Sunteți pe pagina 1din 13

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA

12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
LUCRARE DE STAGIU ANUL I (ex.acces 2010)
SEMESTRUL V ! "#$%&'
Semestrul I 2013 (experti contabili)
GRUPA I Categoria I Elaborarea situatiilor financiare anuale
1. (39). Nu pot fi incluse in valoarea unei imobilizari corporale urmatoarele cheltuieli:
1. cheltuielile cu serviciile acordate dupa vanzare;
2. cheltuielile cu renovarea care pot fi recuperate prin utilizarea viitoare a activului;
3. cheltuielile cu reparatiile de volum mare care amelioreaza perfprmanta activului;
4. cheltuielile cu adoptarea unui nou procedeu de productie care diminueaza costurile;
. cheltuielile de intretinere.
a) 1!2!;
b) 2!3!4;
c) 1!4!;
d) 2!4!;
e) 2!3!.
2. ("#). $are din urmatoarele afirmatii este adevarata referitoare la contabilizarea contractelor
de locatie de catre producatorii locatori%
1) venitul din vanzare este e&al cu minimul dintre valoarea 'usta a bunului si valoarea actualizata
a platilor minimale de locatie datorate locatorului;
2) venitul din vanzare intotdeauna e&al cu valoarea 'usta a bunului;
3) costul vamzarilor este e&al cu valoarea contabila a bunului mai putin valoarea actualizata a
valorii reziduale &arantate;
4) costul vanzarilor este e&al cu valoarea contabila a bunului;
) costurile efectuate sunt imputate imedeiat pe cheltuieli o data cu recunoasterea venitului din
vanzare;
() costurile efectuate sunt amortizate pe durata contractului.
a) 1!3!;
b) 1!3!(;
c) 2!4!(;
d) 2!4!;
e) 1!4!.
3. (11"). $onstituirea unui provizion nedeductibil fiscal pentru creantele clienti are drept
consecinta:
a) diminuarea bazei de impozitare fata de valoarea contabila;
b) aparitia unei datorii de impozit amanat;
c) nu este recunoscut nici un impozit amanat deoarece baza de impozitare si valoarea
contabila sunt e&ale;
d) aparitia unei diferente temporare dedeuctibile;
e) contabilizarea unui impozit amanat pe seama unei cheltuieli.
)a&e 1 of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
4. (1(). *ocietatea + a achizitionat la data constituirii societatii , "-. din actiunile sale la
costul de "--.--- u.m. /a 31.12.N0 capitalurile proprii ale societatii , dupa eliminarea operatiilor
reciproce se prezinta astfel:
$apital social 1.---.---
)ierdere reportata (3--.---)
)ierderea e1ercitiului (1--.---)
2otal capitaluri proprii (--.---.
3fectuati parta'ul capitalurilor proprii ale societatii , la 31.12.N.
. (19). *ocietatea 4 detine 1--. actiunile societatii 50 4-. din actiunile societatii $0 ".
din actiunile *ocietatii 6 si -. din actiunile societatii 3 (care este controlata in comun cu statul
roman). 6oamna 7 (sotia mana&erului societatii 4) detine (-. din actiunile societatii $. 8dentificati
partile le&ate pentru societatea 9.
*unt parti le&ate ale societatii 4:
a) societatile 50 $ si 30 doamna 7 si mana&erul societatii 4;
b) societatile 50 $0 6 si 30 doamna 7 si mana&erul societatii 4;
c) societatile 5 si 6;
d) societatile 50 $0 6 si 3;
e) doar societatea 5 si mana&erul societatii 4.
GRUPA I Categoria I Elaborarea situatiilor financiare anuale
1. (39). Nu ot fi incluse in !aloarea unei i"obili#ari cororale ur"atoarele c$eltuieli%
1. c$eltuielile cu ser!iciile acor&ate &ua !an#are'
(. c$eltuielile cu reno!area care ot fi recuerate rin utili#area !iitoare a acti!ului'
3. c$eltuielile cu rearatiile &e !olu" "are care a"eliorea#a erfr"anta acti!ului'
). c$eltuielile cu a&otarea unui nou roce&eu &e ro&uctie care &i"inuea#a costurile'
*. c$eltuielile &e intretinere.
a) 1+(+*'
b) (+3+)'
c) 1+)+*'
&) (+)+*'
e) (+3+*.
