Sunteți pe pagina 1din 57

Dreptul comunitar al afacerilor

Note de curs (1)


CONSIDERAII INTRODUCTIVE
1. Repere istorice ale construciei europene
Crearea Uniunii Europene a fost un proces instituional progresiv, fiind rezultatul
eforturilor conjugate ale democraiilor occidentale n dorina unei integrri social-
economice i politice autentice. Ideea unei Europe unite nu era un deziderat nou
promovat de !iga "aiunilor
#
, un nceput n realizarea acestuia a fost marcat de apariia n
#$%$ a Consiliului Europei prin voina comun a zece state &'elgia, (anemarca, )rana,
Irlanda, Italia, !u*em+urg, ,area 'ritanie, -landa, "orvegia i .uedia/, rolul acestuia
manifest0ndu-se n special n domeniul social i cultural, i nu economic
1
. 2n plan militar,
un moment important a fost marcat de nfiinarea Uniunii Europei Occidentale 3 U.E.-.
prin semnarea la #4 martie #$%5 a 6ratatului de la 'ru*elles &modificat prin 7cordul de la
8aris din 19 octom+rie #$:%/, conin0nd clauza angajamentului militar reciproc n caz de
agresiune a unui stat mem+ru
9
.
"u lipsite de consisten au fost i demersurile americane ; prin lansarea
Planului Marshall de ajutorare a statelor europene aflate n dificultate dup rz+oi
&conte*t n care se impune s facem referire la nfiinarea Organiaiei Europene de
Cooperare Econo!ic" - -.E.C.E.
%
la #< aprilie #$%5, conceput ca o structur care s
continue o+iectivele propuse de 8lanul ,ars=all/ sau ; n plan politico-militar, prin
constituirea -rganizaiei Tratatului Atlanticului de Nord 3 ".7.6.-. n urma semnrii
la % aprilie #$%$ a 6ratatului de la >as=ington.
2n replic, statele socialiste din Europa Central i de Est, su+ influena politico-
economic a U.?....., nfiineaz structuri instituionale similare de cooperare economic
3 Consiliul de A#utor Econo!ic Reciproc 3 C.7.E.?. n ianuarie #$%$, respectiv de
cooperare militar prin semnarea la #% mai #$:: a Tratatului de la Var$o%ia. Urmare
nlturrii regimurilor comuniste din statele mem+re i a cderii zidului 'erlinului n anul
#$5$ amintitele organizaii internaionale au devenit istorie, fiind desfiinate n anul #$$#.
Un episod tranzitoriu important n procesul de formare a Uniunii Europene l-a
reprezentat constituirea celor trei Co!unit"i europene n cadrul crora cooperarea
dintre statele mem+re s-a urmrit a fi una mai eficient dec0t cea permis de organizaiile
internaionale anterior amintite.
7stfel, cunoscut fiind rolul pe care industria cr+unelui i oelului l-au avut n
declanarea conflagraiilor mondiale i urmrindu-se pacificarea intereselor franco-
#
2n sensul artat a se vedea -. ,anolac=e, Drept comunitar, ed. a I@-a, Ed. 7ll 'ecA, 'ucureti, 1BB%, p. #
i notele +i+liografice indicate.
1
Un succes politic semnificativ al amintitei structuri l-a reprezentat adoptarea Conveniei europene a
drepturilor i li+ertilor fundamentale ale omului, semnat la ?oma, la % noiem+rie #$:B i intrat n vigoare la 9
septem+rie #$:9.
9
)rana, ,area 'ritanie, 'elgia, -landa, !u*em+urg, Cermania, Italia, iar ulterior .pania, 8ortugalia i
Crecia.
%
Ulterior &i anume, n anul #$<#/ devenit -rganizaia pentru Cooperare Economic i (ezvoltare 3
-.C.E.(. prin intrarea ..U.7., Canadei, 7ustraliei i Daponiei.
germane n acest sector economic, Dean ,onnet &comisar general pentru planul de
modernizare i ec=ipament al )ranei/ propune ca administrarea pieei sectoriale a
cr+unelui i oelului s fie realizat prin intermediul unei structuri supranaionale. 2n
consecin, la #5 aprile #$:# este semnat Tratatul de la &aris pri%ind 'n(iinarea
Co!unit"ii Europene a C"r)unelui $i Oelului de ctre )rana, ?.).Cermania, 'elgia,
-landa, !u*em+urg i Italia, fiind nc=eiat pe o perioad de :B de ani i intr0nd n
vigoare la #B august 1*+,
:
.
Ulterior, la ?oma, la 1: martie #$:4 se semneaz Tratatele pri%ind constituirea
Co!unit"ii Europene a Energiei Ato!ice - C.E.E.A..EUROATO/ av0nd ca scop
crearea unei piee comune nucleare, respectiv cel privind Co!unitatea Econo!ic"
European" care i propunea un o+iectiv i mai larg, depind graniele unei solidariti
economice pur sectoriale i aspir0nd la o integrare european i la formarea unei piee
unice.
E0tinderea Co!unit"ilor Europene prin aderarea $i a altor state europene a
marcat ultimele decenii ale secolului trecut i continu i astzi, confirm0nd, nu fr
unele eecuri, via+ilitatea proiectului european. 8rocesul negocierilor a cunoscut i
anumite reticene fa de unele state candidate, iar e*emplul Marii Britanii despre care se
afirma c ar fi un adevrat Ecal troianF al ..U.7. n Europa
<
&cu care negocierile au fost
suspendate n #$<9, pentru a fi reluate n #$<4, nc=eiate n #$4B/ este elocvent. 2ncep0nd
cu # ianuarie #$49, alturi de ,area 'ritanie devin state mem+re i Danemarca i
Irlanda
7
, peisajul european devenind astfel, cu referire la ultima ar, Emai puin omogen,
prin aderarea unui stat cu nivel de trai mai sczut dec0t al celorlalteF
5
. 7u urmat apoi
Grecia, ncep0nd cu # ianuarie #$5#, Spania i Portualia din # ianuarie #$5<, admiterea
celor din urm determin0nd &datorit supraproduciei de legume i fructe/ un dezec=ili+ru
economic temporar. Cderea zidului 'erlinului i unificarea Cermaniei a fost unanim
acceptat ca un factor de progres politic i de sta+ilitate a Europei, pentru ca ncep0nd cu #
ianuarie #$$: s devin state mem+re i !ustria, "inlanda i Suedia
$
. !rgirea
Comunitilor europene prin admiterea de noi mem+ri este i azi un su+iect actual al
politicii e*terne a statelor europene
#B
epuiz0nd cronologia Elrgirilor europeneF, artm
c, dup semnarea n #: aprilie 1BB9 la 7tena a 6ratatelor de aderare, ncep0nd din # mai
1BB% au devenit state-mem+re nc #B state &i anume #ehia, Polonia, $naria, Slo%enia,
Slo%acia, #ipru, Malta, &ituania, &etonia, 'stonia/, pentru ca, n fine, la 1: aprilie 1BB:
la !u*em+urg s fie semnat 6ratatul de aderare al (om)niei i Bulariei, data intrrii n
vigoare a acestuia fiind # ianuarie 1BB4.
Evoluia construciei comunitare a nregistrat un pas nainte prin semnarea la #4 i
15 fe+ruarie #$5< la !u*em+urg i Gaga a Actului unic european intrat n vigoare la #
:
6ratatul privind nfiinarea C.E.C.-. a ieit din vigoare la data de 19 iulie 1BB1.
<
7 se vedea -. 'i+ere, $niunea european* + ,ntre %irtual i real, Ed. 7ll, 'ucureti, #$$$, p. 4, citat dup
-. ,anolac=e, op. cit., p.<.
4
6ratatul de aderare al ,arii 'ritanii, Irlandei, "orvegiei i (anemarcei a fost semnat la data de 11
decem+rie #$41 la 'ru*elles "orvegia nu a aderat totui la Comuniti ntruc0t urmare rezultatului negativ al
referendumului organizat la nivel naional n 1% septem+rie #$41 nu a ratificat tratatul.
5
7 se vedea 7. )uerea, Drept comunitar al afacerilor, Ed. Universul Duridic, 'ucureti, 1BB9, p. #:.
$
8recizm c nici acum "orvegia nu devine stat mem+ru, ca urmare a votului negativ &al doilea, dup cel
din #$41/ al referendumului din noiem+rie #$$%.
#B
8entru detalii cu privire la stadiul negocierilor i cu alte state, a se vedea 7. )uerea, op- cit., p. #<, -.
,anolac=e, op- cit., p. #4.
1
iulie 1*12
##
prin care statele mem+re, propun0ndu-i drept o+iectiv principal realizarea
Epieei interneF
#1
, se e*primau n sensul integrrii economice prin nlturarea o+stacolelor
la li+era circulaie a mrfurilor, persoanelor, serviciilor i capitalurilor. 7ctul unic
european nu a fost dec0t o etap intermediar i necesar spre constituirea Uniunii
Europene ntr-un conte*t politic favora+il &destrmarea U.?....., nlturarea regimurilor
comuniste din +locul estic european, unificarea german/.
Tratatul pri%ind instituirea Uniunii Europene3 se!nat la 2 (e)ruarie 1**, la
/aastric4t &intrat apoi n vigoare la # noiem+rie 1**5/ a reprezentat un episod
reformator n procesul integrrii europene. Uniunea European +eneficiaz de un aparat
instituional unic, alctuit din institu.iile comunitare &Consiliul Comunitilor Europene
devine prin 6ratatul de la ,aastric=t Consiliul Uniunii Europene, 8arlamentul european,
Comisia european i Curtea de Dustiie/ i #onsiliul european cu rol n sta+ilirea
direciilor politicii generale ale U.E. Uniunea European - dei nu +eneficiaz &nc/ de
personalitate juridic, neput0ndu-se angaja n relaiile e*terne dec0t n plan politic - este
construit pe trei piloniH #omunit*.ile &Comunitatea Economic European devenind
Comunitatea European) a doua structur privete Politica e/tern* i de securitate
comun* + P-'-S-#., iar a treia #ooperarea 0n domeniile 1usti.iei i al afacerilor interne +
2-!-I.
,odificarea denumirii 6ratatatului Comunitii Economice Europene
#9
n 6ratatul
de Instituire a Comunitii Europene ilustreaz concepia potrivit creia Comunitatea nu
mai are o dimensiune e*clusiv economic. 7stfel, prin 6ratatul de la ,aastric=t a fost
introdus noiunea de Ecet*.enie3 a $niunii 'uropene, sens n care dispoziiile art. #4 din
6.C.E. arat c E &.../. Este cet ean al Uniunii orice persoan care are cet enia unui stat
mem+ruF
#%
. "u mai puin, realizarea Uniunii Econo!ice $i /onetare constituie
o+iectivul esenial introdus n cadrul 6ratatului C.E. prin 6ratatul de la ,aastric=t dac
Uniunea Economic presupune coordonarea politicilor economice ale statelor mem+re,
Uniunea ,onetar implic instituirea unor rate de sc=im+ ireversi+ile ntre monedele
naionale i trecerea la moneda unic euro.
8ream+ulul nostru retrospectiv continu cu Tratatul de la A!sterda! &nc=eiat
la 1 octom+rie #$$4 i intrat n vigoare la # mai 1***/ care, dup 7.U.E. i 6ratatul de la
,aastric=t, reprezint, practic, a treia revizuire semnificativ a tratatelor comunitare. )r
a ne propune o descriere detaliat a coninutului acestuia, se impune s reinem c prin
6ratatul de la 7msterdam o parte din cel de-al treilea pilon al Uniunii Europene a fost
introdus n cadrul 6ratatului C.E. su+ 4itlul I5 65i7ele, a7ilul, imirarea i alte politici
pri%itoare la li8era circula.ie a persoanelor3. 8rin semnarea la 1< fe+ruarie 1BB# a
Tratatul de la Nisa &intrat n vigoare la # fe+ruarie ,665/ statele mem+re neleg s
susin i pe viitor reforma instituional necesar n vederea e*tinderii Uniunii Europene
spre rile din Europa Central i de Est
#:
.
##
(enumirea de 7ct unic &su+l. ns./ European a fost inspirat de faptul c acesta presupune com+inarea a
dou categorii de dispoziiiH unele prin care se modific cele trei tratate constitutive, respectiv altele privind
promovarea unei politici e*terne comune.
#1
8rin art. #% alin. &1/ din 6ratatul C.E. piaa intern era definit drept Eun spaiu fr frontiere interne n
care este asigurat li+era circulaie a mrfurilor, persoanelor, serviciilor i capitalurilorF.
#9
2n acelai timp, prin 6ratatul de la ,aastric=t, prile a doua i a treia din 6ratatul C.E.E. au fost
regrupate su+ titlul E8oliticile ComunitiiF conin0nd dispoziiile referitoare la cele patru li+erti fundamentale.
#%
Cu privire la prerogativele specifice ceteniei europene a se vedea infra, p. 19.
#:
8entru detalii a se vedea I. ". ,ilitaru, (reptul Uniunii Europene, p. 1% i urm, respectiv .. (eleanu,
Dreptul comunitar al afacerilor, p. 9, a se vedea =ttpHIIfacultate.regielive.ro.
9
2n fine, un moment de referin n evoluia procesului comunitar l constituie
Tratatul de la 7isa)ona, semnat la #9 decem+rie 1BB4 i intrat n vigoare la # decem+rie
,66* prin care efii de stat i de guvern ai statelor mem+re U.E., din dorina de a depi
starea de aparent +locaj creat n anul 1BB: prin respingerea de ctre francezi i olandezi
a referendumului privind Constituia european n anul 1BB:, i-au propus s* adapte7e
institu.iile europene i metodele lor de lucru, s* consolide7e leitimitatea democratic* a
$niunii i a %alorilor sale funadamentale.
.u+ aspectul coninutului su, 6ratatul de la !isa+ona a procedat la amendarea
tratatelor e*istente 3 6ratatul asupra Uniunii Europene, care i va menine denumirea
&fiind numit n continuare potrivit prevederilor 6ratatului de la !isa+ona T.U.E.8nou/ i
6ratatul asupra Comunitii Europene &6.C.E./ care a fost redenumit 6ratatul privind
funcionarea U.E. &T.(.U.E./.
Cum evocarea tuturor modificrilor aduse prin 6ratatul de la !isa+ona se
circumscrie, n mod tradiional, o+iectului de studiu al unei alte discipline didactice &drept
comunitar/, ne limitm a face referire doar la ceea ce se situeaz n aria de interes a
materiei noastre. 2n consecin, din ansam+lul prevederilor modificatoare ale 6ratatului
de la !isa+ona reinem ca fiind relevante pentru domeniul analizat dispoziiile referitoare
laH i/ do8)ndirea de c*tre $niunea 'uropean* a personalitii juridice &art. %5 din
6.U.E.-nou/ prin recunoaterea calitii de su+iect de drept pe scena relaiilor
internaionale, aciunea e*tern a Uniunii Europene nu mai este limitat doar la
angajamente politice, aceasta put0nd negocia i nc=eia acorduri internaionale n nume
propriu, respectiv do+0ndi capacitatea de a deveni mem+ru n organizaii internaionale
#<

ii/ relementarea unor competene exclusive ale $niunii n urmtoarele domeniiH


uniunea %amal*, sta8ilirea reulilor de concuren.* necesare func.ion*rii pie.ei interne,
politica monetar* pentru statele mem8re din 7ona euro, conservarea resurselor +iologice
ale mrii n cadrul politicii comune a pescuitului i politica comercial* comun*.
,. Dreptul co!unitar al a(acerilor - concept $i tr"s"turi speci(ice
(reptul comunitar al afacerilor se caracterizeaz printr-un pronunat caracter
pluridisciplinar fiind alctuit din totalitatea normelor juridice aparin0nd unor ramuri de
drept diferite &drept fiscal, vamal, comercial/ i circumscrise domeniului afacerilor,
aplica+ile lucrtorilor independeni, ntreprinderilor precum i statelor mem+re.
!a nivel doctrinar
#4
, se apreciaz c dreptul comunitar al afacerilor prezint
urmtoarele trsturi specificeH
- este un drept suprapus sistemelor de drept na.ionale, nesu+stituindu-se acestora
conflictul ntre normele de drept intern i normele comunitare se soluioneaz n favoarea
aplicrii celor din urm
- are dimensiunea unui drept 6interatorF, tratatele europene fiind tratate-cadru
care presupun e*istena unui drept derivat &regulamente, directive, decizii/
#<
Instituirea, prin art. $ din 6.U.E.-nou, a funciei de 2nalt ?eprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri
e*terne i politic de securitate &deservit de persoana care deine i funcia de vicepreedinte al Comisiei Europene/
este e*presia preocuprii pentru eficientizarea prerogativei de reprezentare a Uniunii n relaiile cu statele tere i cu
organizaiile internaionale, prerogativ ce decurge din personalitatea juridic a Uniunii.
#4
7 se vedea !. i D. @ogel, &e droit europ9en des affaires, (alloz, 8aris, #$$%, p. 9-<, citat dup .. (eleanu,
Drept comunitar al afacerilor, Ed. (acia Europa "ova, !ugoj, p. 19.
%
- n fine, merit a fi su+liniat caracterul descentrali7at al normelor care l
alctuiesc, n sensul c acestea, n msura n care au efect direct, pot fi invocate de
particulari n faa autoritilor jurisdicionale ale statelor-mem+re &este cazul
regulamentelor, directivelor, deciziilor, nu i al avizelor, respectiv recomandrilor,
ultimele dou av0nd caracter facultativ/.

