Sunteți pe pagina 1din 6

24 Ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Romane

24 Ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Romane


Unirea rii Romneti cu Moldova,nfptuit la 24 ianuarie 1859,repreint actul
politic care !t la "aa Romniei moderne i a formrii na#iunii romne$%mpre&urrile
i!torice nu au permi! unirea !imultan a celor trei #ri romne'Moldova, (ran!ilvania,
ara Romnea!c$)tatul na#ional romn !'a format treptat, ncepnd cu Unirea din
1859 i nc*eindu'!e n 1918,cnd lupta de eli"erare na#ional a poporului romn va
fi ncununat de victorie$
Principatele Romne dup revoluie
+up n"uirea revolu#iei din 1848,reac#iunea intern i for#ele interven#ioni!te
dinafar au luat m!uri de reor,aniare a re,imului re,ulamentar re!taurat$ %n 1849
!e nc*eie conven#ia de la -alta .iman ntre (urcia,puterea !ueran i Ru!ia,puterea
protectoare,care &u!tifica preen#a trupelor celor dou !tate n /rincipate pentru 0a
reprima orice micare de in!urec#ionare0$ /otrivit conven#iei de la -alta .iman,!'au
numit n am"ele principate al#i domni pe timp de apte ani12ri,ore 3le4andru 2*ica
n Moldova i -ar"u 5tir"ei n Muntenia$%n aceti ani !'au fcut anumite m"unt#iri
n admini!tra#ia /rincipatelor,mai ale! n Moldova,unde domnitorul ducea o politic cu
tendin#e li"erale$3nii imediat urmtori revolu#iei !e caracteriea prin rolul cre!cnd
al "ur,*eiei,care cucerete poi#ii noi n via#a economic i politic$
3re loc o devoltare a produc#iei i a !c*im"ului de mrfuri,lr,irea tran!porturilor
rutiere i a navi,a#iei,inten!ificarea le,turilor economice ntre diferite
re,iuni$3cea!ta a avut ca urmare atenuarea particularit#ilor locale,lr,irea
!c*im"urilor comerciale dintre /rincipatele Romne,care !e tran!form treptat ntr'o
unitate economic$/ie#ele locale,provinciale,!'au contopit a!tfel ntr'o pia# unic6o
etap important a repreentat'o de!fin#area vmii dintre Moldova i ara
Romnea!c,care a intrat n vi,oare la 1 ianuarie 1848$
%n acelai timp !unt amplificate le,turile economoce ale /rincipatelor dunrene cu
(ran!ilvania,pre,tindu'!e condi#iile pentru de!vrirea formrii pie#ei na#ionale prin
unificarea ntre,ului teritoriu locuit de poporul romn$
Unirea Principatelor Romne - o necesitate legic
+atorit mpre&urrilor interne i e4terne nefavora"ile,poporul romn a trit timp de
!ecole n unit#i !tatale i provincii di!tincte,fiecare cu o via# politic proprie$7ici
diviiunea !tatal,nici !tpnirile !trine n'au putut mpiedica devoltarea unitar i
continuitatea poporului romn pe teritoriul pe care !'a format$8l i'a p!trat
nealterate lim"a i portul,tradi#iile,o"iceiurile,fiin#a na#ional$
9ontiin#a comunit#ii de ori,ine i lim" a fo!t preent permanent la romni,de o
parte i de alta a 9arpa#ilor$%deea ori,inii romanice a moldovenilor,muntenilor i
tran!ilvnenilor,a contiin#ei unit#ii teritoriale i a comunit#ii poporului romn a fo!t
puternic e4primat de cronicarii i crturarii din !ecolele :;%%':;%%%$
< caracteri!tic a devoltrii #rilor romne a con!tituit'o permanen#a le,turilor
economice,politice,culturale ntre cele trei #ri romne$
;oin#a de unire a fo!t e4primat clar i puternic n timpul revolu#iei din 1848$
+up revolu#ia din 1848,Unirea a devenit pro"lema central,dominant,a vie#ii
politice romneti,punnd n micare cele mai lar,i ma!e ale poporului$
orele unioniste!lupta pentru Unire
Unirea era o cau a ntre,ului popor,dar n raport cu intere!ele lor de cla!,for#ele
