Sunteți pe pagina 1din 74

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE

NTREBARI
1) Organele de conducere CECCAR
Organele de conducere ale CECCAR sunt: Conferinta Nationala, Consiliul Superior al
Corpului si Biroul Permanent al Consiliului Superior. La fliale, organele de conducere sunt:
A, C!ilialei, BP al acesteia.
Acti"itatea CECCAR si a flialelor sale se controlea#a de catre cen#ori alesi, de CN si
respecti" de A.
2) Conceptul de integritate
$ntegritatea presupune ca un profesionist contabil sa fe drept, sincer, corect, in
reali#area sarcinilor profesionale% sa nu se asocie#e cu raportarile sau e"identele despre
care aprecia#a ca :
& Contin informatii false sau induc in eroare
& Contin informatii eronate
& Omit sau ascund informatii, atunci cand aceste omisiuni induc in eroare
3) Necesitatea organismelor profesionale
Necesitatea unor organism profesionale puternice la ni"el national re#ulta din
responsa'ilitatea pe care o are profesia conta'ila pentru prote(area interesului pu'lic, cel
putin din punctul de "edere a trei domenii, care constituie comnandamentele fundamentale
ale unui organism professional: educatia, etica si control de calitate.
Atat pu'licul cat si entitatea 'enefciara a ser"iciilor profesionale tre'uie pote(ate de o
e"entual incompetenta a profesionistilor conta'ili% aceasta protecti"e este asigurata atunci
cand organismul profesional sta'ileste masuri efciente in ceea ce pri"este educatia
profesionistilor conta'ili si in ceea ce pri"este calitatea ser"iciilor furni#ate de profesionistii
conta'ili., masuri efciente de etica si deontologie profesionala.
Pentru a f recunoscut de autoritatile pu'lice si de organismele international, un
organism national al profesiei conta'ile tre'uie:
- Sa fe un organism necomercial si neguvernamental;
- Sa fe acceptat si recunoscut de membrii sai;
- Membrii sa fe profesionisti contabili;
- Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
- Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau infuenta standardele profesionale si contabile (etica,
disciplina, practica profesionala, controlul calitatii);
- Membrii sai trebuie sa fe autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile
traditionale efectuate de profesionistii contabili;
- Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si
obiectivele sale.
4) Defniti profesia contabila
Profesia conta'ila este in mod current defnita ca totalitatea acti"itatilor )ser"iciilor*
care presupun cunostinte in domeniul conta'ilitatii, a specialistilor care le efectuea#a )le
prestea#a*, precum si organismele lor profesionale.
Lista principalelor acti"itati+ser"icii care compun profesia conta'ila este urmatoarea:
,-inerea conta'ilitatii
, Ela'orarea, e.aminarea si pre#entarea situatiilor fanciare
, Audit statutar
, Alte lucrari de audit fnanciar conta'il
,/anagement fnanciar conta'il
, Ser"icii fscale
, Ser"icii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
, E"aluari de intreprinderi si titluri
, Alte ser"icii conta'ile si paraconta'ile.
Sfera de acti"itate a profesionistului conta'il acopera auditul statutar, auditul in
sectorul pu'lic, conta'ilitatea, auditul fu#iunilor si ac0i#itiilor, auditul elementelor
nemonetare, lic0idari, insol"a'ilitate, e.perti#a conta'ila, consultant, consiliere si
repre#entanta fscala, consiliere in in"estitii etc.
Numai moti"e intemeiate de competent, integritate, independent si o'iecti"itate pot
limita aria de practica profesionala a profesionistilor conta'ili.
1
Acti"itatile componente ale profesiei conta'ile se pot organi#a si e.ercita prin
compartimente proprii sau prin e.ternali#are.
) Ce este !"AC#
!ederatia internationala a conta'ililor.
S-a infintat in !"" cu #$ de membri fondatori din % de state ca raspuns la pro"ocarile
perioadei : sustinerea conta'ililor in re#ol"area unor pro'leme te0nice si de afaceri mai
comple.e, furni#area unei directii si a unui mecanism institutional care sa oriente#e conta'ilii
din intreaga lume pe calea dreapta si etica.
$n present $!AC este o organi#atie glo'ala care cuprinde 122 de organisme mem're si asociate
din 113 state repre#entand 4.2 milione de conta'ili care lucrea#a in practica pu'lica sau
anga(ati in industrie si comert, educatie, institutii pu'lice etc.
$!AC este o organi#atie glo'ala pentru profesia conta'ila care acopera toate sectoarele si
speciali#arile profesiei: conta'ilitate de afaceri, consultant fscal, audit, te0nologia informatiei,
insol"a'ilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea
economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta
calitate.
Pentru a de"ein mem'ru $!AC organismul professional solicitant tre'uie:
& Sa fe recunoscut fe printr&o lege fe prin consens general ca find un organism
national profesional ma(or care isi desfasoara acti"itatea in (urisdicatie%
& Sa participle sau sa contri'uie la procesul de normali#are profesionala%.
& Sa demonstre#e ca acorda deose'ita atentie atunci cand isi selectea#a mem'rii%
& Sa fe sol"a'le fnanciar si operational%
& Sa ai'a structura operational interna care furni#ea#a spri(in si reglementari pentru
mem'rii sai.
Profesia conta'ila in Romania este repe#entata la $!AC prin CECCAR mem'ru plin din
1556 si CA!R mem'ru asociat din 4772.
$) Atributiile adunarii generale CECCAR
&dunarea generala este organul de conducere si control al flialei si este compusa
din toti membrii activi ai acesteia, inscrisi in 'abloul (orpului, si care sunt la zi cu plata
cotizatiilor profesionale.
$a cuno8tiin9:. de#'ate si apro'a. prin "ot desc0is, raportul Consiliului flialei pentru
e.ercitiul fnanciar e.pirat si raportul cen#orilor asupra gestiunii fnanciare a Consiliului
f0ialei.
Apro'a, prin "ot desc0is, '.".c. al flialei pentru e.ercitiul fnanciar "iitor si e.ecutia
'.".c pentru c.ercitiul fnanciar e.pirat.
$a cunostinta de raportul Consiliului flialei pri"ind re#ultatele anali#ei acti"itatii
profesionale a e.pertilor indi"iduali si a societatilor comerciale controlate, in "ederea
asigurarii 'unei e.ercit:ri a profesiei de e.pert conta'il si de conta'il autori#at pe teritoriul
flialei. Apro': lista e.perti1or conta'ili indi"iduali si a societatilor ce "or f anali#ate in anul
urmator.
Noul R.O.!.: alege si re"oca presedintele si patru mem'ri ai Comisiei de disciplina a
flialei.
Alege si re"oca pe mem'rii C.!.C., presedintele si mem'rii comisiei de cen#ori.
Propune. dintre mem'ri sai, candidatii pentru C.S.
Adopta lista mem'rilor de onoare ai flialei.
Sta'ileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atri'utii pre"a#ute de acte
normati"e sau de ;otar<ri ale C.S.
%) Rolul profesiei contabile pentru de&'oltarea economiei
Bilantul conta'il si situatiile fnanciare in ansam'lul lor constituie cea mai 'una carte de
"i#ita a unei intreprinderi, iar profesionistul conta'il este arti#anul acesteia.
$ntreprinderile mici si mi(locii repre#inta peste 37= din economia europeana. >e#"oltarea
lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in
informatiile fnanciare, adica de calitatea muncii profesionistilor conta'ili.
2
$ndeplinirea rolului conta'ilitatii si al profesionistilor conta'ili in de#"oltarea economica
dura'ila prin satisfacerea interesului pu'lic este conditionata de e.istenta unor organisme
profesionale nationale puternice care sa lupte pentru aplicarea standardelor internationale in
domeniul conta'ilitatii si auditului.
Profesionistii conta'ili sunt implicati in toate domeniile "ietii economice si sociale: ei
lucrea#a in frme mari, mi(locii si mici sau ca practicieni indi"iduali, in intreprinderi comerciale,
industrial, fanciare, in organi#atii non&proft, in entitati din sectorul pu'lic, in institutii, in
educatie etc. !iind implicate in atatea structuri ei asista gu"ernele in atingerea o'iecti"elor lor
economice si sociale, contri'uie la performantele pietelor fanciare etc.
() Rolul social al contabilului
Profesionistii conta'ili (oaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora
in legatura cu ser"iciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colecti"itatii
si a intregii tari. $n plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salari#arii si al sta'ilirii
"enititurilor meme'rilor societatii sunt indispensa'ile societatii. $n"estitorii, donatorii de
fonduri, anga(atorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si u"ernul si pu'licul, in
sens larg, tre'uie sa ai'a inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme
riguroase de gestiune si informare, capa'ile sa asigure o gestiune fnaanciara efcienta, si de
a oferi sfaturi a"i#ate asupra unui numar mare de pro'leme, asupra gestiunii afacerilor sau de
ordin fscal.
)) Enumerati standarde emise de CECCAR
? Standardul profesional nr.41 /isiunea de 9inere a conta'ilit:9ii, @ntocmirea 8i pre#entarea
situa9iilor fnanciare.
? Standardul profesional nr.44 /isiunea de e.aminare a conta'ilit:9ii, intocmirea 8i
pre#entarea situa9iilor fnanciare.
? Standardul profesional nr.4A Acti"tatea de cen#or @n societ:9ile comerciale.
? Standardul profesional nr.A4 /isiunea e.per9ilor conta'ili pentru fu#iuni 8i di"i#:ri.
? Standardul profesional nr.A2 E.perti#ele conta'ile.
? Satndardul profesional nr.AB /isiunea de e"aluare a @ntreprinderii.
? Standardul profesional nr.A5/isiunea de consultan9: pentru crearea @ntreprinderilor
1*) Care sunt criteriile de apreciere a calitatii unei reglementari a profesiei
Standardele de inalta calitate sunt importante, deoarece acestea ofera o 'a#a de
referinta pentru mem'rii profesiei, utili#atorii ser"iciilor conta'ile si organele de
reglementare, pentru a e"alua conformitatea mem'rilor cu cele mai 'une practici.
Pentru ca reglementarea sa asigure ser"icii de calitate utili#atorilor ei, tre'uie sa fe:
& Proportionala
& -ransparenta
& Sa nu fe impotri"a competitiei
& Nediscriminatorie
& Precisa
& Segmentata in functie de tinta sa
& $mplementata consec"ent si (ust
& Supusa unei e.aminari periodice
Ser"iciile de inalta calitate oferite de o profesie sunt in fnal o functie a standardelor
profesionale, inclusi" de etica, a competentelor si "alorilor personale si a sietemelor de
reglementare, toate tre'uind sa fe consec"ente si sa se spri(ine reciproc.
11) Necesitatea reglementarii profesiei contabile
$n timp ce mem'rii indi"iduali ai unei profesii conta'ile au o'ligatia de a ser"i
interesului pu'lic, organismele profesionale au o responsa'ilitate specifca si un rol essential
care se regasesc in cele 3 obiective funa!entale ale o"#anis!elo" $"ofesionale, si
anume:
& Eucatia: asigurarea unei de#"oltari profesionale continue a mem'rilor lor%
& Etica: comportamentul deontologic al mem'rilor lor%
% Calitatea: certifcarea ser"iciilor oferite de mem'rii lor.
Pentru a sustine aceste o'iecti"e organismele profesionale tre'uie sa sustina sis a
3
promo"e#e practicile profesionale la ni"el inalt, inclusi" prin intermediul reglementarii,
mem'rilor lor.
Necesitatea "e#le!enta"ii si natu"a acestei "e#le!enta"i e$in e:
a* profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efecti" si eCcient cerrerilor economiei si
societatii%
'* conditiile de piata in care acti"ea#a profesia%
c* calitatea ser"iciilor furni#ate de mem'rii sai% reglementarea este necesara pentru a
certifca faptul ca ser"iciile conta'ile de pe piata sunt de calitate adec"ata, ceea ce implica:
& adoptarea de standard profesionale, te0nice%
& adoptarea de reguli etice%
& ne"oia de repre#entare a utili#atorilor necontractati ai ser"iciilor conta'ile, precum
in"estitorii, creditorii etc
12) Ce este conferinta nationala
)rganele centrale de conducere ale ( sunt: CN, CS, BP AL CS. CN este organul superior de
conducere si de control al corpului.
CN este constituita din mem'rii consiliilor flialeorC, ai Comisiilor >isciplinare, repr /!P,
precum si repre#entanti din fecare fliala, desemnati de adunarile generale, conform normei
de repre#entare de 1+177.
13) +ucrari pe care le poate face un e,pert contabil - art 13) rof).
Conform RO! ) DA !$ AC-EAL$FA- LA CON!ER$N-A NA-$ONALA*
a. Tine"ea sau su$"ave#&e"ea contabilitatii Si intoc!i"ea bilantului contabil:
? acordarea asistentei pri"ind organi#area si tinerea conta'ilitatii, inclusi" in ca#ul
sistemelor informatice%
? ela'orarea si punerea in aplicare a procedeelor conta'ile, a planului de conturi
adaptat unitatii, a conta'ilitatii de gestiune, a ta'loului de 'ord, a controlului de
gestiune si controlului prin 'uget, in 'a#a si cu respectarea normelor generale.
b' Efectua"ea e anali(e econo!ico%)nancia"e :
? anali#a structurilor fnanciare%
? anali#a gestiunii fmanciare si a renta'ilitatii capitalului in"estit%
? te0nici de anali#a si de gestiune a fondului de rulment%
? sistem de credit leasing, factoring etc.%
? determinarea situatiilor fnanciare si de gestiune prin rapoarte procentuale%
? ela'orarea de ta'louri de fnantare si planuri de tre#orerie%
? ela'orarea de ta'louri de utili#ari si resurse%
? asistenta in pre"enirea Gi inlaturarea difcultatilor unitatii.
c ' Efectua"ea e auit )nancia" contabil , ca:
? diagnostic&fnanciar%
? cresterea, renta'ilitatea, ec0ili'rul si riscurile fnanciare%
? audit intern, organi#area sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului%
? studii, asistenta pentru reali#area de in"estitii fnanciare%
? audit si certifcarea 'ilantului conta'il.
' Efectua"ea e evalua"i $at"i!oniale*
? e"aluari de 'unuri si acti"e patrimoniale%
? e"aluari de intreprinderi si de "alori mo'iliare pentru "an#ari, succesiuni, parta(e,
donatii sau la cererea celor interesati%
? e"aluari de elemente intangi'ile.
e' Efectua"ea e e+$e"ti(e contabile*
? amia'ile )la cerere*%
? conta'il&(udiciare%
? ar'itra(e @n cau#e ci"ile%
? e.perti#e de gestiune.
f' E+ecuta"ea e luc","i cu ca"acte" f!ancia"%contabil- ca*
? @ntocmirea de situa9ii periodice%
? consolidarea conturilor 8i 'ilan9ului%
?@ntocmirea de planuri de fnan9are pe termen mediu 8i lung.
g. E+ecuta"ea e luc","i cu ca"acte" )scal- ca*
? studii 8i consulta9ii pe pro'leme de ordin fscal%
? participarea la @ntocmirea 8i depunerea declara9iilor fscale%
4
? asisten9: @n pro'leme de -.D.A. 8i impo#ite%
? fscalitate imo'iliar:%
? asisten9: @n aplicarea tarifului "amal%
? asistarea contri'ua'ilului cu oca#ia "erifc:rilor.
&' Efectua"ea e luc","i e o"#ani(a"e a!inist"ativ, .i info"!atic, %
? organigrame, structuri, defniri de func9ii%
? leg:turi @ntre ser"icii, circula9ia documentelor 8i informa9iilor%
? anali#a 8i organi#area Hu.ului informa9ional%
? formarea profesional: continu:%
? contri'u9ii la protec9ia patrimoniului unit:9ii%
? mecani#area 8i automati#area prelucr:rii informa9iilor, alegerea ec0ipamentelor%
? alegerea softurilor necesare.
14) Conceptul de independenta
$ndependenta repre#inta un ansam'lu de mi(loace prin care e.pertul conta'il
demonstrea#a pu'licului ca isi poate e.ercita misiunea )ser"iciul profesional* intr&o maniera
o'iecti"a si corecta.
$ndependenta a'soluta si independenta relati"a a e.pertului conta'il.
Co!$onentele ine$enentei*
1. $ndependenta de spirit )in g<ndire*:
I Stare de g<ndire care permite oferirea unei opinii, a unui ser"iciu profesional farJ sJ
fe afectatK (udecata profesionala%
I Ea presupune integritate si o'iecti"itate.
4. $ndependenta in aparenta:
I repre#inta capacitatea de a demonstra cJ riscurile la adresa independentei de spirit
au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala
o'iecti"itatea profesionistului conta'il%
I este componenta fundamentala a independentei.
En functionar pu'lic nu poate f niciodata independent. Acti"itatea de e.pert conta'il
este incompati'ila cu orice alta acti"itate curenta.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistior conta'ili cu practica li'erala,
cu deose'ire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurJ de a inHuenta
lucrKrile profesionistului conta'il.
Se considera ca independenta profesionistului conta'il tre'uie sa @si g:seasc:
manifestarea deplina @n e.ercitarea profesiei si @n prote(area ei, cu respectarea integrala a
dispo#itiilor legale si regulilor sta'ilite de Corp.
? En semn distincti" al profesiei conta'ile @l constituie asumarea responsa'ilit:tii de a
actiona @n interes pu'lic. Asadar, responsa'ilitatea unui profesionist conta'il nu const:
e.clusi" @n a satisface ne"oile unui client sau unui anga(ator indi"idual. Action<nd @n interes
pu'lic, un profesionist conta'il ar tre'ui s: respecte si s: se conforme#e pre"ederilor etice ale
acestui Cod.
? Pu'licul profesiunii conta'ile este format din clienti, donatori de credite,
gu"ernanti, anga(atori, anga(ati, in"estitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a fnantatorilor
si alte persoane care se 'a#ea#: pe o'iecti"itatea si integritatea profesionistilor conta'ili
pentru a mentine functionarea corespun#:toare a economiei. Aceasta @ncredere impune
profesiunii conta'ile o r:spundere pu'lica. $nteresul pu'lic este defnit drept 'un:starea
colecti"a a comunit:tii si a institutiilor deser"ite de profesionistul conta'il
Obiecti'itatea in profesia contabila
Obiectivitatea presupune cK profesionistul contabil tre'uie sK fe i!$a"tial- fa"/
$"e0uecati- sa nu se a1e in situatii e inco!$atibilitate- e con1ict e inte"ese sau
alte ase!enea- e natu"2 a ete"!ina un te"t sa $una la inoial/ obiectivitatea
acestuia.
5
Principiul o'iecti"it:tii impune o o'ligatie tuturor profesionistilor conta'ili de a nu @si
compromite profesia din cau#a unor erori, conHicte de interese sau din cau#a inHuentei
nedorite a unor alte persoane.
En profesionist conta'il poate f pus @n situatii @n care o'iecti"itatea @i este afectat:. Este
imposi'il ca toate aceste situatii s: fe defnite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confu#ii sau inHuentea#: @n mod negati"
rationamentele profesionale ale profesionistului conta'il ar tre'ui e"itate.
Profesionistii conta'ili @si desf:soar: acti"itatea @n multe domenii diferite si tre'uie
sa&si demonstre#e o'iecti"itatea @n @mpre(ur:ri diferite. Li'er&profesionistii conta'ili reali#ea#:
rapoarte de certifcare, prestea#: ser"icii fscale si alte ser"icii de consultanta manageriala.
Alti profesionisti conta'ili anga(ati @ntocmesc situatii fnanciare find su'ordonati altora,
e.ecuta ser"iciile de audit intern si ser"esc @n diferite functii fnanciare de conducere din
industrie, comert, sectorul pu'lic si educatie. >e asemenea, unii profesionisti conta'ili
preg:tesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre @n profesie. $ndiferent de po#itie sau ser"iciul
prestat, profesionistii conta'ili tre'uie sa prote(e#e integritatea ser"iciilor profesionale si sa
mentin: o'iecti"itatea @n rationamentul profesional.
Ln selectionarea situatiilor si practicilor de care se "or ocupa @n mod specifc potri"it
cerintelor etice legate de o'iecti"itate, tre'uie acordata atentia corespun#:toare urm:torilor
facto"i*
a) profesionistii contabili sunt e*pusi unor situatii +n care asupra lor se pot e*ercita presiuni ce
le pot diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se defneasc, si sa se descrie toate situatiile +n care ar e*ista
aceste posibile presiuni. -n stabilirea standardelor pentru identifcarea relatiilor care pot, ori
par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter
rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute p,rtinirea ori infuentele altora sa
+ncalce obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul anga.at pentru serviciile
profesionale contabile si-au +nsusit principiul obiectivit,tii.
/rofesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese,
spectacole) care pot f considerate a avea o infuenta importanta si d,un,toare asupra
rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz,.
1) Competenta in profesia contabila
Co!$etenta $"ofesionala a"e oua co!$onente e ba(a:
3 obtine"ea4
3 !entine"ea'
Competenta profesionala presupune ca profesionistul conta'il tre'uie sa furni#e#e ser"icii
profesionale cu competenta, gri(a si s<rguinta si este o'ligat sa mentina in permanenta un
ni"el de cunostinte si de competenJ profesionalK care sa (ustifce asteptarie unui client sau
ale anga(atorului% aceasta presupune ca el sa fe la curent cu ultimele e"olutii si noutati din
practica profesionala, din legislatie si te0nici de lucru.
Dob5ni"ea cere:
I inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifca%
I practica si e.aminare in su'iecte profesionale semnifcati"e%
I perioada de practica in domeniu.
Mentine"ea cere:
I cunoasterea continua a e"o1utii1or in profesia conta'ila )la ni"el national si international in
conta'ilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte rele"ante*%
I adoptarea unui program care sa garante#e un control de calitate in indeplinirea sarcinilor
profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.
CO/PE-EN-ELE PRO!ES$ONALE )comentariu*:
En profesionist conta'il salariat care lucrea#a in industrie, comert, sectorul pu'lic sau in
sistemul educational poate f solicitat pentru re#ol"area unor atri'utii importante pentru care
nu are formatia sau sau e.periena necesara.
$n asemenea situatii nu tre'uie sa&si induca in eroare anga(atorul cu pri"ire la ni"elul
real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.
1$) Rolul profesionistului contabil in apararea interesului public
6
Profesia conta'ila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea
responsa'ilitatii fata de interesul pu'lic, fata de toate partile interesate in acti"itatile
desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furni#ori, 'anci, 'uget, etc. C0iar daca
profesionistul conta'il este platit de un client determinat care este 'enefciarul fnal al
ser"iciului de ela'orare sau auditare a situatiilor fnanciare, informatiile desprinse din aceste
situatii fnanciare sunt utili#ate de cei care formea#a pu'licul .
1%) Ce este CECCAR#
CECCAR este $e"soana 0u"iica e utilitate $ublica si autono!a- in ca"e fac
$a"te e+$e"tii contabili si contabilii auto"i(ati- in conitiile $"eva(ute e OG
6789::; !oi)cata'
Corpul este infintat cu statut de persoana (uridica, si are atri'utele unei persoane
(uridice: organizare de sine statatoare, patrimoniu propriu, scop determinat.
Prin utilitate pu'lica se intelege ca este in ser"iciul comunitatii, nu este su'ordonat
"reunei institutii a statului, apara interesele tuturor in cadrul legilor e.istente.
Prin autonomie se intelege situatia celui care nu depinde de nimeni, care are li'ertate
deplina in actiunile sale. Autonomia corpului face din acesta un un organism de
autoreglementare in profesie, aceasta presupune nesu'ordonarea "reunei autoritati.
1() /ursele de fnantare CECCAR.
Sursele de fnantare CECCAR sunt:'a*a de inscriere la e*amenul 0(, (&; 'a*a de
inscriere in tabloul corpului; (otizatiile anuale asupra veniturilor; 1anzari de publicatii
proprii, donatii; &lte venituri
2*. 0itlul profesional de e,pert contabil
EC este persoana care a do'andit acesta calitate in conditiile O 62+155Mc.c.m.u., a"and
competenta profesionala de a organi#a si conducere conta'ilitatea, de a supra"eg0ea
gestiunea societatilor comerciale de a intocmi situatiile fnanciare si de a efectua e.perti#e
conta'ile.
EC este specialistul care a do'andit cea mai inalta califcare in domeniul conta'ilitatii,
asupra constatarilor, conclu#iilor, opiniilor si recomandarilor sale, e.pertul conta'il intocmeste
raport.
21. Cum se obtine titlul profesional de e,pert contabil
Calitatea de EC se o'tine potri"it Regulamentului pri"ind accesul la profesia de EC si de
conta'il autori#at & prin e.amene sustinute in urmatoarele etape:
a* E.amen de admitere prin sustinerea a doua pro'e scrise cuprin#and su'iecte din
disciplinele:
& conta'ilitate, fscalitate, drept cu o durata de A ore pentru ela'orarea raspunsurilor
&audit, e"aluare economica si fnanciara a intreprinderilor, control fnanciar si e.perti#a
conta'ila, cu o durata de A ore pentru ela'orarea raspunsurilor.
/edia la e.amen tre'uie sa fe cel putin B, si minim nota 6 la fecare disciplina.
E.amenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de A ani efectuat pe langa un
tutore indi"idual sau in sistem colecti"%
'* E.amen de aptitudini&consta intr&o pro'a scrisa si una orala%
Pro'a scrisa )la care fecare su'iect este notat cu note de la 1 la 17 iar pentru promo"are
tre'uie o'tinuta media minim B * cu durata de 6 ore, consta din :
& studii de ca# e.ercitii si pro'leme din domeniul e.perti#ei conta'ile, monografi conta'ile,
e"aluarea intreprinderilor si audit fnanciar,
& intre'ari de (udecata profesionala din, doctrina si deontologia profesiei conta'ile,
organi#area si functionarea Corpului.
Pro'a orala consta in intre'ari din materia (uridica, fscala, conta'ilitate, audit fnanciar si
e"aluarea intreprinderilor.
<<' Ce intele#eti $"in con)entialitate in $"ofesia contabila
Confdentialitatea este stricta, in afara de ca#ul in care a primit o autori#atie speciala de a
di"ulga informatiile sau in ca# de o'ligatii legale sau profesionale.
Profesionistii conta'ili tre'uie sa se asigure ca persoanele anga(ate su' orice forma&
su'alterni sau cola'oratori respecta aceleasi reguli de confdentialitate.
Confdentialitatea se refera numai la di"ulgarea informatiilor% ea implica, de asemenea,
faptul ca informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul conta'il in 'enefciul sau
personal sau al unui tert.
7
Acest principiu nu se aplica di"ulgarii informatiilor care permit profesionistului conta'il sa
indeplineasca o'ligatiile sale, sta'ilite prin normele profesionale.
Ln interesul pu'licului si al profesiunii, normele profesionale tre'uie sa defneasca conceptul
de confdentialitate si sa furni#e#e o orientare asupra naturii si intinderii o'ligatiilor legate de
confdentialitate si asupra circumstantelor in care di"ulgarea de informatii primite in cursul
e.ercitarii unei misiuni tre'uie autori#ata sau ceruta.
O'ligatiile de confdentialitate sau secret profesional sunt inscrise in legislatia fecarei tari.
Pentru a sta'ili daca informatiile confdentiale pot f di"ulgate, tre'uie a"ute in "edere
urmatoarele aspecte )cu titlu de e.emple*:
a* cand di"ulgarea este autori#ata de client: daca interesele tuturor partilor )cu deose'ire
tersi* pot f le#ate%
'*cand di"ulgarea este ceruta de lege sau cand e.ista o'ligatii profesionale de di"ulgare:
& profesionistul tre'uie sa faca apel la (udecata sa,pentru a determina tipul de informatii care
pot f di"ulgate% tre'uie sa se e"ite situatiile care implica fapte sau opinii ne(ustifcate sau
ne(ustifca'ile%
& profesionistul tre'uie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii
corecti ai unor astfel de informatii, adica cu a'ilitati sa primeasca astfel de informatii%
& profesionistul tre'uie sa sta'ileasca daca di"ulgarea si consecintele acesteia implica
responsa'ilitatea sa.
Se recomanda, in toate aceste ca#uri, consultarea organismului profesional si+sau a unui
a"ocat.
<3' Ca"e este a"ia e cu$"ine"e a unei "e#le!enta"i a $"ofesiei contabile'
>e o'icei reglementarea profesiei conta'ile acopera urmatoarele domenii:
1. Cerintele de acces si certifcarea sau autori#area%
4. Cerintele referitoare la educatia continua%
A. /onitori#area comportamentului profesionistilor conta'ili%
M. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii conta'ili tre'uie sa le respecte%
2. Sistemele si procedurile disciplinare in ca#ul in care profesionistii conta'ili nu indeplinesc
cerintele de mai sus.
9' Ca"e este o"#ani(a"ea CECCAR=
<' Ca"e este st"uctu"a o"#ani(ato"ica >o"#ani#"a!a? CECCAR la nivel cent"al=
3' Ca"e este st"uctu"a o"#ani(ato"ica >o"#ani#"a!a? unei )liale a CECCAR=
R: Sediul central al Corpului este in /unicipiul Bucuresti.
CECCAR are M4 de fliale fara personalitate (uridica in fecare resedinta de (udet si in
/unicipiul Bucuresti.
Corpul E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania este astfel organi#at incat sa&
si poata indeplini atri'utiile de organism de autoreglementare.
Pentru im'unatatirea managementului la ni"el central si local s&au luat o serie de masuri, cum
ar f:
a*. /odifcarea organigramei Corpului, in sensul punerii centrului de greutate al gestiunii
profesiei pe structuri e.ecuti"e )departamente, sectoare*.
'*. Clasifcarea flialelor Corpului in functie de "olumul de acti"itate si numarul de mem'ri in
2 categorii )grade*, care sa constituie 'a#a determinarii indicatorilor de alocare a resurselor in
cadrul Corpului:
Categoria 7 N peste A.777 mem'ri
Categoria $ N peste 677 mem'ri
Categoria $$ N A71 N 677 mem'ri
Categoria $$$ N 171 N A77 mem'ri
Categoria $D N pina la 177 mem'ri.
La A1 decem'rie 477M:
- fliale categoria 7 N 1 fliala )Bucuresti*
- fliale categoria $ N 17 fliale
- fliale categoria $$ N 14 fliale
- fliale categoria $$$ N 1B fliale
- fliale categoria $D N 4 fliale
O"#ani(a"e la nivel cent"al*
1. Organe de deci#ie
Confe"inta Nationala
8
Consiliul Su$e"io"
Bi"oul @e"!anent
@"eseintele Co"$ului
Pentru urmarirea punerii in aplicare a masurilor 0otarate de Biroul permanent, Consiliul
superior si Conferinta nationala si asigurarea legaturii intre organele alese si organele
e.ecuti"e ale Corpului s&a infintat ASec"eta"iatul o"#anelo" e conuce"e ale Co"$uluiB'
/odul de organi#are si functionare precum si atri'utiile secretariatului organelor de conducere
ale Corpului se sta'ilesc prin 0otarare a Consiliului Superior.
Derifcarea gestiunii fnanciare a Corpului este asigurata de catre cen(o"i- care sunt alesi
pentru o perioada de patru ani, de Conferinta nationala ordinara, prin "ot desc0is, dintre
mem'rii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior
Comisii care functionea#a pe linga Consiliul Superior:
- Co!isia Su$e"ioa"a e Disci$lina
- Co!isia Cent"ala e A"bit"a0
- Co!isia e A$el
4. Organe de e.ecutie
>irector general e.ecuti"
>epartamente, directii, sectoare, 'irouri
Sectiunile Corpului se organi#ea#a pe categorii profesionale, si anume:
- sectiunea e.perti conta'ili
- sectiunea conta'ili autori#ati
O"#ani(a"e la nivel e )liala
1. Organe de deci#ie
Auna"ea Gene"ala
Consiliul )lialei
Bi"oul @e"!anent
@"eseintele )lialei
Comisii care functionea#a pe linga Consiliul flialei:
- Co!isia e Disci$lina
- Co!isia e A"bit"a0
- Co!isia e A$el
4. Organe de e.ecutie
Di"ecto"ul e+ecutiv al )lialei
Sectoa"e
Sector e"identa -a'lou
Sector stagiu si de#"oltare profesionala continua
Sector etica si control respectare norme
Birou e.perti#e conta'ile
Birou administrati"
Organigrama unei fliale este sta'ilita in functie de gradul)categoria* acesteia astfel:
&Ctg.7& peste A.777 mem'rii
&Ctg.$& intre 677 N A.777 mem'rii
&Ctg.$$& intre A71& 677 mem'rii
&Ctg.$$$&intre 171& A77 mem'rii
&Ctg.$D& pana la 177 mem'rii
O"#ani#"a!a Filialei e cate#o"ia C
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ORANE ALESE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
$ $ $ $ $
$


9
Director executiv
Sector
Evidenta
membrii
Tablou
Sector
r!ani"are
#ta!iu
Sector
De"voltare
$ro%e#ionala
continua
Sector
Etica #i
control
re#$ectare
norme
&irou
Ex$erti"e
contabile
&irou
'dmi-
ni#tra-
tiv
O"#ani#"a!a Filialelo" e cate#o"ia I- II- si III
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ORANE ALESE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
$ $ $ $ $


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
O"#ani#"a!a Filialei e cate#o"ia ID

OOOOOOOOOOOOOOO
$
$
OOO OOO
OOO OOO
$ $
$
$
$
OOOOOOOOO OOOOOOOOOOO
$
$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
$


OOOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOOOOO
$ $
;' Ca"e sunt at"ibutiile Confe"intei Nationale a CECCAR=
a* Sta'ileste directiile de 'a#a pentru organi#area 'unei e.ercitari a profesiei de EC si CA
'* Apro'a RO! al Corpului, modifcarile si completarile acestuia, a"i#ate de /!P si /P, precum
si Codul etic national al profesionistilor conta'ili
1(
Sector !e#tiune
$ro%e#ie
&irou
admini#trativ
Director
executiv
Director
executiv
Sector
Evidenta
membrii
Tablou
Sector
r!ani"are
#ta!iu #i
De"voltare
$ro%e#ionala
continua
Sector
Etica #i
control
re#$ectare
norme
&irou
Ex$erti"e
contabile
&irou 'dmi-
ni#tra-
tiv
'dunarea
!enerala
)en"or
)on#iliul
%ilialei
*e$re"entantul +E,
)omi#ia de di#ci$lina
)omi#ia de arbitra-
)omi#ia de a$el
&iroul
.ermanent
.re#edinte
Sectiunea
)ontabili autori"ati
Sectiunea
Ex$erti contabili
c* Apro'a situatiile fnanciare anuale, e.ecutia BDC pentru e.ercitiul fnanciar inc0eiat precum
si BDC al e.ercitiului fnanciar "iitor%
d* Apro'a organigrama CECCAR la ni"el central si de fliale, ni"elul indemni#atiilor pentru
organele alese, sistemul de salari#are, ta.ele de inscriere in ta'lou si la e.amene de acces la
profesie, la aptitudini si la inter"iuri%
e* Alege si re"oca mem'rii Consiliului Superior al CECCAR si ai Comisiei de cen#ori%
f* E.aminea#a acti"itatea desfasurata de Consiliul Superior si de Consiliile flialelor si dispune
masurile necesare%
g* ;otaraste sanctionarea disciplinara a mem'rilor Consiliului Superior si ai Consiliilor flialelor
la propunerea Comisiei superioare de disciplina%
0* Apro'a planurile anuale de acti"itate ale Consiliului Superior si consiliile flialelor%
i* Alege si re"oca presedintele si mem'rii Consiliului superior si ai comisiei de cen#ori %
(* Alege si re"oca presedintele si 4 mem'rii e.perti conta'ili ai Comisiei superioare de
disciplina%
Q* Sta'ileste coti#atiile datorate de mem'rii Corpului%
l* Apro'a lista cuprin#and mem'rii de onoare ai Corpului potri"it propunerilor facute de fliale%
m* $ndeplineste orice alte atri'utii pre"a#ute de O 62+155M c.c.m.u.
Ln e.ercitarea atri'utiilor sale legale, Conferinta nationala ia urmatoarele !asu"i*
a* apro'a prin "ot desc0is situatiile fnanciare anuale, raportul cen#orilor sau auditorilor,
e.ecutia 'ugetului de "enituri si c0eltuieli pentru e.ercitiul fnanciar inc0eiat, precum si
'ugetul de "enituri si c0eltuieli al e.ercitiului fnanciar "iitor, pre#entate de Consiliul superior%
'* apro'a prin "ot desc0is organigrama Corpului la ni"el central si teritorial, sistemul de
salari#are pentru anul urmator, precum si principiile si criteriile de organi#are si de salari#are
a personalului anga(at al Corpului%
c* apro'a prin "ot desc0is sistemul de acordare si cuantumul c0eltuielilor de deplasare si
repre#entare%
d* alege si re"oca presedintele si mem'rii Consiliului superior si ai comisiei de cen#ori% alege
si re"oca presedintele si doi mem'ri ai Comisiei superioare de disciplina%
e* apro'a raportul Consiliului superior referitor la re#ultatul alegerilor pri"ind reinnoirea
mandatelor mem'rilor consiliilor flialelor Corpului, inclusi" re"ocarea celor alesi%
f* apro'a prin "ot desc0is ni"elul indemni#atiilor pentru organele alese ale Corpului%
g* apro'a normele pri"ind controlul modului de respectare a normelor profesionale,
constatarea a'aterilor si aplicarea sanctiunilor administrati"e si+sau disciplinare mem'rilor
sau personalului anga(at.
0* sta'ileste anual coti#atiile datorate de mem'rii Corpului si ta.ele de inscriere in e"identele
Corpului%
i* confrma lista cuprin#and mem'rii de onoare ai Corpului, in conformitate cu ane.a nr. A%
(* sta'ileste masurile necesare si urmareste indeplinirea altor atri'utii pre"a#ute de actele
normati"e, precum si a propriilor 0otarari.
7' Ca"e sunt at"ibutiile Consiliului Su$e"io" al CECCAR=
Consiliul Superior e.ercita drepturile Corpului aferente statutului sau de persoana (uridica de
utilitate pu'lica% in mod esential, are ca atri'utie repre#entarea profesiunii in fata autoritatilor
pu'lice prin presedintele sau si coordonarea actiunilor consiliilor flialelor (udetene.
Consiliul superior cuprinde ma.imum 4M de mem'ri, inclusi" presedintele, si 3 supleanti.
