirea condiţiilor de creditare va include garanţiile unui proiect. Interesul exclusiv pentru
profitabilitate este înlocuit astăzi de investiţia şi
garanţii chiar şi de 200% preocuparea pentru stabilitate.
Relaţia dintre bănci şi companii se anunţă a fi
departe de una relaxată, existenţa numeroaselor Troy Javaher (Head of Capital Markets
credite neperformante având drept consecinţă România, Jones Lang LaSalle)
directă înăsprirea condiţiilor de creditare, ce vor Piaţa imobiliară din România va continua
include garanţii generatoare de venituri chiar şi de
200%, potrivit lui Daniel Tudor (Head of Real Es- să rămână atractivă pentru investitorii străini
tate Division, VB Services, Volksbank). Prioritară Fondurile reprezintă un ingredient esenţial în de-
în acest moment, devine orientarea către servi- blocarea circuitului de pe piaţa locală, afirmă Troy
cii de calitate, în contextul unei pieţe centrată pe Javaher (Head of Capital Markets România, Jones
consumator şi nevoile sale reale. Lâng LaSalle).
În ciuda anumitor dificultăţi ce pot surveni pe
Bogdan Georgescu (Managing Partner, parcursul procesul de investţiei şi ţin de cadrul
Colliers International România): legal sau de mecanismul de reglementarea a
Scădere a preţurilor, chiriilor, cererii şi tranzacţiilor, în 2010, piaţa imobiliară din Româ-
nia, atât cea din Bucureşti cât şi cea din oraşele
volumului de tranzacţii derulate în 2010 secundare, va continua să rămână atractivă pen-
Anul următor va aduce o lipsă de noi proiec- tru investitorii străini, activi pe celelalte pieţe şi cu
te şi fonduri alocate finanţării, dar şi o scădere suficiente lichidităţi.

58 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 59
Imobiliare

Cele patru crize ale


pieţei imobiliare
rezidenţiale
Criza mondială a pieţei imobiliare rezidenţială a cunoscut patru etape,
gestionarea fiecăreia dintre ele determinând evoluţia ulterioară a crizei.
I – Primele semne de sufocare
previziuni Înainte de accentuarea crizei financia-
re, piaţa imobiliară rezidenţială a
900.000 de unităţi mai puţin prezentat semne de sufocare care
în 2008-2010 conduceau către o răsturnare a
Previziunile făcute de Euroconstruct transpun un situaţiei prin următoarele elemente:
declin semnificativ pe piaţa construcţiilor noi din - în mai multe ţări se putea observa cu
Europa de Vest. Astfel, după cotele maxime atinse lejeritate o supraproducţie, în special în
în 2007, se estimează că numărul locuinţelor Spania şi Irlanda, ţări care indicau un nivel
achiziţionate va fi unul mai mic cu aproximativ
al lucrărilor mult depăşit în raport cu demografia
900.000 de unităţi în perioada 2008-2010, punctul
naţională şi cererea reală de pe piaţă.
culminant al acestei scăderi fiind întrevăzut
pentru 2009. Consolidarea acestor tendinţe este - preţurile în segmentul imobiliar creşteau, deve-
una iluzorie, de aceea Spania explică derularea nind din ce în ce mai mult incompatibile cu mij­
evenimentelor: între 2004-2007, Spania a înregis- loacele financiare ale cumpărătorilor.
trat jumătate din creşterea tuturor vânzarilor din - pentru a rezolva problema locuinţelor, băncile
Europa de Vest; între 2008-2009 aceasta indică au dus în ultimii ani o politică care s-a tradus
numai ea însăşi o scădere cu 60%. Astfel, lucrările printr-o îndatorare accentuată a achiziţionărilor.
de şantier au trecut de la 865.000 de unităţi înre- Această criză de adaptare începuse să dea semne
gistrate în 2006 la 235.000 de unităţi înregistrate în încă din 2007 în special în aceste două ţări, Spa-
2009, un recul de o amploare considerabilă. nia şi Irlanda, generalizându-se apoi în primul
Ţinând cont de ipotezele bazate pe lucrările de
semestru al anului 2008. Situaţia a fost oarecum
şantier sau achiziţionarea de locuinţe, se pot
amortizată cu ajutorul aşa-numitelor «subprime»
deduce în mod clasic evoluţiile în volum ale
producţiilor noi, care vor înregistra o scădere de lansate de Statele Unite, prin care băncile accep-
aproximativ 30% în ultimii doi ani. Astfel, între tau să acorde credite în schimbul unor garanţii
2008-2009 valorile estimate pentru primele patru minime. Băncile americane împrumutaseră ma-
ţări cel mai puternic afectate vor atinge: Irlanda siv în astfel de condiţii, iar cu tim-
(-70%), Spania (-50%), Norvegia (-45%), Marea pul, populaţia nu a mai putut să
Britanie (-33%). ramburseze creditele.
Această răsturnare extrem de dură a tendinţelor
modifică în mod radical rolul locuinţelor în econo- II – Criza creditelor
mie: între 2003-2006, locuinţele noi au reprezentat Criza finaciară s-a agravat brutal
motorul de creştere pentru Europa; apoi după o
şi a prins amploarea internaţională
perioadă oscilantă în 2007, locuinţele noi au repre-
începând cu luna iulie a anului 2008,
zentat unul din factorii recesiunii economice atât în
2008 cât şi în 2009. degenerând într-o criză a creditelor, într-un
climat de neîncredere între bănci, acestea ne-

60 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


vrând să îşi mai asume riscul de a împrumuta o IV – Criza reală în ceea
instituţie care ascundea creanţe dubioase, afec- ce priveşte cererea
tate de produsele derivate bazate pe principiul De la începutul anului 2009, pu-
«subprimelor». Într-un astfel de context oferta tem considera că noile abordări au
creditelor pentru locuinţe şi către întreprinderi a condus către o nouă etapă, cea a unei
secat subit. crize reale în ceea ce priveşte cere-
rea. Anticipările au condus politica
III - Anticipările negative monetară a Băncii Centrale Europene
Pe parcursul celui de-al să rămână la cel mai scăzut nivel în-
patrulea trimestru al registrat vreodată de la înfiinţarea ei.
anului 2008, piaţa În continuare, acest context macroeconomic va
imobiliară rezidenţială conduce către o creştere a ratei şomajului şi o
s-a con­frun­tat cu o a scădere a puterii de cumpărare.
treia criză, cea a anticipărilor negative
din partea majorităţii agenţilor imobiliari: Caracteristicile crizei imobiliare
- băncile, temându-se de riscurile la care se expun Creditele pentru locuinţe au scăzut cu 33% în anul
n-au mai acordat împrumuturi de refinanţare, ci 2008 şi ar putea scădea până la sfârşitul anului
au înăsprit condiţiile de creditare; practic acestea 2009 cu 19%, luând în considerare previziunile
au anticipat noile scăderi ale ratei dobânzii din efectuate de Euroconstruct, în urma evaluării
partea Băncii Centrale Europene. datelor statistice furnizate de 13 ţări europene.
- cumpărătorii au constatat o tendinţă de scădere Practic, în ultimii doi ani am putut asista la un
a preţurilor locuinţelor, devenind totodată mult recul de cel puţin 40% la creditele pentru locuinţe.
mai răbdători în investiţii, aşteptând parcă un nou Acest declin a fost puternic remarcat în Spania,
val de scădere a preţurilor. Totodată şi băncile au Marea Britanie, Portugalia şi Irlanda. Astfel, se
aşteptat o diminuare a dobânzilor considerând poate afirma că acest declin s-a manifestat cu atât
că situaţia economică actuală (scăderea puterii mai puternic cu cât creşterea precedentă a fost
de cumpărare, accentuată de şomaj) nu va fi una mai puternică.
propice pentru astfel de investiţii. În contextul actual, cumpărătorii au anticipat
- dezvoltatorii, remarcând o creştere a stocurilor, acest refuz de creditare, renunţând practic la a-l
au devenit mult mai prudenţi, reducând sau chiar mai solicita, chiar dacă unii dintre ei ar putea
renunţând la proiectele noi ce urmau a fi dema- beneficia în continuare de aceste creditări. Acest
rate în viitorul apropiat. fapt i-a afectat mai mult pe dezvoltatori care s-au
- în cele din urmă, investitorii s-au retras de pe văzut nevoiţi să renunţe la proiectele ce urmau a
piaţă în aşteptarea unor oferte suficient de ren- fi continuate sau demarate. Prin urmare, aceste
tabile. fenomene de anticipare s-au conjugat cu scăderea