!ociale romneti au n#ele! n mod diferit con#inutul ,i caracterul Unirii$
=or#a !ocial principal n micarea unioni!t au con!tituit'o ma!ele lar,i pore de la
orae i !ate,care au ac#ionat cu cea mai mare ener,ie i *otrre$8le le,au de
nfptuirea unirii i mplinirea a!pira#iilor lor !ociale$ranii urmreau n primul
rnd,ca prin Unire ! !cape de clac i ! o"#in pmnt,iar pturile oreneti
con!iderau c prin Unire !e va realia cadrul politic favora"il unor lar,i li"ert#i
democratice$
-ur,*eia,n plin a!cen!iune,!ocotea c printr'un !tat unitar !e vor crea condi#ii
prielnice pentru pro!peritatea ei economic i pentru o"#inerea unei poi#ii
preponderente n via#a politic a #rii$
< mare parte din "oierime,cu intere!e apropiate de cele ale "ur,*eiei,!'a alturat
puternicelor for#e na#ionale unioni!te$Unii din marii "oieri,de team c Unirea ar pune
n prime&die privile,iile lor de cla!,!'au ,rupat n partida antiunioni!t$
2enera#ia care a nfptuit marele ideal al Unirii din 1859 i care nfptui!e revolu#ia
de la 1848 avea n frunte nflcra#i patrio#i,ca1Mi*ail >o,lniceanu,;a!ile
3lec!andri,9o!tac*e 7e,ri,3le4andru %oan 9ua,;a!ile Mline!cu,9on!tantin 3$
Ro!etti,fra#ii %on i +im$ -rtianu,+imitrie -olintineanu,9ear -oliac,7icolae <ranu
$a$ 9rturari i oameni politici de !eam,anima#i de idei naintate,au adu! o
contri"u#ie pre#ioa! la pro,re!ul ,eneral al #rii$=runtaii revolu#ionari din 1848,au
ntreprin! o ampl ac#iune de propa,and n favoarea Unirii att n #ar ct i n
!trintate$R!pndi#i n diver!e centre europene
?;iena,=ran@furt,/ari!,.ondra,9on!tantinopolA,patr io#ii au de!furat o la"orioa!
activitate pentru a crea un puternic curent de opinie n !pri&inul cauei romneti$
Unirea Principatelor Romne - pro"lem european
%n vara anului 185B i"ucnete r"oiul 9rimeii,nceput de Ru!ia mpotriva %mperiului
otoman,eveniment care aduce n prim plan politic interna#ional c*e!tiunea
oriental,inclu!iv !itua#ia /rincipatelor dunrene,unirea ace!tora fiind una din
pro"lemele importante ale 9on,re!ului de pace de la /ari! ?185CA$
Repreentan#ii !tatelor participante la 9on,re! au luat la 9on,re! atitudini diferite
fa# de viitorul re,im al /rincipatelor Romne$%n !pri&inul Unirii !'au pronun#at
=ran#a,Ru!ia,)ardinia i /ru!ia6o mpotrivire net au manife!tat (urcia i
3u!tria6favora"il Unirii n timpul lucrrilor 9on,re!ului,3n,lia va reveni ulterior la
poi#ia !a tradi#ional de !pri&initoare a %mperiului otoman$
3doptarea poi#iilor fa# de pro"lema /rincipatelor era determinat de anumita
intere!e !tatale$=ran#a lui 7apoleon al %%%'lea voia !'i a!i,ure n !ud'e!tul 8uropei
un de"ueu aconomic i un pion al influen#ei !ale politice6Ru!ia vedea n unire un
mi&loc de a !l"i %mperiul otoman6)ardinia i /ru!ia,!u!#innd caua romnilor,pledau
indirect pentru unificarea %taliei i 2ermaniei63n,lia era intere!at n men#inerea
%mperiului otoman ca for# opu! Ru!iei6(urcia,puterea !ueran,!e temea c
Moldova i Muntenia unite i vor do"ndi i independen#a politic,aa cum !e va
ntmpla dup mai pu#in de dou decenii$3u!tria con!idera c !tatul na#ional romn
ar duce la inten!ificarea luptei de eli"erare a romnilor din (ran!ilvania,doritori ! !e
alture fra#ilor de pe!te 9arpa#i$
+atorit poi#iilor diver,ente,9on,re!ul din 185C nu a putut a&un,e la un acord
a!upra Unirii /rincipatelor6!'a creat n! po!i"ilitatea ca poporul romn ! !e
pronun#e n privin#a viitorului lui$(ratatul de pace prevedea ca po#ia /rincipatelor !
