Sunteți pe pagina 1din 5

Bibliografie

Tehnologii submarine Curs i aplicaii


BIBLIOGRAFIE
1. M. M. Filonenco-Borodici, Teoria elasticitii, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"#$
$. %h. Bu&dugan, Rezistena materialelor, 'olumul (, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"#)
*. +,idiu -ragnea, Momente de inerie, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"#)
.. /le0andru /. %heorghiu, Sisteme conjugate n calculul structurilor, Ediura Tehnic!,
Bucurei, 1"#1
#. %h. Bu&dugan, Rezistena materialelor, 'olumul ((, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"#1
). 2. 3!uu, M. Bergman, Stabilitatea static a sistemelor elastice, 4iografia i Tipografia
5n,!!m6nului, Bucurei, 1")7
1. 2. -. 8onomario,, '. 4. Biderman, C. 9. 4ihare,, :. M. Ma;uin, <. <. Malinin, '. (.
Feodosie,, Calcul de rezisten n construcia de maini, Ediura Tehnic!, Bucurei,
1")7
=. 8. 8. Teodorescu, Probleme plane n teoria elasticitii, Ediura /cademiei 383,
Bucurei, 1")1
". /. E. %reen, >. ?erna, Theoretical elasticity, +0ford / he Clarendon 8ress, 1")=
17. @. <!d!an, 4. 9o,as, (. -obre, 8. <icola, Probleme de rezistena materialelor, Ediura
-idacic! i 8edagogic!, Bucurei, 1")=
11. @efan B!lan, 'aleriu 8ecu, Calculul structurilor n domeniul plastic Momente
independente, Ediura /cademiei 323, Bucurei, 1"1)
1$. -an -. Maeescu, Construcii metalice speciale, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1")$
1*. <. 9. 2ni;o, !inamica construciilor, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1")$
1.. (oan (. Muneanu, Calculul static al construciilor" #ol $$ % Structuri static nedeterminate,
Ediura Tehnic!, Bucurei, 1")#
1#. /le0andru %heorghiu, Statica construciilor, 4iografia i Tipogarfia 5n,!!m6nului,
Bucurei, 1"##
1). %h. Bu&dugan, Rezistena materialelor AEdiia a (B-a re,i&ui!C, Ediura Tehnic!,
1
Tehnologii submarine Curs i aplicaii
Bibliografie
Bucurei, 1"17
11. %h. Bu&dugan, Rezistena materialelor AEdiia a B-a re,i&ui!C, Ediura Tehnic!,
Bucurei, 1"1.
1=. Blumenfeld MaD, Calculul barelor cu calculatoarele numerice, Ediura Tehnic!,
Bucurei, 1"1#
1". %h. Bu&dugan, /. Bele, C. Miescu, 3. 'oinea, /. 8ere, M. Blumenfeld, (.
Consaninescu, Culegere de probleme din rezistena materialelor, Ediia a '((-a, Ediura
-idacic! i pedagogic!, Bucurei, 1"1#
$7. 8. 8. Teodorescu, '. (lle, Teoria elasticitii i introducere n mecanica solidelor
de&ormabile, 'ol. 1, Ediura -acia, CluE <apoca, 1"1)
$1. CoordF -. 3. Mocanu, 8. 2. Theocaris, C. /anasiu, 4. Boleanu, M. Buga, C. Burada, (.
Consaninescu, <. (liescu, -. 3. Mocanu, (. 8!sr!,, M. Teodoru, 'naliza e(perimental
a tensiunilor" #olumul )* +azele teoretice ale metodelor tensometrice i indicaii practice
pri,ind utilizarea acestora, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"1)
$$. 8. 2. Theocaris, M. Buga, C. Burada, M. B!l!noiu, (. Consaninescu, -. Gorbaniuc, <.