Repre#entarea e.pertilor conta'ili si conta'ililor autori#ati se sta'ileste in functie de
procenta(ul e.pertilor conta'ili in raport cu totalul mem'rilor Corpului la ni"elul tarii.
Consiliul superior se con"oaca cel putin o data pe semestru de catre presedintele sau si ori de
cate ori este necesar% de asemenea, poate f con"ocat la cererea Biroului permanent, a
ma(oritatii mem'rilor Consiliului superior, precum si la cererea Comisiei superioare de
disciplina.
>eli'erarile Consiliului superior au caracter strict secret% 0otararile sunt date pu'licitatii in
re"ista editata de Corp si+sau pe site&ul Corpului. ;otararile de interes general se pu'lica in
/onitorul Ofcial al Romaniei, Partea $.
Consiliul superior are urmatoarele atri'utii:
a* alege dintre mem'rii sai 2 "icepresedinti ai Consiliului superior: M dintre acestia sunt alesi
dintre e.pertii conta'ili, iar unul, dintre conta'ilii autori#ati%
'* asigura ela'orarea si completarea Regulamentului de organi#are si functionare a Corpului,
solicitand a"i#ele /inisterului Economiei si !inantelor si /inisterului Pustitiei% regulamentul de
11
organi#are si functionare nu "a f inaintat pentru apro'are fara a"i#ele fa"ora'ile ale celor
doua ministere%
c* asigura ela'orarea si completarea Codului etic national al profesionistilor conta'ili pe 'a#a
Codului etic $!AC%
d* asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului%
e* deli'erea#a asupra tuturor pro'lemelor pri"ind profesia de e.pert conta'il si de conta'il
autori#at%
f* "eg0ea#a ca reglementarile pri"ind do'andirea calitatii de e.pert conta'il si conta'il
autori#at sa fe aplicate strict%
g* asigura coordonarea acti"itatii consiliilor flialelor% apro'a metodologia de ela'orare a
'ugetului de "enituri si c0eltuieli al Corpului%
0* apro'a statele de functii ale Corpului la ni"el central si teritorial%
i* asigura participarea mem'rilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a
face sa progrese#e profesia si stiinta conta'ila sau in di"erse grupe de lucru din cadrul
institutiilor gu"ernamentale si negu"ernamentale, la solicitarea acestora%
(* decide in termen de A7 de #ile asupra contestatiilor facute impotri"a 0otararilor luate de
Comisia superioara de disciplina%
Q* apro'a normele pri"ind desfasurarea acti"itatii curente a compartimentelor si "erigilor
organi#atorice ale Corpului%
l* ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in 'une conditii a acti"itatii de acordare a
"i#ei anuale pentru e.ercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre
toti mem'rii Corpului%
m* anali#ea#a acti"itatea mem'rilor si presedintilor comisiilor de disciplina, e.perti conta'ili,
si ia masuri administrati"e, organi#atorice, inclusi" de natura disciplinara% pentru presedintele
si mem'rii Comisiei superioare de disciplina, e.perti conta'ili, re#ultatele anali#ei sunt
pre#entate Conferintei nationale care 0otaraste%
n* indeplineste alte atri'utii pre"a#ute de lege, de pre#entul regulament si de 0otararile
Conferintei nationale a e.pertilor conta'ili si conta'ililor autori#ati.
6' Ca"e sunt at"ibutiile $"eseintelui CECCAR=
Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta nationala dintre mem'rii Corpului
E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania pentru un mandat de M ani si poate f
reales pentru cel mult inca un mandat.
Persoana respecti"a poate sa cumule#e aceasta functie numai daca isi desfasoara acti"itatea
in domeniul cercetarii sau in in"atamantul uni"ersitar de profl si se 'ucura de autoritate
profesionala si morala deose'ita.
Pentru asigurarea continuitatii, alegerea "iitorului presedinte se face cu un an inaintea
e.pirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respecti"a sa inHuente#e durata
mandatului noului presedinte.
Presedintele Consiliului Superior asigura e.ecutarea 0otararilor Consiliului Superior si a
deci#iilor Biroului permanent si coordonea#a acti"itatea curenta a Corpului.
Presedintele Consiliului superior are urmatoarele atri'utii:
a* con"oaca si conduce sedintele Consiliului superior si ale Biroului permanent%
'* conduce si coordonea#a de#'aterile sedintelor organelor de conducere%
c* pre#inta anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de 'uget pentru e.ercitiul "iitor%
d* urmareste ca anga(area si efectuarea c0eltuielilor sa se faca cu incadrarea in 'ugetul
apro'at de Conferinta nationala%
e* pre#inta situatiile fnanciare anuale spre adoptare Consiliului superior si spre apro'are
Conferintei nationale%
f* repre#inta Corpul in fata autoritatilor pu'lice, a tertilor sau organi#atiilor nationale si
internationale, aparand prestigiul si independenta profesionala a mem'rilor sai%
g* indeplineste orice alte atri'utii sta'ilite de Conferinta nationala, de Consiliul superior si de
Biroul permanent.
Presedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrarile
consiliilor flialelor, sectiunilor si departamentelor Corpului, participand la de#'ateri fara drept
de "ot.
Presedintele Consiliului Superior poate sa delege un mem'ru al acestuia pentru o actiune sau
acti"itate determinata.
12
Presedintele Consiliului superior are competenta sa reuneasca presedintii consiliilor flialelor
sau repre#entantii lor, in "ederea e.aminarii unor pro'leme deose'it de importante ale
apararii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricaror masuri de ordin colecti".
E' Ca"e sunt at"ibutiile "e$"e(entantului Ministe"ului Econo!iei si Finantelo" $e
lin#a Consiliul Su$e"io" al Co"$ului=
Acti"itatea Corpului E.pertilor Conta'ili si a Conta'ililor Autori#ati din Romania se desfasoara
su' supra"eg0erea autoritatii de stat, repre#entata de /inisterul Economiei si !inantelor.
Persoanele desemnate de /inisterul Economiei si !inantelor sa efectue#e supra"eg0erea
pu'lica a acti"itatii Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania au
urmatoarele indatoriri:
a*. Participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului superior, fara drept de "ot%
'*. Sesi#ea#a ministrul economiei si fnantelor ori de cate ori 0otararile Corpului contra"in
reglementarilor legale.
Pentru a&si putea e.ercita atri'utiile pre"a#ute de Ordonanta 62, Corpul "a pune la dispo#itia
persoanelor desemnate de /inisterul Economiei si !inantelor o copie de pe 0otararile si
deci#iile luate, precum si toate materialele care au fost supuse apro'arii in Consiliul superior,
Biroul Permanent si Conferinta nationala, precum si, la cererea acestora, toate documentele
care au stat la 'a#a adoptarii deci#iilor si 0otararilor, in termen de B #ile de la adoptarea
acestora.
F' Ca"e sunt at"ibutiile "e$"e(entantului Ministe"ului Econo!iei si Finantelo" $e
lin#a Consiliul )lialei=
Acti"itatea Corpului E.pertilor Conta'ili si a Conta'ililor Autori#ati din Romania se desfasoara
su' supra"eg0erea autoritatii de stat, repre#entata de /inisterul Economiei si !inantelor.
Persoanele desemnate sa supra"eg0e#e acti"itatea pu'lica a consiliului flialei au urmatoarele
atri'utii:
a. participa la lucrarile adunarii generale, ale consiliului flialei, ale Biroului permanent si ale
comisiei de disciplina, fara drept de "ot%
'. sesi#ea#a Corpul E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania cu pri"ire la
apro'area sau refu#ul de inscriere in e"identa acestuia de catre consiliile flialelor, pe care le
considera nelegale%
c. sesi#ea#a Comisia superioara de disciplina cu pri"ire la 0otararile comisiei de disciplina a
flialei pe care le considera nelegale%
d. sesi#ea#a persoanele desemnate de /inisterul Economiei si !inantelor sa efectue#e
supra"eg0erea pu'lica a acti"itatii Corpului asupra 0otararilor Consiliului flialei care contra"in
reglementarilor legale.
Pentru e.ercitarea acestor indatoriri si atri'utii, materialele supuse de#'aterii se transmit
persoanelor desemnate cu cel putin B #ile inainte.
$n ca#ul netransmiterii materialelor supuse de#'aterii organelor respecti"e catre persoanele
desemnate de /inisterul Economiei si !inantelor, acestea pot solicita fe amanarea
de#'aterilor, fe eliminarea de pe ordinea de #i a punctelor pentru care nu s&au transmis
materialele, ori /inisterul Economiei si !inantelor poate e.ercita caile de atac, in conditiile
legii.
:' Ca"e sunt at"ibutiile Co!isiei Su$e"ioa"e e Disci$lina=
Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente:
a* anali#ea#a plangerile referitoare la a'ateri de la conduita etica si profesionala ale
presedintilor si mem'rilor consiliilor flialelor si aplica sanctiuni% anali#ea#a plangerile
referitoare la a'ateri de la conduita etica si profesionala ale mem'rilor Consiliului superior
facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care 0otaraste%
'* solutionea#a plangerile referitoare la a'aterile de la conduita etica si profesionala a
presedintilor si mem'rilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile flialelor, precum si a
persoanelor f#ice straine carora le&a fost recunoscut dreptul de a e.ercita profesia de e.pert
conta'il sau conta'il autori#at in Romania si aplica, dupa ca#, sanctiunile pre"a#ute in art. 1B
)1* din Ordonanta u"ernului nr. 62+155M, repu'licata%
c* re#ol"a contestatiile formulate impotri"a 0otararilor disciplinare pronuntate de comisiile de
disciplina ale flialelor%
d* aplica sanctiunea inter#icerii dreptului de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau conta'il
autori#at mem'rilor Corpului care au sa"arsit a'ateri gra"e, pre"a#ute de regulament.
13
Comisia superioara de disciplina este formata din B mem'ri titulari si B mem'ri supleanti,
astfel:
a* presedintele si doi mem'ri, e.perti conta'ili, alesi de Conferinta nationala dintre mem'rii
Corpului, care se 'ucura de autoritate profesionala si morala deose'ita%
'* doi mem'ri desemnati de ministrul economiei si fnantelor%
c* doi mem'ri desemnati de ministrul (ustitiei.
Ln aceleasi conditii sunt desemnati supleantii.
/andatul mem'rilor Comisiei superioare de disciplina este de M ani.
Pot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotri"a 0otararilor comisiilor de
disciplina ale flialelor toti cei interesati, precum si consiliile flialelor.
-ermenul de contestare este de A7 de #ile de la data comunicarii 0otararii comisiilor de
disciplina ale flialelor.
Ln perioada de (udecare a contestatiei se suspenda aplicarea pre"ederilor 0otararii de
sanctionare, pentru lucrarile incepute.
/em'rii Comisiei superioare de disciplina sunt raspun#atori de pastrarea secretului
profesional in e.ercitarea mandatului lor.
;otararile Comisiei superioare de disciplina pot f contestate la Consiliul Superior al Corpului,
in termen de cel mult 12 #ile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu
suspenda aplicarea 0otararii.
Pentru constituirea (urisprudentei disciplinare, Comisia superioara de disciplina intocmeste o
culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de
disciplina ale flialelor, pu'licandu&le anual in re"ista Corpului.
9C' Ca"e sunt at"ibutiile Co!isiilo" e isci$lina e $e lin#a )lialele Co"$ului=
99' Co!$etentele Co!isiei e Disci$lina a Filialei'
Comisia de disciplina a flialei este formata din: 1 presedinte si M mem'ri titulari si 2 mem'ri
supleanti, alesi de adunarea generala dintre mem'rii flialei, e.perti conta'ili, care se 'ucura
de autoritate profesionala si morala deose'ita.
/em'rii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, odata cu titularii.
/andatul mem'rilor comisiei este de M ani.
Comisia de disciplina de pe langa consiliul flialei este competenta sa sanctione#e a'aterile
disciplinare sa"arsite de e.pertii conta'ili si conta'ilii autori#ati, mem'ri ai flialei, cu
domiciliul in ra#a teritoriala a acesteia, c0iar daca a'aterile au fost sa"arsite in ra#a teritoriala
a altei fliale.
!ac e.ceptie plangerile pri"itoare la fapte sa"arsite de mem'rii Consiliului superior si ai
consiliilor flialelor, de mem'rii si presedintii comisiilor de disciplina ale flialelor, de presedintii
Consiliului superior si ai consiliilor flialelor, precum si de persoanele f#ice straine carora le&a
fost recunoscut dreptul de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau conta'il autori#at in
Romania, care se depun la Comisia superioara de disciplina. Plangerile pri"itoare la fapte
sa"arsite de mem'rii si presedintele Comisiei superioare de disciplina se depun la Consiliul
superior care le anali#ea#a si le pre#inta Conferintei nationale.
Procedura de (udecata disciplinara
-oate reclamatiile pri"ind fapte suscepti'ile de a antrena raspunderea disciplinara indreptate
contra unui mem'ru al Corpului sau a unei societati recunoscute de Corp se adresea#a
comisiei de disciplina a flialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiintea#a pe pre&
sedintele consiliului flialei si pe repre#entantul /inisterului Economiei si !inantelor despre
reclamatiile primite.
!ac e.ceptie reclamatiile indreptate impotri"a mem'rilor Consiliului superior, mem'rilor
consiliilor flialelor, a mem'rilor si presedintilor comisiilor de disciplina ale flialelor sau profe&
sionistilor si ai societatilor straine care se adresea#a Comisiei superioare de disciplina.
Plangerea indreptata impotri"a unui mem'ru al Corpului se adresea#a flialei din care face
parte acesta, cu e.ceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de
disciplina, pentru care plangerile se depun la Consiliul superior.
Plangerea astfel primita se transmite in termen de M3 de ore, presedintelui comisiei de
disciplina, care "a desemna ca raportor pe unul dintre mem'rii titulari ai comisiei.
Procedura de (udecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de
disciplina, apro'at de Consiliul superior al Corpului si pu'licat in /onitorul Ofcial al Romaniei,
Partea $.
14
!apta sa"arsita de un mem'ru al Corpului, indiferent de functia detinuta in structurile alese si
functionale, prin care se incalca dispo#itiile legii, ale Regulamentului de organi#are si
functionare a Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania, ale Codului
etic national al profesionistilor conta'ili, 0otararile organelor de conducere ale Corpului,
constituie a'atere disciplinara.
9<' Ca"e sunt conitiile $ent"u a eveni e+$e"t contabil4 $"eci(ati nivelul e
$"e#ati"e teo"etica si $"actica necesa"e'
Conditiile pentru a de"eni e.pert conta'il:
& e.amen de acces la profesia de e.pert conta'il, la care sa se o'tina cel putin media B si
minimum nota 6 la fecare disciplina%
& efectuarea unui stagiu de A ani%
& sustinerea unui e.amen de aptitudini la terminarea stagiului.
Se poate pre#enta la e.amenul de admitere pentru profesia de e.pert conta'il persoana care
indeplineste urmatoarele conditii:
a* are capacitate de e.ercitiu deplina%
'* are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de /inisterul Educatiei si
Cercetarii%
c* nu a suferit nici o condamnare care, potri"it legislatiei in "igoare, inter#ice dreptul de
gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii uni"ersitari,
doctorii in economie si doctorii docenti, cu specialitatea fnante sau conta'ilitate, au acces la
profesia de e.pert conta'il pe 'a#a titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor pre"a#ute in
ordonanta )capacitate de e.ercitiu deplina% nu a suferit nici o condamnare care, potri"it
legislatiei in "igoare, inter#ice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor
comerciale* si sustinerea unui inter"iu pri"ind normele de organi#are si functionare a Corpului
E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati.
93' Ca"e sunt conitiile $ent"u a eveni contabil auto"i(at4 $"eci(ati nivelul e
$"e#ati"e teo"etica si $"actica necesa"e'
Conditiile pentru a de"eni conta'il autori#at:
& e.amen de acces la profesia de e.pert conta'il, la care sa se o'tina cel putin media B si
minimum nota 6 la fecare disciplina%
& efectuarea unui stagiu de A ani%
& sustinerea unui e.amen de aptitudini la terminarea stagiului.
Se poate pre#enta la e.amenul de admitere pentru profesia de conta'il autori#at persoana
care indeplineste urmatoarele conditii:
a* are capacitate de e.ercitiu deplina%
'* are studii medii cu diploma recunoscuta de /inisterul Educatiei si Cercetarii%
c* nu a suferit nici o condamnare care, potri"it legislatiei in "igoare, inter#ice dreptul de
gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
9;' Ca"e este locul si "olul "e$"e(entantului Ministe"ului Finantelo" @ublice=
Acti"itatea Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania se desfasoara
su' supra"eg0erea autoritatii de stat, repre#entanta de /inisterul !inantelor Pu'lice.
Persoanele desemnate de /inisterul !inantelor Pu'lice sa efectue#e supra"eg0erea pu'lica a
acti"itatii Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ili Autori#ati din Romania au urmatoarele
indatoriri:
a* participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului Superior, fara drept de "ot%
'* sesi#ea#a ministrul fnantelor pu'lice ori de cate ori 0otararile Corpului E.pertilor Conta'ili
si Conta'ililor Autori#ati din Romania contra"in reglementarilor legale. ;otararile respecti"e
de"in aplica'ile numai dupa pronuntarea acestuia.
Pentru a&si putea e.ercita atri'utiile, Corpul E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din
Romania "a pune la dispo#itia persoanelor desemnate de /inisterul !inantelor Pu'lice o copie
de pe 0otararile si deci#iile luate, precum si toate materialele care au fost supuse apro'arii in
Consiliul Superior, Biroul Permanent si Conferinta nationala in termen de B #ile de la
adoptarea acestora.
97' @"e(entati 6 situatii e inco!$atibilitati si con1icte e inte"ese in
e+e"cita"ea $"ofesiei e e+$e"t contabil si contabil auto"i(at- confo"! no"!elo"
etice ale Co"$ului'
Raspuns: Nota nr. M477 + A martie 4772
15
Este inter#is e.pertilor conta'ili si conta'ililor autori#ati:
9' Sa efectue(e luc"a"i $ent"u a#entii econo!ici sau $ent"u institutiile la ca"e au si
calitatea e sala"iat- inife"ent e natu"a si u"ata cont"actului e !unca4
<' Sa efectue(e luc"a"i $ent"u a#entii econo!ici sau $ent"u institutiile cu ca"e
an#a0ato"ii $"ofesionistului contabil se a1a in "a$o"tu"i cont"actuale- ca e
e+e!$lu*
Profesionistul conta'il anga(at in industrie, comert, educatie etc. sau intr&o societate de
e.perti#a nu poate presta ser"icii profesionale pentru o entitate care se aHa in relatie
contractuala cu anga(atorul sau%
Profesionistul conta'il anga(at intr&o institutie pu'lica nu poate presta ser"icii profesionale
pentru o entitate care se aHa in raporturi (uridice de drept comercial, fscal etc%
3' Sa efectue(e luc"a"i $ent"u a#entii econo!ici sau $ent"u institutiile cu ca"e
an#a0ato"ii $"ofesionistului contabil se a1a in concu"enta4
;' Sa efectue(e luc"a"i $ent"u a#entii econo!ici sau institutii- in ca(ul in ca"e sunt
"ue sau a)ni $ana la #"aul $at"u inclusive sau soti ai a!inist"ato"ilo"4
7' Sa efectue(e luc"a"i in situatia in ca"e e+ista ele!ente ca"e atesta sta"ea e
con1ict e inte"ese' E.ista conHict de interese in urmatoarele situatii:
Acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de e.pert intr&o cau#a, daca:
- e.pertul sau un mem'ru al familiei sale se aHa intr&o relatie de munca, de familie,
comerciala sau de alta natura cu una din partile cau#ei%
- e.pertul a a"ut calitatea de anga(at sau a a"ut relatii contractuale de orice fel cu una din
parti in ultimii doi ani%
- e.pertul are cunostinta sau ar tre'ui sa stie, in "irtutea functiilor pe care le o'tine in
structurile alese si e.ecuti"e ale Corpului, ca in cau#a respecti"a au e.istat sau e.ista litigii in
curs la comisia de disciplina sau la alte organe si instante ale Corpului, pri"ind un mem'ru al
Corpului.
Acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de e.pert in mai multe fa#e succesi"e ale
aceleiasi cause cum ar f:
- e.pert in fa#a de cercetare si in fa#a de (udecata%
- e.pert numit intr&o fa#a si e.pert )consilier* al unei parti in alta fa#a%
o'tinerea de lucrari in impre(urari legate de e.ercitarea functiilor si atri'utiilor aferente
calitatii de organ ales sau numit in structurile de conducere si de e.ecutie ale flialei CECCAR%
participarea la actiuni, fapte sau cau#e in rol du'lu: de profesionist in practica pu'lica si de
organ ales sau numit in structurile de conducere si de e.ecutie ale flialei Corpului, ca de
e.emplu:
- luarea de 0otariri, deci#ii si semnarea de corespondenta in numele flialei sau a comisiei de
disciplina, daca in cau#a respecti"a un mem'ru al consiliului flialei sau al comisiei de
disciplina a efectuat lucrari sau a participat in "reun fel in calitate de li'er profesionist
conta'il%
- (udecarea in cadrul comisiei de disciplina a flialei a unor fapte in legatura cu cause la care
au participat in "reun fel, in calitate de li'er profesionisti, mem'rii consiliului flialei, mem'rii
comisiei de disciplina, cen#orul sau "reun anga(at al flialei respecti"e
6' Sa efectue(e luc"a"i in situatia in ca"e e+ista ele!ente ca"e atesta sta"ea e
inco!$atibilitate'
96' Ca"e este lo#o%ul CECCAR si ce contine si#la CECCAR=
Em'lema este compusa dintr&o carte sim'oli#and insemnle profesiei, toiagul de crainic al
#eului ;ermes cu doi serpi incolaciti, ceea ce semnifca in recia antica diplomatia% em'lema
Corpului sim'oli#ea#a rolul de crainic al profesionistului conta'il, pe care il are atunci cand
reda imaginea fdela, corecta si completa a patrimoniului conta'ili#at sau e.perti#at% precum
16
si de"i#a: S-$$NRS, $N>EPEN>ENRS, /ORAL$-A-E, atri'ute esentiale ale acestei profesii.
9E' Cu! se !entine calitatea e contabil auto"i(at=
Prin inscrierea in -a'loul Corpului. Lnscrierea se reali#ea#a in 'a#a indeplinirii conditiilor
pri"ind acordarea calitatii de conta'il autori#at.
Lnscrierea in -a'loul Corpului confera dreptul la e.ercitarea profesiunii pe intreg teritoriul tarii.
Anual se o'tine licenta de e.ercitare a profesiei )"i#a*. Lipsa licentei sau nelicentierea atrage
radierea din -a'lou sau suspendarea e.ercitarii profesiei, a dreptului de a e.ercita.
9F' Cu! se !entine calitatea e e+$e"t contabil=
$nscrierea in -a'lou confera dreptul la e.ercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. Anual se
o'tine licenta de e.ercitare a profesiei )"i#a anuala* impreuna cu autori#atia de lucru.
Acordarea "i#ei anuale este conditionata de:
a* ac0itarea in intregime a o'ligatiilor fata de Corp pe anul trecut
'* plata la 'ugetul de stat in cuantumul si la termenul pre"a#ut de lege, a impo#itelor
cu"enite statului asupra onorariilor incasate de la 'enefciari%
c* do"ada asigurarii pentru riscul profesional%
d* do"ada ca nu au suferit nici o condamnare care, potri"it legislatiei in "igoare, inter#ice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale)ca#ier (udiciar sau declaratie
pe proprie raspundere*%
e* sa nu f sa"arsit fapte prin care sa incalce o'ligatiile pre"a#ute de lege, precum si regulile
pri"ind conduita etica si profesionala potri"it pct.14M si 142 din RO! , pentru care sa f fost
sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de e.ercitare a profesiei pe
toata durata suspendarii, precum si cu inter#icerea dreptului de e.ercitare a profesiei%
f* depunerea declaratiei anuale completata la toate ru'ricile pre"a#ute de formular%
g* do"ada pri"ind pregatirea profesionala continua%
0* pre#entarea unei ade"erinte medicale din care sa re#ulte ca in ultimii 2 ani )pana la "arsta
de 62 de ani* sau in ultimii A ani )peste "arsta de 62 de ani* a fost testata cu pri"ire la
indeplinirea conditiei pri"ind capacitatea deplina de e.ercitiu pentru e.ercitarea profesiei
pre"a#uta de O 62+155M c.c.m.u.
Lipsa "i#ei atrage trecerea profesionistului in categoria mem'rilor inacti"i. Prin pronuntarea
unei sanctiuni disciplinare, se suspenda sau se poate inter#ice dreptul de e.ercitare a
profesiei in acest ultim ca# procedandu&se la radierea mem'rului respecti" din -a'loul
Corpului .
9:' Cine este e+$e"tul contabil=
E.pertul conta'il este persoana care a do'andit aceasta calitate in conditiile Ordonantei
62+155M cu modifcarile si completarile ulterioare, si are competenta profesionala de a
organi#a si conduce conta'ilitatea, de a supra"eg0ea gestiunea societatilor comerciale, de a
intocmi situatiile fnanciare si de a efectua e.perti#e conta'ile.
E.pertul conta'il este specialistul care a do'andit cea mai inalta califcare in domeniul
conta'ilitatii si care are acces neingradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusi"
"erifcarea si certifcarea situatiilor fnanciare.
<C' Cine este contabilul auto"i(at=
Conta'ilul autori#at este persoana care a do'andit aceasta calitate in conditiile Ordonantei
62+155M cu modifcarile si completarile ulterioare si are competenta de a tine conta'ilitatea si
de a pregati lucrarile in "ederea intocmirii situatiilor fnanciare.
<9' Ce intele#eti $"in se"vicii $"ofesionale si ca"e sunt s$ecialistii ca"e le $ot
"eali(a=
R: Ser"icii care solicita aptitudini conta'ile sau aferente prestate de un profesionist conta'il,
care includ ser"icii de conta'ilitate, audit, fscalitate, consultanta si management fnanciar.
17
<<' Ca"e este st"uctu"a Coului etic national al $"ofesionistilo" contabili=
<3' Cui i se a$lica $"evee"ile e la $a"tea A in Co=
<;' Cui i se a$lica $"evee"ile e la $a"tea B in Co=
<7' Cui i se a$lica $"evee"ile e la $a"tea C in Co=
Codul Etic este structurat in A parti, si anume:
@a"tea A G A$licabila tutu"o" $"ofesionistilo" contabili4
Partea A sta'ileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii
conta'ili si ofera un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii. Cadrul conceptual
ofera indrumari legate de principiile fundamentale de etica. Profesionistilor conta'ili li se cere
sa aplice acest cadru conceptual in identifcarea amenintarilor la adresa conformitatii cu
principiile fundamentale, in e"aluarea importantei lor si, daca aceste amenintari sunt altfel
decat in mod clar nesemnifcati"e sa aplice masuri de protectie pentru a le elimina sau reduce
la un ni"el accepta'il astfel incat sa nu fe compromisa conformitatea cu principiile
fundamentale.
@a"tea B G A$licabila $"ofesionistilo" contabili ine$enenti
@a"tea C G A$licabila $"ofesionistilo" contabili an#a0ati'
Partile B si C ilustrea#a modul in care Cadrul conceptual tre'uie aplicat in situatii specifce. Ele
ofera e.emple de masuri de protectie care ar putea f adec"ate pentru a solutiona
amenintarile la adresa conformitatii cu principiile fundamentale si, de asemenea, ofera
e.emple de situatii in care nu sunt disponi'ile masuri de protectie pentru a solutiona
amenintarile si, in consecinta, acti"itatea sau relatia care generea#a amenintarile tre'uie
e"itata.
<6' Ce este CECCAR=
CECCAR este persoana (uridica de utilitate pu'lica, autonoma, negu"ernamentala, non&proft
din care fac parte EC si CA precum si societatile comerciale de e.perti#a conta'ila si
societatile comerciale de conta'ilitate in conditiile pre"a#ute de lege. Corpul, prin delegatia
primita din partea autoritatii pu'lice, acorda si retrage dreptul de e.ercitare a profesiei de
e.pert conta'il si de conta'il autori#at si are dreptul sa controle#e competenta si moralitatea
mem'rilor sai, precum si calitatea ser"iciilor prestate de acestia.
<E' Ce contine 0u"a!intul $e ca"e un !e!b"u il e$une la insc"ie"ea in Tabloul
Co"$ului=
La inscrierea in Corp, orice mem'ru este o'ligat sa depuna un (uramant prin care se o'liga sa
aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp.
TPur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect pre"ederile Regulamentului
Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati si ale Codului pri"ind conduita etica si
profesionala a e.pertilor conta'ili si conta'ililor autori#ati, sa pastre# secretul profesional si sa
aduc la indeplinire cu constiincio#itate indatoririle ce imi re"in in calitate de e.pert conta'il
)conta'il autori#at*.U
<F' Ca"e sunt luc"a"ile ce $ot ) e+ecutate e e+$e"tii contabili=
Ln aplicarea pre"ederilor din Ordonanta u"ernului nr. 62+155M, repu'licata, lucrarile ce se pot
e.ecuta, fara a f limitati"e, de catre e.pertii conta'ili in cadrul contractelor de prestari de
ser"icii sunt:
a* tinerea sau supra"eg0erea conta'ilitatii si intocmirea situatiilor fnanciare%
& acordarea asistentei pri"ind organi#area si tinerea conta'ilitatii, inclusi" in ca#ul sistemelor
informatice%
& ela'orarea si punerea in aplicare de: procedee conta'ile, planul de conturi adaptat unitatii,
conta'ilitatea de gestiune, ta'loul de 'ord, control de gestiune si control prin 'uget, in 'a#a si
cu respectarea normelor generale%
'* efectuarea de anali#e economico&fnanciare, ca:
& anali#a structurilor fnanciare%
& anali#a gestiunii fnanciare si a renta'ilitatii capitalului in"estit%
& te0nici de anali#a si de gestiune a fondului de rulment%
& sistem de credit&leasing, factoring etc.%
& ela'orarea de ta'louri de fnantare si planuri de tre#orerie%
& ela'orarea de ta'louri de utili#ari si resurse%
18
& asistenta in pre"enirea si inlaturarea difcultatilor unitatii%
c* efectuarea de audit fnanciar&conta'il, ca:
& diagnostic fnanciar & cresterea, renta'ilitatea, ec0ili'rul si riscurile fnanciare%
& audit intern & organi#area sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului%
& studii, asistenta pentru reali#area de in"estitii fnanciare%
&audit statutar si certifcarea 'ilantului conta'il cu respectarea reglementarilor specifce%
d* efectuarea de e"aluari potri"it standardelor internationale de e"aluare, ca:
& e"aluari de 'unuri si acti"e patrimoniale%
& e"aluari de intreprinderi si de "alori mo'iliare, pentru "an#ari, succesiuni, parta(e, donatii
sau la cererea celor interesati%
& e"aluari de elemente intangi'ile%
e* efectuarea de e.perti#e conta'ile dispuse de organele (udiciare sau solicitate de persoane
f#ice ori (uridice in conditiile pre"a#ute de lege, ca:
& e.perti#e amia'ile )la cerere*%
& e.perti#e conta'il&(udiciare%
& ar'itra(e in cau#e ci"ile%
& e.perti#e de gestiune%
f* e.ecutarea de lucrari cu caracter fnanciar&conta'il, ca:
& intocmirea de situatii periodice%
& consolidarea conturilor si 'ilantului%
& intocmirea de planuri de fnantare pe termen mediu si lung%
g* e.ecutarea de lucrari cu caracter fscal, ca:
& studii si consultatii pe pro'leme de ordin fscal%
& participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fscale%
& asistenta in pro'leme de -.D.A. si impo#ite%
& fscalitate imo'iliara%
& asistenta in aplicarea tarifului "amal%
& asistarea contri'ua'ilului cu oca#ia "erifcarilor%
& "i#area declaratiilor fscale anuale ale agentilor economici%
0* efectuarea de lucrari de organi#are administrati"a si informatica, cum ar f:
& organigrame, structuri, defniri de functii%
& legaturi intre ser"icii, circulatia documentelor si informatiilor%
& mecani#area si automati#area prelucrarii informatiilor, alegerea ec0ipamentelor%
& anali#a si organi#area Hu.ului informational%
& alegerea soft&urilor necesare%
& formarea profesionala continua%
& contri'utii la protectia patrimoniului unitatii%
i* indeplinirea atri'utiilor pre"a#ute in mandatul de cen#or la societatile comerciale, conform
pre"ederilor legale%
(* indeplinirea atri'utiilor pre"a#ute de lege in procedurile de reorgani#are (udiciara si faliment
cum ar f :
& efectuea#a lucrari cu pri"ire la reHectarea in conta'ilitate a principalelor operatiuni de
fu#iune, di"i#are, di#ol"are si lic0idarea societatilor comerciale, precum si reatragerea sau
e.cluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale%
Q* acordarea de asistenta de specialitate necesara pentru infintarea si reorgani#area
societatilor comerciale cum ar f:
& acti"itati de studiere a pietei si de sondare a opiniei pu'lice%
& studii de fe#a'ilitate la infntarea indreprinderilor%
& acti"itati ale 0oldingurilor%
l* efectuarea pentru persoane f#ice si (uridice a oricarui ser"iciu profesional care presupune
cunostinte de conta'ilitate%
m* alte acti"itati si ser"icii pentru intreprinderi cuprinse in clasele CAEN: 6475, 6M47, 6615,
6547, B744, BA47, 3455, BM57, 63A1, 6641 precum si altele sta'ilite de Biroul permanent al
Consiliului superior.
<:' Ca"e sunt luc"a"ile ce $ot ) e+ecutate e contabilii auto"i(ati=
Ln aplicarea pre"ederilor din Ordonanta u"ernului nr. 62+155M, repu'licata, lucrarile ce se pot
e.ecuta de catre conta'ilii autori#ati in cadrul contractelor de prestari de ser"icii, indi"idual
sau prin societati comerciale de conta'ilitate, sunt:
19
& tinerea conta'ilitatii fnanciare si de gestiune%
& pregatirea lucrarilor pentru intocmirea situatiilor fnanciare%
& lucrari, declaratii si operatiuni fscale lunare si trimestriale )altele decat situatiile fnanciare
anuale ale societatilor comerciale*, lucrari in partida simpla pentru persoane f#ice
independente si asociatii familiale etc.%
& atri'utii de cen#or la asociatii de proprietari+locatari, CAR&uri si diferite asociatii, fundatii etc.
fara scop patrimonial.
3C' Ca"e sunt fa$tele ca"e constituie abate"i isci$lina"e ale !e!b"ilo"
Co"$ului=
!apta sa"arsita de un mem'ru al Corpului, indiferent de functia detinuta in structurile alese si
functionale, prin care se incalca dispo#itiile legii, ale Regulamentului de organi#are si
functionare a Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania, ale Codului
etic national al profesionistilor conta'ili, 0otararile organelor de conducere ale Corpului,
constituie a'atere disciplinara.
Sunt a'ateri disciplinare urmatoarele fapte:
a* comportament necu"iincios fata de mem'rii Corpului, repre#entantii /inisterului Economiei
si !inantelor sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si
control ale Corpului%
'* a'senta nemoti"ata de la intrunirea adunarii generale a flialei sau de la Conferinta
nationala%
c* nerespectarea dispo#itiilor Codului etic national al profesionistilor conta'ili si a normelor
Corpului referitoare la pu'licitate%
d* a'senta ne(ustifcata de la actiunile de pregatire si de#"oltare profesionala reglementate
prin normele emise de Corp%
e* prestarea de ser"icii profesionale fara "i#a anuala de e.ercitare a profesiei sau fara
contract scris inc0eiat cu clientul sau pe 'a#a unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea
profesionala a celui care il inc0eie: e.pert conta'il sau conta'il autori#at%
f* nerespectarea o'ligatiei de pastrare a secretului profesional%
g* nedeclararea sau declararea partiala a "eniturilor, in scopul sustragerii de la plata coti#atiei
pre"a#ute in pre#entul regulament sau a impo#itelor%
0* fapta mem'rului Corpului de a nu depune, in termenele sta'ilite, la fliala de care apartine,
declaratiile anuale% pentru persoanele (uridice raspunderea incum'a presedintelui consiliului
de administratie sau administratorului unic, dupa ca#%
i* incalcarea dispo#itiilor cu pri"ire la incompati'ilitati sau conHicte de interese%
(* refu#ul de a pune la dispo#itia organelor de control si auditorilor de calitate ai Corpului
documentele pri"ind acti"itatea profesionala%
Q* nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu
tertii%
l* inscrierea in rapoartele de e.perti#a conta'ila sau in alte lucrari efectuate pentru terti de
aprecieri la adresa altor mem'ri ai Corpului fara consimtamantul acestora sau fara sa f fost
consultati%
m* nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu oca#ia efectuarii
lucrarilor pentru terti%
n* neindeplinirea o'ligatiilor pre"a#ute in Regulamentul pri"ind auditul calitatii ser"iciilor
profesionale%
o* orice alte incalcari ale normelor si 0otararilor luate de organele de conducere ale Corpului.
La sta'ilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se "a tine seama de gra"itatea incalcarii si
de consecintele acesteia.
39' Ca"e sunt abate"ile isci$lina"e ale !e!b"ilo" ca"e se sanctionea(a cu
sus$ena"e sau inte"ictie=
A'aterile disciplinare ale mem'rilor care se sanctionea#a cu suspendare )de la A la 14 luni*
sunt:
o a'senta nemoti"ata de la doua sedinte consecuti"e ale A ale flialei sau ale Conferintei
Nationale,
o Neplata coti#atiei anuale si+sau a celorlalte termene sta'ilite de Regulament, pe durata
unui an calendaristic,
o Nerespectarea normelor pri"ind apararea si pastrarea secretului profesional
2(
A'aterile disciplinare ale mem'rilor care se sanctionea#a cu inter#icere a dreptului de a
e.ercita profesia conta'ila sunt:
o A'senta nemoti"ata de la A reuniuni consecuti"e ale A ale flialei sau ale CN%
o Pu'licitatea fara respectarea pre"ederilor Codului pri"ind conduita etica si profesionala a
e.peri1or conta'ili si a conta'ililor autori#ati din Romania%
o Neplata coti#atiei anuale si a celorlalte o'ligaitii 'anesti aferente unui an calendaristic%
o Condamnarea mem'rului Corpului pentru sa"arsirea unei fapte penale care, potri"it legii,
inter#ice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profl%
o E.ecutarea unei pedepse pri"ati"e de li'ertate pentru sa"arsirea unei fapte care nu
inter#ice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale de profl%
o Neplata la 'uget, in termenul si in cuantumul pre"a#ut de lege, a impo#itelor cu"enite
statului asupra onorariilor incasate de catre persoane f#ice%
o $ncalcarea normelor de lucru pri"ind e.ercitarea profesiei%
o Refu#ul de a pune la dispo#iia organelor de control ale Corpului documentele pri"ind
acti"itatea profesionala%
o Practicarea profesiei de e.pert conta'il sau conta'il autori#at fara "i#a anuala pentru
e.ercitarea profesiei legal constituite.
