Sunteți pe pagina 1din 28

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA

12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
LUCRARE DE STAGIU
SEMESTRUL I 2013
ANUL 2 (a!" 2011)
GRUPA I Categoria I Elaborarea situatiilor financiare anuale
1. La 10.02.N, societatea ALFA achizitioneaza un stoc de marfuri la costul de 1.000 lei, TVA
24%, in baza aizului de insotire. !u"a o sa"tamana se "rimeste factura, iar aceasta cu"rinde un cost
de 1.200 lei, TVA 24%.
#a se contabilizeze achizitia si "rimirea marfii.
2. $entru a fabrica %0 buc. din "rodusul &, in e'ercitiul N., s(au an)a*at urmatoarele
cheltuieli+
( cheltuieli directe 100.000 u.m
( cheltuieli indirecte 40.000 u.m din care
( cheltuieli ariabile ,0.000 u.m
( cheltuieli fi'e 10.000 u.m
( ca"acitatea normala de "roductie este de 1-0 buc.
( cheltuieli administratie 20.000 lei.
( "ierderi din rebuturi -.000 lei.
#a se calculeze costul de "roductie conform "reederilor /A# 2 0#tocuri1
,. 2 societate inde 3n "rezent 10.000 de "roduse, cost ariabil unitar 10 u.m., "re4 de 5nzare
unitar 12 u.m., costuri fi'e 10.000 u.m.
1. 6alcula4i cantitatea care trebuie 5ndut7 "entru ca rezultatul s7 fie 0.
2. 6u c5t trebuie s7 creasc7 5nz7rile "entru ca rezultatul s7 fie 14.0008
4. 9ntitatea ALFA #A acord: entit:tii &9TA #A un 3m"rumut de ;0.000 lei "e termen de 2
ani, cu o dob5nd: anual: de 10% care trebuie achitat: la sf5rsitul fiec:rui an. !ob5nda din "rimul an
se 3ncaseaz: cu 3nt5rziere, adic: 3n cursul celui de(al doilea an.
#e cer 3nre)istr:rile contabile le)ate de+
a< acordarea 3m"rumutului si 3nre)istrarea dob5nzii cuenite 3n "rimul an.
b< 3ncasarea dob5nzii restante 3n cursul celui de(al doilea an.
c< 3nre)istrarea dob5nzii cuenite 3n "rimul an la ,1.12 anul al doilea.
d< rambursarea 3m"rumutului.
;. /n cursul e'ercitiului N o intre"rindere a an)a*at un "roces *uridic im"otria unui client in aloare
de 10.2,4 lei , TVA 24% inclus. 9a estimeaza ca "entru a face fata acestui "rocess trebuie constituit
un "roizion, "robabilitatea de "ierdere a "rocesului =;%.
6are sunt inre)istrarile in contabilitate8
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
1
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
GRUPA I Categoria XI Tinerea contabilitatii unei entitati
1< >n anul 200= se 5nd "roduse finite unui client "entru suma de ;%.;00 u.m., inclusi TVA.
La sf5rsitul anului, riscul de ne3ncasare a creantei este de 40%, iar 3n 200- "robabilitatea de 3ncasare
a acesteia deine de ,0%. 6are sunt modific:rile situatiilor financiare 3n cei doi ani8
2< /ntre o societate ALFA ?locator< si societatea &9TA ?locatar< se incheie un contract de
locatie @ finantare cu urmatoarele caracteristici+ data semnarii contractului ,0 iunie e'ercitiul N.
durata contractului , ani. durata de iata a bunului - ani. arsamantul initial =.000 lei. sunt "reazute
, rate de 1;0.000 lei, "latibile in ultima zi sericiului financiar. "osibilitatea e'ercitarii unei o"tiuni
de cum"arare la sfarsitul anului , la "retul de ,0.000 lei. aloarea *usta a bunului la data semnarii
contractului 41=.;%4 lei. aloarea reziduala a actiului este de ;0.000 lei. rata im"licita a dobanzii
anuale calculata de locatar 10 %. 9'ista o certitudine ca la sfarsitul contractului locatorul a deeni
"ro"rietar. metoda de amortizare liniara.
6onform /A# 1=, "recizati care este marimea amortizarii anului N si de catre cine a fi
aceasta inre)istrata.
,. >n cursul anului N o 3ntre"rindere efectueaz7 urm7toarele o"era4ii+ achizi4ioneaz7 ac4iuni ca
titluri de "artici"are la cost total 1.000 u.m. din care ,0% eliberate Ai achitate imediat, restul
neeliberate. inde titlurile de "artici"are 3nainte de eliberarea Ai achitarea total7, "re4 de cesiune -;0
u.m. Ai le 3ncaseaz7. achizioneaza un mi*loc de trans"ort in aloare totala de B;0 u.m.din care ;00
u.m. achitate "e loc,restul fiind "reluat in leasin) financiar. 3ncaseaz7 dob5nzi Ai diidende 3n aloare
de 1-0 u.m si "l7teAte dob5nzi Ai diidende 3n aloare de 120 u.m.in conditiile in care nu se tine cont
de TVA, "recizati inre)istrarile contabile si calculate flu'ul de numerar "roenit din actiitatea de
inestitii, conform /A#=.
4< $5n7 "e 1 au)ust N, 3ntre"rinderea a ocu"at un imobil cu birouri, imobil care se afl7 in
"ro"rietatea sa. $e 1 au)ust N, societatea l(a 3nchiriat altor societ7ti, astfel 3nc5t imobilul a deenit
imobil de "lasament. La aceast7 dat7, se cunosc urm7toarele informatii "riind imobilul+ aloarea
*ust7, 14.000 u.m., aloarea de intrare, 10.000 u.m.,amortizare cumulat7 4.000 u.m. $resu"unem ca
aloarea *usta deine 1,.;00 u.m. la ,1.12.N si 14.200 u.m. la ,1.12.NC1.
#7 se contabilizeze schimbarea clasific7rii imobilului, la 1 au)ust N si ealuarea acestuia la
,1.12.N si ,1.12.NC1, Atiind c7 societatea foloseAte modelul alorii *uste, 3n conformitate cu /A# 40.
;< 2 intre"rindere achizitioneaza un echi"ament la "retul facturat de 2.000 lei, TVA 24%.
Trans"ortul este asi)urat de o societate s"ecializata si este facturat la 200 lei, TVA 24%.
$entru monta* si "robe tehnolo)ice s(au an)a*at urmatoarele cheltuieli+
( consumuri materiale 100 lei
(consum de ener)ie 200 lei.
( s(a a"elat la un "restator de sericii "entru realizarea unei eta"e a monta*ului iar acesta a facturat
sericiul la ;00 lei , TVA 24%.
6are este aloarea initiala a echi"amentului tehnolo)ic , conform /A# 1B 1/mobilizari
cor"orale1 8
6um se contabilizeaza elementele de mai sus8
GRUPA II Categoria II Auditul statutar al situatiilor financiare
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
2
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
1. 65nd se erific7 res"ectarea "rinci"iilor contabile 3n ce "rieAte ca"italurile
"ro"rii, ca obiectie de audit identifica4i+
a. !re"turi Ai obli)a4ii Ai ealoarea.
b. !re"turi Ai obli)a4ii Ai e'isten4a.
c. Numai e'isten4a.
2. Ati constatat ca 3n costurile de transformare a stocurilor 3ntre"rinderea auditata a cu"rins
suma de ,0.000.000 lei re"rezent5nd costurile unui 3m"rumut aferent stocurilor.
6um retineti aceasta constatare cunosc5nd ca, "otriit standardelor internationale de
contabilitate, inte)rarea costurilor aferente 3m"rumuturilor 3n costul de transformare a stocurilor este+
a< obli)atorie.
b< o"tionala.
c< interzisa.
,. >n cazul unei o"inii, alta dec5t cea fara rezere, motiele se situeaza+
a< >naintea "ara)rafului de o"inie.
b< !u"a "ara)raful de o"inie.
c< Numai 3n notele ane'e la ra"ortul de audit.
4. 2bli)a4iile etice ale e'"er4ilor contabili in cursul unei misiuni de consultanta fiscala.
GRUPA II Categoria IV Evaluarea intreprinderilor
1< 6are este aloarea "atrimonial: de baz: a unei 3ntre"rinderi care "rezint: urm:torul bilant
economic+ imobiliz:ri B0.000. ca"ital social =0.000. obli)atii B40.000. creante 400.000. stocuri
,00.000. diferente din reealuare ;0.000. "rofit10.000. rezere 10.000. dis"onibilit:ti 20.000. creante
400.000
a< 140.000.
b< 1;0.000.
c< =-0.000.
2< Aeti urm:toarele informatii des"re 3ntre"rindere+ cheltuieli de3nfiintare ;.000. licente 10.000.
cl:diri ;0.000. echi"amente 100.000.stocuri 200.000. creante ,00.000. b:nci 10.000. enituri 3n
aans -0.000.ca"ital social 12;.000. rezere ;.000. furnizori 2;0.000. 3m"rumuturibancare 1;0.000
?din care =;.000 "e termen lun)<. "roizioane "entruriscuri si cheltuieli B;.000.
9liberati bilantul contabil 3n "rinci"alele sale mase, bilantul financiar sibilantul functional, si
e'"licati rolul acestora 3n cadrul dia)nosticului deealuare.
,<. 2 intre"rindere "rezinta caracteristicile urmatoare+
(ca"italuri inestite de actionari si creditori+ 1.000 milioane u.m..
(rentabilitate minima ceruta de la ca"italurile inestite "e "iata + =,;%.
(rentabilitate aste"tata ?"reizionala< a ca"italurilor inestite in afacere+ 10 %.
#a se calculeze )oodDill(ul intre"rinderii "e baza im"ozitelor+ su"er"rofitul a creste cu o
rata anuala constanta de ;% "e un orizont de 10 ani.
GRUPA II Categoria V Fuiuni si diviari de intreprinderi
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
,
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
!" $e 2; iunie N, societatea E achizi4ioneaz: societatea F. Tranzac4ia este remunerat: "rin
emisiunea a 4.000 de ac4iuni E ?"re4ul unei ac4iuni E este de 1; u.m.< Ai "lata a 10.000 u.m.
ac4ionarilor societ:4ii F. $entru realizarea acestei achizi4ii s(au an)a*at cheltuieli cu onorariile
consilierilor *uridici Ai ealuatorilor 3n aloare de 1.000 u.m. #ocietatea E are un de"artment de
achizi4ii care a )enerat costuri de =.000 u.m. 3n luna 3n care a aut loc achizi4ia societ:4ii F. $ersonalul
de"artamentului estimeaz: c: a utilizat 20% din tim" "entru achizi4ia societ:4ii F. 6ostul de achizi4ie
al societ:4ii F conform /FF# , este+
?a< =1.000 u.m..
?b< 10.000 u.m..
?c< 11.000 u.m..
?d< 1;.000 u.m..
?e< B1.000 u.m.
GRUPA II Categoria X #rganiarea auditului si controlul intern al
intreprinderii
1. Actiitatea !e"artamentului Fesurse umane "resu"une+
a< Fes"ectarea le)islatiei si re)lementarilor in i)oare "recum si a "oliticilor com"aniei.
b< Eentinerea de inre)istrari care demonstreaza res"ectarea le)ilor si re)lementarilor.
c< Asi)urarea confidentialitatii din cadrul !e"artamentului Fesurse umane.
d< Asi)urarea "roductiitatii muncii la un niel acce"tabil.
e< An)a*area unui numar suficient si adcat calificat de "ersonal.
f< Asi)urarea ca "ersonalul este "re)atit adecat in sco"ul inde"linirii res"onsabilitatilor
cores"unzatoare.
)< Asi)urarea ca "ersonalul "rimeste informatii cu "riire la "erformantele lor si la dezoltarea
carierei.
/dentificati si enumerati riscurile "osibile ce "ot sa a"ara si definiti "roceduri de control intern
care "ot diminua a"aritia riscurilor res"ectie.
GRUPA III Categoria III E$pertie contabile
1. 6e se 3n4ele)e "rin com"eten4a e'"ertului contabil8
2. 6are sunt "reederile re)lement7rilor le)ale "riind e'"ertizele contabile *udiciare Ai
e'tra*udiciare8
,. 6are sunt r7s"underile e'"er4ilor contabili8
GRUPA III % Categoria VII &tudii de feabilitate
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
4
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
Gn "roiect inestiional, cu o aloare total7 a inestiiei de 1;.000 lei Ai cu o rat7 de
actualizare de 20% "rezint7 urm7toarea structur7 a flu'urilor de numerar+
An 6ost
inestiie
6osturi de
e'"loatare
Total cost Total
3ncas7ri
0 1;,000 1;,000
1 B,420 B,420 %,440
2 B,B20 B,B20 %,B40
, =,;00 =,;00 10,=00
4 B,;00 B,;00 11,=00
; -,;00 -,;00 22,=00
Total 1;.000 ,;,;40 ;0,;40 B4,1-0
6alculai aloarea actualizat7 net7 Ai a"reciai fezabilitatea inestiional7 "rin intermediul
acestui indicator.
Reolvare
#e dau+
( aloarea inestitiei(1;.000 um
(rata de actualizare(20%
(structura flu'urilor de numerar "e durata de iata a inestitiei
#e cere+
(sa se calculeze aloarea actualizata neta si termenul de recu"erare a inestitiei
(sa se a"recieze fezabilitatea inestitionala.
valoarea actualiata 'durata de viata ( ani) rata de actualiare *+,-
H flu'ul de lichiditati net "oziti estimat ' coeficient ?ales din tabel functie de rata minima
"ro)ramata a inestitiei si durata de iata a inestitiei< H %.42B,BB um
a) Valoarea actualiata neta cores"unde diferentei dintre suma cash(floD(urilor "reizibile
actualizate si costul initial al inestitiei ?col.1<.
6oeficientul de actualizare cores"unzator unei rate de actualizare de 20 % se re)aseste in
col.= si are formula+?1I1,20< la "uterea n, unde n cores"unde "erioadei in ani.
Flu'ul de numerar H enit net C amortizarea H col 4 C amortizare anuala ?1;.000+; aniH,.000
um<
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
;
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
21.,02,14 @ 1;.000 ?costul inestitiei< H B.,02,14 lei
rezulta ca aloarea actualizat7 net7 are aloare "ozitia, deci inestitia este fezabila.
b- ter.enul de recuperare a investitiei 'durata de viata / ani-
H costul inestitieiI flu' net de lichiditati mediu anual H 1;000I ,%.0;=,BIB ani H
1;000I=B.;0%,; H2,, ani
2,, aniJ B ani durata de iata a inestitiei H rezulta ca inestitia este fezabila
METODE DE APRECIERE A FEZABILITATII/ A DECIZIEI DE INVESTIRE
(teorie)
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
B
incasari costuri
Venit net
im"ozabil enit net
flu' de
numerarHenit
netCamortiz
flu' de
numerar
actualizat
6oeficient
de
actualizare
1 2 ,H1(2 4H,K-4% ; BH;K= =
%440 B420 ,020 2;,B,- ;.;,B,-0 4.B1,,-2 0,-,,
%B40 BB20 ,020 2;,B,- ;.;,B,-0 ,.-42,;4 0,B%4
10=00 =;00 ,200 2B-- ;.B--,00 ,.2%,,,; 0,;=%
11=00 B;00 ;200 4,B- =.,B-,00 ,.;;1,,- 0,4-2
22=00 -;00 14200 11%2- 14.%2-,00 B.001,0B 0,402
B4.1-0 ;0.;40 1,.B40 11.4;=,B 01"+/2)(+ *!"0+*)!3
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
1. METODA RATEI RENTABILITATII CONTABILE
Modaitate !"oara dar r!di#e$tara de deter#i$are a %er&or#a$teor e"ti#ate ae !$ei
i$'e"titii de (a%ita
)rata re$ta*iitatii (o$ta*ie + 'e$it $et #edi! a$!a a %roie(t!!i/ (o"t! #edi! a
i$'e"titiei
)i$'e"titie #edie + (i$'e"titie totaa,'aoare re-id!aa)/.
) i%ote-e $e(e"are/ a) a"te%tarea #a$a0e#e$t!!i a"!%ra re$ta*iitatii i$'e"titiei (e1/
rata a"te%tata de 123) *) e"ti#arie #a$a0e#e$t!!i a"!%ra 'e$it!rior "i
(4et!ieior () (o"t! i$'e"titiei "i 'aoarea re-id!aa
)REZ5LTAT/ da(a rata re$ta*iitatii (o$ta*ie 6 rata a"te%tata + "e i$'e"te"te
AVANTA7E/ !"or de i$tee" "i a%i(at
LIMITE/ 'e$it! $et e"te (a(!at (a o #edie %t d!rata de 'iata a i$'e"titiei8 re-!ta
erori de e"ti#are "i de (a(!8 ia i$ (a(! "i (4et!ieie $e#o$etare "i $! ia i$
(o$"iderare 'aoarea *a$ior i$ ti#%.