Dreptul comunitar al afacerilor
Note de curs (:)
:
7I9ERA CIRCU7AIE A /:R;URI7OR
#. Noiunea de !"r(uri. Uniunea %a!al". Do!eniu de aplicare.
Intericerea 'ntre statele !e!)re a ta0elor %a!ale de i!port $i de e0port
Preliminarii- 8otrivit dispoziiilor art. 9 din 6.U.E.-nou &e*-art. 1 din 6.U.E./,
instituirea pieei interne i a unei Uniuni economice i monetare &a crei moned este
euro/ reprezint mijloacele efective de realizare a o+iectivelor comunitare n cadrul
crora 6de7%oltarea dura8il* a 'uropei, 0ntemeiat* pe o cretere economic* echili8rat*
i pe sta8ilitatea pre.urilor, pe o economie social* de pia.* cu rad ridicat de
competiti%itate care tinde spre ocuparea deplin* a for.ei de munc* i spre prores social
(---), coe7iunea economic*, social* i teritorial* precum i solidaritatea 0ntre statele
mem8re3 ocup un rol esenial. 2n accepiunea consacrat de C.E.D. &C.D.C.E./, pia.a
comun* presupune Eeliminarea tuturor o+stacolelor aduse sc=im+urilor comerciale
intracomunitare n vederea fuzionrii pieelor naionale ntr-o pia unic ce va realiza
condiii c0t mai apropiate posi+il de cele ale unei verita+ile piee interneF
#5
. Crearea pieei
comune presupune nlturarea +arierelor comerciale, te=nice, fiscale sau administrative
ntre statele mem+re &ceea ce este cunoscut su+ denumirea de 6interare neati%*3/,
respectiv ela+orarea regulilor de funcionare a li+erei circulaii a mrfurilor, persoanelor,
serviciilor i capitalurilor i armonizarea reglementrilor naionale ale statelor mem+re
&fiind vor+a despre aa-zisa 6interare po7iti%*3/
#$
.
Sediu 1uridic- !i+era circulaie a mrfurilor este reglementat n prezent n 6itlul
II al 8r ii a treia - E8oliticile i aciunile interne ale UniuniiF &art. 15-94 din 6.f.U.E.-e*-
art. 19-9# din 6.C.E./, preced0nd dispoziiile incidente li+erei circulaii a persoanelor,
serviciilor i capitalurilor.
Conform art. 15 alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. 19 alin. &#/ din 6.C.E.K, Uniunea
Eeste alctuit dintr-o uniune %a!al" care cuprinde ansam+lul sc=im+urilor de mrfuri i
care implic interzicerea ntre statele mem+re a ta*elor vamale la import i la e*port i a
oricror ta*e cu efect ec=ivalent precum i adoptarea unui tarif vamal comun n relaiile
acestora cu ri tereF. Introducerea 4arifului %amal comun &6.@.C./ s-a realizat n dou
etapeH n prima faz, tarifele vamale naionale au fost apropiate n mod treptat pentru ca
ulterior s se instituie 6.@.C. Uniunea vamal a permis Comunitii promovarea unei
politici comerciale comune i ela+orarea unei legislaii vamale proprii, respectiv Codul
@amal Comunitar
1B
.
#5
C.D.C.E., : mai #$51, C. #:I5#.
#$
2n sensul artat, a se vedea ,. Crcan, ,. Cp0n, &i8era circula.ie a persoanelor, 8unurilor,
ser%iciilor i capitalurilor, Ed. 6ritonic, 'ucureti, 1BB4.
1B
Instituit iniial prin ?egulamentul &CEE/ nr. 1$#9I$1 &cu modificrile aduse prin ?egulamentul nr. 51I$4,
?egulamentul nr. $::I#$$$, respectiv ?egulamentul nr. 14BBI1BBB/, noul Cod @amal Comunitar &Codul @amal
,odernizat/ a fost adoptat prin ?egulamentul &CE/ nr.%:BI1BB5 al 8arlamentului European i al Consiliului pu+licat
n Durnalul -ficial al Uniunii Europene din % iunie 1BB5.
<
Domeniu de aplicare (spa.ial i material). ?eferindu-ne la aria de inciden a
dispoziiilor comunitare care transpun principiul li+erei circulaii a mrfurilor, acestea i
produc efectele nuntrul limitelor teritoriale n care statele-mem+re i e*ercit
suveranitatea.
.e impune precizarea c e*ist totui anumite teritorii care, dei aparin unor state
care nu au aderat la U.E. &principatul ,onaco, .an ,arino/, sunt integrate teritoriului
vamal definit de art. 9 din Codul @amal Comunitar precum i teritorii care, dei fac parte
din teritoriul unor state mem+re nu sunt cuprinse n teritoriul vamal comunitar &este cazul
teritoriilor Ede dincolo de mriF ale )ranei
1#
/.
.u+ aspect material, potrivit art. 15 din 6.f.U.E., sunt avute n vedere sc=im+urile
intracomunitare de mrfuri, reglementri speciale fiind incidente anumitor categorii de
mrfuri &cr+une, oel, materiale nucleare/.
2n accepiunea jurisprudenial consacrat de Curtea de Dustiie, prin marf* se
nelege orice +un cu valoare economic transportat peste o frontier n scopul unei
tranzacii comerciale. (elimitarea noiunii a fost ocazionat de reglementarea italian
instituind ta*area la e*port a operelor cu valoare artistic, istoric, ar=eologic sau
etnografic susinerile statului italian potrivit croraH
L +unurile artate &i considerate drept 68unuri culturale3/ nu ar putea fi
asimilate mrfurilor, iar
L scopul impunerii ta/ei nu ar consta 0n colectarea de %enituri, ci de a asiura
protec.ia 6motenirii artistice3 italiene nu au fost primite, apreciindu-se c nu e*ist
niciun motiv pentru care +unurile respective 3 trec0nd o frontier i constituind o+iectul
unor operaiuni comerciale 3 s nu fie considerate drept mrfuri i s nu se afle su+
incidena regulilor comunitare circumscrise principiului li+erei circulaii a mrfurilor
11
.
6ot pe cale jurisprudenial, au fost calificate drept mrfuri inclusiv L deeurile
fr valoare comercial dar care presupun anumite costuri pentru ntreprinderi precum i
L materialele audiovizuale
19
&nu i emisiunile sau mesajele pu+licitare aflate su+
inciden a regulilor referitoare la li+era circulaie a serviciilor/ sau
L monedele de la data la care nu mai dein curs legal ntr-un stat mem+ru
1%
&n caz
contrar, fiind aplica+ile regulile privind li+era circulaie a capitalurilor/.
8rincipiul li+erei circulaii se aplic !"r(urilor co!unitare n sensul consacrat
de art. % pct. #5 din Codul @amal Comunitar, i anumeH
a) m*rfurilor produse 0n 0ntreime pe teritoriul %amal al #omunit*.ii
1#
7a-numitele departamente Ede peste mriF ale )ranei sunt insulele din -ceanul 7tlantic, 8acific i
Indian, mai e*act insulele din 7r=ipelagul Cuadelupe, insula ,artinica din 7r=ipelagul 7ntilelor, CuMana francez
i Insula ?Nunion &anterior numit Insula 'our+on i considerat EGaOai-ulF francezilor/. (incolo de faptul c
reputaia teritoriilor artate este legat n mod o+inuit de caracterul e*otic pe care l au ca destinaii turistice,
acestea i conserv dimensiunea pitoreasc i n conte*tul mai larg al istoriei europene astfel, este cunoscut faptul
c Insula ,artinica &unde consumul de parfum C=anel sau de porelan !imoges pe cap de locuitor este mai mare
c=iar dec0t n )rana/ este desenat pe +ancnotele euro sau faptul c Insula ?Nunion, fiind zona cea mai estic a
Uniunii Europene, este locul unde s-a efectuat prima plat n moneda euro cu c0teva ore naintea celor fcute de
europeni.
11
C.D.C.E., #B decem+rie #$<5, C. 4I<5.
19
C.D.C.E., 9B aprilie #$4%, C. #::I49.
1%
C.D.C.E., 19 noiem+rie #$45, C. 4I45.
4
8) m*rfurilor care intr* pe teritoriul %amal al #omunit*.ii pro%enind din .*ri sau
teritorii care nu fac parte din acest teritoriu i care au fost puse 0n li8er* circula.ie
(aflate 0n li8er* practic*). 8otrivit dispoziiilor art. 1$ din 6.f.U.E. &e*-art. 1% din 6.C.E./
sunt considerate n li+er practic ntr-un stat mem+ru mrfurile care provin din state-
tere pentru care au fost ndeplinite formalitile de import i au fost pltite ta*ele vamale
dac nu au +eneficiat de ram+ursarea total sau parial a acelor ta*e.
c/ m*rfurilor o8.inute sau produse pe teritoriul %amal al #omunit*.ii fie e/clusi%
din m*rfurile ar*tate la lit- 8), fie din m*rfurile de la lit-a) i 8)-
(ac procesul de fa+ricare a unei mrfi se desfoar pe teritoriul a dou sau mai
multe state, marfa este considerat originar din ara n care a avut loc ultima
transformare su+stanial su+ aspect economic la nivel jurisprudenial, s-a artat c
suntem n prezena unei transformri eseniale atunci c0nd Eprodusul do+0ndete o
compoziie i caracteristici specifice proprii, pe care nu le poseda iniialF
1:
sau dac
Etransformarea a fcut posi+il confecionarea unui produs nou i originalF
1<
. (e regul,
operaiunile de asam+lare nu prezint relevan pentru sta+ilirea originii mrfurilor
totui, acestea devin semnificative n ipoteza n care efectuarea monoperelor de
asam+lare devine stadiul de fa+ricaie determinant n cadrul cruia se concretizeaz,
practic, destinaia diferitelor elemente componente ale mrfii iar marfa do+0ndete
nsuiri calitative specifice &cu titlu e*emplificativ, pot fi reinute asam+lrile din
domeniul auto/
14
.
Celelate mrfuri sunt considerate a fi neco!unitare, oriinea lor put0nd fiH
- nepreferen.ial* &regula general/ sau
- preferen.ial*, fie prin i/ aezarea lor n aceast categorie ca urmare a
dispo7i.iilor tratatelor interna.ionale 0ncheiate de #omunitate cu state ter.e sau rup*ri
de state, fie prin ii/ sta8ilirea 0n mod unilateral de c*tre #omunitate a caracterului
preferen.ial n favoarea unor state &este cazul statelor mediteraneene care +eneficiaz de
tarife preferiniale n conte*tul politicii specifice a Comunitii fa de acestea/.
,rfurile care circul n Comunitate sunt preu!ate a fi mrfuri comunitare,
autoritile interesate fiind inute s dovedeasc natura necomunitar a mrfurilor.
,. Intericerea 'ntre statele !e!)re a ta0elor cu e(ect ec4i%alent ta0elor %a!ale
2n lipsa unei definiii legale, C.E.D. &C.D.C.E./ a statuat c ta0ele cu e(ect
ec4i%alent, fr a fi ta*e vamale n sensul strict al termenului, sunt orice sarcini
pecuniare care, indiferent de m*rimea, denumirea sau modul de aplicare, sunt impuse
unilateral asupra m*rfurilor na.ionale sau str*ine pentru c* ele trec o frontier*
:;
-
8entru nelegerea semnificaiilor noiunii, relevant este concepia consacrat de
Curtea de Dustiie prin decizia pronunat n afacerea .ocial )onds voor
Dia!antar)eiders
1$
. 2n conte*tul n care leea 8elian* pre%edea o8lia.ia
importatorilor 8elieni de a %*rsa <,==> din %aloarea importurilor de diamante 0ntr?un
1:
C.D.C.E., 14 aprilie #$$%, C. %$I4<.
1<
C.D.C.E., 9# ianuarie #$4$, C. ##%I45.
14
7 se vedea .. (eleanu, Dreptul comunitar al afacerilor, p. #B, =ttpHIIfacultate.regielive.ro.
15
C.D.C.E., # iulie #$<$, C. 1%I<5.
1$
C.D.C.E., # iulie #$<$, C. 1-9I<$.
5
fond social constituit 0n fa%oarea lucr*torilor din industria de prelucrare a diamantelor,
importatorul +elgian 'ranc=feld a invocat faptul c reglementarea naional contravine
dispoziiilor comunitare n consecin, instana +elgian a dispus naintarea cererii n
vederea pronunrii unei decizii preliminare de interpretare a Curii de Dustiie.
7prarea formulat de statul +elgian, fundamentat n principal pe ideea cH
L impunerea acestei contri+uii la fondul social respectiv nu urmrete protejarea
industriei sale naionale de profil, 'elgia nedezvolt0nd o industrie de acest gen,
a fost respins de Curte, care a reinut cH
L destinaia sumelor astfel o+inute nu prezint importan at0ta timp c0t
L sarcina pecuniar instituit de legea +elgian, determin0nd o cretere a preului
mrfii, devine un o+stacol la li+era circulaie a mrfurilor.
Urm0nd reperele sta+ilite pe cale jurisprudenial, ta*ele cu efect ec=ivalent
ta*elor vamale pot fi caracterizate prin urmtoarele tr"s"turi speci(iceH
- au caracter pecuniar deose+indu-se astfel de restriciile cantitative sau de
msurile cu efect ec=ivalent restriciilor cantitative
9B

- sunt impuse n mod unilateral de c*tre autorit*.ile statelor mem8re


- sunt impuse mrfurilor n considerarea faptului c acestea trec o frontier. 6ot
pe cale jurisprudenial, s-a reinut c noiunea de frontier tre+uie neleas n sensul larg
al termenului, urm0nd a fi avut n vedere i frontiera regional &n cazul teritoriilor
franceze Ede dincolo de mriF, spre e*emplu/ prin urmare ta*a perceput la intrarea ntr-
o regiune a unui stat mem+ru a mrfurilor provenite dintr-o alt parte a acestui stat sau a
celor importate dintr-un alt stat mem+ru, respectiv la ieirea mrfurilor din regiune
&intitulat Eta* de c=eiF sau Ede de+arcaderF
9#
/ reprezint un o+stacol la fel de grav la
li+era circulaie a mrfurilor ca i o ta* perceput la frontiera naional
91
.
,ai mult, mprejurarea c ta*a respectiv nu are un caracter protecionist, aceasta
aplic0ndu-se inclusiv mrfurilor naionale importate din alte regiuni ale statului respectiv,
nu prezint importan n calificarea ta*ei ca fiind una cu efect ec=ivalent. 7ceasta este
consecina faptului c, prin 6ratat, ta*ele vamale i cele cu efect ec=ivalent
- sunt interzise chiar dac nu produc un efect discriminatoriu
- n fine, ta*ele cu efect ec=ivalent sunt prohibite indiferent de mrimea,
denumirea sau modul de aplicare al acestora, respectiv indiferent de destinaia pentru
care au fost instituite. 2n ali termeni, nu prezint importan valoarea inferioar a ta*ei
denumirea sau circumstanele aplicrii acesteia, at0ta timp c0t o+ligaia pecuniar
respectiv, antren0nd sporirea costului mrfii, o+staculeaz li+era circulaie a mrfurilor.
"u mai puin, nu este relevant cine este +eneficiarul sumelor astfel o+inute sau
raiunea pentru care a fost instituit ta*a cu titlu ilustrativ, ta*a instituit de statul grec
asupra e*porturilor de tutun, c=iar i n condiiile n care resursele colectate erau destinate
finanarii fondurilor sociale &pensii/ pentru angajaii din sectorul tutunului a fost apreciat
9B
8entru detalii privind noiunea i efectele restriciilor cantitatitive, respectiv a msurilor cu efect
ec=ivalent restriciilor cantitative a se vedea infra, p. #9 i urm.
9#
C.D.C.E., #< iulie #$$1, C. #<9I$B, citat dup (. ,. Pandru, Drept comunitar- Interarea european*-
Impactul asupra schim8urilor comerciale europene i mondiale, Ed. Universitar, 'ucureti, 1BB4, p. #99.
91
Idem.
$
drept o ta* cu efect ec=ivalent ntruc0t perceperea acesteia, determinat de faptul trecerii
frontierei, reprezenta un o+stacol n calea li+erei circulaii a mrfurilor.
Cu titlu e*emplificativ, interpret0nd jurisprudena n materie a C.D.C.E., au fost
calificate drept ta/e cu efect echi%alent ta/elor %amale
99
H
- ta0ele i!puse la (rontier" 'n !od unilateral pentru acoperirea costurilor
ad!inistrati%e antrenate de operaiunile %a!ale<
8 ta0ele pretinse pentru e(ectuarea controalelor te4nice3 sanitar8%eterinare,
e*cept0nd situaia n care realizarea acestora este prevzut de normele comunitare
8 ta0ele solicitate pentru str=ngerea datelor statistice.
Nu sunt considerate ta/e cu efect echi%alentH
- ta0ele pretinse pentru ser%icii prestate agenilor econo!ici &de e*emplu,
pentru depozitarea mrfurilor, n msura n care agentul economic are posi+ilitatea s ia
aceast decizie dac ns i se impune o ta* o+ligatorie pentru depozitarea pe durata
ndeplinirii formalitilor vamale aceasta are natura unei ta*e cu efect ec=ivalent
9%
/.
-+ligaia pecuniar pretins n sc=im+ul unui serviciu determinat nu poate fi
considerat ta* cu efect ec=ivalent dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele
condi.iiH
L presta.ia efectuat* repre7int* un a%anta1 real pentru +eneficiarul acesteia
astfel, cu referire la condiia artat este ilustrativ cazul .ocietii italiene de oleoduc
transalpin cu privire la care Curtea de Dustiie a apreciat c ta*a perceput societii la
de+arcarea petrolului n Italia, tranportat apoi n Cermania i 7ustria prin oleoduc
reprezint redevena pentru +eneficiul procurat prin utilizarea apei i a instalaiilor
portuare, servicii asigurate de stat
9:

L 8eneficiul asiurat prin intermediul prestaiei respective s* fie procurat
indi%idual operatorului economic, sens n care C.D.C.E. a statuat c nu constituie un
avantaj individual controlul e*ecutat de ctre Institutul italian de comer e*terior asupra
mrfurilor e*portate, serviciul respectiv viz0nd n realitate interesele generale ale
e*portatorilor italieni astfel nc0t ta*a pretins n sc=im+ul controlului nu poate fi reinut
drept o contraprestaie a unui avantaj determinat, efectiv i care s profite n mod
individual +eneficiarului
9<

L contra%aloarea ta/ei s* fie propor.ional* cu ser%iciul prestat agentului


economic.
- ta0ele solicitate 'n te!eiul unor dispoiii legale co!unitare, cum este cazul
ta*elor aferente controalelor pentru verificarea ndeplinirii unor o+ligaii instituite prin
prevederi legale comunitare &fitosanitare, veterinare,etc/
99
7 se vedea !. (u+ois, C. 'leumann, Droit mat9riel de l@$nion 'urop9enne, Ed. ,ontc=restien, 8aris,
1BB#, p. 1B5 n acelai sens, i (. ,. Pandru, op- cit-, p. #99.
9%
C.D.C.E., #4 mai #$59, C. #91I51.
9:
C.D.C.E., #< martie #$59, C. 1<<I5#, citat dup -. Qinca, &i8era circula.ie a m*rfurilor 0n $niunea
'uropean*, n ?.(.C. nr. ##I1BB1, p. 45-4$.
9<
C.D.C.E., 1< fe+ruarie #$4:, C. <9I4%.
#B
- o)ligaiile pecuniare care (ac parte din siste!ul de i!poite interne ale unui
stat8!e!)ru aplicate potri%it dispoiiilor art. 1168115 din T.(.U.E. >e08art. *68*5
din T.C.E./
2n considerarea principiului egalit"ii de trata!ent 'ntre )unurile indigene $i
)unurile i!portate, conform prevederilor art. ##B din 6.f.U.E. &e*-art. $B din 6.C.E./
niciun stat mem+ru nu poate aplica direct sau indirect produselor celorlalte ri
comunitare impozite interne, de orice natur, superioare celor care se aplic produselor
naionale similare sau care s protejeze indirect alte produse. 7ceste prevederi, dat fiind
insuficienta armonizare a reglementrilor fiscale din statele mem+re, urmresc aezarea
mrfurilor din statele mem+re ntr-o situaie fiscal compara+il cu aceea a mrfurilor
indigene.
7stfel, potrivit dispoziiei cuprinse n alin. &#/ din articolul mai sus menionat,
dac un produs naional este supus unui impozit, n scopul men inerii unui tratament
fiscal ec=ita+il, importul produsului similar provenit dintr-un stat-mem+ru nu poate fi
supus unei impuneri superioare celei incidente produselor auto=tone. 2n interpretarea
jurisprudenial a C.E.D. &C.D.C.E./, sunt considerate similare mrfurile care prezint
Eproprieti analoage sau care rspund acelorai nevoi ale consumatorilorF
94
.
Dac* pre%ederile alin-(1) din art- 11< din 4-f-$-'- sunt incidente 0n ipoteza n care
n statul de import exist produse similare celor importate, dispo7i.iile alin- (:) sunt
aplica8ile atunci c)nd n ara de import nu exist produse similare la mrfuri, situa.ie
0n care nu pot fi aplicate produselor pro%enite din alte state?mem8re impo7ite interne de
natur* s* le prote1e7e pe cele autohtone concurente- ?egula enunat vizeaz, n
consecin, mrfurile care, fr a fi similare, se afl fa de produsele naionale ntr-un
raport de concuren.* fie i numai par.ial*, indirect* sau poten.ial*
95
. 8ractic, instituirea
unor sarcini pecuniare de natur s urmreasc scopuri pur protecioniste contravine
politicilor fiscale comunitare. )r a e*clude facultatea recunoscut statelor-mem+re de a
acorda anumite faciliti fiscale produselor indigene, Curtea de Dustiie a statuat c
acestea tre+uie e*tinse n aceleai condiii i la produsele importate
9$
.
7lturi de dispoziiile care prevd interdicia ta*elor vamale i a ta*elor cu efect
ec=ivalent, prevederile fiscale privind o+ligativitatea aplicrii n condiii
nediscriminatorii a impozitelor interne sunt, n concepia legiuitorului comunitar,
mijloace distincte de asigurare a li+erei circulaii a mrfurilor. Cu referire la corelaia
corect dintre ta*ele cu efect ec=ivalent i o+ligaiile fiscale prevzute de legislaia
intern a unui stat-mem+ru, este de reinut c Edispoziiile referitoare la ta*ele cu efect
ec=ivalent i cele referitoare la impozitarea intern discriminatorie nu pot fi aplicate
mpreun, astfel nc0t n sistemul consacrat de tratat aceeai impunere s aparin celor
dou categorii n acelai timpF
%B
.
2n consecin, particularii %or in%oca (ie dispoiiile art. 56 din T.(.U.E. >e08art.
,+ din T.C.E.? prin care este instituit* interdic.ia ta/elor %amale la import i la e/port i
a ta/elor cu efect echi%alent3 (ie dispoiiile art. 116 din T.(.U.E. >e08art. *6 din T.C.E.?
prin care, 0n considerarea ealit*.ii de tratament 0ntre produsele autohtone i cele
importate, sunt inter7ise ta/ele interne cu caracter protec.ionist-
94
C.D.C.E., 14 fe+ruarie #$5B, C. #<$I45.
95
C.D.C.E., 14 fe+ruarie #$5B, C. #<5I45.
9$
Idem.
%B
C.D.C.E., ## martie #$$1, C. 45I$B, citat dup (.,.Pandru, op- cit., p. #9:.
##
?espect0nd aceast linie de g0ndire, Curtea de Dustiie a apreciat c impozitul care
era reglementat at0t cu privire la produsele naionale, c0t i la cele importate dar care se
aplica n fapt aproape e*clusiv acestora din urm, producia auto=ton fiind
nesemnificativ &fiind vor+a n spe despre o reglementare fiscal italian care aplica
impozitul produciei de +anane, volumul importurilor fiind n mod su+stanial mai mare
dec0t cel al produciei auto=tone
%#
/ nu poate fi considerat drept o ta* cu efect ec=ivalent
unei ta*e vamale at0ta timp c0t o+ligaia pecuniar respectiv se nscrie n sistemul
general de ta*e i impozite interne ale unui stat-mem+ru n acelai timp, n msura n
care impozitul a fost prevzut din raiuni protecioniste, de favorizare indirect a
mrfurilor indigene, perceperea lui contravine dispoziiilor art. ##B din 6.f.U.E.

