Sunteți pe pagina 1din 12

L E G E

privind piaa produselor petroliereNr.461-XV din 30.07.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.76/342 din 22.04.2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.107/821 din 04.09.2001

* * *

! " # $ N %

apitolul $
&$%"'($)$$ GENE#*LE
Articolul 1. Incidena prezentei legi
Articolul 2. Noiuni principale
Articolul 3. Participanii la piaa produselor petroliere
Articolul 4. Formarea preurilor la produsele petroliere
Articolul 5. Protecia drepturilor i intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere

apitolul $$
*+#$,!)$$LE *!+'#$+-)$L'# *&.$N$%+#*)$E$ "!,L$E "E "$*)* "#'&!%EL'#
"E+#'L$E#E
Articolul 6. Agenia Naional pentru !eglementare "n #nergetic
Articolul $. Autoritile %ilitate cu dreptul de a acorda licene i autorizaii te&nice
Articolul '. (repturile autoritilor a%ilitate cu dreptul de a acorda licene i autorizaii te&nice
Articolul ). *ransparena in+ormaiei
Articolul 1,. -ugetul Ageniei
1../Articolul 1,
1
. Administrarea Ageniei

apitolul $$$
*'#&*#E* &E L$EN)E /$ &E *!+'#$(*)$$ +E0N$E
Articolul 11. 0enurile de acti1itate pentru care se eli%ereaz licene i o%iectele pentru a cror
e2ploatare se eli%ereaz autorizaii te&nice
Articolul 12. 3ondiii generale de acti1itate pe piaa produselor petroliere
Articolul 13. 3ondiii speciale de acordare a licenelor
Articolul 13
1
. #li%erarea4 reper+ectarea licenei i eli%erarea duplicatului acesteia
Articolul 14. 5uspendarea i reluarea 1ala%ilitii licenei
1../Articolul 14
1
. !etragerea licenei

apitolul $V
$."'#+!L /$ EX"'#+!L 1#EEX"'#+!L2 "#'&!%EL'# "E+#'L$E#E
Articolul 15. Importul produselor petroliere
Articolul 16. #2portul 6ree2portul7 produselor petroliere

apitolul V
+#*N%"'#+!L /$ "-%+#*#E* "#'&!%EL'# "E+#'L$E#E
Articolul 1$. *ransportul produselor petroliere
Articolul 1'. Pstrarea produselor petroliere

apitolul V$
'.E#$*L$(*#E* "#'&!%EL'# "E+#'L$E#E
Articolul 1). Particularitile comercializrii produselor petroliere
Articolul 2,. 3omercializarea cu ridicata a produselor petroliere
Articolul 21. 3omercializarea cu amnuntul a produselor petroliere principale i a gazelor lic&e+iate

apitolul V$$
EV$&EN)* /$ &-#$LE &E %E*.-. L$+$G$$LE /$ #-%"!N&E#E*
Articolul 22. #1idena produselor petroliere
Articolul 23. 5oluionarea litigiilor i rspunderea participanilor la piaa produselor petroliere

apitolul V$$$
&$%"'($)$$ +#*N($+'#$$ /$ 3$N*LE
Articolul 24 (ispoziii tranzitorii
Articolul 25 8ndatoririle 0u1ernuluiNot: n curin!ul l"#ii$ !inta#%a &'"arta%"ntul (tandardi)ar" *i M"trolo#i"& !" +nlocui"*t" cu !inta#%a
&("rviciul (tandardi)ar" *i M"trolo#i"& confor% ,"#ii nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar"
30.01.2008

Parlamentul adopt prezenta lege organic.
5copul prezentei legi const "n +ormarea unui cadru organizatoric4 9uridic i economic
pentru asigurarea securitii economice a rii i reglementarea importului4 transportului4
depozitrii i comercializrii produselor petroliere pe piaa intern4 ca produse strategice4 cu un
regim special de acti1itate.
23r"a%4ulul %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035

