Sunteți pe pagina 1din 28

MANUAL DE INSTALARE SI

INTRETINERE
BALI RTN
IST 03 C 375 - 01
RO
CUPRINS
RECOMANDARI GENERALE pag. 3
1. INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATOR pag. 5
1.1 Panoul de comanda pag. 5
1.2 Functionarea grupului termic pag. 6
1.2.1 Pornirea pag. 6
1.2.2 Oprirea pag. 7
1.2.3 Blocarea arzatorului pag. 7
1.2.4 Blocarea la supratemperatura pag. 7
1.2.5 Blocarea in cazul unui tiraj anormal al cosului pag. 7
1.2.6 Blocarea cauzata de presiunea insuficienta a retelei de
alimentare cu gaz pag. 8
1.3 Operatii de intretinere pag. 8
1.4 Informatii pentru utilizator pag. 8
2. CARACTERISTICI TEHNICE pag. 9
2.1 Date tehnice pag. 11
2.2 Dimensiuni pag. 13
3. INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALATOR pag. 14
3.1 Norme pentru instalator pag. 14
3.2 Instalarea pag. 14
3.2.1 Ambalajul pag. 14
3.2.2 Alegerea locului de instalare a grupului termic pag. 14
3.2.3 Instalarea grupului termic pag. 14
3.2.4 Aerisirea incaperii grupului termic pag. 15
3.2.5 Sistemul de evacuare gaze arse pag. 15
3.2.6 Masurarea randamentului arderii in timpul functionarii pag. 16
3.2.7 Racordarea la reteaua de alimentare cu gaz pag. 16
3.2.8 Conexiuni electrice pag. 16
3.2.9 Racordarea la reteaua hidraulica pag. 17
3.2.10 Instalarea kiturilor originale pag. 17
3.3 Umplerea instalatiei pag. 17
3.4 Punerea in functiune a grupului termic pag. 17
3.4.1 Verificari preliminare pag. 17
3.4.2 Pornirea si oprirea grupului termic pag. 18
3.5 Scheme electrice pag. 18
3.6 Transformari necesare pentru utilizarea si a altor combustibili gazosi pag. 23
3.6.1 Trecerea de pe gaz metan pe GPL pag. 23
3.6.2 Trecerea de pe GPL pe gaz metan pag. 23
4. INTRETINERE pag. 24
2
RECOMANDARI GENERALE
MANUALUL TEHNIC constituie parte integranta si esentiala a produsului, acesta se va incredinta de catre
vinzator utilizatorului, la randul sau utilizatorul trebuie s-l pastreze cu grija pentru orice consultare ulterioara;
manualul tehnic rebuie sa insoteasca echipamentul in cazul vanzarii sau transfe-rarii.
Echipametul trebuie utilizat numai in scopul pentru care a fost proiectat. Orice alta utilizare este impro-
prie si in consecinta poate fi periculoasa.
Instalarea trebuie efectuata conform normativelor in vigoare si a instructiunilor de montaj furnizate de
producator si descrise in prezentul manual: o instalare eronata poate cauza daune si vatamari corpo-
rale persoanelor, animalelor si/sau lucrurilor, daune pentru care producatorul isi declina orice respon-
sabilitate.
Instalarea echipamentului trebuie efectuata intr-o incapere in care se asigura conditiile de ventilare,
in conformitate cu normele si legile specifice in vigoare.
Societatea FONDITAL isi declina orice responsabilitate contractuala si extracontractuala, in cazul
daunelor datorate unor greseli de instalare, utitilizare sau nerespectarii instructiunilor descrise in
prezentul manual.
Inainte de instalarea grupului termic, verificati daca datele tehnice ale acestuia corespund cu exigen-
tele instalatiei, in scopul de a asigura o exploatare corecta a echipamentului in instalatie.
De asemenea, verificati integritatea echipamentului si asigurati-va ca acesta nu prezinta deteriorari in
urma transportului sau operatiunilor de manipulare: nu instalati aparatele care prezinta deteriorari si/
sau defectiuni.
Nu astupati grilele de aspiratie aer si/sau de disipare caldura.
Pentru toate echipamentele care ofera posibilitatea montarii unor accesorii optionale si/sau kituri
(inclusiv cele electrice), se vor utiliza doar accesorii originale.
Dupa despachetare, nu aruncati ambalajele in mediul inconjurator: toate materialele care compun
ambalajul sunt reciclabile, asadar, adunati-le pe toate intr-un loc de depozitare special.
Nu lasati materialele din ambalaj la indemana copiilor, deoarece, pot reprezenta sursa de pericol.
In caz de defectiune si/sau functionare defectuoasa a echipamentului, dezactivati-l si abtineti-va de
la orice tentativa de reparatie sau interventie directa: adresati-va exclusiv Personalului Service
Autorizat.
O eventuala reparatie a echipamentului, trebuie efectuata utilizand doar piese originale.
Nerespectarea celor descrise anterior poate compromite siguranta aparatului si totodata poate repr-
ezenta sursa de pericol pentru persoane, animale sau lucruri.
Pentru garantarea eficientei si functionarii corecte a aparatului, este obligatorie, in conformitate cu
normelor in vigoare, efectuarea o data pe an, a operatiilor de intretinere periodica, respectand progra-
mul descris in acest manual, la capitolul corespunzator.
3
In cazul unei perioade indelungate de neutilizare a echipamentului, deconectati-l de la reteaua elec-
trica si inchideti robinetul de alimentare cu gaz.
In cazul in care exista pericol de inghet, introduceti solutii antigel in instalatie: nu se recomanda golirea
instalatiei, deoarece, acest lucru poate deteriora intreaga instalatie; in acest scop, se recomanda pro-
tejarea instalatiei prin introducerea unor solutii antiinghet compatibile cu materialele feroase prezente
in instalatie.
IMPORTANT
Pentru echipamente alimentate cu combustibil gazos, in cazul in care se simte miros de gaz, proce-
dati dupa cum urmeaza:
- nu actionati intrerupatoare electrice si nu porniti aparate electrice;
- nu aprindeti flacara si nu fumati;
- inchideti robinetul central de gaz;
- deschideti larg usile si ferestrele;
- contactati un centru de Service Autorizat, un instalator Autorizat sau societatea de distributie a
gazului.
Este strict interzis, sa depistati scaparile de gaz prin intermediul flacarii.