S$N-EFA:
Ermatoarele a'ateri disciplinare se sanctionea#a astfel:
A'aterea Sanctiunea
1 4
)a* Neplata coti#atiei profesionale sau+si a
celorlalte o'ligatii 'anesti, la termenele
sta'ilite, in cursul unui an calendaristic.
Suspendarea dreptului de e.er&
citare a profesiei pana la plata
efecti"a, dar nu mai putin de A luni
si nici mai mult de un an.
'* Condamnarea defniti"a pentru
sa"arsirea unei infractiuni care, potri"it legii,
inter#ice dreptul de gestiune si de
administrare a societatilor comerciale.
$nterdictia dreptului de e.ercitare a
profesiei.
)c* Lncalcarea, cu intentie, prin actiune sau
omisiune, a normelor de lucru ela'orate de
Corp pri"ind e.ercitarea profesiei, daca
fapta a a"ut ca urmare producerea unei
pre(udiciu moral sau material.
$nterdictia dreptului de e.ercitare a
profesiei.
)d* Practicarea profesiei de e.pert conta'il
sau conta'il autori#at fara "i#a anuala
pentru e.ercitarea profesiei, legal acordata.
$nterdictia dreptului de e.ercitare a
profesiei.
)e* nerespectarea standardelor profesionale
si a normelor emise de Corp cu pri"ire la
efectuarea e.perti#elor conta'ile
Suspendarea dreptului de a mai
efectua e.perti#e conta'ile pe 6&14
luni.
$nterdictia dreptului de e.ercitare a
profesei in ca# de repetare.
3<' Ce este Tabloul Co"$ului si ca"e este st"uctu"a acestuia=
Lnscrierea in -a'loul Corpului se face la cererea e.pertilor conta'ili si a conta'ililor autori#ati
cu domiciliul sau sediul social in ra#a teritoriala a flialei respecti"e.
Candidatul depune la secretariatul flialei, dosarul cuprin#and cererea sa si documentele
(ustifcati"e din care sa re#ulte indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru e.ercitarea
profesiei si pentru inscrierea in -a'loul Corpului.
-a'loul Corpului este impartit in opt sectiuni, cuprin#and mem'rii acti"i ai Corpului, cu drept
de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau de conta'il autori#at, si anume:
- Sectiunea intai N e.perti conta'ili N li'er profesionisti care isi desfasoara acti"itatea in
mod indi"idual sau ca persoane f#ice autori#ate.
21
- Sectiunea a oua N e.perti conta'ili care au statut de anga(ati in intreprinderi, institutii
'ancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale.
- Sectiunea a t"eia N persoane f#ice straine care au o'tinut calitatea de mem'ru al
Corpului.
- Sectiunea a $at"a N e.perti conta'ili care isi desfasoara acti"itatea in cadrul unor
societati, companii sau ca'inete mem're ale Corpului:
1. cu capital strain sau mi.t%
4. cu capital auto0ton.
- Sectiunea a cincea N conta'ili autori#ati li'er profesionisti care isi desfasoara acti"itatea
in mod indi"idual sau ca persoane f#ice autori#ate.
- Sectiunea a sasea N conta'ili autori#ati care au statut de anga(ati in intreprinderi,
institutii 'ancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale si locale.
- Sectiunea a sa$tea N conta'ili autori#ati care isi desfasoara acti"itatea in cadrul unor
societati de conta'ilitate, mem're ale Corpului:
1. cu capital strain sau mi.t
4. cu capital auto0ton
- Sectiunea a o$ta N titluri onorifce
1. presedinti de onoare )ai Corpului sau ai flialelor Corpului*
4. e.perti conta'ili de onoare
A. conta'ili autori#ati de onoare
E"identa persoanelor inacti"e care au calitatea de e.pert conta'il sau de conta'il autori#at
se tine in cadrul sectiunilor E.perti conta'ili si Conta'ili autori#ati, pe intreaga perioada de
inacti"itate.
33' Ce conitii t"ebuie sa ine$lineasca o societate co!e"ciala $ent"u a eveni
!e!b"a a Co"$ului=
Societatile comerciale de e.perti#a conta'ila tre'uie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a* sa ai'a ca o'iect de acti"itate e.ercitarea profesiei de e.pert conta'il%
'* ma(oritatea actionarilor sau asociatilor sa fe e.perti conta'ili si sa detina ma(oritatea
actiunilor sau a partilor sociale%
c* consiliul de administratie al societatii comerciale sa fe ales in ma(oritate dintre actionarii
sau asociatii e.perti conta'ili%
d* actiunile sa fe nominati"e si orice nou asociat sau actionar sa fe admis de adunarea
generala.
Coduri CAEN acceptate: "e#i fsierul -a'el coduri CAEN 4773
Caracteristicile acestor societ:9i comerciale sunt date de condi9iile pe care acestea tre'uie sa
le @ndeplineasc: potri"it art. 3 din Ordonan9a u"ernului nr. 62+155M, 8i anume:
& sa ai': ca o'iect de acti"itate e.ercitarea profesiei de e.pert conta'il 8i+sau de conta'il
autori#at. Aceasta condi9ie imperati": e.clude @nscrierea @n contractul de societate 8i statut,
ca o'iect de acti"itate distinct, a unor acti"it:9i economice sau comerciale%
& ma(oritatea ac9ionarilor sau asocia9ilor sa fe e.per9i conta'ili 8i sa de9in: ma(oritatea
ac9iunilor sau a p:r9ilor sociale. Pentru respectarea principiului independen9ei profesiei 8i
pentru prote(area mem'rilor Corpului de orice presiune din interiorul societ:9ii comerciale de
e.perti#a conta'il:, care ar putea aduce atingere acestui principiu, prin ma(oritatea
ac9ionarilor sau asocia9ilor @n cadrul societ:9ilor comerciale de e.perti#a conta'il: se @n9elege
ca cel pu9in 21= din num:rul mem'rilor sunt e.per9i conta'ili, mem'ri ai Corpului. Prin
de9inerea ma(orit:9ii ac9iunilor sau p:r9ilor sociale de c:tre e.per9ii conta'ili se @n9elege, de
asemenea, ca cel pu9in 21= din num:rul 8i "aloarea lor total: sunt de9inute de e.per9i
conta'ili, mem'ri ai Corpului%
& consiliul de administra9ie al societ:9ii comerciale sa fe ales, @n ma(oritate, dintre ac9ionarii
sau asocia9ii e.per9i conta'ili. Vi @n sensul acestei condi9ii, prin ma(oritate se @n9elege ca @n
alc:tuirea consiliului de administra9ie al societ:9ii comerciale de e.perti#a conta'il: cel pu9in
21= dintre ac9ionari sau asocia9i sunt e.per9i conta'ili, mem'ri ai Corpului.
En mem'ru al Corpului poate f ales numai @n consiliul de administra9ie al unei singure
societ:9i comerciale recunoscute de Corp. Regulile, drepturile, o'liga9iile 8i r:spunderile
sta'ilite de Legea nr. A1+1557 pri"ind societ:9ile comerciale se aplic: 8i societ:9ilor comerciale
de e.perti#a conta'il:, consiliilor lor de administra9ie sau administratorului unic.
22
P:str<ndu&8i neatins principiul independen9ei, societ:9ile comerciale de e.perti#a conta'il:
nu pot a"ea particip:ri fnanciare @n unit:9i patrimoniale industriale, comerciale, agricole,
'ancare sau de asigur:ri 8i nici @n societ:9i ci"ile%
& ac9iunile sau p:r9ile sociale ale societ:9ilor comerciale de e.perti#a conta'il: tre'uie sa fe
nominati"e 8i orice nou asociat sau ac9ionar tre'uie sa fe admis de adunarea generala.
/em'rii Corpului nu pot f asocia9i sau ac9ionari la mai multe societ:9i comerciale de e.perti#a
conta'il:.
>repturile sta'ilite 8i o'liga9iile impuse mem'rilor Corpului se aplic: 8i societ:9ilor
comerciale de e.perti#a conta'il: recunoscute de Corp, cu e.cep9ia dreptului de a alege 8i de
a f ales.
Ln toate ca#urile, mem'rii Corpului tre'uie, pe de o parte, sa asigure conducerea efecti": a
societ:9ilor lor comerciale de e.perti#a conta'il: ai c:ror asocia9i sau ac9ionari sunt iar, pe de
alta parte, s:&8i aduc: contri'u9ia la @ndeplinirea lucr:rilor ce le&au fost @ncredin9ate, gradul de
participare personal: & caracteristica esen9ial: oric:rei acti"it:9i li'erale & find cerut de natura
lucr:rilor e.ecutate.
Anga(area r:spunderii societ:9ilor comerciale de e.perti#a conta'il: 8i a mem'rilor care le
alc:tuiesc se reali#ea#: prin e.ercitarea drepturilor administrati"e 8i a celor de natura
te0nica, de c:tre:
& conduc:torul )administratorul* societ:9ii, drepturile administrati"e 8i sociale )de e.emplu:
fata de 'anca, repre#entarea societ:9ii @n fata ter9ilor 8i a administra9iilor pu'lice etc.* acesta
a"<nd dreptul de semn:tura @n numele acesteia%
& e.per9ii conta'ili, conta'ilii autori#a9i 8i ceilal9i asocia9i sau ac9ionari ai societ:9ii, care
asigur: cerin9ele de natura te0nica ale propriilor lucr:ri e.ecutate, prin semnarea acestora
al:turi de semn:tura autori#at: a conducerii societ:9ii.
Societ:9ile comerciale de e.perti#a conta'il: au o'liga9ia de a comunica imediat consiliului
flialei orice modifcare inter"enit: @n:
& contractul de societate 8i statutul societ:9ii comerciale%
& lista asocia9ilor sau ac9ionarilor societ:9ii comerciale%
3;' Ca"e sunt cele oua co!$onente ale co!$etentei $"ofesionale si in ce
constau ele=
Principiul competentei profesionale si al prudentei impune urmatoarele o'ligatii
profesionistilor conta'ili:
1)a* mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la ni"elul necesar astfel incat
clientii sau anga(atorii sai sa fe siguri ca primesc ser"icii profesionale competente%
4)'* sa actione#e cu prudenta in conformitate cu standardele te0nice si profesionale, atunci
cand ofera ser"icii profesionale.
Competenta profesionala poate f impartita in doua fa#e separate:
99' Obtine"ea unui nivel e co!$etenta $"ofesionala4
<<' Mentine"ea unui nivel e co!$etenta $"ofesionala'
Mentine"ea unui ni"el de competenta profesionala necesita o permanenta constienti#are si
intelegere a e"olutiilor rele"ante pe plan profesional te0nic si in mediul de afaceri.
>e#"oltarea profesionala continua ela'orea#a si mentine capacitatile care ii permit unui
profesionist conta'il sa desfasoare o acti"itate competenta intr&un mediu profesional.
En profesionist conta'il ar tre'ui sa se asigure treptat ca cei care isi desfasoara acti"itatea
su' tutela unui profesionist conta'il 'enefcia#a de instruire si super"i#are adec"ata.
>aca este ca#ul, un profesionist conta'il ar tre'ui sa ii atentione#e pe clienti, anga(atori si alti
utili#atori de ser"icii profesionale de limitele inerente ser"iciilor pentru a e"ita intelegerea
eronata a unei opinii e.primate drept afrmarea unui fapt.
37' Ca"e sunt co!$onentele ine$enentei=
$ndependenta implica:
Ine$enenta e s$i"it >e "e$t?' Starea de spirit care permite emiterea unei opinii fara
a f afectat de inHuente care compromit (udecata profesionala si care permite indi"idului sa
actione#e cu integritate, sa&si e.ercite o'iecti"itatea si scepticismul profesional.
Ine$enenta in a$a"enta >e fa$t?. E"itarea faptelor si a situatiilor care sunt atat de
importante incat o terta parte informata si re#ona'ila, care cunoaste toate informatiile
rele"ante, inclusi" masurile de protectie aplicate, ar conclu#iona in mod re#ona'il ca
integritatea, o'iecti"itatea sau scepticismul profesional al frmei sau al unui mem'ru al
ec0ipei de certifcare au fost compromise.
23
/ulte circumstante diferite sau com'inatii de circumstante pot f rele"ante si, prin urmare,
este imposi'il sa se defneasca fecare situatie care poate genera amenintari la adresa
independentei si sa se specifce masurile de protectie corespun#atoare pentru a reduce
aceste amenintari.
36' Ca"e sunt obli#atiile e "a$o"ta"e ale !e!b"ilo"=
/em'rii corpului au urmatoarele o'ligatii de raportare:
a* La o'tinerea calitatii de e.pert conta'il sau conta'il autori#at si inscrierea in ta'loul
Corpului pentru prima data, mem'rul Corpului&persoana f#ica "a depune, odata cu dosarul
pre"a#ut in Regulamentul de organi#are si functionare si W!isa personalaU.
'* Pentru o'tinerea licentei anuale de e.ercitare a profesiei conform Normelor pri"ind
acordarea "i#ei anuale mem'rii Corpului&persoane f#ice depun, la termenele si in conditiile
sta'ilite in Norme, W>eclaratia anualaU.
c* La inscrierea in ta'loul Corpului, pentru prima data, mem'rii Corpului&persoane (uridice "or
depune, odata cu dosarul de inscriere, si W!isa pentru persoane (uridiceU.
d* Annual, la termenele sta'ilite, mem'rii Corpului&persoane (uridice depun la fliala de care
apartin sau la Aparatul central, dupa ca#, documentul: W>eclaratia anualaU.
e* Atat persoanele f#ice cat si persoanele (uridice, mem're ale Corpului, depun WRaportul
anual pri"ind auditul de calitateU in conditiile si la termenele sta'ilite in Regulamentul pri"ind
auditul de calitate in domeniul ser"iciilor conta'ile
3E' Ca"e sunt o"#anele si st"uctu"ile CECCAR cu at"ibutii e investi#a"e-
0ueca"e si t"a#e"e la "as$une"e=
I %La nivel cent"al&Co!isia su$e"ioa"a e isci$lina. Ea este formata din B mem'ri
titulari si B mem'ri supleanti, astfel:
a* presedintele si doi mem'ri, e.perti conta'ili, alesi de Conferinta nationala dintre mem'rii
Corpului, care se 'ucura de autoritate profesionala si morala deose'ita%
'* doi mem'ri desemnati de ministrul economiei si fnantelor%
c* doi mem'ri desemnati de ministrul (ustitiei.
Ln aceleasi conditii sunt desemnati supleantii.
/andatul mem'rilor Comisiei superioare de disciplina este de M ani
Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente:
a* anali#ea#a plangerile referitoare la a'ateri de la conduita etica si profesionala ale
presedintilor si mem'rilor consiliilor flialelor si aplica sanctiuni% anali#ea#a plangerile
referitoare la a'ateri de la conduita etica si profesionala ale mem'rilor Consiliului superior
facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care 0otaraste
'* solutionea#a plangerile referitoare la a'aterile de la conduita etica si profesionala a
presedintilor si mem'rilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile flialelor, precum si a
persoanelor f#ice straine carora le&a fost recunoscut dreptul de a e.ercita profesia de e.pert
conta'il sau conta'il autori#at in Romania si aplica, dupa ca#, sanctiunile pre"a#ute in art. 1B
)1* din Ordonanta u"ernului nr. 62+155M, repu'licata
c* re#ol"a contestatiile formulate impotri"a 0otararilor disciplinare pronuntate de comisiile de
disciplina ale flialelor.
II'%La nivel te"ito"ial&Co!isia e isci$lina de pe langa Consiliul flialei. Ea este formata
din 1 presedinte si M mem'ri titulari si 2 mem'ri supleanti, alesi de adunarea generala dintre
mem'rii flialei, e.perti conta'ili, care se 'ucura de autoritate profesionala si morala
deose'ita.
/em'rii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, odata cu titularii. /andatul mem'rilor
comisiei este de M ani
Comisia de disciplina de pe langa fliale are competenta sa sanctione#e a'aterile disciplinare
sa"arsite de catre EC si CA , mem'rii ai flialei cu domiciliul in ra#a teritoriala a acesteia, c0iar
daca a'aterile au fost sa"arsite in ra#a teritoriala a altei fliale. !ac e.ceptie plangerile
pri"itoare la faptele sa"arsite de mem'rii Consiliului superior si ai Consiliului flialei, de
presedintii Consiliilor flialelor si persoanele f#ice straine carora le&a fost recunoscut dreptul
de a e.ercita profesia in Romania& care se depun la Comisia superioara de disciplina.
3F' Ca"e sunt o"#anele e investi#a"e si e sanctiona"e ale CECCAR=
De#i raspunsul de la intre'area A3.
3:' Ca"e sunt $"inci$iile etice funa!entale ca"e t"ebuie "es$ectate $ent"u
"eali(a"ea obiecticvelo" $"ofesiei contabile=
Principiile fundamentale sunt:
24
% Inte#"itatea
En profesionist conta'il tre'uie sa fe drept si onest in toate relatiile profesionale si de afaceri.
% Obiectivitatea
En profesionist conta'il tre'uie sa fe impartial si nu tre'uie sa permita pre(udecatilor,
confu#iilor, conHictelor de interese sau inHuentelor nedorite sa inter"ina in rationamentele
profesionale sau de afaceri.
% Co!$etenta $"ofesionala si $"uenta
En profesionist conta'il are o datorie permanenta de a&si mentine cunostintele si aptitudinile
profesionale la ni"elul necesar pentru a se asigura ca un client sau un anga(ator primeste
ser"icii profesionale competente, 'a#ate pe ultimele e"olutii din practica, legislatie si te0nica.
En profesionist conta'il ar tre'ui sa actione#e cu prudenta si in conformitate cu standardele
te0nice si profesionale aplica'ile in furni#area de ser"icii profesionale.
% Con)entialitatea
En profesionist conta'il tre'uie sa respecte confdentialitatea informatiilor do'andite ca
urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu tre'uie sa di"ulge astfel de informatii
unei terte parti fara o autori#atie specifca, cu e.ceptia ca#ului in care e.ista un drept sau o
o'ligatie legala sau profesionala de a de#"alui aceste informatii.
$nformatiile confdentiale o'tinute in cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu tre'uie
utili#ate in a"anta(ul personal al profesionistului conta'il sau al unor terte parti.
% Co!$o"ta!entul $"ofesional
En profesionist conta'il ar tre'ui sa se conforme#e legilor si normelor rele"ante si ar tre'ui sa
e"ite orice actiune ce poate discredita aceasta profesie.
% Res$ecta"ea no"!elo" te&nice si $"ofesionale
En profesionist conta'il tre'uie sJ&si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu
normele te0nice si profesionale rele"ante. Profesionistii conta'ili au datoria de a e.ecuta cu
gri(a si a'ilitate instructiunile clientului sau patronului in mJsura in care sunt compati'ile cu
cerintele de integritate, o'iecti"itate si, in ca#ul li'er profesionitilor conta'ili, cu
independenta. $n plus, ei tre'uie sa se conforme#e normelor profesionale si te0nice emise de:
& $!AC
& Consiliul pentru Standarde $nternationale de Conta'ilitate
& /inisterul !inantelor Pu'lice
& CECCAR si Camera Auditorilor !inanciari
& Legislatia rele"anta
;C' Ca"e sunt "as$une"ile !e!b"ilo" CECCAR= Da" sanctiunile isci$lina"e
ca"e se a$lica acesto"a=
E.pertii conta'ili si conta'ilii autori#ati raspund, in e.ercitarea profesiei:
disciplinar,
administrati",
ci"il
penal,
dupa ca#, potri"it legii.
Ras$une"ea isci$lina"a >conitiona"i?*
& Raport de munca concreti#at printr&iun contract de munca
& E.istenta unui regulament
& A'aterea disciplinara
Ras$une"ea a!inist"ativa >cont"aventionala?*
& fapta sa"arsita cu "ino"atie%
& sanctiune prin ad"ertisment
& fapta pre"a#uta de lege sau alt act normati" ca find contra"entie se sanctionea#a c0iar daca
este sa"arsita fara intentie
Ras$une"ea civila*
& contractul
& fapta
& pre(udiciul
& cau#alitatea
& "ino"atia
25
Limitele raspunderii ci"ile a e.pertilor conta'ili si conta'ililor autori#ati se sta'ilesc prin
contractele de prestari de ser"icii in functie de u#antele interne si internationale ale profesiei
conta'ile.
Ras$une"ea $enala*
& forma a raspunderii (uridice%
& faptele )infractiunile* pericol social, cu "ino"atie, pre"a#ute de legea penala
Sanctiunile isci$lina"e ce se aplica e.pertilor conta'ili si conta'ililor autori#ati, in raport
de gra"itatea a'aterilor sa"arsite, sunt urmatoarele:
a* mustrare%
'* a"ertisment scris%
c*suspendarea dreptului de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau de conta'il autori#at pe
o perioada de timp de la A luni la 1 an%
d* inter#icerea dreptului de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau de conta'il autori#at.
A'aterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se sta'ilesc prin Regulamentul de
organi#are si functionare al Corpului.
;9' Ca"e sunt "as$une"ile $"ofesionistilo" contabili=
De#i intre'area M1
;<' n ce consta "as$une"ea civila a e+$e"tului contabil=
De#i intre'area M1
;3' n ce consta "as$une"ea cont"aventionala sau a!inist"ativa a e+$e"tului
contabil=
De#i intre'area M1
;;' n ce consta "as$une"ea isci$lina"a a e+$e"tului contabil=
De#i intre'area M1
;7' Ca"e sunt "est"ictiile in $"o!ova"ea se"viciilo" e cat"e $"ofesionistii
contabili=
Profesionistii conta'ili nu tre'uie:
a*. sa utili#e#e mi(loace care aduc atingere reputatiei profesiei%
'*. sa suprae"alue#e ser"iciile pe care ei sunt in masura sa le furni#e#e, califcarile pe care le
poseda sau e.perienta do'andita%
c*. sa denigre#e munca, ser"iciile celorlalti mem'ri.
;6' Ca"e sunt su"sele e )nanta"e ale CECCAR=
Sursele de fnantare ale CECCAR:
a/ ta.e de inscriere la e.amenul de e.pert conta'il si, respecti", de conta'il autori#at%
b/ ta.a de inscriere in -a'loul Corpului%
c/ coti#atii anuale asupra "eniturilor reali#ate de catre mem'rii Corpului care isi e.ercita
profesia indi"idual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp%
d* donatii, incasari din "an#area pu'licatiilor proprii si alte "enituri.
;E' Ce este Etica=
Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al "alorii si conditiilor umane din
perspecti"a principiilor morale si rolul lor in "iata sociala% totalitatea normelor de conduita
morala, corespun#atoare unui domeniu, unei acti"itatii sau unei colecti"itati.
Etica este specifca democratiei , deoarece democratia presupune dereglementare, locul
legilor find luat de principii etice.
;F' Ce este si ce contine @"o#"a!ul national e fo"!a"e si e(volta"e
$"ofesionala continua=
Programul national de formare si de#"oltare profesionala continua )PN>PC* "i#ea#a toti
mem'rii CECCAR, toti profesionistii conta'ili din economie precum si stagiarii care se
pregatesc pentru e.amnul de aptitudini. PN>PC are la 'a#a Standardul $nternational de
Educatie )$ES* nr. B emis de !ederatia $nternationala a Conta'ililor )$!AC* care pre"ede ca
institutele mem're tre'uie sa implemente#e o cerinta de de#"oltare profesionala continua ca
o componenta integrala a statutului pe care profesionistul conta'il il are in economie si
societate.
El este structurat pe 17 discipline o'ligatorii si anume:
- $ntelegerea si aplicarea $AS&$!RS
- Audit si certifcare
- Conta'ilitate fnanciara
- Conta'ilitate si control de gestiune
26
- !iscalitate
- E"aluarea economica si fnanciara a intreprinderii
- /anagementul pietelor de capital
- >rept&legislatie europeana
- >octrina si deontologie profesionala
- E.perti#a conta'ila.
Pentru fecare disciplina programul este structurat pe A ni"ele: initiere, mediu si a"ansat.
Aprofundarea cunostintelor in domeniile amintite se reali#ea#a prin intermediul cursurilor de
specialitate.
Cursurile se organi#ea#a pe 'a#a unui Calendar anual adus la cunostinta mem'rilor la
inceputul fecarui an, fecare mem'ru e.primandu&si in scris optiunea pentru care dintre
cursuri optea#a.
>urata de pregatire pentru cursurile o'ligatorii este de cel putin 147 de ore intr&o perioada
de A ani din care minimum 47 ore pe an "erifca'ile. La fnali#area cursurilor se sustine un test
de "erifcare a cunostintelor iar daca nota o'tinuta este de minim B cursantului i se eli'erea#a
un certifcat de a'sol"ire, fecare fliala raportand semestrial pana in data de 12 a primei luni
din semestru urmator acti"itarea desfasurata in semestrul anterior.
Acti"itatea de de#"oltare profesionala continua este un drept si totodata o o'ligatie pentru
toti mem'rii CECCAR a"and drept scop de#"oltarea competentei profesionistilor conta'ili
pentru a putea oferi ser"icii de inalta calitate in interesul pu'lic.
;:' Ce intele#eti $"in cont"ol e calitate asu$"a se"viciilo" $"ofesionale
efectuate e !e!b"ii Co"$ului=
Auditul de calitate desemnea#a un ansam'lu de masuri luate de Corpul E.pertilor Conta'ili si
Conta'ilor Autori#ati din Romania "i#ind anali#a modalitatilor de organi#are si functionare a
unui ca'inet si aprecierea modului de aplicare in cadrul acestuia a normelor profesionale
emise de Corp.
Auditul de calitate se e.ercita asupra ca'inetului si asupra fecarui profesionist conta'il inscris
in -a'loul Corpului. El se e.ercita atit la sediul principal al ca'inetului, cit si la sediile
secundare.
E.presia ca'inet desemnea#a fe un ca'inet indi"idual condus de un e.pert conta'il sau de un
conta'il autori#at mem'ru al Corpului, fe o societate de e.perti#a conta'ila sau de
conta'ilitate, recunoscuta de Corp.
Auditul de calitate in domeniul ser"iciilor conta'ile raspunde urmatoarelor o'iecti"e:
- oferirea catre pu'lic a unei 'une perceptii despre calitatea ser"iciilor prestate, armoni#area
componentelor profesionale ale mem'rilor%
- contri'uirea la 'una organi#are a ca'inetelor si la perfectionarea metodelor de lucru%
- aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale%
- de#"oltarea solidaritatii in rindul profesiei, prin fa"ori#area contactelor dintre colegi,
apropierea si respectul profesionistilor fata de organismele Corpului.
Auditul de calitate se intemeia#a pe cinci principii fundamentale:
- uni"ersalitate N auditul se aplica tuturor ca'inetelor si tuturor ser"iciilor profesionale
reali#ate de acestea%
- confdentialitate N nici o informatie pri"ind un ca'inet sau un mem'ru al acestuia nu poate
f adusa la cunostinta tertilor%
- adaptarea auditului N este corespun#ator naturii misiunilor e.ercitate si marimii ca'inetului%
- colegialitate N auditul este efectuat de catre e.pertii conta'ili mem'ri ai Corpului, care au
calitatea de anga(ati ai Corpului.
- Armoni#area N pe cit posi'il, ca'inetele care e.ecuta acti"itati reglementate de mai multe
organisme profesionale pot face o'iectul unui audit cu o'iecti"e sta'ilite de comun acord cu
aceste organisme.
Auditul de calitate cuprinde:
- cunoasterea modului de organi#are a ca'inetului, a sistemelor, a procedurilor in "igoare in
cadrul acestuia )auditul structural*
- aprecierea modului in care sunt aplicate normele profesionale, e.aminindu&se prin sonda(
dosarele de lucru corespun#atoare misiunilor selectionate pentru audit )audit te0nic*
- respectarea normelor cu pri"ire la formarea si de#"oltarea profesionala continua si
indeplinirea o'ligatiilor de mem'ru )audit de conformitate*.
7C' Cine $oate e+e"cita $"ofesia e contabil auto"i(at=
27
Profesia de EC si de CA se e.ercita de catre persoanele care au aceasta calitate in conditiile
pre"a#ute de O 62+155M c.c.m.u. E.ercitarea oricarei atri'utii specifce calitatii de EC si de
CA de catre persoane neautori#ate sau care se aHa in intr&o situatie de incompati'ilitate
constituie infractiune si se sanctionea#a potri"it legii penale. Persoanele care e.ercita atri'utii
specifce calitatii de EC si de CA fara "i#a anuala se sanctionea#a disciplinar potri"it RO!.
79' Cine $oate e+e"cita $"ofesia e e+$e"t contabil=
De#i raspunsul de la intre'area 21.
7<' @"e(entati st"uctu"a si $a"tile co!$onente ale Coului etic national al
$"ofesionistilo" contabili'
Codul etic national al profesionistilor conta'ili din Romania sta'ileste norme de conduita
pentru profesionistii conta'ili si formulea#a principiile fundamentale care tre'uie respectate
de catre profesionistii conta'ili in "ederea reali#arii o'iecti"elor comune. Profesionistii
conta'ili din Romania actionea#a in diferite entitati si ramuri ale economiei nationale ca li'er&
profesionisti sau ca anga(ati% scopul de 'a#a al Codului, tre'uie insa intotdeauna respectat.
Codul etic national al profesionsitilor conta'ili este in fapt Codul etic international al
profesionistilor conta'ili emis de $!AC si adoptat de Consiliul Superior al CECCAR find
o'ligatoriu de respectat incepand cu 1 ianuarie 477B. El este structurat pe trei parti:
&Partea A: Este compusa din 6 sectiuni )S177 N S127* care tratea#a aplicarea generala a
codului )aplica'ila tuturor profesionsitilor conta'ili* care contine principiile fundamentale care
gu"ernea#a acti"itatea profesionistilor conta'ili%
&Partea B: Este compusa din 5 sectiuni )S477 N S457* si se adresea#a profesionistilor conta'ili
independenti )tratea#a pro'lematica li'er&profesionistilor cu accentuarea principiului
$ndependentei*%
&Partea C: Este compusa din 6 sectiuni )SA77 N SA27* si se adresea#a profesionistii conta'ili
anga(ati )aplica'ila numai acestei categorii profesionale*.
Structura si partile componente ale noului (od etic national al profesionistilor contabili2
&ne*a - 3ntroducere e*plicativa
&ne*a 4 - 5eclaratia (onsiliului Superior al (0((&6 privind punerea in aplicare si insusirea
cerintelor etice
/&6'0& & - &/73(&60& 80906&7& & ()5:7:3
Sectiunea ;; 3ntroducere si principii fundamentale. &bordarea cadrului conceptual
Sectiunea ; 3ntegritate
Sectiunea 4; )biectivitate
Sectiunea $; (ompetenta profesionala si prudenta
Sectiunea <; (onfdentialitatea
Sectiunea %; (omportamentul profesional
/&6'0& = - /6)>0S3)93S'33 ()9'&=373 3950/09509'3
Sectiunea 4;; 3ntroducere
Sectiunea 4; &cceptarea unui client
Sectiunea 44; (onficte de interese
Sectiunea 4$; )pinii suplimentare
Sectiunea 4<; )norarii si alte tipuri de remuneratii
Sectiunea 4%; Mar?etingul serviciilor profesionale
Sectiunea 4#; (adouri si ospitalitate
Sectiunea 4@; )biectivitate
Sectiunea 4!; 3ndependenta A misiuni de audit si certifcare
/&6'0& ( - /6)>0S3)93S'3 ()9'&=373 &98&B&'3
Sectiunea $;; 3ntroducere
Sectiunea $; (onficte potentiale
Sectiunea $4; 3ntocmirea si raportarea informatiilor
Sectiunea $$; 7uarea de masuri in cunostinta de cauza
Sectiunea $<; 3nterese fnanciare
Sectiunea $%; Stimulente . &cceptarea si emiterea de oferte
&ne*a 2 5efnitii
73' Ca"e sunt i!$e"ativele funa!entale $ent"u "eali(a"ea obiectului $"ofesiei
contabile=
Pentru a f reali#at o'iectului profesiei conta'ile, adica satisfacerea e.igentelor pu'licului, se
impun patru imperati"e fundamentale:
28
& C"eibilitatea' Ln intreaga societate e.ista ne"oia de credi'ilitate in informatie si in
sistemele de informatii.
& @"ofesionalis!. E.ista o necesitate pentru clienti, patroni si alte parti interesate de a putea
f clar identifcate persoanele profesioniste in domeniul conta'il.
% Calitatea se"viciilo"' Este ne"oie de asigurarea ca toate ser"iciile o'tinute din partea
profesionistului conta'il, sunt e.ecutate la standardul cel mai ridicat de performanta.
& nc"ee"e' Etili#atorii ser"iciilor profesionistilor conta'ili tre'uie sa se poata simti
incredintati ca e.ista un cadru al eticii profesionale care gu"ernea#a prestarea acestor
ser"icii.
7;' Ce intele#eti $"in calitatea e $e"soana 0u"iica a Co"$ului =
Corpul este infintat cu statut de persoana (uridica si, prin urmare, indeplineste sau are
atri'utele unei persoane (uridice. >upa Adrian Darlan, in lucrarea X>rept comercial si
economic romanescX, )cartea de curs nr. 2 al cursului X!ormare profesionala in domeniul
comercialX, Editura /irton, -imisoara, 1553*, la pagina 1M, se arata, in legatura cu persoana
(uridica, urmatoarele:
XPersoana (uridica e o colecti"itate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata
anumite drepturi si anumite o'ligafi necesare atingerii scopului lor X.
Elementele constituti"e ale persoanelor (uridice sunt )acelasi autor*:
& organi#area de sine & statatoare
& patrimoniul propriu%
& scopul determinat.
Aceste elemente le are si CECCAR, are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la
drepturile si o'ligatiile care corespund scopului pentru care a fost infintata )persoana (uridica*
si capacitatea de e.ercitiu.
Are capacitatea de e.ercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere.
Corpul repre#inta profesia, in raport cu alte institu(ii din Romania si din afara tarii.
& Relatiile cu 'ugetul directe%
& Are cont in 'anca%
& $ntocmeste '.".c.%
& Organi#ea#a conta'ilitate proprie, intocmeste 'ilant propriu, potri"it legii%
& estionea#a intregul patrimoniu al Corpului, inclusi" pe cel dat in administrare operati"a
flialelor%
& Continutul capacitatii de folosinta si de e.ercitiu este dat de atri'utiile ce le are Corpul
)interne si e.terne*.
77' C"ite"ii e stabili"e a ono"a"iilo"'
Onorariile facturate tre'uie sa reHecte in mod fdel "aloarea ser"iciilor prestate, tinand seama
de urmatoarele elemente:
1. competenta si cunostintele o'tinute pentru tipul de ser"iciu prestat%
4. ni"elul de instruire si e.perienta persoanei care participa la lucrare%
A. timpul afectat de fecare persoana efectuarii lucrarii%
M. gradul de responsa'ilitate al misiunii respecti"e.
Onorariile se calculea#a in functie de tarifele orare sau #ilnice in "igoare, pentru fecare
participant la misiune, la ni"elul fecarei frme, fecarui profesionist.
En profesionist conta'il nu tre'uie sa propuna ser"icii profesionale pentru onorarii
su'estimate.
Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul conta'il tre'uie sa se asigure ca nu
este sacrifcata calitatea sa si ca se respecta normele organismului international cu pri"ire la
calitate.
C0eltuielile si di"ersele ram'ursari & dcplasari de e.emplu & se inregistrea#a distinct.
Perceperea de comisioane sau plata de catre un profesionist conta'il ca li'er profesionist, este
strict inter#isa.
Criteriile de care se tine seama in sta'ilirea onorariilor sunt:
a. competenta si cunostintele necesare ser"iciului prestat%
'. ni"elul dc formare, instruire si e.perienta a persoanei participante la misiune%
c. timpul afectat )ore, #ile*%
d. riscurile si gradul dc responsa'ilitate a misiunii.
76' Cu! se e+e"cita $"ofesia e e+$e"t contabil si e contabil auto"i(at=
29
E.pertii conta'ili pot sa&si e.ercite profesia indi"idual sau se pot constitui in societati
comerciale potri"it legii.
7F' Ce este si cu! functionea(a Co!isia e isci$lina a unei )liale CECCAR
Este un organ ales de Adunarea enerala a flialei cu atri'utiuni de in"estigare, (udecare si
trage la raspundere compusa din 2 mem'rii titulari si 2 supleanti pentru un mandat de M ani%
Comisiile de disciplina (udeca a'aterile disciplinare constand in fapte sau omisiuni sa"arsite
de mem'rii Corpului prin nerespectarea o'ligatiilor ce le re"in si a normelor de conduita etica
si profesionala pre"a#ute in O 62+155M. -oate reclamatiile pri"ind fapte suscepti'ile de a
antrena raspunderea disciplinara indreptate contra unui mem'ru al Corpului sau a unei
societati recunoscute de Corp se adresea#a comisiei de disciplina a flialei de care apartine
cel reclamat. Aceasta instiintea#a pe presedintele consiliului flialei si pe repre#entantul
/inisterului Economiei si !inantelor despre reclamatiile primite. !ac e.ceptie reclamatiile
indreptate impotri"a mem'rilor Consiliului superior, mem'rilor consiliilor flialelor, a
mem'rilor si presedintilor comisiilor de disciplina ale flialelor si ai societatilor straine care se
adresea#a Comisiei superioare de disciplina.
Comisiile de disciplina, din punct de "edere al proflului acti"itatii si al procedurilor folosite,
sunt asimila'ile cu instantele de (udecata si ca urmare, acestea (udeca si 0otarasc pe 'a#a
pro'elor depuse de cei interesati sau a'ilitati, ori administrate de comisiile de disciplina.
Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplina anali#ea#a dosarul cau#ei si, daca
este ca#ul con"oaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarifcarea
tuturor aspectelor din reclamatie si pro'e. Raportorul "a proceda in asa fel incat sa fe
complet edifcat asupra realitatii in ca#ul respecti".