.. METODA PERIOADEI DE REC5PERARE SI FL595L DE LIC:IDITATI (DR)
)"e &a( e"ti#ari ae &!1!rior de #i;oa(e *a$e"ti
)%erioada de re(!%erare+ (o"t! i$'e"titiei/ &!1 $et de i(4iditati #edi! a$!a
)%erioada de re(!%erare+ (o"t! i$'e"titiei/'e$it!ri #o$etare)(4et!iei #o$etare)
i#%o-ite
) REZ5LTAT/ re(!%erarea (o"t!!i i$itia i$ %erioada a"te%tata "a!8 da(a "e (o#%ara
. i$'e"titii8 i$tr)o %erioada (at #ai "(!rta.
AVANTA7E/ !"or de i$tee" "i a%i(at
LIMITE/ $! deter#i$a %ro&ita*iitatea %roie(t!!i8 $! ti$e (o$t de di&ere$tee di$tre
'aorie %re-e$te ae &!1!rior de i(4iditati di$ di&erite %erioade8 %!$e a((e$t %e
%erioada de re(!%erare "i $! %e re$ta*iitatea %e ter#e$ !$0 a i$'e"titiei.
<. METODA VALORII NETE PREZENTE (VAN8 VNA)
)"e *a-ea-a %e &!1!rie a$!ae de i(4iditati 'iitoare %e (are e a(t!ai-ea-a a
%re-e$t8 %e *a-a de (oe&i(ie$ti de a(t!ai-are (deter#i$at %ri$ (orearea ratei #i$i#e
a re$ta*iitatii %ro0ra#ate (! d!rata de 'iata a a(ti'!!i "a! d!rata de ti#% %e$tr!
(are "e a(t!ai-ea-a "!#a=
)e1i"ta . #etode &!$(tie de ti%! &!1!rior 'iitoare de #i;oa(e *a$e"ti/ e0ae "a!
i$e0ae.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
=
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
)#etoda 1/ &!1!ri 'iitoare de #i;oa(e *a$e"ti e0ae %e toata d!rata de 'iata a
i$'e"titiei+ !$ "i$0!r (a(! + &!1! de i(4iditati $et %o-iti' e"ti#at 1 (oe&i(ie$t (ae"
di$ ta*e &!$(tie de rata #i$i#a %ro0ra#ata a i$'e"titiei "i d!rata de 'iata a
i$'e"titiei)
)#etoda ./ &ie(are "!#a a$!aa "e a(t!ai-ea-a a #o#e$t! %re-e$t (! !$
(oe&i(ie$t (ae" di$ ta*e &!$(tie de rata #i$i#a %ro0ra#ata a i$'e"titiei "i %erioada
de reai-are a &!1!!i de $!#erar)8 "e i$"!#ea-a "i a%oi "e (o#%ara &!1!ri 'iitoare
de #i;oa(e *a$e"ti e0ae %e toata d!rata de 'iata a i$'e"titiei.
REZ5LTAT/ da(a 'aoarea %re-e$ta a t!t!ror &!1!rior %o-iti'e 'iitoare de i(4id e"te
#ai #are de(at "!#a i$'e"titiei (!re$te8 (4et!iaa de (a%ita re"%e(ta i#ita #i$i#a
a ratei re$ta*iitatii8 iar %roie(t! tre*!ie reai-at.
>. RATA INTERNA A RENTABILITATII PROIECT5L5I (RIR8 IRR)
Ia i$ (a(! &!1!rie de $!#erar a$!ae a(t!ai-ate a %re-e$t de0a;ate de i$'e"titie /
(o"t! #edi! a i$'e"titiei
?. FL595RI DE N5MERAR C5M5LATE POZITIVE
GRUPA III Categoria VIII Analia diagnostic a intreprinderii
1) Se cunosc urmtoarele informaii fnanciare referitoare la o societate
comercial ce activeaz n domeniul comertului cu amanuntul de bunuri de larg
consum:

Indicator u.m.
Imobilizri 1.500
Stocuri 500
reane 100
!is"onibiliti 100
a"italuri "ro"rii #00
!atorii fnanciare 500
$urnizori 500
!atorii salariale %00
!atorii fscale si sociale 150
redite de trezorerie 50
ifra de afaceri 5000
S se calculeze &i s se inter"reteze duratele de rotaie ale elementelor de activ
&i "asiv circulant &i viteza de rotaie a activului circulant net.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
-
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
Reolvare
!uratele de rotatie se determina in functie de cifra de afaceri astfel+

a<!uratele de rotatie ale actielor
(durata de rotatie a actiuluiH?acti+cifra de afaceri< ' ,B; de zile ?se "ot folosi si ,B0 de zile, numar
rotun*it<.
(durata de rotatie a actielor circulanteH?actie circulante+cifra de afaceri< ' ,B; de zile.
(durata de rotatie a stocurilorH?stoc+cifra de afaceri< ' ,B; de zile.
$e aceasta formula se mai foloseste in locul alorii stocurilor de la sfarsitul anului, stocul mediu+
?stoc initial C stoc final<+2
(durata de rotatie a creantelor ?de e'em"lu, durata creditului clienti<H ?clienti+cifra de afaceri< ' ,B;
de zile.
!e asemenea, atunci cand se cunosc alorile, la calculul indicatorului se tine cont de soldul mediu al
clientilor+ ?sold initial clienti C sold final clienti<+2

b<!uratele de rotatie ale datoriilor de e'"loatare ?sau datoriilor "e termen scurt ( datorii cu o scadenta
mai mica de un an<+

(durata de rotatie a turor datoriilor+ ?datorii+cifra de afaceri< ' ,B; de zile.
/n e'em"lul "rezentat+ furnizori C datorii salariale C datorii fiscale si sociale C credite de trezorerie
(durata de rotatie a datoriilor fata de furnizori+ ?furnizori+cifra de afaceri< ' ,B; de zile.

Actiul circulant net H actie circulante ( datorii care a*un) la scadenta intr(o "erioada mai mica de
un an. daca aloarea este ne)atia ?actiele circulante sunt mai mici decat datoriile care a*un) la
scadenta intr(o "erioada mai mica de un an, indicatorul "oarta denumirea de actie curente nete<.
$entru e'em"lul "rezentat, actiul circulant net H stocurile ?;00< C creante ?100< C dis"onibilitati
?100< ( furnizori ?;00< ( datorii salariale si fiscale ?4;0< ( credite de trezorerie ?;0< H ( ,00 ?este orba
de datorie curenta neta<.