Rasuns% c) 1+)+*
$heltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor corporale care a fost de'a
recunoscut trebuie adau&ate valorii contabile a activului numai atunci cand se estimeaza ca
intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare suplimentare fata de performantele estimate
initial ca fiind corespunzatoare. 2oate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie recunoscute drept
cheltuieli in perioada in care au fost suportate.
6e e1emplu:
)a&e ( of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
/a achizitionarea unei cladiri se cunostea de'a ca0 pentru a o aduce in stare de a fi
e1ploatata0 necesita renovari. 4ceste cheltuieli ulterioare sunt adau&ate la valoarea
contabila a cladirii in masura in care acestea pot fi recuperate din utilizarea viitoare a
cladirii0 cu alte cuvinte aceste cheltuieli se capitalizeaza;
$heltuielile cu reparatiile de volum important pot fi contabilizate la imobilizari corporale0
daca ele conduc la cresterea duratei de viata utila a imobilizarilor. $heltuielile care conduc
la ameliorarea modului de e1ploatare a unei imobilizari au ca efect fie cresterea valorii
sau duratei de viata utila0 fie permit o diminuare a cheltuielilor de utilizare sau o crestere a
profiturilor viitoare. 4stfel de cheltuieli trebuie capitalizate.
$heltuielile de intretinere sunt cheltuieli preventive0 avand ca obiect conservarea bunului
in conditii normale de utilizare. 4ceste cheltuieli nu se capitalizeaza0 ele sunt recunoscute
drept cheltuieli ale perioadei0 caci ele nu conduc la cresterea duratei de viata.
(. (,-). Care &in ur"atoarele afir"atii este a&e!arata referitoare la contabili#area
contractelor &e locatie &e catre ro&ucatorii locatori.
") !enitul &in !an#are este egal cu "ini"ul &intre !aloarea /usta a bunului si !aloarea
actuali#ata a latilor "ini"ale &e locatie &atorate locatorului'
-) !enitul &in !an#are intot&eauna egal cu !aloarea /usta a bunului'
9) costul !an#arilor este egal cu !aloarea contabila a bunului "ai utin !aloarea
actuali#ata a !alorii re#i&uale garantate'
10) costul !an#arilor este egal cu !aloarea contabila a bunului'
11) costurile efectuate sunt i"utate i"e&eiat e c$eltuieli o &ata cu recunoasterea !enitului
&in !an#are'
1() costurile efectuate sunt a"orti#ate e &urata contractului.
a) 1+3+*'
b) 1+3+1'
c) (+)+1'
&) (+)+*'
e) 1+)+*.
Rasuns &) (+)+*'
8n situatiile financiare ale locatorilor operatiunile privind contabilizarea contractelor de
locatie se reflecta astfel:
:enitul din vanzare inre&istrat de un locator este valoarea 'usta a bunului sau0 daca este
mai mica0 valoarea actualizata a platilor minime de locatie datorate locatorului.
$ostul vanzarii este costul proprietatii in re&im de locatie sau valoarea contabila0 daca
aceasta difera de costul bunului0 mai putin valoarea actualizata a valorii reziduale
ne&arantate.
$osturile directe initiale sunt efectuate in vederea obtinerii unui venit financiar si se
inre&istreaza imediat in venituri sau se aloca pe durata contractului de locatie0 scazandu;se
)a&e 3 of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
din aceste venituri. $ea de;a doua varianta se poate realiza prin recunoasterea cheltuielii
in momentul realizarii acesteia si prin recunoasterea0 in aceeasi perioada0 drept venit0 a
unei parti din venitul financiar nerealizat0 in valoare e&ala cu costurile directe initiale.