>upa depunerea raportului, presedintele comisiei de disciplina f.ea#a termenul de (udecata,
dispune citarea partilor si sta'ileste completul de (udecata in "ederea (udecarii cau#ei.
Completul de (udecata este format din trei mem'rii ai Comisiei de disciplina. Enul dintre
mem'rii este desemnat presedintele acestuia.
$mpotri"a 0otararilor Comisiilor de disciplina ale flialelor pot f facute contestatii la Comisia
superioara de disciplina in termen de A7 de #ile de la comunicare.
7:' Ce este si cu! functionea(a Co!isia su$e"ioa"a e isci$lina
Comisia superioara de disciplina formata din B mem'rii titulari si B supleanti, este un organ
partial ales de Conferinta Nationala )presedintele, 4 mem'rii titulari si 4 mem'rii supleanti* 4
mem'rii titulari si 4 mem'rii supleanti desemnati de /inistrul fnantelor pu'lice iar 4 mem'rii
titulari si 4 mem'rii supleanti desemnati de /inistrul (ustitiei. /andatul lor este de M ani.
Competente:
a* anali#ea#a plangerile referitoare la a'ateri de la conduita etica si profesionala ale
presedintilor si mem'rilor consiliilor flialelor si aplica sanctiuni% anali#ea#a plangerile
referitoare la a'ateri de la conduita etica si profesionala ale mem'rilor Consiliului superior
facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care 0otaraste%
'* solutionea#a plangerile referitoare la a'aterile de la conduita etica si profesionala a
presedintilor si mem'rilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile flialelor, precum si a
persoanelor f#ice straine carora le&a fost recunoscut dreptul de a e.ercita profesia de e.pert
conta'il sau conta'il autori#at in Romania si aplica, dupa ca#, sanctiunile pre"a#ute in art. 1B
)1* din Ordonanta u"ernului nr. 62+155M, repu'licata%
c* re#ol"a contestatiile formulate impotri"a 0otararilor disciplinare pronuntate de comisiile de
disciplina ale flialelor%
d* aplica sanctiunea inter#icerii dreptului de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau conta'il
autori#at mem'rilor Corpului care au sa"arsit a'ateri gra"e, pre"a#ute de regulament
Comisiile superioare de disciplina, din punct de "edere al proflului acti"itatii si al procedurilor
folosite, sunt asimila'ile cu instantele de (udecata si ca urmare, acestea (udeca si 0otarasc pe
'a#a pro'elor depuse de cei interesati sau a'ilitati, ori administrate de comisiile superioare de
disciplina.
Raportorul desemnat de presedintele comisiei superioare de disciplina anali#ea#a dosarul
cau#ei si, daca este ca#ul con"oaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru
clarifcarea tuturor aspectelor din reclamatie si pro'e.
Raportorul "a proceda in asa fel incat sa fe complet edifcat asupra realitatii in ca#ul
respecti".
3(
>upa depunerea raportului )termenul find de A7 de #ile de la sesi#are*, presedintele comisiei
superioare de disciplina f.ea#a termenul de (udecata, dispune citarea partilor si sta'ileste
completul de (udecata in "ederea (udecarii cau#ei.
;otararile Comisiei superioare de disciplina pot f contestate la Consiliul superior al Corpului in
termen de cel mult 12 #ile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu suspenda
aplicarea 0otararii.
;otararea de sanctionare a mem'rilor Consiliului superior, ai Consiliilor flialelelor se supun
de#'aterii Conferintei Nationale care poate confrma sau infrma. Contestarea sanctiunilor
0otarate de Conferinta Nationala se face la Sectia de contencios administrati" a curtii de apel
in termen de A7 de #ile de la instiintare.
6C' Ca"e sunt $ot"ivit le#ii- at"ibutiile CECCAR=
a* organi#ea#a e.amenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea e.amenului de
aptitudini pentru accesul la profesia de EC sau CA. Programele e.amenului de acces,
reglementarile pri"ind stagiul si e.amenul de aptitudini se ela'orea#a de CECCAR si se
a"i#ea#a de /E! urmarindu&se armoni#area cu pre"ederile directi"elor europene in domeniu%
'* organi#ea#a e"identa EC si CA si a societatilor comerciale de profl, prin inscrierea acestora
in ta'loul Corpului%
c* asigura 'una desfasurare a acti"itatii EC si CA%
d* ela'orea#a si pu'lica normele pri"ind acti"itatea profesionala si conduita etica a EC si CA,
g0idurile profesionale in domeniul fnanciar&conta'il%
e* asigura pentru e.pertii conta'ili 'una desfasurare a acti"itatii de e"aluare pe 'a#a
Standardelor $nternationale de E"aluare%
f* spri(ina formarea si de#"oltarea profesionala a mem'rilor prin programe de formare si
de#"oltare profesionala adec"ata%
g* apara prestigiul si independenta profesionala a mem'rilor in raporturile cu autoritatile
pu'lice, organisme speciali#ate , precum si cu alte persoane (uridice si f#ice din tara si din
strainatate%
0* cola'orea#a cu asociatiile profesionale de proH din tara si din strainatate
i* editea#a pu'licatii de specialitate
(* alte acti"itati sta'ilite prin lege sau regulament%
69' Enu!e"ati o$t at"ibutii ale Auna"ii #ene"ale a )lialei CECCAR
Adunarea generala are urmatoarele atri'utii:
a* ia cunostinta, de#'ate si apro'a prin "ot desc0is raportul de acti"itate pre#entat de consi &
liului flialei pentru perioada e.pirata%
'* apro'a, prin "ot desc0is, 'ugetul de "enituri si c0eltuieli al flialei pentru e.ercitiul fnanciar
"iitor si e.ecutia 'ugetului pentru e.ercitiul fnanciar e.pirat insotit de raportul cen#orilor
asupra gestiunii flialei %
c* ia cunostinta de raportul consiliului flialei pri"ind re#ultatul anali#ei acti"itatii profesionale a
e.pertilor indi"iduali si a societatilor comerciale controlate, in "ederea asigurarii 'unei
e.ercitari a profesiei de e.pert conta'il si de conta'il autori#at pe teritoriul flialei. Adunarea
generala apro'a lista e.pertilor indi"iduali si societatilor comerciale ce "or f auditate calitati"
in anul urmator%
d* alege si re"oca presedintele si mem'rii comisiei de disciplina a flialei%
e* alege si re"oca presedintele si mem'rii consiliului flialei precum si cen#orii%
f* propune, dintre mem'rii sai, candidati pentru functia de presedinte si de mem'ru al
Consiliului superior%
g* adopta lista cuprin#and mem'rii de onoare ai flialei%
0* indeplineste orice alte atri'utii pre"a#ute de lege, regulament, de Codul etic national al
profesionistilor conta'ili sau 0otarate de Consiliul superior.
6<' Ce "e$"e(inta Coul etic national al $"ofesionistilo" contabili=
Codul etic national al profesionistilor conta'ili din Romania sta'ileste norme de conduita
pentru profesionistii conta'ili si formulea#a principiile fundamentale care tre'uie respectate
de catre profesionistii conta'ili in "ederea reali#arii o'iecti"elor comune. Profesionistii
conta'ili din Romania actionea#a in diferite entitati si ramuri ale economiei nationale ca li'er&
profesionisti sau ca anga(ati% scopul de 'a#a al Codului, tre'uie insa intotdeauna respectat.
Consiliul Superior al CECCAR sta'ileste cerintele etice detaliate, pentru ca mem'rii sai sa
asigure cea mai inalta calitate prestarii ser"iciilor profesionale si sa mentina increderea
pu'licului in profesie.
31
Codul recunoaste ca o'iecti"ele profesiunii conta'ile sunt sta'ilite sa indeplineasca cele mai
inalte standarde de profesionalism, sa atinga cele mai inalte ni"ele de performanta si sa
raspunda cerintelor interesului pu'lic. Reali#area acestor o'iecti"e presupune satisfacerea a
patru cerinte de 'a#a:
& C"eibilitatea. Ln intreaga societate e.ista ne"oia de credi'ilitate in informatie si in
sistemele de informatii.
& @"ofesionalis!. E.ista o necesitate pentru clienti, patroni si alte parti interesate de a putea
f clar identifcate persoanele profesioniste in domeniul conta'il.
& Calitate a se"viciilo". Este ne"oie de asigurarea ca toate ser"iciile o'tinute din partea
profesionistului conta'il, sunt e.ecutate la standardul cel mai ridicat de performanta.
& nc"ee"e. Etili#atorii ser"iciilor profesionistilor conta'ili tre'uie sa se poata simti
incredintati ca e.ista un cadru al eticii profesionale care gu"ernea#a prestarea acestor
ser"icii.
Necesitatea de a asigura apararea onoarei si independentei Corpului si de a conferi lucrarilor
mem'rilor sai autoritate impune acestor profesionisti conta'ili sa ai'a calitati esentiale, cum
sunt:
& stiinta, competenta si constiinta%
& independenta de spirit si de#interes material%
& moralitate, pro'itate si demnitate.
Se impune ca fecare mem'ru al Corpului sa faca efortul necesar de#"oltarii acestor
calitati si indeose'i:
a* sa isi de#"olte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar si cunostintele de cultura
generala, singurele capa'ile sa&i intareasca discernamantul%
'* sa acorde fecarei tran#actii si situatii e.aminate toata atentia si timpul necesar pentru a&si
fundamenta o opinie personala, inainte de a face propuneri%
c* sa isi e.prime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, c0iar ascunsa, a celui ce il consulta
si sa se pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, e.primandu&si, daca e ne"oie, re#er"ele
necesare asupra "alorii ipote#elor si conclu#iilor formulate%
d* sa nu dea niciodata oca#ia de a se aHa in situatia de a nu putea sa isi e.ercite li'ertatea de
gandire sau de a f supus ingradirii indatoririlor sale%
e* sa considere ca independenta sa tre'uie sa isi gaseasca manifestarea deplina in
e.ercitarea profesiei si in prote(area ei, cu respectarea integrala a dispo#itiilor legale si
regulilor sta'ilite de Corp.
En semn distincti" al profesiei conta'ile il constituie asumarea responsa'ilitatii de a actiona in
interes pu'lic. Asadar, responsa'ilitatea unui profesionist conta'il nu consta e.clusi" in a
satisface ne"oile unui client sau unui anga(ator indi"idual. Actionand in interes pu'lic, un
profesionist conta'il ar tre'ui sa respecte si sa se conforme#e pre"ederilor etice ale acestui
Cod.
Pu'licul profesiunii conta'ile este format din clienti, donatori de credite, gu"ernanti,
anga(atori, anga(ati, in"estitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a fnantatorilor si alte
persoane care se 'a#ea#a pe o'iecti"itatea si integritatea profesionistilor conta'ili pentru a
mentine functionarea corespun#atoare a economiei. Aceasta incredere impune profesiunii
conta'ile o raspundere pu'lica. $nteresul pu'lic este defnit drept 'unastarea colecti"a a
comunitatii si a institutiilor deser"ite de profesionistul conta'il.
63' Ce contine Decla"atia Consiliului Su$e"io" al Co"$ului $"ivin $une"ea in
a$lica"e si insusi"ea ce"intelo" etice=
1. CECCAR, ca mem'ru al $!AC, are responsa'ilitatea de a promo"a norme de inalta conduita
profesionala si sa se asigure ca cerintele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor "a f
in"estigata, luandu&se masurile care se cu"in.
4. /isiunea de a pregati cerinte etice detaliate apartine Consiliului Superior al CECCAR
A. Adoptarea cerintelor etice internationale ale $!AC de catre CECCAR nu "a asigura in mod
o'ligatoriu aplicarea acestor norme de conduita sta'ilite. >e aceea, CECCAR ela'orea#a
pre"ederi normati"e adec"ate cerintelor etice aplica'ile tuturor misiunilor profesionistilor
conta'ili.
M. CECCAR asigura consultanta si indrumari care sa a(ute la re#ol"area conHictelor de etica ale
profesionistilor conta'ili.
Sta'ilirea unui compartiment de interpretare+indrumare+consultanta tre'uie sa ai'a
urmatoarele caracteristici:
32
1 & o'iecti"ele lui si procedurile de functionare tre'uie sa fe transparente si promo"ate larg
in randul mem'rilor%
4 & procedurile de functionare tre'uie sa ofere siguranta ca se "a tine seama numai de
intre'ari re#ona'ile din partea mem'rilor si ca cel care intrea'a raspunde pentru formularea
clara a faptelor si circumstantelor%
A & cei insarcinati sa ofere consultanta tre'uie sa ai'a un ni"el corespun#ator de autoritate si
o e.perienta te0nica sufcienta pentru a acorda asemenea indrumari%
M & cererile "or f facute de o'icei pe 'a#a de confdentialitate iar re#ultatele oricaror
interpretari+consultanta+indrumari pot face o'iectul pu'licarii )fara a da nume*, ca modalitate
de formare etica pentru toti profesionistii conta'ili.
Pentru a raspunde acestor cerinte, in cadrul Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor
Autori#ati functionea#a >epartamentul de etica, comisiile de apel si comisiile de disciplina,
atri'utiile acestora find sta'ilite prin 0otarari ale Consiliului Superior.
2. Punerea in aplicare a cerintelor etice "a f sustinuta de introducerea unui program menit sa
asigure Corpul E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania ca mem'rii indi"iduali
cunosc toate cerintele etice si consecintele nerespectarii acestor cerinte. Asemenea informatii
pot f comunicate mem'rilor, indi"idual, prin manuale, pu'licatii te0nice, re"iste profesionale,
rapoarte in legatura cu audieri si acti"itati disciplinare, programe referitoare la pregatirea
profesionala continua, pu'licatii, presa fnanciara si de afaceri si raspunsuri pri"ind cerintele
de consultanta de la comitetul specifc.
6. Profesionistii conta'ili "or respecta cerintele etice care ii pri"esc, fara sa fe ne"oie de
constrangeri sau sanctiuni. Ln ciuda acestui fapt, se pot produce ca#uri in care astfel de
cerinte sunt ignorate in mod Hagrant sau pe care acestia nu le respecta din eroare, omisiune
sau din lipsa de intelegere a lor. Este in interesul profesiei si al tuturor mem'rilor ca pu'licul
larg sa ai'a incredere ca nerespectarea cerintelor etice ale profesiei "a f in"estigata si, acolo
unde este ca#ul, "or f luate masuri disciplinare.
B. Profesionistii conta'ili tre'uie deci sa fe pregatiti sa (ustifce orice a'atere, de la cerintele
etice. Nerespectarea cerintelor etice sau incapacitatea de a (ustifca a'aterile de la acestea
pot constitui a'ateri profesionale care pot da nastere unor actiuni disciplinare.
3. Puterea actiunii disciplinare este sta'ilita prin reglementarile CECCAR
5. /asurile disciplinare pot aparea, de o'icei, in urma unor pro'leme ca:
1 & nerespectarea normelor generale de 'a#a si specifce aplica'ile tuturor misiunilor
profesionistilor conta'ili%
4 & nerespectarea regulilor de etica%
A & conduita discredita'ila sau de#onorata.
17. $n"estigatiile disciplinare "or incepe, de o'icei, ca re#ultat al unor plangeri% structurile
centrale si locale ale Corpului tre'uie sa ia in consideratie toate plangerile. $n"estigatiile pot,
totusi, sa fe introduse din ofciu de CECCAR sau de catre o entitate administrati"a, fara sa fe
facuta o plangere. $n"estigatiile pot f facute "er'al sau prin corespondenta. -re'uie
intotdeauna instiintat mem'rul impotri"a caruia se face plangere, precum si cel care a facut
plangerea. Acolo unde e.ista o disputa, se poate incerca o conciliere, fe prin comisiile de
disciplina ale flialelor, fe prin comisiile de ar'itra( ale acestora.
6;' @"e(entati si e+$licati cele 6 $"inci$ii funa!entale $"eva(ute e Coul etic
national al $"ofesionistilo" contabili4
1. $ntegritatea& un profesionist tre'uie sa fe drept si onest in reali#area ser"iciilor profesionale
4.O'iecti"itatea& profesionistul conta'il tre'uie sa fe impartial si nu tre'uie sa permita
pre(udecatilor, confu#iilor, conHictelor de interese sau inHuentelor nedorite sa inter"ina in
rationamentele profesionale%
A.Competenta profesionala si $"uenta&Profesionistul conta'il are datoria permanenta de a&si
mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la ni"elul cerut, pentru a se asigura ca un
client sau un patron este 'enefciarul unui ser"iciu profesional competent, 'a#at pe ultimele
e"olutii din domeniul practicii, legislatiei si te0nicii. En profesionist conta'il tre'uie sa
actione#e cu prudenta in conformitate cu standardele profesionale aplica'ile%
M.Confdentialitatea&Profesionistul conta'il tre'uie sa respecte confdentialitatea informatiilor
do'andite in timpul indeplinirii ser"iciilor profesionale si nu tre'uie sa utili#e#e sau sa di"ulge
aceste informatii fara autori#area clara si e.presa sau numai daca e.ista un drept legal sau
profesional sau datoria de a face acest lucru. $nformatiile o'tinute nu tre'uie utili#ate in
a"anta(ul personal sau al unor terte parti%
33
2.Comportamentul profesional
Profesionistul conta'il tre'uie sa actione#e intr&o maniera conforma cu 'una reputatie a
profesiei si sa se a'tina de la orice acti"itate care ar discredita profesia ceea ce presupune
e.istenta unor responsa'ilitati ale profesionistiului conta'il fata de clienti, fata de terti, de alti
mem'rii ai profesiei conta'ile, de anga(ati si cola'oratori, de patroni si fata de pu'licul larg.
6. Respectul fata de normele te0nice si profesionale
Profesionistul conta'il are datoria de a e.ecuta cu gri(a si a'ilitate instructiunile clientului sau
patronului in masura in care sunt compati'ile cu cerintele de integritate si o'iecti"itate si in
ca#ul li'er profesionistilor cu independenta% sa se conforme#e normelor profesionale si te0nice
emise de CECCAR si legislatiei.
67' @"inci$alele $"evee"i ale Coului etic "efe"itoa"e la con)entialitate
& Acest principiu impune ca o'ligatie profesionistilor conta'ili de a se a'tine de la de#"aluirea
de informatii confdentiale sau folosirea lor in a"anta(ul personal sau al unei terte parti%
& Profesionistii conta'ili au o'ligatia sa respecte confdentialitatea informatiilor do'andite in
timpul acti"itatilor profesionale, in legatura cu afacerile clientilor sau anga(atorilor. O'ligatia
de confdentialitate continua c0iar si dupa terminarea relatiei intre profesionistul conta'il si
client sau patron sau pre#entarea de informatii catre un posi'il clent sau anga(ator%
& Profesionsitul conta'il tre'uie sa pastre#e intotdeauna confdentialitatea , cu e.ceptia
ca#ului in care a fost autori#at, in mod special sa de#"aluie o anumita informatie sau daca
e.ista o o'ligatie legala sau profesionala de a de#"alui asemenea informatii%
& Profesionsitii conta'ili au o'ligatia sa se asigure ca personalul aHat su' controlul lor si
persoanele care le furni#ea#a consultanta sau asistenta respecta principiul confdentialitatii.
Profesionistii conta'ili sunt sau pot f o'ligati sa di"ulge informatii confdentiale cand acest
lucru este autori#at de client sau anga(ator, cand este autori#ata prin lege sau cand e.ista o
o'ligatie profesionala si numai dupa ce s&a con"ins ca partile carora li se adresea#a
comunicarea sunt destinatarii adec"ati.
66' Ce intele#eti $"in Su$"ave#&e"ea @ublica=
Acti"itatea Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania se desfasoara
su' supra"eg0erea autoritatii de stat, repre#entata de /inisterul Economiei si !inantelor. Ln
reali#area atri'utiilor de supra"eg0ere pu'lica in domeniu, /inisterul !inantelor Pu'lice poate
delega atri'utiile sale unui alt organism, in conditiile legii.
Persoanele desemnate de /inisterul Economiei si !inantelor sa efectue#e supra"eg0erea
pu'lica a acti"itatii Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ili Autori#ati din Romania au
urmatoarele indatoriri:
a* participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului Superior, fara drept de "ot%
'* sesi#ea#a ministrul economiei si fnantelor ori de cate ori 0otararile Corpului E.pertilor
Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati din Romania contra"in reglementarilor legale. /inisterul
Economiei si !inantelor poate ataca 0otararile Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ili
Autori#ati din Romania la instanta de contencios administrati", in conditiile legii. Prin derogare
de la pre"ederile art.B din Legea contenciosului administrati" nr. 22M+477M, cu modifcarile si
completarile ulterioare, procedura preala'ila nu este o'ligatorie. Corpul E.pertilor Conta'ili si
Conta'ililor Autori#ati din Romania "a pune la dispo#itia persoanelor desemnate de /inisterul
Economiei si !inantelor o copie de pe 0otararile si deci#iile luate, precum si toate materialele
care au fost supuse apro'arii in Consiliul Superior, Biroul Permanent si Conferinta nationala,
precum si, la cererea acestora, toate documentele care au stat la 'a#a adoptarii deci#iilor si
0otararilor, in termen de B #ile de la adoptarea acestora.
6E' Ca"e sunt $"inci$alele o"ienta"i st"ate#ice ale CECCAR $ent"u $e"ioaa <CC7%
<C9C=
1. Organi#area profesiei. Corpul tre'uie sa se transforme treptat dintr&un organism inc0is,
intr&un institut profesional in ser"iciul economiei%
4. E.ercitarea profesiei: Corpul tre'uie sa&si intensifce in continuare preocuparile pe linia
gestionarii profesiei de EC si CA indiferent de lucrarile pe care acestia le efectuea#a si de
organismul profesional care gestionea#a lucrarea%
A. $nteresul pu'lic. Acceptarea satisfacerii interesului pu'lic in conditii de competenta si
deplina responsa'ilitate este cea mai inalta misiune pe care mem'rii Corpului o au de
indeplinit in continuare%
M. Educatie. $ndeplinirea misiunii de satisfacere a interesului pu'lic este conditionata de
formare si instruire&principalele cai pentru mentinerea competentei mem'rilor Corpului .
34
2. Parteneriatul sector pu'lic&sector pri"at. Ena din preocuparile fundamentale ale Corpului
o constituie si in perioada urmatoare constituirea unor relatii de parteneriat cu sectorul pu'lic
si in mod deose'it cu Parlamentul, u"ernul si cu celalate organisme gu"ernamentale. Corpul
tre'uie sa "alorifce in interesul general al tarii po#itia sa de mem'ru in organismele
internationale si sa spri(ine introducerea $!RS&urilor pentru sectorul pu'lic si pri"at.
6. >e#"oltarea ser"iciilor pentru mem'rii&tre'uie sa constituie in continuare o preocupare
ma(ora pentru Corp% identifcarea de noi ser"icii, ela'orarea de norme profesionale si g0iduri
de aplicare , in ser"iciul mem'rilor, im'unatatirea sistemului de comunicare cu mem'rii si de
participarea acestora la luarea deci#iilor spi(in pentru re#ol"area unor pro'leme fnanciare si
sociale ale acestora.
B. Acti"itatea internationala&Corpul "a tre'ui sa&si sporeasca in continuare aportul la
lucrarile organismelor europene si internationale din care face parte si sa&si consolide#e
po#itia de lider in cadrul organismelor profesionale din Europa centrala si de est..
6F. Ce intele#eti $"in $"uenta=
En profesionist conta'il ar tre'ui sa actione#e cu prudenta si in conformitate cu standardele
te0nice si profesionale aplica'ile in furni#area de ser"icii profesionale.
>e#"oltarea profesionala continua ela'orea#a si mentine capacitatile care ii permit unui
profesionist conta'il sa desfasoare o acti"itate competenta intr&un mediu profesional.
Serio#itatea include responsa'ilitatea de a actiona in conformitate cu pre"ederile unei sarcini,
cu atentie si meticulo#itate tinand cont de un inter"al de timp. En profesionist conta'il ar
tre'ui sa ii atentione#e pe clienti, anga(atori si alti utili#atori de ser"icii profesionale de
limitele inerente ser"iciilor pentru a e"ita intelegerea eronata a unei opinii e.primate drept
afrmarea unui fapt.
6:' Ce intele#eti $"in Ine$enenta=
Profesionistul conta'il este o'ligat ca atunci cand isi e.ercita acti"itatea ca li'er profesionist
sa e"ite orice situatie care ar presupune lipsa independentei sau care ar putea afecta
integritatea, o'iecti"itatea sau 'una reputatie a profesiei si care ca re#ultat ar f incompati'ila
cu prestarea ser"iciilor profesionale.
$ndependenta se manifesta prin:
&independenta rationamentului profesional& starea de spirit care permite formarea unei
opinii, fara sa fe afectata de inHuente ce compromit acest rationament)de spirit*%
&independenta comportamentala& e"itarea unor fapte sau impre(urari care pot f atat de
semnifcati"e incat o terta persoana ar a(unge in conclu#ia ca integritatea, o'iecti"itatea si
prudenta profesionala au fost compromise in mod e"ident.
Profesionistul conta'il tre'uie sa se manifeste li'er de orice interese care ar putea f a"ut in
"edere
&implicare fnanciara directa sau indirecta%
&implicarea in ati"itatile unui client%
&acte de comert sau slu('e asigurate in acelasi timp cu e.ercitarea unei profesii li'erale ce
pot genera conHict de interese, in contradictie cu e.ercitarea li'erala a profesiei%
&incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei%
&conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procenta( neaccepta'il de
ridicat fata de cea a profesionistului conta'il%
&acceptarea e.ecutarii de lucrari in 'a#a unor onorarii e"entuale, nepreci#ate anticipat%
EC' Ce intele#eti $"in co!$o"ta!ent $"ofesional=
Principiul comportamentului profesional impune ca o'ligatie profesionistilor conta'ili de
a se conforma legilor si reglementarilor rele"ante si de a e"ita orice actiuni care pot discredita
profesia conta'ila. Ln cadrul strategiei de promo"are a acti"itatii pe care o efectuea#a,
profesionistii conta'ili nu tre'uie sa furni#e#e informatii eronate despre profesia lor.
Profesionistii conta'ili tre'uie sa fe cinstiti si loiali si nu tre'uie:
1 & sa faca re"endicari e.agerate pentru ser"iciile pe care le ofera, califcarile pe care le
poseda si e.perienta pe care o detin%
4 & sa ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament pri"ind munca
desfasurata de altii.
E9'Ce intele#eti $"in "es$ectul fata e no"!ele te&nice si $"ofesionale=
35
Profesionistul conta'il tre'uie sa&si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu
normele te0nice si profesionale rele"ante. Profesionistii conta'ili au datoria de a e.ecuta cu
gri(a si a'ilitate instructiunile clientului sau anga(atorului in masura in care sunt compati'ile
cu cerintele de integritate, o'iecti"itate si, in ca#ul li'er&profesionistilor conta'ili, cu
independenta. Ln plus, ei tre'uie sa se conforme#e normelor profesionale si te0nice emise de
organismul profesional )norme care au la 'a#a standarde profesionale internationale in
domeniul conta'ilitatii, auditului e"aluarii etc* si legislatia din domeniu.
E<' Ce se intele#e $"in co!$etenta e+$e"tului contabil=
E.pertul conta'il are o datorie permanenta de a&si mentine cunostintele si aptitudinile
profesionale la ni"elul necesar pentru a se asigura ca un client sau un anga(ator primeste
ser"icii profesionale competente, 'a#ate pe ultimele e"olutii din practica, legislatie si te0nica.
E.pertul conta'il tre'uie sa actione#e cu prudenta si in conformitate cu standardele te0nice si
profesionale aplica'ile in furni#area de ser"icii profesionale. Competenta sa se reHecta in
modul in care reuseste sa organi#e#e si sa efectue#e lucrarile la care s&a anga(at prin contract,
gradul in care acestea satisfac cerintele 'enefciarilor directi, a interesului pu'lic in general.
Competenta profesionala are doua componente de 'a#a:
& o'tinerea
& mentinerea
Competenta profesionala presupune ca profesionistul conta'il tre'uie sa furni#e#e ser"icii
profesionale cu competenta, gri(a si s<rguinta si este o'ligat sa mentina @n permanenta un
ni"el de cunostinte si de competenta profesionala care sa (ustifce asteptarile unui client sau
ale anga(atorului% aceasta presupune ca el sa fe la curent cu ultimele e"olutii si noutati din
practiuca profesionala, din legislatie si te0nicile de lucru.
>o'<ndirea cere:
& @nalt standard de pregatire generala, rumata de una specifca%
& practica si e.aminare @n su'iecte profesionale semnifcati"e%
& perioda de practica @n domeniu.
/entinerea cere:
& cunoasterea continua a e"olutiilor @n profesia conta'ila )la ni"el national si international
@n conta'ilitate, audit si alte reglementari statuare si cerinte rele"ante*%
& adoptarea unui program care sa garante#e un control de calitate @n @ndeplinirea
sarcinilor profesionale, @n conformitate cu normele nationale si internationale.
E3' In ce constau sec"etul $"ofesional si con)entialitatea e+$e"tului contabil=
Confdentialitatea presupune ca profesionistul conta'il tre'uie sa respecte secretul
informatiilor o'tinute in timpul misiunii sale si nu tre'uie sa le utili#e#e sau sa le di"ulge fara
autori#atie scrisa, in afara de ca#urile cand o'ligatia di"ulgarii este pre"a#uta prin lege sau
norme reglementare. Principiul confdentialitatii impune ca o'ligatie profesionistilor conta'ili,
de a se a'tine de la folosirea informatiilor confdentiale do'andite in timpul e.ecutarii
sarcinilor de ser"iciu in a"anta(ul personal sau in a"anta(ul unei terte parti.
Pentru a sta'ili daca informatiile confdentiale pot f di"ulgate, tre'uie a"ute in "edere
urmatoarele aspecte:
a* cand di"ulgarea este autori#ata de client,
'*&cand di"ulgarea este ceruta de lege sau cand e.ista o'ligatii profesionale de di"ulgare:
Profesionsitul tre'uie sa faca apel la (udecata sa, pentru a determina tipul de informatii
care pot f di"ulgate sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii
corecti ai unor astfel de informatii si sa sta'ileasca daca di"ulgarea si consecintele acesteia
implica responsa'ilitatea sa.
En profesionist conta'il tre'uie, de asemenea, sa mentina con)entialitatea in pre#entarea
de informatii catre un posi'il client sau anga(ator sa fe constient de posi'ilitatea unor
scurgeri de informatii, in special in situatii ce implica o asociere de afaceri pe termen lung cu
un asociat sau cu un afn. O'ligatia de confdentialitate continua si dupa inc0eierea relatiei
dintre profesionistul conta'il si client sau anga(ator. Cand profesionistul conta'il sc0im'a
organi#atia anga(atoare sau o'tine un nou client el are dreptul sa utili#e#e e.perienta
anterioara fara sa foloseasca sau sa di"ulge informatii confdentiale primite sau o'tinute dintr&
o relatie profesionala sau de afaceri.
E;' In ce consta ife"enta int"e e+$e"tul contabil si econo!istul sala"iat= Da" cea
int"e contabilul auto"i(at si contabilul sala"iat=
36
EC este persoana care a do'andit acesta calitate in conditiile O 62+155Mc.c.m.u., a"and
competenta profesionala de a organi#a si conducere conta'ilitatea, de a supra"eg0ea
gestiunea societatilor comerciale de a intocmi situatiile fnanciare si de a efectua e.perti#e
conta'ile. >aca economistul este su'ordonat unui sef ierar0ic si e.ecuta atri'utiile specifce
postului sau find speciali#at in multe domenii: turism, ser"icii, marQeting, management,
planifcare, salari#are, fnanciar&conta'il, EC este tot un economist dar aHat in relatii de
independenta fata de societatea comerciala, el nu primeste pentru lucrarile e.ecutate un
salariu, cu un onorariu pre"a#ut prin contractul inc0eiat cu referire la misiunea sa.
CA este persoana care a do'andit aceasta calitate in conditiile O 62+155M c.c.m.u. a"and
competenta de a tine conta'ilitatea si de a pregati lucrarile in "ederea intocmirii situatiilor
fnanciare. >aca conta'ilul salariat este su'ordonat unui sef ierar0ic si e.ecuta atri'utiile
specifce postului sau, CA se aHa in relatii de independenta fata de societatea comerciala, el
nu primeste pentru lucrarile e.ecutate un salariu, cu un onorariu pre"a#ut prin contractul
inc0eiat.
E7' Cu! se obtine calitatea e EC=
Calitatea de EC se o'tine potri"it Regulamentului pri"ind accesul la profesia de EC si de
conta'il autori#at & prin e.amene sustinute in urmatoarele etape:
a* E.amen de admitere prin sustinerea a doua pro'e scrise cuprin#and su'iecte din
disciplinele:
& conta'ilitate, fscalitate, drept cu o durata de A ore pentru ela'orarea raspunsurilor
&audit, e"aluare economica si fnanciara a intreprinderilor, control fnanciar si e.perti#a
conta'ila, cu o durata de A ore pentru ela'orarea raspunsurilor.
/edia la e.amen tre'uie sa fe cel putin B, si minim nota 6 la fecare disciplina.
E.amenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de A ani efectuat pe langa un
tutore indi"idual sau in sistem colecti"%
'* E.amen de aptitudini&consta intr&o pro'a scrisa si una orala%
Pro'a scrisa )la care fecare su'iect este notat cu note de la 1 la 17 iar pentru promo"are
tre'uie o'tinuta media minim B * cu durata de 6 ore, consta din :
& studii de ca# e.ercitii si pro'leme din domeniul e.perti#ei conta'ile, monografi conta'ile,
e"aluarea intreprinderilor si audit fnanciar,
& intre'ari de (udecata profesionala din, doctrina si deontologia profesiei conta'ile,
organi#area si functionarea Corpului.
Pro'a orala consta in intre'ari din materia (uridica, fscala, conta'ilitate, audit fnanciar si
e"aluarea intreprinderilor.
E6' Cu! se obtine calitatea e CA=
Calitatea de CA se o'tine potri"it Regulamentului pri"ind accesul la profesia de EC si de
conta'il autori#at & prin e.amene sustinute in urmatoarele etape:
a* E.amen de admitere prin sustinerea unei pro'e scrise cuprin#and su'iecte din
disciplinele conta'ilitate, fscalitate, drept cu o durata de A ore pentru ela'orarea
raspunsurilor.
/edia la e.amen tre'uie sa fe cel putin B si minim nota 6 la fecare disciplina.
E.amenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de A ani efectuat pe langa
un tutore indi"idual sau in sistem colecti"%
c* E.amen de aptitudini&consta intr&o pro'a scrisa si una orala%
Pro'a scrisa )la care fecare su'iect este notat cu note de la 1 la 17 iar pentru promo"are
tre'uie o'tinuta media minim B* cu durata de 6 ore, consta in :
& studii de ca# cu monografi conta'ile %
& intre'ari de (udecata profesionala din legislatia pri"ind conta'ilitatea, fscalitatea si dreptul
comercial, doctrina si deontologia profesionala.
Pro'a orala consta in intre'ari din materia (uridica, fscala, conta'ilitate.
EE' Cu! se e+ecita $"ofesia e e+$e"t contabil si e contabil auto"i(at=
E.ercitarea profesiei de EC si CA se reali#ea#a numai de catre persoanele f#ice sau (uridice,
mem're ale Corpului, care au o'tinut "i#a anuala de functionare si sunt inscrise in -a'loul
Corpului. -a'loul se pu'lica in /.Of. anual. E.ercitarea profesiei de e.pert conta'il si de
conta'il autori#at se face cu respectarea principiului independentei profesiei% e.pertul conta'il
37
si conta'ilul autori#at nu tre'uie niciodata sa se gaseasca in situatia de conHict de interese si
in nici o alta situatie care ar putea aduce atingere integritatii si o'iecti"itatii sale.
Atat EC cat si CA pot e.ercita profesia indi"idual sau in societati comerciale de e.perti#a
conta'ila sau de conta'ilitate. Societatile comerciale de e.perti#a conta'ila si societatile
comerciale de conta'ilitate pot f constituite din unul sau mai multi asociati sau actionari.
Acestea e.ecuta intreaga gama de lucrari pre"a#ute de lege, cu respectarea dispo#itiilor
legale.
EF' Ce se intele#e $"in autono!ia Co"$ului=
Autonomia, in general, este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina
li'ertate in actiunile sale. Autonomia Corpului face din acesta un organism de
autoreglementare in profesie% acesta presupune nesu'ordonarea in fata niciunei autoritati%
Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este su'ordonat "reunui organism sau
statului. >impotri"a, prin delegatia primita din partea autoritatii pu'lice, acorda si retrage
dreptul de e.ercitare a profesiei de EC si de CA si are dreptul sa controle#e competenta si
moralitatea mem'rilor sai. Prin organele sale alese, Corpul este repre#entat in fata autoritatii
pu'lice, precum si in raporturile cu persoanele f#ice si (uridice din tara si strainatate. Corpul
cola'orea#a cu organele de specialitate ale statului in ela'orarea de norme legate de profesia
conta'ila, dar normele de lucru specifce profesiei, sunt re#ultatul acti"itatii Corpului.
E:' Ce sunt se"viciile $"ofesionale=
Orice ser"iciu care cere aptitudini si cunostinte conta'ile, prestat de un profesionist in
domeniu.
Acestea pot f:
&ser"icii de conta'ilitate
&audit
&fscalitate
&consultanta
&e"aluari
&management fnanciar
Ser"iciu Y o munca prestata in folosul sau interesul cui"a, potri"it normelor si regulilor
profesiei prestatorului, )indeplinirea unei indatoriri fata de cine"a*.
FC' Ca"e sunt ca"acte"isticile esentiale ale $"ofesiei contabile=
Profesia conta'ila are urmatoarele caracteristici esentiale:
a* & detinerea unei competente intelectuale specifce, o'tinuta prin formare si in"atamant
'*& respectarea de catre mem'rii a unui ansam'lu de "alori si de reguli sta'ilite de organismul
profesional, cu deose'ire cele care se refera la o'iecti"itate
c*& recunoasterea unei datorii fata de pu'lic.
Profesia conta'ila se 'a#ea#a pe moralitate ireprosa'ila, pe independenta, pe stiinta in
profesie, pe competenta.
