Sunteți pe pagina 1din 2

nr act ap lui A din B

Elemente A B
Imob necorporale TRUE TRUE
Imobilizari corporale
titluri de p
Stocuri
Creante
din care la B
Disponibilitati
Capital social
Rezerve
Profit
Provizioane
Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare
Capital propriu 0 0
Active fictive-ch.de constituire 0 0
Plusvaloarea reevaluari fond comercial
Plusvaloarea reevaluari imobilizari
corporale
Plusvaloarea reevaluari din titluri de
particitare
#DIV/0! 0
Plusvaloarea reevaluari stocuri
Plusvaloarea reevaluari creante
Activ net corijat(ANC) #DIV/0! 0
Numar de actiuni(Na)
Valoarea intrinseca(ANC/Na) #DIV/0! #DIV/0!
Valoarea contabila #DIV/0! #DIV/0!
Calcule financiare:
RS= #DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Majorarea capitalului social al societatii A aferenta aportului societatii B: nr act ob din rap
de schmb X VC
Prima de fuziune: adica diferenta dintre aportul de remunerat al altor actionari si valoarea
majorarii capitalului social al societatii A;
Prima de fuzine complementara :nr act det de A la B x (valoarea intrinseca-val contab)
Fluxul informational contabil la societatea A:
a. contabilizarea majorarii capitalului social:
In procesul fuziunii, soc A va anula actiunile pe care le detine in capitalul societatii B ;
Raportul de schimb dintre valorile intrinsece ale celor doua actiuni este:
Rs = Valoarea intrinseca a actiunilor societatii A / Valoarea intrinseca a actiunilor societatilor B
Aportul de remunerat este: ANC B x (100-(nr act de de A la B/nr total act B)%)
Numarul de actiuni care trebuie remunerate:care apartin altor actionari decat cei ai
societatii A;(nr total-nr act det de A la B
Numarul de actiuni noi ale societatii A care trebuie emise pentru remunerarea actiunilor B
aferente altor actionari decat cei ai societatii B: nr de act care nu ap lui A x raportul de
schimb
Cont debitor Cont
creditor
Valoare
./. 0 #DIV/0!
1012 #DIV/0!
1042.1 #DIV/0!
1042.2 #DIV/0!
261 #DIV/0!
Valoare Cont
debitor
Cont
creditor
Valoare
0 ./. ./. 0 TRUE
0 212 456 0
0 371 401 0
0 411 162 0
0 512
0 208
Datoriile lui B catre A se comepnseaza
401=411 0
In urma operatiunii de fuziune, bilantul
contabil al societatii A se prezinta astfel:
Elemente de activ Valoare Elemente
de pasiv
Valoare
Imobilizari necorporale 0 Capital
social
#DIV/0!
Imobilizari corporale 0 Prime de
fuziune
#DIV/0!
Fond comercial 0
Stocuri 0 Rezerve 0
Creante 0 Rezultat
reportat
0
Disponibilitati 0 Obligatii
nefinancia
re
0
Obligatii
financiare
0
Total activ 0 Total
pasiv
#DIV/0!
#DIV/0!
b. contabilizarea primirii aportului de la societatea B:
456