Sunteți pe pagina 1din 2

Marin Marina, romana-engleza ID,

Anul II, semestrul I


PROIECT DIDACTIC

Student propunator: Marin Marina
Scoala: scoala nr !
Clasa a-"II-a
Disciplina: Consiliere si orienare#Dirigentie
Tema: Autocunoastere si dez$oltare personala
Durata: %&'
O(iecti$ cadru: dez$oltarea capacitatii de autocunoastere si a atitidinii positi$e )ata de sine
O(iecti$e de re)erinta:
*+*Sa do$edeasca incredere in sine, in di)erite situatii
O(iecti$e operationale:
Cogniti$e:
O*-Sa prezinte parerea despre sine
O-Sa identi)ice atat punctele tari cat si cele sla(e ale propriei persoane
O,-Sa identi)ice caracteristicile copiilor cu stima de sine poziti$a respecti$e negati$e
O--Sa recunoasca e.periente care dez$olta o imagine de sine poziti$a respecti$e negati$e
O%-Sa prezinte implicatiile stimei de sine negati$e
O/-Sa descopere modalitati de dez$oltare a respectului de sine+
A)ecti$e:
*+Sa mani)este incredere in sine
+Sa participle la dialogul dirigintelui cu clasa
Psi0omotorii:
*+Sa mentina pozitia dreapta la citit+
+Sa-si ia notite in caiete pe timpul des)asurarii acti$itatii
Strategia didactica:
Metode didactice: Con$ersatia, dez(aterea, e.punerea, munca pe grupe
1orme de rganizare didactice: indi$idual,)rontal, in ec0ipa
Mi2loace didactice: 1isa cu pro$er(e
3i(liogra)ie:
Curs de pedagogie 4 Andrei 3arna, 5eorgeta Anto0e
1orma de e$aluare: Analiza raspunsurilor indi$iduale, e$aluarea prin tema de grup in timpul
orei+