4
1. INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATOR
1.1 PANOUL DE COMANDA
1 Intrerupator general cu led de semnalare prezenta tensiune de alimentare (Verde);
2 Tasta de deblocare;
3 Regulator de temperatura pentru apa din circuitul de incalzire;
4 Led care indica functionarea pompei de pe circuitul de incalzire (Galben;)
5 Led care semnaleaza blocarea datorata supraincalzirii (Rosu);
6 Led de semnalare lipsa tiraj cos si presiune scazuta a gazului (versiunile de la RTN 70
pana la RTN 100);
7 Led care semnaleaza blocarea functionarii arzatorului (numai la versiunile E);
8 Led de semnalare a functionarii arzatorului (Galben);
9 Termometru apa (versiunile de la RTN 18 pana la RTN 48) sau termomanometru
(pentru versiunile de la RTN 60 pana la RTN 100 si toate versiunile PV);
10 Termostat de siguranta (cu rearmare manuala).
Intrerupator general luminos (Verde) (1)
Cu intrerupatorul in pozitia 0 echipamentul este oprit, iar ledul verde este stins.
Cu intrerupatorul in pozitia I echipamentul este alimentat cu energie electrica si ledul verde este
aprins.
Tasta de deblocare (2)
Apasand tasta de deblocare se repune in functiune centrala.
Regulator de temperatura pentru apa din circuitul de incalzire (3)
Acest selector permite reglarea temperaturii apei in instalatia de incalzire, de la o valoarea minima
de 42C pana la cea maxima de 85C.
Led care indica functionarea pompei de pe circuitul de incalzire (Galben) (4)
Acest led semnaleaza cererea de incalzire din partea instalatiei.
Led care semnaleaza blocarea datorata supraincalzirii (Rosu) (5)
Acest led semnaleaza interventia dispozitivului de blocare a termostatului de siguranta, cu rearmare
manuala, datorata unei anomali de functionare.
Led de semnalare lipsa tiraj cos si presiune scazuta a gazului (versiunile de la RTN 70 pana la
RTN 100) (Rosu) (6)
Acest led semnaleaza (pentru toate modelele) interventia dispozitivului de siguranta gaze arse, cu
6 5
3 2
8
10 1
9 7 4
5
Fig. 1
rearmare manuala, datorata lipsei chiar si temporare a tirajului la cosul de evacuare, sau, semnaleaza
faptul ca presiune din reteaua de alimentare cu gaz este insuficienta pentru functionarea grupului ter-
mic.
Led care semnaleaza blocarea functionarii arzatorului (numai la versiunile E) (7)
Acest led semnaleaza interventia dispozitivului de siguranta al arzatorului, datorata unei anomalii in
functionare.
Led de semnalare a functionarii arzatorului (Galben) (8)
Acest led semnaleaza functionarea arzatorului.
Termometru sau termomanometru (9)
Termometrul permite citirea temperaturii apei din centrala, iar termomanometrul permite citirea valorii
presiunii si a temperaturii apei din centrala.
Rearmarea manuala dupa blocarea functionarii ca urmare a supraincalzirii (10)
Termostatul de siguranta are rolul de a proteja echipamentul impotriva anomaliilor de functionare.
Pentru a avea acces la tasta de rearmare, extrageti capacul de protectie.
1.2 FUNCTIONAREA GRUPULUI TERMIC
1.2.1 PORNIREA
Pentru versiunile E
Deschideti robinetul de alimentare cu gaz;
Aduceti intrerupatorul general (1) al cazanului in pozitia ON (ledul este aprins);
Reglati, rotind selectorul regulatorului de temperatura al apei din circuitul de incalzire (3), va-
loarea dorita pentru instalatia de incalzire;
Reglati valoarea temperaturii ambiante dorite, de la termostatul de ambient (daca exista);
Atunci cand instalatia de incalzire cere caldura, se aprinde ledul (4) care semnaleaza cererea
circuitului de incalzire;
Cand arzatorul functioneaza se aprinde ledul (8) care indica, faptul ca arzatorul este in functiune.
Pentru versiunile cu vana termoelectrica
Deschideti robinetul de alimentare cu gaz;
Asigurati-va ca intrerupatorul general este in pozitia OFF (ledul nu este aprins);
Indepartati panoul frontal al mantalei grupului: astfel se permite accesul la vana da gaz si la
tasta piezo de aprindere, ulterior se poate trece la aprinderea arzatorului pilot;
Rotiti capacul arzatorului pilot astfel incat, acesta sa devina vizibil prin orificiul respectiv (vizor);
Apasand usor rozeta vanei de gaz, rotiti-o in sens antiorar, deplasand-o din *pozitia o (oprit) in
pozitia (pilot);
Tinand apasata rozeta, actionati dispozitivul piezo pana atunci cand se aprinde flacara pilot;
Mentineti apasata rozeta pentru inca aproximativ 20 de secunde;
Eliberati rozeta si rotiti-o in sens antiorar, aducand-o in pozitia simbol (arzator principal);
Montati la loc capacul arzatorului pilot;
Repozitionati panoul frontal al mantalei grupului;
Aduceti intrerupatorul general al grupului 1 in pozitia ON (ledul este aprins);
Reglati, rotind selectorul regulatorului de temperatura al apei din circuitul de incalzire (3), valoarea
dorita pentru instalatia de incalzire;
Reglati valoarea temperaturii ambiante dorite, de la termostatul de ambient (daca exista);
6
Atunci cand instalatia de incalzire cere caldura, se aprinde ledul (4) care semnaleaza cererea
circuitului de incalzire;
Cand arzatorul functioneaza se aprinde ledul (8) care indica faptul ca arzatorul este in functiune.
ATENTIE - In cazul pornirii echipamentului dupa o perioada indelungata de nefolosire, in special
pentru echipamentele alimentate cu G.P.L., este posibila prezenta aerului in conducte. Arzatorul gru-
pului se poate bloca de cateva ori. Restabiliti functionarea acestuia, actionand tasta de deblocare
(vezi paragrafele urmatoare).
1.2.2 OPRIREA
Pentru versiunile E - Aduceti intrerupatorul general in pozitia OFF (oprit), (ledul intrerupatorului este
stins). Daca este cazul, inchideti robinetul de alimentare cu combustibil.