2n ipoteza n care au fost percepute ta*e vamale sau ta*e cu efect ec=ivalent,
respectiv ta*e interne cu efect discriminatoriu, statul are o+ligaia fie s nlture
reglementrile legale interne care sunt n conflict cu cele comunitare, fie s e*tind
avantajele fiscale acordate +unurilor indigene la mrfurile importate. 2n plan fiscal, statul
tre+uie s restituie sumele ncasate.
2n lipsa unor dispoziii comunitare n domeniu, procedura recuper"rii ta0elor
'ncasate ilicit este de competena statelor mem+re, restituirea integral a ta*ei urm0nd a
avea loc cu respectarea principiului autonomiei instituionale i procedurale a statelor-
mem+re.
(at fiind efectul direct al dispoziiilor comunitare ce interzic perceperea ta*elor cu
efect ec=ivalent, persoanele prejudiciate pot solicita instanelor naionale restituirea
ta*elor ncasate ilegal se impune s precizm c o+ligaia de restituire se naste de la data
plii ta*ei i nu de la data la care judectorul comunitar a constatat nclcarea normelor
comunitare.
'ineneles, instanele naionale sunt inute s procedeze la evaluarea corect a
0ntinderii pre1udiciului, i n consecin, fc0nd aplicarea principiului m+ogirii fr
just cauz, s resping sau s limiteze restituirea ta*elor n msura n care au fost incluse
de ctre agenii economici n preurile pltite de ctre cumprtori. 2n fine, importatorii
prejudiciai prin reducerea volumurilor importurilor pot solicita daune-interese su+
condiia dovedirii faptului c restr0ngerea este determinat de ta*ele percepute n mod
ilicit.
Dreptul comunitar al afacerilor
Note de curs (=)
%#
C.D.C.E., 4 mai #$54, C. #$9I5:.
#1
5. Intericerea 'ntre statele !e!)re a restriciilor cantitati%e $i a
!"surilor cu e(ect ec4i%alent
?ealizarea pieei unice n cadrul uniunii vamale comunitare implic i interzicerea
ntre statele mem+re a restriciilor cantitative i a msurilor cu efect ec=ivalent &art. 9%-94
din 6.f.U.E. 3e*-art. 15-9# din 6.C.E./. ?educerea i eliminarea restriciilor cantitative s-a
realizat prin intervenia organelor de jurisdicie i prin procesul de armonizare legislativ
ntre reglementrile din statele mem+re.
(olul 1urispruden.ei #-2-#-'- 0n procesul de reducere i eliminare a restric.iilor
cantitati%e i a m*surilor cu efect echi%alent.
Restriciile cantitati%e au fost definite drept msurile care implic o restr0ngere
total sau parial a importurilor, e*porturilor sau a tranzitului de +unuri
%1
pentru o
nelegere adecvat a noiunii, n literatura juridic de specialitate s-a artat c n timp ce
ta*a cu efect ec=ivalent Eeste condamnat mai mult n funcie de o+iectul su dec0t de
efectele pe care le produceF
%9
, restriciile cantitative i msurile cu efect ec=ivalent
acestora presupun Eun minim de inciden restrictiv asupra sc=im+urilor
intracomunitareF
%%
.
/"surile cu e(ect ec4i%alent restriciilor cantitati%e &prescurtate n continuare
,.E.E.?.C./ au constituit o+iectul de reglementare al (irectivei nr. :BI4B
%:
, coninutul lor
fiind circumscris, potrivit art. 1 alin.#, la acele Emsuri, altele dec0t cele aplica+ile n
mod nedifereniat produselor naionale i produselor importate, care constituie un
o+stacol n calea importurilor care ar putea avea loc n a+sena lor, inclusiv cele care fac
importurile mai dificile sau mai oneroase dec0t v0nzarea produselor naionaleF.
8rezint implicaii deose+ite n materie =otr0rea pronunat de C.D.C.E. n
a(acerea Dasson%ille unde s-a reinut c reprezint o ,.E.E.?.C. cea prin care n 'elgia
s-a solicitat comercianilor care importau O=isAM englez ce circula li+er n )rana s i
procure un certificat de origine din statul productor. Cum numai importatorii direci
puteau o+ine fr dificulti deose+ite certificatul solicitat, Curtea a statuat c ne aflm n
situaia unei ,.E.E.?.C. .e arat n coninutul deciziei c mijloacele de pro+ cerute
pentru dovedirea autenticitii denumirii de origine a unui produs tre+uie s poat fi
accesi+ile n condiii rezona+ile i relativ similare tuturor resortisanilor astfel nc0t s nu
determine restr0ngeri ale comerului intracomunitar.
2n accepiunea jurisprudenial consacrat de afacerea (assonville, ,.E.E.?.C.
sunt orice relement*ri comerciale ale statelor mem8re suscepti8ile s* 0mpiedice, direct
sau indirect, 0n mod real sau poten.ial, comer.ul intracomunitar
%<
.
,surile cu efect ec=ivalent produc efecte similare restriciilor cantitative i
constau nu numai n dispo7i.ii leale, ci i n practicile administrative autoritilor
pu+lice care afecteaz sc=im+urile intracomunitare &de e*emplu, e*aminarea cu lentoare
%1
C.D.C.E., #1 iulie #$49, C. 1I49.
%9
!. (u+ois, C. 'luman, Droit communautaire materiel, Ed. ,ontc=restien, 8aris, #$$$, p. #$#.
%%
!. (u+ois, C. 'lumann, op- cit., p. #$#.
%:
7 se vedea D.-. ! #9 din #$ ianuarie #$4B.
%<
C.D.C.E., ## iulie #$4%, C. 5I4%.
#9
considera+il a solicitrilor formulate n scopul autorizrilor de folosire a unor aparate
importate, pasivitatea i tolerana autoritilor administrative fa de faptele particularilor
av0nd drept consecin mpiedicarea li+erei circulaii a mrfurilor sens n care poate fi
e*emplificat atitudinea autoritilor franceze care nu au adoptat msurile necesare i
adecvate n vederea opririi actelor de violen ale agricultorilor francezi care distrugeau
legumele i fructele originare din statele mem+re
%4
/.
Caracterul o+ligatoriu al acestor msuri nu este neaprat necesar, fiind calificate
drept ,.E.E.?.C. i actele prin care autoritile pu+lice recomand o anumit atitudine
cum ar fi campania de promovare a produselor naionale. 7 fost cazul aciunii gruprii
Iris= Coods Council desfurate n cadrul programului de 9 ani susinut de guvernul
irlandez n vederea promovrii produselor irlandeze aprrile formulate de administraia
irlandez prin care s-a susinut c organizarea i desfurarea campaniei au fost realizate
de o entitate privat i nu pu+lic au fost respinse, C.D.C.E. apreciind c demersurile
pu+licitare au fost posi+ile cu largul concurs al guvernului irlandez. 2n consecin, c=iar
dac nu suntem n prezena unor acte o+ligatorii, s-a su+liniat c o atare practic este de
natur Es influeneze comportamentul comercianilor i al consumatorilor n acest stat,
av0nd ca efect nerespectarea &mpiedicarea realizrii/ finalitilor ComunitiiF
%5
.
2ntr-o enumerare e*emplificativ, ntre msurile cu efect ec=ivalent pot fi reinuteH
- m*surile pri%ind produc.ia m*rfurilor &norme de drept intern prin care se
reglementeaz denumirea, forma, dimensiunea, greutatea sau compoziia/.
Este elocvent astfel a(acerea Cassis de Di#on prilejuit de o reglementare
german potrivit creia +uturile alcoolice tre+uie s ai+ un R de alcool de cel puin 91S.
!ic=iorul francez Cassis de (ijon coninea un R su+ limita minim sta+ilit de
autoritile germane. 7rgumentele invocate de guvernul german au fost urmtoareleH
instituirea unei atare msuri se fundamenteaz pe raiuni de protecie asupra sntii
pu+lice, mpiedic0nd proliferarea +uturilor sla+ alcoolizate cu care consumatorii s-ar
o+inui mai uor printr-o atare msur se acord prioritate imperativelor proteciei
consumatorilor i loialitii tranzaciilor comerciale prin standardizarea produselor
alcoolice de natur s mpiedice concurena e*cesiv prin preurile +uturilor sla+
alcoolizate. C.D.C.E. a apreciat c ne aflm n prezena unei ,.E.E.?.C., fiind restr0ns n
mod nejustificat importul de +uturi care sunt produse i comercializate n mod legal n
alte state mem+re
%$
. 2n sc=im+, nu au fost calificate drept msuri cu efect ec=ivalent acele
dispoziii naionale care, dei au instituit interdicii de natur s aduc atingere
sc=im+urilor comerciale intracomunitare, au fost introduse din raiuni privind protecia
mediului nconjurtor
:B
.
- m*surile referitoare la modul de pre7entare a m*rfurilor. Cu titlu ilustrativ, pot fi
amintite prevederile legale spaniole
:#
prin care, din considerente protecioniste, se refuza
e*portul vinului de ?ioja n vrac avantaj0ndu-se astfel societile de m+uteliere din
regiunile de producie n consecin, C.D.C.E. a sta+ilit c reglementarea respectiv este
%4
C.D.C.E., $ decem+rie #$$4, C. 1<:I$:.
%5
C.D.C.E., 1% noiem+rie #$51, C. 1%$I5#.
%$
7 se vedea 7. )uerea, op- cit., p. :<.
:B
Este cazul reglementrii olandeze prin care s-a interzis pescuitul anumitor specii din dorina de a preveni
dispariia acestora, afacerea Tramer, C.D.C.E., #% iulie #$4<, citat dup .. (eleanu, op- cit., p. <$.
:#
(ecretul 3 regal nr. #:4I#$55 privind sta+ilirea regulilor care c0rmuiesc denumirile de origine controlate
pentru vinuri i a regulamentelor de punere n aplicare a lui, respectiv ?egulile ?ioja adoptate n temeiul acestuia.
#%
de natur s aduc o restr0ngere nejustificat dreptului productorului de a alege o
societate de m+uteliere care i-ar putea asigura condiii mai favora+ile, favoriz0nd
interesele economice ale ntreprinderilor de m+uteliere locale n defavoarea
comercianilor din statele mem+re importatoare. 7prarea statului spaniol argumentat, n
principal, pe protecia proprietii industriale a fost apreciat ca nentemeiat at0ta timp
c0t nu s-a dovedit c m+utelierea efectuat n zona de producie ar fi a+solut necesar
pentru a conserva trsturile particulare ale vinului respectiv
:1
.
- m*surile prin care importatorii m*rfurilor comunitare sunt .inu.i de o8lia.ia de
a proceda la anali7a acestora prin verificarea parametrilor te=nici ai mrfurilor n raport
cu indicaiile furnizorilor
- m*surile prin care se instituie o8liati%itatea 0ndeplinirii anumitor formalit*.i 0n
%ederea efectu*rii opera.iunilor de import?e/port &o+inerea de licene, efectuarea n mod
sistematic de controale sanitare impuse n mod unilateral de statele-mem+re la momentul
trecerii frontierei, e*cepie fc0nd situaia n care o+ligativitatea acestora decurge din
reglementri comunitare/ A
? m*surile prin care consumatorilor li se suerea7* s* cumpere produse
autohtoneA
? m*surile prin care se controlea7* pre.ul m*rfurilor fiind avute n vedere cele
care permit ca v0nzarea mrfurilor importate s ai+ loc n condiii mai oneroase dec0t
cea a mrfurilor auto=tone.
Calificarea unei reglementri naionale sau a unei practici drept o msur cu efect
ec=ivalent este su+ordonat unei cerine eseniale, i anume, trstura acesteia de a a
aduce atingere direct sau indirect, n mod actual sau potenial, desfurrii li+ere a
tranzaciilor comerciale intracomunitare.
(in perspectiva artat, n accepiunea jurisprudenial consacrat de C.D.C.E. n
a(acerea @ecA $i /it4ouard
:9
m*surile pri%ind modalit*.ile de %)n7are nu sunt
calificate, de regul, drept ,.E.E.?.C. 2n spe, urmare aprrilor invocate de nvinuiii
TecA i ,it=ouard care au rev0ndut mrfuri la preuri inferioare celor de cumprare, s-a
solicitat Curii s se pronune asupra compati+ilitii fa de prevederile art. 1$ din 6.C.E.
&devenit art. 9: din 6.f.U.E/ a dispoziiilor legale franceze
:%
prin care s-a instituit
interdicia v0nzrii n pierdere a mrfurilor. Curtea a constatat c aplicarea
reglementrilor naionale care limiteaz sau interzic anumite modaliti de v0nzare asupra
mrfurilor provenite din alte state mem+re nu este de natur s Empiedice, direct sau
indirect, n mod actual sau potenial, comerul dintre statele mem+re n sensul reinut n
afacerea (assonvilleF su+ condiia ca acestea s Einflueneze &adic se se aplice, su+l. ns./
n acelai fel, n fapt i n drept, comercializarea produselor naionale i a celor care
provin din alte state mem+reF. .e argumenteaz n decizie c dei comercianilor li se
interzice v0nzarea n pierdere, nu suntem n prezena unei ,.E.E.?.C. deoarece aplicarea
acestor prevederi Enu este de natur s mpiedice accesul pe pia al produselor importate
sau s le defavorizeze ntr-o msur mai mare dec0t defavorizeaz produsele naionale,
:1
8entru detalii a se vedea -. ,anolac=e, op- cit., p. 194-195.
:9
C. D.C.E., 1% noiem+rie #$$9, C. 1<4-1<5I$#, n 'ull.CE, nr. #1I#$$9, p. #<:-#<<.
:%
7 se vedea art. # din !egea nr. <9-<15 din 1 iulie #$<9, n forma modificat prin -rdonana nr. 5<-#1%9
din # decem+rie #$5<.
#:
neafl0ndu-ne astfel n domeniul de aplicare al dispoziiilor art. 15 din 6ratat &art. 15 din
6.C.E. devenit art. 9% din 6.f.U.E.su+l.ns/F
::
.
2n consecin, n concepia C.D.C.E. se face distincie ntre m*surile care pri%esc
0n mod efecti% fie marfa &denumirea, compoziia, modul de am+alare/, fie operaiunea
propriu-zis de import care sunt contrare, n principiu, dispoziiilor art. 9: din 6.f.U.E. i
m*surile care pri%esc modalit*.ile de %)n7are su+ condiia ca acestea s se aplice
nediscriminatoriu nu numai produselor importate c0t i celor indigene. 7u fost incluse n
aceast ultim categorie i, n consecin, respect0ndu-se concepia promovat n
afacerea TecA i ,it=ouard, s-a reinut c nu sunt incompati+ile cu prevederile
comunitare urmtoarele reglementri naionaleH dispoziiile legale +elgiene
:<
care
interziceau comercianilor s ofere un produs pentru v0nzare sau s v0nd n pierdere,
fiind asimilat v0nzrii n pierdere i nstrinarea unei mrfi cu un profit minim
:4

prevederile italiene sta+ilind orarul de funcionare al magazinelor &cu referire e*pres la


nc=iderea total n zilele de duminic i sr+torile legale
:5
/ legislaia francez prin care
se interziceau reclamele televizate n cazul distri+uitorilor
:$
sau cea prin care statul grec
rezerva v0nzarea laptelui fa+ricat special pentru copii n favoarea e*clusiv a
farmaciilor
<B
.Dreptul comunitar al afacerilor
Note de curs (B)
::
C.D.C.E., C. 1<4-1<5I$#, citate supra.
:<
7 se vedea !egea +elgian din #% iulie #$$# privind practicile comerciale.
:4
C.D.C.E., ## august #$$:, C.<9I$%.
:5
C.D.C.E., 1 iunie #$$%, C.<$ i 1:5I$9 &cone*ate/.
:$
C.D.C.E., $ fe+ruarie #$$:, C. %#1I$9.
<B
C.D.C.E., 1$ iunie #$$:, C. 9$#I$1.
#<
B. E0cepiile de la principiul li)erei circulaii a !"r(urilor
B.1. Categorii. Do!eniu de aplicare
-+stacolele la li+era circulaie a mrfurilor nu sunt a priori ilicite, prin urmare,
dac raiunile pentru care au fost instituite sunt justificate de un interes general, nu pot fi
tratate ca fiind ,.E.E.?.C. 2ntr-o enumerare limitati%* i de strict* interpretare,
dispoziiile art. 9< din 6.f.U.E. &e*-art. 9B din 6.C.E./ redau motivele care pot legitima
derogri de la principiul li+erei circulaii a mrfurilor, art0ndu-se c 6dispo7i.iile art-
=B?=C nu se opun interdic.iilor sau restric.iilor la import, e/port sau de tran7it 1ustificate
pe moti%e de moral* pu8lic*, de ordine pu8lic*, de siuran.* pu8lic*, de protec.ie a
s*n*t*.ii i a %ie.ii persoanelor i a animalelor sau de conser%are a plantelor, de
prote1are a unor 8unuri de patrimoniu na.ional cu %aloare artistic*, istoric* sau
arheoloic* sau de protec.ie a propriet*.ii industriale i comerciale3.
2n interpretarea acestor prevederi, devin semnificative urmtoarele aspecte, i
anumeH
- domeniul de aplicare al limitrilor principiului, n sensul c motivele prevzute
de art. 9< din 6.f.U.E. pot fi in%ocate doar cu referire la o8stacole netarifare &restricii
cantitative i msuri cu efect ec=ivalent/, nu i n cazul celor tarifare &ta*e vamale la
e*port sau import, respectiv ta*e cu efect ec=ivalent acestora/
- natura specific a motivelor enumerate, n sensul c acestea nu au caracter
economic
- cu referire la nelesul noiunilor enumerate n cuprinsul art. 9<, fiecare stat
mem8ru sta8ilete, n funcie de criterii valorice proprii, 0ntinderea semnifica.iilor pe care
nelege s le atri+uie acestora n consecin, fiecare legiuitor naional va determina
sensul conferit noiunii de moral pu+lic sau standardele prin raportare la care apreciaz
c protecia sntii persoanelor, a mediului nconjurtor, etc. sunt asigurate.
(erogrilor justificate de motivele menionate n cuprinsul art. 9< din 6.f.U.E. &e*-
art. 9B din 6.C.E./ i cunoscute n literatura juridic de specialitate su+ denumirea de
e0cepii legale, li se adaug categoria celor consacrate de practica C.D.C.E. denumite
e0cepii #urisprudeniale. 2n timp ce e*cepiile legale pot fi invocate n cazul unor
restricii cantitative la e*port sau la import, respectiv al unor msuri cu efect ec=ivalent/,
e*cepiile jurisprudeniale sunt recunoscute doar n cazul restriciilor cantitative la
import. Cum o privire comparativ asupra celor dou categorii de e*cepii implic n mod
necesar o analiz de sine-stttoare a fiecreia, ne limitm doar la enunarea, cu titlu
preliminar, a acestei distincii, urm0nd ca asupra elementelor de diferen, respectiv
asupra raportului dintre e*cepiile legale i cele jurisprudeniale s revenim dup
e*aminarea acestora
<#
.
B.,. E0cepiile legale
<#
7 se vedea infra, p. 1#.
#4
-dat delimitat sfera de aplicare a e*cepiilor legale, pot fi reinute, cu titlu
e*emplificativ, urmtoarele situaii n care, la nivel jurisprudenial, n temeiul art. 9B din
6.C.E. &devenit n prezent art. 9< din 6.f.U.E./, limitrile aduse principiului li+erei
circulaii a mrfurilor au fost recunoscute ca fiind justificateH
- msura prin care ,area 'ritanie, pentru motive de ordine public, a instituit
interdicia de a e*porta monede +tute n acest stat-mem+ru &dar a cror distrugere, n
ciuda faptului c nu mai au curs legal, este n acelai timp interzis n acest stat-
mem+ru
<1
/, restricia fiind justificat de protecia dreptului de a +ate moned care, n mod
tradiional, se circumscrie prerogativelor de care dispune un stat n aprarea intereselor
sale
- interzicerea importului de materiale pornografice printr-o reglementare +ritanic
a fost apreciat drept justificat
<9
din perspectiva motivului referitor la morala public, n
timp ce
- securitatea public a reprezentat raiunea pentru care n legislaia irlandez s-a
prevzut o+ligarea importatorilor de produse petroliere de a se aproviziona parial &n
concret, n proporie de 9:R/ de la o rafinrie situat pe teritoriul naional
<%
dei este
evident c reglementarea naional respectiv determina restr0ngerea importului de
produse petroliere, afect0nd astfel interesele economice ale furnizorilor petrolieri din alte
state-mem+re, Curtea a apreciat c Entreruperea aprovizionrii cu produse petroliere i
riscurile pe care o astfel de msur le-ar putea antrena pentru economia naional, pentru
instituiile cu rol vital n funcionarea statului i, nu n ultimul r0nd, pentru populaia
acestui statF justific primirea e*cepiei respective.
- protecia vieii i a sntii persoanelor a fost motivul care a legitimat
adoptarea reglementrii olandeze instituind o+ligaia nregistrrii o+ligatorii a oricrui
medicament ce urmeaz a fi comercializat pe teritoriul acestui stat-mem+ru, indiferent
dac provine din import sau este un produs indigen sau a legii +ritanice prin care s-a
dispus interdicia medicilor farmaciti de a nlocui un medicament cu un altul cu efect
similar &prescripiile medicale fiind n mod necesar legate de persoana pacientului/ sau, n
fine, a reglementrii franceze prin care comercializarea anumitor produse &lentile de
contact/ a fost n mod e*clusiv recunoscut doar unei anumite categorii profesionale
&respectiv opticienilor/ n considerarea faptului c v0nzarea acestora implic i o+ligaia
de a furniza cumprtorilor informaii specifice utilizrii produselor respective
<:

- cu referire la motivul const0nd n protecia sntii animalelor, pe aceeai
identitate de raiune, C.D.C.E. a apreciat c dispoziiile legale germane care, n ipoteza
ac=iziionrii din import a produselor furajere, reglementeaz o+ligaia o+inerii unei
autorizaii veterinare eli+erate de autoritatea competent erau justificate n temeiul art. 9B
din 6ratat &din 6.C.E. su+l. ns./
<<

<1
C.D.C.E., 19 noiem+rie #$45, C. 4I45.
<9
C.D.C.E., #% decem+rie #$4$, C. 9%I4$. Invocarea art. 9< din 6.f.U.E. &e*-art. 9B din 6.C.E./ ar fi lipsit
ns de eficien juridic n cazul n care statul mem+ru respectiv nu ar institui dispoziii naionale similare prin care
s interzic fa+ricarea i distri+uirea pe teritoriul su a aceluiai gen de produse.
<%
C.D.C.E., #B iulie #$5%, C. 41I59, e*emplu preluat dup -. ,anolac=e, op- cit., p. 19<.
<:
2n sensul artat, a se vedea C. (ruesne, Droit de l@ $nion 'urop9enne et politiDues communautaires, ed. a
<-a, 8.U.)., 8aris, 1BB#, p. $4-$5.
<<
C.D.C.E, 14 martie #$5:, C. 49I5%.
#5
- protecia unor )unuri de patri!oniu naional cu %aloare artistic"3 istoric"
sau ar4eologic" a legitimat instituirea acelor reglementri conin0nd interdicia la e*port
a o+iectelor de art i a celor cu valoare istoric de interes naional
<4
dincolo de
recunoaterea acestei e*cepii, n aceeai materie au fost adoptate ?egulamentul nr.
9$##I$1ICEE privind e*porturile de +unuri culturale i (irectiva $9I4ICE privind
repatrierea +unurilor culturale care au prsit ilegal teritoriul unui stat mem+ru
- referindu-ne la Eprotecia proprietii industriale i comerciale3
<5
, e*cepiile de
la principiul li+erei circulaii a mrfurilor sunt recunoscute n msura n care sunt
justificate de protecia Eo8iectului specificF al dreptului de proprietate intelectual sau
industrial respectiv.
7stfel, pentru titularul unui +revet Eo+iectul specificF al dreptului const n
prerogativa e*clusiv de a utiliza o invenie n vederea fa+ricrii i a primei puneri n
circulaie a produselor industriale &fie n mod direct, fie prin acordarea unei licene
terilor/ precum i de a se opune contrafacerii odat pus produsul n v0nzare sau
comercializat cu consimm0ntul titularului dreptului, se depesc, practic, limitele
Eo+iectului specificF al dreptului su, funcion0nd n materie reula 6epui7*rii3 dreptului
potrivit creia monopolul recunoscut prin lege titularului dreptului se consum prin
primul act de comercializare a produsului
<$
i, n consecin, Eactele secundare de
comercializare &i nu de producie, p0n la p0n la prima punere n v0nzare/ vor e*pune
produsul principiului li+erei circulaiiF
4B
.
8ractic, 'n situaia 'n care un produs a (ost pus de#a 'n circulaie pe teritoriul
unui stat !e!)ru (ie de c"tre titularul dreptului3 (ie de c"tre un ter cu
consi!"!=ntul s"u3 acesta &titularul dreptului/ nu se %a !ai putea opune i!portului
produsului respecti% 'ntr8un alt stat !e!)ru
4#
.
2n sc=im+, dac" dreptul de proprietate intelectual" sau industrial" este 'nc"
ocrotit ca e(ect al unei regle!ent"ri naionale pe teritoriul unui stat8!e!)ru
opoiia titularului dreptului la i!portul produsului o)inut 'n alt stat !e!)ru este
legiti!. 7ceast soluie nu este dec0t consecina faptului c 0ntinderea protec.iei
dreptului este de 6competen.a3 leislati%* a fiec*rui stat?mem8ru, ceea ce permite ca
protecia drepturilor de proprietate intelectual s suporte un tratament diferit, su+
aspectul condiiilor de aplicare, n legislaiile naionale. 2n sensul artat, n litigiul
<4
7 se vedea decizia Comisiei din 4 noiem+rie #$54, afacerea !e+on, citat dup .. (eleanu, op- cit., p. 5%.
<5
(incolo de formula terminologic folosit n te*tul comunitar, precizm c urmeaz a fi avute n vedere,
practic, toate drepturile de proprietate intelectual &dreptul de autor, mrcile, +revetele, desenele i modelele
industriale, indicaiile geografice/.
<$
.e impune s precizm c regula amintit opereaz nu numai n situaia n care prima valorificare a
produsului este realizat de nsui titularul dreptului, ci i n cazul n care aceasta are loc din iniiativa unui ter
a+ilitat.
4B
7 se vedea 7. )uerea, op- cit., p. 41-49.
4#
2n materia e*ploatrii dreptului de marc*, reula epui7*rii dreptului suport o limitare, n sensul c, n
situaia n care un ter comercializeaz produsul n condiii de natur s creeze confuzii asupra originii acestuia,
titularului dreptului i se recunoate prerogativa de a aciona mpotriva terului c=iar dac produsul era deja pus n
circulaie pe teritoriul unui stat-mem+ru. 2n sensul artat, la nivel jurisprudenial, s-a reinut c epuizarea dreptului
nu are loc n caz de alterare a produsului, apreciindu-se c ne aflm n prezena alterrii produsului i atunci c0nd
punerea n v0nzare a acestuia s-a fcut n Econdiii o+iectiv incompati+ile cu imaginea recunoscut a produsuluiF, a
se vedea afacerea C4ristian Dior, C.D.C.E., % noiem+rie #$$4, e*emplu preluat dup 7. )uerea, idem, p. 4%.

