Sunteți pe pagina 1din 1

H O T R R E

privind tarifele la energia electric produs din surse regenerabile de energienr. 519 din 3.5.!13

Monitorul Oficial nr.122-124/823 din 07.06.2013

* * *
n temeiul art.12 al Legii energiei regenerabile nr.160-XVI din 12.07.2007 (Monitorul Ofiial
al !e"ubliii Moldo#a nr.127-1$0%&&0 din 17.0'.2007() *on+iliul de admini+tra,ie al -gen,iei
.a,ionale "entru !eglementare /n 0nergeti1
HOTR"TE#
1. 2e a"rob1 tariful la energia eletri1 "rodu+1 din +ur+e regenerabile de energie (ga3ul de
de"o3it( de 1tre 2.!.L. 45e#a+ 6ru"7 /n adrul gru"ului eletrogen u a"aitatea de $20 89 - /n
m1rime de 1)7$ lei%89: (f1r1 5V-(.
!. ;re3enta :ot1r/re intr1 /n #igoare la data "ubli1rii.

$%RE&TOR'( )E*ER+( +( +*RE ,ictor -+R(%&O,

$irectori .ariana /ote0atu
(eonid /elinsc1i
.arin -rofir
*icolae Raileanu
&1i2inu3 3 4ai !13.
*r.519.

__________
Agenia Naional Reglementare n Energetic
Hotrre nr.519 din 30.05.2013 privind tariele la energia electric prod!" din "!r"e regenera#ile de
energie //Monitorul Ofcial 122-124/823, 07.06.2013