apitolul $
&$%"'($)$$ GENE#*LE
*rti4olul 1. Incidena prezentei legi
617 5u% incidena prezentei legi cade acti1itatea de import4 transport4 depozitare i
comercializare a produselor petroliere4 a1"nd ca scop crearea unor condiii +a1ora%ile pentru
relaiile de pe piaa intern a produselor petroliere4 apro1izionarea +ia%il a consumatorului cu
produse petroliere de calitate4 dez1oltarea concurenei loiale i protecia drepturilor i intereselor
legitime ale consumatorului.
627 !aporturile care apar "n cadrul apro1izionrii cu produse petroliere a consumatorului
special s"nt reglementate de prezenta lege i de acte normati1e speciale.
26rt.1 %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 2. Noiuni principale
8n sensul prezentei legi4 urmtoarele noiuni principale semni+ic:
participant la piaa produselor petroliere ; importatorul4 transportatorul4 depozitarul4
1"nztorul cu amnuntul i consumatorul de produse petroliere<
+urnizor ; agent economic strin de la care importatorul ac&iziioneaz produse petroliere<
importator ; participant la piaa produselor petroliere4 care import produse petroliere4 +apt
consemnat la trecerea +rontierei 1amale a !epu%licii =oldo1a4 care le depoziteaz i le
comercializeaz cu ridicata<
import ; regim 1amal "n care mr+urile introduse pe teritoriul 1amal al !epu%licii =oldo1a
preiau statutul de mar+ introdus "n circuitul economic numai dup ce au +ost 1muite<
transportator ; agent economic care dispune de mi9loace de transport specializat i
transport cu ele produse petroliere "n teritoriul 1amal al !epu%licii =oldo1a<
1"nztor cu amnuntul ; agent economic care comercializeaz cu amnuntul produse
petroliere<
cumprtor cu ridicata ; agent economic4 inclusi1 consumator special4 care este
consumatorul +inal al produselor petroliere<
consumator special ; consumator al crui mod de asigurare cu produse petroliere se
sta%ilete i prin acte normati1e speciale<
produse petroliere ; petrolul i deri1atele lui: %enzina4 motorina4 >erosenul4 gazul lampant4
petrolul tur%oreactor4 com%usti%ilul pentru cuptoare4 gazele lic&e+iate4 pcura4 uleiurile i
lu%ri+ianii<
produse petroliere principale ; %enzina i motorina<
depozit petrolier ; depozit autorizat de ctre 5er1iciul 5tandardizare i =etrologie4 destinat
depozitrii i pstrrii produselor petroliere<
genuri de acti1itate ale participanilor la piaa produselor petroliere ; importul4
comercializarea cu ridicata i cu amnuntul a produselor petroliere<
clauz suplimentar a licenei ; condiie special pre1zut de lege4 inclus "n licen4 care
stipuleaz o%ligaiile titularului ei<
o%iecte autorizate ; depozite petroliere4 staii de alimentare cu produse petroliere i cu gaze
lic&e+iate4 mi9loace de transport auto specializat4 destinate pstrrii4 comercializrii i
transportrii produselor petroliere4 pentru a cror e2ploatare este necesar de a o%ine autorizaii
te&nice<
autorizaie te&nic ; document ce con+irm capacitatea i dreptul titularului de a e2ploata
depozitele petroliere4 staiile de alimentare cu produse petroliere i cu gaze lic&e+iate4 mi9loacele
de transport auto specializat4 "n condiii ce nu admit4 sau pre1in4 a1ariile industriale4 incendiile i
accidentele de munc i corespund cerinelor securitii industriale pre1zute de legislaia "n
1igoare<
situaie e2cepional ; situaie care duce la creterea %rusc a consumului de produse
petroliere principale generat de calamiti naturale4 epidemii4 epizootii4 catastro+e te&nogene4
aciuni militare i?sau de scderea %rusc a importului unor ast+el de produse "n urma degradrii
con9uncturii de pe piaa lor e2tern ori din alte moti1e e2terioare<
intensitate medie zilnic a comercializrii produselor petroliere ; 1olumul mediu al
1"nzrilor zilnice de produse petroliere dintr;o anumit perioad<
plat regulatorie ; plat anual4 sta%ilit importatorilor de produse petroliere4 al crei
cuantum se apro% anual.
26rt.2 %odificat rin ,"#"a nr.114-./0 din 21.07.01$ +n vi#oar" 01.01.065
26rt.2 %odificat rin ,"#"a nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.2 %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035
26rt.2 %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 3. Participanii la piaa produselor petroliere
617 Participani la piaa produselor petroliere pot +i persoanele 9uridice care s"nt titulari de
licen sau de autorizaie te&nic4 e2cepie +c"nd consumatorul4 i care au reedin "n !epu%lica
=oldo1a.
627 Participanii la piaa produselor petroliere %ene+iciaz de drepturi egale4 indi+erent de
tipul de proprietate i de +orma 9uridic de organizare. #ste inadmisi%il +a1orizarea unor
participani prin acordarea de "nlesniri nepre1zute de lege4 precum i limitarea direct sau
indirect a drepturilor i intereselor legitime.
637 Participanii la piaa produselor petroliere s"nt "n drept s "n+iineze asociaii4 uniuni i
alte +orme de asociere "n scopuri ce nu contra1in legislaiei4 inclusi1 reglementrilor li%erei
concurene.

*rti4olul 4. Formarea preurilor la produsele petroliere
617 Agenii economici sta%ilesc preurile la produsele petroliere principale i la gazul
lic&e+iat con+orm =etodologiei +ormrii i aplicrii preurilor la produsele petroliere.
627 =etodologia +ormrii i aplicrii preurilor la produsele petroliere se ela%oreaz i se
apro% de Agenia Naional pentru !eglementare "n #nergetic4 prin coordonare cu 0u1ernul4 "n
con+ormitate cu legislaia "n 1igoare i in"nd cont de condiiile stipulate la alin.637 i 647.
637 Preurile de comercializare cu ridicata a produselor petroliere principale i a gazului
lic&e+iat se sta%ilesc reieind din preurile de ac&iziie con+orm cotaiilor la %ursele petroliere
regionale4 inclusi1 .P@A**A5.4 din impozitele i din ta2ele la aceste produse4 din consumurile i
c&eltuielile a+erente acti1itii de import i de comercializare cu ridicata4 "n con+ormitate cu
standardele naionale de conta%ilitate4 aplic"nd o rat rezona%il de renta%ilitate4 pre1zut "n
=etodologia +ormrii i aplicrii preurilor la produsele petroliere.
647 Preurile de comercializare cu amnuntul a produselor petroliere principale i a gazului
lic&e+iat se sta%ilesc reieind din preurile de 1"nzare cu ridicata i din c&eltuielile a+erente
acti1itii de comercializare cu amnuntul4 "n con+ormitate cu standardele naionale de
conta%ilitate4 aplic"nd o rat rezona%il de renta%ilitate4 pre1zut "n =etodologia +ormrii i
aplicrii preurilor la produsele petroliere i la gazul lic&e+iat.
657 5upra1eg&erea respectrii4 de ctre importatorii i 1"nztorii produselor petroliere
principale i a gazului lic&e+iat4 a =etodologiei +ormrii i aplicrii preurilor la produsele
petroliere este e+ectuat de Agenia Naional pentru !eglementare "n #nergetic.
26rt.4 +n r"dac7ia ,"#ii nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045

