Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Obiectul de studiu al geografei umane si economice a lumii


Geografa umana e o ramur a geografei ce studiaz procesele ce au loc
atunci cnd omul interacioneaz cu mediul inconjurtor.Ea studiaz ndeosebi
aspectele umane, politice, culturale ,sociale i economice.
Resursele umane constituie totalitatea populatiei la un anumit la un moment
dat care poate presa o activitate social economica.
Geografa economica studiaza amplasarea in teritoriu a fortelor de
producere,a mijloacelor de productie,legatura intre ele,si dezvoltarea pe un
teritoriu concret.
2.Obiectul de studiu al geoeconomiei
Geoeconomia complexele teritoriale de producer si studiul economic,
notiunile de baza sunt situatia de baza a teritoriului locul unde se gaseste!,alta
este analiza comparativa a conditiilor si resurselor naturale ,reproducrerea
populatieiaspect pozitiv,negativ!,diviziunea geografca internationala a
lumiispecializarea statelor in productie! stiinta care studiaza strategiile statului si raporturile de
productie in plan international ce asigura dezvoltarea statelor exclusiv pe cale economica.
3.Obiectul de studiu al economiei mondiale
Economia mondiala Economia mondial i relaiile economice internaionale reprezint domeniul
tiinei economice, care se ocup de cercetarea sistemului economiei mondiale, problemelor globale,
relaiilor comerciale, financiare, tehnologice, de cooperare i de alt natur ce se stabilesc i se dezvolt
ntre statele lumii, precum i ntre statele lumii i organisme internaionale (mondiale i regionale) n cadrul
unor mecanisme i structuri instituionale.
4.Notiuni de natura,mediu natural,mediu ambiant si geografe
Natur este existenta tuturor formelor de materii cunoscute si necunoscute
care finteaza independent de factorul antropic. "atura se refer la totalitatea
lucrurilor i fintelor din univers, lumea fzic nconjurtoare, cuprinznd
vegetatia, formele de relief, clima, la fenonenele fzice i la viata, n general.
#ermenul nu include obiectele artifciale, create de om sau realizate printr$o
aciune de orice fel a omului.
Mediu natural este o parte componenta a naturii unde activeaza o serie de
factori biotici,abiotici ,care in%uenteaza asupra organismelor si care au
proprietatea de autoreglare& natura nconjurtoare alctuit din totalitatea
factorilor externi n care se a% fin'ele (i lucrurile.
Mediu geografc - reprezinta un macrosistem alcatuit din mai multe
componente relief, apa, aer, sol, vietuitoare, inclusiv omul cu activitatile sale!
intre care s$au statornicit relatii multiple de natura spatiala, temporala, cauzala,
evolutiva si care se ofera observatiei prin peisaje. Mediu ambiant totalitatea
condiiilor naturale de pe )mnt sau dintr$o regiune a sa, n care
evolueaz finele sau lucrurile. *intre aceste condiii fac
parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful etc., precum i celelalte fine vii.
Geografa-(tiin' care studiaz (i descrie scoar'a terestr cu toate elementele
sale, din punct de vedere fzic, economic, biologic etc. (i fenomenele care se
produc la suprafa'a ei. disciplin cuprinztoare care ncearc s neleag m!ntul cu toate
complexitile sale naturale i artificiale " nu doar unde sunt obiectele, dar i cum au fost create i cum vor
fi.
!.Notiunea de conditii si resurse naturale,insemnatatea lor in
de"#oltarea economiei
Resursele naturale reprezinta elemente a naturii care prezinta interes in
producerea bunurilor materiale si in%uenteaza asupra dezvoltarii economice&
totalitatea zacamintelor de combustibili si de minereuri a terenurilor agricole
sau potential agricole a apelor si a padurilor de care dispune o tara. $onditii
naturale reprezinta elemente a naturii care nu prezinta un interes material
pentru producerea bunului material,dar in%uenteaza asupra dezvoltarii
economice oricarui teritoriu.
%.$lasifcarea resurselor naturale
+unt cunoscute tipuri de resurse ,
-.&u'a gene"a( deosebim resurse minerale, funciare, acvatice, biologice,
agroclimatice
si cosmice.