Pentru versiunile cu vana termoelectrica - La aceste versiuni, aducand intrerupatorul general in
pozitia OFF (ledul intrerupatorului este stins) se stinge arzatorul principal, dar ramane aprins arzatorul
pilot. Daca se doreste si stingerea arzatorului pilot, dupa ce ati comutat intrerupatorul general in pozi-
tia OFF, indepartati panoul frontal al mantalei grupului si rotiti in sens orar rozeta vanei de gaz,
deplasand-o in pozitia (stins).
1.2.3 BLOCAREA ARZATORULUI
Atunci cand se manifesta o anomalie in functionare, arzatorul grupului se blocheaza automat: la ver-
siunile E se aprinde ledul (7) care semnaleaza blocarea functionarii arzatorului.
In acest caz se procedeaza dupa cum urmeaza:
Controlati inainte de toate prezenta combustibilului, verificand daca robinetul de gaz este deschis
si daca gazul este prezent in reteaua de alimentare. Acest luru se poate verifica, de exem plu,
aprin- zand un ochi de la aragaz.
Dupa verificarea prezentei combustibilului, refaceti functionarea arzatorului actionanad tasta de
deblocare (7) de pe panoul de comanda.
La versiunile cu vana termoelectrica blocarea arzatorului nu este semnalata. Pentru reluarea function-
arii, se vor respecta instructiunile descrise la paragraful 1.2.1., operatiile pentru reluarea functionarii
se vor efectua numai dupa trecerea a 60 de secunde de la oprire (dispozitiv automat de siguranta).
Daca dupa doua incercari de deblocare, grupul nu porneste si se blocheaza din nou, adresati-va
Personalului Service Autorizat pentru efectuarea operatiilor de intretinere. De asemenea, in cazul in
care arzatorul se blocheaza in mod frecvent, pe semne ca anomalia de functionare este repetata,
adresati-va Personalului Service Autorizat pentru efectuarea unor interventii de intretinere.
1.2.4 BLOCAREA LA SUPRATEMPERATURA
Daca se aprinde ledul (5) de culoare rosie care semnaleaza blocarea grupului, datorata supratem-
peraturii si care indica interventia dispozitivului de blocaj al termostatului de siguranta, cu rearmare
manuala, cauzata de o anomalie in functionare, adresati-va Personalului Service Autorizat pentru
efectuarea unor interventii de intretinere.
1.2.5 BLOCAREA IN CAZUL UNUI TIRAJ ANORMAL AL COSULUI
In cazul in care, din diverse motive, nu se mai asigura conditiile necesare pentru un tiraj corespunza-
tor la cos, grupul se blocheaza si se aprinde ledul rosu (6).
Pentru reluarea functionarii grupului actionati dupa cum urmeaza:
Aduceti intrerupatorul general (1) in pozitia O (grupul este oprit si ledul intrerupatorului este stins);
Indepartati panoul frontal al mantalei grupului (mantaua frontala);
7
apasati tasta situata sub termostatul care controleaza evacuarea
corecta a gazelor arse (fig 2);
montati panoul frontal al cazanului;
aduceti intrerupatorul general (1) al cazanului in pozitia I (grupul
este alimentat cu energie electrica si intrerupatorul este aprins)
ATENTIE - In cazul in care dupa o operatiune de deblocare centrala
nu reia functionarea in mod regulat si se blocheaza din nou, pentru
remediere, solicitati interventia Personalului Service Autorizat.
1.2.6 BLOCARE CAUZATA DE PRESIUNEA INSUFICIENTA A RETELEI DE ALIMENTARE CU
GAZ (PENTRU VERSIUNILE DE LA RTN 70 LA RTN 100)
In cazul in care presiunea retelei de alimentare cu gaz are o valoare prea mica pentru a permite func-
tionarea grupului, acesta se blocheaza, lucru semnalat de ledul de culoare rosie (6). Daca aceasta
si-tuatie persista pe o durata indelungata, adresati-va retelei de DISTRIBUTIE a gazului.
1.3 OPERATII DE INTRETINERE
In conformitate cu legile specifice in vigoare, este obligatorie, efectuarea operatiilor de intretinere
periodica a grupului si a arzatorului, cel putin odata pe an.
Intretinerea corecta a grupului termic permite exploatarea acestuia in cele mai bune conditii de func-
tionare, in conformitate cu normele de protectie a mediului si in conditii de deplina siguranta pentru
persoane, animale si lucruri.
Operatiile de intretinere se vor efectua numai de catre Personal Sevice Autorizat.
In ceea ce priveste operatiile de intretinere ce se pot efectua de catre utilizator, acestuia, ii este per-
misa curatarea mantalei grupului, utilizind produse specifice pentru curatarea pieselor de mobiler.
Nu folositi apa, pentru curatarea mantalei.
1.4 INFORMATII PENTRU UTILIZATOR
Sunt interzise: demontarea mantalei si interventiile in interiorul echipamentului, de catre utili-
zator.
NIMENI, INCLUSIV PERSONALUL SERVICE AUTORIZAT NU POATE ADUCE MODIFICARI
GRUPULUI TERMIC.
Instalarea kiturilor speciale, se va efectua de catre Personalul Service Autorizat.
Societatea FONDITAL isi declina orice responsabilitate, in cazul unor daune sau vatamari cor-
porale, persoanelor animalelor sau lucrurilor, datorate unor interventii neautorizate sau neco-
respunzatoare asupra echipamentului.
Se recomanda protejarea instalatiei de incalzire prin introducerea unor solutii antiinghet compatibile
cu materialele feroase prezente in instalatie. Nu utilizati solutii antiinghet pentru motoare auto si
verificati eficacitatea acestora in timp.
Grupul termic este echipat cu un termometru care permite citirea temperaturii apei.
8
Fig. 2
2. CARACTERISTICI TEHNICE
Grupul termic BALI RTN este echipat cu un schimbator de caldura din fonta, cu un inalt randament
care functioneaza cu arzator atmosferic pe gaz.
Sunt disponibile urmatoarele modele:
BALI RTN E 18 si RTN 18 cu o putere termica de 18 kW;
BALI RTN E 24 si RTN 24 cu o putere termica de 24 kW;
BALI RTN E 32 si RTN 32 cu o putere termica de 31,5 kW;
BALI RTN E 36 si RTN 36 cu o putere termica de 36 kW;
BALI RTN E 48 si RTN 48 cu o putere termica de 48 kW;
BALI RTN E 60 cu o putere termica de 60 kW;
BALI RTN E 70 cu o putere termica de 70 kW;
BALI RTN E 80 cu o putere termica de 80 kW;
BALI RTN E 90 cu o putere termica de 90 kW;
BALI RTN E 100 cu o putere termica de 100 kW.