*rti4olul 5. Protecia drepturilor i intereselor legitime ale consumatorului de produse
petroliere
617 Protecia drepturilor i intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere se
e+ectueaz "n con+ormitate cu prezenta lege4 cu @egea pri1ind protecia consumatorului i cu alte
acte normati1e.
627 3aracterul ino+ensi1 al produselor petroliere pentru sntatea populaiei4 pentru
%unurile consumatorului i pentru mediul "ncon9urtor este garantat prin calitatea acestor
produse4 reglementat de actele legislati1e naionale i internaionale.
637 Produsele petroliere importate i comercializate tre%uie s corespund documentelor
normati1;te&nice o%ligatorii sta%ilite prin legi. 3ontrolul calitii i respectrii documentelor
normati1e re+eritoare la aceste produse pe pia "l e+ectueaz 5er1iciul 5tandardizare i
=etrologie.
647 3onsumatorul de produse petroliere are dreptul:
a7 la protecia de stat a drepturilor i intereselor sale legitime<
%7 la protecia contra riscului de a ac&iziiona produse petroliere necalitati1e care i;ar
a+ecta securitatea4 sntatea i 1iaa sau i;ar deteriora mi9loacele de transport i mecanismele<
c7 la in+ormaii complete4 1eridice i precise despre principalele caracteristici calitati1e i
cantitati1e ale produselor petroliere pe care le cumpr<
d7 la repararea de ctre 1"nztor a daunelor cauzate prin comercializarea de produse
petroliere necalitati1e.
657 (repturile consumatorului de produse petroliere s"nt aprate de Agenia Naional
pentru !eglementare "n #nergetic4 de instanele 9udectoreti4 de 5er1iciul 5tandardizare i
=etrologie4 de alte autoriti ale administraiei pu%lice4 precum i de organizaiile o%teti ale
consumatorilor.
26rt.1 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085

apitolul $$
*+#$,!)$$LE *!+'#$+-)$L'# *&.$N$%+#*)$E$ "!,L$E
"E "$*)* "#'&!%EL'# "E+#'L$E#E
*rti4olul 6. Agenia Naional pentru !eglementare "n #nergetic
617 !eglementarea de stat a pieei produselor petroliere este prerogati1a Ageniei Naionale
pentru !eglementare "n #nergetic 6denumit "n continuare Agenie7. Iniierea4 des+urarea4
lic&idarea i controlul acti1itii de "ntreprinztor "n domeniul produselor petroliere se sta%ilesc
prin legi.
627 Agenia promo1eaz politica unitar a statului pe piaa produselor petroliere prin
licenierea4 reglementarea i controlul acti1itii participanilor la aceast pia "n con+ormitate cu
prezenta lege i cu alte acte normati1e.
637 Agenia acti1eaz "n %aza legislaiei "n 1igoare.
647 8n 1ederea "ndeplinirii pre1ederilor prezentei legi4 Agenia cola%oreaz cu organul
central de specialitate4 cu Agenia Naional pentru Protecia 3oncurenei4 "n special prin
+urnizarea reciproc de in+ormaii necesare aplicrii at"t a pre1ederilor legislaiei concurenei4 c"t
i a pre1ederilor legislaiei din domeniile energeticii4 cu 5er1iciul 5tandardizare i =etrologie4 cu
ministerele i cu alte organe ale administraiei pu%lice centrale sau locale interesate4 cu
asociaiile consumatorilor.
26rt.6 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085