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 61


Imobiliare
efectivă a ofertei, accentuând şi mai mult fenome-
nul.
În perioada 2000-2007, creşterea preţurilor pe
piaţă a fost una considerabilă în ţări ca Spania,
Marea Britanie, Irlanda, Belgia, Franţa, Suedia şi
Danemarca, unde preţurile au suferit chiar o dubla-
re; singura excepţie este Germania, care, dimpotrivă,
a înregistrat o scădere cu 8% a preţurilor pe piaţa
imobiliară.
Începând cu 2007, piaţa s-a orientat către o corec-
tare a preţurilor. În 11 ţări, scăderea preţurilor pe
piaţa imobiliară pare a fi de neoprit şi se situează
între 10%-20%. Belgia, Germania şi Olanda fiind
singurele ţări care fac excepţie.
Această corecţie a preţurilor poate părea una
modestă având în vedere nivelul de creştere ante-
rior şi posibilităţile de cumpărare. Însă diferenţele
geografice vor păstra în continuare un nivel ridicat,
zonele mai atractive vor înregistra o scădere mai
mică, acestea bazându-se pe cererea permanentă.
În cele din urmă, problema se pune dacă aceste
scăderi ale preţurilor vor fi suficiente pentru a re-
face în parte solvabilitatea cumpărătorilor.
Una dintre primele consecinţe ale crizei economice devreme de al doilea semestru al anului 2011.
este cea legată de creşterea ratei şomajului, după ce S-ar comite fără nici un dubiu, o eroare determi-
înregistrase între 2006-2007 o scădere de 1.8 mi- nând reluarea forţată a cererii de locuinţe prin de-
lioane (de la un an la altul) a şomerilor din Europa mararea de oferte de creditare nesusţinute. În acest
de Vest şi ar putea creşte până la 3 milioane în pe- moment, cumpărătorii practică de fapt o formă de
rioada 2008-2010, punctul culminant fiind atins în autodisciplină şi nu solicită astfel de împrumuturi
2009, cu 2 milioane de şomeri înregistraţi în ţările fiind convinşi că situaţia lor financiară îi face ine-
din Europa de Vest. ligibili.
În toate ţările, cu excepţia Germaniei şi Elveţiei, în- Criza actuală a locuinţelor în Europa incită obliga-
datorarea cumpărătorilor a crescut, cel mai mare toriu guvernele să ia măsuri de susţinere sau de
nivel fiind înregistrat în Spania. De asemenea, cu relansare într-un sector care cântăreşte mult din
excepţia Germaniei, Eleveţiei, Belgiei şi Olandei, se
poate observa o creştere semnificativă la întârzierea Piaţa veche imobiliară reacţionează
plăţilor creditate. mult mai rapid şi mai dur
Fenomenul de „reposesie” este bine cunoscut în
În toate ţările europene, piaţa veche imobiliară
Statele Unite, şi se adresează cumpărătorilor care
reacţionează mult mai rapid şi mai dur constituind
nu au mai putut onora ratele de rambursare şi s-au
un veritabil termometru imobiliar. Euroconstruct
văzut deposedaţi de locuinţele achiziţionate pentru raportează o scădere a vânzărilor de locuinţe
care banca a acordat creditul. Acest fenomen s-a vechi între 2008-2009, perioadă în care scăderea
remarcat la fel de puternic în Marea Britanie, Spa- cumulată ar fi de 25% în Franţa, 30% în Italia, 33%
nia şi Irlanda, unde se observă o creştere continuă în Danemarca, 40% în Irlanda şi 55 % în Spania.
a acestei situaţii. La o scară ceva mai redusă, cu
În acelaşi timp, se poate observa o creştere a
acelaşi fenomen se confruntă şi ţări ca Italia, Portu- numărului de locuinţe noi nevândute. Exemplul cel
galia, Suedia, Olanda şi Danemrca. mai critic este cel al Spaniei, care, în vara anului
2008, avansa cifre cuprinse între 600.000-800.000
Soluţii pentru ieşirea din criză de locuinţe nevândute. Astăzi estimările indică valori
Toate elementele prezentate până acum confirmă cuprinse între 1-1.5 milioane de locuinţe nevândute.
situaţia gravă a crizei din sectorul imobiliar în care Dincolo de caracterul alarmant al acestor cifre,
timpii de reacţie se manifestă extrem de lent. O ieşire stocul de locuinţe nevândute în Spania este fără
îndoială mult mai mare, acoperind necesarul pe
rapidă din criză pare una puţin probabilă şi în urma
următorii 3 ani (la ritmul actual de construcţie).
datelor statistice aceasta nu se poate contura mai

62 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


directe şi indirecte. Practic, scăderea cu 900.000 de
unităţi în Europa de Vest în perioada 2008-2011 va Reluarea
ameninţa mai bine de 12 milione de angajaţi din forţată
acest sector. a cererii de
Prin urmare este de înţeles de ce toate guvernele locuinţe prin
încearcă să stimuleze proiectele de construcţii demararea
bazate de principiile de economisire a energiei de oferte de
în locuinţe. Euroconstruct a realizat un bilanţ al creditare
locuinţelor construite din punct de vedere al redu-
nesusţinute
cerii consumului de energie şi reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, raportând pentru 2008 un
ar reprezenta
parc de locuinţe ce se ridică la 214 milioane, totalizat
o gravă eroare
de un număr de 19 ţări europene. Această politică
este, probabil, singura modalitate de a limita astăzi
şi pe viitor criza locuinţelor noi prin furnizarea din
partea sectorului construcţiilor a unei alternative
majore în ceea ce priveşte locurile de muncă.

Producţia pe piaţa spaţiilor de birouri


a crescut cu 50% în 2004-2007
Piaţa spaţiilor de birouri a cunoscut o cvasistabilita-
te în anul 2008, după doi ani de creştere puternică.
Mai puţin sensibilă la anticipările şi la criza credite-
punct de vedere al activităţilor şi al forţei de muncă. lor, piaţa imobiliară non-rezidenţială s-a confruntat
Dacă guvernele nu influenţează sau pot influenţa mai târziu cu consecinţele de recesiune economică.
prea puţin preţurile sau rata dobânzilor de pe piaţa Reducerea locurilor de muncă pe terţe ramuri de
imobiliară, acestea pot în schimb să manevreze po- activitate a redus în general spaţiul necesar de
liticile economice şi ale fiscalităţii, cu riscul, pentru desfăsurare a activităţilor. Datorită faptului că do-
multe state membre, de a creşte şi mai mult deficitul meniul finanţelor a slăbit odată cu instaurarea cri-
bugetar. zei, investiţiile societăţilor financiare care au profitat
Printre toate măsurile deja luate sau în curs de de- pe scară largă din Paris, Londra, Dublin, Helsinki,
cizie, se numără: Stockholm, Oslo au cunoscut o contracţie mult mai
- Hotărârile ce au dispus susţinerea sau relansarea puternică. În aceste şase ţări, producţia pe piaţa
sectorului locativ social: în Danemarca, Finlanda, spaţiilor de birouri a crescut cu 50% între 2004 şi
Franţa, Germania, Polonia şi Suedia. 2007; după o perioadă de cvasistabilitate în 2008,
- Sisteme vizând reducerea numărului de locuinţe se estimează un declin pentru 2009 şi 2010, similar
vacante: în Franţa, Germania, Polonia şi Suedia. cu creşterea înregistrată.
- Măsuri pentru sprijinirea dezvoltatorilor imobi- În concluzie, două observaţii de ordin general sunt
liari: de remarcat în special Franţa, prin decizia confirmate de această criză:
guvernului de a cumpăra la preţuri de listă 30.000 - Sectorul imobiliar accentuează creşterile sau
de locuinţe nevândute, sau în Spania unde aceştia scăderile climatului macroeconomic.
au fost scutiţi de plata taxei pe valoare adăugată - Importanţa crizei în acest sector se explică în parte
(TVA). prin insuficienţa datelor statistice care ar trebui să
- Stimularea fiscală pe toate căile: în Marea Brita- permită o anticipare mai realistă şi stabilirea unor
nie, eliminarea taxelor pentru renegocierea credi- măsuri mult mai concrete.
telor; eliminarea impozitului funciar, deducerea
cheltuielilor dobânzilor legale ale împrumuturilor şi Criza înregistrată în ultimul an pare că îşi va mai
eliminarea comisioanelor bancare la renegocierea face simţite efectele în perioada următoare, în spe-
împrumuturilor în Portugalia; deduceri fiscale pen- cial pe piaţa imobiliară rezidenţială şi cea a spaţiilor
tru cumpărători în Irlanda. de birouri, non-rezidenţială. O ieşire din criză în
sectorul imobiliar mai devreme de anul 2011 este
Pe lângă aceste măsuri specifice, planurile de relan- puţin probabilă, conform previziunilor efectuate de
sare care se succed astăzi nu pot ignora acest sec- Euroconstruct, organizaţie compusă din instituţii de
tor: o locuinţă nouă reprezintă 1,4 locuri de muncă cercetare şi organizaţii de consultanţă.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 63


Arhitectură-urbanism

Eco:
Politica energetică reprezintă un domeniu prioritar pentru Uniunea
Europeană. În 2010, vom asista la adoptarea unui nou plan de acțiune
în domeniul energiei pentru perioada 2010-2014, precum şi la
punerea în aplicare a noii politici energetice în ţările Uniunii Europene.