#$
ocazionat de e*portul din (anemarca n Cermania a suporturilor materiale pe care era
nregistrat opera lui Cliff ?ic=ard, C.D.C.E. a recunoscut autorului dreptul de a se opune
comercializrii casetelor i discurilor sale pe teritoriul statului german ntruc0t, c=iar dac
potrivit legii daneze dreptul de autor nu mai era protejat, n Cermania dreptul de autor
+eneficia de o durat de protecie mai lung.
(incolo de faptul c sfera de aplicare a e*cepiilor consacrate de prevederile art.
9< din 6ratat nu poate fi, printr-o interpretare e*tensiv, lrgit n afara celor e*pres
prevzute de norma comunitar amintit, se impune s precizm c derogrile respective
nu tre+uie s permit discri!in"ri ar)itrare sau restricii deg4iate n comerul
intracomunitar introducerea unor interdicii sau restricii n mod e*clusiv asupra
mrfurilor importate n favoarea, din considerente pur protecioniste, a mrfurilor
indigene similare ar nsemna o deturnare a raiunilor i scopurilor pentru care au fost
recunoscute e*cepiile reglementate de art. 9< din 6.f.U.E.
B.5. E0cepiile #urisprudeniale
Gotr0rea pronunat de C.D.C.E. &C.E.D./ n afacerea Cassis de (ijon i-a e*tins
semnificaiile i dincolo de conceptualizarea noiunii de msuri cu efect ec=ivalent
restriciilor cantitative astfel, s-a reinut c derogrile de la li+era circulaie a mrfurilor
pot avea un caracter justificat i prin raportare la alte motive n afara celor reglementate
de e*-art. 9B din 6.C.E. &art. 9< din 6.f.U.E./, cum ar fi cele privindH eficacitatea
controalelor fiscale, protecia sntii publice, corectitudinea tranzaciilor comerciale
i protecia consumatorilor.
Ulterior, jurisprudena instanei comunitare a lrgit i mai mult cercul acestor
e*igene imperative, fiind invocate iH
- protecia produciei cinematografice &cu referire la o reglementare francez care
instituia o+ligativitatea rulrii timp de # an a filmelor n slile de cinema pentru ca a+ia
ulterior s poate fi v0ndute pe videocasete/
41

- protecia mediului nconjurtor &motiv invocat pentru a justifica legea danez


prin care s-a instituit n sarcina productorilor de +ere i de +uturi rcoritoare o+ligaia
de a asigura un sistem de recuperare a am+alajelor/
49

- protecia libertii de expresie i a pluralismului n domeniul presei &care a


legitimat interdicia cuprins n reglementarea austriac de a include n coninutul
pu+licaiilor jocuri prin care cititorilor li s-ar oferi premii n +ani/
4%
.
2n mod similar motivelor de interes general reglementate de art. 9< din 6.f.U.E., i
valorile n temeiul crora jurisprudena Curii de Dustiie a admis limitri ale principiului
li+erei circulaii a mrfurilor au o dimensiune e/traeconomic*, natur despre care putem
afirma c reprezint o tr*s*tur* comun* a e*cepiilor legale i jurisprudeniale.
41
C.D.C.E., ## iulie #$5:, C. <B i <#I5%.
49
C.D.C.E., 1B septem+rie #$55, C. 9B1I5<.
4%
C.D.C.E., 1< iunie #$$4, C. 9<5I$:. 2n condiiile n care cei tentai s ofere premii su+staniale cititorilor
ar fi fost patronii grupurilor de pres ocup0nd poziii de top n clasamentele economice n detrimentull micilor
editori, Curtea a apreciat c instituirea interdiciei este una justificat, rein0nd c primeaz, n spe, coninutul
pu+licaiilor, i nu mijloacele de promovare a v0nzrii acestora.
1B
2n acelai timp, ntre valorile a cror protecie este asigurat prin dispoziiile
comunitare i cele a cror consacrare a fost fcut pe cale jurisprudenial e*ist
determin*ri reciproce astfel, protecia vieii animalelor i conservarea plantelor concur
la protecia mediului nconjurtor, aceasta din urm contri+uind la protecia vieii i
sntii persoanelor nu mai puin protecia consumatorilor implic i protecia
drepturilor de proprietate intelectual, enumerarea rm0n0nd desc=is i altor corelaii
similare.
2n alt ordine de idei, su+ aspectul elementelor de diferen.iere
4:
, n timp ce
motivele care justific e*cepiile legale sunt limitativ prevzute de art. 9< din 6ratat i de
strict interpretare, sfera e*cepiilor jurisprudeniale se afl ntr-o continu proliferare.
-dat conturat fizionomia e*cepiilor, se impune s analizm n continuare n ce
condi ii derogrile de la li+era circulaie a mrfurilor pot fi instituite n mod legitim.
B.B. Condiii necesare pentru in%ocarea e0cepiilor legale $i #urisprudeniale

2n literatura juridic de specialitate
4<
, sunt admise n mod constant urmtoarele
condiii de invocare a e*cepiilor de la principiul li+erei circulaii a mrfurilorH
- ine/isten.a 0n domeniul respecti% a unor relement*ri comunitare de armoni7are
a leisla.iilor statelor?mem8re care s* ai8* acelai o8iect cu m*sura deroatorie
instituit de un stat-mem+ru cu referire la semnificaiile acestei condiionri, se impune
s su+liniem c motivele enumerate de art. 9< din 6ratat nu mai pot fi invocate drept
temei al derogrii de la li+era circulaie n prezena unor directive comunitare de
armonizare n materie, recunosc0ndu-li-se practic un caracter provizoriu
- msura naional respectiv s fie adoptat din necesitatea de a proteja un interes
eneral i s* fie 0n mod o8iecti% necesar* pentru ocrotirea acestui interes analiz0nd
consecinele juridice antrenate de aplicarea acestei condiii, la nivel doctrinar, ntr-o
formulare plastic, s-a artat c Emsura tre+uie s asigure protecia interesului general
peste tot unde acesta tre+uie s e*isteF
- derogarea respectiv s* nu ai8* un caracter discriminatoriu, msura respectiv
urm0nd a fi aplicat at0t n cazul mrfurilor importate sau e*portate c0t i a celor
auto=tone.
4:
7 se vedea i domeniul de aplicare relativ diferit al e*cepiilor legale fa de cel al e*cepiilor
jurisprudeniale, criteriu de departajare la care am fcut anterior referire, supra, p. #4.
4<
7 se vedea .. (eleanu, op- cit., p. 55-$B, 7. )uerea, op- cit., p. <1.
1#
Dreptul comunitar al afacerilor
Note de curs (C)
7I9ERA CIRCU7AIE A CA&ITA7URI7OR CI A &7:I7OR
+.1. E%oluia regle!ent"rilor 'n !aterie
11
(incolo de semnificaiile economice pozitive ale uniunii economice i monetare
44
,
realizarea acesteia a cunoscut o evoluie relativ lent dat fiind importana rolului
tradiional al statelor n materia nfptuirii politicilor monetare naionale.
2n formula consacrat de T.C.E.E-, dispoziiile incidente capitalurilor erau
cuprinse 0n art. D2825 din #apitolul %. #apitalurile din 4itlul III- &i8era circula.ie a
persoanelor, ser%iciilor i capitalurilor al P*r.ii a doua- "undamentele #omunit*.ii,
pl"ile fiind reglementate de art. 16D din #apitolul :- Balan.a de pl*.i din 4itlul II-
Politica economic* al P*r.ii a treia- Politica #omunit*.ii-
8revederile art. <4 din 6.C.E.E. instituiau eli!inarea treptat" n relaiile dintre
statele mem+re a
? restric.iilor impuse circula.iei capitalurilor apar.in)nd re7iden.ilor acestora
precum i a
- tratamentului discriminatoriu n funcie de
L cetenie sau naionalitate,
L reedina sau sediul social al persoanelor
L locul n care era efectuat plasamentul de capital,
cu precizarea c nlturarea progresiv a o+stacolelor la care am fcut referire
urma s ai+ loc numai n msura necesar bunei funcionri a pieei comune.
Condiionarea enunat a permis interpretarea jurisprudenial ocazionat de a(acerea
!asati potrivit creia, spre deose+ire de dispoziiile aplica+ile li+erei circulaii a
mrfurilor, persoanelor i serviciilor, cele incidente micrilor de capitaluri au un efect
direct limitat, art. <4 din 6.C.E.E. 6nefiind redactat 0n termeni imperati%i3
45
.
(ispoziiile art. #B< din 6.C.E.E. reglementau angajamentul statelor mem+re de a
autoriza 6efectuarea pl*.ilor aferente schim8urilor de m*rfuri, de ser%icii i de capitaluri
precum i transferurile de capital i salarii (---) 0n m*sura 0n care circula.ia m*rfurilor, a
ser%iciilor, a capitalurilor i a persoanelor este li8erali7at* 0ntre statele mem8re3. .pre
deose+ire de art. <4 din 6.C.E.E., aceste prevederi au efect direct, aa cum, de altfel, prin
=otr0rea pronunat n a(acerea 7uisi et Car)one - a crei notorietate se datoreaz, n
special, consacrrii distinciei dintre deplas*rile de capital i pl*.ile curente
4$
- s-a i
reinut.
!i+eralizarea capitalurilor s-a produs treptat, constituind, astfel, o+iectul unor
reglementri comunitare succesive, fiind vor+a despreH
44
2n procesul de realizare a Uniunii Economice i ,onetare &U.E.,./ sunt semnificative trei episoadeH i/
cel n cadrul cruia, p0n la data de 9# decem+rie #$$9, a avut loc desv0rirea li+eralizrii deplasrilor de capital,
ii/ cel circumscris scopului de a asigura, ncep0nd cu data de # ianuarie #$$%, convergena politicilor economice i,
n fine, iii/ nfiinarea 'ncii Centrale Europene la data de # iunie #$$5 i introducerea monedei europene unice
EeuroF de la # ianuarie #$$$.
45
C.D.C.E., ## noiem+rie, C-1B9I5B, e*emplu preluat dup ). C. .toica, Dreptul $niunii 'uropene E
&i8ert*.ile fundamentale, Ed. Universitar, 'ucureti, 1BB$, p. #$B. Cu referire la aceeai =otr0re, a se vedea i
opinia potrivit creia concepia statuat de C.D.C.E. a fost n sensul c dispoziiile art. <4 6.C.E.E. nu a%eau efect
direct, n !-(. C=ioiu &C=im+a/, &i8erali7area ser%iciilor 8ancare 0n construc.ia $niunii 'uropene (I), n
?.?.(.7. nr. :I1B#B, p. $$. 2n acelai sens, a se vedea i .. (eleanu, op- cit-, p. #49.
4$
7 se vedea infra, p. 1%.
19
- 8rima (irectiv din ## martie 1*D6 privind li8erali7area in%esti.iilor directe
5B
,
completat i modificat prin a doua (irectiv a Consiliului nr. <9I1# din #5 decem+rie
1*D,
5#

- (irectiva nr. 5<I:<< din #4 noiem+rie 1*1D


51
prin care au fost li+eralizate
creditele pe termen lun leate de opera.iunile pri%ind achi7i.ionarea titlurilor care nu
erau neociate la 8urs* i,
n fine, dat fiind caracterul incomplet al li+eralizrii permise de directivele artate,
0n scopul unei li8erali7*ri complete a fost adoptat
- (irectiva nr. 55I9<# din 1% iunie 1*11
59
care a nlturat restriciile privind
circulaia capitalului
5%
ntre resortisanii statelor mem+re, transferurile de capital urm0nd
a fi efectuate n aceleai condiii ale ratei de sc=im+ precum cele aplicate plilor curente
totui, dispoziiile art. < din directiva anterior menionat recunosc anumitor state
mem+re &fiind vor+a despre .pania, 8ortugalia, Crecia i Irlanda/ opiunea de a putea
institui, cu titlu temporar &i anume p0n la data de 9# decem+rie #$$1/, anumite msuri
restrictive asupra circulaiei capitalurilor.
7i)era circulaie a capitalurilor a (ost des"%=r$it" prin dispoiiile Tratatului
de la /aastric4t, do)=ndind recunoa$tere nu nu!ai 'n relaiile dintre statele8
!e!)re ci $i 'n relaiile cu statele8tere &fiind calificat o li+eralizare era omnes
;C
). 2n
consecin, ncep0nd cu data de # ianuarie #$$%, sunt interzise, potrivit art. :< &#/ din
6.C.E. 6toate restric.iile pri%ind circula.ia capitalurilor 0ntre statele mem8re precum i
0ntre statele mem8re i .*rile ter.e3.
.pre deose+ire de 6.C.E.E.
5<
, n ansam+lul normativ al 6.C.E. dispoziiile
incidente capitalurilor i plilor suport o a+ordare comun, regsindu-se n #apitolul B-
#apitalurile i pl*.ile din 4itlul III- &i8era circula.ie a persoanelor, a ser%iciilor i a
capitalurilor al P*r.ii a treia- Politicile #omunit*.ii-
,ai mult, regimul unitar al deplasrilor de capitaluri i al plilor se e*tinde i
asupra (orei #uridice identice ale dispoiiilor aplica)ile acestora astfel, spre
deose+ire de prevederile art. <4 din 6.C.E.E., cele con.inute de art. "# $%& din '.!.(.
incidente circula.iei capitalurilor au efect direct, fiind eliminat*, practic, diferen.ierea
consacrat* de 4-#-'-'- 0ntre cele dou* cateorii de pre%ederi ? aplica8ile capitalurilor,
respecti% pl*.ilor ? su8 aspectul %alorii lor 1uridice &difereniere la care am fcut anterior
referire/.
5B
7 se vedea D.-. ! nr. %9 din #1 aprilie #$<B.
5#
7 se vedea D. -. ! nr. %$ din 11 ianuarie #$<9.
51
7 se vedea D.-. ! nr. din 1% iunie #$5<.
59
7 se vedea D.-. ! nr. #45 din 5 iulie #$55.
5%
(irectiva menionat cuprinde un nomenclator al deplasrilor de capital, acestea fiind redate ntr-o formul
relativ sistematizat pe categorii de opera iuni.
5:
7 se vedea 7. )uerea, op- cit., p. 59.
5<
Cu privire la modul distinct de reglementare a capitalurilor fa de pli, mai e*act al siturii diferite n
cadrul prevederilor 6.C.E.E. a dispoziiilor aplica+ile capitalurilor, respectiv plilor, a se vedea supra, p. 11.
1%
2n alt ordine de idei, n condiiile n care la data adoptrii 6ratatului de la
,aastric=t era deja n vigoare (irectiva nr. 55I9<# de li+eralizare complet a micrilor
de capital, doctrina juridic su+liniaz caracterul semnificativ al faptului c, 'ncep=nd cu
1 ianuarie 1**B3 li)era circulaie a capitalurilor se 'nte!eia" pe dispoiiile de
direct" aplica)ilitate ale Tratatului3 $i nu pe o legislaie secundar"3 art0nd c
6proresul $niunii 'conomice i Monetare cu reu ar fi putut fi conceput, dac*
mic*rile monetare 0ntre Statele Mem8re nu s?ar fi spri1init pe aceeai 8a7* leal* ca i
celelalte elemente fundamentale ale acelei $niuni3
54
.
2n fine, 'n preent, sediul #uridic al materiei l reprezint dispoziiile art. <9-<<
din 6.f.U.E. &alctuind #apitolul B- #apitalurile i pl*.ile din 4itlul I5- &i8era circula.ie a
persoanelor, ser%iciilor i a capitalurilor al P*r.ii a treia- Politicile i ac.iunile interne
ale $niunii/, art. 4:, #%9-#%% i art. 1#: din 6.f.U.E. &poziionarea lor individual n
cadrul dispoziiilor 6.f.U.E. urm0nd a fi indicat cu prilejul analizei coninutului
acestora/.

+.,. Do!eniul de aplicare a li)erei circulaii a capitalurilor3 respecti% a
pl"ilor
)istincia dintre deplasrile de capital i plile curente, consacrat la nivel
jurisprudenial prin =otr0rea pronunat de C.D.C.E. n a(acerea 7uisi si Car)one
55
este
necesar n vederea sta+ilirii corecte a domeniului de aplicare a li+erei circulaii a
capitalului, respectiv a li+erei circulaii a plilor.
2n timp ce deplas"rile de capitaluri sunt acele operaiuni financiare av0nd ca
o+iect plasarea sau in%estirea unor resurse 8*neti, pl"ile sunt remunera.iile datorate 0n
schim8ul efectu*rii unor presta.ii. .e reine astfel c 6transferul fi7ic de 8ancnote nu
poate fi deci clasificat ca o deplasare de capital atunci c)nd transferul 0n cau7*
corespunde unei o8lia.ii de plat* re7ult)nd dintr?o tran7ac.ie implic)nd circula.ia
m*rfurilor i ser%iciilor3 astfel nc0t 6transferurile 0n le*tur* cu turismul ori cu
cltoriile 0n scopuri 0n scopuri de comer, educaie ori tratament medical constituie
pl*.i i nu o deplasare a capitalului chiar dac* ele sunt efectuate prin intermediul
transferului fi7ic de 8ancnote3
5$
.
2n consecin, nu se circumscrie unei deplasri de capital transferul +ancar realizat
ca urmare a unei tranzacii desfurate n domeniul sc=im+urilor de mrfuri sau prestrii
de servicii.
Constituie deplasri de capitaluri urmtoarele operaiuniH
- investiiile imo+iliare
- investiiile efectuate n scopul constituirii sau e*tinderii activitii unei societi
&sau, n ali termeni, investiiile legate de li+ertatea de sta+ilire/
54
7 se vedea D. 7. Us=er, 4he &aF of MoneG and "inancial Ser%ices in the 'uropean #ommunitG, ed. a II-a,
-*ford UniversitM 8ress, 1BB1, p. 1%, citat dup !.-(. C=ioiu &C=im+av/, op- cit-, p. #B#.
55
C.D.C.E., 9# ianuarie #$5%, C-15<I51 i C-1<I59.
5$
Idem. 7 se vedea i C.D.C.E., 19 fe+ruarie #$$:, C-9:5 i %#<I$9.
1:
- operaiunile privind ac=iziionarea titlurilor de valoare
- plasamentele financiare pe termen lung &constituirea unor depozite +ancare n
strintate/
- transferurile de capital n interes personal &donaii, succesiuni, transferul
economiilor dintr-un stat n altul/.
(istincia dintre micrile de capital i plile curente nu este ntotdeauna facil
pentru a epuiza sfera e*emplificrii, artm c plata primelor de asigurare a rspunderii
civile are valoarea unei pli curente, spre deose+ire de plata primelor de asigurare de
via ce reprezint circulaia unui capital.
9ene(iciarii li+ertilor analizate sunt nu numai cet*.enii statelor mem8re ale
$niunii 'uropene, ci i cet*.enii apar.in)nd unor state ter.e care au reedin.a pe
teritoriul unui stat mem8ru.
Cu titlu ilustrativ, pot fi reinute drept o)stacole la li+era circulaie a capitalului
o+ligaia de a nscrie o ipotec n evidenele de carte funciar e*clusiv n moneda
naional a unui stat-mem+ru sau refuzul de a acorda +eneficiul unei e*onerri fiscale
pentru dividendele pe aciuni pltite de ctre o societate ce are sediul pe teritoriul unui alt
stat-mem+ru
+.5. Corelaia dintre li)era circulaie a capitalurilor3 respecti% a pl"ilor
$i celelalte li)ert"i de circulaie
(incolo de domeniul de aplicare diferit al li+ertilor de circulaie, realizarea
efectiv a acestora face vizi+il legtura dintre regulile de funcionare ce le guverneaz,
n sensul c li+ertatea de sta+ilire sau li+ertatea de prestare a serviciilor ar fi golite de
coninut n a+sena desfurrii li+ere a unor anumite deplasri de capitaluri.
7stfel, n literatura juridic de specialitate s-a su+liniat c Eli+ertatea de sta+ilire
postuleaz
$B
dreptul investitorului comunitar de a avea pri sociale ntr-o societate
nfiinat n alt stat de mem+ru sau de a crea o filial. 6ot astfel, li+ertatea de prestare a
serviciilor n sectoarele sensi+ile, ca cel +ancar sau al asigurrilor, presupune li+eralizarea
micrilor pe termen scurt i a transferurilor n e*ecutarea unor contracte de asigurareF
$#
.
2n acelai timp, lu0nd n considerare faptul c plile reprezint contraprestaii
datorate n cadrul unor tranzacii ce implic sc=im+uri de mrfuri sau prestarea unor
servicii, este evident c li+era circulaie a mrfurilor, persoanelor i a serviciilor implic
i e*istena unei li+erti derivate - cea a plilor.
+.B. E0cepii de la li)era circulaie a capitalurilor $i a pl"ilor
8otrivit dispoziiilor art. <: din 6.f.U.E. &e*-art. :5 din 6.C.E./ li+era circulaie a
capitalurilor, respectiv a plilor nu poate aduce atingere dreptului recunoscut al statelor-
mem+reH
$B
.e impune totui s precizm c nu ntotdeauna li+ertatea de sta+ilire implic i deplasarea unui
capital, este cazul n care activitatea de sta+ilire este nsoit de contractarea unui credit de la o +anc de pe teritoriul
acelui stat-mem+ru.
$#
7 se vedea 7. )uerea, op- cit., p. 5#.
1<
; de a aplica dispoiiile (iscale care instituie o distincie ntre contri+ua+ilii care
nu se gsesc n aceeai situaie n ceea ce privete reedina lor sau locul unde capitalurile
lor au fost investite Jart. <: alin. &#/ lit. &a/ 6.f.U.E.K
; de a adopta msurile necesare
L n vederea descurajrii (raudei (iscale sau
L cerute de supra%eg4erea prudenial" a instituiilor (inanciare sau
a institui proceduri speciale de declarare a circulaiei capitalurilor
L n scopuri de in(or!are ad!inistrati%" sau statistic" ori
a adopta msuri justificate de motive de
L ordine pu)lic" sau siguran" pu)lic" Jart. <: alin. &#/ lit. &+/
6.f.U.E.K
$1

; de a institui acele !"suri restricti%e la circulaia capitalurilor ce decurg din


aplicarea de restricii pri%ind dreptul de sta)ilire Jart. <: alin. &1/ 6.f.U.E.K.
8otrivit art. <: alin. &9/ 6.f.U.E. msurile i procedurile prevzute la alin. &#/ i &1/
nu tre+uie s constituie un mi1loc de discriminare ar8itrar* i nici o restr)nere
disimulat* a li+erei circulaii a capitalurilor i a plilor.
+.+. Claue de sal%gardare
; 8otrivit dispoziiilor art. <% alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. :4 alin. &#/ din
6.C.E.K, 'n raporturile cu "rile tere, au (ost !eninute restriciile 'n %igoare la data
de 51 dece!)rie 1**5 &dat p0n la care am artat deja c au fost li+eralizate n mod
complet deplasrile de capital/ i adoptate cu privire la circulaia capitalurilor av0nd ca
destinaie ri tere sau provenind din ri tere, care privesc 6in%esti.ii directe, inclusi%
in%esti.iile imo8iliare, sta8ilirea, prestarea de ser%icii financiare sau admiterea de %alori
mo8iliare pe pie.ele de capital3.
2n temeiul art. <% alin. &1/ din 6.f.U.E. Je*-art. :4 alin. &#/ din 6.C.E.K, Consiliul,
dup* consultarea Parlamentului european, poate adopta !"suri care repreint" un
regres 'n dreptul Uniunii 'n ceea ce pri%e$te li)eraliarea capitalurilor a%)nd ca
destina.ie sau pro%enind din .*ri ter.e-