*rti4olul 7. Autoritile a%ilitate cu dreptul de a acorda licene i autorizaii te&nice
617 3u dreptul de a acorda licene pentru genurile de acti1itate pre1zute la art.11 alin.617
este a%ilitat Agenia.
627 3u dreptul de a eli%era autorizaii te&nice pentru e2ploatarea o%iectelor pre1zute la
art.11 alin.627 lit.a7 i %7 este a%ilitat 5er1iciul 5tandardizare i =etrologie4 cu a1izul
(epartamentului 5ituaii #2cepionale4 iar pentru e2ploatarea o%iectelor pre1zute la alin.627
lit.c7 este a%ilitat =inisterul *ransporturilor i 3omunicaiilor4 cu a1izul 5er1iciului
5tandardizare i =etrologie.
637 @icenele i autorizaiile te&nice se eli%ereaz4 "n con+ormitate cu prezenta lege4 pe un
termen de 5 ani.
647 Autorizaiile te&nice se eli%ereaz de organele menionate la alin.6274 cu respectarea
cerinelor i a procedurii sta%ilite "n lege.
657 *a2a de licen pentru genurile de acti1itate indicate la art.11 alin.617 se ac&it anual4
con+orm ane2ei la @egea pri1ind reglementarea prin liceniere a acti1itii de "ntreprinztor. *a2a
pentru eli%erarea autorizaiei te&nice se sta%ilete "n mrime de 2,, lei. 5umele "ncasate la
eli%erarea licenelor i autorizaiilor te&nice se 1ars integral la %ugetul de stat.
667 Principalele atri%uii ale autoritilor a%ilitate cu dreptul de a acorda licene i
autorizaii te&nice s"nt:
a7 acordarea de licene i de autorizaii te&nice<
%7 inerea registrului persoanelor 9uridice crora li s;au acordat licene i autorizaii te&nice<
c7 monitorizarea respectrii de ctre titularul de licen i de autorizaie te&nic a
condiiilor licenei i?sau autorizaiei te&nice4 inclusi1 a condiiilor speciale pentru importatorii
de produse petroliere principale<
d7 participarea4 "n limitele competenei sta%ilite prin lege4 la e+ectuarea de controale asupra
acti1itii participanilor la piaa produselor petroliere<
e7 e2aminarea i soluionarea4 "n limitele competenei4 a di+erendelor dintre participanii la
piaa produselor petroliere<
+7 ela%orarea de ctre Agenie a %alanelor produselor petroliere.
26rt.7 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.7 %odificat rin ,"#"a nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.7 %odificat rin ,"#"a nr.430-./ din 31.10.03$ +n vi#oar" 01.01.045
26rt.7 %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035
26rt.7 %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 6. (repturile autoritilor a%ilitate cu dreptul de a acorda licene i autorizaii
te&nice
617 Pentru a;i "ndeplini e+ecti1 atri%uiile4 autoritile a%ilitate cu dreptul de a acorda
licene i autorizaii te&nice s"nt "n drept:
a7 s ai% acces li%er "n spaiile4 cldirile4 la acti1ele titularului de licen sau de autorizaie
te&nic4 la documentele a+erente acti1itilor autorizate4 s o%in copii de pe acestea<
%7 s cear rapoarte i e2plicaii scrise<
c7 s ela%oreze i s emit regulamente i alte acte normati1e ce in de genurile de
acti1itate liceniate i o%iectele autorizate<
d7 s modi+ice4 s suspende4 s retrag licene "n con+ormitate cu prezenta lege i cu @egea
pri1ind reglementarea prin liceniere a acti1itii de "ntreprinztor<
e7 s constate contra1enii i s "nc&eie procese;1er%ale con+orm pre1ederilor 3odului
contra1enional al !epu%licii =oldo1a.
627 Brganele a+acerilor interne s"nt o%ligate s acorde4 la cerere4 tot spri9inul persoanelor
"mputernicite ale autoritii a%ilitate cu dreptul de a acorda licene i autorizaii te&nice4 s le
"nsoeasc "n misiuni de control al acti1itii participanilor la piaa produselor petroliere.
26rt.8 %odificat rin ,"#"a nr.131-./000 din 23.12.2009$ +n vi#oar" 12.02.20105
26rt.8 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.8 %odificat rin ,"#"a nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.8 %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035

*rti4olul 7. *ransparena in+ormaiei
617 Agenia 1a prezenta anual4 p"n la data de 15 martie4 Parlamentului i 0u1ernului4
raport care 1a cuprinde un compartiment +inanciar pri1ind e+ectuarea c&eltuielilor pe parcursul
anului precedent4 alte in+ormaii despre situaia de pe piaa produselor petroliere.
627 Agenia4 =inisterul *ransporturilor i 3omunicaiilor4 5er1iciul 5tandardizare i
=etrologie pu%lic trimestrial "n pres lista participanilor la piaa produselor petroliere
principale crora le;au +ost acordate licene i?sau autorizaii te&nice.
637 Agenia pu%lic trimestrial "n pres un raport pri1ind situaia de pe piaa intern i cea
e2tern a produselor petroliere principale i gazelor lic&e+iate.
26rt.9 %odificat rin ,"#"a nr.114-./0 din 21.07.01$ +n vi#oar" 01.01.065
26rt.9 %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 10. -ugetul Ageniei
Agenia "i +ormeaz %ugetul "n modul sta%ilit "n @egea nr.1525;CIII din 1) +e%ruarie 1))'
cu pri1ire la energetic.
26rt.10 +n r"dac7ia ,"#ii nr.107-./000 din 17.12.2009$ +n vi#oar" 31.12.20095
26rt.10 +n r"dac7ia ,"#ii nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 10
1
. Administrarea Ageniei
Agenia este condus de 3onsiliul de administraie con+orm principiilor pre1zute "n @egea
nr.1525;CIII din 1) +e%ruarie 1))' cu pri1ire la energetic.
26rt.10
1
introdu! rin ,"#"a nr.107-./000 din 17.12.2009$ +n vi#oar" 31.12.20095