De la modelul RTN 18 pana la RTN 36 si de la RTN 18 E pana la RTN 36 E, sunt disponibile si in vari-
anta PV, adica, pot fi echipate cu pompa de circulatie si vas de expansiune cu o capacitate de 8 litri.
Modelele BALI RTN E sunt echipate cu placa electronica de control flacara si cu aprindere electron-
ica, litera E din componenta denumirii modelului, indica faptul ca respectivul model dispune de
placa electronica de comanda.
Versiunile de la RTN 18 pana la RTN 48 sunt echipate cu vana termoelectrica si aprindere piezoelectri-
ca.
Grupurile termice BALI satisfac cerintele esentiale ale:
- Directivelor CEE cu referire la produs;
- Directivei de Gaz 90/396/CEE din 29 Iunie 1990;
- Directivei de Randament 92/42/CEE din 21 Mai 1992;
- Directivei EMC 89/336/CEE din 3 Mai 1989 inlocuita de Directiva 92/31/CEE din 28 Aprile 1992;
- Directivei de joasa tensiune a comunitatii europene 73/23/CEE din 19 Februarie 1973 inlocuita
de Directiva 93/68/CEE din 22 Iulie 1993.
si sunt complet echipate cu toate dispozitivele de siguranta, prevazute de normele cu referire la pro-
dus, in vigoare.
In continuare sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale grupului termic BALI:
Schimbatorul de caldura din fonta, cu un inalt randament termic;
Izolatie din vata de sticla cu craft cu insertii din aluminiu, cu o grosime de 50 mm;
Manta din tabla electrozincata vopsita cu prafuri epoxipolistere;
Intrerupator general cu led de semnalizare,
Indicatoare luminoase prin leduri, semnaland:
- prezenta tensiunii de alimentare,
- functionarea pompei de incalzire,
- functionarea arzatorului.
- blocarea functionarii grupului, cauzata de supratemperatura,
- blocarea functionarii grupului, cauzata de:
- lipsa tirajului la cos
- sau a presiunii scazute a gazului din reteaua de alimentare (de la versiunile RTN 70
9
pana la RTN 100),
- blocarea functionarii arzatorului (doar la modelel E);
Selector de temperatura pentru circuitul de incalzire (45 85C);
Termostat de siguranta (110C);
Termostat de siguranta gaze arse;
Presostat de presiune minima a gazului din reteaua de alimentare (pentru verisunile de la RTN
60 la RTN 100);
Termometru sau termomanometru (pentru versiunile de la RTN 60 la RTN 100 si pentru toate
versiunile PV);
Robinet de golire instalatie;
Instalatie electrica cu placa electronica de comanda;
Contact predispus pentru cuplarea pompei de incalzire;
Contact predispus pentru cuplarea unui presostat de siguranta lipsa apa;
Contact predispus pentru cuplarea unei placi de gestionare a unui boiler extern (kit optional);
Contact predispus pentru cuplarea unui dispozitiv de termoreglaj (kit optional);
Contact predispus pentru cuplarea unei placi de gestionare a trei zone de incalzire (kit optional);
Vas de expansiune de 8 litri (pentru versiunile PV);
Pompa de circulatie cu o singura treapta de functionare (pentru versiunile PV);
10
MODELE
RTN E 18
RTN 18
RTN E 24
RTN 24
RTN E 32
RTN 32
RTN E 36
RTN 36
RTN E 48
RTN 48
Clasa de randament
PIN CE - 51BP2712
Categoria - II2H3+
Tipul - B 11 BS
Putere termica kW 18 24 31,5 36 48
Putere termica la focar kW 20 26,6 34,4 39,2 52,8
Randament la putere nominala % 89,6 90,9 90,9 90,83 91,84
Randament la 30% din Pn % 89,2 91,1 89,0 90,75 90,4
Pierdere la cos cu arzatorul oprit % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pierdere la cos cu arzatorul pornit % 6,8 6,3 6 7,6 6,4
Numar de elementi schimbator buc. 3 3 4 4 5
Greutate neta kg 105 105 138 138 173
Continut apa l 10 10 13,4 13,4 16,8
Debit minim apa l/h 400 520 680 770 1.030
Diametru conducte evacuare gaze arse mm 110 130 130 130 150
Presiune maxima de functionare bar 4 4 4 4 4
Temperatura de lucru C 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85
Alimentare electrica V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Putere electrica W 10 10 10 10 10
Siguranta fuzibila pe alimentare A 4 4 4 4 4
GAZ METAN G 20
Valoare CO2 % 5,8 5,5 6,4 6,5 7,0
Temperatura gaze arse C 110/120 110/120 120/130 120/130 120/130
Debit masic gaze arse kg/h 42 56 63 70 88
Numar duze arzator principal buc. 3 3 3 3 3
Diametru duze arzator principal mm 2,2 2,5 3,0 3,0 3,1
Diametru duze arzator pilot mm 2 x 0,27 2 x 0,27 2 x 0,27 2 x 0,27 2 x 0,27
Presiune gaz la arzator mbar 9,5 11,0 9,5 12,0 12,5
Debit gaz (15C / 1013 mbar) Nm
3
/h 2,11 2,81 3,64 4,15 5,58
GAZ G 30
Valoare CO2 % 6,3 6,9 8,2 8,7 8,7
Temperatura gaze arse C 110/120 110/120 120/130 120/130 120/130
Debit masic gaze arse kg/h 40 53 60 64 80
Numar duze arzator principal buc. 3 3 3 3 3
Diametru duze arzator principal mm 1,25 1,50 1,70 1,80 2,05
Diametru duze arzator pilot mm 1 x 0,5 1 x 0,5 1 x 0,5 1 x 0,5 1 x 0,5
Presiune gaz la arzator mbar 26 26 25,5 26 26
Debit gaz (15C / 1013 mbar) kg/h 1,6 2,1 2,7 3,1 4,2
11
2.1 DATE TEHNICE
MODELE