fie con!ultat prin intermediul unor 3dunri ?divanuriA ad'*oc ?!pecial con!tituite n
ace!t !copA$(otodat !'a !ta"ilit ca cele dou #ri,rmnnd !u" !ueranitatea
(urciei,! intre !u" ,aran#ia colectiv a puterilor !emnatare ale (ratatului de le
/ari!6!e nltura a!tfel protectoratul unei !in,ure #ri$%n timpul con!tituirii ,!i
con!ultrii 3dunrilor ad'*oc fiecare din cele dou /rincipate urmau ! fie condu!e de
un caimacam numit de %nalta /oart$
9on,re!ul a *otrt ca !udul -a!ara"iei ?&ude#ele 9a*ul,%!mail,-ol,radA ! reintre n
componen#a Moldovei$+e a!emenea 9on,re!ul a !ta"ilit unele m!uri economice i
&uridice6!e prevedea li"ertatea navi,a#iei pe +unre i neutralitatea Mrii 7e,re6!e
apro"a crearea unei comi!ii europene a +unrii cu !ediul la 2ala#i$
/e temeiul cererilor e4primate n 3dunrile ad'*oc i al con!tatrilor fcute n
/rincipate de o comi!ie !pecial european de informare in!tituit de 9on,re!,urma
! !e convoace la /ari! o conferin# a puterilor europene care ! alctuia!c o alt
le,i!la#ie n locul Re,ulamentului or,anic$
#dunrile ad-$oc %185&' ! (onvenia de la Paris %1858'
/re,tirile i ale,erile pentru adunri !'au de!furat n condi#ii diferite n cele dou
#ri$
%n ara Romnea!c ,caimacamul 3le4andru 2*ica,fo!tul domn,a adoptat o poi#ie de
n#ele,ere fa# de partida unioni!t$%n Moldova,caimacamul 7$ ;o,oride,a,ent al
(urciei i al 3u!triei,a recur! la la un adevrat re,im de teroare pentru a drnici
Unirea$3!tfel,au fo!t interi!e ,aetele favora"ile Unirii i ntrunirile politice,!'au fcut
de!tituiri din func#ii i are!tri ma!ive,!'au fal!ificat li!tele electorale i ale,erile din
iulie 185D$9omi!ia de informare de la -ucureti primea numeroa!e
tele,rame,memorii i apeluri$(urcia !'a vut !ilit ! anulee ale,erile
fal!ificate6noile ale,eri au nre,i!trat o victorie covritoare a candida#ilor
unionoti,care,cu dou e4cep#ii au fo!t alei pretutindeni$Reultate a!emntoare !e
o"#inu!er i n Muntenia$
%n 3dunrile ad'*oc au fo!t alei to#i fruntaii unionoti,revolu#ionari din 18481Mi*ail
>o,lniceanu,9o!tac*e 7e,ri,3le4andru %oan 9ua,;a!ile 3lec!andri,;a!ile
Mline!cu,3na!ta!e /anu,n Moldova,9$ 3$ Ro!etti,fra#ii 5tefan i 7icolae 2ole!cu,3$
2$ 2ole!cu,fra#ii %on i +umitru -rtianu,9*r$ (ell,2*$ Ma,*eru,n Muntenia$/entru
prima dat,#rnimea i trimitea aleii !i ntr'o adunare repreentativ a #rii1 %on
Roat,(na!e 9on!tantin,2*eor,*e .upe!cu,Mircea Mlieru $a$
3dunrile ad'*oc i'au nceput lucrrile n !eptem"rie 185D,la %ai i la
-ucureti$+e"aterile au prile&uit o manife!tare puternic a coeiunii i a for#ei
micrii unioni!te,o impre!ionant demon!tra#ie a voin#ei poporului romn de a'i
furi !tatul !u na#ional$
