Sunteți pe pagina 1din 39

Facerea

CAP I
e-nceput au fcut Dumnezu ceriul i
pmntul. Iar p-mntul era nevzut i
netocmit. i ntunearec zcea deasupra
preste cel fr de fund, i Duul lui
Dumnezu ! purta deasupra apei. i zise
Dumnezu" #! s fac lumin$% i s
fcu
5lumin. i vzu Dumnezu lumina c iaste
&un, i ose&i Dumnezu ntre mi'locul lumi-
6nii i ntre mi'locul ntunearecului. !i numi
Dumnezu lumina zio i ntunearecul numi
noapte. i s fcu sar i s fcu dimenea(, zi
7una. i zise Dumnezu" #Fac-se ntri-
tur n mi'locul apei, i s fie ose&itoare ntre
8ap i ntre ap$% )i s fcu aa. i fcu
Dumnezu ntritura i ose&i Dumnezu ntre
mi'locul apei care era supt nt*ritur i ntre
9mi'locul apei ce era deasupra ntriturii. i
numi Dumnezu ntritura ceriu. i vzu
Dumnezu c iaste &ine. i s fcu sar si s
10 fcu dimenea(*, zi a doua. i zise
Dumne
zu" #Adune-se apa cea de supt ceriu ntr-o
adunare i s s iveasc uscatul$% i s fcu
aa. i s adun apa cea de supt ceriu la adu-
11 nrile ei i s ivi uscatul. i numi
Dumne
zu uscatul pmnt i adunrile apelor numi
12 mri. i vzu Dumnezu c iaste
&ine. i
zise Dumnez*u" #+sar pmntul &uruian
de iar& smntoare, smn( dup fealiu-
i dup asmnare-, i lemn roditoriu fcnd
road, cruia smn(a lui ntr-nsul, dup
13 felra-,pre pmnt$% i fu aa.
i scoase
pmntul &uruian de iar& smntoare, s
mn( dupre fcaliu i dupre asemnare, i
lemn roditoriu care face road, cruia s
mn(a lui ntr-nsul, dupre neam, pre pmnt.
14 i vzu Dumnezu c iaste &ine.
i s fcu
15 sar i s fcu dimenea(*, zi a
treia. i
zise Dumnezu" #Fac-se lumintori ntru
ntritura ceriului,spre luminarea pmntului, ca
s ose&easc ntre mi'locul zilii i ntre mi'locul
nop(ii i s fie n seamne i n vremi si n zile i
n ani i s fie spre luminare ntru ,-
ntritura ceriului, ca s lumineaze pre
pmnt.% !i s fcu aa. !i fcu Dumnezu ,.
cei doi lumintori" lumintorul cel mare spre
st*pvnirea zilii i lumintoriul cel mic spre
st*pnirea nop(ii, si stealele. i puse pre ,/
dnii Dumnezu ntru ntritura ceriului, ca s
lumineaze pre pmnt i s stpineasc ,0
zilii i nop(ii i s ose&easc ntre mi'locul 12
luminii i ntre mi'locul ntunearecului. i
vzu Dumnezu c iaste &ine. i s fcu 1,
sar i s fcu dimenea(, zi a patra. i zise 11
Dumnez*u" #!coat apele trtoare de suflete
vii i z&urtoare z&urnd asupra pmntului
spre ntritura ceriului%. i s fcu aa. i 13
fcu Dumnezu citoii cei mari i tot sufletul
vitelor trtoare care au scos apele,dup fca-
liurile lor, i tot z&urtoriul ce z&oar, dup
fealiu-. i vzu Dumnezu cum snt &une. i
le &la4oslovi Dumnezu,zicnd" #Create(i 15 i
v nmul(it i umple(i apele n mri, i z&u-
rtoarele mul(easc-se asupra pmntului%. !i
s fcu sar i s fcu dimenea(*, zi a cin- 16
cea. i zise Dumnezu" #! scoat pmn- 1-
tul suflet viu dup fealiu-, cu patru picioare i
trtoare i 'i4anii pmntului, dup t7ca-liu-%.
i s fcu aa. i fcu Dumnezeu 1. iarle
pmntului dup fealiu-, i do&itoacele dup
fealiul lor, i toate tritoarele pmntului dup
fealiu-. i vzu Dumnezu c snt &une. i
zise Dumnezu" #! facem om du- 1/ p cipul
8ostru i dup asmnare9 i s st-pneasc
petilor mrii, i pasrilor ceriului, i
do&itoacelor, i tot pmntul, i tuturor tritoa-
relor ce s tr*sc asupra pmntului%. i 10
fcu Dumnezu pre om, dupre cipul lui
Dumnezu l-au fcut pre dnsul9 &r&at i
30 fmeaie au fcut pre dnii. i
&la4oslovi
Dumnezu pre dnii, zicnd"
#Create(i-v i
v nmul(it i umple(i pmntul
i.domnit pre
dnsul9 i stpni( petilor mrii, i pasrilor
ceriului, i tuturor do&itoacelor, i tot pmn
tul, i tuturor trtoarelor ce s trsc asupra
31 pmntului%. i zise Dumnezu"
#Iat, am
dat voao toat iar&a smntoare, smn( de
smnat care iaste asupra pmntului, i tot
lemnul care are ntr-nsul road de smn(
32 smntoare" voao va fi de mncare.
i la
toate iarle pmntului, i la toate pasrile
ceriului, i la tot trtoriul ce s trate asupra
pmntului, care are n sine suflet de via(, i
t oat iar&a vearde, de mncat %. i s fcu
33 aa. )i vzu Dumnezu toate cte
au fcut,
i iat - &une foarte. i s fcu sar i s fcu
deminea(, zi a asea.
C A P I I
li s sv ri r ceriul i pmntul i
I toat podoa&a lor. i svri Dum-
Inezu a asea zi f apt el e :ui car e
I le-au fcut9 i odini Dumnezu a
I aptea zi de toate faptele :ui care
au
3fcut. i &la4oslovi Dumnezu ziua a ap
tea i o sfin(i pre ea, pentru c ntr-nsa ncet
de toate faptele :ui care ncepu Dumnezu a
4face. Aceasta e cartea facerii ceriului i a
pmntului, cnd s-au fcut. n care zi au fcut
5Domnul Dumnezu ceriul, i pmntul, i
toat verdea(a cmpului, mai nainte dect a
rsri pre pmnt, i toat iar&a cmpului, mai
nainte de a s face" pentru c n-au plouat
Dumnezu pre pmnt i om nu era a lucra
6pre dnsul. i izvor ieiia den pmnt de
7adpa toat fa(a pmntului. i zidi Dum
nezu pre om, (arin lund den pmnt, i
sufl n fa(a lui suflare de via( i s fcu
omul
8n suflet viu. i rsdi Dumnezu 4rdin
n ;dem, ctr rsrit, i puse acolo pre
om
9pre carele au zidit. i rsdi iar Dumne
zu den pmnt tot lemnul frumos la vedeare
i &un la mncare, i lemnul vie(ii n mi'locul
4rdinii, i lemnul a ti conotin(a &inelui
10 i rului. i riu iase den ;dem, ca
s adape
4rdina, de acolo s mparte n patru nce-
11 pturi. 8umele unuia - Fison,
acesta e ce
ncon'ur tot pmntul lui ;vilat, i acolo iaste
12 aurul. i aurul pmntului
aceluia iaste
&un9 i acolo iaste ru&inul i piatra cea
13 vearde. i numele al doilea riu -
<eon,
cesta ncun4iur tot pmntul ;tiopiei.
14 i rul al treilea - =i4ri,
acesta e
ce mear4e nainte n prea'ma Asiriilor. i ,6
rul al patrulea - ;frat. i luo Domnul ,-
Dumnezu pre omul pre carele l-au zidit i
puse pre dnsul in 4rdin ca s o lucreaze pre
dnsa i s o pzeasc. i porunci Domnul ,.
Dumnezu lui Adam,zicnd" #Dentru tot lemnul
ce iaste n 4rdin, cu mncare s mnnci, Iar
dentru lemnul a priceape &inele i ,/ rul
s nu mnca(i dentr-nsul9 iar n ce zi ve(i
mnca dentr-nsul, cu moarte ve(i muri%.
i zise Domnul Dumnezu" #8u ,0 iaste &ine
a fi omul sin4ur9 s-i facem lui a'u-toriu ctr
dnsul%. i mai zidi Dumnezu 12 iar den
pmnt t oate iarle cmpului i toate
pasrile ceriului9 i le aduse pre eale la Adam,
ca s vaz ce le va numi pre dnsele9 i tot ce au
numit Adam, suflet viu, acesta e numele lui.
i numi Adam nume tuturor 1, do&itoacelor, i
tuturor pasrilor ceriului, i la toate iarle
cmpului9 iar lui Adam nu s afla a'utoriu
aseamenea cu dnsul. i puse 11 Domnul
Dumnezu pre Adam somnu, i adormi9 i
luo o coast dentr-ale lui i plini trup pentru
dnsa. i zidi Dumnezu 13 coasta ee-au
luat de la Adam muiare i o aduse pre dnsa
ctr Adam. i zise Adam" 15 #Acesta
acum iaste os din oasele meale i trup den trupul
mieu$ Aceasta s va cema muiare, pentru c
dentru &r&atul ei s-au luat9 Pentru
aceasta va lsa omul pre tat-su i 16 pre
mum-sa i s va lipi ln4 muiarea lui i vor fi
amndoi ntr-un trup%. i era amn- 1- doi
despuia(i, i Adam i muiarea lui, i nu s
ruina.
CAP I I I
Iar arpele era mai, n( elept dec t , I
toate iarle ceale de asupra pmn-+ tului,
care le-au fcut Dumnezu9 i > zise arpele
ctr muiare" #Ce c au i zis Dumnezu s nu
mnca(i den tot lemnul 4rdinii?% i zise
muiarea" #Den 1 road lemnului 4rdinii vom
mnca9 Iar 3 den road lemnului ce iaste n
mi'locul 4rdinii au zis Dumnezu" 7! nu
mnca(i dentr-nsul, nici s v atin4e(i de
dnsul, pentru ca s nu muri(i7%. i zise
arpele ctr muiare" #8u 5 ve(i muri cu
moarte$ Pentru c tie Dum- 6 nezu cum,
n ce zi ve(i mnca dentr-nsul, s vor descide
ocii votri i ve(i fi ca nite dumnezei,
conoscnd rul i &inele$% i - vzu
muiarea cumu e lemnul &un la mncare i cum
e plcut a-, vedea cu ocii i frumos iaste a-,
priceape i, lund den road lui, mnc, i
deade i &r&atului ei cu dnsa i mncar.
i s desciser ocii amndu- . r or a i
cunoseur * cum despui a( i er a, i cusur
frunze de zmocin i- fcur
8lor ncin4eri mpre'ur. i auzir 4lasul
Domnului Dumnezu, um&lnd n 4rdin
nde sar9 i s ascunsr Adam i muiarea lui
de fa(a Domnului Dumnezu n mi'locul raiu-
9lui. i cem Dumnezu pre Adam i zise
10 lui" #Adame, unde eti?% i zise
:ui" #<la
sul =u am auzit, um&lnd pen 4rdin, i
m-am spmntat, c despuiat snt, i m-am
11 ascuns%. i zise lui Dumnezu"
#Cine (-au
spus cum eti despuiat? Fr numai den lem
nul ce (-am poruncit (ie de acela sin4ur s nu
12 mnnci, de acela ai mncat?%
i zise
Adam" #@uiarea care ai dat cu mine, aceasta
13 mi-au dat den lemn, i am mncat%.
i zise
Dumnezu muierii" #Ce ai fcut aceasta?% i
zise muiarea" #arpele m-au am4it, i am
14 mncat%. i zise Domnul
Dumnezu arpe
lui" #Cci ai fcut aceasta, &lestemat - tu den
toate do&itoacele i den toate iarle cte snt
asupra pmntului$ Pre pieptul tu i cu pn-
tecele s um&li, i pmnt s mnnci n toate
15 zilele vie(ii tale$ i vra'& voiu
pune ntru
mi'locul tu i ntru mi'locul muierii, i ntru
mi'locul semen(iei tale i ntru mi'locul
semen(iei ei. ;l va pzi (ie capul i tu vei pzi
16 lui clcile%. i muierii zise"
#@ul(ind
voiu mul(i scr&ele tale i suspinul tu9 ntru
scr&e vei nate feciori, i ntoarcerea ta -
ctr &r&atul tu, i el pe tine va stpni%.
17 Iar lui Adam zise" #Cci ai
ascultat 4lasul
muierii tale i ai mncat den lemnul care (-am
poruncit (ie dentru acela numai s nu
m*nnci, dentru acela ai mncat, &lestemat
pmntul ntru lucrurile tale$ ntru scr&e vei
mnca pre dnsul, n toate zilele vie(ii tale9
18 @rcini i ciulini va rsri (ie, i
vei mnca
19 iar&a c*mpului. ntru sudoarea
fea(ii tale
vei mnca pinea ta, pn te vei nvrte'i n
pmnt, dentru carele te-ai luat9 c pmnt
20 eti, i n pmnt vei mear4e%.
i numi
Adam numele muierii lui" #Aia(%, pentru c e
21 mum tuturor viilor. i fcu
Domnul Dum
nezu lui Adam i muierii lui m&rcmin(i de
22 piale, i-i m&rc pre dnii. i
zise Dum
nezeu" #Iat, Adam s fcu ca unul dentru
8oi, ca s priceap &inele i rul. i acum s
nu cndai va ntinde mna sa i va
lua den
lemnul vie(ii, i va mnca i va
tri n
23 veaei%. i-, scoase
pre dnsul Domnul
Dumnezu den 4rdina desftciunii, ca s
24 lucreaze pmntul dentru care s-au
luat. i-,
scoase afar pre Adam, i-, sllui pre dnsul
n prea'ma 4rdinii desftciunii9 i
puse ieruvimi i sa&ia cea de par
ce s ntoarce, ca s pzasc
calea lemnului
vie(ii.
CAP IA
I i Adam cunoscu pre ;va, muiarea lui, , I i
zmislind nscu pre Cain. i zise" I #A4onisiiu
om prin Dumnezu$% I i adaose a nate pre
fratele lui, pre 1 I Avei. i s fcu Avei
pstoriu de oi, iar Cain era lucrnd pmntul.
i fu dup 3 cteva zile, aduse Cain dentru
roadele pmntului 'rtv la Dumnez*u. i Avei
aduse i el 5 den ceale dentiu nscute den
oile lui i den 4rsimele lor. i privi Dumnezu
preste Avei i preste darurile lui, Iar preste
Cain i 6 preste 'rtvele lui n-au luat aminte.
i scr&i pre Cain foarte i au czut cu fa(a lui.
i - zise Domnul Dumnezu lui Cain" #Pentru
cci te-ai scr&it i pentru ce czu fa(a ta? De
nu . dirept vei aduce, iar pre dirept nu
vei mpr(i9 4reit-ai, mlcomeate" ctr tine
e ntoarcerea lui i tu vei stpni pre dnsul%.
i zise Cain ctr Avei, fratele lui" #! ieim /
la cmp%. i fu dup ce fur ei la cmp, i s
scul Cain asupra lui Avei, fratelui su, i-,
omor pre dnsul. i zise Domnul Dumne- 0
zu c*tr Cain" #Bnde iaste Avei, fratele tu?% i
zise" #8u tiu. Au paznic fratelui mieu snt eu?%
i zise Domnul" #Ce ai fcut? <lasul ,2
sn4elui fratelui tu stri4 ctr @ine den
pmnt. i acum, &lestemat - tu de pe ,,
pmnt carele au cscat 4ura lui s prii-
measc sn4ele fratelui tu den mna ta$
Cci lucrezi pmntul, i nu va mai adao4e a ,1
da (ie putearea lui. uspinnd i tremurnd vei fi
asupra p*mntului%. i zise Cain ctr ,3
Domnul Dumnezu" #@ai mare iaste vina
mea dect a mi se ierta mie. De m vei ,5
scoate astzi de pre fa(a pmntului, i de
ctr fa(a =a m voiu ascunde i voiu fi uspi-
nnd i tremurnd asupra pmntului9 i va fi
tot cine m va afla, m va omor%. i zise ,6
lui Domnul Dumnezu" #8u aa, tot cela ce va
omor pre Cain, apte iz&ndiri va dezle4a%. i
puse Domnul Dumnezu semnu lui Cain, ca s
nu-, omoar pre dnsul tot cine va afla pre
dnsul. i iei Cain de la fa(a lui Dumnezu ,-
i lcui n pmntul lui 8aid, n prea'ma ;de-
mului. i cunoscu Cain pre fmeaia lui, i ,.
zmislind nscu pre ;no. i era zidind
cetate, i numi cetatea pre numele fiiului lui,
;no. i s nscu lui ;no, <aidad9 i <ai- ,/
dad nscu pre @aleleil9 i @aleleil nscu pre
@atusala9 i @atusala nscu pre :ame. i-
luo :ame doao muieri" numele uniia, ,0
Ada, i numele ai doilea, !ela. i nscu 12
Ada pre Iovii9 acesta era printe celora ce lcuia n
coli&ile celor rnitori de do&itoc. i nu- 1,
mele fratelui lui, Iuval9 acesta era care au
22 artat canonul i copuzul. Iar
!ela nscu
i ea pre =ovel, i era &ttoriu de ciocane,
faur de aram i de fier. i sora lui =ovel,
23 8oema. i zise :ame muierilor
lui" #Ada
i !ela, asculta(i 4lasul mieu$ @uierile lui
:ame, &4a(i n ureci cuvintele meale$
Pentru c &r&at am ucis ntru ran mie, i
24 tinirel ntru struncinare mie,
Pentru c
dentru Cain de apte ori s-au iz&ndit, iar
25 dentru :ame - de aptezeci i
apte%. i
cunoscu Adam pre ;va, fmeaia lui9 i zmis
lind nscu fim, i numi numele lui !it, zicnd"
#+dicatu-mi-au Dumnezu smn( alta,
26 pentruAvel,carelel-auomortCain%.
!ilui
!it s nscu fiiu i-i puse numele lui ;nos9
acesta nde'dui a cema numele Domnului
Dumnezu.
CAP A
I ceasta iaste cartea facerii oamenilor.
I ntru care zi au fcut Dumnezu pre
Adam, dup cipul lui Dumnezu au
fcut pre dnsul. Cr&at i
fmeaie
I au fcut pre dnii i au &la4oslovit
pre dnii i puse numele lui Adam, ntru care
3zi au fcut pre dnii. i tri Adam 122 i 32
de ani, i nscu dupre cipul lui i dupre o&ra-
4zul lui, i puse numele lui !it. i s fcur
zilile lui Adam, care au trit dupe ce au nscut
pre acest !it, ani .22, i nscu fii i
5feate. i s fcur toate zilele lui Adam
6carele au trit ani 022 i 32, i au murit. !i
au trit !it ani 122 i 6, i nscu pre
7;nos. i tri !it.dupre ce au nscut pre
;nos, ani . sute i ., i au nscut feciori i
8feate. i s fcur toate zilele lui !it ani
9022 i ,1, i au murit. i tri ;nos ani ,02,
10 i nscu pre Cainan. i tri
;nos,dupre ce
au nscut pre Cainan.ani .22 i ,6, i au ns-
11 cut fii i feate. i s fcur toate
zilele lui
12 ;nos ani 022 i 6, i au murit. i
au trit
Cainan ani ,22 i .2, i au nscut pre @ale-
13 leii. i tri Cainan,dupre ce fcu
pre acest
@aleleil, ani .22 i 52, i au nscut fii i
14 feate. i s fcur toate zilele lui
Cainan
15 ani /22 i ,2, i au murit. i au
trit @ale-
16 leii ani ,-2 i 6, i nscu pre Iared.
i au
trit @aleleil, dup ce au nscut pre acest
17 Iared,ani .22 i 32, i au fcut fii i
feate. i
s fcur toate zilele lui @aleleil ani /02 i 6, i
18 au murit. i tri Iared ani ,-2 i
1, i au
19 nscut pre ;no. i au trit
Iared,dup ce
au nscut pre acest ;no,ani /22, i au nscut
20 fii i feate. i s fcur toate zilele
lui Iared
21 ani 0-2 i 1, i au murit. i au trit
;no ani
22 ,-2 i 6, i nscu pre @atusala.
i &ine-
plcu ;no lui Dumnezu9 dupre ce- nscu lui
pre @atusala, tri 122 de ani, i fcu fii i feate.
i s fcur toate zilele lui ;no ani 13 3-6.
i &ineplcu ;no lui Dumnezu9 i 15 nu s
afla, pentru c l-au mutat pre dnsul
Dumnezu. i tri @atusala ani ,/., i 16
nscu pre :ame. i tri @atusala, dup 1-
ce au nscut pre :ame, ani ./1, i fcu fii i
feate. i s fcur toate zilele @atusalii 1.
care au trit ani 0-0, i au murit. i tri 1/
:ame ani ,//, i nscu fiiu. i puse 10
numele lui 8oe, zicnd" #Acesta va odini pre noi
de faptele noastre i dentru scr&ele mni-lor
noastre, i de pmntul care au &lestemat
Domnul Dumnezu%. i tri :ame, dup 32
ee- nscu lui pre 8oe, ani 6-6, i nscu fii i
feate. i s fcur toate zilele lui :ame ani 3,
.63, i muri. i era 8oe de 622 de ani, i 31
nscu pre !im, pre Dam, pre Iafet.
CAP AI
n i fu deaca ncepur oamenii a s face , > mul(i
asupra pmntului, i feate li s I fcur lor.
Aznd fiii lui Dumne- 1 Izu featele
oamenilor c snt fru-0 moae, luar- lor
fmei dentru toate cte au ales. i zise
Domnul Dumnezu" 3 #! nu rmie Duul
@ieu ntru oamenii acestea, pentru c snt ei
trupuri, i s le fie zilele lor ,12 de ani%. i
uriaii era pre pmnt n 5 zilele acealea, i,
dup aceaea, deaca ntr nl*untru fiii lui
Dumnezu ctr featele oamenilor i le ntea
lor, aceia era uriaii cei den veaci, oamenii cei
numit. i vznd 6 Domnul Dumnez*u c
s-au nmul(it rut(ile oamenilor pre pmnt i
fietecarele cu4et ntru inima lui cu
nevoin(a spre rut(i n toate zilele, i !
mni Dumnezu cci - fcu pre om pre
pmnt i cu4et i zise . Dumnezu"
#!tin4e-voiu pre om care l-am fcut de pre
fa(a pmntului, den om pn n do&itoc, i den
trtoare pn n pasrile ceriului, pentru c @-
am cit cci i-am fcut pre ei%. Iar 8oe au
aflat ar naintea Domnu- / lui Dumnezu.
i aceastea snt naterile lui 0 8oe. 8oe, om
dirept, desvrit fiind ntru semen(ia lui,
&ineplcu lui Dumnezu 8oe. i nscu
8oe trei feciori" pre !im, pre ,2 Dam, pre
Iafet. i s stric pmntul ,, naintea lui
Dumnezu i s umplu pmntul de strm&tate.
i vzu Domnul Dumnezu ,1 pmntul, i era
stricat, pentru c au stricat tot trupul calea lui
pre pmnt. i zise ,3 Domnul Dumnezu
lui 8oe" #Areamea a tot omul vine naintea
@ea, pentru c s-au mplut pmntul de
strm&tatea lor9 i iat, ;u voiu strica pre
dnii i pmntul. F dar (ie ,5
sicriiu de leamne n patru muci9 i cuiu&uri
vei face n sicriiu, i-, vei zmoli i pe den-
15 luntru i pedenafar eu zmoal. i
aa vei
face sicriiul" de 322 de co(i lun4imea sicriiului
i de 62 de co(i latul i de 32 de coti naltul
16 lui. Adunndu-, vei face sicriiul,
i de
asupra de un cot s-l isprveti9 i ua sicriiu
lui o vei face den coaste9 cu cmar dedesupt,
cu doao rnduri de poduri i cu trei rnduri l
17 vei face pre dnsul. i ;u iat c
aduc poto
pul, apa asupra pmntului, ca s strice tot
trupul ntru care iaste du de via( supt ceriu9
18 i toate cte vor fi pre pmnt vor
muri. i
voiu pune f4duin(a @ea ctr* tine i vei
ntr n sicriiu tu i feciorii ti, i fmeaia ta i
19 f*meile feciorilor ti, cu tine. i
den toate
do&itoacele i den toate tritoarele i den toate
fiarle i den tot trupul, cte doao, cte doao,
den toate s &a4i n civot, pentru s le r
neti cu tine9 parte &r&teasc i parte
20 f*meiasc s fie. Den toate
pasrile, dup
fealiu-, i den toate do&itoacele, dup*fea-
liu-, den toate t@toarele ce s trsc pre
pmnt, dup fealiul lor, cte doao, cte doao,
den toate vor ntr nluntru ctr tine, s s
rneasc cu tine, parte &r&teasc i parte
21 fmeiasc. i tu vei lua (ie den
toate &uca
tele care vor fi de mncare i le vei aduna ctr
22 tine i vor fi (ie i lor de mncat%.
i fcu
8oe toate cte au poruncit lui Domnul Dum-
nezu, aa au fcut.
CAP V I I
' i zise Domnul Dumnezu ctr 8oe" #ntr
tu i toat casa ta n civot, I pentru c
pre tine te-am vzut dirept naintea @ea
ntru neamul acesta. I i den do&itoacele
cea(e curate adu nluntru ctr tine, cte
apte, cte apte, parte &r&teasc i parte
fmeiasc, iar den do&itoacele ceale ce nu-
s curate, cte doao,
3cte doao, &r&at i fmeaie. i den pas
rile ceriului ceale curate, cte apte, cte apte,
parte &r&teasc i parte fmeiasc, i den
toate pasrile ceale necurate, cte doao, cte
doao, parte &r&teasc i parte fmeiasc, ca
s rneasc smn(a peste tot pmntul.
4Pentru c nc peste apte zile ;u voiu aduce
ploaie pre pmnt 52 de zile i 52 de nop(i i
voiu stin4e toat ridicarea care am fcut
5dupre fa(a a tot pmntul%. !i fcu 8oe
toate cte-i porunci lui Domnul Dumnezu.
6Iar 8oe era de ani - sute, i potopul apei s f-
7cea pre pmnt. i ntr nluntru 8oe, i fiii
lui, i fmeaia lui, i fmeile fiilor lui cu dnsul n
8civot, pentru apa potopului. i den pasrile
ceale curate i den pasrile ceale necurate i
den do&itoacele ceale curate i den do&itoacele
ceale necurate i den iar i den toate
tritoarele ceale de pre pmnt, Cte doao, 0
cte doao, ntrar ctr 8oe n civot, parte
&r&teasc i fmeiasc, dup cum i-au
poruncit lui Dumnezu. i fu dup ceale . ,2
zile, i apa potopului s fcu asupra pmn-
tului. ntru ani - sute i , n via(a lui 8oe, ,,
ntr-a doao lun, n 1. ale lunii, ntr-aceast zi s
desfcur toate izvoarle fr-fundului i
'4ia&urile ceriului s-au descis. i fu ,1
ploaie pre pmnt 52 de zile i 52 de
nop(i. ntr-aceast zi ntr 8oe, !im, Dam, ,3
Iafet, fiii lui 8oe, i fmeaia lui 8oe i cte-
treale fmeile fiilor lui cu dnsul n
civot. i toate iarle, dup fealiu-, i ,5
toate do&itoace, dup fealiu-, i tot trtoriul ce
s mic pre pmnt, dup fealiu-, i toat
pasrea, dup fealiu-, ntrar ctr 8oe n ,6
civot, cte doao, cte doao, parte &r&teasc i
fmeiasc, dentru tot trupul n carele iaste du
de via(. i ceale ce ntr nluntru, ,-
parte &r&teasc i fmeiasc den tot trupul
ntrar, dup cum porunci Dumnezu lui 8oe. i
ncise Domnul Dumnezu civotul dena-fara
lui. i s fcu potopul patruzeci de zile ,. i
patruzeci de nop(i pre pmnt i s prean-mul(i
apa i rdic civotul i-, nl( de pre pmnt.
i s ntriia apa i s nmul(iia ,/ foarte pre
pmnt, i pluliia civotul deasupra apei. Iar
apa s ntriia foarte-foarte pre ,0 pmnt, i
acoperi to(i mun(ii cei nal(i, care era supt
ceriu. De cincisprzeace co(i s 12 nl(
apa n sus i acoperi to(i mun(ii cei nal(i.
i muri tot trupul ce s mica pre 1, pmnt,
al pasrilor i al do&itoacelor, i al iarlor,
i tot trtoriul ce s mica pre pmnt. i
tot omul, i toate cte au suflare 11 de via(, i
tot carele era pre uscat au murit. i s
stinse toat rdicarea carea 13 era asupra
fea(ii a tot pmntul, den om pn n do&itoc, i
tritoarele, i pasrile ceriului de pre pmnt s
stinser. i rmase sin4ur 8oe i cei ce era
cunnsul n civot. i s nl( 15 apa de pre
pmnt ,62 de zile.
CAP V I I I
1 i- aduse Dumnezu aminte de 8oe, , I i
EdeF toate iarle, i de toate do&i-I toacele, i
de toate pasrile i de toate > 'i4niile trtoare
cte era cu dnsul n I civot9 i aduse
Dumnezu vnt pre pmnt i ncet apa. i s
descoperir izvoa- 1 r*ie celui fr-fund i
'4ia&urile ceriului, i s opri ploaia den ceriu.
isz&eaapa, mer4nd 3 pre pmnt s z&ea, i
s mpu(ina apa dup
4o sut i 62 de zile. i zu civotul n luna
a aptea, n 1. de zile ale lunii, pre mun(ii lui
5Ararat. Iar apa mer4nd s mpu(ina, pn
la a zeacea lun. Iar la a unsprzeacelea
lun, n ziua dentiu a lunii, s ivir capetele
6mun(ilor. i fu dup 52 de zile, descise
8oe fereastra civotului carea o au
7fcut i trimise cor&ul, s vaz doar au
ncet at apa9 i i ei nd af ar, nu s-au mai
ntorsu, pn a s usca apa de pre
8pmnt. i trimise porum&ul dup dnsul,
s vaz doar au ncetat apa de pre pmnt.
