Sunteți pe pagina 1din 16

SEMESTRUL (15 septembrie 2014 30 ianuarie 2015)

PROIET!RE! U"IT#$II %E &"'#$!REEUROPA CARACTERIZARE GENERAL ((e)(ra*ie *i+i,-)
L!S!. a 'I/a ( 1 )r- s-pt-m0na1 )
"R2 ORE. 3
PERIO!%!. s-pt-m0ni1e 1 3 (15 septembrie 31 ),t)mbrie 2014) semestru1 I
PRO4ESOR.
U"IT!TE! %E &"'#$#M5"T.
!" 6OL!R. 2014/2015
)n7inuturi
(8eta1ieri)
2S2 !,ti9it-7i 8e :n9-7are (e;emp1e) Resurse
(e;emp1e)
E9a1uare
Re,apitu1are
,1asa a '/a
1.1
3.1
4.1
4.5
recapitularea selectiv a terminologiei
nvate n clasa a V-a
explicarea unor termeni nvai
explicarea localizrii
Planiglob fizic
imagini ale
continentelor.
Resurse de
timp : o or
!"1#15-1$ sept.
%&14'
(est iniial
P)+i7ia
(e)(ra*i,-<
1imite1e<
7-rmuri1e<
:ntin8erea

1.1
1.%
%.%
3.5
4.1
4.%
4.3
4.5
exerciii )e recunoa*tere a termenilor
geografici n texte )iferite
exerciii )e )efinire n cuvinte proprii
a termenilor geografici
exerciii )e citire corect a )enumirilor
*i a termenilor geografici
exerciii simple )e calculare a
)iferitelor elemente geografice
!pon)erea suprafeei continentului
+uropa )in totalul suprafeei )e uscat
a ,lobului'
exerciii )e localizare la -art n
con)iiile utilizrii sistemului )e
coor)onate geografice
.anualul
/arta fizic a
+uropei
0tlasul
geografic
1i*e )e lucru
2magini 3
internet
Resurse de
timp : o or
!"%# %%-%4 sept.
%&14'
+valuare
oral
Re1ie*u1
,ara,teristi,i
(enera1e< unit-7i
ma=)re
1.3
%.1
3.%
4.1
4.3
4.4
5.1
5.4
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici n contexte noi
exerciii )e i)entificare n texte sau n
)iferite surse accesate prin internet a
)enumirilor *i a termenilor geografici
n limbi strine !Vf. .ont 6lanc etc.'
exerciii )e explicare a unor procese
geografice !ex. formarea treptelor
ma7ore )e relief'
localizarea la -art a principalelor
uniti ma7ore )e relief
analiza *i interpretarea unor imagini
accesate prin internet
exerciii )e caracterizare a unitilor
.anualul
/arta fizic a
+uropei
0tlasul
geografic
1i*e )e lucru
2magini 3
internet
8alculatorul
Prezentri Ppt
Resurse de
timp : dou ore
!"3# %$ sept. 9 3
oct. %&14 -1
+valuare
oral
1
ma7ore )e relief )up anumite criterii
)ate !mo) )e formare vec-ime
altitu)ine orientare etc.'
or '
!"4# 4-1& oct.
%&14 9 1 or'
1ima
1.%
1.4
3.3
3.%
3.4
4.%
5.1
5.5
5.4
exerciii )e )efinire 3 recunoa*tere a
termenilor *i noiunilor climatice
!izoterme fenomene meteorologice
v:nturi etc.'
exerciii )e construire a unui text
geografic simplu utiliz:n) termenii
climatici nvai
exerciii )e explicare a unor fenomene
3 procese climatice !)istribuia
teritorial a tipurilor climatice
)iferenele privin) temperaturile me)ii
anuale *i precipitaiile n latitu)ine *i
altitu)ine etc.'
analiza comparativ a zonelor 3
tipurilor climatice )in +uropa
exerciii )e interpretare a -rilor
climatice )in atlas *i manual
exerciii )e or)onare a elementelor
climatice utiliz:n) )iferite criterii )e
clasificare !teritoriale cantitative'
exerciii )e caracterizare a elementelor
climatice pentru anumite regiuni ale
+uropei
.anualul
/arta climatic
a +uropei
0tlasul
geografic
1i*e )e lucru
2magini 3
internet
,rafice
Resurse de
timp : o or
!"5# 13-15 oct.
