Sunteți pe pagina 1din 2

FUNDAMENTELE METAFIZICII

NEVILLE GODDARD, 1953


La un subiect att de vast, e dificil, nt!adev", s" e#u$i n cteva sute de cuvinte ceea ce eu
c%nside a fi ideile cele $ai de ba#" asu&a c"%a a tebui s" se c%ncente#e cei cae caut" % n'ele(ee
adev"at" a $etafi#icii) V% i face du&" cu$ $i st" n &utin'" n f%$a a tei funda$ente) Aceste
funda$ente sunt* aut%!%bsevaea, definiea sc%&ului +i deta+aea [renunarea la rezisten, n. tr.])
,eniea adev"atei $etafi#ici este aceea de a &%duce % ena+tee sau % sc-i$bae &si-%l%(ic" adical" n
individ) O astfel de sc-i$bae nu &%ate avea l%c &n" ce individul nu +i desc%&e" $ai nti sinele &e
cae +i l!a sc-i$ba) Desc%&eiea &%ate fi f"cut" nu$ai &in %bsevae necitic" a eac'iil% sale la
&%v%c"ile vie'ii) .vasit%talitatea acest% eac'ii define+te staea de c%n+tien'" a individului, ia staea de
c%n+tien'" a individului e cea cae ata(e situa'iile +i cicu$stan'ele vie'ii sale)
A+ada &unctul de &lecae a adev"atei $etafi#ici, n &atea ei &actic", este aut%!%bsevaea, &entu a!+i
desc%&ei eac'iile n fa'a &%v%c"il% c%tidiane, eac'ii cae f%$ea#" sinele secet al fiec"uia / cau#a
fen%$enel% vie'ii)
0$&eun" cu E$es%n, acce&t fa&tul c" 1O$ul se $&e2$uie+te &e sine cu adev"ata i$a(ine de sine
nsu+i3 ceea ce sunte$, nu$ai aceea &ute$ vedea4)
E5ist" % c%ne5iune &ecis" nte ceea ce e n afaa +i nl"untul %$ului, ia staea n%ast" intei%a" e cea
cae ve+nic ata(e via'a e5tei%a") Astfel, individul tebuie $eeu s" ncea&" cu sine nsu+i) Este sinele
intei% cel cae tebuie sc-i$bat)
O$ul, n %biea lui, e n (eneal satisf"cut cu sine nsu+i, da i dis&lac &%fund cicu$stan'ele +i situa'iile
vie'ii sale) El si$te astfel, ne+tiind c" ntea(a cau#" a ne$ul'u$iil% lui nu se afl" n c%ndi'iile, nici n
&es%anele de cae e el ne$ul'u$it, ci n nsu+i sinele s"u, &e cae el l &lace att de $ult) Neeali#nd c"
1se $&e2$uie+te &e sine cu adev"ata i$a(ine de sine nsu+i4 +i c" 1ceea ce e el, nu$ai aceea &%ate
vedea4, e +%cat cnd desc%&e" c" &%&iile sale a$"(ii au f%st cele cae l!au f"cut $eeu s" dea vina &e
al'ii)
Aut%!%bsevaea va evela acest a$"(it% n fiecae dinte n%i6 +i acesta tebuie acce&tat nainte de a avea
l%c ve% tansf%$ae a sinelui n%stu)
0n acest $%$ent, nceac" s"!'i %bsevi staea intei%a") .e (ndui t%lee#i7 .u ce senti$ente te
identifici7 8ebuie s" fii $eeu atent unde te situe#i nl"untul t"u)
.ei $ai $ul'i dinte n%i cede$ c" sunte$ d"(u'i +i iubit%i, (ene%+i +i n("duit%i, iet"t%i +i n%bili6
da % %bseva'ie necitic" a eac'iil% n%aste la3 via'" va a"ta un sine cae nu e del%c att de d"(u' +i
iubit%, (ene%s +i n("duit%, iet"t% +i n%bil) 9i acest sine e cel cae tebuie acce&tat $ai nti +i abia
a&%i &%cedat la sc-i$bae)
Rena+teea de&inde de lucaea n%ast" intei%a" asu&a &%&iului sine) Ni$eni nu :se; &%ate ena+te f""
a!+i sc-i$ba acest sine) Oi de cte %i un set c%$&let n%u de eac'ii int" n via'a unei &es%ane, %
sc-i$bae a c%n+tien'ei a avut l%c, % ena+tee s&iitual" s!a &%dus)
Desc%&eind, &in %bsevaea necitic" [neanalitic, n. tr.] a eac'iil% la via'", un sine cae tebuie
sc-i$bat, acu$ tebuie s" f%$ule#i un sc%&) Anu$e, tebuie s"!l define+ti &e cel cae 'i!a &l"cea s" fii n
l%cul celui cae e+ti de fa&t n secet) .u acest sc%& cla definit, tebuie, de!a lun(ul nte(ii tale #ile, s"!'i
%bsevi fiecae eac'ie le(at" de acest sc%&)
,%tivul &entu aceasta este acela c" fiecae t"ie+te nt!% stae a c%n+tien'ei &ecis", stae de c%n+tien'"
