Sunteți pe pagina 1din 7

Trading Farm L&V

Moreni
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
S.C. Trading Farm L&V a fost infiintata si functioneaza in baza Legii 31/1990 cu
modificarile ulterioare si este inregistrat egistrul Comertului !ambo"ita sub numarul #
$9/$%&%/1'.1$.$00( si C)* 3&&%3&+. ,rezentul regulament are ca sco- stabilirea
reglementarilor -ri"ind acti"itatea in cadrul farmaciei si este intocmit in conformitate cu
-re"ederile art. $'+.$%$ din Legea '3/$003/ Codul 0uncii.
*n relatiile cu alte unitati sau alte organisme Trading Farm L&V este re-rezentat de
1abus Florin.
DISPOZITII GENERALE
2rt.1 ,rezentul regulament contine reglementari -ri"ind desfasurarea acti"itatii in cadrul
farmaciei.
es-ectarea reglementarilor din -rezentul regulament sunt sarcini de ser"iciu obligatorii
-entru toti salariatii societatii comerciale 3eres-ectarea acestora se sanctioneaza du-a caz/
disci-linar/ administrati"/ material sau -enal cand fa-tele constituie infractiuni.
2rt.$ 2dministratorul societatii comerciale are obligatia de a face cunoscut salariatilor
-re"ederile -rezentului regulament.
2rt.3 egulile de disci-lina si obligatiile ce decurg din -rezentul regulament sunt stabilite in
"ederea desfasurarii in conditii o-time a acti"itatii din farmacie.
2rt. ( Trading Farm L&V -rin administratorii sai asigura inde-endenta -rofesionala a
-ersonalului de s-ecialitate anga4at.
REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN CADRUL FARMACIEI
2rt.' 2dministratorul societatii comerciale si/sau farmacistul sef inde-linesc si atributiile
res-onsabilului cu -rotectia muncii si au obligatia 5
1. sa stabileasca masurile te6nice/ sanitare si organizatorice de -rotectia muncii/
cores-unzatoare conditiilor de munca si factorilor de mediu s-ecifici farmaciei7
$. sa asigure instruirea si sa controleze modul de insusire si a-licare de catre salariati a
-re"ederilor legale in domeniul -rotectiei muncii7
3. sa asigure informarea fiecarei -ersoane anterior anga4arii in munca asu-ra riscurilor
la care aceasta este e8-usa la locul de munca/ -recum si asu-ra masurilor de
-re"entie necesare7
1
(. sa asigure obligatoriu si gratuit dotarea cu ec6i-ament de -rotectie a salariatilor
-otri"it reglementarilor legale7
'. in farmacie nu "or a"ea acces animale si nu "or e8ista -lante cu -otential alergenic7
2rt.% Salariatii sunt obligati5
1. sa.si insuseasca si sa res-ecte normele de -rotectia muncii si masurile de a-licare a
acestora7
$. sa desfasoare acti"itatea in asa fel incat sa nu e8-una la -ericol de accidentare sau
imbolna"ire -rofesionala atat -ersoana -ro-rie/ cat si celalate -ersoane -artici-ante la
-rocesul muncii7
3. sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune te6nica sau alta
situatie care constituie un -ericol de accidentare sau imbolna"ire -rofesionala7
(. sa utilizeze ec6i-amentul de -rotectie din dotare/ cores-unzator sco-ului -entru care a
fost acordat7
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII
ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII
2rt.+ *n cadrul relatiilor de munca functioneaza -rinci-iul egalitatii de tratament fata de toti
salariatii.
2rt.& 9rice salariat are dre-tul la demnitatea sa fara nici o discriminare/ recunoscuta astfel5
a. dre-tul la -lata egala -entru munca egala7
b. dre-tul la negocieri colecti"e7
c. dre-tul la -rotectia datelor cu caracter -ersonal7
d. dre-tul la -rotectia im-otri"a concedierilor nelegale7
2rt.9 :ste interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de salariati / bazata -e
urmatoarele criterii5
a. .de se8
b. .de orientare se8uala
c. .de "arsta7
d. .de etnie
e. .de religie
f. .de o-tiune -olitica
g. .de origine sociala
6. .de stare de gra"iditate
i. .de situatie sau res-onsabilitate materiala
4. .de a-artenenta nationala
;. .de rasa
l. .de culoare
m. .de religie
n. .de origine sociala
o. .de o-tiune -olitica
-. .6andica-
<. .situatie sau res-onsabilitate familiala
r. .stare de gra"iditate
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAATORULUI
2
2rt.10 2dministratorul este re-rezentantul legal al societatii comerciale si are autoritate
ierar6ica functionala/ de re-rezentare si control asu-ra intregii acti"itati.