9i neaflnd porum&ul odin picioarelor lui,
s-au ntorsu la dnsul la civot, pentru c apa
era preste toat fa(a a tot pmntul. i ntin-
zindu-i mna, luo pre dnsul i-, &4 n ci-
10 vot. i n4duind nc apte zile,
iar tri-
11 mise afar pre porum& den civot.
i s
ntoarse porum&ul la dnsul de ctr sar, i
avea frunz de mslin stlpare n 4ura lui. i
eunoscu 8oe c au ncetat apa de pre
12 pmnt. i mai ateptnd i alte
apte zile,
iar au trimis porum&ul. i nu mai adaose a
13 s ntoarce ctr dnsul iar. i
fu dup -
sute i , de ani ntru via(a lui 8oe, n luna den
tiu, ntru una a lunii, lipsi apa de pre pmnt.
i descoperi 8oe acoperemntul civotului
care au fcut i vzu cum au lipsit apa de pre
14 fa(a pmntului. i ntru a doao
lun, n
doaozeci i apte ale lunii, s-au uscat pmn-
15 tul. i zise Domnul Dumnezu
ctr 8oe
16 zicnd" #Iei den civot tu, i
fmeaia ta, i
feciorii ti, i fmeile feciorilor ti cu
17 tine$ i tot trupul, den pasri pn
n do&i
toace, i tot trtoriul ce s trate pre pmnt,
scoat e af ar cu t ine9 i v creat e( i i v
18 nmul(i(i pre pmnt%. i iei 8oe,
i muia-
rea lui, i feciorii lui, i muierile feciorilor lui,
19 cu dnsul. i toate iarle, i toate
do&itoa
cele, i tot trtoriul, i toat pasrea ce s
mic pre pmnt, dup fealiul lor, au ieit
20 den civot.
izidi8oe'rtvnicluiDumne-
z*u i luo den toate do&itoacele ceale curate i
den toate pasrile ceale curate i aduse
21 pentru arderea-de-tot pre
'rtvnic. i
mirosi Domnul mirosire &ine mirositoare i
zise Domnul Dumnezu" #Cu4etndu-@, nu
voiu mai adao4e de acum a &lestema pmntul
pentru faptele oamenilor, pentru c zace
cu4etul omului pre ceale reale den tinerea(e9
deci nu voiu mai adao4e a omor tot trupul
11 viu, dup cum am fcut. =oate zi-
lele pmntului, smn( i sea-
cere, fri4 i zdu, var i
primvar, ziua i noaptea,
nu vor mai nceta$%
C AP I G
, i &la4oslovi Dumnezu pre 8oe i pre , ,
feciorii lui i le zise lor" #Create(i-v I i v
mul(i(i i mpleti pmntul i st-> pni(i pre
dnsul$ i frica voastr i 1 I cutremurul va
fi pe toate fiarle pmntului, i pre toate
pasrile ceriului, i pre toate cte s mic pre
pmnt, i to(i petii mrii supt mnile voastre
am dat. i tot tr- 3 toriul carele iaste
viB'Aoao s v fie de m*ncare ca tufele ier&ii
le-am dat voao toate. Fr numai carne ntru
sn4ele- sufletului s 5 nu mnca(i. Pentru
c i sn4ele vostru, a 6 sufletelor voastre,
den mna a toate 'i4aniile voiu ceare pre
dnsul, i dentru mna omului fratelui voiu
ceare aceasta" Cela ce vars - sn4ele
omului, pentru sn4ele lui s va vrsa, pentru
c, nt ru cipul :ui, Dumnezu au fcut pre
om. Iar voi create(i i v mul- 1 (i(i i
mpleti pmntul i v mul(i(i pre pmnt$%
i zise Dumnezu lui 8oe i fe- / ciorilor lui
zicnd" #i iat, ;u ridic f4- 0 duin(a
@ea voao, i semen(iei voastre dup voi, i
a tot sufletul viu mpreun cu voi, ,2 den pasri
i den do&itoace, i den toate 'i4aniile
pmntului cte snt cu voi, den toate care au ieit
den civot. i voiu pune f4duin(a ,, @ea
ctr voi i nu va mai muri tot trupul de apa
potopului i nu va mai fi de acum potop de ap,
ca s strice tot pmntul%. i zise ,1
Dumnzu ctr 8oe" #Acesta e semn f4-
duin(ii carele ;u dau ntre @ine i ntru voi, i
ntru tot sufletul viu, cte snt cu voi ntru
semen(iei veacinice" Arcul @ieu l puiu ,3
ntru nor, i va fi ntru semnul f4duin(ii
ntru mi'locul @ieu i a pmntului. i va fi ,5
cnd voiu noora noor pre pmnt, s va ivi
arcul n nor, i-@ voiu aduce aminte de ,6
f4duin(a @ea care iaste ntru mi'locul @ieu i
al vostru, i ntru mi'locul a tot sufletul viu,
ntru tot trupul, nu va mai fi apa spre potop, ca
s stin4 tot trupul. i va fi arcul @ieu n ,-
noor i-, voiu vedea pre dnsul, ca s pome-
nesc f4duin(a veacinic ntre @ine i ntre
pmnt i ntru mi'locul sufletului viu carele
iaste ntru tot trupul pre pmnt%. i zise ,.
Dumnezu lui 8oe" #Acesta e semnul f4-
duin(ii care am tocmit ntru @ine i ntru tot
trupul carele iaste pre pmnt%. i era ,/
feciorii lui 8oe ce-au ieit den civot" !im,
Dam, Iafet. Dam era tat lui Danaan. Aceti
trei snt feciorii lui 8oe. Dentru acestea ,0
s-au rcirat preste tot pmntul. i 12
ncepu 8oe, om lucrtoriu pmntului, i
rsdi vie. i &u den vin i s-au 1,
m&tat i s-au despuiat ntru casa lui. i 11
vzu Dam, tatl lui Danaan, despuiarea ttni-
23 su. i ieind, spuse celor doi
fra(i a lui
afar i, lund !im i Iafet aina, pusr pre
amndoao umerile lor i s dusr* cu dosul
nainte i acoperir despuiarea ttni-su, i
fea(ele lor cutndu ndrt, i despuiarea
24 tatului lor n-au vzut. i s trezvi
8oe den
vin i cunoseu cte-i fcu lui feciorul lui cel mai
25 tnr i zise" #Clestemat Dam
feciorul,
slu4 va fi fra(ilor lui%. i zise" #Cla4oslovit
Domnul Dumnezul lui !im, i va fi Danaan
26 slu4 lui. :r4easc Dumnezu lui
Iafet,
i lcuiasc ntru lcaurile lui !im i s s
27 fac Danaan slu4 lui%. i tri
8oe dup
28 potop ani 322 i 62. i s fcur
toate zilele
lui 8oe 0 sute i 62 de ani i muri.
CAP G
:i aceastea-s naterile fiilor lui
8oe" , !im, Dam, Iafet9 i s
nscur lor , feciori dup potop.
Feciorii lui I Iafet" <amer, i
@a4o4, i @adi, i I Ionan, i ;lisa, i
=ovel, i @oso, i
3=iras. i feciorii lui <amer" Asanaz, i
4+ifat, i =or4ama. i feciorii lui Ionan"
3;lisa i =arsis, citeanii, rodeanii. Dentru
acestea s-au mpr(it ostroave lim&ilor ntru
pmntul lor, fietecarele dup lim&,, ntru
4neamurile lor i ntru lim&ile lor. i fecio
rii lui Dam" Dus i @esrain, Fud i
5Danaan. i feciorii lui Dus" !ava, ;vila,i
!avata, i +e4ma,i !avataca9 i feciorii lui
6+e4ma" !ava i Daudam. Iar Dus au ns
cut pe 8evrod, acesta au nceput a fi uria pre
7pmnt. Acesta era uria vntoriu naintea
Domnului Dumnezu, pentru aceaea zic" cum
10 8evrod - uria naintea Domnului.
i fu
nceptura pmmtului mpr(iei Iui"Aavilo-
nul, i Hre, i Arad, i Dalani, ntru pmn-
11 tul !enaar. Den pmntul acela
au ieit
12 Asur i au zidit 8inevia, i
+oovot ceta
tea, i Dala, i Dei, ntru mi'locul 8ineviei i
ntre Dala9 aceasta iaste cetatea cea
13 mare. i @esrain au nscut pre
:udiim, i
pre 8eftalim, i pre ;nemeteim, Ii pre
14 :aviim, i pre Patrosoniim, i pre
Dazmo-
niim, de unde au ieit Filistiim, i pre <afto-
15 riim. Iar Danain au nscut pre
!idonul,
16 nti nscut, i pre Deteon, i
pre Ievu-
seon, i pre Amoreon, i pre <er4eseul,
17 i pre ;veon, i pre Aruceon, i
pre Ase-
18 neon, i pre Aradion, i pre
!amareon, i
pre Amati. i dup aceasta s-au rcirat
19 neamurile ananeilor. i s
fcur ota-
rle ananeilor de la !idon pn a veni la
<erara, i la <azan, pn a veni pn la
!odom i la <omor, Adama i !evoim, pn
20 la Dasa. Acestea snt feciorii
lui Dam
ntru neamurile lor, dup lim&ile lor, ntru
(rile lor, i ntru lim&ile lor. i lui !im s 1,
nscu i lui, tat tuturor feciorilor lui ;ver,
fratele lui Iafet celui mai mare. Feciorii lui 11
!im" ;lam, i Asur, i ArfaJadu, i :udu, i
Aram, i Cainan. i feciorii lui Aram" Hs, i 13
BI, i <atter, i @oso. i ArfaJadu au 15
nscut pre Cainan, i Cainan au nscut pre
!ala, i !ala au nscut pre ;ver. i lui ;ver 16
s nscur doi feciori, numele unuia - Falec,
pentru c ntru zilele lui s-au mpr(it pmntul,
i numele fratelui su - Iectaan. i Iec- 1- tan
au nscut pre ;lmodad, i pre !alet, i pre
!armot, i pre Iera, i Hdora, 1. i
;vil, i Decla, i Avimeil, i !ovev, 1/ i
Bfir, i ;vila, i Iovav9 to(i acestea - feciorii 10 lui
Iectan. i s fcu lcaul lor de la @asi, 32
pn a veni la !afira, muntele rs-
ritului. Acestea snt feciorii lui !im ntru 3,
neamurile lor, dup lim&ile lor, ntru locurile
lor, i ntru lim&ile lor. Aceastea snt nea- 31
murile feciorilor lui 8oe, dup naterile lor,
dup lim&ile lor9 dentru acestea s-au rci rat
ostroavele lim&ilor pre p*mnt dup
potopu.
C AP G I
K i era tot pmntul un rost i un 4las la , I to(i.
i fu dup ce au purces ei de la 1 I rsrit,
aflar empu n locul lui I !enaar i lcuir
acolo. i zise om 3 Ictr vecinul su"
#Aeni(i s facem crmizi i s le ardem n
foc%. i le fu lor crmida n loc de piatr,
i varul le era lutul. i ziser" #Aeni(i s ne
zidim noao 5 cetate i turnu cruia vrful va fi
pn n ceriu, i vom face noao nume mai
nainte dect ne vom rsipi pre fa(a a tot
pmntul%. i 6 po4or Domnul a vedea
cetatea i turnul carele l-au zidit fiii
oamenilor. i zise - Domnul" #Iat, un
neam i un rost tuturora, i aceasta au nceput a
face. Acum nu va lipsi dentru dnii toate
cte vor apuca a face. Aeni(i i, po4ornd,
s tur&urm acolo . lim&ile lor, pentru ca s
nu auz fietecarele 4lasul aproapelui su%.
i-i rsipi pre dn- / ii Domnul de acolo
preste fa(a a tot pmntul, i potolir a face
cetatea i turnul. Pentru 0 aceaea s-au
cemat numele ei =ur&urare, pentru c acolo
au tur&urat Domnul rosturile a tot pmntul i
de acolo au rsipit pre dnii Domnul preste
fa(a a tot pmntul. i ,2 aceastea-s
naterile lui !im9 i era !im de ani ,22 cnd au
nscut pre ArfaJad, al doilea an dup potop.
i tri !im,dup ce au nscut ,, pre ArfaJad,
ani 322 i 32 i 6, i nscu fii i feate,imuri.
itriArfaJadl32i6deani,i ,1 nscu pre
Cainan. i tri ArfaJad, dup ce ,3
nscu lui pre Cainan, ani 332, i fcu fii i
feate, i muri. i tri Cainan ani ,32 i nscu
pre !ala. i tri Cainan, dup ce au nscut pre
!ala, ani 322 i 32, i fcu fii i feate, i
14 muri. i tri !ala ani ,32 i
nscu pre
15 ;ver. i tri !ala, dup ce nscu
pre ;ver,
16 ani 332, i nscu fii i feate, i muri.
i tri
17 ;ver ani ,32 i 5 i nscu pre Falec.
i tri
;ver, dup ce nscu pre Falec, ani 3.2, i fcu
18 fii i feate, i muri. i tri Falec
ani ,32 i
19 nscu pre +a4av. i tri Falec,
dup ce i s
nscu lui +a4av, ani 120, i nscu fii i feate, i
20 muri. i tri +a4av ani ,32 i 1 i
nscu pre
21 !eru. i tri +a4av, dup ce
nscu pre
!eru, ani 12., i nscu fii i feate, i
22 muri. i tri !eru ani ,32 i
nscu pre
23 8aor. i tri !eru, dup ce
nscu pre
8aor, ani 122, i nscu fii i feate, i
24 muri. i tri 8aor ani .0 i
nscu pre
25 =ara. i tri 8aor, dup ce
nscu pre
=ara, ani ,12 i 0, i nscu fii i feate, i
26 muri. i tri =ara ani .2, i
nscu pre
27 Avram i pre 8aor i pre Aran.
i aceas-
tea snt naterile lui =ara" =ara au nscut
pre Avram i pre 8aor i pre Aran, i Aran
28 nscu pre :ot. i muri Aran
naintea lui
=ara, tatl lui, ntru pmntul carele au
ns-
29 cut, n (ar aldeilor. i luar
Avram i
8aor lor muieri" numele muierii lui Avram -
!ara, i numele muierii lui 8aor - @ela,
fata lui Arran, tatl lui @ela i tatl lui
30 Iesa. i era !ara stearp i
nu fcea
31 feciori. i luo =ara pre Avram,
feciorul
lui, i pre :ot, feciorul lui Arran, feciorul
feciorului su, i pre !ara, noru-sa, muiarea
lui Avram, feciorul lui, i-i scoase pre dnii
den (ara aldeilor ca s mear4 n (ara ana-
neilor, i veni pn* la Daran i lcui
32 acolo. i s fcur toate zileEleF
lui =arra
n Darran arii 126, i au murit =ara n Daran.
CAP G I I
I i zise Domnul lui Avram" #Iei den 0
pmntul tu i den ruda ta i den ' casa
ttne-tu i s mer4i la pmntul I c*rele-(
voiu arta (ie. i te voiu I face pre tine
ntru lim&i mare i te voiu &la4oslovi i-(
voiu mri numele i vei fi
3&la4oslovit. i voiu &la4oslovi pre ceia ce
te vor &la4oslovi, i pre ceia ce te vor &les
tema i voiu &lestema, i s vor
&la4oslovi
4ntru tine toate neamurile pmntului%. i
s duse Avram, dup cum i-au 4rit lui Dum-
nezu, i s ducea cu dnsul :ot9 i era Avram
5de ani .6 cnd au ieit de la Daran. i luo
Avram pre !ara, fmeaia lui, i pre :ot,
feciorul fratelui lui, i toate unealtele lui
cte au a4onisit, i tot sufletul care au
a4onesit, den Daran, i au ieit ca s
mear4 la pmntul Danaan. i intrar la -
pmntul Danaan i um&la Avram n lun4ul
lui, pn la locul !iem, la ste'ariul cel nalt.
Iar ananeii atuncea lcuia pmntul. i .
! ivi Domnul lui Avram i zise lui" #!emen-(iei
tale voiu da pmntul acesta%. i zidi acolo
Avram 'rtvnic Domnului Cruia !-au ivit
lui. i s mut de acolo la munte, spre r- /
sritul lui Aetil, i- ntinse acolo cortul lui, la
Aetil, despre mare, despre rsrit, i zidi
acolo 'rtvnic Domnului, i numi pre numele
Domnului Care i !-au artat lui. i s ridic 0
Avram i, mer4*nd, t&r n pustiiu. i s ,2
fcu foamete pre pmnt, i s po4pr Avram la
;4ipet ca s lcuiasc acolo, pentru c s-au
ntrit foametea pre pmnt. i fu cnd ,, s
apropia Avram a ntr la ;4ipet, zise
Avram etr !ara, fmeaia lui" #Cunosc eu
cum fmeaie frumoas eti la o&raz tu. Fi-va ,1
dar, deaca te vor vedea e4iptineanii, vor
zice clim" 7@uiare iaste lui aceasta$7, i m vor
omor, i pre-tine te vor cru(a. Li dar c" ,3
7!nt sor lui7, pentru ca s mi s fac mie &ine
pentru tine, i va tri sufletul mieu pentru
tine%. i fu cnd ntr Avram la ;4ipet, ,5
vznd e4iptineanii muiarea lui c era fru-
moas foarte, i o vzur &oiarii lui Faraon ,6
i o ludar pre ea ctr Faraon i o aduser
pre dnsa lui Faraon. i lui Avram fcu-i ,-
&ine pentru dnsa, i fur lui oi, i vi(ei, i
m4ari, i slu4i, i slu'nice, i mcoi, i
cmile. i cert Dumnezu pre Faraon cu ,.
certri mari i reale, i casa lui, pentru ara,
fmeaia lui Avram. i cemnd Faraon pe ,/
Avram, zise" #Ce ai fcut aceasta mie, c nu
mi-ai spus c muiare iaste (ie? Pentru cci ,0
ai zis c-7or mie iaste7?, i am luat pre ea mie
fmeaie. i acum, iat fmeaia ta naintea ta. i
lundu-o, du-te$% i porunci Faraon 12
oamenilor pentru Avram ca s petreac pre
dnsul i pre fmeaia lui i toate cte era la dnsul,
i :ot cu dnsul.
CAP G I I I
I i s sui Avram de la ;4ipet, el i ,
fmeaia lui i toate ale lui, la pustie. i Avram
era &o4at foarte cu do&itoc 1 E i cu ar4int.
i mearse denctroo 3 , au venit la pustie,
pn la Aetil, pn Ia locul unde era cortul lui
mai nainte, ntru mi'locul lui Aetil i ntru
mi'locul lui An4e, :a locul 'rtvnicului ce-au
fcut acolo cortul. 5 i cem acolo Avram pre
numele Domnului. i la :ot, carele mer4ea
mpreun cu Avram, 6 era oi, i &oi, i
do&itoace. i nu-i ncpea - pre dnii
pmntul a l*cui ntr-un loc
7pentru c era avuturilelor multe i nu-i
ncpea pre dnii pmntul a lcui mpreun.
8i s fcu sfad ntre pstorii do&itoacelor lui
Avram i ntre pstorii do&itoacelor lui :ot.
Iar ananeii i ferezeii atuncea lcuia
9pmntul. i zise Avram lui :ot" #8u fie
vra'& ntru mi'locul mieu i al tu, i ntre
pstorii miei i ntre pstorii ti, c oameni
10 fra(i sntem noi. Iat, nu iaste tot
pmntul
naintea ta? Hs&eate-te de mine, de vei tu n
stn4a, eu n dereapta, de tu n direapta, eu n
11 stn4a%. i rdicndu :ot ocii lui,
vzu tot
mpre'urul (ri Iordanului, pentru c toat
era adpat, pn a nu surpa Dumnezeu
!odomul i <omorul, ca 4rdina lui Dumne-
zu, ca pmntul ;4ipetului, pn a veni la
12 Lo4ora. i- alease lui :ot tot
mpre'urul
Iordanului, i s rdic :ot de la rsrit i s
13 ose&ir cine de fratele su. Iar
Avram
lcui n pmntul lui Danaan, iar :ot l*cui n
cetate pre'ur (ri i- puse cortul la
14 !odom. Iar oamenii cei de la
!odom, ri i
15 pctoi naintea lui Dumnezu
foarte. i
Dumnezeu zise lui Avram, dup ce s-au des
pr(it :ot de ctr dnsul" #Priveate cu ocii
ti i vezi den locul carele eti tu acum ctr
amiaznoapte i c*tr amiazzi, i ctr rs*-
16 rit 4i ctr mare, C tot pmntul
carele-,
vezi tu, (ie (i-, voiu da i semin(iei tale pn n
17 veacu. i-( voiu face smn(a ta ca
nsipul
pmntului. De poate netine numra nsipul
pmntului, i smn(a ta se va numra.
18 !culndu-te, um&l pmntul i n
lun4ul lui i
n lat, c (ie (i-, voiu da pre el, i semin(iei tale,
19 n veac%. i rdicndu- cortul
Avram, au
mersu de au lcuit pre'ur ste'ariul de la
@amvri, carele era la Devrom, i zidi acolo
'irtvnic Domnului.
CAP GI A
I ar fu ntru mpr(ia lui Amarfal, I
mpratul !enaar, i Ario, mpratul
;llasar, i Dodolo4omor, mpratul
;lamului, i =ar4ar, mpratul I lim&ilor,
Fcur rz&oiu cu Aala, mpratul
!odomului, i cu Aars, mpratul
<omorului, i cu !enar, mpratul Adama, i
cu !emovor, mpratul lui !evoim, i
mpra-
3tul Aalac, aceasta iaste !i4or. Acestea to(i
s-au adunat la Aalea ceaea a !rii, aceasta
4iaste @area !rilor. Ani ,1 slu'iia lui
Dodolo4omor, i n a ,3 ani s-au seme(it.
5Iar al ,5 ani, veni Dodolo4omor i mp
ra(ii ceia ce era cu el i tiar pre uriaii
cei de la Astarot i Carnain, i lim&i tari
mpreun cu dnii, i pre somei, pre cei
6den cetatea !aviei, !i pre oreii cei den
mun(ii !eir, pn la =ereminto ai Faranii,
care iaste n pustie. i ntorcndu-se, .
venir la Izvorul Mudec(ii, acesta iaste Cadis, i
tiar* pre to(i &oiarii lui Amalic, i pre amo-rei,
pre ceia ce lcuia la Asason =amar. i / iei
mpratul !odomului i mpratul <omorului i
mpratul Iui Adama i mpratul lui !evoim i
mpratul lui Aalac, acesta iaste !i4or, i s
tocmir mpotriva lor la rz&oiu la Aalea !rat,
C*tr Dodolo4omor, mp- 0 r*tul ;lam, i
=ar4al, mpratul lim&ilor, i Amarfal,
mpratul lui !enaar, i Ario, mpratul lui
;llasar, cei 5 mpra(i ctr cei 6. i Aalea
cea !rat - fntni de zmoal, i ,2 fu4i
mpratul !odomului i mpratul <omorului i
czur acolo, iar ceia ce-au rmas au fu4it la
munte. i luar muntele i prdar ,,
c*lrimea toat, a !odomului i a <omorului, i
toate avuturile lor, i s dusr. i luar ,1
pre :ot, pre feciorul fratelui lui Avram, i
toate unealtele lui i s dusr, pentru c
l*cuia la !odom. i mer4nd unul dentru ,3
cei scpa(i, spuse lui Avram celui trecut. i el
l*cuia etr ste'ariul @amvriii Amoreului,
fratelui lui ;sol i fratelui lui ;fnan, carii era
mpreun-l*cuitori lui Avram. i auzind ,5
Avram cum s-au ro&it :ot, nepotul lui,
numr pre ai lui oameni de cas, 322 i ,/, i
4oni dupre dnii pn la Dan i czu ,6
asupra lor noaptea, el i slu4ile lui, i-i lovi
pre ei i-i 4oni pn la Dova, carea iaste de-a
stn4a Damascului. i ntoarse toat clri- ,-
mea !odomului, i pre :ot, nepotu-su, l-au
ntorsu, i toate unealtele Iui,, i muierile, i
norodul. i iei mpratul !odomului n ,.
timpinarea lui, dup ce s-au ntorsu el de la
tiarea lui Dodolo4omor i mpra(ilor ce era cu
el, la Aalea lui !avi, acesta era Cmpul
mpra(ilor. i 7 @elisedec, mpratul ,/
!alimului, scoase pine i vin, i era preot al
Dumnezeului celui 8alt. i &la4oslovi pe ,0
Avram i zise" #Cla4oslovit Avram lui Dum-
nezeu celui 8alt, Care au zidit ceriul i pmntul.
i &la4oslovit Dumnezeu cei 8alt, 12
Carele au dat vr'maii ti supt mna ta$% i-i
deade lui zeciuial den toate. i zise mp- 1,
r*tul !odomului ctr Avram" #D-m oamenii,
iar caii (ine-(i-i$% i zise Avram c*tr 11
mpratul !odomului" #Intinde-voiu mna
mea ctr Domnul Dumnezeu cel Preanalt,
Care au zidit ceriul i pmntul, De la 13
trean4u pn la le4tura ncl(mintei de
voiu lua de ale tale toate, pentru ca s nu zici
c" 7Am m&o4(it eu pe Avram7, Afar den 15
ce au mncat voinicii i a pr(ii oamenilor ce-au K
mersu mpreun cu mine, ;sol, Avnan,
@amvri, acestea vor lua parte%.
CAP GA
l ar dup cuvintele aceastea, s
fcu I cuvntul lui Dumnezeu
ctr Avram, I NMG videania
nop(ii, zicnd" #8u te teame,
Avrame, ;u (i-a'utorescu, I
plata ta mult va fi foarte%. i
zise Avram" #!tpne Doamne, ce vei da
mie? ;u pier fr feciori, iar feciorul @ase,
al slu'ni-
3di meale, acesta - Damascos ;liezer%. i
zise Avram" #De vreame ce mie nu mi-ai dat
smn(, iar poslunicul mieu m va mo-
4teni%. i ndat 4lasul Domnului s fcu
ctr dnsul'Liend" #8u te va moteni acesta,
ce cela ce va iei dentru tine, acela te va mo-
5teni%. i-, scoase pre dnsul afar i-i zise
lui" #Caut dar n ceriu i numr stealele, de
vei putea numra pre eale$% i zise" #Aa va fi
6semen(ia ta$% i crezu Avram pre Dumne-
7zeu i i s socoti lui ntru direptate. i zise
ctr dnsul" #;u - Dumnezu, Care te-am
scos den (ara aldeilor ca s-(i dau p*mntul
8acesta s-l motineti%. i zise" #!tpni-
toare Doamne, dupre ce voiu cunoate c voiu
9moteni pre acesta?% i zise lui" #Ia @ie
'unc tretin i capr tretin i &er&eace tre-
10 tin, i turturea i porum&u%. i le
luo :ui
toate aceastea i le mpr(i pren mi'loc i le
puse aceastea cu fa(a una ctr alta, iar pas-
11 rile nu le mpr(i. i s po4orr
pasrile
pre trupurile despicturile lor, i ezu cu dn-
12 sele mpreun Avram. Iar n
apusul soa
relui, ame(al czu la Avram i, iat, fric n-
13 tunicoas mare czu pre dnsul.
i s 4ri
ctr Avram" #tiind vei ti cum semen(ia ta
nstreinat va fi n pmntul nu al ei, i-i vor
ro&i i-i vor cinui pre dnii i-i vor smeri
14 pre dnii 522 de ani. Iar lim&a
criia vor
slu'i voiu 'udica-o ;u, iar dup aceasta vor
15 iei cu 4tire mult. Iar tu vei
mear4e la
prin(ii ti, rnindu-te ntru pace i ntru
16 &trnea(e &une. Iar n a patra
semin(ie,
s vor ntoarce aicea, pentru c pcatele ama-
17 reilor nu s-au plinit pn acum%.
Iar de
vreame ce fu soarele ctr apus, par s fcu
i, iat, cuptoriu afumndu-s i fclii de foc
carele au trecut pren mi'locul
despicturilor
18 acestora. ntru aceaea zi f4dui
Dumne
zu lui Avram,zicnd" #!emin(iei tale voiu da
pmntul acesta, den apa ;4ipetului pn* n
19 apaceamarea;fratului" Pre
cenei, i pre
20 cenezei, i pre cedemonei, i
pre etei,
21 i pre ferezei, i pre rafaini,
ipreamorei,
i pre ananei, i pre evei, i pre 4enesei, i
pre evusei%.
C A P GAI
C ar ara, muiarea lui Avram, nu-i
n-> tea lui9 i era la dinsa o
slu'nic e4ipti-Inean criia era
numele A4ar. i zise > !ara ctr
Avram" #Iat, m-ncise 7
Domnul a nu nate9 ntr nluntru ctr
slu'nica mea, pentru ca s faci feciori den-
tru ea%. i ascult Avram 4lasul !arei9 i 3
lundu fmeaia lui Avram pre A4ar e4ipti-
neana, slu'nica ei, dup ,2 ani ce-au lcuit
Avram n pmntul lui Danaan, i o deade lui
Avram, &r&atului ei, lui fmeaie. i ntr 5
nluntru ctr A4ar i zemisli9 i vzu c au
luat n z4u i s necinsti stpna naintea
ei. i zise !ara ctr Avram" #!trm&tate 6
am de ctr tine. ;u am dat roa&a mea n snul
tu i'Aznd c are n pntece, m-am necinstit
naintea ci. Mudece Dumnezu ntru mine i
ntre tine%. i zise Avram ctr !ara" -
#Iat slu'nica ta n mnile tale, f cu dnsa
cumu-( va plcea (ie$% i o supr pre dnsa
!ara, i fu4i de la fa(a ei. i o afl pre dnsa .
n4erul Domnului Dumnezu la izvorul apei n
pustie, pre pmnt, pre calea lui !ur. i /
zise ei n4erul Domnului" #A4ar, slu'nica
!arei, de unde vii? i unde mer4i?% i zise"
#De fa(a !arei, stpnii meale, eu fu4%. i 0
zise ei n4erul Domnului" #ntoarce-te ctr
stpna ta i te smereate supt mnile
ei%. i zise ei n4erul Domnului" #nmul- ,2
tind nmul(i-voiu smn(a ta, i nu s va
numra de mul(ime%. i zise ei n4erul ,,
Domnului" #Iat, tu n pntece ai i vei nate
fiiu i vei pune numele lui Ismail, pentru c au
ascultat Domnul smereniei tale. Acesta va ,1
fi mo'ic om, mnile lui pre to(i i mnile tuturor
pre dnsul, i naintea fea(ii tuturor fra(ilor lui
valcui%. i cem A4ar numele Domnului ,3
Celuia ce 4ria ctr dnsa" #=u - Dumnezu ce
m-ai socotit9 pentru c am zis" Pentru c
nainte =e-am vzut ivindu-=e mie$% Pentru ,5
aceasta au numit fntna aceaea #Fntn nain-tea
criia am vzut%9 iat - ntru mi'locul lui Cadis
i ntru mi'locul Aara. i nscu ,6 A4ar
lui Avram fecior, i-i puse Avram numele
feciorului su, ce i-au nscut lui A4ar, Ismail.
i Avram era de /- de ani cnd ,- nscu
A4ar pre Ismail lui Avram.