1. E'ui"abile-care pot f neregenerabile i regenerabile. .ele
neregenerabile sunt acelea care, prin consum, se distrug iar pentru
refacerea lor este necesar o perioad de timp msurat la scar
geologic milioane sau miliarde de ani!. *in aceast categorie fac parte
rezervele de crbune, petrol, minereu de fer etc. /esursele epuizabile
regenerabile sunt acelea care fac parte din biosfer, respectiv plante sau
animale, care se pot reface n perioade de timp mult mai scurte.
2. )ne'ui"abile$ ce cuprind aerul, apa, diferite radiaii, resurse denumite
astfel pentru c la nivel global nu se poate prevedea epuizarea lor.
Exploatarea abuziv, cel puin a unora dintre ele, poate produce ns
fenomene de criz n anumite locuri, fe din cauza insufcienei volumului
lor n raport cu cerinele consumului, fe datorit degradrii calitii care
nu mai permite reintroducerea lor n circuitul productiv sau de consum.
3. Reno#abile * pamantul& padurile& apele de suprafata si subterane& apele
raurilor, lacurilor, acumularilor, canalelor& %ora si fauna.
4.)reno#abile . petrolul, gazele naturale, substantele minerale utile
solide.
+.$erintele necesare in utili"area resurselor naturale si conditiilor
naturale 'entru ine'ui"abilitatea lor
.a resursele naturale sa nu fe inepui zabile sunt necesare de respectat
urmatoarele cerinte ,
0. +a dispunem de informatii complete despre cantitatea si calitatea
resurselor naturale &
1. +a dispunem de informatii despre cantitatea necesara de furnizare
a resurselor intreprinderii la moment si in perspectiva &
2. *e tinut cont ca utilizarea resurselor sa nu depaseasca formarea lor
&
3. *e practicat utilizarea complexa a resurselor si conditiilor naturale &
4. 5lternarea resurselor naturale cu alte resurse netraditionale &
6. +a avem o lege stricta pentru utilizarea resurselor .
,.&i#i"iunea geografca internationala a muncii.-actorii de
care de'inde
*iviziunea geografca a muncii .7actorii care determina divizinea geografca a
lumii ,
Diviziunea internaional a muncii este un proces de specializare a rilor
lumii n producerea i comercializarea pe Piaa Mondial a bunurilor n fabricarea
crora dispun de un anumit avantaj (condiii naturale, tradiii, performane economice
etc.
)rezenta conditiilor si resuresor naturale in specializarea productiei si a
te8nologiilor contemporane de productie
)rezenta pietilor de desfacere a productiei
)otentialul de incadrare a tarilor in legaturile economice
internationalenivelul economic a tarii!
5ctivitatea organizatiilor international
..$riteriile de sistemati"are a tarilor lumii
Criteria de sistematizare cum ar f:
In baza nivelului de dezvoltare economic determinat de structura economiei i a
unor ramuri aparte ale ei, de nivelul de dotare a ramurilor cu tehnologii i tehnic
performant, volumul i structura comerului extern, asortimentul i calitatea
produciei.
rile puternic dezvoltate i nalt industrializate,
rile cu nivel mediu de dezvoltare economic i industrializate
rile subdevvoltate sau n curs de dezvoltare.
Dupa Pozitia geografca: evaluarea avantajelor si dezavantajelor intretinerii
relatiilor cu vecinii si cu alte tari si regiuni ale lumii.
Dupa marimea teritoriului si nr. populatiei: tarile se diferentiaza dupa
potentialul teritorial si al resurselor umane de munca. Tarile cu o suprafata mare
dispun de diferite resurse naturale, imense terenuri agricole.
Dupa gradul de asigurare cu resurse natural: a) tari care dispun de un complex
de resurse natural de importanta mondiala; b)tari care dispun de una sau mai multe
resurse nat. de importanta mondiala; c) tari care dispun de resurse de importanta
nationala; d) tari slab asigurate cu resurse natural.
Dupa diviziunea territorial-administrativa: tari unitare(majoritatea) si tari
federale.
1/.0istemati"area tarilor du'a criteriul economic
.riteriile de sistematizare economica a tarilor ,
) gru'a economic de"#oltate si a#ansate- industriali"ate
Mari
+95 ,:aponia, ;ermania,7ranta,<talia, =area >ritanie,.anada
)roductie industriala mare,predomina pe piata mondiala,ofera credite si
imprumuturi altor tari,poseda fliale in alte state,stiinta avansata."ivelul
de trai al omului se plaseaza pe primul plan.