2rt.11 2nga4atorul -rin administratorul sau are urmatoarele obligatii5
a. sa finanteze intregul ansamblu de acti"itati legate de buna functionare a societatii
comerciale
b. elaboreaza si aduce la cunostinta salariatilor -re"ederile -rezentului regulament7
regulamentul se afiseaza la loc "izibil7
c. sa -lateasca salariile si toate contributiile aflate in sarcina sa7
d. sa retina si sa "ireze contributiile datorate de salariati in conditiile legii7
e. sa intocmeasca si sa aduca la cunostinta salariatilor fisa -ostului7 aceasta se intocmeste
in doua e8em-lare din care unul se inmaneaza salariatului7
f. intocmeste -rogramul de acti"itate al farmaciei/ controleaza res-ectarea lui si il afiseaza
la loc "izibil7 -rogramul -oate fi modificat in functie de necesitatile farmaciei7
g. sa infiinteze egistrul =eneral de e"identa a salariatilor si sa o-ereze inregistrarile
-re"azute de lege7
6. sa elibereze/ la cerere/ toate documentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului7
i. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter -ersonal ale salariatilor7
4. sa asigure a-ro"izionarea -ermanenta a farmaciei cu medicamente conform -re"ederilor
legale7 in situatia ine8istentei in farmacie a unor medicamente acestea "or fi
a-ro"izionate la cerea -acientilor in termen de $( de ore
2rt.1$ 2nga4atorul -rin administratorul sau are in -rinci-al urmatoarele dre-turi5
a. sa organizeze acti"itatea anga4atilor in conformitate cu -re"ederile legale in "igoare si cu
cele ale contractului de furnizare de ser"icii farmaceutice inc6eiat anual cu C32S
re-rezentata -rin C2S !ambo"ita/ C2S 9,S32#/ C2S Trans-orturi7
b. sa dea dis-ozitii obligatorii -entru salariati/ sub rezer"a legalitatii7
c. sa stabileasca atributiile salariatilor in conditiile legii7
d. sa e8ercite controlul asu-ra modului de inde-linire a sarcinilor de ser"iciu7
e. sa constate sa"arsirea unor abateri disci-linare si sa a-lice sanctiunile cores-unzatoare/
-otri"it legii si regulamentului intern7
DREPTURILE SALARIATILOR
2rt.13 Salariatii beneficiaza de urmatoarele dre-turi5
a. dre-tul la munca -otri"it calificarii si -regatirii -rofesionale7
b. dre-tul la un salariu cores-unzator calitatii/ cantitatii si eficientei muncii -restate in
conditiile realizarii sarcinilor de ser"iciu -re"azute in fisa -ostului7
c. -remii/ dre-turi si indemnizatii -otri"it legilor in "igoare7
d. re-aus sa-tamanal de doua zile7
e. concediu de odi6na -latit7 sarbatorile legale in care nu se lucreaza nu sunt inclusi in
durata concediului de odi6na anual7
f. in cazul unor e"enimente familiale deosebite/ salariatii au dre-tul la zile libere -latite care
nu se includ in durata concediului de odi6na anual5
*. casatoria salariatului. ' zile
**. nasterea sau casatoria unui co-il.3 zile
3
***. decesul sotului sau al unei rude de gradul $/ inclusi" a socrilor salariatului.3
zile
*V. ziua de nastere a salariatului/ la cerere/ urmand a se efectua recu-erarea zilei
acordate
g. concediu fara -lata/ in conditiile legii
6. a4utoare materiale in cadrul asigurarilor de stat/ in caz de inca-acitate tem-orara de
munca -entru refacerea si intarirea sanatatii
i. de a se adresa re-rezentantului legal al societatii comerciale/ in scris/ cu -ro-uneri/
sugestii/ -uncte de "edere -ro-rii -ri"ind acti"itatea farmaciei7
