Sunteți pe pagina 1din 11

Elaborarea metodic N 1

( anul IV semestrul VII)


TEMA: Leziuni traumatice OMF !lasi"icare du# ti#uri (etiolo$ie)% "rec&en'
Formele (i #rinci#iile de baz ale or$ani zrii asisten'ei medicale
accidenta'iilor
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc ti#urile de leziuni
traumatice OMF% clasi"icarea lor% #rinci#iile de or$anizare a
asisten'ei medicale accidenta'iilor% e-amineaz bolna&i cu traume%
noteaz ,n "i(a stomatolo$ic )artici# la #rimirea #acien'ilor (i
noteaz ,n re$istre lucrul e"ectuat
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 )rimirea #acien'ilor / 213 min
4 +nc5eere / 3 min
1 .ate $enerale a anatomiei 'esuturilor moi (i ma-ilarelor
2 )rinci#iile de clasi"icare a traumatizmelor OMF:
a) du# 'esuturile lezate%
b) du# ac'iune a$entului traumatic (a$resiuni% ,n s#ort% accidente de trans#ortetc)%
c) du# starea de acti&itate (,n a$ricultur% ,n industrie% ,n &ia'a social% ,n rzboi etc)
d) casi"icarea du# NM Ale-andro&% 1678
0 Frec&en'a traumatismelor OMF
4 E-amenul accidenta'iilor cu traumatisme OMF
3 Formele (i #rinci#iile de baz ale or$anizrii asisten'ei medicale accidenta'iilor
8 .e#rinderi #ractice : stabilirea dia$nosticului de traumatism "acial% acordarea #rimului a9utor
medical de sinestttor (i cole$ului
:I:LIO;<AFIE
1 Maetrialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 223>283
0 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 021>001
Elaborarea metodic N 2
( anul IV semestrul VII)
TEMA: )l$ile #r'ilor moi ale "e'ei (i ca&it'i bucale As#ecte anatomo>clinice
Tratament
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc ti#urile de leziuni
traumatice ale #r'ilor moi% #articularit'ile clinice% #rinci#iile de
tratament% e-amineaz bolna&i cu leziuni ale #r'ilor moi OMF%
noteaz datele ,n "i(a stomatolo$ic )artici# la #rimirea #acien'ilor
(i noteaz ,n re$istre lucrul e"ectuat
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 #rimirea #acien'ilor / 213 min
4 +nc5eere / 3 min
1 )articularit'ile anatomice ale #r'ilor moi OMF
2 Etiolo$ie% clasi"icare
0 As#ecte anatomo>clinice (contuzii% e-coria'ii% #l$i tiate%#l$i #enetrante% #l$i trans"i-ante% #l$i
cotuze% #l$i #rin mu(cturi de animale% #l$i #rin arme de "oc)
4 *emne (i sim#toame comune
3 !om#lica'ii (com#lica'ii imediate $ra&e% #rimiti&e% secundare% tardi&e)
8 Tratamentul de ur$en' (tratamentul com#lica'iilor imediate $ra&e% trat leziunilor concomitente
$ra&e% tratamentul imediat al #l$ii)
W Tratamentul de"initi& al leziunilor de #r'i moi "aciale
7 )ansamentul% drena9ul% i$iena ca&it'ii bucale% alimenta'ia
6 Tratamentul re#arator tardi&
11 .e#rinderi #ractice : acordarea a9utorului medical bolna&ului cu 5emora$ie "acial / #ansament%
tam#onad% medicamente
:I:LIO;<AFIE
1 Maetrialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 240>233
0 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 072>073
4 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 46W>323
Elaborarea metodic N 0
( anul IV semestrul VII)
TEMA: Leziuni traumatice ale din'ilor (i #aradn'iului Etio#ato$enie% clasi"icare% tabloul clinic%
tratament
