Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENTUL OFICIAL

de organizare si desfasurare a concursului


"Pe aici nu se trece !Editia "#
$ august %&'"(
)o*e+a( Ca,-uri( Marasti( .arnita( )traoane( Panciu( Tisita( Marasesti /
+udetul .rancea
Prea,0ul
Co,-etitia 1Pe aici nu se trece2( se *a desfasura in ziua de $ august
%&'"( in zona localitatilor )o*e+a( Marasti( .arnita( )traoane( Panciu(
Tisita(Marasesti( +udetul( .rancea( ea adresandu/se iu0itorilor de alergare
si i,-ati,itilor de istorie3
Acest ,araton este inclus in ciclul de ,aratoane istorice 14in dragoste
-entru Ro,ania si istoria ei2( organizate de ,aratonistii din Ro,ania in
-erioada %&''/%&'"3 In cadrul ciclului de ,aratoane istorice 14in
4ragoste -entru Ro,ania si Istoria ei2( concurentii intra in contact direct
cu istoria( natura( cultura si traditiile noastre stra,osesti !Maratonul 5a-ezii(
4racula Maraton( Maratonul Regal( Maratonul celor doua lacuri( Maratonul
)tefan cel Mare( Maratonul 4elta 4unarii( Maratonul Reintregirii Nea,ului
Ro,anesc( Maratonul Pe aici nu se trece( Maratonul Recunostintei Rosia
Montana( Maratonul Recunostintei Constantin 6rancusi( Maratonul
Prieteniei / organizat la Ple*na( acolo unde s/au +ertfit ostasii ro,ani in anul
'788 -entru inde-endenta#
Maratonul 1Pe aici nu se trece2 a a+uns la a "/a editie fiind alaturi de
Maratoanele Recunostintei( singurele co,-etitii s-orti*e organizate in
,e,oria ,ilitarilor Ar,atei Ro,ane( care au lu-tat in Pri,ul Raz0oi
Mondial3 Pri,ele doua editii( $ august %&'' si $ august %&'%( au a*ut loc
intre Marasti si Marasesti( -e distanta a "$ de 9,3 In editia a :/a !$ august
%&':# s/a alergat in : -ro0e; ,araton !)o*e+a/Racoasa / .arnita /
Racoasa / Marasti "% 9,#( su-er,araton !Marasesti / Marasti "$ 9,# si
se,i,araton !)traoane/Marasti %' 9,#3 In anul %&'"( la '&& de ani de la
declansarea Pri,ului Raz0oi Mondial( se *a alerga in < -ro0e( ur,and ca
in %&'< sa introduce, cea de/a $/a -ro0a( un ,araton ,ontan intre Oituz
si )o*e+a( aco-erind astfel intreaga linie a fronului -e care a lu-tat Ar,ata
Ro,ana( transfor,and Maratonul 1Pe aici nu se trece2 intr/un Festi*al
s-orti* dedicat eroilor din Pri,ul Raz0oi Mondial3
INFORMATII 4E)PRE COMPETITIE
Co,-etitia 1Pe aici nu se trece2( $ august %&'"( Editia "( este organizata
de catre Asociatia Ro,ana -entru Pro-aganda si Istorie Aeronautica
!ARPIA# Filiala Focsani( in -arteneriat cu ARPIA / structura centrala( Ro
Clu0 Maraton( 4irectia -entru Tineret si )-ort .rancea si Clu0ul )-orti*
Eco Al-in3
)-onsori; Fa0rica de steaguri( I)O)TAR
Parteneri din +udetul .rancea; Consiliul =udetean .rancea( Prefectura
=udetului .rancea( Pri,aria Marasesti( Pri,aria Panciu( Pri,aria )o*e+a(
Pri,aria Ca,-uri( Pri,aria )traoane( Pri,aria Racoasa( Pri,aria Tisita3
Parteneri ,edia; Atlas T*( .rancea Media( Monitorul de .rancea( 5iarul de
.rancea( Re*ista Alerg3
1Pe aici nu se trece2 este o -ro0a a cura+ului care are dre-t sco-
-ro,o*area alergarii in randul tinerilor si educarea acestora -entru
cunoasterea Istoriei Ro,aniei3 Acest ,araton este dedicat eroilor care au
cazut in lu-tele din Pri,ul Raz0oi Mondial3
Partici-antii la Co,-etitie sunt o0ligati sa res-ecte ter,enii si conditiile din
-rezentul Regula,ent Oficial al Co,-etitiei !denu,it >n continuare
