Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume Ungureanu Camelia-Ionica
Adres(e) Constanta,str gladiolei nr2A
Telefon(oane) Mobil: 077!!"#$
%a&(uri)
'(mail(uri) Camit))a*2+gmail,-om
Na.ionalitate((t.i) romana
/ata na0terii 21,0!,1**2
2e& %em
Experiena profesional
Perioada 2009.09-2010.05
%un-.ia sau 3ostul o-u3at A4utor os3atar(3ra-ti-ant)
A-ti5it.i 0i res3onsabilit.i 3rin-i3ale 2er5irea -lientilor si debarasarea meselor
Numele 0i adresa anga4atorului 6estaurant )orile
Ti3ul a-ti5it.ii sau se-torul de a-ti5itate Turism, ser5i-ii, 5an)ari
Experiena profesional
Perioada 2010,07,1(2010,0!,1
%un-.ia sau 3ostul o-u3at A4utor os3atar
A-ti5it.i 0i res3onsabilit.i 3rin-i3ale 2er5irea -lientilor si debarasarea meselor
Numele 0i adresa anga4atorului 6estaurant ia7i
Ti3ul a-ti5it.ii sau se-torul de a-ti5itate Turism, ser5i-ii, 5an)ari
Experiena profesional
Pagina / ( Curri-ulum 5itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informa.ii des3re 'uro3ass a--esa.i 3agina: 8tt3://euro3ass,-edefo3,euro3a,eu
9 :niunea 'uro3ean, 2002(2010 2#0!2010
Perioada 2012,10,1(2012,12,12
%un-.ia sau 3ostul o-u3at ;u-rator -omer-ial
A-ti5it.i 0i res3onsabilit.i 3rin-i3ale re-e3tie marfa, into-mirea nir(urilor, ser5irea -lientilor si in5entarierea marfii,si in-asarea 3e -asa de
mar-at in o3erare Carisma
Numele 0i adresa anga4atorului 65d si 3ensionari
Ti3ul a-ti5it.ii sau se-torul de a-ti5itate -omert
Experiena profesional
Perioada 2012,12,1#(201$,0#,10
%un-.ia sau 3ostul o-u3at ;u-rator -omer-ial
A-ti5it.i 0i res3onsabilit.i 3rin-i3ale re-e3tie marfa, into-mirea nir(urilor, ser5irea -lientilor si in5entarierea marfii,si in-asarea 3e -asa de
mar-at in o3erare Carisma
Numele 0i adresa anga4atorului ;idl -onstanta
Ti3ul a-ti5it.ii sau se-torul de a-ti5itate -omert
Experiena profesional
Perioada 201$,07,1(201$,0*,01
%un-.ia sau 3ostul o-u3at su3ra5egetor
A-ti5it.i 0i res3onsabilit.i 3rin-i3ale re-e3tie marfa, su3ra5egerea si aran4area marfii,
Numele 0i adresa anga4atorului <aia
Ti3ul a-ti5it.ii sau se-torul de a-ti5itate Comert
Numele 0i ti3ul institu.iei de =n5.m>nt
/ furni)orului de formare
?ru3 2-olar Ponti-a 2007(200*
?ru3 s-olar de industrie aliimentara -onstanta 200*(2012
Aptitudini i competene
personale
2-oala 3ostli-eala sanitara 8erin -oanda -onstanta 2012(3re)ent
nelegere Vorbire criere
As-ultare Citire Parti-i3are la
-on5ersa.ie
/is-urs oral '&3rimare s-ris
Engle!a in-e3ator in-e3ator in-e3ator in-e3ator in-e3ator
Italiana in-e3ator in-e3ator in-e3ator in-e3ator (
Com3eten.e 0i abilit.i so-iale
23irit de e-8i3a, abilitatea de a lu-ra sub stres , ada3tabilitatea la nou
Com3eten.e 0i a3titudini
organi)atori-e
bun organi)ator, dorni-a de a in5ata lu-ruri noi
Com3eten.e 0i a3titudini de utili)are
, a -al-ulatorului ,Mi-rosoft @ffi-e(Aord, e&-el, 3oAer 3oint, outloo7)
Pagina / ( Curri-ulum 5itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informa.ii des3re 'uro3ass a--esa.i 3agina: 8tt3://euro3ass,-edefo3,euro3a,eu
9 :niunea 'uro3ean, 2002(2010 2#0!2010
Pagina / ( Curri-ulum 5itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informa.ii des3re 'uro3ass a--esa.i 3agina: 8tt3://euro3ass,-edefo3,euro3a,eu
9 :niunea 'uro3ean, 2002(2010 2#0!2010