Sunteți pe pagina 1din 3

Ulei esenial de Oregano

(pentru uz extern)
DESCRIERE
Uleiul esenial (volatil) de oregano este extras din frunze i vrfuri nflorite ale plantei
OREGANO (Origanum vulgare) aparinnd familiei amia!eae" genul Origanum# a noi"
oregano se mai numete sovrf" mag$iran sal%ati!" %usuio! de p&dure# A!easta este o
plant& medi!inal& peren& !u o n&lime de '()*( !m !e !rete n Europa ) zona
mediteranean&" n sudul i !entrul Asiei# +lorile de oregano sunt mi!i (,)- mm) de !uloare
mov)roz" rareori al%&" !u un miros !ondimentat i nflores! prin iulie)august prin fneele
de la deal i munte#
.rin!ipalele utiliz&ri ale uleiului esenial de oregano sunt n ngri/irea pielii i a s!alpului
!u pro%leme# Este foarte %un pentru tipurile de ten a!nei!" pre!um i pentru alte afe!iuni
ale pieli# Este un foarte %un antisepti! datorit& prin!ipalei su%stane pe !are o !onine 0
carvacolul# 1u%stana denumit& 2arva!ol" prezent& n uleiul de Oregano" este !onsiderat&
!a unul dintre !ele mai puterni!e anti virale" anti %a!teriene i anti fungi!e su%stane
o%inute pe !ale natural&#
Este un ulei deodorant i dezinfe!tant" !u propriet&i antisepti!e i anti%a!teriene fiind de
asemenea i un %un antiparazitar#
Metoda de obinere3 distilarea !u a%uri a frunzelor i vrfurilor nflorite ale
plantei
ara de provenien! a plantei3 4ur!ia
"spect3 li!$id !lar" gal%en des!$is" !u vs!ozitate redus& i miros !ondimentat"
er%a!eu
#ota par$u%ului3 de mi/lo!
&in'&ang3 5ang
Solubilitate3 solu%il n ulei i al!ool" insolu%il n ap&
Constitueni principali3 !arva!ol" gamma)terpinene" p)!6mene" linalool" alp$a)
p6nene
Se co%bin! bine cu uleiurile de( rozmarin" %usuio!" lavand&" %ergamot&"
mueel" !$iparos" !edru" tea)tree" eu!alipt et!#

)RO)RIE*+I
Cos%etice( antiinfe!ios" anti%a!terian" antiviral, antifungi!" antisepti!"
antiparazitar" toni! !utanat" deodorant
*erapeutice( antiinfe!ios" antifungi!" antisepti!" antiparazitar" antireumati!"
analgezi!" vasodilatator" stimulent" toni!

RECOM"#D+RI -I MOD DE U*I.I/"RE
0n cos%etic!( uleiul esenial de oregano se folosete n produse (!reme" loiuni"
dema!$iante s#a#) pentru ngri/irea pielii a!nei!e sau !u alte pro%leme de natur&
infe!ioas&" n mi!ozele !utanate" furun!ule" psoriazis" iritaii ale pielii" nep&turi de
inse!te# 1e pot ad&uga !teva pi!&turi de ulei n s&punul li!$id sau n gelul de du pentru
un efe!t antisepti!# 1e poate ad&uga" de asemenea" i n s&punul li!$id pentru mini#
7leiul esenial de oregano poate fi folosit i pentru prepararea produselor de ngri/ire a
p&rului (ampoane" loiuni" m&ti)# 8n !azul unui s!alp afe!tat de mi!oze" m&trea& sau
iritaii se pot ad&uga n ampon !teva pi!&turi de ulei de oregano (9):( pi!&turi de ulei
esenial n '( ml ampon)# 8n !az !& apare usturime sau alte rea!ii adverse se va opri
utilizarea sau se va s!&dea !on!entraia# 1e poate ad&uga n mas!a pentru p&r (;< ulei de
oregano) sau se poate prepara o mas!& natural& pentru p&r (; ml ulei de oregano i =; ml
ulei de ri!in" argan sau /o/o%a) !are se apli!& pe p&r" se a!oper& !apul !u o folie de plasti!
(sau !u o !as!& pentru du)" apoi se nf&oar& !apul !u un prosop gros i se las& s&
a!ioneze aproximativ ,( minute dup& !are se spal& p&rul !u ampon#
2teva pi!&turi (:()'() de ulei de oregano n apa !ald& pentru %aia de ezut (sau n
infuzia de plante ) a/ut& la eliminarea pro%lemelor legate de un spe!tru larg de !iuper!i
(in!lusiv 2andida)#
.rezenta fungilor (!iuper!ilor) la nivelul la%ei pi!iorului produ!e r&niri n spe!ial ntre
degetele pi!iorului pre!um i deteriorarea (m&!inarea) ung$iilor" n paralel !u un miros
foarte nepl&!ut# 1e apli!& i se distri%uie uniform !teva pi!&turi de ulei de oregano diluat
n ulei de ri!in sau m&sline ntre degete i pe ung$ii (:)' ml ulei de oregano diluat n ;(
ml ulei de m&sline)#

>oza/ul re!omandat este de (";)'<#

0n aro%oterapie( uleiul esenial de oregano se folosete n uleiul de masa/ i unguente
pentru masarea arti!ulaiilor#
A!est ulei poate fi ad&ugat (!teva pi!&turi solu%ilizate n preala%il n lapte) n apa de
%aie pentru un efe!t antisepti!# a %aie a/ut& de asemenea la tonifierea pielii (o
detoxifi!&)#
>atorit& mirosului pl&!ut i p&trunz&tor" dar i a nenum&ratelor propriet&i %enefi!e" se
re!omand& !&teva pi!&turi de ulei de oregano ntr)un vaporizator sau lamp& de
aromoterapie i astfel se purifi!& aerul de virui" %a!terii et!#

)+S*R"RE
7leiurile eseniale se p&streaz& n!$ise ermeti!" n lo!uri us!ate i r&!oroase" ferite de
!&ldur& i lumin&#

)REC"UII
7leiul de oregano poate avea un efe!t iritant i tre%uie folosit !u gri/& de persoanele !u
pielea sensi%il&#
Nu se utilizeaz& n perioada sar!inii i a al&pt&rii" pre!um i pentru !opii mai mi!i de 9
ani#
7leiurile eseniale nu tre%uie s& fie utilizate nediluate i nu tre%uie s& fie folosite pentru
uz intern#
Nu se vor l&sa la ndemna !opiilor#
>a!& folosii un ulei esenial pentru prima dat& tre%uie efe!tuat ntotdeauna un test de
sensi%ilitate !u un plasture timp de '- de ore pe o mi!& parte de piele mai puin sensi%il&
(dup& !e s)a diluat n mod !orespunz&tor ntr)un de ulei de %az& ade!vat)#