Sunteți pe pagina 1din 13

UNITATEA DE INVMANT : SCOALA CU CLASELE I-VIII MOLDOVA SULITA

PROFESOR DIRIGINTE: LITU IRINA ELENA


CLASA: a VIII a
AN COLAR 2011-2012
CONSILIERE I ORIENTARE
Planificare anal!
Nr"cr# MODULUL SEM I
N$!r %e &re
SEM al II'lea
N$!r %e &re
Anal
N$!r
%e &re
( A#&cn&a)#ere )i %e*+&l#are ,er-&nal! . / 0
1 C&$nicare )i a2ili#!3i -&ciale / 4 5
. Mana6e$en#l inf&r$a3iil&r )i al
in+!3!rii
1 . 4
/ Planificarea carierei . / 0
4 Cali#a#ea -#illi %e +ia#! . / 0
T&#al &re (4 17 .4
Menionm c in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfoar sptmna dedicat activittilor extracurriculare i extracolare 88c&ala
al#fel9 avnd orar specific, ora de consiliere i orientare fiind inclus in acesta.
Pentru clasa a !!!-a, anul colar are "6 de sptmni din care durata cursurilor este de "# de sptmni, o sptmn fiind dedicat
desfurrii evalurii naionale. $ursurile claselor a !!!-a se %nc&eie %n data de 1# iunie 2012.
Planificare -e$e-#riala' -e$e-#rl I
CLASA: a VIII a
M&%ll C&n#in#r
i
O2iec#i+e %e referin#a Te$a Nr"
&re
Sa,#
S#ra#e6ii %e
lcr
("
AUTOCUNOATERE
I DE:VOLTARE
PERSONAL
("(AUTOC
UNOATE
RE
-
autoevaluar
e' interese,
a(iliti,
puncte tari,
puncte
sla(e,
caracteristic
i personale
-respect
pentru sine,
atitudini
ne)ative i
po*itive fata
de sine.
+uto-
eficiena
1.1 s evalue*e punctele tari si sla(e,
interesele, a(ilitile personale
1.2 s demonstre*e respect de sine
9Ca# %e 2ine $a
cn&-c;;
1 S4
10-1,
oct
-c&estionare si fise
de autoevaluare
pentru
identificarea
punctelor tari,a
celor sla(e si a
intereselor-
1.2 9Cine -n# e <;; 1 S(7
1,-1.
nov
-completarea fisei
individuale' a/
date
)enerale-(/date
despre familie-
1."
9An&#i$,rile;; 1
S1
10-2"
sept
-listarea
o(servatiilor
privind stima de
sine
optima1sca*uta si
urmarile acestora-
1"
COMUNICARE I
A=ILITI
SOCIALE
1"( A=ILIT
ATI
SOCIA
LE
-
responsa(ili
tatea sociala
in
urmatoarele
contexte'
scoala,
familie,
comunitate
1"1 COMU
NICAR
EA
-respectarea
diferitelor
puncte de
vedere.
Pre2udeci
i
stereotipuri'
surse de
apariie i
consecine
1". FAMIL
IA
-sc&im(area
rolurilor %n
familie pe
parcursul
vieii.
!mpactul
stereotipuril
or de rol
2.1 sa explice importanta
responsa(ilitatii sociale in diferitre
contexte
2.2 s manifeste respect pentru
exprimarea punctelor diferite de
vedere
2." s anticipe*e sc&im(area
rolurilor in familie de-a lun)ul vieii
9Dre,#rile -i
re-,&n-a2ili#>3ile
$ele ?
1 S@
13-21
oct
-exerciii de
identificare a
situaiilor %n care
este necesara
asumarea
responsa(ilitii
sociale-
1"/ Or6ani*area
c&lec#i+li %e ele+i 1 S(
-impartirea
responsa(ilitatilor
12-16
sept
in clasa-
1"4
9Di-cri$inarea -i
,reA%eca#ile in
+ia#a %e *i c *i;;
1 S((
21-2#
nov
-exercitii de
exprimare a
opiniilor
pro1contra,in
contexte marcate
de
pre2udecati1stereot
ipuri-
-monitori*area
unor
stereotipuri1pre2ud
ecati,in diferite
tipuri de discurs-
1"@
9Ar#a %e a'i
acce,#a ,e ceilal3i;;
1
S(4
10-2"
dec
-sarcini pe )rupe ,
cola2e, scenarii cu
tema 45olurile
femeilor1
(r(atilor in viata
privata si in viata
pu(lica66

." MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR I
INVRII
."(
MANAGE
MENTUL
INFORMA
IILOR
-cum m
a2ut
calculatorul1
internetul %n
)sirea
colii pe
care doresc
s o urme*
."1 INVA
ARE
EFICIE
".1 s utili*e*e 7!$ pentru
documentarea privind opiunile
pentru clasa a !8-a
".2 s aplice te&nici ale )ndirii
critice
9C$ f&l&-e-c
in#erne#l ca -r-!
%e inf&r$are
,en#r +ii#&area
carier>?
1 S0
2,-2.
oct
-selectarea
informaiilor utile
pentru deci*ia
privind traseul
educaional,accesa
nd portalurile
999.admitere.edu
.ro etc.
NT
-)ndirea
critic i
auto-control
asupra
propriei
%nvri
9Reca,i#larea
,en#r #e*e )i
eB#e$,&rale?
1 S(1
2.-2
dec
-exerciii specifice
)ndirii critice.
/"
PLANIFICAREA
CARIEREI
/"(
MARCETI
NG
PERSONA
L
-scrisoarea
de intenie
i $ .
structur ,
elemente
o(li)atorii,
)reeli %n
redactarea
unei scrisori
de intenie
sau a unui
$
/"1
PLANIFIC
AREA
CARIEREI
-portofoliul
personal
pentru
clasele -
!!!'
desene,
,.1 s ar)umente*e importana
elementelor de mar:etin) personal
pentru )sirea unui loc de munca
,.2 s demonstre*e importana
portofoliului personal pentru
conturarea unui traseu educaional i
profesional
,." s de*volte un plan educaional
i de carier
9Scri-&area %e
in#en3ie )i CV 'l?
1 SD
"1oct-,nov
;oc de rol-
<iscutii de )rup-
=crisoare de
intentie si $
pentru diferite
situatii ipotetice -
re*ultate ale
aplicrii
c&estionarel
or de
interese i
a(ilitti,
diplome i
certificate
o(inute,
re*ultatele
diferitelor
concursuri,
activiti de
voluntariat
i re*ultate
-planul
educaional
i de carier
9E -i re*l#a#ele
$ele" P&r#&f&lil
re-r-el&r
,er-&nale;;
;;Secre#l
-cce-li ;;
1
1
S(.
#-0
dec
S.
26-"0
sept
-reali*area
portofoliului
resurselor
personale-
-discutii de )rup
privind traseele
educationale
posi(ile dupa
terminarea clasei a
!!!-a-
4"CALITATEA
STILULUI DE VIA
4.(
CALITATE
A
MEDIULU
I DE
MUNC
-convin)eri,
atitudini i
comportame
nte ale
stilului de
viaa.
!mpactul
acestora
asupra
planificrii
carierei
4"1
CALITATE
A VIEII
PERSONA
LE
-
Mana)emen
tul stresului
-Modalitti
de
optimi*are a
pre)tirii
pentru
examene,
stresul si
#.1 s evalue*e convin)erile,
atitudinile i comportamentele
definitorii ale stilului de viaa %n
planificarea carierei
#.2 s demonstre*e a(iliti de
mana)ement al stresului
;;A$ n -#il %e
+ia#a -ana#&- <;;
1 S5
3-11
nov
-
c&estionar1interpre
atrea re*ultatelor -
examenele
-
Mana)emen
tul stresului
in situaii de
examinare
;;S#ill $e %e
$nca;;
1
S(/
12-16
dec
-
c&estionar1interpre
atrea re*ultatelor -
9Ce -#i %e-,re
-#re-" Sr-e %e
-,riAin in -i#a#ii %e
-#re-;;
1 S/
"-3
oct
-discutii de )rup
cu tema ' > $um
facem fata
stresului ? @
-exercitii de
identificare a
modalitatilor de
adaptare la diverse
situatii potential
stresante -
Planifcare semestriala- semestrul al II-lea
CLASA: a VIII a
Modulul Continuturi Obiective de
referinta
Tema Nr.
ore
Sapt
Strategii de
lucru
("
AUTOCUNOATERE
I DE:VOLTARE
PERSONAL
("(AUTOCUNOATERE
-autoevaluare' interese,
a(iliti, puncte tari, puncte
sla(e, caracteristici
personale
-respect pentru sine,
atitudini ne)ative i
po*itive fata de sine. +uto-
eficiena
1., s evalue*e
punctele tari si
sla(e, interesele,
a(ilitile personale
1.2 s demonstre*e
respect de sine
9E la (/ ani;; 1 S(@
16-20
ian
-lucru individual
folosind te&nica
florii de nufar-
-lucru in diade-
-de*(atere-
1.# 9E a*i8e $aine;; 1 S1.
#-0
mart
-completarea
o(iectiva a fisei
personale
1.6
9Ce e-#e i$,&r#an#
,en#r $ine <;;
1
S..
2.-1
iun
- exerciii pentru
cunoaterea de sine-
-portofoliul
resurselor
personale-
1.3 ;;De-,re
re-,ec#8-#i$a'
nec+iin#a8%i-,re#;;
1 S.7
3-11
mai
-discutii
-material ilustrativ'
maxime,cu)etari,pr
over(e-
-2oc de rol-
1"
COMUNICARE I
A=ILITI
SOCIALE
1"0 A=ILITATI
SOCIALE
-responsa(ilitatea sociala
in urmatoarele contexte'
scoala, familie, comunitate
1"D COMUNICAREA
-respectarea diferitelor
2.1 sa explice
importanta
responsa(ilitatii
sociale in diferitre
contexte
9N ,en#r
-c&ala8ci ,en#r
+ia#a -a in+a#a$;;
1 S(5
6-10
fe(
-de*(atere-
puncte de vedere.
Pre2udeci i stereotipuri'
surse de apariie i
consecine
2.2 s manifeste
respect pentru
exprimarea
punctelor diferite
de vedere
1"5 ;;E -i ac#i+i#a#ile
%e +&ln#aria#;; 1
S1@
26-
"0
mart
-lucru in diade-
-exercitii de
pre*entare a
activitatilor de
voluntariat-
1"(7
9=ariere in
c&$nicare;;
;;Sn# e$,a#icEa"
C&$nicarea
in#er,er-&nala;;
1
1
S1D
2"-23
apr
S.(
1,-1.
mai
-anali*area
impacului pe care il
au pre2udecatile si
stereotipurile asupra
comunicarii si
relatiilor
interumane-
-2oc de rol1
de*(atere-
1"((
9=na c+iin#a in
fa$ilie;;
1
S15
"0-,
mai
-sarcini pe )rupe ,
cola2e, scenarii cu
tema 45olurile
femeilor1 (r(atilor
in viata privata si in
viata pu(lica66-

." MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR I
INVRII
."( MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR
-cum m a2ut calculatorul1
internetul %n )sirea colii
pe care doresc s o urme*
.". INVAARE
EFICIENT
-)ndirea critic i auto-
".1 s utili*e*e 7!$
pentru
documentarea
privind opiunile
pentru clasa a !8-a
".2 s aplice te&nici
ale )ndirii critice
9I$,ac#l
In#erne#li -i al
Me--en6erli
a-,ra
c&$nicarii;;
1 S(0
2"-23
ian
-studiu de ca* -
control asupra propriei
%nvri
9Fi-a -c&lara a
ele+li?
1 S17
1"-13
fe(
-exerciii specifice
)ndirii critice. -
;;Car#ea',rie#enl
cel $ai 2n al
&$li;;
1 S.1
21-2#
mai
-c&estionar de
verificare a )radului
de preocupare a
elevilor pentru
lectura -
/"
PLANIFICAREA
CARIEREI
/"( MARCETING
PERSONAL
-scrisoarea de intenie i
$ . structur , elemente
o(li)atorii, )reeli %n
redactarea unei scrisori de
intenie sau a unui $
/"1 PLANIFICAREA
CARIEREI
-portofoliul personal pentru
clasele -!!!' desene,
re*ultate ale aplicrii
c&estionarelor de interese
i a(ilitti, diplome i
certificate o(inute,
re*ultatele diferitelor
concursuri, activiti de
voluntariat i re*ultate
-planul educaional i de
carier
,.1 s ar)umente*e
importana
elementelor de
mar:etin) personal
pentru )sirea unui
loc de munca
,.2 s demonstre*e
importana
portofoliului
personal pentru
conturarea unui
traseu educaional
i profesional
,." s de*volte un
plan educaional i
de carier
9R&ll $&%elli in
,lanificarea
carierei;;
1 S(D
"0-"
fe(
-lucru individual -
-de*(atere -
-sfatul
psi&olo)ului -
9E -i re*l#a#ele S1/ -reali*area
$ele" P&r#&f&lil
re-r-el&r
,er-&nale;;
Vi*i#a la Sc&ala %e
Ar#e -i Me-eriiE
Licel ,refera#
1
1*i
12-
16
mart
S10
2-6
apr
portofoliului
resurselor
personale-
-excursie de o *i in
cel mai apropiat
oras pentru vi*itarea
unei =+M si a unui
liceu-
-set de intre(ari
pentru )a*de,
pliante, (rosuri-
;;Pre+enirea
e-ecli in cariera;;
1
S1(
20-2,
fe(
-conversatii frontale
cu elevii avand ca
su(iect factorii care
influentea*a
ale)erea scolii pe
care doresc sa o
continue si profesia
dorita-
4"CALITATEA
STILULUI DE VIA
4.( CALITATEA
MEDIULUI DE MUNC
-convin)eri, atitudini i
comportamente ale stilului
de viaa. !mpactul acestora
asupra planificrii carierei
4"1 CALITATEA VIEII
#.1 s evalue*e
convin)erile,
atitudinile i
comportamentele
definitorii ale
stilului de viaa %n
planificarea carierei
;;I$,re-ii %e-,re
cla-a a VIII'a;;
1 S.4
11-1#
iun
-
c&estionar1interpreat
rea re*ultatelor -
PERSONALE
-Mana)ementul stresului #.2 s demonstre*e
a(iliti de
mana)ement al
stresului
;;Fac#&rii
%e#er$inan#i ai
%e*+&l#arii
,er-&nale;;
1 S./
,-.
iun
-
c&estionar1interpreta
rea re*ultatelor -
-lucru in diade -
;;E%ca#ia r#iera'
e%ca#ie ,en#r
+ia#a;;
1

S11
23-2
mart
-
c&estionar1interpreat
rea re*ultatelor -
9Via#a -eBala %e
la ce +ar-#a <
1 S14
10-2"
mart
-test A7= -
-de*(atere in
pre*enta unui cadru
medical -