3. (11,). Constituirea unui ro!i#ion ne&e&uctibil fiscal entru creantele clienti are &ret
consecinta%
f) &i"inuarea ba#ei &e i"o#itare fata &e !aloarea contabila'
&) aaritia unei &atorii &e i"o#it a"anat'
$) nu este recunoscut nici un i"o#it a"anat &eoarece ba#a &e i"o#itare si !aloarea
contabila sunt egale'
i) aaritia unei &iferente te"orare &e&euctibile'
/) contabili#area unui i"o#it a"anat e sea"a unei c$eltuieli.
Rasuns% &) aaritia unei &iferente te"orare &e&euctibile'
). (1*1). 2ocietatea 3 a ac$i#itionat la &ata constituirii societatii 4 ,05 &in actiunile
sale la costul &e ,00.000 u.". 6a 31.1(.N7 caitalurile rorii ale societatii 4 &ua eli"inarea
oeratiilor reciroce se re#inta astfel%
Caital social 1.000.000
Pier&ere reortata (300.000)
Pier&erea e8ercitiului (100.000)
9otal caitaluri rorii 100.000.
Efectuati arta/ul caitalurilor rorii ale societatii 4 la 31.1(.N.
Re#ol!are%
)ierderile e1ercitiilor anterioare si cea obtinuta in e1ercitiul curent nu pot fi imputate
intereselor minoritare peste cota < parte ce revine minoritarilor din capitalul social , 3-. 1
1.---.--- = 3--.--- u.m.
8nteresele minoritare sunt afectate:
pentru partea ce revine minoritarilor din pierderea reportata 3-. 1 3--.--- = 9-.--- u.m.
pentru partea ce revine minoritarilor din pierderea e1ercitiului curent 3-. 1 1--.--- =
3-.--- u.m.
Caitaluri rorii 4 :alori ,05
2ocietatea 3
305
Interese
"inoritare
$apital social 1.---.--- "--.--- 3--.---
)ierdere reportata (3--.---) (21-.---) (9-.---)
)a&e ) of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
)ierderea e1ercitiului (1--.---) ("-.---) (3-.---)
9otal caitaluri rorii 100.000 )(0.000 1-0.000
)arta'ul capitalurilor proprii , si eliminarea titlurilor ,:
1.(-0.000 5 ; 5 1.(-0.000
1.---.--- $apital social 2itluri participare "--.---
21-.--- >ezerve consolidate )ierderea reportata 3--.---
"-.--- >ezultat consolidat )ierderea e1ercitiului 1--.---
8nterese minoritare 1#-.---
*. (19*). 2ocietatea A &etine 1005 actiunile societatii <7 )05 &in actiunile societatii C7
,5 &in actiunile 2ocietatii = si *05 &in actiunile societatii E (care este controlata in co"un cu
statul ro"an). =oa"na > (sotia "anagerului societatii A) &etine 105 &in actiunile societatii C.
I&entificati artile legate entru societatea ?.
2unt arti legate ale societatii A%
f) societatile <7 C si E7 &oa"na > si "anagerul societatii A'
g) societatile <7 C7 = si E7 &oa"na > si "anagerul societatii A'
$) societatile < si ='
i) societatile <7 C7 = si E'
/) &oar societatea < si "anagerul societatii A.
Rasuns% a) sunt parti le&ate ale societatii 4: societatile 50 $ si 30 doamna 7 si mana&erul
societatii 4
*e aplica metoda consolidarii.
6etinerea actiunilor doamnei 7 si mana&erului trebuie sa fie peste 2-..
raspunsul este (a ) deoarece 4 detine la 6 ". 0 63$8 este sub 2-. si nu poate fi e1ercitat controlul
)a&e * of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
GRUPA II Categoria II Au&itul statutar al situatiilor financiare
1. (11). 8ma&inea fidela este:
a) o consecinta a re&ularitatii si sinceritatii conturilor;
b) o conditie pentru a emite o opinie fara rezerve;
c) un criteriu de apreciere a situatiilor financiare.
