Sunteți pe pagina 1din 12

%-- 9/6/14 3:09 AM --%

imread
imread (D:\)
imread (D:\Penguins.bmp)
imread (\\D:\Penguins.bmp)
A=imread ('D:\Penguins.bmp')
imshow (A)
figure (R)
figure , imshow (R)
figure, imshow (R)
R=A (:,:,1)
figure, imshow (R)
Y=rgb2gray(A);
figure, imshow (Y)
figure, imshow (R)
C=A(5:8,5:8)
figure, imshow (C)
C=A(200:600,200:600)
figure, imshow (C)
imshow (C)
A1=A(1:384,1;512)
A1=A(1:384,1:512)
A2=A(1:384,513:1024), A3=A(385:768,1:512), A4=A(385:768,513:1024)
figure, imshow (A1)
figure, imshow (A2)

figure, imshow (A3)


figure, imshow (A4)
B=[A4A3;A2A1]
B=[A4 A3;A2 A1]
figure, imshow (B)
B2=[A1 A2;A3 A4]
figure, imshow (B2)
figure, imshow (B)
B3=[A1 A2;A4]
B3=[A2;A4]
figure, imshow (B3)
A2=A(1:384,512:1024), A4=A(385:768,515:1024)
B4=[A2;A4]
A2=A(1:384,512:1024), A4=A(385:768,512:1024)
B4=[A2;A4]
figure, imshow (B)
figure, imshow (B1)
figure, imshow (B2)
%-- 9/6/14 7:02 AM --%
A=imread ('D:\Penguins.bmp')
I=imread ('D:\Penguins.bmp');
figure, imshow (I);
Y=rgb2gray(I);
figure, imshow (I);
figure, imshow (Y);

s=255-Y
s=255-Y;
figure, imshow (s);
s=1-Y;
figure, imshow (s);
s=2-Y;
figure, imshow (s);
s=Y/255;
figure, imshow (s);
s=double(Y)/255;
figure, imshow (s);
s=log(1+Y);
s=lg(1+Y);
s=l0g10(1+Y);
s=log10(1+Y);
r=double(Y)/255;
figure, imshow (r);
s=log10(1+r);
figure, imshow (s);
s=r.^(2);
figure, imshow (s);
imshow (s, {});
imshow (s, []);
imshow (s,[]);
figure, imshow (s,[]);

s=log10(1+r);
figure, imshow (s,[]);
figure, imshow (s);
s=log10(1+r);
figure, imshow (s);
figure, imshow (s,[]);
imread ('D:\Tulips');
imread ('D:\Tulips.bmp');
A=imread ('D:\Penguins.bmp');
A=imread ('D:\Tulips.bmp');
figure, imshow (A0;
figure, imshow (A);
Y=rgb2gray(A);
figure,
imshow(Y);
B=255-Y;
figure,
imshow(B);
r=double(Y)/255;
figure, imshow (r);
s=log10(1+r);
figure, imshow (s);
Lmin=min(s);
Lmax=max(s);
i=((r-Lmin)/Lmax-Lmin).255);

i=((s-Lmin)/Lmax-Lmin).255);
A=imread ('D:\Tulips.bmp');
figure, imshow (A);
close all
A=imread('D:\1.bmp');
figure, imshow(A);
B=rgb2gray(A);
figure, imshow(B)
C=inhist(C);
C=inhist(B);
C=imhist(B);
figure, imshow(C);
D=histeq(C);
figure, imshow(D);
D=histeq(B);
figure, imshow(D);
imhist(B, 256);
imhist(B, 255);
D=histeq(B, 255);
figure, imshow(D);
imhist(D, 255);
m=128;
sigma=20;
x=0:255;
h=exp[-((x-m).^2)/2*(sigma.^2)];

h=exp[-((x-m).^2)/2.(sigma.^2)];
h=exp[-((x-m).^2)/(2.(sigma.^2))];
h=exp(-((x-m).^2)/(2*(sigma.^2))/;
h=exp(-((x-m).^2)/(2*(sigma.^2));
h=exp(-((x-m).^2)/(2*(sigma.^2)));
plot(h)
stem(h)
figure, imshow(B);
C=histeq(B,h);
figure, imshow(C);
figure, imhist(C)
%-- 9/13/14 1:36 AM --%
imread (D:\tulips.bmp)
imread ('D:\tulips.bmp')
A=imread ('D:\Tulips.bmp');
figure, imshow(A);
B=rgb2gray(A);
B=rgb2gray(B);
figure, imshow(B);
C=ones (3);
figure, imshow(C);
D=filter2 (C, B);
figure, imshow(D);
E=conv2 (C, B);
D=imfilter (C, B);