!urata de rotatie a acesteia este H '0++4/+++- $ 0(/ zile H *!)1 ile

c<in ceea ce "rieste inter"retarea acestor indicatori+
(iteza de rotatie a actielor totale trebuie s7 fie mai mica de 1-2 de zile. adica este considerata
acce"tabil numarul de rotaii e)al cu 2. nr. rotatii H cifra de afaceri + total acti

(intre durata unei rotatii a actielor circulante si a datoriilor "e termen scurt trebuie sa e'iste o
corelatie, in sensul ca durata de rotatie a actielor trebuie sa fie mai mica decat a a datoriilor, datoriile
de e'"loatare fiind o sursa de finantare care nu are un cost. bineinteles ca este orba de datorii care
sant "latite in termenele normale.
(cel mai des, in "ractica, se com"ara durata creditului clienti cu durata creditului furnizori, iar durata
cr. clienti trebuie sa fie mai mica decat durat cr. furnizori.
(durata reditului clienti este analizata astfel+ daca este mai mica de ,0 zile este foarte bine, intre ,0
zile si B0 de zile este bine, intre B0 zile si %0 de zile este satisfacator, mai mare de %0 de zile
nesatisfacator.C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
%
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
2. !in contul de "rofit si "ierdere al societatii din e'ercitiul "recedent se cunosc urmatoarele
informatii+
/ndicator u.m.
6heltuieli de e'"loatare "latibile 1.;00
Amortizare 100
6heltuieli cu dobanzi 200
/m"ozit "e "rofit B0
#a se calculeze si sa se inter"reteze ratele de solabilitate si cele de rentabilitate "entru intre"rindere.
6heltuieli total 1-00 CB0 H 1.-B0
B0LLLLL1B %
MLLLLL.100 %
M H ?B0 ' 100%<I1B% H ,=; lei "rofit brut
$rofit net H ,1; u.m.
Fentabilitate financiara+ ?rezultat net+ca"italuri "ro"rii<' 100 H ,1;I=00 ' 100 H 4;%
9conomica+ ?rezultat+actie< ' 100 H ,=;I2.200 H 1=%
6omerciala+ ?rezultat net+cifra de afaceri<' 100 H ,1;I;.000 H B,, %
#olabilitatea )enerala+ actie total + datorii totale H 2.200I1.;00 H 1,4B J2 recomandat
#olabilitatea mai este a"reciata si "e baza ratelor de lichiditate
Reolvare

Fentabilitatea financiar7 H ?rezultatul net + ca"italuri "ro"rii < ' 100

Fentabilitatea economic7 H ?rezultat + acti< ' 100

Fentabilitatea comerciala H ?rezultat net + cifra de afaceri< ' 100

#olabilitatea )enerala H acti total + datorii totale

/nsa, solabilitatea mai este a"reciata "e baza ratelor de lichiditate+
(lichiditatea )enerala+ actie curente ?actie circulante< + datorii curente ?datorii care a*un) la
scadenta intr(o "erioada mai mica de un an<.

(lichiditatea "artiala ?restransa<+ ?actie curente ( stocuri< + datorii curente

(lichiditatea imediat7 + casa si conturi la banci + datorii curente.

