Sunteți pe pagina 1din 32

NORMATIV PENTRU DIMENSIONAREA

SISTEMELOR RUTIERE SUPLE I SEMIRIGIDE


(Metoda analitic )
INDICATIV
AND
1 PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentul normativ se refer la metoda analitic de dimensionare a sistemelor rutiere
suple i semirigide.
Do!eni"l de a#lica$e
1.2. Prevederile normativului se aplic la dimensionarea sistemelor rutiere pentru:
construcii de drumuri noi, drumuri expres, autostrzi i strzi;
modernizri de drumuri pietruite existente;
lucrri de reabilitare a drumurilor lrgirea prii carosabile, benzi suplimentare de
circulaie, variante!,
la drumurile din clasele te"nice #, ## i ###.
Pentru drumuri din clasele te"nice #$ i $, aplicarea prezentului normativ este
facultativ. %n acest caz se adopt structuri rutiere conform &atalogului de structuri tip pentru
drumuri publice, elaborat de &'()*#+.
1.,. (istemele rutiere dimensionate conform prezentului normativ se verific din punctul de
vedere al rezistenei la aciunea fenomenului de -ng"e . dezg"e, conform prevederilor ()/(
1012 3 2.
1.4. )erminologie, conform ()/( 41,2 3 1, cu urmtoarele completri:
% an"l !ode$ni&$ii d$"!"l"i . anul -n care se face amena5area complex a drumului,
prin executarea i a unui sistem rutier cu -mbrcminte modern sistem rutier suplu sau
semirigid!;
% 'i("$a$e $e'lecti) . procesul de transmitere la suprafaa prii carosabile a fisurilor
de contracie "idraulic sau termic din straturile alctuite din agregate naturale stabilizate cu
liani "idraulici sau puzzolanici. %n cazul ranforsrilor drumurilor existente, acest proces se
poate referi la trasmiterea la suprafaa noii -mbrcmini bituminoase a fisurilor i3sau a
crpturilor existente -n vec"ea -mbrcminte rutier;
Ela*o$at de +
SEARC, CORPORATION
A#$o*at de+
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRA-IA NA-IONAL. A
DRUMURILOR
c" a)i&"l n$
% #e$ioad de #e$(#ecti) . perioad de timp, exprimat -n ani, pentru care se
stabilete traficul de calcul al sistemului rutier;
% (ecto$ o!o/en . sector de drum caracterizat concomitent prin aceleai date privind
traficul de calcul, tipul de pam6nt, tipul climateric al zonei -n care este situat drumul i
regimul "idrologic al complexului rutier. (ectorul omogen de drum este caracterizat prin
aceeai alctuire a sistemului rutier;
. te!#e$at"$ ec0i)alent a (t$at"$ilo$ *it"!inoa(e . temperatura pentru care suma
degradrilor produse de solicitrile traficului pe parcursul unui an, pentru o distribuie dat a
temperaturilor, este egal cu degradrile produse de aceleai solicitri ale traficului, dar
pentru temperatura constant,
ec"
&!;
. t$a'ic de calc"l . numrul de osii standard cu sarcina de 117 8+, pe banda de
circulaie cea mai solicitat, ec"ivalent ve"iculelor care vor circula pe drum pe perioada de
perspectiv.
1.7. *eglementrile te"nice conexe sunt date -n anexa 1.
1.9. /cest normativ -nlocuiete capitolul ### al #nstruciunilor te"nice departamentale pentru
dimensionarea sistemelor rutiere rigide i nerigide, indicativ P:100.
1 PRINCIPII DE DIMENSIONARE
2.1 :imensionarea sistemelor rutiere suple i semirigide se bazeaz pe -ndeplinirea
concomitent a urmtoarelor criterii:
pentru sisteme rutiere suple:
% deformaia specific de -ntindere admisibil la baza straturilor bituminoase;
- deformaia specific de compresiune admisibil la nivelul patului drumului;
pentru sisteme rutiere semirigide:
% deformaia specific de -ntindere admisibil la baza straturilor bituminoase;
. tensiunea de -ntindere admisibil la baza stratului 3 straturilor din agregate
naturale stabilizate cu liani "idraulici sau puzzolanici;
. deformaia specific de compresiune admisibil la nivelul patului drumului.
2.2. ;etoda analitic de dimensionare se bazeaz pe stabilirea unei alctuiri a sistemului
rutier, -n conformitate cu prevederile prescripiilor te"nice -n vigoare i verificarea strii de
solicitare a acestuia, sub aciunea traficului de calcul, astfel -nc6t s -ndeplineasc criteriile de
dimensionare menionate la punctul 2.1.
2.,. Pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple i semirigide este necesar s se efectueze -n
prealabil studii, -n vederea obinerii urmtoarelor date:
. compoziia i intensitatea traficului i evoluia -n perspectiv a acestuia;
. caracteristicile geote"nice ale pm6ntului de fundare;
. regimul "idrologic al complexului rutier tipul profilului transversal, modul de
asigurare a scurgerii apelor de suprafa, posibilitile de drenare, nivelul apei
freatice!.
2.4. :imensionarea sistemului rutier comport urmtoarele etape:
stabilirea traficului de calcul, conform capitolului ,;
stabilirea capacitii portante la nivelul patului drumului, conform capitolului 4;
alegerea unei alctuiri a sistemului rutier, conform capitolului 7;
analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard, conform capitolului 9;
stabilirea comportrii sub trafic a sistemului rutier, conform capitolului 0.
2 STA3ILIREA TRA4ICULUI DE CALCUL
,.1. <a dimensionarea sistemelor rutiere suple i semirigide se ia in considerare traficul de
calcul corespunztor perioadei de perspectiv, exprimat -n osii standard de 117 8+, ec"ivalent
ve"iculelor care vor circula pe drum.
,.2. =sia standard de 117 8+ o.s.117! prezint urmtoarele caracteristici:
. sarcina pe roile duble: 70,7 8+
. presiunea de contact: 1,927 ;Pa
. raza suprafeei circulare ec"ivalente
suprafeei de contact pneu . drum: 1,101 m
,.,. Perioada de perspectiv
,.,.1. Perioada de perspectiv va fi indicat de beneficiarul lucrrii. 'a se stabilete -n
cadrul primei faze de proiectare, av6ndu.se -n vedere at6t traficul actual c6t i evoluia -n
perspectiv a acestuia.
,.,.2. (e recomand adoptarea unei perioade de perspectiv de minimum 17 ani -n cazul
construciilor de autostrzi, de drumuri expres, de drumuri europene i celorlaltor categorii de
drumuri din clasele te"nice # i ## i de minimum 11 ani -n cazul drumurilor din clasele
te"nice ###, #$ i $.
,.,.,. %n cazul dimensionrii sistemelor rutiere de pe benzile de lrgire a prii carosabile a
drumurilor existente, la lucrri de reabilitare a acestora, perioada de perspectiv va fi aceeai
ca cea care se ia -n considerare la dimensionarea straturilor de ranforsare ale sistemului rutier
existent.
,.4. &ompoziia i intensitatea traficului.
,.4.1. &ompoziia i intensitatea traficului corespunztoare unui post de recensm6nt se aplic
pe sectorul de drum aferent acelui post conform sectorizrii reelei fcut cu ocazia ultimului
recensm6nt general al circulaiei.
,.4.2. <a lucrrile rutiere importante, cum sunt construciile de drumuri noi, de drumuri
expres i de autostrzi, amena5ri de noduri rutiere etc., care impun cunoaterea curenilor de
circulaie pe ansamblul unei reele de drumuri, datele din recensm6ntul de circulaie vor fi
completate, dup necesiti, prin anc"ete de circulaie, efectuate i prelucrate -n cadrul unui
studiu de trafic prin care se va simula traficul at6t pe drumurile noi c6t i pe reeaua existent.
,.4.,. Pentru modernizri de drumuri existente se va lua -n considerare posibilitatea de
atragere a unei pri din traficul de pe drumurile existente -n zon, precum i de pe alte ci de
comunicaie, ca urmare a crerii unor condiii mai avanta5oase de circulaie scurtarea duratei
de parcurs, reducerea c"eltuielilor de transport, creterea confortului i siguranei circulaiei!.
/ceste redistribuiri ale circulaiei sunt rezultate dintr.un studiu de trafic pentru
reeaua3sectoarele de drumuri din zona -n cauz.
,.4.4. %n cazul strzilor i -n cel al drumurilor 5udeene, comunale i vicinale, -n situaia -n
care pe tronsonul de drum supus modernizrii nu a funcionat nici un post de recenzare sau se
anticipeaz redistribuiri de trafic, este recomandabil s se efectueze un studiu de trafic pentru
stabilirea intensitii medii zilnice anuale actuale i de perspectiv a traficului i a compoziiei
acestuia.
,.7. 'voluia -n perspectiv a traficului rutier
,.7.1. &oeficienii minimali de evoluie, stabilii pe baza ultimului recensm6nt general de
circulaie pentru perioada 1227>2117, pe grupe de ve"icule sunt dai -n anexa 2. $alorile
acestor coeficieni de evoluie vor fi reactualizate dup fiecare recensm6nt general de
circulaie de ctre /dministraia +aional a :rumurilor /+:!.