RTN E 60 RTN E 70 RTN E 80 RTN E 90
RTN E
100
Clasa de randament
PIN CE - 51BP2708
Categoria - II2H3+
Tipul - B 11 BS
Putere termica kW 60 70 80 90 100
Putere termica la focar kW 66 76,3 87,3 98,2 109,7
Randament la putere nominala % 91,7 91,7 91,7 91,6 91,6
Randament la 30% din Pn % 90,6 90,4 90,3 90,3 90,2
Pierdere la cos cu arzatorul oprit % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pierdere la cos cu arzatorul pornit % 6,5 6,6 6,7 7,0 7,2
Numar de elementi schimbator buc. 6 7 8 9 10
Greutate neta kg 215 250 285 320 355
Continut apa l 20,2 23,5 26,8 30,1 33,4
Debit minim apa l/h 1.200 1.500 1.700 1.900 2.100
Diametru conducte evacuare gaze arse mm 180 180 200 220 250
Presiune maxima de functionare bar 4 4 4 4 4
Temperatura de lucru C 45 85 45 85 45 85 45 85 45 85
Alimentare electrica V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Putere electrica W 20 20 20 20 20
Siguranta fuzibila pe alimentare A 4 4 4 4 4
GAZ METAN G 20
Valoare CO2 % 6,5 6,3 6,8 5,5 5,5
Temperatura gaze arse C 110/120 110/120 120/130 110/120 110/120
Debit masic gaze arse kg/h 114 136 144 200 223
Numar duze arzator principal buc. 3 3 3 3 3
Diametru duze arzator principal mm 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2
Diametru duze arzator pilot mm 2 x 0,27 2 x 0,27 2 x 0,27 2 x 0,27 2 x 0,27
Presiune gaz la arzator mbar 11,55 13,40 12,00 11,00 11,60
Debit gaz (15C / 1013 mbar) Nm
3
/h 6,97 8,13 9,23 10,44 11,60
GAZ G 30
Valoare CO2 % 6,5 6,5 7,3 5,7 5,7
Temperatura gaze arse C 110/120 110/120 120/130 110/120 110/120
Debit masic gaze arse kg/h 134 154 158 225 252
Numar duze arzator principal buc. 3 3 3 3 3
Diamtru duze arzator principal mm 2,4 2,6 2,75 2,9 3,05
Diametru duze arzator pilot mm 1 x 0,5 1 x 0,5 1 x 0,5 1 x 0,5 1 x 0,5
Presiune gaz la arzator mbar 26 26 25,5 26,8 26
Debit gaz (15C / 1013 mbar) kg/h 5,2 6,1 6,9 7,8 8,7
12
2.1 DATE TEHNICE (continuare)
MODEL
L
(mm)
Racord tur
(toli)
Racord retur
(toli)
Racord gaz
(toli)
Racord evacuare
gaze arse
( mm)
RTN 18/RTN E 18 525 G 1 1/2 G 1 1/2 G 3/4 110
RTN 24/RTN E 24 525 G 1 1/2 G 1 1/2 G 3/4 130
RTN 32/RTN E 36 625 G 1 1/2 G 1 1/2 G 3/4 130
RTN E 32/RTN E 36 625 G 1 1/2 G 1 1/2 G 3/4 130
RTN 48/RTN E 48 765 G 1 1/2 G 1 1/2 G 3/4 150
MODEL
L
(mm)
Racord tur
(toli)
Racord retur
(toli)
Racord gaz
(toli)
Racord evacuare
gaze arse
( mm)
RTN E 60 905 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 180
RTN E 70 1.052 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 180
RTN E 80 1.153 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 200
RTN E 90 1.280 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 220
RTN E 100 1.430 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 250
13
2.2 DIMENSIUNI
Fig. 3
Fig. 4
3. INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALATOR
3.1 NORME PENTRU INSTALATOR
Grupul termic BALI este un echipament termic ce trebuie instalat in conformitate cu legile si normele
in vigoare, specifice.
3.2 INSTALAREA
3.2.1. AMBALAJUL
Grupul termic BALI este ambalat intr-o cutie de carton rezistenta, incarcata pe un palet din lemn. Dupa
dezambalare verificati integritatea produsului. Materialele care compun ambalajul sunt reciclabile:
asadar, adunati-le pe toate intr-un loc de depozitare special amenajat.
Nu lasati ambalajele la indemana copiilor, deoarece, pot reprezenta sursa de pericol.
Societatea FONDITAL isi declina orice responsabilitate, in cazul unor daune sau vatamari cor-
porale, persoanelor animalelor sau lucrurilor, datorate nerespectarii celor mentionate anteri-
or.
Ambalajul contine un saculet care cuprinde:
a) Manualul de montaj, uitlizare si intretinere,
b) Certificatul de garantie,
c) Cartea instalatiei sau a cazanului, in functie de model
3.2.2 ALEGEREA LOCULUI DE INSTALARE A GRUPULUI TERMIC
In alegerea locului de instalare, se va tine cont de urmatoarele:
Se recomanda mentinerea unei distante minime de cel putin 50 cm, intre perete si grupul termic
pe toate partile (dreapta, stanga, spate), in scopul de a facilita eventualele operatii de intretinere;
Evitati instalarea in incaperii cu umiditate sau praf;
Locul de instalare nu trebuie sa fie accesibil copiilor, persoanelor neautorizate si animalelor.
3.2.3 INSTALAREA GRUPULUI TERMIC
Inainte de racordarea echipamentului la instalatia sanitara si la cea de incalzire, este necesara cura-
tarea cu grija a tuturor conductelor instalatiei pentru indepartarea eventualelor reziduri metalice, sub-
stante uleioase si grase, care ar putea dauna sau compromite buna functionare a cazanului.
NB.: Nu utilizati solventi care ar putea dauna componentelor. Societatea FONDITAL isi declina
orice responsabilitate, in cazul unor daune sau vatamari corporale, persoanelor ani-
male-
lor sau lucrurilor, datorate nerespectarii celor mentionate anterior.