; 2n situaia n care, n mprejurri e*cepionale, circulaia capitalurilor din $i
'nspre "ri tere pro%oac" sau a!enin" s" pro%oace di(icult"i gra%e 'n (uncionarea
uniunii econo!ice $i !onetare, n temeiul dispoziiilor art. << din 6.f.U.E. &e*-art. :$
din 6.C.E/,
Consiliul, la propunerea #omisiei i dup* consultarea B*ncii #entrale 'uropene,
$1
7 se vedea i legislaia derivat adoptat n materia prevenirii i splrii +anilor, i anume (irectiva nr.
$#I9B5 din #B iunie #$$# &D.-. ! nr. #<< din 15 iunie #$$#/ i (irectiva nr. 1BB#I $4 din % decem+rie 1BB# &D.-. !
9%% din 15 decem+rie 1BB#/.
14
poate adopta n raporturile cu rile tere msuri de salvgardare pentru o perioad*
de p)n* la H luni, dac acestea msuri sunt strict necesare.
; - alt derogare este cea permis de art. 4: din 6.f.U.E.
$9
&e*-art. <B din 6.C.E./
potrivit cruia, n scopul realizrii o+iectivelor const0nd n crearea unui spaiu de
li+ertate, securitate i justiie, n ceea ce privete pre%enirea $i co!)aterea teroris!ului
$i a acti%it"ilor cone0e,
&arla!entul European i Consiliul, pot adopta, pe cale de regulamente,
msuri administrative privind circulaia capitalurilor i plile, i anume
E'ng4earea (ondurilor3 a acti%elor (inanciare sau a )ene(iciilor econo!ice
care aparin unor L persoane fizice sau juridice,
L grupuri sau entiti fr caracter statal,
sunt n proprietatea acestora sau sunt deinute de acesteaF &su+l.ns./.
; 7lte !"suri de sal%gardare sunt cele ce pot fi adoptate, n condiiile art. #%%
din 6.f. U.E.
$%
&e*-art. #1B din 6.C.E./ de c"tre statele care nu au aderat la !oneda
unic". 7stfel,
L n cazul apariiei unei crie nepre%"ute 'n )alana de pl"i i
L su) condiia neacord"rii de ctre Consiliu a !"surilor de asisten" reciproc"
recomandate de Comisie sau a insu(icienei acestor !"suri,
aceste state pot adopta, cu titlu pro%i7oriu, msurile restrictive necesare, msuri
care tre+uie s provoace pertur+ri minime n funcionarea pieei comune i s nu
depeasc limita a+solut necesar pentru remedierea dificultilor n considerarea crora
au fost instituite.
; 2n fine, o alt clauz de salvgardare este cea permis de art. 1#: din 6.f.U.E.
$:
&e*-art. 9B# din 6.C.E./ astfel,
L n situaia n care o deciie adoptat" 'n conte0tul politicii e0terne $i de
securitate co!un" pre%ede 'ntreruperea sau restr=ngerea total sau parial a
relaiilor econo!ice $i (inanciare cu "ri tere,
Consiliul, la propunerea comun* a ,naltului (epre7entant al $niunii pentru
afaceri e/terne i politica de securitate i a #omisiei,
poate adopta msurile restrictive necesare.
$9
7rt. 4: se regsete n #ap- 1- Dispo7i.ii enerale din 4itlul 5- Spa.iul de li8ertate, securitate i 1usti.ie al
P*r.ii a treia- Politicile i ac.iunile interne ale $niunii-
$%
7rt. #%% este cuprins n #ap- C- Dispo7i.ii tran7itorii din 4itlul 5III- Politica economic* i monetar* al
P*r.ii a treia- Politicile i ac.iunile interne ale $niunii-
$:
7rt. 1#: este articolul unic aparin0nd 4itlului I5- M*surile restricti%e din Partea a cincea- !c.iunea
e/tern* a $niunii-
15
Dreptul comunitar al afacerilor
Note de curs (H)
7I9ERA CIRCU7AIE A &ERSOANE7OR CI SERVICII7OR
1. &reli!inarii. Deli!it"ri conceptuale
1$
(ei li+era circulaie a lucrtorilor i li+ertatea de sta+ilire
$<
sunt reglementate n
6.f.U.E. n mod distinct de li+era circulaie a serviciilor
$4
, literatura juridic ne-a o+inuit
ca studiul semnificaiilor teoretice i al implicaiilor practice ale acestora s suporte, n
mod tradiional, o a+ordare comun.
(incolo de legtura general care le unete urmare a faptului c am+ele reprezint
instrumente specifice ale realizrii acelorai o+iective economice ale sta+ilirii pieei
unice, dintr-o perspectiv relativ particular cone*iunile se manifest prin aceea c
L sfera 8eneficiarilor acestor li8ert*.i este aceeai,
L principiul ealit*.ii de tratament este comun am8elor domenii i, nu mai puin, i
printr-o
L aplicare comun fie i numai parial a unor reglementri.
2n alt ordine de idei, li+era circulaie a serviciilor ar fi lipsit de orice suport n
a+sena recunoaterii n favoarea operatorilor economici a li+ertii de sta+ilire dup cum
i prerogativele acesteia din urm servesc la furnizarea dincolo de frontiere a serviciilor.
,ai mult, la nivel doctrinar
$5
se afirm e*istena aa-zisei 6li8ert*.i profesionale3
care +eneficiaz at0t n drepturile naionale c0t i n dreptul comunitar de statutul unui
drept fundamental al persoanei n acelai timp, se apreciaz c, n concepia tratatelor
constitutive li+ertatea profesional apare nu at0t ca un drept al persoanei c0t ca un
Einstrument al mo+ilitii actorilor economiciF
$$
, coninutul acesteia av0nd o dimensiune
trinitar, n sensul c e*ist n realitate trei li+ertiH li+ertatea de circulaie a lucrtorilor
salariai, li+ertatea de sta+ilire i li+ertatea de prestare a serviciilor.
8otrivit art. %$ alin. &1/ din 6.f.U.E. Je*-art. %9 alin. &1/ din 6.C.E.K, li8ertatea de
sta8ilire reprezint dreptul recunoscut resortisanilor statelor-mem+re de a accede la
activitile independente precum i la constituirea i gestionarea ntreprinderilor.
Interpret0nd prevederile art. :< alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. %$ alin. &#/ din 6.C.E.K,
li8ertatea de a presta ser%icii &!.8.../ reprezint dreptul de a furniza servicii persoanelor
fizice i juridice cu sediul pe teritoriul altor state-mem+re.
!i+ertatea profesional, n oricare din formele sale de e*teriorizare, se manifest
n prezent ca un concept distinct de dreptul de li+er circulaie i edere const0nd n
facultatea recunoscut oricrui cetean al unui stat-mem+ru de a se deplasa i a se sta+ili
li+er pe teritoriul comunitar independent de e*ercitarea unei activiti profesionale.
2n consecin, respect0nd premisele conturate, vom prezenta n continuare
aspectele privind accesul resortisanilor statelor-mem+re pe teritoriul comunitar, respectiv
pro+lematica li+ertii de sta+ilire i a li+ertii de prestare a serviciilor investigaia va
surprinde coordonatele comune ale acestor li+erti fr a eluda elementele specifice a
$<
7 se vedea Cap. # E!ucrtoriiF, respectiv Cap. 1 E(reptul de sta+ilireF din 6itlul I@ E!i+era circulaie a
persoanelor, a serviciilor i a capitalurilorF.
$4
7 se vedea Cap. 9 E.erviciileF.
$5
7 se vedea !. (u+ouis, C. 'lumann, Droit mat9riel de l@$nion europ9enne, Ed. ,ontc=restien, 8aris,
1BB<, p. 44-4$.
$$
7 se vedea, !. (u+ouis, C. 'lumann, op- cit., p. 44.
9B
cror cunoatere face posi+il individualizarea conceptual a regimurilor aplica+ile
acestora.
,. 9ene(iciarii Eli)ert"ilor pro(esionaleF
,.1. 7ucr"torii. 8otrivit dispoziiilor art. %: alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. 9$ alin.
&#/ din 6.C.E.K, 6li8era circula.ie a lucr*torilor este arantat* 0n cadrul $niunii3
invocarea articolului mai sus menionat este condiionat de e*istena a dou cerineH
persoana fizic s ai+ cet*.enia unui stat?mem8ru i s desfoare o acti%itate
economic*-
"oiunea de Elucrtor salariatF este interpretat n sens e*tensiv n mod
tradiional, n accepiunea jurisprudenial consacrat n afacerea 7aGrie89lu!, este
avut n vedere persoana care desfoar o activitate su8 conducerea i 0n 8eneficiul unei
alte persoane 0n schim8ul unei remunera.ii
#BB
. 7ctivitatea e*ecutat tre+uie s fie real* i
efecti%*, i nu pur marginal sau accesorie, neprezent0nd importan durata muncii,
aceasta fiind e*ercitat pe timp parial sau dac, potrivit jurisprudenei &e%in, drepturile
+neti astfel procurate sunt inferioare salariului considerat n statul de primire ca fiind
necesar minimei su+zistene
#B#
, sens n care, n afacerea Iempf, s-a reinut c +eneficiaz
de li+era circulaie i profesorul de muzic care susine #1 ore de curs sptm0nal
#B1
.
7ctivitatea tre+uie s ai+ n mod necesar o valoare economic, fiind realizat n
sc=im+ul unei remuneraii jurisprudenial, n afacerea SteGmann s-a admis c=iar c poate
fi calificat ca atare i activitatea desfurat n cadrul unei comuniti religioase dac
este retri+uit prin contri+uia mem+rilor si
#B9
. ,ai mult, n sensul jurisprudenei
!ntonissen, activitatea poate s fie c=iar i poten.ial*, n sensul c resortisanilor care se
afl n cutarea unui loc de munc li se recunoate dreptul de a invoca dispoziiile privind
li+era circulaie, cu precizarea c statul de primire poate s limiteze perioada la un termen
rezona+il
#B%
.
,.,. &ersoanele care des("$oar" acti%it"i independente. Uz0nd fie de
prevederile art. %$ &e*-art. %9/, fie de cele ale art. :< din 6.f.U.E. &e*-art. %$ din 6.C.E./,
persoanelor care desfoar activiti independente li se recunoate dreptul de a opta ntre
li+ertatea de sta+ilire i li+ertatea de a presta servicii.
.pre deose+ire de li+ertatea de sta+ilire care implic o legtur continu cu
teritoriul unui stat mem+ru, prestarea de servicii are un caracter ocazional, presupun0nd,
de regul, c prestatorul de servicii, care se afl sta+ilit pe teritoriul unui stat mem+ru, se
deplaseaz n vederea furnizrii de servicii pe teritoriul unui alt stat mem+ru. Cum n
cuprinsul studiului nostru, vom proceda la dezvoltri ulterioare privind formele su+ care
se prezint li+ertatea de sta+ilire &cu titlu principal, respectiv cu titlu secundar/, respectiv
li+ertatea de a presta servicii &acti%*, respectiv pasi%*/ ne limitm acum doar la redarea,
#BB
C.D.C.E., 9 iulie #$5<, C-:<I5:.
#B#
C.D.C.E., 19 martie #$51, C-:9I5#.
#B1
C.D.C.E., 9 iunie #$5<, C-#9$I5:.
#B9
C.D.C.E., : octom+rie #$55, C. #$<I54.
#B%
C.D.C.E., 1< fe+ruarie #$$#, C-1$1I5$. 2n spe este vor+a despre un termen de < luni, dar c=iar i dup
mplinirea acestuia resortisanilor statelor-mem+re li se recunoate dreptul de a rm0ne n continuare dac fac
dovada c se afl n cutarea unui loc de munc i c prezint anse reale de a fi angajai.
9#
cu titlu enuniativ, a categoriei persoanelor care desfoar activiti independente n
cadrul enumerrii +eneficiarilor.
6otui, cu titlu preliminar, se impune urmtoarea precizare dei, n principiu,
regulile incidente dreptului de sta+ilire, respectiv li+erei prestri de servicii, pot fi
invocate de persoanele care dein cetenia unui stat mem+ru i care desfoar o
activitate economic, potrivit art. :< alin. &1/ din 6.f.U.E. Je*-art. %$ alin. &1/ din 6.C.E.K,
8arlamentul European i Consiliul, =otr0nd n conformitate cu procedura legislativ
ordinar, pot e/tinde 8eneficiul dispo7i.iilor aplica8ile ser%iciilor la prestatorii care sunt
resortisan.i ai unui stat ter. i care sunt sta8ili.i 0n cadrul $niunii.
,.5. Destinatarii ser%iciilor. (e regul, persoana care presteaz un serviciu se
deplaseaz n statul +eneficiarului prestaiei, prestatorul fiind cel activ, de unde i
denumirea terminologic de &-P-S- acti%* nu este e*clus ns ca destinatarul serviciului
&clientul/ s fie cel care migreaz nc=eind contractul n statul-mem+ru pe teritoriul cruia
s-a sta+ilit prestatorul - &-P-S- pasi%*.
"u prezint importan dac persoana este destinatara unui serviciu n cadrul
desfurrii activitii sale profesionale &sens n care s-a reinut c +eneficiaz de
prevederile comunitare turitii sau persoanele care se deplaseaz n alt stat-mem+ru n
scopul primirii unor ngrijiri medicale
#B:
/ i nici faptul c plata serviciului prestat este
efectuat de o alt persoan dec0t +eneficiarul acestuia &este cazul serviciilor prestate de
societile care transmiteau programe televizate prin ca+lu n favoarea societilor din alte
state-mem+re care le emiteau, plata acestora fiind fcut de a+onai/
#B<
.
,.B. /e!)rii de (a!ilie ai lucrtorilor salariai, ai persoanelor care desfoar
activiti independente sau ai destinatarilor serviciilor. ?aiunile care justific
recunoaterea li+erei circulaii i n favoarea acestei categorii deriv din protecia
legitim a dreptului fundamental al oricrei persoane la respectarea unei viei familiale
normale, drept consacrat de prevederile art. 5 din Convenia european a drepturilor
omului, n alte condiii interesul persoanelor de a se deplasa n interiorul Comunitii
pentru desfurarea unei activiti salariate sau independente risc0nd s fie compromis.
Instituirea li+erei circulaii i n favoarea mem+rilor de familie a constituit, iniial,
o+iectul dispoziiilor art. #B din ?egulamentul nr. #<#1I<5 al Consiliului din #:
octom+rie #$<5 privind li+era circulaie a lucrtorilor n cadrul Comunitii
#B4
, respectiv
al art. # din (irectiva nr. 49I#%5ICEE a Consiliului din 1# mai #$49 privind eliminarea
restriciilor de circulaie i edere n cadrul Comunitii pentru resortisanii statelor
mem+re n materie de sta+ilire i de prestare de servicii &a+rogat/
#B5
. 2n prezent,
indiferent dac este vor+a despre persoane care au sau nu cetenia unui stat-mem+ru,
potrivit prevederilor art. 1 din (irectiva nr. 1BB%I95ICE a 8arlamentului European i a
Consiliului din 1$ aprilie 1BB% privind dreptul la li+er circulaie i edere pe teritoriul
statelor mem+re pentru cetenii Uniunii i mem+rii familiilor acestora &HHH 7 se vedea
dispoziiile instrumentului de transpunere n dreptul intern rom0n a (irectivei ceteniei, !egea 1%5I1BB:
cu modificrile i completrile ulterioare/, sfera persoanelor vizate este destul de larg, fiind
vor+a despreH
#B:
C.D.C.E., 1 fe+ruarie #$5$, C-#5<I54.
#B<
C.D.C.E., 1< aprilie #$55, C-9:1I5:.
#B4
7 se vedea D.-. ! 1:4 din #$ octom+rie #$<5.
#B5
7 se vedea D.-. ! #41 din 15 iunie #$49.
91
- so.ul ceteanului Uniunii
- partenerul cu care cet*.eanul $niunii
#B$
a contractat un parteneriat 0nreistrat n
condiiile legislaiei naionale a unui stat mem+ru, dac, 6potri%it leisla.iei statului
mem8ru a7d*, parteneriatele 0nreistrate sunt considerate drept echi%alente c*s*toriei
i 0n conformitate cu condi.iile pre%*7ute de leisla.ia rele%ant* a statului mem8ru
a7d*3
- descenden.ii direci ai n v0rst de cel mult 1# de ani sau care se afl n
ntreinerea ceteanului Uniunii precum i descendenii direci ai soului sau ai
partenerului
- ascenden.ii direc.i care se afl n ntreinerea acestuia, respectiv cei ai soului sau
ai partenerului
- orice ali mem+ri de familie care, n ara de provenien L se afl 0n 0ntre.inerea
sau L sunt mem8ri ai ospod*riei ceteanului Uniunii care +eneficiaz de dreptul de
edere cu titlu principal sau dac L din moti%e ra%e de s*n*tate este necesar n mod
imperativ ngrijirea personal a mem+rului familiei de ctre ceteanul Uniunii i, n fine,
- partenerul de fapt, adic cel cu care ceteanul Uniunii are o relaie dura+il,
atestat corespunztor Jart. 9 alin. &1/ lit. a/ i +/ din directiva anterior menionatK.
(reptul mem+rilor de familie a fost calificat ca fiind un drept derivat, i nu unul
propriu, acesta decurg0nd din dreptul persoanei care desfoar o activitate economic pe
teritoriul unui stat mem+ru sau care este destinatara unui serviciu
##B
.
6otui, potrivit art. #1 alin. &#/, respectiv #9 alin. &#/ din (irectiva nr.
1BB%I95ICE, decesul sau plecarea ceteanului Uniunii, respectiv divorul, anularea
cstoriei sau ncetarea parteneriatului nregistrat nu afecteaz dreptul de edere al
mem8rilor s*i de familie ? cet*.eni ai unui stat mem8ru.
"u mai puin, decesul ceteanului Uniunii nu antreneaz pierderea dreptului de
edere al mem+rilor si de familie care nu au cetenia unui stat mem+ru dac acetia au
avut reedina n statul mem+ru gazd n calitate de mem+ri de familie timp de cel puin #
an nainte de decesul ceteanului Uniunii Jart. #1 alin. &1/K.
(ivorul, anularea cstoriei sau ncetarea parteneriatului nregistrat nu afecteaz
dreptul de edere al mem8rilor de familie ai unui cetean al uniunii care nu sunt
resortisan.i ai unui stat mem8ru n cazurile n careH
- nainte de iniierea formalitilor de divor, de anulare a cstoriei sau de ncetare
a parteneriatului nregistrat, cstoria sau parteneriatul nregistrat a durat cel puin 9 ani,
din care cel puin # an n statul mem+ru gazd
- prin acordul soilor sau al partenerilor ori prin =otr0re judectoreasc, copiii
ceteanului Uniunii au fost ncredinai soului sau partenerului care nu este cetean al
unui stat mem+ru
#B$
8otrivit art. 1 pct. #. din directiv prin Ecetean al UniuniiF se nelege orice persoan av0nd cetenia unui
stat mem+ru.
##B
C.D.C.E., #9 fe+ruarie #$5:, C-1<4I59 citat dup .. (eleanu, op- cit., p. #B4.
99
- acest lucru este justificat de situaii deose+it de dificile, precum faptul de a fi fost
victima violenei n familie n perioada n care cstoria sau parteneriatul nregistrat era
nc n vigoare
- prin acordul soilor sau al partenerilor ori prin =otr0re judectoreasc, soul sau
partenerul care nu are cetenia unui stat mem+ru are dreptul de vizitare a copilului
minor, su+ condiia ca instana judectoreasc s fi =otr0t c vizitele tre+uie s ai+ loc
n statul mem+ru gazd at0t timp c0t sunt necesare Jart. #9 alin. &1/K.
2nainte de a do+0ndi dreptul de edere permanent, dreptul de edere al
persoanelor interesate rm0ne supus o+ligaiei ca acetia s poat dovedi c desfoar o
activitate salariat sau independent sau c au suficiente resurse pentru ei nii i pentru
mem+rii familiilor lor astfel nc0t s nu devin o sarcin pentru sistemul de asisten
social al statului mem+ru gazd n timpul perioadei de edere i c dein o asigurare
medical complet, vala+il n statul mem+ru gazd ori c sunt mem+ri ai unei familii
constituite deja n statul mem+ru gazd de ctre o persoan care satisface aceste cerine.
Cu privire la mem+rii de familie mai sus menionai, dispoziiile art. #1 alin. &1/ i
art. #9 alin. &1/ din directiv prevd n mod e*pres c acetia, n situaiile anterior
descrise, i menin dreptul de edere e*clusiv cu titlu personal.
,.+. &ersoanele #uridice
111
. 8otrivit dispoziiilor art. :% din 6.).U.E. &e*-art. %5 din
6.C.E./ 6societ*.ile constituite 0n conformitate cu leisla.ia unui stat?mem8ru i a%)nd
sediul social, administra.ia central* sau locul principal de desf*urare a acti%it*.ii 0n
cadrul $niunii sunt asimilate, 0n aplicarea pre7entei su8sec.iuni &privind dreptul de
sta+ilire, su+l. ns./, persoanelor fi7ice resortisante ale statelor mem8re3. Criteriile
o+iective - al ncorporrii, respectiv al locului siturii sediului principal, au fost preferate
3 se poate o+serva 3 criteriului su+iectiv al controlului.
2n continuare, dispoziiile aceluiai articol arat c 6prin societ*.i se 0n.ele
societ*.ile constituite 0n conformitate cu dispo7i.iile leisla.iei ci%ile sau comerciale,
inclusi% societ*.ile cooperati%e i alte persoane 1uridice de drept pu8lic sau pri%at, cu
e/cep.ia celor f*r* scop lucrati%3. 8rin urmare, urmeaz a fi avut n vedere semnificaia
comunitar a termenului, i nu cea instituit potrivit dispoziiilor de drept intern ale
statelor-mem+re.
2n mod similar, i condiia referitoare la e*istena unui scop lucrativ nu tre+uie
interpretat restrictiv, limit0ndu-se la profitul procurat operatorilor economici &ceea ce ar
elimina C.I.E., de e*emplu/ ci presupune desfurarea unei activiti economice n
sc=im+ul unei pli
##1
.
"u lipsit de importan este i faptul c, n materia li+ertii de sta+ilire i de
prestare a serviciilor, dispoziiile anterior citate au n vedere societile ca entiti
nvestite cu personalitate juridic din perspectiva reglementrilor concureniale,
intereseaz ns conceptul de ntreprindere ca form de desfurare a unor activiti
economice, noiunea av0nd conotaii economice, interes0nd mai puin aspectul juridic
##9
.
###
@om avea n vedere n acest stadiu aspectele generale privind statutul acestei categorii de +eneficiari,
urm0nd ca aspectele specifice s fie analizate n cadrul regimului aplica+il li+ertii de sta+ilire, respectiv li+ertii
de a presta servicii.
##1
C.D.C.E., #4 iunie #$$4, C-4BI$: citat dup .. (eleanu, op- cit., p. ###.
##9
7 se vedea ,.".Costin, ,. 'oroteanu, "u7iunea ca tehnic* 1uridic* de reali7are a concentr*rii de
0ntreprinderi, n ?.(.C. nr. $I1BB:, p. #:.
9%
Conform prevederilor art. <1 din 6.f.U.E. &e*-art. :: din 6.C.E./, dispoziiile art.
:#-:% din 6.f.U.E. &e*-art. %:-%5 din 6.C.E./ sunt aplica+ile i n materia li+ertii de a
presta servicii.
.intetiz0nd, condiiile cerute persoanelor juridice n calitate de +eneficiari ai
li+ertii de sta+ilire i ai li+erei prestri a serviciilor suntH
- s fie constituite n conformitate cu legislaia n materie a unui stat-mem+ru
- s ai+ sediul social, administraia central sau locul principal de desfurare a
activitii n cadrul Uniunii
- s urmreasc ndeplinirea unui scop lucrativ.
Dreptul comunitar al afacerilor
Note de curs (7)
5. 7i)era circulaie a persoanelor. Aspecte introducti%e
9:
5.1. E%oluia regle!ent"rilor 'n !aterie. Iniial, li+era circulaie a persoanelor
era recunoscut prin 6ratat ca un drept al resortisantului unui stat-mem+ru n vederea
desfurrii unei activiti salariate sau independente pe teritoriul unui alt stat-mem+ru
dreptul de intrare i de sejur al persoanelor care urmau a desfura o activitate economic
era recunoscut implicit prin efectul dispoziiilor art. 9$, %9 i %5 din 6.C.E. &devenite n
prezent art. %:, %$ i :% din 6.f.U.E./ i nu putea e*ista n afara e*ercitrii unei activiti
salariate, a dreptului de sta+ilire sau a prestrii de servicii.
7ccesul efectiv al persoanelor pe teritoriul statelor-mem+re a fost reglementat n
vederea desfurrii unor activiti economice astfel,
- pentru lucrtorii salariai i mem+rii familiilor acestora erau incidente
?egulamentul &CEE/ nr. #<#1I<5 al Consiliului din #: octom+rie #$<5 privind li+era
circulaie a lucrtorilor n cadrul Comunitii
##%
i (irectiva <5I9<BICEE a Consiliului din
#: octom+rie #$<5 privind desfiinarea restriciilor de circulaie i edere n cadrul
comunitii pentru lucrtorii din statele mem+re i familiile acestora
##:
, iar
- pentru persoanele care desfoar activiti independente, destinatarii serviciilor
i mem+rii de familie ai acestora se aplicau (irectiva <%I11BICEE a Consiliului din 1:
fe+ruarie #$<%, nlocuit ulterior de (irectiva 49I#%5ICEE a Consiliului din 1# mai #$49
privind eliminarea restriciilor de circulaie i edere n cadrul Comunitii pentru
resortisanii statelor mem+re n materie de sta+ilire i de prestare de servicii
##<
.
(reptul de intrare este condiionat doar de prezentarea unei cri de identitate sau a
unui paaport vala+il n cazul n care mem+rii de familie nu au cetenia unui stat-
mem+ru, acetia tre+uie s o+in viza de intrare pe teritoriul statului respectiv, statele
mem+re fiind o+ligate s acorde toate facilitile n scopul o+inerii vizelor.
(reptul de sejur prelungete, n mod natural, dreptul precedent &de intrare, su+l.
ns./
##4
, fiind recunoscut prin o+inerea documentului de edere &numit carte de edere/.
8entru persoanele salariate, prestatoare sau +eneficiare de servicii a cror activitate se
desfoar pe o durat ce nu depete 9 luni statul de primire nu eli+ereaz carte de
edere lucrtorilor angajai pe o perioad de 9-#1 luni li se eli+ereaz un document
temporar de edere a crui vala+ilitate poate fi limitat la durata contractului de munc, n
timp ce persoanelor care presteaz servicii i +eneficiarilor acestora li se eli+ereaz un
document de edere dac durata serviciilor este mai mare de 9 luni.
8entru lucrtorii salariai care i-au ncetat activitatea profesional i mem+rii lor
de familie au fost incidente prevederile ?egulamentului &CEE/ nr. #1:#I4B al Comisiei
din 1$ iunie #$4B privind dreptul lucrtorilor de a rm0ne pe teritoriul unui stat mem+ru
dup ce au fost angajai n acel stat
##5
, n timp ce pentru nesalariai i mem+rii de familie
ai acestora se aplicau dispoziiile (irectivei 4:I9%ICEE a Consiliului din #4 decem+rie
#$4% privind dreptul resortisanilor unui stat mem+ru de a rm0ne pe teritoriul altui stat
mem+ru dup ce au desfurat o activitate independent n acesta din urm
##$
.
##%
7 se vedea D. -. ! 1:4 din #$ octom+rie #$<5, modificat ultima dat prin ?egulamentul &CEE/ nr. 1%9%I$1
al Consiliului din 14 iulie #$$1 &D.-. ! 1%: din 1< august #$$1/.
##:
7 se vedea D.-. ! 1:4 din #$ octom+rie #$<5.
##<
7 se vedea D.-. ! #41 din 15 iunie #$49.
##4
7. )uerea, op- cit., p. #99.
##5
7 se vedea D.-. ! #%1 din 9B iunie #$4B.
##$
7 se vedea D.-. ! #% din 1B ianuarie #$4:.
9<