/n ceea ce "rieste alorile acce"tabile ale lichiditatii+
%lic5iditatea generala trebuie sa aiba o valoare .ai .are decat *6
%lic5iditarea restransa4 +)7 %!6
%lic5iditatea i.ediata4 .ai .are de +)*
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
10
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
F#R8U9E A9E PRI:CIPA9I9#R I:;ICAT#RI EC#:#8IC#%FI:A:CIARI
1./ndicatori de lichiditate
Ra#!$! de $%&%'%#a#! a(a#a ca"acitatea intre"rinderii de a face fata datoriilor scadente "e termen scurt.
1. Fata lichiditatii )enerale H
!aca este su"raunitara N reflecta ca"acitatea actielor de a se transforma in lichiditati )!*#(+
aco"erirea datoriilor "e termen scurt.
2. Fata lichiditatii "artiale H
!aca este su"raunitara N intre"rinderea isi ramburseaza datoriile "e termen scurt "e seama
creantelor si dis"onibilitatilor banesti. #tocurile nu sunt finantate "e seama resurselor cu caracter
tem"orar.
/n literatura de s"ecialitate se a"reciaza faorabil o rata a lichiditatii "artiale cu"rinsa intre 0,- si 1.
,. Fata lichiditatii imediate H
#e a"reciaza faorabila o rata a lichiditatii imediate care "orneste de la 0,,.
4. Fata solabilitatii @ ca"acitatea intre"rinderii de a face fata datoriilor "e termen scurt si a datoriilor
"e termen lun)
a. Lichiditatea generala/curenta (Current Ratio) H Actie circulanteI!atorii curente ?J1 an<
b. Lichiditatea imediata (Indicatorul test acid;Quick Ratio) H ?Actie circulante #tocuri<I!atorii
curente ?J1 an<
c. Rata capacitatii de plata (Cash Ratio) H 6asa si conturi la banciC/nestitii "e termen scurtI!atorii
curente
d. Acoperirea cheltuielilor zilnice H ?6ashC/nestitii "e termen scurtC6reante<I6heltuieli medii
zilnice
e. Ciclul de conversie a numerarului H !urata de rotatie a stocurilor ?!/2<C !urata de rotatie a
debitelor(clienti ?!#2<( !urata de rotatie a creditelor(furnizor ?!$2<
2. /ndicatori de riscIdatorii
a. Indicatorul gradului de indatorare H 6a"ital im"rumutatI6a"ital "ro"riu sau 6a"ital
im"rumutatI6a"ital an)a*at 6a"ital im"rumutatH6redite "este 1 an 6a"ital an)a*atH6a"ital
"ro"riuC6a"ital im"rumutat
b. Gradul de acoperire al doanzilor H $rofit inainte de "lata dobanzilor si a im"ozitului "e "rofit
?9&/T<I6heltuieli cu dobanda
c. Rata de indatorare gloala H !atorii totaleIActie totale
d. Levierul H !atorii totaleIActie totale
e. Rata solvailitatii generale H Actie totaleI!atorii curente
,./ndicatori de actiitate ?)estiune<
Indicatorii inclusi in acesta categorie releva e!icienta cu care o societate isi utilizeaza activele"
a. Rotatia stocurilor H 6ostul anzarilorI#toc mediu ?nr. de ori<
b. #urata de rotatie a stocurilor (#a$s Inventor$ %utstanding & #I%) H #toc mediuI6ostul
anzarilorK,B; ?nr. de zile<
c. Rotatia deitelor'clienti H 6ifra de afaceriI#old mediu clienti ?nr. de ori<
d. #urata de rotatie a deitelor'clienti (#a$s (ales %utstanding & #(%) H #old mediu clientiI6ifra
de afaceriK,B; ?nr. de zile<
e. Rotatia creditelor'!urnizor H Achizitii de bunuriI#old mediu furnizori ?nr. de ori<
f. #urata de rotatie a creditelor'!urnizor (#a$s )a$ales %utstanding & #)%) H #old mediu
furnizloriIAchizitii de bunuriK,B; ?nr. de zile<
). Rotatia activelor imoilizate (*iteza de rotatie in zile) H 6ifra de afaceriIActie imobilizate
?,B;IFotatia actielor imobilizate<
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
11
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
h. Rotatia activelor circulante (*iteza de rotatie in zile) H 6ifra de afaceriIActie circulante
?,B;IFotatia actielor circulante<
i. Rotatia activului total (*iteza de rotatie in zile) H 6ifra de afaceriIActi total ?,B;IFotatia actiului
total<
4./ndicatori de "rofitabilitate
%!era in!ormatii despre e!icienta cu care o societate isi utilizeaza resursele pentru a genera pro!it"
%tinerea de pro!it pe termen lung este vitala atat pentru supravietuirea companiei+ cat si pentru
ene!iciile aduse actionarilor sau asociatilor"
a. Rentailitatea capitalului anga,at H $rofit inaintea "latii dobanzii si a im"ozitului "e "rofit
?9&/T<I6a"ital an)a*at
b. -ar,a pro!itului operational H $rofit o"erational ?9&/T<I6ifra de afaceriK100
c. -ar,a ruta din vanzari H $rofit brut din anzariI6ifra de afaceriK100
d. -ar,a neta din vanzari H $rofit netI6ifra de afaceriK100
e. Rata de impozitare e!ectiva H 6heltuieli cu im"ozitulI$rofit brut ?9&T<K100
f. Rentailitatea economica H $rofit netIActie totaleK100
). Rentailitatea !inanciara H $rofit netI6a"ital "ro"riuK100
h. Rata rentailitatii resurselor consumate H $rofit netI6heltuieli totale
;./ndicatori ai "oliticii de diidend
a. Randamentul dividendului (#ividend .ield; #I*.) H !iidend "e actiune ?!$#<I$ret "e actiune b.
Rata de alocare a dividendelor ()a$out Ratio) H !iidende "e actiune ?!$#<I$rofit "e actiune ?9$#<
B.Alti indicatori
Rata autonomiei !inanciare H 6a"ital "ro"riuI6a"ital "ermanent Rata de !inantare a stocurilor H
Fond de rulmentI#tocuri sau ?6a"ital "ermantent(Actie imobilizate<I#tocuri Rata capitalului
propriu !ata de activele imoilizate H 6a"ital "ro"riuIActie imobilizate
GRUPA IV% Categoria VI Ad.inistrarea si lic5idarea intreprinderii
1< Asociatii societatii OM1 au decis dizolarea acesteia. #ituatia "atrimoniului conform
bilantului contabil la data ince"erii lichidarii se "rezinta astfel+
6onstructii + ,0.000 lei
Amortizarea constructiilor 20.000 lei
9chi"amente tehnolo)ice 1;.000 lei.
Amortizarea echi"amentelor tehnolo)ice 10.000 lei
Eaterii "rime ,.000 lei
A*ustari "entru de"recierea materiilor "rime ;00 lei
6lienti 2.000 lei
6lienti incerti =00 lei
A*ustari "entru de"recierea clientilor incerti 400 lei
6onturi la banci in lei 1.,00 lei
Furnizori =.000 lei
$roizioane 1.2;0 lei
6a"ital subscris arsat 11.000 lei
Fezere le)ale 1.-;0 lei
2"eratiile de lichidare efectuate de lichidator au fost+
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
12
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
a< 6onstructiile au fost andute cu 11.000 lei, fata de aloarea ramasa neamortizata de 10.000 lei
b< 9chi"amentele tehnolo)ice au fost andute cu =.000 lei fatade aloarea ramasa neamortizata de
;.000 lei
c< Eateriile "rime au fost andute cu 2.-;0 lei fata de aloarea de 2.;00 lei
d< /n ederea incasarii inainte de scadenta a creantelor certe au fost acordate sconturi in aloare de
100 lei
e< !in suma clientilor incerti se incaseaza *umatate, restul fiind irecu"erabile
f< $entru "lata inainte de termen a datoriilor catre furnizori, acestia au acordat sconturi in suma de
,;0 lei
)< 6heltuielile efectuate cu lichidarea societatii au fost in suma de %00 lei
#e cere+
a< /nre)istrarile contabile aferente o"eratiilor de lichidare
b< /ntocmirea bilantului de "arta*
c< /nre)istrarile contabile aferente o"eratiilor de "arta* la actionari
RA&PU:&
P(,-$!.a *(. 1
A P
.1. <@.@@@8@@ .A18. .@.@@@8@@
.1<81 1?.@@@8@@ .A18< 1@.@@@8@@
<@1 <.@@@8@@ <B1 ?@@8@@
>1181 ..@@@8@@ >B1 >@@8@@
>118A C@@8@@ >@1 C.@@@8@@
?1. 1.<@@8@@ 1?1 1..?@8@@
1@18. 11.@@@8@@
1@281 1.A?@8@@
TOTAL /2.000,00 TOTAL /2.000,00
D$ota/ $! "e %re(i-ea-a da(a "o(ietate e"te %atitoare de TVA
1 Va$-are (o$"tr!(tii
>21 C?A8@@ 11.@@@8@@
?1. >218@@ 11.@@@8@@
2A1 .A18.@ 1@.@@@8@@
.A1 .1.8@@ <@.@@@8@@
. Va$-are e(4i%a#e$te te4$oo0i(e
>21 C?A8@@ C.@@@8@@
?1. >218@@ C.@@@8@@
2A1 .A18<@ ?.@@@8@@
.A1 .1<81@ 1?.@@@8@@
< Va$-are #aterii %ri#e
<C1 <@18@@ <.@@@8@@
>21 C@C8@@ ..A?@8@@
?1. >218@@ ..A?@8@@
2@C <C18@@ <.@@@8@@
<B1 CA18>@ ?@@8@@
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
1,
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
> I$(a"are (rea$te (erte= "(o$t 1@@ ei
3 >1181@ ..@@@8@@
?1. 1.B@@8@@
22C 1@@8@@
? I$(a"are (ie$ti i$(erti= ?@3 ire(!%era*ie
?1. >118A@ <?@8@@
2?> >118A@ <?@8@@
>B1 CA18>@ >@@8@@
2 A(4itare &!r$i-ori= "(o$t!ri %ri#ite <?@ ei
>@1 3 C.@@@8@@
?1.8@@ 2.2?@8@@
C2C8@@ <?@8@@
1?1 CA18@@ 1..?@8@@
C C4et!iei %ro(ed!ra B@@ ei
2?A ?1.8@@ B@@8@@
A P
?1. ?.A?@8@@ 1@18. 11.@@@8@@
2?A B@@8@@ 1@281 1.A?@8@@
2A1 1?.@@@8@@ C?A C.@@@8@@
2@C <.@@@8@@ C@C ..A?@8@@
22C 1@@8@@ CA1 ..1?@8@@
2?> <?@8@@ C2C <?@8@@
TOTAL 2/.200,00 TOTAL 2/.200,00
A I$(4idere (o$t!ri (4,'e$
1.1 3 1B.<?@8@@
2?A B@@8@@
2A1 1?.@@@8@@
2@C <.@@@8@@
22C 1@@8@@
2?> <?@8@@
3 1.18@@ 1..<?@8@@
C?A C.@@@8@@
C@C ..A?@8@@
CA1 ..1?@8@@
C2C <?@8@@
D) #oti'at de &a%t! (a $! "e (!$o"te a$! (o$"tit!irii %ro'i-ioa$eor8 $! %!te# "ti #a"!ra i$ (are a(e"tea
"!$t 'e$it!rie a&ere$te "!$t i#%o-a*ie "a! $!. Ve$it!rie i$re0i"trate di$ a$!area %ro'i-ioa$eor e 'o#
(o$"idera i#%o-a*ie8 %e(a$d de a %re#i"a (a "i (4et!iaa a&ere$ta a &o"t ded!(ti*ia8
A P
?1. ?.A?@8@@ 1@18. 11.@@@8@@
1.1 C.@@@8@@ 1@281 1.A?@8@@
TOTAL 12.0/0,00 TOTAL 12.0/0,00
B Ca(!! I#%o-it!!i %e %ro&it "i di'ide$d 123 ) re- e0ae
1@281 >>18@@ .B28@@
>>1 ?1.8@@ .B28@@
1@281 >>28@@ .>A82>
>>2 ?1.8@@ .>A82>
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
14
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
1@ Bia$t i$ai$te de %arta;
A P
?1. ?.<@?8<2 1@18. 11.@@@8@@
1.1 C.@@@8@@ 1@281 1.<@?8<2
TOTAL 12.30/,31 TOTAL 12.30/,31
E&e(t!area %arta;!!i "i di"tri*!tia "!#eor a"o(iatior d!%a a(o%erirea %ierderii
3 >?2 1..<@?
1@1. 11@@@
1@281 1<@?
>?2 3 1..<@?
1.1 C.@@@
?1. ?.<@?
2< /n cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolenta, ce obli)ate are
lichidatorul8
?. De&i$iEi i(4idarea "o(ietFEior (o#er(iae.
(4tt%///GGG.(o$ta*ii-at.ro/di(tio$arHe(o$o#i(H"iH&i$a$(iarIter#e$)i(4idare.4t# )
$rocedura de im"artire a "atrimoniului cu "rile*ul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a
dizolarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de acti ?transformarea actiului in bani< si
"lata creditorilor, in ederea "arta*ului actiului net ramas intre asociati. Lichidarea este, asadar,
"recedata de dizolare. Toate documentele emise de societatea aflata in lichidare trebuie sa "oarte o
mentiune des"re starea societatii ?sa arate ca este in lichidare<. $atrimoniul social a"artine, in
continuare, societatii, ca subiect de dre"t distinct. !u"a a"robarea hotararii de lichidare, adunarea
