Sunteți pe pagina 1din 3

ISAAR(CPF) - International Standard Archival of Authority

Record(Corporate bodies, Families, Persons)Este standardul interna ional pentru fi ele de autoritate arhivistic ale persoanelor
juridice, fizice i a familiilor .
Standardul a cunoscut mai multe edi ii , prima dintre acestea fiind elabrat n perioada
1993-1995 i publicat n anul 199 . !n perioada "###-"##$ s-a trecut la revizuirea
standardului men ionat , edi ie publicat n anul "##$ . %a de edi ia din anul 199 , care
con inea 3 zone de descriere , edi ia din "##$ con ine $ zone de descriere , precum i o
sec iune care precizeaz modul n care fi ele de autoritate pot fi ata ate materialelor i
altor resurse, incluz&nd i descrierile '()*+,- .
Standardul furnizeaz ndrumri pentru pre.tirea fi elor de autoritate , care s furnizeze
descrierea unei entit i+persoan juridic , persoan fizic sau familie-, asociat crerii i
pstrrii arhivelor.
Fi ele de autoritate pot fi utilizate/
- pentru a descrie o persoan juridic, fizic sau familie, ca elemente n cadrul unui sistem
de descrieri arhivistice0
- pentru a controla crearea i utilizarea punctelor de acces n descrieri arhivistice 0
- pentru a aduce informa ii asupra rela iilor dintre diferi i creatori de documente , ntre
aceste entit i i documentele create .
Descrierea creatorilor de documente este o activitate esen ial a arhivi tilor , indiferent
dac aceste descrieri se inte.reaz unor sisteme manuale sau automatizate. )ceast
activitate implic o docmentare complet, care reconstituie n fapt istoricul creatorului de
la nfiin are p&n n prezent i o actualizare continu a conte1tului crerii i utilizrii
documentelor i n particular a provenien ei lor . (copul standardului este punerea n
comun a fi elor de autoritate , prin promovarea unor descrieri ale persoanelor juridice,
fizice sau familiilor care creeaz documente, care s fie compatibile, pertinente i
1
e1plicite.
Standardizarea ar trebui s permit:
- un acces la documente bazat pe o descriere a conte1tului de creare i de utilizare a
documentelor, care s fie le.at chiar de descrierile de documente, diverse i dispersate 0
- n ele.erea de ctre utilizatorii a conte1tului de creare i de utilizare a documentelor de
arhiv0
- identificarea precis a fiecrui creator, inte.r&nd rela ia dintre diferite entit i i
informa iile cu privire la modificrile cu caracter administrativ sau personal 0
- schimbul de astfel de descrieri ntre institu ii , sisteme i re ea .
O fi de autoritate realizat conform acestui standard poate servi la controlul formei,
denumirii i identit ii unei persoane juridice , persoane fizice sau familie, men ionate
ntr-un punct de acces asociat cu o unitate de descriere arhivistic.
Fi a de autoritate este definit ca form autorizat a numelui unei entit i asociat cu
alte elemente de informa ie care identific i descriu entitatea men ionat i care poate
conduce la o alt fi de autoritate asociat .
!n ceea ce prive te utilizarea ISAAR, acesta determin natura informa iilor care trebuie
incluse n fi a de autoritate arhivistic i propune linii directoare cu privire la modalitatea
de inte.rare a acestor note ntr-un sistem de informa ii arhivistice . 2on inutul acestora va
fi fi1at prin re.uli3conven ii folosite n serviciul de arhiv care redacteaz nota de
autoritate.
)cest standard const n elemente de informare care cuprind/
1. numele elementului de descriere0
". un enun asupra utilit ii elementului de descriere 0
3. un enun al re.ulilor3le.ilor aplicabile pentru acest element 0
$. e1emple care ilustreaz aplicarea re.ulilor3le.ilor
Elemente de stabilire a unei fi e de autoritate (elementele esen iale) :
'. 4ipul entit ii 0
''. %orma autorizat a numelui0
'''. *atele e1treme ale entit ii 0
'5. 'dentificatorul fi ei de autoritate
Fi ele de autoritate pentru arhive sunt create n primul r&nd pentru a da informa ii despre
"
conte1tul crerii documentelor. 6entru ca aceast documentare s fie util, este important
ca fi ele de autoritate s fie le.ate de descrierile documentelor . 2&nd astfel de le.turi
sunt stabilite, este necesar s fie descris natura rela iei dintre persoana juridic , persoana
fizic sau familia men ionat i resursa asociat . (e va men iona orice dat relevant
pentru resursa asociat i3sau rela ia ntre persoan juridic , persoan fizic sau familie i
resursa asociat i s se descrie importan a acestor date .
Datele pot fi structurate astfel/
1.'dentificarea i denumirea resursei asociate 0
".4ipul de resurse asociate0
3.7atura rela iei 0
$.*atele e1treme ale resurselor asociate i3sau ale rela iilor .
Fi ele de autoritate pot fi le.ate i de alte resurse de informa ie , n acest caz este
important s se descrie natura rela iei ntre persoana juridic , persoana fizic sau familie
i resursa asociat . (e va da orice dat relevant pentru resursele asociate i3sau despre
aceast rela ie i se va descrie importan a acestor date.
3