%ntr'o atmo!fer de mare avnt patriotic,3dunrile ad'*oc au adoptat,n luna
octom"rie 185D,reolu#ii a!emntoare,care cereau cu *otrre Unirea /rincipatelor
ntr'un !in,ur !tat cu numele de Romnia,re!pectarea drepturilor,a autonomiei i a
neutralit#ii ace!tui !tat i o 3dunare <"tea!c care ! repreinte 0toate intere!ele
na#iei0$
9*e!tiunea a,rar a fo!t preent n di!cu#iile deputa#ilor din am"ele 3dunri$%n &al"a
deputa#ilor pontai moldoveni,al crei prim !emnatar era %on Roat din #inutul
/utnei,erau nf#iate n ima,ini ,uduitoare !tarea #rnimii i temeiul revendicrilor
!ale$)e cerea ca 0!teanul ! fie pu! n rndul oamenilor0,! fie interi! "taia,! fie
nlturate "oiere!cul ?clacaA,"eilicurile i "irul pe cap,iar !atele !'i ai"e$$$dre,torii
alei c*iar din !nul lor0$+eputatul (na!e 9on!tantin proclama n adunarea de la
-ucureti 0dreptul net,duit al #rnimii $$$d'a lua parte la viitoarele adunri,care
vor face con!titu#ia #rii i le,iuirile din nuntru0$
%ntruct repreentan#ii "oierimii i c*iar unii e4ponen#i ai "ur,*eiei !'au opu! ideii
de mproprietrire !u" prete4tul men#inerii coeiunii micrii uniono!te !au au cerut
amnarea di!cutrii ace!teia,nu !'a putut trece la adoptarea unei *otrri n
pro"lema a,rar$
Reolu#iile 3dunrilor ad'*oc au fo!t trimi!e comi!iei !peciale$3cea!ta a alctuit un
raport,pe care l'a nmnat 9onferin#ei repreentan#ilor celor apte puteri,care !'au
ntrunit n mai 1858,la /ari!$9onven#ia !emnat la D au,u!t 1858,ca urmare a
lucrrilor conferin#ei,prevedea ca cele dou #ri ! !e numea!c /rincipatele Uite ale
Moldovei i rii Romneti,fiecare cu cte un domnitor,,uvern i adunare le,iuitoare
proprie,nfiin#area unei cur#i de ca!a#ie comune pentru am"ele /rincipate,cu !ediul la
=ocani$9onven#ia mai cuprindea o !erie de prevederi care core!pundeau intere!elor
"ur,*eiei1 de!fin#area privile,iilor i a ran,urilor "oiereti ?deci e,alitatea tuturor
cet#enilor n fa#a le,ilorA,re!pon!a"ilitatea mini!terial etc6!e recomanda,de
a!emenea,o nou re,lementare prin le,e a rela#iilor dintre proprietari i
#rani$0)ti#iile electorale0,trecute n ane4a conven#iei,!ta"ileau modalitatea ale,erii
mem"rilor 3dunrii elective pe "aa unui cen! foarte ridicat$3ct interna#ional,noua
conven#ie era totodat i o le,iuire fundamental pentru /rincipate,ceea ce,de
fapt,n!emna ncetarea vala"ilit#ii &uridice a Re,ulamentului or,anic$9onven#ia va
rmne n vi,oare pn n anul 18C4$
+eoarece puterile 8uropei nu ndeplini!er dorin#a fundamental a
romnilor,e4primat prin 3dunrile ad'*oc,!e impunea o ac#iune intern a ntre,ului
popor,care ! realiee Unirea i ! pun 8uropa n fa#a unui fapt mplinit$
In)ptuirea Unirii prin alegerea lui #le*andru Ioan (u+a ca domn al ,oldovei