Pentru instalarea grupului actionati dupa cum urmeaza:
Indepartati panoul frontal inferior, din tabla zincata;
Desurubati cele patru suruburi ale clemelor care fixeaza grupul la palet (figura 5);
Indepartati grupul de pe palet fara al deteriora;
14
Masurati eventual, distanta dintre pardoseala si piciorusele
grupului, pentru a face mai stabila instalarea;
Racordati grupul la turul si returul instalatiei;
Amintiti-va ca instalatia hidraulica trebuie sa fie echipata cu
toate dispozitivele de siguranta si control prevazute de legile
si normele in vigoare (supape de siguranta, presostat de
apa, supapa de descarcare termica, manometru, etc.);
Realizati racordarea la cos;
Cuplati la instalatia electrica a grupului, un eventual termostat
de ambient, pompa de incalzire si presostatul de apa pe
circuitul de incalzire;
Conectati alimentarea electrica.
3.2.4 AERISIREA INACAPERII GRUPULUI TERMIC
Grupurile termice BALI sunt echipate cu camera deschisa de combustie si sunt prevazute pentru a
putea fi racordate la cos: aerul necesar arderii este preluat direct din incaperea in acre este montat
grupul.
Incaperile in care se vor instala grupurile termice, trebuie sa se indeplinesca integral cerintele
normelor specifice in vigoare.
3.2.5 SISTEMUL DE EVACUARE GAZE ARSE
Grupurile termice BALI sunt echipate cu o conducta evacuare gaze arse potrivita pentru racordarea
la un canal de fum, al carui diametru trebuie sa corespunda cu cotele dimensionale indicate in tabelele
cu date tehnice. In ceea ce priveste evacuarea gazelor arse in atmosfera, trebuie sa se indeplineasca
integral cerintele normelor specifice in vigoare.
Canalele de fum care ies din grupul termic, se vor racorda la cos, acesta trebuie realizat astfel incat,
sa indeplineasca integral cerintele normelor specifice in vigoare.
Descriem in continuare, unele dintre cerintele obligatorii care trebuiesc indeplinite, pentru cos sau
canalul de fum:
diametrul cosului de fum, trebuie sa nu fie inferior diametrului racordului de evacuare al grupulu
termic;
trebuie sa fie realizat din material impermeabil, rezistent la condens acid si la temperaturi ridicate,
precum cea a gazelor arse;
trebuie sa dispuna de suficienta rezistenta mecanica si de slaba conductivitate termica, cu inaltimi
si sectiuni calculate;
trebuie sa fie montat in linie perfect verticala si diametrul acestuia sa fie egal pe toata lungimea
lui (nu trebuie obturata);
in cazul in care este necesara utilizarea unor tronsoane de conducta pe orizontala, panta minima a
acestora trebuie sa fie de 5% (ascendenta spre cosul de fum);
terminalul cosului trebuie sa asigure evacuarea eficienta si constanta a gazelor arse, indiferent,
de conditiile atmosferice;
terminalul cosului trebuie sa fie mai inalt cu cel putin 0,5 metri decat orice structura alaturata
cosului (inclusiv creasta acoperisului) pe o raza de 5 metri in jurul acestuia.
15
Fig. 5
3.2.6 MASURAREA RANDAMENTULUI ARDERII IN TIMPUL FUNCTIONARII
Pentru a determina randamentul combustiei trebuie efectuate urmatoarele masuratori:
citirea temperaturii aerului de ardere;
citirea temperaturii gazelor arse si valorii procentuale a CO2, masuratori ce se vor efectua la
orificiul prevazut pe canalul de gaze arse (analiza de combustie);
Efectuati masuratorile cu grupul termic in regim de functionare.
3.2.7 RACORDAREA LA RETEAUA DE ALIMENTARE CU GAZ
Conductele de alimentare trebuie sa aiba o sectiune egala sau mai mare decat cea a arzatorului.
Operatiile de montaj trebuie sa indeplineasca integral cerintele normelor specifice in vigoare.
Se reaminteste ca inaintea punerii in functiune a unei instalatii interne de gaz, deci, inainte de
a monta contorul de gaz, trebuie verificata etanseitatea corecta a conductelor.
Instalatia de gaz trebuie sa fie in intregime vizibila. Nu se mascheaza.
Este interzisa efectuarea probei de etanseitate cu gaz combustibil, se va folosi aer si azot.
Este interzisa depistarea scurgerilor de gaz, utilizand flacara libera.
Utilizati pentru aceasta operatie, produse ce se gasesc in comert.
3.2.8 CONEXIUNI ELECTRICE
Grupul termic BALI este dotat cu o regleta pentru conectarea cablului de alimentare si cu o presetupa
de fixare, pentru a impiedica decuplarea cablului din contactul respectiv.
Grupul trebuie cuplat la o retea de alimentare electrica 230V-50Hz (trifazat). Respectati polaritatea,
cupland corect faza si nulul.
Operatiile de conectare, trebuie sa indeplineasca integral cerintele normelor specifice in
vigoare.
In amonte de echipament trebuie instalat un intrerupator bipolar care sa permita efectuarea in
conditii de siguranta a tuturor operatiilor de intretinere.
Reteaua de alimentare electrica a grupului trebuie echipata cu un intrerupator diferential magnetoter-
mic, cu putere de interventie corespunzatoare.
IMPAMANTAREA ECHIPAMENTULUI TREBUIE SA FIE EFECTUATA IN MOD CORECT.
Este necesar, sa se indeplineasca aceasta conditie esentiala de siguranta; in caz de dubiu apelati
Personalul Service Autorizat pentru efectuarea unui control atent a instalatiei electrice.
Societatea FONDITAL isi declina orice responsabilitate, in cazul unor daune sau vatamari corporale,
datorate neefectuarii impamantarii echipamentului sau efectuarii ei necorespunzatoare.
16
3.2.9 RACORDAREA LA RETEAUA HIDRAULICA
Inainte de racordarea hidraulica a grupului termic, se recomanda, spalarea instalatiei in scopul elimi-
narii impuritatilor si a resturilor care provin din componente, ce ar putea duce la deteriorarea pompei
de circulatie si a schimbatorului.
Turul si returul instalatiei de incalzire trebuie racordate corespunzator la respectivele racorduri ale
grupului termic.
Pentru dimensionarea tubulaturii circuitului de incalzire trebuie sa se tina cont de pirederile de sarcina
ale radiatoarelor, de eventualele vane termostatice, de vanele de inchidere ale radiatoarelor si con-
figuratia proprie a instalatiei.
3.2.10 INSTALAREA KITURILOR ORIGINALE
Societatea FONDITAL furnizeaza kituri originale pentru instalarea ceasului programator, a placii de
gestionare a unui boiler extern si pentru instalarea unui dispozitiv de termoreglaj.