%&14'
+valuare
oral
(est )e
evaluare
!pe1e
1.%
3.1
3.4
3.4
4.1
5.1
5.4
exerciii )e )efinire 3 recunoa*tere a
termenilor -i)rografici !ex. izvor
aflueni confluen )ebit etc.'
utilizarea unor informaii )in
)omeniul *tiinelor pentru explicarea
unor fenomene geografice !procesul
)e ng-e-)ezg-e cre*teri )e )ebite
inun)aii etc'
realizarea unor comparaii privin)
marile bazine -i)rografice ale +uropei
!lungimea unitile )e relief
traversate tipuri )e vi create gura )e
vrsare # )elte estuare '
i)entificarea surselor )e poluare a
apelor ; propunerea unor msuri
viabile pentru pstrarea calitii apelor
i)entificarea pe -art a principalelor
artere -i)rografice )in +uropa
analiza unor imagini 3 prezentri Ppt
referitoare la marile fluvii europene
interpretarea unor )iagrame simple
!evoluia lunar a )ebitelor unor
fluvii'
realizarea sc-emei simple a unui bazin
-i)rografic
.anualul
/arta
-i)rografic a
+uropei
0tlasul
geografic
1i*e )e lucru
2magini 3
internet
"c-eme
Resurse de
timp : o or
!"4# %&-%4 oct.
%&14'
+valuare
oral
Probe
practice
exerciii )e )efinire 3 recunoa*tere a
%
'e(eta7ie< *aun-<
s)1uri
1.%
3.%
3.4
4.%
5.%
4.%
5.<
termenilor *i noiunilor )in )omeniul
biosferei !ex. step taiga tun)r
cernoziom etc.'
i)entificarea factorilor care influenez
rsp:n)irea plantelor *i animalelor
explicarea repartiiei teritoriale a
zonelor 3 eta7elor )e vegetaie n
+uropa
realizarea )e comparaii privin)
vegetaia fauna *i solurile +uropei )in
regiuni )iferite ale continentului
citirea corect a -rii vegetaiei 3
solurilor !utilizarea semnelor
convenionale'
exerciii )e i)entificare a factorilor
care )etermin )iversitatea natural a
+uropei
.anualul
/arta vegetaiei
*i faunei
/arta solurilor
0tlasul
geografic
1i*e )e lucru
2magini 3
internet
8alculatorul
Resurse de
timp : o or
!"5# %5-31 oct.
%&14'
+valuare
prin
meto)e
mo)erne#
referate
portofolii

PROIET!RE! U"IT#$II %E &"'#$!RE
EUROPA CARACTERIZARE GENERAL (Geografie uman i eonomi!
L!S!. a 'I/a (1 )r- s-pt-m0na1)
"R2 ORE. 5
PERIO!%!. s-pt-m0ni1e > 12 (3 n)iembrie 5 8e,embrie 2014) semestru1 I
PRO4ESOR.
U"IT!TE! %E &"'#$#M5"T.
!" 6OL!R. 2014/2015
)n7inuturi
(8eta1ieri)
2S2 !,ti9it-7i 8e :n9-7are (e;emp1e) Resurse
(e;emp1e)
E9a1uare
P)pu1a7ia
1.1
1.3
%.1
3.%
4.1
4.%
5.1
4.%
exerciii )e recunoa*tere a termenilor
geografici n texte )iferite
utilizarea termenilor )emografici n
contexte noi
exerciii )e i)entificare a factorilor
care )etermin repartiia geografic a
populaiei n +uropa
i)entificarea pe suportul cartografic a
regiunilor cu )ensitate mare 3 mic a
populaiei
exerciii )e citire *i interpretare a
suporturilor cartografice pe care sunt
reprezentate elemente )emografice !ex.
)ensitatea populaiei bilanul natural
etc.'
utilizarea unor )ate statistice
referitoare la populaia +uropei )in
baze )e )ate accesibile prin internet
!The World Factbook'
precizarea factorilor care )etermin
)iversitatea uman *i cultural a
.anualul
+uropa - /arta
repartiiei
teritoriale a
populaiei
0tlasul
geografic
1i*e )e lucru
2magini 3 )ate
statistice
internet
Resurse de
timp : o or
!"<# 3-5 nov.
%&14'
+valuare
oral
3
europei !etnia religia limba vorbit'
!?e+-ri umane
1.3
%.%
3.4
4.1
4.%
4.3
5.1
5.3
5.5
utilizarea termenilor geografici n
contexte noi
exerciii )e stabilire a asemnrilor sau
)eosebirilor ntre a*ezrile umane
av:n) n ve)ere vec-imea acestora
mrimea )emografic etc.
exerciii )e i)entificare a elementelor
geografice pe suporturile cartografice
citirea *i interpretarea corect a -rilor
exerciii )e localizare a a*ezrilor
umane pe -arta politic a +uropei
exerciii )e interpretarea a unor
imagini 3 prezentri accesate prin
internet
exerciii )e stabilire a unor repere
convenionale )e timp !clasificarea
a*ezrilor umane )up vec-ime'
exerciii )e clasificare a a*ezrilor
umane folosin) anumite criterii !ex.
funcia economic'
.anualul
0tlasul
geografic
/arta politic a
+uropei
1i*e )e lucru
2magini 3 )ate
statistice
internet
Resurse de
timp : o or
!"$# 1&-14 nov.
