Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

Notă de prezentare.
1.1. Noţiune de graf neorientat. Exemple.

Deefiniţie.
a) Un graf neorientat este o pereche ordonată G(X,U), unde:
X-reprezintă o mulţime finită nevidă de elemente numite vîrfuri sau noduri,
U ⊆ X * X este o mulţime de perechi neordonate numite muchii.
b)Perechea de mulţimi (X,U), unde x este o mulţime nevidă de elemente, iar U
este formată din perechi de elemente a mulţimii X se numeţte graf neorientat.

Toate definiţiile de mai sus definesc noţiunea de graf neorientat. Mai jos in figura
1.1.1 vom arăta cîteva exemple de grafuri neorientate:

Elementele mulţimii X-se numesc vîrfuri. Numărul de vîrfuri se determină


conform următoarei formule: n =| X |= card ( X ) .
Elementele mulţimii U-se numesc muchii. Numărul muchiilor se determină
conform următoarei formule: u =| U |= card (U ) .
Exemplu: Să se determine numărul de vîrfuri şi numărul de muchii ale
grafului din figura 1.1.2.
Soluţie:

Răspuns:

Definiţie. Dacă în graful G mulţimea X conţine atunci graful dat se numeşte


graf de ordinul n
Exemplu. Să se determine ordinul grafului din figura 1.1.3.

Definiţie. Elementele mulţimii se numesc adiacente dacă ele sunt unite


printr-o linie.
Exemplu: Să se scrie vîrfurile adiacente ale grafului din figura1.1.4.
Soluţie:

Răspuns:
Definiţie: Două muchii se numesc adiacente dacă au un vîrf comun.
Exemplu: Să se determine muchiile adiacente ale grafului din figura 1.1.5. ale
vîrfului 1.
Soluţie:
Răspuns:

-numărul de