Mici
?landa ,7inlanda ,*anemarca, >elgia, @uxemburg, @iec8tes8tein
)roduce mai putin,se deosebeste doar prin dimensiuni,se a%a sub tutela
statelor mari.
&e curind de"#oltate
5u fost colonii,dar avind legaturi cu alte state au atins in unele
ramuri,nivelul celor A state, +ingapore, #8ailanda, 7ilipine, .oreea de +ud,
Benezuela, /ep.+ud 5fricana, Emiratele 9nite
-actorii care au adus statele enumerate la nivelul respectiv,
0! 5mplasarea teritoriala, la intersectia cailor de comunicare internationala &
1! )rezenta fortei de munca ieftina locala &
2! )onderea inalta a investitiilor din partea statelor inalt dezvoltate
)) gru'a economic de"#oltate mediu si industriali"ate
E pusa la baza economia de piata.E un factor important in producerea bunurilor
necesare.+tatele din a << grupa au dezvoltate ramurile de industrie extractiva si
alimentare.<mporta mijloacele de productie ,neavindu$le pe cele proprii.
O de"#oltare inalta a economiei de 'iata
+pania, )ortugalia, #urcia, 5frica de +ud, 5ustralia, "oua Ceelanda,
<srael
&e"#oltare medie a economiei de 'iata
5lgeria,#unis,=aroc,Egipt,9ngaria,>ulgaria,.e8ia,+lovacia,.8ina,)ol
onia,/o $mania,@ituania,@etonia,Estonia
)e prim plan se a%a agricultura nu industria
0tate tran"itoare la economia de 'iata
/usia,9zbeDistan,Eaza8stan,+tatele
<ugoslave,=oldova,Eirgizstan,9craina
+e restructureaza structura statala in guvernare ,au defcite mari,nu s$a inc8eiat
procedura de privatizare,nu exporta si importa mult,defcit de energie.
))) gru'a state in curs de de"#oltare economica
1#ansate
<ndia,)aDistan,@aos,Bietnam,"iger,Etiopia,Fonduras,;uatemala,+alv
ador
5u ramas in urma in industrie si agricultura,se leaga partial in unele ramuri cu
alte state
0lab integrate in economia de 'iata statele cu cel mai scazut nivel de
dezvoltare social$economica, agricultura este preponderenta.
.uba,.oreea de "ord,=ongolia.
11.$aracteristica scurta a tarilor de"#oltate industriali"ate 2+ state3
@or le revine cea mai mare pare din productia de marfuri industriale si
agricole,si a exportului lor pe piata mondiala,sunt principalii furnizori de
capital,te8nologii,idei stiintifce ,specialisti de inalta calitate,servicii
credite.<ndustria si agricultura poarta un caracter inalt intensiv si universal,sunt
multiramifcate,dotate cu cele mai performante te8nologii.*ispun de cea mai
dezvoltata si efcienta infrastructura industriala si sociala,aceste state
determina nivelurile si ritmurile de dezvoltare ale progresului te8nic si ale
economiei mondiale in ansamblu.5ceste state au fliale in alte state. <n aceste
state pe prim plan se a%a nivelul de trai al populatiei.
12.$aracteristica scurta a tarilor mediu de"#ltate
5ceste state sunt industrial$agrare cu o structura si cu un nivel te8nic diferit de
utilare a industriei,agriculturii,transportului si sferei de deservire. 5gricultura
detine o cota$parte mai insemnata. E dezvoltata industria extractiva si de
productie a utilajelor pentru ea.9nele dintre ele au fost colonii a statelor mai
dezvoltate. +e incepe restructurarea statala,trecerea de la economia
centralizata la cea de piata. +unt prezente anumite crize economice. +e
folosesc pe larg unele te8nologii invec8ite.