apitolul $$$
*'#&*#E* &E L$EN)E /$ &E *!+'#$(*)$$ +E0N$E
*rti4olul 11. 0enurile de acti1itate pentru care se eli%ereaz licene i o%iectele pentru a
cror e2ploatare se eli%ereaz autorizaii te&nice
617 5e acord licene pentru urmtoarele genuri de acti1itate pe piaa produselor petroliere:
a7 importul i comercializarea cu ridicata i?sau cu amnuntul a %enzinei i a motorinei la
staiile de alimentare<
%7 importul i comercializarea cu ridicata i?sau cu amnuntul a gazului lic&e+iat la staiile
de alimentare.
627 5e eli%ereaz autorizaii te&nice pentru e2ploatarea urmtoarelor o%iecte destinate
depozitrii4 comercializrii cu amnuntul i transportrii produselor petroliere:
a7 depozitelor petroliere<
%7 staiilor de alimentare cu produse petroliere principale i cu gaze lic&e+iate<
c7 mi9loacelor de transport auto specializat.
26rt.11 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.11 %odificat rin ,"#"a nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.11 %odificat rin ,"#"a nr.430-./ din 31.10.03$ +n vi#oar" 01.01.045
26rt.11 %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 12. 3ondiii generale de acti1itate pe piaa produselor petroliere
617 Importatorul de produse petroliere este "n drept s e+ectueze:
a7 importul4 pstrarea stocurilor curente de produse petroliere4 comercializarea lor cu
ridicata<
%7 transportarea4 comercializarea cu amnuntul a produselor petroliere dac +iecare din
aceste genuri de acti1itate este des+urat de o su%di1iziune cu e1iden primar i conta%il
separat.
627 Poate +i transportator de produse petroliere numai agentul economic care dispune de
mi9loace de transport specializat.
637 (epozitarea produselor petroliere se 1a +ace numai "n depozite petroliere i staii
certi+icate de alimentare cu produse petroliere4 iar comercializarea lor ; numai prin intermediul
staiilor certi+icate de alimentare cu produse petroliere i magazinelor specializate.
647 D"nztorul cu amnuntul nu este "n drept s in "n acelai recipient %enzin sau
motorin de di+erite mrci.
26rt.12 %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035
26rt.12 %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 13. 3ondiii speciale de acordare a licenelor
617 8n scopul asigurrii securitii energetice a rii4 pentru importatorii de produse
petroliere se sta%ilesc urmtoarele condiii speciale de acti1itate pe piaa produselor petroliere:
a7 deinerea de ctre importatorii de produse petroliere principale a depozitelor petroliere
proprii i?sau "nc&iriate pentru pstrarea produselor petroliere principale "n 1olum minim de 5
mii m
3
i a cuantumului capitalului propriu "n 1aloare de cel puin ' milioane lei moldo1eneti<
%7 e2istena la importatorii de gaz lic&e+iat a depozitelor proprii i?sau "nc&iriate pentru
pstrarea gazului lic&e+iat "n 1olum minim de 15, m
3
.
627 @icena pentru acti1itatea de comercializare cu amnuntul a produselor petroliere
principale i gazelor lic&e+iate se eli%ereaz pe %aza actului care con+irm c solicitantul dispune
de o staie certi+icat 6de staii certi+icate7 de alimentare cu produse petroliere4 care corespund
condiiilor stipulate la art.21 alin.657.
637 8n clauzele suplimentare ale licenei se enumer:
a7 recipientele separate pentru depozitarea produselor petroliere principale i locul
amplasrii acestora<
%7 +ilialele i su%di1iziunile separate teritorial4 sediul lor ; pentru +iecare participant la piaa
produselor petroliere.
647 8n clauzele suplimentare ale autorizaiei te&nice se indic dotarea te&nic i amplasarea
depozitelor petroliere i staiilor certi+icate de alimentare cu produse petroliere.
26rt.13 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.13 %odificat rin ,"#"a nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.13 %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035
26rt.13 %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

1../*rti4olul 13
1
. #li%erarea4 reper+ectarea licenei i eli%erarea duplicatului acesteia
617 #li%erarea4 reper+ectarea licenei i eli%erarea duplicatului acesteia pentru acti1itile
pre1zute la art.13 se e+ectueaz con+orm procedurii sta%ilite "n @egea pri1ind reglementarea
prin liceniere a acti1itii de "ntreprinztor.
627 5uplimentar documentelor sta%ilite "n @egea pri1ind reglementarea prin liceniere a
acti1itii de "ntreprinztor4 solicitantul de licen prezint Ageniei raportul +inanciar 6pentru
persoana 9uridic care acti1eaz7 sau e2trasul din contul %ancar "n cazul iniierii a+acerii4
documentele ce con+irm c dispune de mi9loace te&nice i de personal cali+icat "n 1ederea
des+urrii acti1itii pentru care se solicit licen.
637 @icena este "nsoit4 "n mod o%ligatoriu4 de condiiile de des+urare a acti1itii
liceniate4 care corespund pre1ederilor din legi i s"nt parte integrant a licenei.
26rt.13
1
introdu! rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085

*rti4olul 14. 5uspendarea i reluarea 1ala%ilitii licenei
617 Agenia suspend licena i dispune reluarea 1ala%ilitii licenei "n con+ormitate cu
procedura sta%ilit de @egea cu pri1ire la principiile de %az de reglementare a acti1itii de
"ntreprinztor i de @egea pri1ind reglementarea prin liceniere a acti1itii de "ntreprinztor.
627 (rept temei pentru suspendarea licenei ser1esc:
a7 cererea titularului de licen<
%7 nerespectarea condiiilor de des+urare a genurilor de acti1itate pre1zute de prezenta
lege 6denumite "n continuare condi7iil" lic"n7"i7 i a prescripiilor Ageniei pri1ind lic&idarea
"nclcrilor condiiilor licenei.
26rt.14 +n r"dac7ia ,"#ii nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.14 +n r"dac7ia ,"#ii nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.14 %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

