Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba  i literatura romn 
PROBA A
Varianta 75

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)
Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de mai

jos:
ncepuse s tune i s fulgere, semn c abia acum se preg tea a ploaie mare, putea s
in i pn mine,
astfel de amestic tur de nori se nv lm eau n straturile nalte ale v zduhului. Trosnete i bubuituri cutreierau
i sf iau cerul de-o parte i de alta, ai fi zis c e o activitate pl nuit acolo sus de ni te in i, a a de mult
sem na acum a minte de om felul cum tuna ici i rspundea dincolo... Sub apa care c dea, grumazul lui
Moromete ar ta ro u ca arama n care ns timpul spase ciudate semne, asem n toare i ele cu p mntul,
cnd e cr pat de o prea ndelungat secet .
ntre timp ploaia se nte
ise a a de tare c picturile nu mai puteau sta nici unele lng altele, nici curge ca
pic turi, ci se uneau i formau mari grmezi de lichid care necau totul, nu se mai vedea nimic. Moromete se
mi c din loc i i scoase pl ria din cap, pe care n mod bizar o scutur de ap ca i cnd nu i-ar fi dat seama
ce cdea de sus. i-o puse n cele din urm la loc, dar nu s-ar fi putut spune c din pricin c l sup ra ceva, ci
pentru c o p l rie trebuie s stea pe cap i nu n mn . Uit -te la mine, continu Moromete lund-o fr grab
spre grdin , am peste aizeci de ani i n mintea mea e c o s tr iesc o sut. De ce s nu tr iesc? Ce, nu e
bine de tr it? i atunci de ce s m mai mir eu c fetele astea se ceart pentru p mnt crezndu-l al lor, de i nu
se poate s nu fi auzit i ele ce-o s fie n viitor?
Ocoli cu grij mare ura de paie i se uit n sus cercetnd-o atent. Era bine f cut, ploaia aluneca peste
creasta ei ca i cnd ar fi fost acoperit. Moromete nu se ar t ns mul
umit, puse mna pe o furc de lemn pe
care o trase chiar din paie i cu coarnele ei lucioase izbi zdravn de mai multe ori ntr-un anume loc. Avea o
nver unare pu
in cam scit , doar el f cuse ira, cum de-i scpaser astfel de bur
i i goluri prin care apa
putea p trunde i muceg i paiele, i i d dea nainte cu lovituri rare, dar foarte ndesate, uitndu-se mereu n
sus n timp ce ploaia i spla din bel ug chipul osos, cu fruntea lui bombat i cu ochii feri
i sub arcade puternice
i drepte. Cu anii, ad postindu-se parc de soare i de ploi, ochii lui i se tr seser mult n orbite i de-acolo
cnd st tea lini tit i se uita nainte, vedea parc mereu zarea cmpiei i i trebuia totdeauna i lui i altora de-o
vrst cu el cel pu
in o secund n plus ca s vie aproape i s n
eleag ce-i spuneai: ,,Ce zise i tu, Gheorghe?
A, da, a a e!
(Marin Preda, Morome ii II)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alctuiete dou enun uri pentru a exemplifica polisemia verbului a curge.


Explic folosirea a dou semne de punctua ie din fragmentul Ce zise i tu, Gheorghe? A, da, a a e!
Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in verbul a sta.
Transcrie patru termeni din cmpul semantic al cuvntului ploaie.
Precizeaz tema monologului interior al lui Moromete.
Prezint perspectiva narativ n textul dat.
Transcrie, din text, fragmentul indicnd motivul pentru care Moromete merge, prin ploaie, n grdin.
Men ioneaz dou moduri de expunere prezente n text.
Realizeaz, n 6 - 10 rnduri, portretul personajului Ilie Moromete, apelnd numai
la informa iile oferite n fragment.
10. Ilustreaz, pe baza textului dat, una dintre urmtoarele calit i generale/ particulare ale stilului:
claritate, proprietate, concizie, corectitudine, varia
ie stilistic, cursivitate, eufonie, oralitate.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rnduri, despre polite
e, pornind de la urmtoarea afirma ie:
,,Polite
ea e o pudoare i o necesitate de distan
 . (Tudor Arghezi, Scrieri)
Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 75

Ministerul Educa iei  i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate argumentrii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa  de afirma ia
dat; enun area i dezvoltarea convingtoare a cel pu in dou argumente (pro i/ sau contra) adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii adecvate;
12 puncte
- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare corect, de ortografie i
4 puncte
de punctua ie).
Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac rspunsul respect limita minim de spa iu
precizat.

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu de 2 3 pagini, n care s prezin i structura, limbajul i expresivitatea textului poetic, pe baza unei
poezii studiate, apar innd direc
iei tradi
ionaliste.
n elaborarea eseului, vei avea n vedere urmtoarele repere:
- motivarea apartenen ei la direc
ia tradi
ionalist a poeziei studiate, prin indicarea a patru trsturi ale
limbajului, prezente n text;
- ilustrarea acestor trsturi, prin referiri la poezia studiat;
- relevarea rolului expresiv al dou dintre urmtoarele niveluri de constituire a mesajului poetic n textul studiat:
fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, ortografic i de punctua
ie, stilistic;
- eviden ierea specificului limbajului i al expresivit ii textului poetic studiat.
Not ! Ordinea integrrii reperelor n cuprinsul lucrrii este la alegere.
Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte; pentru redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea
ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit
i de analiz i de argumentare 3 puncte;
ortografia 2 puncte; punctua
ia 2 puncte; a ezare n pagin, lizibilitatea 1 punct).
n vederea acordrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 75