,.7.2. <a proiectarea lucrrilor importante de drumuri de clas te"nic #, ## i dup caz ### se
impune stabilirea evoluiei -n perspectiv a traficului -n cadrul unui studiu de trafic. /cest
studiu necesit determinarea evoluiei acestuia pe tipuri de trafic: local, de origine, de
destinaie i de tranzit, prin examinarea surselor generatoare ale acestora.
=dat estimat prin anc"et de circulaie origine.destinaie =3:! traficul generat3atras
ctre fiecare zon de trafic din teritoriul de influen al drumului prin procedee specifice de
modelare matematic a traficului se pun -n eviden curenii de circulaie matricele de trafic
=3:! i se afecteaz traficul pe reeaua rutier actual i de viitor.
%nlocuind -n modelul de trafic calat pentru situaia actual potenialele de trafic actual
generat3atras de fiecare zon cu cele de prognoz i model6nd reeaua rutier de perspectiv
prin introducerea tronsoanelor de drumuri noi se vor obine valorile fluxurilor de trafic de
perspectiv prin proceduri specifice de afectare a traficului pe reea.
<a stabilirea traficului de calcul de perspectiv se vor avea -n vedere at6t compoziia
traficului c6t i variaia acestuia -n timp explicit6ndu.se -n final valorile de trafic pe categorii
de ve"icule la nivelul traficului mediu zilnic anual ;?/! pentru diferite orizonturi de timp.
,.7.,. (tudiile de trafic pentru drumurile europene supuse modernizrii sau pe alte drumuri
desc"ise traficului greu trebuie s ia -n considerare prezena -n compoziia traficului a
autove"iculelor cu sarcin pe osie cuprins -ntre 111 8+ i 117 8+, ca urmare a creterii
limitei maxime a tona5elor pe osia simpl de la 11,1 t la 11,1 t, -n cazul autove"iculelor cu
suspensie pneumatic care vor circula pe aceste drumuri, -n conformitate cu =rdonana
@uvernului nr. 4, 3 1220 privind regimul drumurilor, aprobat prin <egea nr. A23122A.
,.9. &oeficienii de ec"ivalare -n osii standard a diferitelor tipuri de autove"icule.
,.9.1. &oeficienii de ec"ivalare -n osii standard de 117 8+ stabilii pe baza rezultatelor
ultimului recensm6nt general de circulaie sunt prezentai -n tabelul 2 din anexa 2.
,.9.2. $alorile acestor coeficieni vor fi reactualizate de ctre /+: dup fiecare recensm6nt
general de circulaie sau ca urmare a studiilor de trafic efectuate.
,.0. (tabilirea traficului de calcul
,.0.1. )raficul de calcul se exprim -n milioane de osii standard de 117 8+ m.o.s.! i se
stabilete pe baza structurii traficului mediu zilnic anual -n posturile de recenzare aferente
sectorului de drum cu relaia:

7
p
8*
B p
8C
+
c
D ,97 11
.9
p
p
c
rt
n
8i
f
e8

m.o.s.!

8D1
2
Co$!"la 15#a/ 6
-n care:
+
c
este traficul de calcul;

,97 numrul de zile calendaristice dintr.un an;
p
p
perioada de perspectiv, -n ani;
c
rt
coeficientul de repartiie transversal , pe benzi de circulaie i anume:
. pentru drumuri cu dou i trei benzi de circulaie c
rt
D 1,71;
- pentru drumuri cu patru sau mai multe benzi de circulaie c
rt
D 1,47.
n
8i
intensitatea medie zilnic anual a ve"iculelor din grupa 8, conform
rezultatelor recensm6ntului de circulaie;
p
8*
coeficientul de evoluie al ve"iculelor din grupa 8, corespunztor anului de
dare -n exploatare a drumului, anul *, stabilit prin interpolare;
p
8C
coeficientul de evoluie al ve"iculelor din grupa 8, corespunztor sf6ritului
perioadei de perspectiv luat -n consideraie anul C!, stabilit prin interpolare;
f
e8
coeficientul de ec"ivalare al ve"iculelor din grupa 8 in osii standard de 117 8+,
conform anexei 2, tabelul 1;
,.0.2. #n cazul -n care se dispune de date privind intensitatea traficului mediu zilnic anual -n
osii standard de 117 8+, actual i de perspectiv, traficul de calcul se stabilete cu relaia:
n
o.s.117*

B n
o.s.117C


+
c
D ,97 11
.9
p
p
c
rt
m.o.s!
2
4o$!"la 15#a/ 6
-n care:
,97, p
p
si c
rt
au semnificaiile de mai sus;
n
o.s.117*

numrul de osii standard de 117 8+, corespunztor anului de dare -n
exploatare a drumului anul *!, stabilit prin interpolare;
n
o.s.117C
numrul de osii standard de 117 8+, corespunztor sf6ritului perioadei
de perspectiv luat -n considerare anul C!, stabilit prin interpolare.
,.0.,. %n cazul drumurilor pe care recensm6ntul de circulaie s.a efectuat pe fiecare band de
circulaie, pentru stabilirea traficului de calcul se vor lua -n considerare rezultatele
recensm6ntului de pe banda cea mai solicitat. %n acest caz, coeficientul de repartiie
transversal este c
rt
D 1.
,.0.4. ;odificarea perioadei de perspectiv, -n vederea corelrii acesteia cu data drii -n
exploatare a drumului, implic recalcularea traficului de calcul i -n consecin,
redimensionarea sistemului rutier.
7 STA3ILIREA CAPACIT.-II PORTANTE LA NIVELUL PATULUI DRUMULUI
4.1. (uportul sistemului rutier este constituit din terasamente alctuite din pm6nturi de
fundare, -n conformitate cu prevederile ()/( 2214 i eventual dintr.un strat de form, -n
conformitate cu prevederile ()/( 1227, i este caracterizat -n vederea dimensionrii prin
caracteristicile de deformabilitate: modulul de elasticitate dinamic i coeficientul lui Poisson.
4.2. &aracteristicile de deformabilitate ale pm6ntului de fundare se stabilesc -n funcie de
tipul pm6ntului, de tipul climateric al zonei -n care este situat drumul i de regimul
"idrologic al complexului rutier.
4.2.1. )ipurile de pm6nt, -n conformitate cu ()/( 124,, sunt prezentate -n tabelul 1.
Ti#"$ile de #!8nt #e *a&a cla(i'ic$ii #!8nt"$ilo$
con'o$! STAS 1172
)abelul 1
&ategoria
pm6ntului
)ipul de
pm6nt
&lasificarea
pm6nturilor conform
()/( 124,
#ndicele de
plasticitate
#p
E
@ranulozitatea
/rgil
E
Praf
E
+isip
E
+ecoezive
P
1
Pietri cu nisip
sub 11 cu sau fr fraciuni sub 1,7 mm
P
2
11...21 cu fraciuni sub 1,7 mm
&oezive
P
,
+isip prfos,
nisip argilos
1...21 1...,1 1...71 ,7...111
P
4
Praf,
praf nisipos,
praf argilos,
praf argilos nisipos
1...27 1...,1 ,7...111 1...71
P
7
/rgil ,
argil prfoas ,
argil nisipoas ,
argil prfoas
nisipoas
peste 17 ,1...111 1...01 1...01
4.2.2. *epartiia tipurilor climaterice pe teritoriul rii este artat -n "arta din figura 1.
4.2.,. *egimul "idrologic se difereniaz astfel:
. regimul "idrologic 1, corespunztor condiiilor "idrologice C/$=*/F#<', conform
()/( 101232;
. regimul "idrologic 2, corespunztor condiiilor "idrologice ;':#=&*' i
:'C/$=*/F#<', conform ()/( 101232, notat:
2a: pentru sectoare de drum situate -n rambleu, cu -nlimea minim de
1,11 m;
2b: pentru sectoare de drum situate:
- -n rambleu cu -nlimea sub 1,11 m,
- la nivelul terenului,
- -n profil mixt,
- debleu.
4i/"$a 1 9 ,a$ta c" $e#a$ti:ia ti#"$ilo$ cli!ate$ice #e te$ito$i"l Ro!8niei 9 #a/ ;
4.2.4. $alorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic sunt prezentate -n tabelul 2.
Valo$ile de calc"l ale !od"l"l"i de ela(ticitate dina!ic
al #!8nt"l"i de '"nda$e
)abelul 2
)ipul
climateric
*egimul
"idrologic
)ipul pm6ntului
P
1
P
2
P
,
P
4
P
7
'p, ;Pa
# 1 111 21 01 A1 A1
2a
97
07
2b 01 01
##
1
97
A1
A1
2a
01
2b A1 01
###
1 21
91
77 A1
2a
A1 71 97
2b
4.2.7. $aloarea de calcul a coeficientului lui Poisson se stabilete -n funcie de tipul
pm6ntului, conform tabelului ,.
Valo$ile de calc"l ale coe'icient"l"i l"i Poi((on #ent$" #!8nt"$i
)abelul ,
)ipul de pm6nt P1 P2 P, P4 P7
&oeficientul lui Poisson 1,20 1,,1 1,,1 1,,7 1,42
4.,. %n cazul terasamentelor executate din deeuri de carier sau din cenu de termocentral
se recomand urmtoarele valori ale caracteristicilor de deformabilitate:
. deeuri de carier '
p
D 111 ;Pa D 1,20
. cenu de termocentral '
p
D 71 ;Pa D 1,42
Pe sectoarele de drum -n exploatare pe care rambleurile au fost realizate din aceste materiale
se recomand stabilirea valorilor de calcul ale modulului de elasticitate dinamic pe baza
rezultatelor msurrilor de deformabilitate cu deflectometre cu sarcin dinamic.
4.4. %mbuntirea capacitii portante la nivelul patului drumului se poate face prin
prevederea unui strat de form, -n conformitate cu prevederile ()/( 1227,.
4.4.1. (traturile de form pot fi alctuite din:
materiale necoezive:
. pm6nturi necoezive;
. materiale granulare din pietruiri existente;
. deeuri de carier;
. zgura brut de furnal -nalt;
materiale coezive:
. pm6nturi coezive tratate cu var;
. pm6nturi stabilizate cu zgur granulat i var;
. pm6nturi stabilizate cu ciment;
. agregate naturale stabilizate cu liani puzzolanici.
4.4.2. ;odul de alctuire a stratului de form se stabilete pe baz de calcule te"nico.
economice, -n funcie de materialele care alctuiesc terasamentele, de materialele disponibile
-n zona drumului i de funciile stratului de form, at6t -n perioada de execuie a drumului, c6t
i -n cea de exploatare a acestuia.
4.4.,. &aracteristicile de deformabilitate ale materialelor din stratul de form sunt -n funcie
de tipul acestora, i anume:
pentru materialele necoezive:
. valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic '
s.f.
! este -n funcie de
cea a materialelor din stratul suport '
p
! i se calculeaz cu urmtoarea relaie:
'
s.f.
D 1,21 x "
s.f.
1,47
x '
p
;Pa!
4o$!"la 25#a/ <
-n care "
s.f.
este grosimea stratului de form, -n mm;
. coeficientul lui Poisson are valoarea 1,20.
pentru materialele coezive, -n conformitate cu tabelul 4.
Valo$ile de calc"l ale ca$acte$i(ticilo$ de de'o$!a*ilitate
#ent$" !ate$ialele coe&i)e din (t$at"l de 'o$!
)abelul 4
:enumirea materialului
;odulul de elasticitate
dinamic,
' s.f., ;Pa
&oeficientul lui Poisson