1Regula,ent Oficial2#3
Regula,entul Oficial este >ntoc,it si *a fi facut -u0lic confor, legislatiei
a-lica0ile >n Ro,?nia( fiind dis-oni0il >n ,od gratuit oricarui solicitant( -e
@@@3ilierosu3ro si la locul de desfasurare a Co,-etitiei3
Prin -artici-area la aceasta Co,-etitie( concurentii sunt de acord sa
res-ecte si sa se confor,eze tuturor -re*ederilor( ter,enilor si conditiilor
-rezentului Regula,ent Oficial si ale legislatiei >n *igoare a-lica0ile si sa
se,neze declaratia -e -ro-rie ras-undere -usa la dis-ozitie de catre
Organizatori cu ocazia >nscrierii( -recu, si >n ziua concursului( la
,o,entul *alidarii >nscrierii3
)ECTIUNEA %3 PERIOA4A )I 5ONA 4E 4E)FA)URARE A
COMPETITIEI
Co,-etitia *a a*ea loc >n ziua de ,iercuri $ august %&'"3
PRO6E )I CATEGORII
Pro0e;
/Ultra,araton !8% 9,#
/)u-er,araton !"$ 9,#
/Maraton !"%('A< 9,#(
/ )e,i,araton !%' 9,#
/Cursa -o-ulara 1)u0locotenent Ecaterina Teodoroiu2( '(< 9,
)tartul *a fi dat astfel;
/Ultra,araton; ora &<3&&( din fata Mausoleului de la Marasti( -e traseul;
Mausoleul )o*e+a( Ca,-uri( Racoasa( Mausoleul Marasti( Racoasa(
)traoane( Panciu( Mausoleul Marasesti3 Concurentii din aceasta -ro0a
tre0uie sa faca do*ada la inscriere ca au alergat cel -utin : ,aratoane
clasice in ulti,ii % ani3
/)u-er,araton; ora &83:&( din fata Mausoleului de la Marasti(
alergandu/se -e traseul; Marasti( Racoasa( .arnita( )traoane( Panciu(
Tisita( Marasesti3
/Maraton; ora &<3&&( din fata Mausoleului de la )o*e+a( alergandu/se -e
traseul )o*e+a( Ca,-uri( Racoasa( Marasti( Racoasa( .arnita3
)e,i,araton; &73:&( din fata Monu,entului Ecaterinei Teodoroiu(
)traoane( .rancea( alergandu/se -e traseul Monu,entul Ecaterina
Teodoroiu( )traoane( Panciu( Monu,entul .ictoriei de la Tisita3
Cursa -o-ulara de '(< 9,; 1)u0locotenent Ecaterina Teodoroiu2; &83&&
din fata Arcului de Triu,f din Marasti( -ana in fata Mausoleului din Marasti3
Aceasta cursa se adreseaza doar fe,eilor3 Ne-oatele si fiicele eroilor
cazuti la Marasti( a*and *arste de -este 8& de ani( isi *or -utea lua
ne-otelele de ,ana -entru a aduce un o,agiu eroilor cazuti in -ri,ul
raz0oi ,ondial( -arcurgand aceasta distanta3
Categorii;
/Masculin
/Fe,inin3
Nu,arul ,aBi, de -artici-anti; '&&3
TIMPI LIMITA
/ultra,araton;'& oreC
/)u-er,araton; $ 'D% oreC
/Maraton < oreC
/)e,i,araton : E oreC
/Cursa -o-ulara; ' oraC
Puncte de -e traseu;
/Ultra,araton; Mausoleul )o*e+a( Casa lui Mos ion Roata din Ca,-uri(
Racoasa( Mausoleul Marasti( Racoasa( Monu,entul Francez /.arnita(
Monu,entul Ecaterina Teodoroiu / )traoane( Monu,entul Eroilor Panciu(
Ci,itirul Ger,an/Tisita( Monu,entul .ictoriei/Tisita( Mausoleul Marasesti3
)u-er,araton; Mausoleul Marasti( Racoasa( Monu,entul Francez
/.arnita( Monu,entul Ecaterina Teodoroiu / )traoane( Monu,entul Eroilor
Panciu( Ci,itirul Ger,an/Tisita( Monu,entul .ictoriei/Tisita( Mausoleul
Marasesti
Maraton;
Mausoleul )o*e+a( Casa lui Mos Ion Roata / Ca,-uri( Racoasa( Mausoleul
Marasti( Racoasa( Monu,entul Francez / .arnita( .arnita3
)e,i,araton;
Monu,entul Ecaterina Teodoroiu / )traoane( Monu,entul Eroilor Panciu(
Ci,itirul Ger,an din Tisita( Monu,entul .ictoriei/Tisita3
FnscriereaD*alidarea >nscrierii la co,-etitie se *a face la )cGitul din )o*e+a
