Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 4

MECANIC AUTO
Descrierea calificarii
Calificarea asigura absolventilor capacitatea de a efectua operatii de reglare,
ajustare, instalare, ntretinere si reparare la sistemele, mecanismele si
instalatiile autovehiculelor si de a conduce si exploata autovehicule.
Competente si aptitudini
Calificarea asigura dobndirea de deprinderi si abilitati care permit:
executarea lucrarilor de ntretinere, reglare, diagnosticare si reparare a
sistemelor, mecanismelor si instalatiilor autovehiculelor;
manevrarea si exploatarea autovehiculelor, aplicnd legislatia n vigoare;
asumarea responsabilitatilor si rolului care i revine absolventului n
echipa , la locul de munca;
capacitatea de a lua decizii si de a rezolva probleme specifice locului de
munca, consolidndusi atitudini de corectitudine, respect, ncredere n
fortele proprii, satisfactie pentru lucrul bine facut.
!
Cariera si salariu
calificarea "mecanic auto" se gaseste pe lista meseriilor cu pondere pe
piata muncii n perioada #$!!#$#$, la pozitia #%% &cod C'( )#*!$*+;
sanse de angajare, in timp scurt, mai mari decat in cazul altor calificari;
salarii cuprinse intre !$$$#,$$ lei;
exista posibilitatile de dezvoltare in cariera, prin continuarea studiilor n
ciclul superior al liceului, filiera tehnologica si obtinerea unei calificare
profesionale superioare de nivel *;
Dupa absolvirea liceului pot fi urmate studiile universitare sau postliceale.
-regatire pentru calificare
Dobndirea calificarii se realizeaza prin .coala profesionala de * ani, dupa
absolvirea clasei a /000a:
-regatirea tehnica de baza corespunzatoare domeniului de calificare se
realizeaza n unitatea de nvatamnt si la agentul economic, prin ore de
instruire teoretica si ore de instruire practica;
#
1stfel se asigura att dobndirea competentelor necesare completarii ulterioare
a studiilor liceale, ct si baza necesara pregatirii profesionale de specialitate
conform planurilor de nvatamnt.
TINICHIGIU VOPSITOR AUTO
Descrierea calificarii
Calificarea asigura absolventului capacitatea de a identifica si remedia defecte
ale cadrului sau caroseriei automobilelor, de a realiza protec2ia anticorosiva,
terosonica si estetica a caroseriei automobilului.
Competente si aptitudini
Calificarea asigura dobndirea deprinderilor si abilitatilor care permit:
efectuarea opera2iilor de protec2ie anticorosiva a suprafe2elor, de reparare
a cadrului si a caroseriei si aplicarea tehnologiilor de vopsire a unei
suprafe2e date
*
manevrarea si exploatarea autovehiculelor, aplicnd legislatia n vigoare;
asumarea responsabilitatilor si stabilirea rolului care i revine
absolventului n echipa, la locul de munca;;
dezvoltarea capacitatii de a lua decizii si de a rezolva probleme specifice
locului de munca, dobandind astfel respect, ncredere n fortele proprii,
satisfactie pentru lucrul bine facut ;
dreptul de a beneficia de programe europene prin care se vor primi burse
n cadrul practicii comasate la agentul economic;
obtinerea unui Certificat de calificare profesionala de nivel # la
absolvirea 0nvatamantului profesional si tehnic.
Cariera si salariu:
calificarea "tinichigiuvopsitor auto" se gaseste pe lista meseriilor cu
pondere pe piata muncii n perioada #$!!#$#$ avand cod C'( )#!*$*;
sanse de angajare, in timp scurt, mai mari decat in cazul altor calificari;
salarii cuprinse intre !$$$#$$$ ;
exista posibilitatile de dezvoltare in cariera, prin continuarea studiilor n
ciclul superior al liceului, filiera tehnologica si obtinerea unei calificare
profesionale superioare de nivel *
dupa absolvirea liceului pot fi urmate studiile universitare sau
postliceale.
3
-regatire pentru calificare:
Dobndirea calificarii se realizeaza prin 0nvatamant profesional si tehnic
de * ani, dupa absolvirea clasei a /000a:
-regatirea tehnica de baza corespunzatoare domeniului de calificare se
realizeaza in unitatea de nvatamant si la agentul economic, prin ore de
instruire teoretica si ore de instruire practica;
1stfel se asigura atat dobandirea competentelor necesare completarii
ulterioare a studiilor liceale, cat si baza necesara pregatirii profesionale
de specialitate conform planurilor de nvatamant.
ELECTROMECANIC MATERIAL RULANT
Descrierea calificarii
Calificarea asigura absolventului capacitatea de a intretine 4i de a repara
instalatii si subansambluri ale vehiculelor din parcul de material rulant de cale
ferata, pentru deplina siguranta a circulatiei locomotive, vagoane, remorci de
automotoare, rame de metrou, tramvai
Calificarea asigura dobndirea deprinderilor si abilitatilor care permit:
,
verificarea func2ionarii instala2iilor de semnalizare si avertizare;
reglarea aparatelor din instala2ia de automatizare;
punerea n func2iune a masinilor electrice;
asigurarea mentenantei vehiculelor de material rulant;
aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul
de munca;
asumarea responsabilitatilor si stabilirea rolului care i revine
absolventului n echipa, la locul de munca;;
dezvoltarea capacitatii de a lua decizii si de a rezolva probleme specifice
locului de munca, dobandind astfel respect, ncredere n fortele proprii,
satisfactie pentru lucrul bine facut ;
dreptul de a beneficia de programe europene prin care se vor primi burse
n cadrul practicii comasate la agentul economic;
obtinerea unui Certificat de calificare profesionala de nivel # la
absolvirea 0nvatamantului profesional si tehnic.
Cariera si salariu:
-rin calificarea "5lectromecanic material rulant" sunt accesibile
urmatoarele ocupa2ii care se gasesc pe lista meseriilor cu pondere pe
piata muncii n perioada #$!!#$#$;
6
sanse de angajare, in timp scurt, mai mari decat in cazul altor calificari;
salarii cuprinse intre !$$$#$$$ ;
7acatus revizie vagoane &cod C'( )#!3$%+;
7acatus mecanic &cod C'( )#!3!$+;;
7acatus montator &cod C'( )#!3!!+;
5lectromecanic masini si echipamente electrice &cod C'( )3!#!,+;
5lectrician de intretinere si reparatii &cod C'( )3!*$)+;
5lectromecanic &cod C'( )3##!3+;
8ontator electromecanic &cod C'( 9#!###+.
exista posibilitatile de dezvoltare in cariera, prin continuarea studiilor n
ciclul superior al liceului, filiera tehnologica si obtinerea unei calificare
profesionale superioare de nivel *;
Dupa absolvirea liceului pot fi urmate studiile universitare sau
postliceale.
-regatire pentru calificare:
Dobndirea calificarii se realizeaza prin 0nvatamant profesional si tehnic
de * ani, dupa absolvirea clasei a /000a:
)
-regatirea tehnica de baza corespunzatoare domeniului de calificare se
realizeaza in unitatea de nvatamant si la agentul economic ..C.
81(:; ..1. prin ore de instruire teoretica si ore de instruire practica;
1stfel se asigura atat dobandirea competentelor necesare completarii
ulterioare a studiilor liceale, cat si baza necesara pregatirii profesionale
de specialitate conform planurilor de nvatamant.
9