Sunteți pe pagina 1din 5

Germania

Germania este una dintre cele mai dezvoltate economii, a treia din lume ca
mrime, dup Statele Unite i Japonia, a cincea din lume n ceea ce prive te puterea de
cumprare i prima din Uniunea European. Economia rii depinde in mare msur de
industrie. Aceasta s-a dezvoltat pe baza unor resurse de subsol foarte importante : crbuni
(linit-locul ! pe lob- si "uil#, sare, minereu de fier- i pe baza combustibililor i
materiilor prim importate. Germania este a doua productoare european dup $usia de
enerie electric, ob inut mai ales in termocentrale si atomocentrale.
%e baza minereurilor importate, Germania produce cantit i uria e (locul & in
lume# de o el, cupru i aluminiu. Aceste metale sunt prelucrate in cadrul industriei
constructoare de ma ini, care produce: automobile, locomotive, aparatur electronic,
utila'e i multe altele.
Republica Federal Germania , colocvial Germania, este un stat n Europa
(entral. )ace parte din oraniza ii interna ionale importante precum (onsiliul
Europei (*+,* #, -(.E , Uniunea &est-European (*+,/ #, 0A1- (*+,, #, Uniunea
European (*+,2 #, -0U (*+23 #, -S(E i din zona euro .
Se nvecineaz la nord cu 4area 0ordului, .anemarca i 4area 5altic6 la est
cu %olonia i $epublica (e"6 la sud cu Austria i Elve ia 6 iar la vest
cu)ran a , 7u8embur, 5elia i -landa. 1eritoriul 9ermaniei acoper 3,2.:;* de
<ilometri ptra i (*32.=/2 mile ptrate#, ntr-o zon cu climat temperat. 9ermania are cea
mai mare popula ie dintre statele membre ale Uniunii Europene (=; de milioane de
locuitori#.
9ermania este o republic federal parlamentar alctuit din *>
statenumite Landuri (n erman Lnder#. (apitala fedelal i cel mai mare ora
este 5erlin.
Geografie
1eritoriul 9ermaniei acoper 3,2,:;* <m?, dintre care 3/+;;3 <m? sunt terenuri,
relieful fiind preponderent muntos, iar 22+= <m? sunt ape. Se plaseaz pe locul apte n
Europa dup suprafa i pe >3 la nivel lobal. Altitudinea variaz de la mun ii Alpi (cel
mai nalt punct: @uspitze la ;+>; metri# n sud, pAn la rmurile 4rii
0ordului (0ordsee#, n nord-vest i 4area 5altic (-stsee#, n nord-est. Bntre acestea se
afl zonele de munte mpdurite din 9ermania (entral i terenurile 'oase din nord (cel
mai 'os punct: Cilstermarsc" la 3.,/ metrii sub nivelul mrii#, traversat de cAteva rAuri
ma'ore ale Europei, precum $in, .unrea i Elba.
D;3E
9ermania are cele mai multe rani e cu rile europene, decAt oricare alt stat din
Europa. Se nvecineaz n nord cu .anemarca, n est cu %olonia i $epublica (e", n
sud cuAustria i Elve ia , n sud-vest cu )ran a i 5elia iar n nord-vest cu -landa.
(apitala 9ermaniei este 5erlin.
Guvernul i politica de stat
.in punct de vedere constitu ional 9ermania este
o democra ie republican federal reprezentativ. )orma de uvernmAnt este
parlamentar, n care eful uvernului F cancelarul este ales de ctre parlament,
numit bundesta, i confirmat de ctre pre edintele statului. .e i cancelarul de ine cele
mai puternice competen e politice din stat, n ierar"ia protocolar el se afl abia pe locul
3, dup pre edintele statului i pre edintele bundestaului.
(ancelarulGactualmente Anela 4er<elGeste eful uvernului i e8erciteaza de
puterea e8ecutiv, similar cu rolul de prim-ministru, n alte democra ii parlamentare .