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc ti#urile de leziuni
traumatice ale ale din'ilor (i #aradn'iului% as#ecte anatomo>clinice%
#rinci#iile de tratament% e-amineaz bolna&i cu leziuni dento>
#arodontale% noteaz datele ,n "i(a stomatolo$ic )artici# la
#rimirea #acien'ilor (i noteaz ,n re$istre lucrul e"ectuat
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 #rimirea #acien'ilor / 213 min
4+nc5eere / 3 min
1 Mor"olo$ia "unc'ional a din'ilor (i a #aradon'iului
2 .ate $enerale #ri&ind traumatismele dento>#arodontale
0 Etio#ato$enie (i anatomie #atolo$ic ale traumatismelor dento>#arodontale
4 !lasi"icarea traumatismelor dento>#arodontale: lu-a'ii% "racturi
3 Leziuni dentare: ("isuri% "racturi coronarenee#netrante (i #enetrante ,n camera #ul#ar% "racturi
radiculare% "racturi corona>radiculare) :
- studiu clinic: anamneza% e-amen obiecti&% e-amen radiolo$ic%
- e&olu'ie%
- tratament
8 leziuni #arodontale (contuzii% lu-a'ii dentare #ar'iale% lu-a'ii totale)
a) as#ecte clinice ,n ra#ort cu &arietatea leziunii%
b) e&olu'ie%
c) tratament
W te5nica re#lantrii unui dinte lu-at total
7 Te5nica de imobilizare
6 .e#rinderi #ractice : reducerea lu-a'iei manuale (i imobilizarea
:I:LIO;<AFIE
1 Maetrialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 233>283
0 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 022>027
4 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 866>W11
Elaborarea metodic N 4
( anul IV semestrul VII)
TEMA: Fracturile mandibulei: "rec&en'a% etio#ato$enie% mecanizmul de #roducere clasi"icare%
cim#tomatolo$ie% "orme anatomo>clinice% e&olu'ie
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc cauzele "racturilor
mandibulei% mecanizmul de #roducere% clasi"icarea clinic% e&olu'ia
E-amineaz bolna&i cu "racturi de mandibul% noteaz datele ,n "i(a
stomatolo$ic )artici# la #rimirea #acien'ilor (i noteaz ,n re$istre
lucrul e"ectuat
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 #rimirea #acien'ilor / 213 min
4+nc5eere / 3 min
1 .ate $enerale #ri&ind anatomia mandibulei: #articularit'i constructi&e% zone rezisten' sczut
2 .ate statistice (,n ra#ort cu alte oase "aciale% $en% localizare% du# a$entul traumatic)
0 !lasi"icarea "racturilor de mandibul (du# mecanizme de #roducere% du# $radul de interesare a
$rosimii oaselor% du# numrul liniilor de "ractur% du# $radul de interesare a #eriostului% du#
rela'ia "ocarului de "ractur cu mediul e-tern% du# $radul de de#lasare a "ra$mentelor oaselor)
4 Etiolo$ie (cauzele traumatice% cauzele #atolo$ice% cauzele c5irur$icale)
3 Mecanizmul de #roducere a "racturilor (i a de#lasrii "ra$mentelor ("racturii directe (i indirecte%
"racturi #rin "le-ie% tasare% smul$ere% "or"ecare% "orsiune)% im#ortan'a "or'ei lo&iturii (i direc'ia ei (i
a constric'iei $ru#elor musculare
8 !linica "racturilor de mandibul (sim#tomatolo$ie $eneral #rezent la toate "racturile (i local
s#eci"ic
W E&olu'ie (&indecarea% "actorii care in"luen'eaz e&olu'ia (i &indecarea)
7 .e#rinderi #ractice : a#licarea imobiliza'iei cu li$aturi Le:lanX% I&Y% Ernst
:I:LIO;<AFIE
1 Materialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 283>2W7
