Sunteți pe pagina 1din 5

Olimpiada de limb, comunicare i literatur romn Ionel Teodoreanu

Etapa local, 29 ianuarie 2011


Clasa a V-a
Cite te cu aten ie urmtoarele ra!mente care apar in unor opere epice " #$0 de minute%
Bie ii de la numrul 8 ies buluc pe poarta colii, umplnd strada cu larm ascu it i cu bulgri de
omt .[]
ncepe s ning cuminte i rar . Bie ii se reped dup fulgi cu gurile cscate .[]
Trec n sprinten n!lm eal fesuri uguiate de ln, cciuli e cu urec"i i cciuli btrne, n care
stpnul !remelnic intr pn#n gt . $ai tare dect to i sare i ip un plod cu plrioar de doc i cu pantofi
mari, femeie ti, cu tocurile nalte . %#are geant . &in bu'unarele "rtnite ale paltonului [...]iese la i!eal un
col 'brlit de abecedar. [...]
Biatul cel cu plrioara de doc se opre te i el. ntinde bra ul cu un gest autoritar de comandant. (eilal i
se adun grmad n mi)locul str'ii, tac i a teapt .*
+,tilia (a'imir, Voinicul-
."rtnit, ad).# care este fcut buc i / 'dren uit /
.plai!a', s.n.+n!.- 0 creion .
1 Buc i din ce n ce mai dese de#ntuneric apar n fereastr . n camer, cei doi bietani, 2on i (uli , stau
cu genunc"ii la gur .3e mas sunt caietele de compunere . n susul paginii, unul a scris tema 4*3o!esti i o fapt
deosebit din aceast iarn*.
(ei doi oftea' 4
##5 grea tema 6
##(e po i s faci iarna 7 8 intri cu sania n pom 7 8 ca'i pe g"ea 7
##8tai s !e'i 6 9apta e deosebit 6 5ram pe dealul 3oieni ei . :a nceput, am cre'ut c m urmrea cinele
nostru . &eodat, am au'it un urlet care m#a ng"e at . ;m pri!it peste umr . &i"ania !enea n salturi spre
mine . n )ur nu era nici mcar un copac n care s urc...*
+$ircea 8ntimbreanu, O tem grea-
&le!e una dintre 'ariantele de subiect propuse mai (os i rspunde corect tuturor cerin elor ormulate )n
sarcinile de lucru* #90 de minute% &ten ie + ,u ai 'oie s re-ol'i ambele subiecte* Trebuie s opte-i pentru cel care
) i place mai mult *
V&.I&,T& I
a*/ectura 0 10 de puncte
I*2n ele!erea te3tului - 14 puncte
<. 2dentific dou particularit i ale te=tului epic, pre'ente n cele dou fragmente propuse . +> p.-
?. Transcrie, din oricare dintre fragmentele citate cte un e=emplu pentru fiecare dintre urmtoarele figuri de
stil 4 epitet, personificare, enumera ie . +<? p.-
II* 5criere despre te3tul literar - 26 de puncte
ntr#o compunere de <@#?A de rnduri , pre'int prticularitBile unei naraBiuni, utili'nd pentru
e=emplificare, sec!enBe din ambele te=te propuse.
# identificarea i numirea elementelor de construc ie a nara iunii /
# identificarea corect i pre'entarea sec!en ei narati!e cuprinse n fragmentele date /
# e=primarea unei opinii personale asupra !i'iunii artistice a autorilor care s !alorifice abilit ile de interprtare
a unui te=t literar epic /
# descoperirea n te=tele propuse a dou figuri de stil i interprtarea semnifica iei artistice .

III* 5criere ima!inati' - 26 de puncte
;!nd ca suport al doilea fragment propus, creea' un te=t epic de <@#?A de rnduri, n care s relate'i o
fapt deosebit din aceast iarn .
n reali'area compunerii, !ei a!ea n !edere urmtoarele repere 4
# propunerea unui titlu adec!at C sugesti! /
# construirea te=tului narati!, ncepnd cu cau'a ac iunii i terminnd cu situa ia final/
# nln uirea logic a ideilor i a etapelor ac iunii /
# folosirea a cel pu in dou figuri de stil n! ate /
# originalitatea perspecti!ei de tratare a subiectului.
.E7&CT&.E #pentru ambele compuneri 0 II i III " 18 puncte% " respectarea regulilor de ortografie i de
punctua ie, a e'area n pagin a te=tului, utili'area unui stil adec!at tipului de compunere indicat.
b* 9ractica rela ional i unc ional a limbii - 10 puncte
<. Transcrie cte un deri!at din fiecare te=t. +> p.-
?. Dse te,din ambele te=te, trei cu!inte din cmpul semantic al cu!ntului iarna. +E p.-