F9'E+$licati inte"esul $ublic $ot"ivit Coului etic*
Responsa'ilitatea profesionsitului conta'il nu inseamna sa satisfaca necesitati indi"iduale ale
unui anumit client. Standardele profesiei conta'ile sunt puternic determinate de interesul
pu'lic.
Pu'licul profesiunii conta'ile este format din clenti, donatori de credite, gu"ernanti,
anga(atori, anga(ati, in"estitori, comunitatea oamenilor de afaceri, alte persoane care se
'a#ea#a pe o'iecti"itatea si integritatea profesionistilor conta'ili pentru a mentine
functionarea corespun#atoare a economiei. $nteresul pu'lic este defnit drept 'unastarea
colecti"a a comunitatii si a institutiilor deser"ite de profesionistul conta'il.
Profesionistii conta'ili au un rol important in societate. $n"estitorii, creditorii, patronii si alte
sectoare ale comunitatii fnanciare, inclusi" u"ernul si pu'licul contea#a pe profesionistii
conta'ili pentru o conta'ilitate fnanciara si raportari corecte, management fnanciar efcient
si sfaturi competente.
Profesionistii pot ramane in aceasta po#itie a"anta(oasa numai continuand sa ofere pu'licului
aceste ser"icii unice la un ni"el care sa demonstre#e ca increderea pu'licului este 'ine
fundamentata.
F<'Ca"e este st"uctu"a Tabloului Co"$ului=
38
-a'loul Corpului este impartit in opt sectiuni, cuprin#and mem'rii Corpului, cu drept de a
e.ercita profesia de e.pert conta'il sau de conta'il autori#at, si anume:
Sectiunea intai N e+$e"ti contabili G libe" $"ofesionisti care isi desfasoara acti"itatea in
mod indi"idual sau ca persoane f#ice autori#ate.
Sectiunea a doua N e+$e"ti contabili ca"e au statut e an#a0ati in intreprinderi, institutii
'ancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale.
Sectiunea a treia N $e"soane )(ice st"aine care au o'tinut calitatea de mem'ru al Corpului.
Sectiunea a patra N e+$e"ti contabili ca"e isi esfasoa"a activitatea in ca"ul uno"
societati, companii sau ca'inete, !e!b"e ale Co"$ului:
A. Cu capital strain sau mi.t.
B. Cu capital auto0ton.
Sectiunea a cincea N contabili auto"i(ati libe" $"ofesionisti care isi desfasoara acti"itatea
in mod indi"idual sau ca persoane f#ice autori#ate.
Sectiunea a sasea N contabili auto"i(ati ca"e au statut e an#a0ati in intreprinderi,
institutii 'ancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale si locale.
Sectiunea a saptea N contabili auto"i(ati ca"e isi esfasoa"a activitatea in ca"ul
societatilo" co!e"ciale e contabilitate- !e!b"e ale Co"$ului*
A. Cu capital strain sau mi.t.
B. Cu capital auto0ton.
Sectiunea a opta N Titlu"i ono"i)ce*
A. Presedinti de onoare
B. E.perti conta'ili de onoare
C. Conta'ili autori#ati de onoare.
Structura pe sectiuni a -a'loului se apro'a prin 0otarare a Consiliului superior si se pu'lica
anual in /onitorul Ofcial al Romaniei, Partea $.
F3'Clasi)ca"ea ocu!entelo" e!ise e o"#anele e conuce"e ale Co"$ului
Ln e.ercitarea atri'utiilor pre"a#ute in pre#entul regulament, Conferinta nationala, adunarea
generala a flialei, Consiliul superior si consiliul flialei emit &ota"a"i, Biroul permanent al
Consiliului superior sau al consiliului flialei, precum si presedintii de fliale emit eci(ii, iar
presedintele Consiliului superior emite o"ine.
Potri"it art. MM din Ordonanta u"ernului nr. 62+155M, repu'licata, 0otararile si deci#iile de
interes general, adoptate de Conferinta nationala, Consiliul superior si Biroul permanent al
Consiliului superior se pu'lica in /onitorul Ofcial al Romaniei, Partea $, in termen de A7 de #ile
de la adoptare.
Sunt 0otarari si deci#ii de interes general cele care se refera la:
& Regulamentul de organi#are si functionare a Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor
Autori#ati din Romania si toate modifcarile si completarile la acesta%
& Codul etic national al profesionistilor conta'ili din Romania si toate modifcarile si
completarile la acesta%
& Regulamentul de organi#are si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile
flialelor si Consiliul superior al Corpului si toate modifcarile si completarile la acesta%
& -a'loul Corpului si modifcarile la acesta%
& accesul la profesie: e.amenele de admitere la stagiu% efectuarea stagiului si organi#area
e.amenului de aptitudini%
& auditul calitatii ser"iciilor profesionale e.ecutate de mem'rii Corpului E.pertilor Conta'ili si
Conta'ililor Autori#ati din Romania
& alte 0otarari si deci#ii clasifcate de organele emitente ca find de interes general.
F;'Ca"e sunt o"#anis!ele $"ofesiei contabile inte"nationale si "e#ionale in ca"e
CECCAR face $a"te=
IFAC G !ederatia $nternationala a Conta'ililorFEE % !ederatia E.pertilor Conta'ili Europeni
39
FIDEF % !ederatia $nternationala a E.pertilor Conta'ili !rancofoni
FCM % !ederatia E.pertilor Conta'ili /editeraneeni
CILEA % Comitetul pentru $ntegrare Latin Europa&America

SEE@AD% Parteneriatul Sud&Est European pentru >e#"oltarea Profesiei Conta'ile

F7'Ca"e sunt abate"ile isci$lina"e ale !e!b"ilo" ca"e se sanctionea(a cu
sus$ena"e sau inte"ictie=
A. SESPEN>AREA >REP-ELE$ >E EZERC$-ARE A PRO!ES$E$
1. >e la A luni la un an, pentru neplata coti#atiei profesionale sau+ si a celorlate o'ligatii
'anesti, la termenele sta'ilite, in cursul unui an calendaristic.
4. Suspendarea dreptului de a mai efectua e.perti#e conta'ile pe 6&14 luni pentru
nerespectarea standardelor profesionale si a normelor emise de Corp cu pri"ire la efectuarea
e.perti#elor conta'ile.
B. $N-ER>$C-$A >REP-ELE$ >E EZERC$-ARE A PRO!ES$E$
1. Condamnarea defniti"a pentru sa"arsirea unei infractiuni care, potri"it legii inter#ice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
4. Practicarea profesiei de e.pert conta'il sau conta'il autori#at fara "i#a anuala pentru
e.ercitarea profesiei & legal acordata )stare de incompati'ilitate*.
A. $ncalcarea cu intentie prin actiune sau omisiune a normelor de lucru ela'orate de Corp
pri"ind e.ercitarea profesiei, daca fapta a a"ut ca urmare producerea unui pre(udiciu moral
sau material.
M. Repetarea faptei de nerespectare a standardelor profesionale si a normelor emise de Corp
cu pri"ire la efectuarea e.perti#elor conta'ile.
/em'rii sanctionati disciplinar cu suspendarea sau interdictia dreptului de e.ercitare a
profesiei sunt o'ligati sa depuna la fliala carnetul de mem'ru si parafa de lucru, )acestea
findu&le restituite la e.pirarea perioadei in ca#ul suspendarii*.
CONS-$-E$E ABA-ER$ >$SC$PL$NARE LA CARE APL$CAREA SANC-$EN$$ SE !ACE $N !ENC-$E >E
RAD$-A-EA LOR ER/A-OARELE !AP-E:
$ncalcarea dispo#itiilor cu pri"ire la incompati'ilitati sau conHicte de interese )Efectuarea de
lucrari pentru agentii ec. sau institutiiile la care au si calitatea de salariat% Efectuarea de
lucrari pentru agentii ec. sau institutiiile cu care anga(atorii profesionistului au relatii
contractuale% Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutiiile cu care anga(atorii
profesionistului se aHa in concurenta% Efectuarea de lucrari pentru agentii ec. sau institutii in
ca#ul in care sunt rude sau afni pana la gradul $D inclusi" sau soti ai administratorilor%
Efectuarea de lucrari in situatia in care e.ista elemente care atesta starea de conHict de
interese*
A'senta nemoti"ata de la adunarea generala a flialei sau Conferinta Nationala
Nerespectarea dispo#itiilor Codului etic national al profesionistilor conta'ili si a normelor
Corpului referitoare la pu'licitate
4(
$nscrierea in rapoartele de e.perti#a conta'ila sau in alte lucrari efectuate pentru terti de
aprecieri la adresa altor mem'ri ai Corpului fara consimtamantul acestora sau fara sa f fost
consultati
A'senta ne(ustifcata de la actiunile de pregatire si de#"oltare profesionala reglementate
prin normele emise de Corp
Comportament necu"iincios fata de mem'rii Corpului, repre#entatii /E! sau fata de alti
participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului
Nerespectarea o'ligatiei de pastrare a secretului profesional
Prestarea de ser"icii profesionale fara "i#a anuala de e.ercitare a profesiei sau fara contract
scris inc0eiat cu clientul sau pe 'a#a unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea
profesionala a celui care il inc0eie: e.pert conta'il sau conta'il autori#at
Nedeclararea sau declararea partiala a "eniturilor, in scopul sustragerii de la plata coti#atiei
pre"a#ute in pre#entul regulament sau a impo#itelor
!apta mem'rului Corpului de a nu depune, in termenele sta'ilite, la fliala de care apartine,
declaratiile anuale% pentru persoanele (uridice raspunderea incum'a presedintelui consiliului
de administratie sau administratorului unic, dupa ca#% nedepunerea declaratiilor sau declaratii
neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii
Nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu oca#ia efectuarii
lucrarilor pentru terti
Refu#ul de a pune la dispo#itia organelor de control ale Corpului documentele pri"ind
acti"itatea profesionala% Neindeplinirea o'ligatiilor pre"a#ute in Regulamentul pri"ind auditul
calitatii ser"iciilor profesionale
Orice alte incalcari ale normelor si 0otararilor luate de organele de conducere ale Corpului.
F6'Obli#atiile e co!unica"e in ca(ul a$lica"ii e sanctiuni isci$lina"e !e!b"ilo".
Sanctiunile disciplinare sunt aplicate de catre comisia de disciplina conform procedurilor
pre"a#ute in regulamentul de organi#area si functionare a acesteia.
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare defniti"e tre'uie sa fe adusa la cunostinta pu'licului
prin:
a* afsarea unui e.tras al 0otararii de sanctionare la sediul flialei Corpului insotita de
pu'licarea acestuia in re"ista Corpului%
'* comunicarea masurii, in scris, directiei generale a fnantelor pu'lice (udetene, respecti" a
municipiului Bucuresti, si tri'unalului, in ca#ul aplicarii sanctiunilor pre"a#ute in art. 1B )1* lit.
XcX si XdX din Ordonanta u"ernului nr. 62+155M, repu'licata.
Ln ca#ul aplicarii sanctiunii de suspendare a dreptului de e.ercitare a profesiei printr&o
0otarare defniti"a, cel in cau#a este o'ligat sa depuna, su' luare de semnatura, la fliala de
care apartine, carnetul de e.pert conta'il sau de conta'il autori#at si parafa% acestea ii "or f
restituite la e.pirarea termenului de suspendare.
Aceeasi o'ligatie e.ista si in ca#ul aplicarii masurii de inter#icere a dreptului de e.ercitare a
profesiei. /em'rul care refu#a sa se conforme#e "a f radiat din -a'loul Corpului, efectuandu&
se pu'licitatea corespun#atoare.
FE'Cu! se "e(olva con1ictele e etica $ot"ivi Coului etic national al
$"ofesionistilo" contabili =
Profesionistii conta'ili "or respecta cerintele etice fara sa fe ne"oie de constrangeri sau
sanctiuni. Nerespectarea cerintelor etice ale profesiei "a f in"estigata si acolo unde este ca#ul
"or f luate masuri disciplinare de aceste aspecte ocupandu&se >epartamentul de etica,
Comisiile de apel si Comisiile de disciplina.
FF'Relatiile $"ofesionistilo" contabili cu clientii in s$i"itul Coului etic national
Relatiile cu clientii se sta'ilesc prin contract scris de prestari ser"icii, semnat de parti dar
numai dupa ce s&a asigurat ca nu e.ista amenintari la adresa conformitatii cu principiile
fundamentale.Semnifcatia oricaror amenintari tre'uie sa fe e"aluata si luate masuri de
protectie pentru a le elimina sau reduce la un ni"el accepta'il.
$n afara primirii de onorarii pentru lucrarile e.ecutate, orice alta relatie fnanciara cu un client
cum ar f: participatii la capitalul social, dare sau luare de imprumut su' forma de 'unuri,
ser"icii sau 'ani etc, este suscepti'ila de a afecta o'iecti"itatea si de a determina tertii sa
considere ca aceasta o'iecti"itate este compromisa.
&/em'rii Corpului "or tre'ui sa "eg0e#e ca in cadrul indeplinirii lucrarilor lor sa se re#ume
numai la acordarea de a"i#e de consultanta profesionala si sa nu impiete#e acti"itatea de
adminsitrare care este atri'utul e.clusi" al clientului
41
&!actorii de risc sunt foarte "ariati si tre'uie sa fe apreciati in functie de lucrarile de
e.ecutat%
&Orice nou client, ca si lucrarile nou cerute de un client "ec0i, tre'uie sa faca o'iectul &
preala'il acceptarii si inc0eierii contractului & al e"aluarii riscurilor, "erifcarii pri"ind
respectarea principiului independentei profesiei si aprecierii efcientei e.ecutarii lucrarilor in
raport indeose'i cu competenta si cu mi(loacele societatii comerciale%
&>aca in cursul e.ecutarii lucrarilor se constata necesitatea modifcarii sau e.tinderii
lucrarilor, se "a inc0eia un act aditional la contract%
&$n cursul derularii lucrarilor, se pot e.prima in scris fata de clienti, recomandari sau
re#er"e% in ca# de contestare, aceste a"ertismente scrise "or putea constitui pro'e
e.oneratoare de responsa'ilitate%
&/em'rii Corpului care se gasesc in situatia imposi'ilitatii e.ecutarii lucrarilor contractuale
datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare, conform pre"ederilor contractului sau
lipsei de cooperare, tre'uie sa re#ilie#e moti"at contractul%
F:'Enuntati 6 situatii e inco!$atibilitati si con1icte e inte"ese in e+e"cita"ea
$"ofesiei e EC si CA confo"! no"!elo" etice ale Co"$ului'
1. Efectuarea de lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care au si
calitatea de salariat, indiferent de natura si durata contractului de munca%
4. Efectuarea de lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care anga(atorii
profesionistului conta'ili se aHa in raporturi contractuale%
A. Efectuarea de lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care anga(atorii
profesionsitilor conta'ili se aHa in concurenta%
M. Efectuarea de lucrari pentru agentii economici sau institutii, in ca#ul in care sunt rude
sau afni pana la gradul patru inclusi" sau soti ai administratorilor%
2. Efectuarea de lucrari in situatia in care e.ista elemente care atesta starea de conHict de
interese.
6. Efectuarea de lucrari in situatia in care profesionistul conta'il nu are "i#a anuala pe
carnet si autori#atia de lucru pentru anul respecti".
:C'Ce obli#atii a"e CECCAR fata e $"ofesionistii contabili an#a0ati in ive"se
sectoa"e e activitate in econo!ie=
$ntrucat toate sectoarele economiei sunt afectate de sc0im'arile produse de
fenomenele de glo'ali#are si integrare in di"erse structuri geografce, CECCAR si&a asumat
sarcina pregatirii si de#"oltarii profesionale continue atat a mem'rilor sai cat si a
profesionistilor conta'ili anga(ati in di"erse sectoare de acti"itate din economie prin
organi#area de cursuri, seminarii, de#'ateri pe teme profesionale in cadrul Programului
National de >e#"oltare Profesionala Continua.
:9'Ca"e sunt o"#anele cu at"ibutii e cont"ol in ca"ul CECCAR la nivel cent"al si
te"ito"ial=
La ni"el central
&Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului
&Cen#orii au ca atri'utii "erifcarea gestiunii fnanciare a Corpului pentru e.ercitiul fnanciar
inc0eiat, a concordantei dintre operatiile inregistrate in conta'ilitate si cele apro'ate prin
'ugetul de "enituri si c0eltuieli, raportand Conferintei nationale in legatura cu regularitatea si
sinceritatea conturilor si a e.ecutiei 'ugetare
La ni"el teritorial& Controlul acti"itatii flialei se e.ercita de catre cen#ori. Cen#orii au
misiunea de a "erifca si de a raporta adunarii generale asupra gestiunii fnanciare a
consiliului flialei pentru fecare e.ercitiu fnanciar din perioada pentru care au fost alesi,
asupra concordantei dintre operatiile inregistrate in conta'ilitate si documentele apro'ate
prin 'ugetul de "enituri si c0eltuieli, atestand regularitatea si sinceritatea informatiilor
fnanciare si a e.ecutiei 'ugetare.
:<'Ca"e sunt "e$tu"ile !e!b"ilo" CECCAR=
1* E.ercitarea profesiei pe intreg teritoriul tarii
4* >e a alege si a f ales in structurile de conducere ale Corpului cu indeplinirea conditiilor
specifce fecarei functii
A* >e a utili#a sigla CECCAR in corespondenta proprie
M* >e a f pu'licat in /onitorul Ofcial in care apare -a'loul CECCAR in sectiunea
corespun#atoare
:3'Enuntati cateva obli#atii ale !e!b"ilo" CECCAR=
42
1* Participarea la sedintele Adunarii enerale a !ilialei
4* Plata coti#atiei anuale sau+si a celorlalte o'ligatii 'anesti la termenele sta'ilite de RO!
A* Respectarea normelor pri"ind apararea si pastrarea secretului profesional
M* Plata la 'uget in termenul si in cuantumul pre"a#ut de lege a impo#itelor asupra onorariilor
incasate
2* Respectarea normelor de lucru pri"ind e.ercitarea profesiei
6* Punerea la dispo#itia organelor de control ale CECCAR a documentelor pri"ind acti"itatea
profesionala
B* Efectuarea unor acte de pu'licitate cu respectarea pre"ederilor Codului etic national
:;' Ce contine 0u"a!antul $e ca"e un !e!b"u il e$une la insc"ie"ea in tabloul
Co"$ului =
Puramantul contine anga(amentul mem'rilor pri"ind:
& aplicarea corecta si fara partinire a legilor tarii%
& respectarea RO! CECCAR si a Codului etic%
& pastrarea secretului profesional%
& ducerea la indeplinire cu constiincio#itate a indatoririlor ce ii re"in in calitate de EC sau
CA%
-e.t:U Pur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect pre"ederile
Regulamentului Corpului E.pertilor Conta'ili si Conta'ililor Autori#ati si ale Codului pri"ind
conduita etica si profesionala a EC si CA, sa pastre# secretul profesional si sa duc la
indeplinire, cu constiincio#itate, indatoririle ce imi re"in in calitate de e.pert conta'il& conta'il
autori#atU.
:7'Ca"e sunt conitiile $ent"u aco"a"ea vi(ei e e+e"cita"e a $"ofesiei e cat"e
!e!b"ii CECCAR=
Norma nr. 6B7B+4777 cu modifcarile si completarile ulterioare pre"ede urmatoarele
conditii:
a* ac0itarea in intregime a o'ligatiilor fata de Corp pe anul trecut%
'* plata la 'ugetul de stat in cuantumul si la termenul pre"a#ut de lege, a impo#itelor
cu"enite statului asupra onorariilor incasate de la 'enefciari%
c* do"ada asigurarii pentru riscul profesional%
d* do"ada ca nu au suferit nici o condamnare care, potri"it legislatiei in "igoare, inter#ice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale)ca#ier (udiciar sau declaratie
pe proprie raspundere*%
e* sa nu f sa"arsit fapte prin care sa incalce o'ligatiile pre"a#ute de lege, precum si regulile
pri"ind conduita etica si profesionala potri"it pct.14M si 142 din RO! , pentru care sa f fost
sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de e.ercitare a profesiei pe
toata durata suspendarii, precum si cu inter#icerea dreptului de e.ercitare a profesiei%
f* depunerea declaratiei anuale completata la toate ru'ricile pre"a#ute de formular%
g* do"ada pri"ind pregatirea profesionala continua%
0* pre#entarea unei ade"erinte medicale din care sa re#ulte ca in ultimii 2 ani )pana la "arsta
de 62 de ani* sau in ultimii A ani )peste "arsta de 62 de ani* a fost testata cu pri"ire la
indeplinirea conditiei pri"ind capacitatea deplina de e.ercitiu pentru e.ercitarea profesiei
pre"a#uta de O 62+155M c.c.m.u.
:6'In ce consta $"oceu"a e aco"a"e a vi(ei anuale e e+e"cita"e a $"ofesiei=
>irectorul e.ecuti" al flialei "erifca e.actitatea datelor si a informatiilor pre#entate, ia masuri
pentru incasarea ta.elor si a coti#atiilor datorate si indeplinirea altor conditii sta'ilite prin
norme care conditionea#a acordarea "i#ei si "a proceda la acordarea "i#ei anuale.
Acordarea "i#ei anuale se concreti#ea#a prin semnatura directorului e.ecuti" si aplicarea
stampilei flialei pusa in casuta special re#er"ata anului respecti", in carnetul de mem'ru al
Corpului, precum si prin eli'erarea autori#atiei de e.ercitare a profesiei pe anul respecti".
:E'Ca"e sunt "as$une"ile !e!b"ilo" CECCAR= a" sanctiunile isci$lina"e ca"e se
a$lica acesto"a=
EC si CA raspund, in e.ercitarea profesiei, disciplinar, adminsitrati", ci"il si penal, dupa ca#,
potri"it legii. Limitele raspunderii ci"ile a e.pertilor conta'ili si conta'ililor autori#ati se
sta'ilesc prin contractele de prestari ser"icii in functie de u#antele interne si internationale ale
43
profesiei conta'ile. EC si CA garantea#a raspunderea ci"ila pri"ind acti"itatea desfasurata
prin su'scrierea unei polite de asigurare sau prin "arsarea unei contri'utii la fondul de
garantii. Limitele raspunderii ci"ile a EC si CA se sta'ilesc prin contractele de prestari de
ser"icii in functie de u#antele interne si internationale ale profesiei conta'ile.
Sanctiunile disciplinare se aplica in raport de gra"itatea a'aterilor sa"arsite iar acestea se
sta'ilesc prin RO!. Sanctiunile disciplinare ce se aplica EC si CA in raport de gra"itatea
a'aterilor sa"arsite:
&mustrare%
&a"ertisment
&suspendarea de a e.ercita profesia de EC si CA pe o perioada de timp de la A luni la un an%
&inter#icerea dreptului de a e.ercita profesia de EC sau CA
:F'E+$licati- in ce consta sta#iul $ent"u a $a"tici$a la e+a!enul e a$tituini si
obtine"ea calitatii e EC si e CA4
Stagiul consta in intocmirea pe o perioada de A ani a unor lucrari profesionale pe langa un
tutore de stagiu la care se adauga actiuni de pregatire te0nica si deontologica.
Lucrarile profesionale sunt re#ultatul parcurgerii temelor de studiu indi"idual repre#entand
minim M77 ore pe an.
Pregatirea stagiarilor cuprinde actiuni legate de pregatirea te0nica, comportamentul
profesional si doctrina profesionala, care sunt organi#ate de consiliul flialei su' coordonarea
tutorilor de stagiu )indi"iduali sau in sistem colecti"*. $ntr&un an, un stagiar tre'uie sa
efectue#e minim 4 #ile de pregatire, in legatura cu comportamentul profesional si doctrina
profesionala si M #ile de pregatire te0nica%
Stagiarii au o'ligatia sa participe la actiunile organi#ate de Consiliul flialei, in cadrul
programului national de formare profesionala continua.
55. In ce consta $"e#ati"ea sta#ia"ilo" in siste! colectiv=
Efectuarea stagiului in sistem colecti" se face cand nu este posi'ila efectuarea de lucrari pe
langa un tutore de stagiu si se organi#ea#a de flala su' indrumarea directorului e.ecuti", in
conditiile respectarii tuturor pre"ederilor Regulamentului si numai pe 'a#a de lucrari practice
potri"it programului cadru pe categorii de lucrari profesionale. E.ercitiile, lucrarile practice si
studiile de ca# ce fac o'iectul pregatirii in sistem colecti" se sta'ilesc anual de >epartamentul
de Pregatire si >e#"oltare a mem'rilor si Organi#area stagiului si se pre#inta, re#ol"a si
e"aluea#a de catre lectorii apro'ati de BP al Consiliului Superior.
9CC' Ce obli#atii au )lialele Co"$ului $e linia co!unica"ii cu !e!b"ii=
Conducerile flialelor iau masuri pentru asigurarea unei legaturi permanente cu mem'rii in
scopul cunoasterii pro'lemelor cu care sunt confruntati acordandu&li&se spri(in in re#ol"area
acestora.
$n acest scop sunt utili#ate cele mai rapide mi(loace de comunicare: telefon, fa., e&mail,
scrisoare recomandata cu a"i# de confrmare a primirii. Acest ultim procedeu este o'ligatoriu
sa fe utili#at in urmatoarele ca#uri:
& aducerea la cunostinta in termen de 17 #ile a promo"arii e.amenului de acces la profesie si
in"itarea candidatului la intocmirea formalitatilor de inscriere la stagiu%
& toate comunicarile pe perioada stagiului%
& aducerea la cunostinta in termen de 17 #ile a promo"arii e.amenului de aptitudini si
in"itarea la intocmirea dosarului pentru inscrierea in -a'loul Corpului%
& transmiterea formularului >eclaratie anuala ce urmea#a a f completata si retransmisa
flialei.
Con"ocarea la Adunarea enerala a flialei se face prin fa. sau posta dar si prin intermediula
doua mi(loace de informare -D, radio, #iare locale. Anunturile pri"ind organi#area cursurilor de
formare si de#"oltare profesionala, consultatii, oferirea materialelor documentare se fac prin
cele mai potri"ite mi(loace: telefon, scrisoare, anunturi la a"i#ierul flialei.
9C9'Ca"e sunt obli#atiile e "a$o"ta"e ale !e!b"ilo"=
1* !isa personala sau !isa pentru persoane (uridice se depune la fliala odata cu inscrierea in
-a'loul Corpului odata cu dosarul.
4*>eclaratia anuala, atat de catre persoane f#ice cat si persoane (uridice, insotita de lista
clientilor carora le&au fost efectuate ser"iciile&termen A1 ianuarie a anului pentru care se
acorda "i#a.
A*Raportul anual pri"in auditul de calitate, are termen de depunere: A1 martie.
44
174.Ca"e sunt $"inci$alele $"evee"i ale No"!elo" CECCAR $"ivin nivelul e
o"#ani(a"e si esfasu"a"e a cu"su"ilo" $ent"u intele#e"ea si a$lica"ea IFRS8IAS=
1. O'iectul actiunii il constituie organi#area de catre Corp, in urmatorii A&2 ani de cursuri
pentru $ntelegerea si Aplicarea Standardelor $nternationale de Conta'ilitate spri(inind astfel
procesul de reforma in domeniul conta'ilitatii si de integrare a traii in structurile europene.
Scopul:
& intelegerea conceptelor teoretice ce stau la 'a#a S$C%
&pre#entarea de studii de ca# pri"ind aplica'ilitatea practica a diferitelor pre"ederi de S$C%
&asigurarea capacitatii de intelegere si utili#are de catre participanti a celor mai moderne
instrumente ale conta'ilitatii fnanciare, in conformitate cu o'iecti"ele companiei%
&de#"oltarea calitatilor esentiale pentru utli#area adec"ata a S$C, ca mi(loc de asistare a
deci#iilor manageriale%
4.-emeiul legal al actiunii& ;otararea CN nr.M5+4771, apro'ata prin ;otararea CS nr.M4+4771
si deci#ia BP B2+4771
A. Organi#atorii actiunii
M.Sursele 'i'liografce
2.Structura cursului&durata
6. -e0nici de predare
B.>espre lectori
3.Onorarii& c0eltuieli
5. Cursanti
17.O'ligatiile organi#atorilor de cursuri%
9C3'Ce intele#eti $"in cont"ol e calitate asu$"a se"viciilo" $"ofesionale efectuate
e !e!b"ii Co"$ului=
Respectarea conditiilor de organi#are si functionare a ca'inetelor a"and drept scop asigurarea
competentei si moralitatii mem'rilor CECCAR. Ca'inetul include profesionistul care isi
desfasoara acti"itatea cu titlu indi"idual sau o societate de profl.
/onitori#area acti"itatii im'raca trei aspecte: auditul structural )organi#area ca'inetului*,
auditul te0nic )aplicarea normelor profesionale* si auditul de conformitate )intocmirea
rapoartelor anuale*.

17M. Cu! se face ale#e"ea in Consiliul Su$e"io" al Co"$ului=
1. Alegerile au loc prin "ot secret, pe o perioada de M ani, cu reinnoirea 'ienala a (umatate din
numarul mem'rilor alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala
prin "ot secret pentru M ani acesta putand f prelungit o singura data. El poate f reales, dupa
o perioada egala cu cea in care a detinut functia respecti"a ) dupa M, respecti" 3 ani de la
incetarea functiei*.
4. Au dreptul de a alege si de a f alesi toti mem'rii Corpului, persoane f#ice inscrise in
-a'lou, cu e.ceptia celor care:
a* nu sunt la #i cu plata coti#atiilor profesionale%
'* sunt mem'ri de onoare%
c* sunt persoane f#ice straine carora le&a fost recunoscut dreptul de a e.ercita profesia de
e.pert conta'il sau de conta'il autori#at in Romania%
d* au fost sanctionati sau sunt in"estigati pentru a'aterile disciplinare pre"a#ute in
regulament.
A. Dotul este secret si are loc la data f.ata de Consiliul superior.
M. -oti mem'rii Corpului care au dreptul de a alege si de a f alesi pot face declaratii de
candidatura, care "or cuprinde, su' sanctiunea neinscrierii in listele cuprin#and candidatii:
a* numele, prenumele si adresa candidatului%
'* categoria profesionala din care face parte: e.pert conta'il sau conta'il autori#at%
c* modul de e.ercitare a profesiei%
d* functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respecti"e%
e* functia pentru care candidea#a, si anume: mem'ru sau presedinte al Consiliului superior%
f* o'iecti"ele si strategia pe care si le propune candidatul daca "a f ales%
g* declaratia pe proprie raspundere ca indeplineste cerintele de eligi'ilitate pre"a#ute in
regulament.
45
Regulile pri"ind continutul & cadru si modul de completare a declaratiei de candidatura se
sta'ilesc de Consiliul superior. Alegerea Consiliului superior are loc in cadrul Conferintei
nationale.
9C7'Con1icte e inte"ese Gci"cu!stante e ca"e t"ebuie tinut sea!a' Desc"ie"e'
Profesionsitii conta'ili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conHicte de ordin
profesional. Nu se poate sta'ili o lista completa de situatii suscepti'ile de a genera conHicte
de interese% ei tre'uie sa fe mereu atenti la factorii care dau nastere de conHicte%
En superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni. Relatiile familiale sau
personale pot deasemenea, genera presiuni.-re'uie descura(ata orice relatie sau orice interes
suscepti'il de a pune in pericol de a inHuenta negati" integritatea profesionistului conta'il%
Profesionistului conta'il i se poate cere sa lucre#e contrar normelor profesionale%
Profesionsitul conta'il se poate gasi intre e.igentele unui superior si aplicarea normelor
profesionale si te0nice%
En conHict de interese se poate produce cand pu'licarea unor informatii eronate poate
a"anta(a anga(atorul sau clientul si fa"ori#a sau de#a"anta(a profesionsitul conta'il.
9C6'Enu!e"ati a!eninta"i si "iscu"i ca"e afectea(a ine$enenta*
Amenintari legate de interesul propriu:
&fnanciar )direct si indirect * dependenta de onorarii, dorinta de a incasa onorarii restante ,
teama de a pierde clientul%
& amenintari legate de autocontrol%
&familiarism sau incredere prea mare in client)Riscul ca e.pertul conta'il sa fe inHuentat de
personalitatea si calitatile clientului, sa fe prea atent la interesele clientului, afectarea
atentiei e.pertului de cunoasterea de mult timp a tuturor pro'lemelor cleintului, ceea ce
poate duce la o incredere e.cesi"a in client si la testarea insufcienta a informatiilor
pre#entate de acesta*%
&cunoasterea de multa "reme a clientului%
&personalitatea si calitatea clientului%
&intimidarea )posi'ilitatea ca e.pertul sa fe intimidat de o amenintare sau de un client
dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera o'iecti"a*
17B.Ono"a"iile si ine$enenta%esc"ie"e
Cand onorariile primite de la un client sau de la un grup de care apartine acest client,
repre#inta o parte importanta din onorariile 'rute totale ale profesionistului conta'il li'eral
sau ale ca'inetului in ansam'lu, dependenta fata de acest client sau grup tre'uie e.aminata
cu atentie, caci independenta poate f pusa in cau#a.
Organismele mem're $!AC sta'ilesc reguli si furni#ea#a instructiuni mem'rilor referitoare la
acest su'iect% acestea tre'uie sa fe in concordanta cu ni"elul de de#"oltare a profesiei
conta'ile, cu situatia economica a fecarei tari.
Ser"iciile profesionale nu tre'uie sa fe propuse sau efectuate unui client pe 'a#a de acorduri
sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta
pro'lemelor descoperite sau de re#ultatele acestor ser"icii.
$n tarile in care facturarea onorariilor conditionata de re#ultat este autori#ata de legislatia sau
de normele organismului aceste misiuni tre'uie limitate la acestea pentru care independenta
nu este o'ligatorie.
Onorariile f.ate de -ri'unal sau de alta autoritate pu'lica nu sunt considerate ca intrand in
acesta categorie . >impotri"a, onorariile facturate procentual sau alte metode similare, sunt
considerate ca intrand in aceasta categorie.
9CF' Co!$etenta $"ofesionala si "es$onsabilitatea can se utili(ea(a luc"a"ile altui
e+$e"t'
Li'er profesionsitii conta'ili tre'uie sa e"ite sa preste#e ser"icii profesionale fara o
competenta adec"ata, in afara de ca#ul ca 'enefcia#a de sfaturi a"i#ate si de o asistenta care
sa le permita sa preste#e ser"icii de calitate.
>aca un profesionist conta'il nu poseda competentele necesare intr&un domeniu specifc in
cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi te0nice de la specialisti )alti profesionisti
conta'ili, a"ocati, ing, geologi sau alti e.perti*. $n acest ca#, desi profesionsitul conta'il se
spri(ina pe competentele te0nice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in
mod necesar regulile de etica ale profesiei.
$ntrucat profesionsitului conta'il ii re"ine responsa'ilitatea pentru ser"iciul prestat, el tre'uie
sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre e.pertul consultant. El tre'uie sa
46
se asigure ca e.pertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales principiile
fundamentale ale profesiei% aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti
e.perti.
Aceasta asigurare se poate o'tine :
& fe cerand e.pertilor respecti"i sa citeasca regulile de etica%
&fe cerand e.pertilor o confrmare scrisa asupra 'unei intelegeri a regulilor de etica.
Cand profesionistul conta'il nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si
respectate, el tre'uie sa refu#e incredintarea misiunii sau sa o intrerupa)daca a inceput*.
9C:'Relatiile cu ceilalti !e!b"ii G Acce$ta"ea e noi !isiuni
Ser"iciile sau sfaturile unui li'er profesionist conta'il care poseda competente particulare pot
f solicitate in unul sau altul din ca#urile urmatoare:
de catre client:
& dupa discutii si consultari preala'ile cu profesionistul conta'il in functie )e.istent*%
& la cererea sau recomandarea e.presa a profesionistului conta'il in functie )e.istent*%
& fara consultarea profesionistului conta'il in functie.
de catre profesionistul conta'il in functie 3e.istent*, su' re#er"a respectarii stricte a
secretului profesional.
Eneori clientul cere&la contactarea unui li'er profesionist
conta'il& sa nu fe informat profesionsitul conta'il in functie )e.istent*% in astfel de ca#uri,
profesionistul conta'il tre'uie sa decida daca moti"ele clientului sunt accepta'ile.
Profesionistul conta'il contactat tre'uie:
&sa se conforme#e instructiunilor primite de la profesionistul conta'il in functie sau de la
client, in masura in care ele nu sunt contradictorii cu o'ligatiile legale sau profesionale%
&sa garante#e, pe cat posi'il, ca profesionistul conta'il in functie este 'ine informat de natura
generala a ser"iciilor profesionale prestate.
Cand opinia unui profesionist conta'il N altul decat profesionistul conta'il in functie )e.istent*
N este solicitata in ce pri"este aplicarea principiilor conta'ile, normele de audit, normele de
raportare etc., profesionistul conta'il in functie tre'uie sa ai'a gri(a ca opinia sa sa nu
inHuente#e in mod e.agerat si o'iecti"itatea profesionistului conta'il contactat.
99C'Inlocui"ea unui $"ofesionist cu un alt $"ofesionist
Lntreprinderea are dreptul de a&si alege consilierii si de a ii inlocui cand doreste. >aca este
impotanta apararea intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de important ca un li'er
profesionist conta'il sa poata determina daca e.ista moti"e profesionale care sa (ustifce
neacceptarea misiunii% aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul conta'il in
functie. Ln a'senta unei cereri specifce, profesionistul conta'il in functie nu tre'uie sa
furni#e#e spontan informatii despre afacerile clientului sau.
!actorii urmatori sta'ilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre
afacerile clientului sau cu un profesionsit contactat:
& daca clientul a autori#at acest lucru%
& daca norme legale sau regului de etica referitoare la aceasta di"ulgare permite acest lucru.
Comunicarea intre cei doi profesionisti conta'ili are ca o'iecti"e:
& de a impiedica un li'er profesionist conta'il sa accepte nominali#area sa, daca toate
elementele pertinente nu sutn cunoscute,
& de a prote(a actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de impre(urarile inlocuirii
profesionsitului conta'il in functie%
& de a apara interesele profesionistului conta'il in functie, atunci cand propunerea de
inlocuire se datorea#a respectului saa scrupulos de a actiona ca profesionist independent.