(liescu, -. 3. Mocanu, M. Modiga, 4. <!ilescu, (. 8ascariu, 'l. 8opo,ici, M. Tripa,
'naliza e(perimental a tensiunilor" #olumul -* +azele teoretice ale metodelor
tensometrice i indicaii practice pri,ind utilizarea acestora, Ediura Tehnic!, Bucurei,
1"11
$*. Ba&il 8opa, Teodor M!d!r!an, <icolae B!aga, (oan /dameeanu, Solicitri termice n
construcia de maini, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"1=
$.. 8. 8. Teodorescu, '. (lle, Teoria elasticitii i introducere n mecanica solidelor
de&ormabile, 'ol. $, Ediura -acia, CluE <apoca, 1"1"
$#. /posolescu <icolae, Tara&a -inu, +azele cercetrii e(perimentale a mainilor termice,
Ediura -idacic! i 8edagogic!, Bucurei, 1"1"
$). 3. 'oinea, -. 'oiculescu, F. 2imion, $ntroducere n mecanica solidului cu aplicaii n
inginerie, Ediura /cademiei 323, Bucurei, 1"=7
$1. (oan Consaninescu, -an %olumbo,ici, Consanin Miliaru, Prelucrarea datelor
e(perimentale cu calculatoarele numerice 'plicaii din construcia de maini, Ediura
Tehnic!, Bucurei, 1"=7
$=. -umiru Mangeron, 'icor Florin 8oerau, /drian 'ulpe, Teoria optimizrii structurilor cu
aplicaii, Ediura Hunimea, (ai, 1"=7
2
Tehnologii submarine Curs i aplicaii
Bibliografie
$". Mihai %afianu, 'asile Mericaru, 'irgil Foca, 4eopold Biborosh, #ibraii i zgomote,
Ediura Hunimea, (ai, 1"=7
*7. Marin 3!doi, Eugen -eciu, Mecanic, Ediia a ((-a, re,i&ui!, Ediura -idacic! i
8edagogic!, Bucurei, 1"=1
*1. %afianu Mihai i coleci,, .rgane de maini, ,olumul 1, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"=1
*$. 'icor -robo!, Rezistena materialelor, Ediura -idacic! i 8edagogic!, Bucurei,
1"=$
**. (. Crudu AcoordonaorC, (. @ef!nescu, -. 8anuru, 4. 8alagian, 'tlas / Reductoare cu roi
dinate, Ediura -idacic! i 8edagogic!, Bucurei, 1"=$
*.. Mario 2al,adori, Construcii % 0upta mpotri,a gra,itaiei, Ediura /lbaros, Bucurei,
1"=*
*#. (. -eusch, (. %oia, (. Curu, T. <eamu, F. 2perche&, Probleme de Rezistena
Materialelor, Ediura -idacic! i 8edagogic!, Bucurei, 1"=*
*). C. /anasiu, M. 3ade, (. Tudose, %h. 3adu, Rezistena Materialelor, 'ol. (, ((, (((, Cenrul
de muliplica cursuri, (.8.B., Bucurei, 1"=.
*1. C. /. H. Flecher, Computational 1aler2in Methods, 2pringer-'erlag, <eI Jor;, Berlin,
Geidelberg, To;Do, (2B< *-#.7-1$)**-*, 1"=.
*=. +li,iu 3usu, Rezistena materialelor, 8area a ((-a, Cenrul de muliplica cursuri, (.8.B.,
Bucurei, 1"=.
*". 'icor-Florin 8oerau, <icolae Florea, Practica optimizrii structurilor, Ediura Hunimea,
(ai, 1"=.
.7. %heorghe ?!reanu, Construcia i calculul motoarelor cu ardere intern, Cenrul de
muliplica cursuri (8B, (nsiuul 8oliehnic Bucurei, Caedra de mooare cu ardere
inern!, 1"=.