c* Elemente de construc ie a comunicrii - 20 de puncte
<. 8crie cte un sinonim conte=tual pentru cu!intele 4 larm, vremelnic, deosebit . +E p.-
?. Transcrie, din oricare din te=tele propuse, o propo'i ie simpl pe care s o transformi n propo'i ie
de'!oltat . +E p.-
F. 2dentific !aloarea !erbului a fi din enunBul 4 Fapta e deosebit ! i construie te un enun n care acest !erb
s aib alt !aloare morfologic . 3reci'ea'#o 6 +8 p.-
5e acord 10 puncte din oiciu*
Total 0 120 de puncte
Timp de lucru " 2 ore
V&.I&,T& & II-&
a*/ectura 0 10 de puncte
I* 2n ele!erea te3tului - 14 puncte
<. 3reci'e' dou caracteristici comune ale celor dou fragmente propuse, a!nd n !edere c ambele
repre'int naraBiuni. +> p.-
?. (omentea', n @#E rnduri , relaBiile dintre persona)ele din te=tele date. +<? p.-
II* 5criere despre te3tul literar - 26 de puncte
Gedactea' o compunere de <A#<@ rnduri n care s faci portretul fi'ic al persona)ului principal din primul
te=t propus , utili'nd spre e=emplificare, citate adec!ate .
III* 5criere ima!inati' - 26 de puncte
Halorificnd mesa)ul fiecruia dintre cele dou fragmente, alctuieIte o compunere narati!, de <@#?A de
rnduri, n care s utili'e'i urmtoarele sec!enBe din te=tele propuse 4 trec n sprinten nvlm eal / iese la
iveal un col zbrlit / pe mas sunt caietele de compunere / deodat am auzit un urlet care m-a nghe at .
n reali'area compunerii, !ei a!ea n !edere urmtoarele repere 4
# propunerea unui titlu adec!at C sugesti! /
# construirea te=tului narati! i introducerea structurilor indicate /
# nln uirea logic a ideilor i a etapelor ac iunii /
# folosirea a cel pu in dou figuri de stil n! ate /
# originalitatea perspecti!ei de tratare a subiectului.
.E7&CT&.E #pentru ambele compuneri 0 II i III " 18 puncte% " respectarea regulilor de ortografie i de
punctua ie, a e'area n pagin a te=tului, utili'area unui stil adec!at tipului de compunere indicat.
b* 9ractica rela ional i unc ional a limbii - 10 puncte
<. 2dentific un deri!at diminuti!al din primul te=t i un deri!at augmentati! din al doilea te=t . +> p.-
?. %otea' cte litere i cte sunete sunt n urmtoarele cu!inte 4 gest , nghe at . +E p.-
c* Elemente de construc ie a comunicrii - 20 de puncte
<. Dse te cte un antonim pentru cu!intele 4 larm, se adun, n susul . +E p.-
?. Transcrie, din fiecare te=t propus, cte o propo'i ie enun iati! . +E p.-
F. 8ubliniea' predicatele din propo'i iile de mai )os, indicnd felul acestora 4 +8 p.-
a. 3e mas sunt caietele de compunere .
b. 5 grea tema .
5e acord 10 puncte din oiciu*
Total 0 120 de puncte
Timp de lucru " 2 ore
:rupul de lucru 0 proesorii de limba i literatura romn ai colii cu Clasele I-VIII
5carlat /on!;in 7oteana
<atei <aria, Camar 7ana, =a-aparu &driana
Olimpiada de limb, comunicare i literatur romn > Ionel Teodoreanu >
Etapa local, 29 ianuarie 2011
Clasa a V?a 0 @arem de corectare i notare
V&.I&,T& I
I* 2n ele!erea te3tului 0 14 puncte
<. 2dentificarea a dou particularit i ale te=tului epic +?J?K> p.-
?. Transcrierea, din fiecare fragment propus, a cte unui e=emplu pentru fiecare figur de stil 4 epitet
+?J?K> p.- / personificare +?J?K> p.- / enumera ie +?J?K> p.- .
II* 5criere despre te3tul literar 0 26 de puncte
Con inut 4 # identificarea i numirea elementelor de construc ie a te=tului epic +<A p.- /
# identificarea corect i pre'entarea sec!en ei narati!e cuprinse n fragmentele date +E p.- /
# e=primarea unei opinii personale asupra !i'iunii artistice a autorilor care s !alorifice abilit ile
de interpretare a unui te=t literar epic +@ p.- /
# descoperirea n te=tele propuse a dou figuri de stil i interpretarea semnifica iei artistice +?J?K>
p.-
III*5criere ima!inati' 0 26 de puncte