Lnainte dea accepta o nominali#are pentru a presta ser"icii profesionale, care pana atunci au
fost prestate de catre un alt li'er profesionist conta'il, profesionistul conta'il tre'uie:
sa sta'ileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de a&
l inlocui si l&a autori#at, in scris, sa discute li'er si fara limite despre afacerile sale cu noul
ptofesionsit conta'il,
sa solicite autori#area de comunicare cu profesionistul conta'il in functie. >aca aceasta
autori#are este refu#ata, profesionistul conta'il tre'uie, in a'senta altor mi(loace alternati"e
de a o'tine asigurarile necesare, sa refu#e nominali#area. >aca autori#area este data, sa
ceara profesionistului in functie:
& sa furni#e#e toate informatiile care i&ar inter#ice sa accepte misiunea%
& sa furni#e#e toate informatiile necesare care sa&i permita sa ia o deci#ie.
47
Profesionistul in functie, la primirea autori#atiei mentionata la alineatul precedent, tre'uie
rapid sa:
& raspunda )in scris* aratand daca e.ista moti"e
profesionale care ar inter#ice profesionistului sa accepte nominali#area sa%
& sa asigure ca clientul a autori#at di"ulgarea informatiilor profesionistului desemnat%
& sa comunice orice informatie de care are ne"oie profesionistul desemnat, pentru a putea sa
decida daca accepta sau nu misiunea si sa a'orde#e li'er cu profesionistul desemnat toate
pro'lemele importante pri"ind nominali#area sa.
999' Ce se intele#e $"in $ublicitate in $"ofesia contabila
Aceasta se face in limitele stricte pre"a#ute de Codul etic fara a f afectate interesele
celorlalti mem'rii CECCAR. a"and in "edere:informarea o'iecti"a a pu'licului% decenta%
cinstea% increderea% 'unul gust.
Situatii in ca"e nu sunt "es$ectate c"ite"iile e obiectivitate- inc"ee"e- etc'' $ent"u
o actiune e $"o!ova"e G e+e!$le
& comparatii cu alti profesionisti conta'ili
& declaratii 'om'astice
& crearea sperantelor false, induc in eroare
& contin apro'ari scrise
& contin preci#ari care pot produce neintelegeri, sau c0iar deceptii.
99<'Ca"e sunt "e#ulile e etica a$licabile contabililo" sala"iati in inust"ie- co!e"t-
t"ans$o"t- secto" $ublic- etc'=
1* profesionistii conta'ili salariati tre'uie sa fe loiali atat "i#a"i de anga(ator, cat si fata de
profesie, aceste doua e.igente find uneori in contradictie.
Prima conditie a unui anga(at este de a sustine o'iecti"ele etice si legitime ale organi#atiilor
profesionale.
-otodata nu poate f o'ligat un anga(at:
& sa "iole#e legislatia%
& sa incalce regulile si normele profesiei,
& sa minta auditorii anga(atorului sau%
& sa semne#e o declaratie care contine distorsiuni ale realitatii.
>aca profesionistul conta'il salariat nu reusesete sa re#ol"e o pro'lema importanta care
constituie un conHict intre anga(ati si e.igentele profesionale, dupa ce au fost epui#ate toate
esaloanele )pana la administratori*, el nu are alta alegere decat sa demisione#e% moti"ele
unei astfel de deci#ii sunt notifcate anga(atorului, dar o'ligatiile de confdentialitate ii inter#ic
sa informe#e terte persoane )in afara de ca#ul ca o pre"edere legala sau o norma profesionala
pre"ad aceasta o'ligatie*.
4* & spri(in profesional acordat altor colegi: indeose'i cel care are autoritate recunoscuta de
catre ceilalti )in anali#a, in (udecarea in mod profesional a diferendelor de opinie*%
A* & competenta profesionala prin care un profesionist conta'il nu tre'uie sa induca in eroare
patronul despre gradul de pregatire sau e.perienta pe care il detine%
M* & pre#entarea informatiilor fnanciar&conta'ile in intregime, cu onestitate, in mod
profesional si astfel incat sa fe intelese in conte.tul lor.
$nformatiile sa descrie clar natura ade"arata a tran#actiilor comerciale, acti"elor, pasi"elor, sa
ordone#e intrarile cronologic si adec"at.
993'Ca"e sunt situatiile $ent"u ca"e Consiliul )lialei $"onunta "aie"ea unui
!e!b"u in Tabloul Co"$ului=
Consiliul flialei pronunta radierea unui mem'ru din -a'loul Corpului in urmatoarele situatii:
a* cand mem'rul Corpului a fost condamnat defniti" pentru sa"arsirea unei infractiuni care,
potri"it legislatiei in "igoare, inter#ice dreptul de administrare si gestiune a societatilor
comerciale%
'* nedepunerea la 'ugetul statului a impo#itului asupra onorariilor incasate de la persoanele
f#ice%
c* neplata coti#atiei profesionale pe o perioada de un an%
d* nerespectarea normelor referitoare la incompati'ilitati si conHicte de interese%
e* mem'rul Corpului a fost sanctionat cu inter#icerea dreptului de e.ercitare a profesiei%
f* mem'rul Corpului a fost declarat inapt din punct de "edere medical pentru e.ercitarea
profesiei
48
Ln ca#ul radierii din -a'lou persoana in cau#a "a sustine din nou e.amenul de aptitudini
pentru atri'uirea calitatii de e.pert conta'il si conta'il autori#at, daca celelalte conditii
pentru o'tinerea calitatii pre"a#ute de regulament sunt indeplinite.
99;'Cu! se $oate solicita inceta"ea $"ovi(o"ie e a !ai face $a"te in Co"$=
Orice mem'ru al Corpului poate cere incetarea pro"i#orie de a mai face parte din acesta. La
cererea adresata conducerii flialei, prin scrisoare recomandata, ori prin depunere la sectiunea
de resort cu semnatura de primire, se arata moti"ele si data de la care doreste sa incete#e de
a mai f mem'ru al Corpului.
Lncepand cu #iua in care i s&a comunicat acceptarea cererii, cel in cau#a incetea#a de a mai f
mem'ru al Corpului si nu mai fgurea#a in -a'loul Corpului. El nu mai este supus disciplinei
Corpului si nici regulilor sale% de asemenea, nu mai poate e.ercita profesiunea de e.pert
conta'il sau de conta'il autori#at.
Cel interesat poate, atunci cand doreste, dar nu mai tar#iu de A ani, si cand sunt indeplinite
conditiile necesare sta'ilite de Regulamentul de organi#are si functionare a Corpului, sa
o'tina reinscrierea sa in -a'loul Corpului, dand curs procedurii pre"a#ute pentru inscriere.
Ln ca#ul in care a trecut o perioada mai mare de A ani de la data renuntarii la calitatea de
e.pert conta'il sau conta'il autori#at, persoana in cau#a "a sustine din nou e.amenul de
aptitudini pentru atri'uirea calitatii de e.pert conta'il si conta'il autori#at, daca celelalte
conditii pentru o'tinerea calitatii pre"a#ute de regulament sunt indeplinite.
997'At"ibutiile Di"ecto"ului #ene"al e+ecutiv
a* e.ecuta 0otararile si deci#iile pri"ind acti"itatea compartimentelor e.ecuti"e%
'* pregateste, anali#ea#a si centrali#ea#a proiectele de 'uget ale flialelor% ela'orea#a
proiectul de 'uget al Corpului% dupa insusirea acestora de catre Biroul permanent, prin
presedintele acestuia, le pre#inta Consiliului superior pentru adoptare, cu cel putin o luna
inainte de inceperea e.ercitiului fnanciar%
c* asigura e.ecutia 'ugetului de "enituri si c0eltuieli, pre#entand informari periodice Biroului
permanent% in acest sens, asigura si raspunde de organi#area si tinerea conta'ilitatii la ni"el
central si teritorial, potri"it legii%
d* asigura e.ecutarea tuturor lucrarilor administrati"e si de secretariat%
e* organi#ea#a si asigura e"identa centrali#ata a e.pertilor conta'ili si a conta'ililor autori#ati
inscrisi in -a'loul Corpului de catre fliale%
f* asigura pu'licarea anuala in /onitorul Ofcial al Romaniei a -a'loului Corpului%
g* organi#ea#a, asigura si urmareste pu'licitatea in legatura cu e.ercitarea profesiei de e.pert
conta'il si de conta'il autori#at, in interesul profesiei mem'rilor Corpului% propune Comisiei
superioare de disciplina pe cei care se fac "ino"ati de incalcarea reglementarilor pri"ind
pu'licitatea%
0* asigura pu'licarea, potri"it legii, a situatiilor fnanciare anuale, dupa apro'area lor de catre
Conferinta nationala%
i* asigura conditiile materiale pentru desfasurarea acti"itatilor tuturor structurilor Corpului%
(* propune presedintelui Biroului permanent, anual, o data cu proiectul de 'uget, sc0ema de
functii si de salari#are a sectoarelor administrati"e si a salariatilor din su'ordine%
Q* numeste si re"oca, cu respectarea statelor de functii apro'ate de Consiliul superior,
personalul de e.ecutie al Corpului si ii sta'ileste salariile % pentru functiile de conducere face
propuneri Biroului permanent%
l* asigura pu'licarea 0otararilor si deci#iilor organelor superioare ale Corpului potri"it
reglementarilor si normelor in "igoare%
m* participa, fara drept de "ot, la sedintele Biroului permanent si ale Consiliului superior,
luand cunostinta de deci#iile si 0otararile adoptate.
996'At"ibutiile Di"ecto"ului e+ecutiv in )liala
Conducerea e.ecuti"a a flialei se reali#ea#a de directorul e.ecuti" al flialei, salariat anga(at
prin concurs, responsa'il cu 'una functionare a compartimentelor operati"e si administrati"e.
>irectorul e.ecuti" al flialei are urmatoarele atri'utii:
a* e.ecuta 0otararile consiliului flialei si masurile sta'ilite de organele de conducere ale
Corpului%
'* ela'orea#a proiectul 'ugetului flialei conform normelor emise de Consiliul superior%
c* asigura e.ecutia 'ugetului de "enituri si c0eltuieli apro'at si anga(ea#a c0eltuieli in limita
'ugetului apro'at%
d* asigura e.ecutarea tuturor lucrarilor administrati"e si de secretariat ale flialei%
49
e* organi#ea#a si asigura e"identa e.pertilor conta'ili si a conta'ililor autori#ati in cadrul
-a'loului Corpului e.istent la fliale%
f* asigura ela'orarea documentelor primare si a situatiilor necesare in "ederea tinerii
conta'ilitatii, conform reglementarilor legale si normelor emise de Consiliul superior%
g* propune anual consiliului flialei sc0ema de functiuni si de salari#are a personalului necesar,
care urmea#a sa fe supusa apro'arii Consiliului superior%
0* participa, fara drept de "ot, la sedintele Biroului permanent si ale Consiliul flialei luand la
cunostinta de deci#iile adoptate%
i* indeplineste si alte atri'utii pre"a#ute in actele normati"e, precum si in 0otararile si deci#iile
organelor de conducere ale flialei si ale Corpului.
99E'Asi#u"a"ea "iscului $"ofesional
Ln acti"itatea lor, e.pertii conta'ili ti conta'ilii autori#ati sunt supusi riscului profesional,
riscului ca unele lucrari sa nu corespunda calitati" si sa aduca pre(udicii clientilor lor. >e
aceea, e.pertii contAB$L$, conta'ilii autori#ati tre'uie sa garante#e raspunderea ci"ila pri"ind
acti"itatea desfasurata, prin su'scrierea unei polite de asigurare sau prin "arsarea unei
contri'utii la fondul de garantie.
99F'Ca(u"ile e sus$ena"e a "e$tului e a e+e"cita $"ofesia contabila'
Neplata coti#atiei profesionale sau+si a celorlalte o'ligatii 'anesti, la termenele sta'ilite , in
cursul unui an calendaristic, se sanctionea#a cu suspendarea dreptului de e.ercitare a
profesiei pana la plata efecti"a, dar nu mai putin de A luni si nici mai mult de un an.
99:'Ca(u"i e inte"(ice"e a "e$tului e a e+e"cita $"ofesia contabila'
A'ateri disciplinare sanctionate cu inter#icerea dreptului de e.ercitare a profesiei:
a'senta nemoti"ata de la trei reuniuni consecuti"e ale A.. ale !ilialei sau ale C.N.%
pu'licitatea fara respectarea Codului pri"ind conduita etica si profesionala a e.pertilor
conta'ili si a conta'ililor autori#ati din Romania%
neplata coti#atiei anuale si+sau a celorlalte o'ligatii 'anesti, la termenele sta'ilite de
Regulament, pe durata unui an calendristic%
e.ecutarea unei pedepse pri"ate de li'ertate pentru sa"arsirea unei fapte care nu inter#ice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comenrciale de profl%
neplata la 'uget, in termenul si cuantumul pre"a#ut de lege a impo#itelor cu"enite statului
asupra onorariilor incasate de catre persoanele f#ice%
incalcarea normelor de lucru pri"ind e.ercitarea profesiei%
refu#ul de a pune la dispo#itia organelor de control ale Corpului, documentele priind
acti"itatea profesionala%
practicarea profesiei de e.pert conta'il sau conta'il autori#at fara "i#a anuala pentru
e.ercitarea profesiei.
9<C'Ce intele#eti $"in calitatea e utilitate $ublica a Co"$ului=
Corpul este in ser"iciul comunitatii. El nu este su'ordonat "reunei institutii a statului. El se
aHa la dispo#itia tuturor: agenti economici, creditori, stat. Nu apara interesele cui"a in raport
de altcine"a. Apara interesele tuturor in cadrul legilor e.istente.
9<9'Cu! se "eali(ea(a $ublicitatea $"ofesiei=
O.. 62+155M pre"ede: TPu'licitatea in legatura cu e.ercitarea profesiei de EC si CA se
efectuea#a sau se autori#ea#a de CECCAR in interesul profesiei mem'rilor saiU.
Pu'licitatea poate f:
a?Personala )utili# numai a titlurilor sau a diplomelor eli'erate de stat sau de institutii de
in"atamant atestate /.E.% Placa de dimensiuni 17.2cm cu nume, prenume, califcarea
profesionala. Se pune pe usa de domiciliu.%Orice pu'licitate personala si oferta este
inter#isa.E.ceptie:pu'licit. la licitatiile organi#ate,cf. normelor in "igoare%Anunturile sunt
inter#ise.E.ceptie:& cele pt. anga(area de cola'oratori din presa si cele din pu'licatiile pt
studenti, dar sa nu contra"ina regulilor de etica profesionala.& A"i#e de informare a pu'licului
asupra desc0iderii sau sc0im'arii adresei.& inserari in anuare,carti de telefon, in cataloage de
frme dar limitate la nume, prenume, adresa, telefon, profesie*.
b? a Societatii sau Ca'inetului )remiterea catre 'enefciari a listei lucrarilor si ser". pe care le
ofera.%Brosuri de pre#entare a ca'inetului sau a SC de e.perti#a ce se distri'uie ele"ilor,
studentilor,candidatilor la un post oferit de acestea si care sa cuprinda numai info.
despre:istoricul%principiile de comportament%lucrarile e.ec%numele si prenumele clientilor%
modalitatea de recomandare%formarea si e"olutia in cariera a mem'rilor ca'inetului.
5(
9<<'Ca"e sunt at"ibutiile ale Co"$ului la nivel cent"al= At"ibutii
Organele de conducere sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior, Biroul permanent,
Presedintele Corpului
At"ibutiile Confe"intei Nationale o"ina"e* apro'a RO!, apro'a Codul pri"ind conduita
etica si profesionala a EC si CA si completarile ulterioare a"i# de /! si /P. 4Sta'ileste directiile
de 'a#a si mas. necesare pt. asig 'unei e.ercitari a profesiei de EC si CA.E.aminea#a si
apro'a, prin "ot desc0is raportul de acti"itate pre#entat de CS pt. e.ercitiul inc0eiat si
Raportul cen#orilor asupra gestiunii fn. a CS.Apro'a prin "ot desc0is 'il. ct', e.ecutia BDC pt.
e.ercitiul e.p., precum si BDC al e.erc. "iitor, pre#entate CS.Apro'a, prin "ot d., organigrama
CS, sistemul de salari#are pt. anul urmator,principiile si criteriile de organi# si salari#are ale
aparatului propriu si ale Consiliului flialelor.Apro'a, prin "ot d., sist. de acordare si cuantumul
c0elt. de deplasare si repre#entare in Consiliile Corpului pe anul urm., la propunerea
presedintelui CS.Alege si re"oca mem'rii C.S., presedintele Corp%Apro'a raportul CS, ref. la
re#ultatele alegerilor pri". reinoirea mandatelor mem'rilor Consiliului Corpului, inclusi"
re"ocarea celor alesi.Apro'a, prin "ot d., ni"elul indemni#atiilor pt. organele alese ale
Corpului, ni"elul coti#atiilor de mem'ru,al ta.elor pt. e.aminare,ni"elul indemni#atiilor pt.
organele alese si al ta.elor de inscriere in e"identa Corpului.Apro'a planurile anuale de
acti"itate ale CS si ale Consiliilor flialelor. ;otaraste, asupra propunerilor de sanction.
disciplinara a mem'rilor Consiliului si ai Consiliilor flialelor formulate de Comisia Super.de
disciplina.Sta'ileste anual coti#atia, pe transe de "enit.Alte atri'utii sta'ilite de lege,
Regulament si propriile 0otarari.
At"ibutiile Consiliului Su$e"io":alege, dintre mem'rii sai, presedintele si cei 2 "icepres
care sunt alesi dintre e.pertii ct'. si un D.P. dintre ct'.autori#ati.Asigura ela'or si complet RO!
a Corpului si a Codului Etic a EC si CA, cu a"i#ul /! si al /P.Apro'a normele pri". desfas.
acti"itatii crt a compartimentelor si "erigilor organi#atorice ale Corpului.Asigura admin si
gestionarea patrimon. Corpului.>eli'erea#a as. tuturor pro'l. pri". profesia de EC si
CA.Deg0ea#a ca Regulamentul pri". do'andirea calitatii de EC si CA sa fe strict aplicat.Asigura
coordon. si controlul acti". C! )Consiliilor flialelor*% sta'ileste metodol.de ela'. a BDC al
Corpului.Apro'a statele de functiuni ale Corpului si flialelor.Asigura particip in comisii de
studii si cercetari destinate a face sa progrese#e profesia si stiinta conta'ila, in di"erse grupe
de lucru, din cadrul institutiilor gu"ernamentale si negu", la solicitarea acestora.>ecide inA7
de #ile, asupra contestatiilor impotri"a 0ot. luate de Comisia Super.de >isciplina.$a toate
masurile necesare pt. desfas in 'une conditii a acti" de acordare a "i#ei anuale pt. e.erc
profesiei si a celei de asigurare a riscului profesiei de catre mem'rii Corpului.Alte atri'utii cf
lege,Regulament si de 0ot.Conferint.Nat a CECCAR.
At"ibutii Bi"oul @e"!anent al CS :asig.infaptuirea 0ot.Conf.Nat. si CS in perioadele dintre
sedintele lui%sta'ileste cu4luni inainte de incep.an normati"ele de c0elt.pt. ela'or
'ugetului)c0&deplasare, c0.de repre#entare, c0 mem'rii CS*
At"ibutiile @"eseintelui Co"$ului*con"oaca si conduce sedintele CS si ale BP.Conduce si
coord. de#'aterile.Pre#inta anual CS, spre adoptare, proiectul de 'uget pt. e.. "iitor%Apro'a
anga(area si efectu. c0elt. in cadrul 'ugetului apro'at de Conf. Nat.Pre#inta 'il. ct', spre
adoptare CS si spre apro'are Conf. Nat.Numeste si re"oca, cu respectarea statelor de
functiuni apro'ate de Consil Nat, personalul propriu al Consiliului si sta'ileste salariile,cu
apro'area BP.Repre#inta Corpul in fata autoritatilor pu'lice, a tertilor,a organi#atiilor nat si
internat, aparand prestigiul si indep. profesionala a mem'rilor sai.Lndeplineste orice alte
atri'utii sta'ilite de CN, CS si BP.
9<3'Ca"e sunt o"#anele e cont"ol ale Co"$ului la nivel te"ito"ial= At"ibutii'
ORANELE >E CON>ECERE sunt:Adunarea gen)ordinara si e.traord*%Consiliul flialei%Biroul
Perm al flialei%Presedintele flialei
At"ibutii A'Gen a )lialei* ia cunostinta, de#'ate si apro'a, prin "ot d., raportul Consiliului
flialei pt. e.. fn. e.pirat si raportul cen#orilor as. gestiunii fn. a Consiliului flialei.Apro'a, prin
"ot d., BDC al flialei pt. e..l fn. "iitor si e.ecutia BDC pt. e.. fn. e.pirat.$a cunostinta de
raportul Consil. flialei pri". re#ultatele anali#ei acti"itatii profesionale a e.pertilor indi"iduali si
a SC controlate, in "ederea asig. 'unei e.ercitari a profesiei de EC si CA pe teritoriul flialei.
Apro'a lista EC indi"iduali si SC ce "or f anali#ate in anul urm.Noul RO!: alege si re"oca
presedintele si 4mem'ri ai Comisiei de >isciplina a flialei.Alege si re"oca pe me'rii C!C,
51
presed. si mem'rii comisiei de cen#ori. Propune, dintre mem'rii sai, candidatii pt.CS.Adopta
lista mem'rilor de onoare ai flialei.Sta'ileste mas. necesare pt. indepl altor atri'.din acte
normati"e sau 0ot. ale CS.
At"ibutiile Consiliului )lialei* Supra"eg0erea modului de e.ercit a profesiei in ra#a
flialei.Asigurarea apararii interese flialei si admin. 'unurilor ei.Pre"enirea si concilierea
tuturor contestatiilor sau conHictelor profesionale.;otaraste pri". la inscrierea in -a'loul
Corpului sau asupra modifcarilor lui,cf. preci#arilor Consiliului Super.Ermareste incas
coti#atiilor profesionale datorate de mem'rii flialei, in conditiile Regulament.Sesi#ea#a CS cu
propuneri si sugestii pri". e.ercitarea profesiei.Sesi#area Comisiei de >isciplina a flialei sau a
altor fliale despre a'aterile profesionale ale meme'rilor Corp.Efectu.sau autori#area pe
intreg teritoriul flialei a tuturor formelor de pu'licitate colecti"a, considerate utile interesului
profesiei cf. ;CS.Pronunta radierea din -a'lou, in ca#urile din Regulament,si incetarea
pro"i#orie de a mai face parte din Corp, la cerere.Anali#ea#a si adopta proiectul de 'uget al
flialei,cf.normelor CS.Lndeplineste alte atri'utii pre"a#ute de lege, Regulament, de 0ot. si
deci#iile organelor de conducere ale Corpului.
At"ibutiile @"eseintelui )lialei: Con"oaca Consiliul flialei si conduce de#'aterile
lui.Repre#inta Consiliul fli., pe langa CS si la mem'rii Corpului. Repre#inta Corpul in fata
repre#entantilor autoritatilor pu'lice si ai colecti"itatilor di"erse din cuprinsul teritoriului flialei
sale, pe 'a#a imputernicirilor sta'ilite de CS.Anga(ea#a c0eltuielile in cadrul 'ugetului
apro'at.!ace propuneri de anga(are a salariatilor din structurile e.ecuti"e ale fl. si de sta'ilire
a salariilor lor, in limitele statului de functii apro'at. Propunerile se inaintea#a presedintelui CS
pt. apro'are.Poate accepta sponsori#ari si donatii acordate flialei, in lim. sta'ilite de CS si in
cond. legii.Organi#ea#a alegerile in consiliile Corpului.Supune, spre apro'are, Ad.en.
e.ecutia BDC pe anul e.pirat. >upa apro'are, transmite CS un e.emplar al 'alantei de "erif. si
al ct. de e.ecutie a BDC.Ar'itrea#a litigii dintre mem'rii fl. si clientii ei,cand cei din urma
accepta acest ar'itra(.Supune Ad.en. anuale propunerile pt. acord.de distinctii onorifce, cf.
procedurii.Raspunde solidar cu Consiliul flialei de incas. coti#. profesionale datorate de
mem'rii.Lndeplineste alte atri'utii cf. legii, Regulament, 0otarari, deci#ii ale organi#atiilor de
conduc. ale fl. si Corpului.
Sec"eta"ul Gene"al al Co"$ului E.ecuta 0ot. si deci#iile pri". acti". compartim.
administrati".Pregateste, anali# si ctrl proiectele de 'uget ale flialelor, ela'or. proiectul de
'uget al Corpului, care, dupa insusire de catre BP, prin presedintele BP, le pre#inta CS pt.
adoptare, cu cel putin 1 luna inainte de incep. e.. fn.Asigura e.ecutia BDC, pre#entand info.
periodice BP,asigura si rasp. de org. si tinerea ct'. la ni"el central si teritorial,cf. legii.Asigura
e.ecut. tuturor lucrarilor admin. si de secretariat pt. Conf Nat., CS, sectiunile si comisiile
Corpului.Organi#. si asigura e"id. centrali#ata a EC si CA inscrisi in -a'loul Corpului de catre
fliale.Asigura pu'licarea anuala in /Of al Rom. -a'loul Corpului )-C*.Organi#. si urm.
pu'licitatea pri". e.ercit. profesiei de EC si CA, in interesul profesiei mem'rilor Corpului%
propune Comisiei de disciplina pe cei care se fac "ino"ati de incalcarea regulilor pri".
pu'licit.Asigura pu'licarea in re"ista Corpului a 'il. Ct'. si a ct. de gestiune anual, dupa
apro'area lor de Conf.Nat.Asigura cond. materiale pt. desfas. Acti"it. CS, a mem'rilor si
organelor su'ordonate.Propune presedintelui BP, anual, o data cu proiectul de 'uget, sc0ema
de functiuni si salari#are a sectoarelor admin. si a salariatilor din su'ordine.Particirpa fara
drept de "ot, la sedintele BP luand cunostinta de deci#iile adoptate.
At"ibutiile Sec"eta"ului )lialei >i"ecto"ului e+ecutiv? E.ecuta 0ot. Consil. flialei.Ela'or.
proiectul de 'uget al flialei.Asig. e.ecutia BDC apro'at.Asig. e.ec. tuturor lucrarilor admin.
[secretariat ale flialei. Organi#. si asig. e"identa EC si CA in -a'loul e.istent la fliala.Asig.
tinerea ct'.flialei, cf. legii.Propune anual Consiliului fl. sc0ema de functiuni si salari#. a
personal necesar,apoi e supusa apro'arii CS.Participa, fara dr.de "ot, la sedintele BP al flialei,
luand la cunostinta deci#iile adoptate.Lndeplin. si alte atri'utii din acte normati"e si 0ot.,
deci#iile organelor de conducere ale flialei si Corpului.
9<;'Moul e o"#ani(a"e si constitui"e al co!isiilo" e isci$lina'
Comisile de disciplina )C>*:
1. Comisia superioara de disciplina N de pe langa CS al Corpului este o comisie de sanctionare
in materie disciplinara pentru a'ateri de la conduita etica si profesionala a mem'rilor CS al
Corpului.
4. Comisia de disciplina a flialei
Comisiile "eg0ea#a la respectarea codului etic si a regulamentelor si normelor corpului%
52
Sanctiunile se aplica in functie de a'aterile disciplinare, de gra"itatea incalcarii si urmarile
acesteia, precum si de persoana in cau#a.
Competentele Comisiei Superioare de disciplina
a. anali#ea#a plangerile referitoare la a'aterile de la conduita etica si profesionala ale
mem'rilor CS si ai C!, facand propuneri de sanctionare a acestora N CN 0otaraste.
'. Solutionea#a plangerile referitoare la a'aterile de la conduita etica si profesionala a
presedintilor CS si C!, precum si a profesionistilor straini care au do'andit dreptul de a
e.ercita profesia de EC si CA in Romania si aplica dupa ca#, pre"ederile art. 16 O 62+1552 cu
modifcarile ulterioare:
& mustrare%
& a"ertisment scris%
& suspendarea dreptului de a e.ercita profesia de EC si CA pe o perioada de timp de la A luni
la un an%
& inter#icerea dreptului de a e.ercita profesia de EC si CA. A'aterile in functie de care se
aplica sanctiunile disciplinare se sta'ilesc de RO!.
c. Re#ol"a contestatiile formulate impotri"a 0otararilor disciplinare pronuntate de comisiile de
disciplina ale flialelor.
d. Aplica sanctiunea inter#icerii dreptului de a e.ercita profesia de EC si CA mem'rilor
Corpului care au sa"arsit a'ateri gra"e pre"a#ute in regulament.
CONS-$-E$RE
2 mem'rii titulari
2 supleanti
Presedinte
4 mem'ri EC alesi de CN dintre mem'rii CECCAR
4 mem'ri desemnati de /!. La fel supleantii. /andat M ani.
Comisia de disciplina a flialei are urmatoarele competente:
Sanctionea#a a'aterile disciplinare sa"arsite de EC, CA, mem'ri ai flialei,cu domiciliul in
ra#a teritoriala a acesteia, c0iar daca a'aterile au fost sa"arsite in ra#a teritoriala a altei
fliale.
Lnstiintea#a presedintele C! si pe repre#entantul /! despre reclamatiile primite )e.ceptie
reclamatiile indreptate impotri"a mem'rilor BP ale flialelor sau ale profesionistilor si
societatilor straine care se adresea#a Comisiei superioare de >isciplina.
CONS-$-E$RE
2 mem'ri titulari
2 supleanti
1 presedinte plus 4 mem'ri alesi dintre mem'rii flialei EC care se 'ucura de autoritate
4 mem'rii supleanti desemnati de /!
/andatul M ani
A'aterea
)in"inuirea*
Sanctiunea
a. Neplata coti#atiei si a celorlalte
o'ligatii la termenele pre"a#ute de
Regulament in cursul unui an
calendaristic.
'. Condamnarea defniti"a pentru
sa"arsirea unei fapte penale care,
potri"it legii, inter#ice dreptul de
gestiune si de administrare a societatii.
c. Lncalcarea cu intentie, prin actiune
sau omisiune, a normelor de lucru
pri"ind e.ercitarea profesiei, ela'orate
de Corp, daca fapta a a"ut ca urmare
producerea unui pre(udiciu moral sau
amterial.
d. Practicarea profesiei fara "i#a
anuala, pentru e.ercitrea profesiei legal
suspendarea dreptului de e.ercitare
pana la data platii 3nu mai putin de A
luni si nu mai mult de un an*.
$nterdictia dreptului de e.ercitare a
profesiei.
$nterdictia dreptului de e.ercitare a
profesiei.
,$nterdictia dreptului de e.ercitare a
profesiei.
53
acordata.
9<7'Functiona"ea co!isiilo" e isci$lina'
Comisia de disciplina lucrea#a in plenul sau. Cea superioara re#ol"a contestatiile facute
impotri"a 0otararilor Comisiilor de disciplina ale flialelor. -ermenul de contestare este de A7
de #ile, iar raportul dispune de cel mult A7 de #ile pentru a pregati un raportul si pentru a&l
sustine in fata Comisiei superioare.
Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate,
cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale flialelor, pu'licandu&le anual in re"ista
Corpului. Comisia de disciplina a flialei (udeca potri"it Regulamentului comisiilor de disciplina.
9<6'Ca"e sunt at"ibutiile "e$"e(entantului Ministe"ului Finantelo" @ublice $e lan#a
o"#anele e conuce"e ale Co"$ului=
Pe langa Cosiliul Superior Pe langa Consiliul flialei
participa, fara drept de "ot, la
lucrarile CN, la sedintele CS si ale BP si
ale CS>.
Primeste materiale si con"ocatorul
cu B #ile inainte.
Este instiintat de catre secretarul
CS> despre toate contestatiile primite
de aceasta comisie.
Sesi#ea#a /! ori de cate ori
0otararile si masurile adoptate de Corp
contra"in reglementarilor legale si
trimite BP, spre stiinta, o copie dupa
sesi#are.
participa, fara drept de "ot, la
lucrarile A, C!, BP si C>.
Primeste materialele cu B #ile inainte
insotite de con"ocator.
Sesi#ea#a BP al CS al C cu pri"ire la
apro'area sau refu#ul de inscriere in -C
de catre C! pe care le considera
nelegale
Sesi#ea#a CS> cu pri"ire la 0otararile
C> a flialei pe care le considera
nelegale.
Sesi#ea#a repre#entantul /! de pe
langa CS asupra 0otararilor si masurilor
C! care contra"in reglementarilor
legale.
9<E'Ca"e sunt $"inci$alele fa$te ce constituie abate"e isci$lina"a a unui !e!b"u
al Co"$ului=
& Comportament necu"iincios fata de mem'rii Corpului, de repre#entantul /! sau de alti
participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului.
& A'senta nemoti"ata de la intrunirea A a flialei sau de la CN.
& Nerespectarea dispo#itiilor Codului pri"ind conduita etica si profesionala a EC si CA din
romania referitoare la pu'licitate.
& A'senta ne(ustifcata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate
prin normele emise de Corp.
& Prestarea de ser"icii de conta'ilitate fara contract scris inc0eiat cu clientul sau pe 'a#a unui
contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il inc0eie: EC , CA.
& Nerespectarea o'ligatiilor de pastrare a sercertului profesional.
& Nedeclararea sau declararea partiala a "eniturilor in scopul sustragerii de la plata coti#atiei
sta'ilite de Regulament.
& !apta mem'rului Corpului de a nu depune, in termenul sta'ilit, la fliala de care apartine, fsa
pentru persoane f#ice sau (uridice% pentru persoanele (uridice raspunderea incu'a
presedintelui consiliul de administratie, sau administratorului dupa ca#.
& $ncalcarea dispo#itiilor pri"ind e.ercitarea profesiei si raspunderea disciplinara,
administrati"a, ci"ila sau penala, potri"it legii si Regulamentului )art.53*. este inter#isa
efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati, sau sunt rude, sau afni pana la
gradul $D cu administratorii, sau salariati in afara Corpului, sau acti"itate comerciala.
& Refu#ul de a pune la dispo#itia organelor de control ale Corpului a documentelor pri"ind
acti"itatea profesionala.
& >eclaratiile neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de
consecinte (uridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.
9<F'@"inci$ii #ene"ale in ale#e"ea o"#anelo" e conuce"e ale Co"$ului
LA N$DEL CEN-RAL
Conferinta Nationala alege CS dintre mem'ri acti"i ai Corpului.
& \ la 4 ani pentru continuitate.
54
& EC si CA dintre cei mai 'uni cu 4+A din numarul "oturilor e.primate.
& Presedintele ales de CN este si Presedintele BP.
BP ales de CS din 1 Presedinte, Dicepresedinti alesi prin "ot secret dintre mem'ri CS )4+A din A
ai CS*.
Cen#orii, pe termen de M ani, alesi de CN ordinara )"ot desc0is*. /em'rii nu fac parte din CS.
& 4 EC
& 1 CA
& numai 4 mandate consecuti"e
Su' conducerea 'iroului permanent functionea#a:
&sectiuni
&comisii
&departamente
&secretarul general pentru a f alesi in Consiliile Corpului )Superior si ale flialelor* candidatii
tre'uie sa fe eligi'ili )adica au drept de "ot in A ale flialelor si sunt la #i cu plata coti#atiilor
profesionale*.
Nu pot f alegatori si nu pot participa la alegerea mem'rilor CS si ai C!:
& daca nu sunt la #i cu plata coti#atiilor profesionale%
& societati romane sau straine recunoscute de Corp%
& mem'ri de onoare ai Corpului%
& Profesionistii, cetateni straini, persoane f#ice care au primit autori#area de a e.ercita
profesia de EC sau CA in Romania%
& Sunt salariatii unor institutii%
Cei care doresc sa candide#e pot face declaratii de candidatura pentru un loc de titular sau de
supleant pentru EC sau CA.
9<:'Cu! sunt o"#ani(ate si conuse seintele o"#anelo" e conuce"e ale
Co"$ului=
Presedintele Consiliului con"oaca si conduce sedinetele Consiliului. >eli'erarile au caracter
strict secret, dar 0otararile sunt date pu'licitatii in Re"ista Corpului. Sedinte1+semestru. Biroul
Permanent se intruneste lunar su' conducerea presedintelui.
Sedintele de lucru ale Consiliului si Biroului Permanent sunt legal constituite numai in
conditiile asigurarii pre#entei ma(oritatii mem'rilor acestora.
Se deli'erea#a numai asupra pro'lemelor inscrise in ordinea de #i, comunicata cu cel putin 17
#ile inainte )sunt si e.ceptii*.
Presedintele conduce deli'erarile, neputand refu#a cu"antul unui participant.
Presedintele atentionea#a "or'itorul fara a f o'tinut cu"antul sau pe cel care depaseste
timpul acordat sau pe cel care nu se limitea#a la pro'lema in curs.
Presedintele c0eama la ordine pe cel care profesea#a atacuri la persoana sau pro"oaca
de#ordine.
>urata e.po#eului fecarui participant este de 17 minute )e.ceptie: presedintele, raportorii,
presedintii sectiunilor si repre#entantul /!*.
Presedintele suspenda sedinta dupa consultarea adunarii sau la cererea ma(oritatii
participantilor.
Dotul:
? nesecret N numararea de catre secretarul de sedinta si comunicat de presedinte%
? secret N ori de cate ori este necesar si anume:
&in ca#ul suspendarii sedintei%
&o numire%
&alte ca#uri cand "otul este cerut de ma(oritatea mem'rilor pre#enti.
>eli'erarile au caracter strict secret. ;otararile se fac pu'lice.
93C'Ce este acela un cabinet $"ofessional=
/em'rii Corpului isi e.ercita profesia cu titlu independent, indi"idual in cadrul propriilor
ca'inete sau sunt salariati fe la o societate de profl, fe la alte unitati patrimoniale.
Ca'inetul este forma organi#atorica unde e.pertii conta'ili isi desfasoara acti"itatea,
potri"it Normelor si regulamentelor pri"itoare la profesia conta'ila.
Ca'inetul poate f constituit dintr&un practician indi"idual, o asociatie sau o societate de
profesionisti.
939'Cine elabo"ea(a si a$"oba Coul etic national al $"ofesionistilo" contabili=
Ela'orarea Codului etic:
55
La ni"elul $!AC :
- apro'area o da Consiliul $!AC
- comitetele de lucru permanente care emit: S$C )$AS*, Norme internationale pentru practica
Auditului, Principiile internationale in domeniul Educatiei, Principiile de etica profesionala N
>eontologie. Ln 1553 $!AC a"ea 143 mem'ri, cu 4 milioane de profesionisti, repre#entand 51
de tari. Ln 1553 a apro'at Codul international al Eticii Profesiei Conta'ile care sta'ileste:
norme de conduita si principii fundamentale ce tre'uie respectate de toti profesionistii
conta'ili, in "ederea reali#arii o'iecti"elor comune.
