Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICAREA ANUAL A ACTIVITILOR DE TERAPIE RECUPERATORIE N

NTRZIEREA LIMBAJULUI
Nr.
crt
Uniti ! "n#$r! O%i!cti#!&c'()!t!n! Nr.
'r!
O%*!r#$ii
1. DEPISTARE I
DIAGNOSTICARE
(EVALUAREA
INIIAL)
1. Cunoaterea copilului i nregistrarea cazului.
1.2.Consemnarea anamnezei.
2. Examinarea vorbirii:
examinarea nivelului de nelegere a vorbirii;
examinarea funciei auditive examenul audiometric!;
examinarea articul"rii verbale;
examenul vocii;
examinarea structurii gramaticale;
examinarea vocabularului activ.
#. Examenul lexic i grafic.
$. Examinarea motricit"ii.
%. Cunoaterea particularit"ilor proceselor psi&ice i a personalit"ii.
'. Cunoaterea investigaiilor medicale.
(. Examinarea rezultatelor activit"ilor colare.
). *tabilirea diagnosticului logopedic.
+
2. ETAPA
PREGTITOARE
1. +amiliarizarea cu mediul cabinetului:
formarea unui mediu psi&oafectiv, de intercomunicare;
nl"turarea negativismului fa" de vorbire, crearea ncrederii n posibilit"ile
proprii;
dezvoltarea motivaiei pentru comunicare.
2. -nl"turarea fixaiei ateniei asupra propriei persoane sau obiecte personale.
,
#. TERAPIA
GENERAL
STIMULARE
POLISENZORIAL
1. .ntrenarea stimulilor vizuali, olfactivi, gustativi, tactili.
2. .ntrenarea asociat" a analizatorilor.
+ormarea i dezvoltarea capacit"ii de reacie la stimuli externi.
-
E necesar"
aceast"
etap"
datorit"
gradului i
1
+ormarea i dezvoltarea capacit"ii de observare i urm"rire a stimulilor, de
c"utare detaarea de /permanena obiectului0!.
+ormarea i dezvoltarea capacit"ilor de discriminare i identificare n mediul
extern a atributelor perceptive ale obiectelor1 fenomenelor culoare, form",
m"rime, textur", sunet, gust, miros, asperitate, greutate etc.!.
+ormarea i dezvoltarea capacit"ilor de interpretare a stimulilor externi.
+ormarea i dezvoltarea capacit"ilor de analiz" i sintez".
tipului de
deficien".
$. TERAPIA
SPECIFIC
1. ANTRENAREA
ABILITII DE
RECEPTARE A
MESAJULUI
VERBAL
2. STIMULARE
LINGVISTIC
3. PREGTIRE
1. 2ezvoltarea capacit"ilor de receptare a mesa3elor i acordarea de semnificaii
corespunz"toare.
2. +ormarea i dezvoltarea abilit"ilor de comunicare non4verbal":
educarea i antrenarea auzului fonematic;
ascultarea i nelegerea mesa3elor scurte exprimate de terapeut;
utilizarea n comunicare a metodelor de exprimare nonverbal";
antrenarea abilit"ii de imitare a unor activit"i, modele acionale oferite de
terapeut alternarea rolului i imitare!.
1. Exersarea aparatului fono4articulator.
2. Educarea respiraiei, a ec&ilibrului ntre inspiraie i expiraie, m"rirea capacit"ii
pulmonare.
#. .ntrenarea vocii ntindere, intensitate, rezisten"!.
$. +ormarea abilit"ii de vorbire reflectat" i independent":
la nivel fonematic;
la nivel de cuv5nt;
la nivel propoziional.
%. Corectarea pronuniei sunetelor deficitare.
.,
.+
.,
2
PSIHOMOTORIE
. DEZVOLTAREA
COMUNICRII !N
CONTE"T SOCIAL#
INTEGRATOR
$. EVALUARE
FINAL
1. 2ezvoltarea motricit"ii generale:
dezvoltarea forei musculare;
dezvoltarea mic"rilor de finee a braelor i a m5inilor.
2. Educarea m5inii dominante.
#. Coordonare: micare4respiraie4vorbire.
$. -nsuirea1organizarea sc&emei corporale i a lateralit"ii.
%. +ormarea i coordonarea oculomotorie.
'. +ormarea conduitelor perceptive4motrice de culoare, form", m"rime, orientare i
organizare spaial".
(. Corectarea dislexico4disgrafiei:
identificarea auditiv" a fonemului;
identificare1difereniere mnezic" a literelor;
preg"tire actului grafic;
asociere fonem4liter"4grafem;
compunere, citire i scriere de cuvinte mono1bisilabice cu litere nsuite.
1. +ormarea comportamentului de ascultare a unor mesa3e formulate de persoane cu
statut diferit1decodificare de simboluri vizuale cu semnificaie social".
2. 2ezvoltarea abilit"ii de a comunica adecvat n diverse contexte situaionale, utiliz5nd
unele tipuri de limba3 verbal i nonverbal!.
#. +ormarea i antrenarea pronuniei cuvintelor mono i bisilabice care denumesc obiecte
din mediul apropiat copilului.
*e vor seleciona exerciiile care corespund particularit"ilor copilului care se afl" n
terapie:
exerciii de respiraie;
motricitatea aparatului fono4articulator;
imitarea de sunete sub form" de onomatopee;
exerciii specifice auzului fonematic;
/
/
#
repetarea unor serii de silabe;
pronunarea cuvintelor mono4bi i polisilabice;
denumirea unor imagini sau obiecte;
repetarea unor propoziii scurte ntr4o intonaie expresiv";
formarea de propoziii scurte pe baza unor imagini concrete;
r"spunsuri la ntreb"ri.
$