CAP GAII
I i fu Avram de 02 i 0 de ani, i ! ivi . ,
IDomnul lui Avram i zise lui" #;u snt
'Dumnezul tu, s fii &ineplcut > naintea
@ea. i te f curat. i voiu 1 K pune
f4duin(a @ea ntre mi'locul @ieu i ntre
mi'locul tu, i te voiu nmul(i foarte%. i
czu Avram pre fa(a lui9 i-i 4ri 3 lui
Dumnezu, zicnd" #i ;u, iat, f4- 5
duin(a @ea cu tine, i vei fi n mul(ime de lim&i
tat. i nu se va mai cema numele tu de 6
acum Avram, ce va.fi numele tu Avraam, pentru
c te-am pus pre tine printe a lim&i
multe. i te voiu create foarte, foarte, i te -
voiu pune ntru lim&i, i mpra(i dentru tine vor
iei. i voiu ntri f4duin(a @ea ntru .
mi'locul tu i ntre mi'locul semin(ii tale dup
tine, ntru rudele lor, ntru f4duin( veaci-
nic a-( fi (ie Dumnezu i semin(ii tale dup
8tine. i-( voiu da (ie i semin(ii tale
pmntul care nemerniceti, tot pmntul lui
Danaan, ntru (ineare veacinic, i voiu fi lor
9Dumnezu%. i zise Dumnezu ctr
Avraam" #Iar tu f4duin(a @ea s o pzeti,
i semin(iei tale, ntru rudele lor, dup
10 tine. i aceasta iaste f4duin(a
carea vei
pzi ntru mi'locul @ieu i ntre voi, i ntre
mi'locul semin(iei tale dup tine, ntru nea
murile lor" ! s o&rezuiasc voao tot ce e
11 parte &r&teasc9 i v ve(
o&rzui trupul
acoperirei mar4inii voastre, i va fi ntru
semnu de f4duin( ntru mi'locul @ieu i
12 voao. i copilul de / zile s va
o&rezui
voao, toat partea &r&teasc, ntru semin
(iile voastre, cel nscut n casa ta, i cel cum
prat pre ar4int, i den tot finii strein, carele
nu iaste dentru semin(ia ta, cu o&rezanie s va
o&rezui cel nscut al casei tale, i cel pre
13 ar4intu cumprat. i va fi
f4duin(a @ea
preste trupul vostru, ntru f4duin( veaci-
14 nic. i ce va fi parte &r&teasc
neo&re-
zuit, carele nu va o&rezui trupul acoperirei
mar4inii lui n a opta zi, s va piarde sufletul
acela dentru rudenia lui, pentru c au stricat
15 f4duin(a @ea%. i zise
Dumnezu lui
Avraam" #!ara, fmeaia ta, nu se va cema
numele ei !ara, ce !arra i va fi numele
16 ei. i o voiu &la4oslovi pre dnsa,
i-( voiu
da (ie dintru dnsa fiiu, iOI voiu &la4oslovi pre
dnsul, i va fi n lim&i, i mpra(i lim&ilor
17 dentru dnsul vor fi%. i czu
Avraam pre
fa(a lui i rse i zise ntru cu4etul lui zicnd"
#De s va nate. fiiu..ce'ui de ,22 de ani? i
18 !arra, de 02 de ani fiind, va nate?%
i zise
Avraam- ctr Dumnezu" #Ismail, acesta
19 triasc naintea =a$% i zise
Dumnezu
ctr Avraam" #Aa, iat, !arra, f*meaia
ta, va nate (ie fecior i vei numi numele
lui Isaac, i voiu ntri f4duin(a @ea
ctr dnsul ntru f4duin( veacinic, ca s
fiu lui Dumnezu, i semin(iei lui dup
20 dnsul. Iar pentru Ismail, iat
c te-am
ascultat i iat c l-am &la4oslovit pre dnsul,
i-, voiu nmul(i pre dnsul foarte, ,1 lim&i va
nate, i-, voiu da pre dnsul n lim& mare.
21 Iar f4duin(a @ea voiu ntri-o
ctr Isaac,
carele va nate (ie !arra ntru aceasta
22 vreame ntru celalalt anu%. i
vri Dum
nezu 4rind ctr dnsul, i ! sui Dumnezu
23 de la Avraam. i luo Avraam pre
Ismail,
fiiu-su, i pre to(i cei nscu(i n casa
lui, i pre to(i cei7 cumpra(i pre ar4int, i
tot &r&atul dentru oamenii den casa lui
Avraam, i le tia mar4inile acoperemntului
trupului ntru vreamea aceiia zile, dup cum au
4rit lui Dumnezu. i Avraam era de 15 02
i 0 de ani cndu- o&rezuia mar4inile trupului
acoperemntului lui. Iar Ismail, fiiul 16 lui,
era de ,3 ani cndu- tia acoperemntul
mar4inii trupului lui. Iar ntru vreamea 1-
aceiia zile s-au o&rezuit Avraam i Ismail, fiiul-lui,
i to(i &r&a(ii casei lui, i cei nscu(i n 1. cas,
i cei cumpra(i pre ar4int dentru alte feliuri
de lim&i, i-i o&rezui pre ei.
CAP GAI I I
li ! ivi lui Dumnezu ctr ste'ariul , I de
la @amvri, znd el la ua cortului llui
neamiazzi. i eutnd cu 1 I ocii lui
vzu i, iat, trei Cr&a(i sta Ideasupra lui9 i
vznd pre ;i, aler4 ntru ntimpinarea :or de
la ua cortului lui i s ncin pre pmnt i
zise" #Doamne, 3 de am aflat doar ar
naintea =a, nu treace pre ro&ul =u$ ! s
aduc dar ap i s 5 speale picioarele
Aoastre, i A rcorit supt copaciu. i voiu
lua pine i ve( mnca, si 6 dup aceasta ve(
treace la calea Aoastr, pentru care lucru
A-a( a&tut la slu4a Aoastr%. i zisr"
#Aa f, dup cum ai zis%. i sir4ui
Avraam la cortu la !arra i - zise ei"
#<r&eate i frmnt trei msuri de fin
curat i f azime%. i la vaci au aler- . 4at
Avraam i au luat vi(el moale i &un, i-,
deade slu4ii, i-, pripiia s-l fac. i luo /
unt, i lapte, i vi(elul care l-au fcut, i le
puse naintea :or i mncar9 i el sta ln4
Dnii supt copaeiu. i zisr ctr dnsul" 0
#Bride iaste !arra, fmeaia ta?% i el,rspun-
znd, zise" #Iat-o la cortu%. i zise" #Iat, ,2
ntorcndu-@ voiu veni ctr tine, la vrea-
mea aceasta n ceasuri, i va zmisli fecior
!arra, fmeaia ta%. i !arra auzi, ctr ua
cortului fiind, dup dnsul. i Avraam i ,,
!arra - prea &trni, ndelun4a(i de zile, i
prsir la !arra a se face ceale ce au pre
sine fmeile. i rse ntru sine !arra, ,1
zicnd" #nc nu mi s-au fcut mie pn acum, i
stpnul mieu - prea &trn%. i zise ,3
Domnul ctr Avraam" #Ce c au rsu
!arra ntru sine, zicnd" 7Hare adevrat voiu
nate, i eu am m&trnit?7 Au doar nu s ,5
poate ln4 Dumnezu cuvntul? :a vreamea
aceasta @ voiu ntoarce la tine n ceasuri, i va
fi la !arra fecior%. i s lepd !arra, ,6
zicnd" #8-am
$
rs%, pentru c s-au temut. i
zise" #Ca, ce ai rs%. i sculndu-!e de ,-
acolo Cr&a(ii, cutar asupra !odomului i
<omorului, i Avraam mer4ea mpreun cu
17 Dnii, petrecnd pre ;i. Iar
Domnul zise"
#8u voiu ascunde ;u de Avraam, slu4a @ea,
18 carele ;u fcu. Iar
Avraam,fcndu-se, va
fi ntru lim& mare i mult, i s vor &la4oslovi
19 ntru el toate lim&ile pmntului.
Pentru c
tiiam cum va nv(a pre feciorii lui, i casa
lui dupre dnsul, i vor pzi cile lui Dumne-
zu ca s fac dereptate i 'udecat, pentru ca
s aduc Domnul asupra lui Avraam toate cte
20 au 4rit etr dnsul%. i zise
Domnul"
#!tri4area !odomului i a <omorului s
nmul(i ctr @ine, i pcatele lor mari-s
21 foarte. Deacii, po4ornd, voiu
vedea de
dupre stri4area lor ce vine ctr @ine fcu,
22 iar de nu, ca s tiu%. i
ntorcndu-!e de
acolo, Cr&a(ii venir la !odom9 i Avraam era
23 nc stnd naintea Domnului. i
apropiin-
du-se Avraam, zise" #8u piarde mpreun pre
cel derept cu cel necurat, i va fi cel dirept ca
24 i cel necurat. De vor fi 62 de
direp(i n
cetate, piarde-vei pre ei? 8u vei lsa tot locul
pentru acei 62 de direp(i, de vor fi ntr-n-
25 sa? 8ice ntr-un cip s nu
faci =u ca
cuvntul acesta, ca s ucizi pre cel direptu cu
cel necurat, i va fi cel dirept ca i cel necurat$
8ice ntr-un cip$ Cela ce 'udeci tot pmntul,
26 nu vei face 'udecat?% i zise
Domnul" #De
voiu afla la !odom 62 de direp(i n cetate, voiu
27 lsa tot locul pentru dnii%. i
rspunznd
Avraam, zise" #Acum ncepuiu a 4ri ctr
Domnul mieu, iar eu snt pmnt i
28 cenu. Dar de se vor mpu(ina
cei 62 de
direp(i n 52 i 6, piarde-vei pentru acei 6
toat cetatea?% i zise" #8u voiu piarde, de
29 voiu afla acolo 52 i 6%. i adaose
nc a 4ri
ctr dnsul i zise" #Dar de se vor afla acolo
52?% i zise" #8u voiu piarde, pentru cei 52%.
30 i zise" #! nu fie, Doamne, ceva
de voiu
4ri, dar de se vor afla acolo 32?% i zise"
31 #8u voiu piarde, pentru 32%. i zise"
#De
vreame ce am a 4ri ctr Domnul, dar de se
vor afla acolo 12?% i zise" #8u voiu piarde,
32 pentru acei 12%. i zise" #! nu
fie ceva,
Doamne, de voiu 4ri nc de o dat? Dar de
se vor afla acolo ,2?% !i zise" #8u
voiu
33 piarde, pentru cei ,2%. i !e duse
Domnul
dup ce au prsit 4rind cu Avraam, i
Avraam s-au ntorsu la locul lui.
CAP G I G
I i venir cei doi n4eri la !odom I
seara, i :ot sdea ln4 cetatea ,
!odomului9 i vznd :ot, s scul I ntru-
ntimpinarea :or i s ncin leu fa(a pre
pmnt i zise" #Iat, Domnilor,
a&ate(i-A la casa slu4ii Aoastre i odinit
i splat picioarele Aoastre i
mnecnd ve( mear4e la calea Aoastr%. !i
ziser" #Ca, n uli( vom odini%. i siliia 3
pre Dnii i ! a&tur la dnsul i intrar n
casa lui. i fcu :or osp(, i azime au copta
:or, i mncar mai nainte dect a dormi. i 5
oamenii cet(ii, sodomiteanii, ncun4iurar
casa, den tnr pn n &trn, tot norodul
mpreun. !i cema afar pre :ot i zicea 6
ctr el" #Bnde snt Ceia ce-au ntrat la tine
noaptea? !coate-I pre Dnii la noi ca s ne
facem mpreun cu ;i%. i iei :ot ctr ei -
denaintea uii, i ua o trase dupre el i zise
ctr dnii" . #8ice ntr-un cip, fra(ilor, nu .
v duce($ Iar snt la mine feate carele n-au /
cunoscut &r&at9 scoate-le-voiu pre eale la
voi i v face( trea&a cu eale dup cum va plcea
voao, numai la Hamenii acestea s nu face(
strm&tate, pentru cci au ntrat supt
acoperemntul stlpilor miei%. i ziser" 0
#Fereate-te, acolea ai ntrat a nemernici9 nu i
'udecat a 'udeca? Acum dar te vom cinui mai
ru pre tine dect pre ;i%. i siliia pre om, pre
:ot, foarte, i s apropiar afar la u.
Iar Cr&a(ii, ntinznd mnile, au tras ,2
nluntru ctr Dnii pre :ot n cas, i ua
casii o nciser. Iar pre oamenii ce era la ,,
ua casii i-au lovit cu or&ire, den mic pn n
mare, i s sl&ir cutnd ua. i ziser ,1
Hamenii ctr :ot" #Iaste (ie cineva aicea,
4ineri au feciori au feate? Au altcineva de-(
iaste al tu n cetate, scoate-, dentru locul
acesta, Pentru c 8oi stricm locul acesta, ,3
pentru c s-au nl(at stri4area lor naintea
Domnului, i 8e-au trimis pre 8oi Domnul s o
sfrmm pre dnsa%. i iei :ot i 4ri ,5
ctr 4inerii lui ce-i luase featele lui i le zise"
#!cula(i-v i ieit den locul acesta, pentru c va
s frme Domnul cetatea%. !i s pru a ,6
&at'ocori naintea 4inerilor lui i, cnd s fcu
diminea(, 4r&iia In4irii pre :ot, zicnd"
#!culndu-te, ia fmeaia ta i ceale doao feate ale
tale ce ai i iei afar, pentru ca s nu pieri i tu
mpreun cu nele4iuirele cet(ii%. !i ,- s
tur&urar i apucar n4erii mna lui i mna
muierii lui i mnile a doo feate ale lui, pentru
c nu !-au ndurat Domnul de dnsul. i fu
cnd i-au scos pre dnii afar, i ,.
ziser" #@ntuind mntuiate sufletul tu9 s,
nu cau(i napoi, nice s stai n tot mpre'urul
locului9 la munte te mntuiate, ca s nu te
apuce mpreun cu dnii%. i zise :ot ,/
ctr Dnii" #+o4u-m, Doamne, De ,0
vreame ce-au aflat slu4a =a mil naintea =a, i
mri dereptatea =a care fad pre mine ca s
triasc sufletul mieu, iar eu nu m voiu putea
mntui la munte, ca s nu m apuce realele i
20 voiu muri. Iat cetatea aceasta
aproape,ca
s scap acolo, care iaste mic, acolo m voiu
mntui. 8u iaste mic? i va tri sufletul mieu
21 pentru=ine%. i zise lui" #Iat, @-
amciudit
de fa(a ta pre cuvntul acesta, pentru ca s nu
22 surpe cetatea pentru carea ai 4rit.
Deci
4r&eate ca s scapi acolo, pentru c nu voiu
putea a face lucru pn vei mear4e tu acolo%.
Derept aceaea au numit numele cet(ii aceiia
23 !i4or. !oarele au ieit pre
pmnt, i :ot
24 au intrat n !i4or. i Domnul au
plouat pre
!odom i pre <omor iar& pucioas i foc de
25 la Domnul den ceriu. i au surpat
cet(ile
aceastea, i tot mpre'urul, i pre to(i c(i
lcuia n cet(i, i toate cte rsar den
26 pmnt. i caut muiarea lui
ndrt i s
27 fcu stlpu de sare. i mnec
Avraam
deminea(a la locul unde sta naintea Domnu-
28 lui. i cut spre fa(a
odomului i a
<omorului i spre fa(a pmntului, de mpre
'urul locului, i vzu" i iat*, s suia par de
29 foc den pmnt, ca o vpaie de
cuptoriu. i
fu dupre ce sfrm Domnul toate cet(ile de
pe mpre'ur, aduse Dumnezu aminte de
Avraam i scoase pre :ot afar den mi'locul
surprii, cnd surp Domnul cet(ile ntru
30 care lcuia :ot ntr-nsele. i iei
:ot den
!i4or i edea n munte, i amndoao featele
lui cu dnsul, pentru c s-au temut a lcui n
!i4or, i lcui n peter, el i featele lui cu
31 dnsul. i zise cea mai &trn ctr
cea mai
tnr" #Printele nostru iaste &trn, i nime
nu iaste den pmnt carele s s mpreune cu
noi, dup cum iaste o&iceaiul a tot
32 p*mntul. Aino, dar, s ad*pm
pre tatl
nostru cu vin i s dormim cu dnsul i s rdi-
33 cam den tatl nostru smn(%. i
adpar
pre tatl lor cu vin n noaptea aceaea i,
ntrind nluntru cea mai &trn, au dormit cu
tatl ei n noaptea aceaea9 i nu tiia cnd dor-
34 miia el i cnd s scula. i fu a doao
zi, i zise
cea mai &trn ctr cea mai tnr" #Iat c
am dormit ieri cu tatl nostru9 s adpm pre
dnsul cu vin i ntru aceast noapte i,ntrnd,
te culc tu cu el, i s rdicm den tatl nostru
35 smn(%. i adpar i ntru aceea
noapte
pre tatl lor cu vin i, ntrnd nluntru cea
mai tnr, dorini cu tatl ei9 i n-au tiut cnd
36 s-au culcat cu ea i cnd s-au
sculat. i
zmislir amndoao featele lui :ot den tatl
37 lor. i nscu cea mai mare
fecior i-i
cem numele lui @oav, zicnd #Den tat-
mieu%. Acesta e tat moaviteanilor, pn n
38 ziua de astzi. i nscu cea
mai tnr
fecior i cem numele lui Aman, #Fiiu rudii
meale% zicnd. Acesta iaste tatl amaniteani-
lor, pn n ziua de astzi.
C AP GG
K i purceas de acolo Avraam la pmnt , I ctr
amiazzi i lcui ntru mi'locul D Cadis i ntru
mi'locul !ur, i lcui la I <eraris. i zise
Avraam pentru 1 F !arra, fmeaia lui, cum
#!or iaste mie%, c s temu s zic #Fmeaie-
m iaste%, pentru ca s nu-, uci4 pre dnsul
oamenii cet(ii pentru dnsa. i tremise
Avimele, mpratul 4erarilor, -au luat
pre !arra. i ntr Dumnezu ctr Avimele n
somnu 3 noaptea i zise lui" #Iat, tu mori
pentru muiarea carea ai luat, i ea iaste
mpreunat cu &r&at%. i Avimele nu s-au
ntins la dnsa i 5 zise" #Doamne, lim&
netiind i dirept vei piarde? Au doar nu
mi-au zis mie el cum 6 7!or mie iaste7? i ea
mi-au zis mie" 7Frate mie iaste7. ntru inim
curat i n dereptatea mnilor am fcut
aceasta%. i zise Dumne- - zu n somnu"
#i ;u am cunoscut cum cu inem curat ai
fcut aceasta, i ;u nu @-am ndurat de tine,
ca s nu 4reeti tu ctr @ine, pentru
aceasta nu te-am lsat s te atin4i de dnsa.
Iar acum d ndrt muia- . rea omului,
pentru cce proroc iaste i se va ru4a pentru
tine i vei tri9 iar de nu o vei da ndrt, vei
cunoate cum tu vei muri i toate ale tale%. i
mnec Avimele diminea(a i / cem pre
toate slu4ile lui i 4ri toate cuvintele aceastea
n urecile lor i s temur to( oamenii foarte.
i cem Avimele pre 0 Avraam i-i zise
lui" #Ce ai fcut aceasta noao? Cndai s nu
fim 4reit ceva ctr tine, pentru cce ai adus
preste mine i preste mpr(ia mea pcat
mare? Faptul carele nime nu-, va face mi-ai
fcut mie%. i zise ,2 Avimele ctr Avraam"
#Ce socotind ai fcut aceasta?% i zise
Avraam" #Pentru c am ,, zis" Cndai nu iaste
teamere de Dumnezu n locul acesta, i pre
mine m vor omor pentru fmeaia mea. C i
adevrat de pre tat sor ,1 m iaste, iar nu den
mum, i mi s fcu mie i fmeaie. i fu
cndu m-au scos Dumne- ,3 zu den casa
ttni-mieu, i i-am zis ei" Aceast direptate
s faci asupra mea" n tot locul unde vom
ntr, acolo zi pentru mine cum 7Frate-m iaste.7%
i luo Avimele ,222 ,5% de ddrame, oi i
vi(ei, slu4i i slu'nice, i au dat lui Avraam, i-i
deade ndrt pre !arra, fmeaia lui. i
zise Avimele ctr ,6 Avraam" #Iat
pmntul naintea ta, unde-( va plcea,
lcuiate%. Iar !arrei zise" #Iat, ,- am dat
,222 de didrame fratelui tu, acestea vor fi (ie
ntru cinstea o&razului tu i a toate cte-s cu
tine, i tot adevrat 4riate.% i ,. s ru4
Avraam ctr* Dumnezeu, i vindec Dumnezeu
pre Avimele, i pre fmeaia lui, i pre
slu'nicele lui9 i ntea. Pentru c ,/
C A P GGI
> i Domnul socoti pre !arra dup
cum zise i fcu Domnul !arrei dup
cum I 4ri. i zmislind, nscu
!arra lui > Avraam fecior la
&trnea(e, la vrea-/ mea dup cum i-
au 4rit lui Domnul.
3i numi Avraam numele feciorului su ce i
s-au nscut lui, carele i-au nscut lui !arra,
4Isaac. i o&rezui Avraam pe Isaac n a opta
zi, dup cum i-au poruncit lui Dumnezeu.
3Avraam era de ,22 de ani cnd i s-au nscut lui
5Isaac, fiiul lui. i zise !arra" #+s mi-au
fcut Domnul, pentru c cine va auzi s va
6&ucura mpreun cu mine%. i zise" #Cine
va povesti lui Avraam c apleac pruncul
!arra? Pentru c am nscut fecior la &trnea-
7(ile meale%. i crescu copilul i s n(rca,
i fcu Avraam osp(u mare n ziua care s-au
8n(rcat fiiu-su Isaac. i vznd !arra pre
feciorul A4arei e4iptineanii, carele s ns
cuse lui Avraam, 'ucndu-se cu Isaac, feciorul
10 ei, i zise lui Avraam"
#<oneate pre
aceast slu'nic i pre feciorul ei, pentru c nu
va moteni feciorul slu'nicii cu feciorul mieu
11 Isaac%. i foarte 4reu se pru
cuvntul
naintea lui Avraam, pentru feciorul su
12 Ismail. i zise Dumnezu lui
Avraam" #8u
fie naintea ta 4reu pentru copil i pentru slu'
nic9 toate cte va zice (ie !arra, ascult 4lasul
ei, pentru c ntru Isaac se va cema (ie
13 semin(ie. Iar i pe feciorul
slu'nicii ace-
tiia, ntru lim& mare l voiu face pre dnsul,
14 pentru c semin(ia ta iaste%. i
s scul
Avraam diminea(a i luo pine i un foaie de
ap i deade A4arei9 i-i puse pre umr i
copilul i o 4oni pre dnsa. i mer4nd,rtciia
15 pren pustie spre Fntna
Murmntului. i
s fri apa den foaie, i lepd copilul supt un
16 &rad. i mer4nd,au ezut n
prea'ma lui,
departe ca o proc de arcu, pentru c zise"
#8u voiu vedea moartea copilului mieu%. i
ezu mpotriv de departe, i stri4nd copilul
17 plnse. i ascult Dumnezeu
4lasul copilu
lui, den locul unde era, i stri4 n4erul lui
Dumnezeu pre A4ar den ceriu i zise ei" #Ce
iaste, A4ar? 8u te teame, pentru c au auzit
Dumnezeu 4lasul copilului tu, den locul unde
nciznd ncise Dumnezeu denafar tot
z4ul ntru casa lui Avimele, pentru !arra,
fmeaia lui Avraam.
18 iaste. !coal-te i ia copilul i-,
(ine cu
mna ta pre dnsul, pentru c n lim& mare
19 voiu face pre dnsul%. i descise
Dumne
zeu ocii ei i vzu fntn de ap vie i
mearse de umplu foalele de ap i adap
20 copilul. i era Dumnezu cu
copilul, si
crescu i l*cui n pustie i s fcu arca.
21 i l*cui n pustiiul lui Faran, i-i
luo lui
mum-sa muiare din pmntul ;4ipetului.
i fu ntr-aceaea vreame, i zise Avimele i 11
Hozat, carele au luat pre noru-sa, i Filo,
voivodul puterii lui, ctr Avraam zicnd"
#Dumnezeu e cu tine ntru toate cte faci.
Deci acum 'ur-mi pre Dumnezeu cum nu-m 13
vei face strm&tate, nice semin(ii meale, nice
numelui mieu, ce dup dereptatea carea am
fcut cu tine, vei face cu mine, i pmntului
ntru carele te-ai slluit ntr-insul%. i 15
zise Avraam" #;u m 'ur%. i mustr 16
Avraam pre Avimele pentru fntnile apei ce au
luat slu4ile lui Avimele. i zise lui Avi- 1-
mele" #8-am tiut cine au fcut (ie lucrul
acesta9 nice tu mi-ai spus, nice eu am auzit,
fr numai astzi%. i luo Avraam oi i 1.
vi(ei, i deade lui Avimele, i au pus amndoi
f4duin(. i au pus Avraam . mielui(e 1/
de oi sin4ure. i zise Avimele ctr 10
Avraam" #Ce snt ceale . mielui(e ale oilor
acestora care le-ai pus sin4ure?% i zise 32
Avraam" #Pentru c aceaste . mielui(e vei
lua de la mine, ca s-m fie de mrturie c eu
am spat aceast fntn%. Pentru aceaea 3,
au numit numele locului aceluia Fntna Mur-
mntului, c acolo au 'urat amndoi. i toc- 31
mir amndoi t4duire la Fntna Murmntului.
i s scul Avimele i Hozat, ce (inea pre
noru-sa, i Filo, voivodul puterei lui, i s
ntoarse la pmntul filistiimilor. i 33
rsdi Avraam (arin la Fntna Murmntului i
au cemat acolo pe numele Domnului
Dumnezeu veacinicu. i sllui Avraam 35
ntru pmntul filistiimilor zile multe.
C AP GGI I
ni fu dup cuvintele aceastea, Dum- ,
'nezeu ispitiia pre Avraam i zise lui"
E#Avraame, Avraame$% i zise" #Iat fleu$%
i zise" #Ia pre fiiul tu cel 1 4 iu&it, pre
Isaac, pre cel ce ai iu&it, i pas la pmnlul
cel nalt i-, f pre dnsul acolo 'rtv pre
unul dentru mun(i, carele-( voiu zice (ie%. i
sculndu-se Avraam dime- 3 nea(a, nsmr
m4ariul su i luo cu dnsul doau slu4i i pre
Isaac, feciorul lui, i, tind leamne pentru
'rtv, sculndu-se, mearse i veni la locul
unde-i zise lui Dumnezeu a treia zi. i cutnd
Avraam cu ocii, 5 vzu locul de departe. i
zise Avraam slu- 6 4ilor sale" #de(i aicea cu
m4ariul, iar eu i copilaul vom mear4e pn*
acii i, ncinn-du-ne, ne vom ntoarce la voi%.
i luo Avraam - leamnele 'rtvei i le puse pre
Isaac, feciorul lui, si luo a mn focul i cu(itul
i s dusi amndoi dempreun. i zise
Isaac ctr . Avraam, tatl lui" #=at$% i el
zise" #Ce iaste, fiiul mieu?% - #Iat focul i
leamnele, unde iaste oaia 'rtvei?% i zise
Avraam" #Dumnezu / va vedea :ui oaia
pentru 'rtv, fiiul mieu%. i
0 mer4nd amndoi mpreun, Aenir la locul
carele i-au zis lui Dumnezu. i au urzit acolo
Avraam 'rtvnicul i puse leamne deasupra
i, mpiedecnd pre Isaac, fiiul su, l puse pre
dnsul preste 'rtvnic, deasupra leamnelor,
10 i tinse Avraam mna sa s- ia
cu(itul s
11 'un4e pre fiiul su. i-, cem
n4erul
Domnului den ceriu i zise" #Avraame,
12 Avraame$% i el zise" #Iat eu%.
i zise"
# nu-( pui mna asupra copilului, nice s
faci lui nemic, c acum am conoscut c te
temi tu de Dumnezu, i te-ai ndurat de fiiul
13 tu cel iu&it, pentru @ine%. i
cutnd
Avraam cu ocii lui vzu i, iat, un &er&eace
prins ntr-un sad savec de coarne. i mearse
Avraam i luo &er&eacele i-, aduse a face
14 'rtv pentru Isaac, fiiul lui.
i numi
Avraam numele locului aceluia #Domnul au
vzut%, pentru ca s zic astzi" #n munte
15 Domnul !e-au ivit%. i cem
n4erul
Domnului pre Avraam al doilea rnd den ceriu,,
16 zicnd" #Asupra @ea @-am
'urat, zice
Domnul, pentru care lucru ai fcut cuvntul
acesta i te-ai ndurat de fiiul tu cel iu&it,
17 Cu adevrat &la4oslovind te voiu
&la4oslovi i
mul(ind voiu mul(i semin(ia ta ca stealele
ceriului i ca nsipul cel dupe (rmurele
mrei, i va moteni semin(ia ta cet(ile
18 nepriatinilor. i se vor
&la4oslovi ntru
semin(ia ta toate lim&ile pmntului, pentru
19 care ai ascultat 4lasul @ieu%. i s
ntoarse
Avraam ctr slu4ile lui i,sculndu-se,s du
ser la Fntna Murmntului i lcui Avraam
20 la Fntna Murmntului. i fu
dup cuvin
tele aceastea, i s poronci lui Avraam zicnd"
#Iat, nscu @ela i ea fii lui 8aor, fratelui
21 tu, Pre Bzu, ntiu nscut, i pre
AaiJ, fra-
22 tele lui, i pre Camoil, tatl sirilor,
i pre
Dazad i pre 8azaf i pre Faldes i pre ;ldaf,
23 i pre Aatuil. i Aatuil au
nscut pre
Peveca. !nt / feciori acestea care i-au nscut
@ela lui 8aor, fratele lui Avraam. i (iitoa-
rea lui, anume +eima, au nscut i ea pre =a-
vec i pre =aam i pre =oos i pre @oa%.
CAP G G I I I
' i fu via(a !arrei ani ,22 i 12 i ..
, i muri arra n cetatea Arvuc, care
I iaste n vale, aceasta iaste Devron, n
I pmntul Danaan. i veni Avraam ca
I s pln4 pre arra i s 'luiasc.
3i s scul Avraam de la mortul su i zise
4Avraam feciorilor lui Det zicnd" #!trein i
nemearnic snt eu cu voi. Da(i-m mie dar
moie de mormnt cu voi i voiu n4ropa mor-
5tul mieu de la mine%. i rspunser feciorii
6lui Det ctr Avraam,zicnd" #8u, doamne,
ce ascult pre noi" mprat de la Dumne
zu tu eti ntru noi, ntru ceale alease ale
noastre mormnturi n4roap-( mortul tu,
pentru c nice unul dentru noi va opri mor-
mntul lui de tine ca s n4ropi mortul tu
acolo%. i sculndu-se Avraam, s ncin .
norodului pmntului feciorilor lui Det i /
4ri ctr dnii Avraam zicnd" #De ave( la
sufletul vostru ca s n4rop mortul mieu
denaintea fea(ii meale, asculta(i-m i 4rit
pentru mine lui ;from a lui !aar i-m dea 0
mie petira cea ndoit care iaste a lui, cea ce
iaste n partea (arinii lui. Pre ar4int ce va fi
vreadnic, s-m dea mie aceasta ce iaste ntru
voi, ntru a4onisire de mormnt%. i ;fron ,2
sdea ntru mi'locul feciorilor lui Det. i rs-
punznd ;fron Deteul ctr Avraam, au zis
celor ce aud, feciorilor lui Det i celor ce ntr n
cetate, tuturor zicnd" #:n4 mine fii, ,,
doamne, i m ascult" (arina i petira care
iaste ntr-nsa (ie o dau. 8aintea tuturor cet-
(eanilor miei, dat-am (ie. n4roap mortul
tu%. i s ncin Avraam naintea noro- ,1
dului pmntului i feciorilor lui Det i zise ,3
lui ;fron la ureci, naintea a tot norodul
pmntului" #De vreame ce n partea mea eti,
ascult-m. Ar4intul (arinii ia-, de la mine, i
voiu n4ropa pre mortul mieu acolo%. i ,5
rspunse ;fron lui Avraam, zicnd" #8u, ,6
doamne, pentru c am auzit. Cum, 522 de
didrame de ar4int ntru mine i ntru tine, ce ar
fi aceasta? i tu mortul tu (iO, n4roap%. i
auzi Avraam pre ;fron. EAu numrat lui' ,-
ar4intul care au 4rit n urecile feciorilor lui
Det, 522 de didrame de ar4int ales la ne4u(tori.
i iaste (arina lui ;fron carea era n ,. petira
cea ndoit care iaste c*tr fa(a @am-vriei,
(arina i petira care era ntru ea i copacii
ce era ntru (arin care iaste ntru toate
otarle lui mpre'ur :ui Avraam ,/ ntru
a4onisire, naintea feciorilor lui Det i tuturor
celor ce ntr n cetate. Dup aceasta au
n4ropat Avraam pre !arra, fmeaia lui, ntru
petira (arinii cea ndoit care iaste
mpotriva @amvrii, aceasta iaste Devron,
ntru pmntul lui Danaan. i s adevr ,0
(arina i petera care era ntr-nsa a lui
Avraam ntru cti4area de mormnt de la
feciorii lui Det.