La ni"elul unei tari:
Organismele profesionale $!AC din fecare tara au si responsa'ilitatea introducerii si
im'unatatirii cerintelor eticii detaliate.
Ln Romania:
- CECCAR ca mem'ru $!AC, in 1552 a ela'orat Codul pri"ind conduita etica si profesionala a
EC si CA
- Comisia pentru ela'orarea normelor profesionale
- Comisia pentru urmarirea aplicarii normelor profesionale
- Conferinta Nationala a CECCAR apro'a Codul pri"ind conduita etica si profesionala a EC si
CA
- CS asigura ela'orarea si completarea Codului pri"ind conduita etica si profesionala a EC si
CA.
93<'Ce se!ni)catie a"e Hinte"esul #ene"alB sau Hinte"esul $ublicB=
Profesia conta'ila se distinge prin acceptarea responsa'ilitatii sale "i#a"i de pu'lic.
Pu'lic inseamna:Clienti%u"ern%$n"estitori%Anga(atori%Oameni de afaceri%Comunitati
fnanciare%>onatori de fonduri%Orice persoana.
Acest pu'lic da incredere in o'iecti"itatea si integritatea profesionistilor conta'ili, pentru 'una
functionare a economiei.
Aceasta incredere acordata de pu'lic impune profesiei conta'ile o responsa'ilitate in materie
de interes general.
$nteresul general semnifca deci satisfactia colecti"a a persoanelor si institutiilor pentru care
lucrea#a profesionistii conta'ili.
Pastrarea acestui statut pri"ilegiat al profesionistilor conta'ili presupune oferirea de ser"icii
potri"it unor criterii care sa (ustifce increderea pu'licului.
$nteresul pu'lic este 'unastarea colecti"a a comunitatii si a institutiilor deser"ite de conta'ilul
profesionist. Standardele profesiei conta'ile sunt puternic determinate de interesul pu'lic:
auditorii independenti a(uta la mentinerea integritatii si efcientei situatiilor fnanciare ca
suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a o'tine capital%
responsa'ilii fnanciari )directorii economici* cu atri'utii in di"erse domenii de management
fnanciar contri'uie la utili#area efcienta si efecti"a a resurselor organi#atiei%
auditorii interni furni#ea#a asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care
sporeste increderea in informatiile fnanciare e.terne ale patronului%
e.pertii in impo#ite a(uta la sta'ilirea increderii si efcientei, precum si la aplicarea corecta
a sistemului de impo#itare%
consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsa'ilitate fata de interesul
pu'lic in sustinerea luarii deci#iilor manageriale corecte.
Profesionistii conta'ili au un rol important in societate. Comunitatea,
Pu'licul contea#a pe profesionistii conta'ili pentru o conta'ilitate fnanciara si o raportare
corecta, pentru un management fnanciar efcient si sfaturi competente referitoare la o
"arietate de aspecte legate de afaceri si impo#ite.
933'n ce consta inte"esul #ene"al $ent"u*
auditorii independenti
responsa'ilii fnanciari
auditorii interni
consilierii fscali
consilierii de gestiune
$nteresul pu'lic este 'unastarea colecti"a a comunitatii si a institutiilor deser"ite de conta'ilul
profesionist. Standardele profesiei conta'ile sunt puternic determinate de interesul pu'lic:
56
auditorii independenti a(uta la mentinerea integritatii si efcientei situatiilor fnanciare ca
suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a o'tine capital%
responsa'ilii fnanciari )directorii economici* cu atri'utii in di"erse domenii de management
fnanciar contri'uie la utili#area efcienta si efecti"a a resurselor organi#atiei%
auditorii interni furni#ea#a asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care
sporeste increderea in informatiile fnanciare e.terne ale patronului%
e.pertii in impo#ite a(uta la sta'ilirea increderii si efcientei, precum si la aplicarea corecta
a sistemului de impo#itare%
consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsa'ilitate fata de interesul
pu'lic in sustinerea luarii deci#iilor manageriale corecte.
Profesionistii conta'ili au un rol important in societate. Comunitatea,
Pu'licul contea#a pe profesionistii conta'ili pentru o conta'ilitate fnanciara si o raportare
corecta, pentru un management fnanciar efcient si sfaturi competente referitoare la o
"arietate de aspecte legate de afaceri si impo#ite.
93;'Cu! se e+$lica "olul social al $"ofesionistilo" contabili]
Profesionistii conta'ili (oaca un rol social important% atitudinea si comportamentul acestora
in legatura cu ser"iciile prestate au repercursiuni asupra prosperitatii economice a
colecti"itatii si a intregii tari.
$n"estitorii, donatorii de fonduri, anga(atori si alte sectoare din lumea afacerilor, cat si
gu"ernul si pu'licul, in sens larg, tre'uie sa ai'a incredere in capacitatea acestora de a pune
in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capa'ile sa asigure o gestiune
fnanciara efcienta si de a oferi sfaturi a"i#ate asupra unui mare numar de pro'leme, asupra
gestiunii afacerilor, sau de ordin fscal.
Pentru intelegerea rolului social, se poate admite ca 'ilanturi para#itate la profturile ce
tre'uie fscali#ate, ca urmare a unor ser"icii conta'ile necorespun#atoare, pot conduce
Adminstratia la conclu#ia sta'ilirii unor noi impo#ite si ta.e in sarcina contri'ua'ililor.
937'E+$licati "elatia int"e etica si calitate in $"ofesia contabila'
Profesionistii conta'ili nu&si pot pastra statutul lor pri"ilegiat decat oferind ser"icii potri"it
unor criterii care sa (ustifce increderea pu'licului.
Este in interesul profesiei conta'ile la scara mondiala sa informe#e utili#atorii ser"iciilor
furni#ate de profesionistii conta'ili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac
regulile de etica impuse de acest statut pri"ilegiat.
O'iecti"ele profesiei conta'ile pri"esc inaltul ni"el profesional, inaltul ni"el de performanta,
satisfacerea interesului general.
Etica profesionala presupune atat protectia fecarui profesionist, cat si a tertilor. Protectia
pu'licului: prin calitatea si fa'ilitatea prestatiilor, iar pentru mem'ri CECCAR, printr&o
sanatoasa si li'era concurenta.
Calitatea lucrarilor presupune:
A'tinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de a castiga%
Selectarea lucrarilor pentru cola'oratori%
Programarea lucrarilor%
Studierea in folosul clientilor a posi'ilitatilor legale de e"itare a unor plati nedatorate%
Constiincio#itatea si integritatea cu care lucrarile sunt a'ordate%
Calitatea si continutul raportului%
Pastrarea secretului profesional.
936'Ca"e sunt i!$e"ativele funa!entale $ent"u "eali(a"ea obiectului $"ofesiei
contabile >satisface"ea e+i#entelo" $ublicului?=
Pentru reali#area o'iecti"ului profesiei conta'ile, adica satisfacerea e.igentelor pu'licului, se
impun patru imperati"e fundamentale:
Credi'ilitatea N pu'licul are ne"oie de informatii credi'ile%
Profesionalism & profesiunea conta'ila are ne"oie de persoane recunoscute de cleinti,
anga(atori si tersi interesati ca profesionisti in domeniu%
Calitatea ser"iciilor N toate ser"iciile furni#ate de un profesionist conta'il tre'uie sa
satisfaca criterii precise de apreciere%
Lncredere N utili#atorii ser"iciilor profesionistilor conta'ili tre'uie sa fe asigurati ca aceste
ser"icii sunt su'ordonate unui ansam'lu de reguli de etica profesionala.
57
93E'Ca"e sunt $"inci$iile funa!entale ca"e t"ebuie "es$ectate $ent"u "eali(a"ea
obiectivelo" $"ofesiei contabile=
PR$NC$P$$LE !EN>A/EN-ALE SEN-:
$N-ER$-A-E N drept, sincer, cinstit%
OB$EC-$D$-A-E N corect, fara idei preconcepute%
CO/PE-ENRS PRO!ES$ONALS N lucrari efectuate cu gri(a si sarguinta, pastrarea la #i a
ni"elului de cunostinte profesionale%
CON!$>ENR$AL$-A-E N pastrarea secretului profesional%
PRO!ES$ONAL$S/ N comportament corespun#ator e.igentelor profesiei conta'ile%
RESPEC-AREA NOR/ELOR -E;N$CE S$ PRO!ES$ONALE N e.ecutarea lucrarilor conform
normelor te0nice si profesionale aplica'ile, urmand concomitent satisfacerea cerintelor
clientului sau anga(atorului si daca sunt compati'ile cu e.igentele integritatii, o'iecti"itatii si
independentei.
93F'Ce intele#eti $"in inte#"itate in $"ofesia contabila=
Inte#"itatea- unul dintre pricipiile da 'a#a ale profesiei conta'ile- implica nu numai
onestitate pur si simplu, dar si a'ordarea ei in mod corect si "eridic.
En profesionist conta'il tre'uie sa fe sincer si corect in reali#area ser"iciilor profesionale.
Obse"va"ea )(ica%!i0locul cel !ai e)cace e ve"i)ca"e a e+istentei unui activ.
Obse"va"ea )(ica este mi(locul cel mai efcace de "erifcare a e.istentei unui acti", insa ea
nu aduce decat o parte din elementele pro'ante necesare si anume numai e.istenta 'unului
respecti"%
Actiunile intreprinse de auditor pe linia controlului stocurilor, de e.emplu, au ca o'iecti"
asigurarea ca:
- intreprinderea a pre"a#ut mi(loace corespun#atoare care permit recen#area acti"elor in
conditii de fa'ilitate. Aceasta fa#a a inter"entiei consta in studierea procedurilor de
in"entariere si se situea#a deci anterior in"entarierii propriu&#ise%
- aceste mi(loace sunt puse in aplicare in mod satisfacator. Aceasta fa#a consta in "erifcarea
faptului ca persoanele insarcinate cu in"entarierea aplica in mod corect procedurile si se
situea#a in timpul in"entarierii popriu&#ise%
- lucrarile de in"entariere au fost corect e.ploatate )"alorifcate*. Aceasta fa#a consta in a
controla daca cantitatile recente sunt cele utili#ate pentru e"aluarea sumei stocurilor si se
situea#a deci dupa in"entarierea propriu&#isa.
93:'Ce intele#eti $"in obiectivitate in $"ofesia contabila=
Obiectivitatea presupune ca profesionistul conta'il tre'uie sa fe impartial si nu tre'uie sa
admita pre(udecati sau a'ateri, conHicte de interese sau inHuentarea sa de catre altii in
pri"inta incalcarii o'iecti"itatii.
Principiul o'iecti"itatii impune o'ligati"itatea ca toti profesionistii conta'ili sa fe corecti,
onesti si sa nu ai'a conHicte de interese.
Con)"!a"ea i"ecta >sau e+te"na? G $"oceu"a e cont"ol al contu"ilo".
Este o procedura care consta in a cere unui tert a"and legaturi de afaceri cu intreprinderea
"erifcata, sa confrme direct auditorului informatiile pri"ind e.istenta operatiilor, a soldurilor
etc.
Auditorul are latitudinea de a determina conditiile si intinderea acestei proceduri si o poate
demara cu acordul conducerii intreprinderii.
Principalele ca#uri in care auditorul are o'ligatia sa procede#e la folosirea te0nicii confrmarii
e.terne sunt:
- confrmarea unor cau#e in 'a#a carora s&au reali#at unele tran#actii%
- confrmarea de catre 'anci a soldurilor conturilor si alte informatii considerate necesare%
- confrmarea conturilor de clienti si de'itori%
- confrmarea stocurilor in depo#ite "amale, in consignatie si alte stocuri la terti%
- confrmarea "alorilor mo'iliare cumparate prin intermediari fnanciari%
- imprumuturi de la terti%
- confrmarea soldurilor costurilor de furni#ori si creditori.
Confrmarea poate sa fe po#iti"a, atunci cand tertul solicitat isi e.prima acordul asupra
informatiei primita sau furni#ea#a c0iar el informatia, sau negati"a, atunci cand tertului
solicitat i se cere i nu raspunda decat in ca#ul in care nu este de acord cu informatia care i s&a
pre#entat.
9;C'Cu! e+$licati co!$etenta $"ofesionala=
58
Profesionistul conta'il tre'uie sa indeplineasca ser"iciile profesionale cu 'una"ointa,
competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a&si mentine cunostintele profesionale si
aptitudinile la ni"el cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este 'enefciarul unui
ser"iciu profesional competent, 'a#at pe ultimele e"olutii din domeniul practicii, legistaliei si
te0nicii.
Competenta profesionala poate f impartita in doua parti separate:
- do'andirea competentei profesionale cere initial sa se ai'a un inalt standard de pregatire
generala urmat de instructie specifca, de practica si e.aminare pri"ind teme profesionale
semnifcati"e.
- mentinerea competentei profesionale.
1.cere cunoasterea continua a e"olutiilor in profesia conta'ila , inclusi" reglementari
importante la ni"el national si international in conta'ilitate, audit, precum si alte reglementari
statutare si cerinte rele"ante.
4.un profesionist conta'il tre'uie sa adopte un program destinat sa garante#e un control de
calitate in indeplinirea sarcinilor lui profesionale, in conformitate cu reglementarile e.istente
pe plan national si international.
9;9'Dosa"ul e+e"citiului* continut- "ol- st"uctu"a.
>osarul e.ercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu depaseste
e.ercitiul controlat% el permite asam'larea tuturor lucrarilor, de la organi#area misiunii la
sinte#a si formularea raportului.
>osarul e.ercitiului este important pentru:
- 'una organi#are si controlul ale misiunii%
- documentarea lucrarilor efectuate si asigurarea ca programul s&a derulat fara omisiuni%
- inlesnirea muncii in ec0ipa si super"i#area lucrarilor%
- (ustifcarea opiniei emise si redactarea raportului.
>osarul e.ercitiului este 'ine sa fe impartit pe sectiuni. Ln principiu se folosesc 17 sectiuni:
EA & TAcceptarea misiuniiU
EB & TSinte#a misiunii si rapoarteU
EC & TOrientare si planifcareU
E> & TE"aluarea riscului legat de controlU
EE & TControale su'stanti"eU
E! & TEtili#area lucrarilor altor profesionistiU
E & TDerifcari si informatii specifceU
E; & TLucrarile de sfarsit de misiuneU
E$ & T$nter"entii cerute prin reglementari di"erseU
EP & TControlul conturilor consolidateU
9;<'Ce intele#eti $"in $"ofesionalis! in $"ofesia contabila=
Aceasta presupune ca profesionistul conta'il nu tre'uie sa faca ce"a care ar aduce atingere
reputatiei profesiunii conta'ile sau ar putea conduce la discreditarea ei% aceasta o'liga
institutele mem're ale $!AC ca, la ela'orarea regulilor de etica, sa pre"ada responsa'ilitati
clare ale profesionistului conta'il "i#a"i de clienti, terti, anga(atori, alti mem'ri ai profesiei,
pu'lic in general.
9;3'Dosa"ul $e"!anent* continut- "ol- st"uctu"a.
Enele informatii si documente primite sau anali#ate in cursul diferitelor etape ale misiunii pot
f folosite pe toata durata mandatului. Clasarea lor intr&un dosar separat, dosarul permanent,
permite utili#area lor ulterioara dupa aducerea sa la #i. >osarul permanent permite deci
e"itarea repetarii in fecare an a unor lucrari.
>osarul permanent se su'di"ide in B sectiuni, astfel:
PA & TeneralitatiU
PB & T>ocumente pri"ind controlul internU
PC & TSituatii fnanciare si rapoarte pri"ind e.ercitiile precedenteU
P> & TAnali#e permanenteU
PE & T!iscal si socialU
P! & TPuridiceU
P & T $nter"enanti e.terniU
9;;'Continutul "a$o"tului e auit >no"!ele IFAC*.
Raportul de audit tre'uie sa contina:
- relatia contractuala de e.ecutare a misiunii de audit%
59
- o'ser"atiile reiesite din di"erse "erifcari%
- informatiile a caror mentiune in raport este pre"a#uta e.pres de lege%
- oferirea garantiei pentru actionari si terti ca im personal califcat a o'tinut asigurarea ca
situatiile fnanciare ofera o imagine fdela, clara si completa po#itiei fnanciare,
performantelor si situatiei fnanciare generale a intreprinderii%
- mentiunea ca situatiile fnanciare auditate sunt ane.ate la raportul de audit.
9;7'Ca"e este st"uctu"a Coului etic national al $"ofesionistilo" contabili=
Cap. $. >E!$N$R$$
CAP. $$. $N-RO>ECERE
CAP. $$$. $N-ERESEL PEBL$C
CAP. $D. OB$EC-$DELE
CAP. D. PR$NC$P$$LE !EN>A/EN-ALE
CAP. D$. CO>EL
PAR-EA A & APL$CAB$LS -E-EROR PRO!ES$ON$S-$LOR CON-AB$L$
PAR-EA B & APL$CAB$LS L$BER PRO!ES$ON$S-$LOR CON-AB$L$
PAR-EA C & APL$CAB$LS PRO!ES$ON$S-$LOR CON-AB$L$ ANAPAR$
9;6'Ele!entele e ba(a ale "a$o"tului e auit'
Raportul unei misiuni de audit statutar tre'uie sa contina in mod o'ligatoriu urmatoarele
elemente de 'a#a:
- titlul,
- destinatarul
- paragraful introducti",
- paragraful cuprin#and natura si intinderea lucrarilor de audit,
- paragraful opiniei,
- semnatura,
- adresa
- data raportului.
9;E'Cui i se a$lica $"evee"ile e la $a"tea A in Co=
PAR-EA A & APL$CAB$LS -E-EROR PRO!ES$ON$S-$LOR CON-AB$L$
9;F'Moelul "a$o"tului e auit4 o$inie fa"a "e(e"ve'
Opinia fara re#er"e semnifca faptul ca dupa efectuarea tuturor procedurilor auditorul poate
e.prima o opinie TcurataU, nedistorsionata de "reo re#er"a sau retinere.
Ca mod de pre#entare opinia fara re#er"e poate aparea in urmatoarea formulare:
T>upa parerea noastra, conturile anuale dau o imagine fdela po#itiei si situatiei fnanciare a
societatii la A1 decem'rie ^. precum si re#ultatelor acestor operatii si Hu.urilor de tre#orerie
pentru e.ercitiul inc0is la aceasta data, in conformitate cu normele internationale si nationale
de conta'ilitateU
9;:'Cui i se a$lica $"evee"ile e la $a"tea B in Co=
PAR-EA B & APL$CAB$LS L$BER PRO!ES$ON$S-$LOR CON-AB$L$
Moelul "a$o"tului e auit4 o$inie cu "e(eva.
Re#er"ele se pre#inta inaintea paragrafului de opinie, si pot f moti"ate de:
- limitarea intinderii lucrarilor%
- de#acordul cu conducerea entitatii auditate%
- alte cau#e.
/odul de pre#entare a unei astfel de opinii pentru prima moti"atie ar putea f:
TNoi nu am putut asistata in"entarul f#ic din A1 decem'rie ^., caci noi am fost desemnati
auditori ulterior acestei date. Rinand seama de natura documentelor conta'ile ale societatii,
noi am putut controla cantitatile prin alte proceduri.
>upa parerea noastra, cu e.ceptia incidentei a(ustarilor care ar f putut f necesare, daca noi
am f putut efectua controlul f#ic al cantitatilor, situatiilor fnanciare dau o imagine fdela
po#itiei si situatiei fnanciare a societatii la A1 decem'rie ^., cat si contului de proft si
pierdere pentru e.ercitiul inc0eiat la aceasta data si sunt conforme cu pre"ederile legale si
statutareU.
97C'Cui i se a$lica $"evee"ile e la $a"tea C in Co=
PAR-EA C & APL$CAB$LS PRO!ES$ON$S-$LOR CON-AB$L$ ANAPAR$
979'Moelul "a$o"tului e auit * i!$osibilitatea e+$"i!a"ii unei o$inii'
6(
O astfel de opinie poate f moti"ata de limitarea intinderii lucrarilor si se poate pre#enta in
urmatorul mod:
TNoi nu am fost in masura sa asistam la in"entarul f#ic, nici sa procedam la confrmarea
directa a conturilor de clienti, din cau#a limitarii intinderii lucrarilor noastre, impusa de catre
directiune. A"and in "edere importanta faptelor e.puse mai sus, noi nu ne e.primam opinia
asupra conturilor anualeU.
97<'Ca"e sunt facto"ii e ca"e t"ebuie tinut sea!a- atunci cin se a$"ecia(a
"es$ecta"ea "e#ulilo" e etica- in ceea ce $"iveste inte#"itatea si obiectivitatea=
Principiul integritatii impune ca o'ligatie tuturor profesionistilor conta'ili de a f drepti si
onesti in relatiile profesionale si de afaceri. $ntegritatea implica, de asemenea, tran#actii
corecte si (uste.
En profesionist conta'il nu tre'uie sa se asocie#e cu rapoartele, e"identele, comunicatele sau
alte informatii cand aprecia#a ca acestea:
& contin o declaratie in mod semnifcati" falsa sau care induce in eroare%
& contin declaratii sau informatii eronate%
& omit sau ascund informatii, atunci cand aceste omisiuni induc in eroare.
Principiul o'iecti"itatii impune o o'ligatie tuturor profesionistilor conta'ili de a nu isi
compromite profesia din cau#a unor erori, conHicte de interese sau din cau#a inHuentei
nedorite a unor alte persoane.
$ndiferent de po#itie sau de ser"iciul prestat, profesionistii conta'ili tre'uie sa prote(e#e
integritatea ser"iciilor profesionale si sa mentina o'iecti"itatea in rationamentul profesional.
Ln selectionarea situatiilor si practicilor de care se "or ocupa in mod specifc, potri"it cerintelor
etice legate de o'iecti"itate, tre'uie acordata atentie corespun#atoare urmatorilor factori:
a* profesionistii conta'ili sunt e.pusi unor situatii in care asupra lor se pot e.ercita presiuni ce
le pot diminua o'iecti"itatea%
'* este practic imposi'il sa se defneasca si sa se descrie toate situatiile in care ar e.ista
aceste posi'ile presiuni. Ln sta'ilirea standardelor pentru identifcarea relatiilor care pot ori
par sa afecte#e o'iecti"itatea profesionistului conta'il, tre'uie sa domine un caracter
re#ona'il%
c* tre'uie e"itate relatiile care permit ca idei preconcepute partinirea ori inHuentele altora sa
incalce o'iecti"itatea%
d* profesionistii conta'ili au o'ligatia de a se asigura ca personalul anga(at pentru ser"iciile
profesionale conta'ile si&a insusit principiul o'iecti"itatii.
973'Ca"e este $"oceu"a e u"!at can este i)cil e sesi(at un co!$o"ta!ent
cont"a" eticii sau $ent"u a "e(olva un con1ict e o"in $a"sonal]
Cand este difcil de sesi#at un comportament contrar eticii sau pentru a re#ol"a un conHict de
ordin profesional, daca politicile sta'ilite de organismul profesional nu sunt sufciente,
profesionistul poate recurge la procedura urmatoare:
e.aminarea conHictului cu superiorul direct% daca inter"entia superiroului direct nu este
sufcienta si profesionistul decide sa se adrese#e esalonului superior urmator, superiroul
direct tre'uie notifcat in acest sens. >aca superiroul direct este presupus implicat in conHict,
profesionistul tre'uie sa se supuna esalonului ierar0ic cel mai ridicat%
solicitarea a"i#ului confdential al unui consilier independent sau al organismului profsional%
daca toate recursurile interne nu sunt sufciente, profesionistul conta'il, poate pentru
c0estiuni gra"e, sa demisione#e si sa trimita o scrisoare, in acest sens, conducerii entitatii
care l&a anga(at,
Orice profesionist conta'il care ocupa un post de conducere tre'uie sa se asigure ca, in cadrul
entitatii respecti"e, sunt sta'ilite reguli in materie de re#ol"are a conHictelor profesionale.
97;'Ca"e sunt cele oua co!$onente ale co!$etentei $"ofesionale si in ce constau=
Competenta are doua parti:
a. >o'andirea care cere un inalt standard initial de pregatire generala, urmata de o instructie
specifca, de practica si e.aminare in su'iecte profesionale semnifcati"e si o perioada de
practica in doemniu.
'. /entinerea competentei profesionale care cere:
1. cunoasterea continua a e"olutiilor in profesia
conta'ila, inclusi" pronuntarile importante la ni"el national si international in conta'ilitate,
audit )si alte reglementari*%
4. adoptarea unui program desemnat sa garante#e
61
un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu pronuntarile
facute pe plan national si inetrnational.
977'Cu! e+$licati $"inci$iul con)entialitatii=
Confdentialitatea este stricta, in afara de ca#ul in care a primit o autori#atie speciala de a
di"ulga informatiile sau in ca# de o'ligatii legale sau profesionale.
Profesionistii conta'ili tre'uie sa se asigure ca persoanele anga(ate su' orice forma&su'alterni
sau cola'oratori respecta aceleasi reguli de confdentialitate.
Confdentialitatea se refera numai la di"ulgarea informatiilor% ea implica, de asemenea, faptul
ca informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul conta'il in 'enefciul sau personal sau
al unui tert.
Acest principiu nu se aplica di"ulgarii informatiilor care permit profesionistului conta'il sa
indeplineasca o'ligatiile sale, sta'ilite prin normele profesionale.
Ln interesul pu'licului si al profesiunii, normele profesionale tre'uie sa defneasca conceptul
de confdentialitate si sa furni#e#e o orientare asupra naturii si intinderii o'ligatiilor legate de
confdentialitate si asupra circumstantelor in care di"ulgarea de informatii primite in cursul
e.ercitarii unei misiuni tre'uie autori#ata sau ceruta.
O'ligatiile de confdentialitate sau secret profesional sunt inscrise in legislatia fecarei tari.
Pentru a sta'ili daca informatiile confdentiale pot f di"ulgate, tre'uie a"ute in "edere
urmatoarele aspecte )cu titlu de e.emple*:
a* cand di"ulgarea este autori#ata de client: daca interesele tuturor partilor )cu deose'ire
tersi* pot f le#ate%
'*cand di"ulgarea este ceruta de lege sau cand e.ista o'ligatii profesionale de di"ulgare:
& profesionistul tre'uie sa faca apel la (udecata sa,
pentru a determina tipul de informatii care pot f di"ulgate% tre'uie sa se e"ite situatiile care
implica fapte sau opinii ne(ustifcate sau ne(ustifca'ile%
& profesionistul tre'uie sa se asigure ca persoanele care
primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica cu a'ilitati sa
primeasca astfel de informatii%
& profesionistul tre'uie sa sta'ileasca daca di"ulgarea si
consecintele acesteia implica responsa'ilitatea sa.
Se recomanda, in toate aceste ca#uri, consultarea organismului profesional si+sau a unui
a"ocat.
976'E+$licati co!$o"ta!entul $"ofesionistului contabil int"%o activitate e
consilie"e )scali=
Conta'ilul profesionist care prestea#a ser"icii profesionale in domeniul fscalitatii este
indreptatit sa se situe#e in cea mai 'una po#itie in fa"oarea unui client sau a unui patron, cu
conditia ca prestatia sa fe efectuata cu competenta.
$ntegritatea si o'iecti"itatea nu tre'uie diminuate, iar opinia conta'ilului profesionist tre'uie
sa fe conform legii.
>u'iile pot f re#ol"ate in fa"oarea clientului daca e.ista suport re#ona'il pentru po#itia
respecti"a. CE !ACE SAE CE NE !ACE CON-AB$LEL PRO!ES$ON$S-]
? nu tre'uie sa dea asigurarea ca declaratia fscala si sfatul in materie fscala sunt dicolo de
orice indoiala%
? sa se asigure ca cei pe care ii consiliea#a sunt constienti de limitele legate de sfaturile si
consultanta fscala si nu interpretea#a gresit e.primarea opiniei drept o afrmare a unui fapt%
? in declaratia fscala intocmita de conta'ilul profesionist responsa'ilitatea pentru continut
re"ine in primul rand clientului. Consultanta, opiniile tre'uie inregistrate su' forma unei
scrisori, unui memorandum.
? Nu tre'uie sa fe asociat cu nici o declaratie sau contrariu din care sa se creada:
a. ar contine un fals sau o inducere in eroare%
'. ar contine informatii furni#ate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului%
c. ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare fscul.
? poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fscale.
97E'Activitatile inco!$atibile cu $"esta"ea se"viciilo" e cat"e $"ofesionistii
contabili
1* & un conta'il profesionist nu tre'uie sa se anga(e#e simultan in nici o afacere, ocupatie sau
acti"itate care diminuea#a sau poate diminua integritatea, o'iecti"itatea, independenta sau
62
'una reputatie a profesiei, deoarece aceste actiuni pot f incompati'ile cu prestarea ser"iciilor
profesionale%
4* & prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de ser"icii nu diminuea#a ca atare
integritatea, o'iecti"itatea sau independenta )insa poate afecta calitatea*%
A* & anga(area simultana in afaceri sau acti"itati care nu au legatura cu ser"iciile profesionale
care au ca efect faptul ca nu permir conta'ilului profesionist independent sa isi conduca
practica profesionala, conform principiilor fundamentale de etica ale profesiei conta'ile si find
neconforma cu practicarea profesiei.
97F'In ce consta ine$enenta e s$i"it >in #ani"e?='
$ndependenta de spirit ) in gandire*:
? stare de gandire care permite oferirea unei opinii, a unui ser"iciu profesional fara sa fe
afectata (udecata profesionala%
? ea presupune integritate si o'iecti"itate.
97:'In ce consta ine$enenta in a$a"enta =
$ndependenta in aparenta:
? repre#inta capacitatea de a demonstra ca rsicurile la adresa independentei de spirit au
fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala o'iecti"itatea
profesionistului conta'il%
? este componenta fundamentala a independentei.
En functionar pu'lic nu poate f niciodata independent.
Acti"itatea de e.pert conta'il este incompati'ila cu orice alta acti"itate curenta.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor conta'ili cu practica li'erala, cu
deose'ire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masura de a inHuenta
lucrarile profesionistului conta'il.
96C'Riscul le#ate e inte"esul $"o$"iu4 e+$licatii'
$nteres fnanciar direct sau indirect, dependenta de onorarii, dorinta de a incasa onorariile
restante, teama de a pierde clientul etc.
Inte"esul $"o$"iu G a!eninta"e la a"esa ine$enentei'
$nteresului propriu, se manifesta atunci cand , societatea sau mem'rii acestora ar putea
'enefcia de un interes )participare* fnanciar din partea clientului sau daca un interes propriu
al acestor ca'inete ar intra in conHict cu clientul respecti".
Cele 2 situatii de amenintare la adresa independentei sunt:
1. $nteresului propriu,
4. Sla'irea autocontrolului,
A. Renuntarea la propriile con"ingeri,
M. /anifestarile de familiarisrn,
2. Actiuni de intimidare
Riscu"i le#ate e autocont"ol'
$mplicarea e.pertului conta'il sau a frmei sale in tinerea conta'ilitatii, in deci#ii manageriale
la client etc.
Riscu"i le#ate e $lea"e% e+$licatii'
$ndependenta poate f amenintata daca e.pertul conta'il de"ine pledant in fa"oarea sau
impotri"a clientului sau.
A!eninta"i le#ate e fa!ilia"is! sau inc"ee"e%e+$licatii'
Riscul ca e.pertul conta'il sa fe inHuentat de personalitatea si calitatile clientului, sa fe prea
atent la interesele clientului, afectarea atentiei e.pertului de cunoasterea de mult timp a
tuturor pro'lemelor cleintului, ceea ce paote conduce la o incredere e.cesi"a in client si la
testarea insufcienta a informatiilor pre#entate de acesta.
A!eninta"i le#ate e inti!ia"e G e+$licatii.
Posi'ilitatea ca e.pertul sa fe intimidat de o amenintare sau de un client dominant si sa se
teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera o'iecti"a.
Ine$enenta si "e#i!ul calitatii G e+$licatii'
En control de calitate pus la punct face parte din mecanismele pentru asigurarea de catre
e.perti a cerintelor pri"ind independenta.
1. calitatea acti"itatii nu "a f diminuata conform onorariului diminuat.
63
4. Clientul nu "a f indus in eroare in legatura cu doemniul e.act al ser"ciilor.
A. A'tinerea de la lucrari inutile, efectuate numai din dorinta de castig.
M. Programarea lucrarilor astfel incat sa asigure calitatea lucrarilor. Efcacitatea planifcarii.
Calitatea lucrarilor nu re#ulta numai din competenta mem'rilor
Corpului si a cola'oratorilor sai, ci si din inceperea si continuarea lucrarilor cu constiincio#itate
si integritate. Ln acest sens, EC si CA aplica:
principiile conta'ilitatii%
Normele corpului pri"ind e.ercitarea profesiei si e.actitatea lucrarilor%
Raspundere pri"ind respectarea principiului deontologic al secretului profesiei.
969'Siste!ul e $"ecautii al e+$e"tului
E.pertii tre'uie sa intocmeasca si sa mentina un sistem de precautii care sa faca parte
integranta din controlul intern din intreaga sa frma, din structura de conducere a frmei sale
)c0estionar referitor la independenta*.
Sistemul de precautii tre'uie sa includa:
& proceduri interne scrise care tratea#a cerintele,amenintarile si riscurile la adresa
independentei%
& comunicarea acti"a si in scris a cestor proceduri fecarui profesionist si
personalului%instruirea si controlul sistematic%
& desemnarea profesionistilor de ni"el superior ca responsa'ili pentru actuali#area acestor
proceduri, comunicarea acestor actuali#ari si supra"eg0erea functionarii sistemului respecti"%
& o cerinta de documentare a fecarui client, daca au e.istat circumstante sau fapte care au
amenintat independenta e.pertului si daca au fost o'ser"ate astfel de riscuri, ce precautii au
fost luate pentru a e"ita, elimina sau reduce riscul amenintarilor la adresa independentei%
& santiuni pentru incalcarea politicii in domeniul independentei de catre anga(atii frmei de
e.perti#a conta'ila.
96<'Le#atu"i )nancia"e cu clientul G fo"!e'
Aceste legaturi pot afecta independenta si pot determina un o'ser"ator impartial, re#ona'il sa
a(unga la conclu#ia ca independenta a fost afectata. $mplicarea fnanciara consta in:
& detinerea unor interese fnanciare directe in frma clientului.
& detinerea unor interese fnanciare semnifcati"e indirecte )a f administrator ori e.ecutor al
unui administrator, daca o asemenea desemnare are interese fnanciare intr&o companie
client*.
& detinerea unor imprumuturi la sau de la un client sau orice functionar, director sau actionar
principal al unei companii cleint.
& detinerea unui interes fnanciar intr&o companie mi.ta cu un client sau un salariat al unui
client.
& detinerea unui interes fnnaciar intr&o frma care nu&i este client, dar care are un in"estitor
sau o relatie de in"estitii cu clientul.
$ndependenta este afectata cand un conta'il profesionist independnent do'andeste direct sau
indirect a"anta(e fnanciare intr&o
Companie, pentru care conta'ilul profesionist independent furni#ea#a ser"icii care cer
respectarea principiului independentei.
$N-ERES !$NANC$AR
& direct N sotie, copil in intreprindere )si alte rude*%
& indirect N prin intermediari.
963'Ca(u"i e "ecu(a"e a unui e+$e"t contabil'
Sunt situatii de incompati'ilitate a e.ercitarii profesiei si a raporturilor inter"enite cu clientul
respecti" )li'er de orice interes, fara implicari fnanciare sau in acti"itatile clientului, fara
implicari in acti"itatile incompati'ile sau contradictorii, fara incidente familiale*.
En e.pert conta'il tre'uie recu#at cand:
a0 in ultimii 4 ani a fost mem'ru al Consiliului de administratie% anga(at sau a inHuentat intr&un
fel conducerea frmei ce&i "a de"eni client%
b0 in ultimii 4 ani a fost asociat la frma respecti"a sau asociat cu un mem'ru al Consiliului de
administratie, in functie, la acea frma.
96;'Alte se"vicii ofe"ite clientului- $a"alel cu ine$lini"ea unei !isiuni e auit'
Este inter#isa prestarea altor tipuri de ser"icii profesionale la un client la care se desfasoara
misiunea de cen#or sau auditor. Este, de asemenea, inter#isa tinerea e"identei conta'ile. Este
permis numai acordarea de consultatii legate de inregistrarile conta'ile.
64
967'Relatiile $e"sonale si fa!iliale si ine$enenta'
Relatiile personale si familiale pot pre(udicia independneta. -re'uie deci sa ne asiguram ca
nici o relatie personala sau familiala nu pune in pericol independenta profesionistului in
indeplinirea misiunii sale.
Este imposi'il de codifcat in mod precis regulile conform carora o relatie personala sau
familiala intre un profesionist li'eral si un client este accepta'ila )prin client inetlegandu&se
proprietarul intreprinderii, actionari principali, directori generali, directori fnanciari,
adminsitrator sau posturi ec0i"alente*
$nstitutele mem're ale $!AC tre'uie sa&si informe#e mem'rii de tipul de situatii suscepti'ile de
a&i e.pune la presiuni.
>e e.emplu, astfel de presiuni pot aparea atunci cand li'er profesionistul are interese
fnanciare comune cu un cadru sau anga(at al clientului, sau cand detin impreuna interese
semnifcati"e intr&o societate in participatiune cu un client.
966'Bunu"i sau se"vcii $"i!ite si ine$enenta'
Acceptarea de 'unuri si ser"icii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati
e.ecesi"e pot constitui o amenintare a independentei. Se inter#ice primirea de 'unuri si
ser"icii de catre profesionistul conta'il, de catre sotiile lor sau de catre copii aHati in
intretinere.
96E'@"o$"ietatea ca$italului int"%o )"!a $"ofesionala'
Lntr&o frma profesionala, capitalul tre'uie detinut de profesionisti conta'ili in proportie de
177=. Legislatia romaneasca si europeana pre"ede o'ligatoriu ca cel putin 21= din capital sa
fe detinut de catre mem'rii organismului profesional.
-oti participantii la capitalul frmei de conta'ilitate tre'uie sa fe in masura sa inHuente#e
profesionistul conta'il in prestarea ser"iciilor profesionale.
96F'Rotatia $e"sonalului int"%o !isiune e auit.
Afectarea unui asociat al ca'inetului pentru o lunga perioada de timp, intr&o misiune de audit
la un client, poate pune in pericol independenta.