%&14'
(est )e
evaluare
@arta p)1iti,-
1.%
3.%
3.3
4.3
5.1
5.4
5.5
exerciii )e )efinire 3 recunoa*tere a
termenilor *i noiunilor )emografice
exerciii )e explicare a evoluiei -rii
politice a +uropei !ex. mo)ificrile
aprute pe -arta politic )up c)erea
blocului comunist'
exerciii )e poziionare corect pe -art
a statelor +uropei
utilizarea cuno*tinelor nvate
anterior !clasificarea statelor )up
form poziie geografic etc.'
exerciii )e completare a unor tabele cu
)ate referitoare la -arta politic
!suprafaa tipul granielor mrimea
)emografic etc.'
exerciii )e clasificare a statelor )up
criterii )ate !ex. forma )e
guvernm:nt'
/arta politic a
+uropei
0tlasul
geografic
.anualul
=ate statistice
)in )iverse
surse
1i*e )e lucru
(abele
Resurse de
timp : o or
!"1&# 15-%1
nov. %&14'
+valuare
oral
Resurse1e
natura1e
3.5
3.4
4.%
5.1
4.1
5.4
5.5
i)entificarea pe suporturile cartografice
a principalelor resurse naturale ale
+uropei
utilizarea unor baze )e )ate accesibile
prin internet privin) resursele naturale
!rezerve )istribuia spaial etc.'
exerciii )e explicare a importanei
utilizrii raionale a resurselor naturale
n ve)erea pstrrii ec-ilibrului ntre
componentele me)iului geografic
exerciii )e interpretare a unor grafice
simple privin) pon)erea )iverselor
resurse naturale )einute )e state ale
+uropa 9 -arta
resurselor
naturale
0tlasul
geografic
.anualul
1i*e )e lucru
Resurse de
timp : o or
!"11# %4-%<
nov. %&14 '
+valuare
oral
4
+uropei
clasificarea resurselor naturale )up
)iferite criterii !epuizabile
inepuizabile poluante nepoluante etc.'
!,ti9it-7i
e,)n)mi,e
(a(ri,u1tur-<
in8ustrie<
transp)rturi<
turism)
1.1
3.%
4.%
5.1
5.5
5.5
<.1
exerciii )e recunoa*tere a termenilor
geografici n texte )iferite
exerciii )e explicare a apariiei *i
)ezvoltrii ramurilor economice
interpretarea suporturilor grafice *i
cartografice !regiunile )e cultur
localizarea principalelor ramuri
in)ustriale regiunile turistice porturi
aeroporturi etc.'
utilizarea cuno*tinelor *i )eprin)erilor
nvate anterior
exerciii )e caracterizare a ramurilor
ecconomice
exerciii )e explicare a relaiilor care se
stabilesc ntre elementele geografice
!ex. relief 9 agricultur ; resurse 9
in)ustrie etc.'
+uropa 9 -arta
economic
0tlasul
geografic
.anualul
1i*e )e lucru
Resurse de
timp : o or
!"1%# %-5
)ecembrie
%&14'
(est )e
evaluare
PROIET!RE! U"IT#$II %E I"'#$!RE
EUROPA REGIUNI "I #RI (Cara$eri%$ii genera&e!
L!S!. a 'I/a (1 )r- s-pt-m0na1)
"R2 ORE. 2
PERIO!%!. s-pt-m0ni1e 13 14 (> / 1A 8e,embrie 2014) semestru1 I
PRO4ESOR.
U"IT!TE! %E &"'#$#M5"T.
!" 6OL!R. 2014/2015
)n7inuturi
(8eta1ieri)
2S2 !,ti9it-7i 8e :n9-7are (e;emp1e) Resurse
(e;emp1e)
E9a1uare
%i*eren7ieri
(e)(ra*i,e
re(i)na1e2
Uniunea
Eur)pean-
3.%
3.3
3.4
4.3
5.%
5.1
5.5
5.4
5.5
exerciii )e explicare a )elimitrii
regiunilor geografice )in +uropa
exerciii )e explicare a extin)erii
>niunii +uropene
exerciii )e prezentare structurat a
componentelor geografice ale
regiunilor +uropei !ntin)erea
geografic statele componente
elementele ca)rului natural uman
social *i economic etc.'
exerciii )e prezentare structurat a
>niunii +uropene !state membre etape
)e a)erare obiective generale etc.'
realizarea )e comparaii privin)
elementele geografice ale regiunilor
+uropei
0tlasul
geografic 9
-arta regiunilor
geografice ale
+uropei
.anualul
1i*e )e lucru
/arta >niunii
+uropene
2magini
prezentri Ppt
Resurse de
timp : dou ore
!"13# <-1% )ec.