asociatilor "rocedeaza la numirea lichidatorilor si la stabilirea com"etentelor acestora "entru
realizarea lichidarii. /n cazul in care lichidatorii nu au "utut fi numiti "rin hotararea adunarii
asociatilor, numirea acestora se face de catre instanta *udecatoreasca, la cererea oricaruia dintre
administratori sau asociati.
B. 2r)anele care a"lica "rocedura insolentei sunt+ instantele *udecatoresti, *udecatorul sindic,
administratorul *udiciar si lichidatorul. ?Art.;<
C. Care "!$t #F"!rie %re#er0Ftoare i(4idFriiJ Art .?.)Le0ea <1/1BB@
'!-$entru lichidarea si re"artizarea "atrimoniului social, chiar daca 3n actul constituti se "read
norme 3n acest sco", sunt obli)atorii urmatoarele re)uli+
a-p<na la preluarea functiei de catre lic5idatori) ad.inistratorii si directorii) respectiv .e.brii
directoratului) continua sa%si e$ercite atributiile) cu e$ceptia celor prevaute la art" *006
b-actul de nu.ire a lic5idatorilor) .ention<nd puterile conferite acestora sau sentinta care =i
tine locul) precu. si orice act ulterior care ar aduce sc5i.bari cu privire la persoana lor sau la
puterile conferite trebuie depuse) prin gri>a lic5idatorilor) la oficiul registrului co.ertului)
pentru a fi =nscrise de =ndata si publicate =n 8onitorul #ficial al Ro.<niei) Partea a IV%a"
'*-Numai du"a 3nde"linirea formalitatilor de la alin. ?1< lichidatorii or de"une semnatura lor 3n
re)istrul comertului si or e'ercita aceasta functie.
'3->n afara de dis"ozitiile "rezentului titlu, se a"lica societatilor 3n lichidare re)ulile stabilite "rin
actul constituti si "rin le)e, 3n masura 3n care nu sunt incom"atibile cu lichidarea.
'/-Toate actele eman5nd de la societate trebuie sa arate ca aceasta este 3n lichidare.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
1;
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
A. De&i$iEi di-o'area "o(ietFEior (o#er(iae.
Le)ea nr. ,1I1%%0 nu d7 o defini4ie e'"res7 a dizol7rii societ74ii. >n li"sa acesteia, "recizarea
no4iunii a reenit doctrinei. Astfel, dizolarea a fost considerat7 modalitatea *uridic7 de 3ncetare a
e'isten4ei societ74ii.
1
6u toate c7 o asemenea defini4ie "are 3ndre"t74it7 at5t de dis"ozi4iile 6odului 6iil referitoare la
materia societ74ilor ?art. 1;2, foloseAte e'"resia 0societatea 3nceteaz71< c5t Ai de unele dis"ozi4ii ale
Le)ii nr. ,1I1%%0 ?art. ;-, care re)lementeaz7 efectele declar7rii nulit74i societ74ii, "reede c7, "e data
la care hot7r5rea *udec7toreasc7 a deenit ireocabil7, societatea 3nceteaz7 f7r7 dre"t retroacti<, ea
este ine'act7, fiind contrazis7 de dis"ozi4iile le)ale ce re)lementeaz7 efectele dizol7rii. >n acest sens,
art. 22- alin. ?4< din Le)ea nr. ,1I11%0 "recizeaz7 c7 societatea 3Ai "7streaz7 "ersonalitatea *uridic7
"entru o"era4iunile lichid7rii, "5n7 la terminarea acesteia.
Eai a"roa"e de realitate este definirea dizol7rii ca fiind un fa"t care determin7 3ncetarea ie4ii
societ74ii, ca or)anism acti ce urm7reAte realizarea de beneficii din e'ercitarea unei actiit74i
comerciale.
2
TotuAi, cea mai e'act7 caracterizare este aceea care consider7 dizolarea ca un moment care "une
ca"7t actiit74ii comerciale normale, aAa cum aceasta a fost determinat7 de actul constituti Ai
marcheaz7 trecerea 3n faza lichid7rii. !eci, "rin dizolare, societatea intr7 3ntr(o nou7 faz7 a
e'isten4ei sale, 3n care urmeaz7 s7 se "rocedeze la lichidarea bunurilor sale, adic7 la transformarea lor
3n bani, "lata creditorilor Ai re"artizarea restului 3ntre asocia4i. Numai du"7 "arcur)erea acestui
0ciclu1 interine stin)erea "ersonalit74ii *uridice a societ74ii Ai, o data cu aceasta, a tuturor
ra"orturilor *uridice ce o lea)a.
,
$erioada ce urmeaz7 dizol7rii este asem7n7toare cu "erioada constituti7+ societatea se bucur7 de o
"ersonalitate *uridic7 restr5ns7, limitat7, de aceast7 dat7, la o"era4iunile lichid7rii.
>n "rocesul de 3ncetare a "ersonalit74ii *uridice a unei societ74i comerciale, dizolarea Ai lichidarea
re"rezint7, 3n condi4ii obiAnuite, cele dou7 faze obli)atorii, 3n "rinci"iu se"arate de momentul
desemn7rii lichidatorilor. >n mod e'ce"4ional, le)ea re)lementeaz7 cazuri 3n care "ersonalitatea
*uridic7 a societ74ii 3nceteaz7, f7r7 a se "arcur)e cele dou7 faze. >n cazul fuziunii Ai diiz7rii
societ74ilor comerciale re)lementate "rin Le)ea nr. ,1I1%%0 se im"un c5tea "reciz7ri. Art. 2,, alin.
?1< din Le)ea nr. ,1I1%%0 "reede+ fuziunea se face "rin absorbirea unei societ74i de c7tre o alt7
societate sau "rin conto"irea a dou7 sau mai multe societ74i "entru a alc7tui o societate nou7.
Fuziunea este o"era4iunea "rin care se realizeaz7 o concentrare a societ74ilor comerciale. dou7 sau
mai multe societ74i comerciale se reunesc "entru a forma o sin)ur7 societate. 9a are dou7 forme+
fuziunea "rin absorb4ie Ai fuziunea "rin conto"ire.
1. V.FoA, /#izolvarea societ01ilor comerciale" )articularit01i ale dizolv0rii pe cale ,udiciar0"
Lichidarea societ01ilor comerciale" -omentul 2n care intervine" Rolul instan1ei de ,udecat0 2n
cursul lichid0rii societ01ii 3n F.!.6. nr.1I1%%B, ".;; Ai urm. P'Q
2. Earius Rcheaua, /Legea societ01ilor comerciale3, 9d.Fosetti, &ucureAti, 2002, ".2-4 P'Q
,. /.L.Seor)escu, /#rept comercial3, ol.//, ".=01(=02 P'Q
4. /.L.Seor)escu, #rept Comercial, ol.//, ".=0-(=0%. P'Q
;. V.FoA, op"cit" 3n F.!.6. nr.1I1%%B, ".;B. P'Q
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
1B
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
B. Pre-e$taEi (a!-ee di-o'Frii "o(ietFEior (o#er(iae.
CAPIT#9U9 I4 ;iolvarea societatilor
Art" **2
)
'!-#ocietatea se dizola "rin+
a-trecerea tim"ului stabilit "entru durata societatii.
b-im"osibilitatea realizarii obiectului de actiitate al societatii sau realizarea acestuia.
c-declararea nulitatii societatii.
d-hotar5rea adunarii )enerale.
e-hotar5rea tribunalului, la cererea oricarui asociat, "entru motie temeinice, "recum ne3ntele)erile
)rae dintre asociati, care 3m"iedica functionarea societatii.
f-falimentul societatii.
g-alte cauze "reazute de le)e sau de actul constituti al societatii.
1@. K$ (e (o$"ta! o%eraEi!$ie e&e(t!ate L$ "it!aEia di-o'Frii "o(ietFEior (o#er(iaeJ
Art" *0*
'!-!izolarea societatilor comerciale trebuie sa fie 3nscrisa 3n re)istrul comertului si "ublicata 3n
Eonitorul 2ficial al Fom5niei, $artea a /V(a, 3n afara de cazul "reazut la art. 22= alin. ?1< lit. a<.
'*->nscrierea si "ublicarea se or face conform art. 204, c5nd dizolarea are loc 3n baza unei hotar5ri
a adunarii )enerale, si 3n termen de 1; zile de la data la care hotar5rea *udecatoreasca a deenit
ireocabila, c5nd dizolarea a fost "ronuntata de *ustitie.
'0->n cazul "reazut la art. 22= alin. ?1< lit. f<, dizolarea se "ronunta de tribunalul 3nestit cu
"rocedura falimentului.
11. Ci$e %ot &i i(4idatoriiJ
'!-Lichidatorii or "utea fi "ersoane fizice sau "ersoane *uridice. Lichidatorii "ersoane fizice sau
re"rezentantii "ermanenti ( "ersoane fizice ale societatii lichidatoare ( trebuie sa fie lichidatori
autorizati, 3n conditiile le)ii.
?9ege nr" */3?*++2 din 45/67/8667 $ublicat in Eonitorul 2ficial, $artea / nr. ;0= din ,0I0=I200=
"entru a"robarea 2rdonan4ei de ur)en47 a Suernului nr. -BI200B "riind or)anizarea actiit74ii
"racticienilor 3n insolen47, cu urm7toarele modific7ri Ai com"let7ri<
12. Fondurile obtinute din 5nzarea bunurilor din aerea debitorului, )reate, 3n faoarea
creditorului, de i"oteci, )a*uri sau alte )arantii reale mobiliare ori dre"turi de retentie de orice fel, or
fi distribuite 3n urmatoarea ordine+
1"ta'e, timbre si orice alte cheltuieli aferente 5nzarii bunurilor res"ectie, inclusi cheltuielile
necesare "entru conserarea si administrarea acestor bunuri, "recum si "lata remuneratiilor
"ersoanelor an)a*ate 3n conditiile art. 10, art. 1% alin. ?2<, art. 2, si 24.
2.creantele creditorilor )arantati, cu"rinz5nd tot ca"italul, dob5nzile, ma*orarile si "enalitatile de
orice fel, "recum si cheltuielile ?art.121<
1<. De (Ftre (i$e "e &a(e $!#irea i(4idatorior L$ "o(ietFEie %e a(Ei!$i Mi L$ (o#a$ditF %e
a(Ei!$iJ Art..2> e0ea <1/1BB@
'!-Numirea lichidatorilor 3n societatile "e actiuni si 3n comandita "e actiuni se face de adunarea
)enerala, care hotaraste lichidarea, daca, "rin actul constituti, nu se "reede altfel.
'*-Adunarea )enerala hotaraste cu ma*oritatea "reazuta "entru modificarea actului constituti.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
1=
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
'0-@n caul =n care .a>oritatea nu a fost obtinuta) nu.irea se face de tribunal) la cererea
oricaruia dintre ad.inistratori) respectiv dintre .e.brii directoratului) sau dintre asociati) cu
citarea societatii si a celor care au cerut%o" @.potriva sentintei tribunalului se poate declara
nu.ai recurs) =n ter.en de !/ ile de la pronuntare"
14. 6reantele or fi "latite, 3n cazul falimentului, 3n urmatoarea ordine+
!"ta'ele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente "rocedurii instituite "rin "rezenta le)e, inclusi
cheltuielile necesare "entru conserarea si administrarea bunurilor din aerea debitorului, "recum si
"lata remuneratiilor "ersoanelor an)a*ate 3n conditiile art. 10, art. 1% alin. ?2<, art. 2,, 24 si ale art. %-
alin. ?,<, sub rezera celor "reazute la art. 102 alin. ?4<.
*"creantele izor5te din ra"ortul de munca.
0"creantele re"rezent5nd creditele, cu dob5nzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit
du"a deschiderea "rocedurii, "recum si creantele rezult5nd din continuarea actiitatii debitorului
du"a deschiderea "rocedurii.
3"creantele bu)etare.
/"creantele re"rezent5nd sumele datorate de catre debitor unor terti, 3n baza unor obli)atii de
3ntretinere, alocatii "entru minori sau de "lata a unor sume "eriodice destinate asi)urarii mi*loacelor
de e'istenta.
("creantele re"rezent5nd sumele stabilite de *udecatorul(sindic "entru 3ntretinerea debitorului si a
familiei sale, daca acesta este "ersoana fizica.
2"creantele re"rezent5nd credite bancare, cu cheltuielile si dob5nzile aferente, cele rezultate din
