Sunteți pe pagina 1din 7

Evaluarea intreprinderii de turism Simona Liteanu M 16

ANALIZA FINANCIARA SI EVALUAREA E !AZA !U"E#ULUI


$E VENI#URI SI C%EL#UIELI A UNUI %&#EL $E #REI S#ELE
%&#EL ELIZEU !UCURES#I
Hotelul Elizeu este situate la numai '(( de metri distanta )ata de "ara de Nord si la
nuamai 1( minute distanta de *entrul orasului+
%otelul, des*-is in au.ust '((/, )un*tionea0a intr1o *ladire noua si o)era )a*ilitati
moderne oaspetilor *are vor .asi ai*i lo*ul ideal pentru a petre*e *lipe de neuitat+
A*est -otel are 23 de *amere, dintre *are4 // de *amere *u doua paturi, '( de *amere
*u pat matrimonial si un apartament+ Camerele *on)orta5ile si spatioase dispun de
5aie proprie, aer *onditionat, *a5lu #V, tele)on *u a**es international, internet *u
*one*tare 6ireles si mini5ar+
ersonalul *ali)i*at va sta la dispo0ite pentru a va satis)a*e ori*e dorinta+ Motto1ul lor
este4 7&ri*e turist tre5uie sa devina oaspetele *asei+ Vi0itati1ne si *u si.uranta veti
reveni8+ Restaurantul, 5arul si terasa stau la dispo0itia *elor *are *al*a pra.ul a*estui
-otel+ !u*ataria este e9*elenta si o)era atat preparate spe*i)i*e romanesti *at si
preparate din 5u*ataria internationala+
Imediat *e veti pasi pra.ul -otelului in partea dreapta veti .asi re*eptia+ Ai*i veti )i
intampinati *u multa *aldura de personalul *are va va sta la dspo0itie de )ie*are data
*and veti avea nevoie+ In )ata re*eptiei se a)la un mi* 5ar de 0i *u o *apa*itate de 12
lo*uri, ideal pentru intalniri sau pau0ele de *a)ea ale unor intruniri+
Restaurantul din in*inta -otelului, *u o *apa*itate de 6( de lo*uri, o)era
posi5ilitatea oaspetilor din -otel sa savure0e man*arurile alese preparate *u multa
.ri:a de adevarati e9perti in .astronomie+ Cei *are isi des)asoara a*tivitatea in a*est
restaurant sunt intotdeauna la dispo0itia oaspetilor lor si in*ear*a sa le satis)a*a toate
dorintele, o)erindu1le ori*e )el de preparate isi dores* si au nevoie+ Li se a*orda o
atentie deose5ita a*elor oaspeti *are au nevoi spe*iale *um ar )i ve.etarienii sau
persoanele *are urmea0a re.imuri alimentare+ Salonul restaurantului poate )i amena:at
si pentru diverse intruniri sau *a sala de *on)erinta, avand in dotare )lip*-art, e*ran de
proie*tie si la *erere se poate in*-iria si un retroproie*tor+
%otelul Eli0eu desi relativ nou are numai / ani si :umatate de *and a )ost
des*-is este intr1o *ontinua s*-im5are+ A*est lu*ru se datorea0a )aptului *a
personalul -otelului este in slu:5a oaspetilor sai si in*ear*a sa1si in5unatateas*a in
permanenta servi*iile si sa le diversi)i*e ast)el in*at a*estia sa .aseas*a ai*i *on)ortul
de *are au nevoie+
"radul de o*upare al -otelului este de apro9imativ ;2<, un numar redus al
*a0arilor inre.istrandu1se in a doua :umatate a lunilor iulie si de*em5rie si prima