D=imfilter (B, C);


figure, imshow(D);
figure, imshow([D]);
figure, imshow[D];
figure, imshow (D, []);
C=ones (3);
D=double (B)/255;
C=ones (3)/9;
E=imfilter(D, C);
figure, imshow (D, []);
C=ones (9)/81;
E=imfilter(D, C);
figure, imshow (E, []);
C=ones (3)/9;
E=imfilter(D, C);
figure, imshow (E, []);
C=ones (5)/25;
E=imfilter(D, C);
figure, imshow (E, []);
C=ones (15)/225;
E=imfilter(D, C);
figure, imshow (E, []);
close all
size (B);
size (B)

N=5randn(768, 1024);
N=5.randn(768, 1024);
N=5*randn(768, 1024);
figure, imshow (B, []);
N=50*randn(768, 1024);
figure, imshow (B, []);
I=N+B;
figure, imshow (N, []);
I=double (N)+double (B);
figure, imshow (I, []);
I=double (N)/255+double (B)/255;
figure, imshow (I, []);
J=imfilter (I, C);
figure, imshow (J, []);
C=ones (1)/1;
J=imfilter (I, C);
figure, imshow (J, []);
C=ones (9)/81;
J=imfilter (I, C);
figure, imshow (J, []);
C=ones (3)/9;
J=imfilter (I, C);
figure, imshow (J, []);
C=ones (15)/225;
J=imfilter (I, C);

figure, imshow (J, []);


N=3*randn(768, 1024);
I=double (N)+double (B);
J=imfilter (I, C);
figure, imshow (J, []);
figure, imshow (I, []);
close all;
figure, imshow (N, []);
figure, imshow (I, []);
figure, imshow (J, []);
C=ones (3)/9;
J=imfilter (I, C);
figure, imshow (J, []);
figure, imshow (I, []);
figure, imshow (B, []);
figure, imshow (J, []);
J=imfilter (I, C);
close all
figure, imshow (B);
I=imnoise (B, 'salt & pepper', 0.02);
figure, imshow (I);
G=ones (3)/9;
J=imfilter (I, G);
figure, imshow (J);
H=medfilt2 (I);

figure, imshow (H);


subplot (B, I, J, G);
sublot (1,1,1,1);
subplot (1,1,1,1);
size (B);
size (B)
subplot (768, 1024, 1);
plot (B);
subplot (768, 1024, 2);
plot (I);
subplot (768, 1024, 3);
plot (J);
subplot (768, 1024, 4);
plot (H);
figure, imshow;
subplot (1, 4, 1);
figure;
subplot (1, 4, 1);
K=subplot(1,4,1);
imshow(K);
L=subplot(1,4,2);
imshow(L);
subplot (1, 4, 1);
imshow (B);
figure, imshow (B);

close all;
figure
subplot (1, 4, 1);
imshow (B);
subplot (1, 4, 2);
imshow (G);
subplot (1, 4, 2);
imshow (I);
subplot (1, 4, 3);
imshow (J);
subplot (1, 4, 4);
imshow (H);
figure;
subplot (2, 2, 1);
imshow (B);
subplot (2, 2, 2);
imshow (G);
subplot (2, 2, 3);
imshow (I);
subplot (2, 2, 4);
imshow (J);
subplot (2, 2, 1);
imshow (I);
subplot (2, 2, 2);
subplot (2, 2, 1);

imshow (B);
subplot (2, 2, 2);
imshow (I);
subplot (2, 2, 3);
imshow (J);
subplot (2, 2, 4);
imshow (H);
figure;
K= medfilt2 (I, [5 5]);
figure, imshow (K);
K= medfilt2 (I, [15 15]);
figure, imshow (K);