CAP GGIA
I i Avraam era &trn, ndelun4at de ,
I zile, i Domnul &la4oslovi pre I
Avraam ntru toate. i zise 1
Avraam slu4ii lui cei mai &trne a Q casei
lui, celuia ce era mai mare peste toate ale Iui"
#Pune( mna ta supt armul mieu, i te 'ur pre
Domnul Dumnezul ceriului i 3 pre
Dumnez*ul pmntului ca s nu iai fmeaia
feciorului mieu, lui Isaac, den featele ananeilor
cu care eu lcuiescu ntru dnii, Ce-ntru
pmntul mieu unde am nscut eu 5
vei mear4e, i la neamul mieu, i vei lua
fmeaie feciorului mieu, lui Isaac, de acolo%.
5i zise c*tr dnsul slu4a" #Dar cnd n-a vrea
muiarea s mear4 cu mine ndrt la pmn-
tul acesta, voiu ntoarce pre feciorul tu la
6pmntul de unde ai ieit de acolo?% i zise
ctr dnsul Avraam" #Ia amente ntru tine, ca
7s nu ntorci pre feciorul mieu acolo. Dom
nul Dumnezul ceriului i Dumnezul pmn-
tului, Carele m-au luat den casa ttni-mieu i
den pmntul carele am nscut, Carele mi-au
4rit i mi-au 'urat zicnd" 7Rie-( voiu da
pmntul acesta, i semin(iei talc$7, Acesta va
trimite n4erul !u naintea ta i vei loa
8fmeaie feciorului mieu Isaac de acolo. Iar
de nu va vrea muiarea s mear4 cu tine la
pmntul acesta, curat vei fi de 'urmntul
acesta, numai pre feciorul mieu s nu-, ntorci
9acolo%. i puse slu4a mina lui supt armul
lui Avraam, stpnul lui, i 'ur lui pentru
10 cuvntul acesta. i luo slu4a ,2
cmile
dentru cmilele stpnu-su, i den toate
&unt(ile stpnului lui mpreun cu dnsul,
i s scul de s dus la @i'locul-rurilor, la
11 cetatea lui 8aor. i adormi
cmilele afar
den cetate, ln4 fntna cu apa cea de ctr*
12 sear, cnd ies ceale ce iau ap.
i zise"
#Domnul Dumnezu stpnului mieu
Avraam. f-m cale &un naintea mea astzi i
13 f mil cu stpnul mieu, Avraam.
Iat, eu
stau la izvorul apei, i featele celor ce
leuiescu n cetate mer4u ca s scoat
14 ap. i va fi fecioara care eu
voiu zice"
7Pleac ciutura ta pentru ca s &eau7, i-m va
zice" 7Cea tu, si cmilele (i le voiu adpa pn
unde vor nceta &ndu7, aceasta ai 4tit slu4ii
=ale, lui Isaac, i ntru aceasta voiu cunoate
cum ai fcut mil cu stpnul mieu,
15 Avraam%. i fu mai nainte de a
svri el
4rind ntru cu4etul lui, i, iat, +eveca iei
afar, carea s* nscuse lui Aatuil, feciorul
@eli, muierii lui 8aor, i frate al lui
16 Avraam, avnd ciutura pre umrul
ei. i
fecioara era frumoas la fa( foarte, fecioar
era, &r&at n-au cunoscut pre dnsa, i, po4o-
rndu-se la izvor, mplu ciutura i s
17 sui. i aler4 slu4a ntru
timpinarea ei i
zise" #Adap-m pu(inea ap den ciutura
18 ta%. i ea zise" #Cea, doamne$% i
4r&ind,
slo&ozi ciutura pre &ra(ul ei i-, adap pre
19 dnsul pn unde au ncetat &nd
i-i zise"
#i cmilele-( voiu adpa, i voiu scoate ap
20 pn unde toate vor &ea%. i
4r&i i
deart ciutura n adptoare i aler4 iar la
fntn s* scoat ap i scoase ap la toate
21 cmilele. i omul o pricipea pre
dnsa i
tcea, pentru ca s cunoasc de au ndereptat
22 Domnul calea lui au &a. i fu
cnd nce-
tar toate cmilele &ndu, luo omul cercei de
aur de tr4ea cte o dram i 1 &r(ri pre
minele ei, trasul lor ,2 4al&eni de aur, i o 13
ntre& pre dnsa i zise" #A cui fat eti? !pu-ne-
m de iaste la tat-tu loc noao de a
odeni%. i ea zise ctr dnsul" #Fat lui 15
Aatuil snt, al @eli, pre care l-au nscut ea lui
8aor%. i zise lui" #Paie i saturri 16
multe snt la noi i loc de odinit%. i &ine- 1-
vrnd omul, s ncin Domnului i zise"
#Cla4oslovit Domnul Dumnezul stpnului 1.
mieu Avraam, Carele n-au lsat dereptatea i
adevrul de Ia stpnul mieu$ Pre mine m
nderept Dumnezu la casa fratelui stpnului
mieu%. i aler4nd copila, spuse mne-sa 1/
dup cuvintele aceastea. i +eveca avea 10
frate pre nume :avan i aler4 :avan ctr
om afar la izvor. i fu deca vzu cerceii i 32
&r(rile n minile surorii lui i cnd auzi
cuvintele +eveci, surori-sa, zicnd" #Aa
mi-au 4rit omul%, i veni la om stnd el la
cmile la izvor i-i zise lui" #ntr 3,
nluntru, &ine-i cuvntat Domnul, pentru
cace stai afar? i eu am 4tit casa i locul
cmilelor%. i ntr omul n cas i des- 31
crc cmilele i puse paie i fnuri cmilelor i
ap picioarelor lui i picioarelor oamenilor ce
era cu el. i le puse lor pine s mnnce 33 i
zise" #8u voiu mnca pn EnuS voiu 4ri
cuventile meale%. i zisr" #<riate$% i 35
zise" #!lu4a lui Avraam eu snt. i Domnul 36
au &la4oslovit pre stpnu-mieu foarte, i s-au
nl(at. i-i deade lui oi i vi(ei, i ar4int i aur,
slu4i i slu'nice, cmile i m4ari. i nscu 3-
!arra, frneaia stpnului mieu, un fecior st-
pnului mieu dup ce au m&trnit el, i-i
deade lui cte era la el. i m-au 'urat stp- 3.
nul mietQzicnd" 7! nu iai fmeaie fiiului mieu
den featele ananeilor, ntru care eu sl-
luiescu ntru pmntul lor, Ce numai la 3/
casa ttne-mieu s mer4i i la neamul mieu i
vei lua muiare feciorului mieu de acolo7. i 30
zi stpnului mieu" 7Cndai nu va vrea s
mear4 cu mine?7 i-m zise" 7Domnul 52
Dumnezeu, naintea Cruia &ine am plcut,
Acela va tremite pre n4erul !u cu tine i-( va
nderept calea i vei lua fmeaie fiiului mieu
den neamul mieu i den casa ttni-mieu.
Atuncea curat vei fi de &lestmul 5, mieu,
cci, cnd vei veni la neamul mieu i nu-( vor da
(ie, i vei fi curat de 'urmntul mieu7. i viind
astzi la izvor, zi" 7Doamne Dumne- 51 zul
stpnului mieu Avraam, de-m vei nderp-ta calea
mea =u, care eu acum voiu mear4e la ea, Iat,
stau la izvorul apei, i featele oame- 53 nilor
cet(ii vor iei ca s* ia ap, i va fi fecioara criia
eu voiu zice" 7Adap-m pu(inea ap den ciutura
ta$7 i-m va zice" 7i tu &ea, i c- 55
milelor tale voiu scoate ap$7, aceasta iaste
fmeaia carea o au 4tit Domnul slu4ii !ale,
Iui Isaac, i ntru aceasta voiu cunoate cum ai
45 fcut mil stpnului mieu Avraam7.
)i fu
mai nainte dect a svri eu 4rind ntru
cu4etul mieu, ndat +eveca ieiia afar avnd
ciutur pre umr i po4or la izvor i scoase
46 ap. i-i zi ei"7Adap-m*$7 i
4r&ind,slo-
&ozi ciutura pre &ra(ul ei de pre dnsa i zise"
7Cea tu, i cmilele tale voiu adpa7. i am
47 &ut, i cmilele au adpat. i am
ntre&at
pre ea i zi" ,A cui fat eti tu?7 i ea zise"
7Fat lui Aatuil snt, feciorului lui 8aor,
carele i-au nscut lui @ela7. i-i pus cerceii
48 pre &ra(ul ei i &r(rile pre minEiF le
ei. i
&inevrind m-am ncinat Domnului i &inecu-
vntai pre Domnul Dumnezul stpnului
mieu Avraam, Carele m-au ndereptat ntru
calea adevrului, ca s iau fata fratelui stp-
49 nului mieu, fiiului lui. Deci de ve(
face voi
mil i dereptate ctr stpnul mieu, spune-
(i-m, ca s m ntorcu n dereapta au n
50 stn4a%. i rspunznd :avan i
Aatuil,
ziser" #De la Domnul au ieit acesta lucru, nu
vom putea s 4rim mpotriva ta ru au
51 &ine. Iat +eveca naintea ta.
:uundu-o,
du-te, i fie fmeaie feciorului stpnului tu,
52 dup cum au 4rit Domnul%. i
fu auzind
slu4a lui Avraam cuvintele lor, s-au ncinat
53 pre pmnt lui Dumnezu. i
sco(nd slu4a
vase de ar4int i de aur i m&rcminte, au
dat +eveci, i daruri deade fratelui ei i
54 mumei ei. i mncar i &ur i el
i oame
nii ce era cu el i dormir. i sculndu-se demi-
nea(a, zise" #=remite(i-m pentru ca s m
55 duc la stpnu-mieu%. i ziser
fra(ii ei i
mum-sa" #+*mie fata cu noi ca vreo ,2 zile,
56 i dup aceaea s va duce%. i el
zise ctr
ei" #8u m opri(i, i Domnul au ndereptat
calea :ui ntru mine9 trimite(i-m pentru ea
57 s mer4u la stpnul mieu%. i ei
ziser"
# cemm copila i s ntre&m 4ura ei%. i
cemar pre +eveea i-i ziser ei" #@ear-
58 4e-vei cu omul acesta?% i ea zise"
#@ear-
59 4i-voiu%. i tremiser pre +eveca,
sora lor,
i unealtele ei, i pre slu4a lui Avraam, i pre
60 cei cu dnsul. i &la4oslovir pre
+eveca i
ziser ei" #!ora noastr eti, f-te ntru mii de
zeci de mii i motineasc semin(ia ta cet(ile
-,, nepriatinilor$% i sculndu-se +eveca i
roa&ele ei, s-au suit pre cmile i s dusr cu
62 omul9 i lund slu4a pre +eveca, s-au
dus. i
Isaac mer4ea pren pustie, de ctr Fntna
Aideniei, i el lcuia n pmntul de ctr*
63 amiazzi. i iei Isaac ca s se
prim&le la
cmpu, mai nainte de nde sear, i eutnd cu
64 ocii lui, vzu cmile viitoare. i
eutnd +e
veca cu ocii, vzu pre Isaac i sri de pre cmil.
i zise ctr slu4" #Cine iaste omul acela ce -6
mear4e n cmpu ntru ntempinarea
noastr?% i zise slu4a" #Acesta iaste stpnul
mieu.% Iar ea, lundu- &ro&odealnecul, s
m&rca. i povesti slu4a lui Isaac toate --
cuventele cfte au fcut. i ntr Isaac n -.
casa mumei lui i luo pre +eveca i i s fcu lui
fmeaie i o iu&i pre dnsa. i s mn4ia Isaac
pentru !arra, muma lui.
C A P GGA
ni ado4nd Avraam, luo fmeaie, ,
Icriia numele-i era Dettura. i-i 1 I
nscu lui pre Lomvran i pre Iezan i I pre @ada
i pre @adiam i pre Ievoc I i pre !oia. i
Iezan au nscut pre 3 !ava i pre =aman i
pre Dedan. i feciorii lui Dedan fur" +a4uil i
8avdeil i Asuriim i :aturiim i :oomit. i
feciorii lui @adiam" 5 <efar i Afer i ;no i
Avita i ;lda4a, to(i acestea era feciorii
Deturii. i deade 6 Avraam toate unealtele
lui lui Isaac, feciorul lui. i feciorilor (iitorilor
lui au dat Avraam - daruri, i-i scoase pre
dnii n laturi de la Isaac, feciorul lui, nc fiind
el viu, ctr rsrit, la pmntul rsriturilor.
i acestea snt . anii zilelor vie(ii lui Avraam
c( au trit" ,.6 de ani. i sl&ind Avraam,
muri ntru &tr- / nea(e &une, &trn i plin
de zile, i s puse ln4 norodul Iui. i-,
n4ropar pre dnsul 0 Isaac i Ismail, amndoi
feciorii lui, n petira cea ndoit, n (arina lui
;fron, feciorul lui !aar Deteului, carele iaste
mpotriva @am-vriei, Rarina i petera
ce au cti4at ,2 Avraam de la feciorii lui Det,
acolo n4ropar pre Avraam i pre !arra, fmeaia
lui. i fu ,, dup ce muri Avraam, &la4oslovi
Dumnezu pre Isaac, fiiul Iui, i lcui Isaac
ln4 Fntna Aederii. i aceastea snt natirile
lui Ismail, ,1 feciorul lui Avraam, pre carele
au nscut A4ar, slu'nica !arrei, lui Avraam, i
aceastea ,3 snt numele feciorilor lui Ismail, pre
numele rudeniilor lui" cel dentiu nscut,
Ismail, i 8avaiot i Cidar i 8avdeil i
@asam i ,5 @asma i Duma i @asi i
Dodan i =e- ,6 man i Ietur i 8afes i
Cedma. Acestea ,- snt feciorii lui Ismail, i
aceastea snt numele lor, n corturile lor i
ntru odile lor, ,1 &oiari, dup lim&a lor.
i acetea-s anii ,. vie(ii lui IsmailO,3. de ani.
i sl&ind, muri i se altur ln4 ruda lui. i
lcui de la ;vilat ,/ pn la ur, carea iaste
naintea fea(ii ;4i-petului, pn a veni la
asiriani, naintea fea(ii tuturor fra(ilor lui au
lcuit. i aceastea-s ,0 natirile lui Isaac,
feciorul lui Avraam" Avraam au nscut pre
Isaac. i Isaac era 12 de 52 de ani cnd au
luat pre +eveca, fata
21 lui Aatuil irului, lui fmeaie, i
s ru4a
Isaac Domnului pentru +eveca, fameaia lui,
pentru c era stearp. i-, ascult pre dnsul
Dumnezu, i zmisli n pntece +eveca,
22 fmeaia lui. i 'uca copiii ntru
dnsa i
zise" #De iaste s mi s fac aa, pentru ce mie
aceasta?% i mearse s ntrea&e de la Dom-
23 nul. i zise Domnul ei" #Doao
lim&i n
z4*ul tu snt i doao nroade den pntecele
tu se vor mpr(i. i va covri nrod pre
nrod i cel mai mare va slu'i celui mai
24 mic%. i s mplur zilele a nate
ea i la
25 dnsa era 4eameni ntru pntecile ei.
i iei
feciorul cel ntiu nscut, roiu tot ca o piale,
26 pros, i-i numi numele lui Isaf.
i dup
acesta iei fratele lui, i mna lui prins de cl-
ciul lui Isaf, i numi numele lui Iacov.
i Isaac
era de -2 de ani cnd au nscut pre
acestea
27 +eveca. i crescur
tinereii, i era Isaf om
tiind vna, mo'c, iar Iacov - om neviclean,
28 lcuind n cas. i iu&iia Isaac
pre Isa(
pentru cci vnatul lui era mncarea lui, iar
29 +eveca iu&iia pre Iacov. i
fiarse Iacov
30 fiertur i veni Isaf de la cmp
ostenit. i
zise Isaf ctr Iacov" #<ust-m den fiertura
acestui 4ru, pentru c sl&esc%. Pentru aceaea
31 s numi numele lui ;dom. i
zise Iacov
ctr Isaf" #D-mi astzi natirile tale ceale
32 dentiu mie%. i zise Isaf" #Iat, eu
mer4 s
moriu, i ce mi-s &une aceaste nscturi
33 nainte?% i-i zise lui Iacov"
#Mur-te mie
astzi%. i 'ur lui. i au dat Isaf natirile den-
34 tiu lui Iacov. i Iacov deade lui
Isaf pine i
fiertur de linte, i mnc i &u, i s scul de
s duse9 i oer Isaf natirile dentiu.
CAP XXVI
n i fu foamete pre pmnt, afar de foa-i
metea cea mai denainte, carea s-au I fcut
n zilele lui Avraam. i mearse , Isaac
ctr Avimele, mpratul I Filistiim, la
<erara. i ! ivi lui Dumnezeu i zise" #8u
te po4or la ;4ipet, ce lcuiate n pmntul
carile (i-, voiu spune
3(ie. i vei sllui n pmntul acesta i voiu
fi cu tine i te voiu &la4oslovi, pentru c (ie i
semin(ii tale voiu da tot pmntul i voiu ntri
'urmntul @ieu carele @-am 'urat lui Avraam,
4tatlui tu. i voiu nmul(i semin(ia ta ca
stealele ceriului i voiu da semin(iei tale tot
pmntul acesta i se vor &la4oslovi ntru se-
5mintia ta toate lim&ile pmntului, Pentru cci
au ascultat Avraam, tat-tu, 4lasul @ieu i au
pzit poruncile @eale i nv(turile @eale i di-
6rept(ile @eale i le4ile @eale%. i lcui Isaac
7la <erara. i ntre&ar oamenii locului pen
tru +eveca, fmeaia lui, i zise" #!or mie
iaste%, pentru c s temu a zice #Fmeaie-m
iaste%, pentru ca nu doar s-l uci4 oamenii
locului pentru +eveca, cce era frumoas la
fa(. i fu acolo n mul(i ani. i privind Avi- /
mele, mpratul <erarei, pre fereastr,
vzu pre Isaac 4lumind cu +eveca, fmeaia
lui. i cem Avimele pre Isaac i-i zise 0
lui" #Hare fmeaie-( iaste? i cce ai zis" 7!or im
iaste7?%. i zise Isaac" #Am zis pentru c*ce cndai
s nu moriu pentru dnsa%. i zise ,2 lui
Avimele" #Ce ai fcut aceasta noao? Pu(in ar fi
dormit cineva den ruda mea cu fmeaia ta, i
ai fi adus asupra noastr necuno-tin(%.
i porunci Avimele la tot norodul ,,
lui,zicnd" #=ot cine se va atin4e de omul
acesta au de fmeaia lui, cu moarte va fi vino-
vat%. i smn Isaac ntru pmntul ace- ,1
la i afl ntru anul acela orzu dnd ,22. i-,
&la4oslovi pre dnsul Domnul. i s nl( ,3
omul i, mer4nd nainte, mai mare se fcea,
pn* unde mare s fcu foarte. i s fcur ,5
lui do&itoc de oi i do&itoc de &oi i arturi
multe. i zavistuir pre dnsul filistiimii. i ,6
toate fntnile cte au spat slu4ile lui n vrea-
mea ttni-su le-au astupat filistiimii i le-au
umplut de pmnt. i zise Avimele ctr ,-
Isaac" #Du-te de la noi, c mai mare dect noi te-
ai fcut foarte%. i s mut de acolo ,.
Isaac i poposi la ripa <erarilor i t&r
acolo. i iar Isaac au spat fntnile cu ,/
ape, carele au spat slu4ile lui Avraam, tatl lui,
i le-au astupat pre eale filistiimii dup ce au
murit Avraam, tatl lui, i le numi pre dn-sle
cu nume, dup numele care le-au numit tatl
lui. i spar slu4ile lui Isaac n rpa ,0
<erarilor i aflar* acolo fntn de ap
vie. i s &tur pstorii <erarilor cu 12
pstorii lui Isaac, zicnd cum a lor iaste apa. i
numir numele fntnii#!trm&tate%, pentru c
strm&tate i-au fcut lui. i rdicndu-se 1, de
acolo, au spat alt fntn i s priciia i
pentru aceaea. i numi numele ei #Ara'&%. i
rdicndu-se de acolo, au spat alt fntn, 11 i
nu s-au &tut pentru aceaea. i i-au numit
numele ei #:r4ime de loc%, zicnd" #Pentru
cci acum au lr4it Domnul noao i ne-au
crescut pre pmnt%. i s sui de acolo la 13
Fntn Murmntului. i ! ivi lui Dumne- 15
zeu n noaptea aceaea i zise" #;u snt Domnul
lui Avraam, tatlui tu. 8u te teame, pentru
c cu tine snt i te-am &la4oslovit i voiu
nmul(i semin(ia ta, pentru Avraam, tatl tu%.
i zidi acolo 'rtvnic i cem nume- 16 le lui
Dumnezu i puse acolo cortul lui. i spar acolo
slu4ile lui Isaac fntn. i Avimele 1- s duse
la dnsul de la <erara, i Hozat, ce (inea pre
noru-sa, i Filo, voivodul puterei
27 lui. i zise ctr dnii Isaac"
#Pentru cci
a( venit ctr mine? i voi m-a( urt i m-
a(i
28 scos de la voi%. i ei au zis" #Aznd
te-am
vzut c Domnul era cu tine i am zis"
7Fie
dar, ntru mi'locul nostru i ntru mi'locul
tu
29 s punem cu tine le4tur Ca s nu
faci cu
noi r*u, n ce cip noi nu ne-am scr&it i n
ce
cip (ie (i-am tre&uit &ine i te-am scos
cu
pace7. i tu acum &la4oslovit eti de
Domnul%.
32T3, i le fcu osp(, i mncar i &ur.
iscu-lndu-se diminea(a, 'ur om
aproapelui lui, i-i trimise pre dnii Isaac
i s dusr cu
32 mntuire de la dnsul. i fu ntru
aceaea zi,
i, mer4nd slu4ile lui Isaac, i spuser
pentru
fntna ce-au spat i ziser" #8u am
aflat
33 ap%. i o numi #Murmnt%,
pentru
aeeaea numi nume cet(ii Fntna
Murmntu-
34 lui, pn* n ziua de astzi. i era
Isaf de 52
de ani, i luo muiare pre Iudin, fata lui
Aeil
Deteul, i pre Aasemcat, fata lui
;lon
35 ;veul. i s priciia cu Isaac i cu
+eveca.
CAP XXVII
i fu dup ce-au m&trnit Isaac i
s tmpir ocii lui a vedea, i
cem pre Isaf, feciorul lui cel
mai &trn, i-i zise lui" #Fiiul
mieu$% i zise" #Iat eu%. i
zise lui" #Iat, am m&tr-
3nit i nu tiu ziua mor(ii meale. Acum
dar
ia-( unealta ta, arcul i tul&a, i iei
afar la
4cmpu i vneaz-m vnat i-m f
mie
&ucate dup cum iu&escu eu i-m adu
ca s
mnncu, pentru ca s te &la4osloveasc
sufletul
5mieu mai nainte de ce voiu muri%.
i
+veca auzi 4rind Isaac ctr Isaf,
feciorul
lui. i s duse Isaf la cmp ca s vineaze
vnat
6ttni-su. i +veca zise ctr* fiiu-s*u
cel
mai mic" #Aezi, ara auzit pre tat-tu
4rind
7clr Isaf, fratele tu, 4rind" 7Adu-m
vnat
i-m f de mncat, pentru ca mncnd s te
&la
4oslovesc naintea Domnului mai
nainte
8dect a muri eu7. Deci acum, fiiul
mieu,
ascult pre mine, dupre cum poruncescu
eu
9(ie. i mer4nd la oi, ia-m de acolo doi
iezi
moi i &uni, i voiu face pre ei &ucate
tt-
10 ni-tu cum iu&eate. i vei aduce
ttni-tu
i va mnca, pentru ca s te
&la4osloveasc
11 tat-tu mai nainte de moartea lui%.
i zise
Iacov ctr* +veca, mum*-sa" #Iaste Isaf,
fra-
12 telemieu, om pros, ieu-omneated.
Cndai
s nu m* pipie tatul mieu, i voiu fi naintea
lui
ca un ne&4at n seam i voiu aduce asupra
mea
13 &lestem, i nu &la4oslovenie%. i-i
zise lui
mum-sa" #Pre mine - &lestemul tu, fiiul
mieu9
numai ascult 4lasul mieu i, mer4nd, adu-
mi%.
14 i mer4nd, luo i aduse mume-sii
i fcu
15 mum-sa &ucate dupe cum iu&iia tatl
lui. i
lund +veea m&rcmintea lui Isaf,
feciorul
ei cel mai &trn, cea &un, care era la dnsa n
cas, au m&rcat pre Iacov, feciorul ei cel mai
tnr. i pieile iezilor le-au pus pre'ur &ra- ,-
(ile lui i preste ceale 4oale ale 4rumazului
lui. i deade &ucatele i pinile care au
,. fcut pre minile lui Iacov, feciorul ei, i
aduse printelui su. i zise" #=at$% i el
zise" ,/ #Iat eu, cine eti tu, fiiule?% i zise
Iacov ,0 ctr tat-su" #;u snt Isaf, cel dentiu
nscut al tu, am fcut dup cum mi-ai 4rit
mie. culndu-te, ezi i mnnc den vnatul
mieu, pentru ca s m &la4osloveasc
sufletul tu%. i zise Isaac feciorului su" #Ce
iaste 12 aceasta care ai aflat aa curnd?% i
el zise" #Ce au dat Domnul Dumnezeu naintea
mea.% i zise Isaae ctr Iacov" #Apropie-te de
mine 1, i te voiu pipi, fiiule, de eti tu fiiul
mieu Isaf au &a%. Apropie-se Iacov ctr Isaac,
tatl lui, 11 iO, pipi pre el i zise" #<lasul iaste
4lasul lui Iacov, iar mnile snt mnile lui
Isafu%. i 13 nu-, cunoscu pre dnsul,
pentru c-i era minile lui ca minile lui
Isaf, fratelui su, proase. i-, &la4oslovi
pre dnsul i zise" #=u eti, fiiul mieu,
Isaf?% i zise" 15 #;u%. i-i zise" #Adu-mi
aproape i voiu 16 mnca den vnatul tu,
fiiule, pentru ca s te &la4osloveasc sufletul
mieu%. i aduse lui i mnc, i-i aduse vin i
&u. i zise lui 1- Isaac, tat-su"
#Apropii-te de mine i m srut, fiiul
mieu$% i apropiindu-se, l 1. srut pre
dnsul9 i mirosi mirosul ainilor lui i &la4oslovi
pre dnsul i zise" #Iat mirosul feciorului
mieu, ca mirosul unii (arine pline, care au
&la4oslovit Dumnezu. i s-( dea 1/ (ie
Dumnezu den roao ceriului i den 4rsimea
p*mntului i. mul(ime de 4ru i de vin.
i slu'asc (ie lim&i, i ncine-(i-se (ie 10
&oiari. i fii stpn fratelui tu i (i se vor
ncina (ie feciorii ttne-tu. Cela ce te va
&lestema, &lestemat, iar cela ce te va &la4oslovi,
&la4oslovit%. i fu dup ce prsi Isaac a
32 &la4oslovi pre Iacov, fiiul su, i fu ct
iei Iacov den fa(a lui Isaac, ttni-su, i Isaf,
fratele lui, au venit de la vnat. i fcu i el
3, &ucate i duse ttni-su i zise ttni-
su" #!coale-se printele mieu i mnnce
den vnatul fiiului su, pentru ca s m*
&la4osloveasc sufletul tu%. i-i zise Isaac,
tat-su" 31 #Cine eti tu?% i el zise" #;u
snt feciorul tu cel dentiiu nscut, Isaf%.
i s ciudi 33 Isaac ciud foarte mare i zise"
#Cine iaste cela ce mi-au vnat mie vnat i
mi-au adus mie? i am mncat den toate, mai
nainte de a veni tu, i l-am &la4oslovit pre
dnsul i va fi. &la4oslovit%. i fu deca auzi
Isaf cuventile 35 lui Isaac, ttni-su, stri4
cu 4las mare i amar foarte i zise"
#Cl*4osloveate i pre mine, tat$% i zise
lui" #Aenindu fratele 36 tu, cu icliu4
au luat &la4oslovenia ta%. i zise"
#Pre dereptul s-au nu- 3-
mit numele lui Iacov, pentru c a doao oar
m-au nelat acum. i natirile denti mi-au
luat, i acum mi-au luat &la4oslovenia mea%. i
zise Iaaf ttni-su" #8u mi-ai lsat &la4oslo-
37 venie, tat?% +spunzndu
Isaac,zise ctr
Isaf" #De l-am fcut pre dnsul st*pn (ie, i
pre to(i fra(ii lui i-am fcut slu4i lui, i cu 4ru
i vin l-am ntrit pre el, dar (ie ce-( voiu
38 face, fiiul mieu?% )i zise Isaf ctr
tat-su"
#Au doar numai o &la4oslovenie iaste la tine,
tat? Cla4osloveati-m dar i pre mine,
39 tat$% i umilindu-se Isaac, stri4
cu 4las
mare Isaf i plnse. !i rspunznd Isaac, tatul
lui, zise lui" #Iat, din 4rsimea pmntului va
fi lcuin(a ta, i den roaua ceriului de
40 sus.
ipresa&iataveitriifr*(ine-tuvei
slu'i. i fi-va cndu de vei surpa, i vei dezle4a
41 'u4ul lui den 4tul tu%. i purta
pizm Isaf
lui Iacov, pentru &la4oslovenia ce l-au &la4os
lovit pre dnsul tatul lui. i zise Isaf ntru
cu4etul lui" #Apropii-se zilele 'elii ttni-mieu,
pentru ca s uci4 pre Iacov, fratele
42 mieu%. i s spusr +eveci
cuventele lui
Isaf, feciorului ei cel mai &trn, i trimi(nd au
cemat pre Iacov, feciorul ei cel mai tnr, i-i
zise lui" #Iat, Isaf, fratele tu, nfricoaz pre
43 tine, ca s te omoar. Acum
dar, fiiul
mieu, ascult 4lasul mieu i, sculndu-te, fu4i
la @i'loeul-rurilor, la :avan, fratele mieu, la
44 Daran, i lcuiate cu dnsul
cteva zile,
pn s va ntoarce mnia i ur4ia fratelui tu
45 de la tine !i va uita ce i-ai fcut
lui9 i voiu
tremite de te vor cema de acolo, pentru ca s
nu m lipsescu de feciori de amndoi de voi
46 ntr-o zi%. i zise +eveca ctr
Isaac" #@i
s-au suprat de via(-mi pentru featele feciorilor
lui Det. De va lua Iacov fmeaie den featele
pmntului acestuia, ce mi-e mie a tri?%
CAP G G A I I I
I i cemnd Isaac pre Iacov, l &la4oslovi pre
el i porunci lui,zicnd" #! > nu iai muiare
den featele lui Danaan. ' !culndu-te, fu4i la
@i'locul-rurilor, I la casa lui Aatuil, tatul
mumei tale, i s iai (ie de acolo muiare,
den featele lui
3:avan, fratelui mne-ta. i Dumnezeul
mieu s te &la4osloveasc pre tine i s te
creasc i s te nmul(easc, i vei fi ntru adu-
4nri de lim&i. i s-( dea &la4oslovenia lui
Avraam, ttne-mieu, (ie i simin(ii tale dup
tine, ca s moteneti pmntul nemerniciei
tale, carele au dat Dumnezu lui Avraam%.