:umatate a lunilor au.ust si ianuarie+ #uristii straini repre0inta apro9imativ 3(< din
oaspetii -otelului, restul de 6(< repre0entandu1i turistii romani+
Numele -otelului inseamna4
E =CELEN#A
L E"EA N&AS#RA ES#E CALI#A#EA
I NI#IA#IVA
Z ILE $E CARE I#I VEI AMIN#II SI #E V&R FACE SA REVII
E FICIEN#A
U NI#A#EA EC%IEI N&AS#RE IN SERVICIUL $UMNEAV&AS#RA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL DE BAZA
HOTEL ELIZEU
>>>
#IUL CAMEREI #ARIFUL NUMAR CAMERE
Camera sin.le 26 E '(
Camera du5la 6? E //
Apartament ;; E 1
NUMAR ZILE FUNC#I&NARE @ AN /62
"RA$ $E &CUARE ?2<
Tm (tarif meiu!zi!"amera#A B#s 9 nr+ *am s.l+ C#d 9 nr+ *am d5l+ C #apt 9 nr+
aptD @ nr+ total *am+ A B269'( C 6?9// C ;;91D @ 23 A B11'( C ''11 C ;;D @ 23
A /31E @ 23 A $%&%'()
Nr& zile*"amere +o,i-ile ! a. A Nr+ *amere 9 nr+0ile )un*tionare@an A 23 9 /62
A '/0'1
Nr&zile "amere o"u+ate!a.ANr+0ile*amere posi5ile@an 9 "r+de o*upareA
1E?1( 9 ?2< A '(0)2&3
Total 4e.ituri DEP CAZARE A Nr+ 0ile *am o*upate@an 9 #MA 13?;'+2 9
6/+/13; A /%3/3'&1%'
Tarif meiu real!zi!"am5 #otal venituri $EAR#AMEN# CAZARE @Nr+ 0ile1
*amere posi5ile@an A E/2E21+(/1 @ 1E?1( A (0&()$'
Tarif meiu real!zi!"amera A #m 9 "rad de o*upare A 6/+/13; 9 ?2< A
(0&()$'
VENI#URI $EAR#AMEN#E &ERA#I&NALE
a# VENITURI DEPARTA6ENT CAZARE
#otal venituri $E CAZARE A #m 9 Nr 0ile *am posi5ile@an 9 "r+ de
o*upare A 6/+/13; 9 1E?1( 9 ?2< A /%3/3'&1%' EURO ! a.
-# VENITURI DEPARTA6ENTUL 7OOD 8 BAR
Repre0inta 2(< din veniturile departamentului *a0are+
#otal venituri $E+ CAZARE 9 2(< A E/2E21+(/1 9 2(< A ($0/03&32
EURO !a.
"# ALTE VENITURI
Repre0ita 2< din veniturile departamentului *a0are
#otal venituri $E+ CAZARE 9 2< A E/2E21+(/1 9 2< A ($0/0&33
EURO ! a.
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (TVO#
Repre0inta suma *elor / tipuri de venituri operationale+
#otal venituri $E+ CAZARE C venituri $E+ F&&$ F !AR C AL#E
VENI#URI A E/2E21+(/1 C 36?E?2+2' C 36?E?+22 A '(3102(&'1'
EURO ! a.
C%EL#UIELI $EAR#AMEN#E &ERA#I&NALE
C%EL#UIELI $IREC#E $E+ CAZARE
Repre0inta /(< din valoarea $E+ CAZARE, valoarea *orespun0atoare
oraselor
#otal venituri $E+ CAZARE 9 /(< A E/2E21+(/1 9 /(< A
A 2)10)3&%' EURO ! a.
C%EL#UIELI $IREC#E $E+ F&&$F!AR
Repre0inta ?(< din valoarea veniturilor $E+F&&$F!AR
Venituri $E+ VENI#URI F&&$F!AR 9 ?(< A 36?E?2+2' 9 ?(< A
%203)2&)$ EURO ! a.
C%EL#UIELI $IREC#E AL#E VENI#URI
Repre0inta ;(< din veniturile provenite din AL#E VENI#URI A 36?E?+22 9
;(< A %0(%)&1( EURO ! a.
#otal *-eltuieli $E+ &ERA#I&NALE B#C&D A $(3)1$&2'( EURO ! a.
C%EL#UIELI $EAR#AMEN#E FUNC#I&NALE
A*estea se e9prima pro*entual , raportat la totalul veniturilor B#V&D+
A$MINIS#RA#IE "ENERALA 4 /< #V& A 12(?'3+1(1 9 /< A (%32'&02
EURO ! a.
MARGE#IN"4 / < #V& A 132(?'3+1(1 9 /< A (%32'&0 EURO ! a.