Pm6nturi coezive tratate cu var:


. tip P, i P4
. tip P7
171
271
1,,7
1,,7
Pm6nturi coezive stabilizate cu zgur granulat
i var
211 1,,1
Pm6nturi stabilizate cu ciment ,11 1,20
/gregate naturale stabilizate cu liani puzzolanici:
. zgur granulat
. cenu de termocentral
. tuf vulcanic
411
711
411
1,20
1,20
1,20
4.4.4. Pentru folosirea raional a agregatelor naturale -n straturile de fundaie se recomand
s se asigure la nivelul patului drumului o capacitate portant minim, caracterizat prin
valoarea modulului de elasticitate dinamic ec"ivalent al sistemului bistrat strat de form .
pm6nt de fundare! de min. A1 ;Pa. @rosimea stratului de form necesar realizrii acestei
capaciti portante se stabilete cu a5utorul diagramei din figura 2 pentru straturile de form
din materiale necoezive i cu cea din figurile ,, 4, 7 i 9 pentru straturile de form din
materiale coezive, -n funcie de modulul de elasticitate dinamic al materialului respectiv.
4i/"$a 1 9 St$at de 'o$! din !ate$iale necoe&i)e 9 #a/ 1=
4i/"$a 2a 9 St$at de 'o$! din #!8nt"$i coe&i)e ti# P
2
>i P
7
t$atate c" )a$ 9 #a/ 11
4i/"$a 2* 9 St$at de 'o$! din #!8nt"$i coe&i)e ti# P
6
t$atate c" )a$ 9 #a/ 11
4i/"$a 7 9 St$at de 'o$! din #!8nt"$i coe&i)e (ta*ili&ate c" &/"$ /$an"lat >i )a$ 9
#a/ 12
4i/"$a 6 9 St$at de 'o$! din #!8nt"$i (ta*ili&ate c" ci!ent % #a/ 17
4i/"$a ?a 9 St$at de 'o$! din a/$e/ate nat"$ale (ta*ili&ate c" lian:i #"&&olanici 9 &/"$
/$an"lat >i t"' )"lcanic 9 #a/ 16
4i/"$a ?* 9 St$at de 'o$! din a/$e/ate nat"$ale (ta*ili&ate c" liant #"&&olanic 9 cen">
de cent$al te$!oelect$ic 9 #a/ 1?
6 ALEGEREA ALC.TUIRII SISTEMULUI RUTIER
7.1. (istemele rutiere a cror dimensionare face obiectul acestui normativ se clasific -n
funcie de alctuire -n dou tipuri:
. sisteme rutiere suple;
. sisteme rutiere semirigide.
7.2. (istemele rutiere suple, numite i nerigide, comport o -mbrcminte bituminoas pe
straturi de baz i de fundaie alctuite -n general din agregate naturale. $ariantele de
alctuire, -n conformitate cu prevederile ()/( 9411 sunt date -n tabelul 7.
7.,. (istemele rutiere semirigide, numite i mixte, comport o -mbrcminte bituminoas i au
-n alctuire cel puin un strat din agregate naturale stabilizate cu liani "idraulici sau
puzzolanici. $ariantele de alctuire a sistemelor rutiere semirigide, -n conformitate cu
prevederile ()/( 9411, sunt date -n tabelul 9.
7.4. $ariantele de alctuire ale sistemelor rutiere suple i semirigide din tabelele 7 i 9 sunt -n
funcie de clasa te"nic a drumului, definit -n conformitate cu prevederile =rdinului ;.). nr.
49320 ianuarie 122A pentru aprobarea +ormelor te"nice privind stabilirea clasei te"nice a
drumurilor publice.
7.7. %ncadrarea drumurilor -n clase te"nice se face -n conformitate cu prevederile normelor
precizate la pct. 7.4.
7.9. )ipul de sistem rutier se stabilete -n funcie de materialele preponderente -n regiune i
anume:
. agregatele naturale de carier, care au o pondere important -n sistemele
rutiere suple;
. agregatele naturale de balastier, care au o pondere important -n sistemele
rutiere semirigide.
7.0 /lctuirea sistemului rutier i anume, variaia pe grosimea acestuia a tipurilor de straturi
rutiere i a grosimilor acestora se stabilete lu6nd -n considerare urmtoarele:
. grosimile minime constructive ale diferitelor straturi rutiere, conform
prevederilor tabelelor 7 i 9;
. grosimile maxime ale diferitelor straturi rutiere, in6nd cont de anumite
constr6ngeri specifice te"nologiilor de execuie;
. reducerea numrului de straturi, respectiv de interfee, -n scopul micorrii
riscului apariiei unor defeciuni privind aderena -ntre straturi;
. stabilirea alctuirii stratului de form astfel -nc6t, grosimea acestuia s poat fi
luat -n considerare -n dimensionarea structurii rutiere la aciunea fenomenului
de -ng"e . dezg"e, -n conformitate cu prevederile ()/( 101232;
. asigurarea unei protecii suficiente fa de manifestarea procesului de fisurare
reflectiv.
7.A. %n cazul modernizrii unor drumuri existente, atunci c6nd traseul drumului modernizat
coincide cu cel al drumului existent, luarea -n considerare a materialelor granulare din
pietruirea existent -n alctuirea complexului rutier se face -n funcie de limea i grosimea
pietruirii, conform prevederilor ()/( 9411.
Va$iante de alct"i$e a (i(te!"l"i $"tie$ ("#l"
Ta*el"l 6 9 #a/ 1@
St$at"$i de '"nda:ie St$at de *a& A!*$c!inte *it"!inoa(
;od de alctuire @rosimi minime ;od de alctuire @rosimi minime &lasa te"nic a drumului @rosimi minime
constructive, cm constructive, cm # ## ### #$ $ constructive, cm
Falast 17 ;acadam A . . . da da
;istur asfaltic 7 . . . da da
Gn strat inferior din 11 cm pentru . . . . . . da
balast sau din pm6nt stratul inferior ;acadam A . . . da da
stabilizat mecanic i un 11 cm pentru ;acadam semipenetrat sau A . da da da .
strat superior din balast stratul superior penetrat cu bitum
amestec optimal
Gn strat inferior din 11 cm pentru . . . . . da da
balast i un strat superior stratul inferior ;acadam A . . . da da 4 cm la covor
din piatr spart mare, 12 cm pentru ;acadam semipenetrat sau A . da da da . A cm -n dou
sort 9,.21 sau piatr stratul superior penetrat cu bitum straturi
spart amestec optimal ;ixtur asfaltic 7 da da da da .
11 cm pentru . . . . da . .
stratul inferior ;acadam A . da da . .
21 cm pentru
Gn strat inferior din balast, stratul mi5lociu
un strat mi5lociu din bloca5 inclusiv 7 cm
de piatr brut i un strat de nisip! ;ixtur asfaltic 7 . da da . .
egalizare din piatr spart 9 cm pentru
stratul de egalizare
Va$iante de alct"i$e a (i(te!"l"i $"tie$ (e!i$i/id
Ta*el"l ? 9 #a/ 1<
St$at"$i de '"nda:ie St$at de *a& A!*$c!inte *it"!inoa(
;od de alctuire @rosimi minime ;od de alctuire @rosimi minime &lasa te"nic a drumului @rosimi minime
constructive, cm constructive, cm # ## ### #$ $ constructive, cm
Falast 17 /gregate naturale stabilizate cu 12 . . da da da A

pentru clasele #$i$


liani "idraulici sau puzzolanici 11

pentru clasa ###
A

pentru clasele ###,#$i


;ixtur asfaltic 7 da da da da da $
Gn strat inferior din 11 pentru stratul Piatr spart -mpnat cu split 2 . . da da da A

balast i un strat superior inferior bitumat


din agregate naturale 12 pentru stratul
stabilizate cu liani superior /gregate naturale stabilizate cu 12 da da da da . A