13.$aracteristica scurta a tarilor in curs de de"#oltare economica
*in aceasta grupa fac parte fostele colonii si tari dependente din 5merica
@atina,5sia,5frica si ?ceania.<n structura economiei acestei tari un rol important
il joaca agricultura cu un
caracter primitiv. 5cest grup este cel mai numeros. +unt de mai multe tipuri
incepind de la sisteme socialiste ajungind la triburi si relatii feudaliste, rata
analfabetizmului este foarte inalta, speranta vietii si diferiti indicatori ai calitatii
vietii sunt foarte scazuti.
14.0tructura economiei mondiale
Economia mondiala reprezinta ansamblul economiilor nationale intr$un
context cu conditiile internationale de productie.
Economia nationala reprezinta suma activitatilor umane si intreprinderilor
economice coordonate in plan national cu ajutorul mecanismelor proprii de
functionare.
0tructura,
Economie neplanifcata capitalista!
Economie planifcata socialista!
$om'onente ramurale(
0. 0ectorul 'rimar agricultura, silvicultura, pescuitul, ind. Extractiva!
1. 0ectorul secundar industria, transporturile, constructiile!
2. 0ectorul tertiar sfera serviciilor, de productie si sociale!
1!.Organi"atiile internationale ale economiei mondiale
Organi"atia Natiunilor 4nite 2ON43
5re 0G0 de state membre. ?"9 are misiunea de a asigura pacea mondiala,
respectarea drepturilor omului, cooperarea internationala si respectarea
dreptului international. +ediul central al organizatiei este situat in "eH IorD.
-ondul Monetar )nternational 2-M)3
<nstitutie fnanciara internationala care reuneste0J3 de tari membre. 7=< are ca
principale responsabilitati,promovarea cooperarii monetare internationale,
facilitarea cresterii comertului international, promovarea stabilitatii cursurilor de
sc8imb, punerea la dispozitie a resurselor sale tarilor membre care seconfrunta
cu dezec8ilibre ale balantei de plati.
5anca Mondiala
+copul ei principal este ajutorarea celor mai sarace populatii si state, folosindu$
si resursele fnanciare si umane, precum si experienta bogata, pentru a reduce
saracia din tarile in curs de dezvoltare,crescand nivelul cresterii economice si
imbunatatind nivelul de trai.
Organi"atia Mondiala a $omertului 2OM$3
?rganizatie internationala, care supervizeaza un numar mare de acorduri care
defnesc Kregulile comercialeK dintre statele membre
Organi"atia 6ratatului 1tlanticului de Nord 2N16O3
?rganizatie internationala orientata spre colaborarea defensiva stabilita in
0G3G, prin #ratatul 5tlanticului de "ord. +copul esential este de a apara
libertatea si securitatea tuturor membrilor sai prin mijloace politice si militare.
Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (#$%E) este o organizaie internaional a acelor
naiuni dezvoltate care accept principiile democraiei reprezentative i a economiei de pia libere
1%.-ormele de relatii ale economiei mondiale
/elatiile economiei mondiale ,
<nternationalizarea productiei
;lobalizarea comertului
ExportulLimportul de capital
+c8imbul de forte de munca
<ntreprinderi mixte pe teritoriul unei tari
/ezolvarea problemelor globale in aspect ecologic ,economic durabil
Extinderea companiilor transnationale.
1+.Eta'ele de 7ormare a economiei mondiale
<. Etapa sf.sec MB<< N inc.sec. MM
)roductia manufacturilor primii$englezii!. +tatele se impart in 1 grupe, state
care aveau materie prima si state care prelucrau materia prima. *escoperirile
stiintifcemasina cu aburi!&se majoreaza productivitatea muncii datorita
progresului te8nico$stiintifc, dezvoltarii transportului maritim si a celui feroviar,
are loc formarea legaturilor intercontinentale, sa format piata international de
marfuri si capital.
<<. Etapa sec.inc MM$sfr. +ec MM
5pare socialismul in contradictie cu capitalismul,care duce la concurenta.0G60 N
;agarin zboara in cosmos& 0G34 N prima bomba atomica creata de americanicu
sjutorul specialistilor germani!.
<<<. Etapa sfr. +ec MM N zilele noastre
+$a destramat sistemul sovietic.=are diversitate a intreprinderilor
internationale.Economia se bazeaza pe cadrele nationale,care au interes direct
pentru stat.+unt reprezentate de toate aspectele , economic,politic,ecologic.