lirari de "roduse, "restari de sericii sau alte lucrari, "recum si din chirii.
7"alte creante chiro)rafare.
1"creantele subordonate, 3n urmatoarea ordine de "referinta+
a-credintele acordate "ersoanei *uridice debitoare de catre un asociat sau actionar detin5nd cel "utin
10% din ca"italul social, res"ecti din dre"turile de ot 3n adunarea )enerala a asociatilor, ori, du"a
caz, de catre un membru al )ru"ului de interes economic.
b-creantele izor5nd din acte cu titlu )ratuit. ?Art. 12,<
1?. Care e"te ter#e$! i(4idFrii "o(ietFEii de a data di-o'FriiJ
1B. !ac7 lichidarea se "relun)eAte "este durata e'erci4iului financiar, ce obli)a4ii au lichidatorii8
1=. >n cazul 3n care societatea aflat7 3n lichidare este 3n stare de insolen47, ce obli)a4ie are
lichidatorul8
1-. $rezenta4i modalitatea de efectuare a lichid7rii.
1%. Lichidatorul a "rezenta comitetului creditorilor un ra"ort care a cu"rinde ealuarea bunurilor si
metoda de alorificare a acestora si 3n care se a "reciza daca 5nzarea se a face 3n bloc sau
indiidual ori o combinatie a acestora, "rin licitatie "ublica sau ne)ociere directa sau "rin ambele
metode. ?Art. 11= alin.1<
20. Lichidatorul a conoca adunarea )enerala a creditorilor 3n termen de ma'imum 20 de zile de la
data sedintei comitetului creditorilor, 3nstiint5ndu(i "e creditori des"re "osibilitatea studierii
ra"ortului si a "rocesului(erbal al sedintei comitetului creditorilor "riind ra"ortul. ?Art. 11=.Alin.1<
22. /dem 14
2,. 6reantele subordonate or fi "latite in urmatoarea ordine+
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
1-
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
a-credintele acordate "ersoanei *uridice debitoare de catre un asociat sau actionar detin5nd cel "utin
10% din ca"italul social, res"ecti din dre"turile de ot 3n adunarea )enerala a asociatilor, ori, du"a
caz, de catre un membru al )ru"ului de interes economic.
b-creantele izor5nd din acte cu titlu )ratuit. ?Art. 12,("ct.%<
24. >n cazul 3n care bunurile care alcatuiesc aerea unui )ru" de interes economic ori a unei societati
3n nume colecti sau 3n comandita nu sunt suficiente "entru "lata creantelor 3nre)istrate 3n tabelul
definiti consolidat de creante, 3m"otria )ru"ului sau a societatii *udecatorul(sindic a autoriza
e'ecutarea silita, 3n conditiile le)ii, 3m"otria asociatilor cu ras"undere nelimitata sau, du"a caz, a
membrilor, "ronunt5nd o sentinta definitia si e'ecutorie, care a fi "usa 3n e'ecutare de lichidator,
"rin e'ecutor *udecatoresc.?Art. 12B<
2;.Tudecatorul(sindic a conoca adunarea creditorilor 3n termen de ma'imum ,0 de zile de la
afisarea ra"ortului final. 6reditorii "ot formula obiectii la ra"ortul final cu cel "utin ; zile 3nainte de
data conocarii. ?Art. 12% alin.1<
2B. >n cazul 3n care 3n ra"ortul 3ntocmit 3n conformitate cu dis"ozitiile art. ;% alin. ?1< sunt
identificate "ersoane carora le(ar fi im"utabila a"aritia starii de insolenta a debitorului, la cererea
administratorului *udiciar sau a lichidatorului, *udecatorul sindic "oate dis"une ca o "arte a "asiului
debitorului, "ersoana *uridica, a*uns 3n stare de insolenta, sa fie su"ortata de membrii or)anelor de
conducere siIsau su"rae)here din cadrul societatii, "recum si de orice alta "ersoana care a cauzat
starea de insolenta a debitorului, "rin una dintre urmatoarele fa"te+
a-au folosit bunurile sau creditele "ersoanei *uridice 3n folosul "ro"riu sau 3n cel al unei alte
"ersoane.
b-au facut acte de comert 3n interes "ersonal, sub aco"erirea "ersoanei *uridice.
c-au dis"us, 3n interes "ersonal, continuarea unei actiitati care ducea, 3n mod adit, "ersoana *uridica
la 3ncetarea de "lati.
d-au tinut o contabilitate fictia, au facut sa dis"ara unele documente contabile sau nu au tinut
contabilitatea 3n conformitate cu le)ea.
e-au deturnat sau au ascuns o "arte din actiul "ersoanei *uridice ori au marit 3n mod ficti "asiul
acesteia.
f-au folosit mi*loace ruinatoare "entru a "rocura "ersoanei *uridice fonduri, 3n sco"ul 3nt5rzierii
3ncetarii de "lati.
g-3n luna "recedenta 3ncetarii "latilor, au "latit sau au dis"us sa se "lateasca cu "referinta unui
creditor, 3n dauna celorlalti creditori. ?Art. 1,- alin.1<
2=. /nsolenta este acea stare a "atrimoniului debitorului care se caracterizeaza "rin insuficienta
fondurilor banesti dis"onibile "entru "lata datoriilor e'i)ibile
?Art., alin.1 "ct.1<
2-. $rin "rocedura falimentului se 3ntele)e "rocedura de insolenta concursuala colectia si e)alitara
care se a"lica debitorului 3n ederea lichidarii aerii acestuia "entru aco"erirea "asiului, fiind
urmata de radierea debitorului din re)istrul 3n care este 3nmatriculat. ?Art., alin.1 "ct.2,<
2%. $rinci"alele atributii ale *udecatorului(sindic, 3n cadrul "rezentei le)i, sunt+
a-"ronuntarea motiata a hotar5rii de deschidere a "rocedurii si, du"a caz, de intrare 3n faliment at5t
"rin "rocedura )enerala, c5t si "rin "rocedura sim"lificata.
b-*udecarea contestatiei debitorului 3m"otria cererii introductie a creditorilor "entru 3nce"erea
"rocedurii. *udecarea o"ozitiei creditorilor la deschiderea "rocedurii.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
1%
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
c-desemnarea motiata, "rin sentinta de deschidere a "rocedurii, dintre "racticienii 3n insolenta care
au de"us oferta de sericii 3n acest sens la dosarul cauzei, a administratorului *udiciar "roizoriu sau,
du"a caz, a lichidatorului care a administra "rocedura "5na la confirmarea ori, du"a caz, 3nlocuirea
sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel "utin ;0% din aloarea creantelor,
fi'area remuneratiei 3n conformitate cu criteriile stabilite de le)ea de or)anizare a actiitatii
"racticienilor 3n insolenta, "recum si a atributiilor acestuia "entru aceasta "erioada. >n ederea
desemnarii administratorului *udiciar "roizoriu sau a lichidatorului "roizoriu, *udecatorul a aea
3n edere cererea de"usa 3n acest sens de creditorul care a solicitat deschiderea "rocedurii sau de
debitor, daca cererea introductia 3i a"artine. >n situatia 3n care cel care a introdus cererea de
deschidere a "rocedurii nu solicita numirea unui administrator *udiciar sau lichidator, numirea se a
face de catre *udecatorul sindic din r5ndul "racticienilor care au de"us oferte 3n dosarul cauzei.
d-confirmarea, "rin 3ncheiere, a administratorului *udiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea
creditorilor sau de creditorul care detine cel "utin ;0% din aloarea creantelor, confirmarea
onorariului ne)ociat. !aca nu e'ista contestatii 3m"otria hotar5rii adunarii creditorilor sau a deciziei
creditorului care detine cel "utin ;0% din aloarea creantelor, confirmarea se a face 3n camera de
consiliu, fara citarea "artilor, du"a de"unerea "rocesului(erbal al adunarii creditorilor.
e-3nlocuirea, "entru motie temeinice, "rin 3ncheiere, a administratorului *udiciar sau a lichidatorului.
f-*udecarea cererilor de a i se ridica debitorului dre"tul de a(si mai conduce actiitatea.
g-*udecarea cererilor de atra)ere a ras"underii membrilor or)anelor de conducere care au contribuit la
a*un)erea debitorului 3n insolenta, "otriit art. 1,-, sesizarea or)anelor de cercetare "enala 3n
le)atura cu sa5rsirea infractiunilor "reazute la art. 14,(14=.
5-*udecarea actiunilor introduse de administratorul *udiciar sau de lichidator "entru anularea unor
acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter "atrimonial, anterioare deschiderii
"rocedurii.
i-*udecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei "ersoane interesate
3m"otria masurilor luate de administratorul *udiciar sau de lichidator.
>-admiterea si confirmarea "lanului de reor)anizare sau, du"a caz, de lichidare, du"a otarea lui de
catre creditori.
A-solutionarea cererii administratorului *udiciar sau a comitetului creditorilor de 3ntreru"ere a
"rocedurii de reor)anizare *udiciara si de intrare 3n faliment.
l-solutionarea contestatiilor formulate la ra"oartele administratorului *udiciar sau ale lichidatorului.
.-*udecarea actiunii 3n anularea hotar5rii adunarii creditorilor.
n-"ronuntarea hotar5rii de 3nchidere a "rocedurii. ?Art. 11 alin.1<
,0. Administratorul s"ecial are urmatoarele atributii+
a-e'"rima intentia debitorului de a "ro"une un "lan, "otriit art. 2- alin. ?1< lit. h<, coroborat cu art.
,, alin. ?2<.
b-"artici"a, 3n calitate de re"rezentant al debitorului, la *udecarea actiunilor "reazute la art. =% si -0.
c-formuleaza contestatii 3n cadrul "rocedurii re)lementate de "rezenta le)e.
d-"ro"une un "lan de reor)anizare.
e-administreaza actiitatea debitorului, sub su"rae)herea administratorului *udiciar, du"a
confirmarea "lanului.
f-du"a intrarea 3n faliment, "artici"a la inentar, semn5nd actul, "rimeste ra"ortul final si bilantul de
3nchidere si "artici"a la sedinta conocata "entru solutionarea obiectiunilor si a"robarea ra"ortului.
g-"rimeste notificarea 3nchiderii "rocedurii. ?Art.1-.alin.2 <
0!" Principalele atributii ale ad.inistratorului >udiciar) =n cadrul preentei legi) sunt4
a-e'aminarea situatiei economice a debitorului si a documentelor de"use conform "reederilor art. 2-
si ,; si 3ntocmirea unui ra"ort "rin care sa "ro"una fie intrarea 3n "rocedura sim"lificata, fie
continuarea "erioadei de obseratie 3n cadrul "rocedurii )enerale si su"unerea acelui ra"ort
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
20
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
*udecatorului(sindic, 3ntr(un termen stabilit de acesta, dar care nu a "utea de"asi ,0 de zile de la
desemnarea administratorului *udiciar.
b-e'aminarea actiitatii debitorului si 3ntocmirea unui ra"ort amanuntit asu"ra cauzelor si
3m"re*urarilor care au dus la a"aritia starii de insolenta, cu mentionarea "ersoanelor carora le(ar fi
im"utabila, si asu"ra e'istentei "remiselor an)a*arii ras"underii acestora, 3n conditiile art. 1,-,
"recum si asu"ra "osibilitatii reale de reor)anizare efectia a actiitatii debitorului ori a motielor
