Sunteți pe pagina 1din 6

1.

No\iuni introductive despre HTML


2. Structura generala a unei pagini HTML
O pagin` HTML are un format standard care da posibilitatea
programatorului s` adauge elementele proprii. Acest format este urm`torul:
<html>
<head>
<title>Titlul paginii</title>
</head>
<bod>
</bod>
</html>
!up` cum se obser"`# o pagin` HTML este $ncadrat` de tag%urile <html> &
' </html>. !up` cum am preci(at anterior# tag%ul <html> face parte din
categoria tag%urior ne"ide. )on*inutul este $mp`r*it $n dou` sec*iuni:
<head>++</head> care con*ine elemente speciale# cum ar , $n
e-emplul de mai sus titlul paginii html. poate s` con*in` &' alte
elemente cum ar , tag%uri pentru de,nirea cu"intelor cheie folosite la
c`utare de c`tre search engines# script%uri /a"a0cript etc.
<bod>++</bod> care con*ine elementele propriu(ise ale paginii
html.
1-ist` &' un alt format care este asociat paginilor ce contin frame%uri. O
astfel de pagin`
presupune $mp`r*irea ecranului $n dou` sau mai multe (one# ,ecare dintre
aceste (one 2sau frame3 a"4nd a,&at` o pagin` html. O astfel de pagin` are
urm`torul format:
<html>
<head><title>Titlul paginii</title>
</head>
<frameset cols56789#:6>
<frame name56frame;6 src56pagina;.htm6>
<frame name56frame<6 src56pagina<.htm6>
</frameset>
</html>
!etalii am`nun*ite sunt date $n sec*iunea dedicat` frame%urilor. =ns` ca
principal` obser"a*ie# tag%ul <bod> a fost $nlocuit de tag%ul <frameset>.
3. Elemente de baz
3.1. Stiluri de caractere
'ni*ial# paginile de >1? con*ineau informa*ie sub form` de te-t. @lterior#
au fost incluse
imagini# sunete# anima*ie# etc. Aentru $nceput s` "edem care sunt tag%urile care
pot , folosite pentru a formata un te-t. 0unt disponibile dou` stiluri pentru
formatarea caracterelor : stiluri ,(ice &i stiluri logice. Tag%urile pentru stilurile
,(ice indic` broBser%ului cum anume s` ,e a,&at te-tul marcat. Tag%urile pentru
stilurile logice indic` doar cum anume s` ,e utili(at te-tul marcat# nu &i cum
anume s` ,e a,&at. Tag%urile stilurilor logice indic` doar faptul c` te-tul este o
de,ni*ie# o por*iune de te-t care trebuie scoas` $n e"iden*` $n raport cu
conte-tul. 1ste complet la latitudinea broBser%ului 2&i uneori a utili(atorului
acestuia3 s` determine cum "a , a,&at te-tul marcat cu aceste tag%uri# dac` "a
, $ngro&at# italic sau $n alt fel. At4t tag%urile ,(ice c4t &i cele logice sunt taguri
ne"ide. Tag%urile corespun(`toare celor dou` stiluri :
0tiluri ,(ice :
Cume tag @tili(are
<?>...</?> Te-t $ngro&at
<'>...</'> Te-t italic
<TT>...</TT> Te-t monospa*iat 2tpeBriter3
0tiluri logice :
Cume tag @tili(are
<1M>...</1M> Te-t accentuat
<0TDOCE>...</0TDOCE> Te-t accentuat mai puternic dec4t $n ca(ul
<1M>
<)O!1>...</)O!1> 0ec"en*` de cod a,&at` cu font ,- 2e-. )ourier3
<0AMA>...</0AMA> 1&antion. similar cu <)O!1>
<F?!>...</F?!> Te-t tastat de utili(ator
<GAD>...</GAD> Cume de "ariabil`
<!HC>...</!HC> !e,ni*ie. cu"4nt ce "a , de,nit
<)'T1>...</)'T1> )itat
Aentru o mai bun` $n*elegere# este pre(entat un e-emplu ce folose&te
at4t stiluri ,(ice c4t &' stiluri logice:
<html>
<head><tltle>0tilurile caracterelor</title></head>
<bod>
<b>?old</b><br>
<'>'talic</'><br>
<tt>Tpe>riter</tt><br><br>
<em>Te-t accentuat</em><br>
<strong>Te-t accentuat mai mult ca em</strong><br>
<code>0ec"enta cod</code>
<cite>)itat</cite>
</bod>
</html>
0e remarc` folosirea tag%ului !br" care determin` broBser%ul s` a,&e(e
urm`torul te-t pe o linie nou`. Trebuie preci(at c` aceste tag%uri pot ,
combinate pentru a ob*ine di"erse efecte# $ns` trebuie ca tag%urile s` se $nchid`
$n ordine in"ers` fa*` de deschidere.
)OD1)T: <b><i>?old si italic</i></b>
1DOCAT: <b><i>?old si italic</b></i>
3.2. Titluri