pentru clasa #$
"idraulici sau puzzolanici liani "idraulici sau puzzolanici 11

pentru clasa ###
1,

pentru clasele #i##


+ot:

cu riscul manifestrii fisurrii reflective7.A.1. Pietruirea poate constitui un substrat de fundaie sau un strat de fundaie, numai dac
-ndeplinete condiiile te"nice prevzute -n ()/( 9411.
7.A.2. %n cazul -n care pietruirea nu este pe toat limea patului drumului, iar grosimea ei este
mai mic de 11 cm, nu se ia -n considerare -n dimensionarea sistemului rutier. 'a se scarific
i se reprofileaz pe toat limea patului drumului.
7.A.,. %n cazul -n care pietruirea are o lime egal cu cea a patului drumului, iar grosimea ei
este de minimum 11 cm, ea poate alctui stratul de form sau stratul inferior de fundaie, care
va fi luat -n considerare -n dimensionarea sistemului rutier.
7.A.4. %n cazul -n care pietruirea nu este pe toat limea patului drumului, dar grosimea ei este
mai mare de 11 cm, se scarific i se reprofileaz, iar grosimea ei dup compactare va fi luat
-n considerare -n dimensionarea sistemului rutier.
7.2. (e recomand adoptarea unei structuri rutiere tip, conform &atalogului de structuri rutiere
tip pentru drumuri publice, elaborat de &'()*#+.
? ANALIBA SISTEMULUI RUTIER LA SOLICITAREA OSIEI STANDARD
9.1. (istemul rutier supus analizei este caracterizat prin grosimea fiecrui strat rutier i prin
caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere i ale pm6ntului de
fundare modulul de elasticitate dinamic, ', -n ;Pa i coeficientul lui Poisson, !.
9.2. $alorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale materialelor din suportul
sistemului rutier se stabilesc -n modul urmtor:
9.2.1. #n cazul -n care nu este prevzut strat de form, caracteristicile de deformabilitate sunt
cele corespunztoare materialelor din terasamente, -n conformitate cu prevederile cap. 4.
9.2.2. #n cazul -n care este prevzut un strat de form, se stabilete modulul de elasticitate
dinamic ec"ivalent al sistemului bistrat strat de form . materiale din terasamente!, -n funcie
de tipul stratului de form, de grosimea acestuia i de valoarea modulului de elasticitate
dinamic al pm6ntului de fundare, cu a5utorul figurilor 2...9.
9.2.,. $aloarea de calcul a coeficientului lui Poisson este cea corespunztoare materialelor din
stratul superior al terasamentelor rutiere sau din stratul de form.
9.,. &aracteristicile de deformabilitate ale balastului sau ale materialelor din pietruirea
existent se stabilesc -n modul urmtor:
. valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic este -n funcie de cea a
materialelor din stratul suport '
p
! i se calculeaz cu relaia ,!;
. coeficientul lui Poisson are valoarea 1,20;
9.4. $alorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic i ale coeficientului lui Poisson
pentru materialele necoezive din straturile de baz i de fundaie se stabilesc conform
tabelului 0.
14
Valo$ile de calc"l ale ca$acte$i(ticilo$ de de'o$!a*ilitate
#ent$" !ate$ialele necoe&i)e din (t$at"$ile de *a& >i de '"nda:ie
)abelul 0
:enumirea materialului
;odul de elasticitate
dinamic '!
;Pa
&oeficientul lui
Poisson !
;acadam semipenetrat sau
penetrat
1111 1,20
;acadam 911 1,20
Piatr spart mare sort 9,.21 411 1,20
Piatr spart, amestec optimal 711H 1,20
Floca5 de piatr brut ,11 1,20
Falast, amestec optimal ,11H 1,20
Folovani 211 1,20
H +ot: %n cazurile -n care aceste materiale alctuiesc un strat inferior de fundaie,
modulul de elasticitate dinamic se stabilete conform punctului 9.,
9.7.$alorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic i ale coeficientului lui Poisson
pentru agregatele naturale stabilizate cu liani "idraulici i puzzolanici din straturile de
fundaie i de baz se stabilesc conform tabelului A.
Valo$ile de calc"l ale ca$acte$i(ticilo$ de de'o$!a*ilitate
#ent$" a/$e/atele nat"$ale (ta*ili&ate c" lian:i 0id$a"lici >i #"&&olanici
)abelul A
:enumirea materialului
'
;Pa

/gregate naturale stabilizate cu ciment:
. pentru strat de baz
. pentru strat de fundaie
1211
1111
1,27
1,27
/gregate naturale stabilizate cu liani
puzzolanici:
zgur granulat:
. pentru strat de baz
. pentru strat de fundaie
cenu de termocentral
. pentru strat de baz
. pentru strat de fundaie
tuf vulcanic:
. pentru strat de baz
. pentru strat de fundaie
1211
011
1A11
1111
1211
071
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
17

9.9. $alorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice din
stratul de baz i din straturile -mbrcmintei bituminoase sunt -n funcie de tipul climateric al
zonei -n care se -ncadreaz drumul, conform tabelului 2.
9.0. %n cazul -n care compoziia mixturii asfaltice dintr.un strat va fi diferit de cea din
prescripiile te"nice legale -n vigoare, conform tabelului 2, valorile de calcul ale modulului de
elasticitate dinamic vor fi stabilite cu 'c"ipamentul complex pentru testarea -n regim dinamic
a mixturilor asfaltice, conform #nstruciunilor te"nice privind determinarea modulului de
elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice indicativ /+: 742.
Valo$ile de calc"l ale ca$acte$i(ticilo$ de de'o$!a*ilitate ale !iCt"$ilo$ a('altice
)abelul 2
)ipul mixturii asfaltice
)ipul )ip climateric # i ## )ip climateric ### &oeficientul lui
Poisson ! ;odul de elasticitate dinamic '!, ;Pa
;ixturi asfaltice preparate cu bitum
tip :A13111, (* 10431
uzur ,911 4211
1,,7
legtur ,111 ,911
baz 7111 7911
;ixturi asfaltice cu bitum modificat,
normativ /+: 742
uzur 4111 4711
legtur ,711 4111
;ixturi asfaltice stabilizate cu fibre,
instruciuni te"nice /+: 7,2:
. tip ;/(C 19,
. tip ;/(C A.
uzur
,,11 4111
,111 ,911
9.A. %n cazurile -n care sistemul rutier are mai mult de patru straturi rutiere, dou sau trei
straturi rutiere, alctuite din acelai tip de materiale mixtur asfaltic, piatr spart sau balast!
acestea vor fi caracterizate prin:
. grosimea total a pac"etului de straturi, -n cm;
. modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat '
m
! al pac"etului respectiv
de straturi rutiere, care se calculeaz cu relaia:
'
m
D [ ('
i
13,
"
i
) 3 "
i
]
,
;Pa!
4o$!"la 7 9 #a/ 11
-n care:
'
i
este modulul de elasticitate dinamic al materialului din stratul i, -n ;Pa;
"
i
. grosimea stratului i, -n cm.
%n mod obinuit, straturile bituminoase sunt caracterizate prin modulul de elasticitate dinamic
mediu ponderat.
9.2. /naliza sistemului rutier la solicitarea osiei standard comport calculul deformaiilor
specifice i tensiunilor -n punctele critice ale complexului rutier, caracterizate printr.o stare de
solicitare maxim.
9.2.1. %n cazul sistemelor rutiere suple se calculeaz urmtoarele:
. deformaia specific orizontal de -ntindere
r
! la baza straturilor bituminoase,
-n microdeformaii;
19
. deformaia specific vertical de compresiune
z
! la nivelul patului
drumului, -n microdeformaii.
9.2.2. %n cazul sistemelor rutiere semirigide se calculeaz urmtoarele:
. deformaia specific orizontal de -ntindere
r
! la baza straturilor bituminoase,
-n microdeformaii;
. tensiunea orizontal de -ntindere
r
! la baza stratului3straturilor din agregate
naturale stabilizate cu liani "idraulici sau puzzolanici;
. deformaia specific vertical de compresiune
z
! la nivelul patului
drumului, -n microdeformaii.
9.2.,. &alculele se efectueaz cu programul &/<:'*=; 2111, al crui suport fizic se
gsete -n disc"eta, parte integrant din normativ. ;odul de utilizare a programului de calcul
&/<:'*=; 2111 este dat -n anexa ,.
9.2.4. &alculele se efectueaz -n urmtoarele puncte:
n
. pentru
r
: la baza straturilor bituminoase z
1
D "
i.m.a.
cm!

iD1
-n care:
z
1
. ad6ncimea de la suprafaa -mbrcmintei unde se determin
deformaia, -n cm;
"
i.m.a.
. grosimea fiecrui strat bituminos, -n cm;
. pentru
r
: la baza straturilor din agregate naturale
n
stabilizate cu liani "idraulici sau puzzolanici z
2
D z
1
B "
i.b.s.
cm!

iD1
-n care:
"
i.b.s.
. grosimea fiecrui strat din agregate naturale stabilizate cu liani
"idraulici sau puzzolanici, -n cm;
. pentru
z
: la nivelul patului drumului z
,
D I cm!
-n care:
I . grosimea total a sistemului rutier, -n cm.
; STA3ILIREA COMPORT.RII SU3 TRA4IC A SISTEMULUI RUTIER
0.1. (tabilirea comportrii sub trafic a sistemului rutier are drept scop compararea valorilor
deformaiilor specifice i tensiunilor calculate conform capitolului 9, cu cele admisibile,
stabilite pe baza proprietilor de comportare ale materialelor.
0.2. (e consider c un sistem rutier poate prelua solicitrile traficului, corespunztoare
perioadei de perspectiv luat -n considerare, dac sunt respectate concomitent, toate criteriile
de dimensionare prevzute la punctul 2.1.
10
0.,. &riteriul deformaiei specifice de -ntindere admisibile la baza straturilor bituminoase este
respectat dac rata de degradare prin oboseal *:=! are o valoare mai mic sau egal cu
*:= admisibil.
0.,.1. *ata de degradare prin oboseal se calculeaz cu relaia:
+
c
*:= D
+
adm.
4o$!"la 6 9 #a/ 12
-n care:
+
c
. traficul de calcul -n milioane osii standard de 117 8+, m.o.s.!
+
adm.
. numrul de solicitri admisibil, -n m.o.s., care poate fi preluat de
straturile bituminoase, corespunztor strii de deformaie la baza
acestora.