1../*rti4olul 14
1
. !etragerea licenei
617 Agenia retrage licena cu respectarea procedurii sta%ilite de @egea cu pri1ire la
principiile de %az de reglementare a acti1itii de "ntreprinztor i de @egea pri1ind
reglementarea prin liceniere a acti1itii de "ntreprinztor.
627 (rept temei pentru retragerea licenei ser1esc:
a7 cererea titularului de licen pri1ind retragerea acesteia<
%7 decizia cu pri1ire la anularea "nregistrrii de stat a titularului de licen<
c7 neac&itarea plii regulatorii "n termenul sta%ilit de Agenie<
d7 depistarea unor date neautentice "n documentele prezentate Ageniei4 dac ele nu au +ost
remediate sau nu pot +i remediate "n termenul sta%ilit<
e7 sta%ilirea +aptului de transmitere a licenei sau a copiei de pe aceasta altei persoane4 "n
scopul des+urrii genului de acti1itate stipulat "n licen<
+7 ne"nlturarea4 "n termenul sta%ilit4 a circumstanelor care au condus la suspendarea
licenei<
g7 nerespectarea repetat a prescripiilor pri1ind lic&idarea "nclcrilor ce in de condiiile
licenei.
26rt.14
1
introdu! rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085

26rt.11 "8clu! rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

apitolul $V
$."'#+!L /$ EX"'#+!L 1#EEX"'#+!L2 "#'&!%EL'# "E+#'L$E#E
*rti4olul 15. Importul produselor petroliere
617 Importul produselor petroliere se e+ectueaz prin puncte de trecere a +rontierei 1amale4
care au autorizaii respecti1e4 nemi9locit la depozitele petroliere ale importatorului sau la
depozitele petroliere 1amale. Punctele de trecere a +rontierei 1amale i modalitatea de
transportare a produselor petroliere importate se sta%ilesc de 0u1ern.
627 Dmuirea produselor petroliere importate se e+ectueaz la punctele de trecere a
+rontierei 1amale4 cu onorarea impozitelor4 ta2elor i altor o%ligaii de plat4 +r drept de
am"nare4 treceri "n cont i compensri4 dac legislaia "n 1igoare nu pre1ede alt+el. 5e interzice
1muirea +r certi+icatul4 eli%erat de inspectoratul +iscal4 ce con+irm c importatorul i;a
prezentat declaraie pri1ind 1olumele plani+icate pentru import.
637 Produsele petroliere ce se import s"nt li1rate numai importatorului4 care le
comercializeaz 1"nztorilor cu amnuntul i cumprtorilor cu ridicata.
26rt.11 %odificat rin ,"#"a nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.11916: %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035

26rt.17 "8clu! rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 16. #2portul 6ree2portul7 produselor petroliere
617 #2portul 6ree2portul7 produselor petroliere se e+ectueaz numai de ctre importator4 "n
modul sta%ilit de legislaie.
627 #2portul 6ree2portul7 de produse petroliere se +ace cu autorizaia Ageniei i a organului
1amal4 "n condiiile legii.
26rt.16918: %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

apitolul V
+#*N%"'#+!L /$ "-%+#*#E* "#'&!%EL'# "E+#'L$E#E
*rti4olul 17. *ransportul produselor petroliere
617 *ransportul produselor petroliere se e+ectueaz cu mi9loace de transport specializat4
autorizate de =inisterul *ransporturilor i 3omunicaiilor "n %aza a1izului 5er1iciului
5tandardizare i =etrologie4 cu respectarea cerinelor ecologice i de aprare "mpotri1a
incendiilor i e2ploziilor. 3ondiiile i modul de autorizare i de a1izare a transportului
specializat se sta%ilesc prin lege.
627 Importatorul este o%ligat s sigileze4 "n modul sta%ilit de actele normati1e4 recipientele
mi9loacelor de transport specializat4 "n care s"nt transportate produse petroliere. (esigilarea i
sigilarea "n punctele de trecere a +rontierei 1amale se 1a e+ectua con+orm !egulamentului de
identi+icare a produselor petroliere apro%at de 0u1ern cu eli%erarea unui certi+icat de identi+icare
a produselor petroliere.
637 Importatorul este proprietar al produselor petroliere transportate p"n "n momentul
predrii lor ctre cumprtor "n modul sta%ilit.
647 *ransportatorul este o%ligat s dein asupra sa documentele de "nsoire4 certi+icatul de
pro1enien i de identi+icare a produselor petroliere4 documentul ce con+irm recepionarea lor
de la importator.
657 *ranzitul de produse petroliere prin teritoriul 1amal al rii se e+ectueaz su%
supra1eg&ere 1amal cu declararea o%ligatorie a acestora la punctele de trecere a +rontierei
1amale.
26rt.17 co%l"tat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.17 %odificat rin ,"#"a nr.114-./0 din 21.07.01$ +n vi#oar" 01.01.065
26rt.17919: %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035
26rt.17919: %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 16. Pstrarea produselor petroliere
617 3onstrucia i amena9area o%iecti1elor pentru pstrarea produselor petroliere se
e+ectueaz su% supra1eg&erea organelor centrale de specialitate4 "n con+ormitate cu sc&ema de
amplasare a staiilor de alimentare cu produse petroliere i a depozitelor petroliere pe teritoriul
!epu%licii =oldo1a4 iar e2ploatarea lor ; "n con+ormitate cu normele ecologice4 de construcie4
te&nico;sanitare4 de aprare "mpotri1a incendiilor i cu alte norme4 apro%ate prin legi.

