Sunteți pe pagina 1din 4

1

1. IMPORTANTA PROIECTARII PRODUSELOR SI


TOLERARII CARACTERISTICILOR ACESTORA

1.1 IMPORTANTA PROIECTARII IN PROCESUL DE REALIZARE A
PRODUSELOR
Importanta proiectarii poate fi analizata si prezentata din urmatoarele puncte de vedere :
1. Aria de aplicare a proiectarii;
2. Influenta proiectarii asupra calitatii produselor;
3. Impactul proiectarii asupra procesului de realizare a produselor.
Aria de aplicare a proiectarii este determinata de marea diversitate de produse, de la produsele de
larg consum pana la produsele de inalta complexitate, cumar fi rachetele sau avioanele cu reactie. De
asemenea, printre produsele cu o mare complexitate se numara statiile generatoare de curent electric,
uzinele petrochimice, cladirile, podurile etc.

1.2 IMPORTANTA TOLERARII IN PROCESUL DE REALIZARE A
PRODUSELOR
Tolerarea caracteristicilor produselor este una dintre cele mai importante activitati de
proiectare.
Pentru evidentierea principalelor stadii si etape in care se realizeaza, in mod deosebit,
activitati de tolerare, in figura 1.1 se prezinta modelul procesului de realizare a produselor
structurat pe trei niveluri de abordare, corespunzator asocierii activitatilor procesului in functie de
stadiul obtinerii produselor, respectiv :
1. Nivelul 1: Proiectare preliminara;
2. Nivelul 2: Proiectare finala;
3. Nivelul 3: Productie.
Conform reprezentarii din figura 1.1, se constata ca, tolerarea este prezenta in toate cele
trei niveluri, in sensul ca este luata in considerare si se realizeaza, in aproape toate stadiile si,

2
respectiv, etapele procesului de realizare a produselor.
In mod deosebit, tolerarea se realizeaza in etapele asociate stadiilor 4 si 5 de proiectare
constructiva de ansamblu si de detaliu si stadiilor 6, 7 si 8, in care se realizeaza, respectiv, proiectarea
tehnologiei, prototiparea si / sau seria zero si proiectarea finala a produsului si a tehnologiei.
Asa cum s-a mai precizat, activitatea de tolerare este, prin definitie, o activitate de
proiectare, astfel incat, importanta activitatilor de tolerare, in cadrul general al proceselor de realizare a
produselor, poate fi evidentiata pe baza importantei proiectarii.
Pornind de la ideea ca, practic, toate activitatile de proiectare sunt importante pentru
realizarea produselor, trebuie precizat faptul ca, in acest cadru, este unanim recunoscut ca
tolerarea este o activitate esentiala sau definitorie pentru realizarea produselor competitive sau de
succes.
In cadrul unui proces de realizare a produselor, tolerarea este o activitate importanta atat
pentru proiectarea produselor, cat si pentru proiectarea proceselor si sistemelor de fabricare a
acestora.
In modelul procesului de realizare a produselor din figura 1.1 [11], se evidentiaza
principalele activitati in care, dupa caz, se ia in considerare sau se realizeaza si se aplica efectiv
tolerarea produsului, procesului de fabricare si sistemelor tehnologice.
La inceput, activitatea de tolerare este prezenta in primele trei stadii referitoare
la proiectarea competitiva, functionala si conceptuala.
In aceste stadii, tinand seama de continutul acestora, se impune luarea in considerare a
produselor concurente, inclusiv pe baza analizei caracteristicilor acestora si a tolerantelor lor,
care reprezinta criterii foarte importante de decizie.
Dupa primele trei stadii, activitatea de tolerare se realizeaza, se aplica efectiv si are un
rol foarte important in stadiile 4, 5 si 6 referitoare la proiectarea constructiva de ansamblu si de
detaliu si la proiectarea tehnologiei de fabricare. In cadrul acestor stadii, rolul tolerarii este
deosebit de mare deoarece aceasta activitate determina, practic, o serie de caracteristici esentiale,
tehnice si economice ale procesului de realizare a produselor, precum caracteristicile tehnico-
functionale ale viitoarelor produse, capabilitatea proceselor si sistemelor tehnologice de
fabricare, costul acestora si, in final, costul produselor.


3

Fig. 1.1 [11] Importanta tolerarii caracteristicilor produselor in procesul realizarii produselor

In continuarea desfasurarii procesului de realizare a produselor, in stadiul 7, in care se
efectueaza prototiparea, fabricarea seriei zero, testarea si omologarea produselor, referitor la
tolerare, se constata modul in care a fost realizata tolerarea si se stabileste daca aceasta este
corespunzatoare rolului functional. In functie de rezultate, in stadiul 8 de proiectare finala
a produsului si a tehnologiei de fabricare se revizuieste tolerarea si se opereaza eventualele

4
modificari.
In final, la nivelul 3, corespunzator productiei, tolerarea este din nou prezenta in toate cele
cinci stadii referitoare la aprovizionare, fabricarea mijloacelor tehnologice, planificarea
productiei, fabricarea industriala a produselor si depozitarea acestora. In functie de continutul
acestor stadii, se are in vedere realizarea tuturor caracteristicilor acestora in tolerantele stabilite.
Pe baza celor prezentate, rezulta ca tolerarea este o activitate critica atat in proiectare
cat si in productie, deoarece tolerarea afecteaza atat produsul cat si procesul de
fabricare, in sensul ca tolerantele reprezinta elementele de legatura dintre cerintele
produsului si costul de fabricare al acestuia.
Pentru a evidentia importanta tolerarii in procesul de realizare a produselor, se
mentioneaza faptul ca, practic, nici o activitate de proiectare a unui produs, proces sau sistem
nu incepe decat dupa ce se analizeaza aspectele legate de tolerarea caracteristicilor acestora. Un
exemplu in acest sens il constituie proiectele realizate de studenti, proiecte in care, in
primele etape, sunt prevazute activitati de analiza si definitivare a caracteristicilor
prescrise materialului sau suprafetelor, precum cele referitoare la precizia dimensionala, de
forma macrogeometrica si microgeometrica, de pozitie relativa etc.