5i trimise Isaac pre Iacov i s duse la
@i'locul-rurilor ctr* :avan, feciorul lui
Aatuil irului, fratele +eveci, mumei lui
6Iacov i lui Isafu. i vznd Isaf cum au
&la4oslovit Isaac pre Iacov i s du-
se la @i'locul-rurilor !iriei s- ia lui fmeaie de
acolo, cnd &la4osloviia pre dnsul i porunci
lui,zicnd" #! nu iai muiare den featele lui
Danaan%, i auzi Iacov pre tat-su . i pre
mum-sa i s duse la @i'locul-rurilor !iriii,
i vznd i Isaf cum snt reale fea- / tele lui
Danaan naintea lui Isaac ttni-su, !
duse Isaf ctr Ismail i luo pre 0 @aelet, fata
lui Ismail, feciorul lui Avraam, sora lui
8aveot, ln4 fmeile lui fmeaie. i
iei Iacov de la Fntna Mur- ,2 mntului i s
duse la Daraan. i afl loc i ,, dormi acolo,
pentru c au apus soarele, i luo den pietrile
locului i puse la capul lui i dormi ntru locul
acela i vzu vis. i iat, scar ,1 ntrit n
pmnt, criia capul a'un4ea n ceriu, i
n4erii lui Dumnezu s suia i s po4oria
pre dnsa. i Domnul era ntrit ,3 pre ea i
zise" #;u snt Dumnezul lui Avraam, ttni-tu,
i Dumnezul. lui Isaac. 8u te teame.
Pmntul asupra cruia dormi tu, (ie (i-, voiu
da i semin(iei tale. ivafisemin- ,5 (ia ta ca
nsipul pmntului i s va l(i spre mare i
spre amiazzi i amiaznoapte i la rsrit, i
s vor &la4oslovi ntru tine toate neamurile
pmntului i ntru semin(ia ta. i iat,
;u snt cu tine, pzindu-te n ,6 toat calea
unde vei mear4e, i te voiu ntoarce la
pmntul acesta, pentru c nu te voiu lsa pn
voiu face ;u toate cte am 4rit (ie%. i s scul
Iacov den somnul su i zise ,- c" #Iaste
Domnu n locul acesta, i eu n-am tiut%. i
s spmnt i zise" #Foarte nfri- ,. coat locul
acesta. 8u iaste aceasta fr numai Casa lui
Dumnezu, i aceasta e poarta ceriului%. i
s scul Iacov diminea(a i luo ,/ piatra
carea au fost pus la cptiul lui i o puse
stlpu i turn untdelemnu pre vrful ei. i
numi numele locului aceluia #Casa lui ,0
Dumnezeu%. i mai nainte s cema cetatea
Blamaus. i s ru4 Iacov ru4Uzicnd" #De 12
va fi Domnul Dumnezeu cu mine, m va pzi
ntru calea aceasta unde eu m duc i-m va da
pine s mnncu i aine s m m&rac i 1,
m va ntoarce cu mntuire la casa ttni-mieu i-
m va fi Domnul ntru Dumnezu, i 11
piatra aceasta ce am pus stlpu m va fi mie
Casa lui Dumnezu, i de toate cte-m vei da, a
zeacea le voiu zeciui pre eale Rie%.
CAP GGI G
I i rdic*ndu- Iacov picioarele, s duse , I la
p*mntul rsriturilor la :avan, I feciorul lui
Aatuil irului, fratele I +eveci, mumei Iui
Iacov i Isaf. > i veade i iat fntn n
cmpu, i 1 era acolo trei turme de oi
odinindu-se la dnsa, pentru c den
fntna aceaea a-
dpa turmele, i era piatr mare pre 4ura fn-
3tnii. i s aduna acolo toate turmele9 i
rsturna piatra den 4ura fnrnii i adpa oile,
4i aza piatra la 4ura fintnii la locul ei. i
zise lor Iacov" #Fra(ilor, de unde snte( voi?%
5i ei ziser" #Den Daraan sntem%. i zise
lor" #ti( pe :avan, feciorul lui 8aor?% i ei
6ziser" #)timu-l$% i zise lor" #!ntos
iaste?% i ei ziser" #!ntos%. i iat, +ail,
7fata lui, veniia cu oile. i zise Iacov" #nc
iaste zio mult, nc nu iaste vreame a se
aduna toate do&itoacele9 adpnd oile, psat
8de la pati(%. i ei ziser" #8u vom putea,
pn s vor aduna to(i pstorii i vor rstorna
piatra den 4ura fntnii, i vom adpa
9oile%. nc el 4rind ctr ei, i +ail, fata
lui :avan, veniia cu oile ttni-su9 pentru c
10 ea ptea oile ttni-su. i fu
deca vzu
Iacov pre +ail, fata lui :avan, fratelui mumei
lui, i oile lui :avan, fratelui mumei lui, i
apropiindu-se Iacov, rsturn piatra de pe
4ura fntnii i adpa oile lui :avan, fratelui
11 mumei lui. i srut Iacov pre
+ail i, stri-
12 4nd cu 4lasul lui, plnse. i
povesti +ailii
cum iaste frate ttni-su9 i aler4nd, spuse
13 ttni-su dup cuvintele aceastea.
i fu
deca auzi :avan de numele lui Iacov, fiiul
surorii lui, aler4 ntru timpinarea lui i,
m&r(indu-l,l srut i-, aduse pre dnsul
n casa lui i povesti lui :avan toate cuvintele
14 aceastea. i zise lui :avan"
#Den oasele
meale i den trupul mieu eti tu%. i era cu
15 el o lun de zile. i zise :avan
ctr Iacov"
#Pentru cce-m eti frate, s nu-m slu'eti n
16 dar$ !pune-m, ce-( iaste sim&ria?%
i la
:avan era doao feate" numele cei mai mari
17 :ia, i numele cei mai tinere +ail.
i ocii
:iei era &olnavi, iar +ail era frumoas la
18 cip i 4izdav la fa( foarte. i
ndr4i
Iacov pre +ail i zise" #!lu'i-(-voiu apte ani
19 pentru +ail, fata ta cea mai
tnr%. i
zise lui :avan" #@ai &ine s o dau (ie pre
dnsa dect s o dau pre dnsa la alt &r&at.
20 :cuiate cu mine$% i slu'i
Iacov pentru
+aila . ani9 i era naintea lui ca zile pu(ine,
21 pentru cci iu&iia el pre dnsa. i
zise Iacov
ctr :avan" #D-mi mie fmeaia mea, pentru
c s-au umplut zilele, pentru ca s ntru la
22 dnsa%. i strinse :avan pre to(i
oamenii
23 locului i fcu nunt. i se fcu
sear i,
lundu :avan pre :ia, fata lui, o au &4at
nluntru la Iacov, i s culc cu ea Iacov.
24 i deade :avan fie-sa, :iei, pre Lelfan
slu'nica.
25 i se fcu diminea( i, iat, era :ia.
i zise
Iacov ctr* :avan" #Ce mi-ai fcut aceasta?
Au nu pentru +aila (i-am slu'it (ie? i pen-
tru cci m-ai smintit?% i rspunse :avan" 1-
#8u iaste aa ntru locul nostru, s dm cea
mai tnr mai nainte dect cea mai
&trn. !vrate dar al aptilea ace- 1.
tiia, i-( voiu da i pre aceasta, pentru poslu-
anie ce posluti la mine nc al(i apte
ani%. i fcu Iacov aa, i plini i acei apte 1/
ani, i-i deade lui :avan pre +aila, fata lui,
fmeaie lui. i deade :avan featei lui pe 10
Aala slu'nica. i s culc cu +aila i 32
ndr4i mai mult pre +aila dect pre :ia9 i
slu'i lui nc . ani. i vznd Domnul Dum- 3,
nezu cum s urte :ia, descise z4ul ei,
iar +aila era stearp. i zmisli :ia i 31
nscu fecior lui Iacov, i-i numi numele lui
+uvim, zicnd" #Pentru c au vzut Domnul
smerenia mea i mi-au dat mie fecior9 acum
dar m va iu&i &r&atul mieu%. i zmisli 33
iar :ia i nscu al doilea fecior lui Iacov i
zise" #Cci au auzit Domnul cum m urscu,i
mi-au dat nc i acesta%. i-i numi numele lui
!emeon. i zmisli iar i nscu fecior i 35
zise" #ntru aceast vreame ctr mine va fi
&r&atul mieu, pentru c am nscut lui 3
feciori%. Pentru aceaea au numit numele lui
:evi. i zmislind,mai nscu fecior i zise" 36
#Acum nc aceasta m voiu ispovedui Dom-
nului%. Pentru aceaea numi numele lui =uda, i
ncet a nate.
CAP XXX
I i vznd +ail cum n-au nscut lui ,
E Iacov, i zavistui +ail pre soru-sa i I zise lui
Iacov" #D-m fecior, iar de I nu, voiu muri
eu%. i mniindu-se 1 , Iacov pre +ail, zise
ei" #Doar nu n locul lui Dumnezeu snt eu,
Carele te-au ster-pit den road pntecilui tu?%
i zise +ail 3 lui Iacov" #Iat slu'nica mea
Aalla, culc-te cu ea, i va nate pre 4enucile
meale, i voiu face i eu feciori, dentr-nsa%.
i-i deade lui 5 pre Aalla, slu'nica ei, fmeaie
lui, i s culc cu dnsa Iacov. i zmisli
Aalla, slu'nica 6 +ailei, i nscu lui Iacov
fecior. i zise - +ail" #Mudec-m
Dumnezeu i-m ascult 4lasul i-m deade
fecior%. Pentru aceaea numi numele lui Dan.
i mai zmisli nc Aalla, . slu'nica +ailei, i
nscu al doilea fecior lui Iacov. i zise +ail"
#A'utor-m Dumnezu / i m ntoru surorii
meale i m ntriiu%. i numi numele lui
8eftaim. i vzu :ia 0 cum au sttut de
a mai nate, i luo pre Lelfan, slu'nica ei, i o
deade pre dnsa lui Iacov, fmeaie. i zmisli
Lelfan, slu'nica :iei, i ,2 nscu Iacov fecior.
i zise :ia" #ntru noroc$% ,, i-i numi numele lui
<adu. i zmisli nc ,1 Lelfa, slu'nica :iei, i
nscu lui Iacov fecior al doilea. i zise :ia"
#Fericit - eu, cci m fe- ,3 ricescu muierile$%
i numi numele lui Asir.
14 i s duse +uvim n zilele seacerei de
4ru, i
afl meare de mandra4ora n (arin i le aduse
la :ia, mum-sa. i zise +ail ctr soru-sa,
:ia" #D-mi den mandra4urile feciorului
15 tu$% i zise :ia" #8u (i-e destul
cci ai luat
pre &r&atul mieu? Au doar i mandra4urile
feciorului mieu vei s iai?% i zise +ail" #8u
aa, doarm cu tine noaptea aceasta, pentru
16 mandra4urile feciorului tu$% i
veni Iacov
de la (arin seara i iei :ia ntru ntimpinarea
lui i zise" #Ctr mine s vii astzi, pentru
cci te-am nimit, pentru mandra4urile fecio
rului mieu%. i dormi cu dnsa n noaptea
17 aceaea. i auzi Dumnezeu pre
:ia i,
zmislind, nscu lui Iacov al cincelea
18 fecior. i zise :ia" #Dat-au
Dumnezeu
plata mea, pentru cci am dat slu'nica mea
&r&atului mieu%. i numi numele lui Isaar,
19 carele iaste #Plat%. i zmisli
nc :ia i
20 nscu lui Iacov fiiu, al aselea. i
zise :ia"
#Drui-m mie Dumnezeu dar &un$ ntru
aceasta vreame m va alea4e &r&atul mieu,
pentru c i-am nscut lui ase feciori%. i
21 numi numele lui Lavolon. i
dup aceasta
22 nscu fat, i-i numi numele ei Dina.
i-
aduse Dumnezeu aminte de +ail, i auzi ei
23 Dumnezeu, i-i descise z4ul ei.
i zmis
lind, nscu lui Iacov fecior9 i zise +ail"
#:uatu-mi-au Dumnezeu ponosul mieu$%
24 i-i numi numele lui Iosif, zicnd"
#Adao4
25 Dumnezeu i alt fecior%. i fu
dupe ce
nscu +ail pre Iosif, zise Iacov lui :avan"
#=rimite-m pentru ca s mer4u la locul
26 mieu i la pmntul mieu. D-m
muierile
meale i copiii pentru carii am slu'itu (ie,
pentru ca sa m duc, c tu tii slu'&a care (-am
27 slu'it (ie%. i zise lui :avan" #De
am aflat
ar naintea ta, a vr'i. Pentru c
Dumnezeu
28 m-au &la4oslovit cu intrarea ta.
mpr(i
29 sim&ria ta ctr mine, i (i-o voiu
da%. i
zise Iacov" #=u cunoti cte (-am slu'it (ie, i
30 cte do&itoace era cu mine ale tale.
Pentru
c pu(ine era cte era naintea mea, i crescur
ntru mul(ime, i te &la4oslovi Domnul Dum-
nezu pre piciorul mieu. Deci acum, cnd voiu
31 face i eu mie cas?% i-i zise lui
:avan"
#Ce-( voiu da?% i-i zise lui Iacov" #8u-m vei
da nemic. De vei face mic cuvntul acesta,
iar voiu pate oile tale, i le voiu pzi"
32 =reac toate oile tale astzi, i voiu
mpr(i de
acolo toat oaia mur4 ntru miei, i toat al&
i pestri( ntru miei, i ntru capre,m va fi
33 mie sim&ria, i va fi mie. i m va
asculta
pre mine direptatea mea ntru ziua de mne,
ce-m va fi sim&ria naintea ta" tot ce nu va fi
&l(at i al& ntru capre, i mur4 ntru miei,
34 furat va fi ctr mine%. i zise lui
:avan"
35 #Fie dup cuvntul tu$% i
mpr(i ntru
ziua aceaea (apii cei &l(a(i i cei al&i, i toate
caprele ceale &l(ate i al&e, i tot ce era al& n-
tru eale, i tot ce era mur4 ntru miei, i deade
pren mna feciorilor lui. i le despr(i cale 3-
de trei zile i ntru mi'locul lor i ntru mi'locul lui
Iacov9 i Iacov ptea oile lui :avan ce
rmsease. i- luo Iacov toia4 de stirac 3.
vearde, i de nuc, i de paltin9 i le cur pre
dnsele Iacov &elituri al&e, i tr4nd mpre'ur
al&ea(a, s arta pre toia4e al&ea(a ce au
curat, mpistrit. i puse toia4ele ce au 3/
curat n al&iile adptorilor apei, pentru ca,
venind oile s &ea naintea toia4elor, venind
eale s &ea, s zmisleasc oile pre
toia4e. i zmisliia oile pre toia4e i ntea 30
oile al&e, i mpistrite, i n feliul cenuii
ptate. Iar crlanii i-au mpr(it Iacov, i 52
au pus naintea oilor &er&eace al&, i tot
mpistrit ntru crlani9 i- mpr(i lui turme
ose&ite i nu le amestec ntru oile lui
:avan. i fu ntru vreamea cnd zmisliia 5,
oile luund n z4u, puse Iacov toia4ile naintea
oilor n cov(i, ca s zmisleasc eale dupe
toia4e. i cnd ntea oile, nu le punea9 i 51
fur ceale nensemnate ale lui :avan, i ceale
nsemnate, ale lui Iacov. i s m&o4(i 53
omul foarte-foarte, i s fcur lui do&itoc
mult i &oi, slu4i, slu'nice, cmile i m4ari.
C A P GGGI
li auzi Iacov cuvintele feciorilor lui , I
:avan, zicnd" #:uat-au Iacov toate I ale
ttni-nostru i dentru ale tatlui D nostru au
fcut toat mrirea I aceasta%. i vzu
Iacov fa(a lui 1 :avan i, iat, nu era fa(a lui
ca ieri i ca alaltieri. i zise Domnul ctr
Iacov" #ntoar- 3 ce-te la pmntul ttni-tu
i la ruda ta, i voiu fi cu tine$% i trimi(nd
Iacov, au ce- 5 mat pre :ia i pre +ail la
cmp, unde era turmele, i le zise lor"
#Azu eu fa(a tt- 6 ni-vostru cum nu iaste
ctr mine ca ieri i ca alaltieri, iar
Dumnezeul ttni-mieu era cu mine. i voi
ti(i cum cu toat virtutea mea - am slu'it
ttni-vostru9 i tat-vostru m-au . dat n
laturi i mi-au scim&at sim&ria mea acelor ,2
crlani9 i Dumnezul ttni-mieu nu i-au dat lui
s-m fac ru. De va zice aa" / 7Ceale
pestri(e vor fi sim&rie (ie7, i vor nate toate oile
pestri(e9 iar de va zice" 7Ceale al&e s fie (ie
sim&ria ta7, i vor nate toate oile al&e. i
luo Dumnezeu toate do&itoacele 0 ttni-
vostru i mi le deade mie. i fu cnd ,2
z*misliia oile, i vzu cu ocii prin somnu i,
iat, (apii i are(ii suindu-se pre oi i pre
capre al&e, i pestri(e, i n feliul cenuii
pta(i. i-m zise mie n4erul lui Dumnezeu ,,
prin somnu" 7Iacove$7 i eu zi" 7Ce iaste?7 i ,1
zise" 7Priveate cu ocii ti i vezi pre (api i pre
are( suindu-se pre oi, i pre capre al&e, i pestri(e,
i n feliul cenuii pta(i, pentru c am v-
13 zut cte-( face :avan. ;u snt
Dumnezeul
tu, Ce @-am ivit (ie n #:ocul lui Dumnezeu%,
unde @i-ai-uns acolo stlpul i te-ai ru4at @ie
ru4 acolo. Acum dar, scoal*-te i iei din
pmntul acesta i pas la pmntul naterii
14 tale, ivoiuficutine$7%
irspunznd+ail
i :ia, ziser lui" #Au doar iaste noao nc
parte au motenire n casa ttni-nostru?
15 Au nu ca ceale striine ne-am
socotit
lui, pentru c ne-au vndut pre noi, i cu
16 mncarea au mneat ar4intul nostru?
=oat
avu(ia i mrirea ce au luat Dumnezu a tt
ni-nostru, noao va fi i feciorilor notri.
17 Acum dar, cte (-au zis Dumnezu,
f$% i
sculndu-se Iacov, au luat fmeile lui i copiii
18 lui pre cmile9 i aduse toate
averile lui, i
toat marfa lui ce-au fcut ntre-ruri, i toate
ale lui, ca s mear4 la Isaac, tatul lui, la
19 pmntul ananeilor. Iar :avan
se-au fost
dus s- tunz oile lui, i fur +ail &ozii tt-
20 ni-su. i ascunse Iacov de
:avan irul,
21 pentru ca s nu-i spuie lui cum fu4e.
i au
fu4it el i ale lui toate i au trecut rul i s
22 porni spre muntele <alaad. i s
spuse lui
:avan irului a treaia zi, cum au fu4it
23 Iaeov. i lundu pre to( fra(ii lui
cu el, 4oni
dup dnsul cale de . zile i-, apuc pre dnsul
24 n muntele <alaad. i veni
n4erul n
somnu noaptea ctr :avan irul i-i zise lui"
#Pzeate-te pre tine ca s nu 4rieti ctr el
25 reale$% i apuc :avan pre Iaeov.
i Iaeov
au ntinsu cortul lui n munte, i :avan au pus
26 pre fra(ii lui n muntele <alaad.
i zise
:avan lui Iacov" #Ce ai fcut? Pentru cce pre
ascunsu ai fu4it i m-ai '*uit i mi-ai loat fea-
27 tele meale ca pre nite roa&e cu
sa&ia? i
de mi-ai fi spus, te-a fi trimis cu &ucurie, i cu
28 ctre( i ttnpene, i cu copuzuri.
i nu m
nvrednicim a-m sruta feciorii miei i featele
29 meale. i acum ne&uneate ai
fcut$ i
acum poate mna mea a-( face ru, ce Dumne-
zul ttni-tu ieri au zis ctr mine, zicnd"
7Pzeati-te pre tine ca s nu 4rieti cu Iaeov
30 reale$7 Acum dar, ai mersu
pentru c cu
pota ai potit ca s mer4i la casa ttni-tu9
31 pentru cci mi-ai furat &ozii miei?%
i rs
punznd Iaeov, zise ctr :avan" #Pentru c
am zis" Cndai s nu-( iai featele tale de la
32 mine i toate ale meale%. i zise
Iacov" #:a
cine vei afla &ozii ti, nu va tri$ naintea fra(i
lor notri, cunoate ce iaste ln4 mine de ale
tale, i ia%. i nu cunoscu la el nemic9 i nu
tiia Iacov c +ail, fmeaia lui, au furat pre
33 ei. i ntrnd :avan, au cercat n
casa :iei
i n-au aflat, i iei den casa :iei i cerc casa
lui Iacov, i n casa acelor doao slu'nice, i
34 nu afl. i ntr n casa +ailei,
i +ail
luo &ozii i-i vr n samarul cmilei i zu
desupra lor. i zise ttni-su" #8u-( paie 36
cu 4reu, doamne, nu poci s m scol naintea ta,
pentru c ce au o&iceaiu muierile mie-m
iaste%. Cerc :avan n toat casa i nu afl
&ozii. i s scr&i Iacov i s prici cu :avan. 3-
i rspunznd Iacov, zise ctr :avan" #Ce
iaste strm&tatea mea? i ce-m iaste 4reala,
cce ai 4onit dup mine i cce ai cercat toate
unealtele casii meale? Ce ai aflat den toate 3.
vasele casii tale? Pune aciia naintea fra(ilor ti
i a fra(ilor miei i s s mustre ntru mi'locul
nostru amnduror$ Aceastea-s mie, 12 3/ de
ani eu snt cu tine9 oile tale i caprele nu s-au
strpit, &er&ecii oilor tale n-am mneat, mneat
de iar (ie nu (i-am adus. ;u pl- 30 tiiam
de la mine furtia4urile zilii i furtia4u- V rile
nop(ii. @ fceam ziua arzind de 52
zdu, i cu n4e(ul nop(ii, i s rdica somnul
de la ocii miei. Aceastea-m snt, 12 de 5, ani
eu n casa ta snt, slu'itu-(i-am ,5 ani pentru
doao feate ale tale, i - ani la oile tale, i-m
smenti sim&ria cu ,2 crlani. De nu 51 ar fi
Dumnezul printelui mieu Avraam i frica
lui Isaac, EpreF mine acum deert m-ai tremite.
!merenia mea i truda minelor meale au
vzut Dumnezeu, i te-au mustrat ieri%. i
rspunznd :avan, zise lui Iacov" 53 #Featele,
feate-m snt, i feciorii, fiii miei snt, i
do&itoacele, do&itoace mie, i toate cte tu vezi,
ale meale snt i ale featelor meale. Ce voiu
face lor astzi, au feciorilor lor ce-au nscut?
Acum dar, vino s punem le4- 55 tur, eu i
tu, i va fi ntru mrturie ntru mi'locul mieu i
ntru mi'locul tu$% i zise lui" #Iat, nimeni
cu noi iaste, vezi Dumnezu martor ntru
mi'locul mieu i al tu%. i 56 luund Iacov
piatr, o puse stlpu pre dnsa. i zise Iacov
fra(ilor lui" #Aduna(i pietri$% i 5- adunar
pietri i fcur movil9 i mncar acolo pre
movil. i zise lui :avan" 5. #Aceast
movil mrturiseate ntru mi'locul mieu
astzi%. i o numi pre dnsa :avan
#@ovila mrturiii%, iar Iacov o numi pre
dnsa #@ovil mrturie%. i zise :avan lui 5/
Iacov" #Iat aceast movil i stlpul carele am
pus ntru mi'locul mieu i al tu9 mrturi -
seate movila aceasta i mrturiseate stlpul
acesta%. - Pentru aceaea s-au numit numele"
#@ovila mrturiseate%. - i #Aidenia%, care 50
au spus" #Azu Dumnezu ntru mi'locul mieu i
al tu, pentru c ne vom ose&i unul de altul. De
vei smeri featele mele, de vei lua muiare 62
peste featele meale, caut, nimenea eu noi iaste
vznd, Dumnezu - mrturie ntru mi'locul
mieu i ntru mi'locul tu$% i zise :avan lui 6,
Iacov" #Iat movila aceasta, i mrturie stlpul
52 acesta, Pentru c, de nu voiu
treace eu la
t ine, nice tu vei treace ctr mine movi la
53 aceasta i stlpul acesta, pre rutate9
Dum-
nezul lui Avraam i Dumnezul lui 8aor s
'udece ntru mi'locul nostru$% i 'ur Iacov
54 dupre frica ttni-su, lui Isaac.
i 'un4e
Iaeov 'rtv n munte, i au cemat pe fra(ii
lui9 i au mncat, i au &ut, i au dormit n
55 munte. i sculndu-se :avan
diminea(a, au
srutat feciorii i featele lui i &la4oslovi pre
ei. i ntorcndu-se :avan, s duse la locul lui.
CAP GGGI I
> i Iacov s duse la calea lui. i
cutnd, I vzu ta&r a lui
Dumnezu t&r*t, I i
timpinar pre dnsul an4elii
lui I Dumnezu. i zise
Iacov, cnd I vzu pre dnii" #=a&ra lui
Dumnezu - aceasta$% i numi numele
locului aceluia
3#=a&ere%. i trimise Iacov soli naintea lui
ctr Isaf, fratele lui, la pmntul !iir, la (ara
4;dom. i porunci lor9zicnd" #Aa ve( zice
domnului mieu Isaf" 7Aa zice slu4a ta Iacov9
7Cu :avan am slluit i am z&ovit pn
5acum7. i mi s fcur &oi, i m4ari, i oi,
i
slu4i, i slu'nice, i am trimis s spuie
domnu
lui mieu, lui Isaf, pentru ca s afle slu4a
ta
6aru naintea ta%7. i s ntoarser solii
ctr
Iacov, zicnd" #Ainit-am la fratele tu Isaf
i,
iat, el vine n timpinarea ta, i 522 de
oameni
7cu el%. i s spmnt Iacov foarte i
s
mira, i mpr(i norodul ce era cu el, i &oii,
i
8oile, n doao ta&ere. i zise Iacov" #De
va
veni Isaf la o ta&r i o va tia, va fi ta&ra
a
9doaua ca s se mntuiasc%. i zise
Iacov"
#Dumnezul ttine-mieu, lui Avraam, i Dum
nezul ttne-mieu, lui Isaac$ Doamne
Dum
nezul mieu, Cela ce ai zis mie" 7Alear4
la
pmntul naterii tale, i &ine-(
voiu
10 face7, Destul snt de toat
dereptatea i de
tot adevrul carele ai fcut slu4ii =ale. Pentru
c cu toia4ul mieu am trecut pre Iordanul
acesta, iar acum m-am fcut n doao
11 ta&ere. !coate-m den mna
fratelui mieu
Isaf, pentru c m tem eu de dnsul, cndai s
nu vie s m loveasc, i mume preste
12 feciori. i =u ai zis" 7Cine voiu
face (ie, i
voiu pune semin(ia ta ca nsipul mrei, carele
13 nu se va numra de mul(ime7%.
i dormi
acolo n noaptea aceaea, i luo de carele adu
cea n mnile lui daruri i trimise lui Isaf, fra-
10 telui lui" Capre 122, (api 12, oi
122, are(
15 12, Cmile cu lapte i copiii lor 32,
&oi 52,
16 tauri ,2, m4ari 12, mn'i ,2. i
le deade
pre mna slu4ilor lui, turm deose&i, i zise
slu4ilor lui" #Psa(i naintea mea i face(
17 ose&ire ntre turm i ntre
turm%. i
porunci celui dentiu, zicnd" #De te va
n-
tlni Isaf, fratele mieu, i te va ntre&a,zicnd"
7Al cui eti? i unde mer4i? i ale cui snt
aceastea care mer4u naintea ta?7, Aei zice" ,/
7Ale slu4ii tale, Iacov9 daruri au trimis
domnu-mieu Isaf. i iat el - denapoia noas-
tr$7% i porunci celui dentiu, i de al doi- ,0
lea, i al treilea, i tuturor celor ce mer4ea
dup turmele aceastea, zicnd" #Dup cuvn-tul
acesta 4ri(i lui Isaf, cndu-, ve( afla voi pre el,
i ve( zice" 7Iat, slu4a ta, Iacov, vine 12
denapoia noastr7%. Pentru c zise" #Aoiu
m&lnzi fa(a lui cu darurile ce mer4u naintea
lui, 4i dup aceasta voiu vedea fa(a lui, cndai va
priimi fa(a mea%. i mer4ea darurile 1,
naintea fea(ii lui, i el dormi n noaptea
aceaea n ta&r. i seulndu-se n noaptea 11
aceaea, au luat pre amndoao muierile i
amndoao slu'nicele i cei ,, copii ai lui i
trecu trectoarea lui Iacov. i luo pre dnii 13
i-i trecu prul i trecu toate ale lui. i 15
rmase Iacov sin4ur. i s lupta Hm eu dnsul
pn diminea(a. i vzu cum nu poate ctr 16
el, i s atinse de l(imea coapsei lui i amor(i
l(imea coapsei lui Iacov, luptndu-se el cu
Dnsul. i-i zise lui" #=rimite-@, pentru c 1-
se-au suit zorile$% i el zise" #8u =e voiu tri-
mite de nu m vei &la4oslovi%. i-i zise lui" 1.
#Ce-(i iaste numele tu?% i el zise"
#Iacov$% i zise lui" # nu se mai ceame 1/
numele tu Iacov, ce Izrail s fie numele tu9
cce te-ai ntrit cu Dumnezu i cu oamenii,
tare vei fi$% i ntre& Iacov i zise" #!pu- 10
ne-m numele =u$% i-i zise" #Pentru cci
aceasta ntre&i tu numele @ieu? Carele iaste
minunat$% i-, &la4oslovi pre dnsul acolo. i
numi Iacov numele locului aceluia #Aedea- 32
rea lui Dumnezu%, pentru c EziseF" #Am
vzut pre Dumnezu fa( ctr fa(, i s mn-tui
sufletul mieu$% i rsri soarele, cnd 3,
trecu #Cipul lui Dumnezu%9 iar el stn4-
ciia coapsa lui. Pentru aceaea nu vor mnca 31
fiii lui Izrail vna carea au amor(it, care iaste
pre l(imea coapsei, pn n ziua de astzi,
pentru cce se-au atinsu de l(imea coapsei
lui Iacov, de vin, i au amor(it.
CAP GGGI I I
i cutnd Iacov, vzu i iat Isaf, fra- , E tele
lui, viind, i 522 de oameni cu dnsul. i
mpr(i Iacov copiii pre :ia i pre Pail i pre
ceale doao slu'nice. I i puse pre ceale doao
slu'nice i pre . 1 feciorii lor nainte, i pre :ia
i pre copiii ei denapoi, i pre +ail i pre Iosif
mai pe urm9 Iar el iei naintea lor i s
ncin pre p- 3 mnt de apte ori, pm* a se
apropia de fratele lui. ialer4lsaf n
timpinarea lui9 i m&r(i- 5 ndu-, pre el, l-
au srutat, i czu pre 4ru-
mazii lui i srut pre el foarte i plnser
5amndoi. i cutnd, vzu muierile i copiii
i zise" #Ce-( snt (ie acestea?% i el zise"
#Copiii cu carii au miluit Dumnezu pre slu4a
6ta%. i apropiar slu'nicele copiii lor i s
7ncinar. i s apropie :ia i feciorii ei i
s ncinar9 i dup aceaea se apropie +ail
8i Iosif i s ncinar. i zise" #Ce snt (ie
acestea, toate ta&erile aceastea care am ntfl-
nit?% i el zise" #Ca s afle slu4a ta ar nain-
9tea ta, doamne$% i zise Isaf" #!nt la mine
10 multe, frate, fie (ie ale tale%. i
zise Iacov"
#De am aflat ar naintea ta, priimeate daru
rile pren mnile meale9 pentru aceasta am
vzut fa(a ta, ca cnd ar vedea nitine fa(a lui
11 Dumnezeu, i &ine vei vrea mie. la
&la4os-
loveniile meale care (i-am adus (ie, c m-au
miluit Dumnezeu i am de toate%. i-, siliia
12 pre el i luo. i zise" #! ne
sculm s
13 mear4em dirept%. i-i zise lui"
#Domnul
mieu tie c copiii snt mai moi, i oile i vacile
s ciopeteaz la mine9 deci de le voiu 4oni
pre dnsile o zi, vor muri toate do&itoacele.