2. (3(). 3lementele probante reprezinta informatii care au la baza:
a) numai documente 'ustificative si documente contabile;
b) documente 'ustificative0 documente contabile si alte surse;
c) surse interne si surse e1terne.
3. ((3). 31plicati principiul inte&ritatii si obiectivitatii in audit.
4. (#9). 3lementele de baza ale raportului de audit intr;o misiune de audit statutar.
. (114). 31amenul situatiilor financiare.
(. (142). >iscul de audit: componentele si relatiile intre acestea.
)a&e 1 of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
GRUPA II Categoria I: E!aluarea intrerin&erilor
1. (2-). 4ctivul net corectat prin metoda aditiva se determina dupa formula:
a) capitaluri permanente !?; diferentele din reevaluare;
b) capitaluri proprii !?; diferentele din reevaluare;
c) activul reevaluat cori'at !?; total datorii.
2. ("3). @ intreprindere neredresabila0 cu un activ net pozitiv0 intra in lichidare avand
urmatoarele date estimative:
; activ net contabil = 12-.--- mii lei;
; plus valoarea imobilizarilor = .--- mii lei;
; minus valoarea imobilizarilor = (.--- mii lei; (plusul si minusul sunt estimate a fi rezultate
in urma lichidarii vanzarii imobilizarilor);
; cheltuielile de dezafectare si functionare in timpul lichidarii = 2.--- mii lei.
:aloarea estimata a trezoreriei disponibila dupa lichidare este de:
a) 11".--- mii lei;
b) 11#.--- mii lei;
c) 11(.--- mii lei.
3. (141). $um se determina si ce semnificatie au flu1urile de trezorerie in evaluarea unei
intreprinderi%
4. (1#). *ocietatea 40 cotata la bursa0 prezinta caracteristicile financiare urmatoare:
; capitaluri proprii 1-- milioane u.m.
; datorii financiare 2--
; imobilizari nete 22-
; nevoie de fond de rulment #-
; rezultatul e1ploatarii -
*e mai stie ca:
- rata dobanzii fara risc pe piata 0".;
- prima de risc mediu pe piata actiunilor 4.;
- rata medie a dobanzii la datoriile societatatii "0.;
- cota de impozit 4-.;
- coeficientul A 101;
- capitalizarea bursiera a societatii este actualmente de 22 milioane u.m.;
)a&e , of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
- imobilizarile nete cuprind o participare minoritara0 in suma de 2- milioane0 intr;o
alta societate cotata0 a carei valoare de piata (pe baza mediei cursurilor ultimei luni
bursiere) este de 3 milioane u.m.;
- investitiile realizate de societate in cursul ultimului e1ercitiu au fost de - milioane
si nevoia de fond de rulment a crescut cu 1- milioane. $heltuielile cu amortizarea au
fost de 4 milioane u.m.
*a se determine costul mediu ponderat al capitalului ca si referinta a ratei de actualizare.
GRUPA II Categoria : 4u#iuni si &i!i#ari &e intrerin&eri
1. (1(1.) /a 31.12.N. societatea + achizitioneaza 2. din actiunile societatii 4 la costul de
-.--- u.m. /a data achizitiei capitalurile proprii ale societatii , au o valoare de 12-.--- u.m. $u
ocazia achizitiei se identifica un plus de valoare pentru un teren de 1-.--- u.m. plusul de valoare
identificat &enereaza diferente temporare impozabile (deoarece valoarea contabila a terenului este cu
1-.--- u.m. mai mare decat baza sa fiscala) si implicit o datorie de impozit amanat de 1(. 1 1-.---
= 1.(-- u.m.
,ondul comercial rezultat in urma achizitiei este de:
a) 1".9-- u.m.;
b) 1#.--- u.m.;
c) 2-.--- u.m.;
d) 3-.--- u.m.;
e) 2.1-- u.m.