U
nele dintre aceste angajamente sunt folo- subiectul schimbărilor de comportament pe termen
site pentru activități sporite în domeniul lung necesare pentru a putea reduce modificările
schimbărilor climatice şi al adaptării la aces- climatice şi de adaptare la efectele lor. Totodată s-a
tea, cealaltă parte fiind cheltuită pentru măsuri subliniat necesitatea realizării unei legături între fo-
în legătură cu natura şi biodiversitatea, mediul şi losirea energiei şi stilul de viaţă, ţinandu-se totodată
sănătatea publică, precum şi pentru gestiunea apei cont de faptul că populaţia ţărilor europene se află
şi a deşeurilor. Aceasta implică sprijinirea unor într-un curs de îmbătrânire, marea majoritate ale-
proiecte inovatoare şi cu caracter demonstrativ la gând un trai în locuinţe mai mici, mai multe persoa-
nivel național, regional şi local pentru reducerea ne trâind singure şi mai multe cupluri fără copii.
emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea teh- Oraşele contribuie în mod semnificativ la efectul de
nologiilor curate şi îmbunătățirea gestionării calității seră şi a consumului de combustibili fosili – între
aerului (în special în zonele urbane). 50%-80%. Există, totuşi, controverse cu privire la
Perspectiva unei societăţi «post-carbon» reprezintă eficienţa şi realismul intervenţiilor urbane pe scară
de câţiva subiectul de discuţie în cadrul celor mai largă, comparativ cu alte acţiuni alternative, a priori
importante forumuri internaţionale ale Organizaţiei mai simple, în industriile poluante.
Naţiunilor Unite – ONU, Grupul celor 8 – G8 reprezen- În acest demers au fost trasate trei scenarii, fiecare
tând guvernele statelor cele mai dezvoltate din punct scenariu având scopul de a-şi aduce contribuţia la
de vedere economic, Banca Mondială, Organizaţia o mai bună articulare a diferitelor orizonturi ale
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OECD, politicilor urbane. Deşi problema temporalităţii a
Comisia Europeană ş.a. fost adesea umbrită de imaginea celor trei piloni -
O serie de promotori ai acestei perpective au abordat social, economic şi de protecţie a mediului, trebuie

64 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


Scenarii pentru un
oraş post-carbon
subliniată şi o dimensiune la fel de importantă pre- perioadei de parcare în centrul oraşului, carpoo-
cum cea a dezvoltării durabile. ling-ul şi transportul la cerere, stimulente pentru
care aleg un loc de muncă în afara oraşului;
Primul scenariu: valorificarea inteligentă de asemenea, privind energia regenerabilă şi eco-
a oportunităţilor extreme nomisirea energiei în clădirile publice şi transpor-
Primul scenariu este al acţiunilor inteligente. Din tul public etc.
motive de politici sociale sau economice, orice La toate acestea se adaugă construirea de cartiere
intervenţie de anvergură asupra habitatului existent ecologice denumite „eco-oraşe”, însă, în acest caz,
sau a structurilor urbane este considerată nerealistă operaţiunile de planificare exemplare rămân limi-
iar acţiunile fiind la rândul lor limitate. Adaptarea tate unor nişe urbane în mod relativ îngrădite.
treptată la mediu reprezintă o soluţie mult mai
puţin costisitoare însă ceastă trebuie să reprezinte Al doilea scenariu: reînnoirea
o prioritate pe termen scurt bazat pe argumentul infrastructurilor urbane şi energetice
de urgenţă. Pentru a determina un ordin de mărime a dimensiu-
Acesta reprezintă un scenariu bazat pe principiul nilor acestor transformări, aceasta poate fi cuprinsă
îmbinării dintre proiectele de lege şi materialele in- între 10% şi 15% din investiţia într-o locuinţă pentru
formative cu privire la: persoanele fizice şi într-o proporţie relativ similară
nivelul preţurilor la combustibilii fosili, taxa bo- a cheltuielilor de investiţii pentru infrastructuri (in-
nus malus pe carbon (cine consumă mai mult să clusiv infrastructurile imobiliare).
plătească mai mult), taxa congestie urbană; Profitabilă pe termen lung, această strategie ar pu-
inovaţiile tehnologice în domeniul autovehicule- tea indica două tipuri de reacţii. Prima, mai degrabă
lor, locuinţelor noi şi a aparatelor electro-casnice centralizatoare, concentrându-se pe marile reţele
supuse reglementărilor; de energie şi acţiunile individuale. O a doua, mult
acţiunile administraţiilor locale cu privire la mai descentralizată, acordând prioritate producţiei
funcţionarea reţelelor de transport şi a serviciilor locale de energie şi soluţiilor colective (de stocare
acestora precum: dezvoltarea de sisteme uşoare a energiei partajată în micro reţelele). În ambele
de călătorie, îmbunătăţirea serviciilor publice de situaţii, acest scenariu ar reprezenta un avantaj
transport, restricţiile de viteză impuse, limitarea deoarece nu implică constrângeri categorice de ni-

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 65


Arhitectură-urbanism
ceea ce ar putea fi o structură urbană ideală din
punct de vedere energetic şi expunere la riscurile cli-
matice. Plecând de la articolul de referinţă publicat
în 1989 de către Newman şi Kenworthy „Cities and
automobile dependence”, s-a pus accent pe relaţia
dintre densitatea urbană şi consumul de combusti-
bil pe cap de locuitor: între oraşul Ho Chi Minh şi At-
lanta, emisiile de dioxid de carbon din transport pot
varia între 1-100, şi între 1-10 pentru aglomerările
urbane mai dezvoltate.

Al doilea obstacol este unul socio-politic.


cio natură în organizarea zonelelor urbane şi deter- Acesta se referă la puterea de a depăşi scepticismul
minarea strictă a locaţiilor întreprinderilor şi/sau a ce planează cu privire la posibilitatea de a schimba
locuinţelor. în profunzime sau chiar de a influenţa structurile şi
Este greu de crezut faptul că acest demers de reîn- locaţiile urbane. Acesta ne îndeamnă a observa că
noire a infrastructurilor urbane şi energetice nu există «modele» mai mult sau mai puţin potrivite
vor avea consecinţe în ceea ce priveşte planificarea pentru viitoarea societate post carbon.
urbană. În oraşele mari, o întrebare care ar putea
apărea în această configuraţie este cea a alegerii Concluzii
între reabilitarea clădirilor deja existente sau re- Politica transporturilor ocupă un loc central în
construirea lor. În orice situaţie, acest demers va două proiecte emblematice ale Uniunii Europene:
prezenta efecte teritoriale semnificative. Totodată, contribuția la Strategia de la Lisabona reînnoită şi
aplicarea unui astfel de scenariu atrage după sine abordarea schimbărilor climatice. Crearea de rețele
trategii complexe, costisitoare şi greu de pus în transeuropene foarte performante este esențială
aplicare - având în vedere rata de înnoire a parcu- pentru mobilitatea durabilă a mărfurilor, cetățenilor
rilor de construcţii şi de întârzierile de finalizare a şi energiei, oferind totodată un simbol tangibil al
proiecte. integrării europene.
Eficienţa unui astfel de scenariu riscă să fie mai 2010 va fi primul an de punere în aplicare a pa-
limitată decât ceea ce s-a prevăzut, conducând către chetului legislativ privind piața internă a energiei
aplicarea în paralel a altor tipuri de intervenţii. şi primul an de existență a noii agenții comunitare
Totodată se supun dicuţiilor beneficiile unui astfel de reglementare (Agenția Europeană de Cooperare
de scenariu care se va dovedi inadecvat spaţiilor a Autorităților de Reglementare în Domeniul Ener-
mai puţin dens populate şi nu s-ar compensa ra- giei — ACER), al cărei obiectiv este asigurarea bunei
pid consecinţelor unei extinderi urbane sau a funcționări a pieței interne, precum şi continuarea
poziţionarii dinamice necontrolate. Este cunos- dezvoltării tehnologiilor energetice şi a instrumen-
cut faptul că sub un anumit grad de densitate a telor de finanțare, accentul fiind pus pe tehnologiile
populaţiei şi a ocupării forţei de muncă infrastruc- cu emisii reduse de carbon.
turile de transport în comun nu sunt profitabile. Încheierea cu succes a conferinței Organizației
Națiunilor Unite privind schimbările climatice,
Al treilea scenariu: reconfigurarea care va avea loc la Copenhaga în decembrie 2009,
zonelor urbane sub constrângeri reprezintă o prioritate esențială pentru Uniunea
climatice şi energetice Europeană. Rezultatele acestei conferințe vor avea
Scenariul privind reconfigurarea zonelor urbane un impact atât asupra politicilor interne, cât şi asu-
este cel pe care organsimele internaţionale mizează, pra politicilor externe ale Uniunii Europene. Acesta
configurând imaginea a ceea ce ar putea fi oraşul ar putea fi începutul unei noi epoci, în care va exista
post-carbon: cu imaginea de oraşe mai compac- mai mult decât oricând necesitatea unei piețe mon-
te, mai bine echilibrate, care combină amestecul diale a carbonului şi în care Uniunea Europeană va
funcţional şi social şi bine structurate prin reţelele juca în continuare cel mai important rol. Negocierile
performante de transport colectiv. Ca şi celelalte internaționale vor continua până în 2010, ceea ce
scenarii şi acesta implică o serie de obstacole în va asigura o punere în aplicare coordonată a unui
aplicarea lui. viitor acord (de exemplu, pentru a conveni asupra
Primul obstacol este unul de ordin ştiinţific. Acesta unor decizii financiare) şi urmărirea obiectivelor de
reprezintă de fapt o controversă importantă despre luptă împotriva schimbărilor climatice.