1,.Notiuni economice ca 8)5,8)N,8NN
8)5 reprezinta valoarea adaugata creata de agentii economici care activeaza in
interiorul tarii.
8)N este produsul creat de agentii economici din interiorul tarii si destinat
pentru consumul fnal.
8NN este valoarea adaugata creata de agentii economici auto8toni si destinata
pentru consum productiv si personal.
8N5 reprezinta expresia baneasca a bunurilor create de agentii economici
auto8toni din interiorul si exteriorul tarii.
1..Resursele energetice .$lasifcarea.Eta'ele de 7ormare a
com'le9ului geoeconomic energetic
.lasifcarea resurselor energetice ,
>iologice
=inerale
.osmice
$dinamica apei
$dinamica aerului
$atomica
$carbonifera
$petroliera
$electrica
Etapele de formare ,
0. *e la aparitia societatii umane Nsec.MB$MB<
vegetatia,utilizarea vintului,dinamica apei!
1. +ec. sec M<M$ inc sec. MM
aparitia utilizarii carbunelui,a aburului de :ames Oatt!
2. :um. +ec. MM
dobindirea petrolului,+95prima!,/omania,;ermania,5nglia!
3. :um a 1$a a sec. MM
utilizrea energiei atomice,utilizate in aspect militar si pasnic& 0G41$prima
statie linga "eH IorD!
2/.$om'le9ul geoeconomic carboni7er
Cacamintele de petrol sunt pe larg raspindite in mai multe tari, mai ales in cele
din emisfera "ordica. <nsa cele mai mari reserve se a%a in, /ussia, 9Draina,
Eaza8stan, +.9.5, .8ina in subsolul carora sunt circa J-P din totalul mondial.
El nu se va epuiza din cauza ,
0. El polueaza aerul
1. )oate f inlocuit
2. Exista spatii neatinse
3. Exista tari care au parasit extragerea carbunelui din cauza nerentabilitatii
4. .arbunele se formeaza incontinuu
/ezerve importante de carbune au de asemenia, ;ermania, =area >ritanie,
)olonia, <ndia, 5ustralia, /epublica 5frica de +ud, .anada.
..+.< N este unul dintre marii producatori de carbune pe plan mondial, detine
rezerve mari de carbune intre Q si1L2 din rezervele mondiale, G-P din rezerve
sunt localizate in partea asiatica.
Germania N cel mai mare producator european de carbune.
Cone carbonifere ,
$carbune inferior se gaseste in bazinul saxono$t8uningian bazinul Elbei! se
obtine 4-P din productia tarii si in >azinul @59.FF5==E/
$.arbune superior se gaseste in bazinele /9F/, +55/.
Polonia cel mai mare producator de 8uila din Europa..arbune superior
se exploateaza din bazinele +ireziei$superioare si din podisul @ublin..arbune
inferior se exploateaza din voievodatul )?C"5", importante rezerve de turba in
=5C9/<5.
Cehia N cu exploatari in bazinele ?+#/?B5$E5/*<"5, >?E=<5, =?/5B<5.
Marea Britanie N+e exploateaza carbune superior in bazinele ,
;@5+;?O, O5@E+, I?/E+F</E, @5".5+F</E.
China ( extrage din provinciile de nord est$ in bazinile 7uc8un, #aiRuan,
*atong.
Russia : carbunele este extras in bazinele EuznetsD, <rDutsD, )eciora,
"eriungri carbune superior! EansD$5cinsD carbune brun!
India : cel mai mare bazin carboniferic este bazinul *amodar situat in
Estul tarii.
S!"
+95 cel mai mare producator. )rincipala extractie este in bazinul 5palasi,
unde exista cele mai favorabile conditii de exploatare a zacamintelor, alte baze
carbonifere sunt din bazinul de mijloc al =ississippiului, si regiune de
BestOioming, .olorado, 9ta8, etc!