-i
.rii Romne-ti
3le,erile de deputa#i n 3dunrile elective !'au de!furat !u" !emnul unor
nverunate nfruntri ntre for#ele partidei na#ionale unioni!te i for#ele reac#ionare
potrivnice Unirii$
8lementele antiunioni!te erau avanta&ate de !i!temul de vot impu! prin
9onven#ie,care re!trn,ea corpurile elective din cele dou #ri la cteva mii de
ale,tori$
%n timp ce ale,erile din Moldova au adu! n 3dunarea lelctiv o ma&oritate a partidei
na#ionale,n ara Romnea!c reac#iunea a o"#inut ma&oritatea$
%n iua de 5 ianuarie 1859,3dunarea electiv de la %ai a ale! ca domn al Moldovei pe
candidatul partidei na#ionale,3le4andru %oan 9ua$+up ale,erea din Moldova
,privirile ntre,ului popor romn erau a#intite !pre -ucureti$3dunarea electiv i'a
de!c*i! lucrrile la 22 ianuarie 1859$%nc din prima i,mii de oameni,mo"ilia#i de
tineri unioniti,!e aduna!er n fa#a cldirii unde avea loc adunarea$8rau preen#i
t"cari,mcelari,me!eriai,ne,u!tori,#rani din !atele &ude#elor %lfov i
+m"ovi#a,elevi ai cla!elor !uperioare i ai nv#mntului de !pecialitate$Mul#imea
manife!ta ve*ement mpotriva partidei reac#ionare,care !u!#inea ale,erea lui 2*$
-i"e!cu$
%n acea!t atmo!fer,n noaptea de 2BE24 ianuarie,deputa#ii partidei na#ionale au
convocat o edin# la *otelul 09oncordia0 unde au *otrt ! propun 3dunrii ca
domn al rii Romneti tot pe 3le4andru %oan 9ua$
%n diminea#a ilei de 24 ianuarie,ora 11,repreentan#ii partidei na#ionale au propu!
#inerea unei edin#e !ecrete pentru de!emnarea candidatului$/ropunerea fcut de
;a!ile -oere!cu n per!oana lui 3l$ %$ 9ua a fo!t acceptat n unanimitate,deputa#ii
con!ervatori fiind nevoi#i ! cedee voin#ei poporului$(recndu'!e la vot,toate cele C4
de "uletine purtau numele celui ale! la 5 ianuarie n Moldova$
/rin propriile'i for#e,poporul romn realia!e Unirea i ntemeia!e !tatul !u
na#ional$0Unirea na#iunea a fcut'o0 avea ! declare M$ >o,lniceanu n 18C2$Fiua de
24 ianuarie !e n!cria pentru totdeauna n i!toria patriei ca 0Fiua renaterii
na#ionale0$/unnd "aele Romniei moderne,Unirea din 1859 a n!emnat o etap
e!en#ial pe drumul unit#ii na#ionale,a crei ntre,ire deplin avea ! !e nfptuia!c
n 1918$
(onsolidarea Unirii
%mediat dup 24 ianuarie 1859,principalul #el al politicii lui 9ua a fo!t o"#inerea
recunoaterii de ctre puterile ,arante a du"lei !ale ale,eri i de!vrirea unit#ii
politice i admini!trative a tnrului !tat na#ional$
%n martie 1859,repreentan#ii =ran#ei,Ru!iei,)ardiniei,/ru!iei i 3n,liei au recuno!cut
oficial pe 9ua ca !in,urul domn al /rincipatelor$(urcia i 3u!tria i'au dat acordul
a"ia n !eptem"rie acelai an$+up tratative anevoioa!e, n noiem"rie 18C1,(urcia a