66 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


KLAUS MEDIA©
Tel.: 0724.223.766; Tel./Fax: 021.224.22.35
office@constructrom.ro

www.constructrom.ro

LUCRARI DE DRUMURI
TERASAMENTE
EDILITARE
INSTALATII
CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 67


Utilaje
Vânzări sub nivelul anului 2006
Piaţa utilajelor pentru construcţii din România se află într-o situaţie
precară, vânzările de anul acesta, până în prezent, situându-se mai jos
de nivelul anului 2006.
Problemele cu care se confruntă
tranzacţiile cu utilaje de construcţii
1. Vânzări de maşini în declin
Utilajele noi se vând foarte greu din cauză că pieţele
de construcţii sunt în derivă sau, şi mai rău, complet
blocate. Din acest motiv, utilizatorii finali nu ajung să
îşi exploateze maşinile din dotare, ceea ce conduce la
lipsa cererilor de înlocuire a echipamentelor vechi. Pe
de altă parte, piaţa second-hand a utilajelor pentru
construcţii este ceva mai activă, dar fără a se înregis-
tra mişcări spectaculoase şi din această direcţie.
2. Condiţii economice defavorabile
Deşi economía mondială dă semne că începe să-şi
revină, nu la fel se întâmplă cu industria utilajelor
pentru construcţii, aflată încă în plin proces de de-
clin. Nu poate fi vorba de o revigorare a sectoru-
lui construcţiilor atâta vreme cât acest domeniu se
confruntă cu disponibilizări masive şi diminuarea
activităţii cu aproape 90%.
3. Administrarea creditelor
Distribuţia de utilaje pentru construcţii este un do-
meniu în care afacerile implică întotdeauna un mare
risc. Stocurile de maşini nevândute înghit capital,
creditele sunt din ce în ce mai greu de obţinut, iar

A
Mulţi nul 2008 şi, mai cu seamă, 2009 au fost unii cumpărătorii de echipamente se confruntă cu pro-
distribuitori de declin accentuat pentru piaţa mondială a bleme similare în ceea ce priveşte creditarea, situaţie
de profil vor echipamentelor pentru construcţii, 94% din de natură să le compromită iremediabil planurile de
continua să afacerile de profil raportând scăderi spectaculoase în achiziţii.
funcţioneze privinţa vânzărilor, după ce în anii precedenţi aface- 4. Deprecierea valorii utilajelor
doar pe “modul rile cu utilaje industriale au înflorit fără precedent. Din cauza cererii extrem de scăzute de echipamente
supravieţuire”, Pentru anul următor, un scenariu foarte posibil este pentru construcţii, preţurile acestora urmează acelaşi
în timp ce
ca mulţi dintre distribuitorii de profil să continue să trend, ajungând la valori care acum câţiva ani ar fi
alţii vor fi
nevoiţi să iasă funcţioneze doar pe “modul” supravieţuire, în timp ce fost considerate inacceptabile. Deşi 20% dintre distri-
definitiv din alţii să fie nevoiţi să iasă definitiv din afaceri. buitorii de utilaje pentru construcţii susţin că, în 2009,
afaceri De altfel, ultimul deceniu a fost unul abundând în au reuşit să menţină preţurile în limite acceptabile
vârfuri şi prăpăstii pe piaţa dealerilor de echipa- pentru bunul mers al afacerilor, 31% au recunoscut
mente pentru construcţii. După câţiva ani înfloritori că valorile toleranţelor au fost mult mai scăzute decât
de început, au apărut primele semne ale probleme- în anul 2008.
lor care acum sunt cu adevărat pregnante şi pentru 5. Pieţe de construcţie în declin
mulţi de nedepăşit. Distribuitorii de echipamente de Nici cele mai optimiste prognoze nu preconizează că
construcţii nu se aşteaptă la o revenire la normalitate acest domeniu se va revigora mai devreme de sfîrşitul
în viitorul apropiat, estimându-se că anul 2010 va fi anului 2010. În aceste condiţii, lipsa proiectelor din
unul sărac în ceea ce priveşte cifra de vânzări, această construcţii generează nu doar inactivitatea utilajelor
piaţă fiind dependentă de situaţia pieţei imobiliare şi existente, ci şi inutilitatea achiziţionării unor echipa-
de starea segmentului reprezentat de infrastructură. mente noi de către utilizatori.

68 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


Utilaje

Haulotte
Group
Odată cu turbulenţele care au afectat
economia mondială, producătorii
şi distribuitorii de echipamente
industriale şi pentru construcţii nu
au fost nici ei scutiţi de probleme,
văzându-se puşi în faţa unor situaţii
critice fără precedent.
rare. Chiar dacă, la acest moment, criza economică
persistă şi toate domeniile de activitate traversează
o perioadă tulbure, fiind afectaţi atât clienţii, cât şi
furnizorii de materiale şi competitorii de pe piaţa de
profil, pentru compania Haulotte este fundamental

D
upă trei ani în care s-a înregistrat o dezvol- să rămână fidelă principiilor care au consacrat-o
tare spectaculoasă a pieţei de utilaje pentru drept lider în domeniu şi să-şi continue politica
construcţii, în a doua jumătate a anului 2008 strategică de menţinere a standardelor la valori
criza economică severă a determinat începutul unui cât mai ridicate, fie că este vorba de competenţă
declin care continuă şi în prezent. Însă o companie profesională, calitatea produselor sau customer-
puternică precum Haulotte, chiar dacă afectată la service, atuuri care au consolidat reputaţia compa-
rândul ei de tensiunile economice de pe întreg cu- niei de-a lungul vremii. De altfel, ecourile în urma
prinsul globului, stăpâneşte la perfecţie „tehnicile de participării specialiştilor din cadrul Haulotte Group
supravieţuire” care trebuie aplicate în situaţii apa- la toate manifestările importante din domeniu – târ-
rent fără ieşire. guri, expoziţii, întruniri cu caracter de schimb de
experienţă – nu fac decât să confirme încrederea pe
Întărirea poziţiei companiei pe piaţa care clienţii deja i-au acordat-o grupului Haulotte,
echipamentelor industriale de ridicat în schimbul produselor şi serviciilor de calitate fur-
şi de manipulat nizate de companie, indiferent de condiţiile econo-
După cum subliniază directorul general Haulotte, mice, fie ele favorabile sau mai puţin propice. Drept
Alexandre Saubot, flexibilitatea modelului financiar dovadă, în prezent, specialiştii Haulotte pun la punct
al companiei pe care o reprezintă permite adapta- noi produse cu caracteristici tehnice superioare care
rea ofertei companiei la nivelul actual de cerinţe, vor fi disponibile în următoarele luni şi care vor ţine
dându-i posibilitatea, pe de o parte, să contracare- cont de cerinţele actuale ale clienţilor companiei.
ze dificultăţile pieţei la acest moment şi, pe de altă Extinderea şi reînnoirea liniilor de produse din
parte, să-şi continue planul de dezvoltare stabilit. gama platformelor de lucru aeriene, a manipula-
În ciuda problemelor inerente cu care se confruntă, toarelor telescopice şi a utilajelor de terasament,
staff-ul companiei nu intenţionează să-şi modifice precum şi abordarea cu îndrăzneală a domeniului
strategia pe termen lung, continuând dezvoltarea schelelor pentru construcţii prin produse care să
reţelei sale de vânzări în toate colţurile lumii. Mai satisfacă nevoile acestei pieţe, ale cărei coordonate
mult ca niciodată, prioritatea companiei o reprezintă sunt relativ noi pentru companie, reprezintă doar
o poziţionare cât mai bună pe piaţa de profil, astfel câteva dintre strategiile gândite să lărgească baza
încât să vină în întâmpinarea cerinţelor clienţilor pe de clienţi şi să întărească poziţia grupului Haulotte
măsură ce situaţia începe să se stabilizeze şi piaţa la nivel mondial. Un exemplu concludent în acest
de echipamente industriale dă semne de recupe- sens îl reprezintă dezvoltarea spectaculoasă pe