21.$om'le9ul geoeconomic de 'etrol si ga"e naturale
.irca 64P din resursele mondiale de petrol sunt concentrate in tarile in curs de
dezvoltare. Ei sunt printer primii producatori de petrol. <ndustria de prelucrare a
petrolului a avansat mai ales dupa al <<$lea razboi mondial. =ari rafnarii
functioneaza in +.9.5, /ussia, :aponia, .8ina, <talia, ;ermania, =area >ritanie,
?landa. ?)E. 5rabia saudita,<raD,<ran,EuHeit,Emiratele arabe unite,Satar,@ibia,
5lgeria,;abon, <ndonezia , Benezuela si Ecuator!. ;azele naturale constituie
14P din balanta energetic a tarilor industrializate cele mai mari zacaminte se
a%a in /ussia 14P! ?rientul apropiat si mijlociu 04P! in Europa
occidentala?anda =area >ritanie, "orvegia! 5frica de "ord 5lgeria!,
/omania#ransilvania!. .ei mai mari producatori sunt /ussia si +.9.5 carora le
revin 34P din extractia mondiala.
22.Regiunile de dobindire a 'etrolului si ga" natural.$aracteristica
scurta
/epartizarea pe glob a rezervelor de petrol,pe continente sau zone si tari,
5sia fara ..+.<. detine A-,6P din rezervele mondiale
5merica de "T+ detin 03,3P
Europa T ..+.<. GP din rezerve
Extremul orient si oceania detin 62,2P
#rientul mi$lociu si a%ro%iat
.oncentreaza cea mai mare parte a rezervelor certe si are cea mai importanta
pondere a productiei. )etrolul de aici este usor si foarte usor de exploatat
adancimi intre 1-- si 1--- metri rar depasind 2--- metri !.*etine recordul la
productia de sonda iar costul productiei este foarte scazut.
.ele mai mari detinatoare de rezerve de petrol din orientul mijlociu sunt,
1rabia saudita este statul cu cele mai mari rezerve de petrol din lume si de
asemenea cel mai mare producator de petrol.Cacamintele si exploatarile sunt
situate in vecinatatea golfului )ersic,campul petrolifer de la ;F5O5/ . @itoralul
golfului persic intre *5F/5" in partea sudica si +5F5I5" in partea nordica se
situeaza exploatari terestre si marine acestea concentreaza jumatate din
productia de petrol din bazinele marine ale orientului mijlociu.
Iran este cel mai vec8i producator de petrol din zona. Cacamintele importante
se a%a in " tarii pe aliniamentele , =osul, EirDuD si .DanaUuin.Exploatarile din +
tarii in campurile de la /umaila, =uft8ine, >asaraD pana la golful persic de unde
zacamintele se continua in plutonul continental.
:u;eit Neste al patrulea detinator de petrol din zona si al patrulea producator
din ?rientul mijlociu si apropriat.9nele dintre cele mai productive zacaminte de
petrol este cel de la >urgan in + a%at in aproprierea golfului persic ce asigura
G-P din productia .
Emiratele arabe unite N o proportie de 4-P provin din exploatari marine.
Exploatarile marine se realizeaza in , Ce8um si emiratul *ubai.
"merica de & N a doua productie de petrol a lumii cea mai importanta este
+95 ce detine un monopol de J-P in aceasta regiune.
041 N zonele principale sunt ,
/egiunea golfului =exican ce cuprinde + statului #exas si statele @ouisana ce
concentreaza o treime din rezervele sigure de petrol ale +95 si asigura 3-P din
productia proprie. Extractiile se realizeaza atat in *elta %uviului =issippi , in
perimetrul @aDe .8arles din @ouisiana , in centrele .arsicana, #aimer.
exploatarii importante se gasesc in #exas Electra, ?cla8ama, Eansas si
5r8ansas!. <$ +95 regiunea =ontana ce cuprinde exploatarile din statele
.alifornia, .olorado si "EO =exico. /egiunea de 0 a marilor lacuri N <linias,
<ndiana si =ic8igan.
$anada N cea mai mare parte a productiei o realizeaza in provinciile 5lberta
)enubina, /eadHater! .olumbia, .olumbia >ritanica si +asData8esHan. +e mai
exporta si din " din *elta 7luviului =aDenzie.
"merica 'atina N prezinta o dinamica accentuata productie in ultimele decenii
principalele regiuni sunt , =exic si Benezuela ce detin A-P din productia zonei.
Me9ic N este al doilea detinator de rezerve din care exporta 4-P . 5re trei zone
importante de exportat in )eninsula IuDatan.