Afectarea prelungita a aceleasi persoane la un client conduce la o relatie stransa cu acesta
care poate f interpretata ca u pericol pentru o'iecti"itatea si independenta persoanei
respecti"e. Se pune si pro'lema controlului de calitate, in masura in care profesionistul
conta'il, cunoscand 'ine intreprinderea, paote afecta o incredere e.cesi"a acestei cunoasteri
in timpul reali#arii procedurilor de audit si formarii unei (udecati asupra pro'lememlor de audit
importante.
Rotatia tre'uie efectuata cu personal a"and aceeasi e.perienta si tre'uie planifcata.
>aca rotatia este imposi'ila, in cadrul ca'inetelor mici, tre'uie gasite solutii alternati"e, cum
ar f inc0eierea unui acord permanent de consultanta cu un alte profesionist li'eral sau
consultarea ser"iciilor de specialitate ale organismului profesional.
96:'Co!$etenta $"ofesionala si "es$onsabilitatea can se utili(ea(a luc"a"ile unui
alt e+$e"t'
Li'er profesionistii conta'ili tre'uie sa e"ite sa preste#e ser"icii profesionale fara o
competenta adec"ata, in afara de ca#ul ca 'enefciea#a de sfaturi a"i#ate si de o asistenta
care sa le permita sa preste#e ser"icii de calitate.
>aca un profesionist conta'il nu poseda competentele necesare intr&un domeniu specifc in
cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi te0nice de la speciliasti )alti profesionisti
conta'ili, a"ocati, ingineri, geologi sau alti e.perti*. Ln acest ca#, desi profesionistul conta'il se
spri(ina pe competentelel te0nice ale specialistului consultant, acesta din urma nu cunoaste in
mod necesar regulile de etica ale profesiunii.
Lntrucat profesionistului conta'il ii re"ine, ultimul, responsa'ilitatea pentru ser"iciul prestat, el
tre'uie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre e.pertul consultant. El
tre'uie sa se asigure ce e.pertul consultant este la curent cu regulile de etica, mai ales
principiile fundamentale ale profesiei% aceste principii se aplica la orice misiune la care
participa acesti e.perti.
Aceasta asigurare se poate o'tine:
& fe cerand e.pertilor respecti"i sa citeasca regulile de etica%
& fe cerand e.pertilor o confrmare scrisa asupra 'unei intelegeri a regulilor de etica%
& fe dand sfaturi daca apar conHicte potentiale.
65
Cand profesionistul conta'il nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si
respectate, el tre'uie sa refu#e incredintarea misiunii sau sa o intrerupa )daca a incepul*.
9EC'Activitati inco!$atibile cu e+e"cita"ea $"ofesiei libe"e8libe"ale'
a. nu tre'uie sa e.ercite in paralel acti"itati care afectea#a sau sunt suscepti'ile de a afecta
integritatea, o'iecti"itatea, indpendenta, 'una reputatie a profesiei, care sunt incompati'ile
cu e.ercitarea profesiei li'erale.
'. Calitatea de e.pert conta'il este incompati'ila cu orice acti"itate salariata in afara Corpului
sau orice acti"itate comerciala )". L14B referitoare la acti"itatea de cen#orat*.
c. Ln unele situatii, li'er profesionistul conta'il poate primi spre conser"are si utili#are, potri"it
legii, fonduri ale clientilor, el tre'uind:
& sa pastre#e aceste fonduri separat de fondurile proprii%
& sa le utili#e#e conform destinatiilor sta'ilite%
& sa ai'a posi'ilitatea sa (ustifce e.istenta si utili#area fondurilor respecti"e.
@"evee"ile Le#ii 9F689::: cu $"ivi"e la activitati inco!$atibile'
Legea pre"ede ca incompati'ilitate:
orice acti"itate salariata in afara CECCAR%
orice acti"itate comerciala.
Nerespectarea atrage raspunderea penala )l 136+1555, art. A5.1*.
E.ceptii: cadre didactice, pu'licistica in domeniu, parlamentar, consilier local, (udetean*.
9E9'Enu!e"ati situatiile ca"e nu "as$un c"ite"iilo" e obiectivitate- inc"ee"e-
cinste- ecenta si bun #ust $ent"u o actiune e $"o!ova"e'
cele care creea#a sperante false, induc in eroare sau creea#a sperante ne(ustifcate de
posi'ile re#ol"ari fa"oira'ile,
implica posi'ilitatea de a inHuenta orice instanta, tri'unal, agentie de reglementare,
declaratii 'om'astice%
fac comparatii cu altii%
contin marturii sau apro'ari scrise,
care contin orice alte preci#ari ce ar putea sa produca unei persoane re#ona'ile o
neintelegere sau o deceptie,
care pretind, ne(ustifcat, ca persoana respecti"a este e.pert sau specialist intr&un anume
doemniu al conta'ilitatii.
9E<'Ca"e sunt conitiile $ent"u o actiune e $"o!ova"e- atunci can $ublicitatea nu
este auto"i(ata=
& sa ai'a ca o'iect aducerea al cunostinta pu'licului sau a acelor sectoare ale pu'licului care
sunt interesate, a faptelor, intr&un mod care sa nu fe fals, sa nu induca in eroare si sa nu
produca deceptii%
& sa fe de 'un simt%
& sa fe demna din punct de "edre profesional%
& sa e"ite repetarea frec"enta, ostentati"a a numelui conta'ilului profesionist independent%
& sa e"ite promo"area personala e.cesi"a.
9E3'Te!eiu"i le#ale ale Coului etic national al $"ofesionistilo" contabili'
? art. A7 din O 62+5M apro'at prin L M4+1552.
? ;otararea nr.1+1552 a Conferintei nationale CECCAR.
9E;'Necesitatea >"atiunea? Coului etic national al $"ofesionistilo" contabili'
Codul este necesar pentru:
? prote(area atat a profesionistului, a profesiei, cat si a tertilor%
? asigurarea, apararea onoarei si independentei Corpului si a mem'rilor Corpului%
? a conferi autoritate lucrarilor efectuate de mem'rii.
Necesitatea Codului Etic este impusa de:
& ne"oia garantarii unei calitati optime a ser"iciilor,
& conser"area increderii pu'licului in profesie%
& asigurarea protectiei, atat a profesionistului conta'il cat si a tertilor 'enefciari sau
utili#atori ai ser"iciilor acestuia
& confrmarea de autoritate a lucrarilor efectuate de profesionistii conta'ili%
66
& necesitatea asigurarii apararii onoarei si independentei profesionistului conta'il si a
organismului din care face parte.
9E7'@"inci$iile funa!entale in lu!ina Coului etic national al $"ofesionistilo"
contabili'
? integritatea,
? o'iecti"itatea%
? independenta%
? secretul profesional%
? respectarea normelor te0nice si profesionale%
? competenta profesionala%
? comportamentul deontologic.
9E6'Calitatile !e!b"ilo" Co"$ului4 conitii $ent"u !entine"ea acesto"a'
Acti"itatea mem'rilor Corpului se caracteri#ea#a prin:
? stiinta, competenta si constiinta%
? independenta de spirit si de interes material%
? moralitate, pro'itate si demnitate%
Pentru mentinerea acestor calitati, fecare mem'ru tre'uie sa:
? sa isi de#"olte necontenit cultura%
? acorde toata atentia pentru orice pro'lema e.aminata%
? isi e.prime opinia fara nici o e#itare% sa se e.prime clar, categoric si ferm%
? nu dea niciodata oca#ia de a se aHa in situatia sa nu poata sa isi e.ercite li'er profesia, sa
nu&si e.ercite li'ertatea de gandire%
? considere ca independenta sa tre'uie circumscrisa, in orice impre(urare, regulilor sta'ilite
de Corp.
9EE'Re#uli $"ivin viata iniviuala'
/em'rilor Corpului li se cere o moralitate ireprosa'ila, conditie esentiala pentru admiterea si
mentinerea in Corp. -oate condamnarile de drept comun si de#ordinea din "iata particulara,
suscepti'ile sa aduca atingere demnitatii profesiei, atrag dupa sine sanctiuni care merg pana
la radierea din -a'loul CECCAR:
$n afara e.ercitarii profesiei, mem'rii Corpului tre'uie sa se a'tina de la orice incalcare a
legilor, a reglementarilor profesiei si de la orice actiuni suscepti'ile sa stir'easca demnitatea
Corpului si a mem'rilor sai.
9EF'Re#uli $"ivin $ublicitatea- anuntul si ofe"ta'
mem'rii Corpului pot face u# numai de titluri sau diplome eli'erate de stat sau institutii
recunoscute de stat%
la domiciliu: placuta 17.2 cm cu date personale%
pu'licitatea personala este inter#isa%
pentru mem'rii Corpului, pu'licitatea poate f facuta numai de organismele Corpului.
Pu'licitate Y comunicarea catre pu'lic a ser"iciilor oferite in scopul o'tinerii de lucrari%
Anunt Y comunicarea catre pu'lic a unor fapte pri"ind profesia%
Oferta Y demersuri facute pentru un e"entual client in scopul de a&i propune ser"icii
profesionale.
Pu'licitatea si oferta nu sut inter#ise cand sunt facute pentru participarea la licitatii,
organi#ate potri"it unor norme legale sau profesionale.
9E:'Folosi"ea e!ble!ei Co"$ului'
/em'rii Corpului pot folosi em'lema Corpului pe 0artia cu antet, pe legitimatii. Em'lema este
compusa dintr&o carte sim'li#and insemnele profesiei, un toiag al #eului ;ermes cu doi serpi
incolaciti, ceea ce semnifca in recia antica diplomatia, precum si de"i#a:
S-$$NRS, $N>EPEN>ENRS, /ORAL$-A-E, atri'ute esentiale ale acestei profesii.
9FC'E+e"cita"ea $"ofesiei G i!$osibilitatea colabo"a"ii cu un cole# sanctionat'
Sunt doua situatii:
cand se practica indi"idual%
cand se practica in societati de e.perti#a conta'ila.
Cand se e.ercita indi"idual, e.pertul conta'il si conta'ilul autori#at o fac numai in nume
propriu.
67
Ln e.ercitarea misiunilor lor, profesionistii conta'ili nu pot cola'ora cu un coleg pedepsit
printr&o masura disciplinara de suspendare sau inter#icere a e.ercitarii profesiei.
9F9'E+e"cita"ea $"ofesiei%obli#atia inc&eie"ii unui "a$o"t'
$ndiferent de misiunea pe care o are de indeplinit, EC sau CA tre'uie sa ela'ore#e un raport in
legatura cu misiunea respecti"a. Ela'orarea acestui raport se reali#ea#a conform normelor
profesionale.
9F<'E+e"cita"ea $"ofesiei G i!$osibilitatea $a"tici$a"ii la a!inst"a"ea a oua sau
!ai !ulte societati- !e!b"e ale Co"$ului'
$nter#icerea deri"a din generarea conHictelor de interese si din alterarea independentei
profesionistului si integritatii in reali#area profesiei.
9F3'E+e"cita"ea $"ofesiei G i!$osibilitatea $a"tici$a"ii la ca$italul a oua sau !ai
!ulte societati !e!b"e ale Co"$ului'
En mem'ru nu poate a"ea capital dacat la o singura frma.
9F;'E+e"cita"ea $"ofesiei G i!$osibilitatea $a"tici$a"ii in oua societati !e!b"e ale
Co"$ului >in una ca sala"iati si in alta ca actiona" sau a!inst"ato"?'
Este o situatie incompati'ila cu independenta profesionistului, cu integritatea si o'iecti"itatea
ce i se cer. Salariatul e.ecuta ce ii cere seful. Actionarul, administratorul are o alta po#itie,
deci#ionala. E"ident, ne aHam in fata unei incompati'ilitati.
9F7'Relatiile cu clientii'
Nu!ai $e ba(a e cont"act e $"esta"i se"vicii. Contractul este cel care sta'ileste
o'iecti"ul, onorariul, termenele. Orice relatie fnanciara cu clientul in afara contractului este
inter#isa.
9F6'Relatiile cu clientii G facto"i e "isc'
!actorii de risc pri"esc:
limitarea controalelor%
intar#ieri in inc0iderea conturilor si tinerea conta'ilitatii%
limitarea onorariilor%
aspecte fscale.
9FE'O$e"atii obli#ato"ii- $"ealabile acce$ta"ii unei noi luc"a"i sau unui nou client'
Lnaintea acceptarii tre'uie facute:
e"aluarea riscurilor
"erifcarea pri"ind respectarea principiilor independentei
integritatea
o'iecti"itatea
competenta
confdentialitatea
comportamentul profesional
sta'darde te0nice
9FF'Calitatea luc"a"ilo" si autocont"olul.
Calitatea este un atri'ut important al acti"itatii profesionistului conta'il. Autocontrolul calitatii
lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de ca'inet a principiilor si procedurilor
in scopul sta'ilirii unui grad re#ona'il de certitudine ca lucrarile s&au efectuat conform
Tprincipiilor de 'a#a care gu"ernea#a lucrarile respecti"eU.
Principiile de calitate constituie o'iecti"e si scopuri, iar procedurile autocontrolului se defnesc
ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in actiune, in aplicare
peoceduri pri"ind:
calitati personale )ca'inet sau societate*%
aptitudini si competenta%
repartitia lucrarilor%
instructiuni si super"i#are.
Controlul de calitate asupra lucrarilor reali#ate de EC sau CA care&si desfasoara acti"itatea
indi"idual se poate organi#a si e.ercita numai de catre CECCAR, potri"it Normelor emise de
acesta si apro'ate de Conferinta Nationala.
9F:'@lata luc"a"ilo"- !oul e stabili"e a ono"a"iilo"'
68
Pentru orice lucrare, profesionistul conta'il pretinde numai onorariile sta'ilite prin contract
sau de catre organul (udiciar. Onorariile nu pot f platite su' forma de a"anta(e in natura,
participatii sau comisioane.
Nu tre'uie acceptata nici o plata care nu repre#inta contra"aloarea unei prestatii sau care
este platita pentru a acoperi anumite atitudini a'u#i"e ale clientului sau incalcari ale
legislatiei.
Contractele se inc0eie inaintea inceperii lucrarilor )pe parcurs, acte aditionale*.
Nu se pot inc0eia contracte glo'ale.
Nu se pot inc0eia contracte pentru acti"itati incompati'ile Este inter#isa impartirea onorariilor
intre colegi prin participarea la e.ecutarea lucrarilor. Onorariile nu pot f f.ate in functie de
re#ultatele o'tinute. Ln ca# de litigiu referitor la onorariu, ar'itra(ul il constituie presedintele
flialei )procedura dreptului comun*.
9:C'@ast"a"ea a"&ivelo" clientului'
Pastrarea documentelor conta'ile este un atri'ut e.clusi" al clientului. /odalitatea de
predare&primire a documentelor, in "ederea conta'ili#arii, se sta'ileste prin contracte si ane.e
la contract, find o'ligatorie:
& normali#area documentelor%
& sta'ilirea termenelor.
Cand clientul nu respecta termenele, se "a proceda la punerea acestuia in intar#iere,
documentul respecti" find pastrat la dosarul clientului. >aca un client a disparut, se "erifca
Registrul Comertului daca a fost radiat, iar profesionistul este o'ligat sa pastre#e asupra lui
documentul pe durata de conser"are pre"a#uta de lege.
9:9'Relatiile cu cole#ii in CECCAR'
/em'rii Corpului isi datorea#a asistenta, ama'ilitate si respect reciproc. Sunt e.cluse
manifestarile dure si necu"iincioase si mai ales "ulgaritatile.
A'tinerea de la orice cu"ant care (igneste, de la orice imputare rau"oitoare, de la oferirea de
ser"icii in defa"oarea colegilor si, in general, de la orice actiune care ar putea aduce daune
profesiei si Corpului este e.presia realtiilor de respect.
9:<'Acce$ta"ea e+ecuta"ii uno" luc"a"i- atunci can un !e!b"u al Co"$ului
efectuea(a e0a luc"a"i $ent"u acelasi client'
Numai cu consultarea profesionistului de(a in functie.
Profesionistul solicitat in astfel de ca#uri are o'ligatia de a cere in scris si cu consimtamantul
clientului orice informatie de la profesionistul de(a in functie.
Cel nou este o'ligat sa nu aduca nici o critica colegului de(a in functie.
9:3'@ute"ea e cont"ol a )lialelo"'
Consiliul flialei tre'uie sa se asigure ca toate societatile de e.perti#a conta'ila, toate
sucursalele sau flialele acestora se aHa su' controlul unui e.pert conta'il sau conta'il
autori#at, mem'ru al Corpului. C.!. are o'ligatia de a organi#a si a e.ercita sistematic
e.aminarea profesionala a mem'rilor sai )"e#i atri'utiile*.
9:;'Coti(atiile $"ofesionale'
Orice mem'ru al Corpului are o'ligatia sa plateasca ta.ele de inscriere si coti#atiile con"enite
pentru anul respecti". Coti#atiile difera in functie de pregatirea porfesionala.
9:7'Obli#atiile !e!b"ilo" $"ivin consecintele u"!a"i"ii lo" a!inist"ative sau
0uicia"e'
Sunt raporturi deri"ate din Norme. Orice mem'ru al Corpului este o'ligat sa informe#e, in
scris, presedintele Consiliului !ilialei, in termen de 2 #ile, despre orice actiune administrati"a
sau (udecatoreasca indreptata impotri"a sa.
9:6'Ra$o"tu"ile !e!b"ilo" cu a!inist"atia $ublica'
Raporturi de ama'ilitate, loialitate fata de lege si respect.
9:E'nato"i"i $"o$"ii societatilo" "ecunoscute e Co"$'
Caracteristicile societatilor )titlul $$$ din RO! pag. 32*:
o'iectul de acti"itate
e.ercitarea profesiei de EC+CA
ma(oritatea acsionarilor asociati EC si CA )actiunile partilor sociale si ma(oritatea lor*
administratie ma(oritar din EC si CA
69
actiunile partilor sociale sau normati"e
mem'ru al Corpului
drepturi si o'ligatii similare mem'rilor Corpului.
9:F'De$une"ea 0u"a!antului'
La inscrierea in Corp, orice mem'ru este o'ligat sa deouna (uramant prin care se o'liga sa
aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp.
9::'Sinicate si asociatii $"ofesionale'
Potri"it Codului, mem'rii Corpului se pot asocia in sindicate, cu o'ligatia ca, in termenul de o
luna de la constituire, sa trimita Consiliului flialei un e.emplar din Statut si o declaratie
cuprin#and fondatorii acestei asociatii. Sindicatul sau asociatia tre'uie sa respecte toate
atri'utiile care re"in flialelor, sa respecte toate drepturile si o'ligatiile care re"in mem'rilor
Corpului.
<CC'Enu!e"ati ; stana"e $"ofesionale e!ise e CECCAR ca"e constituie c"ite"ii
e a$"ecie"e a calitatii activitatii !e!b"ilo" sai'
? Standardul profesional nr.41& /isiunea de tinere a conta'ilitatii, intocmirea si pre#entarea
situatiilor fnanciare.
? Standardul profesional nr.44 & /isiunea de e.aminare a conta'ilitatii, intocmirea si
pre#entarea situatiilor fnanciare.
? Standardul profesional nr.4A & Acti"tatea de cen#or in societatile comerciale.
? Standardul profesional nr.A4 & /isiunea e.pertilor conta'ili pentru fu#iuni si di"i#ari.
? Standardul profesional nr.A2 & E.perti#ele conta'ile.
? Satndardul profesional nr.AB & /isiunea de e"aluare a intreprinderii.
? Standardul profesional nr.A5 & /isiunea de consultanta pentru crearea intreprinderilor.
? 0idul e.pertilor conta'ili si al conta'ililor autori#ati in acti"itatea de pre"enire si com'atere
a spalarii 'anilor.
<C9'E+$licati "elatia contabilitate % )scalitate in $unct e vee"e a oct"inei
$"ofesionale' >$"ofesia contabila si se"viciile )scale?
Profesia conta'ila este in pre#ent principalul furni#or de ser"icii fscale pentru toate sectorele
de afaceri. Ser"iciile fscale constituie o parte componenta a profesiei conta'ile si sunt oferite
in interesul pu'lic.
>e#"oltarea legislatiei fscale a inHuentat de#"oltarea profesiei conta'ile.
Natura din ce in ce mai comple.a a legii fscale si a conta'ilitatii fnanciare, in special pentru
companiile mari care se confrunta cu legi fscale si reglementari diferite la ni"el local, national
si international, necesita o e.perti#a specili#ata aprofundata din partea profesionistilor
conta'ili.
Acti"itatea fscala, ca parte componenta a profesiei conta'ile, acopera la randul ei o arie larga
de ser"icii: conformarea la regulile fscale, planifcarea si consultanta fscala, repre#entarea in
fata instantelor (uridice si ser"icii legate de impo#itarea corporatiilor. O'iecti"ul unui
profesionist conta'il este de a a(uta clientii sa se conforme#e efcient la cerintele de raportare
si completare a returnarilor de impo#itein tarile in care detin acti"esi sa isi minimi#e#e
impo#itele "iitoare printr&o planifcare si o consultanta corespun#atoare.
<C<'Ca"e sunt at"ibutiile co!isiilo" e isci$lina in ca"ul CECCAR=
(omisia Superioara de 5isciplina are urmatoarea competenta2
a* anali#ea#a plangerile referitoare la a'ateri de la conduita etica si profesionala ale
mem'rilor Consiliului Superior si ai consiliilor flialelor, facand propuneri de sanctionare a
acestora Conferintei Nationale care 0otaraste%
'* solutionea#a plangerile referitoare la a'aterile de la conduita etica si profesionala a
presedintilor Consiliului Superior si Consiliului flialei, precum si a persoanelor f#ice straine
carora le&a fost recunoscut dreptul de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau conta'il
autori#at in Romania si aplica, dupa ca#, sanctiunile pre"a#ute in art. 16 din O.. nr. 62+155M,
apro'ata si modifcata prin Legea nr.M4+1552, cu modifcarile si completarile ulterioare:
& mustrare%
& a"ertisment%
& suspendarea dreptului de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau de conta'il autori#at pe
o perioada de A luni la un an%
& inter#icerea dreptului de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau de conta'il autori#at%
7(
& sanctiunile disciplinare care se sta'ilesc in functie de a'ateri, pronuntate de Comisiile de
>isciplina ale flialelor,
c* re#ol"a contestatiile formulate impotri"a 0otararilor disciplinare pronuntate de comisiile de
disciplina ale flialelor.
d* aplica sanctiunea inter#icerii dreptului de a e.ercita profesia de e.pert conta'il sau conta'il
autori#at mem'rilor Corpului care au sa"arsit a'ateri gra"e
(ompetentele (omisiei de 5isciplina a flialei sunt:
a* "eg0ea#a la respectarea Codului etic si a Regulamentului si normelor Corpului. Sanctiunile
se aplica in functie de a'aterile disciplinare, de gra"itatea incalcarii si urmarile acestora,
precum si de persoana in cau#a%
'* sanctionea#a a'aterile disciplinare sa"arsite de EC,CA,mem'ri ai flialei, cu domiciliul in
ra#a teritoriala a acesteia, c0iar daca a'aterile au fost sa"arsite in ra#a teritoriala a altei
fliale%
c* instiintea#a presedintele Consiliului flialei si pe repre#entantul /inisterului Economiei si
!inantelor despre reclamatiile primite ) e.ceptie fac reclamatiile indreptate impotri"a
mem'rilor Biroului Permanent, al profesionistilor societasilor straine, care se adresea#a
Comisiei Superioare de >isciplina*.
<C3'Ca"e sunt o!eniile aco$e"ite e stana"ele Inte"nationale ale $"ofesiei=
>omeniile acoperite de standarde $nternationale ale profesiei sunt% conta'ilitatea , auditul ,
e"aluarea si deontologia.
<C;' Cu! e+$licati "olul e+$e"tului contabil $ent"u e(volta"ea econo!iei=
Nu e.ista progres uman fara de#"oltarea pietelor, dar pietele nu se pot de#"olta fara
profesionisti conta'ili, deci profesionistii conta'ili satisfac un interes general.
Bilantul conta'il si situatiile fnanciare in ansam'lul lor constituie cea mai 'una carte de "i#ita
a unei intreprinderi iar profesionistul conta'il este arti#anul acesteia.
-re'uie mentionat rolul social al profesionistilor conta'ili, pe de o parte, prin faptul ca
determinarea si plata tuturor "eniturilor in societate constituie una din lucrarile importanteale
profesionistilor conta'ioli, iar pe de alta parte, de calitatea muncii lor depin#and 'unastarea
salariatilor si a cetatenilor unei tari. -oti profesionistii conta'ili au misiunea de a actionapeste
tot in interes pu'lic, iar aceasta misiune tre'uie indeplinita indiferent de locul in care isi
desfasoara acti"itatea: in insititutii, in afaceri, in educatie sau in practica li'era.
<C7' Ca"e sunt co!ana!entele funa!entale ale $"ofesiei contabile=
Comandamentele fundamentale sunt:
& educatie: asigurarea unei de#"oltari profesionale continue a mem'rilor lor%
& etica: comportamentul deontologic al mem'rilor lor%
& calitatea: certifcarea calitatii ser"iciilor oferite de mem'rii lor,
<C6'1odalit23i de implementare a reglementarii profesiei contabile.
Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii:
& autoreglementarea, specifca economiilor li'erale: organismul profesional este
recunoscut de gu"ern, care ii deleaga responsa'ilitatea de a reglementa profesia%
& reglementarea e.terna: profesia este reglementata de gu"ern, fe prin intermediul unei
agentii gu"ernamentale, fe prin intermediul unei agentii independente, careia gu"ernul i&a
delegat sarcini de reglementare%
& coreglementarea: repre#inta o com'inare intre autoreglementare si reglementarea
e.terna.
Autoreglementarea si reglementarea e.terna tre'uie sa se comporte in asa fel incat sa fe
complementare si nu sa concure#e.
E.ista mai multe modalitati in care autoreglementarea si reglementarea e.terna pot f
com'inate in "ederea unui amestec efcient de reglementare:
& autoreglementarea impreuna cu supra"eg0erea intreprinsa de o agentie independenta%
in acest ca# supra"eg0erea este complementara reglementarii si o intareste%
& o com'inare in care organismul profesional este responsa'il pentru anumite aspecte
ale reglementarii, iar gu"ernul sau o agentie independenta, pentru alte aspecte.
>e e.emplu, cerintele de normali#are a educatiei pentru profesionistii conta'ili fac parte dintr&
un domeniu in care organismul profesional poate a"ea o capacitate semnifcati"a de e.perti#a,
deci el poate reglementa domeniul.
Com'inarea dintre autoreglementare si reglementarea e.terna folosita in anumite state poate
depinde de unii factori precum:
71
& e.perinta istorica%
& performanta de autoreglementare a organismului profesional_
& orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de conducere
economica%
& calea de de#"oltare a economiei%
& natura si caracteristicile esecurilor pietei.
$n practica, c0iar si in ca#ul reglementarilor e.terne, gu"ernul ineractionea#a e.plicit sau
implicit cu organismul profesional.
-endintele ec0ili'rului intre autoreglementare si reglementarea e.terna difera de la o tara la
alta: in statele cu organisme profesionale puternice de autoreglementare creste preocuparea
pentru un rol sporit al reglementarii e.terne% in statele in tran#itie, tendinta este de solidifcare
preala'ila a organismelor profesionale si a rolului acestora de autoreglementare.
Organismele profesionale si gu"ernele au interese si o'iecti"e comune: profesionisti conta'ili
sa ser"easca interesul pu'lic prin utli#area de standarde de inalta calitate in ser"iciile prestate.
Organismele profesionale tre'uie sa fe in dialog constant cu gu"ernele in "ederea aHarii
ec0ili'rului intre autoreglementarea si supra"eg0erea pu'lica prin prisma cerintelor pietei
ser"iciilor conta'ile.
A'ilitatea cea mai importanta a profesiei conta'ile este aceea de a pune pe primul loc
interesul pu'lic, lucru care "a face ca profesia sa castige respectul comunitatilor si al organelor
de reglementare din tara si la ni"el glo'al.
2*%.Ce rol are Codul etic na3ional al profesioni4tilor contabili 4i care este structura
sa.
Codul etic al profesionistilor conta'ili are un du'lu rol:
& da autoritate ser"iciilor furni#ate de profesionistii conta'ili% 'enefciarii ser"iciilor
furni#ate de profesionistii conta'ili sunt asigurati ca aceste ser"icii sunt reali#ate de specialisti
care respecta anumite standarde de raspund pentru calitatea prestatiilor lor%
& prote(ea#a profesionistii conta'ili in fata unor crime economice si a altor fenomene
negati"e din economie, precum spalarea de 'ani, fnantari de terorism, fraude de tot felul,
coruptie, etc.
Codul etic $!AC este structurat in trei parti si 44 de sectiuni reparti#ate astfel:
Partea A N destinata tuturor profesionistilor conta'ili, indiferent de statut: li'er N profesionisti
sau anga(ati% constine sase sectiuni:
& Sectiunea 177, $ntroducere si principii fundamentale%
& Sectiunea 117, $ntegritatea%
& Sectiunea 147, O'iecti"itatea%
& Sectiunea 1A7, Competenta profesionala si prudenta%
& Sectiunea 1M7, Confdentialitatea%
& Sectiunea 127, Comportament profesional.
Partea B N destinata profesionistilor conta'ili independenti )li'er N profesionistilor conta'ili*%
contine 17 sectiuni:
& Sectiunea 477, $ntroducere%
& Sectiunea 417, Numirea profesionistului conta'il%
& Sectiunea 447, ConHict de interese%
& Sectiunea 4A7, Opinii suplimentare%
& Sectiunea 4M7, Onorarii si alte tipuri de remunerare%
& Sectiunea 427, /arQetingul ser"iciilor profesionale%
& Sectiunea 467, Cadouri si ospitalitate%
& Sectiunea 4B7, Custodia acti"elor clientului%
& Sectiunea 437, O'iecti"itate%
& Sectiunea 457, $ndependenta in audit.
Partea C N destinata profesionistilor conta'ili anga(ati% contine sase sectiuni:
& Sectiunea A77, $ntroducere%
& Sectiunea A17, ConHicte conceptuale%
& Sectiunea A47, $ntocmirea si raportarea informatiilor%
& Sectiunea AA7, Luarea de masuri in cunostinta de cau#a%
& Sectiunea AM7, $nterese fnanciare%
& Sectiunea A27, Stimulente.
2*(.5rin ce se distinge profesia contabila fata de alte profesii#
72
Profesia conta'ila se distinge de celelalte profesii prin asumarea unei responsa'ilitati fata de
interesul pu'lic, fata de toate partile interesate in acti"itatile desfasurate de @ntreprindere:
actionari, salariati, furni#ori N creditori, 'anci, 'uget, conturile nationale, organismele de
'ursa, in"estitorii, etc.
$n fapt, daca in piata ser"iciilor orice alt profesionist prestea#a ser"icii pentru un client
determinat si care este, in general, consumatorul )'enefciarul* fnal al ser"iciului respecti",
profesionistul conta'il N fe ca ela'orea#a, fe ca auditea#a situatiile fnanciare ale
intreprinderii N este )in mod parado.al* platit de catre @ntreprinderea respecti"a, dar utili#atorii
)consumatorii* informatiilor desprinse din situatiile fnanciare sunt partile interesate,
mentionate mai sus, cele care formea#a pu'licul si ale caror interese tre'uie aparate.
Acest pu'lic are incredere in o'iecti"itatea si intergritatea profesionistilor conta'ili
pentru 'una functionare a economiei.
Aceasta incredere acordata de pu'lic impune profesiei conta'ile o responsa'ilitate in
materie de interes general. $nteresul general semnifca satisfactia colecti"a a persoanelor si
institutiilor pentru care lucrea#a profesionistii conta'ili, in slu('a carora se aHa.
Pastrarea acestuia statut, pri"ilegiat, al profesionistilor conta'ili presupune oferirea de
ser"icii potri"it unor criterii care sa (ustifce increderea pu'licului.
$nteresul pu'lic este 'unastarea colecti"a a comunitatii si a institutiilor deser"ite de
conta'ilul profesionist.
Standardele profesiei conta'ile sunt puternic determinate de interesul pu'lic:
& auditorii independenti a(uta la mentinerea integritatii si efcientei situatiilor
fnanciare pre#entate institutiilor fnanciare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor
pentru a o'tine capital%
& responsa'ili fnanciari )directorii economici* cu atri'utii in di"erse domenii de
management fnanciar contri'uie la utitli#area efcienta si efecti"a a resurselor organi#atiei%
& auditorii interni furni#ea#a asigurarea in legatura cu un sistem de control intern
corect, care sporeste increderea in informatiile fnanciare e.terne ale patronului%
& e.pertii in impo#ite a(uta la sta'ilirea increderii si efcientei, precum si la aplicarea
corecta a sistemului de impo#itare%
& consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsa'ilitate fata de
interesul pu'lic in sustinerea luarii unor deci#ii manageriale corecte.
Profesionistii conta'ili au un rol important in societate. Comunitatea, pu'licul contrea#a
pe profesionistii conta'ili pentru o conta'ilitate fnanciara si o raportare corecte, pentru un
management fnanciar efcient si sfaturi competente referitoare la o "arietate de aspecte
legate de afaceri si impo#ite.
2*).Care sunt criteriile de apreciere a unui organism profesional# -16p)
Pentru a f recunoscut de autoritatile pu'lice si de organismele internationale, un organism
national al profesiei conta'ile tre'uie:
& sa fe un organism necomercial si negu"ernamental%
& sa fe acceptat si recunoscut de mem'rii sai%
& mem'rii sa fe profesionisti conta'ili
& sa se 'ucure de 'una reputatie in randul autoritatilor pu'lice si a pu'licului%
& sa ai'a capacitatea de a de#"olta sau inHuenta standardele profesionale si
conta'ile )etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii*%
& mem'rii sai sa fe autori#ati sa desfasoare, la cel mai inalt ni"el posi'l, acti"itatile
traditinale efectuate de profesionistii conta'ili%
& sa ai'a capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea
misiunii si o'iecti"elor sale.
21*.Cui sunt destinate cele 3 parti ale Codului etic na3ional al profesioni4tilor
contabili#
Partea A N destinata tuturor profesionistilor conta'ili, indiferent de statut: li'er N profesionisti
sau anga(ati.
Partea B N destinata profesionistilor conta'ili independenti )li'er N profesionistilor conta'ili*
Partea C N destinata profesionistilor conta'ili anga(ati
411. Ce 7n3elege3i prin obiecti'itatea profesionistului contabil# -2p)
O'iecti"itatea presupune ca profesionistul conta'il tre'uie sa fe impartial, fara idei
preconcepute, sa nu se gaseasca in situatii de conHict de interese sau de incompati'ilitate si
73
in nicio alta situatie care ar putea determina un tert 'ine informat, dar si 'ine intentionat sa ii
puna la indoiala cinstea si corectitudinea.
Re#ulta urmatoarele necesitati:
& o'ligatia profesionistului conta'il de a nu compromite profesia din cau#a unor
erori, a unor conHicte de interese, a inHuentei nedorite a unor persoane%
& e"itarea realtiilor care inHuentea#a in mod negati" rationamentul profesional%
& a'senta relatiilor de afaceri, fnanciare, familiale sau personale cu clientul sau cu
persoane cu functii de conducere sau anga(ati ai clientului%
& neacceptarea de cadouri sau in"itatii )la masa, la spectacole* care pot f
considerate a a"ea o inHuenta daunatoare asupra rationamentului profesional%
& atentia asupra urmatorilor factori:
& e.ercitarea de presiuni care pot diminua o'iecti"itatea%
& imposi'ilitatea defnirii tuturor situatiilor in care se pot e.ercita presiuni%
& e"itarea inHuentei ideilor preconcepute%
& garantia insusirii de catre anga(ati a principiului o'iecti"itatii.
& masuri de protectie:
& retragerea din ec0ipa misiunii%
& proceduri de supra"eg0ere%
& terminarea relatiei de afaceri sau fnanciare care generea#a amenintarea.
<9<'Ce este Tabloul Co"$ului .i ca"e sunt coniIiile e Jnsc"ie"e Jn acesta=
Este lista generala a persoanelor f#ice si (uridice care @ndeplinesc conditiile pentru li'era
practica a profesiei conta'ile. Se pu'lica @n /O si cuprinde mai multe parti, dupa principiul
teritorialitatii.
Partea $&a: E.C.& care @si e.ercita profesia cu titlu independent indi"idual, @n propriile
ca'inete.
Partea a $$&a: E.C. & straini, autori#ati de CS sa&si e.ercite profesia @n Rom<nia cu titlul
independent, indi"idual, @n ca#ul propriilor ca'inete.
Partea a $$$&a: E.C. & slariati ai Corpului sau ai unor mem'ri ai Corpului, persoane
f#ice sau (uridice.
Partea a $D&a:
A. !irme @n retele internationale sau @n parteneriat mi.t )rom<n si strain*.
B. !irme cu capital auto0ton.
Partea a D&a: C.A. & care @si e.ercita profesia cu titlu independent,
indi"idual, @n cadrul propriilor ca'inete.
Partea a D$&a: C.A. & salariati ai Corpului sau ai unor mem'ri ai Corpului, persoane
f#ice sau (uridice.
Partea a D$$&a & E.C. de onoare.
Partea a D$$$&a & C.A. de onoare.
Nota: E"identa persoanelor care au calitatea de EC sau de CA, inacti"e, se tine @n cadrul
sectiunilor EC si CA, pe @ntreaga perioada de inacti"itate.
$nscrierea in -C se face la cererea EC si CA cu domiciliul sau sediul social in ra#a teritoriala a
flialei respecti"e.
Candidatul depune la secretariatul flialei dosarul cuprin#and cererea sa si documentele
(ustifcati"e din care sa re#ulte indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru e.ercitarea
profesiei si pentru inscrierea in -C
>osarul este "erifcat de compartimentul de specialitate in ceea ce pri"este indeplinirea
tuturor conditiilor cerute de lege pentru e.ercitarea profesiei, precum si in ceea ce pri"este
indeplinirea conditiilor pre"a#ute de codul etic national al profesionistilor conta'ili. Acesta
intocmeste un raport cu constatarile sale care este supus directorului e.ecuti" pentru
apro'area sau respingerea cererii de inscriere in -C.
>eci#ia luata in legatura cu inscrierea in -C se trimite compartimentului de specialitate
insarcinat cu aceasta.
74