IN#RE#INERE SI REARA#II4 ?< #V& A 132(?'3+1(1 9 ?< A '1'331&$/
EURO ! a.
A*estui -otel I se adu* im5unatatiri in *eea *e priveste dotarea *amerelor, a
5arului si a restaurantului, dat )iind )aptul *a in 0ona e9ista )oarte multe -oteluri
si de*i *on*urrenta este )oarte mare+
U#ILI#A#I4 2< #V& A 132(?'3+1(1 9 2< A 023%$&213 EURO ! a.
A*easta este valoarea normala pentru orase
AM&R#IZARI4 1(< #V& A 132(?'3+1(1 9 1(< A '(3102&(' EURO ! a.
IM&ZI#E, #A=E, ASI"URAI,RE$EVEN#E4 '< #V& A 132(?'3+1(1 9 '<
A 2/1'(&() EURO ! a.
AL#E C%EL#UIELI 4 1< #V& A 132(?'3+1(1 9 1< A'(310&2( EURO ! a.
#otal *-eltuieli $E+ FUNC#I&NALE B#CFD4 /1< #V& A ((/02(&(0
EURO!a.
CALCULAREA UN&R IN$ICA#&RI
#&#AL C%EL#UIELI4 #C A #C& C #CF A 632;(6+'13 C 33E?'3+3? A
'1/33%1&$)( EURO ! a.
R&FI# !RU#4 ! A #V& #C A 132(?'3+1(1 1(E22/(+6;3 A %33'/%&('0
EURO ! a.
VENI# !RU# BR&FI# &ERA#I&NALD A 132(?'3+1(11 632;(6+'13 A
)1(/'0&)/ EURO ! a.
IM&ZI#UL E R&FI#4 /221E/+31? 9 16< A 3$)%1&/3 EURO ! a.
R&FI#UL NE#4 ! 9 ;3< A ;(3E1?+;E 9 ;3 < A 2/)%$2&(0 EURO ! a.
PREVIZIUNI PENTRU UR6ATORII CINCI ANI
un*tul )orte al %otelui Eli0eu il repre0inta lo*ali0area este la '(( m
)ata de "ara de Nord si la numai 1( minute de *entrul orasului+
un*tele sla5e sunt repre0entate de4 numarul mi* al lo*urilor de par*are,
restri*tii le.ate de spatiu in *eea *e priveste e9tinderea spatiului de *a0are si
de0voltarea unor noi )a*ilitate pentru turisti sau a unor servi*ii suplimentare+
$atorita de0voltarii *ontinue a turismului de a)a*eri, pe viitori e9ista
posi5ilitatea *resterii .radului de o*upare+
entru restaurantul -oteleului *on*urenta este la )el de mare *a si in *a0ul
-otelului, in 0ona e9istand numeroase restaurante, terase, *a)enele, *are au
a*tivitate in toata perioada anuluiBmai putin teraseleD+ $in a*est motiv
restaurantul poate inre.istra pierderi+
entru urmatorii 2 ani se prevede pastrarea *apa*itatii de *a0are de 23 de
*amere, *resterea tari)ului mediu *u ' /< pe an in primii 3 ani si *u un
pro*ent de 6< in anul 2, *resterea .radului de o*upara pana la ;'<, posi5ila
*restere a altor servi*ii *u 11 '< pre*um si s*aderea *u apro9imativ '< a
*-eltuielilor pentru utilitati dupa primul an Bin a*est an au )ost aduse unele
im5unatatiri si de a*eea pro*entul a )ost mai ridi*at respe*tive ?<D+ A*este
*-eltuieli pot sa inre.istre0e insa *resteri de 1 '< in anul 2+C-iar da*a *ererea
va *reste preturile nu vor putea *reste spe*ta*ulos dataorita *on*urentei+
ro)itul net va )i rea*tuali0at *u un )a*tor de rea*tuali0are *orespun0ator
unei rate de)latale a do5an0ii de 6< pe an si un ris* de 1((<, de*i a unei rate de
a*tuali0are t A 1'< @ an+
F112 A (+;E/ @ (+?E? @ (+?1' @ (+6/6 @ (+26?