(up intrarea n vigoare n #$54 a 7ctului Unic European &prin care a fost
declarat o+iectivul realizrii unui spaiu european fr frontiere interne/, e%oluia
se!ni(icaiilor conceptuale a li)erei circulaii a persoanelor a (ost anticipat" de
adoptarea la ,1 iunie 1**6 a trei directi%e a c"ror (inalitate a (ost e0tinderea
dreptului de intrare $i de se#ur 'n (a%oarea
L studen.ilor prin (irectiva $BI99<ICEE nlocuit ulterior de (irectiva $9I$<ICEE
a Consiliului din 1$ octom+rie #$$9 privind dreptul de edere al persoanelor aflate la
studii
#1B

L pensionarilor prin (irectiva $BI9<:ICEE a Consiliului din 15 iunie #$$B privind


dreptul de edere a persoanelor salariate i nesalariate care i-au ncetat activitatea
profesional
#1#
precum i
L resortisan.ilor comunitari care nu 8eneficia7* de dreptul la li8er* circula.ie 0n
temeiul altor relement*ri comunitare prin (irectiva $BI9<%ICEE a Consiliului din 15
iunie #$$B privind dreptul de edere
#11
.
Este semnificativ c dreptul de intrare i de sejur este recunoscut +eneficiarilor
acestor directive independent de e*ercitarea unei activiti profesionale, ceea ce
evideniaz 6o erodare radual* a le*turii dintre acti%itatea economic* i li8era
circula.ie, c)t i o schim8are de percep.ie, de la a pri%i miran.ii mai cur)nd ca factori
de produc.ie, la a?i considera ca indi%i7i a%)nd drepturi 0n raport cu statul a7d*3
#19
. (in
coninutul reglementrilor rezult ns preocuparea pentru e*istena resurselor de care
dispun persoanele avute n vedere astfel,
- n cazul persoanelor care i-au ncetat activitatea profesional precum i a celor
care nu se +ucur de dreptul de edere n temeiul altor dispoziii comunitare, resursele
tre+uie s fie superioare nivelului celor care asigur n statul de primire acordarea
asistenei sociale
- cu referire la studeni, este suficient prezentarea unei declaraii prin care
autoritile statului de primire sunt asigurate c dispune de veniturile necesare, fr a
recurge la asistena social a statului de primire &de regul, este suficient declaraia de
susinere material din partea prinilor/.
6uturor acestor categorii de persoane li se mai impune i ndeplinirea condiiei
referitoare la deinerea unei asigurri de sntate pentru riscurile ce ar putea surveni n
statul n care urmeaz s ai+ loc formarea profesional, respectiv s se sta+ileasc.
"u putem s nu o+servm caracterul relativ neunitar al prevederilor legale n
materie
#1%
astfel, n timp ce
- lucrtorii salariai i independeni se pot deplasa li+er n scopul desfurrii unei
activiti profesionale fr s fac dovada veniturilor de care dispun, +eneficiind n statul
de primire de avantajele fiscale i sociale recunoscute naionalilor acestuia,
#1B
7 se vedea D.-. ! 9#4 din #5 decem+rie #$$9.
#1#
7 se vedea D.-. ! #5B din #9 iulie #$$B.
#11
Idem.
#19
7 se vedea C. 'arnard, 4he Su8stanti%e &aF of the 'uropean $nionJ 4he "our "reedoms, ed. a II-a,
-*ford UniversitM 8ress, 1BB4, p. 1:B.
#1%
2n sensul artat, a se vedea i .. (eleanu, op- cit., p. #:9.
94
- pensionarii i persoanele aflate su+ incidena dispoziiilor (irectivei nr. $BI9<%
+eneficiaz de dreptul de intrare i de sejur ntr-un stat-mem+ru fr a putea invoca ns
n materia asistenei sociale i a regimului fiscal aplica+il egalitatea de tratament urmare a
faptului c li se impune s dein resurse +nete suficiente
- n fine, studenilor care au cetenia unui stat-mem+ru li se recunoate dreptul de
a intra i de a se sta+ili pe teritoriul unui alt stat-mem+ru n vederea continurii studiilor,
dar nu pot +eneficia, potrivit art. 9 din (irectiva nr. $9I$<, de +ursele acordate de statul
de primire.
Dup" consacrarea prin Tratatul de la /aastric4t a cet"eniei U.E.
#1:
,
se!ni(icaiile li)erei circulaii a persoanelor au dep"$it graniele tradiionale 'n care
recunoa$terea acesteia era str=ns legat" de e0ercitarea unei acti%it"i econo!ice.
7stfel, potrivit dispoziiilor art. 1# din 6.f.U.E &e*-art.#5 din 6.C.E./ 6orice cet*.ean al
$niunii are dreptul de a circula i a se sta8ili 0n mod li8er pe teritoriul statelor?
mem8re3 cetenia european implic, potrivit prevederilor art. 1B-1% din 6.f.U.E.&e*-
art.#5-1# din 6.C.E./, recunoaterea urmtoarelor prerogativeH
- dreptul de li+er circulaie i de edere pe teritoriul statelor-mem+re
- dreptul de a alege i de a fi ales n 8arlamentul european precum i la alegerile
locale din statul-mem+ru n care i are reedina n aceleai condiii ca i
resortisanii acelui stat
- dreptul de a +eneficia, pe teritoriul unei ri-tere n care statul mem+ru al crui
resortisant este nu este reprezentat, de protecie din partea autoritilor
diplomatice i consulare ale oricrui stat-mem+ru n aceleai condiii ca i
resortisanii acelui stat
- dreptul de a nainta petiii 8arlamentului european, de a se adresa
-m+udsmanului European precum i dreptul de a se adresa instituiilor i
organelor consultative ale Uniunii n oricare dintre lim+ile tratatelor i de a
primi rspuns n aceeai lim+.
,ai mult, )irectiva *++,-./-!( a 0arlamentului (uropean i a !onsiliului din
*1 aprilie *++, privind dreptul la liber circulaie i edere pe teritoriul statelor
membre pentru cetenii 2niunii i membrii familiilor acestora, de modificare a
(eulamentului (#'') nr- 1H1:7H; i de a8roare a Directi%elor HBK::1K#'',
H;K=H<K#'', 7:K1LBK#'', 7CK=BK#'', 7CK=CK#'', L<K=HBK#'', L<K=HCK#'' i
L=KLHK#'' &cunoscut i su+ denumirea de 6Directi%a cet*.eniei3 i av0nd ca termen de
transpunere data de 9B aprilie 1BB</ a consolidat dreptul de li)er" circulaie a
cet"enilor Uniunii, reglement0nd dreptul de ieire i intrare pe teritoriile statelor
mem+re, dreptul de edere pentru o perioad de cel mult trei luni, respectiv pentru o
perioad mai mare de trei luni precum i condiiile n care se o+ine dreptul de edere
permanent.
2n fine, directiva conine i dispoziii referitoare la restr0ngerea dreptului de
intrare i dreptului de edere pentru motive de ordine pu+lic, siguran pu+lic sau
#1:
8otrivit dispoziiilor art. #4 din 6.C.E. Ese instituie o cetenie a Uniunii. Este cetean al Uniunii orice
persoan care are cetenia unui stat mem+ruF. Ulterior, prin 6ratatul de la 7msterdam s-a evideniat c Ecetenia
Uniunii completeaz, nu nlocuiete cetenia statelor mem+reF.
95
sntate pu+lic i de garantare a proteciei mpotriva e*pulzrii nejustificate a cetenilor
Uniunii.
5.,. Coninutul li)erei circulaii a persoanelor. 2n considerarea faptului c, n
prezent, li+era circulaie a persoanelor nu mai este condiionat de desfurarea pe
teritoriul unui stat mem+ru a unei activiti economice, la nivel doctrinar, se apreciaz c
e*teriorizarea coninutului acesteia se poate prezenta n una din urmtoarele forme
#1<
H
a) dreptul de li8er* circula.ie i dreptul de edere pe teritoriul celorlalte state
mem8reA
8) accesul li8er la acti%it*.i salariateA
c) li8ertatea de sta8ilire pe teritoriul oric*rui stat mem8ru care presupune accesul
la acti%it*.ile nesalariate, la 0nfiin.area i estionarea 0ntreprinderilor-