0 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 001>042
4 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 323>380
Elaborarea metodic N 3
( anul IV semestrul VII)
TEMA: Tratamentul "racturilor de mandibul Imobilizarea de ur$en' Metode de
tratament orto#edic (i c5irur$ical Indica'ii de tratament ,n "unc'ie de "orma
anatomo>clinic
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc metodele de imobilizare
de ur$en'% metodele de tratamenrtorto#edic (i c5irru$ical%
con"ec'ioneaz #e mula9e di"erite atele mono>(i bima-ilare%
e"ectuiaz imobilizri de ur$en' e-amineaz bolna&i cu "racturi de
mandibul% noteaz datele ,n "i(a stomatolo$ic )artici# la #rimirea
#acien'ilor (i noteaz ,n re$istre lucrul e"ectuat
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 )rimirea #acien'ilor (i (inizarea #e modele / 213 min
4+nc5eere / 3 min
1 *co#urile #rinci#ale ale tratamentului "racturilor mandibulei
2 Eta#ele de tratament (tratament de ur$en' sau #ro&izoriu% tratament #rimar sau de"initi&% tratamen
secundar sau de ,ntre'inere% tratamenttardi& sau al com#lica'iilor tardi&e)
0 <educerea (re#ozi'ionarea) "ra$mentelor (s,n$er,nd% nes,n$er,nd) manual !u dis#oziti&e%
c5irur$ical% combinat
4 Imobilizarea:
a) de ur$en' ("rond mentonier% #ansament com#resi&mentoce"alic% dis#oziti&ele)omeran'e&>
Zrbansc5i% le$turile interdentare mono (i interma-ilare% atele monoma-ilare% dis#oziti&e
#recon"ec'ionate)%
b) imobilizarea de"initi& (dis#oziti&e monoma-ilare% bima-ilare cu trac'iune interma-ilar%
dis#oziti&e cranio>mandibulare%
c) metoda con"ec'ionrii atelelor #e mula9e%
d) tratament c5irur$ical / osteosinteza (cu "ir metalic% cu #lcu'e mealice (i (uruburi% cu ti9e
intramedulare%
e) "i-atori e-terni% secla9ul #erimandibular% sus#endarea la distan'
3 <ecomandri tera#eutice ,n "unc'ie de "ormele anatomo>clinice ale "racturilor mandibulare
8 Tratamentul $eneral
W .e#rinderi #ractice : de ur$en' ("rond mentonier% #ansament com#resi&mentoce"alic%
dis#oziti&ele)omeran'e&>Zrbansc5i% le$turile interdentare mono (i interma-ilare% atele
monoma-ilare% dis#oziti&e #recon"ec'ionate)%
:I:LIO;<AFIE
1 Materialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 271>26W
0 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 031>087
4 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 3W2>831
Elaborarea metodic N 8
( anul IV semestrul VII)
TEMA: Lu-a'iile tem#oro>mandibulareTratament
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc etiolo$ia% clasi"icarea%
tabloul clinic% metode de tratament ale lu-a'iilor tem#oromandibulare%
e"ectuaz tratament #e mula9e% e-amineaz bolna&i cu lu-a'ii acute
sau recide&ante% com#lecteaz "i(ele stomatolo$ice% #artici# la
#rimirea #acien'ilor (i ,nre$istrarea lor
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 )rimirea #acien'ilor / 213 min
4+nc5eere / 3 min
1 Elemente de anatomie "unc'ional a articula'iei tem#oro>mandibulare
2 Leziuni traumatice ale articula'iei tem#oro>mandibulare (contuzii% lu-a'ii)
0 !ontuziile articula'iei tem#oro>mandibulare: etiolo$ie% sim#tome% dia$nostic% tratament