26lin.2 "8clu! rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085

637 Nu se admite pstrarea "n acelai recipient a %enzinei sau motorinei de di+erite mrci.
647 !ecipientul de pstrare a produselor petroliere principale tre%uie s +ie utilat cu aparate
de msurare i control4 s ai% la un loc 1izi%il +irma proprietarului.
657 Produsele petroliere principale se pstreaz "n recipiente separate i s"nt supuse
e1idenei automatizate "n condiiile sta%ilite prin legi.
667 5ecuritatea pstrrii produselor petroliere este garantat de participanii la piaa
produselor petroliere4 care tre%uie s dispun de mi9loace te&nice pentru pre1enirea a1ariilor i
lic&idarea consecinelor lor.
26rt.18 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.18 %odificat rin ,"#"a nr.114-./0 din 21.07.01$ +n vi#oar" 01.01.065
26rt.18 %odificat rin ,"#"a nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.18920: %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035

apitolul V$
'.E#$*L$(*#E* "#'&!%EL'# "E+#'L$E#E
*rti4olul 17. Particularitile comercializrii produselor petroliere
Participanii la piaa produselor petroliere4 cu e2cepia 1"nztorilor cu amnuntul4 autorizai
"n modul sta%ilit de lege4 nu s"nt "n drept s ac&iziioneze pe teritoriul rii produse petroliere
spre a le 1inde.
26rt.19 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085

*rti4olul 20. 3omercializarea cu ridicata a produselor petroliere
617 (reptul la comercializare cu ridicata a produselor petroliere "l au numai importatorii.
627 3omercializarea cu ridicata a produselor petroliere se e+ectueaz "n %az de contract4
"nc&eiat "n scris4 "n con+ormitate cu regulile pri1ind depozitarea i comercializarea cu ridicata4
apro%ate prin lege. *oate operaiunile de li1rare a produselor petroliere ctre consumator pe
teritoriul rii se e+ectueaz con+orm +acturilor de e2pediie4 "nregistrate la inspectoratele +iscale
teritoriale.
637 Particularitile ac&iziionrii cu ridicata a produselor petroliere pentru necesitile
statului s"nt sta%ilite "n acte legislati1e speciale.
26rt.20 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.20 %odificat rin ,"#"a nr.114-./0 din 21.07.01$ +n vi#oar" 01.01.065
26rt.20922: %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035

*rti4olul 21. 3omercializarea cu amnuntul a produselor petroliere principale i a gazelor
lic&e+iate
617 D"nztorii cu amnuntul comercializeaz produse petroliere principale i gaze lic&e+iate
numai la staiile de alimentare autorizate "nregistrate ca persoane 9uridice4 sau la +ilialele unor
ast+el de staii4 "n temeiul contractelor de 1"nzare;cumprare cu amnuntul4 "n con+ormitate cu
legislaia "n 1igoare i cu !egulamentul de comercializare cu amnuntul a produselor petroliere
prin4 apro%at de 0u1ern.
627 5taia de alimentare cu produse petroliere principale i staia de alimentare cu gaze
lic&e+iate tre%uie s ai% un semn de +irm i s;l amplaseze "n loc 1izi%il4 s dein in+ormaie
despre importatorul produselor petroliere4 pe care le comercializeaz4 despre calitatea lor.
637 @a staia de alimentare cu produse petroliere principale i la staia de alimentare cu
gaze lic&e+iate se 1or a+ia4 "n loc 1izi%il4 numele i prenumele 1"nztorului4 copia de pe licena
pentru comer cu amnuntul4 orarul4 principalele tipuri de produse petroliere a+late "n 1"nzare4
preul lor cu amnuntul.
647 5taia de alimentare cu produse petroliere principale i staia de alimentare cu gaze
lic&e+iate 1or ine e1idena primar i e1idena conta%il4 dup caz4 a recepionrii i
comercializrii produselor petroliere4 e1idena mi9loacelor +inanciare "ncasate din comercializare4
1or prezenta rapoarte +inanciare i statistice4 in+ormaii4 "n con+ormitate cu legislaia "n 1igoare.
657 3omercializarea cu amnuntul a produselor petroliere principale i a gazelor lic&e+iate
se +ace numai la staiile de alimentare 6construite "n %aza documentaiei de proiect supuse
e2pertizei ecologice de stat7 prin dispoziti1 de alimentare utilat cu aparate de cas i de control
cu memorie +iscal conectate la distri%uitor.
26rt.21 %odificat rin ,"#"a nr.114-./0 din 21.07.01$ +n vi#oar" 01.01.065
26rt.21 %odificat rin ,"#"a nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.21923: %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035
26rt.21923: %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