%&14 -1 or'
+valuare
oral
5
exerciii )e poziionare corect pe
suportul cartografic a regiunilor
geografice
exerciii )e analiz *i interpretare a
caracteristicilor geografice ale
regiunilor +uropei utiliz:n) imagini 3
prezentri internet
aplicarea cuno*tinelor anterioare n
interpretarea proceselor legate )e
formarea *i )ezvoltarea >+
!"14# 15-1$
)ec. %&14 9 1
or'
'a,an7a 8e iarn- (20 8e,embrie 2014 4 ianuarie 2015)
PROIET!RE! U"IT#$II %E &"'#$!RE
EUROPA CENTRAL
L!S!. a 'I/a (1 )r- s-pt-m0na1)
"R2 ORE. 4
PERIO!%!. s-pt-m0ni1e 15 1> (5 / 30 ianuarie 2015) semestru1 I
PRO4ESOR.
U"IT!TE! %E &"'#$#M5"T.
!" 6OL!R. 2014/2015
)n7inuturi
(8eta1ieri)
2S2 !,ti9it-7i 8e :n9-7are (e;emp1e) Resurse
(e;emp1e)
E9a1uare
Spe,i*i,u1
(e)(ra*i,
1.1
1.%
3.3
4.1
5.5
5.4
exerciii )e recunoa*tere a termenilor
geografici n texte )iferite
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici )e baz
exerciii )e prezentare structurat a
componentelor ca)rului natural uman
*i economic al ?egiunii +uropa
8entral
exerciii )e i)entificare a principalelor
elemente geografice reprezentate pe un
suport cartografic
exerciii )e clasificare a elementelor
geografice )up anumite criterii
stabilite
exerciii )e caracterizare a elementelor
specifice ?egiunii +uropa 8entral
!poziie geografic limite state
componente caracteristici ale ca)rului
natural *i socio-uman etc.'
0tlasul
geografic 9
-arta ?egiunii
+uropei
8entrale
!fizic politic'
.anualul
1i*e )e lucru
?esurse )e
timp # o or
!"15 # 5-$
ianuarie %&15'
+valuare
oral
4
Bermania
1.3
%.1
%.%
3.3
4.1
4.%
5.%
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici n contexte noi
exerciii )e i)entificare a )enumirilor
n limbi strine
exerciii )e citire corect a )enumirilor
pe -arta ,ermaniei
exerciii )e prezentare structurat a
componentelor ca)rului natural uman
*i economic al ,ermaniei
citirea *i interpretarea suporturilor
cartografice
exerciii )e prezentare a
caracteristicilor geografice pe baza
unor )ate 3 imagini accesate pe internet
0tlasul
geografic 9
-arta
,ermaniei
.anualul
1i*e )e lucru
2magini
internet
Resurse de
timp : o or
!"14# 1%-14
ianuarie %&15'
+valuare
oral
Un(aria
1.3
%.%
3.3
4.%
5.1
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici n contexte noi
exerciii )e citire corect a )enumirilor
pe -arta >ngariei
exerciii )e prezentare structurat a
componentelor ca)rului natural uman
*i economic al >ngariei
citirea *i interpretarea suporturilor
cartografice
exerciii )e prezentare a
caracteristicilor geografice pe baza
unor )ate 3 imagini accesate pe internet
0tlasul
geografic 9
-arta >ngariei
.anualul
1i*e )e lucru
2magini
internet
Resurse de
timp : o or
!"15# 1$-%3
ianuarie %&15'
+valuare
oral
R)m0nia2
Repub1i,a
M)18)9a
3.3
3.4
4.3
5.1
5.%
5.<
exerciii )e prezentare structurat a
componentelor ca)rului natural uman
*i economic al ?om:niei *i ?epublicii
.ol)ovei
exerciii )e analiz comparativ a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al ?om:niei *i ?epublicii
.ol)ova
exerciii )e poziionare corect pe
suportul cartografic a elementelor
geografice specifice celor )ou state
aplicarea cuno*tinelor *i )eprin)erilor
nvate n realizarea unor corelaii
ntre fapte fenomene *i procese
geografice
exerciii simple )e investigare
!observare analiz interpretare'
exerciii )e observare )irect sau
in)irect a realitii ncon7urtoare
0tlasul
geografic 9
-arta ?om:niei
*i a ?epublicii
.ol)ova
!fizic
a)ministrativ
economic'
.anualul
1i*e )e lucru
2magini
internet
Resurse de
timp : o or
!"1< # %4-3&
ianuarie %&15'
(est )e
evaluare
'a,an7- intersemestria1- (31 ianuarie > *ebruarie 2015)
5
SEMESTRUL a1 II/1ea (A *ebruarie / 1A iunie 2015)
PROIET!RE! U"IT#$II %E &"'#$!RE
EUROPA 'E (U' ()E'ITERANEAN!