4 Lu-a'ii acute tem#oro>mandibulare: lu-a'ii anterioare (etio#ato$enie% sim#tome% dia$nostic%
tratament)% lu-a'ii #osterioare(sim#tome% dia$nostic% e&olu'ie% tratament)% lu-a'ii laterale
(sim#tome% tratament)
3 Lu-a'ii recidi&ante (etiolo$ie% sim#tome% tratament conser&ati& (i c5irur$ical)
8 .e#rinderi #ractice : reducerea lu-a'iei du# [i#ocrate (i V )o#escu
:I:LIO;<AFIE
1 Materialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 473>462
0 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 412>418
4 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 116W>1212
Elaborarea metodic N W
( anul IV semestrul VII)
TEMA: Fracturi ale ma-ilarului ("racturile de masi& "acial) Etio#ato$enie% mecanism de #roducer%
"orme anatomoclinice% tratament
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc cauzele "racturilor de
masi& "acial% mecanizmul de #roducere% clasi"icarea% clinica%
e&olu'iea% tratamentul conser&ati& (i c5irur$ical E-amineaz bolna&i
cu "racturi ale ma-ilarului noteaz datele ,n "i(a stomatolo$ic%
#artici# la #rimirea #acien'ilor (i ,nre$istrarea lor
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 )rimirea #acien'ilor / 213 min
4+nc5eere / 3 min
1 Elemente de anatomie "unc'ional a masi&ului "acial
2 Etio#ato$enie% clasi"icare% statistic
0 .ate $enerale #ri&ind "racturile ma-ilarului ("racturi orizontale% &erticale% oblice% #iramidale%
cominuti&e)
4 Mecanizm de #roducere
3 Forme anatomo>clinice: "racturi ale crestei al&eolare% tuberozit'i% bol'ii #alatine% "racturi orizontale
in"erioare (;uerin$% Le Fort I)%
- orizontale mi9locii (Le Fort II)%
- orizontale su#erioare (Le Fort III)%
- "racturi interma-ilare sau mediosa$itale% multi#le (i cominuti&e
8 .ia$nostic% e&olu'ie
W Tratament:
a) de ur$en' ("i-area #ro&izorie cu banda9e mentoce"alice% "ronda mentinier% le$tiri de srm ,n
#unte% dis#oziti& =,n zbal?)%
b) tratament de"initi& #rin metode orto#edice (cu #lci #alatine cu must'i% $utiere metalice cu
must'i% c5irur$icale: osteosintez cu "ir metalic% micro#lcu'e% andrice c5ir(ner% (uruburi%
#rocedeul Feders#ie
7 .e#rinderi #ractice : imobilizarea interdentar (i cu a9utorul atelelor

:I:LIO;<AFIE
1 Materialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 267>016
0 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 042>0W0
4 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 830>864
Elaborarea metodic N 7
( anul IV semestrul VII)
TEMA: Fracturile oaselor com#le-ului zi$omatico>ma-ilar (i a #iramidei nazale
Etio#ato$enie% "orme anatomo>clinice% dia$nostic% e&olu'ie% tratament
Traumatismele #iramidei nazale: etio#ato$enie% "orme anatomo>clinice%
dia$nostic% tratament
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc etio#ato$enia%
"ormele>clinice de "racturi ale com#le-ului zi$omatico>ma-ilar (i
#iramidei nazale% #rinci#ii de dia$nostic (i tratament% e-amineaz
bolna&i cu "racturi de malar (i #iramida nazal% com#lecteaz "i(ele
stomatolo$ice% #artici# la #rimirea #acien'ilor (i noteaz ,n re$istru
lucrul e"ectuat
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 )rimirea #acien'ilor / 213 min
4+nc5eere / 3 min
1 .ate $enerale #ri&ind anatomia malarului (i a #iramidei nazale