0.,.2. +umrul de solicitari admisibil, care poate fie preluat de straturile bituminoase, se
stabilete cu a5utorul legilor de oboseal a mixturii asfaltice, -n funcie de categoria drumului
sau a strzii, stabilit -n conformitate cu prevederile +ormelor privind -ncadrarea -n categorii
a drumurilor de interes naional aprobate prin =rdinul ;.). nr. 4,3122A i de traficul de calcul
si anume, cu relaiile:
a. pentru autostrzi, drumuri expres, drumuri europene i drumuri i strzi cu trafic de
calcul mai mare de 1 m.o.s 1x11
9
o.s.117!:
+
adm.
D 4,20 11
A

r
.,,20
m.o.s.!
o$!"la ?a 9 #a/ 17
b. pentru drumuri i strzi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s. 1x11
9
o.s.117!:
+
adm.
D 24,7 11
A

r
.,,20
m.o.s.!
4o$!"la ?* 9 #a/ 17
0.,.,. +umrul de solicitri admisibil al osiei standard de 117 8+ poate sa fie stabilit i cu
a5utorul diagramei din fig. 0, unde dreptele 9a! i 9b! sunt expresia relaiilor de mai sus.
4i/"$a ; % Dia/$a!a de (ta*ili$e a n"!$"l"i de (olicit$i ad!i(i*il Dn '"nc:ie de
de'o$!a:ia (#eci'ic o$i&ontal de Dntinde$e la *a&a (t$at"$ilo$ *it"!inoa(e
9 #a/ 17
0.,.4. @rosimea necesar a straturilor bituminoase este cea pentru care se respect condiia:
*:= *:= admisibil
4o$!"la ; 9 #a/ 16
-n care *:= admisibil are urmtoarele valori:
1A
. max. 1,A1 pentru autostrzi i drumuri expres;
. max. 1,A7 pentru drumuri europene;
. max. 1,21 pentru drumuri naionale principale i strzi;
. max. 1,27 pentru drumuri naionale secundare;
. max. 1,11 pentru drumuri 5udeene si comunale.
%ncadrarea -n categorii a drumurilor se face -n conformitate cu +ormele privind -ncadrarea -n
categorii a drumurilor de interes naional, aprobate prin =rdinul ;.). nr.4,3122A.
0.,.7. #n cazul -n care condiia de la pct.0.,.4 nu este satisfacut, se repet calculul ratei de
degradare prin oboseal pentru o grosime mai mare a straturilor bituminoase. %n general se
variaz grosimea stratului de baz din mixtur asfaltic recomandabil din 2 -n 2 cm!, p6n ce
este respectat condiia de la pc. 0.,.4. @rosimea necesar a straturilor bituminoase se obine
prin interpolare, -ntre ultimele dou valori consecutive.
0.4. &riteriul tensiunii de -ntindere admisibil la baza stratului3straturilor din agregate naturale
stabilizate cu liani "idraulici sau puzzolanici este respectat, dac este -ndeplinit condiia:

r

r adm.

4o$!"la @ 9 #a/ 16
-n care:

r
. tensiunea orizontal de -ntindere la baza stratului3straturilor din
agregate naturale stabilizate cu liani "idraulici sau puzzolanici, -n
;Pa, calculat conform pct. 9.2;

r adm.
. tensiunea de -ntindere admisibil, -n ;Pa, calculat conform pct. 0.4.1.
0.4.1. )ensiunea de -ntindere admisibil se calculeaz cu relaia:

r adm.
D *
t

1,91 . 1,179 log +c!
4o$!"la < 9 #a/ 16
-n care:
*
t
. rezistena la -ntindere a agregatelor naturale stabilizate cu liani
"idraulici sau puzzolanici, -n ;Pa, conform pct.0.4.2.;
+c . traficul de calcul, -n milioane osii standard de 117 8+.
0.4.2. *ezistena la -ntindere a agregatelor naturale stabilizate cu liani "idraulici i
puzzolanici este -n funcie de tipul stratului i de cel al liantului, conform tabelului 11. 'a
este corespunztoare v6rstei de ,91 zile a materialului stabilizat.
Re&i(ten:a la Dntinde$e a a/$e/atelo$ nat"$ale (ta*ili&ate c" lian:i 0id$a"lici >i
#"&&olanici
)abelul 11
)ipul liantului i al stratului *
t
, ;Pa
&iment:
. strat de baz
. strat de fundaie
1,41
1,,7
?gur granulat:
12
. strat de baz
. strat de fundaie
1,,7
1,21
&enu de termocentral:
. strat de baz
. strat de fundaie
1,71
1,,1
)uf vulcanic:
. strat de baz
. strat de fundaie
1,77
1,,7
0.4.,. %n cazul -n care sistemul rutier nu satisface acest criteriu, se reface calculul pentru o alt
alctuire a sistemului rutier. (e recomand -ngroarea stratului din agregate naturale
stabilizate cu liani "idraulici i puzzolanici.
0.7. &riteriul deformaiei specifice verticale admisibile la nivelul pm6ntului de fundare este
respectat, dac este -ndeplinit condiia:

z

zadm
4o$!"la 1= 9 #a/ 1?
-n care:

z
este deformaia specific vertical de compresiune la nivelul pm6ntului
de fundare, -n microdeformaii, calculat conform pct.9.2;

z adm.
. deformaia specific vertical admisibil la nivelul pm6ntului de
fundare, -n microdeformaii, calculat conform pct.0.7.1.
0.7.1. :eformaia specific vertical admisibil se calculeaz cu urmtoarele relaii:
a. pentru autostrzi, drumuri expres, drumuri europene i drumuri i strzi cu trafic de
calcul mai mare de 1 m.o.s.1x11
9
o.s.117!:

z adm.
D ,22 +c
.1,20
microdef.!
4o$!"la 11a 9 #a/ 1?
b. pentru drumuri i strzi cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s.1x11
9
o.s.117!:

z adm.
D 911 +c
.1,2A
microdef.!
4o$!"la 11* 9 #a/ 1?
0.7.2. :eformaia specific vertical admisibil se poate stabili i cu a5utorul diagramei din
figura A unde dreptele 11a i 11b sunt expresia relaiilor de mai sus.
4i/"$a @ % Dia/$a!a de (ta*ili$e a de'o$!a:iei (#eci'ice )e$ticale ad!i(i*ile la ni)el"l
#!8nt"l"i de '"nda$e Dn '"nc:ie de t$a'ic"l de calc"l 9 #a/ 1;
0.7.,. #n cazul -n care condiia de la pct. 0.7. nu este -ndeplinit, se modific alctuirea
sistemului rutier. (e recomand -ngroarea stratului de fundaie din balast p6n la grosimea
21
de ,1 cm, iar dac nici -n aceste condiii sistemul rutier nu respect acest condiie, se
ma5oreaz i grosimea straturilor bituminoase.
@ EEEMPLE DE CALCUL
A.1. 'xemplul 1. :imensionarea unui sistem rutier suplu pentru o variant nou a unui drum
european.
A.1.1. :atele problemei
(e cere s se stabileasc alctuirea sistemului rutier pe o variant nou a unui drum european.
:rumul este situat -ntr.o regiune de tip climateric ##, -n care sursele de agregate naturale de
carier sunt la distane relativ reduse fa de traseul drumului.
)erasamentele rutiere sunt -n rambleu, cu o -nlime de maximum 1,11 m. Pm6ntul de
fundare este alctuit din prafuri i prafuri argiloase, -n conformitate cu ()/( 124,.
&aracteristicile traficului rutier sunt cele corespunztoare postului de recenzare situat pe
drumul european, -nainte de intrare -n variant. /stfel, recensm6ntul general de circulaie din
anul 1227 a evideniat urmtoarea compoziie zilnic a traficului:
,71 autocamioane i derivate cu 2 osii
A1 autocamioane i derivate cu , osii
,12 autocamioane i derivate cu peste , osii
99 autobuze
24 remorci
Perioada de perspectiv a drumului a fost stabilit de beneficiarul lucrrii de 17 ani 2111 .
2117!.
A.1.2. (tabilirea traficului de calcul
(e stabilete traficul de calcul, conform cap.,, cu a5utorul datelor din tabelul 11.
)abelul 11
@rupa de ve"icule n
8 27
p
8 11
p
8 17
p
8 11
B p
8 17
! 1,7 f
e8
Produsul col.1 x
col.4.x col.7
o.s.117
/utocamioane i derivate cu 2 osii ,71 1,2 2,9 1,2 1,,1 211
/utocamioane i derivate cu , osii A1 1,1 1,4 1,2 1,44 42
/utocamioane i derivate cu peste
, osii
,12 1,2 2,7 1,A7 1,91 222
/utobuze 99 1,, ,,1 2,2 1,94 2,
*emorci 24 1,2 ,,1 2,1 1,19 12
)otal osii standard 117 8+ 1209
*ezult urmtorul trafic de calcul, conform relaiei 1!:
+c D ,97 x 11
.9
17 1,7 1209 D ,,42 m.o.s.
21
A.1.,. (tabilirea capacitii portante la nivelul patului drumului.
Pm6ntul de fundare, alctuit din prafuri i prafuri argiloase se -ncadreaz -n tipul P
4
, conform
tabelului 1.
(ectorul de drum fiind situat -n rambleu, cu o -nlime de maximum 1,11 m, regimul
"idrologic este 2a, conform pct. 4.2.,.
&orespunztor tipului climateric ## i regimului "idrologic 2a, valoarea de calcul a modulului
de elasticitate dinamic al pm6ntului de fundare este A1 ;Pa, conform tabelului 2, iar
valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 1,,7, conform tabelului ,.
A.1.4. /legerea alctuirii sistemului rutier
:at fiind existena -n regiune a surselor de agregate naturale de carier se alege un sistem
rutier suplu, cu strat de baz din mixtur asfaltic i strat superior de fundaie din piatr
spart, amestec optimal. @rosimile straturilor rutiere i valorile de calcul ale modulului de
elasticitate dinamic i ale coeficientului lui Poisson sunt date -n tabelul 12.
)abelul 12
:enumirea
materialului din strat
$arianta 1 $arianta 2
', ;Pa
", cm
Feton asfaltic pentru strat de uzur 4 4 ,911H 1,,7H
Feton asfaltic pentru strat de legtur 4 4 ,111H 1,,7H
;ixtur asfaltic pentru strat de baz 12 14 7111H 1,,7H
Piatr spart amestec optimal 22 22 711HH 1,20HH
Falast ,1 ,1 21AHHH 1,20HHH
Pm6nt de fundare A1 1,,7
+ot: H conform pct. 9.9
HH conform pct. 9.4
HHH conform pct. 9.,
(istemul rutier i pm6ntul de fundare reprezent6nd 9 straturi, se reduc la 7 straturi, prin
luarea -n considerare a -mbrcminii bituminoase cu grosimea de A cm, cu o valoare a
modulului de elasticitate dinamic mediu ponderat de ,,11 ;Pa.
A.1.7. /naliza sistemului rutier la solicitarea osiei standard
(e calculeaz urmtoarele componente ale deformaiei:
.
r
, -n microdeformaii, la baza straturilor bituminoase;
.
z
, -n microdeformaii, la nivelul patului drumului.
*ezultatele sunt date -n tabelul 1,.