L!S!. a 'I/a (1 )r- s-pt-m0na1)
"R2 ORE. 5
PERIO!%!. s-pt-m0ni1e 1A 23 (A *ebruarie 13 martie 2015) semestru1 II
PRO4ESOR.
U"IT!TE! %E &"'#$#M5"T.
!" 6OL!R. 2014/2015
)n7inuturi
(8eta1ieri)
2S2 !,ti9it-7i 8e :n9-7are (e;emp1e) Resurse
(e;emp1e)
E9a1uare
Spe,i*i,u1
(e)(ra*i,
1.1
1.%
%.1
3.3
3.4
4.1
4.%
5.1
5.4
exerciii )e recunoa*tere a termenilor
geografici n texte )iferite
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici )e baz
exerciii )e i)entificare a )enumirilor
n limbi strine
exerciii )e prezentare structurat a
componentelor ca)rului natural uman
*i economic al ?egiunii +uropa )e "u)
exerciii )e i)entificare a elementelor
naturale *i socio-economice pe
suportul cartografic !uniti )e relief
ape ora*e etc.'
exerciii )e utilizare corect a semnelor
convenionale !ex. pentru i)entificarea
resurselor naturale'
aplicarea cuno*tinelor anterioare n
selectarea informaiilor prelucrarea
acestora *i realizarea unor corelaii
ntre componentele geografice
exerciii )e caracterizare a regiunii
geografice )up un algoritm )at !ex.
ntin)ere limite state componente
aspecte specifice ale reliefului etc.'
0tlasul
geografic 9
-arta ?egiunii
+uropa )e "u)
!/arta fizic
politic
economic'
.anualul
1i*e )e lucru
2magini
internet
Resurse de
timp : o or
!"1$# $-13 febr.
%&15'
+valuare
oral
Ita1ia
1.3
%.%
3.3
4.%
4.3
5.1
5.%
5.4
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici n contexte noi
exerciii )e citire a )enumirilor !fluvii
ora*e' n limbi strine
exerciii )e prezentare structurat a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al 2taliei
exerciii )e poziionare corect pe
suportul cartografic a elementelor
ca)rului natural *i socio-economic
!uniti ma7ore )e relief artere fluviale
principale a*ezri urbane etc.'
exerciii )e i)entificare *i prelucrare a
0tlasul
geografic 9
-arta fizic *i
economic a
2taliei
.anualul
1i*e )e lucru
2magini
internet
Resurse de
timp : o or
!"%& # 14-%&
+valuare
oral
<
informaiilor geografice )espre 2talia
)in )iverse surse # internet 3mass-
me)ia !ex. erupiile vulcanice'
exerciii )e utilizare a meto)elor
simple )e investigare !observare
interpretare a unor elemente geografice
specifice 2taliei'
exerciii )e caracterizare structurat a
unor componente ale geografiei 2taliei
!ex. precizarea a cel puin trei uniti
)e relief a )ou tipuri climatice etc.'
febr. %&15'
Spania
1.3
%.%
3.4
4.3
5.1
5.%
5.%
5.4
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici n contexte noi
exerciii )e citire a )enumirilor !fluvii
ora*e' n limbi strine
exerciii )e comparare a elementelor
geografice ale "paniei cu ale altor state
)in +uropa )e "u)
exerciii )e poziionare corect pe
suportul cartografic a elementelor
ca)rului natural *i socio-economic
!uniti ma7ore )e relief artere fluviale
principale a*ezri urbane etc.'
exerciii )e i)entificare *i prelucrare a
informaiilor geografice )espre "pania
accesate prin internet
exerciii )e utilizare a meto)elor
simple )e investigare !observare
interpretare a unor elemente geografice
specifice "paniei'
exerciii )e caracterizare structurat a
unor componente ale geografiei
"paniei !ex. precizarea a cel puin trei
uniti )e relief a )ou tipuri climatice
etc.'
0tlasul
geografic 9
-arta fizic *i
economic a
"paniei
.anualul
1i*e )e lucru
2magini
internet
Resurse de
timp : o or
!"%1# %3-%5
febr. %&15'
+valuare
or
al
$
P)rtu(a1ia
1.3
%.%
3.4
4.3
5.1
5.%
5.5
5.4
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici n contexte noi
exerciii )e citire a )enumirilor !fluvii
ora*e' n limbi strine
exerciii )e comparare a elementelor
geografice ale Portugaliei cu ale altor
state )in +uropa )e "u)
exerciii )e poziionare corect pe
suportul cartografic a elementelor
ca)rului natural *i socio-economic
!uniti ma7ore )e relief artere fluviale
principale a*ezri urbane etc.'
exerciii )e i)entificare *i prelucrare a
informaiilor geografice )espre
Portugalia accesate prin internet
exerciii )e utilizare a meto)elor
simple )e investigare !observare
interpretare a unor elemente geografice
specifice Portugaliei'
exerciii )e caracterizare structurat a
unor componente ale geografiei
Portugaliei !ex. precizarea a cel puin
)ou uniti )e relief a )ou tipuri
climatice etc.'
