Sunteți pe pagina 1din 1

FIA nr.

1
1. Scriei pentru fiecare dintre desenele de mai jos metoda de guvernare care a
fost illustrat.
2. Definete fiecare metod de guvernare.
A

C
_________________

D
________________

E
__________________

A) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
B) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
C) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
D) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
E) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________