apitolul V$$
EV$&EN)* /$ &-#$LE &E %E*.-. L$+$G$$LE /$ #-%"!N&E#E*
*rti4olul 22. #1idena produselor petroliere
617 3antitatea de produse petroliere importate4 e2portate 6ree2portate74 tranzitate4
transportate4 depozitate i comercializate este supus e1idenei prin aparate de msurat i de
control.
627 Participanii la piaa produselor petroliere 1or ine e1idena primar i e1idena
conta%il a cumprrii i 1"nzrii produselor petroliere i 1or "ntocmi rapoarte +inanciare i
statistice4 "n condiiile legii.
637 Participanii la piaa produselor petroliere 1or ine e1idena separat a c&eltuielilor i
1eniturilor pentru +iecare gen de acti1itate de pe piaa produselor petroliere.
647 @a procurarea4 darea "n e2ploatare a depozitelor petroliere i staiilor de alimentare cu
produse petroliere4 posesorii o%iectelor menionate 1or comunica4 "n termen de 1, zile4 despre
aceasta autoritilor a%ilitate cu dreptul de a eli%era licene i autorizaii te&nice.
26rt.22 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.22 %odificat rin ,"#"a nr.114-./0 din 21.07.01$ +n vi#oar" 01.01.065
26rt.22 %odificat rin ,"#"a nr.166-./ din 27.01.04$ +n vi#oar" 30.07.045
26rt.22924: %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035
26rt.22924: %odificat rin ,"#"a nr.930-./ din 22.03.20025

*rti4olul 23. 5oluionarea litigiilor i rspunderea participanilor la piaa produselor
petroliere
617 5urplusul de produse petroliere depistat "n timpul controlului de ctre organele a%ilitate
i nere+lectat "n darea de seam prezentat Inspectoratului Fiscal Principal de 5tat4 precum i
surplusul de produse petroliere depistat "n rezer1oare i?sau recipiente "n procesul in1entarierii la
depozitele petroliere i la staiile de alimentare cu produse petroliere4 legalitatea pro1enienei
crora nu a +ost con+irmat 1or +i sec&estrate "n modul sta%ilit de legislaie.
627 Produsele petroliere introduse ilegal pe teritoriul !epu%licii =oldo1a i mi9loacele de
transport cu care au +ost introduse produsele petroliere 1or +i sec&estrate "n modul sta%ilit de
lege.
637 Autoritile a%ilitate cu dreptul de a eli%era licene i autorizaii te&nice care au depistat
lipsa e1idenei primare a produselor petroliere4 lipsa ta%elelor de cali%rare la rezer1oare i
conductele de petrol4 mi9loacelor metrologice de msurare 1eri+icate i "n stare de +uncionare4
aparatelor de cas cu memorie +iscal conectate la distri%uitor i altor mi9loace de e1iden i
control s"nt "n drept s sisteze acti1itatea depozitelor petroliere4 staiilor de alimentare cu produse
petroliere p"n la "nlturarea "nclcrilor depistate.
647 @itigiile dintre participanii la piaa produselor petroliere se e2amineaz "n instane
9udectoreti competente.
657 D"nztorul de produse petroliere poart rspundere4 inclusi1 material4 pentru
securitatea cumprtorului i a %unurilor lui a+late pe teritoriul depozitului sau staiei de
alimentare4 pentru respectarea normelor de ecologie.
667 Participanii la piaa produselor petroliere poart rspundere "n con+ormitate cu legea.
26rt.23 %odificat rin ,"#"a nr.280-./0 din 14.12.2007$ +n vi#oar" 30.01.20085
26rt.23921: co%l"tat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035

apitolul V$$$
&$%"'($)$$ +#*N($+'#$$ /$ 3$N*LE
*rti4olul 24
617 @icenele pentru acti1iti pe piaa produselor petroliere principale eli%erate "nainte de
intrarea "n 1igoare a prezentei legi s"nt 1ala%ile p"n la data indicat "n ele.
627 Participanii la piaa produselor petroliere care4 p"n la intrarea "n 1igoare a prezentei
legi4 nu au a1ut semn de +irm4 1or "ndeplini4 "n termen de 6 luni4 pre1ederile art.21.
26rt.24926: %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035

*rti4olul 25
617 0u1ernul:
"n termen de 3 luni:
; 1a apro%a sc&ema de amplasare a staiilor de alimentare cu produse petroliere i a
depozitelor petroliere pe teritoriul !epu%licii =oldo1a<
; 1a prezenta Parlamentului propuneri pri1ind punerea actelor normati1e "n 1igoare "n
concordan cu prezenta lege<
; 1a asigura a%rogarea sau modi+icarea de ctre ministere i departamente a actelor
normati1e ce contra1in prezentei legi<
; 1a ela%ora i 1a apro%a actele normati1e speci+icate "n prezenta lege<
p"n la 1 ianuarie 2,,24 1a lua msuri pentru instalarea unui sistem de control 1amal
electronic la toate punctele de trecere a +rontierei 1amale.
627 P"n la punerea "n concordan cu prezenta lege4 actele legislati1e i alte acte normati1e
se 1or aplica "n msura "n care nu contra1in pre1ederilor ei.
26rt.21927: %odificat rin ,"#"a nr.1181-./ din 26.12.02$ +n vi#oar" 28.02.035

"#E/E&$N+ELE "*#L*.EN+!L!$ Eu8enia '%+*"$!
9i:in;u< 30 iulie 2001.
Nr.461-XV.
__________
Legile Republicii Moldova
461/30.07.2001 Lege privind piaa produselor petroliere //Monitorul !cial 107/"21# 04.0$.2001