4. alte dre-turi rezultate din calitatea de salariat conform -re"ederilor legale7
OBLIGATIILE SALARIATILOR
2rt.1( *n conformitate cu -re"ederile Codului 0uncii si ale contractului indi"idual de munca/
orice salariat are urmatoarele obligatii5
a. res-ectarea cu strictete a ordinii si disci-linei la locul de munca7
b. res-ectarea -rogramului de lucru si e8ecutarea la tim- a sarcinilor si obligatiilor care
decurg din fisa -ostului si -rezentul regulament7
c. sa res-ecte confidentialitatea actelor medicale si a datelor de identificare ale -acientilor7
d. dezinfecteaza/ s-ala/ curata si sterilizeaza/ conform normelor sanitare/ materialele si
instrumentele farmaceutice7
e. inregistreaza -arametrii de functionarea a-aratelor acolo unde este -re"azut de norme
>tem-eratura frigiderului?7
f. sa aiba o com-ortare ci"ilizata/ -re"enitoare in relatiile cu -acientii -recum si cu alte
-ersonae care au relatii cu farmacia7
g. -e intreaga -erioada a -rogramului de lucru sa -oarte ecuson a"and inscri-tionat
numele si calificarea -ersoanei res-ecti"e7
6. sa e"ite risi-a de orice natura si sa gos-odareasca eficient -atrimoniul societatii
comerciale7
i. sa instiinteze imediat seful ierar6ic su-erior -ri"ind e8istenta unor nereguli/ greutati si sa
-ro-una masuri concrete -entru -re"enirea unor astfel de situatii7
4. sa -astreze bunurile incredintate in cele mai bune conditiuni si sa le foloseasca conform
indicatiilor -rimite7
;. sa nu intre-rinda nici un fel de actiuni care ar -utea sa conduca direct sau indirect la
-re4udicierea societatii comerciale sau la concurenta neloaiala7
l. sa -astreze confidentialitatea actului farmaceutic/ a datelor referitoare la acti"itatea
farmaciei si a datelor de identificare ale -acientilor -recum si a afectiunilor acestora7
m. sa dea do"ada de fidelitate fata de anga4ator in e8ecutarea sarcinilor si atributiunilor de
ser"iciu7
n. in cazul in care au comis sau au asistat la comiterea unor abateri de la disci-lina actului
frmaceutic si/sau a muncii/ care au a"ut consecinte -agubitoare -entru societatea
comerciala au obligatia de a da declaratii -ri"ind im-re4urarile in care s.au -rodus
fa-tele7
4
o. sa acorde ser"icii farmaceutice in mod nediscriminatoriu asiguratilor 7
-. -ersonalul de s-ecialitate "a informea -acientii cu -ri"ire la modul de eliberare a
medicamentelor
<. -ersonalul de s-ecialitate "a informa -acientii cu -ri"ire la administrarea/ riscurile si
efectele ad"erse ale medicamentelor
r. toti salariatii au obligatia -regatirii -rofesionale continue in s-ecialitatea -ostului
2rt.1' *n conformitate cu legislatia in "igoare si cu -rezentul regulament/ salariatilor le sunt
interzise urmatoarele5
a. -arasirea locului de munca -e -erioada -rogramului de lucru stabilit fara a-robarea
sefului ierar6ic su-erior7
b. lasarea fara su-ra"eg6ere a farmaciei7
c. scoaterea de documente si/sau medicamente din farmaciei/ fara a-robarea sefului
ierar6ic su-erior7
d. trecerea de -e un sc6imb -e altul fara a-robarea sefului ierar6ic su-erior7
e. com-ortatea necu"iincioasa fata de -acienti/ terti/ seful ierar6ic sau colegi7
f. concurenta neloaiala in domeniul de acti"itate al farmaciei7
PACIENTII
2rt.1% ,rin -acient se intelege -ersoana sanatoasa sau bolna"a care utilizeaza ser"icii de
sanatate.
2rt.1+ !re-turile si obligatiile -acientilor decurg din legislatia sanitara in "igoare.