0tlasul
geografic 9
-arta fizic *i
economic a
Portugaliei
.anualul
1i*e )e lucru
2magini
internet
Resurse de
timp : o or
!"%% # %-4
martie %&15'
+valuare
or
al
Bre,ia
1.%
3.4
4.3
5.%
5.%
5.5
5.<
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici )e baz
stabilirea caracteristicilor geografice
ale ,reciei prin raportare la specificul
regiunii; realizarea )e comparaii ntre
ca)rul natural al ,reciei *i al celorlalte
state )in +uropa )e "u)
exerciii )e utilizare corect a semnelor
convenionale pentru i)entificarea unor
elemente pe -arta ,reciei !ex. ora*ele
porturi'
prezentarea unor caracteristici
geografice ale ,reciei pe baza unor
imagini accesate prin internet !ex.
obiectivele turistice'
exerciii )e or)onare a unor elemente
geografice ale ca)rului natural sau
socio-economic al ,reciei folosin)
)iferite criterii )e clasificare !ex.
clasificarea ora*elor )in ,recia )up
vec-imea acestora'
exerciii )e analizare a elementelor
geografice pe baza unor imagini 3
)ocumentare observate in)irect !pres
internet' 9 ex. ince)iile pro)use ca
urmare a secetelor prelungite
0tlasul
geografic 9
-arta fizic *i
economic a
,reciei
.anualul
1i*e )e lucru
2magini
internet
2nformaii
mass-me)ia
Resurse de
timp : o or
!"%3# $-13
martie %&15'
(est )e
ev
al
ua
re
1&
PROIET!RE! U"IT#$II %E &"'#$!RE
EUROPA 'E E(T
L!S!. a 'I/a (1 )r- s-pt-m0na1)
"R2 ORE. 3
PERIO!%!. s-pt-m0ni1e 24 2C (1C martie 3 apri1ie 2015) semestru1 II
PRO4ESOR.
U"IT!TE! %E &"'#$#M5"T.
!" 6OL!R. 2014/2015
)n7inuturi
(8eta1ieri)
2S2 !,ti9it-7i 8e :n9-7are (e;emp1e) Resurse
(e;emp1e)
E9a1uare
Spe,i*i,u1
(e)(ra*i,
1.1
1.3
%.1
3.3
4.1
4.%
5.1
5.%
5.4
exerciii )e )efinire a termenilor
geografici
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici n contexte noi
exerciii )e i)entificare a )enumirilor
n limbi strine
exerciii )e prezentare structurat a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al ?egiunii +uropa )e +st
i)entificarea elementelor pe suportul
cartografic !statele componente
uniti )e relief ape resurse ale
subsolului ora*e etc.'
utilizarea corect a semnelor
convenionale pentru stabilirea unor
caracteristici geografice !altitu)ini
elemente -i)rografice tipuri )e
a*ezri etc.'
exerciii )e interpretare a
informaiilor geografice preluate )in
)iferite surse !internet'
exerciii )e observare analiz
interpretare a unor imagini tabele
grafice
caracterizarea regiunii )up un
algoritm )at !limite state componente
specificul ca)rului natural elementele
socio-umane care confer i)entitatea
popoarelor 9 religie limba vorbit
etc.'
/arta fizic *i
politic a
+uropei
.anualul
0tlasul
geografic 9
?egiunea
+uropa )e +st
1i*e )e lucru
2magini
Resurse de
timp : o or
!"%4 # 14-%&
martie %&15'
+valuare
oral
11
Rusia
1.%
3.3
3.4
4.3
5.%
5.1
5.3
5.4
exerciii )e )efinire *i utilizarea a
termenilor geografici
exerciii )e prezentare structurat a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al ?usiei
stabilirea unor asemnri *i )eosebiri
ntre ca)rul natural al ?usiei *i al altor
state europene
exerciii )e poziionare corect a
elementelor geografice pe suportul
cartografic
prezentarea unor imagini geografice
accesate prin internet
utilizarea )eprin)erilor formate
anterior pentru stabilirea specificului
geografic al ?usiei
utilizarea unor repere )e timp !ex.
clasificarea unitilor )e relief )up
vec-ime'
analizarea elementelor )in realitatea
observat in)irect !suporturi
cartografice imagini )ate statistice
etc.'