2 Fracturile com#le-ului zi$omatico>ma-lar Etio#ato$enie% statistic
0 Forme anatomo>clinice: "racturi anterioare% "racturi #osterioare !lasi"icare du# < Nizo&a
4 .ia$nostic: du# semne clinice% radio$ra"ie
3 E&olu'ie
8 Tratament: cile de reducere a "ra$mentelor>suborbital% tem#oral% endobucal% sinusal% tratament
c5irur$ical> sutur cu "ir metalic% cu micro#lcu'e (i (uruburi
W Tratament $eneral% #ronostic
7 .ate $enerale #ri&ind traumatismele #iramidei nazale Mecanismul de #roducere% statistic
6 Forme anatomo>clinice: traumatisme ale sc5eletului osos% a sc5eletului cartila$inos ale ,ntre$ii
#iramide nazale
11 !lasi"icarea traumei #iramidei nazale ((i du# I Volco&a 1637)
11 Tabloul clinic (al "racturilor sc5eletului osos cartila$inos (i a #iramidei nazale ,n totalimente)
12 .ia$nostic
10 Tratament: reducerea (i imobilizarea "ra$mentelor
14 .e#rinderi #ractice : 5emostaza anterioar (i #osterioar a nasului
:I:LIO;<AFIE
1 Materialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 016>013
0 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 0W8>072
4 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 8W8>8W7% 864>86W
Elaborarea metodic N 6
( anul IV semestrul VII)
TEMA: )articularit'ile ,m$ri9irii bolna&ilor cu traumatisme oro>ma-ilo>"aciale
)ansamentul% drena9ul% i$iena ca&it'ii bucale% almenta'ia
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc #articularit'ile ,n$ri9irii
bolna&ilor cu traumatisme OMF% tratamentul de ,ntre'inere%
alimenta'ia% e-amineaz bolna&i cu traume (i le ,ntocmesc un
tratament de ,ntre'inere (i alimenta'ie% recomandri ,n #ri&in'a
i$ienei orale (i le "i-eaz ,n "i(a stomatolo$ic% #artici# la #rimirea
#acien'ilor (i noteaz ,n re$istru lucrul e"ectuat
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 )rimirea #acien'ilor / 213 min
4+nc5eere / 3 min
1 Elemente de ,n$ri9ire $eneral a bolna&ilor cu traumatisme OMF
2 Indica'ii (i ti#urile de #ansamente ,n leziunile traumatice ale #r'ilor moi OMF
0 Indica'ii ,n drenarea #l$ilor OMF (i ti#urile de drenuri
4 I$iena ca&it'ii bucale la #acien'ii cu #l$i oro>"aciale (i bloca9 interma-ilar
3 Alimenta'ia #acien'ilor cu #l$i "aciale (i cu bloca9 interma-ilar
8 .e#rinderi #ractice : e"ectuarea unui #ansament
:I:LIO;<AFIE
1 Materialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 230>233
0 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 368>36W
4 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 0W0>0W8
Elaborarea metodic N 11
( anul IV semestrul VII)
TEMA: !om#lica'iile traumelor 'esuturilor moi% dento>#arodontale% "racturilor de
mandibul (i a masi&ului "acial !om#lica'ii imediate (i secundare
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc com#lica'iile imediate (i
secundare ,n leziunile #r'ilor moi% "racturile de mandibul (i a
masi&ului "acial% e-amineaz bolna&i cu com#lica'ii% noteaz ,n "i(a
stomatolo$ic )artici# la #rimirea #acien'ilor (i noteaz ,n re$istru
lucrul e"ectuat
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 )rimirea #acien'ilor / 213 min
4+nc5eere / 3 min
1 !om#lca'ii imediate: as"i-ia% 5emora$ia% (ocul traumatic (i 5emora$ic% como'ia cerebral% edemul