)abelul 1,
$/*#/+)/ 1 2

r
, microdef..
11, 11,

z
, microdef.
2,1 211
+
adm.
, m.o.s. ,,12 4,,9
*:= 1,19 1,A1
22

A.1.9. (tabilirea comportrii sub trafic a sistemului rutier
(e calculeaz cu relaia 9a! numrul de solicitri admisibil care poate fi preluat de straturile
bituminoase -n cele dou variante privind grosimea stratului de baz din mixtur asfaltic i
valorile *:=. /stfel, conform tabelului 1,, varianta de alctuire cu 14 cm strat de baz
conduce la *:= D 1,A1, deci este -ndeplinit condiia de la pct. 0.,.4. %n cazul -n care se
adopt o grosime a stratului de baz de 1, cm, se obine prin interpolare +
adm.
D ,,91 m.o.s., i
*:= D 1,20, deci aceast grosime nu verific condiia *:= D max.1,A7.
(e calculeaz cu relaia 11a! deformaia specific vertical admisibil la nivelul patului
drumului. (e compar valoarea obinut de 2,7 microdef. cu valoarea calculat de 211
microdef. i se constat c este -ndeplinit condiia
z
<
z adm.
.
(e analizeaz i varianta de alctuire a sistemului rutier, micor6nd la 27 cm grosimea
stratului de fundaie din balast, parametrii de calcul fiind dai -n tabelul 14.
)abelul 14
:enumirea
materialului din strat
$arianta ,
', ;Pa
", cm
Feton asfaltic pentru strat de
uzur
4 ,911H 1,,7H
Feton asfaltic pentru strat de
legtur
4 ,111H 1,,7H
;ixtur asfaltic pentru strat
de baz
14 7111H 1,,7H
Piatr spart amestec optimal 22 711HH 1,20HH
Falast 27 21AHHH 1,20HHH
Pm6nt de fundare A1 1,,7
+ot: H conform pct. 9.9
HH conform pct. 9.4
HHH conform pct. 9.,
$alorile calculate ale deformaiilor specifice sunt date -n tabelul 17.
)abelul 17
$/*#/+)/ ,

r
, microdef.. 114

z
, microdef. 2,2
+
adm.
,m.o.s. 4,21
*:= 1,A,
:in examinarea acestui tabel rezult c grosimea stratului de fundaie din balast poate fi
redus la 27 cm, fiind respectate ambele criterii de dimensionare.
*ezult urmtoarea alctuire a sistemului rutier:
A cm -mbrcminte bituminoas;
14 cm strat de baz din mixtur asfaltic;
2,
22 cm strat superior de fundaie din piatr spart, amestec optimal;
27 cm strat inferior de fundaie din balast.
A.2. 'xemplul 2. :imensionarea unui sistem rutier semirigid pe banda de lrgire a prii
carosabile.
A.2.1. :atele problemei
(e cere s se stabileasc alctuirea sistemului rutier pe benzile de lrgire a prii carosabile a
unui drum naional principal, -n cadrul aciunii de reabilitare a acestuia.
:rumul este situat -ntr.o regiune de tip climateric ##, -n care sursele de agregate naturale de
balastier sunt la distane relativ reduse de traseul drumului.
)erasamentele rutiere sunt la nivelul terenului i -n debleu. Pm6ntul de fundare este alctuit
din argile prfoase, -n conformitate cu ()/( 124,.
&aracteristicile traficului rutier sunt cele corespunztoare postului de recenzare situat pe
sectorul respectiv de drum. /stfel, recensm6ntul general de circulaie din anul 1227 a
evideniat urmtoarea compoziie zilnic a traficului:
9A2 autocamioane i derivate cu 2 osii
210 autocamioane i derivate cu , osii
1,2 autocamioane i derivate cu peste , osii
A1 autobuze
111 remorci
Perioada de perspectiv a drumului a fost stabilit de beneficiarul lucrrii de 17 ani 2112 .
2110!.
A.2.2. (tabilirea traficului de calcul
(e stabilete traficul de calcul, conform cap.,, cu a5utorul datelor din tabelul 19.
)abelul 19
@rupa de ve"icule n
8 27
p
8 12
H p
8 10
H p
8 12
B p
8 10
! 1,7 f
e8
Produsul col.1
col.4. col.7
o.s.117
/utocamioane i derivate cu 2 osii 9A2 1,,2 2,A4 2,1A 1,,1 4,1
/utocamioane i derivate cu , osii 210 1,14 1,4A 1,29 1,44 117
/utocamioane i derivate cu peste
, osii
1,2 1,,9 2,01 2,1, 1,12 2AA
/utobuze A1 1,71 ,,,A 2,44 1,94 127
*emorci 111 1,41 ,,2A 2,,4 1,19 19
)otal osii standard 117 8+ 204
+ot: Hobinui prin extrapolare din anexa 2, tabelul 1.
*ezult urmtorul trafic de calcul, conform relaiei 1!:
+c D ,97 11
.9
17 1,7 204 D 2,90 m.o.s.
A.2.,. (tabilirea capacitii portante la nivelul patului drumului.
24
Pm6ntul de fundare, alctuit din argile prfoase, se -ncadreaz, conform tabelului 1, -n tipul
P
7
.
(ectorul de drum av6nd terasamentele la nivelul terenului i -n debleu, este caracterizat printr.
un regim "idrologic 2b, conform pct. 4.2.,.
&orespunztor tipului climateric ## i regimului "idrologic 2b, valoarea de calcul a modulului
de elasticitate dinamic al pm6ntului de fundare este 01 ;Pa, conform tabelului 2, iar
valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 1,42, conform tabelului ,.
+ecesitatea execuiei -n casete a sistemului rutier impune adoptarea unei grosimi c6t mai
reduse a acestuia. Pe acest considerent, se adopt soluia de tratare cu var a pm6ntului, pe o
grosime de 21 cm, care constituie stratul de form, caracterizat -n conformitate cu tabelul 4
prin valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic, '
s.f.
D 271 ;Pa i a coeficientului
lui Poisson, D 1,,7.
(e stabilete modulul de elasticitate dinamic ec"ivalent al sistemului strat de form . pm6nt
din terasamente, care -n conformitate cu figura , este 122 ;Pa. (e adopt valoarea
coeficientului lui Poisson corespunztoare pm6ntului tratat cu var i anume, 1,,7.
A.2.4. /legerea alctuirii sistemului rutier
:at fiind existena -n regiune a surselor de agregate naturale de balastier, se alege un sistem
rutier semirigid, cu strat de baz din mixtur asfaltic i strat superior de fundaie din agregate
naturale stabilizate cu ciment. @rosimile straturilor rutiere i valorile de calcul ale modulului
de elasticitate dinamic i ale coeficientului lui Poisson sunt date -n tabelul 10 .
)abelul 10
:enumirea
materialului din strat
$arianta 1 $arianta 2
', ;Pa
", cm
Feton asfaltic pentru strat de uzur 4 4 ,911H 1,,7H
Feton asfaltic pentru strat de legtur 4 4 ,111H 1,,7H
;ixtur asfaltic pentru strat de baz 7 9 7111H 1,,7H
/gregate naturale stabilizate cu ciment 21 21 1111HH 1,27HH
Falast 27 27 22,HHH 1,20HHH
;ateriale strat suport 122 1,,7
+ot: H conform pct. 9.9
HH conform pct. 9.4
HHH conform pct. 9.,
(istemul rutier i pm6ntul de fundare reprezent6nd 9 straturi, se reduc la 7 straturi, prin
luarea -n considerare a -mbrcminii bituminoase cu grosimea de A cm, cu o valoare a
modulului de elasticitate dinamic mediu ponderat de ,,11 ;Pa.
A.2.7. /naliza sistemului rutier la solicitarea osiei standard
(e calculeaz urmtoarele componente ale deformaiei specifice i ale tensiunii:
.
r
, -n microdeformaii, la baza straturilor bituminoase;
27
.
r
, -n ;Pa, la baza stratului din agregate naturale stabilizate cu ciment;
.
z
, -n microdeformaii, la nivelul patului drumului.
*ezultatele sunt date -n tabelul 1A.
)abelul 1A
$/*#/+)/ 1 2