recuno!cut unirea complet,cu acordul puterilor ,arante,dar numai pe timpul vie#ii lui
9ua$
9oordonate de 9ua,,uvernele celor dou /rincipate vor ac#iona n mod unitar pentru
con!olidarea Unirii,pentru aplicarea pro,ramului de reforme i crearea in!titu#iilor
!tatale "ur,*ee$3!tfel,n timpul ,uvernelor naintate condu!e de Mi*ail >o,lniceanu
i 7icolae 2ole!cu !'au unificat !i!temul vamal i admini!tra#ia tele,rafului,!'a
interi! "taia la !ate i au luat fiin# &udectoriile !teti,!'a nfiin#at Univer!itatea
din %ai etc$
3le4andru %oan 9ua a dat o aten#ie deo!e"it unificrii militare$Un prim pa! n ace!t
!en! a fo!t concentrarea unit#ilor ntr'o ta"r militar unic la =loreti,n primvara
i vara anului 1859$3rmata unificat avea datoria ! apere autonomia #rii mpotriva
unei eventuale interven#ii !trine i ! fie oricnd pre,tit pentru o"#inerea
independen#ei na#ionale$
%n domeniul politicii e4terne !e nre,i!trau !ucce!e importante$+ei n !tare de
dependen# fa# de %mperiul otoman,/rincipatele Unite duceau tot mai mult o politic
e4tern proprie$%n anul 18CG !e nfiin#ea prima a,en#ie diplomatic romn ?la
/ari!A i !e nc*eie conven#ia tele,rafic cu Ru!ia,cea dinti conven#ie interna#ional a
/rincipatelor$
Romnia /n anii 1802 - 1805
+up proclama#ia lui 9ua din 11 decem"rie 18C1,am"ele 3dunri de deputa#i i'au
nc*eiat lucrrile pentru a !e ntruni la 24 ianuarie 18C2 ntr'o 3dunare 7a#ional la
-ucureti,care devine capitala #rii$9ele dou ,uverne au demi!ionat pentru a !e
alctui un ,uvern unic$/rimul ,uvern al Romniei era format din repreentan#i ai
,ruprilor con!ervatoare,n frunte cu -ar"u 9atar,iu,adver!ar al mproprietririi
#ranilor$
<!tilitatea "oierimii con!ervatoare fa# de planurile domnitorului de a realia reforma
a,rar prin mproprietrire i diver,en#ele ivite ntre domn i ,ruparea li"eral'radical
condu! de %$ 9$ -rtianu i 9$ 3$ Ro!etti au du! la !fritul anului 18C2 i nceputul
anului 18CB la alctuirea unei n#ele,eri politice,numit de contemporani
0mon!truoa!a coali#ie0,care a fcut o opoi#ie nverunat domnitorului,uneltind
nlturarea !a i aducerea unui prin# !trin pe tronul Romniei$
Un act de mare importan# !ocial i na#ional nfptuit de ,uvernul condu! de Mi*ail
>o,lniceanu a fo!t !eculariarea averilor mn!tireti$Moiile !eculariate
repreentau pe!te un !fert din !uprafa#a ntre,ii #ri de atunci$< dat cu aplicarea
le,ii rurale,551$9DC *a vor intra n proprietatea fotilor clcai$
%n urma re!pin,erii de ctre 3dunare a proiectului de le,e rural depu! de ,uvernul
>o,lniceanu,9ua,*otrt ! dea #rii cele dou le,i fundamentale ' le,ea electoral
i le,ea a,rar',a recur! la lovitura de !tat din 2 mai 18C4,prin care 3dunarea e!te