.1. /le0andru C!!rig, 'aleriu B!nu, Statica" stabilitatea i dinamica construciilor % Calculul
practic, Ediura -acia, CluE-<apoca, 1"=#
.$. 'iorel Maier, Mecanica i construcia na,ei" #olumul ) % Statica na,ei, Ediura Tehnic!,
Bucurei, 1"=#
.*. /ndrei 3ipianu, (oan Cr!ciun, Calculul dinamic i de rezisten al arborilor drepi i cotii,
Ediura -acia, CluE-<apoca, 1"=#
3
Tehnologii submarine Curs i aplicaii
Bibliografie
... %h. Bu&dugan, Rezistena materialelor, Ediura /cademiei 323, Bucurei, 1"=)
.#. (on C. (oni!, Himbu /posolache, $nstalaii na,ale de bord" Construcie i e(ploatare,
Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"=)
.). 'iorel Maier, Mecanica i construcia na,ei" #olumul - % !inamica na,ei, Ediura Tehnic!,
Bucurei, 1"=1
.1. 9Kmbelian %arabe, ?idaru <icolae, %rigorescu 4ucian, Culegere de probleme din
rezistena materialelor, 4iografia (nsiuului de Marin! LMircea cel B!r6nM, Consana,
1"==
.=. 'aleriu 8ecu, Mircea 2oare, Carmen 2,asa, 'utomatizarea calculului de rezisten n
construcii % Programe +'S$C, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"="
.". 'iorel Maier, Mecanica i construcia na,ei" #olumul 3 % Construcia na,ei, Ediura
Tehnic!, Bucurei, 1"="
#7. (oan <. Consaninescu, -an-Mihai @ef!nescu, Marin /l. 2andu, Msurarea mrimilor
mecanice cu ajutorul tensometriei, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"="
#1. (oan <. Consaninescu, %eorgea '. -!ne, Metode noi pentru calcule de rezisten,
Ediura Tehnic!, Bucurei, 1"="
#$. (on Tudose, -an Mihai Consaninescu, M!d!lina 2oica, Rezistena materialelor /
'plicaii, Ediura Tehnic!, Bucurei, 1""7
#*. %h. Bu&dugan, M. Blumenfeld, Em. -umirescu, %h. 3usiu, M. 2andu, -. M.
Consaninescu, Rezistena materialelor" 0ucrri de laborator, Cenrul de muliplica
cursuri, (.8.B., Bucurei, 1""7
#.. -umiru 'oiculescu, Eli&a Gaeganu-?amfirescu, <icolae Enescu, (lie T!lp!anu,
Mecanic i rezistena materialelor" #olumul - % Rezistena Materialelor, Cenrul de
muliplica cursuri, (.8.B., Bucurei, 1""7
##. %h. Bu&dugan, /. Bele, C. Miescu, 3. 'oinea, /. 8ere, M. Blumenfeld, (.
Consaninescu, 'asilica Cosac, Corina <egru, Rezistena Materialelor / 'plicaii,
Ediura /cademiei 3om6ne, Bucurei, 1""1
#). %arabe 9Kmbelian, Rezistena materialelor, ,olumul 1, Cenrul de muliplicare al
(nsiuului de Marin! Ci,il! Consana, Consana, 1""1
#1. %arabe 9Kmbelian, Rezistena materialelor, ,olumul $, Cenrul de muliplicare al
(nsiuului de Marin! Ci,il! Consana, Consana, 1""$
4
Tehnologii submarine Curs i aplicaii
Bibliografie
#=. 'icor Florin 8oerau, <icu Mihalache, -umiru Mangeron, Metode numerice n
elasticitate i plasticitate, ,olumul (, Ediura /cademiei 3om6ne, Bucurei, 1""*
#". Toma 8an!, @efan 8asram!, 45 de probleme de rezistena materialelor, Cenrul de
muliplica cursuri, (.8.B., Bucurei, 1"".
)7. Gou-Cheng Guang, Static and dynamic analysis o& plates and shells, 2pringer-'erlag
4ondon, Berlin, Geidelberg, <eI Jor;, 8aris, To;Do, 1"".
)1. (on Tudose, -an Mihai Consaninescu, M!d!lina +ana 2oica, <icolae 8aul 3!dulescu,
6oiuni pri,ind calculul de rezisten al corpurilor de&ormabile, Cenrul de muliplica
cursuri, (.8.B., Bucurei, 1""#
)$. 'iorel 8anaiescu, Mariana 8anaiescu, 2elian Meline, %lauco /ndreoiu, $nstalaii
gra,itaionale, Ediura Fundaiei L/ndrei @agunaM, Consana, $777
)*. ?idaru <icolae, %rigorescu 4ucian, .rgane de maini, probleme, Ediura 8rinech,
Bucurei, $77$
).. Bu&buchi <icolae, /drian 2ab!u, Motoare !iesel na,ale / Procese" Construcie"
Caracteristici, Ediura E0 8ono, Consana, $77$
)#. +an! Emil, 3e&isena Maerialelor Curs i aplicaii, Ediura N/ndrei @agunaO,
Consana, $77.
5
Tehnologii submarine Curs i aplicaii

S-ar putea să vă placă și