Sunteți pe pagina 1din 7

FACULTATEA DE AGRICULTURA

ANUL 2 DE STUDIU
SEMESTRUL 1
PROIECT MASINI AGRICOLE

VASILESCU CRISTIAN

GRUPA 1202
ANUL 2012
MODEL FISA TEHNOLOGICA DE LUCRARI MECANIZATE
Pentru cultura de SFECLA
Suprafata ferme !"# $a
Pr%ducte e&tmata !"t%'$a
Nr.
Crt
Lucrare
agricola
Perioada
agrotehnica
Tip agregat utilizat Capacitate
de lucru
orara
Wh
Numar
ore
lucrate
pe zi
Capacitate
de lucru
pe zi Wzi
Nr.zile
lucrate
efectiv
Numar
total de
agregate
utilizate
Observatii
Tractor Masina agricola Alte
tipuri
!CA"#$#CAT %.&'()*.&' +ohn ,eere
)-& CP
!CA"#$#CATO"
AT#LLA . m
)/0' ha & )0/' ha 0/' buc
) Pregatit pat
germinativ
)-.&()0.& +ohn ,eere
)-&cp
Combinator TL1
% m
%/) ha & %/) ha * buc
. Pregatit pat
germinativ
&-.&.
(&'.&.
+ohn ,eere
)-& CP
Combinator TL,
0/ m
&/** ha & &*/* ha )/* buc
* !emanat 2
fertilizat
&%.&. 3
&.&.
+ohn ,eer
0& cp
Accord Optima
4, )" 2 5P
)M
-/%. ha & -%/. ha */* buc ) randuri
- Trat.$itosanitar .&. +ohn ,eer
*'.&
-/&0 ha - )-& ha buc .% m autopropulsat
% Prasit 2
fertilizat a(#(a
&-.&* 3
-.&*
+ohn ,eer
0& cp
Cultivator
5ulticrop
5P)M
)/.. & )./. ha buc ) randuri
' Trat.$itosanitar )-.&* +ohn ,eer
*'.&
-/&0 ha - )-& ha buc .% m autopropulsat
0 Prasit 2
fertilizat a(##(a
-.&- 3
6.&-
+ohn ,eer
)&cp
Prasitor -/%6 & -%/6 ha */* buc ) randuri
6 Tr. fitosanitar &.&% +ohn ,eer *&.& -/&0 ha - )-6 ha buc .% m autopropulsat
& "ecoltat pe trei
randuri
)&.& 3
&).
7arvaet 'r /6 ha & 6/ . buc
"ecoltat direct
8decalotat/ e9tras/
curatat:
Pentru nfntarea & rec%ltarea &up( de !"# &fecla &au f%l%&t urmat%arele utla)e a*rc%le+
Scarfcat ( Tractor +O4N ,;;"; )-& cp 2 scarificator AT#LLA/ cu o latime de
lucru de .m<
,$ - #(. / 0(#m / 1 2m'$ 3 #(11 - !(41 $a'$
Pre*atre pat *ermnat5 6 Tractor +O4N ,;;"; )-& cp 2 combinator TL1 %
8stergatori de urme/ placa nivelare/ tavalug cramble/ ). de colti semicurbati/ )
randuri de tavalugi crumble 2 cros=ilete.
,$ - #(. / 7m / .# 2m'$ 3 #(1! - 7(.! $a'$
Pre*atre pat *ermnat5 6 Tractor +O4N ,;;"; )-& cp 2 combinator TL,
0/8 stergatori de urme/ 0 colti semicurbati/ ) randuri de tavalugi: .
,$ - #(. / 48.m / .! 2m'$ 3 #(1! - .#899$a'$
Semanat 6 tractor +O4N ,;;"; 0& cp 2 semanatoare plante prasitoare cu
fertilizator ACCO", OPT#MA 4, )" 2 5P )M cu ) randuri/ distanta intre
randuri &.'& cm.
,$ - #(. / 4(9m / 7 2m'$ 3 #(": - "(70 $a'$
Tratament ft%&antar 6 +O4N ,;;"; *'.& autopropulsat cu latime de lucru de
.% m.
,$ - #(. / 07m / .92m'$ 3 #(74 - ".(#4 $a'$
Pra&t 6 tractor +O4N ,;;"; 0& cp 2 cultivator cu fertilizator 5>LT#C"OP 5P
)M.
,$. - #(. / 4(9m / ! 2m'$ 3 #(7" - !(00 $a'$
,$! - #(. / 4(9 m / 7 2m'$ 3 #(7" - "(7: $a'$
Rec%ltat 6 combina de recoltat direct ;ar5aet .1r
,$ - #(. / !8.m / 9 2m'$ 3 #(7" - .89: $a'$
Tran&p%rt te$n%l%*c+ tractor +O4N ,;;"; 0&cp.()buc. 2) remorci 4AW;
M5)6T 8)6to:.
Nr(a*r(de tran&( - nr(de cclur de tran&p%rt / capactatea m)l%culu de tran&p%rt ' pr%d(pe <
Pentru determnarea &uprafete lucrate ntr=% <
> 4$? .#$? .!$? .7$? !#$? !!$? !9$@
,$ - #(. / Al / ;l 3 Hr -B $a ' $

?l @ latimea de lucru a masinii 8 m :
7l @ viteza de lucru a agregatului 8 =mAh :
&. @ factor de transformare
5r @ coeficientul real de folosire al timpului de lucru
Cr pentru +
Arat &/') 3 &.0)
,isc &.%- 3 &.%0
!emanat paioase &.-0 3 &.%-
!emanat prasitoare &.-- 3 &.%)
Prasit &.% 3 &.%0
Tratamen fitosanitar 2 $ertilizat &.%. 3 &.'.
"ecoltat paioase &.%- 3 &.0&
"ecoltat prasitoare &.%& 3 &.'&
,'< - ,$ / nr( de %re lucrate n <ua re&pect5a
Pentru determnarea nr( de a*re*ate de tran&p%rt8 pentru pr%du& rec%ltat
( se impune o productie pentru .$a(
( se alege capacitatea agregatului de transport. 8e9. remorca de -to< &to< .&to< autocamion )*to etc.:
( timpul de transport de la ferma si retur este de !$
8 Nr. de cicluri de trans. 9 capacitatea miB.de trans. : A productia recoltata in ziua respectiva @C nr( de
a*re*ate de tran&p%rt(

S-ar putea să vă placă și