(ancelarul este ales cu ma'oritate absolut de ctre parlament (bundesta# pe o perioada
de / ani6 el are dreptul de a numi i elibera din func ie pe mini tri, precum i dreptul
numit Hcompeten a liniilor directoareI ( Richtlinienkompetenz#, prin care formuleaz n
linii mari sarcinile fiecrui ministru din cabinet (uvern#. %uterea federal leislativ este
investit n parlament compus din Bundestag (%arlamentul )ederal#
i Bundesrat ((onsiliul )ederal#, care, mpreun, formeaz un tip unic de corp leislativ.
5undesta-ul este ales, prin aleeri directe, prin reprezentare propor ional (diferi i
membrii#. 4embrii 5undesrat reprezint uvernele celor aisprezece landuri i sunt
membrii ai cabinetelor de stat. 9uvernele respective de stat au dreptul de a numi i de a- i
elimina reprezentan ii n orice moment.
9uvernul federal al 9ermaniei (Bundesregierung# const din cancelar (prim-
ministru# i mini tri. Actualul cabinet, numit cabinetul 4er<el !!!, a fost format n
urma aleerilor federale din ;:*3 i este format din politicieni ai partidelor marii coali ii
((.U, (SU i S%.#.
%re edintele este eful statului mputernicit n primul rAnd cu responsabilit ile i
competen ele reprezentative. El este ales de ctre Bundesversammlung (Adunarea
)ederal#, o institu ie format din membri ai 5undesta-ului i un numr eal de delea i
de stat. A doua func ie important n ordinea de prioritate erman
este Bundestagsprsident (%re edinte al Bundestag#, care este ales de 5undesta i
responsabil pentru suprave"erea sesiuni de zi cu zi a corpului. (ea de a treia func ie
important i ef al uvernului este de cancelar, care este numit de
ctre Bundesprsident dup ce a fost ales de ctre Bundestag. (ancelarul poate fi
ndeprtat printr-o mi care constructiv de nencredere de ctre 5undesta, n cazul n
care implic constructiv faptul c 5undesta-ului alee simultan un succesor.
Economie
(entral eolian n Ce"rda, 9ermania este cel mai mare productor de enerie
eolian din Uniunea European
9ermania a fost e8portatorul mondial de mrfuri n ;::2.
9ermania are cea mai mare economie na ional din Europa, a patra din lume
ca %!5 nominal, i a cincea din lume n func ie de paritatea puterii de cumprare,
conform datelor din;::=. .e la nceputurile erei industriale, 9ermania a fost un lider,
inovator i beneficiar al unei economii din ce n ce mai lobalizate. 9ermania este lider
mondial n e8porturi, e8portAnd bunuri n valoare de *,*33 trilioane de dolari
n ;::> (incluzAnd rile din zona Euro#, i enereaz un surplus comercial de *>, de
miliarde. Succesul economiei ermane este cu atAt mai meritoriu dac inem cont de
faptul c aceste rezultate pozitive se ob in n condi iile n care doar n Europa e8ist ase
economii mai performante decAt cea erman, n timp ce muncitorii ermani - care nu
e8celeaz n termeni de productivitatea muncii cAnd i compari cu al i muncitori ai lumii
dezvoltate (-(.E# - muncesc cel mai pu in cAnd i compari cu muncitorii celorlalte
economii ale -(.E-ului (mai pu in -landa#, n timp ce copii ermani petrec mai pu in
timp la coal decAt copii celor mai mul i dintre vecini. Bn opinia unor anali ti, succesul
recent al 9ermaniei st n moneda comun, euro, care a fcut produsele ermane mai
ieftine decAt erau nainte de adoptarea monedei comune europene. Sectorul servicii
contribuie cu apro8imativ 2: J la %!5ul total, sectorul industrie cu ;+,* J, i sectorul
aricultur cu :,+ J. 4a'oritatea produselor sunt din domeniul inineriei, n special
automobile, instala ii mecanice, metalurie i produse ale industriei c"imice. 9ermania
este cel mai mare productor de turbine eoliene i de te"noloi de e8ploatare a eneriei
solare din lume. (ele mai mari tAruri i conrese interna ionale de comer din fiecare an
au loc n ora e ermane, cum ar fi Kanovra, )ran<furt i 5erlin.