B. Dreptul de li)er" circulaie $i $edere pe teritoriul statelor !e!)re
HHH 7 se vedea dispoziiile corespunztoare din instrumentul de transpunere n dreptul intern
rom0n a (irectivei ceteniei, !egea 1%5I1BB: cu modificrile i completrile ulterioare
B.1. Dreptul de ie$ire $i de intrare- 8otrivit art. % din (irectiva 1BB%I95ICE,
tuturor cetenilor Uniunii care dein cri de identitate sau paapoarte vala+ile precum i
mem+rilor familiei acestora care nu au cetenia unui stat mem+ru i care dein
paapoarte vala+ile li se recunoate dreptul de a prsi teritoriul unui stat mem+ru pentru
a se deplasa n alt stat mem+ru, neput0ndu-li-se pretinde vize de ieire sau alte formaliti
ec=ivalente.
2n mod corelativ, dispoziiile art. : din directiv consacr dreptul de intrare pe
teritoriul statelor mem+re al cetenilor Uniunii care dein cri de identitate sau
paapoarte vala+ile precum i a mem+rilor familiei acestora care nu au cetenia unui stat
mem+ru i care dein paapoarte vala+ile. Cetenilor Uniunii nu le pot fi impuse vize de
intrare i nici alte formaliti ec=ivalente. ,em+rilor de familie care nu au cetenia unui
stat mem+ru li se poate cere, potrivit art. : alin. &1/ s posede o viz de intrare.
2n cazul n care un cetean al Uniunii sau un mem+ru al familiei acestuia care nu
este resortisant al unui stat mem+ru nu posed documentele de cltorie necesare sau,
dup caz, viza necesar, statul mem+ru n cauz este inut de o+ligaia de a oferi acestor
persoane toate mijloacele rezona+ile pentru a le permite s o+in, ntr-un termen
rezona+il, documentele necesare sau pentru a confirma ori dovedi prin alte mijloace c
+eneficiaz de dreptul de li+er circulaie i edere.
Statul mem8ru poate cere persoanei 0n cau7* s*?i raporte7e pre7en.a pe teritoriul
s*u ntr-un termen rezonabil i nediscriminatoriu. "erespectarea acestei o+ligaii poate
face persoana pasi+il de sanciuni nediscri!inatorii i proporionale. 2n afacerea
/essner, s-a reinut c o+ligaia impus de legislaia italian lucrtorilor i prestatorilor
de servicii de a raporta prezena lor pe teritoriul Italiei n termen de 9 zile sancionat cu
trei luni de nc=isoare sau cu amend de %BB BBB de lire italiene apare ca fiind e*cesiv de
#1<
7 se vedea ". (iaconu, #adrul 1uridic pri%ind reali7area li8erei circula.ii a ser%iciilor i lucr*torilor 0n
$niunea 'uropean*, n ?.?.(.C. nr. :I1BB$, p. :<.
9$
restrictiv, perioada scurt de timp de 9 zile fiind nejustificat iar sanciunile prevzute
pentru nendeplinirea acesteia av0nd un caracter disproporionat
#14
.
B.,. Dreptul de $edere pentru o perioad" de cel !ult trei luni. Cetenii Uniunii
au dreptul de edere pe teritoriul altui stat o perioad de cel mult trei luni fr nici o alt
condiie sau formalitate n afara cerinei de a deine o carte de identitate vala+il sau un
paaport vala+il. 2n mod similar, acest drept este recunoscut i mem+rilor de familie care
dein un paaport vala+il, care nu au cetenia unui stat mem+ru i care l nsoesc pe
ceteanul Uniunii ori se altur acestuia.
B.5. Dreptul de $edere pentru o perioad" !ai !are de trei luni- Conform art. 4
alin. &#/ din directiv, toi cetenii Uniunii au dreptul de edere pe teritoriul altui stat
mem+ru pentru o perioad mai mare de trei luni n cazurile n careH
a/ sunt salaria.i sau desf*oar* acti%it*.i independente n statul mem+ru gazd sau
+/ dispun de suficiente resurse pentru ei i pentru mem+rii familiilor lor astfel
nc0t s nu devin o sarcin pentru sistemul de asisten social al statului mem+ru gazd
n cursul ederii i dein o asigurare medical complet n statul mem+ru gazd sau
c/ - sunt nscrii ntr-o instituie privat sau pu+lic, acreditat sau finanat de
ctre statul mem+ru gazd pe +aza legislaiei sau practicilor sale administrative, cu scopul
principal de a urma studii, inclusiv de formare profesional* i
- dein o asiurare medical* complet* n statul mem+ru gazd i asigur
autoritatea naional competent, printr-o declaraie sau o alt procedur ec=ivalent la
propria alegere, c posed suficiente resurse pentru ei nii pentru mem+rii de familie
astfel nc0t s nu devin o povar pentru sistemul de asisten social al statului mem+ru
gazd n timpul perioadei de edere sau
d/ sunt mem8ri de familie care nsoesc ori se altur unui cetean al Uniunii care
ndeplinete el nsui condiiile menionate la lit. a/, +/ sau c/.
(reptul de edere se e*tinde i asupra mem+rilor de familie care nu au cetenia
unui stat mem+ru n cazul n care nsoesc ori se altur ceteanului Uniunii n statul
mem+ru gazd cu condiia ca ceteanul Uniunii s ndeplineasc criteriile menionate
anterior.
Un cet"ean al Uniunii care nu !ai des("$oar" o acti%itate salariat* sau o
acti%itate independent* '$i !enine statutul de lucr*tor sau de persoan* care desf*oar*
o acti%itate independent* 'n ur!"toarele condiiiH
a/ se afl n incapacitate temporar* de munc*, ca rezultat al unei +oli sau al unui
accident
+/ este 0nreistrat n mod corespunztor ca fiind 0n oma1 in%oluntar, dup* ce a
fost ana1at pe o perioad* de peste un an i s-a nregistrat ca persoan care
caut de lucru la serviciul competent de ocupare a forei de munc
#14
7 se vedea C.D.C.E., C-1<:I55 citat dup 6. Ptefan, '. 7ndrean-Crigoriu, Drept comunitar, Ed. C.G.
'ecA, 'ucureti, 1BB4, p. 9$B-9$#.
%B
c/ este 0nreistrat n mod corespunztor ca fiind 0n oma1 in%oluntar, dup* ce a
0ndeplinit un contract de munc* pe termen limitat, cu durata de su8 un an sau
dup* ce a de%enit omer 0n mod in%oluntar 0n timpul primelor dou*spre7ece
luni i s-a nregistrat ca persoan care caut de lucru la serviciul competent de
ocupare a forei de munc. 2n acest caz, statutul de lucrtor se menine pentru o
perioad de cel puin ase luni
d/ 0ncepe un staiu de formare profesional*. Cu e*cepia cazului n care se afl n
omaj involuntar, meninerea statutului de lucrtor presupune ca pregtirea s
ai+ legtur cu activitatea profesional anterioar.
8entru perioadele de edere ce depesc trei luni, statul mem+ru gazd poate
impune cet*.enilor $niunii s se nregistreze la autoritile competente. 6ermenul pentru
nregistrare este de cel puin trei luni de la data sosirii, eli+er0ndu-se un certificat de
nregistrare care conine numele i adresa persoanei nregistrate precum i data
nregistrrii. "erespectarea cerinei de nregistrare de ctre persoana respectiv o poate
e*pune pe aceasta sanciunilor instituite de legislaia statului mem+ru gazd, cu condiia
ca acestea s fie nediscriminatorii i proporionale.
8entru mem8rii de familie ai unui cetean al Uniunii care nu sunt resortisan.i ai
unui stat mem8ru, statele mem+re eli+ereaz un document intitulat 6Permis de edere de
mem8ru de familie al unui cet*.ean al $niunii3. 6ermenul pentru prezentarea cererii de
acordare a permisului de edere este de cel puin trei luni de la data sosirii, documentul
fiind eli+erat n termen de cel mult ase luni de la data prezentrii cererii.
8ermisul de edere este vala+il timp de cinci ani de la data eli+errii sau pe
perioada prevzut de edere a ceteanului Uniunii, n cazul n care aceast perioad este
mai mic de cinci ani. @ala+ilitatea permisului de edere nu este afectat de a+sene
temporare care nu depesc ase luni pe an sau de a+sene de durat mai mare n vederea
ndeplinirii serviciului militar o+ligatoriu ori de o a+sen de cel mult dousprezece luni
consecutive determinat de motive importante precum sarcina i naterea, +oli grave,
studiile sau formarea profesional ori detaarea n alt stat mem+ru sau ntr-o ar ter.
B.B. Dreptul de $edere per!anent"- Conform dispoziiilor art. #< alin. &#/ din
directiv, cet"enii Uniunii care $i8au a%ut re$edina legal" pe teritoriul statului
!e!)ru gad" 'n cursul unei perioade ne'ntrerupte de cinci ani do)=ndesc dreptul
de $edere per!anent" pe teritoriul acestuia. ?egula se e*tinde i asupra mem+rilor de
familie care nu au cetenia unui stat mem+ru i care i-au avut reedina legal mpreun
cu ceteanul Uniunii n statul mem+ru gazd pe o perioad nentrerupt de cinci ani.
#ontinuitatea ederii nu este afectat* de
E a+sene temporare care nu depesc un total de ase luni pe an sau de
L a+sene de durat mai lung n vederea ndeplinirii serviciului militar o+ligatoriu
ori de
L o a+sen de cel mult dousprezece luni consecutive determinat de motive
importante precum sarcina i naterea, +oli grave, studiile sau formarea profesional ori
detaarea n alt stat mem+ru sau ntr-o ar ter.
Dreptul de $edere per!anent" se pierde nu!ai 'n caul unei a)sene din
statul !e!)ru gad" pe o perioad" care dep"$e$te doi ani consecuti%i.
%#
(e la regula general privind do+0ndirea dreptului de edere permanent, pentru
persoanele salariate sau care des("$oar" acti%it"i independente care $i8au 'ncetat
acti%iatea precu! $i pentru !e!)rii (a!iliilor lor au (ost instituite anu!ite
derog"ri.
In consecin"3 dreptul de $edere per!anent" 'n statul !e!)ru gad" se
acord" 'naintea 'nc4eierii unei perioade ne'ntrerupte de $edere de cinci ani 'n
caurile 'n careH
a/ salariatul sau persoana care def*oar* o acti%itate independent*, 0n momentul
la care i?a 0ncetat acti%itatea, a mplinit v3rsta prevzut de leisla.ia statului mem8ru
respecti% n vederea pensionrii pentru limit de v3rst ori
lucrtorul care i-a ncetat activitatea salariat ca urmare a pensionrii anticipate
a lucrat 0n statul mem8ru respecti% cel pu.in 0n cursul ultimelor dou*spre7ece luni
precedente i i-a a%ut reedin.a pe teritoriul acestuia pe o perioad* ne0ntrerupt* mai
mare de trei ani .
2n cazul n care legislaia statului mem+ru gazd nu acord dreptul la pensie pentru
limit de v0rst anumitor categorii de persoane care desfoar activiti independente, se
consider c este ndeplinit condiia de v0rst de ndat ce +eneficiarul a mplinit v0rsta
de <B de ani.
+/ salariatul sau persoana care desf*oar* o acti%itate independent* i care a
a%ut reedin.a 0n statul mem8ru a7d* timp de cel pu.in doi ani i-a ncetat activitatea din
cauza unei incapaciti permanente de munc.
2n cazul n care aceast incapacitate este rezultatul unui accident de munc sau al
unei +oli profesionale care ndreptete persoana respectiv la o prestaie pltit integral
sau parial de o instituie pu+lic a statului mem+ru gazd, nu este necesar ndeplinirea
niciunei condiii privind durata ederii.
c/ salariatul sau persoana care desf*oar* o acti%itate independent* i care, dup*
trei ani de munc* i edere ne0ntrerupt* pe teritoriul statului mem8ru a7d*, desf*oar*
o acti%itate salariat* i independent* pe teritoriul unui alt stat mem8ru, dar 0i p*strea7*
reedin.a pe teritoriul statului mem8ru a7d* unde se 0ntoarce, de o8icei, 0n fiecare 7i
sau cel pu.in o dat* pe s*pt*m)n*-
2n vederea do+0ndirii dreptului de edere permanent n condiiile descrise la lit. a/
i +/, perioadele de munc desfurate pe teritoriul statului mem+ru unde lucreaz
persoana n cauz se consider petrecute pe teritoriul statului mem+ru gazd. 8erioadele
de omaj involuntar, nregistrate corespunztor de serviciul de ocupare a forei de munc
competent, perioadele n care persoana a ncetat munca din motive independente de
voina sa precum i a+senele de la lucru i ncetarea activitii din cauza unei +oli sau a
unui accident se consider perioade de munc.
.tatele mem+re eli+ereaz cetenilor Uniunii care au drept de edere permanent,
dup verificarea duratei ederii, un document care atest ederea permanent la data
%1
depunerii cererii, iar mem+rilor de familie neresortisani ai unui stat mem+ru un permis
de edere permanent.
Dreptul comunitar al afacerilor
Note de curs (;)
+. 7i)era circulaie a lucr"torilor
%9
+.1. Coninut. 8otrivit dispoziiilor art. %: din 6.f.U.E., li+era circulaie a
lucrtorilor implic 6eliminarea oric*rei discrimin*ri pe moti% de cet*.enie 0ntre
lucr*torii statelor mem8re, 0n ceea ce pri%ete 0ncadrarea 0n munc*, remunerarea i
celelalte condi.ii de munc*3.
8rerogativele decurg0nd din regula de principiu suntH
- dreptul de a accepta ofertele reale de ncadrare n munc
- dreptul de a se deplasa li+er pe teritoriul statelor-mem+re n scopul angajrii
- dreptul de edere ntr-un stat-mem+ru n scopul desfurrii unei activiti
salariate potrivit dispoziiilor legale aplica+ile lucrtorilor naionali n materia nc=eierii,
e*ecutrii i ncetrii raporturilor juridice de munc
- dreptul de a rm0ne pe teritoriul unui stat-mem+ru dup ce au ocupat un loc de
munc pe teritoriul acestuia, n condiiile sta+ilite de Comisie prin msuri de aplicare.
7cestor prerogative recunoscute de art. %: alin. &9/ din 6.f.U.E. li se adaug i
drepturile reglementate de legislaia secundar, i anume dreptul de intrare pe teritoriul
statului mem+ru gazd, dreptul de edere i condiiile n care se menine acesta dup
pierderea locului de munc, dreptul de a fi nsoit de mem+rii de familie.
8otrivit dispoziiilor art. %< din 6.f.U.E. &e*-art. %B din 6.C.E./, 8arlamentul
European i Consiliul, dup consultarea Comitetului Economic i .ocial, adopt prin
directive i regulamente, msurile necesare n scopul li+erei circulaii a lucrtorilor, sens
n care amintim ?egulamentul nr. #<#1I<5IC.E.E., respectiv (irectiva nr. <5I9<BIC.E.E.
din #: octom+rie #$<5 &n prezent a+rogat prin (irectiva 1BB%I95ICE/.
Conform prevederilor art. 9 din ?egulament, nu sunt aplica+ile reglementrile i
practicile statelor mem+re care fie limiteaz sau su+ordoneaz unor condiii, care nu sunt
prevzute pentru lucrtorii naionali, cererea i oferta privind locul de munc, accesul la
acestea i e*ercitarea de ctre strini, fie au ca scop sau efect principal sau e*clusiv
mpiedicarea resortisanilor altor state-mem+re s ocupe locuri de munc dei msurile
respective sunt aplica+ile fr deose+ire de naionalitate.
7ltfel spus, principiul egalitii de tratament interzice nu numai discriminarea
manifest ci i restricia deg=izat de natur s determine aceleai efecte. 2n consecin,
lucrtorii salariai au dreptul de a se angaja i de a e*ercita o activitate salariat pe
teritoriul unui stat-mem+ru n aceleai condiii cu cele prevzute pentru naionalii si &cu
privire la remunerare, criterii de avansare, durata i ncetarea contractului de munc/,
+eneficiind n statul de primire de avantajele sociale i fiscale recunoscute cetenilor
acestuia.
"u lipsit de importan este faptul c principiul egalitii de tratament opereaz nu
numai cu privire la lucrtori, ci i pentru angajatori, put0nd fi invocat n scopul de a
angaja ntr-un stat-mem+ru n care s-a sta+ilit lucrtori care sunt naionali ai altui stat-
mem+ru
#15
.
Invocarea li+erei circulaii a lucrtorilor este su+ordonat condiiei referitoare la
#15
7 se vedea -. ,anolac=e, op- cit., p. 1%5.
%%
i/ de.inerea cet*.eniei unui stat?mem8ru &recunosc0ndu-li-se statelor prerogativa
sta+ilirii condiiilor de acordare a a ceteniei/, respectiv
ii/ desf*urarea unei acti%it*.i salariate, indiferent dac salariul o+inut este
inferior veniturilor apreciate ca fiind necesare pentru su+zisten n statul de primire.
(ei n mod o+inuit dispoziiile art. %: din 6.f.U.E. sunt invocate n situaia n
care un lucrtor desfoar o activitate salariat pe teritoriul unui alt stat mem+ru dec0t
cel al crui resortisant este, aplicarea acestora nu este e*clus atunci c0nd o persoan
desfoar o activitate salariat ntr-o ar ter, cu condiia ca raportul juridic de munc
s ai+ o legtur relevant din perspectiva dreptului comunitar cu sistemul juridic al
unui stat mem+ru
#1$
.
(ispoziiile art. %: din 6.f.U.E. au efect direct, put0nd fi invocate at0t n
raporturile cu autoritile naionale ale statelor mem+re c0t i cu angajatorul. (ei, de
regul, persoanele interesate invoc prevederile art. %: 0mpotri%a statului de primire, nu
este e*clus invocarea acestora i 0mpotri%a statului de oriine, dac nu este vor+a despre
o situaie juridic pur intern.
7 fost cazul afacerii /orson
156
care reprezint o e*emplificare a aa-numitei
Ediscriminri inverseF, adic a situaiei n care ntr-un stat mem+ru proprii ceteni sunt
cei care au o situaie mai puin favora+il dec0t cei aparin0nd altor state mem+re, situaie
care e*cede aplicrii dreptului comunitar i reprezent0nd Eo situaie pur internF. 2n spe,
Elestina ,orson i .eOradjie D=anjan, ceteni surinamezi, dorind s se sta+ileasc pe
teritoriul -landei unde domiciliau fiul i fiica lor, ceteni olandezi, au invocat dreptul
recunoscut lucrtorilor de a fi nsoii de mem+rii lor de familie. Curtea a reinut ns c,
at0ta timp c0t lucrtorul comunitar nu se deplaseaz pe teritoriul unui alt stat mem+ru nu
se pune pro+lema recunoaterii dreptului acestuia de a fi nsoit de mem+rii si de familie
i, n consecin, dispoziiile incidente li+erei circulaii a lucrtorilor, n lipsa elementului
transfrontalier, nu sunt incidente.
+.,. Do!eniul de aplicare al principiului egalit"ii de trata!ent 'n !ateria
li)erei circulaii a lucr"torilor
a? Intericerea trata!entului discri!inatoriu la 'ncadrarea 'n !unc". !i+era
circulaie a lucrtorilor presupune ca resortisanii statelor mem+re s +eneficieze la
angajarea n munc de aceleai condiii ca i cele prevzute pentru naionalii statului de
primire, fiind interzise msurile discriminatorii n funcie de cetenie, naionalitate sau
domiciliu.
Cerina potrivit creia resortisanii altor state-mem+re tre+uie s domicilieze pe
teritoriul statului de primire pentru a fi manageri de ntreprindere a fost calificat drept o
discriminare indirect* +azat pe naionalitate, urmare a faptului c nerezidenii sunt n
mod o+inuit strini
#9#
.
#1$
8entru detalii privind criteriile n funcie de care se poate afirma e*istena unei legturi relevante cu
sistemul de drept al unui stat mem+ru a se vedea 7. I. (uc, 7.-!. 6urculeanu, Drept comunitar al afacerilor- #aiet
de seminar, Ed. Universul Duridic, 'ucureti, 1B#B, p. :B-:#.
#9B
C.D.C.E., 14 octom+rie #$51, C-9: i 9<I#$51.
#9#
C.D.C.E., 1 mai #$$5, C. 9:BI$< citat dup -. ,anolac=e, idem, p. 1%$.
%:
2n mod similar, aspiranii la ocuparea unui loc de munc nu pot fi o+ligai s fac
la angajare pro+a competenei lingvistice e*clusiv prin intermediul unei diplome emise
ntr-o anume provincie a unui stat-mem+ru n fine, nu este permis ca ntr-un contract
colectiv de munc s se includ o clauz care s prevad promovarea pe +aza vec=imii n
munc fr luarea n considerare i a perioadei anterioare de angajare compara+ile
realizate n serviciul pu+lic al unui alt stat-mem+ru. - atare clauz nu poate fi justificat
nici prin argumente ntemeiate pe caracteristicile specifice angajrii n serviciul pu+lic i
&.../ nici prin dorina de a se recompensa loialitatea angajailor
#91
.
2n afacerea 9os!an
155
, Curtea de Dustiie a reinut incompati+ilitatea fa de
dispoziiile art. 9$ din 6.C.E. &devenit n prezent art. %: din 6.f.U.E./ a regulilor sta+ilite
de asociaiile sportive &mai e*act de U.E.).7./ conform crora un fot+alist profesionist
cetean al unui stat mem+ru nu putea, la e*pirarea contractului cu un clu+ sportiv, s se
transfere la un alt clu+ dintr-un alt stat mem+ru dac acesta din urm nu pltea primului o
ta* de transfer. 2n spe, fot+alistul Dean-,arc 'osman a fost mpiedicat s se transfere
de la clu+ul ?.).C. !iUge din 'elgia la Clu+ul (unAerVue din )rana ntruc0t ta*a de
transfer oferit de acesta din urm a fost apreciat ca fiind inadecvat de ctre clu+ul
+elgian la care urma s-i e*pire contractul.
Curtea a reinut c regulile respective reprezint restricii nejustificate care se opun
li+erei circulaii a lucrtorilor, aceeai interpretare fiind adoptat i cu privire la regulile
potrivit crora n cadrul meciurilor din competiiile sportive organizate de UE)7 &!iga
Campionilor, Cupa Cupelor i Cupa UE)7/ clu+urile de fot+al nu pot alinia n teren dec0t
un numr limitat de fot+aliti ce sunt resortisani ai unui alt stat mem+ru. 2n sc=im+,
asociailor sportive li se recunoate dreptul de a impune condiii referitoare la cetenia
juctorilor n cazul competiiilor desfurate ntre ec=ipele naionale ale diferitelor ri.
)? A%anta#ele (iscale. 7plicarea principiului egalitii de tratament implic i
e*tinderea asupra resortisanilor aparin0nd unor alte state mem+re a acelorai avantaje
fiscale recunoscute lucrtorilor naionali. 2n sensul artat, Curtea a reinut c nerestituirea
unor sume pltite cu titlu de avans impozit ca urmare a deplasrii angajatului dintr-o ar
mem+r n alta reprezint o msur discriminatorie interzis de 6ratat
#9%
.
c? A%anta#ele sociale. "oiunea de avantaje sociale a fost definit n afacerea
E%en ocazionat de o reglementare +elgian care, sta+ilind v0rsta de pensionare de <: de
ani, prevedea posi+ilitatea acordrii dreptului la pensie i ncep0nd cu v0rsta de <B de ani,
cu aplicarea unor reduceri pentru fiecare an aceste reduceri nu operau dac +eneficiarul
era cetean +elgian care a luptat n al doilea rz+oi mondial alturi de forele aliate care
+eneficia de o pensie de invaliditate acordat de o naiune aliat. Ceteanul francez
Cil+ert Even primea, n calitate de veteran de rz+oi, o pensie de invaliditate din partea
statului francez i, n considerarea calitii sale de lucrtor n 'elgia pensia acordat
nainte de mplinirea v0rstei de <: de ani, fr reducerea sumei.
#91
7 se vedea -. ,anolac=e, op- cit., p. 1:#.
#99
C.D.C.E., #: decem+rie #$$:, C-%#:I#$$9 citat dup D. 'oulois, ?.-,. C=evallier, (. )asVuelle, ,.
'lanVuet, &es rands arrMts de la 1urisprudence communautaire- 4ome : Droit communautaire des affaires E
March9 int9rieur E PolitiDues communautaires, :
e
edition, (alloz, 8aris, 1BB1, p. #9< i urm.
#9%
C.D.C.E., 5 mai #$$B, C-#4:I55 citat dup C. )a+ian, Drept institu.ional comunitar, ed. a III-a revzut i
adugit cu referiri la 6ratatul de la !isa+ona, Ed. .fera Duridic i Ed. Gamangiu, 'ucureti, 1B#B, p. %<4.
%<
.esizat de instana naional +elgian cu o cerere de pronunare a unei =otr0ri
preliminare de interpretare a unor articole din ?egulamentul nr. #%B5I4# privind aplicarea
regimurilor de securitate social, Curtea a apreciat c atri+uirea pensiei fr reduceri
pentru invalizii de rz+oi nu se circumscrie domeniului de aplicare al regulamentului
menionat i nu reprezint un avantaj social n sensul ?egulamentului nr. #<#1I<5,
avantajele sociale fiind 6acele a%anta1e care, indiferent dac* sunt sau nu leate de un
contract de munc*, sunt acordate lucr*torilor na.ionali datorit* statutului o8iecti% de
lucr*tori ori 0n %irtutea re7iden.ei pe teritoriul na.ional i a c*ror e/tindere pentru
lucr*torii, cet*.eni ai altor state mem8re, este menit* s* facilite7e mo8ilitatea lor 0n
cadrul #omunit*.ii3
#9:
.
?eprezint ns un avantaj social alocaia de cretere a copilului i, n consecin,
n afacerea /artJne Sala s-a reinut c principiul egalitii de tratament se opune
condiiei sta+ilite de un stat mem+ru ca resortisanii altor state mem+re s prezinte pentru
a +eneficia de acordarea acesteia o autorizaie de edere sau un permis de edere
#9<
.
d? Accesul la (or!ele de preg"tire pro(esional". Interzicerea discriminrii n
ceea ce privete accesul la pregtirea profesional implic respectarea unor criterii egale
de anse pentru resortisanii altor state mem+re i mem+rii de familie ai acestora ca i
pentru proprii ceteni.
7stfel, potrivit art. #1 din ?egulamentul nr. #<#1I<5, 6copiii unui cet*.ean al unui
stat mem8ru %or fi admii 0n sistemul educa.ional al acelui stat, la cursuri profesionale
sau de ucenicie 0n aceleai condi.ii ca i cet*.enii acelui stat, dac* aceti copii locuiesc
pe teritoriul s*u3. 2n consecin, n afacerea Casagrande refuzul autoritilor germane de
a acorda o +urs colar fiului unui lucrtor italian care a frecventat cursurile de
nvm0nt gimnazial n ,Wnc=en a fost apreciat ca fiind contrar dreptului comunitar.
D. 7i)ertatea de sta)ilire
D.1. Deli!it"ri conceptuale. 8otrivit prevederilor art. %$ alin. &1/ i art. :% din
6.f.U.E. Je*-art. %9 alin. &1/ i art. %5 din 6.C.E.K li+ertatea de sta+ilire reprezint dreptul
de a accede la desfurarea de activiti independente, respectiv de a continua e*ercitarea
lor precum i dreptul de a constitui i a administra ntreprinderi n aceleai condiii ca i
pentru naionalii statului de primire n nelesul consacrat de dispoziiile art. :% din
6ratat, dispoziiile amintite sunt aplica+ile societilor constituite n conformitate cu legea
unui stat-mem+ru care au sediul social, administraia central sau locul principal de
desfurare a activitii n cadrul Uniunii, fiind avute n vedere 6societ*.ile constituite 0n
conformitate cu dispo7i.iile leisla.iei ci%ile sau comerciale, inclusi% societ*.ile
cooperati%e i alte persoane 1uridice de drept pu8lic sau pri%at, cu e/cep.ia celor f*r*
scop lucrati%3.
!i+ertatea de sta+ilire 3 oferind resortisanilor comunitari facultatea de a participa
ntr-un mod sta+il i continuu la viaa economic pe teritoriul altui stat-mem+ru dec0t
statul de origine 3 devine astfel un instrument juridic de asigurare a funcionrii efective a
principiului li+ertii comerului n spaiul economic european.
#9:
C.D.C.E., 9# mai #$4$, C-1B4I45, citat dup 6. Ptefan, '. 7ndre an-Crigoriu, op- cit., p. %B%-%B:.
#9<
C.D.C.E., #1 mai #$$5, C-5:I$<.
%4
(reptul de statilire comport dou formeH
L sta8ilirea cu titlu principal const0nd n nceperea unei activiti independente pe
teritoriul unui stat-mem+ru sau n continuarea activitii prin transferul sediului de pe
teritoriul unui stat pe teritoriul altuia cu meninerea personalitii juridice
L sta8ilirea cu titlu secundar care presupune e*tinderea activitii pe teritoriul altor
state dec0t statul de origine prin nfiinarea de filiale, sucursale, agenii sau reprezentane,
e*tindere care se realizeaz fr mutarea sediului ntr-un alt stat spre deose+ire de
sta+ilirea primar care implic n mod esenial aceast operaiune
#94
.
Durisprudena C.D.C.E. a semnalat ns di(icult"i 'n pri%ina aplic"rii e(ecti%e a
dreptului de sta)ilire principal" ca ur!are a di%ersit"ii soluiilor legislati%e
naionale 'n ceea ce pri%e$te criteriile de sta)ilire a naionalit"ii unei societ"i
co!erciale, i implicit a determinrii lui le* societatis.
7stfel, apartenena juridic la un anumit stat a su+iectelor colective de drept este
sta+ilit fie prin raportare la
L criterii o+iective 3 respectiv al locului situ*rii sediului real &consacrat n dreptul
continental i potrivit cruia societatea va do+0ndi naionalitatea statului pe teritoriul
cruia se afl sediul principal/ sau al locului 0nreistr*rii &sistemul ncorporaiunii fiind
adoptat de dreptul anglo-sa*on/, fie prin raportare la
L criteriul su+iectiv sau al controlului, potrivit creia naionalitatea su+iectului
colectiv de drept este dat de naionalitatea sau cetenia asociailor, a persoane fizice
sau juridice care dein aciuni sau pri sociale n numr suficient pentru a avea controlul
asupra activitii societii.
2n consecin, dac o societate i mut sediul de pe teritoriul unui stat-mem+ru
care a adoptat pentru determinarea naionalitii societii, respectiv pentru sta+ilirea lui
le/ societatis, teoria ncorporaiunii pe teritoriul unui alt stat-mem+ru care se folosete n
acest scop de teoria sediului real, va fi o+ligat ca, n preala+il, s procedeze la dizolvarea
n statul de origine i ulterior s se nfiineze pe teritoriul statului de primire potrivit
regulilor de constituire consacrate de acesta din urm astfel, este e*lus operaiunea de
transfer al sediului concomitent cu meninerea personalitii juridice ceea ce nseamn c
doar dac am+ele state ar consacra teoria ncorporaiunii &nmatriculrii/ ar fi posi+il
transferul sediului dintr-un stat-mem+ru n altul cu pstrarea personalitii juridice.
Interpretarea dispoziiilor art. %9 din 6.C.E. &devenit art. %$ din 6.f.U.E./, n sensul
c acestea nu confer unei societi constituite n conformitate cu legea unui stat-mem+ru
i av0nd acolo sediul statutar dreptul de a-i transfera sediul ntr-un alt stat-mem+ru cu
meninerea n primul stat a personalitii juridice, a fost consacrat prin =otr0rea
pronunat de C.D.C.E. n a(acerea DailK /ail
#95
, care, dei a fost calificat drept 6un
pas 0napoi 0n materia unei protec.ii riuroase a dreptului de sta8ilire3
#9$
, reprezint un
precedent judiciar semnificativ n materie.
2n spe, societatea englez (ailM ,ail a intenionat s-i transfere sediul social i
centrul de afaceri din ,area 'ritanie n -landa fr s se dizolve i s se lic=ideze n
#94
'. 'erAe, D. )azeAas, C. Cado, ,. TiralM, 7. TisfaludM, 8. ,isAolci 'odnar, 'uropai tarsasai 1o, TDT-
Terszov, Dogi es Uzleti Tiadp Tft., 'udapesta, 1BBB, p. 1<-15, citai dup !. Imre, Dreptul de li8er* sta8ilire a
societ*.ilor comerciale 0n dreptul comunitar + '%olu.ie i tendin.e, 8artea I, n (-D-#. nr. ##I#$$4, p. #:$-#<B.
#95
C.D.C.E., 14 septem+rie #$$5, C-5#I54.
#9$
(. ,. Pandru, op- cit., p. #<%.
%5
preala+il n statul de origine &,area 'ritanie/ pentru a +eneficia astfel de anumite
avantaje fiscale &scutirea de impozite/. 8otrivit reglementrilor fiscale +ritanice, doar
societile cu reedina fiscal pe teritoriul ,arii 'ritanii sunt supuse impozitelor sta+ilite
de legea englez, reedina fiscal fiind locul unde se situeaz centrul de gestiune i de
conducere al afacerilor societii. 2n condiiile artate, autoritile fiscale +ritanice,
preval0ndu-se de regula din dreptul comercial englez potrivit creia n cazul n care o
societate dorete s-i transfere sediul ntr-un alt stat va tre+ui, n preala+il, s se dizolve
n statul de origine i s se lic=ideze pltindu-i datoriile ctre toi creditorii, a susinut c
scopul mutrii sediului este n realitate eludarea dispoziiilor fiscale engleze i evitarea
plii impozitelor. .-a argumentat, n continuare, c dac operaiunea de mutare a sediului
ar fi permis fr o dizolvare preala+il urmat de plata datoriilor ctre fisc ar ec=ivala cu
frauda la lege ceea ce nu poate fi admisi+il ca efect al invocrii art. %9 i %5 din 6.C.E. &n
prezent art. %$ i :% din 6.f.U.E. su+l.ns./
#%B
.
8rin =otr0rea pronunat, C.D.C.E. a statuat c diferenele e*istente n legislaiile
naionale nu pot fi armonizate n temeiul articolelor mai sus menionate din 6ratat,
rm0n0nd la latitudinea statelor-mem+re sta+ilirea condiiilor n care se pot nfiina,
funciona i nceta societile comerciale, soluionarea conflictelor de legi put0nd avea loc
prin adoptarea unor msuri de uniformizare &prin nc=eierea unor acorduri ntre statele-
mem+re, fie prin armonizarea regulilor n cadrul C.E./. (ispoziiile art. %$ i :% din
6.f.U.E. pot fi invocate n scopul asigurrii egalitii de tratament dintre societile av0nd
naionalitatea unui stat-mem+ru i filialele, sucursalele, ageniile i reprezentantele
constituite pe teritoriul acestui stat de o societate cu sediul ntr-un alt stat mem+ru.
D.,. Coninutul dreptului de sta)ilire. .e e*teriorizeaz prin recunoaterea
dreptului unei societi de a nfiina filiale, sucursale, agenii sau reprezentane pe
teritoriul unui alt stat-mem+ru al cror regim de constituire, funcionare i ncetare s nu
fie discriminatoriu fa de cel aplica+il societilor statului de primire. 2n acelai timp,
nici statul de origine nu tre+uie s mpiedice o societate constituit n conformitate cu
legislaia sa n a e*ercita activiti pe teritoriul altor state-mem+re prin intermediul unei
filiale, sucursale, agenii sau reprezentane, fiind vor+a, ntr-o atare ipotez, de aa-zisa
Ediscriminare la ieireF.
.unt interzise, n scopul asigurrii egalitii de tratament, nu numai discriminrile
+azate pe naionalitate sau sediu, ci i orice forme deg=izate prin care, ca efect al aplicrii
unor criterii diferite, se ajunge la acelai rezultat. Durisprudenial, a fost consacrat o
concepie e*tensiv a noiunii de discriminare, aceasta put0nd rezulta fie din aplicarea de
reguli diferite unor situaii compara+ile, fie din aplicarea aceleiai reguli unor situaii
diferite.
!a nivel doctrinar
#%#
, s-a artat c dreptul de sta+ilire implic recunoaterea
urmtoarelor preroati%eH
- dreptul mem+rilor fondatori ai unei societi comerciale de a decide n mod
li+er pe teritoriul crui stat-mem+ru vor nfiina societatea i care va fi forma
acesteia
- dreptul asociailor &acionarilor/ de a decide dac e*ercitarea activitii
comerciale a societii se va desfura pe teritoriul statului unde i-a sta+ilit
#%B
8entru detalii, a se vedea !. Imre, op- cit., p. #<B-#<#.
#%#
'. 'erAe, D. )azeAas, C. Cado, ,. TiralM, 7. TisfaludM, 8. ,isAolci 'odnar, op- cit, p. 11.
%$
sediul sau administraia principal sau pe teritoriul unui alt stat mem+ru unde
va nfiina o filial sau o sucursal statul de origine nu va putea sta+ili reguli
prin care s se aduc restr0ngeri acestui drept, o+lig0nd societatea s e*ercite
cel puin o parte din activitatea sa comercial pe teritoriul su
- dreptul asociailor de a =otr n mod li+er dac e*ercitarea activitii n afara
statului de constituire se va realiza prin intermediul unei filiale sau sucursale
n consecin, statul de primire este o+ligat s nlture din legislaia proprie
orice dispoziii prin care, n mod direct sau indirect, se instituie o+ligaia unei
societi strine de a i e*tinde activitatea doar prin constituirea unei filiale
- dreptul oricrei societi la egalitate de tratament n caz de constituire a unei
filiale, sucursale, agenii sau reprezentane pe teritoriul unui alt stat-mem+ru
dec0t cel a crui naionalitate o are fa de societile auto=tone &este vor+a, pe
de parte de egalitatea de tratament ntre filiala unei societi strine i
societile statului gazd, iar pe de alt parte de egalitatea dintre societatea-
mam i societile statului de primire/.
Egalitatea de tratament implic urmtoarele consecineH
- dreptul de a nfiina sucursale fr discriminri +azate pe proveniena
capitalului i n aceleai condiii ca i societile statului gazd
- dreptul de a nfiina sau de a do+0ndi o participaie ntr-o filial fr
discriminri +azate pe originea capitalului i n aceleai condiii ca i
societile statului de primire
- drepturi identice n conducerea societilor ca i societile statului gazd.
(in jurisprudena C.D.C.E., reinem ca fiind semnificative pentru prerogativele
decurg0nd din dreptul de sta+ilire =otr0rile pronunate n a(acerea Segers, respectiv n
a(acerea Centros.
2n prima spe, un cetean olandez, .egers, a nfiinat n ,area 'ritanie o
societate cu rspundere limitat la care deinea calitatea de asociat unic activitatea
comercial a societii se desfura n ntregime n -landa prin intermediul unei sucursale
n cadrul creia .egers deinea calitatea de angajat. (at fiind incapacitatea de munc
survenit n urma unui accident de munc, .egers a solicitat autoritilor olandeze
acordarea unei pensii de +oal, cerere care i-a fost refuzat pe motiv c acesta este
angajatul unei societi strine, categorie care, potrivit legilor de asisten social
olandeze, nu este ndrituit s +eneficieze de drepturile sociale respective.
Curtea a reinut urmtoareleH
L reglementrile olandeze discrimineaz societile strine, mai mult, ele restr)n
0n mod indirect dreptul acestora de a ana1a resortisan.i olande7i n acelai timp,
L sunt de natur s creeze restr0ngeri ale dreptului de opiune a societilor dintr-un
alt stat-mem+ru n ceea ce privete desfurarea sau e*tinderea activitii comerciale pe
teritoriul altui stat prin intermediul unei filiale sau sucursale, deoarece o8li*, 0n mod
indirect, la constituirea de filiale-
2n consecin, s-a apreciat c acordarea unei pensii de +oal pe teritoriul unui stat-
mem+ru nu poate fi condiionat de e*istena calitii de salariat al unei societi olandeze
precum i faptul c resortisantului unui stat-mem+ru i se recunoate, potrivit art. %9 i %5
din 6.C.E. &art. %$ i :% din 6.f.U.E./ dreptul de a =otr unde i va desfura activitatea
:B
comercial societatea &n statul de origine sau ntr-un alt stat/ dac activitatea urmeaz a
avea loc n afara statului de constituire, societatea-mam este li+er n a crea fie o filial,
fie o sucursal, statul de primire neput0nd institui reguli care s o+lige, n mod direct sau
indirect, la realizarea activitii doar prin intermediul filialei &cum este cazul n spe/.
2n cazul #entros
1B:
, nite resortisani danezi au nfiinat n ,area 'ritanie o
societate cu rspundere limitat, legea englez nesta+ilind la data constituirii societii o
o+ligaie privind su+scrierea i vrsarea unui capital social minim. Ulterior, s-a solicitat
nmatricularea unei sucursale n (anemarca, autoritile daneze refuz0nd s dea curs
cererii din perspectiva urmtoarelor motiveH
L asociaii danezi au constituit societatea n ,area 'ritanie doar pentru a se
sustrage dispoziiilor daneze care prevd n vederea constituirii vala+ile a unei societi
cu rspundere limitat un capital minim o+ligatoriu ce tre+uie vrsat n ntregime p0n la
momentul nfiinrii c
L asociaii danezi, nedispun0nd de capitalul necesar se folosesc de un mijloc legal,
mai e*act de prevederile art. %9 i %5 din 6.C.E. &art. %$ i :% din 6.f.U.E./, n mod
contrar scopurilor pentru care a fost instituit dreptul de sta+ilire, i anume pentru
fraudarea reglementrilor daneze impertive care, prin sta+ilirea la diferite forme de
societi comerciale a unui capital social minim o+ligatoriu, urmresc protejarea
intereselor creditorilor.
8otrivit jurisprudenei Centros, faptul c societatea nu a desfurat nici o activitate
de la nfiin are pe teritoriul ,arii 'ritanii nu are nici un efect asupra dreptului su de
li+er sta+ilire, urm0nd astfel linia de g0ndire promovat prin decizia Centros unde s-a
reinut c dispo7i.iile comunitare amintite 0mpiedic* autorit*.ile unui stat?mem8ru s*
refu7e unui ana1at al unei societ*.i 8eneficiul tratamentului na.ional 0n materie de
asiur*ri sociale pentru faptul c* societatea are sediul 0ntr?un alt stat?mem8ru pe
teritoriul c*ruia nu desf*oar* acti%it*.i comerciale-
.e reine apoi n motivarea deciziei c statele-mem+re nu pot proteja interesele
creditorilor prin o+stacularea dreptului de a nfiina sucursale pe teritoriul lor, urm0nd a
institui alte mijloace legale de protejare a acestora n alt ordine de idei, refuzul
autoritilor daneze contravine dispoziiilor privind dreptul de sta+ilire deoarece, n mod
indirect, societatea este o+ligat s i desfoare activitatea doar prin intermediul unei
filiale pentru a fi astfel respectate reglementrile interne n materie.
2. 7i)ertatea de circulaie a ser%iciilor.
2.1. Corelaia cu li)ertatea de sta)ilire. "orme i con.inut. !i+ertatea de sta+ilire
i de prestare a serviciilor - dei oferite n mod egal resortisanilor comunitari crora li se
recunoate dreptul de opiune ntre ele, au un regim difereniat. .pre deose+ire de dreptul
de sta+ilire, prestrile de servicii au un caracter ocazional potrivit dispoziiilor art. :4
alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. :B alin. &#/ din 6.C.E.K, sunt considerate servicii 6presta.iile
furni7ate 0n mod o8inuit 0n schim8ul unei remunera.ii, 0n m*sura 0n care nu sunt
relementate de dispo7i.iile pri%ind li8era circula.ie a m*rfurilor, capitalurilor i a
persoanelor3.
.erviciile, se arat n continuare, cuprind, n specialH
#%1
C.D.C.E., $ martie #$$$, C- 1#1I#$$4.
:#
a/ activiti cu caracter industrial
+/ activiti cu caracter comercial
c/ activiti artizanale precum i
d/ activitile prestate n cadrul profesiunilor li+erale.
(ac n materia li+ertii de sta+ilire, centrul de activitate pree*istent se poate afla
n statul mem+ru unde va fi nfiinat apoi un sediu secundar &este cazul unui cetean
francez care desc=ide un ca+inet profesional n 'ru*elles, iar ulterior un centru activitate
n aceeai ar, n 'ruges 3 drept de sta+ilire cu titlu secundar/, li+era prestare a
serviciilor presupune, conform dispoziiilor art. :< i :4 alin. &9/ din 6.f.U.E. Je*-art. %$
i :B alin.&9/ din 6.C.E.K, ca prestatorul s fie sta+ilit ntr-un stat-mem+ru diferit de cel al
destinatarului serviciilor respective
#%9
. 7stfel, n literatura juridic de specialitate s-a
su+liniat c li+era prestare a serviciilor, spre deose+ire de li+ertatea de sta+ilire, 6este
prin natura sa transfrontier*3 ntruc0t 6prin defini.ie, prestatorul se adresea7* clien.ilor
care nu sunt re7iden.i 0n statul 0n care s?a sta8ilit3
#%%
.
2.,. ;or!e $i coninut. (e regul, persoana care presteaz un serviciu se
deplaseaz n statul n care se afl +eneficiarul prestaiei &de e*emplu, avocatul francez
este solicitat s reprezinte un client din !u*em+urg/, situaie care, su+ aspect
terminologic, este cunoscut su+ denumirea de &-P-S- acti%* dar, C.D.C.E. a apreciat c
li+ertatea de a presta servicii consacrat de dispoziiile comunitare mai sus menionate
include, ca un corolar necesar, i li+ertatea de a +eneficia de servicii, astfel, clientul este
cel care se deplaseaz nc=eind contractul n statul-mem+ru pe teritoriul cruia s-a sta+ilit
prestatorul care este, n aceast ipotez, elementul pasiv, de unde i denumirea de &-P-S-
pasi%*.
2n materia li+ertii de prestare a serviciilor este notorie =otr0rea pronunat n
a(acerea %an 9ins)ergen, spea aduc0nd n discuie situaia unui consilier juridic care,
dup ce s-a sta+ilit iniial n -landa reprezent0ndu-i aici clienii, ulterior se sta+ilete n
'elgia, solicit0nd s continue reprezentarea fotilor si clieni n faa instanelor olandeze,
fapt ce i-a fost refuzat de autoritile olandeze pe motiv c pentru a reprezenta sau asista
un justiia+il n faa jurisdiciilor olandeze tre+uie s fie sta+ilit pe teritoriul -landei.
Curtea a apreciat c dei, n materia li+ertii de prestare a serviciilor, pot fi
instituite restricii motivate de aplicarea regulilor deontologice de funcionare a unei
profesii, acestea tre+uie s fie n mod o+iectiv necesare i proporionale, ori nu este cazul
n spe, o+ligaia de a avea reedina pe teritoriul -landei contravenind dispoziiilor art.
%$ din 6.C.E &n prezent art. :< din 6.f.U.E./, astfel c o atare cerin ar face ca li+ertatea
de prestare a serviciilor s nu fie una real.