70 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


strategii de succes
pe timp de criză
care au cunoscut-o utilajele marca Haulote pe piaţa re a cererii de pe piaţa construcţiilor din Orientul
asiatică, ca urmare a deschiderii celor două filiale mijlociu şi Africa de Nord de echipamente de ridicat
ale companiei din Singapore şi Shanghai, în 2005, şi deplasat terenul care să îndeplinească cele mai ri-
respectiv, 2006, culminând cu recordul de vânzări dicate condiţii de siguranţă şi fiabilitate, primii paşi
înregistrat în anul 2008 în Asia în ceea ce priveşte constând în deschiderea de reprezentanţe în aceste
echipamentele Haulotte, 12.000 de unităţi. De altfel, regiuni. Rămânând fideli strategiei pe termen lung
prezenţa mai accentuată, în ultimii ani, a produselor care plasează clientul în topul preocupărilor com-
Haulotte pe pieţe abordate insuficient în raport cu paniei şi în centrul modelului de afacere promovat,
potenţialul estimat, precum China, Japonia, Coreea profesioniştii de la Haulotte au convingerea că îşi
de Sud, India sau Taiwan, şi aprecierea din ce în vor atinge toate scopurile propuse, indiferent că e
ce mai mare de care se bucură aici aceste echipa- vorba de lărgirea gamei de produse, de extinde-
mente se datorează politicii susţinute de extindere, rea zonelor de influenţă sau de oferta serviciilor de
promovată în mod constant de strategii companiei. consultanţă tehnică la cele mai înalte standarde,
De asemenea, utilajele marca Haulotte încep să-şi constant şi fără a face rabat de la calitate şi, mai cu
câştige un loc binemeritat şi în zone considerate mai seamă, refuzând compromisurile justificate într-o
puţin penetrabile, precum Libia şi Algeria, ca urma- oarecare măsură în perioadele de criză.

www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 71


Utilaje

Utilajele de mare capacitate


stau cel mai bine la vânzări
Singurul segment al pieţei Vânzări în creştere pentru
utilajele complementare
utilajelor pentru construcţii care
În privinţa utilajelor complementare cum ar fi
pare că se menţine pe linia macarale telescopice, betoniere purtate sau

de plutire este cel reprezentat staţionare, concasoare, trimestrul al treilea a


adus o creştere semnificativă de vânzări faţă
de utilajele de mare capacitate, de trimestrul al doilea 2009, în acelaşi timp
menţinându-se o diminuare cu aproximativ 63 %
utilizate în infrastructură. faţă de acelaşi trimestru al anului 2008.

I
ndiferent că este vorba de echipamente pentru măcar 30% din totalul vânzărilor de echipamente
săpat, încărcat sau transportul materialelor de pentru construcţii de la nivelul anului trecut.
construcţii, segmentul de profil se confruntă
cu probleme majore. Excavatoarele, trend ascendent
Vânzările de utilaje de construcţii terasiere au de la sfârşitul lui 2010
scăzut dramatic, cu 80% în primul semestru al Vânzările utilajelor de mare capacitate sunt în
anului 2009 şi cu 76,5% în primele 9 luni ale scădere cu 65% faţă de anul trecut, pe când mini
aceluiaşi an, ajungând la un total de aproximativ sau buldo-excavatoarele, deşi nu demult cel mai
650 de unităţi, potrivit Asociaţiei Distribuitorilor frecvent utilizate, sunt în prezent cel mai puţin
de Utilaje pentru Construcţii. Nici estimările pen- căutate, acestea fiind utilaje folosite cu precădere
tru perioada următoare nu sunt deloc liniştitoare, la realizarea proiectelor imobiliare pentru secto-
dealerii sperând cel puţin la vânzări care să atingă rul rezidenţial, acum aproape în întregime para-
lizat. Se estimează ca tranzacţiile pentru acestea
din urmă să revină pe un trend ascendent abia
Scăderi în lanţ spre sfârşitul anului viitor, spre deosebire de echi-
Pe lângă piaţa utilajelor pentru construcţii, la pamentele mari, pentru care pronosticurile sunt
fel de afectate sunt şi alte pieţe conexe seg- mult mai optimiste, estimându-se obţinerea de
mentului imobiliar, cum ar fi cea a cimentului, profituri din vânzarea acestora chiar începând cu
oţel-betonului sau tâmplăriei, toate în scădere sfârşitul anului în curs.
continuă, ritm care este posibil să se menţină Per ansamblu, în trimestrul al treilea al anului
şi în prima jumătate a anului viitor. În timp ce 2009, la utilajele terasiere s-au înregistrat scăderi
consumul de ciment a scăzut cu aproximativ ale vânzărilor cu 5% faţă de trimestrul al doilea al
30% în prima jumătate a anului 2009, producţia
aceluiaşi an, cele mai afectate fiind încărcătoarele
de tâmplărie termoizolantă s-a diminuat cu
(21 unităţi vândute, faţă de 75 în trimestrul al doi-
aproape 50% în decursul aceleiaşi perioade, la
fel ca şi consumul de oţel-beton. lea), urmate de buldoexcavatoare, grupa utilajelor
compacte şi excavatoare.

72 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 73
Piaţa locală
Specialiştii din domeniu apreciază că
volumul cifrei de afaceri în construcţii
s-a redus cu circa 50% comparativ cu
anul trecut. Potrivit datelor oferite de
Direcţia Judeţeană pentru Statistică
Vaslui, autorizaţiile de construire pentru
clădiri rezidenţiale au fost în număr
de 104 în august 2009, faţa de 123, în
luna august a anului trecut. Locuinţe
finalizate în mediu urban au fost în
numar de 46 iar în mediu rural de 65.

județul vaslui
Afaceri reduse
la jumătate
faţă de anul trecut
Sectorul construcţiilor din Vaslui traversează o perioadă grea deoarece investiţiile
au scăzut atât în zona privată, în special din lipsa creditării, cât şi în sectorul
public. Ca infuzie de capital au rămas pe listă doar fondurile europene
pentru proiectele de infrastructură şi mediu şi, ca de fiecare dată, banii celor
care lucrează în străinătate şi vin să-şi construiască o locuinţă.
Criza internă ne afectează mult mai grav decât cea mondială

M
ai puţin afectează criza mondială piaţa
de construcţii din România deoarece
aceasta este afectată mai grav de cri-
za internă de management a clasei politice, de
lipsa de interes a Guvernului faţă de sectorul
economic privat şi mai mult de măsurile fiscale
nestimulative promovate de Guvern: impozitul
forfetar, amortizarea fiscală, nededucerea chel-
tuielilor cu combustibilul, nedeductibilitatea TVA
la achiziţia de maşini etc. În judeţul Vaslui, piaţa
de construcţii s-a concretizat printr-o restrângere

74 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


continuă în anul 2009, iar în perioada următoare lucrări. Anul trecut aveam proiecte de aproape un
îşi va menţine aceeaşi caracteristică.” Ovidiu Co- miliard iar acum dacă avem 50% suntem multumiţi.”
pacinschi, director general, Compania Emo SRL Hac Sergiu, director general, Aurelia SRL