Instalarea kiturilor respective se va face conform instructiunilor de instalare din dotarea acestora.
3.3 UMPLEREA INSTALATIEI
Dupa ce s-au executat toate racordurile instalatiei, se trece la umplerea acesteia. Aceasta operatie
trebuie efectuata cu grija respectandu-se urmatoarele faze:
Deschideti dezaeratoarele radiatoarelor si controlati daca dezaeratorul montat in incaperea in care
este instalat grupul termic functioneaza corespunzator.
Deschideti gradat robinetul de umplere a instalatiei si asigurati-va ca eventualele dezaeratoare
automate din instalatie functioneaza corect;
Inchideti dezaeratoarele radiatoarelor imediat ce incepe sa iasa apa;
Controlati cu manometrul ca presiunea sa ajunga la valoarea de 0,8 / 1 bar;
Inchideti robinetul de umplere si eliminati din nou aerul prin dezaeratoarele radiatoarelor;
Dupa ce s-a pornit grupul termic si dupa ce instalatia a ajuns in temperatura, opriti pompa si
repetati operatiile de aerisire a instalatiei, pana cand nu mai iese deloc aer prin dezaeratoare;
Lasati instalatia sa se raceasca, dupa care, aduceti presiunea apei la valoarea 0,8 / 1 bar.
ATENTIE - Pentru prelungirea duratei de functionare si pentru asigurararea randamentului maxim
al
echipamentului, se recomanda tratarea apei (dedurizata, demineralizata) din instalatie,
conform normativului I 13.
Nota: grupul termic este echipat cu un robinet de golire montat in partea frontala, acesta se
utilizeaza numai pentru golirea instalatiei. Nu racordati acest robinet la reteaua de ali
mentare cu apa, pentru a fi folosit ca robinet de umplere.
3.4 PUNEREA IN FUNCTIUNE A GRUPULUI TERMIC
3.4.1 VERIFICARI PRELIMINARE
Inainte de punerea in functiune a echipamentului, se recomanda, sa se efectueze urmatoarele verificari:
Daca conducta de evacuare gaze arse a fost montata conform instructiunilor: cu echipamentul
in functiune, nu trebuie sa existe scapari de gaze arse, la nici una dintre garniturile de
etansare;
17
Daca tensiunea de alimentare corespunde valorilor 230V-50H;
Daca instalatia a fost umpluta cu apa (valori cuprinse intre 0,8 / 1 bar);
Daca eventualele clapete de pe conducte sunt deschise;
Daca robinetul de alimentare cu gaz este deschis;
Sa nu existe scapari de gaze;
Daca intrerupatorul general, extern,este deschis;
Ca supapa de siguranta a grupului sa nu fie blocata;
Daca exista pierderi de apa.
Pentru facilitarea operatiilor de punere in functiune, eliminati aerul existent in conductele de gaz actio-
nand asupra prizei de presiune a vanei de gaz.
Dupa ce ati terminat de efectuat aerisirea conductelor de gaz, inchideti priza de presiune.
3.4.2 PORNIREA SI OPRIREA GRUPULUI TERMIC
Pentru pornirea si oprirea grupului termic, consultati capitolul "Instructiuni pentru utilizator".
3.5 SCHEME ELECTRICE
BC: Control flacara
EA: Electrod de aprindere
ER: Electrod de sesizare flacara (ionizare)
F: Siguranta fuzibila de protectie F4A 250V
IG: Intrerupator general [pe placa electronica este indicat cu inscrisul on/off]
L1: Led de semnalizare interventie termostat gaze arse / presostat de gaz
L3: Led de semnalizare interventie pompa de circulatie circuit incalzire
L5: Led de semnalizare interventie termostat de siguranta
L6: Led de semnalizare blocare arzator (doar la versiunea E)
Lon: Led de semnalizare alimentare cu tensiune
MN: Termostat de minima (optional) [pe placa electronica este indicat cu inscrisul Tm]
MT: Contact motor timer (optional) [pe placa electronica este indicat cu inscrisul TIMER]
PA: Presostat apa (optional) [pe placa electronica este indicat cu simbolul presostatului]
PC: pompa de circulatie circuit de incalzire
Pgaz: Presostat de gaz
PZ: Piezo
P1: Tasta de deblocare arzator
R: Termostat circuit incalzire [pe placa electronica este indicat cu inscrisul Tr]
TA: Termostat ambient
TS: Termostat siguranta
TF: Termostat gaze arse
TM: Contact timer (optional) [pe placa electronica este indicat cu inscrisul TIMER]
VG, VG 1, VG 2: Vane de gaz

a = albastru; br = maro; g = gri; p = roz; v = violet; bl = bleu; bk = negru; gn = verde
r = rosu; y = galben; w = alb; ygn = galben/verde; o = portocaliu
18
BALI 18 - 48 RTN E
SCHEME DE PRINCIPIU
19
BALI 18 - 48 RTN
Fig. 6
Fig. 7
BALI 70 - 100 RTN E
BALI 60 RTN E
SCHEME DE PRINCIPIU (continuare)
20
Fig. 8
Fig. 9
BALI 18 - 48 RTN E
BALI 18 - 48 RTN
SCHEME TOPOGRAFICE
21
Fig. 6a
Fig. 7a
BALI 70 - 100 RTN E
BALI 60 RTN E
SCHEME TOPOGRAFICE (continuare)
22
Fig. 8a
Fig. 9a
3.6 TRANSFORMARI NECESARE PENTRU UTILIZAREA SI A ALTOR
COMBUSTIBILI GAZOSI
Operatiile de trecere de la gas metan la GPL si viceversa, trebuiesc efectuate doar de catre
personal service autorizat.
Pentru a controla valorile de reglaj la duze si a presiunii gazului de alimentare, utilizati un manometru,
cuplandu-l la prizele de presiune ale vanelor de gaz.