diolvat$9u !pri&inul lui Mi*ail >o,lniceanu e!te !upu! ratificrii poporului,prin
ple"i!cit,un 0act devolttor0 al 9onven#iei,numit !tatut,acceptat ulterior i de
puterile ,arante$7oua le,e electoral repreenta un mare pro,re! fa# de trecut cnd
cinci mii de ale,tori di!puneau de via#a politic a #rii$
/e temeiul noii 9on!titu#ii,la 14 au,u!t 18C4 a fo!t decretat de ctre domnitor le,ea
a,rar$)e proclama de!fin#area 0de'a pururea0 a clcii,#ranii devenind proprietari
li"eri pe 0locurile !upu!e !tpnirii lor prin le,e i pe "ra#ele de
munc0$3adar,!arcinile feudale erau de!fiin#ate din punct de vedere le,al,iar #ranii
clcai mproprietri#i
< alt realiare de !eam a con!tituit'o or,aniarea nv#mntului$/rin le,ea
%n!truc#iunii pu"lice din 25 noiem"rie 18C4 !'au !ta"ilit trei ,rade de nv#mnt1
primar,!ecundar i !uperior$.e,ea proclama c 0in!truc#iunea primar e!te o"li,atorie
i ,ratuit0$
%n anul 18C4 au fo!t promul,ate le,ile privind or,aniarea admini!tra#iei$/rin le,ea
comunal,!atele i ctunele !e ,rupau n comune rurale6mai multe comune formau o
pla!,iar mai multe pli,un &ude#$3dmin!tra#ia &ude#elor i a comunelor !e fcea de
con!ilii ale!e pe "aa votului cenitar$%n fruntea admini!tra#iei &ude#ului era un
prefect,al plii un !u"prefect ?mai triu pretorA,iar al comunei un primar$
Una din cele mai importante nfptuiri a fo!t reo,aniarea Hu!ti#iei$3u luat fiin#
urmtoarele in!tan#e &udectoreti1 &udectoriile de pla!,tri"unalele &ude#ene,cur#ile
de apel,cur#ile de &ura#i i 9urtea de 9a!a#ie,care era totodat i in!tan#a de
recur!$9odurile penal,civil i comercial au intrat n vi,oare din anul 18C5$%n acelai an
a fo!t nlturat re,imul &uri!dic#iei con!ulare6cet#enii !trini au intrat a!tfel !u"
&uri!dic#ia le,ilor romneti ceea ce a du! la ntrirea autonomiei interne a !tatului$
< ,ri& deo!e"it a manife!tat 3le4andru %oan 9ua pentru crearea armatei
na#ionale$%n anii 18CG'18C4 a !porit numrul unit#ilor militare i !'a nmnat
ace!tora drapelul tricolor,a fo!t reor,aniat nv#mntul militar i !'a nfiin#at
3r!enalul armatei$
Reformele din timpul domniei lui 3le4andru %oan 9ua au du! la crearea i
devoltarea unor in!titu#ii !tatale cu caracter "ur,*e,la moderniarea !tatului
romn,ale crui temelii le'a pu! Unirea /rincipatelor6ele au contri"uit la pro,re!ul
,eneral !ocial'economic i politic al #rii$
%n noaptea de 1GE11 fe"ruarie 18CC, 3le4andru %oan 9ua e!te !ilit ! a"dice i e!te
e4pulat din #ar de mon!truoa!a coali#ie$)e !tin,e din via# la 15 mai 18DB la
Ieidel"er,$
/entru conformitate, !ur!a articolului1
3vand in vedere lun,imea te4tului, am !a revin cu co!ideratii per!onale intr'o po!tare
ulterioara$
JJJJJJJJJJJJJJJJJJ
valoare1