14 @ear4 domnul mieu naintea slu4ii
lui, i eu
m voiu ntri n calea dup z&ava mear4erii
ce-i naintea mea, i pe urma copilailor, pn
15 voiu veni eu ctr domnul mieu la
!iir%. i
zise Isaf" #Aoiu lsa cu tine den 4loata ce iaste
cu mine%. i el zise" #PeniW ce aceasta?
Des-
16 tul c am aflat ar naintea ta,
doamne%. i
s ntoarse Isaf n ziua aceaea n calea lui
la
17 !iir. i Iacov se scul la Corturi i-
fcu lui
acolo case, i do&itoaeilor lui coli&i9 pentru
aceaea au numit numele locului aceluia
18 #Coli&i%. i veni Iacov la !alim,
cetatea
!icimon, care iaste n pmntul lui Danaan,
cnd s-au ntorsu de la @esopotamia Asiriii, i
19 s t&r despre fa(a cet(ii. i
a4onisi par
tea (arinii, unde -au ntinsu acolo cortul lui,
de la ;mor, tatl lui !iem, pre ,22 de crlani.
20 i puse acolo 'rtvnic i cem
pre EelF
#Dumnezeul lui Israil%.
C A P GGGIA
I i iei Dina, fata :iei care au nscut lui I
Iacov, ca s cunoasc featele lcui-torilor.
i o vzu pre dnsa !iem, feciorul lui
;mor Doreul, domnul I p*mntului. i
lundu-o pre dnsa, au eu ea9 i nscu, i
o smeri pre i s altur ln4 sufletul
Dinei, featei lui Iacov, i o iu&i pre fecioar
i 4ri
4dupre cu4etul fecioarei ei. Lise !iem,
feciorul lui Iemor, ctr tat-su, zicnd"
5#Ia-m fe(ioara aceasta fmeaie$% i Iacov
au auzit cum au pn4rit feciorul lui ;mor pre
Dina, fata lui, i feciorii lui era cu do&i-
toacile lui la cmpu, i tcu Iacov pn a
6veni ei. i iei ;mor, tarul lui !iem, ctr*
7Iacov, sXi 4riasc lui. Iar feciorii lui
Iacov venir de la cmpu i, deca auzir, s
umilir oamenii i cu scr& le era lor foarte,
cci 4rozvie fcu ntru Izrail, dormind cu fata lui
Iacov, i nu aa va fi. i 4ri ;mor lor, /
zicnd" #!iem, feciorul mieu, au ales cu
sufletul fata voastr9 da(i-o dar pre ea lui
fmeaie$ i v ncuscri( cu noi" featele 0
voastre da(i-le noao i featele noastre luat la
feciorii votri9 i ntru noi lcuit, i pmn- ,2
tul, iat, lat naintea voastr, lcuit i v rnit
pre dnsul, i a4onisit ntru el%. i zise ,,
!iem ctr tatl ei i ctr fra(ii ei" #! aflu
ar naintea voastr i, ce ve( zice, vom
da. nmul(it zestrile foarte, i voiu da ntru ,1
ct m ve( zice mie, i-m ve( da mie copila
aceasta ntru fmeaie$% i r*spunsr ,3
feciorii lui Iacov lui !iem i lui Iemor, ttni-
su, cu vicleu49 i 4rir lor, cci au pn4rit
pre Dina, sora lor, i zise lor !imeon i ,5
:evi, fra(ii Dinii, feciorii :iei" #8u vom putea s
facem cuvntul acesta, s dm pre soru-
noastr la om ce are mar4inea trupului acope-
rit, pentru c iaste ponos noao. ntru ,6
aceasta ne vom asemna voao i vom lcui
ntru voi, de v ve( face ca noi i voi, cnd se va
o&rezui voao toat partea &r&teasc. i ,-
vom da featele noastre voao, i din featele
voastre vom lua fmei noao9 i vom lcui la
voi, i vom fi ca un neam. Iar de nu ve( ,.
asculta pre noi, s v o&rezui(, vom lua featele
noastre i ne vom duce%. i plcur cuvin- ,/
tele naintea lui ;mor i naintea lui !iem,
feciorul lui ;mor. i nu z&ovi tinerelul a ,0
face cuvntul acesta, pentru c s afla cu fata
lui Iacov, i el era prea slvit dect to(i c( era n
casa ttne-su. i veni ;mor i !iem, 12
feciorul lui, la poarta cet(ii lor i 4rir ctr
oamenii cet(ii lor, zicnd" #Hamenii acestea 1,
cu pace snt cu noi9 s lcuiasc pre pmnt, i s
rneasc pre dnsul. i pmntul, iat, lar4
naintea lor9 featele lor s luom noao fmei,
i featele noastre s le dm lor. ntru 11
aceasta numai s vor asmna noao oamenii ca
s lcuiasc* cu noi, ca s fim un nrod, ntru
s s o&rezuiasc noao toat partea &r-
&teasc, dupe cum snt i ei o&rezui(i. i 13
do&itoacele lor, i ceale cu 5 picioare, i uneal-
tele lor, au nu vor fi ale noastre? 8umai ntru
aceasta s ne asmnm cil ei, i vor lcui cu
noi$% i ascult ;mor pre !iem, feciorul 15
lui, i to(i c( ntr pre poarta cet(ii lor, i-
o&rezuia trupurile acoperirii mar4enii lor tot
&r&atul. i fu n a treia zi, cnd era n 16
dureare, luar cei doi feciori a lui Iaeov,
!imeon i :evi, fra(ii Dinei, fietecarele sa&ia
lui, i intrar n cetate eu temeiu, i omorir toa-
25 t partea &r&teasc. i pre
;mor, i pre
!iem, feciorul lui, i omori cu 4ura s&iei9 i
luar pre Dina den casa lui !iem i ieir.
26 Iar fiii lui Iacov intrar preste cei
rni(i i
'fuir cetatea ntru care au pn4rit pre
27 Dina, sora lor. i oile lor, i
&oii lor, i
m4arii lor, i cte era n cetate, i cte era la
28 cmpu, le luar. i toate
trupurile lor, i
toat a4onisita lor, i muierile lor, le-au ro&it,
i au 'fuit cte era n cetate i cte era n
29 case. i zise Iacov ctr !imeon
i :evi"
#Brt m-a( fcut, a fi eu ru celor ce lcuieseu
pmntul, i ntru ananei, i ntru ferezei. i
eu pu(in snt ntru numr9 i adunndu-se
preste mine, m vor tia, i m voiu frma eu
30 i casa mea%. i ei ziser" #Dar
ca cu o
curv vor tre&ui cu sora noastr?%
C A P GGGA
I i zise Dumnezu ctr Iacov" #!culn-
du-te, te suie la locul Aetil i
M lcuiate acolo, i f acolo 'rtvnic
lui Dumnezu, Care (i !e-au artat (ie
I cnd fu4iiai de fa(a lui Isaf, fratelui
2tu$% i zise Iacov casii lui i tuturor celor
ce era cu dnsul" #+dicat pre &ozii cei striini
den mi'locul vostru, i v cur(it, i premeni(
3ainele vostre. i sculndu-ne, s ne suim
la Aetil9 i s facem acolo 'rtvnic lui Dum
nezeu, Celui ce m-au ascultat ntru ziua pri-
me'diii, Carele era cu mine i m mntui n
4calea unde mer4eam$% i deader lui Iacov
pre &ozii cei striini care era ntru minele lor
i cerceii cei ce era n urecile lor. i i-au
ascunsu Iacov supt terevintul de la !icime
i i-au pierdut pre dnii pn n ziua de
5astzi. i s rdic Izrail de la !ecima9 M
fu frica lui Dumnezu la cet(ile ce erapen
mpre'urul lor, i nu 4onir pre urma fiilor lui
6Israil. i veni Iacov la :uza, care iaste n
pmntul lui Danaan, care iaste Aetil, el i tot
7norodul ce era cu dnsul. i zidi acolo 'r
tvnic, i numi numele locului #Aetil%, pentru
c acolo i !e-au artat lui Dumnezu, cnd
8fu4iia el de fa(a lui Isaf, fratele lui. i muri
Devora, doica +eveci, i s n4ropa mai 'os
de Aetil, supt ste'ar, i numi Iacov numele lui
9#!te'ariul Mlii%. i ! ivi Dumnezu lui
Iacov nc, n :uza, cnd au venit acolo de la
@esopotamia !iriei, i &la4oslovi pre el Dumne-
10 zu i zise lui Dumnezu" #8umele
tu nu se
va mai cema Iacov, ce Israil va fi numele tu%.
11 i numi numele lui Israil. i zise
lui Dum
nezu" #;u - Dumnezul tu$ Create i te
nmul(eate$ :im&i i adunri de lim&i vor fi
dentru tine, i mprat den mi'locul tu vor
12 iei. i pmntul carele am dat lui
Avraam i
lui Isaac, (ie am dat pre dnsul9 i (ie va fi, i se-
min(iei tale dup tine voiu da pmntul acesta,
ntru neamurile lor%. i ! sui Dumnezu ,3
de la dnsul, den locul carele au 4rit cu dnsul.
i puse Iacov stlpu n locul unde au ,5 4rit
cu dnsul Dumnezu, stlpu de piatr, i vrs
pre dnsul turnare, i vrs pre dnsul
untdelemnu. i numi Iacov numele locului ,6
ntru carele au 4rit cu dnsul Dumnezu"
#Aetil.% i sculndu-se Iacov de la Aetil, au ,-
ntinsu cortul lui decindea de turnul <ader. i fu
cnd se-au apropiat la Dafrata i a veni la
pmntul lui ;frata, au nscut Cail, i 4reu avu
ntru natire. i fu cnd nscu ea cu ,.
4reu, zise ei moaa" #Ai&i ndrznire, pentru c
i acesta ( iaste fiiu$% i fu cndu- lsa ,/ ea
sufletul, c muriia, numi numele lui #Feciorul
durerei meale%, i tat-su numi pre dnsul
Aeniamin. i muri +ail, i s ,0 n4ropa
n calea lui ;frata, aceasta iaste Aitleaem.
i puse Iacov stlpu pre mor- 12 mntui ei"
acesta iaste stlpul mormntului +ailei pn
n ziua de astz. i s rdic Israil, i-
ntinse cortul lui decindea de turnul <ader. i
fu cnd lcui Israil ntru pmntul 1, acela,
mearse +uvin i dormi cu Aala, (iitoa-rea
ttni-su, lui Iacov. i auzi Israil, i ru
se-au artat naintea lui. i era fiii lui 11
Iacov ,1" Feciorii :iei" cel denti nscut lui 13
Iacov, +uvim9 !imeon, :evi, Iuda, Isaar,
Lavulon. i feciorii +ailii" Iosif i Aenia- 15
min. i feciorii Aalei, slu'necii +ailei" Dan 16
i 8eftalim. i feciorii Lelfii, slu'necipF 1-
:iei" <ad i Asir. Acestea snt fiii lui Iaeov,
care s-au fcut lui la @esopotamia !iriei. i
veni Iacov ctr Isaac, tat-su, nc 1.
trind el la @amvri, la Cetatea Cmpului,
acesta iaste Devron, n pmntul lui Danaan,
unde au lcuit Avraam i Isaac. i fur 1/
zilele lui Isaac, carele au trit, ani ,/2. i 10
sl&ind, au murit i se adaose ln4 ruda lui,
mai &trn i plin de zile, iO, n4ropar pre
dnsul Isaf i Iacov, amndoi feciorii lui.
C A P GGGAI
ceastea snt naterile lui Isaf, acesta , iaste
;dom. i Isaf luo lui muieri E1F den featele
ananeilor" pre Ada, fata lui ;lom Deteul, i pre
Hlivema, fata lui Ana, feciorul lui !eve4on
;veul, i pre Aasemat, fata lui Ismail, sora
lui E3F 8aveot. i nscu Ada lui Isaf
pre;lifas9 i E5F Aasemat nscu pre +a4uil9 i
Hlivema au E6F nscut pre Ieus, i pre Ie4lom,
i pre Core. Acestea snt feciorii lui Isaf, carii
se-au nscut lui n pmntul lui Danaan. i luo
Isaf muierile E-F lui, i feciorii lui, i featele lui, i
toate trupurile, casii lui, i toate unealtele lui, i
toate do&itoar
cele, i toate cte au a4onisit i cte au
cuprinsu n pmntul lui Danaan, i s duse
den pmntul lui Danaan, de la fa(a lui Iacov,
7fratele lui, Pentru c le era lor averile
multe a lcui ntr-un loc, i nu putea pmntul
slluirei lor a purta pre dnii de mul(imea
8averilor lor. i lcui Isaf n muntele lui !iir9
9Isaf acesta iaste ;dom. Aeeastea snt na
terile Iui Isaf, tatl lui ;dom, n muntele lui
10 !iir. i aeeastea snt numele
feciorilor lui
Isaf" ;lifas, feciorul Adasei, fmeii lui Isaf, i
+a4uil, feciorul Aasematii, fmeii lui
11 Isaf. i s fcur lui ;lifas feciori"
=eman,
12 Hman, !ofar, <ofom i
Cenez. i
=amna era (iitoare lui ;lifas, feciorul lui Isaf,
i nscu lui ;lifas pre Amalic. Acestea snt
13 feciorii Adasii, fmeii lui Isaf. i
acestea
snt feciorii lui +a4uil" 8aot, Lare, !ome i
@oze. Acestea au fost feciorii Aasmatii,
14 fmeii lui Isaf. i acestea snt
feciorii Hli-
vemasii, featei lui Ana, feciorul eve4onii,
fmeii lui Isaf9 i nscu lui Isaf pre Ieus, i pre
15 Ie4lom, i pre Core. Acestea snt
voivozii,
fiii lui Isaf" fiii lui ;lifas, celui denti nscut lui
Isaf, voivodul =eman, voivodul Hmar, voi-
16 vodul !ofar, voivodul Cenez,
Aoivodul
Core, voivodul <otom, voivodul Amalic.
Acestea snt voivozii lui ;lifas, n pmntul
17 Idumeii9 acestea snt fiii Adasii.
i acestea
snt fiii lui +a4uil, fiii lui Isaf" voivodul
8aot, voivodul Lare, voivodul !ome, voi
vodul @oze, voivozii lui +a4uil, n pmntul
lui ;dom9 acetea-s feciorii Aasematei,
18 fmeii lui Isaf. Acestea snt
feciorii Hlive-
masii, fmeii lui Isaf" voivodul leul, voivodul
Ie4lom, voivodul Core. Acestea snt voivozii
Hlivemasii, featei lui Ana, fmeii lui Isaf.
19 Acetea-s feciorii lui Isaf i acestea
snt voivo-
20 zii lor9 acetea-s feciorii lui ;dom.
i ace
tea-s feciorii lui !iir Doreului, ce lcuiate
21 pmntul" :otan, !oval, !eve4on,
Ana, i
Dison, i Asar, i +ison. Acetea-s voivozii
Doreului, feciorii lui !iir, n pmntul lui
22 ;dom. i s fcur feciorii lui
:otan" Dori,
23 i ;man, i sora lui :otan,
=amna. i
acetea-s feciorii lui !oval" <oliam, i @ana-
24 at, i <evir, !ofar i Hman.
i aee-
tea-s feciorii lui !eve4on" Aie i Hnan, acesta
iaste Hnan carele au aflat pre Iamin n pustie,
cnd ptea tr4torii lui !eve4on, ttni-
25 su. i acetea-s feciorii lui Ana"
Dison i
26 Hlivema, fata lui Ana. i acetea-s
feciorii
lui Dison" Amada, i Azvan, i Iestran, i Da-
27 ran. i acetea-s feciorii lui Asar"
Aalam,
28 i Lucam, i Iucam, i Bcam. i
acetea-s
29 feciorii lui +ison" Hs i Aran.
i ace
tea-s voivozii lui Dori" voivodul :otan,
voivodul !oval, voivodul !eve4on, voivodul
Ana, Aoivodul Dison, voivodul Asar, voi- 32
vodul +ison. Acetea-s voivozii lui Dori, ntru
domniile lor, n pmntul ;dom. i ace- 3,
tea-s mpra(ii ce au mpr(it n pmntul lui
;dom, mai nainte dect a mpra(i mprat n
Israil. i mpra(i n ;dom" Aalac, feciorul 31
lui Aeor, i numele cet(ii lui" Denava. i 33
muri Aalac i mpra(i n locul lui Iovac, feciorul
lui Lara, de la Aosora. i muri Iovac i 35
mpra(i n locul lui Asom, den pmntul te-
maneanilor. i muri Asom cel den tema- 36
neani, i mpra(i n locul lui Adad, feciorul lui
Aarad, cela ce au tiat pe @adiam, n cmpul lui
@oav9 i numele cet(ii lui" <ettem. i 3-
muri Adad i mpra(i dup el !amada, de la
@asecas. i muri !amada i mpra(i dup 3.
el !aul, den +ovoot, de ln4 ru. i muri 3/
!aul i mpra(i dup el Aalaenon, feciorul lui
Aovor. i muri Aalaenon, feciorul lui 30
Aovor, i mpra(i dup dnsul Arad, feciorul
lui Aarad9 i numele cet(ii lui" Fo4or9 i
numele fmeii lui" @etevei, fata lui @atraid,
feciorul @ezoov. Aceastea-s numele voi- 52
vozilor lui Isaf, ntru neamurile lor, dupre
locurile lor, ntru numele lor, ntru (rile lor, i
ntru lim&ile lor" voivodul =amna, voivodul
<ola, voivodul Ietar, Aoivodul Hleve- 5,
mas, voivodul Ilas, voivodul Finon, Aoivo- 51
dul Cenez, voivodul =eman, voivodul
@azar, Aoivodul @a4edeil, voivodul 53
Lafoin. Acetea-s voivozii ;domului, ntru
ceale zidite n pmntul cti4rii lor. Acesta
Isaf, tatl lui ;dom.
C A P GGGAII
Ii lcuia Iacov n pmntul unde au , I
slluit Isaac, tatl lui, n pmntul > lui
Danaan. i aceastea-s naterile 1 , lui
Iacov9 i Iosif era de ani ,., ps-K cnd oile
ttni-su, cu fra(ii lui9 fiind tnr, mpreun cu
feciorii Aalasii i cu feciorii Lelfiei, fmeilor
ttni-su. i adusr asupra lui Iosif ul rea
ctr* Israil, tatl lor. Iar 3 Iacov iu&iia pre
Iosif mai tare dect to(i feciorii lui, pentru c
fecior de &*trnea(e era lui, i-i fcu lui ain
pestri(. i vznd fra(ii lui 5 cum pre
dnsul iu&eate tat-su mai mult dect to(i
feciorii lui, l urr i nu-i putea s-i 4riasc lui
nemic de pace. i visnd Iosif 6 vis, spuse
fra(ilor lui. i zise lor" #Asculta(i - visul
acesta carele am visat" Prea-mi-se . c
voi le4a(i znopi n mi'locul cmpului9 i s
scul znopul mieu i sttu dirept9 i
ntorendu-se mpre'ur znopii votri, s
ncinar znopului mieu%. i ziser lui /
fra(ii lui" #Au dor mpr(ind vei mpra(i
pre noi? !au domnind vei domni
pre noi?% i adaosr nc alt ur pre dnsul,
pentru visele lui i pentru cuvintele lui. 0
i vzu -alt vis i-, povesti ttni-s*u i
fra(ilor lui. i zise" #Iat, am visat -alt vis"
cum soarele i luna i ,, steale s ncina
10 mie%. i-, cert tat-su i-i zise
lui" #Ce e
visul acesta ce ai visat? Poate s fie c venind
vom veni, eu, i mum-ta, i fra(ii ti, s ne
11 ncinm (ie pre pmnt?% i
zavistuir
pre el fra(ii lui, iar tat-su au pzit cuvn-
12 tul. i s duser fra(ii lui a pate
oile tatului
13 lor, la iem. i zise Israil ctr
Iosif" #Au
nu fra(ii ti pstorescu la !iem? Ia vino, i te
voiu trimite ctr dnii%. i-i zise lui" #Iat
14 eu%. i zise lui Israil" #Pas de vezi
de snt
sntoi fra(ii ti i oile, i-m povesteate$%
i-, trimise pre dnsul den valea Devron i
15 veni la !iem. i afl pre dnsul
un om,
rtcind pre cmpu,i-l ntre& pre dnsul
16 omul, zicnd" #Ce cau(i?% i el
zise" #Pre
fra(ii miei caut. pune-m, unde pstorescu?%
17 i-i zise lui omul" #!-au rdicat
de aicea,
pentru c am auzit de dnii ziend" 7! mear-
4em la Dotaim$7% i s duse Iosif dup fra(ii
18 lui i-i afl pre dnii la Dotaim.
i-,
vzur mai nainte, de departe, dect a s
apropia el la dnii, i vicleniia ca s omoar
19 pre el. i zise fiitecarele ctr
fratele lui"
20 #Iat visuitoriul acela vine$
Acum dar,
venit s omorm pre el i s-l aruncm pre el
ntr-o 4roap9 i vom zice" 7Diar rea au mn-
cat pre el79 i vom vedea visurile lui ce vor
21 fi%. i auzind +uvim, l scoase
pre dnsul
den mnile lor, i zise" #! nu-, ucidem pre
22 dnsul, de sufletu%. i zise lor
+uvim" #!
nu vrsa(i sn4e9 pune(i pre dnsul n 4roapa
aceasta ce iaste n pustie, iar mn* s nu rd-
ca( la dnsul$%, pentru c cerca n ce cip l va
scoate pre dnsul den mnile lor, i s-l dea
23 ttni-su. i fu cnd veni Iosif
ctr fra(ii
lui, dez&rcar pre Iosif den aina cea pes-
24 tri( ce era pre'ur el. i, lundu-,
pre dn
sul, l aruncar n 4roap. i 4roapa -
25 deart, ap nu avea. i zur s
mnnce
pine i, cutnd cu ocii, vzur i, iat, cl
tori ismailteani veniia den pmntul <alaad,
i cmilele lor ncrcate de tmie, i de
rn, i de zmirn, i mer4ea s po4oar la
26 ;4ipet. i zise Iuda ctr fra(ii
lui" #Ce
folos c*ce vom ucide pre fratele nostru i vom
27 ascunde sn4ele lui? Aini( s
vindem pre el
ismailteanilor acestora, iar mnile noastre
nu fie pre dnsul, pentru c fratele nostru i
trupul nostru iaste%. i ascultar fra(ii
28 lui. i mer4ea pe aproape oamenii,
madia-
nii ne4u(torii9 i-, traser* i-, scoa-
ser pre Iosif den 4roap i-, vndur pre dnsul
ismailteanilor dereptu 12 de 4al&eni de aur. i
po4orr pre Iosif la ;4ipet. i s 10
ntoarse +uvim la 4roap, i nu vzu pre Iosif n
4roap, i- rumpse ainele lui. i s 32
ntoarse ctr fra(ii lui i zise" #Copilaul nu
iaste$ Dar eu unde m voiu mai duce?% i 3,
lund aina lui Iosif, au 'un4iat un iedu de
capr, i unser aina cu sn4ele. i tri- 31
mise aina cea pestri( i o adusr ti*ne-su i
ziser" #Aceasta am aflat9 cunoate de iaste
aina feciorului tu au &a%. i cunoscu pe 33
ea i zise" #Daina feciorului mieu iaste9 'i4ania
cea rea l-au mncat pre el, 'i4ania au rpit
pre Iosif%. i- rupse Iacov ainele lui, i 35
puse pre mi'locul lui sacu, i pln4ea pre fiiu-su
zile multe. i s adunar to(i feciorii lui 36 i
featele lui i vinir s mn4ie pre el9 i nu vrea
s s mn4ie, zicnd c" #@ voiu po4or ctr
fiiu-mieu, pln4nd, n iad$% i-, plnse pre
dnsul tatl lui. Iar madianii au vndut 3- pre
Iosif la ;4ipet lui Pentefrei, admul lui Farao,
cel mai mare peste &uctari.
CAP GGGAI I I
I i fu ntru vreamea aceaea, po4or
, Iuda de la fra(ii lui i raearse pn la
I oarecare om odolamitean, cruia
numele era Iras. i vzu acolo 1
I Iuda o fat a unui om ananeu, criia
numele era !ava, i o luo pre dnsa i s culc
cu dnsa. i zmislind, nscu fecior, i-i 3
numi numele Ir. i zmislind, nscu fiiu 5
nc, i-i numi numele Avnan. i ado4nd, 6
nc nscu fecior altul, al treilea, i numi
numele lui !ilom. i ea era la Dazvi cnd au
nscut pre dnii. i luo Iuda fmeaie Iui Ir, -
celui dentiu nscut lui, criia numele-i era
=amar. i fu Ir, dentiu nscut Iudei, ru .
naintea Domnului, i-, ucise pre dnsul
Dumnezu. i zise Iuda lui Avnan" #ntr /
la muiarea fr(ine-tu i fii &r&at ei, i ridic
smn( fratelui tu%. i cunoscnd Avnan 0
c nu lui va fi smn(a, fu,cnd mer4ea la
fmeaia fratelui lui, vrsa pre pmnt, pentru ca
s nu dea smn( fratelui su. i ru se ,2
art cuvntul naintea lui Dumnezu, cce au
fcut aceasta, i au Hmort i pre acesta. i ,,
zise Iuda =amarii, nurori-sa, dup ce au
murit amndoi feciorii lui" #zi vduo n casa
ttne-tu, pn s va face mare !ilom, feciorul
mieu$%, pentru c zise ntru cu4etul lui"
#Cndai s nu moar i acesta, ca i fra(ii lui$% i
mer4nd =amar, au zut n casa ttne-su. i s
nmul(ir zilele i muri !ava, fmeaia ,1
Iudei, i, mn4indu-se Iuda, s sui la ceia ce
tundea oile lui el9 i po4or Iras, pstoriul lui,
13 odolomiteanul, la =amna cu el.
i s
spuse =amarii, nurori-sa, zicnd" #Iat,
socru-tu s suie la =amna s tunz oile
14 lui%. )i dez&rcndu- ainele
vduviei de
pre dnsa, s nvli cu &ro&odealnicul i s
nfrumuse(a i zu ln4 por(ile ;nan,
carea
iaste ntru calea =amna, pentru cce au
vzut cum mare se-au fcut !ilom, i el nu o
15 au datu lui muiare pre dnsa. i
vzndu-o
Iuda, au socotit pre ea cum s fie curv,
pentru c -au acoperit fa(a ei, i nu o au
16 cunoscut. i s a&tu la dnsa den
cale 4i-i
zise ei" #:as-m s ntru la tine$%, pentru c
n-au cunoscut c iaste noru-sa. i ea zise"
17 #Ce-m vei da, de vei ntr la mine?%
i el
zise" #;u ( voiu trimite iedu den capre, den
oile meale%. i ea zise" #De-m vei da arvun,
18 pn vei trimite tu%. i el zise"
#Ce arvun
( voiu da?% i ea zise" #Inelul tu, i z4arda, i
toia4ul ce-( iaste n mn%. i-i deade ei i
19 ntr la dnsa9 i luo n pntece de la
el. i s
scul de s duse, i- luo &ro&odealnicul de
la
ea, i s m&rc cu ainele ceale de vduvia
20 ei. i trimise Iuda iedul den
capre, cu mna
pstoriului su, odolamiteanului, ca se ia de la
21 muiare arvuna, i nu o afl pre
ea. i
ntre& pre oamenii den loc i zise lor" #Bnde
iaste curva ce-au fost la ;nan pre cale?% i
22 ziser" #8-au fost aicea curv%.
i s
ntoarse ctr Iuda i zise" #8-am aflat, i
23 oamenii locului zic s nu fie aicea
curv%. i
zise Iuda" #Ai&-le pre eale$ i cndai s nu
ne
&a('ocurim9 eu am trimis pre acest ied, i tu
24 n-ai aflat%. i fu dup a treia lun,
s spuse
Iudei, zicnd c" #Au curvit =amara, noru-ta,
i, iat, iaste 4rea den curvie%. i zise Iuda"
25 #!coate(i-opreeaissarz%.
ieaadu-
cndu-se, au trimis ctr socru-su,
zicnd"
#De la omul ale cui snt aceastea eu am n
pn
tece%. i zise" #Cunoate al cui iaste inelul,
i
26 z4arda, i toia4ul acesta$% i
eunoscu Iuda
i zise" #!e-au ndereptat =amar dect mine,
pentru care lucru nu o am datu-o pre ea lui
!ilom, feciorului mieu%. i nu mai adaose a o
27 cunoate pre dnsa. i fu cnd
ntea, i la
28 dnsa era 4eameni n pntecele ei.
i fu ns-
cnd ea, unul scoase nainte mna9 i lund moaa,
le4 roiu la mna lui, zicnd" #Acesta va iei
mai
29 nainte%. i deca- strnse mna,
ndat iei
fratele lui. i ea zise" #Pentru cci se-au
rupt,
pentru tine 4ard?% i-i numi numele lui Fares
32 i dup acesta iei fratele lui, carele
era la mna lui cel roiu,
i numi numele
lui Lara.