)ran<furt este un centru financiar ma'or, sediul 5ncii (entrale Europene, i un
centru de transport aerian la nivel mondial.
Bn topul celor mai mari ,:: de companii din lume listate la burs, top oranizat n
func ie de veniturile companiilor, e8ist 32 de companii cu sediul n 9ermania.
Bn;::2 cele mai mari dintre acestea erau .aimler, &ol<sLaen, Allianz (compania cea
mai profitabil#, Siemens, .eutsc"e 5an< (a doua companie ca
rentabilitate#, E.-0,.eutsc"e %ost, .eutsc"e 1ele<om, 4etro (as" M (arrN, i 5AS) .
%rintre companiile cu cei mai mul i ana'a i se numr .eutsc"e %ost, $obert 5osc"
9mbK, i Ede<a . (ompanii i n acela i timp mrci de produse ermane renumite pe tot
lobul sunt Adidas, Audi, 54C, 4ercedes 5enz, 0ivea, %orsc"e, SA%, &ol<sLaen i
multe altele .
9ermania este o sus intoare a interrii economice i politice europene, iar
politicile ei comerciale sunt din ce n ce mai mult determinate de acordurile dintre
membrii Uniunii Europene i de leisla ia european privind pia a comun. 9ermania a
adoptat moneda european unic euro, iar politica ei monetar este stabilit de 5anca
(entral European, cu sediul la)ran<furt pe 4ain. .up reunificarea 9ermaniei
din *++: nivelul de trai i veniturile anuale au rmas sensibil mai mari n fosta 9ermanie
de &est. 4odernizarea i interarea economiei din estul 9ermaniei de azi continu s fie
un proces de lun durat, i se prevede c acesta va dura pAn n ;:*+, transferurile
anuale de la vest la est fiind pAn acum de apro8imativ =: de miliarde de dolari n total.
$ata oma'ului a sczut ncepAnd cu ;::,, a'unAnd la una foarte sczut: 3,= J
n iulie ;:**. Acest procenta' difer ns ntre fosta 9ermanie de &est i fosta de Est.
9uvernul cancelarului9er"ard Sc"rOder a ini iat la nceputul anilor ;::: o serie de
reforme privind pia a for ei de munc i institu iile leate de bunstarea public, n timp
ce uvernele urmtoare (neru-ro u i neru-alben# au adoptat o politic fiscal
restrictiv i au redus numrul de locuri de munc din sectorul public.
Bn intervalul *++: P ;::+ 9ermania a primit !nvesti ii strine directe (!S.# de 2::
de miliarde de dolari. Bn anul ;::+ investi iile strine directe n 9ermania au fost de 3>
miliarde dolari. 1otodat, 9ermania a enerat !S. pentru alte state n valoare de >;,2
miliarde de dolari n ;::+
D=3E
.
Date economice 2009
Indicator economic Valoare
(re tere %!5 *,2 J
(ompozi ie %!5 pe ramuri aricultur: * J, industrie: 3* J, servicii: >= J
$ata infla iei *,> J pe an
)or a de munc /;,>3 milioane
)or a de munc distribuit pe
sectoare
aricultur: ;,= J, industrie: 33,/ J,
servicii: >3,= J
$ata oma'ului =,/ J
oma' peste 3 milioane de cet eni
5uet de stat *.;:: miliarde euro
("eltuieli de stat *.3:: miliarde euro
.eficit buetar =: miliarde euro
.atorie public >,,= J din %!5
5ibliorafie
"ttp:QQro.Li<ipedia.orQLi<iQ9ermania
"ttp:QQLLL.timpul.mdQarticolQermania---locomotiva-economiei-europene-
3>;2>."tml