care nu "ermit reor)anizarea si su"unerea acelui ra"ort *udecatorului(sindic, 3ntr(un termen stabilit de
acesta, dar care nu a "utea de"asi B0 de zile de la desemnarea administratorului *udiciar.
c-3ntocmirea actelor "reazute la art. 2- alin. ?1<, 3n cazul 3n care debitorul nu si(a 3nde"linit obli)atia
res"ectia 3nauntrul termenelor le)ale, "recum si erificarea, corectarea si com"letarea informatiilor
cu"rinse 3n actele res"ectie, c5nd acestea au fost "rezentate de debitor.
d-elaborarea "lanului de reor)anizare a actiitatii debitorului, 3n functie de cu"rinsul ra"ortului
"reazut la lit. a< si 3n conditiile si termenele "reazute la art. %4.
e-su"rae)herea o"eratiunilor de )estionare a "atrimoniului debitorului.
f-conducerea inte)rala, res"ecti 3n "arte, a actiitatii debitorului, 3n acest ultim caz cu res"ectarea
"recizarilor e'"rese ale *udecatorului(sindic cu "riire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a
"latilor din contul aerii debitorului.
g-conocarea, "rezidarea si asi)urarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale
actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului "ersoana *uridica.
5-introducerea de actiuni "entru anularea actelor frauduloase 3ncheiate de debitor 3n dauna dre"turilor
creditorilor, "recum si a unor transferuri cu caracter "atrimonial, a unor o"eratiuni comerciale
3ncheiate de debitor si a constituirii unor )arantii acordate de acesta, susce"tibile a "re*udicia
dre"turile creditorilor.
i-sesizarea de ur)enta a *udecatorului(sindic 3n cazul 3n care constata ca nu e'ista bunuri 3n aerea
debitorului ori ca acestea sunt insuficiente "entru a aco"eri cheltuielile administratie.
>-mentinerea sau denuntarea unor contracte 3ncheiate de debitor.
A-erificarea creantelor si, atunci c5nd este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, "recum si
3ntocmirea tabelelor creantelor.
l-3ncasarea creantelor. urmarirea 3ncasarii creantelor referitoare la bunurile din aerea debitorului sau
la sumele de bani transferate de catre debitor 3nainte de deschiderea "rocedurii. formularea si
sustinerea actiunilor 3n "retentii "entru 3ncasarea creantelor debitorului, "entru aceasta "ut5nd an)a*a
aocati.
.-cu conditia confirmarii de catre *udecatorul(sindic, 3ncheierea de tranzactii, descarcarea de datorii,
descarcarea fide*usorilor, renuntarea la )arantii reale.
n-sesizarea *udecatorului(sindic 3n le)atura cu orice "roblema care ar cere o solutionare de catre
acesta. ?Art. 20. alin.1<
,2. !e la data deschiderii "rocedurii se sus"enda de dre"t toate actiunile *udiciare sau e'tra*udiciare
"entru realizarea creantelor asu"ra debitorului sau bunurilor sale. ?Art. ,B <
,,. >n termen de 10 zile de la deschiderea "rocedurii, "otriit "reederilor art. ,, alin. ?4< sau ?B<,
debitorul este obli)at sa de"una la dosarul cauzei actele si informatiile "reazute la art. 2- alin. ?1<
res"ecti+
a-bilantul certificat de catre administrator si cenzorIauditor, balanta de erificare "entru luna
"recedenta datei 3nre)istrarii cererii de deschidere a "rocedurii.
b-o lista com"leta a tuturor bunurilor debitorului, incluz5nd toate conturile si bancile "rin care
debitorul 3si ruleaza fondurile. "entru bunurile )reate se or mentiona datele din re)istrele de
"ublicitate.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
21
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
c-o lista a numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora+ certe sau sub conditie,
lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arat5ndu(se suma, cauza si
dre"turile de "referinta.
d-o lista cu"rinz5nd "latile si transferurile "atrimoniale efectuate de debitor 3n cele 120 de zile
anterioare 3nre)istrarii cererii introductie.
e-o lista a actiitatilor curente "e care intentioneaza sa le desfasoare 3n "erioada de obseratie.
f-contul de "rofit si "ierdere "e anul anterior de"unerii cererii.
g-o lista a membrilor )ru"ului de interes economic sau, du"a caz, a asociatilor cu ras"undere
nelimitata, "entru societatile 3n nume colecti si cele 3n comandita.
5-o declaratie "rin care debitorul 3si arata intentia de intrare 3n "rocedura sim"lificata sau de
reor)anizare, conform unui "lan, "rin restructurarea actiitatii ori "rin lichidarea, 3n tot sau 3n "arte, a
aerii, 3n ederea stin)erii datoriilor sale. daca aceasta declaratie nu a fi de"usa "5na la e'"irarea
termenului stabilit la alin. ?2<, se "rezuma ca debitorul este de acord cu initierea "rocedurii
sim"lificate.
i-o descriere sumara a modalitatilor "e care le are 3n edere "entru reor)anizarea actiitatii.
>-o declaratie "e "ro"ria ras"undere, autentificata la notar ori certificata de un aocat, sau un
certificat de la re)istrul societatilor a)ricole ori, du"a caz, oficiul re)istrului comertului 3n a carui
raza teritoriala se afla domiciliul "rofesionalIsediul social, din care sa rezulte daca a mai fost su"us
"rocedurii "reazute de "rezenta le)e 3ntr(un interal de ; ani anterior formularii cererii introductie.
A-o declaratie "e "ro"ria ras"undere autentificata de notar sau certificata de aocat, din care sa
rezulte ca nu a fost condamnat definiti "entru fals ori "entru infractiuni "reazute 3n Le)ea
concurentei nr. 21I1%%B si ca administratorii, directorii siIsau asociatii nu au fost condamnati definiti
"entru bancruta frauduloasa, )estiune frauduloasa, abuz de 3ncredere, 3nselaciune, dela"idare,
marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni "reazute 3n Le)ea nr. 21I1%%B, 3n ultimii ; ani
anteriori deschiderii "rocedurii.
l-un certificat de admitere la tranzactionare "e o "iata re)lementata a alorilor mobiliare sau a altor
instrumente financiare emise.
,4. >n urma deschiderii "rocedurii, administratorul *udiciar a trimite o notificare tuturor creditorilor
mentionati 3n lista de"usa de debitor 3n conformitate cu art. 2- alin. ?1< lit. c< ori, du"a caz, 3n
conditiile art. ,2 alin. ?2<, debitorului si oficiului re)istrului comertului sau, du"a caz, re)istrului
societatilor a)ricole ori altor re)istre unde debitorul este 3nmatriculatI3nre)istrat, "entru efectuarea
mentiunii. ?Art. B1 alin.1<
,; 6ererea a cu"rinde+ numeleIdenumirea creditorului, domiciliulIsediul, suma datorata, temeiul
creantei, "recum si mentiuni cu "riire la eentualele dre"turi de "referinta sau )aranti. ?Art.B1
alin.1<
,B. #ituatia unor acte *uridice ale debitorului+
1. Toate actiunile introduse de administratorul *udiciar sau de lichidator 3n a"licarea dis"ozitiilor
"rezentei le)i, inclusi "entru recu"erarea creantelor, sunt scutite de ta'e de timbru. ?Art.==<
2. Administratorul *udiciar sau, du"a caz, lichidatorul "oate introduce la *udecatorul(sindic actiuni
"entru anularea constituirilor ori a transferurilor de dre"turi "atrimoniale catre terti si "entru
restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a alorii altor "restatii e'ecutate, realizate de
debitor "rin urmatoarele acte+
a-acte de transfer cu titlu )ratuit, efectuate 3n cei , ani anteriori deschiderii "rocedurii. sunt e'ce"tate
s"onsorizarile 3n sco" umanitar.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
22
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
b-o"eratiuni comerciale 3n care "restatia debitorului de"aseste adit "e cea "rimita, efectuate 3n cei ,
ani anteriori deschiderii "rocedurii.
c-acte 3ncheiate 3n cei , ani anteriori deschiderii "rocedurii, cu intentia tuturor "artilor im"licate 3n
acestea de a sustra)e bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza 3n orice alt fel
dre"turile.
d-acte de transfer de "ro"rietate catre un creditor "entru stin)erea unei datorii anterioare sau 3n
folosul acestuia, efectuate 3n cele 120 de zile anterioare deschiderii "rocedurii, daca suma "e care
creditorul ar "utea sa o obtina 3n caz de faliment al debitorului este mai mica dec5t aloarea actului
de transfer.
e-constituirea ori "erfectarea unei )arantii reale "entru o creanta care era chiro)rafara, 3n cele 120 de
zile anterioare deschiderii "rocedurii.
f-"latile antici"ate ale datoriilor, efectuate 3n cele 120 de zile anterioare deschiderii "rocedurii, daca
scadenta lor fusese stabilita "entru o data ulterioara deschiderii "rocedurii.
g-actele de transfer sau asumarea de obli)atii efectuate de debitor 3ntr(o "erioada de 2 ani anteriori
datei deschiderii "rocedurii, cu intentia de a ascundeI3nt5rzia starea de insolenta ori de a frauda o
"ersoana fizica sau *uridica fata de care era la data efectuarii transferului unor o"eratiuni cu
instrumente financiare deriate, inclusi ducerea la 3nde"linire a unui acord de com"ensare bilaterala
?nettin)<, realizate 3n baza unui contract financiar calificat, ori a deenit ulterior debitor, 3n sensul
"rezentei le)i.
Grmatoarele o"eratiuni, 3ncheiate 3n cei , ani anteriori deschiderii "rocedurii cu "ersoanele aflate 3n
ra"orturi *uridice cu debitorul, or "utea, de asemenea, sa fie anulate si "restatiile recu"erate, daca
sunt 3n dauna creditorilor+
a-cu un asociat comanditat sau cu un asociat detin5nd cel "utin 20% din ca"italul societatii
comerciale ori, du"a caz, din dre"turile de ot 3n adunarea )enerala a asociatilor, atunci c5nd
debitorul este res"ectia societate 3n comandita, res"ecti o societate a)ricola, 3n nume colecti sau
cu ras"undere limitata.
b-cu un membru sau administrator, atunci c5nd debitorul este un )ru" de interes economic.
c-cu un actionar detin5nd cel "utin 20% din actiunile debitorului ori, du"a caz, din dre"turile de ot
3n adunarea )enerala a actionarilor, atunci c5nd debitorul este res"ectia societate "e actiuni.
d-cu un administrator, director sau un membru al or)anelor de su"rae)here a debitorului, societate
coo"eratia, societate "e actiuni cu ras"undere limitata sau, du"a caz, societate a)ricola.
e-cu orice alta "ersoana fizica ori *uridica, detin5nd o "ozitie dominanta asu"ra debitorului sau a
actiitatii sale.
f-cu un coindiizar asu"ra unui bun comun. ?Art.-0<