2. (1".) /a 31.12.N societatea +0 care detine #.--- actiuni , (#-. din actiunile ,)0 vinde
.--- actiuni la pretul de (-.--- u.m. *ocietatea + retine un interes de 3-. in societatea , asupra
careia e1ercita o influenta semnificativa. 8n urma consolidarii filialei , inaintea cesiunii0 in bilantul
consolidat era reflectat un fond comercial de 1.--- u.m.0 iar interesele minoritare aveau o valoare de
14.--- u.m. 4ctivele societatii , preluate in bilantul consolidat erau de 1--.--- u.m.0 iar datoriile de
3-.--- u.m.
1. $alculati valoarea contabila a titlurilor societatii , puse in echivalenta in urma cesiunii.
2. $alculati casti&ul din cesiune.
3. $e inre&istrare se efectueaza cu ocazia cesiunii in conturile consolidate%
3. (1#2.) *ocietatea 4 detine (-. din capitalul societatii 5 pe care o controleaza e1clusiv. /a
randul sau societatea 5 detine urmatoarele investitii:
; "-. din capitalul social al filialei $0 -. din actiunile societatii 6 pe care o controleaza in
comun cu un alt actionar;
)a&e - of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
; 3-. din actiunile societatii 3 asupra careia e1ercita o influenta semnificativa.
8dentificati partile le&ate ale societatii 4.
)a&e 9 of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
GRUPA II Categoria ?
@rgani#area au&itului si controlului intern al intrerin&erii
1. (".) >ealizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul :enituri<$heltuieli inclusiv
intocmirea matricei riscurilor si a raportului intermediar:
GRUPA III Categoria III E8erti#e contabile
1. (). 8n ce consta secretul profesional si confidentialitatea e1pertului contabil%
2. (12). $um procedeaza e1pertul contabil verificator privind indeplinirea atributiilor sale%
3. (3-). 3numerati faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor $orpului%
4. (3). @norariile si independenta%
GRUPA III A Categoria :II 2tu&ii &e fe#abilitate
(.(19) Bn proiect investitional0 cu o valoare totala a investitiei de 11.44 lei0 prezinta urmatoarea
structura a flu1urilor de numerar :
4n $ost
investitie
$osturi de
e1pluatare
2otal cost 2otal
incasari
$ash;floC
annual net
- 11.44 lei (.42- lei 1".#( lei #.2- lei ;9.34 lei
1 (.42- lei (.42- lei 9.44- lei 3.-2- lei
2 (.42- lei (.42- lei 9.44- lei 3.-2- lei
3 (.-- lei (.-- lei 9."-- lei 3.2-- lei
4 (.-- lei (.-- lei 9."-- lei 3.2-- lei
(.-- lei (.-- lei 9."-- lei 3.2-- lei
2otal 11.44 lei 3#."(- lei -.2- lei (.-- lei (.29 lei
$alculati rentabilitatea medie aferenta investitiei .
)a&e 10 of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
GRUPA III Categoria :III Anali#a &iagnostic a intrerin&erii
1. (2). $alculati si interpretati modificarea situatiei nete a unei intreprinderi care prezinta
urmatoarea situatie financiara:
In&icator 31.1(.nA1 31.1(.n
8mobilizari 1.--- 1.--
*tocuri -- 4--
$reante 2-- 2-
6isponibilitati 2- 3-
6atorii mai mari de un an 2.--- 2.--
6atorii mai mici de un an 4-- 3-
2. ("#). *a se calculeze capacitatea de autofinantare si autofinantarea pornind de la
informatiile prezentate mai 'os:
In&icator u.".
:enituri din vanzarea marfurilor 1.---
)roductia vanduta 1#.---
)roductia stocata 2.--
*ubventii de e1ploatare 2.---
:enituri din vanzarea mi'loacelor fi1e (--
$heltuieli cu materii prime 2.--
$ostul marfurilor vandute "--
$heltuieli salariale 1-.---
$heltuieli cu amortizarea (--
$heltuieli cu provizioane 2--
$heltuieli cu chirii 2--
$heltuieli cu asi&urari sociale 1.2--
:aloarea neta contabila a elementelor de activ cedate 4--
8mpozite si ta1e 3--
:enituri din dobanzi 2--
:enituri din diferente favorabile de curs valutar 2--
$heltuieli cu dobanzi #--
$heltuieli cu provizioane financiare 1--
8mpozit pe profit 3--
>ata de distribuire a profitului 4-.