in ziua de &<3&73%&'" intre orele '83&&/%%3&&3 Festi*itatea de -re,iere *a
a*ea loc in fata Mausoleului de la Marasesti( ince-and cu orele '<3&&3
Accesul >n zona de concurs;
CON4ITII A4MINI)TRATI.E !-e durata co,-etitiei#
Organizarea e*eni,entului re*ine ARPIA FOC)ANI3
6aga+ele concurentilor *or fi trans-ortate -rin gri+a organizatorilor la
Marasesti unde *or -utea fi ridicate -e 0aza nu,arului de concurs3
Fn ti,-ul -ro0elor co,-etiti*e( -entru concurentii din cadrul acestor -ro0e(
>n zonele startDsosire( *a eBista un -unct de re*italizare unde concurentii se
-ot ali,enta cu a-a -lata( 0autura izotonica( fructe etc3 Pe traseu -unctele
de Gidratare -e traseul dintre )o*e+a si Marasti( *or fi din < in < 9,( iar
dintre Racoasa si Marasesti( din : in : 9,3 Concurentii care finalizeaza
-ro0ele de ,araton( la .arnita( si cei din -ro0a de se,i,araton( de la
Tisita( *or fi trans-ortati de organizatori la Marasesti3
Concurentii *or circula nu,ai -e -artea drea-ta a dru,ului( circulatia
nefiind restrictionata3 Pe durata desfasurarii co,-etitiei( -artici-antii nu -ot
-arasi traseul de alergare si nici nu >l -ot scGi,0a( -rin scurtare sau
alegerea de trasee alternati*e3 Ei sunt o0ligati sa res-ecte indicatiile
*oluntarilor si agentilor de circulatie3 Partici-antii care renunta la cursa -e
-arcursul alergarii *or fi -reluati de organizatori si condusi la -unctele de
control( unde ar0itrii de traseu le *or inregistra a0andonul3
Te,-eratura -ro0a0ila; '< / %&HC3 Reco,anda, concurentilor sa -osede
la ei un ecGi-a,ent adec*at( atat -entru alergarea in conditii de *ara( cat si
ecGi-a,ent -entru conditii de -loaie sau *ant3
CON4ITII 4E PARTICIPARE
Conditii ce tre0uie inde-linite de concurenti -entru a -artici-a la
co,-etitie;
'3 -entru -ro0ele de ultra,araton( su-er,araton( ,araton si se,i,araton
sa ai0e cel -utin '7 ani i,-liniti cel tarziu -e &$3&73%&'"3
%3 sa ai0e asu-ra sa un act de identitate in original3
:3 sa fie de acord sa -artici-e -e -ro-ria ras-undere( asociatia
organizatoare nefiind ras-unzatoare -entru e*entuale accidente sau alte
-re+udicii suferite de alergator in ur,a -artici-arii la aceasta co,-etitie3
NOTA; Confir,area -artici-arii la cursa si ridicarea nu,arului de concurs
se face in ziua de luni &<3&73%&'"( ince-and cu orele '83&& la scGitul din
)o*e+a3
4EPO5ITARE ECIIPAMENT
O0iectele -ersonale ale -artici-antilor *or -utea fi de-ozitate in zonele de
start( inainte cu :& de ,inute ca acesta sa ai0e loc( -rin gri+a
organizatorilor3 Acestea *or -utea fi ridicate du-a sosire( din fata
,onu,entului de la Marasesti( -e 0aza nu,arului de concurs3 ATENTIEJ
Nu este reco,andat a se lasa o0iecte de *aloare in sacii de de-ozitare a
o0iectelor -ersonale3
CRONOMETRARE
Crono,etrarea *a fi asigurata ,anual3 Punctele de control aditionale *or fi
-lasate de/a lungul traseului( fara a fi se,nalizate3 Alergatorii care nu *or
trece -rin -unctele de control *or fi descalificati auto,at3 Fiecare alergator
este res-onsa0il -entru -ro-ria securitate3 Reco,anda, sa se alerge in
coloana( -e -artea drea-ta a dru,ului3 Este res-onsa0ilitatea fiecarui
-artici-ant de a -urta nu,arul de concurs( fiind strict interzisa ,odificarea
acestuia3 Partici-antii la co,-etitie cu nu,ere de concurs li-sa sau
,odificate *or fi descalificati3