Creştere de 35% la lucrările Am mai scăzut din preţuri şi am făcut


de infrastructură eforturi să lucrăm mai rapid
„Criza a afectat piaţa din România într-o măsură „Criza este o chestiune interpretabilă. Pentru
destul de mare, cel puţin în prima fază şi cu o mine, ca firmă mică nu au existat pierderi atât
stangnare şi o descreştere în partea a doua, în cel de mari cum a fost cazul altor companii. Noi am
de-al doilea semestru al acestui an. În procente, lucrat cu preţuri mai mici decât anul trecut dar
descreşterea înseamnă aproximativ 15% şi spun ne-am menţinut totuşi pe o linie de echilibru. O
acest lucru ca medie între ceea ce se face la ora scădere în proporţie de 25%, dar asta pentru că
actuală atât pe construcţii de drumuri cât şi pe şi preţurile pe materiale de construcţii au scăzut.
construcţii civile şi industriale. În cazul acestora S-a construit şi mai puţin şi de aceea toate s-au
din urmă, procentul de descreştere al pieţei este reflectat negativ în piaţă. Am rezistat tocmai pen-
mult mai mare. În sectorul de drumuri, lucrările tru că am mai scăzut din preţuri şi am făcut efor-
au crescut cu cel puţin 35%. Mă refer aici numai turi să lucrăm mai rapid.” Costraşel Vasile, direc-
la construcţii drumuri nu şi la construcţii propriu- tor general Vamiro Construct
zise. Spun aceasta pentru că mulţi au venit la noi,
în judetul Vaslui şi au participat la licitaţii chiar Materialele de construcţii sunt mai
dacă ei aveau firme în alte judeţe. A fost un avan- scumpe deoarece se aduc de la distanţe
taj pentru judeţul nostru pentru că s-a investit în foarte mari
infrastructură, în special, în drumuri judeţene, „Materialele de construcţii au preţurile mult mai
proiecte realizate cu fonduri europene.” Ciomaga mari decât în alte judeţe, deoarece se aduc de la
Ioan, director general Viacons Rutier distanţe foarte mari: în jur de 100 de km. Pen-
tru noi, la Huşi, cel mai apropiat furnizor este la
Piaţa a scăzut cu 60-70% 130 km. Şi acest lucru este valabil pentru tot ce
„Piaţa a scăzut cu cel puţin 60-70%, cel puţin atât folosim, de la bitum la cherestea. Ciomaga Ioan,
ne-am dat noi seama din ceea ce au mai însemnat director general Viacons Rutier

www.100construct.ro | decembrie - ianuarie 2009 75


Piaţa locală
nu cumpară nimeni. Se ajunsese la nişte preţuri
exagerate de aproximativ 50 - 60 de euro mp pen-
tru un teren lipsit de utilităţi, la periferia oraşului.
Foarte mulţi au investit în terenuri iar acum au
rămas cu ele. Cine şi-a cumpărat un teren ca să-şi
facă o casă a şi făcut-o, cei care au bani nu s-au
speriat de criză, ci au profitat de ea.” Costraşel
Vasile, director general Vamiro Construct

La construcţii civile, investiţiile rămân


destul de riscante
„Avem contracte în valoare de aproximativ 135
de miliarde. Contracte pentru 130 de miliarde
pentru anul viitor şi sperăm să mergem chiar şi
mai bine, dar rămâne se vedem ce mai apare anul
viitor. La construcţii civile, investiţiile rămân des-
Cei care au bani nu s-au speriat de criză, tul de riscante şi mă refer la blocuri şi la case. Nu
ci au profitat de ea prea se mai riscă în acest sector. Profitul este ac-
„Construcţia de locuinţe a mai mers anul acesta ceptabil dar nu se compară cu cel de anii trecuţi.
doar de la cei care au lucrat afară. Cei care aveau Dacă atunci mergeam la un profit, să spunem
în plan să construiască, au făcut-o cu atât mai de 5%, acum ne mulţumim şi cu 2-3% şi aşa ne
bine anul acesta pentru că au mai scăzut preţurile bucurăm că avem lucrări. La suta de miliarde
la materialele de construcţii cât şi la manoperă. avem totuşi profit de câteva miliarde, deci stăm
Preţurile terenurilor au scăzut. Cu toate că nu poţi destul de bine.” Ciomaga Ioan, director general
spune că există o scădere când de fapt nu vinde şi Viacons Rutier

Soluţii necesare pentru ieşirea din criză


Compensarea urgentă şi permanentă a
datoriilor între stat şi agenţii economici
„Măsuri posibile: compensarea urgentă şi
permanentă a datoriilor între stat şi agenţii eco-
nomici; plata TVA la încasarea facturii; scutirea
de impozit pe profitul reinvestit; micşorarea co-
tei de TVA de la 19% la 10%; micşorarea cotei
unice de impozitare de la 16% la 10%; micşorarea
presiunii fiscale pe forţa de muncă; dezvoltarea
programului naţional de locuinţe sociale; elimi-
narea urgentă a impozitului forfetar; eliminarea
nedeductibilităţii combustibilului; eliminarea
amortizării fiscale deductibilă la valoarea de la
01.04.2004 etc.” Ovidiu Copacinschi, director ge-
neral, Compania Emo SRL

Construcţia de locuinţe sociale


ar trebui să fie prioritară
„La nivel politic este necesar a se soluţiona o gu-
vernare stabilă. Atât clasa politică cât şi Guver-
nul au datoria de a transpune de urgenţă în plan
legislativ măsurile de ieşire din criză care sunt
arhicunoscute şi elementare pentru orice specia-
list de bun simţ. Aceste măsuri vor face referire
şi la protejarea populaţiei dar şi la protejarea

76 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


economiei naţionale, a pieţii autohtone etc. Într-o ce înseamnă ca acolo sunt bani, în lucrările pu-
eventuală strategie de dezvoltare economică cred blice. Costraşel Vasile, director general, Vamiro
că agricultura şi industria alimentară ar trebui Construct
să înceapă lista. Pe plan social, construcţia de
locuinţe sociale de asemenea cred că ar trebui să Trebuie continuate investiţiile
fie prioritară.” Ovidiu Copacinschi, director gene- în infrastructură
ral, Compania Emo SRL „Trebuie continuată seria de investiţii pe
infrastructură pentru ca economia să nu intre
Banii sunt în lucrările publice în regres şi implicarea tuturor factorilor politici
„Am lucrat cu mai puţin oameni pentru că nu pentru ca economia să funcţioneze chiar şi în
aveam multe lucrări. Am menţinut aceleaşi sala- condiţiile dificile actuale. Culoarea politică ar tre-
rii, rar când aveam lucrări mai mari am mai su- bui să conteze mai puţin. Ciomaga Ioan, director
plimentat personalul. Guvernul să aibă mai multă general Viacons Rutier contact:
grijă de firmele mici care sunt într-un fel margi- Aurelia srl:
nalizate. O firmă mare are posibilitatea să câştige Trebuie desfiinţată puzderia de agenţii sergiu_hac@yahoo.com
Emo Group:
proiecte mari, noi cel mult să subcontractăm. O guvernamentale contact@emogroup.ro
firmă privată mică pentru a fi eficientă trebuie să- „Ce este de făcut? În primul rând Guvernul ar Vamiro Construct:
şi muncească angajaţii 10-12 ore în vreme ce, la trebui să desfiinţeze puzderia de agenţii guver- robert_alpdenisa@yahoo.com
proiectele mari, vezi că muncitorii stau degeaba namentale, să scoată impozitul forfetar, să facă Viacons Rutier:
zile întregi, important este să treacă ore multe lucrări de investiţii, altfel vom suferi cu toţii!” Hac viacons_rutier@yahoo.com
ca să justifice nişte valori mari la lucrări. Ceea Sergiu, director general, Aurelia SRL

Vasile Pavăl, primarul Municipiului Vaslui:


„Piaţa locală de construcţii ocupă unul dintre
ultimele locuri la nivel naţional”
“Piaţa locală de construcţii ocupă unul dintre ultimele locuri la nivel naţional.
Evoluţia în perioada următoare, în ceea ce priveşte piaţa construcţiilor, se află de
câţiva ani pe un trend descendent, motivaţia fiind cererea mică de locuinţe”, ne
spune ing. Vasile Pavăl, primarul Municipiului Vaslui.
Principalele probleme ale sectorului de construcţii
Proiecte: sunt: criza financiară, care nu oferă investitorilor
şi constructorilor oportunităţi interesante şi si-
Proiectele importante ale municipiului Vaslui, în
curs de derulare, au fost suspendate din lipsa gure în sectorul de construcţii; disparităţi inter-
finanţărilor, fie de la bugetul local, fie din surse regionale în dezvoltarea
atrase. Exemple: „Reabilitarea sistemului de economică şi socială; gra-
alimentare cu apă, a reţelelor de canalizare şi a dul scăzut de atractivitate
staţiei de epurare a apelor uzate în Municipiul al zonei; lipsa de atractivi-
Vaslui”, „Închiderea rampei de depozitare tate a programului „Prima
controlată a deşeurilor menajere”. Dezvoltarea Casă” în jud. Vaslui, cauzată
investiţiilor în anul 2009 nu s-a realizat până la
de numărul mic de posibili
această dată în totalitate conform „Programului
beneficiari. Dezvoltarea
de dezvoltare socio-economică a municipiului
Vaslui”, nerealizări fiind pe anumite priorităţi viitoare a judeţului Vaslui
stabilite la început de an: va fi puternic influenţată
de criza economică, prin
- îmbunătăţirea infrastructurii locale (utilităţi
restrângerea activităţii
publice, reţele de transport);
economice şi scăderea
- construire de locuinţe (sociale, ANL etc.). drastică a nivelului de trai
al populaţiei.”