#%9
7 se vedea .. (eleanu, op- cit., p. #B%. 2n acelai sens, se arat c dei 6aceste dou* li8ert*.i (li8ertatea
de sta8ilire i cea de prestare a ser%iciilor, su8l- ns-) se articulea7* i se pot spri1ini una pe cealalt* (---) e/ist*, 0n
fapt, o diferen.* esen.ial*, at)t de natur* 1uridic*, c)t i de natur* pramatic*, ac.ional*, 0ntre li8ertatea care este
sta8ilit* pe teritoriul unui stat i care se adresea7* clientelei din acel stat i cea care, sta8ilit* 0ntr?un stat, se
adresea7* clientelei dintr?un alt stat3, 7. )uerea, op- cit-, p. #%5.
#%%
Idem, p. #:%.
:1
Dreptul comunitar al afacerilor
Note de curs (L)
1. E0cepii de la principiul li)erei circulaii a persoanelor
2ngrdirile ce pot fi aduse li+erei circulaii a persoanelor sunt fie cele prevzute n
reglementrile comunitare, fie de sorginte jurisprudenial.
1.1. E0cepiile regle!entate prin dispoiiile Tratatului $i a dreptului deri%at.
8otrivit dispoziiilor art. %: din 6.f.U.E. &e*-art. 9$ din 6.C.E./ li+era circulaie suport
:9
derogri fie n materia ana1*rii 0n administra.ia pu8lic*, fie n msura n care sunt
justificate de motive de ordine, de securitate i de s*n*tate pu8lic*.
7naliz0nd natura e*cepiilor artate, la nivel doctrinar, s-a apreciat c limitrile
aduse principiului li+erei circulaii a persoanelor se pot clasifica n dou categoriiH
L msurile sta+ilite n funcie de natura sau caracteristicile unor activiti
profesionale i
L msurile sta+ilite urmare conduitei resortisanilor statelor mem+re.
Cu referire la '!piedicarea accesului la ocuparea locurilor de !unc" din
ad!inistraia pu)lic", derogarea este legitimat din perspectiva legturii de solidaritate
fa de stat pe care o presupune e*ercitarea activitii respective i, n consecin, a
protejrii intereselor legitime ale statului respectiv.
2n interpretarea dispoziiilor art. %: alin. &%/ din 6.f.U.E., s-au afirmat dou
concepiiH cea institu.ional* sau oranic*, promovat de unele state interesate i cea
func.ional*, susinut de C.D.C.E. i de Comisie
#%:
.
8otrivit teoriei instituionale, sfera de aplicare a limitrii reglementate de articolul
artat cuprinde nu numai administraia pu+lic central i serviciile e*terne ale statului, ci
i administraia pu+lic local, toate instituiile pu+lice i c=iar unele ntreprinderi
pu+lice
#%<
n sc=im+, n opinia C.D.C.E. care, cu privire la noiunea de loc de munc n
administraia pu+lic, a consacrat teoria funcional, se impune a se sta+ili dac locurile
de munc respective Esunt sau nu caracteristice acti%it"ilor speci(ice ale
ad!inistraiei pu)lice3 a$a cu! este aceasta 'n%estit" 'n e0ercitarea puterii pu)lice $i
cu responsa)ilitatea ap"r"rii intereselor generale ale statuluiF
#%4
.
(omeniul de aplicare al derogrii respective l reprezint locurile de munc din
armat, poliie i alte fore de meninere a ordinii pu+lice, justiie, aparatul fiscal,
respectiv corpul diplomatic. 2n sc=im+, e*cepia consacrat de art. %: alin. &%/ din
6.f.U.E. nu poate fi primit cu privire la personalul din nvm0nt
#%5
i cercetare
#%$
,
personalul medical
#:B
, angajaii serviciilor de distri+uire a apei, gazului i electricitii, a
transporturilor, potei i telecomunicaiilor.
2n materie, implicaii conceptuale i practice semnificative prezint decizia
pronunat n a(acerea 9ur)aud
#:#
prin care s-a statuat o interpretare e*tensiv a
principiului li+erei circulaii, n sensul c este recunoscut accesul resortisanilor unui
stat8!e!)ru at=t la (unciile de e0ecuie c=t $i la cele de conducere din
ad!inistraia pu)lic" 'n !"sura 'n care acestea nu i!plic" e0erciiul puterii pu)lice.
2n spe, Isa+el 'ur+aud &dein0nd du+l cetenie 3 portug=ez i francez/ s-a
nscris la un concurs pentru ocuparea funciei pu+lice de director de spital n )rana,
fc0nd dovada ndeplinirii condiiilor de studii i de formare profesional &a+solvirea
#%:
7 se vedea -. Qinca, &i8era circula.ie a persoanelor 0n $niunea 'uropean*, n (-D-#. nr. 1I1BB1, p.
#%:.
#%<
7 se vedea ,emento pratiVue, CommunautN EuropNenne, 1BBB-1BB#, Ed. )rancis !efe+vre, p. 1$1, citat
dup - Qinca, op. cit., p. #%:.
#%4
C.D.C.E, #4 decem+rie #$5B, C-#%$I4$.
#%5
C.D.C.E., 9 iulie #$5<, C-<<I5:.
#%$
C.D.C.E., #< iunie #$54, C-11:I5:.
#:B
C.D.C.E., 9 iunie #$5<, C-9B4I5%.
#:#
C.D.C.E., $ septem+rie 1BB9, C-15:IB#.
:%
Pcolii "aionale de .ntate 8u+lic din !isa+ona/, cu precizarea c pregtirea sa
profesional era recunoscut prin diplome o+inute n 8ortugalia nu lipsit de importan
este i mprejurarea c n 8ortugalia e*ercitase timp de < ani funcia pentru care s-a
nscris la concurs n )rana.
Urmare refuzului statului francez de a face aplicarea principiului li+erei circulaii
i a ec=ivalenei e*perienei profesionale, C.D.C.E. s-a pronunat asupra condiiilor n care
urmeaz a avea loc recrutarea i promovarea n funciile pu+lice ale statelor-mem+re i,
n acelai timp, a recunoscut resortisanilor statelor-mem+re accesul la funciile pu+lice
de conducere ale unui alt stat-mem+ru
#:1
. .-a reinut, n coninutul deciziei c, n cazul n
care un resortisant al unui stat-mem+ru ce +eneficiaz deja de o e*perien profesional
invoc accesul la promovare, 6e/perien.a do8)ndit* 0ntr?un alt stat?mem8ru tre8uie s*
fie tratat* de autorit*.i 0n acelai mod cu cea do8)ndit* 0n propriul stat3, pro!o%area
ur!=nd a a%ea loc 'n condiii de trata!ent egal a resortisanilor unui alt stat8
!e!)ru cu proprii resortisani.
Cu privire la natura de conducere a funciei pu+lice de director de spital, Curtea a
statuat c 6un astfel de post nu implic* o participare direct* sau indirect* la e/erci.iul
puterii pu8lice, nici la func.iile care au ca o8iect sal%area intereselor enerale ale
statului sau ale altor colecti%it*.i pu8lice3, cu precizarea c acele funcii pu+lice de
conducere care presupun e*ercitarea autoritii pu+lice rm0n n continuare n domeniul
de aplicare al restriciei avute n vedere de prevederile art. %: alin. &%/ din 6ratat.
E*cepiile de la principiul li+erei circulaii a persoanelor instituite din raiuni de
protecie a ordinii3 securit"ii sau s"n"t"ii pu)lice sunt reglementate prin dispoziiile
art. %: alin. &9/ din 6.f.U.E., prevederile seriei de directive din #$<5, #$49, #$$B i #$$9
iar dup a+rogarea acestora &a directivelor/ prin (irectiva nr. 1BB%I95 se regsesc i n
coninutul acesteia din urm.
?estr0ngerea dreptului la li+er circulaie pe motive de ordine pu+lic este
justificat n msura n care prezena persoanei reprezint Eo a!eninare real" $i
su(icient de gra%"F
#:9
Ede natur a aduce atingere unui interes fundamental al
societiiF
#:%
.
?estriciile tre+uie s fie ntemeiate pe co!porta!entul indi%idual al persoanei
fc0nd aplicarea acestei reguli, C.D.C.E., n cunoscuta a(acere 9onsignore ocazionat de
decizia de e*pulzare de pe teritoriul Cermaniei a unui cetean italian care, n timp ce i
cura arma deinut ilegal, a ucis o persoan, nu a primit motivul invocat de statul
german, de asigurare a preveniei generale a criminalitii n r0ndul imigranilor
#::

lrgind sfera aplicaiilor jurisprudeniale, n a(acerea Van DuKn s-a reinut c


apartenena la o organizaie apreciat n statul de primire drept un pericol pentru
securitatea pu+lic &fiind vor+a n spe despre refuzul +ritanic de a primi un cetean
olandez, mem+ru al comunitii religioase scientologice al crei statut era apreciat drept
contravenind securitii pu+lice n ,area 'ritanie/ justific msura derogatorie instituit,
#:1
8entru detalii privind coninutul i efectele deciziei, a se vedea .. Cristea, Deci7ia Bur8aud pri%ind
dreptul la li8er* circula.ie i efectele ei asupra sistemului rom)nesc de func.ie pu8lic*, n #urierul 2udiciar nr.
##I1BB9, p. #9#-#91.
#:9
C.D.C.E., 15 octom+rie #$4:, C-9<I4:.
#:%
C.D.C.E., 14 octom+rie #$44, C- 9BI44.
#::
C.D.C.E., 1< fe+ruarie #$4:, C-<4I4%.
::
consider0ndu-se c aderarea la gruparea respectiv implic identificarea cu scopurile i
aciunile acesteia
#:<
.
2n acelai timp, nu poate fi justificat o decizie de e*pulzare a unui cetean strin
dac statul de primire nu instituie msuri preventive i represive mpotriva faptelor
similare comise de naionalii si
#:4
.
(ei reglementrile comunitare i jurisprudena C.D.C.E. nu consacr accepiuni
diferite ale ordinii i securitii pu+lice, la nivel doctrinar s-a afirmat c noiunea de
ordine pu+lic se circumscrie fundamentelor societii, li+ertii i securitii persoanelor,
n timp ce securitatea pu+lic privete fundamentele statului i securitatea acestuia
#:5
.
!u0ndu-se n considerare consecinele importante pe care e*pulzarea
resortisanilor le poate avea asupra acestora prin raportare la mprejurarea c acetia s-au
integrat efectiv n statul de primire, s-a apreciat, n lumina principiului proporionalitii,
c domeniul de aplicare al msurilor respective tre+uie s fie limitat, urm0nd a se ine
seama, potrivit art. 15 din (irectiva 1BB%I95ICE de 6di%eri factori precum durata
ederii indi%idului respecti% pe teritoriul s*u, %)rsta acestuia, starea lui de s*n*tate,
situa.ia sa familial* i economic*, interarea sa social* i cultural* 0n statul mem8ru
a7d* precum i de le*turile cu .ara de oriine3
#:$
.
(ispoziiile art. 14 din (irectiva 1BB%I95 sta+ilesc o serie de criterii prin raportare
la care msurile luate cu invocarea ordinii i securitii pu+lice nu sunt justificateH
- msurile sunt luate din raiuni ce privesc susinerea unor scopuri economice
- msurile sunt luate n considerarea unei condamnri penale anterioare,
e*istena acesteia neput0nd constitui un motiv n sine care s justifice automat
e*pulzarea.
Cu referire la derogrile justificate de sntatea pu+lic, maladiile avute n vedere
sunt +olile cu potenial epidemic &astfel cum sunt acestea definite de documentele
relevante ale -rganizaiei ,ondiale a .ntii/ precum i alte +oli infecioase sau
parazitare contagioase care fac n statul de primire o+iectul unor dispoziii de protecie a
resortisanilor acestuia &tu+erculoz, sifilis/, cu precizarea ca e*ist maladii care pot
justifica e*cepii de la li+era circulaie a persoanelor din raiuni de protecie a ordinii sau
a securitii pu+lice &to*icomania, tul+urrile mintale grave/.
8otrivit dispoziiilor art. 1$ din (irectiva 1BB%I95, +olile sau incapacitile care se
declaneaz dup 9 luni de la data sosirii n statul de primire nu pot s fie invocate drept
motive de e*pulzare.
1.,. E0cepiile #urisprudeniale. Durisprudena C.D.C.E a reinut c e*cepiile de
la principiul li+erei circulaii a persoanelor pot fi justificate de e*istena unor Emotive
imperative de interes generalF
#<B
, su+ rezerva ndeplinirii cumulative a celorai condiii
care funcioneaz i n materia li+erei circulaii a mrfurilorH
#:<
C.D.C.E., % decem+rie #$4%, C- %#I4%.
#:4
C.D.C.E., 14 octom+rie #$44, C-9BI44.
#:5
7 se vedea '. Coldman, 7. !Mon-Caen, !. @ogel, op- cit., p. 195.
#:$
8entru detalii a se vedea ". @oiculescu, !specte noi pri%ind li8era circula.ie a persoanelor i a for.ei de
munc* cuprinse 0n Directi%a Parlamentului 'uropean i a #onsiliului :<<BK=;K#', n (-(-D-M- nr. #I1BB:, p. #%.
#<B
C.D.C.E., % iulie 1BBB, C-%1%I$4.
:<
- ine*istena n domeniul respectiv a unei reglementri de armonizare a
legislaiilor naionale ale statelor-mem+re
- aplicarea msurii s ai+ loc n condiii nediscriminatorii
- msura instituit s fie n mod o+iectiv necesar i proporional fa de scopul
urmrit.
'ineneles, sfera de aplicare a e*cepiilor urmeaz a suporta circumstanieri
specifice, cel mai frecvent fiind invocate considerente de ordin moral, etic sau religios
#<#
.
Cu titlu e*emplificativ, au fost instituite restr0ngeri de la li+era circulaie a persoanelor
justificate deH protecia consumatorilor
#<1
, protecia destinatarilor serviciilor
#<9
, protecia
unei lim+i sau a unei culturi
#<%
, coerena sistemului fiscal
#<:
.

#<#
C.D.C.E., % octom+rie #$$#, C-#:$I$B.
#<1
C.D.C.E., #B mai #$$:, C-95%I$9. .-a statuat astfel c, n statul-mem+ru n care se afl prestatorul de
servicii, pot fi adoptate msuri prin care s se interzic ofertele telefonice adresate unor persoane din alte state-
mem+re care nu le-au solicitat referitoare la realizarea unor investiii pe piaa de capital.
#<9
C.D.C.E., #5 ianuarie #$4$, C-##B-###I45. 2n spe, s-a reinut c necesitatea asigurrii proteciei
artitilor justific instituirea unor cerine particulare ale condiiilor n care pot sa fie prestate servicii pentru
persoanele artate.
#<%
C.D.C.E., 15 noiem+rie #$5$, C-94$I54.
#<:
C.D.C.E., < iunie 1BBB, C-9:I$5.
:4