# propunerea unui titlu adec!at C sugesti! +> p.- /
# construirea te=tului narati! ncepnd cu cau'a ac iunii i terminnd cu situa ia final +8 p.- /
# nln uirea logic a ideilor i a etapelor ac iunii +E p.- /
# folosirea a cel pu in dou figuri de stil n! ate +> p.- /
# originilitatea perspecti!ei de tratare a subiectului +F p.-
.edactare # pentru ambele compuneri 0 II i III " 18 puncte %
# ncadrarea n limita de spa iu cerut +L p.- /
# folosirea unui limba) adec!at, !ocabular bogat i nuan at, fr repeti ii i cu fra'e corect construite
+? p.- / !ocabular obi nuit, fra'e lipsite de e=presi!itate +< p.- /
# corectitudinea e=primrii 4 +A#< gre eli 4 ? p. / ? gre eli 4 < p. / F sau mai multe gre eli 4 A p.- /
# ortografia i punctua ia 4 +A#< gre eli 4 ? p. / ? gre eli 4 < p. / F sau mai multe gre eli 4 A p.- /
# li'ibilitate, a e'are n pagin +< p.-
b* 9ractica rela ional i unc ional a limbii 0 10 puncte
<. Transcrierea deri!atului din fiecare te=t +?J?K> p.-
?. 2dentificarea cu!intelor din cmpul semantic al cu!ntului iarna +FJF p.-
c* Elemente de construc ie a comunicrii 0 20 de puncte
<. 8crierea sinonimelor conte=tuale pentru cu!intele larm, vremelnic, deosebit +?J?J?KE p.-
?. Transcrierea unei propo'i ii simple +F p.- i transformarea n propo'i ie de'!oltat +F p.-
F. n enun ul Fapta e deosebit , !erbul a fi are !aloare copulati! +> p.- / Eram pe dealul Poieni ei , !erbul a fi
are !aloare predicati! +> p.- .
5e acord 10 puncte din oiciu *
Total 0 120 de puncte
V&.I&,T& & II-&
a*/ectura 0 10 de puncte
I*2n ele!erea te3tului 0 14 puncte
<. 3reci'area celor dou caracteristici comune celor dou te=te literare propuse +?J?K> p.-
?. (omentarea rela iilor dintre persona)ele din te=tele date +EJEK<? p.-
II* 5criere despre te3tul literar - 26 de puncte
Gedactarea compunerii, a!nd ca suport primul fragment propus .
Con inut 4 # reali'area portretului fi'ic ale persona)ului principal +@ p.- /
#transcrierea detaliilor fi'ice 4 mbrcmintea +<A p.- J citate din te=t +<A p.-
III* 5criere ima!inati' 0 26 de puncte
Gedactarea compunerii narati!e 4
# propunerea unui titlu e=presi! C personali'at +> p.- /
# respectarea rela iei dintre titlul i con inutul compunerii +> p.- /
# utili'area descrierii ca mod de e=punere +E p.- /
# introducerea n compunere a tuturor structurilor indicate +8 p.- /
# e=primarea nuan at a tririlor C sentimentelor +F p.-
.edactare # pentru ambele compuneri 0 II i III " 18 puncte %
# ncadrarea n limita de spa iu cerut +L p.- /
# folosirea unui limba) adec!at, !ocabular bogat i nuan at, fr repeti ii i cu fra'e corect construite
+? p.- / !ocabular obi nuit, fra'e lipsite de e=presi!itate +< p.- /
# corectitudinea e=primrii 4 +A#< gre eli 4 ? p. / ? gre eli 4 < p. / F sau mai multe gre eli 4 A p.- /
# ortografia i punctua ia 4 +A#< gre eli 4 ? p. / ? gre eli 4 < p. / F sau mai multe gre eli 4 A p.- /
# li'ibilitate, a e'are n pagin +< p.-
b* 9ractica rela ional i unc ional a limbii 0 10 puncte
<. &eri!at diminuti!al 0 cciuli e +F p.- / deri!at augmentati! 0 bietan +F p.- .
?. (u!ntul gest 0 > litere, F sunete +F p.- / cu!ntul nghe at 0 8 litere, E sunete +F p.- .
c* Elemente de construc ie a comunicrii 0 20 de puncte
<. ;ntonimele pentru cu!intele 4 larmKlini te +? p.- / se adunKse mpr tie +? p.- / n susulKn )osul
+? p.- .
?. Transcrierea propo'i iei enun iati!e, din fiecare te=t +FJFKE p.- .
F. 3redicatele din propo'i iile 4
a. 1 3e mas sunt caietele de compunere .*K predicat !erbal +?J?K> p.-
b. 1 5 grea tema .* K predicat nominal +?J?K> p.- .
5e acord 10 puncte din oiciu*
Total 0 120 de puncte
:rupul de lucru 0 proesorii de limba i literatura romn ai colii cu Clasele I-VIII
5carlat /on!;in 7oteana
<atei <aria, Camar 7ana, =a-aparu &driana