/arta fizic *i
politic a ?usiei
.anualul
0tlasul
geografic 9
1i*e )e lucru
2magini
Prezentri Ppt
Resurse de
timp : dou ore
!"%5# %3-%5
martie %&15 9 1
or '
!"%4# 3& martie
9 3 aprilie %&15
9 1 or'
+valuare
oral
(est )e
evaluare
Pr)(ramu1 D"oa&a a&$fe&* ( $ii mai mu&$e+ % fii mai ,un- - "ptm:n )e)icat activitilor
extracurriculare *i extra*colare 3etapelor naionale ale olimpia)elor *colare n conformitate cu
preve)erile or)inului ministrului e)ucaiei naionale nr. 34353%&14 privin) structura anului *colar
%&14-%&15 (S-pt-m0na 23. C/10 apri1ie 2015)
'a,an7a 8e prim-9ar- (11 1A apri1ie 2015)
PROIET!RE! U"IT#$II %E &"'#$!RE
EUROPA 'E .E(T (EUROPA ATLANTIC!
L!S!. a 'I/a (1 )r- s-pt-m0na1)
"R2 ORE. 4
PERIO!%!. s-pt-m0ni1e 2> 31 (20 apri1ie 15 mai 2015) semestru1 II
PRO4ESOR.
U"IT!TE! %E &"'#$#M5"T.
!" 6OL!R. 2014/2015
)n7inuturi
(8eta1ieri)
2S2 !,ti9it-7i 8e :n9-7are (e;emp1e) Resurse
(e;emp1e)
E9a1uare
Spe,i*i,u1
(e)(ra*i,
1.1
1.3
%.1
3.3
exerciii )e )efinire a termenilor
geografici
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici n contexte noi
exerciii )e i)entificare a )enumirilor
n limbi strine
/arta fizic *i
politic a
+uropei
+valuare
oral
1%
4.1
4.%
5.1
5.%
5.4
exerciii )e prezentare structurat a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al ?egiunii +uropa )e Vest
i)entificarea elementelor pe suportul
cartografic !statele componente uniti
)e relief ape resurse ale subsolului
ora*e etc.'
utilizarea corect a semnelor
convenionale pentru stabilirea unor
caracteristici geografice !altitu)ini
elemente -i)rografice tipuri )e a*ezri
etc.'
exerciii )e interpretare a informaiilor
geografice preluate )in )iferite surse
!internet'
exerciii )e observare analiz
interpretare a unor imagini tabele
grafice
caracterizarea regiunii )up un
algoritm )at !limite state componente
specificul ca)rului natural elementele
socio-umane care confer i)entitatea
popoarelor 9 religie limba vorbit etc.'
.anualul
0tlasul
geografic 9
?egiunea
+uropa )e Vest
1i*e )e lucru
2magini
Resurse de
timp : o or
!"%<# %&-%4
aprilie %&15'
4ran7a
1.%
3.3
3.4
4.3
5.%
5.1
5.3
5.<
exerciii )e )efinire *i utilizarea a
termenilor geografici
exerciii )e prezentare structurat a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al 1ranei
stabilirea unor asemnri *i )eosebiri
ntre ca)rul natural al 1ranei *i al altor
state europene
exerciii )e poziionare corect a
elementelor geografice pe suportul
cartografic
prezentarea unor imagini geografice
accesate prin internet
utilizarea )eprin)erilor formate
anterior pentru stabilirea specificului
geografic al 1ranei
utilizarea unor repere )e timp !ex.
clasificarea unitilor )e relief )up
vec-ime'
analizarea elementelor )in realitatea
observat in)irect !suporturi
cartografice imagini )ate statistice'
/arta fizic *i
politic a
1ranei
.anualul
0tlasul
geografic 9
1i*e )e lucru
2magini
Prezentri Ppt
Resurse de
timp : dou ore
!"%$# %5-3&
aprilie %&15 9 1
or'
!"3&# 4-< mai
%&15 9 1 or'
+valuare
oral
Re(atu1 Unit a1
Marii Eritanii
1.%
3.3
3.4
4.3
exerciii )e )efinire *i utilizarea a
termenilor geografici
exerciii )e prezentare structurat a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al .arii 6ritanii
stabilirea unor asemnri *i )eosebiri
ntre ca)rul natural al .arii 6ritanii *i
/arta fizic *i
politic a .arii
6ritanii
.anualul
0tlasul
+valuare
oral
13
5.%
5.1
5.3
5.<
al altor state europene
exerciii )e poziionare corect a
elementelor geografice pe suportul
cartografic
prezentarea unor imagini geografice
accesate prin internet
utilizarea )eprin)erilor formate anterior
pentru stabilirea specificului geografic
al .arii 6ritanii utilizarea unor repere
)e timp !ex. clasificarea unitilor )e
relief )up vec-ime'
analizarea elementelor )in realitatea
observat in)irect !suporturi
cartografice imagini )ate statistice
etc.'
geografic 9
1i*e )e lucru
2magini
Prezentri Ppt
Resurse de
timp : o or
!"31# 11-15
mai %&15'
PROIET!RE! U"IT#$II %E &"'#$!RE
EUROPA 'E NOR'
L!S!. a 'I/a (1 )r- s-pt-m0na1)
"R2 ORE. 3
PERIO!%!. s-pt-m0ni1e 32 34 (1> mai 5 iunie 2015) semestru1 II
PRO4ESOR.