CAP
GGGI G
>i Iosif s aduse la ;4ipet i-, cti4 , 'pre
dnsul Pentefri, adimul lui iFarao, cel
mai mare peste &uctari, lom e4iptean, den
mnile ismailtea-I nilor carii duser pre
dnsul acolo. i era Domnul cu Iosif, i era om
ce nemeriia9 1 i fu n case ln4 stpnu-
su, e4iptea-nul. i tiia stpnul lui c
Domnul era cu 3 dnsul i, oricte face,
Domnul nderepteaz ntru mnile lui. i
afl Iosif ar naintea 5 stpnului su, i
&ine-i plcea lui, i-, puse preste casa Iui pre
dnsul, i toate cte era ale lui le-au dat pre mna
lui Iosif. i fu dup ce 6 au pus pre dnsul
pre casa lui i preste toate cte era ale lui, i
&la4oslovi Domnul casa e4iptineanului, pren
Iosif9 i s fcu &la4os-lovenia Domnului ntru
toat avu(ia lui den cas,i n (arina lui, i
deade toate cte era ale lui n mna lui Iosif.
i nu tiia pentru ale - sale nemic, afar den
pinea ce mnca el. i era Iosif &un la cip
i frumos la fa( foarte. i fu dup
cuvintele aceastea, i . puse muiarea
stpnului lui ocii ei pre Iosif i-i zise lui"
#Culc-te cu mine$% i el nu / vrea9 i
zise muierii stpnului su" #De vreame ce
stpnul mieu nu cunoate, pren mine, nice
una den cte snt n casa lui, ce toate cte snt ale
lui le-au dat pre sama mea, i 0 nu iaste n
casa aceasta nemic afar den mine, nice s-
au rdicat de la mine nemic, afar den tine,
pentru c tu eti muiarea lui, cum voiu face
cuvntul cel ru acesta i voiu 4rei naintea
lui Dumnezeu?% i c*nd ,2 4ria lui Iosif,
zi dentru zi, i nu s asculta ei s se culce cu
ea, s se mpreune cu dnsa, i fu o zi
oarecarea ntru acesta cip" ntr ,, Iosif n
cas ea s- fac lucrurile lui, i nimea nu era
nluntru dentru cei den cas9 i-, ,1 trase
pre dnsul de aine, zicnd" #Dormi cu mine$%
i el, lsndu- ainele n mnile ei, au fu4it i au
ieit afar. i fu dup ee vzu c ,3 au lsat
ainele lui n mnile ei i au fu4it i au ieit
afar, i cem pre cei den cas, deca ,5 au
vzut c au lsat ainele lui n mnile ei, i le
zise lor zicnd" #Aede(i, au &4at noao copil
'idov, s*- &at 'oc de noi$ Au ntrat nluntru la
mine, zicnd" 7Dormi cu mine$7 i stri4aiu cu 4las
mare. i auzind el cum am nl(at 4la- ,6 sul
mieu i am stri4at, lsnd ainele lui la mine,
au fu4it i au ieit afar%. i ls ai- ,- nele
ln4 ea, pn au venit stpnul la casa lui.
i-i 4ri lui dup cuvintele aceastea, ,.
zicnd" #Au ntrat la mine copilul 'idovul,
carele ai &4at ctr noi, s*- rz de mine i
zise mie" 7Dormi-voiu cu tine$7 i deaca au ,/
auzit cum am nl(at 4lasul mieu i am stri4at,
lsndu ainele lui la mine, au fu4it i au ieit afa-
19 r% i fu deca auzi stpnul lui
cuvintele
muierii lui cte au 4rit ctr dnsulUzicnd"
#Aa mi-au fcut copilul tu%, i s-au mniat
20 cu ur4ie. i lund stpnul pe Iosif,
l-au pus
la trie, n locul unde le4a(ii mpratului s (in
21 acolo n trie. i era Domnul cu
Iosif i-i
vrsa asupr-i mil i-i deade lui ar naintea
22 celui mai mare preste le4a(i. i-i
deade cel
mai mare preste le4a(i temni(a pre mna lui
Iosif i pre to(i cei adus c(i era n temni(9 i
23 toate cte fac acolo, el era fcnd.
8u era cel
mai mare peste le4turi al tetnni(ii tiind
pentr-nsul nemic, cci toate era pren mna
lui Iosif, pentru c Domnul era cu dnsul i,
cte fcea el, Domnul ndirepta ntru mnile lui.
C AP G:
I i fu dup cuvintele acestea, 4rei cel
I mai mare peste paarnicii
mpratu-I lui ;4ipetului i cel mai
mare peste I fctorii de pine
domnului lor, mp-
2>4>4Y44> r*tului ;4ipetului. i s ur4isi
Farao pe amndoi admii lui, pre cel mai
mare peste paarnici i pre cel mai mare
3peste fctorii de pine, i-i puse pre ei n
temni( la le4tur, la locul unde era Iosif
4adus acolo. i-i deade pre dnii cel mai
mare al temni(ii la Iosif i-i puse pre dnii
5ln4 dnsul i fur zile n paz. i vzur
amndoi vis, ntr-o noapte, i vederea visului
celui mai mare peste paarnici i celui mai
mare peste fctorii de pine, carii era ai
mpratului ;4ipetului, ce era n temni(,
6era aceasta. ntr la dnii Iosif diminea(a
7i vzu pre ei, i era tur&ura(i. i ntre&a
pre admii lui Farao, carii era cu el n tem
ni(, ln4 domnul lui, zicnd" #Ce e c fea(ele
8voastre posomorite snt astzi?% !i ei
ziser lui" #Ais am vzut, i nu iaste cine a-,
tlcui pre el%. i zise lor Iosif" #Au nu pren
Dumnezu artarea lor iaste? Povesti(e-m
9dar mie%. i povesti cel mai mare peste
paarnici visul lui ctr Iosif i zise" #n
10 somnul mieu era vie naintea mea.
i n vie
era trei vi(e, i ea odrslind, era sco(nd vls-
11 tare, i &ro&oanele stru4urilor -
coapte. i
paarul lui Farao - n mna mea, i luoaiu stru
4urul i-, storu pre dnsul n paarul lui
Farao, i dediu paarul n mna lui Farao%.
12 Lise lui Iosif" #Aceasta iaste tlcuirea
lui" ceale
13 trei vi(e, trei zile snt. nc trei
zile, i- va
aduce aminte Farao de &oieria ta i te va pune
pre mrirea prniciii tale i vei da paarul
lui Farao n mna lui, i dup &oieria ta cea
14 mai denainte, dup cum erai
nescnd. Ci-(
adu aminte de mine, pentru tine, end va fi (ie
&ine, i vei face ntru mine mil i vei aduce a-
minte de mine lui Farao i m vei scoate den
aceast ncisoare. Pentru c cu furtia4 ,6
m-am furat den pmntul 'dovescu, i aicea n-
am fcut nemic, ce m pusr nluntru n
4roapa aceasta%. i vzu cel mai mare ,-
peste fctorii de pine cum dirept au tlcuit, i
zise Iui Iosif" #i eu am vzut vis" i mi s
prea trei couri de pine c rdicam pre
capul mieu. i n coul cel mai deasupra - ,.
den toate feliurile de care mpratul Farao
mnca, lucru de fctoriu de pine9 i pasrile
ceriului mnca pre dnsele den coni(a ce era
deasupra capului mieu%. i rspunznd ,/
Iosif, zise lui" #Acesta e tlcuirea lui" ceale trei
couri, trei zile snt. nc peste trei zile, va ,0
lua Farao capul tu de la tine, i te va spnzura
pre lemnu, i vor mnca pasrile ceriului cr-
nurile tale de la tine%. i fu n a treia zi, zi 12
de natire era a lui Farao. i fcu osp( la
toate slu4ile lui9 i- aduse aminte de &oieria
parnecului i de &oieria fctoriului de
pine, n mi'locul slu4ilor sale. i aez pre 1,
cel mai mare peste paarnici la &oieria lui i
deade paarul n mna lui Farao. Iar pre 11
cel mai mare peste fctorii de pine I-au
spnzurat pre lemnu, dupre cum au tlcuit lor
Iosif. i nu- aduse aminte cel mai mare 13
peste paarnici de Iosif, ce-, uit pre el.
CAP G : I
K i fu dup 1 zile, Farao vzu vis. <n- , 'diia
c st ln4 ru9 i iat, ca cnd 1 Eden ru s
suia . vaci, frumoase la I cip i alease la
trupuri, i ptea pre I (rmuri. i alte . vaci
s suia dup 3 aceastea den ru, 4rozave la
cip i sup(ii la trupuri, i s* ptea ln4 vaci
ln4 mar4inea rului. i mncar de tot ceale
. vaci 4ro- 5 zave i sup(ii la trupuri pre
ceale . vaci frumoase la cip9 i ceale alease
la trupuri i, iat, neartate fur, cce intrar
n pnticile lor. i s scul Farao. i vis al
doilea rind" 6 i iat, . spice s suia dentr-o
rdcin, alease i &une9 i alte . spice sup(ii
i stricate de - vnt rsriia dup dnsile. i
n4i(ir* ceale . . spice sup(ii pre ceale apte
spice alease i pline. i s scul Farao i era
vis. i fu / diminea(a, i s* tur&ur
sufletul lui9 i trimi-(nd, au cemat pre to(i
tlcuitorii ;4ipetului i pre to( n(elep(ii lui. i
povesti lor Farao visul lui, i nu era cine s
dovedeasc visul lui Farao. i 4ri cel
mai mare peste 0 paarnici ctr Farao,
zicnd" #Pcatul mieu m aduc aminte
astzi. Farao s ,2 scr&i pre slu4ile lui,
i ne-au pus pre noi n paz, n casa celui
mai mare peste &uctari, pre mine i pre cel
mai mare peste
11 pine. i am vzut amndoi vis ntr-
o noap
te, eu si el, fieearele dup visul lui am
12 vzut. i era acolo cu noi
tinerel copil
'dov, al celui mai mare peste &uctari, i-i
13 povestiiam lui, i ne-au tlcuit noao.
i fu
dup cum ne-au artat noao, aa se-au i
ntmplat" pre mine s m aezu la &oieria
14 mea, i acela s se spnzure%. i
trimi(nd
Farao, au cemat pre Iosif. i-, scoaser pre
dnsul den temni(, i-, r*ser pre dnsul, i-i
premenir m&rementea lui, i veni ctr
15 Farao. i zise Farao ctr Iosif"
#Ais am
vzut, i cine s-l aseamene nu iaste9 i eu
auziiu pentru tine zicnd, auzind tu visurile, a
16 le asmna pre dnsele%. i
rspunznd
Iosif ctr Farao, zise" #Fr de Dumnezu nu
17 se va rspunde mntuirea lui
Farao%. i
4ri Farao lui Iosif, zicnd" #n somnul mieu
18 4ndiiam c stau pre (rmurile rului.
i ca
cnd den ru s suia . vaci frumoase la cip i
19 alease la trupuri i ptea pre
(rmuri. i
iat, i alte . vaci s suia dendr*tul lor den
ru, reale i 4rozave la cip foarte i sup(ii la
trupuri, carele n-am vzut ca aceastea preste
20 tot pmntul ;4ipetului mai
4rozave. i
mncar de tot ceale . vaci 4rozave i sup(ii
21 pre ceale . vaci &une dentiu i
alease. i
intrar n pntecele lor i nu se ivir, pentru
c intrar n pntecile lor9 i cipurile lor -
4rozave ca i dentiu. i deteptndu-m,
22 adormiiu. i vzuiu iar ntru
somnul mieu
i iat" ca cd ar fi . spice, s suia dentr-o rd-
23 cin, pline i &une. Iar alte .
spice, sup(iri
i stricate de vnt, cretea (iindu-se de dn-
24 sele. i n4i(ir ceale . spice
stricate de
vnt i sup(iri pre ceale . spice &une i pline.
!pus-am dar tcutorilor, i nu era cine s-m
25 tlcuiasc mie%. i zise Iosif lui
Farao"
#Aisul lui Farao unul iaste" cte Dumnezu va
26 face, au artat lui Farao. Ceale .
vaci &une,
. ani snt, i ceale . spice &une, . ani snt9
27 visul lui Farao unul iaste. i
ceale . vaci
sup(iri, suindu-se dendrtul lor, . ani snt, i
ceale . spice sup(iri i stricate de vnt, . ani
28 snt, i vor fi . ani foamete. Iar
euvntul ce
am zis lui Farao" cte Dumnezu va face, au
29 artat lui Farao. Iat, . ani vine
ieftentate
30 mult n tot pmntul ;4ipetului.
i vor
veni . ani de foamete dup aceasta, i vor uita
de saturarea ce va s fie n tot ;4ipetul i va
31 topi foametea pmntul. i nu
se va
cunoate ieftintatea pre pmnt de foametea
32 ce va fi dup aceasta, c tare va fi
foarte. Iar
pentru cce au ndoit visul lui Farao de doao
ori, cce adevrat iaste euvntul cel de la
Dumnezu, i va sir4ui Dumnezu a-, face pre
dnsul. Acum dar, socoteate om n(elept 33
i socotitoriu i-, vei pune pre el pre pmntul
;4ipetului. i fac Farao i tocmeasc 35
mai mari pre pmnt peste locuri i s trimit
toate pinele pmntului ;4ipetului acelor . ani
ai ieftin*t(ii i s adune toate &ucatele 36
acestor . ani ce vin, acestor &uni, i s s
strn4 4rul supt mna lui Farao, i &ucate n
cet(i s s pzasc. i vor fi &ucatele 3-
ceale pzite n pmnt - la cei . ani ai foametei,
carii vor fi n pmntul ;4ipetului, i nu se va
strica pmntul de foamete%. i plcu 3.
euvntul naintea lui Farao i naintea tuturor
slu4ilor lui. i zise Farao tuturor slu4ilor 3/
lui" #Au doar vom afla om ea acesta, carele are
duul lui Dumnezu ntru dnsul?% i 30 zise
Farao lui Iosif" #De vreame ce Dumnezu (i-au
artat (ie toate aceastea, nu iaste om mai n(elept
i mai priceput dect tine. i tu vei 52 fi n
casa mea, i pre rostul tu va asculta tot
norodul mieu. Fr numai scaunul voiu avea eu
mai mult dect tine%. i zise Farao lui 5,
Iosif" #Iat, te puiu astzi preste tot pmntul
;4ipetului$% i lund Farao inelul den 51
mna lui, l puse pre mna lui Iosif9 i-,
m&rc pre el podoa& de viin i puse lan(ul de
aur pre'ur 4rumazul lui. i sui pre dn- 53 sul
ntr-al doile car de ale lui i stri4 naintea lui
pristav, i-, puse pre dnsul peste tot pmntul
;4ipetului. i zise Farao lui 55 Iosif"
#;u - Farao$ Afar den tine nu va rdica
nimeni mna lui peste tot pmntul
;4ipetului$% i numi Farao numele lui 56
Iosif" Psondom Fane, i-i deade lui pre Asi-
net, fata lui Pentefri, preotului Ileu Poleos, lui
s-i fie fmeaie. i Iosif era de 32 de ani 5-
cnd sttu naintea lui Farao, mpratul ;4i-
petului. i iei Iosif de la fa(a lui Farao i
um&l tot pmntul ;4ipetului. i fcu 5.
pmntul ntru cei . ani de ieftintate
snopi. i adun toate &ucatele acelor . ani 5/
ntru carii era ieftintatea n pmntul ;4i-
petului, i puse &ucatele n cet(i9 &ucatele
cmpilor cet(ii ce era pen mpre'urul ei au
pus ntru dnsa. i adun Iosif 4ru ca ni- 50
pul mrii mult foarte, pn nu putea s
numere, c nu era numr. i lui Iosif s 62
fcur doi feciori, mai nainte de a veni cei .
ani de foamete, carii au nscut lui Asinet, fata
lui Pentefri, preotul Ileu Poleos. i 6, numi
Iosif numele celui dentiu nscut @anasi,
zicnd cce" #A uita m-au fcut Dum-nzu toate
durerile meale i toate alett-ni-mieu%. i
numele aceluia al doilea au nu- 61
mit ;fraim, zicnd cce" #@-au nl(at Dum-
53 nezu ntru pmntul smereniii
meale%. i
trecur cei . ani ai ieften*t(ii carii se-au fcut
54 n pmntul ;4ipetului i
ncepur cei .
ani a foame(ii a veni, dup cum au zis Iosif. i
s fcu foamete ntru tot pmntul, i n tot
55 pmntul ;4ipetul nu era pine.
iflmn-
zia tot pmntul ;4ipetului, i stri4 norodul
ctr Farao pentru pine9 i zise Farao tuturor
e4ipteanilor" #Psat la Iosif i, ce va zice
56 voao, face($% i foametea era pre
fa(a a tot
pmntul, i descise Iosif toate 'itni(ile i vin-
57 dea tuturor e4ipteanilor. i
toate (rile
venir la ;4ipet a cumpra de la Iosif,
pentru c cuprinse foametea tot pmntul.
CAP G I I I
vznd Iacov c iaste vnzare de I4ru la
;4ipet, zise feciorilor lui" I #Pentru
cce lenevi(i? Iat, am I auzit c iaste
4nu la ;4ipet. Po4or( I acolo i cumprat
noao de acolo pu(ine &ucate, ca s trim,
s nu murim$%
3i s po4orr fra(ii lui Iosif, ,2, s cumpere
44ru de la ;4ipet. Iar pre Aeniamin, pre
fratele lui Iosif, nu l-au tremis cu fra(ii lui,
pentru c zise" #Cndai s nu i s prinz sl&i-
5ciune pre cale%. i venir feciorii lui
Israil
s cumpere cu cei ce veniia, pentru c era
foa-
6mete n pmntul lui Danaan. i Iosif era
mai mare pamntului, acesta vindea la
tot
nrodul pamntului. i viind fra(ii lui Iosif,
s
7ncinar lui cu fa(a la pmnt. i
vznd
Iosif pre fra(ii lui, i-au cunoscut, i se
nstreina de ei, i le 4ri lor cu scr& i
zise
lor" #De unde a(i venit?% i ei ziser" #Din
p*mntul Danaan, s cumprm
&ucate$%
8i cunoscu Iosif pre fra(ii Iui, iar ei nu l-
au
9cunoscut pre dnsul. i- aduse aminte
Iosif de visele lui ce-au vzut el i zise lor"
#Iscoade snte(, a cerca urmele (rii a( venit%.
10 i ei ziser" #8u, doamne$ !lu4ile
tale - am
11 venit s cumprm &ucate.
Pentru e to(i
sntem feciori unui om, de pace sntem, nu
12 sntem, slu4ile tale, iscoade$% i
zise lor"
#Ca, ce urmele pamntului a(i venit s
13 vede(i%. i ei ziser" #,1 fra(i
sntem, slu
4ile tale, n pmntul Danaan" i iat, cel mai
tnr dentru noi, cu tat-nostru astzi, i cela-
14 laltu nu iaste%. i zise lor Iosif"
#Aceasta
iastecare am zis voao, zicnd c iscoade sn-
15 te(i. ntru aceasta v ve(i arta, pre
sntatea
lui Farao, nu ve(i iei de aicea de nu fratele
16 vostru cel mai tnr va veni aicea.
=rimite(i
dentru voi unul i lua(i pe fratele vostru, i voi
v le4a(i pn se vor face aiave cuvintele voastre,
de 4rit adevrat au &a9 iar de nu, pre sn
tatea lui Farao, c adevrat iscoade snte(%.
17 i puse pre dnii n temni(
trei zile.
i zise lor a treia zi" #Aceasta face(, i ve( tri, ,/
pentru c de Dumnezu m tem eu" De sn- ,0
te(i de pace, un frate al vostru s se opreasc n
paz, i voi psa(i i v duce( cumprtura
4riului vostru. i pre fratele vostru cel mai 12
tnr s-l aduce(i la mine, i s vor creade
cuvintele voastre9 iar de nu, ve(i muri%. i
fcur aa. i zise fietecarele ctr fratele 1,
su" #Aa iaste pentru c n pcat sntem
pentru fratele nostru, c ne-am ndurat de
cinul sufletului lui, cnd se ru4a noao i noi
nu-, ascultam pre dinsul, i pentru aceasta
veni pre noi prime'dia aceasta%. irspun- 11
znd +uvim, zise lor" #8u v-am 4rit voao
zicnd" 78u face(i strim&*tate copilaului$7, i nu
m-a(i ascultat? i iat, sn4ele lui s
cearc.% i ei nu tiia cum Iosif aude, 13
pentru c t*lmaciul n mi'locul lor era. i 15
ntorendu-s de la ei, plnse Iosif. i iar
veni la dnii i zise lor9 i luo pe !imeon
dintre dnii iO, le4 pre dnsul naintea
lor, i pornci Iosif s le umple vasele lor 16
de 4ru, i s le dea ar4intul lor fietecruia n
sacul lui, i s le dea de mncare lor de sa(iu
pre cale. i s fcu aa. i puind 4rul pre 1-
m4arii lor, s duser de acolo. i dezle- 1.
4nd unul sacul s dea ran m4arilor si,
unde au odinit, au vzut le4tura ar4intului
su, i era deasupra 4urii sacului. i zise 1/
fra(ilor lui" #@i s-au dat ar4intul i iat-l-i n
sacul mieu$% i se spmnt inima lor i se
tur&urar ntru dnii, zicnd" #Ce aceasta
ne-au fcut Dumnezu noao?% i venir 10
ctr Iacov, tatl lor, la pmntul lui Danaan, i
spuser lui toate cte li se ntmpl lor, zicnd"
#<ri omul, domnul pamntului, ctr* noi cu 32
sdr& i ne puse pre noi n paz, ca cum am
iscodi pmntul. i zisem lui" 7De pace sn- 3,
tem, nu sntem iscoad. Doisprzeace fra(i 31
sntem, feciori ttni-nostru9 unul nu iaste, iar
cel mai mic cu tatl nostru iaste astzi, n
pmntul Danaan7%. i zise noao omul, 33
domnul pamntului" #Intru aceasta v voiu
cunoate cum snte( de pace" un frate al
vostru lsa(i aicea cu mine, iar cumprarea
drii 4riului casei voastre lundu-,, v duce(i i
aduce(i pe fratele vostru cel mai tnr, i 35
voiu cunoate cum nu snte(i iscoade, ce sn-te(i
de pace, i pe fratele vostru voiu da voao, i cu
pmntul s v ne4u(tori(i%. i fu 36
dertnd ei sacii lor, i era a fietecruia le4tura
ar4intului lui n sacul lor. i vzur le4turile
ar4intului lor ei i tatl lor, i s sp-mntar.
i zise lor Iacov, tatul lor" #Pre mine 3- m-a(i fcut
fr feciori$ Iosif nu iaste$ !imeon nu iaste$ i pre
Aeniamin s-l lua(i? Asupra mea fur toate
aceastea%. i zise +uvim tatlui lor 3.
zicnd" #Pre amndoi feciorii miei omoar-i, de
nu voiu aduce pre dnsul la tine9 d-, pre
dnsul n mna mea, i eu voiu aduce pre dn-3/
sul la tine%. i el zise" #8u s va po4or fiiul
mieu cu voi, pentru c fratele lui au murit, i el
sin4ur au rmas. i s va ntmpla lui a s sl&i
pre cale pre carea ve(i mear4e, i m ve(i aduce
&trnea(ile cu ntristciune n iad$%
CAP G: I I I
I i foametea s ntri pre pmnt. i fu
cnd sv*rir de mncar tot 4riul carele au
adus de la ;4ipet, i zise lor tatul lor"
#Iar psat de cump-, ra(i noao pu(ineale
&ucate$% i zise lui Iuda zicnd" #Cu
mrturie s-au mrturisit noao omul, domnul
pmntului, zicnd" 78u ve(i vedea fa(a mea,
de nu fratele vostru cel
4mai tnr cu voi va veni7, Deci, de vei tri
mite pe fratele nostru cu noi, ne vom
po4or
5i-( vom cumpra (ie &ucate. Iar de nu vei
trimite pe fratele nostru cu noi, nu vom
mear4e, pentru c omul au zis noao zicnd"
78u-m ve(i vedea fa(a mea, de nu va fi fratele
6vostru cel mai mic cu voi%7. )i zise
Israil" #Ce mi-a(i fcut r*u, spuind
omului
7de iasle voao frate?% i ei ziser" #Intre-
&nd ne-au ntre&at omul pre noi i rudenia
noastr, zicndu" 7De nc triate tatl
vostru? i de iaste frate voao?7, i am spus lui
dup ntre&area aceasta. Au tiut-am c ne
va
zice noao" 7Aduce(i pre fratele vostru$7?%
8i zise Iuda ctr Israil, tatul lor" #=rimite
copilaul cu mine i s ne sculm s mear4em,
pentru s trim, s nu murim i noi, i tu,
i
9toat 4loata noastr. i eu l voiu priimi pre
dnsul, i den mna mea ceare-, pre dnsul. De
nu-, voiu aduce pre dnsul ctr tine i-,
voiu
pune naintea ta pre dnsul, 4reit s fiu c*tr
10 tine toate zilele. C de nu ne-am
fi z&vit,
11 acum ne-am fi ntorsu de doao ori%.
i zise
lor Israil, tatul lor" #De iaste aa, aceasta
face(i" lua(i den roadele pmntului ntru
vasele voastre, i po4or(i omului daruri, de
rin, i de miare, i tmie, i zmirn aleas,
12 i terevintu, i nuci. i
ar4intul ndoit
lua(i ntru mnile voastre, ar4intul ce v s-au
ntorsu ntru sacii votri9 ntoarce(i-, cu voi,
13 cndai s nu fie sminteal. i
pe fratele
vostru lua(i i, sculndu-v*, v po4or(i ctr*
14 om. i Dumnezeul mieu s dea
voao ar
naintea omului, ca s trimit pe fratele vostru
pre unul, i pre Aeniamin9 pentru c eu, dup
cum am rmas fr feciori, fr feciori am
15 rmas%. i lund oamenii
darurile aceas-
tea, i ar4intul ndoit luar n mnile lor, i pre
Aeniamin i, sculndu-se, s po4orr la ;4ipet
16 i statur naintea lui Iosif.
ivzulosifpreei
i pre Aeniamin, fratele Iui, i zise celuia ce era
peste casa lui" #Ca4 pre oamenii n cas,
i 'un4e 'un4eri i 4tete, c cu mine vor
mnca oamenii pine n amiazzi%. i fcu ,.
omul dup cum i-au zis Iosif i &4 pre
oameni n casa lui Iosif. i vznd oamenii ,/
cum n casa lui Iosif se-au &4at, ziser"
#Pentru ar4intul carele se-au ntorsu n sacii
notri dentiu, noi ne aducem, pentru ca s
npstuiasc pre noi i s s apuce de noi, ca se
ne ia pre noi slu4i i pre m4arii
notri%. i mer4nd ctr omul ce era peste ,0
casa lui Iosif, 4rir lui n ua casii,
zicnd" # +u4mu-ne, doamne, po4ort-am 12
ntiu s ne cumprm de mncat. i fu cnd 1,
am venit s poposim, i am descis sacii
notri, i acesta ar4intul - fietecruia ntru
sacul lui9 ar4intul nostru cu cumpna l-am
ntorsu acum n minile noastre, i ar4int 11
altul am adus cu noi, ca s ne cumprm
&ucate, pentru c nu tim cine au pus noao cu
minile ar4intul n sacii notri%. i zise lor" 13
#Clnd voao$ 8u v teame(. Dumnezul vostru i
Dumnez*ul prin(ilor votri au dat voao
comori n sacii votri, i ar4intul vostru &ine
ispitit l am%. i scoas ctr dnii pre
!imeon. i adusr ap s s speale 15
picioarele lor, i deade ran m4arilor
lor. i 4tir darurile pn a veni la Iosif, 16
amiazzi, i auzir c acolo va s prn-
zasc. i ntr Iosif n cas, i adusr lui 1-
darurile ce avea n mnile lor, n cas, i s n-
cinar lui eu fa(a la pmnt. i ntre& pre 1.
dnii" #Cum v aflat?% i zise lor" #!ntos
iaste tatl vostru cel &trn, pre carele a( zis c
nc triate?% i ei ziser" #!ntos iaste 1/
slu4a ta, tat-nostru, nc triate%. i zise"
#Cla4oslovit omul acela la Dumnezu%. i
plecndu-se, s ncinar naintea lui. i 10
cutnd cu ocii Iosif, au vzut pre Aeniamin,
fratele lui cel de o mum nscut, i zise"
#Acesta iaste fratele vostru cel mai tnr, pre
carele a(i zis s-l aduce( la mine?% i zise"
#Dumnezu s te miluiasc, fiiule$% i s 32
tur&ur Iosif, c s ntorcea ma(ele lui, pentru
frate-su, i cerca s pln4. i ntrind n
cmar, au plnsu acolo. i splndu-se pe 3,
o&raz, ieind afar, s conteni i zise" #Pune(
pine$% i pusr lui sn4ur, i lor deose&i, 31
i e4ipteanilor ce mnca cu el, ose&i, pentru c nu
putea e4ipteanii a mnca cu 'idovii pine, c
scr&* iaste la e4ipteani tot pstoriul de oi.
i zur naintea lui, cel dentiu nscut, 33 dup
&trnea(ile lui, i cel mai tnr, dup
tinirea(ile lui, i s mira oamenii fiicarele
ctr fratele su. i rdicar pr(i de la el 35
ctr dnii, i s mri partea lui Aeniamin
dect pr(ile tuturor de cinci ori ct al celora. i
&ur i s m&tar mpreun cu dnsul.
CAP G:I A
> i porunci Iosif celuia ce era peste casa I lui,
zicnd" #Bmple( sacii oamenilor Ide &ucate,
ct vor putea rdica, i 'pune( ar4intul
fietecruia n 4ura , sacului. i cupa mea
cea de ar4int s o pune( n sacul celui mai
tnr, i pre(ul 4ru-lui lui%. i fu dup cuvntul
lui Iosif, dup cum
3au zis. i diminea(a au luminat, i oamenii
4s slo&ozir, i ei i m4arii lor. i ieind ei
den cetate, nu s delun4ar departe, i Iosif
zise celuia ce era peste casa lui, zicnd" #!eoa-
l-te i 4oneate dup oameni, i vei uli pre
dnii i vei zice lor" 7Pentru cci mi-a( dat
5reale pentru &une? Pentru cce mi-a( furat
cupa cea de ar4int? 8u iaste aceaea cu carea
&ea domnul mieu? i el vr'ind cu vra'e ntru
6ea. +eale a( svrit carele a( fcut$7% i
aflmd pre dnii, omul le-au zis lor dup
7cuventele aeeastea. i ziser lui" #Pentru
cci 4riate domnul cuventele acestea? ! nu
se afle la slu4ile tale s fie fcut dup cuvntul
8acesta$ In vreame ce ar4intul carele am
aflat n sacii notri l-am ntorsu ctr* tine den
pmntul Danaan, cum am fi furat den casa
9stpnului tu ar4int sau aur? :a care vei
afla cupa den slu4ile tale, s moar, i noi vom
10 fi slu4i domnului vostru%. i el
zise" #i
acum, cum zice(, aa va fi$ Hmul la carele s
va afla paarul, acela m va fi slu4, iar voi
11 cura(ve(fi%. i 4r&ir de
descrcar cine
sacul pre pmnt i descise cine sacul
12 lui. i cerca, de la cel &trin
ncepnd, pn
au venit la cel tnr9 i o&rind, afl cupa n
13 sacul lui Aeniamin. i- rupser
ainele
lor i puser cine sacul lui pre m4ariul lui i
14 s ntoarser la cetate. i ntr Iuda
i fra(ii
lui ctr Iosif, nc fiind el acolo, i czur
15 naintea lui pre pmnt, i zise
lor Iosif"
#Ce a( fcut acest lucru? 8u ti( c cu vra' s
16 vr'ate omul n ce fel snt eu?%
i zise
Iuda" #Ce voiu 4ri mpotriva domnului? !au
ce vom zice? !au ce ne vom nderepta? i
Dumnezu afl strm&tatea slu4ilor tale.
Iat, sntem ro&i domnului nostru, i noi si la
17 cine s-au aflat cupa%. i zise
Iosif" #! nu
s fac mie a face cuvntul acesta$ Hmul la
carele s-au aflat cupa, acela m va fi slu49 iar
18 voi v suit cu mntuire la tatl
vostru%. i
apropiindu-se Iuda de dnsul, zise" #+o4u-m,
doamne, 4riasc slu4a ta naintea ta, i s nu
te mnii pre slu4a ta, cci tu eti dup Farao.