cerebral
2 As"i-ia: etio#ato$enia% sim#tome% dia$nostic% tratament% #ro"ila-ie
0 [emora$ia: etio#ato$enie% sim#tome% dia$nostic% metode de combatere% #ro"ila-ie
4 !omo'ia cerebral: sim#tome% dia$nostic% tratament
3 \ocul traumatic (i 5emora$ic: etiolo$ie% sim#tome% tratament
8 !om#lica'ii secundare $enerale (i locale: boli in"ec'ioase% com#lica'ii to-ice $enerale% in"ec'ia
#l$ii% erizi#elul% 5emora$ia secundar% su#ura'ii osoase% com#lica'ii se#tice #ulmonare (sim#tome%
dia$nostic% tratament)
W .e#rinderi #ractice : dia$nosticarea com#lica'iei% descrierea acordrii #rimului a9utor ,n as"i-ii (i
(oc traumatic
:I:LIO;<AFIE
1 Materialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 2W6>271 # 013>018
0 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 320>323% 384>388% 871>872
4 @ ABCDEFBGH I JK LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 078>061
Elaborarea metodic N 11
( anul IV semestrul VII)
TEMA: !om#lica'iile traumelor 'esuturilor moi% dento>#arodontale% "racturilor de
mandibul (i a masi&ului "acial !om#lica'ii tardi&e )articularit'ile
anesteziei ,n tratamentul traumelor OMF
Locul lucrrii: )oliclinica
*co#ul lucrrii: +n cadrul lucrrii #ractice studen'ii ,nsu(esc com#lica'iile tardi&e
$enerale (i locale ,n leziunile #r'ilor moi oro>"aciale% "racturile de
mandibul (i a masi&ului "acial% e-amineaz bolna&i cu com#lica'ii
tatdi&e% noteaz ,n "i(a stomatolo$ic )artici# la #rimirea
#acien'ilor (i noteaz ,n re$istru lucrul e"ectuat
)lanul lucrrii: 1 .iscu'ia la tem / 01 min
2 .emonstrarea #acien'ilor tematici / 01 min
0 )rimirea #acien'ilor / 213 min
4+nc5eere / 3 min
1 !om#lica'ii tardi&e ,n leziunile #r'ilor moi oro>"aciale: cicatrizri &icioase (retractil% 5i#ertro"ic%
c5eloid)] #erderile de substan'% incontinen'a bucal] "istulele ca&it'ii orale] "istulele sali&are]
sec'iunea trunc5iului ner&ului "acial% constric'ia de mandibul] deteriorarea c,m#ului #rotetic]
tulburri "unc'ionale ma9ore (estetice)% tulburri #si5ice
2 !om#lica'ii tardi&e ,n "racturile de mandibul: leziuni dento>#arodontale] consolidare ,nt,rziat]
#seudartroz] constric'ia mandibulei] consolidare &icioas] tulburri cosmetice] tulburri de
ocluzie] tulburri "unc'ionale] anc5iloza tem#oro>mandibular] tulburri de cre(tere ale mandibulei
0 !om#lica'ii tardi&e ,n "racturile de masi& "acial: consolidarea &icioas
4 !onsecin'ele consolidrii &icioase s,nt: tulbutti de ocluzie% tulburri cosmetice] comunicri lar$i
buco>nazale sau buco>sinusale] tulburri res#iratorii #rin obstruc'ie #ar'ial sau toal unilateral
sau bilateral a "oselor nazale] di&ia'ii ma9ore de se#t nazal% 5i#oestezie% anestezie sau neural$ie a
ner&ilor in"raorbitari] blocarea desc5iderii $urii] anc5iloza e-traarticular coronoido>zi$omatic
3 )articularit'ile anesteziei ,n tratamentul traumelor OMF Indica'ii ,n anestezia loco>re$ional (i
$eneral
:I:LIO;<AFIE
1 Materialele cursurilor
2 ; Timo(ca% ! :urliba(a =!5irur$ia buco>ma-ilo>"acial? !5i(inu 1662 # 24W%2W6> 271
0 ! :urliba(a =!5irur$ie oral (i ma-ilo>"acial? :ucure(ti 1666 # 324% 388>3W2 ABCDEFBGH I JK
LMIKDKNIOPEQHR EFBSHFBTBNIRU V 1661 EFK 061>067