'!-Actiunea "entru anularea actelor frauduloase 3ncheiate de debitor 3n dauna creditorilor, "recum si
"entru anularea constituirilor sau transferurilor de dre"turi "atrimoniale, la care se refera art. =% si -0,
"oate fi introdusa de administratorul *udiciarIlichidator 3n termen de un an de la data e'"irarii
termenului stabilit "entru 3ntocmirea ra"ortului "reazut la art. 20 alin. ?1< lit. b<, dar nu mai t5rziu de
1- luni de la data deschiderii "rocedurii.
'*-6omitetul creditorilor "oate introduce la *udecatorul(sindic o astfel de actiune, daca
administratorul *udiciarIlichidatorul nu o face.
'0-Administratorul *udiciarIlichidatorul a "utea mentine contractele de credit si a "utea, cu acordul
cocontractantilor, sa le modifice clauzele, astfel 3nc5t acestea sa asi)ure echialenta iitoarelor
"restatii ale debitorului. Eodificarile or fi su"use a"robarii comitetului creditorilor, care a aea 3n
edere daca acestea sunt at5t 3n folosul aerii debitorului, c5t si 3n cel al aerii creditorilor. ?Art. -1<

C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
2,
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
Nu se a "utea cere anularea unui transfer cu caracter "atrimonial, facut de catre debitor 3n cursul
desfasurarii normale a actiitatii sale curente. ?Art.-2<
,=. 6are sunt cate)oriile de "ersoane care or "utea "ro"une un "lan de reor)anizare8
Grmatoarele cate)orii de "ersoane or "utea "ro"une un "lan de reor)anizare 3n conditiile de mai *os+
a-debitorul, cu a"robarea adunarii )enerale a actionarilorIasociatilor, 3n termen de ,0 de zile de la
afisarea tabelului definiti de creante, cu conditia formularii, "otriit art. 2-, a intentiei de
reor)anizare, daca "rocedura a fost declansata de acesta, si "otriit art. ,, alin. ?B<, 3n cazul 3n care
"rocedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. )
b-administratorul *udiciar, de la data desemnarii sale si "5na la 3m"linirea unui termen de ,0 de zile
de la data afisarii tabelului definiti de creante, cu conditia sa 3si fi manifestat aceasta intentie "5na la
otarea ra"ortului "reazut la art. ;% alin. ?2<.
c-unul sau mai multi creditori care si(au anuntat aceasta intentie "5na la otarea ra"ortului "reazut la
art. ;% alin. ?2<, detin5nd 3m"reuna cel "utin 20% din aloarea totala a creantelor cu"rinse 3n tabelul
definiti de creante, 3n termen de ,0 de zile de la data afisarii tabelului definiti de creante.
,-. '!-$lanul de reor)anizare a indica "ers"ectiele de redresare 3n ra"ort cu "osibilitatile si
s"ecificul actiitatii debitorului, cu mi*loacele financiare dis"onibile si cu cererea "ietei fata de oferta
debitorului, si a cu"rinde masuri concordante cu ordinea "ublica, inclusi 3n ceea ce "rieste
modalitatea de selectie, desemnare si 3nlocuire a administratorilor si a directorilor.
'*-$lanul de reor)anizare a cu"rinde 3n mod obli)atoriu "ro)ramul de "lata a creantelor.
'0-9'ecutarea "lanului de reor)anizare nu a "utea de"asi , ani, socotiti de la data confirmarii.
'3-La recomandarea administratorului *udiciar, du"a trecerea unui termen de cel mult 1- luni de la
confirmarea "lanului, aceasta "erioada a "utea fi e'tinsa cu cel mult 3nca o "erioada de un an, daca
"ro"unerea este otata de cel "utin doua treimi din creditorii aflati 3n sold la acea data.
'/-$lanul de reor)anizare a mentiona+
a-cate)oriile de creante care nu sunt defaorizate, 3n sensul le)ii.
b-tratamentul cate)oriilor de creante defaorizate.
c-daca si 3n ce masura debitorul, membrii )ru"ului de interes economic, asociatii din societatile 3n
nume colecti si asociatii comanditati din societatile 3n comandita or fi descarcati de ras"undere.
d-ce des"a)ubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor cate)oriilor de creante, 3n com"aratie cu
aloarea estimatia ce ar "utea fi "rimita "rin distribuire 3n caz de faliment. aloarea estimatia se a
calcula la data "ro"unerii "lanului.
'(-$lanul a s"ecifica masurile adecate "entru "unerea sa 3n a"licare, cum ar fi+
A-"astrarea, 3n 3ntre)ime sau 3n "arte, de catre debitor, a conducerii actiitatii sale, inclusi dre"tul de
dis"ozitie asu"ra bunurilor din aerea sa, cu su"rae)herea actiitatii sale de catre administratorul
*udiciar desemnat 3n conditiile le)ii.
B-obtinerea de resurse financiare "entru sustinerea realizarii "lanului si sursele de "roenienta a
acestora.
C-transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile aerii debitorului catre una ori mai multe "ersoane
fizice sau *uridice, constituite anterior ori ulterior confirmarii "lanului.
;-fuziunea debitorului, 3n conditiile le)ii.
E-lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile aerii debitorului, se"arat ori 3n bloc, libere de orice
sarcini, sau distribuirea acestora catre creditorii debitorului, 3n contul creantelor "e care acestia le au
fata de aerea debitorului.
F-lichidarea "artiala sau totala a actiului debitorului 3n ederea e'ecutarii "lanului se face "otriit
art. 11B(120.
G-modificarea sau stin)erea )arantiilor reale, cu acordarea obli)atorie, 3n beneficiul creditorului
)arantat, a unei )arantii sau "rotectii echialente, 3n conditiile "reazute la art. ,% alin. ?2< lit. c<.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
24
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
C-"relun)irea datei scadentei, "recum si modificarea ratei dob5nzii, a "enalitatii sau a oricarei alte
clauze din cu"rinsul contractului ori a celorlalte izoare ale obli)atiilor sale.
I-modificarea actului constituti al debitorului, 3n conditiile le)ii.
D-emiterea de titluri de aloare de catre debitor sau oricare dintre "ersoanele mentionate la lit. 6 si !,
3n conditiile "reazute de Le)ea nr. ,1I1%%0, re"ublicata, cu modificarile si com"letarile ulterioare, si
de Le)ea nr. 2%=I2004, cu modificarile si com"letarile ulterioare. $entru 3nscrierea 3n "lan a unei
emisiuni de titluri de aloare este necesar acordul e'"res, 3n scris, al creditorului care urmeaza sa
"rimeasca titlurile de aloare emise, acord ce se a da 3nainte de admiterea "lanului de catre
*udecatorul(sindic, 3n conformitate cu "reederile art. %- alin. ?,<. $rin e'ce"tie de la "reederile art.
20; alin. ?2< din Le)ea nr. 2%=I2004, cu modificarile si com"letarile ulterioare, o"eratiunile cu"rinse
la "rezenta litera sunt considerate o"eratiuni e'ce"tate 3n sensul art. 20; alin. ?1< din le)ea
mentionata mai sus.
E-"rin dero)are de la "reederile lit. T, "lanul de reor)anizare nu "oate "reedea conersia creantelor
bu)etare 3n titluri de aloare.
9-inserarea 3n actul constituti al debitorului ( "ersoana *uridica ( sau al "ersoanelor
mentionate la lit. 6 si ! a unor "reederi+
a<de "rohibire a emiterii de actiuni fara dre"t de ot.
b<de determinare, 3n cazul diferitelor cate)orii de actiuni ordinare, a unei distributii cores"unzatoare a
otului 3ntre acestei cate)orii.
c<3n cazul cate)oriilor de actiuni "referentiale cu diidend "rioritar fata de alte cate)orii de actiuni, de
re)lementare satisfacatoare a numirii administratorilor re"rezent5nd cate)oriile de actiuni res"ectie
3n i"oteza neonorarii obli)atiei de "lata a diidendelor.
'2-$rin dero)are de la "reederile Le)ii nr. ,1I1%%0, re"ublicata, cu modificarile si com"letarile
ulterioare, si ale Le)ii nr. 2%=I2004, cu modificarile si com"letarile ulterioare, "lanul "ro"us de
creditori "oate "reedea modificarea, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilorIactionarilor
debitorului, a actului constituti, daca se 3nde"linesc cumulati urmatoarele conditii+
a-"lanul "ro"us de debitor ofera o recu"erare mai redusa a creantelor debitorului.
b-3n caz de faliment, membrilor sau asociatilorIactionarilor debitorului nu li s(ar cueni nimic din
distribuire.
c-membrii sau asociatiiIactionarii debitorului refuza sa "artici"e la "lanul "ro"us de creditori.
'7->nre)istrarea mentiunii 3n re)istrul comertului a fi solicitata de administratorul *udiciar "e
cheltuiala debitorului, "e baza hotar5rii de confirmare a "lanului de reor)anizare, care se a "ublica
3n Eonitorul 2ficial al Fom5niei, $artea a /V(a.
,%.
!-!u"a admiterea "lanului, *udecatorul(sindic a dis"une administratorului *udiciar conocarea
adunarii )enerale a creditorilor si a debitorului 3ntr(un termen cu"rins 3ntre 20 si 2; de zile, dar nu
mai 3nainte de afisarea tabelului definiti de creante.
2<Tudecatorul(sindic a dis"une administratorului *udiciar, 3n termen de ; zile de la admitere,
"ublicarea unui anunt referitor la "ro"unerea "lanului 3n &uletinul "rocedurilor de insolenta, cu
indicarea celui care l(a "ro"us, a datei c5nd se a ota cu "riire la "lan si a fa"tului ca este
admisibila otarea "rin cores"ondenta, "recum si a datei de confirmare a "lanului, care nu a de"asi
1; zile de la data e'"rimarii otului asu"ra "lanului. ?Art.%% alin.1 si 2<
40.Grmatoarele creante constituie cate)orii distincte de creante, care oteaza se"arat+
a-creditorii cu creante )arantate.
b-creditorii bu)etari.
c-creditorii chiro)rafari stabiliti conform art. %B alin. ?1<.
d-ceilalti creditori chiro)rafari.
?Art. 100 alin.,<
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
2;
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
41 Gn "lan a fi socotit acce"tat de o cate)orie de creante daca 3n cate)oria res"ectia "lanul este
acce"tat de o ma*oritate absoluta din aloarea creantelor din acea cate)orie.
6ate)oriile care, direct sau indirect, controleaza, sunt controlate sau se afla sub control comun cu
debitorul, 3n sensul le)islatiei "ietei de ca"ital, "ot "artici"a la sedinta, dar "ot ota cu "riire la "lan
doar 3n cazul 3n care acesta le acorda mai "utin dec5t ar "rimi 3n cazul falimentului.
?Art. 100 alin. 4 si ;<
42. >n urma confirmarii unui "lan de reor)anizare, debitorul 3si a conduce actiitatea sub
su"rae)herea administratorului *udiciar si 3n conformitate cu "lanul confirmat, "5na c5nd
*udecatorul(sindic a dis"une, motiat, fie 3ncheierea "rocedurii insolentei si luarea tuturor
masurilor "entru reinsertia debitorului 3n actiitatea comerciala, fie 3ncetarea reor)anizarii si trecerea
la faliment, 3n conditiile art. 10= si urmatoarele. ?Art. 100 alin.1<
4,. Tudecatorul(sindic a decide, "rin sentinta sau, du"a caz, "rin 3ncheiere, 3n conditiile art. ,2,
intrarea 3n faliment 3n urmatoarele cazuri+
A-a<debitorul si(a declarat intentia de a intra 3n "rocedura sim"lificata.
b<debitorul nu si(a declarat intentia de reor)anizare sau, la cererea creditorului de deschidere a
"rocedurii, a contestat ca ar fi 3n stare de insolenta, iar contestatia a fost res"insa de *udecatorul(
sindic.
c<nici unul dintre celelalte subiecte de dre"t 3ndre"tatite nu a "ro"us un "lan de reor)anizare, 3n
conditiile "reazute la art. %4, sau nici unul dintre "lanurile "ro"use nu a fost acce"tat si confirmat.
B-debitorul si(a declarat intentia de reor)anizare, dar nu a "ro"us un "lan de reor)anizare ori "lanul
"ro"us de acesta nu a fost acce"tat si confirmat.
C-obli)atiile de "lata si celelalte sarcini asumate nu sunt 3nde"linite 3n conditiile sti"ulate "rin "lanul
confirmat sau desfasurarea actiitatii debitorului 3n decursul reor)anizarii sale aduce "ierderi aerii
sale.
;-a fost a"robat ra"ortul administratorului *udiciar "rin care se "ro"une, du"a caz, intrarea
debitorului 3n faliment, "otriit art. ;4 alin. ?;< sau art. B0 alin. ?,<. ?Art.10= alin.1<
44. e va dis"une (udecatorul sindic odat cu dizolvarea societ)ii
debitoare*
F+$rin hotar5rea "rin care se decide intrarea 3n faliment, *udecatorul(sindic a "ronunta dizolarea
societatii debitoare si a dis"une+
a-ridicarea dre"tului de administrare al debitorului.
b-3n cazul "rocedurii )enerale, desemnarea unui lichidator "roizoriu, "recum si stabilirea atributiilor
si a remuneratiei acestuia, 3n conformitate cu criteriile a"robate "rin hotar5re a Suernului.
c-3n cazul "rocedurii sim"lificate, confirmarea, 3n calitate de lichidator al administratorului *udiciar,
desemnat conform art. 1% alin. ?2< sau art. ,4, du"a caz.
d-termenul ma'im de la intrarea 3n faliment 3n cadrul "rocedurii )enerale, de "redare a )estiunii
aerii de la debitorIadministratorul *udiciar catre lichidator, 3m"reuna cu lista actelor si o"eratiunilor
efectuate du"a deschiderea "rocedurii mentionate la art. 4B alin. ?2<.
e-3ntocmirea de catre administratorul *udiciar si "redarea catre lichidator, 3n termen de ma'imum 10
zile de la intrarea 3n faliment, 3n cadrul "rocedurii )enerale, a unei liste cu"rinz5nd numele si adresele
creditorilor si toate creantele acestora la data intrarii 3n faliment, cu indicarea celor nascute du"a
deschiderea "rocedurii.
f-notificarea intrarii 3n faliment.
4;. Notificare intrarii in faliment a cu"rinde+
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
2B
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
a-termenul limita "entru 3nre)istrarea cererii de admitere a creantelor mentionate la alin. ?,<, 3n
ederea 3ntocmirii tabelului su"limentar, care a fi de ma'imum 4; de zile de la data intrarii 3n
faliment, "recum si cerintele "entru ca o creanta 3nre)istrata sa fie considerata alabila.
b-termenul de erificare a creantelor mentionate la alin. ?,<, de 3ntocmire, afisare si comunicare a
tabelului su"limentar al acestora, care nu a de"asi ,0 de zile de la e'"irarea termenului "reazut la
lit. a<.
c-termenul de de"unere la tribunal a contestatiilor, care a fi de cel "utin 10 zile 3nainte de data
stabilita "rin 3ncheierea de intrare 3n faliment, "entru definitiarea tabelului definiti consolidat.
d-termenul de 3ntocmire a tabelului definiti consolidat, care nu a de"asi ,0 de zile de la e'"irarea
termenului "reazut la lit. b<.
GRUPA V Categoria IX Consultanta fiscala acordata contribuabililor
1< !ati un e'em"lu de a*ustare a TVA in cazul unui bun imobil ce este folosit in alte sco"uri
decat actiitatile cu dre"t de deducere daca la achizitionare s(a dedus TVA.
2< #6 SAEA #FL este stabilit7 Ai 3nre)istrat7 3n sco" de TVA 3n Fom5nia, fiind "l7titor lunar de
TVA a5nd ca obiect de actiitate, farmacie Ai stomatolo)ie.
>n cursul lunii martie 201,, ea realizeaz7 urm7toarele o"era4iuni ?toate sumele sunt f7r7 TVA<+
a< achizi4ioneaz7 de la &azer, stabilit7 Ai 3nre)istrat7 3n sco" de TVA 3n Sermania, 12000 de folii
as"irin7 3n aloare de 4000 euro,
b< achizi4ioneaz7 de la #6 FAFEA# #A, stabilit7 Ai 3nre)istrat7 3n sco" de TVA 3n Fom5nia, ,;00
folii "aracetamol 3n aloare de 2;00 lei,
c< achizi4ioneaz7 de la #6 L9A#/NSGL #A un automobil 3n leasin) financiar "entru care achit7
aans de 4,00 lei in luna martie 200%, urm5nd s7 achite a"oi ,B de rate lunare a ;00 leiIrata,
ince"5nd cu luna a"rilie 201,,
d< "rimeAte de la furnizori facturile "entru ener)ie electric7 Ai a"7 3n sum7 de 1200 lei,
e< lireaz7 c7tre "ersoanele fizice, 3n farmacia din &ucureAti, 1B000 folii de as"irin7 3n aloare de
20000lei,
f< "resteaz7 sericii stomatolo)ice, 3n aloare de -;00 lei,
)< lireaz7 c7tre "ersoanele fizice din Fran4a, "e baz7 de comand7 "oAtal7. $aracetamol 3n aloare de
,000 de euro,
h< lireaz7 c7tre #2LAF/#, stabilit7 Ai 3nre)istrat7 3n sco" de TVA 3n Fran4a, 1,00 de folii de
"aracetamol 3n aloare de 4200 euro,
i< lireaz7 "roteze dentare clien4ilor, "ersoane fizice, de la stomatolo)i 3n aloare de ;000lei.
#e cunoaAte c7 #6 SAEA #FL achizi4ioneaz7 as"irin7 Ai "aracetamol numai 3n sco"ul re5nz7rii, iar
celelalte achizi4ii nu le "oate eiden4ia se"arat "e ti"uri de actiit74i.
6urs de schimb 1euro H 4 lei
$lafonul de 5nz7ri la distan47 este de ,;000 euro 3n Fom5nia Ai 40000 euro 3n Fran4a.

6erin4e+
a< TVA deductibil, TVA de dedus, TVA colectat Ai TVA de "lat7 sau de recu"erat "entru luna martie
200%,
b< "reciza4i scaden4a de de"unere a decontului de TVA,
c< "reciza4i "entru ce o"era4iuni trebuie 3ntocmit7 declara4ia reca"itulati7 Ai care este termenul de
de"unere a acesteia.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
2=
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.
PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT
EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
,< 2 societate comerciala A "roduce o cantitate de ;.000 sticle de in s"umos a 0,=; lIsticla
la un "ret de "roductie de - leiIsticla. #ocietatea A inde catre societatea & cele ;.000 de sticle.
#a se determine aloarea accizei. Acciza unitara si cursul de schimb sunt cele "reazute de
codul fiscal.
C.E.C.C.A.R. FILIALA CONSTANTA
2-