www.100construct.ro | decembrie - ianuarie 2009 77


Piaţa locală

Municipiul Bârlad:
În 2010 vor fi predate 90 de unităţi locative
construite cu fonduri de la bugetul local
90 de unităţi locative realizate din fondurile de la bugetul local sunt în construcţie
în municipiul Bârlad, şi vor fi predate în cursul anului 2010. În 2009 nu s-a
construit nici un apartament cu fonduri de la Guvern (locuinţe sociale sau ANL –
locuinţe pentru tineri).
“În Municipiul Bârlad se mai află în construcţie tare socio-economică a Municipiului Bârlad şi a
aproximativ 115 unităţi locative care se vor finali- întregului judeţ.” Şef Serviciu Tehnic Investiţii –
za tot anul viitor, cu finanţare de către firmele pri- Ing. Mihai Vicol, Primăria Bârlad.
vate. Pe termen lung, avem în program construi-
rea a 120 de unităţi locative cu fonduri ANL. Nu
sunt solicitanţi pentru construirea de apartamente
cu credit ipotecar. Credem că şi pe viitor criza va
avea un efect negativ pe toate planurile de dezvol-

Proiecte:
Din estimările de dezvoltare pentru 2009, am rea-
lizat până în prezent lucrări de investiţii în procent
de 60%. Pentru perioada următoare credem că ne
vom confrunta cu o lipsă acută de fonduri pentru Administraţiei.
finanţarea investiţiilor. Avem proiecte depuse la 4. Centura ocolitoare a Municipiului Bârlad, în va-
diverse ministere şi care din lipsă de fonduri au loare de 179.500.000 lei, proiect depus la Ministe-
rămas blocate. rul Transporturilor.
1. Proiect de investiţii străzi: Deal II, Ţuguiata 5. Proiect Casa Verde (panouri solare) - în valoare
II, Bariera Puieşti, extindere cartier Complex de 880.600 lei, depus la Agenţia Fondului pentru
Şcolar, proiecte depuse la Agenţia de Dezvoltare Mediu.
Regională Piatra Neamţ, în valoare de 64.218.588 6. Închidere groapa de gunoi - în valoare de
lei. 10.553.702 lei, proiect depus la Consiliul
2. 120 de apartamente ANL pe Şos Puieşti - în Judeţean.
valoare de 21.285.218 lei. 7. Reabilitarea Grădinii Zoologice din Bârlad, în
3. Proiect de dezvoltare a Municipiului Bârlad, valoare de 1.829.660, proiect depus la Ministerul
în valoare de 750.646 lei, depus la Ministerul Mediului.

78 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


cartierul reziden}ial
green park
... 1000 de motive

Cartierul rezidenţial este amplasat la extremitatea sudică a municipiului Vaslui, la ieşirea spre
zona industrială langă Pădurea Paiu.
Cartierul se întinde pe o suprafaţă de 35.000 mp teren şi cuprinde 33 de vile şi 4 blocuri cu un total
de 32 de apartamente.
Ansamblul rezidenţial este străbătut de 3 străzi private modern asfaltate, mărginite de căi de colectare a
apelor pluviale, spaţii verzi, trotuare amenajate şi lămpi pentru iluminat stradal.
Pe lângã calitatea de necontestat a construcţiilor şi amenajărilor de remarcat este preţul deosebit de avantajos al
proprietăţilor.
Cele 4 tipuri de vile şi cele 3 tipuri de apartamente sunt adaptate pentru oricare categorie de beneficiar, astfel încât oricine poate alege în
funcţie de nevoile sale specifice.

Pentru contractarea mai multor unitati locative se ofera discount considerabil!


Dezvoltator: ANTRECONS ID VASLUI
Adresa: Str. Calugareni nr. 111, Vaslui
Tel./Fax: 0235/316 653; 0235/361 845; E-mail: office@antrecons.ro; Web: www.antrecons.ro

33 vile
antrecons 32 apartamente

www.100construct.ro | decembrie - ianuarie 2009 79


www.greenparkpaiu.ro
Evenimente
Expoziţia de la Shanghai 2010 va genera cel mai mare
număr de vizitatori din istoria expoziţiilor mondiale
Centru medical clinic de diagnostic şi tratament
consultatii medicale si explorari functionale

Laborator analize cu rezultat 1 ora


echografie tridimensionala
Medicina muncii

Expoziţia Mondială Shanghai 2010 va avea loc între Performance Center, Shanghai World Expo Theme Pa-
1 mai şi 31 octombrie 2010, pe tema “Un oraş mai vilion, Pavilionul sau French RhA´ne-Alpes.
bun o viaţă mai buna”, şi se aşteaptă să genereze cel Ytong a avut de înfruntat trei provocări majore în ca-
mai mare număr de vizitatori din istoria expoziţiilor drul proiectului Expoziţiei: arhitecturală, tehnologică
mondiale. şi cea legată de lanţul de aprovizionare. Aceste clădiri
Pe o perioadă de peste şase luni, expoziţia va oferi o vi- trebuie să îndeplinească toate standardele privitoare
ziune a vieţii urbane a viitorului, elementul cheie fiind la rezistenţa antiseismică, izolarea fonică, protecţia la
B–dul Iuliu Maniu nr. 11,
sect 6, Bucureşti arhitectura avansată pentru clădiri sustenabile. incendiu, stabilitatea şi eficienţa energetică. Iar pen-
Tel: 021-319.17.04; Ytong, liderul mondial în producţia de elemente de tru a face faţă provocării ”Un oraş mai bun, o viaţă
021-319.17.05
Fax: 021-319.17.03 zidărie tip bca, îşi aduce o contribuţie importantă mai bună”, pavilioanele trebuie să se ridice la cele mai
www.doris.ro
la Expoziţia Mondială Shanghai 2010, asigurând înalte standarde în construcţiile ”verzi”.
materialele utilizate la construcţia mai multor pavi- Pentru elemente de zidărie tip bca, aceste standarde
lioane. Blocurile de zidărie Ytong sunt folosite în câ- înseamnă caracteristici speciale în ceea ce priveşte
teva dintre cele mai importante zone ale expoziţiei, mărimea, conductivitatea termică, densitatea şi stabi-
incluzând Shanghai World Expo Centre, World Expo litatea.

Sun Plaza va fi inaugurat în februarie 2010


Centru medical clinic de
diagnostic şi tratament

S
un Plaza, cel mai important centru comer- închiriat. Dezvoltatorul se aşteaptă ca până la data
cial din sudul Bucureştiului, se va deschide inaugurării să nu mai existe nici un spaţiu liber.
în februarie 2010, lucrările fiind aproape Sparkassen Immobilien AG este listată la Bursa din
gata şi urmând să fie finalizate în totalitate până Viena de 21 de ani şi este cea mai longevivă com-
la sfârşitul anului 2009, a anunţat dezvoltatorul panie de investiţii imobiliare din Austria. Compa-
Euro Mediterranee Consulting (EMCT) si Spar- nia este un investitor pe termen lung în proprietăţi
kassen Immobilien, divizia de investitii imobiliare rezidenţiale, birouri, hoteluri şi spaţii comerciale
a grupului Erste Bank. Sun Plaza va fi inaugurat în Austria, Germania, Bulgaria, România, Croaţia,
în februarie,în prezent, 90% din spaţiu fiind deja Ungaria, Cehia şi Slovacia.

80 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


World Trade Plaza, Hotel Pullman, Bucureşti
12-14 februarie 2010

Vineri, 12 februarie 2010 - 11.00-18.00


Sâmbătă, 13 februarie 2010 - 10.00-18.00
Duminică, 14 februarie 2010 - 10.00-16.00
Evenimente
Proges susţine proiectele de mediu
Medicina Muncii
Compania Proges a încheiat un
parteneriat cu Asociaţia Reco-
lamp, singura organizaţie non
profit autorizată de Ministerul
Mediului să colecteze şi recicle-
ze în condiţii de siguranţă pen-
tru populaţie şi mediu deşeuri
provenite din surse de lumină.
În locaţiile Proges s-au amena-
jat pentru clienţi Colţuri Verzi,
recipiente moderne şi priete-
noase de colectare selectivă
a deşeurilor electrice şi elec-
tronice, inclusiv a surselor de
lumină. Prin acest demers
clienţii sunt încurajaţi să aducă
becurile arse, Proges asigurân-
du-se că acestea sunt reciclate
pentru siguranţa mediului şi a
sănătăţii populaţiei.

