Sunteți pe pagina 1din 4

CAP.

2 R S P U N S U R I
Nr. grup: 3
Nr. categ.: VII
Tema: Studii de fezabilitate

Intrebarea nr. 3
Care este coninutul unui Plan de afaceri enumerai principalele aspecte;
Raspuns:
Principalele aspecte care pot fi avute n vedere n cadrul unui plan de afacerisunt:
1. Rezumatul planului de afaceri
Va cuprinde un scurt istoric al firmei, prezentarea conducerii si a echipei, domeniul de activitate si
proiectiile pe termen scurt si lung, caracteristicile produsului, descrierea pietei, scurta analiza
financiara, investitia necesara. Este necesar a sa se identifice foarte clar obiectivele urmarite de
managementul firmei.
2. Prezentarea produsului
Vor fi prezentate calitatea produsului si costurile de productie, precum si pretul de vanzare. Daca
exista, vor fi aratate si serviciile post vanzare, evidentiindu-se atat sporul de valoare pe care
il aduc produsului precum si costurile pe care le vor avea. Se vor prezenta si aspectele
ce diferentiaza produsul firmei de cele ale concurentei. In cazul in care exista patente,
brevete sau drepturi de marca acestea vot fi mentionate. Daca este cazul se va prezenta
si procesul de productie, aratandu-se etapele acestuia, utilejele necesare, modul de
organizare, eventualul impact asupra mediului.
3. Prezentarea si analiza pietei
In primul rand trebuie avuta in vedere o corecta dimensionare a pietei. Apoi se va
analiza oferta existenta pe piata. Se vor lua in calcul preturile pentru produsele existente,
calitatea acestora, modul incare se promoveaza. O buna intelegere a concurentei va permite o
corecta orientare de resurse incadrul/firmei.
4. Prezentarea concurentei
De cele mai multe ori datele referitoare la concurenti sunt greu de obtinut insa o cat mai buna
informare este intotdeauna utila. Se va urmari colectarea de informatii referitoare la:
Principalii concurenti, la modul acestora de organizare, ce avantaje de imagile au, in ce fel se
aprovizioneaza si cum isi distribuie produsele, segmentele de piata pe care le deservesc,
produsele pe care acestia le ofera, calitatea si pretul produselor.
Cum sunt organizati concurentii, ce avantaje de imagine au, in ce fel se aprovizioneaza
si cum isi distribuie produsele.
5. Prezentarea partenerilor de afaceri.
Se vor prezenta furnizorii de materii pr i me s i s er vi ci i , l ocal i z ar ea l or geogr af i ca,
modul i n car e s e va col abor a cu acestia, valoarea estimata a contractelor, modalitatile
de plata. In cazul in care exista o relatie mai veche cu unii dintre parteneri se vor prezenta avantajele
precum discount mai mare, plata la termen
6. Identificarea clientilor.
Nici o afacere nu poate avea succes daca nu raspunde unei nevoi clare a consumatorilor. Este extrem
de important sa intelegem profilul clientului existent sau potential. Pe cat posibil trebuie etudiat
comportamentul acestuia in alegerea produselor, puterea de cumparae, criteriile dupa care se
orienteaza, modul in care isi cauta informatia. In analizarea si identificarea clientilor trebuie avuta in
vedere si raportarea acestora la pretul produselor. Exista situatii in care un pret prea mic sau
prea mare va indeparta anumiti clienti.
7. Strategia de marketing
Se va prezenta detaliat modul in care vor fi comercializate produsele. Se vor identifica
modalitatile de intrare in piata si costurile aferente. Se vor scoate in evidenta aspectele ce pot
constitui avantaje in fata concurentei. Se va stabili un buget de promovare si modul in care va fi
distribuit. Trebuie identificat un mesaj clar pe care doriti sa il transmiteti clientilor si modul in care se
va transmite acest mesaj (lansare oficiala, comunicate de presa, reclama in ziare sau pe internet,
reduceri promotionale).
8. Prezentarea personalului necesar
Succesul afacerii depinde intodeauna de existenta unei echipe bine pregatite si motivate. In planul de
afaceri se vor identifica posturile necesare, modul in care vor fi gasiti oamenii potriviti, costurile cu
salarii si training. Existenta unui grup inchegat de angajati pregatiti ce va fi nucleul viitoarei
echipei constituie un avantaj demn de scoz in evidenta.
9. Investitia necesara.
Atunci cand pentru realizarea obiectivelor din planul deafaceri este necesara efectuarea unor
investitii acestea vor fi expuse in plan. Prezentarea investitiei trebuie sa cuprinda: obiectul
investitiei, modul derealizare, graficul de realizare, valoarea necesara realizarii
investitiei, perioadade recuperare a investitiei. Eventualele detalii tehnice pot fi
prezentate intr-oanexa.
10. Aspecte legale
Atunci cand realizarea obiectivelor propuse in planul de afaceri impune obtinerea unor
avize legale, a unor autorizatii precum si alte aspecte legale acestea vor fi expuse in
planul de afaceri intocmit.
11. Estimari financiare
Este esential ca planul de afaceri sa cuprinda o analiza realista a veniturilor ce vor fi realizate
si a costurilor. Estimarea volumului total al vanzarilor se va face pe baza unei analize a cererii de
piata, a caracteristicilor produsului si a strategiilor concurentilor. Analiza chltuielilor trebuie sa fie
realista si sa includa in calcul si eventualele surprize ce pot sa apara in timp. In prezentarea
cheltuielilor trebuie tinut cont decele initiale, necesare demararii afacerii, si de cele normale
desfasurarii acesteia,odata atins punctul de dezvoltare dorit. Se va face apoi distinctie intre
cheltuielilefixe si cele variabile (cheltuielile fixe raman neschimbate odata cu
fluctuatiavanzarilor, asa cum sunt chiria, salariile, iar cele variabile depind de productie, precum
materialele prime) . Es t e i ndi cat s a f i e pr ez ent at i n pl anul de af acer i s i modul in care
va fi afectata afacerea in cazul unor evenimente neprevazute, cumar fi o reducere a vanzarilor, o
crestere a costurilor, blocaje de orice fel. O astfel de analiza poate scoate in evidenta unele pericole si
modul in care acestea pot fi evitate. In plus, un potential investitor ar putea aprecia pozitiv abordarea
realista in planul de afaceri si a unor situiatii negative.

Intrebarea nr. 4
Enumerai costurile de funcionare curent a activitii unei ntreprinderi;
Raspuns:
Costurile de functionare curenta a activitatii unei firme sunt:
- Materii prime
- Materiale consumabile, materiale auxiliare
- Costuri de personal (salarii, costuri sociale), salarii personal de conducere, prime, bonuri
- Costuri de training si formare persoanl
- Impozite si taxe locale
- Servicii externe
- Servicii de contabilitate
- Consultanta fiscala
- Consultanta juridica
- Consultanta manageriala
- Consultanta IT
- Consultanta resurse umane
- Costuri spatiu
- Spatiu de birouri
- Spatiu de productie
- Spatiu de vanzari
- Spatiu de depozitare
- Cheltuieli de incalzire, gaz curent, curatenie, reparatii, asigurare, apa, gunoi
- Costuri cu echipamentele