U"IT!TE! %E &"'#$#M5"T.
!" 6OL!R. 2014/2015
)n7inuturi
(8eta1ieri)
2S2 !,ti9it-7i 8e :n9-7are (e;emp1e) Resurse
(e;emp1e)
E9a1uare
Spe,i*i,u1
(e)(ra*i,
1.1
1.3
%.1
3.3
4.1
4.%
5.%
5.%
5.4
exerciii )e )efinire a termenilor
geografici
exerciii )e utilizare a termenilor
geografici n contexte noi
exerciii )e i)entificare a )enumirilor
n limbi strine
exerciii )e prezentare structurat a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al ?egiunii )e @or)
i)entificarea elementelor pe suportul
cartografic !statele componente uniti
)e relief ape resurse ale subsolului
ora*e etc.'
utilizarea corect a semnelor
convenionale pentru stabilirea unor
caracteristici geografice !altitu)ini
elemente -i)rografice tipuri )e a*ezri
etc.'
exerciii )e i)entificare a informaiilor
geografice referitoare la +uropa )e
@or) n baze )e )ate accesibile prin
internet
exerciii )e observare analiz
/arta fizic *i
politic a
+uropei
.anualul
0tlasul
geografic 9
?egiunea
+uropa )e @or)
1i*e )e lucru
2magini
internet
Resurse de
timp : o or
!"3%# 1<-%%
mai %&15'
+valuare
oral
14
interpretare a unor imagini tabele
grafice
caracterizarea regiunii )up un
algoritm )at !limite state componente
specificul ca)rului natural elementele
socio-umane care confer i)entitatea
popoarelor 9 religie limba vorbit etc.'
Sue8ia
1.%
3.3
3.4
4.3
5.%
5.1
5.%
5.<
exerciii )e )efinire *i utilizare a
termenilor geografici
exerciii )e prezentare structurat a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al "ue)iei
stabilirea unor asemnri *i )eosebiri
ntre ca)rul natural al "ue)iei *i al altor
state )in ?egiunea +uropa )e @or)
exerciii )e poziionare corect a
elementelor geografice pe suportul
cartografic
prezentarea unor imagini geografice
accesate prin internet
utilizarea )eprin)erilor formate
anterior pentru stabilirea specificului
geografic al "ue)iei
utilizarea unor repere )e timp !ex.
clasificarea unitilor )e relief )up
vec-ime'
analizarea elementelor )in realitatea
observat in)irect !suporturi
cartografice imagini )ate statistice'
/arta fizic *i
politic a
"ue)iei
.anualul
0tlasul
geografic 9
1i*e )e lucru
2magini
Prezentri Ppt
Resurse de
timp : o or
!"33# %5-%$
mai %&15'
+valuare
oral
")r9e(ia
1.%
3.3
3.4
4.3
5.%
5.1
5.%
5.<
exerciii )e )efinire *i utilizare a
termenilor geografici !ex. fior)uri'
exerciii )e prezentare structurat a
elementelor ca)rului natural *i socio-
economic al @orvegiei
stablirea unor asemnri *i )eosebiri
ntre ca)rul natural al @orvegiei *i al
altor state europene
exerciii )e poziionare corect a
elementelor geografice pe suportul
cartografic
prezentarea unor imagini geografice
accesate prin internet
utilizarea )eprin)erilor formate anterior
pentru stabilirea specificului geografic
al @orvegiei
utilizarea unor repere )e timp !ex.
clasificarea unitilor )e relief )up
vec-ime'
/arta fizic *i
politic a
@orvegiei
.anualul
0tlasul
geografic 9
1i*e )e lucru
2magini
Prezentri Ppt
Resurse de
timp : o or
!"34 # %-5 iunie
%&15'
(est )e
evaluare
Be)(ra*ia
Eur)pei
1.1
A A
<.1
?ecapitulare
"intez evaluare final
Resurse de
timp : dou ore
!"35# <-1%
iunie %&14;

+valuare
final
15
"34# 15-1$
iunie %&15'

Profe%or+ //////////////////////
14

S-ar putea să vă placă și