19 Doamne, tu ai ntre&at pre slu4ile
tale,zicnd"
20 7De ave( tat au frate?7 i zis-am
domnului
cum" 7Iaste noao tat &trn, i copil den
&trnea(e mai tnr la dnsul, i fratele lui
au murit, i el sin4ur au rmas mumei lui,
i tatul nostru pre dnsul au ndr4it7.
i ai zis slu4ilor tale" 7Aduce( pre dnsul la 1,
mine i-, voiu socoti7. i am zis domnului" 11
78u va putea copilul ca s lase pre tat-su, c, de
va lsa pre tatl, va muri7. i tu ai zis slu4i- 13 lor
tale c*" 7De nu se va po4or fratele vostru cel
mai tnr cu voi, s nu mai adao4e( a vedea nc
fa(a mea7. i fu cnd ne-am suit la 15
slu4a ta, tat-nostru, i-am spus cuvintele
domnului. i zise noao tatul nostru" 7PUa( 16
iar de ne cumprat pu(ineale &ucate$7 i 1-
noi am zis" 78u vom putea s ne po4orm, ce, de
se va po4or cu noi fratele nostru cel mai tnr,
ne vom po4or, pentru c nu vom putea vedea
fa(a omului, fratele nostru cel mai tnr
nefiindcunoi7. i zise tat-nostru, slu4a ta, 1.
ctr noi" 7Aoi ti( c fmeaia doi mi-au nscut.
i iei unul de la mine, i mi-a( zis c 1/ l-au
mncat fiar*le i nu l-am mai vzut pn acum.
Deci de ve( lua i pre acesta den fa(a 10 mea i i
se va ntmpla lui sl&iciune pre cale, i-m ve(
po4or &trnea(ele cu ntrest*ciune \n iad7.
Acum dar, de voiu mear4e ctr slu- 32 4a ta,
tatul nostru, i copilul nu va fi cu noi, i sufletul
lui s spnzur de sufletul acestuia, i va fi
dup ce va vedea el cum nu iaste copi- 3, Iul cu
noi, va muri9 i vor aduce slu4ile tale
&trnea(ele slu4ii tale, tatului nostru, cu
ntrestciune n iad. Pentru c slu4a ta, 31
tatul nostru, priimeate copilul de la mine,
zicnd ctr el" 7De nu-, voiu aduce ctr tine i
s-l puiu pre dnsul naintea ta, 4reit s fiu la
tatl mieu peste toate zilele7. Acum dar, 33
voiu rmnea (ie slu4 pentru copil, ro& dom-
nului, iar copilul s s suie cu fra(ii lui.
Cci cum m voiu sui la tatul mieu, copilul 35
nefiind cu noi? Pentru ca se nu vz realele
care vor afla pre tatul mieu%.
C A P G:A
' i nu putea Iosif s n4duiasc pre to(i , I ceia
ce sta naintea lui, ce zise" #!coa-I te(i pre to(i de
la mine%. i nu mai sta I nimeni ln4 Iosif cnd
se cunoscu cu , fra(ii lui. i ls 4las cu
plns i 1 auzir to(i e4ipteanii i s auzi n
casa lui Farao. i zise Iosif ctr fra(ii lui"
#;u snt 3 Iosif. nc tat-miu triate?% i nu
putea fra(ii s-i rspunz lui, pentru c se
tur&urar. i zise Iosif ctr fra(ii lui"
#Apropia(i-v 5 ctr mine$% i se apropiar.
i zise" #;u snt Iosif, fratele vostru, care
a(i vndut la ;4ipet. Deci acum nu v
ntrista(i, nici v 6 paie ru pentru c m-a(
vndut pre mine aici, cci ntru via( m-au
trimis Dumnezu naintea voastr. Pentru c
acesta - al doilea an - de foamete pre pmnt9
i nc al(i 6 ani, ntru carii nu iaste artu(, nici
seacere. Pentru . c m-au trimis Dumnezu
naintea voastr, ca s r*mie voao rmi(
pre pmnt i
8a rni rmi( mare. Acum dar, nu voi
m-a(i trimis aici, ce Dumnezu, i m fcu pre
mine ca un tat lui Farao i domn a toat casa
lui i stpn a tot pmntul ;4ipetului.
9<r&i(i dar de v duce(i ctr tat-mieu i
zice(i lui9 7 Aceastea zice feciorul tu Iosif"
7 Fcutu-m-au Dumnezu domn a tot pmn
tul ;4ipetului. Po4oar-te dar la mine i nu
10 atepta, !i vei lcui la pmntul lui
<esem
al Araviei i vei fi aproape de mine tu, i
feciorii ti, i feciorii feciorilor ti, oile tale i
11 &oii ti i cte ai tu9 !i te voiu
rni acolo,
pent ru c nc cinci ani foamet e va fi pre
pmnt, ca s nu te surpi tu, i feciorii ti, i
12 toate ale tale7. Iat, ocii votri
vd, i ocii
lui Aeniamin, fratele mieu, c 4ura mea
13 4riate ctr voi. !pune(i dar
ttne-
mieu toat slava mea de la ;4ipet i cte a(i
vzut, i 4r&ind aduce(i pre tat-mieu
14 aici%. !i cznd pre 4rumazii lui
Aeniamin,
fratelui su, au plns pre dnsul, i Aeniamin
15 au plns pre 4rumazii lui. i
srutnd pre
t o( i fra(i i lui, au plns pre dnii. i dup
16 aceastea, au 4rit fra(ii lui ctr
dinsul. i
s n(elease 4lasul n casa lui Farao, zicnd"
#Au venit fra(ii lui Iosif%. i s &ucur Farao i
17 toat curtea lui. i zise Farao
ctr* Iosif"
#Li fra(ilor ti" 7Aceasta face(i" umple(i pov-
rile voastre i mear4e(i la p*mntul
18 Danaan. i lund pre tatl vostru
i avutu-
rile voastre, veni(i la mine i voiu da voao den
toate &unt(ile ;4ipetului i ve(i. mnca
19 mdua pmntului7. i tu
pornceate
aceastea" s ia ei car din pmntul ;4ipetu
lui, copiilor votri i fmeilor voastre9 i luund
20 pre tatl vostru, veni(i. i nu
pre4eta(i cu
ocii de vasele voastre, pentru c toate &un-
21 t(ile ;4ipetului vor fi voao%.
i fcur
aa feciorii Iu Israil. i deade lor Iosif car,
dup cum zise Farao, mpratul ;4ipetului,
22 i deade lor ran pre cale. i
tuturor le-au
dat aine ndoite, iar lui Aeniamin i-au dat
trei sute de 4al&eni de aur i cinci aine n fea-
23 liuri. i ttni-su - ca aceastea,
i zeace
m4ari ce ridica de toate &unt(ile ;4ipetu
lui, i zeace mcoi ce ridica pinea ttni-su
24 pre cale. !i trimise Iosif pre fra(ii
lui i se
duser9 i zise lor" #8u v scr&i(i pre
25 cale%. !i s suir de la ;4ipet i
venir la
26 pmntul Danaan, ctr Iacov, tatl
lor. i
spuser lui, zicnd c" #Fiiul tu Iosif triate,
i el domneate tot pmntul ;4ipetului%. i
s ciudi ntru cu4et Iacov, pentru c nu-i
27 credea pre ei. i 4r*ir lui
toate cuvin
tele ce se-au 4rit de Iosif, cte au zis lor, i
vznd carle ceale ce-au trimis Iosif
ca s ia pre dnsul, s ado4ea duul lui Iacov,
tatlui lor. i zise Israil" #@are iaste mie de 1/
nc triate fiiul mieu Iosif$ @er4nd, voiu
vedea pre dnsul mai nainte de ce voiu muri%.
G : AI
K i sculndu-se Israil, el. i toate ale lui, , I au
venit la Fntna Murmntului i au M fcut 'irtv
Dumnezeului ttni-su, I lui Isaac. i zise
Dumnezeu lui 1 I Israil, n videnia nop(ii,
zicnd" #Iacove, Iacove$% ;l zise" #Ce iaste?%
!i ;l 3 zise lui" #;u snt Dumnezeul.prin(ilor
ti, nu t e t eame a t e po4or la ;4ipet,
pentru c ntru lim& mare te voiu face acolo.
i ;u 5 @ voiu po4or cu tine la ;4ipet i ;u
te voiu sui desvrit, i Iosif va pune mnile lui
pre ocii ti%. i s scul Iacov de la Fntna
6 Murmntului, i luoar fiii lui Israil pre tat-su,
i unealtele, i muierile lor, pren carle ce au
trimis Iosif s-l rdice pre dnsul. i lundu-
avearea lor, i toat a4onisita ce au a4oni- -
sit n pmntul lui Danaan, intrar la ;4ipet
Iacov i toat semin(ia lui cu dnsul. Fecio- .
rii i feciorii feciorilor lui, cu dnsul, i featele lui
i featele featelor lui i toat semin(ia lui au adus
la ;4ipet. i aceastea-s numele fiilor lui Israi l
ce au i nt rat la ;4i pet mpreun cu Iacov,
tatl lor. Acestea snt feciorii lui" cel / denti
nscut EluiF Iacov, +uvim. i feciorii 0 lui
+uvim" ;no i Falus, Asron i Darmi.
i feciorii lui !imeon" Iemuil, i ,2 Iamin, i
Aod, i Iaim, i !aar, i !avl, feciorul
ananiteanii. i feciorii lui :evi" <ir- ,,
son, Cat i @erari. i feciorii Iudei" Ir, i ,1
Anan, i !ilon, i Fares, i Lara9 i muri Ir i
Anan n pmntul Danaan. i fcur feciorii
lui Fares" Asron i Iemuil. i feciorii lui ,3
Isaar" =ola, i Fua, i Iasuv, i Lam-
vron. i feciorii lui Lavolon" !ered, i ,5
Alon, i;il. Acestea snt feciorii :iei, crei ,6
au nscut Iu Iacov, n @esopotamia Asiriei, i
pre Dana, fata lui9 toate sufletele, fe(i i feate,
33. i feciorii lui <ad" !afon, i An4is, i ,-
!anis, i =osovan, i Aidis, i Hridis, i Arei-lis.
i feciorii lui Asir" ;mna, Iesua, i leul, ,. i
Aaria, i !ara, fra(ii lor. i feciorii lui Aaria"
Dovor i @elil. Acetea-s feciorii Lelfii, ,/
care au dat :avan :iei, featei lui, care au nscut
pre acestea lui Iacov, ,- suflete. i ,0
feciorii +ailei, fmeii lui Iacov" Iosif i Aenia-
min. i s fcur feciorii lui Iosif n pmn- 12
tul ;4ipetului, carii au nscut lui Asineta,
fata lui Pentefri, preotul Iliu Polios, pre
@anasi i pe ;fraim. i se fcur feciorii 1,
lui @anasi, pre carii a. u nscut lui (iitoarea
ira, pre @air9 i @air au nscut pre <alaad9 i
feciorii lui ;fraim, fratele lui @anasi" !uta-laam
i =aam9 i feciorii lui !utalaam" ;dem.
22 i feciorii Iui Aeniamin" Aala i Dovor
i Asfil.
i fur feciorii lui Aala" <ira i 8ueman, i
Inim, i -+os, i @amfin, i Hfilim. i
23 <ira au nscut pre Arad. Acetea-
s fecio
rii +ailii, ce au nscut lui Iaeov, toate sufle-
24 tile, ,/. i feciorii lui Dan" Asom9 i
feciorii
Iui 8eftalim" Asii, i <oini, i Isaar, i
25 !ilim. Acetea-s feciorii Aalii,
carea au
datu-o :avan +ailei, featei Iui, care au ns
cut pre acestea lui Iacov, toate sufletele,
26 .. i toate sufletile ce au intrat cu
Iacov n
;4ipet, ceia ce au ieit den coapsele lui,
afar den muierile feciorilor lui Iacov, toate
27 sufletile, --. i feciorii lui Iosif ce
s-au ns
cut lui n pmntul ;4ipetului, toate sufletele
casii lui Iacov, ceale ce au intrat cu Iacov n
28 ;4ipet, suflete .2 i 6. i pre Iuda
l-au tri
mis naintea lui ctr Iosif, s
ntimpine pre
dnsul la Cetatea Iroilor, n
pmntul
29 +amesi. i nmnd
Iosif earle lui, s sui
ntru tirapinarea lui Israil, ttne-su, la Ceta
tea Iroilor i, ivindu-se Iui, au czut pre 4ru-
30 mazii lui i au plnsu cu pln4erc
mult. i
zise Israil ctr Iosif" #Aoiu muri de acum, de
vreame ce am vzut o&razul tu, c nc
31 trieti tu%. i zise Iosif ctr
fra(ii lui"
#!uindu-m, voiu spune lui Farao i voiu zice
lui cum fra(ii miei i casa ttne-mieu au fost
n pmntul Danaan, i acum au venit ctr
32 mine. i oamenii snt pstori,
pentru c
era oameni ce s rnescu cu do&itocul, i
do&itocul, i &oii, i toate ale lor le-au
33 adus. Deci de va cema pre voi
Farao i v
34 va zice voao" 7Ce iaste lucrul
vostru?7, !
zice(" 7Hameni rnaci sntem cu do&itocul,
slu4ile tale, den copilrie pn acum, i noi i
prin(ii notri7, pentru ca s lcuit n pmntul
<esem al Araviei, cci c urciune iaste la
e4ipteani tot pstoriul oilor%.
CAP G :AI I
I i mer4nd Iosif, au spus lui Farao zicnd"
#=at-mieu i fra(ii miei, i do&itocul, i &oii
lor, i toate ale lor au venit den pmntul
Danaan i, iat*, snt n pmntul <esem%.
i den fra(ii lui au luat cinci oameni, i-i puse
pre dnii naintea lui Farao. i zise Farao
fra(ilor
3lui Iosif" #Ce iaste lucrul vostru?% i ei
ziser lui Farao" #Pstori de oi, ro&ii ti, i noi
i prin(ii notri, den copilrie pn acum%. i
4ziser lui Farao" #Am venit ca s ne sl-
luim pre pmnt, pentru c nu iaste pune
do&itoacelor slu4ilor tale, c s ntri foa
metea n pmntul Danaan. Acum dar vom
lcui, slu4ile tale, n pmntul <esem%.
5i zise Farao lui Iosif zicnd" #=at-tu i
6fra(ii ti au venit ctr tine. Iat,
pmntul ;4ipetului naintea ta iaste, EnF
pmntul cel &un lcuiate pre tat-tu i pre
fra(ii ti. :cuiasc n pmntul <esem9 iar de
tii cum snt ntru ei oameni tari, pune-i pre
dnii mai mari peste do&itoacele meale$%
i aduse Iosif pre Iacov, tat-su, . nluntru,
i-, puse pre dnsul naintea lui Farao. i
&la4oslovi Iacov pre Farao9 i / zise Farao lui
Iacov" #C(i ani ai zilelor vie(ii, tale?% i zise
Iacov ctr Farao" #Lilele 0 anilor vie(ii
meale care nemernicescu, ,32 de ani. @ici i
reale s-au fcut zilele anilor vie(ii meale, n-au
a'unsu la zilele anilor vie(ii prin(ilor miei, care
zile au lcuit%. i &la4oslo- ,2 vind Iacov
pre Farao, au ieit de la dnsul. i
lcui Iosif pre tat-su i pre fra- ,, (ii lui i le
dede lor (ineare n pmntul ;4ipetului, n
pmntul cel mai &un, n pmntul +amesi,
dup cum porunci Farao. i le ,1 msura
4ru Iosif ttne-su, i fra(ilor lui, i a toat casa
ttne-su, 4ru dup trupuri. i ,3 4ru nu era
n tot pmntul, pentru c s ntri foametea
foarte i lipsi pmntul ;4ipetului i pmntul
lui Danaan de foamete. i ,5 adun Iosif
tot ar4intul ce s-au aflat n pmntul ;4ipetului
i Mn pmntul Danaan, pentru 4riul carele
cumpra, i le msura 4ru lor. i aduse Iosif tot
ar4intul n casa Iui Farao. i ,6 lipsi tot
ar4intul den pmntul ;4ipetului i den
pmntul Danaan, i venir to( e4iptea-nii
ctr Iosif, zicnd" #D-ne noao pine$ i
pentru ce murim naintea ta? Pentru c lipsi
ar4intul nostru%. i zise lor Iosif" #Aduce( ,-
do&itocul vostru i voiu da voao pine pentru
do&itocul vostru, de au lipsit ar4intul%. i ,.
au adus do&itocul lor ctr Iosif i le deade lor
Iosif pine pentru cai, i pentru oi, i pentru
&oi, i pentru m4ari9 i-i rni pre dnii cu
pine, pentru toate do&itoacele lor, ntru anul
acela. i trecu anul acela, i venir la el al ,/
doilea an i ziser lui" #Ca s nu ne surpm de la
domnul nostru c se-au lipsit ar4intul, i
unealtele, i do&itoacele, ctr tine domnul, i n-
au rmas noao naintea domnului nostru, fr
numai trupul nostru i pmntul nostru,
Decii pentru ca s nu murim, nain- ,0 tea ta, i
pmntul s s pustiiasc, ia pre noi i pmntul
nostru,pentru pine, i vom fi noi i pmntul
nostru ro&i lui Farao. D-ne smn( ca s
smnm i s trim i s nu murim, i
pmntul nu s va pustii%. i au 12 luat Iosif
tot pmntul e4ipteanilor, lui Farao,
pentru c au vndut e4ipteanii pmntul
lor lui Farao, c cuprinse pre ei foametea9
i fu pmntul lui Farao. i 1, norodul l
ro&i lui s-i fie ro&i, den mar4inile otarlor
;4ipetului pn n mar4ine,
22 Afar den pmntul popilor numai
nu le-au
luat Iosif, pentru c n dar au dat dare popilor
lui Farao, i mnca darea care au dat lor
Farao, pentru aceaea nu -au vndut p*mntul
23 lor. i zise Iosif tuturor
e4ipteanilor"
#Iat, v-am luat pre voi i pmntul vostru
astzi lui Farao9 lua(i-v smn( i smna(
24 pmntul. i vor fi roadele lui, i
ve( da a
cincea parte lui Farao, iar ceale patru pr(i
vor fi voao ntru smin(ile pmntului i de
mncat voao i tuturor e( snt n casele
25 voastre%. i ziser" #@ntuitu-
ne-au pre
noi$ Aflat-am ar naintea domnului nostru, i
26 vom fi ro&i lui Farao%. i puse
lor Iosif
ntru porunc pn n ziua de astzi pre
pmntul ;4ipetului a da a cincea lui Farao,
afar den pmntul popilor numai nu era lui
27 Farao. i lcui Israil n
;4ipet, pre
p*mntul <esem, i s motenir pre el, i
28 crescur, i s nmul(ir foarte. i
mai tri
Iacov n pmntul ;4ipetului ,. ani. i fur
zilele lui Iacov, anii vie(ii lui, ,52 i . de
29 ani. i s apropiar zilele lui Israil
a muri i
au cemat pre feciorul lui, Iosif, i zise lui"
#De am aflat ar naintea ta, pune mna ta
pre
coapsa mea i vei face pre mine mil i
ade-
30 vr, ca s nu m n4ropi n
;4ipet, Ce
voiu dormi eu prin(ii miei, i m vei rdica
den ;4ipet i m vei n4ropa la
mormntul
lor%. i el zise" #;u voiu face dup
cuvntul
31 tu%. i zise lui" #Mur-te mie$% i
'ur lui i
s ncin Israil pre mar4inea toia4ului lui.
CAP G : AI I I
> i fu dup cuvintele aceastea, i
s I porunci lui Iosif c" #=at-tu
s ' dodeiate$% i lund pre amndoi
fiii M lui, pre @anasi i pre ;fraim, au
venit
2;3Yfta ctr Iacov. i s spuse lui Iacov,
zicnd" #Iat, fiiul tu Iosif vine e*tr tine%. i
3ntrindu-se Israil, zu pre pat. i zise
Iacov lui Iosif" #Dumnezul mieu mi !-au
ar
tat n :uza, n pmntul Danaan, i m &la-
44oslovi i-m zise" 7Iat, ;u te voiu
create
i te voiu nmul(i i te voiu face ntru adunare
de lim&i, i-( voiu da (ie pmntul acesta, i
semen(iei tale dup tine, n (ineare veaci-
5nic7. Acum dar, aceti doi feciori ce (i
se-au fcut (ie n pmntul ;4ipetului, mai
nainte de ce am venit eu la ;4ipet, ai miei
snt9 ;frem i @anasi, ca +uvim i imeon
6vor fi mie. Iar nepo(ii care vei nate de
acuma ai ti vor fi, pre numele fra(ilor lor se
7vor cema ntru sor(ii lor. Iar eu cnd
veniiam den @esopotamia Asiriei, au murit
+ail, mum-ta, n pmntul Danaan,
apropiindu-m la locul aler4turii cailor,
dup pmntul lui Davrata a veni la
;frata, i am n4ropat pre dnsa n calea
aler4turii cailor, aceasta iaste Aitleem%.
i vznd Israil feciorii lui Iosif, zise" /
#Cine-( snt acestea?% i zise Iosif ttt- 0
ni-su" #Fii-m snt, care mi-au dat Dumnezu
aicea.% i zise Iacov" #Adu-mi-i aproape pre ei,
pentru ca s &la4oslovesc pre ei%. i ,2
ocii lui Israil s n4reuias la vedeare, de
&trnea(e, i nu putea s vaz. i-i apropiar*
pre ei ctr dnsul, i-i srut pre dnii, i-i
m&r(ia pre ei. i zise Israil ctr Iosif" ,,
#Iat, de fa(a ta nu m lipsiiu i, iat, m art
Dumnezu i smn(a ta%. i scoase pre ,1
dnii Iosif den 4enuncile lui, i s ncinar
lui cu fa(a la pmnt. i lund Iosif pre ,3
amndoi feciorii lui, pre ;frem n direapta, i n
stn4a lui Israil, iar pre @anasi n stn4a, i n
direapta lui Israil, apropie-i pre ei de dnsul.
i ntinznd Israil mna cea direapta, au ,5 pusu-
o pre capul lui ;frem, i acesta era cel mai
tnr, i cea stn4a pre capul lui @anasi,
scim&ndu- minile. Cla4oslovi pre ei i ,6
zise" #Dumnezu, Cruia &ineplcur prin(ii
miei naintea :ui, Avraam i Isaac, Dumne-
zul Cela ce m rneate den tinirea(ile
meale pn n ziua de astzi, n4erul cela ce ,-
m mntuiate den toate realele s &la4oslo-
veasc copiii acestea, i s s ceame pre ei
numele mieu i numele prin(ilor miei,
Avraam i Isaac, i s s nmul(asc n mul-
(ime mult pre pmnt%. i vznd Iosif cum ,.
au pus tat-su mna cea direapta pre capul
lui ;frem, i pru lui 4reu i s apuc de mna
ttni-su s o ia de pre capul lui ;frem pre
capul lui @anasi. i zise Iosif ttni-su" ,/
#8u aa, tata, pentru c acesta iaste cel denti
nscut9 pune direapta ta pre capul lui%. i ,0
nu vru, ce zise" #tiu fiiule, tiu$ i acesta va fi n
norod, i acesta s va nl(a, iar fratele lui cel
mai tnr mai mare dect el va fi, i semin(ia lui
va fi ntru mul(ime de lim&i%. i&la- 12
4oslovi pre dnii n ziua aceaea, zicnd"
#ntru voi s va &la4oslovi Israil, zicnd"
7Fac-te pre tine Dumnezeu ca pre ;frem i
ca pre @anasi$7% i puse pre ;frem naintea lui
@anasi. i zise Israil lui Iosif" #Iat, eu 1,
moriu, i va fi Dumnezeu cu voi i va ntoarce
pre voi Dumnezu den pmntul acesta la
pmntul prin(ilor votri. Iar eu (i dau 11
(ie !icima aleas, mai sus de fra(ii ti, care
am luat den mnile amoreilor, cu sa&ia mea i
cu arcul%.
C AP G: IG
I i cem Iacov pre feciorii lui i zise , , lor"
#Aduna(i-v, pentru ca s v , spuiu eu voao
ce va timpina pre voi n I zilele ceale de apoi.
Aduna(i-v, i 1 I asculta(i pre mine, fiii
lui Iacov$ Asculta(i pentru tat-vostru.
+uvim, nti 3 nscut al mieu, tu, virtutea
mea i nceptura fiilor miei, silniceate a
te purta i sil-
niceate o&raznic te seme(i( K ca apa s nu
4er&i, Pentru c te sui pre patul ttni-tu,
atuncea ai pn4rit aternutul unde te-ai
5suit. !imeon i :evi - fra(i, au svrit
6strim&tatea alea4erii lor. :a statul lor s
nu vie sufletul mieu, i pre adunarea lor s nu
s razime fica(ii miei, c, ntru mnia lor, au
omort oameni i, ntru pota lor, au tiat
7vinele taurului. Clestemat mnia lor, pen
tru c iaste o&raznic, i ur4ia lor, cce s-au
ntrit9 mpr(i-voiu pre dnii n Iacov i voiu
8smna pre dnii n Israil. ludo, pre tine
vor luda fra(ii ti. @nile tale - pre umerile
vr'mailor ti. ncina-(i-se-vor (ie feciorii
9ttni-tu. Puiul leului, ludo, den vlstari,
fiiul mieu, te sui$ Culcndu-se, dormi ca un
10 leu, i ca puiul de leu9 cine va scula pre
el? 8u
va lipsi stpnitori den Iuda, i pov(itori den
coapsa lui, pn vor veni ceale ce-i zac :ui, i
11 ;l - ndea'dea lim&ilor. :e4nd la
vie mn-
zul !u i la crceiu mnzul m4ri(ii :ui, va
spla cu vin m&rcmintea !a i cu sn4ele
12 stru4urului nvlitara :ui.
Aeaseli ocii
:ui de vin i mai al&i den(ii :ui dect
13 laptele. Lavulon lin4 mare va
lcui, i el
lin4 adpostul vaselor, i se va ntinde pn
14 la !idon. Isaar &inele au potit,
odiniri-
15 du-se ntru mi'locul sor(ilor. i
vznd
odina cum iaste &un i pmntul cum iaste
4ras, -au supus umrul su a osteni, i s fcu
16 omplu4ariu.
Danva'udecanrodullui,icao
17 rud n Israil. .i s fcu lui Dan
arpe pre
cale, eznd pre crare, mucnd cleiu de cal,
18 i va cdea clre(ul n ceale de apoi.
@n-
19 tuirea ateptnd, a Domnului. <ad
ispit l
va ispiti pre el, i el va ispiti pre el dup
20 urm. Asir, 4ras e pinea, i el va
da ran
21 &oiarilor. 8etalim, rdcin
lsat, cres-
22 cnd ntru natere, frumusea(e.
Iosif, fiiu
crescut, rvnit fiiul mieu cel mai tnr, ctr
23 mine te ntoarce. Ctr carele
sftuind
suduia i s (inea ntru el domni s4etturi-
24 lor. i s frmar cu trie arcele
lor i s
sl&no4ir vinele &ra(elor mnilor lor, pren
mna putearnieului Iacov9 de-acolo cela ce au
ntrit pe Israil, de la DumnezuflF tatlEuiF
25 tu. i a'ut (ie Dumnezul mieu
i te &la
4oslovi cu &la4oslovenia ceriului de sus, i
&la4oslovenia pmntului care are toate,
26 pentru &la4oslovenia (i(elor i
z4aului. Cla
4oslovenia ttne-tu i a mumei tale s
preantri, pre &la4oslovenia a mun(i ntrit
i pre &la4oslovenii de (ermuri veacinice9
carele vor fi pre capul lui Iosif, i pre crea-
27 tetul crora au pov(uit fra(ii.
Aeniamin,
lup rpitoriu, deminea(a va mnca nc, i n
28 sear va mntui mncarea%. =o(i
acestea, fiii
lui Iacov, ,1. i aceastea au 4rit lor tatl lor, i
&la4oslovi pre ei9 pre fietecarele dup &la-
4oslovenia lui &la4oslovi pre ei. i zise lor" 10
#;u m voiu adao4e ctr al mieu nrod,
n4ropa(i-m cu prin(ii miei n petera care
iaste ntru (arina lui ;fron Deteul, n pe- 32
tira cea ndoit, ce iaste n pre'ma @amvriei, n
pmntul Danaan, care au eti4at Avraam
petira de la ;fron Deteul, ntru cti4are de
mormnt. Acolo au n4ropat pre Avraam i 3,
pre !arra, fmeaia lui9 i acolo au n4ropat
pre Isaac i pre +eveca, fmeaia lui9 i acolo au
n4ropat pre :ia. ntru avearea (arinii i 31 a
petirii ce iaste ntru dnsa, de la feciorii lui
Det%. i prsi Iacov nv(nd pre feciorii 33
lui9 i rdicnd Iacov picioarele pre pat, rposa i
s adaose ctr nrodul lui.
C AP :
cznd Iosif pre fa(a ttne-su, , I
plnse amar pre dnsul, i-, srut pre I el. i
porunci Iosif slu4ilor sale, 1 I celor ce era
n4roptori, ca s I n4roape pre tat-su9 i
n4ropar n4roptorii pe Israil. i s plinir
lui 52 de 3 zile, pentru c aa s numr zilele
n4roprii, i plnse pre el ;4ipetul .2 de zile.
i 5 dup ce au trecut zilele pln4erii, au 4rit
Iosif domnilor lui Farao, zicnd" #De am aflat
ar naintea voastr, 4rit ntru urecile lui
Farao, zicnd C tat-mieu m-au 'urat mai
nainte 6 de moartea lui, zicnd" 7n 4roapa ce
mi-am spat mie n pmntul Danaan, acolo
s m n4ropi79 acum dar s m suiu s n4rop
pre tat-miu i m voiu ntoarce%. i zise lui
- Farao dupe zisele lui Iosif, i zise Farao lui
Iosif" #!uie-te i n4roap pre tat-tu, dupe
cum te-au 'urat$% i s sui Iosif s n4roape .
pre tat-s*u, i s suir mpreun cu el toate
slu4ile lui Farao, i cei &trni ai casei lui, i
to(i &trnii ;4ipetului, i toat casa lui /
Iosif, i fra(ii lui, i toat casa ttni-su, i
rudenia9 i oile i &oii le-au lsat n pmntul
<esem. i s suir cu el car i clre(i i 0
s fcu ta&r mare foarte. imearserla ,2
aria lui Atad, care iaste decindea de Iordan, i
plnser* pre el pln4ere mare i tare foarte9 i
fcu pln4erea ttni-su apte zile. i ,,
vzur lcuitorii pmntului Danaan pln4erea
la aria lui Atad i ziser" #Pln4ere mare iaste
aceasta e4ipteanilor%, pentru aceaea au numit
numele locului aceluia Pln4erea ;4ipetului,
carele iaste decindea de Iordan. i ,1 fcur
lui aa feciorii lui, dup cum porunci lor" i
luar pre dnsul feciorii lui la pmntul lui
Danaan i-, n4ropar pre dnsul n petera
cea ndoit, care au eti4at Avraam,
peter ntru ocin de mormnt
13 de la ;fron Deteul, n prea'ma
@amvriei. i
s ntoarse Iosif la ;4ipet, el i fra(ii lui, i
to(i c(i se-au suit cu el, s n4roape pre tatl
14 lui. i vznd fra(ii lui Iosif c au
murit tatl
lor, ziser" #Cndai s nu- aduc aminte de
ru noao Iosif, i rspltire ne va da noao
15 toate realele cte i-am fcut lui%
imer4nd
la Iosif ziser" #=at-tu te-au 'urat mai
16 nainte de moarte, zicnd" 7Aa zice(i
lui Iosif"
7:as lor strm&tatea i 4reala lor, c reale
(ie au artat9 i acum priimeate nedereptatea
slu4ilor Dumnezului ttni-tu7%. i plnse
17 Iosif, 4rind ei ctr dnsul. i
venind ctr
18 dnsul, ziser" #Iat, noi - ro&ii ti%.
i zise
lor Iosif" #8u v teamere(i, pentru c al lui
19 Dumnez*u snt eu. Aoi a( vrut
mpotriva
mea ntru reale, iar Dumnezu au vrut
pentru mine ntru &unt(i, pentru ca s se
fac ca astzi ca s se rneasc nrod mult%.