3.6.1 TRECEREA DE PE GAZ METAN PE G.P.L.
Pentru transformare actionati dupa cum urmeaza:
Indepartati rampa si demontati duzele pentru gaz metan ale arzatorului pilot, dupa ce ati desurubat
piulita de fixare a nipului biconic si dupa ce ati extras conducta de alimentare a arzatorului pilot;
Pozitionati duzele pentru G.P.L., asigurandu-va ca acestea indeplinesc caracteristicile tehnice
descrise in tabelul "date tehnice", remontati apoi conducta de alimentare cu gaz si strangeti piuli-
ta de fixare a nipului biconic;
Demontati duzele pentru gaz metan ale arzatorului principal si inlocuiti-le cu cele potrivite pentru
G.P.L., asigurandu-va ca acestea indeplinesc caracteristicile tehnice descrise in tabelul "date
tehnice";
Desurubati capacul regulatorului de presiune al vanei de gaz si insurubati pana la capat surubul
regulatorului de presiune;
Reinsurubati capacul regulatorului de presiune al vanei de gaz si sigilati-l (ex: cu un strat de
vopsea sau cu o eticheta autoadeziva);
NOTA: pentru versiunile de la RTN E 60 la RTN E 100 operatiile de reglaj se vor efectuate la
ambele vane de gaz, aveti grija sa le echilibrati corect.
Efectuati o proba de etanseitate pe circuitul de gaz, in special la noile modificari efectuate (in
zona pieselor inlocuite);
Aplicati eticheta autoadeziva din dotare (de identificare), care indica tipul de gaz cu care func-
tioneaza grupul si valorile de presiune reglate.
3.6.2 TRECEREA DE PE G.P.L. PE GAZ METAN.
Pentru transformare actionati dupa cum urmeaza:
Indepartati rampa si demontati duzele pentru G.P.L. ale arzatorului pilot, dupa ce ati desurubat
piulita de fixare a nipului biconic si dupa ce ati extras conducta de alimentare a arzatorului pilot;
Pozitionati duzele pentru gaz metan, asigurandu-va ca acestea indeplinesc cu caracteristicile
tehnice descrise in tabelul "date tehnice", remontati apoi conducta de alimentare cu gaz si stran-
geti piulita de fixare a nipului biconic;
Demontati duzele pentru G.P.L. ale arzatorului principal si inlocuiti-le cu cele potrivite pentru gaz
metan, asigurandu-va ca acestea indeplinesc caracteristicile tehnice descrise in tabelul "date
ehnice";
Desurubati capacul regulatorului de presiune al vanei de gaz si desurubati surubul regulatorului
de presiune, astfel incat, presiunea la iesire sa corespunda cu valorile specificate in tabelul "date
tehnice";
Reinsurubati capacul regulatorului de presiune al vanei de gaz si sigilati-l (ex: cu un strat de
vopsea sau cu o eticheta autoadeziva);
23
NOTA: Pentru versiunile de la RTN E 60 la RTN E 100 operatiile de reglaj se vor efectuate la
ambele vane de gaz, aveti grija sa le echilibrati corect.
Efectuati o proba de etanseitate pe circuitul de gaz, in special la noile modificari efectuate (in
zona pieselor inlocuite);
Aplicati eticheta autoadeziva din dotare (de identificare), care indica tipul de gaz cu care func-
tioneaza grupul si valorile de presiune reglate.
Pentru a garanta functionarea eficienta si corecta a echipamentului, este necesara, efectuarea anu-
ala a unor operatii de intretinere, conform programului descris in continuare.
Operatiile de intretinere (si de reparatie) se vor efectua, in mod obligatoriu, de catre Personal
Service Autorizat.
Societatea FONDITAL recomanda propriilor clienti, sa se adreseze, pentru efectuarea operatiilor de
intretinere (si de reparatie), retelei proprii de Centre Service Autorizate, deoarece, personalul service
din componenta este calificat si pregatit intocmai, pentru o efectuare cat mai buna a operatiilor men-
tionate anterior.
Inainte de efectuarea oricarei operatii de intretinere care ar atrage de la sine, inlocuirea unor
componente si/sau curatirea interna a echipamentului, sistati alimentarea cu tensiune de la
retea.
Programul de intretinere
Intretinerea periodica inseamna efectuarea urmatoarelor verificari:
Efectuati un control general asupra integritatii echipamentului;
Verificati etanseitatea tuturor racordurilor care alimenteaza cu gaz grupul termic;
Verificati pornirea grupului termic;
Efectuati analiza de combustie pentru verificarea parametrilor de ardere (in cazul in care exista
un singur grup instalat, aceasta verificare se va efectua o data la doi ani, iar daca exista o insta-
latie in cascada cu mai multe grupuri, analiza de combustie se va efectua anual);
Verificati integritatea, starea de conservare si etanseitatea conductelor de evacuare gaze arse;
Efectuati un control general asupra integritatii dispozitivelor de siguranta ale echipamentului;
Verificati sa nu existe scurgeri de apa la racodurile echipamentului sau eventuale oxidarii;
Verificati daca supapa de siguranta a instalatiei functioneaza corect;
Efectuarea urmatoarelor operatii de curatire (cu instalatia la rece):
Curatirea generala interna a grupului termic;
Curatirea arzatorului si eventual un reglaj ulterior al acestuia conform instructiunilor date de pro-
ducator;
Curatirea grilei de ventilare a incaperii in care este montat grupul;
Curatirea zonei prin care se evacueaza gazele arse produse in schimbatorul de caldura (se
poate efectua, utilizand periii sau aer sub presiune pentru a elimina funinginea si alte reziduri,
depozitate pe peretii si pe aripioarele prin care se realizeaza schimbul termic);
In alternativa, pentru curatirea schimbatorului, se pot folosi produse chimice specifice respectand
instructiunile din dotarea acestora.
4 INTRETINERE
24
Este interzisa curatirea schimbatorului de caldura, utilizand solutii inflamabile precum benzina,
solventi sau produse similare.
La prima interventie asupra echipamentului, se va consulta si verifica:
Declaratia de conformitate a instalatiei;
Cartea instalatiei;
de asemnea, se va verifica:
Daca incaperea in care este montat grupul, corespunde cerintelor normelor specifice in vigoare;
Grilele de ventilare ale incaperii;
Daca grupul a fost montat corect, conform instructiunior continute in prezentul manual.
In cazul in care echipamentul nu functioneaza corespunzator, fara sa reprezinte insa pericol
pentru persoane animale sau lucruri, adresati-va responsabilului care a executat instalatia si
intocmiti o declaratie in acest sens.
25
Fondital S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40
Tel. +39 0365/878.31
e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it
Uff. Pubblicit Fondital IST 03 C 375 - 01 Marzo (03/2010)
0LIBISRO04

S-ar putea să vă placă și