Pa!ien"ii a# dre$"#% %a&
a. ser"icii medicale si farmaceutice de cea mai inalta calitate de care societatea dis-une/ in
conformitate cu resursele umane/ financiare si materiale7
b. informatie medicala si farmaceutica7
c. confidentialitatea informatiilor si "iata -ri"ata7
d. tratament si ingri4iri medicale/ in conformitate cu legislatia in "igoare7
Pa!ien"ii a# #rma"oare%e o'%iga"ii5
a. sa ac6ite contra"aloarea ser"iciilor farmaceutice7
b. sa aiba un com-ortament ci"ilizat fata de -ersonalul farmaciei -recum si fata de ceilalti
-acienti7
ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU
2rt.1& !urata normala a tim-ului de lucru -entru -ersonalul anga4at cu contract de munca este
de & ore -e zi/ (0 de ore -e sa-tamana/ iar -entru -ersonalul anga4at -e baza de contract de
-restari ser"icii este -re"azut in acesta. ,rogramul de acti"itate si tim-ul de lucru -ot fi
modificate de catre administratorul societatiicomerciale in caz de necesitate >sarbatori legale/
e-idemii/ etc.? sau cazuri de forta ma4ora >calamitati/ razboaie?. ,rogramul de lucru stabilt se
a-roba de catre administrator si se afiseaza la loc "izibil din e8terior7
2rt.19 @ilele de re-aus sa-tamanal sunt sambata si duminica7
2rt.$0 Concediile de odi6na se acorda tuturor salariatilor in cadrul anului calendaristic. !urata
concediului de odi6na este stabilita -rin contractul indi"idual de munca.
5
ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICATE
2rt.$1 *ncalcarea cu "ino"atie a obligatiilor de ser"iciu si a normelor de com-ortare in farmacie
constituie abatere disci-linara si se sanctioneaza.
2rt.$$ *n functie de gra"itatea fa-tei sa"arsite se -ot a-lica urmatoarele sanctiuni5
a. a"ertisment scris
b. sus-endarea contractului indi"idual de munca -e o -erioada ce nu -oate de-asi 10 zile
lucratoare7
c. reducerea salariului de baza -e o durata de 1.3 luni cu '.10A7
d. desfacerea disci-linara a contractului indi"idual de munca7
2rt.$3 Sunt considerate abateri disci-linare gra"e urmatoarele5
a. neres-ectarea normelor legale -ri"ind e8ercitarea -rofesiunii de asistent de farmacie7
b. neinde-linirea sau inde-linirea defectuoasa a sarcinilor de ser"iciu -re"azute in fisa
-ostului sau a dis-ozitiilor -rimite7
c. -arasirea sau lasarea fara su-ra"eg6ere a farmaciei fara a-robarea sefului ierar6ic 7
d. informarea incorecta a sefului ierar6ic cu -ri"ire la buna desfasurare a acti"itatii7
e. inscrierea si/sau transmiterea de date incorecte ce -ri"esc acti"itatea farmaceutica
desfasurata/ -recum si intocmirea eronata a e"identelor si ra-ortarilor ce se elaboreaza
in cadrul farmaciei7
f. instrainarea bunurilor sau a documentelor a-artinand farmaciei7
2rt.$( Sanctiunile disci-linare sunt/ conform art.$%( din Legea nr.'3/$003 urmatoarele5
a. a"ertismentul scris7
b. sus-endarea contractului indi"idual de munca -entru o -erioada ce nu -oate de-asi 10
zile lucratoare7
c. reducerea salariului de baza -e o durata de 1.3 luni cu '.10A7
d. desfacerea disci-linara a contractului indi"idual de munca7
REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA
2rt.$' *n afara a"ertismentului scris nici o alta masura sau sanctiune nu -oate fi dis-usa si
a-licata fara a-licarea cu strictete a -re"ederilor art. $%%.$%& din Codul 0uncii -ri"ind modul de
stabilire a sanctiunii disci-linare/ de efectuare a cercetarii -realabile si de a-licare a sanctiunii
disci-linare7
2rt.$% *n cursul cercetarii disci-linare salariatul are dre-tul sa formuleze si sa sustina toate
a-ararile in fa"oarea sa/ sa ofere toate -robele si moti"atiile -e care le considera necesare/
-recum si dre-tul sa fie asistat/ la cererea sa/ de un re-rezentant al sindicatului al carui
membru este7
DISPOZITII FINALE
2rt.$+ ,rezentul regulament "a intra in "igoare la data luarii la cunostinta de catre salariatii
farmaciei.
2rt.$& egulamentul "a fi modificat sau imbunatatit in functie de modificarile legislatiei sau de
con"entiile stabilite ulterior.
6
2!0*3*ST2T9 S2L2*2T*
>3ume/-renume si semnatura?
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7