.ampa de /eform N detine 4-P din productia de petrol a tarii &
@itoralul de B al golfului =exic in Balea .ruz si .8i$contepec &
Euro'a de Est = $.0.).
$.0.) $ prima zona o constituie +iberia de unde zacamintele se exploateaza in
tinutul #iuman in partea inferioara a %uviului ?bi !. Exploatari mai importante
se intalnesc la +urgud si =amountovo. 5 doua zona este Balga N 9ral cu
exploatari la /amarsDino, +ugerov si #uimez. <n partea de + N B se fac
exploatari la ;amara si Balvagrad. 5 treia zona a Eau8azului din ". .u
exploatari tereste si submarine in perimetrul >aDum$;ranz$=aiDoc.
9craina N cu exploatari la Ealdoba si )ec8iara.
<n partea asiatica pe tarmul "$E al =arii .aspice in zona Emba si in peninsula
=angala8.
23.$om'le9ul geoeconimic electroenergetic.0tructura lui
Electroenergetica are cea mai mare importanta deoarece ,
$nu exista ramuri independente de ea &
$in baza ei se desfasoara progresul te8nico$stiintifc &
$se dezvolta foarte repede .
$.resterea nivelului vietii omului este strict legata de productia si consumul de
energie electrica.
0tructura ,
< grupa de statii
#raditionali
#ermocentrale care lucreaza cu 6- P combustibili!
Fidrocentralele lucreaza pe riuri!
+tatii atomice
"etraditionale
Energia eoliana
=areomotrice
+olara
;eotermala
+tatii termice importante ,
:aponia NEasiva
5frica de sud N Dendal
+ua N Fudson
/usia N Eastrama
9craina $ Caporojie
/iuri ,
Cair
>ra8ma8utra
)arana
Enisei
.olumbia
5ngara
=ari ,
5lba
@itoralul 7rantei
.8ineza
?8otsD
;olful 7undi
24.8rinci'iile de am'lasare a statiilor electrice
=odul n care se desfoar proiectarea unei staii de transformare i coninutul
etapelor acesteia depind de funciile pe care noul element urmeaz s le
ndeplineasc. 9nde este posibila amplasarea de exemlu 8idrocentralele
necesita viteza de cadere a apelor, statiile nucleare spatial izolat, la fel un rol
important il joaca necesitatea energiei intr$un loc anumit, adica piata de
desfacere, la fel si forta ieftina de munca dar si califcata. #ermocentralele se
clasifca in construite in apropierea bazei de combustibil folosesc combustibil
care nu poate f transportat la departari mari ca deseuri lemnoase, turba, lignit!
si in apropiere de consumator functioneaza pe baza combustibilului de calitate,
gaze nat., pacura, carbine superior!
2!.0tatii >idrologice
"ecesita mari investitii pentru constructive, si dureaza mult timp constructia
lor,in sc8imb exploatarea este foarte ieftina. *atorita c8eltuielilor reduse de
exploatare, energia electrica produsa la 8idrocentrale este de 2$3 ori mai ieftina
decit cea produsa la termocentrale.
.antitati foarte mari se produc la asemenia centrale ca celea din .anada,
>razilia, +.9.5, .8ina, /ussia, "orvegia, etc. )erspective mari in constructia de
8idrocentrale au tarile in curs de dezvoltare, care dispun de 64P din resursele
8idraulice mondiale si unde inca acestea sunt inca foarte slab utilizate 5frica,
5merica @atina!.
2%.0tatii termice
7olosesc pLu producerea energiei electrice combustibili fosili ca, carbunele,
petrol, gaze naturale, turba, etc. 5cest tip de central pot f construite intr$un
timp relative scurt, cu c8eltuieli relative mici, consumul de combustibil ridica
pretul de cost al productiei de enrgie electrica. .el mai raspindit tip de
termocentrale sunt cele care functioneaza pe baza turbinelor cu aburi, folosind
o mare cantitate de combustibil si apa potabila. *e regula ele sunt amplasate
dea lungul riurilor navigabile. #ermocentralele se clasifca in construite in apropierea
bazei de combustibil folosesc combustibil care nu poate f transportat la departari
mari ca deseuri lemnoase, turba, lignit! si in apropiere de consummator functioneaza
pe baza combustibilului de calitate, gaze nat., pacura, carbine superior!