&e cae de2a a$ descis!% de&t cvasit%talitatea eac'iil% la via'") A+ada, definindu!'i sc%&ul, 'i define+ti
% stae de c%n+tien'" cae, a+a ca t%ate st"ile de c%n+tien'", tebuie s"!+i aib" eac'iile sale la via'") De
e5e$&lu, dac" un #v%n sau % e$ac" nente$eiat" &%ate cau#a % eac'ie de n(i2%ae unuia +i nici%
eac'ie altuia, aceasta e % d%vad" c" cei d%i indivi#i t"iesc n d%u" st"i difeite de c%n+tien'")
Dac"!'i define+ti sc%&ul ca fiind un individ n%bil, (ene%s, lini+tit, a$abil / +tiind c" t%ate lucuile astea
sunt st"i ale c%n+tien'ei / &%'i s&une cu u+uin'" dac" e+ti l%ial sc%&ului t"u n via'" u$"indu!'i eac'iile
la eveni$entele #ilnice ale vie'ii) Dac" e+ti l%ial idealului t"u, eac'iile tale se v% c%nf%$a sc%&ului t"u,
fiindc" te vei identifica t%c$ai cu sc%&ul t"u +i, astfel, vei (ndi din sc%&ul t"u) Dac" eac'iile tale nu sunt
n a$%nie cu idealul t"u, e un se$n si(u c" e+ti se&aat de ideal +i (nde+ti nu$ai la el) Asu$"!te ca
fiind iubit%ul cae te vei a fi +i %bsev"!'i eac'iile de!a lun(ul #ilei vi#avi de aceast" asu$&'ie6 eac'iile
tale 'i v% s&une cae e staea din cae %&ee#i)
Aici int" n scen" cel de!al teilea funda$ent / deta+aea) Desc%&eind c" t%tul e % stae de c%n+tien'"
f"cut" vi#ibil" +i definind acea stae &aticula" &e cae ve$ s" % face$ vi#ibil", &ucede$ la a inta nt!
% astfel de stae, fiindc" tebuie s" ne $ut"$ &si-%l%(ic din l%cul n cae sunte$ n l%cul n cae ve$ s"
fi$)
<c%&ul &actic"ii deta+"ii este de a ne se&aa de eac'iile n%aste la via'" actuale +i s" ne ata+"$ de
sc%&ul n via'") Aceast" se&aae intei%a" tebuie s" se de#v%lte &in &actic") La nce&ut &ae c" nu
ave$ nici% &utee n a ne se&aa de staea intei%a" ned%it", &entu si$&lul $%tiv c" $eeu a$
c%nsideat fiecae dis&%#i'ie, fiecae eac'ie ca fiind fieasc" +i a$ a2uns s" ne identific"$ cu ele) .nd nu
ave$ -aba c" eac'iile n%aste sunt nu$ai st"i de c%n+tien'" din cae e &%sibil s" ne se&a"$, ne
nvti$ n acela+i cec de &%ble$e / f"" s" le vede$ ca st"i intei%ae, ci ca situa'ii e5tei%ae)
=actic"$ deta+aea, sau se&aaea intei%a", &entu a evada din cecul eac'iil% n%aste efle5e la via'")
Iat" de ce tebuie s" f%$ul"$ un sc%& +i s" ne %bsev"$ c%nstant n ela'ie cu acel sc%&)
Aceast" nv"'"tu" nce&e cu aut%!%bsevaea) A&%i, ntebaea, 1.e este ceea ce vei74, +i a&%i nv"'aea
deta+"ii de t%ate st"ile ne(ative +i ata+aea de sc%&) Aceast" ulti$" stae / ata+aea de sc%& / se
eali#ea#" asu$ndu!'i c%nstant senti$entul d%in'ei de2a $&linite)
8ebuie s" &actic"$ se&aaea de dis&%#i'iile +i (nduile n%aste ne(ative n c-ia $i2l%cul tutu%
neca#uil% +i de#astel% vie'ii #ilnice) Ni$eni nu &%ate fi difeit de ceea ce e acu$ &n" nu nce&e s" se
se&aeu &e sine de eac'iile actuale +i s" se identifice &e sine cu sc%&ul s"u) Deta+aea de st"ile ne(ative
+i asu$aea d%in'ei de2a $&linite tebuie &acticate n $i2l%cul tutu% binecuvnt"il% +i bleste$el%
vie'ii)
.alea adev"atei $etafi#ici se afl" n $i2l%cul a t%t ceea ce se &etece n via'") 8ebuie sa &actic"$
c%nstant aut%!%bsevaea, (ndind din sc%&ul n%stu +i deta+ndu!ne de dis&%#i'iile +i (nduile ne(ative
de va fi s" fi$ f"c"t%i ai adev"ului sau nu$ai si$&li ascult"t%i ai lui)
=actic" aceste tei funda$ente +i te vei idica la t%t $ai nalte nivelui de c%n+tien'")
A$inte+te!'i, $eeu, fa&tul c" staea ta de c%n+tien'" este cea cae 'i ata(e via'a)
0nce&e c"'"aea>
Neville

S-ar putea să vă placă și