r
, microdef.. 21,2 21,9

r
, ;Pa 1,149 1,1,2

z
, microdef. 270 249
+ adm.m.o.s. 9,A9 9,27
*:= 1,,2 1,,A


A.2.9. (tabilirea comportrii sub trafic a sistemului rutier
(e calculeaz cu relaia 9a! numrul de solicitri admisibil care poate fi preluat de straturile
bituminoase -n cele dou variante privind grosimea stratului de baz din mixtur asfaltic i
valorile *:=. /stfel, conform tabelului 1A, ambele variante de alctuire conduc la valori ale
ratei de degradare prin oboseal mai mici de 1,21, deci este -ndeplinit condiia de la pct.
0.,.4.
(e calculeaz cu relaia 2!, tensiunea de -ntindere admisibil a agregatelor naturale stabilizate
cu ciment i anume:

r adm.
D 1,,7 1,91 . 1,179 log 2,90! D 1,212 ;pa
4o$!"la 11 9 #a/ 22
:in examinarea valorilor calculate ale tensiunii orizontale de -ntindere la baza stratului
stabilizat, se constat c ambele variante de alctuire ale sistemului rutier semirigid respect
criteriul de dimensionare prevzut la acest nivel.
(e calculeaz cu relaia 11a! deformaia specific vertical admisibil la nivelul patului
drumului i anume:

z adm.
D ,22 2,90
.1,20
D 272 microdef.
4o$!"la 12 9 #a/ 22
(e compar aceast valoare cu cele calculate, din tabelul 1A. /stfel, se constat c numai
pentru a doua variant a sistemului rutier, cu 9 cm strat de baz din mixtur asfaltic, este
-ndeplinit condiia
z

z adm.
.
@rosimea total a straturilor bituminoase de 14 cm va -ncetini procesul de transmitere la
suprafa a fisurilor de contracie din stratul stabilizat cu ciment.
*ezult urmtoarea alctuire a sistemului rutier:
A cm -mbrcminte bituminoas;
9 cm strat de baz din mixtur asfaltic;
21 cm strat superior de fundaie din agregate naturale stabilizate cu ciment;
29
27 cm strat inferior de fundaie din balast.
ANEEA 1 ANEEA 1
REGLEMENT.RI TE,NICE CONEEE
=rdinul ;.). nr.4,3122A +orme privind -ncadrarea -n categorii a drumurilor de
interes naional.
=rdinul ;.). nr.473122A +orme te"nice privind proiectarea, construirea i
modernizarea drumurilor.
=rdinul ;.). nr.493122A +orme te"nice privind stabilirea clasei te"nice a
drumurilor publice.
(* 104.1: 20 <ucrri de drumuri. #;F*/&/;#+J#
F#)G;#+=/(' &#<#+:*/)' 'K'&G)/)' </
&/<:. &ondiii te"nice de calitate.
()/( 124,.AA )eren de fundare. &</(#C#&/*'/ L#
#:'+)#C#&/*'/ PM;N+)G*#<=*.
()/( 101231.21 /ciunea fenomenului de -ng"e . dezg"e la lucrri de
drumuri. /:N+&#;'/ :' #+@I'J #+
&=;P<'KG< *G)#'*. Prescripii de calcul.
()/( 101232.21 /ciunea fenomenului de -ng"e . dezg"e la lucrri de
drumuri. P*'$'+#*'/ L# *';':#'*'/
:'@*/:M*#<=* :#+ #+@I'J.:'?@I'J.
Prescripii te"nice.
()/( 2214 O A4 <ucrri de drumuri. )'*/(/;'+)'. &ondiii te"nice
generale de calitate
()/( 41,2 31 O 21 <ucrri de drumuri. )'*;#+=<=@#'
()/( 9411 O A4 <ucrri de drumuri. ()*/)G*# :' F/?M L# :'
CG+:/J#'. &ondiii te"nice generale de calitate
()/( 0201.2111 <ucrri de drumuri. ()*/)G*# :' F/?M :#+
;#K)G*# F#)G;#+=/(' &#<#+:*/)'
'K'&G)/)' </ &/<:. &ondiii te"nice generale de
calitate.
()/( 1227, O A4 <ucrri de drumuri. (traturi de form. &ondiii te"nice
generale de calitate
/+: 7,2 O 2A #nstruciuni te"nice pentru realizarea mixturilor asfaltice
stabilizate cu fibre de celuloz, destinaia executrii
-mbrcminilor bituminoase rutiere
/+: 742 O 2A #nstruciuni te"nice privind determinarea modulului de
elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice
20
/+: 742 O 22 +ormativ privind -mbrcminile bituminoase cilindrate
la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri
ANEEA 1
1 Coe'icien:ii de e)ol":ie a t$a'ic"l"i $"tie$F #e /$"#e de a"to)e0ic"leF #ent$" #e$ioada
1<<6 % 1=16 ("nt da:i Dn ta*el"l 1
Coe'icien:ii !ini!ali de e)ol":ie a t$a'ic"l"i $"tie$ Coe'icien:ii !ini!ali de e)ol":ie a t$a'ic"l"i $"tie$
)abelul 1
/nul
@rupa de ve"icule
/utocamioane
cu 2 osii
/utocamioane
cu , osii
/utocamioane
cu peste , osii
/utobuze *emorci
1227 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
2111 1,2 1,1 1,2 1,, 1,2
2117 1,7 1,1 1,9 1,A 1,0
2111 2,1 1,2 2,1 2,4 2,,
2117 2,9 1,4 2,7 ,,1 ,,1
1 Coe'icien:ii de ec0i)ala$e Dn o(ii (tanda$d de 116 GN ("nt da:i Dn ta*el"l 1.
Coe'icien:ii de ec0i)ala$e Dn o(ii (tanda$d de 116 GN Coe'icien:ii de ec0i)ala$e Dn o(ii (tanda$d de 116 GN
)abelul 2
@rupa de ve"icule
$e"icul reprezentativ &oeficieni de
ec"ivalare -n osii
standard de 117 8+
)ip (arcini pe osie
/utocamioane i
derivate cu 2 osii
*A1,7 478+ B A18+ 1,,1
/utocamioane i
derivate cu , osii
*12217 928+ B 2A18+ 1,44
/utocamioane i
derivate cu peste
, osii
11/);2 928+ B 1118+ B 2A18+ 1,12
12/);2H 928+ B 2A18+ B 1118+ B 1118+ 1,91
/utobuze *111*: 718+B1118+ 1,94
*emorci 2*7/ 4A8+B4A8+ 1,19
H$e"icul reprezentativ pentru ec"ivalarea traficului pe drumurile internaionale '!
NOT.+ Valo$ile din ta*elele 1 >i 1 ("nt o*:in"te #e *a&a $ecen(!8nt"l"i /ene$al de
ci$c"la:ie din an"l 1<<6 Ele )o$ 'i $eact"ali&ate d"# 'ieca$e $ecen(!8nt de ci$c"la:ie
2A
ANEEA 2
PROGRAMUL PENTRU CALCULUL TENSIUNILOR I DE4ORMA-IILOR
SPECI4ICE AN SISTEMELE RUTIERE IN ROMHNIA
CALDEROM 1===
1 GENERALIT.-I
1.1. Programul &/<:'*=; 2111 i suportul fizic al acestuia, care se gasete pe disc"et,
fac parte integrant din +ormativul pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple i
semirigide.
1.2. /cest program se utilizeaz la calculul tensiunilor i al deformaiilor specifice -n
sistemele rutiere, sub solicitarea static a semiosiei standard de 70,7 8+.
1.,. Programul se bazeaz pe rezolvarea analitic, cu a5utorul modelului Furmister, a strii
de tensiune i de deformaie sub sarcin a sistemului rutier.
1.4. Pentru sisteme rutiere suple pentru calculul deformaiilor specifice poate fi utilizat i
programul &/<:'*=;.
1 IPOTEBE DE CALCUL
2.1. (istemul rutier este solicitat de o sarcin circular cu presiunea vertical uniform,
reprezent6nd greutatea semiosiei standard cu roi gemene, transmis pe o suprafa circular
ec"ivalent suprafeei de contact pneu . drum.
&aracteristicile sarcinii i anume:
. sarcina pe roile gemene: 70,7 8+;
. presiunea de contact: 1,927 ;Pa;
. raza suprafeei de contact: 10,1 cm,
constituie date primare, constante, ale programului &/<:'*=; 2111.
2.2. (istemul rutier este considerat un mediu multistrat maximum cinci straturi!, -n care
fiecare strat rutier este considerat un solid elastic liniar, izotrop si omogen, infinit -n plan
orizontal i cu grosime finit, cu excepia pm6ntului de fundare, considerat semiinfinit.
2.,. %ntre straturile rutiere exist aderen.
2.4. Punctele de calcul ale tensiunilor i deformaiilor specifice sunt situate -ntr.un profil
vertical -n centrul sarcinii, la limita -ntre straturi.
2.7. &alculul tensiunilor i al deformaiilor specifice se efectueaz -n conformitate cu
prevederile cap. 9 din normativ, -n urmtoarele puncte:
-
la partea inferioar a straturilor bituminoase;
22
-
la partea inferioar a stratului 3 straturilor din agregate naturale stabilizate cu
liani "idraulici sau puzzolanici;
. la partea inferioar a structurii rutiere la nivelul patului drumului!.
2 MODUL DE REBOLVARE A PRO3LEMEI MECANICE
,.1. Problema mecanic const din verificarea ec"ilibrului sub o sarcin exterioar a unui
solid elastic liniar izotrop.
,.2. 'cuaiile de ec"ilibru i relaiile existente -ntre tensiunile i deformaiile specifice,
conform mecanicii mediilor continue, -ntr.un profil axisimetric, au urmtoarele expresii:

2
r,z! D 1
4o$!"la 17 9 #a/ 2;
-n care este operatorul bi.armonic, cu urmtoarea expresie:


2
1
2
2

2
D B B
r
2
r r z
,.,. ;odelarea structurii dup Furmister -ntr.un mediu alctuit din straturi elastice liniare
izotrope conduce la rezolvarea pentru fiecare din acestea, a ecuaiilor:

2
r,z! D 1
,.4. %n coordonate axisimetrice se obin pentru sarcina de calcul urmtoarele rezultate:
. tensiunile:
r
r,z!,

r,z!,
z
r,z! i
rz
r,z!, conform figurii 1;
. deplasrile orizontale u r,z! i verticale v r,z!;
. deformaiile specifice corespunztoare.
&omponentele tensorului de tensiune i de deformaie specific -n r i z sunt nule i
deci, nu se calculeaz.
4i/"$a 1 % Re&"ltatele Dn $e#e$ aCi(i!et$ic ale ten(i"nilo$ 9 #a/ 2;
,.7. #poteza elasticitii liniare a modelului permite de a suprapune -ntr.un reper axisimetric
efectele diferitelor solicitri, -n termeni de:
-
tensiune:
r
,
z
;
-
deformaie specific:
r
,
z
7 DATELE DE INTRARE
4.1. +umrul straturilor reprezint straturile sistemului rutier plus pm6ntul de fundare.
4.2. &aracteristicile straturilor bituminoase care alcatuiesc -mbrcmintea, eventual i stratul
de baz din mixtura asfaltic, considerate stratul 1, sunt:
,1
. grosimea total estimat minim A cm!, -n cm;
- modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat, -n ;Pa, calculat conform pct
9.A. din normativ;
. coeficientul lui Poisson.
4.,. &aracteristicile fiecrui strat rutier existent . straturile 2...4 . sunt:
. grosimea, -n cm;
. modulul de elasticitate dinamic, -n cm;
. coeficientul lui Poisson.
4.4. &aracteristicile de deformabilitate ale terenului pm6ntului! de fundare sau ale
sistemului strat de form teren de fundare . stratul 7 . sunt:
. modulul de elasticitate dinamic, -n ;Pa;
. coeficientul lui Poisson.
$alorile acestor caracteristici sunt conform cap 4 i 9 din normativ.
(e menioneaz c -n cazul -n care sistemul rutier are mai mult de 4 straturi inclusiv
pm6ntul de fundare!, dou sau trei straturi rutiere, alctuite din materiale granulare, pot fi
caracterizate prin:
. grosimea total a acestora, -n cm;
. modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat, calculat cu relaia:

'
m
D P '
i
13,
x "
i
! 3 "
i
Q
,
;Pa!
4o$!"la 16 9 #a/ 2@
-n care:
'
i
. modulul de elasticitate dinamic al materialului din stratul i, -n ;Pa;
"
i
. grosimea stratului i, -n cm.
4.7. /d6ncimile de calcul ale tensiunilor i deformaiilor specifice sunt:
- la baza straturilor bituminoase, -n cm;
- la baza stratului 3 straturilor din agregate naturale stabilizate cu liani
"idraulici sau puzzolanici, -n cm;
. la nivelul patului drumului, -n cm.
4.9. Gn exemplu de date de intrare este dat -n cap.9 din anex.
6 UTILIBAREA PRACTIC. A PROGRAMULUI CALDEROM 1===
7.1. &oninutul disc"etei
:isc"eta conine urmtoarele fiiere:
. un fiier executabil: calderom2111.exe;
. un fiier necesar rulrii programului: dosxmsf.exe;
. un fiier cu date de ieire: rezultat.dat.
7.2. #nstalarea programului
(e creeaz un director numit &/<:'*=; 2111, -n care se copiaz fiierele de la pct.7.1.
,1
7.,. *ularea programului
7.,.1. (e lanseaz -n execuie fiierul executabil: calderom2111.exe.
7.,.2. :atele de intrare se introduc -n mod interactiv, conform pct.4.
7.,.,. :up rularea corect a fiierului calderom2111.exe, se genereaz fiierul de date de
ieire rezultat.dat, care poate fi tiprit.
7.,.4. Ciierul de date de ieire rezultat.dat conine urmtoarele date, conform exemplului din
cap.9 din anex:
. denumirea drumului;
. sectorul omogen investigat;
. recapitularea datelor primare privind caracteristicile sarcinii;
. recapitularea datelor de intrare privind caracteristicile straturilor rutiere;
. rezultatele calculelor efectuate i anume:
* . distana punctului de calcul fa de profilul longitudinal, care este -n
toate cazurile egal cu 1 cm, conform ipotezei de calcul;
? . ad6ncimea, -n cm, a punctelor de calcul;
ATEN-IE+ %n cazul sistemelor rutiere suple, fr strat din agregate naturale
stabilizate cu ciment, ad6ncimea de calcul la baza acestui strat
este 1.
ATEN-IE+ (emnul O -nseamn c punctul de calcul este la baza stratului;
(emnul B -nseamn c punctul de calcul este la partea (emnul B -nseamn c punctul de calcul este la partea
superioar a stratului de dedesubt. superioar a stratului de dedesubt.
DE4ORMA-IA ORIBONTAL., -n microdeformaii;
ATEN-IE+ %n calculele de dimensionare este utilizat deformaia specific
orizontal de -ntindere calculat la baza straturilor bituminoase.
%n exemplul din cap.9 din anex, pentru ? D .19,11 cm,
:'C=*;/J#/ =*#?=+)/<M :' %+)#+:'*' este .
142'B1,, ceea ce inseamn
r
D 142 microdeformaii.
TENSIUNEA SPECI4IC. ORIBONTAL., -n ;Pa;
ATEN-IE+ %n calculele de dimensionare este utilizat tensiunea specific
orizontal de -ntindere calculat la baza stratului 3 straturilor
din agregate naturale stabilizate cu lianti "idraulici sau
puzzolanici.
%n exemplul din cap.9 din anex, pentru ? D .,9,11 cm,
)'+(#G+'/ (P'&#C#&M =*#?=+)/<M este .02,' . 11,
ceea ce inseamn
r
D 1.102 ;Pa.
DE4ORMA-IA SPECI4IC.VERTICAL., -n microdeformaii;
,2
ATEN-IE: %n calculele de dimensionare este utilizat deformaia specific
vertical calculat la nivelul patului drumului.
%n exemplul din cap.9 din anex, pentru ? D 01,11 cm,
:'C=*;/J#/ (P'&#C#&M $'*)#&/<M este .2,1'B1,,
ceea ce inseamna
z
D 2,1 microdeformaii.
? EEEMPLU DE CALCUL
DRUM: DN 55
Sector omogen: km 20+500 - 22+800
Parametrii problemei sunt
Sarcina 5!50 kN
Presiunea pneului 0"25 MPa
Ra#a cercului $!$$ cm
Stratul $: Mo%ulul &&00 MPa' (oe)icientul Poisson &50' *rosimea 800 cm
Stratul 2: Mo%ulul &000 MPa' (oe)icientul Poisson &50' *rosimea 800 cm
Stratul &: Mo%ulul "00 MPa' (oe)icientul Poisson 2!0' *rosimea 2000 cm
Stratul +: Mo%ulul 250 MPa' (oe)icientul Poisson 2!0' *rosimea &500 cm
Stratul 5: Mo%ulul $00 MPa' (oe)icientul Poisson &00 si e semi)init
R , - U . / 0 / ,:
R - sigma r epsilon r epsilon #
cm cm MPa micro%e) micro%e)
0 -$"00 5$1,+00 $+2,+0& -20+,+0&
0 $"00 2+2,-0$ $+2,+0& -+&!,+0&
0 -&"00 !1&,-0$ $&0,+0& -$1!,+0&
0 &"00 $"8,-0$ $&0,+0& -&&!,+0&
0 -!$00 2$",-0$ 8"$,+02 -$&$,+0&
0 !$00 &22,-02 8"$,+02 -2&$,+0&
,,