GRUPA I: Categoria :I A&"inistrarea si lic$i&area intrerin&erii
)a&e 11 of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
1. (3). *ituatia elementelor de activ si de pasiv la societatea D9E conform bilantului intocmit
pe baza datelor din contabilitate0 date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarieii0 se
prezinta astfel:
)ro&rame informatice 4.---.--- lei
4mortizarea pro&ramelor informatice 1.---.--- lei
$ladiri 1-.---.--- lei
2itluri de participare 2.--.--- lei
+arfuri .---.--- lei
$lienti 2.---.--- lei
,urnizori 4.--.--- lei
,urnizori de imobilizari 2.---.--- lei
$lienti;creditori 1.--.--- lei
$redite bancare pe termen lun& (.---.--- lei
$apital subscris varsat .---.--- lei
>ezerve 1.---.--- lei (aceasta suma este formata din repartizarea profitului net in anii
anteriori).
@peratiunile efectuate de 'udecatorul sindic si de lichidator pentru a asi&ura disponibilitatile
banesti in vederea achitarii datoriilor:
a) )ro&ramele informatice au fost vandute cu 2.--.--- lei0 fata de valoarea neta contabila
de 3.---.--- lei;
b) $ladirile au fost vandute cu 9.---.--- lei0 fata de valoarea neta contabila de ".--.---
lei;
c) +arfurile au fost vandute cu (.---.--- lei fata de valoarea contabila neta de .---.---
lei;
d) 2itlurile de participare au fost vandute cu 3.---.--- lei fata de 2.--.--- lei < costul de
achizitie;
e) *;a incasat de la clienti suma de 1.#--.--- lei0 acordandu;se un scont de 1-.;
f) *;a achitat imprumutul de (.---.--- lei si dobanda de 1.---.--- lei;
&) *;au achitat furnizorii in suma de 4.--.--- lei0 primindu;se un scont de .;
h) 4u fost achitati furnizorii de imobilizari in suma de 2.---.--- lei;
i) 4u fost restituite avansurile incasate de la clienti in suma de 1.--.--- lei;
') $heltuielile efectuate cu lichidarea s;au ridicat la suma de #--.--- lei din care:
; *alarii --.--- lei
; $heltuieli cu licitatiile 3--.--- lei.
*e cere:
a) 8nre&istrarile contabile privind operatiunile de lichidare.
b) 8ntocmirea bilantului inainte de efectuarea perata'ului.
c) 8nre&istrarile contabile privind operatiunile de parta' la actionari.
2. (4. >olul cenzorilor in cadrul societatii pe actiuni.
GRUPA : Categoria I? Consultanta fiscala acor&ata contribuabililor
)a&e 1( of 13
LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA
12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE
IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA,
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA.PE LUCRAREA
PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE
ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)
1. (2".) @ persoana fizica detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata
de - mp0 situata intr;o localitate de ran&ul 8:0 zona 5. $ladirea este construita in anul 194#.
:aloarea impozabila unitara este 1#2 lei?mp. $are este valoarea impozitului pe cladire si ce suma
trebuie sa plateasca la scadente.
2. (43.) @ persoana fizica cumpara pe 21 septembrie un teren in suprafata de "-- mp intr;o
localitate de ran&ul 1. 7ona in care este incadrat terenul este $. 8n re&istrul a&ricol terenul este
prevazut ca teren cu constructii. )e acest teren se afla o casa cu o suprafata la sol de 12- mp.
8mpozitul unitar este cel stabilit in $odul fiscal.
*a se determine impozitul pe teren.
)a&e 13 of 13