Prima şcoală Primul showroom din România dedicat


promovării şi susţinerii conceptului Eficienţă
în sistem Energetică şi Surse de Energie Alternativă
de educaţie dual Menatwork Energy Solutions, primul showroom din Ro-
Sistemul de învăţămînt dual presupune mânia dedicat promovării şi susţinerii conceptului Eficienţă
ca elevii să fie ucenici trimişi de firmele Energetică şi Surse de Energie Alternativă, a fost inaugu-
la care sunt angajaţi, urmând ca aceştia rat de Grupul Menatwork în incinta sediului propriu din
să fie pregătiţi timp de 11 săptămâni, Popeşti Leordeni. Showroom-ul Menatwork propune pieţei
în fiecare an şcolar, în rest lucrând în mai mult de 100 de soluţii de economisire şi eficientiza-
firmele angajatoare. re a consumului energetic, dar şi produse orientate către
B–dul Iuliu Maniu nr. 11,
sect 6, Bucureşti Perioada de pregătire va fi de trei zona de energie regenerabilă tehnologii inovatoare, special
Tel: 021-319.17.04; ani, iar diplomele pe care le vor primi construite pentru reducerea efectelor nocive şi poluării spe-
021-319.17.05
Fax: 021-319.17.03 absolvenţii la finalul cursurilor teoretice cifice societăţii moderne.
www.doris.ro şi practice vor fi recunoscute de către
autorităţile române şi vor avea aplicată Mai puţine emisii poluante
şi Apostila de la Haga (care probează
valabilitatea în Uniunea Europeană). într-un motoferăstrău compact
La încheierea perioadei de pregătire de Stihl prezintă motoferăstrăul cu motor pe benzină MS
trei ani, absolventul Şcolii de meserii 170-D, un model conceput după cele mai stricte norme
“Dr. Iuga de Sălişte” este deja munci- europene în domeniu, potrivit pentru micile lucrări din
Centru medical clinic de
diagnostic şi tratament

tor calificat, apt să monteze cele mai gospodărie, cum ar fi tăierea lemnelor pentru foc, a
dificile pardoseli. De fapt, scoala va fi arborilor mici sau pentru construcţii din lemn.
o copie fidelă a Şcolii de Meserii din Noutatea pe care o aduce mode-
Neustadt an der Aisch, Germania, ţară lul STIHL este catalizatorul de
în care sistemul de educaţie dual este motoferăstrău, care, datorită
larg răspândit. Clasa cu care debutează filtrelor de ultimă generaţie,
şcoala din România asigură o dublă ca- ajută la reducerea
lificare, aceea de parchetar-linolist. emisiilor po-
luante.

82 decembrie 2009 - ianuarie 2010 | www.100construct.ro


ERP pentru firmele de servicii

ƒƒCRM ƒƒDocument management


ƒƒProject management ƒƒFinancial management
ƒƒIntraweb/Intranet portal ƒƒEvent management
ƒƒContact management ƒƒBănci de date
ƒƒTime-tracking (time-sheet) ƒƒContract management

Kazier este un sistem de management + suportul IT pentru sistemul e folosit în comun de catre mai multe business-units
implementarea acestuia: un concept unitar de modelare, sau chiar firme separate simultan. Câteva dintre avantajele
de procedurizare şi de optimizare a activităţii unei organizaţii folosirii Kazier: lucrul şi controlul total al businessului de la
împreună cu un software integrat, de tip Web application, distanţă (remote/mobile office), procedurizarea activităţii,
de management al proceselor şi proiectelor şi al tuturor flexibilitate maximă (poate modela o mare varietate de activităţi,
evenimentelor, contactelor, documentelor şi datelor financiare de la cele din firme cu câţiva angajaţi până la afaceri foarte mari,
ataşate acestora. Kazier-ul poate administra în întregime cu sute sau mii de angajaţi), uşurinţă de folosire, capacitatea
activitatea unei firme mari din domeniul serviciilor: consultanţă, de a înlocui multe sisteme separate cu un singur software
avocaţi, servicii financiare, medicale, industriale, real-estate, integrat, protecţia ridicată a datelor, pe mai multe niveluri de
publicitate, publishing, ONG-uri, instituţii ale administraţiei securitate, cu posibilitatea controlului accesului pe fiecare
de stat, precum şi departamentele de tip «support/shared informaţie sau document în parte. Kazier este implementat şi
services» din corporaţiile mari şi foarte mari: vânzări, marketing, folosit în prezent în mai multe bănci, firme de consultanţă, de
juridic, training, recrutare, client-service, aprovizionare etc. publishing, cabinete de avocaţi şi alte organizaţii din România
Productivitatea e cu atat mai mare cu cât compania are mai şi din străinătate (Franţa, China, Tunisia, Maroc, Ungaria etc.)
multe activităţi dispersate în oraşe sau ţări diferite şi cu cât Numele produsului nu este ales întâmplător…

www.kazier.eu
www.100construct.ro | decembrie 2009 - ianuarie 2010 83
 
    
  

 
    
  

    
 
    
  
 
    
  

   

    


    
 
 !!"
 # "$!!"
  !!"
 
    
   
 # "$!!" !!"
 
 % !!"

0

0

0  %
 # "$!!"
 # "$!!"
 &#' &#() * "+!!"
 %
 &#' &#() * "+!!"

    
'&' 
0  %
 ('# #'
 ('# #'
 &#' &#() * "+!!"
'&' )' ,,!!! &#' &#() * "+!!"
 ('# #'
)' ,,!!!
)-)'(')#)'  
'&'
'-& )' ,,!!! !!"
 ('# #'
'&' 
)-)'(')#)'
'-&'-& ('#. / "!! # "$!!"
)-)'(')#)' )' ,,!!!
 
 %
 

0 )-)'(')#)'

  
 '-&('#. /('#. /
"!! "!!
 &#' &#() * "+!!"
 
CALITATE+PROFESIONALISM+CERTIFICARE
('#. / "!! = ÎNCREDERE

  
 ('# #'
'&'

  
 )' ,,!!!
PRIMUL ORGANISM ROMÂNESC ACREDITAT

  
 


)-)'(')#)'
 

 

PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR CALITĂŢII

  
'-&

  
  

 

  ŞI A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR:
('#. / "!!

  
 

 
 

  
 


 

 

CARPATCEMENT HOLDING IMSAT SA LAFARGE CIMENT ROMÂNIA
Bucureşti, Deva, Bicaz, Fieni Medgidia, Hoghiz, Tg. Jiu
 

 

Bucureşti

 

  

 HOLCIM APLAST SRL
Câmpulung, Aleşd, Turda
 

 

Ceptura, Jud. Prahova

 

MACON SA PRIVI MAJ AD


Chisinău Serbia

IGM BACKA NOVA DOO TRUDBENIK


Serbia Serbia

CARMEUSE HOLDING SRL PRO IMSAT SA


Braşov Râmnicu Vâlcea

TEHNOREX  PSV COMPANY SA


Măgureni, jud. Prahova Bucureşti
! 

FIBROBETON SRL FORETIS SA
Bicaz Bucureşti

 

 
  
 
 
ADEPLAST SA ASA CONS ROMANIA SRL
Oradea Turda
! 
 !"! #$!%"&"#'()*
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-

AEROQ


AUSTROTHERM COM SRL
 

 URBAN ELECTRIC SRL
Organizaţiile certificate şi
$''(++,+,,)1(23((()
Bucureşti /'(++,+,21(232,((( Ploieşti
  45$'"6758"9"

 :::"6" 
MECHEL CÂMPIA TURZII SA IMROM SA
Roman
 
Câmpia turzii 
! 
 ! 
!"! #$!%"&"#'()*
  )   
! 
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-
SANEX SA PETRO-CONSTRUCT SA


Cluj-Napoca Floreşti, jud. Prahova
$''(++,+,,)1(23((() 

 


/'(++,+,21(232,(((

 

 
  
45$'"6758"9"
  

 

 
 '   ) ++* 
 
:::"6"

 
  

 
   , ) , 
 !"!
!"! #$!%"&"#'()*
#$!%"&"#'()*
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-
 !"! #$!%"&"#'()*
$''(++,+,,)1(23((()
$''(++,+,,)1(23((()
/'(++,+,21(232,(((
$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-
/'(++,+,21(232,(((
45$'"6758"9"
$''(++,+,,)1(23((()
45$'"6758"9"
:::"6"
    ! 
 G E O T E H N I C
:::"6"
/'(++,+,21(232,(((
45$'"6758"9"
   
! :::"6"

www.terratest.ro
 
  


  
 
,


 

 
  


 
   
 


www.isomat.eu